UNESCO Platform Vlaanderen, thema "onderwijs in noodsituaties"http://www.unesco-vlaanderen.be2014-12-06T22:43:07Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "onderwijs in noodsituaties"http://www.unesco-vlaanderen.benlUnesco: Houd scholen buiten het conflicthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/8/4/unesco-houd-scholen-buiten-het-conflictMon, 04 Aug 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/8/4/unesco-houd-scholen-buiten-het-conflictUnesco herhaalt oproep om de onschendbaarheid van scholen te respecteren en bereidt herstelplan voor.

Unesco: Houd scholen buiten het conflictDe Verenigde Naties lanceerden een oproep om fondsen in te zamelen om te beantwoorden aan de dringende humanitaire noden in Gaza. Dat gebeurde in Ramallah op 1 augustus 2014. Sinds het uitbreken van de zoveelste oorlog tussen Palestina en Israël bevinden onderwijsinstellingen en scholen zich in de vuurlinie van het conflict. Veel burgers van Gaza zoeken er een schuilplaats in de hoop er veilig te zullen zijn. Scholen die dienst doen als schuiloord zijn echter overbevolkt en de levensomstandigheden laten er te wensen over. Zeker zeven VN-scholen die opvang bieden aan mensen, zijn reeds getroffen door beschietingen. Het resulteerde in talrijke gedode en gewonde burgers. In het totaal zijn al minstens 137 scholen beschadigd sinds de nieuwe golf van geweld opstak.

"De scholen in Gaza zijn het symbool geworden van de humanitaire tragedie die er zich afspeelt. De bescherming van scholen kan niet wachten. Het is essentieel om de burgers te beschermen. En het is een voorwaarde om het onderwijs terug op gang te kunnen brengen van zodra de toestand dat toelaat," aldus Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco.

Unesco maakt zich op om de scholen in Gaza zo snel mogelijk weer veilig te maken eens de toestand op het terrein dat mogelijk maakt. De Organisatie kan steunen op haar ruime ervaring met het verzorgen van onderwijsdiensten in noodsituaties. Er zal ook psychologische steun worden geboden aan leerlingen en leerkrachten om te helpen bij de verwerking van wat ze hebben meegemaakt terwijl de strijdende partijen hun veiligheid en welzijn bleven negeren.

"Het is van cruciaal belang dat leerlingen en leerkrachten zich veilig voelen op school. Zo niet is het onmogelijk om les te geven en te leren. Het voortzetten van onderwijs is essentieel om het geweld in te perken en de verdere escalatie van de crisis te voorkomen," zegt Bokova. "Scholen vrijwaren van militair gebruik is evenzeer van belang. Ik herhaal mijn oproep aan alle strijdende partijen om zich daaraan te houden."

Er bevinden zich naar schatting een half miljoen studenten en zo'n 25 000 leerkrachten en ander schoolpersoneel in Gaza. Uit de oproep van de Verenigde Naties blijkt dat er 11 miljoen dollar nodig is voor de bescherming van het kwetsbare onderwijssysteem. Ik vraag donoren om gevolg te geven aan deze oproep aangezien de ondersteuning van onderwijsprogramma's van groot belang is voor de toekomst van de regio," zegt Bokova.

]]>
Scholen aanvallen is ernstige schending van het internationaal rechthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/7/31/scholen-aanvallen-is-ernstige-schending-van-het-internationaal-rechtThu, 31 Jul 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/7/31/scholen-aanvallen-is-ernstige-schending-van-het-internationaal-rechtScholen moeten veilige en onschendbare plekken zijn, ook - of vooral - tijdens conflicten. Jammer genoeg valt het pleidooi van Uneso in dovemansoren.

Het conflict tussen Israël en Palestina woedt in alle hevigheid. Een zoveelste schokkend dieptepunt was de beschieting met artilleriegranaten van een meisjesschool in het Jabiliya-vluchtelingenkamp die dienst deed als toevluchtsoord voor Palestijnen op zoek naar enige vorm van veiligheid. Deze gruwel vond plaats op 30 juli en kostte het leven aan minstens vijftien mensen, onder wie veel kinderen.

Scholen aanvallen is ernstige schending van het internationaal recht

De Verenigde Naties reageren woest. "Kinderen doden in hun slaap is een bron van universele schaamte. Dit is een ernstige schending van het internationaal recht," zegt Pierre Krähenbühl, commissaris-generaal van het VN-agentschap voor Hulp aan de Palestijnse Vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA).

