UNESCO Platform Vlaanderen, thema "ver"http://www.unesco-vlaanderen.be2016-09-20T13:41:29Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "ver"http://www.unesco-vlaanderen.benlExpertise opbouwen en informatie uitwisselen voor bescherming mariene biodiversiteithttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/9/14/expertise-opbouwen-en-informatie-uitwisselen-voor-bescherming-mariene-biodiversiteitWed, 14 Sep 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/9/14/expertise-opbouwen-en-informatie-uitwisselen-voor-bescherming-mariene-biodiversiteitDe Intergouvernementele Oceanografische Commissie van Unesco heeft heel wat te bieden voor de bescherming van de mariene biologische diversiteit, mede dankzij het projectkantoor in Oostende.

Expertise opbouwen en informatie uitwisselen voor bescherming mariene biodiversiteit

Onder ruime belangstelling is op 29 augustus 2016 een bijeenkomst gehouden op de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York over het opbouwen van capaciteit en het doorgeven van mariene technologie. Het evenement werd georganiseerd door de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van Unesco (IOC) en de permanente missies van België en Fiji bij de Verenigde Naties. De bijeenkomst vond plaats in de marge van de tweede bijeenkomst van het comité dat zich buigt over de bescherming en het duurzaam gebruik van de mariene biologische diversiteit in gebieden die buiten nationale jurisdictie vallen. Een en ander kadert binnen het VN Verdrag inzake het recht van de zee (UNCLOS). Het comité kwam bijeen van 26 augustus tot 9 september.

Brede participatie is noodzakelijk

Het succes van de nieuwe regeling die wordt uitgewerkt in het kader van het VN Verdrag inzake het recht van de zee hangt af van de mate waarin landen kunnen meewerken aan de uitvoering ervan. Met name kleine eilandstaten in ontwikkeling mogen niet uit de boot vallen. Vandaar dat het uitwisselen van gegevens en kennis en het vergroten van expertise en faciliteiten van groot belang zijn. En dit zijn nu net prioritaire werkgebieden van de IOC.

De IOC kan op verschillende vlakken een meerwaarde zijn voor de uitvoering van de nieuwe regeling over de bescherming en het duurzaam gebruik van de biologische diversiteit in mariene gebieden die buiten nationale jurisdictie vallen. Denk daarbij aan het aanbieden en verzekeren van vrije toegang tot data en informatie om kennis te vergroten (bijvoorbeeld dankzij het Ocean Biogeographic Information System - OBIS), aan het vergroten van expertise met regionale opleidingscentra (Ocean Teacher Academy - OTA), aan het ontwikkelen van handboeken, gedragsregels en voorbeeldpraktijken voor zeewetenschappelijk onderzoek, en aan het vastleggen van standaarden voor het opslaan en beheren van data (International Oceanogaphic Data and Information Exchange - IODE).

Internationale gemeenschap kan rekenen op Vlaanderen

Dat ons land de bijeenkomst in New York mee organiseerde hoeft niet te verwonderen. Het IOC Project Office for IODE in Oostende ligt immers aan de basis van de troeven die de IOC uitspeelde tijdens het evenement.

Het projectkantoor in Oostende voert het secretariaat van OBIS, 's werelds grootste open access online datasysteem. Het bevat reeds 47 miljoen verspreidingsgegevens van bijna 120 000 mariene soorten. Zodoende is het een fundamentele basis voor het waarnemen en het opvolgen van de mariene biodiversiteit.

Het projectkantoor in Oostende was het eerste opleidingscentrum van het IODE-programma van de IOC. Het verschafte talrijke opleidingen inzake het verzamelen, bewaren en beheren van oceanografische data en informatie. Alsook over het ontwikkelen van toepassingen die deze data en informatie helpen vertalen naar bijvoorbeeld aanbevelingen voor beleidsmakers en beheerders van mariene of kustgebieden.

Inmiddels zijn er tien regionale opleidingscentra zoals dat in Oostende, dat tevens instaat voor de algemene coördinatie van dit netwerk. Ze bieden cursussen aan in verschillende talen, afgestemd op regionale noden. Om dit alles te stroomlijnen en uitwisseling te bevorderen, maken alle opleidingen gebruik van Ocean Teacher Academy, een online leerplatform dat is ontwikkeld in Oostende.


]]>
Wereldfeest Dunia met dans, muziek en verhalenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/7/26/wereldfeest-dunia-met-dans,-muziek-en-verhalenTue, 26 Jul 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/7/26/wereldfeest-dunia-met-dans,-muziek-en-verhalenOp zaterdag 30 juli wordt een wereldmarkt opgetrokken op het strand van Oostduinkerke. Er zijn tal van activiteiten om jong en oud te plezieren.

Wereldfeest Dunia met dans, muziek en verhalenDe dienst Internationale Samenwerking van de gemeente Koksijde organiseert op zaterdag 30 juli 2016 voor de 13de keer het wereldfeest Dunia op het strand van Oostduinkerke. Centraal op het wereldfeest staat een wereldmarkt. Verschillende 4de pijler-organisaties geven duidelijke informatie over hun project en openen voor de bezoekers de wereld via hun smakelijke keuken, toffe hebbedingetjes en kleurrijke kraampjes met lekkernijen en snuisterijen. Er zijn tevens activiteiten zoals workshops en optredens.

Verhalen vertellen

Het Unesco Platform Vlaanderen is ook van de partij op het wereldfeest Dunia. Aan onze stand is er om 14u, 16u en 18u een voorleesmoment voor kleuters en lagere schoolkinderen met sprookjes en verhalen uit verschillende delen van de wereld. Dit om de in deze tijd van internet en de overheersende beeldcultuur de orale vertelcultuur terug op de kaart te zetten.

Het promoten van de vertelcultuur sluit aan bij de inspanningen van Unesco om mensen bewust te maken van het belang van immaterieel cultureel erfgoed: orale tradities, podiumkunsten, rituelen, festiviteiten, traditioneel vakmanschap, enz. We moeten immers niet enkel onze monumenten en landschappen beschermen maar alle vormen van erfgoed koesteren die verbonden zijn met onze identiteit en diversiteit.

Entertainment

Daarnaast staan er nog verschillende leuke activiteiten gepland op het wereldfeest Dunia. Zo is er om 11u en 12u een djembé-workshop en staan Burundese dansers en trommelaars garant voor ambiance om 13u. Om 15u is er een concert van Jean Bosco Safari waarbij een heus 'Koksijde-lied' zijn première krijgt. En om 17u brengen de dames van Belladonna muziek vanuit de vier windstreken.

A Wereldfeest Dunia met dans, muziek en verhalen


Wereldfeest Dunia, zaterdag 30 juli 2016 van 11u tot 18u30 op het strand van Oostduinkerke. De toegang is gratis.

]]>
Nieuw multilateralisme voor de 21ste eeuwhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/6/10/nieuw-multilateralisme-voor-de-21ste-eeuwFri, 10 Jun 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/6/10/nieuw-multilateralisme-voor-de-21ste-eeuwIrina Bokova, directeur-generaal van Unesco, bezocht het Vlaams Parlement en sprak er over een nieuw multilateralisme om nieuwe uitdagingen aan te pakken.

