UNESCO Platform Vlaanderen, thema "vrije meningsuiting"http://www.unesco-vlaanderen.be2015-04-07T14:30:56Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "vrije meningsuiting"http://www.unesco-vlaanderen.benlGevangengezet Syrisch mensenrechtenactivist krijgt persvrijheidsprijshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/4/7/gevangengezet-syrisch-mensenrechtenactivist-krijgt-persvrijheidsprijsTue, 07 Apr 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/4/7/gevangengezet-syrisch-mensenrechtenactivist-krijgt-persvrijheidsprijsJournalist en mensenrechtenactivist Mazen Darwish is de laureaat van de Unesco/Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2015.

Gevangengezet Syrisch mensenrechtenactivist krijgt persvrijheidsprijsUnesco maakte bekend dat de Guillermo Cano World Press Freedom Prize dit jaar naar de Syrische journalist en mensenrechtenactivist Mazen Darwish gaat. De laureaat zit momenteel opgesloten in in Syrië. Eerder kreeg hij al een reisverbod, pesterijen, opsluitingen en folteringen te verduren. En zo gaat het al meer dan tien jaar voor de man.

Mazen Darwish is advocaat en mensenrechtenactivist. Hij is de voorzitter van het Syrische Centrum voor Media en Vrijheid van Meningsuiting dat in 2004 is opgericht en een van de stichters van de krant Voice en van syriaview.net, een onafhankelijke nieuwssite die verboden werd door de Syrische overheid. In 2011 richtte Darwish Media Club op, het eerste Syrische magazine over media-aangelegenheden.

Mazen Darwish wordt sinds 2012 vastgehouden nadat hij samen met zijn collega's Hani Al-Zitani en Hussein Ghareer werd opgepakt. Verschillende media- en mensenrechtenorganisaties vroegen reeds de vrijlating van Darwish en zijn collega's.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam op 15 mei 2013 een resolutie aan die eiste dat "de Syrische autoriteiten onmiddellijk alle willekeurig vastgehouden personen vrijlaat, met inbegrip van de leden van het Syrische Centrum voor Media en Vrijheid van Meningsuiting." De VN Werkgroep inzake Willekeurige Detentie (WGAD) richtte zich in januari 2014 tot de Syrische overheid met de boodschap dat ze de gevangenzetting van Darwish en zijn collega's veroordelen en zijn onmiddellijke vrijlating vragen.

De Unesco/Guillermo Cano World Press Freedom Prize bestaat sinds 1997 en wordt jaarlijks uitgereikt naar aanleiding van de Werelddag voor de Persvrijheid op 3 mei. De Prijs eert het werk van een individu of een organisatie ter verdediging en bevordering van de vrijheid van meningsuiting, vooral als deze actie het leven van het individu in gevaar brengt.


]]>
UNESCO info 94http://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/4/unesco-info-94Wed, 04 Feb 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/4/unesco-info-94O.a. aandacht voor Vlaamse medewerking aan Unesco-projecten voor duurzaam waterbeheer, de toekomst van de journalistiek 'na Charlie' en de uitbreiding van het immaterieel cultureel erfgoedbeleid in Vlaanderen.

UNESCO info 94Vlaanderen en Unesco: wereldwijd samen werken aan duurzaam waterbeheer: Met een trustfonds voor wetenschappelijke activiteiten ondersteunt Vlaanderen de inspanningen van Unesco om watervoorraden in kwetsbare ecosystemen op duurzame wijze te beheren.

Journalistiek na Charlie: Unesco organiseerde een debat over journalistiek en interculturele dialoog als reactie op de recente terreur tegen de redactie van het Franse satirische blad Charlie Hebdo.

Vrije meningsuiting en informatie voor Syrische vluchtelingen: Jordanië herbergt veel Syrische vluchtelingen. Om hen wegwijs te maken in de humanitair dienstverlening startte Unesco met een reeks radioprogramma's die zich specifiek tot hen richten en waarin lotgenoten aan bod komen.

Naar meer erkenning en omkadering van vakmanschap: Vlaanderen loopt voorop in de implementatie van de Unesco-conventie voor de borging van immaterieel cultureel erfgoed. Een aangepast programma ter waardering en omkadering van vakmanschap kan die voortrekkersrol nog vergroten.

Landen van de Indische Oceaan beter voorbereid op tsunami's: Tien jaar na de grote tsunami die volgde op een zeebeving bij Sumatra is een waarschuwingssysteem actief dat het aantal slachtoffers van dergelijke natuurrampen zo laag mogelijk moet houden.

Scholieren kruipen in de huid van diplomaten: De Nederlandse poot van het internationaal netwerk van met Unesco geassocieerde scholen organiseerde een 'model Unesco' voor middelbare scholieren en nodigt Vlaamse scholen uit om er samen een vervolg aan te breien.

Hersenvlucht uit ontwikkelingslanden inperken: Het Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics fungeert als een centrum van wetenschappers voor wetenschappers. Het wil wetenschappers in ontwikkelingslanden dezelfde kansen en mogelijkheden bieden als hun collega's elders ter wereld om de brain drain te stelpen.

Erfgoed voor vrede en verzoening: de bescherming van het cultureel onderwatererfgoed: Ter gelegendheid van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog stelt Unesco een educatief project voor dat de brug slaat tussen de bescherming van cultureel onderwatererfgoed en vredeseducatie.


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Journalistiek na Charliehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/1/15/journalistiek-na-charlieThu, 15 Jan 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/1/15/journalistiek-na-charlieUnesco organiseerde een debat over journalistiek en interculturele dialoog als reactie op de recente terreur tegen de redactie van het Franse satirische blad Charlie Hebdo.

Journalistiek na Charlie"Om de zeven dagen wordt een journalist vermoord omdat hij of zij gewoon zijn of haar werk doet. Negen op de tien gevallen blijft onbestraft... Nog meer reporters krijgen te maken met intimidatie, bedreigingen of geweld... dat is niet minder dan onaanvaardbaar," zei Unesco directeur-generaal Irina Bokova aan het begin van Unesco's Journalism after Charlie debat in Parijs op 14 januari 2015.

Centraal in het mandaat van Unesco

Het debat werd gehouden naar aanleiding van de terroristische aanslag een week eerder tegen het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo en de gewelddadige nasleep waarbij 17 mensen werden gedood. De dag was gewijd aan de vrijheid van meningsuiting en de veiligheid van journalisten alsook aan de bevordering van de interculturele dialoog en het tegengaan van discriminatie en intolerantie in de hedendaagse samenleving. Deze onderwerpen staan centraal in het mandaat en de werking van Unesco die dit jaar haar 70-jarig bestaan viert.

De directeur-generaal belichtte hoe Unesco deze doelen nastreeft door onderwijs over mensenrechten en voor de preventie van genocides, door de vrijheid van meningsuiting te koesteren en de mediageletterdheid te vergroten, en door het beschermen van ons gemeenschappelijk erfgoed om wederzijds respect en begrip te bewerkstelligen. Ze benadrukte eveneens het belang van het VN-actieplan voor de veiligheid van journalisten dat dankzij Unesco tot stand is gekomen en waarvan de Organisatie de uitvoering coördineert binnen het systeem van de Verenigde Naties.

Samen eensgezind voor vrije meningsuiting

Meer dan 60 journalisten van over de hele wereld woonden het evenement bij. Er waren ook leiders van de islamitische, joodse en christelijke gemeenschappen in Frankrijk en vertegenwoordigers van Unesco's lidstaten. Iedereen deelde de bezorgdheid van Irina Bokova over de brutale aanslag op de vrijheid van meningsuiting en deelde haar oproep tot meer samenwerking om de veiligheid van journalisten te verbeteren, om nieuwe vormen van media-educatie te ontwikkelen, om jongeren te betrekken en om nieuwe bruggen van dialoog te bouwen tussen en binnen samenlevingen.

De staatssecretaris van Frankrijk voor Ontwikkeling en Francophonie, Annick Girardin, beklemtoonde het belang van educatie om onwetendheid en vooroordelen te bestrijden. Ze verwees ook naar de Internationale dag voor de veiligheid van journalisten die vorig jaar is aangenomen en gelanceerd door de Algemene Vergadering van de VN. Dit gebeurde op initiatief van Frankrijk.

De universele taal van cartoons

De Franse cartoonist Plantu had het in zijn toespraak over het recht van iedereen om zijn of haar mening te ventileren, een recht dat hij met vuur en passie verdedigde. Hij betuigde eer aan zijn overleden collega's van Charlie Hebdo die een week eerder stierven tijdens de aanslag in Parijs. Hij benadrukte de belangrijke bijdrage van cartoonisten van over de hele wereld die 'recht uit het hart spreken' en had het over zijn betrokkenheid bij de ngo Cartooning for Peace, een initiatief uit 2006 dat enkele van 's werelds bekendste politieke cartoonisten verenigt om onverdraagzaamheid te bestrijden en om wederzijds respect en begrip te bewerkstelligen tussen mensen van verschillende culturen en godsdiensten door middel van de universele taal van cartoons. Cartooning for Peace organiseert bijeenkomsten voor het grote publiek met politieke cartoonisten van over de hele wereld om van gedachten te wisselen over vrije meningsuiting, de erkenning van het journalistieke werk van cartoonisten en over de bescherming van cartoonisten die in moeilijke omstandigheden werken. "Het is de taak van de cartoonist om met alle godsdiensten in dialoog te blijven gaan... maar om altijd onbeschaamd te blijven... en mensen moeten begrijpen dat wanneer we tekenen, we een gesprek op gang willen brengen."