Jammer genoeg kwam de aanval niet als een complete verrassing: scholen worden steeds vaker een doelwit tijdens conflicten. Het is een schending van het recht op onderwijs die Unesco al langer aanklaagt. Precies een week voor de schandalige aanval van 30 juli, riep Unesco directeur-generaal Irina Bokova de strijdende partijen nog op om het recht op onderwijs te respecteren en om scholen te ontzien.

"Ik roep op tot de bescherming van scholen in alle omstandigheden, in het bijzonder bij conflicten. Alle partijen moeten scholen respecteren als veilige plekken voor leren en onderwijzen," zo klonk het op 23 juli uit de mond van Irina Bokova. Ze riep alle partijen op om het burgerlijke karakter van scholen en onderwijsinstellingen te respecteren - met inbegrip van de onschendbaarheid van scholen.

Wereldwijd vormen conflicten het grootste obstakel voor onderwijs. Meer dan de helft van de kinderen die geen school lopen, woont in een conflictgebied of een land waar spanningen hoog oplopen. Dit komt neer op 28 miljoen meisjes en jongens.

"Als onderwijsinstellingen worden aangevallen, is de veiligheid van leerlingen en leerkrachten in gevaar. Als onderwijsdiensten worden verstoord als gevolg van geweld, komt de toekomst van hele generaties in het gedrang. Het is onaanvaardbaar dat studenten en docenten moeten leven met de angst voor een aanval op hun school," aldus Bokova.

Als lid van de Global Coalition to Protect Education From Attack levert Unesco inspanningen voor de bescherming van scholen en het garanderen van het recht op onderwijs in landen die getroffen worden door geweld en conflicten, zoals in Zuid-Soedan en Afghanistan.


]]>
Geen enkel geloof kan deze daad rechtvaardigenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/5/14/geen-enkel-geloof-kan-deze-daad-rechtvaardigenWed, 14 May 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/5/14/geen-enkel-geloof-kan-deze-daad-rechtvaardigenTopvrouw Unesco veroordeelt ontvoering van schoolmeisjes in Nigeria en roept op tot meer samenwerking om het recht op onderwijs te garanderen.

Geen enkel geloof kan deze daad rechtvaardigenOp een onderwijsconferentie, gehouden in Muscat (Oman) van 12 tot 14 mei 2014, sprak Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, zich uit tegen de ontvoering van schoolmeisjes in Nigeria.

"Het universeel recht op onderwijs is nog steeds omstreden in sommige plaatsen, en ik maak van deze gelegenheid gebruik om de ontvoering van meer dan 270 meisjes in Nigeria door een extremistische groepering te veroordelen," zei Irina Bokova . "Dit is een onaanvaardbare schending van de mensenrechten. Het is een aanval tegen de aspiraties van deze meisjes. Het is een aanval tegen de toekomst van Nigeria. Geen enkel geloof kan deze daad rechtvaardigen."

"Onze reactie op dergelijk extremisme is duidelijk," verklaarde de directeur-generaal. "We mogen onze inspanningen om alle meisjes en jongens kwalitateitsvol onderwijs aan te bieden nooit terugschroeven. We mogen onderwijs nooit opgeven als een middel ter bevordering van menselijke waardigheid en duurzame ontwikkeling. Dit vraagt om meer samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten. Unesco is vastbesloten de Nigeriaanse regering te helpen om 'onze meisjes terug te brengen'."

Onrustwekkende trend

Jammer genoeg zijn de gebeurtenissen in Nigeria geen alleenstaand geval. Unesco luidde eerder al de noodklok omdat ze steeds vaker gevallen noteerde van aanvallen op het onderwijs, en van aanvallen op het meisjesonderwijs in het bijzonder. In 2011 bleek uit het Education for All Global Monitoring Report dat de helft van de kinderen die niet naar school gaan, wonen in een land dat een conflict doormaakt. Later deze maand zullen de directeur-generaal van Unesco en de speciale VN-vertegenwoordiger voor kinderen in gewapende conflicten, Leila Zerrougui , samen met Unicef en andere partners, in New York richtlijnen voorstellen ter ondersteuning van de resolutie van de VN-Veiligheidsraad ter verbetering van de bescherming van het onderwijs.

