Zoek op rubriek
Zoek op trefwoord
Zoek op thema
Unesco Platform Vlaanderen Logo
 
 
Unesco Platform Vlaanderen Logo
zoekfunctie
thema

Studiebeurzen beschikbaar

Mensen met een universitair diploma op zak die een postgraduaat opleiding in het buitenland willen volgen die aansluit bij de prioriteiten van de UNESCO, kunnen daarvoor een studiebeurs aanvragen bij de Organisatie. Deadline is 19 april.
Voeg deze pagina toe aan uw Facebook.
Tweet deze pagina
Bekijk de RSS feed van deze pagina
Print deze pagina
 
Gepubliceerd op donderdag 8 april 2004

Wie reeds een universitair diploma behaalde, jonger is dan 45 jaar en zijn kennis wil bijschaven of uitbreiden door een postgraduaat opleiding in het buitenland te volgen, kan daarvoor bij de UNESCO een studiebeurs aanvragen. Voorwaarde is wel dat de opleiding aansluit bij de prioriteiten van de UNESCO in haar diverse deelgebieden. Wat onderwijs betreft, ligt de nadruk op Onderwijs voor Allen met de 6 aandachtspunten basisonderwijs, genderpariteit, verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, vergroten van de kennis omtrent hiv/aids en de impact van de ziekte op het onderwijs, opvoeding van jonge kinderen en tenslotte alfabetisering van volwassenen. In de andere domeinen van de UNESCO zijn de prioriteiten waterhulpbronnen en verwante ecosystemen, ethiek van wetenschap en technologie met bijzondere aandacht voor bio-ethiek, bevordering van de culturele diversiteit en de interculturele dialoog, en het streven naar een gelijke toegang voor iedereen tot kennis met het oog op ontwikkeling.

De studiebeurzen worden toegekend voor opleidingen met een duur van minimum één en maximum zes maanden in de periode tussen 1 september 2004 en 31 december 2005. Wie een aanvraag wil indienen kan daarvoor een formulier verkrijgen bij ons. Het volledig ingevulde formulier stuurt u tegen 19 april 2004 naar:

Mevr. Machteld De Smedt

Afdeling Cultuur

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Parochiaanstraat 15

1000 BRUSSEL

tel 02 553 68 15

e-mail machteld.desmedt@wvc.vlaanderen.be

Het is belangrijk dat de aanvraag voldoende gedetailleerd is en dat het gevraagde bedrag realistisch is. Het maximum bedrag dat per beurs kan worden toegekend bedraagt 15.000 US$. Bij de vorige editie van dit beursprogramma bedroeg het gemiddelde uitgekeerde bedrag per beurs 7.700 US$.

Laat een reactie achter