Er werden rondetafelgesprekken gehouden over twee onderwerpen: de veiligheid van journalisten en het versterken van de interculturele dialoog.

De veiligheid van journalisten

De eerste rondetafel bracht een groep van bekende journalisten en media-commentatoren bijeen: Magnus Falkehed, verslaggever voor Dagens Nyheter en Sydsvenska Dagbladet, Janine Di Giovanni, Midden-Oosten redacteur van Newsweek, Georges Malbrunot, journalist bij Le Figaro, John Ralston Saul, voorzitter van PEN International, Omar Belhouchet, journalist bij El Watan, en Ernest Sagaga die werkt rond mensenrechten en veiligheid bij de Internationale Federatie van Journalisten.

Het panel rond de veiligheid van journalisten werd gemodereerd door Loick Berrou, programmadirecteur bij de nieuwszender France 24. Hij bracht hulde aan de vermoorde cartoonisten. "Cabu, Charb, Wolinski, Honore, Bernard Marris en Mustafa Ourad waren geen oorlogverslaggevers noch onderzoeksjournalisten,"verklaarde hij. "Hun enige wapen was hun pen of hun potlood."

"We zijn geen strijders, wij zijn journalisten," vervolgde Ernest Sagaga. "Daarom vragen wij bescherming. We moeten straffeloosheid (voor mensen die verslaggevers doden) beëindigen, want wij vertrekken 's ochtends niet bij ons gezin om te gaan vechten."

Interculturele dialoog in een verscheiden samenleving

De tweede rondetafel over interculturele dialoog omvatte een breed scala van deelnemers: Robert Badinter, de voormalige president van de Franse Conseil Constitutionnel, Haïm Korsia, opperrabbijn van Frankrijk, Djelloul Seddiki, directeur van het Institut de Théologie El Ghazali, Khalil Merroun, rector van de Grande Mosquée d'Evry, Bariza Chiari, Frans senator, David Khalili, oprichter van het Khalili Family Trust en mede-oprichter van de Maimonides Foundation, monseigneur Francesco Follo, permanente waarnemer van de Heilige Stoel bij Unesco en Imam Tareq Oubrou van de Grande Mosquee de Bordeaux. Het panel werd gemodereerd door Renaud Girard, journalist bij Le Figaro.

Tijdens het debat onderstreepten de sprekers het belang van onderwijs om kinderen al van op jonge leeftijd voor te bereiden om zich later te gedragen als verantwoordelijke burgers en om wederzijds respect en begrip te vergroten in samenlevingen die steeds diverser worden. Ook het belang van geschiedenisles en de noodzaak om misverstanden en vooroordelen over verschillende godsdiensten de wereld uit te helpen, kwamen aan bod. De mensenrechten werden beschouwd als de fundering voor het verenigen van de rijke diversiteit van de hedendaagse samenlevingen, hetgeen meer en meer dynamische uitwisselingen vergt, vooral onder jongeren.

Mensenrechten als verbindende factor

De voormalige Franse minister van Justitie, Robert Badinter, hield een gepassioneerd pleidooi voor de mensenrechten als verbindende factor voor de mensheid in al haar verscheidenheid. "Vandaag is de samenleving gefragmenteerd," luidde het. "Maar we zijn hier bij Unesco. Hier kunnen we zeggen dat die verschillende fragmenten kunnen worden bijeengebracht om een kunstwerk als een mozaïek te maken. Het kader waarbinnen dit kan gebeuren, zijn de mensenrechten."

Het evenement op de hoofdzetel van Unesco vond plaats terwijl er verschillende ceremonies werden gehouden in Parijs om de slachtoffers van de terreur van een week eerder te herdenken. De dag luidt het begin in van een periode van bezinning over het bevorderen van het respect voor alle rechten en vrijheden van de mens in een geest van verdraagzaamheid, respect en diversiteit.

]]>
Persvrijheidprijs voor Turkse journalisthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/4/11/persvrijheidprijs-voor-turkse-journalistFri, 11 Apr 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/4/11/persvrijheidprijs-voor-turkse-journalistEen internationale jury heeft beslist om de Unesco Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2014 toe te kennen aan de Turkse onderzoeksjournalist Ahmet Şik.

Persvrijheidprijs voor Turks journalistDe 44-jarige Ahmet Şik is de laureaat van de Unesco Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2014. Hij staat bekend als een fervent verdediger van de vrijheid van meningsuiting en heeft zijn carrière gewijd aan het aan de kaak stellen van corruptie en mensenrechtenschendingen. Tussen 1991 en 2011 schreef hij voor verschillende Turkse kranten, waaronder Cumhurriyet, Evrensel, Yeni Yuzyl en, meer recent, Radikal . Hij heeft ook gewerkt als fotojournalist bij Nokta magazine en Reuters News Agency en is lid van de Turkse vakvereniging voor journalisten.

Ahmet Şik kwam voor het eerst in aanraking met de autoriteiten in 2007 na een kritisch artikel in Nokta. Op 3 maart 2011 belandde hij achter de tralies, officieel omdat hij ervan verdacht wordt banden te hebben met Ergenekon, een vermeende terroristische organisatie. Hij riskeert 15 jaar gevangenis. Zijn arrestatie vond plaats kort voor het verschijnen van zijn boek 'İmamın Ordusu' (Het leger van de Imam) dat in beslag is genomen en werd verboden. Het kantoor van de uitgever en dat van Radikal, waar Ahmet Şik werkte, werden doorzocht.

In afwachting van zijn proces is Ahmet Şik vrijgelaten in maart 2012. Hij ging terug aan de slag in de zomer van 2013 en raakte gewond toen hij verslag uitbracht van betogingen in het Gezipark in Istanboel.

De Guillermo Cano World Press Freedom Prize werd in 1997 opgericht door de Uitvoerende Raad van Unesco. De Prijs eert een persoon, organisatie of instelling die een opmerkelijke bijdrage leverde aan de verdediging en / of de bevordering van de persvrijheid in de wereld, vooral wanneer dit gebeurde met gevaar voor de eigen veiligheid. Kandidaten worden voorgedragen door de lidstaten van Unesco en door regionale en internationale organisaties die actief zijn op het gebied van journalistiek en de vrijheid van meningsuiting. De laureaten worden gekozen door een internationale vakjury waarvan de leden worden benoemd door de directeur-generaal van Unesco voor een periode van drie jaar, eenmaal verlengbaar.

De uitreiking van de Unesco Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2014 is gepland voor 2 mei, aan de vooravond van de Werelddag voor de Persvrijheid. De ceremonie vindt plaats op de hoofdzetel van Unesco in Parijs. De laureaat krijgt een bedrag van 25 000 dollar.


]]>
PEN Vlaanderen bezorgd over kwaliteit Vlaamse journalistiekhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/5/3/pen-vlaanderen-bezorgd-over-kwaliteit-vlaamse-journalistiekFri, 03 May 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/5/3/pen-vlaanderen-bezorgd-over-kwaliteit-vlaamse-journalistiekVlaamse auteurs grijpen de Werelddag van de Persvrijheid aan om hun bezorgdheid te uiten over de kwaliteit van de Vlaamse media.

PEN Vlaanderen bezorgd over kwaliteit Vlaamse journalistiek

De vrije markt versmoort het vrije woord

Vandaag is het World Press Freedom Day, een dag die in België nooit werd gevierd. Toen in 1993 de Verenigde Naties 3 mei uitriepen tot internationale dag van de persvrijheid hadden ze vooral landen in gedachten waar de staat het vrije woord brutaal verdrukte.

Maar dit jaar trekt PEN Vlaanderen aan de alarmbel: 3 mei moet helaas ook hier gevierd worden. Want wij, schrijvers van Vlaanderen, zijn ernstig bezorgd over de kwaliteit van de journalistiek. Rechtstreekse verstikking van de persvrijheid door de staat gebeurt hier eerder incidenteel. Het is hier China niet. Maar wat niet van buitenaf komt, knaagt van binnenuit. De media zijn in toenemende mate hun persvrijheid zélf aan het uithollen.

De reden is eenvoudig. Overal in het Westen kampen commerciële media met dalende inkomsten - consumenten keren zich naar gratis nieuws, adverteerders haken af - en die verliezen moeten gecompenseerd worden met steeds spannender verhalen, dramatischer conflicten en heftiger verslaggeving, opgesteld door steeds kleinere en goedkopere redacties die onder steeds grotere tijdsdruk moeten presteren.

Tekenend in dat opzicht is dat Offshore-leaks, de grootste journalistieke onthulling in jaren, niet in de commerciële media maar in de nonprofit-sector ontstond. Er was geen enkele Vlaamse journalist bij betrokken.