Irina Bokova herinnerde ook aan een aantal initiatieven van Unesco om het recht op onderwijs van meisjes te verzekeren. Ze verwees onder andere naar het Malalafonds dat is opgestart in samenwerking met de regering van Pakistan in Islamabad. In Afghanisan gaat een nieuwe fase van het alfabetiseringsprogramma van de Organisatie van start. Daarmee zullen 600 000 mensen worden bereikt. Unesco zet zich ook in om onderwijs aan te bieden aan Syrische vluchtelingen in Jordanië, Libanon en Irak. Ten slotte verwees de directeur-generaal van Unesco naar de projecten die de Organisatie in samenwerking met grote bedrijven opzette om het onderwijs voor meisjes te promoten in, bijvoorbeeld, Senegal en Tanzania.


]]>
UNESCO info 91http://www.unesco-vlaanderen.be/2014/3/20/unesco-info-91Thu, 20 Mar 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/3/20/unesco-info-91O.a. aandacht voor de resultaten van het Jongerenforum en de Algemene Conferentie van Unesco, steun voor stages bij internationale organisaties en het samenspel tussen Vlaanderen, Unesco en de EU...

UNESCO info 91

Terugblikken om vooruit te gaan: Unesco slaagde erin om haar rol te blijven vervullen in moeilijke omstandigheden. De Organisatie put er moed uit en kijkt met vertrouwen naar 2014.

Spreekbuis voor de jeugd: Het achtste Jongerenforum van Unesco debateerde over sociale inclusie en stelde een Jeugdstrategie op.

Vlaanderen stuurt zijn zonen en dochters uit: De Vlaamse overheid voorziet financiële steun voor jonge mensen die een stage willen lopen bij een internationale organisatie zoals Unesco.

Werken aan een wereld van mensenrechten en waardigheid: Irina Bokova, de topvrouw van Unesco, deelt haar visie op de prioriteiten van de Organisatie.

De negen doelstellingen van Unesco: De lidstaten van Unesco hebben de krijtlijnen uitgetekend waarbinnen de Organisatie de komende jaren haar mandaat gaat uitvoeren. De nieuwe strategie is erop gericht om de invloed en de slagkracht van Unesco te vergroten.

Het multilaterale samenspel tussen Unesco, de EU en Vlaanderen: Unesco en de Europese Unie slaan steeds vaker de handen in elkaar om gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren. Vlaanderen is daarbij een verbindende factor.

Meer vrouwen op en achter de schermen: Unesco start met een wereldwijd netwerk om te ijveren om vrouwen meer aan bod te laten komen in de media.


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Scholen en leerlingen moeten wettelijke bescherming genietenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/4/scholen-en-leerlingen-moeten-wettelijke-bescherming-genietenTue, 04 Oct 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/4/scholen-en-leerlingen-moeten-wettelijke-bescherming-genietenUNESCO bundelt de krachten met mensenrechtenorganisaties om regeringen aan te zetten tot een betere wettelijke bescherming van scholen in overeenstemming met internationale verdragen.

Scholen en leerlingen moeten wettelijke bescherming genietenDe mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch voedt de groeiende internationale beweging om het onderwijs te beschermen tijdens conflicten met een rapport over de kloof tussen internationale en nationale wettelijke bescherming. Regeringen moeten aanvallen op scholen wettelijk verbieden en hun leger op dit vlak in toom houden, zo beklemtoont het rapport.

Uit het rapport Schools and Armed Conflict: A Global Survey on Domestic Laws and State Practice Protecting Schools for Attack and Military Use, blijkt duidelijk dat landen onvoldoende werk maken van het integreren van de principes van internationale wettelijke instrumenten in hun nationale wetgeving.

"Kinderen hebben het recht om in een veilige omgeving naar school te gaan, zelfs wanneer er een conflict woedt," aldus Bede Sheperd, kinderrechtenspecialist van Human Rights Watch. "Aanvallen op scholen en militair gebruik van schoolgebouwen brengen de veiligheid en de opvoeding van kinderen in gevaar."

Onlineplatform

Human Rights Watch lanceerde Schools as Battlegrounds, een onlineplatform waar informatie rond aanvallen op scholen verzameld wordt. Het platform bundelt foto's, links naar belangrijke rapporten en video's, waaronder deze hieronder over aanvallen op scholen in Thailand.

Internationale coalitie

Human Rights Watch is een van de acht ngo's en VN-agentschappen (waaronder UNESCO) die zetelen in het stuurcomité van de Global Coalition to Protect Education from Attack die het resultaat is van een reeks conferenties die UNESCO het voorbije jaar organiseerde. De conferenties brachten meer dan 70 experts samen uit vakgebieden zoals onderwijs in noodsituaties, internationaal humanitair en mensenrecht en de bescherming van kinderen.