Nieuw multilateralisme voor de 21ste eeuw

Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, was op 9 juni 2016 te gast in het Vlaams Parlement. Ze gaf een lezing voor de gezamenlijke commissies van het Vlaams Parlement over een nieuw multilateralisme om nieuwe uitdagingen aan te pakken.

De directeur-generaal van Unesco begon haar lezing met het uitspreken van haar medeleven voor de slachtoffers van de terroristische aanslagen in Brussel. Ze had het verder over de grootste uitdagingen waarmee de internationale gemeenschap te kampen heeft, waaronder de aanhoudende armoede en de groter wordende ongelijkheden, het gebrek aan kwaliteitsvol onderwijs en de afkalvende sociale bescherming in veel delen van de wereld. Ze ging ook in op het feit dat klimaatverandering en aanhoudende conflicten miljoenen mensen op de vlucht doen slaan.

"Er is een nieuwe wereldwijde strijd aan de gang voor de harten en de geesten, vooral voor de harten en de geesten van jonge mensen," zei Bokova over de opmars van gewelddadig extremisme die vraagt om een nieuwe aanpak, steunend op soft power om nieuwe partnerschappen op te bouwen.

Radicalisering voorkomen

"Gewelddadige extremisten worden niet geboren, ze worden gemaakt," aldus Bokova. "We moeten gewelddadig extremisme en radicalisering niet alleen bestrijden maar ook voorkomen." In die zin verwees de directeur-generaal naar verschillende Unesco-initiatieven met betrekking tot kwaliteitsvol onderwijs en media- en informatiegeletterdheid.

Erfgoed beschermen

Ook de aanhoudende culturele zuivering in sommige delen van de wereld kwam aan bod in de lezing van Bokova. Ze drong aan op gezamenlijke acties om cultuur centraal te stellen bij vredesopbouw en humanitaire acties. "Gewelddadige extremisten vallen cultuur aan om het weefsel van 'samen leven' te verzwakken, om de symbolen van dialoog te vernietigen," zei Bokova.

Bokova pleitte voor meer internationale samenwerking en preventieve maatregelen om belangrijk werelderfgoed te beschermen tegen terrorisme en plundering. Hierbij verwees ze naar de #unite4heritage campagne van Unesco die onder andere een tegengewicht biedt voor haatpropaganda en bewust maakt voor het belang van erfgoedbescherming.

Vlaamse steun aan Unesco

De directeur-generaal van Unesco bedankte Vlaanderen voor de jarenlange steun aan Unesco, met name voor de bescherming van erfgoed. Ze verwees naar de Vlaamse steun voor de inspanningen van Unesco voor de bescherming van het erfgoed in Syrië, Nepal en verschillende zuidelijke Afrikaanse landen. Ze bedankte Vlaanderen ook voor de duurzame steun aan de wetenschappelijke programma's van Unesco, in het bijzonder aan programma's voor duurzaam waterbeheer, de aanpak van droogte en aan de Intergouvernementele Oceanografische Commissie. Dit engagement is bijzonder waardevol in het licht van de klimaatverandering en de nieuwe ontwikkelingsdoelen.

"Ons partnerschap gaat over het versterken van samenlevingen in verandering, geconfronteerd met onzekerheid, en het hen aanreiken van de instrumenten en de capaciteiten om zichzelf te helpen, zei Bokova, verwijzend naar de inspanningen die er nodig zijn om verder te gaan met het Klimaatakkoord van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Na de lezing van de directeur-generaal van Unesco waren er reacties vanuit het parlement van Rik Daems, voorzitter van de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed, en vertegenwoordigers van alle politieke fracties van het Vlaams Parlement. Vlaams Minister-President Geert Bourgeois sloot de zitting af met de hoopvolle woorden "Kunst, cultuur, onderwijs en wetenschap zullen het altijd halen van geweld."

]]>
Klimaatverandering bedreigt iconisch werelderfgoed en toeristische trekpleistershttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/31/klimaatverandering-bedreigt-iconisch-werelderfgoed-en-toeristische-trekpleistersTue, 31 May 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/31/klimaatverandering-bedreigt-iconisch-werelderfgoed-en-toeristische-trekpleistersDe gevolgen van klimaatverandering vormen een bedreiging voor de universele uitzonderlijke waarde van tal van werelderfgoedsites over heel de wereld, zo blijkt uit een nieuw rapport.

Klimaatverandering bedreigt iconisch werelderfgoed en toeristische trekpleisters

De klimaatverandering brengt werelderfgoedsites over heel de wereld in gevaar. Dat is de conclusie van World Heritage and Tourism in a Changing Climate, een rapport van Unesco, het VN-Milieuprogramma (UNEP) en de Union of Concerned Scientists (UCS).

Het rapport lijst 31 culturele en natuurlijke werelderfgoedsites in 29 landen op die bijzonder kwetsbaar zijn voor gevolgen van klimaatverandering zoals smeltende gletsjers, stijgende zeespiegels, extreem weer, langere droogtes en spontane bosbranden. Onder de kwetsbare sites bevinden zich nogal wat iconische toeristische trekpleisters zoals Venetië, Stongehenge en de Galapagoseilanden.

Ook Paaseiland is een van de bedreigde werelderfgoedsites. "Sommige beelden kunnen door kusterosie in zee terechtkomen", zegt Adam Markham, hoofdauteur van het rapport.

Klimaatakkoord nakomen

"Het is van belang dat we de gevolgen van de klimaatverandering voor werelderfgoedsites beter leren begrijpen en opvolgen," zegt Mechtild Rössler, directrice van het Unesco Werelderfgoedcentrum. "Zoals het rapport aangeeft, is het van essentieel belang dat de doelstelling van het Parijse Klimaatakkoord om de globale temperatuur met minder dan 2°C te laten stijgen, wordt gerealiseerd om ons werelderfgoed te beschermen voor de huidige en toekomstige generaties."

Werelderfgoedsites onderscheiden zich omwille van hun "uitzonderlijke universele waarde". Omdat net die eigenschap wordt bedreigd door de gevolgen van klimaatverandering, adviseert het rapport dat het Werelderfgoedcomité voortaan rekening zou houden met de mogelijke invloed van de klimaatverandering bij het evalueren van nominaties voor de Werelderfgoedlijst.

Opmerkelijk is dat alle verwijzingen naar het Groot Barrièrerif, het grootste koraalrif ter wereld, uit het rapport zijn geschrapt. Dat gebeurde onder druk van de Australische regering.


]]>
Onderwijs kan niet wachtenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/24/onderwijs-kan-niet-wachtenTue, 24 May 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/24/onderwijs-kan-niet-wachtenOp de humanitaire VN-top is een fonds voorgesteld dat hoopt meer middelen te kunnen investeren in het onderwijs van kinderen en jongeren in noodsituaties.

Onderwijs kan niet wachten

Unesco directeur-generaal Irina Bokova reageert verheugd op de oprichting van Education Cannot Wait, een nieuw fonds voor onderwijs in noodsituaties. Het fonds is op 23 mei 2016 voorgesteld tijdens een zitting van de World Humanitarian Summit in Istanboel.