Bijna alle massamedia in Vlaanderen (kranten, radiostations, televisiezenders) zijn commerciële media: hun primaire logica is die van de kijkcijfers, de verkoopsaantallen, de luisterdichtheid of de unieke geregistreerde gebruikers. Door het eigen marktaandeel systematisch boven het algemeen belang te plaatsen, geraakt de persvrijheid allengs in de verdrukking. De vrije markt versmoort zo stilaan het vrije woord.

Voor wat het waard is: in de Press Freedom Index van Reporters Zonder Grenzen zakte België dit jaar naar de 21ste plaats. We staan er naast Polen. Tien jaar geleden stonden we nog op de 7de plaats.

Een opstoot aan mediakritiek enkele jaren geleden heeft het tij niet kunnen doen keren. De pertinente analyses van onderzoekers als Geert Buelens, Frank Thevissen, Jan Blommaert en Luc Huyse vonden weliswaar weerklank bij kleinschaliger kanalen als Apache, DeWereldMorgen, Rekto:Verso, Actua-TV, Doorbraak, Mo en Liberales maar zorgden bij de mainstream media enkel voor cosmetische aanpassingen. Tekenend is het dat de site mediakritiek.be, ons belangrijkste forum voor systematische analyse van de journalistiek, dit jaar ophoudt te bestaan.

Ziehier de paradox: de crisis van de afgelopen jaren maakt een vrije kwaliteitspers meer dan ooit noodzakelijk, maar meer dan ooit zien we hoezeer die pers deel is van de crisis. Zij bericht niet enkel over het roekeloze casinokapitalisme, maar neemt eraan deel. Net zoals de banken zich in de vernieling hebben gereden door blindelings een marktlogica te volgen, zo zijn de media zichzelf aan het verwoesten door cijfers te laten primeren op relevantie. Dit is erg omdat banken en kranten ook een maatschappelijke rol vervullen, en dus nooit alleen maar commerciële instellingen mogen zijn. Zoals een gezond bankwezen essentieel is voor de economie, zijn vrije media cruciaal voor de democratie.

Net daarom zijn we zo bezorgd. In de praktijk zijn de media niet langer de vierde macht, maar de eerste. Politici worden er gemaakt en gekraakt, misdaden worden er berecht en beslecht, de politieke agenda en de publieke opinie krijgen er grotendeels vorm. Maar wat betekent het als die macht hoofdzakelijk wordt bepaald door de markt?

Nochtans kan het ook anders. Inzetten op diepgravende journalistiek loont. TIME publiceerde in maart een dossier van maar liefst 36 pagina's over de Amerikaanse gezondheidszorg. Dat zorgde voor de beste verkoop in twee jaar en 16 keer meer digitale verkoop dan anders. Dichter bij huis is het fenomenale succes van De Correspondent - 17.000 mensen die 60 euro storten voor een ernstig medium - een inspirerend voorbeeld. Het bewijst dat veel mensen serieus willen worden genomen door de media, het verraadt een verlangen naar journalistiek die de waan van de dag overstijgt.

Omdat wij schrijvers dagelijks met teksten omgaan, hebben we enkele suggesties. PEN Vlaanderen pleit voor:

1. meer onderzoeksjournalistiek, minder steekvlamjournalistiek
2. meer duiding (kaarten, dossiers, infographics, achtergronden), minder opiniëring (columns, tweets, polls)
3. meer buitenland- en Europaberichtgeving, minder tunnelvisie op Wetstraat: de macht is verschoven
4. meer zelfregulering (factchecking, ombudsman), minder aversie voor externe kritiek
5. meer inzicht in reële conflicten, minder opkloppen van futiele conflicten 

Ondertekenaars:

Benno Barnard, Els Beerten, Daniel Billiet, Suzanne Binnemans, Gie Bogaert, Stefan Boonen, Hugo Bousset, Stefan Brijs, Frans August Brocatus, Diane Broeckhoven, Guy Commerman, Geertrui Daem, Johan De Boose, Ides Debruyne, Pieter De Buysser, Saskia De Coster, Jozef Deleu, Mieke de Loof, Sarah De Mul, Gita Deneckere, Frans Denissen, Josse De Pauw, Wouter Deprez, Janine De Rop, Patrick De Rynck, Lukas De Vos, Katelijne De Vuyst, Bruno De Wever, Annemarie Estor, Joris Gerits, Frank Hellemans, Kristien Hemmerechts, Stefan Hertmans, Peter Holvoet-Hanssen, Pol Hoste, Joris Iven, Dirk Jacobs, Hilde Keteleer, Willy Laes, Caroline Lamarche, Patrick Lateur, Delphine Lecompte, Simone Lenaerts, Elisabeth Marain, Koen Peeters, Michel Perquy, Yves Petry, Piet Piryns, Leo Pleysier, Guy Poppe, Guy Posson, Anne Provoost, Erik Raspoet, Marc Reugebrink, Jean-Pierre Rondas, Olivia Rutazibwa, Silvain Salamon, Annmarie Sauer, Willy Schuyesmans, Gerd Segers, Karel Segers, Rudy Soetewey, Walter Soethoudt, Ina Stabergh, Piet Teigeler, Marleen Teugels, Jeroen Theunissen, Rose Vandewalle, Stefaan van den Bremt, Denise Van den Broeck, Stefan van den Broeck, Ingrid Vander Veken, Ann Van Dessel, André Van Halewyck, Geert Van Istendael, Judith Vanistendael, Bob Van Laerhoven, Joke van Leeuwen, Bart Van Loo, Monika b. van Paemel, David Van Reybrouck, Peter Vermeersch, Annelies Verbeke, Erik Vlaminck, Bart Vonck, Walter Zinzen

PEN Vlaanderen is de Vlaamse afdeling van PEN International. Deze wereldwijde auteursvereniging ijvert voor vrije meningsuiting en zet zich in voor vervolgde schrijvers.


Pressing for Freedom: 20 Years World Press Freedom Day

]]>
Toon je gezicht voor de vrijheid van meningsuitinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/5/2/toon-je-gezicht-voor-de-vrijheid-van-meningsuitingThu, 02 May 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/5/2/toon-je-gezicht-voor-de-vrijheid-van-meningsuitingUNESCO lanceert campagne om het recht op vrije meningsuiting en het gebruik van sociale media te promoten.

Toon je gezicht voor de vrijheid van meningsuitingTerwijl je dit bericht leest, oefen je je mensenrecht op vrijheid van meningsuiting uit - vrijheid om te denken, te leren, informatie te zoeken & te delen. Vrijheid van meningsuiting geldt voor alle media, zoals je Facebook, je blog, je YouTube, je Twitter enz. Maar veel mensen over de hele wereld zijn zich niet bewust dat ze het recht hebben om vrij te bloggen, foto's te delen, online video's te kijken en om sociale media te gebruiken. UNESCO roept iedereen op om mee te werken om het bewustzijn te vergroten en dit basisrecht te beschermen.

3 stappen om bewustzijn te vergroten

 • Stuur een foto van jezelf naar UNESCO waarop je een boodschap toont. Vertel de wereld dat je "Free to blog", "Free to upload pics", "Free to watch online video", "Free to use social media"... bent. De boodschap kies je zelf.
 • Knip de foto bij tot een vierkant formaat
 • E-mail de foto naar social_en[at]unesco.org met als onderwerp "My photo submission for the Safe to Speak campaign"

Toon je gezicht voor de vrijheid van meningsuiting

Uit de inzendingen zal UNESCO een selectie maken en de beelden samenbrengen in een grote mozaïek die ze zal gebruiken ter promotie van het recht op vrijheid van meningsuiting, zowel online als offline.

Het initiatief past binnen de Werelddag van de Persvrijheid, jaarlijks gevierd op 3 mei.


]]>
UNESCO eert Ethiopische journaliste Reeyot Alemuhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/4/17/unesco-eert-ethiopische-journaliste-reeyot-alemuWed, 17 Apr 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/4/17/unesco-eert-ethiopische-journaliste-reeyot-alemuKritische journaliste die haar scherpe pen bekocht met haar vrijheid, krijgt UNESCO Persvrijheidsprijs.

UNESCO eert Ethiopische journaliste Reeyot AlemuDe gevangengezette Ethiopische journaliste Reeyot Alemu krijgt dit jaar de UNESCO-Guillermo Cano World Press Freedom Prize. De onafhankelijke internationale jury die over de uitreiking van de prijs beslist, looft haar omwille van "haar uitzonderlijke moed, haar verzet en haar engagement voor de vrijheid van meningsuiting".

Reeyot Alemu werkte mee aan talrijke onafhankelijke publicaties. Ze schreef kritisch over politieke en sociale onderwerpen en legde zich toe op de oorzaken van armoede en de ongelijke behandeling van vrouwen en mannen. In 2010 richtte ze een uitgeverij op en lanceerde ze het maandblad Change. Beiden werden stilgelegd. Een jaar later was ze aan de slag als columnist bij Feteh, een nationale wekelijkse krant. In juni 2011 werd ze gearresteerd. Momenteel zit ze een celstraf uit van vijf jaar.