De coalitie wil de aandacht vergroten voor de impact van aanvallen op scholen in conflictgebieden, werken aan een betere observatie en rapportering over dergelijke misdaden, landen en betrokkenen aanzetten om internationale wetgeving te respecteren en partijen die scholen aanvallen ter verantwoording brengen.


]]>
UNESCO is blij met VN-resolutie die scholen beter beschermthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/7/19/unesco-is-blij-met-vn-resolutie-die-scholen-beter-beschermtTue, 19 Jul 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/7/19/unesco-is-blij-met-vn-resolutie-die-scholen-beter-beschermtScholen zijn steeds vaker het doelwit van geweld tijdens conflicten. Een nieuwe VN-resolutie pakt deze misdaden aan.

UNESCO is blij met VN-resolutie die scholen beter beschermtOp 12 juli 2011 stemde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tijdens zijn jaarlijkse Open debat over kinderen en gewapende conflicten unaniem in met een resolutie die een betere bescherming regelt voor scholen en ziekenhuizen tijdens gewapende conflicten. Deze beslissing kan op veel bijval rekenen van Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO.

Dankzij resolutie 1998 kan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties in zijn jaarlijks Rapport over kinderen en gewapende conflicten nu ook expliciet verwijzen naar actoren die scholen en ziekenhuizen betrekken in conflictsituaties. Voor secretaris-generaal Ban Ki-moon is het duidelijk dat "scholen en ziekenhuizen plaatsen zijn waar de vrede gerespecteerd moet worden door alle partijen."

Een mijlpaal voor veilig onderwijs

Irina Bokova valt de secretaris-generaal hierin bij. "Deze resolutie is een mijlpaal in de vastberadenheid van de internationale gemeenschap om onderwijs ook tijdens gewapende conflicten toegankelijk en veilig te houden. Het  toont dat de lidstaten aanvallen op scholen een ontoelaatbare schending van de mensenrechten vinden. Kinderen de toegang tot onderwijs ontzeggen wordt als het ware een terroristische daad. Schoolgaande kinderen en scholen staan te vaak, en in te veel landen, in de frontlinie van gewapende conflicten. De resolutie is een duidelijk signaal dat aanvallen op scholen en ziekenhuizen niet onbestraft zullen blijven."

Om de nodige steun te bekomen in de Veiligheidsraad, nam Bokova samen met de secretaris-generaal en prominente pleitbezorgers van de resolutie deel aan een panelgesprek georganiseerd door de Permanente Vertegenwoordiging van Duitsland bij de VN.

Gerichte actie

Vóór de resolutie konden 'slechts' drie misdaden opgenomen worden in het jaarlijks Rapport over kinderen en gewapende conflicten: het rekruteren van kindsoldaten; moord en verminking; en verkrachting en seksueel misbruik. Met resolutie 1998 komt het aanvallen van scholen en ziekenhuizen erbij. De schuldige partijen worden op deze manier ook voor deze misdaad publiekelijk verantwoordelijk gesteld. Zodoende hoopt men dat de betrokken actoren actie ondernemen gericht op het beëindigen van deze mensonterende misdaden.

UNESCO zet zich reeds verschillende jaren in om het geweld tegen scholen op de internationale agenda te plaatsen. Ze deed dat onder meer met de uitgave van verschillende publicaties en door het aansturen van belanghebbende organisaties en personen. In 2011 verscheen het jaarlijks verslag over de stand van zaken met betrekking tot Onderwijs voor Allen (Education for All)  onder de noemer De verborgen crisis: gewapend conflict en onderwijs (The Hidden Crisis: Armed Conflict and Education). Het rapport toont onder meer het verwoestende effect van een gewapend conflict op onderwijs aan. Met name daarom werd een oproep gedaan aan de internationale gemeenschap om de bestaande systemen die waken over mensenrechten, en het rapporteren over schendingen ervan, te versterken. Het stemmen van resolutie 1998 is alvast een nieuwe stap in deze richting.


]]>
UNESCO stelt jaarverslag 2010 voorhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/4/20/unesco-stelt-jaarverslag-2010-voorWed, 20 Apr 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/4/20/unesco-stelt-jaarverslag-2010-voorEen nieuwe publicatie illustreert aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden hoe UNESCO in 2010 een verschil maakte in de wereld.

UNESCO 201065 jaar na haar oprichting heeft UNESCO niets aan relevantie ingeboet, wel integendeel. Dat blijkt uit de publicatie van een jaarverslag waarin de Organisatie uitlegt wat ze in 2010 realiseerde.