"Er zijn dringend uitzonderlijke maatregelen nodig om te voldoen aan de onderwijsbehoeften van miljoenen kinderen en jongeren waarvan de toekomst wordt gehypothekeerd door conflicten, ontheemding en natuurrampen," zei Bokova. "Dit fonds sluit aan bij de ambitie van Agenda 2030 om iedereen kwaliteitsvol onderwijs te bieden, zelfs in de moeilijkste omstandigheden."

Het onmiddellijke doel van het fonds is om de komende vijf jaar 3,85 miljard dollar in te zamelen om de 13,6 miljoen kinderen te bereiken van wie het onderwijs is verstoord door conflicten en andere humanitaire noodsituaties. De verwachting is dat het fonds 75 miljoen kinderen en jongeren zal bereiken tegen 2030. Een kwart van de kinderen van schoolgaande leeftijd woont in een land waar een conflict woedt. Het gaat om zo'n 500 miljoen kinderen die school missen, weinig kwaliteitsvol onderwijs krijgen of het risico lopen voortijdig te stoppen met school.

Onderwijs in noodsituaties blijft schromelijk ondergefinancierd door de internationale gemeenschap. Er gaat minder dan 2% van de humanitaire hulp naar toe. "Om te kunnen voldoen aan de immense behoeften, zouden we er naar moeten streven om 10% van alle humanitaire noodhulp te spenderen aan onderwijs in noodsituaties," zei Bokova. Ze wees er op dat de Europese Unie zich geëngageerd heeft voor een stijging naar 4%.

Unesco zal mee bepalen hoe het fonds werkt. De Organisatie coördineert voor de Verenigde Naties de inspanningen voor Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4 om "gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs te verzekeren en levenslang leren voor iedereen te bevorderen".

In de aanloop naar de humanitaire VN-top verscheen er een beleidsnota onder de titel No More Excuses. Daarin staat te lezen dan slechts de helft van de kinderen die op de vlucht zijn, basisschool lopen en dat slechts een kwart van de adolescenten op de vlucht secundair onderwijs volgt.


]]>
Conferentie over cultureel erfgoed onder vuurhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/19/conferentie-over-cultureel-erfgoed-onder-vuurThu, 19 May 2016 03:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/19/conferentie-over-cultureel-erfgoed-onder-vuurUnesco organiseert een conferentie over de moedwillige vernietiging van cultureel erfgoed tijdens conflicten op 9 en 10 juni 2016 in Brussel.

Conferentie over cultureel erfgoed onder vuur

De voorbije jaren is cultureel erfgoed steeds vaker het doelwit van alsmaar driestere aanvallen. De vervolging van mensen omwille van culturele of religieuze redenen in combinatie met de systematische vernietiging van hun cultureel erfgoed ontketende een culturele zuivering die ongezien is in de recente geschiedenis. Het feit dat de culturele diversiteit in de betrokken regio's onder vuur ligt, stelt grote problemen op humanitair vlak en inzake veiligheid.

De bescherming van culturele diversiteit kan bijdragen aan het herstel van de sociale cohesie en biedt kansen voor het oplossen van crisissen, met name bij langdurige conflicten. Respect voor culturele diversiteit is ook essentieel voor verzoening, nationale dialoog en wederopbouw. Het herstel van het erfgoed, de beoefening van tradities, maar ook de versterking van de cohesie door middel van een inclusief sociaal weefsel dat de culturele diversiteit respecteert, kunnen bijdragen aan het herstel van veiligheid en vrede.

Om te bespreken hoe deze visie conflictpreventie en crisisbeheersing kan versterken, organiseert Unesco op 9 en 10 juni 2016 een conferentie in Brussel, in samenwerking met de Europese Unie en met de steun van de Vlaamse overheid.

Er komen verschillende onderwerpen aan bod die verband houden met de problematiek, waaronder: culturele diplomatie; de bescherming van culturele rechten tijdens langdurige conflicten; het potentieel van kunst en cultuur voor de bevordering van dialoog; cultuur als motor voor herstel, rehabilitatie en veerkracht; en samenwerking met de ordehandhaving voor de bescherming van culturele eigendommen.


]]>
Cultuur en de Duurzame Ontwikkelingsdoelenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/18/cultuur-en-de-duurzame-ontwikkelingsdoelenWed, 18 May 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/18/cultuur-en-de-duurzame-ontwikkelingsdoelenEen debat buigt zich over de vraag welke rol cultuur speelt in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de wereldwijde ontwikkelingsagenda bepalen.

Cultuur en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Africalia, een organisatie die Afrikaanse cultuur en kunst ondersteunt, organiseert samen met de Vlaamse Unesco Commissie, de Frans- en Duitstalige Belgische Commissie voor Unesco en het Unesco-Verbindingskantoor in Brussel, een debat tijdens de European Development Days (#EDD16).

Het debat "Culture, where art thou? In search of culture in the Sustainable Development Goals: from the UNESCO Convention 2005 to the 2030 Agenda for Sustainable Development" vindt plaats op donderdag 16 juni 2016 van 11u tot 12u15 in Tours et Taxi (zaal D6) in Brussel.

Het debat focust op de meerwaarde van een cultureel perspectief voor de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Vanuit Unesco zal onder meer ingegaan worden op internationale instrumenten zoals de Conventie voor de bescherming en de promotie van de diversiteit van cultuuruitingen (2005) en de Conventie voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed (2003). Ook de rol van cultuur in een post-conflict context zal aan bod komen.

Verschillende experts zullen het onderwerp in een panel bespreken, waaronder: Jyoti Hosagrahar (Unesco), Mercedes Giovinazzo (Interarts Foundation), Lynnette Micheni (PAWA254), Simone Cipriani (Ethical Fashion Initiative) en Dr. Nina Obuljen Koržinek (Institute for Development and International Relations in Zagreb). De moderatie van het debat is in handen van Gie Goris (MO* magazine).


]]>
VN door een onderwijsbril bekekenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/29/vn-door-een-onderwijsbril-bekekenFri, 29 Apr 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/29/vn-door-een-onderwijsbril-bekekenEen nieuwe website helpt leerkrachten en leerlingen secundair onderwijs om met de Verenigde Naties aan de slag te gaan in de klas.

VN door een onderwijsbril bekekenDe Vereniging voor de Verenigde Naties stelt een nieuwe website voor met allerlei informatie over de Verenigde Naties, gesneden op maat van het onderwijs. De website vvnindeklas.be is een realisatie van de werkgroep onderwijs van de VVN.

De website richt zich tot leraren (alle niveaus) en leerlingen secundair onderwijs. Het hart van de website is de rubriek Thema's waar men vanuit een thematische invalshoek kennis kan nemen met de boeiende werking van de Verenigde Naties. Elk van deze thematische fiches is geschreven door een (VN) expert en biedt de lezer een oriëntatie in de belangrijkste krijtlijnen van het thema. Aan elke fiche werden leerplandoelstellingen Lager Onderwijs, VOET(en) Secundair Onderwijs en relevante links en beeldmateriaal toegevoegd. De VVN werkgroep onderwijs wil deze rubriek de komende jaren verder uitbouwen tot een heus archief aan thematische fiches.