In een reactie op het nieuws eert de International Women's Media Foundation de journaliste: "Wat Alemu uitzonderlijk maakt is haar bewuste keuze om te blijven werken voor onafhankelijke media ondanks het gevaar dat daaraan verbonden is, om zichzelf niet te censureren alhoewel dat een gangbare praktijk is in het Oost-Afrikaanse land en om zich niet te verontschuldigen voor het schrijven van de waarheid". Reeyot Alemu wordt beschuldigd van terrorisme en weigert belastende verklaringen af te leggen over collega's, ook al zou ze daarmee haar vrijheid kunnen terugwinnen.

De UNESCO/Guillermo Cano Wereldprijs voor Persvrijheid bestaat sinds 1997 en wordt jaarlijks uitgereikt naar aanleiding van de Werelddag voor de Persvrijheid op 3 mei. De Prijs eert het werk van een individu of een organisatie ter verdediging en bevordering van de vrijheid van meningsuiting, vooral als deze actie het leven van het individu in gevaar brengt.


]]>
UNESCO info 86http://www.unesco-vlaanderen.be/2012/12/5/unesco-info-86Wed, 05 Dec 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/12/5/unesco-info-86O.a. aandacht voor alfabetisering in Irak, ondersteuning democratisering in Tunesië en bescherming biodiversiteit in Congo...

UNESCO info 86In UNESCO info 86 lees je onder meer:

Een nieuwe aanpak bij UNESCO: Nieuwe strategie moet de werking van UNESCO beter doen inspelen op hedendaagse uitdagingen.

Op weg naar democratie: UNESCO opende een kantoor in Tunessië. In het eerste werkjaar lag de nadruk op het stimuleren en ondersteunen van de persvrijheid en de vrije meningsuiting in het land.

61 miljoen kinderen zaten nog nooit op een schoolbank: De deur tot basisonderwijs blijft dicht voor 61 miljoen kinderen. Wereldwijd is de daling van dit aantal gestopt en in Afrika stijgt het zelfs. Dat zijn de onrustwekkende conclusies van een nieuwe UNESCO-studie, gebundeld in een online-atlas.

De kracht van geletterdheid: UNESCO bundelt getuigenissen van Iraakse burgers die een nieuwe wending aan hun leven konden geven dankzij alfabetisering.

Terugblikken om meer garanties te hebben op een vreedzame toekomst: UNESCO stelt twee projecten voor ter ondersteuning van de ontwikkeling van Holocausteducatie en onderwijs over de geschiedenis en gevolgen van volkerenmoord.

We moeten onze verantwoordelijkheid nemen: De klimaatverandering stelt ons voor de moeilijkste keuze die we ooit hebben moeten maken met betrekking tot onze impact op toekomstige generaties. Een ethische benadering van dit probleem moet tegengewicht bieden aan een louter economische aanpak.

Gezondheid oceaan niet op het spel zetten: Ingrijpen in het ecosysteem van de oceaan kan voordelen opleveren maar de gevolgen op lange termijn zijn een onbekende factor. De Intergouvernementele Oceanografische Commissie van UNESCO roept daarom op tot voorzichtigheid.

Erfgoed bewaren en burgerrechten beschermen: Digitale documenten en archieven zijn steeds meer de norm. Maar zijn we wel voldoende voorbereid om de bewaring ervan op lange termijn te garanderen en misbruiken te voorkomen? UNESCO trekt het debat internationaal op gang.

Natuurherstel in Centraal-Afrika: Vlaamse studente die stage liep bij het UNESCO Werelderfgoedcentrum, belicht enkele programma's voor de bescherming en duurzame ontwikkeling van natuurlijk erfgoed in Afrika.

Download UNESCO info 86


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Radio voor Syrische vluchtelingenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/11/28/radio-voor-syrische-vluchtelingenWed, 28 Nov 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/11/28/radio-voor-syrische-vluchtelingenUNESCO lanceert een radioprogramma om Syrische vluchtelingen in Jordanië te informeren over beschikbare hulp en bescherming.

Radio voor Syrische vluchtelingenDe eerste aflevering van het radioprogramma Al-Sa'a Al-Suriyya, Het Syrische uur, is op woensdag 14 november 2012 uitgezonden op Yarmouk FM 105.7. Het programma maakt deel uit van een project dat Syrische vluchtelingen in het noordelijke deel van Jordanië, met inbegrip van Irbid en de omliggende gebieden, een informatie-en communicatieplatform wil aanbieden. Dat is nodig om hen te informeren over hun rechten en de verschillende hulp- en begeleidingsprogramma's waarop ze beroep kunnen doen.

De Syrische vluchtelingen die nu in Jordanië aankomen, worden overgebracht naar het Za'atari kamp. Voor de opening van het kamp kwamen echter al veel Syrische vluchtelingen in Jordanië aan. Zij verblijven voornamelijk in steden in het noorden van Jordanië. Helaas, zo blijkt uit een aantal evaluaties, is een groot aantal van hen nog niet altijd op de hoogte van hun rechten inzake bescherming, noch van ondersteunende diensten die beschikbaar zijn zoals voedselhulp, onderwijs, gezondheidszorg of psychosociale ondersteuning. Bovendien worstelen velen onder hen met angst en trauma's waardoor ze bang zijn om de autoriteiten of hulpverleners te benaderen.

De eerste aflevering gaf informatie over het aanbod van verschillende lokale hulporganisaties die onder meer financiële bijstand bieden en kledij en andere basisgoederen ter beschikking stellen.

Het radioprogramma zal gedurende twee maanden elke maandag en woensdag op antenne gaan. Het kadert binnen een project van UNESCO voor het bevorderen van de vrijheid van meningsuiting in de Arabische regio dat gefinancierd wordt door Zweden. UNESCO werkt voor de uitvoering van het project samen met Un Ponte Per, een Italiaanse ngo gericht op het versterken van de internationale solidariteit in het Midden-Oosten.

G Radio voor Syrische vluchtelingen

In de aanloop naar het radioprogramma kregen vier Syrische jongeren een opleiding om hen voor te bereiden om mee te werken aan de realisatie van het programma. Ze helpen het programma presenteren en maken reportages op het terrein.

"Ik studeerde Media in Syrië, met een specialisatie in radio en televisie, maar moest het land verlaten vanwege de situatie daar. Ik hoopte dat ik iets zou kunnen doen om andere Syrische vluchtelingen te helpen. Toen ik werd gevraagd om deel te nemen aan dit project was ik dus erg blij met deze kans," vertelt Majd Al Sammouri, een van de Syrische jongeren die de opleiding genoot. "Bovendien liet het me toe om de opleiding verder te zetten die ik noodgedwongen moest stopzetten."

Een team deskundigen van de VN ondersteunt de presentatoren van het radioprogramma. Ze verstrekken advies aan luisteraars die tijdens de uitzending bellen. Het gaat onder meer om psychologen, psychosociale specialisten, juristen en experten inzake bescherming.

Radio Yarmouk zendt uit in de noordelijke regio van Jordanië maar het programma is ook online te beluisteren op http://yarmoukfm.yu.edu.jo/. Luisteraars worden aangemoedigd om deel te nemen door middel van telefoongesprekken, sms of via de facebookpagina van het programma: https://www.facebook.com/Saa.Suriya.

Er liggen plannen op tafel om het project uit te breiden naar andere gebieden in Jordanië en voor een periode van minimum van zes maanden. Daarenboven wil men draagbare, oplaadbare radio's verdelen onder de meest kwetsbare huishoudens.

]]>
UNESCO Jaarverslag 2011http://www.unesco-vlaanderen.be/2012/4/18/unesco-jaarverslag-2011Wed, 18 Apr 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/4/18/unesco-jaarverslag-2011Overzicht van de belangrijkste interventies van UNESCO in de wereld.

UNESCO Jaarverslag 20112011 was een bewogen jaar, gekenmerkt door kansen en uitdagingen voor zowel UNESCO als haar lidstaten. De Arabische lente toonde de kracht van het verlangen naar mensenrechten een waardigheid. Maar 2011 gaat ook de geschiedenis in als het jaar van de tsunami en de zware aardbeving in Japan op 11 maart en van een droogte die de Hoorn van Afrika in zijn greep houdt. En talrijke samenlevingen over de hele wereld voelden de gevolgen van een ernstige economische crisis die het probleem van de armoede vergrootte.

In dergelijke omstandigheden is het mandaat van UNESCO meer dan ooit betekenisvol. Geen enkel land is in staat om alleen het hoofd te bieden aan de economische crisis, de impact van klimaatverandering of het verlies aan biodiversiteit. We moeten wereldwijd samenwerken. En iedereen moet erbij betrokken worden, vooral de armsten en meest achtergestelden.

In haar jaarverslag 2011 geeft UNESCO een overzicht van hoe de Organisatie haar mandaat in 2011 in de praktijk bracht. Het is opgedeeld in de volgende hoofdstukken.