Het jaarverslag geeft een overzicht aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden van hoe UNESCO in 2010 een verschil maakte in de wereld. Het is opgedeeld in zeven hoofdstukken die het uitgebreide werkdomein van UNESCO omspannen:

  • UNESCO's hulp na natuurrampen
  • Werken aan de realisatie van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen
  • Het delen van kennis
  • Koesteren en promoten van culturele diversiteit
  • Onze planeet beschermen
  • Vrede en dialoog
  • Het verdedigen van de mensenrechten

 

Rode draad doorheen de activiteiten van UNESCO in 2010 was het nauwer aanhalen van de banden met verschillende strategische partners. Zo pleegden de vijf VN-agentschappen die betrokken zijn bij het internationale streven naar Onderwijs voor Allen, onder leiding van UNESCO, regelmatig overleg om hun respectievelijke werking beter op elkaar af te stemmen. UNESCO opende ook verbindingskantoren met de Afrikaanse Unie in Addis Ababa en met de Europese Unie in Brussel om in de toekomst meer gezamenlijke projecten op te zetten.

Internationale samenwerking tussen verschillende partners vergroot de impact op het terrein en op het dagelijkse leven van mensen over de hele wereld. Dat is aangetoond na de aardbeving in Haïti en de overstromingen in Pakistan. UNESCO kwam onmiddellijk tussen om het educatieve, wetenschappelijke en culturele weefsel van deze landen te beschermen en te herstellen. Doorheen het jaar zette UNESCO zich ook in om de aandacht voor onderwijs, wetenschappen en cultuur sterker te verankeren in het internationaal ontwikkelingsbeleid.

Alle domeinen waarop UNESCO actief is - onderwijs, wetenschappen, cultuur en communicatie - zijn voortdurend in beweging. Het internet revolutioneerde de manier waarop mensen denken over, en omgaan met, onderwijs, research, vrije meningsuiting en cultuur. De internationale diplomatie bedient zich steeds meer van onderwijs, wetenschappen en cultuur om te bouwen aan vrede. UNESCO beweegt zich bewust op de frontlijnen van deze veranderingen. Dit jaarverslag toont duidelijk aan hoe biodiversiteit en culturele diversiteit, onderwijs en nieuwe technologie, wetenschappelijk onderzoek en respect voor mensenrechten, met elkaar verbonden zijn. Net daarom zal UNESCO blijven inzetten op samenwerking om haar missie te vervullen.


Download het jaarverslag UNESCO 2010 (Engels)

Download het jaarverslag UNESCO 2010 (Frans)

]]>
UNESCO info 80http://www.unesco-vlaanderen.be/2011/4/7/unesco-info-80Thu, 07 Apr 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/4/7/unesco-info-80O.a. aandacht voor invloed van falend onderwijs op Arabische crisis, bescherming van cultuurgoederen bij gewapende conflicten, het Internationaal Jaar van de Bossen, waarschuwingssysteem voor aardbevingen…

UNESCO info 80In UNESCO info 80 lees je onder meer:

Falend onderwijs wakkert Arabisch vuur aan: De politieke crisis die het Midden-Oosten en Noord-Afrika in zijn greep houdt, is het gevolg van jaren van wanbeheer door zelfingenomen regimes die zich niet bekommerden om de behoeften van jongeren en het potentieel van het onderwijs.

Het verborgen slachtoffer van conflicten: Kinderen die gewapende conflicten meemaken blijven vaak verstoken van onderwijs, een gemis dat zich nog generaties lang kan laten voelen na het uitdoven van het geweld.

Het Internationaal Jaar van de Bossen: De Verenigde Naties vestigen de aandacht op het grote belang van de bossen en hopen zo te inspireren tot een betere bescherming van deze kostbare ecosystemen.

De interne keuken van een vernieuwde website: Het UNESCO Platform Vlaanderen gaf zijn website een grondige makeover. De site is meer dan ooit de bron bij uitstek voor nieuws en achtergrond over de werking van UNESCO.

Lokale radio voor duurzame ontwikkeling: Een met steun van UNESCO opgerichte lokale radiozender moet de bevolking van Cap Rouge in Haïti helpen om te werken aan de ontwikkeling van hun gemeenschap.

Bescherming van cultuurgoederen bij gewapend conflict: België ratificeert het tweede protocol van Den Haag en kan daardoor zowel nationaal als internationaal bijdragen tot een betere bescherming van cultureel erfgoed.

Herdenking van de Holocaust: UNESCO zet zich in om de herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust levendig te houden en om racisme en xenofobie te bestrijden via het onderwijs.