De rubriek Downloads biedt recente onderwijspublicaties van de VVN aan. De rubriek Projecten geeft meer info over recente projecten van de werkgroep onderwijs VVN en de rubriek UN4YOU geeft een overzicht van wat de VN zoal te bieden heeft.

De inspiratie voor de website vond de VVN werkgroep onderwijs bij een onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut dat uitwees dat de kennis over het reilen en zeilen binnen de internationale samenleving een belangrijke voorspeller is van het vredesengagement van jongeren. Wie meer aandacht heeft voor buitenlands nieuws, blijkt positievere vredesattituden te hebben.


]]>
Unesco en Europese Commissie bespreken samenwerkinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/8/unesco-en-europese-commissie-bespreken-samenwerkingFri, 08 Apr 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/8/unesco-en-europese-commissie-bespreken-samenwerkingBeide partners willen nauwer samenwerken voor de bescherming van cultureel erfgoed en de bestrijding van radicalisering.

Unesco en Europese Commissie bespreken samenwerkingIrina Bokova, directeur-generaal van Unesco, had een ontmoeting met Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, in Brussel op 6 april 2016. Ze bespraken een aantal actuele thema's zoals de bescherming van cultureel erfgoed in conflictsituaties, onderwijs voor vluchtelingen en de strijd tegen radicalisering van jongeren.

"De rol van Unesco is essentieel voor de bescherming van cultureel erfgoed en voor het bestrijden van gewelddadig extremisme dat in veel samenlevingen een opmars kent," zei Bokova. "De kracht van Unesco ligt in haar interdisciplinaire benadering die essentieel is voor het realiseren van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling die is aangenomen door de Verenigde Naties."

"We zijn reeds lang actief in Syrië, Libanon en Jordanië op het vlak van onderwijs en cultuur. Onze prioriteit is gericht op jongeren. We moeten veel meer doen om te investeren in de opleiding van jonge mensen, om hun competenties te ontwikkelen en te helpen om hen het belang van de geschiedenis en het cultureel erfgoed te doen begrijpen," aldus Bokova.

Bescherming van cultureel erfgoed

Verwijzend naar de bescherming van cultureel erfgoed, benadrukte Juncker het belang van de nieuwe EU-richtlijnen met betrekking tot de bestrijding van de illegale handel in cultuurgoederen door het harmoniseren van maatregelen bij invoer.

"We moeten krachtige maatregelen en strengere, meer bindende regels vastleggen. Europa moet meer verantwoordelijk opnemen en een rol op dit gebied spelen," verklaarde Juncker. "We onderschatten vaak de culturele dimensie in het Midden-Oosten, in Syrië, in Irak, en het fundamentele belang ervan voor toekomstige generaties."

Onderwijs voor vluchtelingen

De directeur-generaal van Unesco en de voorzitter van de Europese Commissie spraken ook over culturele en religieuze onverdraagzaamheid en de bedreiging van de culturele diversiteit in het Midden-Oosten die leiden tot vervolging en gewelddadig extremisme. Juncker wees daarbij op het grote belang van onderwijs voor jongeren, met name voor Syrische en Iraakse vluchtelingen. Hij verklaarde dat de Europese Commissie 6 miljard euro heeft toegewezen om de opleiding van vluchtelingen te ondersteunen.

Irina Bokova en Jean-Claude Juncker zijn overeengekomen om nog nauwer samen te werken, met het oog op het versterken van de strategische partnerschap tussen Unesco en de Europese Commissie. Met name op het vlak van de bescherming van cultureel erfgoed, de strijd tegen de handel in cultuurgoederen, en het secundair onderwijs om radicalisering tegen te gaan en professionele competenties te ontwikkelen.

]]>
Vijfde editie Internationale Jazzdaghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/6/vijfde-editie-internationale-jazzdagWed, 06 Apr 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/6/vijfde-editie-internationale-jazzdagTalloze concerten en een uitzending vanuit het Witte Huis vieren het in Amerika ontstane muziekgenre. Ook in ons land zijn evenementen gepland.

Vijfde editie Internationale JazzdagDe vijfde jaarlijkse Internationale Jazzdag wordt wereldwijd gevierd op 30 april 2016. De Amerikaanse president Barack Obama en first lady Michelle Obama ontvangen het vijfde International All-Star Global Concert in het Witte Huis op 29 april. De Amerikaanse zender ABC zal een special van een uur over het concert uitzenden op 30 april. De special zal eveneens te zien zijn op de websites van de Verenigde Naties, Unesco, het Amerikaanse State Department en het Witte Huis. Het concert brengt een brede waaier van uitzonderlijk muzikanten bijeen om de jazz te vieren.

De volgende artiesten zullen aantreden op het concert: Joey Alexander, Terence Blanchard, Kris Bowers, Dee Dee Bridgewater, Till Brönner, Terri Lyne Carrington, Chick Corea, Jamie Cullum, Kurt Elling, Aretha Franklin, Robert Glasper, Buddy Guy, Herbie Hancock, Jimmy Heath, Dave Holland, Zakir Hussain, Al Jarreau, Diana Krall, Lionel Loueke, Hugh Masekela, Christian McBride, John McLaughlin, Pat Metheny, Marcus Miller, James Morrison, Danilo Pérez, Rebirth Brass Band, Dianne Reeves, Lee Ritenour, Wayne Shorter, Esperanza Spalding, Sting, Trombone Shorty, Chucho Valdés en Ben Williams. John Beasley is de Musical Director van de avond.

"Jazz is geboren in de Verenigde Staten en verspreide zich wereldwijd als muziek van tolerantie, vrijheid en menselijke waardigheid. Daarom creëerde Unesco de Internationale Jazzdag. Het is een evenement dat er ons aan herinnert dat jazz meer dan muziek is - het is een universele boodschap van vrede met ritme en betekenis," aldus Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco.

Ter gelegenheid van de Internationale Jazzdag zal het Thelonius Monk Institute of Jazz 'Math, Science and Music' lanceren: een online educatief platform met onder meer curricula, games en apps die muziek gebruiken om kinderen en jongeren wiskunde en wetenschappen aan te leren.


]]>
UNESCO info 97http://www.unesco-vlaanderen.be/2016/3/3/unesco-info-97Thu, 03 Mar 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/3/3/unesco-info-97O.a. aandacht voor het programma van Unesco voor de komende jaren, de impact van de Organisatie door de jaren heen en Vlaamse steun en expertise voor internationale projecten.

UNESCO info 97Lidstaten bevestigen rol Unesco bij internationale inspanningen voor duurzame ontwikkeling: De Algemene Conferentie werd opgeschrikt door de bloedige aanslagen in Parijs maar onderstreepte het belang van de Organisatie in dergelijke moeilijke tijden.

Naar een mondiaal kader voor de erkenning van kwalificaties hoger onderwijs? Minister van Onderwijs Hilde Crevits stelt voor dat Unesco een mondiaal kader uitwerkt voor de erkenning van hoger onderwijskwalificaties. Ze lanceerde het voorstel bij de start van de Algemene Conferentie van de Organisatie.

