UNESCO Platform Vlaanderen, thema "leerstoelen"http://www.unesco-vlaanderen.be2011-08-17T13:55:03Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "leerstoelen"http://www.unesco-vlaanderen.benlUNESCO@vlaanderen: Onderwijshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/13/unesco@vlaanderen-onderwijsThu, 13 Jan 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/13/unesco@vlaanderen-onderwijsE-publicatie over de wisselwerking tussen UNESCO en het onderwijs in Vlaanderen.

UNESCO@vlaanderen: OnderwijsOnder de noemer UNESCO@vlaanderen starten we een nieuwe redactionele reeks om in kaart te brengen wat er allemaal leeft in Vlaanderen dat verband houdt met UNESCO. In dit eerste deel staan we stil bij de wisselwerking tussen UNESCO en het onderwijs in Vlaanderen. Volgende delen zullen al het door UNESCO erkende erfgoed in Vlaanderen voorstellen, met inbegrip van werelderfgoed, immaterieel cultureel erfgoed en documentair erfgoed, uitleggen hoe verschillende partners in Vlaanderen zich inzetten voor de verspreiding van het UNESCO-gedachtegoed, en illustreren wat er met Vlaamse ondersteuning wereldwijd op het terrein gebeurt om de uitvoering van het programma van UNESCO vooruit te helpen.

UNESCO lanceerde het UNITWIN/UNESCO Chairs programma om universiteiten te stimuleren om over de landsgrenzen heen samen te werken met andere universiteiten om zo het onderzoek en de kennisoverdracht te bevorderen en de onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs te verbeteren. Universitaire onderzoekscentra die het label van UNESCO-leerstoel krijgen, kennen een uitgesproken internationaal karakter en concentreren zich op welomlijnde thema's waaraan UNESCO veel belang hecht.

Wereldwijd zijn er 682 leerstoelen in 128 landen die zich met meer dan 70 disciplines bezighouden. Drie van die leerstoelen zijn in Vlaanderen gevestigd. De UNESCO Chair on Building Sustainable Peace (K.U. Leuven), de UNESCO Chair on Eremology (UGent) en de UNESCO Chair on Preventive Conservation, Monitoring and Maintenance of Monuments and Sites (K.U.Leuven).

UNESCO is bijzonder bekommerd om de kwaliteit van het onderwijs en startte daarom met een wereldwijd netwerk van met UNESCO geassocieerde scholen. De aangesloten scholen zetten sterk in op kwaliteitsvol onderwijs en innovatieve leermethoden om studenten voor te bereiden op een actief burgerschap in een steeds complexer wordende maatschappij. Vlaanderen telt tien zulke scholen.

Download het eerste deel van de redactionele reeks rond UNESCO in Vlaanderen dat in het teken staat van onderwijs.


]]>
UNESCO info 79http://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/12/unesco-info-79Wed, 12 Jan 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/12/unesco-info-79O.a. aandacht voor internationaal debat over vrije meningsuiting, verschuivende machtsverhoudingen op het terrein van onderzoek en ontwikkeling en de start van een nieuwe redactionele reeks over UNESCO in Vlaanderen…

UNESCO info 79In UNESCO info 79 lees je onder meer:

Drie nieuwe Vlaamse elementen op UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed: Aalst Carnaval, het Krakelingenfeest en Tonnekensbrand uit Geraardsergen, en Houtem Jaarmarkt prijken voortaan op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid - niet te verwarren met de Werelderfgoedlijst.

Internationaal debat over vrije meningsuiting: De pers ligt letterlijk en figuurlijk onder vuur en het digitale tijdperk zorgt voor ongekende mogelijkheden en uitdagingen. Hoog tijd voor een internationaal debat, meent UNESCO die in januari 2011 de daad bij het woord voegt.

Verschuivende machtsverhoudingen op het terrein van onderzoek & ontwikkeling: Landen als China en India knagen aan de dominantie die de Verenigde Staten, de Europese Unie en Japan traditioneel hadden in wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. De economische crisis bevorderde hun inhaalbeweging.