Nieuwe zusterorganisatie voor UNESCO: De Verenigde Naties lanceren een nieuwe organisatie om vrouwenrechten beter te beschermen en gendergelijkheid te propageren: UN Women.

Waarschuwingssysteem voor aardbevingen in Nepal: Geologen verwachten dat Nepal in de nabije toekomst zal getroffen worden door een aardbeving die tien keer krachtiger is dan deze die recent Haïti trof. UNESCO zal er een systeem uitbouwen voor de voorspelling van aardbevingen.

Download UNESCO info 80


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
We moeten meer doen voor Haitihttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/12/we-moeten-meer-doen-voor-haitiWed, 12 Jan 2011 01:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/12/we-moeten-meer-doen-voor-haitiEen jaar na de aardbeving in Haïti die het land verwoestte, maakt UNESCO de balans op van de geboden hulp.

Meer doen voor Haïti"De situatie in Haïti blijft catastrofaal," zegt UNESCO directeur-generaal Irina Bokova op de eerste verjaardag van de aardbeving in Haïti die het leven kostte aan meer dan 250.000 mensen en die de infrastructuur van het land tot puin herleidde. "Meer dan een miljoen mensen woont in tenten in bijzonder moeilijke omstandigheden. De heropbouw is amper aangevat en van de beloofde financiële hulp is nog maar een fractie daadwerkelijk gestort."

Solidariteit tonen

"Overheden en hulporganisaties, in Haïti en elders, moeten hun inspanningen vergroten om het land over deze ramp heen te helpen en terug op te bouwen. Het lot van Haïti is een verantwoordelijkheid die we allemaal delen met het Haïtiaanse volk en van de hulp kunnen we een toonbeeld maken van internationale samenwerking," aldus Bokova.

"Haïti heeft steun nodig, geen liefdadigheid," zo verwoordt Michaëlle Jean het, de Speciale gezant van UNESCO voor Haïti. "Wat de Haïtiaanse bevolking echt nodig heeft, is een investering op lange termijn in de sociale instellingen, en specifiek in onderwijs en cultuur: de voornaamste bouwstenen van hun toekomst."

Evaluatie van de hulp

Irina Bokova, Michaëlle Jean en Jean-Max Bellerive, premier van Haïti, zullen op 20 en 21 januari 2010 deelnemen aan een rondetafel op de hoofdzetel van UNESCO in Parijs. Internationale experts zullen er evalueren wat er sinds de ramp in het land is gebeurd, vooral op het vlak van onderwijs en cultuur.

Meer doen voor Haïti bis

Van zodra het nieuws van de aardbeving bekend was, sloot UNESCO zich aan bij de internationale inspanningen om noodhulp en assistentie op langere termijn te bieden aan het land. In maart 2009 bezocht Irina Bokova Haïti om er met de overheid te bespreken hoe UNESCO het best kon helpen. Sindsdien lopen er verschillende projecten om het onderwijssysteem te herstellen en om het cultureel erfgoed te beschermen. De initiatieven behelzen onder meer de opleiding van lokale journalisten, het bieden van psychologische steun aan kinderen en het aanleren van aardbevingbestendige technieken aan bouwvakkers voor het herstellen van waardevolle culturele sites.

Langetermijnprojecten

Er staan nog verschillende projecten op middellange en lange termijn op stapel die zijn afgesproken met de Haïtiaanse autoriteiten. Onder meer de bescherming en ontwikkeling van het nationaal geschiedenispark 'Citadelle, Sans Souci, Ramiers', de enige werelderfgoedsite van Haïti, het herstellen van het tsunamiwaarschuwingssysteem langs de kust en het verbeteren van de lokale expertise inzake natuurrampenpreventie, het opstellen van een plan voor geïntegreerd waterbeheer in het land, het versterken van het basis- en secundair onderwijs, en verschillende onderwijsprojecten om jongeren in achtergestelde stedelijke gebieden vaardigheden aan te leren waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.


Klik [hier] voor meer informatie over het werk van UNESCO in Haïti.

]]>
UNESCO info 78http://www.unesco-vlaanderen.be/2010/11/25/unesco-info-78Thu, 25 Nov 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/11/25/unesco-info-78O.a. aandacht voor aanpassing werelderfgoedbeleid Brugge, mobiele bibliotheken voor Haïti, aidspreventie in Afrika, het recht op water, onderwijsherstelplan voor Irak...