Reflectie ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Unesco: Forest Whitaker, speciale gezant van Unesco voor vrede en verzoening, staat stil bij de verjaardag van de Organisatie.

Unesco nam het voortouw in de strijd tegen racisme: Vrede opbouwen in de menselijke geest - dat is de taak van Unesco. Mission: Impossible? Niet noodzakelijk. Een nieuw project zoekt het uit en de leider ervan illustreert met het voorbeeld van de bijdrage van Unesco aan de strijd tegen racisme.

Unesco als voortrekker voor onderwijs: Als onderwijs de dag van vandaag wordt beschouwd als een essentieel instrument om ontwikkeling te bevorderen, dan is dat in grote mate te danken aan Unesco.

Op zoek naar de impact van Unesco's boekenbeleid: Van bij haar oprichting had Unesco bijzondere aandacht voor het boek. De verspreiding ervan zou helpen bij de realisatie van haar doelstellingen. Maar was dat wel zo en in welke mate slaagde ze in haar opzet?

Simulatie van internationaal diplomatiek overleg over erfgoed onder vuur: Leerlingen van Vlaamse en Nederlandse secundaire Unescoscholen buigen zich over erfgoed in conflictgebieden zoals Syrië en Irak.

Vlaanderen selecteert drie projecten voor Vlaams UNESCO Trustfonds: In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Unesco kent de Vlaamse regering middelen toe aan drie projecten die Vlaamse expertise internationaal uitdragen.

Unesco blij met klimaatakkoord: Reactie op de uitkomst van de klimaattop in Parijs en terugblik op de rol van Unesco op de conferentie.

Evoluties op de wereldwijde cultuurmarkt: In 2005 nam Unesco een conventie aan met als doel een divers(er) cultuuraanbod te waarborgen. Slaagt het verdrag in dat opzet? Een rapport evalueert het voorbije decennium.


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Unesco blij met klimaatakkoordhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/14/unesco-blij-met-klimaatakkoordMon, 14 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/14/unesco-blij-met-klimaatakkoordReactie op de uitkomst van de klimaattop in Parijs en terugblik op de rol van Unesco op de conferentie.

Unesco blij met klimaatakkoord

Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, is verheugd met het akkoord dat is gesloten op de klimaatconferentie in Parijs (COP21) op 12 december 2015. "Afgezien van dit ambitieus en evenwichtig akkoord, heeft COP21 momentum gecreëerd voor het veranderen van de gedachten en om mensen voor te bereiden op de economische en levensstijl veranderingen die we allemaal moeten maken om het menselijk leven op aarde te behouden," aldus Bokova. "Het veranderen van gedachten, niet het klimaat," was het motto waarmee Unesco naar de klimaatconferentie trok. De programma's en de expertise van de Organisatie werden voorgesteld tijdens verschillende evenementen. Zo werd het potentieel benadrukt van natuur- en sociale wetenschappen, onderzoek van de oceaan, onderwijs en cultuur om tot nieuwe benaderingen van ontwikkeling te komen met het oog op het realiseren van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Enthousiasme en engagement vasthouden

"De klimaatconferentie in Parijs zorgde voor een nieuwe wereldwijde bewustwording en bracht een ongekende inzet op gang voor de bescherming van de planeet door middel van solidariteit en gezamenlijk actie," zegt Bokova. "Het is in die geest dat we Agenda 2030 moeten uitvoeren. We moeten gedachten veranderen, niet het klimaat, met behulp van onderwijs, wetenschappelijke samenwerking, kritisch denken en debatten die worden mogelijk gemaakt door de vrijheid van meningsuiting en informatie die we wereldwijd bevorderen. Dit is één agenda voor een betere toekomst voor ons allemaal."

De directeur-generaal wijst erop dat COP21 slechts een stap op de weg is naar het beperken van de schade die menselijke activiteit veroorzaakt heeft aan het milieu. Unesco kijkt er naar uit om met haar lidstaten samen te werken om gecoördineerde internationale actie te ondersteunen en op de basis te leggen voor meer vooruitgang op de volgende grote klimaatconferentie die in 2016 wordt gehouden in Marokko.

De bijdrage van Unesco

Tijdens de conferentie in Parijs bracht het Internationaal Hydrologisch Programma van Unesco (IHP), in samenwerking met het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), voorbeelden aan van hoe wetenschappelijke bevindingen om te zetten in beleidsmaatregelen en van hoe onderwijs kan helpen bij het vergroten van bewustzijn en het aandrijven van verandering.

Met tentoonstellingen en andere evenementen vergrootte de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van Unesco (IOC) het bewustzijn over de noodzaak om de oceanen op te nemen in het beleid aangaande het klimaat. De oceanen vormen immers, samen met bossen, de grootste leverancier van zuurstof voor onze planeet en spelen een sleutelrol in de regulering van het wereldwijd klimaatsysteem.

Het Werelderfgoedcentrum en het Mens en Biosfeerprogramma (MAB) van Unesco organiseerden een dag die in het teken stond van Unesco-sites en hoe er op deze bijzondere plekken wordt omgegaan met de gevolgen van klimaatverandering. Er kwamen voorbeelden aan bod uit werelderfgoedsites, biosfeerreservaten en geoparken.

Unesco hield eveneens een conferentie die het perspectief van inheemse volken onder de aandacht bracht. Zo'n 400 miljoen mensen wonen in gebieden waar de gevolgen van de klimaatverandering reeds tastbaar zijn. Ze beschikken over traditionele methoden om ermee om te gaan. Unesco is ervan overtuigd dat hun stem moet gehoord worden en dat hun traditionele kennis waardevolle elementen bevat waar de rest van de wereld baat kan bij hebben in de ontwikkeling van nieuwe benaderingen om duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Doorheen 2015 heeft Unesco samengewerkt met de Franse overheid om COP 21 voor te bereiden. De Organisatie hield een top over de link tussen de economie en het klimaat in mei en een internationaal wetenschappelijk congres in juli onder de noemen "Onze gemeenschappelijk toekomst onder de klimaatverandering."


]]>
Unesco-topvrouw blij met historische resolutie over jongerenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/11/unesco-topvrouw-blij-met-historische-resolutie-over-jongerenFri, 11 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/11/unesco-topvrouw-blij-met-historische-resolutie-over-jongerenDe VN-Veiligheidsraad neemt een resolutie aan over de bijdrage van jongeren aan vrede en veiligheid.

Unesco-topvrouw blij met historische resolutie over jongerenIrina Bokova, directeur-generaal van Unesco, reageerde op 10 december 2015 verheugd op het nieuws dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie heeft aangenomen over jongeren, vrede en veiligheid. Jordanië nam het initiatief voor Resolutie 2250 die de essentiële rol onderstreept van jonge vrouwen en mannen in het opbouwen van vrede en het tegengaan van de opkomst van gewelddadig extremisme.