 • Steun aan ontluikende democratieën
 • Het delen van onderwijs en kennis ten voordele van vrede en ontwikkeling
 • Wetenschappen voor de planeet en de oceanen
 • Cultuur en erfgoed: ons verleden, onze toekomst
 • Internationale solidariteit, dialoog en mensenrechten
 • De 36ste bijeenkomst van de Algemene Conferentie

 

De werking van UNESCO bestreek een breed terrein in 2011 - gaande van de lancering van een nieuw samenwerkingsverband ter bevordering van het onderwijs voor meisjes en vrouwen, een uitbreiding van het tsunamiwaarschuwingssysteem in de Indische Oceaan en de ondersteuning van vrije meningsuiting en erfgoedbescherming in Tunesië, Egypte en Libië. 2011 was tevens de tiende verjaardag van UNESCO's Universele Verklaring betreffende Culturele Diversiteit en de veertigste verjaardag van het Mens- en Biosfeerprogramma (MAB): twee baanbrekende initiatieven. Verder bleef Afrika een absolute prioriteit voor de Organisatie en had elk programma van UNESCO aandacht voor het propageren van gendergelijkheid.

Ten slotte was er de beslissing van de Verenigde Staten om UNESCO niet langer financieel te ondersteunen - een gevolg van het toetreden van Palestina tot de Organisatie. Spontane steun en bijdragen van lidstaten en andere actoren verlichtten de druk waaronder UNESCO kwam te staan maar konden niet verhinderen dat het navigeren in moeilijke wateren is voor de Organisatie in 2012.


Download het UNESCO Jaarverslag 2011 (ENG)

Download het UNESCO Jaarverslag 2011 (FRA)

]]>
UNESCO steunt ontwikkeling van de media in ontwikkelingslandenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/29/unesco-steunt-ontwikkeling-van-de-media-in-ontwikkelingslandenWed, 29 Feb 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/29/unesco-steunt-ontwikkeling-van-de-media-in-ontwikkelingslanden83 projecten gericht op het versterken van vrije meningsuiting en mediapluralisme krijgen steun van UNESCO.

UNESCO steunt ontwikkeling van de media in ontwikkelingslandenHet Bureau dat UNESCO's Internationaal Programma voor de Ontwikkeling van Communicatie (IPDC) in goede banen leidt, kwam vorige week bijeen op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs om zich te buigen over ingediende projectvoorstellen. Het Bureau kende een totaal bedrag van 2 miljoen dollar toe aan 83 projecten verspreid over vier continenten. Het gaat om projecten die de ontwikkeling van de media willen bevorderen in Afrika (33 projecten), in Azië en het gebied van de Stille Oceaan (21), Latijns-Amerika en de Caraïben (18) en in de Arabische wereld (11). Er is ook steun toegekend aan een interregionaal project.

De ondersteunde projecten sluiten allemaal aan bij de prioriteiten van het IPDC, namelijk het bevorderen van de vrijheid van meningsuiting en het mediapluralisme, het ontwikkelen van gemeenschapsmedia en het aanscherpen van de professionele vaardigheden van journalisten.

Een project in Kenia zal opleiding verschaffen aan de medewerkers van vijf lokale radiozenders om luisteraars aan te zetten om te participeren in debatten rond thema's zoals goed bestuur, mensenrechten en gendergelijkheid. Een ander project in Oost-Timor zal de oprichting van de eerste Persraad in het land begeleiden, wat zal leiden tot zelfregulering van de media en hogere professionele standaarden voor journalisten.

In Colombia krijgen 15 journalisten die berichten over drugshandel en georganiseerde misdaad, een opleiding over onderzoeksjournalistiek en over hoe ze zichzelf beter kunnen beschermen tegen represailles. En in Algerije krijgt de internetradio Voix de femmes, een initiatief van een nationale vereniging van vrouwen uit de media, steun onder de vorm van opleidingen en materiaal om aldus de inspanningen ter bevordering van gendergelijkheid alle kansen te geven.

Op een na worden alle geselecteerde projecten gefinancierd door het IPDC dat zijn fondsen verzamelt door middel van bijdragen van UNESCO-lidstaten. Noorwegen stelt extra middelen ter beschikking van het IPDC ter ondersteuning van een project gericht op het vergroten van de vrijheid van de media in Tunesië.

Het IPDC is een multilateraal platform binnen de Verenigde Naties dat het pad wil helpen effenen voor vrije, onafhankelijke en pluralistische media in ontwikkelingslanden en landen in overgang. Het Bureau ervan bestaat uit acht vertegenwoordigers van UNESCO-lidstaten met bijzondere expertise op het gebied van de prioriteiten van het IPDC.


De volledige lijst van goedgekeurde projecten

]]>
De koningin van de informatiehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/10/de-koningin-van-de-informatieFri, 10 Feb 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/10/de-koningin-van-de-informatieDoorheen alle ontwikkelingen in de wereld en in de informatie- en communicatietechnologie wist radio zich steeds aan te passen en zijn relevantie te behouden. Vandaar, een Wereldradiodag.

De koningin van de informatie"De VN-Veiligheidsraad is gisteren bijeengekomen in New York om de situatie in Syrië te bespreken… "Mitt Romney versloeg zijn rivaal Newt Gingrich in Florida…" Overal ter wereld worden mensen wakker met de radio. Vergeet televisie, tablets of computers, de dag start bijna altijd met het radionieuws. Ruisend en krakend of kristalhelder, radio is de eerste bron van informatie.

De vooruitgang en veranderingen op het gebied van informatie zijn niet te vergelijken met de vooruitgang en veranderingen op het vlak van mobiliteit. De auto mag dan wel alle andere vormen van transport naar de achtergrond hebben verwezen, de voorspelde dood van de radio is, om Mark Twain te parafraseren "sterk overdreven." Televisie, internet, Facebook en tablets zijn er niet in geslaagd om de radio te verdringen. Het is een medium dat het nieuws blijft brengen en maken.

In tegendeel, radio hielp nieuwe informatie- en communicatietechnologieën om een groter publiek te vinden. Dankzij podcasts is radio niet langer een vluchtig medium. Je kan nu luisteren naar een programma dat je hebt gemist en anders nooit zou hebben gehoord, waardoor radio als het ware het eeuwige leven kreeg.

Planeet radio

Nieuwe technologieën die radio naar de kroon wilden steken, maakten het medium universeel. Vandaag kan je, zonder er dure of ingewikkelde apparatuur voor nodig te hebben, eenvoudigweg je computer opstarten en luisteren naar de meest lokale of afgelegen radiozenders. De radiofonische planeet is slechts een muisklik verwijderd met als enige horde de linguïstische toren van Babel.

Vanuit je luie zetel in Brussel kan je met je laptop of iPad luisteren naar Amy Goodman in New York met haar programma Democracy Now!, het radionieuws volgen van radio Cooperativa in Santiago (Chili) of afstemmen op FM Radio Sen in Dakar (Senegal).

Radio wist te overleven omdat het een van de meest goedkope en meest toegankelijke technologieën is. Een radiostation bouwen of een studio inrichten is bijna altijd haalbaar,  zelfs in de meest arme of geïsoleerde gemeenschappen en ook de aanschaf van een radiotoestel is geen onoverkomelijk obstakel.

Meer nog, en minstens even betekenisvol, is het feit dat radio alle mediaontwikkelingen overleefde omdat hij telkens weer zijn nut wist te bewijzen. In veel landen bleven radiostations, vooral deze van openbare omroepen, een gerespecteerd platform voor informatie en democratisch debat.

Op sleutelmomenten gedurende de dag, vooral in de ochtend, is radio "de opinie". Radio biedt de feiten en de ideeën die de dag zullen beheersen. 's Avonds, wanneer veel mensen voor de televisie zitten, neemt radio de tijd om af te stemmen op de wereld, mensen en gemeenschappen. Er is plaats voor niches, uitwisseling, cultuur en entertainment en zodoende voor echte diversiteit terwijl er op televisie, zoals Bruce Springsteen zingt "57 channels and nothin' on" is.

Sociale banden smeden

In de armste landen brengt radio niet enkel het nieuws van de dag. Het is een hefboom voor ontwikkeling, respect voor de mensenrechten en burgerparticipatie. Gemeenschapsradiozenders smeden sociale banden, onderwijzen, informeren en bieden voorlichting. Daardoor is radio een essentieel onderdeel van het maatschappelijk weefsel.

"Radio," zo zegt Mohamed Keita, vertegenwoordiger voor Afrika ten zuiden van de Sahara in het Committee to Protect Journalists (CPJ), "is het medium met de hoogste penetratiegraad in Afrika. Gemeenschapsradio in het bijzonder gaf een stem aan de lokale bevolking die werd gemarginaliseerd door de commerciële media."

De waarden die aan de basis liggen van radio kunnen het lot van landen en bevolkingen bepalen. Het is ten dele door de radio dat Hitler erin slaagde om de massa aan zijn wil te onderwerpen. Haatradio zoals RTLM (Radio Télévision Libre des Mille Collines) in Rwanda in 1994 toonde zijn verwoestende potentieel aan in een samenleving waarin verschillende identiteiten elkaar naar het leven stonden.