Aidsvrije generatie is geen utopie: Het is niet onmogelijk om ervoor te zorgen dat niemand nog aids oploopt, zo stelt een nieuw VN-rapport. Op voorwaarde dat iedereen toegang heeft tot voorlichting en dat vrouwen nergens nog tweederangsburgers zijn.

Talentenjacht geopend in het onderwijs: De bedrijfswereld zet al langer hoog in op talentontwikkeling. Ook het onderwijs lijkt zich steeds meer bij deze trend aan te sluiten. Een UNESCO-rapport dat een innovatieve visie op onderwijs propageert, kan daarbij als gids dienen.

UNESCO@vlaanderen: Onderwijs

Voorkomen in plaats van genezen: De UNESCO-leerstoel over Preventieve Conservatie, Monitoring en Onderhoud van Monumenten en Sites draagt wereldwijd een preventieve benadering van erfgoedconservatie uit die op internationale waardering kan rekenen, onder meer van het UNESCO Werelderfgoedcentrum.

Bouwstenen van duurzame vrede verzamelen: De UNESCO-leerstoel voor het Opbouwen van Duurzame Vrede brengt studenten, docenten en onderzoekers van Europa en Latijns-Amerika samen om interculturele dialoog te bevorderen en de weg naar duurzame vrede uit te tekenen.

Duurzaam waterbeheer in droge gebieden: De UNESCO-leerstoel voor Eremologie helpt lokale gemeenschappen in droge gebieden over de hele wereld om door een combinatie van traditionele en nieuwe technologie te komen tot een duurzaam (water)beheer dat de biodiversiteit verrijkt en de armoede bestrijdt.

Voorlopers voor kwaliteitsvol onderwijs: Het netwerk van met UNESCO geassocieerde scholen verenigt scholen die het gedachtegoed van UNESCO en de Verenigde Naties hoog in het vaandel dragen en het voortouw willen nemen in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Vlaanderen telt tien zulke scholen.

Download UNESCO info 79


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Eerste forum voor cultuurindustrieënhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/9/21/eerste-forum-voor-cultuurindustrieënMon, 21 Sep 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/9/21/eerste-forum-voor-cultuurindustrieënUNESCO organiseert een internationale bijeenkomst om de rol van cultuur in sociale, menselijke en economische ontwikkeling onder de aandacht te brengen van beleidsmakers, zakenlui en artiesten. Eerste+forum+voor+cultuurindustrie%26%23235%3bnOnder de noemer "Creativiteit, innovatie en uitmuntendheid: van ambachten tot de design- en mode-industrie" organiseert UNESCO het eerste Forum voor Cultuurindustrieën in Monza (Italië) van 24 tot 26 september 2009.

Er worden zo'n 200 vooraanstaande vertegenwoordigers uit de culturele sector en de industrie verwacht. Het forum wil een platform zijn voor de uitwisseling van ideeën over de rol die is weggelegd voor cultuur ter bevordering van de economische en sociale ontwikkeling. Rode draad van het eerste forum is de relatie tussen ambachten en de design- en mode-industrie. Sectoren die lange tijd beschouwd werden als uiteinden van het spectrum maar die vertrekken vanuit dezelfde ambitie voor uitmuntendheid, innovatie en creativiteit. De debatten worden geleid door vertegenwoordigers van internationale media waaronder CNBC, Financial Times, Le Figaro, Time Magazine e.a.

Het forum wil vooral het potentieel en het dynamisme van de culturele sector belichten die zich niet enkel uiten in het aandeel ervan in het BBP (7 procent van het globale BBP) maar eveneens in de invloed op sociale veranderingen. Als een bron voor tewerkstelling en levensonderhoud, en voor menselijke en sociale ontwikkeling, behoort cultuur tot de belangrijkste bouwstenen van de economie.

"Op een gelijkaardige manier zoals UNESCO zich inzet voor de bescherming van het werelderfgoed, wil de Organisatie de privésector, beleidsmakers en artiesten bijeenbrengen om te onderzoeken hoe cultuur bijdraagt tot ontwikkeling," aldus Koïchiro Matsuura, directeur-generaal van UNESCO.