"Ik juich de visie van Jordanië toe die ertoe heeft geleid dat de VN-Veiligheidsraad zich concentreert op de essentiële rol van jongeren in vredesopbouw," zei Bokova. "Dit is van vitaal belang voor inclusieve en duurzame ontwikkeling overal."

De resolutie komt er op een moment dat ongeveer 600 miljoen jonge vrouwen en mannen bijzonder kwetsbaar zijn. Ze leven in slechte omstandigheden, met inbegrip van conflictsituaties, zonder toegang tot goed onderwijs, maatschappelijk engagement of waardige werkgelegenheid.

"Dit is een mensenrechtencrisis, een ramp voor ontwikkeling en een gevaar voor de veiligheid," zei de directeur-generaal. "Daarom zet Unesco zich in om door middel van onderwijs gewelddadig extremisme te voorkomen en om jonge vrouwen en mannen te leren hoe ze online radicalisering kunnen tegengaan. We moeten onze inspanningen opvoeren om ervoor te zorgen dat jongeren hun rol kunnen opnemen in het opbouwen van vrede."


]]>
De waarde van culturele en creatieve industrieënhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/9/de-waarde-van-culturele-en-creatieve-industrieënWed, 09 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/9/de-waarde-van-culturele-en-creatieve-industrieënRapport geeft globaal overzicht van de bijdrage van 11 sectoren van culturele en creatieve industrieën aan de wereldeconomie.

De waarde van culturele en creatieve industrieënUnesco, de International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) en EY (vroeger Ernst & Young) hebben een rapport gepubliceerd over culturele en creatieve industrieën (CCI): Cultural Times - the First Global Map of Cultural and Creative Industries. Het is op 3 december 2015 voorgesteld op de hoofdzetel van Unesco in Parijs.

Volgens het rapport genereren CCI zo'n 2 miljard euro per jaar, goed voor 3% van het mondiale bbp. De sector stelt 29,5 miljoen mensen te werk, of 1% van de actieve wereldbevolking. De inkomsten van CCI liggen hoger dan die van de telecomdiensten en er werken meer mensen dan in de auto-industrie van Europa, Japan en de Verenigde Staten samen.

De studie past bij de inspanningen van Unesco om meer data en sterkere indicatoren te leveren over de rol van cultuur bij de ontwikkeling van de samenleving. Tevens weerspiegelt het rapport de diversiteit waar de Unesco-conventie voor de bescherming en bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen van 2005 voor staat.

Het rapport analyseert 11 CCI-sectoren in Azië-Pacific, Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten: reclame, architectuur, boeken, games, films, muziek, kranten en tijdschriften, podiumkunsten, radio, tv en beeldende kunst.


Download Cultural Times - the First Global Map of Cultural and Creative Industries

Download een samenvatting van Cultural Times - the First Global Map of Cultural and Creative Industries

]]>
Unesco topvrouw op klimaattophttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/7/unesco-topvrouw-op-klimaattopMon, 07 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/7/unesco-topvrouw-op-klimaattopPleidooi voor een sterk klimaatplan en een brede betrokkenheid bij de uitvoering ervan.

Unesco topvrouw op klimaattopIrina Bokova, directeur-generaal van Unesco, maakte een statement tijdens een persconferentie op de klimaattop in Parijs (COP21) op vrijdag 4 december 2015. De topvrouw van de Organisatie dringt aan op een stevig klimaatplan dat vervolgens loyaal moet worden uitgevoerd door alle betrokken.

"We weten allemaal dat als we onze mentaliteit niet wijzigen en ons consumptiegedrag niet aanpassen, het zeer moeilijk zal zijn om de beslissingen uit te voeren die deze conferentie zal nemen. Unesco heeft het voortouw genomen op dit gebied," aldus Bokova.

Over de band tussen Unesco en COP21, zei ze dat de Organisatie sterk inzet op het bevorderen van educatie voor duurzame ontwikkeling en educatie voor de klimaatverandering. Unesco deed ook werk op andere gebieden dat relevant is voor de klimaattop, zoals omtrent waterbeheer en het bevorderen van de kennis en de duurzame ontwikkeling van de oceanen.

De directeur-generaal drukte ook haar bezorgdheid uit over hoe de klimaatverandering nu reeds schadelijke gevolgen heeft voor tal van werelderfgoedsites, waaronder mariene gebieden.


]]>
Unesco is pleitbezorger van de oceanenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/3/unesco-is-pleitbezorger-van-de-oceanenThu, 03 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/3/unesco-is-pleitbezorger-van-de-oceanenOp de klimaattop in Parijs zet Unesco zich in om ervoor te zorgen dat de onderhandelaars voldoende aandacht besteden aan het belang en de rol van de oceanen.

Unesco is pleitbezorger van de oceanenTijdens de grote klimaattop (COP21), die plaatsvindt van 30 november tot 11 december 2015 in Parijs, werpt de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van Unesco zich op als pleitbezorger van de oceanen. Het duurzaam beheer ervan moet voldoende aan bod komen om te kunnen spreken van een succesvol akkoord over hoe we omgaan met klimaatverandering.

Ondanks het feit dat de oceanen één van de twee belangrijkste leveranciers van zuurstof zijn, naast bossen, en een belangrijke regulator van het wereldwijde klimaatsysteem, kwamen ze tot nu toe relatief weinig aan bod in de gesprekken over klimaatverandering. De IOC wil deze trend keren door het leveren van expertise op niet minder dan een dozijn gezamenlijke tentoonstellingen en evenementen tijdens de COP21.

De IOC is de enige organisatie binnen het systeem van de Verenigde Naties die volledig gewijd is aan de oceaanwetenschappen in alle oceaanbassins van de wereld. Tijdens de klimaattop zal ze het belang van de oceaanwetenschappen de de observatie van de oceaan beklemtonen. De IOC coördineert internationale wetenschappelijke samenwerking om ervoor te zorgen dat de beste wetenschappelijke kennis leidt tot de juiste begrip van de klimaatverandering. Ze is verantwoordelijk voor internationale afspraken rond data management, voor het ontwikkelen en invoeren van systemen voor vroegtijdige waarschuwing voor natuurrampen zoals tsunami's en voor het verlenen van bijstand voor de uitvoering van strategieën die gericht zijn op het aanpassen aan, en het beperken van de impact van, de gevolgen van de klimaatverandering.

De bijdrage van de IOC aan de klimaattop zal het meest zichtbaar zijn tijdens drie grote evenementen:

The Ocean and Climate Forum (3 december 2015) stelt de gemeenschappelijke doelstellingen voor van alle betrokkenen op de klimaattop die begaan zijn met de oceaan. Er is ook een interactief debat met verschillende belanghebbenden - wetenschappers, jongeren, economische actoren en besluitvormers - over hoe de oceaan zowel een onderdeel is van, als een mogelijke oplossing voor, de klimaatverandering.

The Oceans Day at COP21 (4 december 2015) zal voortbouwen op de aanbevelingen en oplossingen die zijn voorgesteld op The Ocean and Climate Forum om op hoog niveau de politieke aandacht te vestigen op de noodzaak om tot een ambitieus akkoord te komen, om succesvolle voorbeelden voor te stellen van beleidsmaatregelen inzake de oceaan en het klimaat, en om specifieke aanbevelingen te doen om de oceanen en de klimaatagenda vooruit te helpen.