Maar radiozenders droegen eveneens bij tot het uitdragen van vrede en het verzoenen van gemeenschappen. Met onpartijdige informatie en pluralisme, slaagden de "vredesradio's" van de VN er in Sierra Leone en Congo in om een tegenvoorbeeld te tonen. "Tijdens humanitaire crisissen of conflicten zijn radiostations vaak gebruikt om mensen te helpen om hun familie terug te vinden, om informatie te bieden over veiligheid en om aan te geven waar mensen terecht kunnen voor hulp," zegt Mohamed Keita. "In Oost-Congo gaven vrouwelijke radiojournalisten een stem aan de slachtoffers van seksueel misbruik. En soapseries op de radio helpen om gemeenschappen te verzoenen en vrede op te bouwen."

Vrijheid

De vrijheid om uit te zenden is van cruciaal belang. Radio kan zijn rol slechts ten volle spelen als journalisten onbevreesd en in alle vrijheid kunnen werken. Maar autoritaire regimes controleren en censureren keer op keer de radio's die berichten over hun misbruiken en excessen omdat ze zich maar al te zeer bewust zijn van de impact van "populaire" media. Ze stoppen niet bij het opdoeken van radiozenders en het lastigvallen en bedreigen van journalisten. Ze verstoren ook de ether om roet in het eten te gooien van zij die een achterpoortje vonden en toch onafhankelijke informatie uitzenden voor een aan censuur onderworpen bevolking.

Wereldradiodag (13 februari) is een mooi eerbetoon aan een flexibel en roestbestendig medium dat zich aanpaste aan een veranderende wereld. Deze dag moet er ook een zijn voor het vieren van de vrijheid van radiojournalistiek want het is dankzij deze vrijheid dat de radio de koningin van de informatie is.

Jean-Paul MarthozJean-Paul Marthoz schreef dit artikel ter promotie van Wereldradiodag.
De auteur is adviseur van het Commitee to protect Journalists (New York), columnist internationale politiek voor de krant Le Soir en vice-voorzitter van de divisie Europa en Centraal-Azië van Human Richts Watch. Hij doceert internationale journalistiek aan de UCL (Louvain-la-Neuve) en informatie-ethiek aan het Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales in Brussel.


]]>
UNESCO viert Wereldradiodaghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/1/31/unesco-viert-wereldradiodagTue, 31 Jan 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/1/31/unesco-viert-wereldradiodagUNESCO maakt zich op om op 13 februari de eerste Wereldradiodag te vieren om het potentieel en de vele toepassingen van het medium onder de aandacht te brengen.

UNESCO viert WereldradiodagDe lidstaten van UNESCO besloten tijdens de 36ste bijeenkomst van de Algemene Conferentie, van 25 oktober tot 10 november 2011, om voortaan op 13 februari Wereldradiodag te vieren. De datum herinnert aan de eerste uitzending van VN Radio in 1946. Wereldradiodag wordt toegevoegd aan de lijst van officiële internationale dagen die uitgaan van de Verenigde Naties.

De talrijke voordelen van radio

Het initiatief om jaarlijks een Wereldradiodag te houden, komt van Spanje, daarin aangemoedigd door de Academia Española de la Radio. Het is ingegeven door de populariteit van radio en zijn unieke kwaliteiten als een relatief goedkope technologie - zowel voor uitzenden als ontvangen - waarmee een internationaal, nationaal en lokaal publiek kan worden aangesproken. Omdat radioproductie relatief eenvoudig en goedkoop is, heeft het medium bewezen ideaal te zijn om in te zetten in gebieden waar veel analfabetisme is of om bijzondere doelgroepen te bereiken zoals linguïstische of culturele minderheden. Bovendien is radio in veel streken het enige medium waarover mensen beschikken en zeker het enige dat open staat voor meningen van vrouwen, jongeren en armen. Radio is ook een essentieel onderdeel bij systemen die waarschuwen voor nakende natuurrampen en bij hulpverlening achteraf. En door de mogelijkheden van de digitale technologie maakt radio een evolutie door die nieuwe vormen mogelijk maakt zoals internetradio en podcasts die toegankelijk zijn via computers en mobiele toestellen zoals gsm's of muziekspelers en zo een bredere verspreiding in de hand werken.

Ondanks de vele voordelen van radio, wordt het potentieel ervan niet ten volle benut. Ongeveer een miljard mensen blijven verstoken van radio ook al worden er voortdurend innovatieve toepassingen voor gevonden. Er is dus nog ruimte zat voor het vergroten van de belangstelling en de steun voor radio, onder meer om het uitwisselen van ideeën en goede voorbeeldpraktijken te bevorderen. Alhoewel radio voor miljarden mensen het enige toegankelijke massamedium is, dreigt het te worden overvleugeld door digitale technologieën die hoog op de internationale agenda staan ingeschreven. Een Wereldradiodag kan het belang van het medium beklemtonen en een stimulans geven aan nieuwe initiatieven en toepassingen op het vlak van beleid, verspreiding en gebruik.

Wat heeft UNESCO met radio?

UNESCO beschouwt radio als een bijzonder instrument voor het uitvoeren van haar mandaat. Het helpt bij het vervullen van het engagement van de Organisatie om "de communicatiemiddelen tussen mensen te ontwikkelen en te vergroten met het oog op het verbeteren van het wederzijds begrip" en draagt bij tot de "vrije uitwisseling van ideeën in woord en beeld" om zelfs de meest afgelegen gebieden en de meest achtergestelde mensen te bereiken met educatieve en culturele programma's.

Radio speelt een grote rol in de inspanningen van UNESCO om het concept van vrije, onafhankelijke en pluralistische media zo wijd mogelijk te verspreiden. Zo zorgt de Organisatie onder meer voor de verspreiding van eenvoudige uitzendplatforms (de zogenaamde Radio-in-a-box opstartkits met kortegolf- en satellietradio's) in afgelegen gebieden en leidt ze mensen op om ermee om te gaan. Daarbij gaat zowel aandacht naar de louter technische aspecten als naar de inhoudelijke invulling van radio-uitzendingen.

Doelstellingen van Wereldradiodag

Het was UNESCO directeur-generaal Irina Bokova die voorstelde om Werelradiodag te houden op 13 februari. Met de viering van de dag wil de Organisatie mensen en media meer bewust maken van het belang van radio, overheden aanzetten om informatie beschikbaar te maken via radio, en netwerking en samenwerking tussen radiozenders wereldwijd stimuleren.

Het concept van de Wereldradiodag is vooraf afgetoetst bij allerlei betrokken partijen zoals vakorganisaties, openbare en commerciële radio-omroepen, relevante ngo's, stichtingen, bilaterale ontwikkelingsagentschappen, de lidstaten van UNESCO en verschillende agentschappen, fondsen en programma's binnen de Verenigde Naties. Daaruit bleek dat er een breed draagvlak bestond voor de viering van een Werelradiodag waarvoor men animo wil creëren door het gebruik van sociale media, jaarlijkse overkoepelende thema's, gelegenheidsuitzendingen, enz…


]]>
Freedom of Connection, Freedom of Expressionhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/12/22/freedom-of-connection,-freedom-of-expressionThu, 22 Dec 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/12/22/freedom-of-connection,-freedom-of-expressionHoe kunnen we ervoor zorgen dat een fundamenteel recht als vrije meningsuiting gegarandeerd blijft op het internet?

Freedom of Connection, Freedom of ExpressionVrijheid van meningsuiting is niet zomaar een bijproduct van technische veranderingen, het is een gegeven dat moet worden beschermd door wet- en regelgevende maatregelen die een verscheidenheid van potentieel conflicterende waarden en belangen in balans moeten brengen. De Divisie voor Vrijheid van Meningsuiting, Democratie en Vrede van UNESCO wil met die werk een impuls geven aan het onderzoek naar de veelzijdige uitdagingen die zijn verbonden aan het garanderen van vrije meningsuiting op het internet.

Een van de conclusies is dat er een betere opvolging moet komen van de verschillende wereldwijde, wet- en regelgevende trends die van invloed zijn op het implementeren van het basisrecht op vrije meningsuiting in cyberspace.

Het werk wil een informatiebron zijn voor onderzoekers, studenten en beleidsmakers met een bijzondere interesse voor dit onderwerp.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
VN-conferentie over straffeloosheid geweld tegen journalistenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/9/13/vn-conferentie-over-straffeloosheid-geweld-tegen-journalistenTue, 13 Sep 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/9/13/vn-conferentie-over-straffeloosheid-geweld-tegen-journalistenJournalisten krijgen te maken met tal van ongeoorloofde belemmeringen bij het uitoefenen van hun beroep. UNESCO en verschillende VN-agentschappen willen dit probleem aanpakken.

VN-conferentie over straffeloosheid geweld tegen journalistenIn tien jaar tijd stierven meer dan 500 journalisten bij het uitoefenen van hun beroep. Het aantal slachtoffers dat "slechts" gewond werd, ligt nog een stuk hoger. Opmerkelijk is dat het merendeel van deze slachtoffers geen oorlogscorrespondenten zijn maar gewone journalisten die berichten over nationaal of lokaal nieuws. Ze zijn echter al te vaak het slachtoffer van intimidatie, gijzeling, ontvoering, pesterijen en onwettige arrestaties. Bovendien wordt seksuele intimidatie steeds vaker gebruikt om vrouwelijke journalisten het zwijgen op te leggen. De daders gaan in vele gevallen vrijuit.