UNESCO info 78In UNESCO info 78 lees je onder meer:

Erfgoedbeleid Brugge wordt bijgestuurd: Zoals bekend heeft een UNESCO/ ICOMOS-missie in het voorjaar een uitgebreid bezoek gebracht aan Brugge om de zogenaamde 'State of Conservation' van de als werelderfgoed erkende binnenstad na te gaan. Inmiddels heeft het Werelderfgoedcomité de aanbevelingen van de missie omgezet in een formele beslissing. Brugge en Vlaanderen worden gevraagd om tegen 2012 een eerste keer te rapporteren over de omzetting van de aanbevelingen.

De strijd tegen klimaatverandering heeft baat bij een rijke biodiversiteit: Door de waarde van biodiversiteit in geld uit te drukken, worden beleidsmakers zich beter bewust van het belang ervan. De daaruit volgende betere bescherming van de biodiversiteit kan helpen in de strijd tegen klimaatverandering.

Mobiele bibliotheken voor Haïti: Als onderdeel van haar inspanningen om te helpen bij de heropbouw van Haïti, lanceerde UNESCO een programma om kinderen aan het lezen te krijgen en de alfabetisering in het land te ondersteunen.

Mediaontwikkeling in de Balkan: Een door UNESCO ondersteund netwerk van openbare omroepen dat zijn tiende verjaardag viert, droeg zowel bij tot de professionalisering van de mediasector als tot het verzoeningsproces in de regio.

Water, recht en een veranderend klimaat: Veranderen het recht op water en waterrecht mee met het veranderende klimaat? Verslag van een bijeenkomst in het kader van 30 jaar University for Peace.

Is plannen maken zinvol? Sommige auteurs stellen dat grote ontwikkelingsplannen altijd gedoemd zijn om te falen in het realiseren van hun mooie doelstellingen. Maar stellen dat dergelijke plannen maken bijgevolg zinloos is, gaat te kort door de bocht.

Herstelplan voor onderwijs in Irak: UNESCO draagt bij tot een herstelplan dat het onderwijs en de alfabetisering in Irak terug op het juiste spoor wil zetten.

Zeegerichte toekomst voor Europa: Zeewetenschappers uit gans Europa kwamen bijeen in Oostende ter gelegenheid van de EurOCEAN 2010 Conferentie. Uit het einddocument, de 'Ostend Declaration', blijkt alvast hoe de grote uitdagingen en kansen van het maritieme continent Europa optimaal kunnen worden benut in de volgende decennia.

Media als katalysator voor andere aanpak hiv/aids: Een pilootproject onderzoekt in welke mate journalisten beter kunnen voorbereid worden om het maatschappelijk debat en de aanpak van hiv/aids in Afrika in positieve zin te beïnvloeden.

Download UNESCO info 78


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Handboek voor onderwijs in noodsituatieshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/11/8/handboek-voor-onderwijs-in-noodsituatiesMon, 08 Nov 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/11/8/handboek-voor-onderwijs-in-noodsituatiesRichtlijnen voor onderwijs in conflictgebieden en door natuurrampen getroffen regio's.

Handboek voor onderwijs in noodsituatiesUNESCO en het Internationaal Instituut voor Onderwijsplanning (IIEP) stellen de tweede editie voor van hun handboek om het onderwijs te organiseren in noodsituaties of tijdens de heropbouw na een natuurramp of een gewapend conflict.

Tientallen miljoenen kinderen blijven wereldwijd verstoken van onderwijs tengevolge van conflicten of natuurrampen. Het handboek helpt overheden om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden aan kinderen in crisissituaties. Het stelt ook strategieën voor om landen, zoals Haïti of Pakistan, te helpen om de noodsituatie aan te grijpen als een kans om het onderwijssysteem te hervormen. Het boek bevat ook talrijke voorbeelden uit de praktijk van hoe door het noodlot getroffen landen het hoofd boden aan de crisis.

Naar aanleiding van de nieuwe editie van het handboek organiseerden UNESCO en het Inter-Agentschappen Netwerk voor Onderwijs in Noodsituaties (INEE) op 5 november 2010 een reeks workshops in Parijs waarin verschillende instrumenten werden voorgesteld zoals een reeks minimumstandaarden voor de kwaliteit van het onderwijs, richtlijnen voor leerkrachten over hoe les te geven in moeilijke omstandigheden, advies inzake financiering en richtlijnen aangaande gender.

Het INEE is een wereldwijd netwerk met meer dan 4.000 aangesloten internationale leden die samenwerken om het recht op kwaliteitsvol en veilig onderwijs te doen gelden in noodsituaties en in van een conflict herstellende gebieden.