The Ocean and Climate Moment (10 december) zal fungeren als een follow-up van alle wetenschappelijke evenementen met betrekking tot de oceanen op COP21. Vertegenwoordigers van de deelnemende landen en VN-agentschappen, alsook internationale wetenschappelijke deskundigen en maatschappelijke actoren, worden er herinnerd aan de belangrijkste wetenschappelijke aanbevelingen voor het nemen van beleidsmaatregelen die tijdens de klimaattop zijn voorgesteld.

"De oceaan is een bron van duurzame oplossingen voor de klimaatverandering. Ons doel is om deze oplossingen onder de aandacht te brengen en te ijveren voor de uitvoering ervan,"zei Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco op Wereld Oceanen Dag. "De gezondheid van de oceaan is niet optioneel, het is de enige weg vooruit. Onze toekomst hangt ervan af."


]]>
Troeven van de conventie culturele diversiteithttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/1/troeven-van-de-conventie-culturele-diversiteitTue, 01 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/1/troeven-van-de-conventie-culturele-diversiteitMasterclass in Antwerpen stelt de Unesco-conventie van 2005 voor en onderzoekt het potentieel ervan voor het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen.

Troeven van de conventie culturele diversiteitAan de Universiteit Antwerpen wordt op dinsdag 15 december 2015 een masterclass gehouden over de Unesco-conventie voor de bescherming en de promotie van de diversiteit van cultuuruitingen. De masterclass richt zich tot cultuurprofessionals, studenten en beleidsmedewerkers.

Motor voor duurzame ontwikkeling

De Conventie voor de bescherming en de promotie van de diversiteit van cultuuruitingen is in 2005 aangenomen door de Algemene Conferentie van Unesco. Het verdrag stimuleert wereldwijd de creatie, productie en verspreiding van culturele goederen, diensten en activiteiten. Het uitgangspunt van de conventie is dat cultuur een drijfveer is van duurzame ontwikkeling.

De Conventie tracht een nieuw internationaal kader voor het beheer van cultuur te verwezenlijken door lidstaten aan te moedigen om culturele beleidslijnen en maatregelen in te voeren die o.a. creativiteit koesteren en de mobiliteit van culturele goederen en diensten vergemakkelijken; evenals cultuur te integreren in duurzame ontwikkelingsstrategieën en nationaal ontwikkelingsbeleid.

Conventie bekendmaken

België ratificeerde het verdrag in 2009 en het is in 2013 in werking gesteld. Niettemin lijkt er in Vlaanderen sindsdien nog niet veel gebeurd te zijn rond dit internationale instrument. Nochtans biedt de conventie een kader aan uitdagingen en kansen rond onderwerpen die wel degelijk leven in het maatschappelijk debat: omtrent de plaats en waarde van cultuur, omtrent de rol van cultuurbeleid en toekomstgezinde financieringsmodellen voor de culturele en creatieve sectoren.

Een aantal partners, waaronder de Unesco-leerstoel voor kritische erfgoedstudies en de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed (VUB) en FARO Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, organiseren in het najaar van 2015 en voorjaar van 2016 een reeks bijeenkomsten om aan alle mogelijke spelers en geïnteresseerden de kans te bieden om de Conventie van 2005 te leren kennen en het potentieel voor cultuurbeleid in het algemeen en erfgoedbeleid in het bijzonder te exploreren.

Programma masterclass

De eerste van drie bijeenkomsten is een masterclass met Vlaamse, Nederlandse en internationale experten terzake: em. prof. dr. Marc Vervenne (voorzitter Vlaamse Unesco Commissie), prof. dr. Annick Schramme (Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School) en prof. dr. Steven Van Uytsel (University of Kyushu, Fukuoka-shi, Japan) bieden opeenvolgend een introductie en reflectie op de Conventie van 2005 als internationaal juridisch en beleidsinstrument, haar ontstaansredenen en ontwikkeling sindsdien, en ze blikken ook vooruit vanuit de Vlaamse en internationale context. Bijzondere aandacht gaat uit naar het potentieel voor cultureel-erfgoedbeleid, in het bijzonder voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Prof. dr. Yvonne Donders (Professor International Human Rights and Cultural Diversity and Head of the Department of International and European Public Law at the Faculty of Law of the University of Amsterdam) gaat vervolgens als discussant met beide eerste sprekers in gesprek. En ook de deelnemers krijgen de kans om vragen en gedachten uit te wisselen. Jorijn Neyrinck (coördinator tapis plein - expertisecentrum immaterieel cultureel erfgoed en erfgoedparticipatie) modereert de gespreksnamiddag.

Op 25 januari 2016 volgt er een symposium in Brussel en op 3 maart 2016 een colloquium in 's-Hertogenbosch (Nederland).

De masterclass over de Unesco-conventie voor de bescherming en de promotie van de diversiteit van cultuuruitingen gaat door op 15 december 2015 van 14u tot 16u, met aansluitend netwerkmoment tot 16u30. Locatie: Universiteit Antwerpen, Klooster van de Grauwzusters - Promotiezaal, Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen

Deelname is gratis, maar de organisatoren vragen om in te schrijven via deze [link].

]]>
MUNESCO 2015: Simulatie van internationaal diplomatiek overleg over erfgoed onder vuurhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/11/17/munesco-2015-simulatie-van-internationaal-diplomatiek-overleg-over-erfgoed-onder-vuurTue, 17 Nov 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/11/17/munesco-2015-simulatie-van-internationaal-diplomatiek-overleg-over-erfgoed-onder-vuurLeerlingen van Vlaamse en Nederlandse secundaire Unescoscholen buigen zich over erfgoed in conflictgebieden zoals Syrië en Irak.

MUNESCO 2015: Simulatie van internationaal diplomatiek overleg over erfgoed onder vuur

Het Unesco Platform Vlaanderen, de Vlaamse Unesco Commissie en UC Leuven-Limburg organiseren de eerste Vlaams-Nederlandse MUNESCO voor met Unesco geassocieerde scholen van woensdagavond 18 november tot vrijdagmiddag 20 november 2015 in Leuven. Dat gebeurt in samenwerking met Stad Leuven, De Haagse Hogeschool en de Nationale Unesco Commissie van Nederland.

MUNESCO staat voor Model UNESCO: een simulatie waarbij leerlingen in de huid kruipen van vertegenwoordigers van een toegewezen land en onderhandelen met collega's van andere landen. Ze behandelen een case volgens de geldende diplomatieke spelregels.

Er nemen 63 leerlingen van 6 Vlaamse en 10 Nederlandse secundaire scholen deel aan de MUNESCO. Ze kruipen in de huid van ambassadeur, adjunct-ambassadeur, journalist of vertegenwoordiger van een organisatie zoals een internationale NGO, een museum, een veilinghuis enz.