Om deze zorgwekkende evolutie het hoofd te bieden, organiseert UNESCO in het kader van haar Internationaal Programma voor de Ontwikkeling van Communicatie (International Programme for the Development of Communication, IPDC) op 13 september 2011 samen met verschillende VN-agentschappen een internationale conferentie. Op deze conferentie wil men nagaan hoe de veiligheid van journalisten kan verbeterd worden en op welke manier de straffeloosheid kan worden aangepakt. Het uiteindelijke doel is het opstellen van een actieplan met daarin garanties voor journalisten om in alle vrijheid en zonder censuur hun beroep te kunnen uitoefenen.

Een breed debat

Het belooft een conferentie van hoog niveau te worden. Verschillende topfunctionarissen  van de VN zullen, onder leiding van conferentievoorzitter Raghu Menon, het woord nemen. Het openingsdebat zal ingeleid worden door UNESCO directeur-generaal Irina Bokova en Kiyo Akasaka, VN ondersecretaris-generaal voor Communicatie en Informatie. Ook de hoge commissaris voor de Mensenrechten, Navi Pillay, zal via een videoboodschap de conferentie toespreken.

Het is de bedoeling om diverse onderwerpen in verschillende sessies - elk gemodereerd door vooraanstaande vertegenwoordigers van diverse organisaties - aan bod te laten komen. Volgende thema's staan op het programma: de veiligheid van de journalist wereldwijd, sterktes en zwaktes van internationale rechtsinstrumenten en tot slot de rol van de VN in de bescherming van journalisten.

Tijdens de verschillende sessies zullen, naast de VN-vertegenwoordigers, ook sprekers van regionale organisatie een bijdrage leveren aan het debat. Zo laat de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)  zich vertegenwoordigen door Dunja Mijatovic die belast is met  de cel Vrijheid van de Media van de OVSE. Ook de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en de Afrikaanse Unie (AU) sturen hun vertegenwoordigers naar de conferentie.

De resultaten van de verschillende sessies worden vervolgens op 14 september tijdens een  vergadering van vertegenwoordigers van verschillende VN-agentschappen verwerkt tot een een actieplan.

De debatten zijn live te volgen op: mms://stream.unesco.org/live/room_10_floor.wmv

]]>
Vrije meningsuiting moet overal ter wereld bescherming genietenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/5/3/vrije-meningsuiting-moet-overal-ter-wereld-bescherming-genietenTue, 03 May 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/5/3/vrije-meningsuiting-moet-overal-ter-wereld-bescherming-genietenUNESCO wijst regeringen op hun verantwoordelijkheid om de voorwaarden voor persvrijheid te creëren en benadrukt dat de Organisatie daarvoor steeds een bereidwillige partner is.

Vrije meningsuiting moet overal ter wereld bescherming genietenTer gelegenheid van de Werelddag van de Persvrijheid, 3 mei, roept UNESCO directeur-generaal Irina Bokova alle regeringen op om hun verantwoordelijkheid te nemen om het recht op vrije meningsuiting en de persvrijheid te beschermen en te bevorderen. Beiden zijn immers fundamenten van een democratische samenleving. Vooral de regeringen in de landen van het Midden Oosten en Noord-Afrika dragen een grote verantwoordelijkheid om tegemoet te komen aan het verlangen van hun bevolking, vooral met betrekking tot vrije meningsuiting dat een fundamenteel mensenrecht is dat recent is opgeëist door de burgers van Egypte en Tunesië.

Irina Bokova toont zich uiterst bezorgd over de aanhoudende aanvallen tegen journalisten die verslag uitbrengen over de conflicten en sociale bewegingen in het Midden Oosten en Noord-Afrika.

Voorwaarden voor democratie en goed bestuur

"Ik juich de positieve ontwikkelingen van de laatste maanden toe inzake vrijheid van meningsuiting en het opheffen van beperkingen voor de persvrijheid in Egypte en Tunesië," aldus de directeur-generaal van UNESCO. "Maar ik vraag met aandrang dat andere regeringen in de regio meer doen om te voldoen aan de behoeften van hun burgers en om het pad te effenen om de bevolking ten volle te laten genieten van het fundamenteel mensenrecht op vrije meningsuiting. De vrijheid om te spreken en te schrijven zijn essentiële voorwaarden om te evolueren naar democratie en goed bestuur."

De directeur-generaal van UNESCO uitte grote bezorgdheid over de veiligheid van journalisten in de regio gezien de aanhoudende berichten over aanvallen op reporters in Bahrein, Irak, Libië, Syrië en Jemen. Ze is vooral bezorgd over  berichten over het arresteren, doen verdwijnen, intimideren, bedreigen of aanvallen van journalisten die verslag uitbrengen van anti-regeringsmanifestaties.

Schending van de mensenrechten

"De media het zwijgen opleggen of trachten om hen te intimideren, is een onaanvaardbare aanslag op het recht van burgers om geïnformeerd te worden," zegt de directeur-generaal. "Ik roep alle landen op om het recht op vrijheid van meningsuiting, zoals is vastgelegd in artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en het recht op informatie te respecteren."

Irina Bokova bevestigt dat UNESCO zich zal blijven inzetten, en haar inspanningen zal verhogen, om landen bij te staan die een omgeving willen scheppen waarin professionele, vrije en onafhankelijke media kunnen gedijen, in het bijzonder door het opstellen van (grond)wettelijke kaders in overeenstemming met democratische standaarden en praktijken.


]]>
UNESCO stelt jaarverslag 2010 voorhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/4/20/unesco-stelt-jaarverslag-2010-voorWed, 20 Apr 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/4/20/unesco-stelt-jaarverslag-2010-voorEen nieuwe publicatie illustreert aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden hoe UNESCO in 2010 een verschil maakte in de wereld.

UNESCO 201065 jaar na haar oprichting heeft UNESCO niets aan relevantie ingeboet, wel integendeel. Dat blijkt uit de publicatie van een jaarverslag waarin de Organisatie uitlegt wat ze in 2010 realiseerde.

Het jaarverslag geeft een overzicht aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden van hoe UNESCO in 2010 een verschil maakte in de wereld. Het is opgedeeld in zeven hoofdstukken die het uitgebreide werkdomein van UNESCO omspannen:

 • UNESCO's hulp na natuurrampen
 • Werken aan de realisatie van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen
 • Het delen van kennis
 • Koesteren en promoten van culturele diversiteit
 • Onze planeet beschermen
 • Vrede en dialoog
 • Het verdedigen van de mensenrechten

 

Rode draad doorheen de activiteiten van UNESCO in 2010 was het nauwer aanhalen van de banden met verschillende strategische partners. Zo pleegden de vijf VN-agentschappen die betrokken zijn bij het internationale streven naar Onderwijs voor Allen, onder leiding van UNESCO, regelmatig overleg om hun respectievelijke werking beter op elkaar af te stemmen. UNESCO opende ook verbindingskantoren met de Afrikaanse Unie in Addis Ababa en met de Europese Unie in Brussel om in de toekomst meer gezamenlijke projecten op te zetten.

Internationale samenwerking tussen verschillende partners vergroot de impact op het terrein en op het dagelijkse leven van mensen over de hele wereld. Dat is aangetoond na de aardbeving in Haïti en de overstromingen in Pakistan. UNESCO kwam onmiddellijk tussen om het educatieve, wetenschappelijke en culturele weefsel van deze landen te beschermen en te herstellen. Doorheen het jaar zette UNESCO zich ook in om de aandacht voor onderwijs, wetenschappen en cultuur sterker te verankeren in het internationaal ontwikkelingsbeleid.

Alle domeinen waarop UNESCO actief is - onderwijs, wetenschappen, cultuur en communicatie - zijn voortdurend in beweging. Het internet revolutioneerde de manier waarop mensen denken over, en omgaan met, onderwijs, research, vrije meningsuiting en cultuur. De internationale diplomatie bedient zich steeds meer van onderwijs, wetenschappen en cultuur om te bouwen aan vrede. UNESCO beweegt zich bewust op de frontlijnen van deze veranderingen. Dit jaarverslag toont duidelijk aan hoe biodiversiteit en culturele diversiteit, onderwijs en nieuwe technologie, wetenschappelijk onderzoek en respect voor mensenrechten, met elkaar verbonden zijn. Net daarom zal UNESCO blijven inzetten op samenwerking om haar missie te vervullen.


Download het jaarverslag UNESCO 2010 (Engels)

Download het jaarverslag UNESCO 2010 (Frans)

]]>
Iraanse journalist krijgt UNESCO-prijs voor Persvrijheidhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/4/7/iraanse-journalist-krijgt-unesco-prijs-voor-persvrijheidThu, 07 Apr 2011 01:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/4/7/iraanse-journalist-krijgt-unesco-prijs-voor-persvrijheidAhmad Zeidabadi, die zijn inzet voor vrije meningsuiting bekocht met een gevangenisstraf en een beroepsverbod, is de laureaat van de UNESCO/Guillermo Cano Wereldprijs voor Persvrijheid 2011.