Aan het slot van het forum zal UNESCO een nieuwe Leerstoel voorstellen omtrent de werking van cultuurindustrieën en een laboratorium voor culturele innovaties gericht op ontwikkelingslanden.

]]>
Kennis op de voorgrondhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/5/1/kennis-op-de-voorgrondTue, 01 May 2001 06:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/5/1/kennis-op-de-voorgrondGloria Ramirez is coördinatrice van de UNESCO Leerstoel voor Mensenrechten die in 1996 is opgericht aan de Autonome Nationale Universiteit van Mexico. Ze licht de doelstellingen en werking van de Leerstoel toe.

Kennis+op+de+voorgrondHoe kwam de Leerstoel in Mexico tot stand?

Ramirez: We vertrokken vanuit een dubbel engagement: op academisch niveau maar ook gericht naar de burgermaatschappij. In 1992 startten we met steun van docenten, studenten, ngo's en openbare instellingen met een permanente cursus onder de vlag "Hoger Onderwijs en Mensenrechten". De cursus groeide al snel uit tot een forum waar de belangrijkste uitdagingen van het land aan bod kwamen. Zo ontstond er in de sociale wetenschappen geleidelijk een curriculum voor mensenrechten. In 1996 ondertekenden we een conventie met de UNESCO en de Leerstoel voor Mensenrechten was een feit. De Leerstoel is een onderdeel van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen en is een geïntegreerd systeem voor onderzoek, opleiding en promotie van de mensenrechten vanuit een interdisciplinaire optiek.

Hoe ziet het programma eruit?

Ramirez: We leggen de nadruk op grondige studie van de sociale en politieke basis van de mensenrechten en hun verschillende dimensies. De lessen worden gegeven op een licentiaats, masters en doctoraats niveau. Voor post-graduates, wordt de research gekoppeld aan specifieke thema's zoals globalisatie, vrede, sociale netwerken, milieu, burgermaatschappij en democratie.

We kennen een internationaal diploma toe, het equivalent van een Masters Degree in Human Rights, in samenwerking met het Interamerican Institute of Rights en andere organisaties zoals de Universiteit van Parijs X (Frankrijk) en het Interdisciplinary Institute of Ethics and Human Rights en de Universiteit van Fribourg (Zwisterland).

Ons voornaamste objectief is om de mensenrechten op alle niveaus aan bod te laten komen. Zo ontwikkelden we niet alleen een programma om de mensenrechten de introduceren in het basisonderwijs, maar proberen we ook te verzekeren dat ze gerespecteerd worden in het dagelijkse leven op de school. Een andere prioriteit is het opleiden van leerkrachten. We ontwikkelden verschillende programma's die zich richten tot leerkrachten en professoren.

Wat zijn de praktische toepassingen van het programma?

Ramirez: Ons programma heeft niet de bedoeling om te leiden tot bepaalde beroepen. We trachten eerder om de mensenrechten te introduceren in verschillende professionele disciplines, zoals bij leerkrachten, advocaten of dokters.

Het is een zeer ambitieus uitgangspunt als je de uitdagingen van ons land overweegt. We moeten serieus nadenken over de rol die we verondersteld worden te spelen in het huidige proces van democratische overgang dat zich aan het voltrekken is.

Welke impact had de Leerstoel tot nu toe in Mexico?

Ramirez: We inspireerden de inrichting van permanente cursussen in verschillende deelstaten: in Pueblo (met 3.000 inschrijvingen), Guerrero, Chihuahua en Oaxaca, en binnenkort ook in Baja California. Naast de mensenrechten in het algemeen, komen ook andere specifieke thema's aan bod zoals het recht op gezondheid en onderwijs, vrouwenrechten, enz...

In Mexico is er, net als in de rest van Latijns-Amerika, een cultuur en beleid voor mensenrechten, maar dat neemt niet weg dat ze regelmatig met voeten getreden worden en hun verdedigers aangevallen.

Welke contacten werden er ondertussen uitgebouwd?