De MUNESCO staat in het teken van de manier waarop er met erfgoed wordt omgegaan in conflictgebieden zoals Syrië en Irak. Werelderfgoed wordt er letterlijk in het vizier genomen en tot puin herleid. Archeologische sites en musea worden er, dixit UNESCO, op 'industriële schaal' geplunderd om te worden verkocht op de illegale markt.

De situatie in Syrië en Irak noopt tot een bijeenkomst van het Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Country of Origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation. Elke school vertegenwoordigt een land en de ambassadeurs en hun adjuncten gaan onderhandelen over een resolutie die het probleem aan de kaak stelt en er een oplossing voor aanreikt. Hun debatten worden gevolgd door journalisten die er verslag over uitbrengen en door vertegenwoordigers van internationale NGO's en andere betrokken organisaties die vanuit hun expertise trachten te wegen op de gesprekken en het eindresultaat.

Hogeschoolstudenten van UC Leuven-Limburg (UCLL) en de Haagse Hogeschool begeleiden de simulatie. Het internationale karakter van de MUNESCO wordt versterkt doordat ook studenten van de Postgraduate International Educating Class (PIEC) van UCLL rollen opnemen in de oefening.

Het UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet) is een van de grootste internationale schoolnetwerken. Scholen die actief zijn in het ASPnet onderscheiden zich door een uitgesproken engagement voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en voor het toepassen van innovatieve onderwijsmethoden. Vertrekkend vanuit de idealen van Unesco streven ze ernaar om leerlingen beter voor te bereiden op een actief burgerschap in een steeds complexer wordende samenleving die alsmaar sneller evolueert.


Het verloop van de MUNESCO is te volgen via de Facebookgroep MUNESCO Leuven 2015: https://www.facebook.com/groups/1025391074159661/

]]>
De oceaan ontsluitenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/11/3/de-oceaan-ontsluitenTue, 03 Nov 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/11/3/de-oceaan-ontsluiten10 jaar UNESCO/IOC Projectkantoor voor IODE in Oostende

De oceaan ontsluiten

De Vlaamse regering besloot in 1999 om een duurzaam partnerschap aan te gaan met Unesco op het vlak van de natuurwetenschappen. Dat leidde tot de oprichting van het Flanders-UNESCO Science Trust fund (FUST). Dit fonds laat toe om op een structurele wijze wetenschappelijke programma's van Unesco te ondersteunen die aansluiten bij een aantal gemeenschappelijk bepaalde prioriteiten. Een belangrijk deel van de middelen van dit trustfonds gaan naar activiteiten van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van Unesco: wereldwijd het belangrijkste orgaan inzake oceaanwetenschappen en van essentieel belang voor het oplossen van mondiale problemen zoals de klimaatverandering.

In 2005 werd de samenwerking tussen Vlaanderen en de IOC nog opgevoerd met de opening van het UNESCO/IOC Project Office for IODE in Oostende. Dit centrum is in de eerste plaats een opleidingscentrum waar data- en informatiebeheerders uit voornamelijk ontwikkelingslanden de nodige kennis en vaardigheden komen opdoen om te functioneren in de internationale context van de oceanografie en de zeewetenschappen. Het is tevens een ontmoetingsplaats voor onderzoekers om gemeenschappelijke projecten uit te werken en nieuwe technologieën en ontwikkelingen uit te testen.

Deze publicatie verschijnt ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het UNESCO/IOC Project Office for IODE in Oostende. Het projectkantoor bevordert de operationele ontwikkeling van het International Oceanographic Data and Information Exchange (IODE) programma van de IOC. Het IODE-programma is sinds 1961 actief om de internationale uitwisseling van oceanografische data en informatie te bevorderen. Het stimuleert betrokken onderzoekers en instellingen om gebruik te maken van gemeenschappelijke standaarden die de uitwisseling van gegevens gemakkelijker maken en het zorgt ervoor dat lidstaten de nodige capaciteiten verwerven om op internationale schaal te kunnen meedraaien in de uitwisseling van gegevens en informatie en het voeren van onderzoek.

De brochure biedt een overzicht van de diensten die het IODE-programma levert aan de internationale wetenschappelijke gemeenschap en de rol van het projectkantoor daarin. Daarbij gaat het onder andere over het bevorderen van duurzaam kustbeheer, over het tijdig waarschuwen voor tsunami's, over het vergroten van onze kennis over de biodiversiteit in de oceanen en over het creëren van platformen om de toegankelijkheid en de uitwisseling van wetenschappelijke gegevens en kennis wereldwijd te verbeteren.

De komende jaren worden over de hele wereld opleidingscentra geopend naar het voorbeeld van het projectkantoor in Oostende. Deze centra zullen zich elk op een specifieke regio of taalgroep concentreren. Zo zal een veelvoud aan studenten kunnen worden opgeleid en kunnen de kennis en cursussen onderling gedeeld worden. Het projectkantoor zal de coördinatie van deze regionale opleidingscentra op zich nemen.


Download De oceaan ontsluiten - 10 jaar UNESCO/IOC Projectkantoor voor IODE in Oostende

Download Unlocking The Ocean - 10 Years UNESCO/IOC Project Office for IODE in Ostend

  • De brochure De oceaan ontsluiten - 10 jaar UNESCO/IOC Projectkantoor voor IODE in Oostende kan je gratis bestellen bij info@unesco-vlaanderen.be
]]>
Uitvoerende Raad beëindigdhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/10/23/uitvoerende-raad-beëindigdFri, 23 Oct 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/10/23/uitvoerende-raad-beëindigdDe Uitvoerende Raad beveelt nieuwe accenten aan om mee te werken aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Uitvoerende Raad beëindigdDe 58 leden van de Uitvoerende Raad hebben vandaag hun 197ste zitting afgesloten. De bijeenkomst bereidde de komende Algemene Conferentie van Unesco voor.

De Uitvoerende Raad bevestigde dat Unesco zich moet blijven inzetten voor onderwijs, in het bijzonder in het kader van de onlangs goedgekeurde VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en voor de uitvoering van de uitkomsten van het World Onderwijs Forum 2015.

Om de rol van Unesco in het verwezenlijken van de zogeheten 2030-agenda (de eerder genoemde Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zo goed mogelijk te vervullen, wil de Uitvoerende Raad een aantal nieuwe accenten leggen. Er moet worden geïnvesteerd in efficiënte activiteiten die aantoonbaar bijdragen tot de uitvoering van de 2030-agenda. Op het vlak van onderwijs moet een strategie worden uitgewerkt voor het tegengaan van gewelddadig extremisme. En er moet nog meer worden gewerkt aan het bevorderen van de bescherming van cultureel erfgoed en pluriformiteit in conflictgebieden.

De Uitvoerende Raad beveelt de Algemene Conferentie van Unesco eveneens aan om Kosovo te laten toetreden tot de Organisatie.

De aanstaande 38ste zitting van de Algemene Conferentie zal vertegenwoordigers van alle 195 Unesco-lidstaten bijeenbrengen in Parijs van 3 tot 18 november 2015. Bij deze gelegenheid zullen de lidstaten van de 70ste verjaardag van de Organisatie vieren met een Leaders Forum waarop een ongezien aantal van staatshoofden en regeringsleiders worden verwacht.

]]>