Iraanse journalist krijgt UNESCO-prijs voor PersvrijheidDe gevangengezette Iraanse journalist Ahmad Zeidabadi krijgt dit jaar de UNESCO/Guillermo Cano Wereldprijs voor Persvrijheid. Hij is verkozen door een onafhankelijke internationale jury van mensen uit de media.

Ahmed Zeidabadi is de voormalig hoofdredacteur van de krant Azad en werkt onder meer voor de Teheraanse krant Hamshahari, voor de Perzische nieuwsdienst van de BBC en voor de nieuwssite Rooz. Tevens is hij voorzitter van een van de grootste studentenorganisaties van Iran, de Iraanse Alumuni Vereniging. Als professor politieke wetenschap doceerde hij aan verschillende academische instituten.

Momenteel zit Ahmed Zeidabadi een gevangenisstraf van zes jaar uit. Die kreeg hij in de woelige nasleep van de presidentsverkiezingen in 2009.

Steunbetuiging voor alle opgesloten Iraanse journalisten

Bij het bekendmaken van de beslissing, loofde juryvoorzitter Diana Senghor de inzet van de laureaat: "De beslissing om de Prijs toe te kennen aan Ahmed Zeidabadi is een eerbetoon aan zijn uitzonderlijke moed en engagement voor vrije meningsuiting, democratie, mensenrechten, tolerantie en menselijkheid. Tevens is de Prijs een steunbetuiging voor de talrijke Iraanse journalisten die achter de tralies zitten."

Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, steunt de keuze van de jury en roept op tot de vrijlating van Ahmed Zeidabadi. "Doorheen zijn carrière bleef hij zich uitspreken voor persvrijheid en vrije meningsuiting. Dit zijn fundamentele mensenrechten die nauw verbonden zijn met alle burgerlijke vrijheiden en ze vormen de basis van een verdraagzame en open samenleving. Daarnaast zijn het essentiële ingrediënten van gerechtigheid en democratisch bestuur."

Beroepsverbod en gevangenisstraf

Ahmed Zeidabadi werd een eerste keer gearresteerd in 2000. Het leverde hem grote bekendheid op. In de gevangenis schreef hij een open brief, die ruim verspreid werd, waarin hij de manier aanklaagde waarop opgesloten journalisten worden behandeld. Minder dan een jaar nadat hij in maart 2001 op borg vrijkwam, vloog hij opnieuw achter de tralies. Hij kreeg 23 maanden en het verbod om gedurende vijf jaar "elke openbare of sociale activiteit, met inbegrip van journalistiek" uit te oefenen. Na zijn vrijlating in 2004, kwam hij al snel terug in aanvaring met het regime, dit keer tijdens de presidentsverkiezingen van 2005, toen hij in verschillende artikels opriep om de nationale verkiezingen te boycotten.

Ahmed Zeidabadi was een van de tientallen Iraanse journalisten die vastgehouden werden na de verkiezingen in 2009. Samen met veertig andere journalisten en ongeveer honderd prominente voorstanders van de beweging die hervormingen bepleitte in het land, werd hij terechtgesteld op beschuldiging van het plannen van een "zachte revolutie" om de regering omver te werpen. Hij werd veroordeeld tot zes jaar gevangenis, gevolgd door vijf jaar intern ballingschap en tot een levenslang beroepsverbod als journalist. Minstens 26 journalisten zitten, net als Ahmed Zeidabadi, nog steeds in de gevangenis.

De UNESCO/Guillermo Cano Wereldprijs voor Persvrijheid bestaat sinds 1997 en wordt jaarlijks uitgereikt naar aanleiding van de Werelddag voor de Persvrijheid op 3 mei. De Prijs eert het werk van een individu of een organisatie ter verdediging en bevordering van de vrijheid van meningsuiting, vooral als deze actie het leven van het individu in gevaar brengt.


]]>
Bevordering van informatie en communicatie voor ontwikkelinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/4/6/bevordering-van-informatie-en-communicatie-voor-ontwikkelingWed, 06 Apr 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/4/6/bevordering-van-informatie-en-communicatie-voor-ontwikkelingUNESCO's follow-up van de Wereldtop over de Informatiemaatschappij (WSIS).

Brochure WSISDe Wereldtop over de Informatiemaatschappij (WSIS) was een VN-top over de globale voordelen en uitdagingen van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het voornaamste doel van deze top en zijn follow-up is de bevordering van een wereldwijde dialoog en samenwerking "om te bouwen aan een inclusieve, ontwikkelingsgerichte informatiemaatschappij waarbij de mensen centraal staan en iedereen de kans krijgt informatie en kennis te geven en te krijgen, te gebruiken en te delen".

Uit deze top vloeiden een aantal visieteksten en actieplannen voort. Aangezien de voornaamste aandachtspunten van WSIS behoren tot de kern van UNESCO's opdracht, waaronder de ethische, wettelijke en socioculturele aspecten van de informatiemaatschappij - waarbij de mens steeds centraal staat in deze vaak technologisch gestuurde domeinen - is UNESCO nauw betrokken bij de verdere follow-up van de top en bij de uitvoering van de plannen.

UNESCO is een sterk pleitbezorger van het concept van de kennismaatschappij en legt de nadruk op vier sleutelprincipes: vrijheid van meningsuiting, kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen, universele toegang tot informatie en kennis en respect voor culturele en linguïstische diversiteit.

De principes van de kennismaatschappij vormen de basis voor de manier waarop UNESCO meewerkt aan de uitvoering van het Actieplan van WSIS. In de praktijk concentreert de Organisatie zich op de implementatie van zes van de elf actielijnen die zijn vervat in het plan:

 • Toegang tot informatie en kennis
 • E-onderwijs
 • E-wetenschap
 • Culturele diversiteit en identiteit, taaldiversiteit en lokale thema's
 • De media
 • De ethische aspecten van de informatiemaatschappij

 

Wat er inmiddels op deze terreinen is gerealiseerd, en hoe het ruimere kader van WSIS en zijn follow-up er uit ziet, is te lezen in deze nieuwe brochure van het UNESCO Platform Vlaanderen.

Download de brochure Bevordering van informatie en communicatie voor ontwikkeling


Bevordering van informatie en communicatie voor ontwikkeling is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en is te verkrijgen via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO steunt ontwikkeling van media in 65 landenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/3/30/unesco-steunt-ontwikkeling-van-media-in-65-landenWed, 30 Mar 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/3/30/unesco-steunt-ontwikkeling-van-media-in-65-landen13 landen steunen 93 projecten in 65 landen. België helpt Tunesië en Egypte om een gunstig klimaat voor persvrijheid en democratie te scheppen.

UNESCO steunt ontwikkeling van media in 65 landen93 projecten gericht op het vergroten van de kansen voor vrije, onafhankelijke en pluralistische media in ontwikkelingslanden krijgen financiële steun van UNESCO's Internationaal Programma voor de Ontwikkeling van Communicatie (IPDC). Dat is de uitkomst van de vijfenvijftigste jaarlijkse bijeenkomst van het Bureau van het IPDC van 22 tot 24 maart 2011 op de hoofdzetel van UNESCO in Parijs. In totaal is een bedrag van 2,3 miljoen dollar toegekend aan projecten in 65 landen.

Het merendeel van de projecten (39) die steun krijgen, hebben betrekking op Afrika - een prioriteit van UNESCO - terwijl er 22 zijn goedgekeurd voor Azië en het gebied van de Stille Oceaan, 18 voor Latijns-Amerika en de Caraïben, 12 voor de Arabische regio en 2 voor Europa. Alle projecten sluiten aan bij de drie voornaamste aandachtspunten van het IPDC: het bevorderen van vrije meningsuiting en mediapluralisme; het ontwikkelen van lokale media; en het aanscherpen van de vaardigheden van mensen die actief zijn in de media.

Ontluikende democratie in Tunesië en Egypte koesteren

België steunt een groot project dat het medialandschap van Noord-Afrika en het Midden-Oosten in kaart zal brengen en aanbevelingen zal formuleren voor de ontwikkeling van de mediasector. Bijzondere aandacht zal daarbij uitgaan naar regelgeving ter bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting, pluralisme en diversiteit van de media.

Het zwaartepunt van het project ligt in Egypte en Tunesië. De nieuwe regeringen in deze landen zullen de overgang naar een democratisch systeem in goede banen moeten leiden. Een essentieel onderdeel van dit proces is verzekeren dat de media vrij hun taak kunnen vervullen. Vrije, onafhankelijke en pluralistische media vormen immers een voedingsbodem voor democratie.

De financiering van alle weerhouden projecten is mogelijk dankzij vrijwillige bijdragen van 13 donoren aan het IPDC: Andorra, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, India, Israël, Noorwegen, Rusland, Spanje, de VS, Zweden en Zwitserland.

Het Bureau van het IPDC, dat de uitvoering van het programma stuurt, bestaat uit vertegenwoordigers van acht landen die zijn aangesloten bij het programma. De volgende bijeenkomst van het Bureau is gepland van 22 tot 24 februari 2012.


Overzicht van de 93 projecten die steun krijgen

]]>