Ramirez: Het oprichten van netwerken is een van onze voornaamste activiteiten. We legden nogal wat contacten met collega's en ngo's in de regio en op internationaal vlak, zoals met het Human Rights Centre van de Universiteit van Washington in de VS of met het netwerk van Human Rights Institutes van de UNESCO. In 1999 zetten we een Mexicaans netwerk op van leerkrachten en onderzoekers die in de weer zijn met de mensenrechten. Onder de leden bevinden zich professoren, docenten van hogescholen en middenscholen en openbare instellingen.

Aan het slot van een regionaal symposium dat we vorig jaar in april organiseerden, publiceerden we de eerste Agenda van de 21e Eeuw voor Mensenrechteneducatie in Latijns-Amerika. We werken ook aan een eigen website: een forum voor Leerstoelen voor Mensenrechten in Latijns-Amerika dat uiteindelijk moet uitgroeien tot een databank die het publiek kan raadplegen. Dit jaar nog, zullen we een programma lanceren voor afstandsonderwijs omtrent mensenrechten voor studenten in Mexico en andere landen van Latijns-Amerika.

]]>
De expertise van de UNESCO inzake mensenrechteneducatiehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/5/1/de-expertise-van-de-unesco-inzake-mensenrechteneducatieTue, 01 May 2001 01:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/5/1/de-expertise-van-de-unesco-inzake-mensenrechteneducatieDe UNESCO speelt een voortrekkersrol op het vlak van de promotie van de mensenrechten via het onderwijs.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt uitdrukkelijk dat iedereen recht heeft op onderwijs dat de principes van de mensenrechten uitdraagt, maar de politieke vertaling van dat concept vond pas de voorbije tien jaar plaats. Belangrijke impulsen daartoe werden gegeven door het Actieplan voor Mensenrechten en Democratie dat het resultaat was van de Conferentie van Montreal in 1993, en het VN Decennium voor Mensenrechteneducatie (1995-2004) dat lidstaten stimuleert om mensenrechteneducatieprogramma's op nationaal niveau in te voeren.

De mensenrechten promoten via het onderwijs behoort tot het takenpakket van de UNESCO. De Organisatie speelt op dat vlak een voortrekkersrol, ze:

- ondersteunt nationale programma's van lidstaten, zoals in het zuiden van Afrika, Mali, Centraal Amerika, maar ook in Albanië, Kosovo, Burundi en Indonesë

- publiceert aangepaste lesmaterialen. De UNESCO publiceerde verschillende handboeken voor het basis- en middelbaar onderwijs, maar ook voor lerarenopleidingen, die in het teken staan van de mensenrechten.Verschillende van deze werken werden vertaald en op grote schaal verspreid, onder andere in Senegal en Portugal. In Australië en Canada deden ze dienst als grondstof bij het opstellen van de curricula.

- promoot netwerken die mensenrechteneducatie ondersteunen, zoals het ASPnet (een wereldwijd netwerk van met de UNESCO geassocieerde scholen: scholen die de principes van de UNESCO uitdragen tijdens hun lessen en pilootprojecten in die zin opzetten), de UNESCO Leerstoelen voor Mensenrechten, Vrede en Democratie waarvan er momenteel 49 zijn, en een waaier aan verschillende nationale en regionale onderzoeks- en opleidingsinstituten die rond mensenrechten werken. De Organisatie kent ook twee jaarlijkse prijzen toe om mensen en organisaties te steunen die op dit terrein actief zijn: de Prijs voor Vredesopvoeding (zie pagina XX) en de Prijs voor Mensenrechteneducatie.

"Ondanks alle verklaringen en conventies die de lidstaten ondertekenden, is het slechts de laatste 12 jaar dat de mensenrechten echt aan bod komen bij besprekingen over vrede en ontwikkeling," merkt Eduard Matoko, hoofd van de Eenheid voor Educatie omtrent Mensenrechten, Vrede en Democratie, op. "De mensenrechteneducatieprogramma's in talrijke landen hebben deze evolutie zeker mee in de hand gewerkt."

Maar er is nog een lange weg af te leggen, waarschuwt programmaspecialist Paolo Fontini: "Er is nog een duizelingwekkend aantal mensen in de wereld die zelfs hun meest elementaire rechten onthouden worden."

]]>