Inter-Agentschappen Netwerk voor Onderwijs in Noodsituaties (INEE)

Internationaal Instituut voor Onderwijsplanning (IIEP)

]]>
Heropening van scholen aangevat in Port-au-Princehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/8/heropening-van-scholen-aangevat-in-port-au-princeThu, 08 Apr 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/8/heropening-van-scholen-aangevat-in-port-au-princeUNESCO zet zich in om het onderwijs terug op gang te brengen in Haïti. Deze week openen de eerste scholen terug hun deuren. Heropening+van+scholen+aangevat+in+Port-au-PrinceDe scholen in Port-au-Prince heropenen stilaan hun deuren, bijna drie maanden na de onderbreking van het onderwijs tengevolge van de aardbeving die Haïti op 12 januari 2010 trof. Het gaat echter slechts om een handvol instellingen, op de meeste locaties van de scholen moet nog puin geruimd worden en moeten er tenten worden opgezet vooraleer kinderen er terecht kunnen.

Dit is onder meer het geval voor de gemengde school Therèse Rouchon, in de buurt van Turgeau, die volledig vernield is. Temidden van het puin, staan er houten banken en een schoolbord met daarop de laatste les retoriek die een paar uur voor het noodlot toesloeg gegeven werd. "We hopen nog deze maand de schoolactiviteiten te kunnen hervatten", zegt directeur Astrid Rouchon. "Morgen (8 april - n.v.d.r.) begint het puinruimen onder leiding van het ministerie van Onderwijs en vervolgens komen er tenten op het terrein".

De instelling Heilige Maria van de Engelen, gelegen in het chique Paco, onderging een soortgelijk lot. De jongensschool stortte in en het oude bakstenen gebouw van de meisjesschool is onbruikbaar door de vele barsten en gapende gaten in de gevel. Om toch zo snel mogelijk terug met onderwijs van start te kunnen gaan, liet de directeur, de eerwaarde Frank Petit, een grote schuur optrekken waarin klassen werden geïnstalleerd, gescheiden door houten panelen. De heropstart was niet gemakkelijk, aldus de directeur: "De kinderen reageerden zeer verschillende, sommigen huilden en durfden niet binnenkomen omdat ze bang waren te sterven onder het beton." Uiteindelijk kon hij hen overtuigen door erop te wijzen dat het om een houten gebouw gaat, maar het blijft moeilijk, zowel voor leerlingen als leerkrachten.

Toch zijn de meeste leerlingen van de Heilige Maria van de Engelen blij om terug op school te zijn. Leerkrachten, bijgestaan door een psycholoog, organiseren leuke groepsactiviteiten zoals zingen en dansen. De leerlingen worden aangemoedigd om over de gebeurtenissen van 12 januari te praten om hen te helpen om zich te bevrijden van de angst en, voor sommigen, van het trauma veroorzaakt door de aardbeving.

Desalniettemin kwamen er slechts 130 opdagen van de 1.400 die voor de aardbeving waren ingeschreven. Na de ramp vluchtten veel gezinnen naar de provincies, terwijl andere ouders, uit voorzichtigheid, verkiezen om nog wat te wachten alvorens hun kinderen terug naar school te sturen. Drie docenten en dertig leerlingen van de school lieten het leven op 12 januari.

Om de onderwijsprogramma's van scholen in Haïti aan te passen aan de nieuwe realiteit, heeft het ministerie van Onderwijs en Vorming met de steun van UNESCO een workshop georganiseerd om cursussen te ontwikkelen voor het basis- en secundair onderwijs. Bedoeling is om het programma aan te passen aan het verkorte schooljaar door een aantal lessen uit te stellen tot volgend jaar. Deze aanpassing van de planning en het programma geldt voor 600.000 leerlingen in het openbaar en privaat onderwijs. "Het seminarie had tot doel om het accent te leggen op de belangrijkste leerdoelstellingen", zegt Jackson Pleteau, directeur van het departement Secundair Onderwijs in. "We definieerden de basiskennis die kinderen moeten beheersen om over te gaan van de ene klas naar de andere. We zijn ook van plan om te schuiven met het curriculum om bepaalde onderwerpen in hogere klassen aan bod te laten komen."

Het nieuwe programma van het ministerie bevat een aantal elementen om de hervatting van het onderwijs te vergemakkelijken. Er wordt begonnen met psychosociale activiteiten (zang en dans in het bijzonder), daarna leren de leerlingen over het verschijnsel aardbevingen, en pas de laatste weken van het schooljaar worden besteed aan de klassieke lessen. Het ministerie stelt een ingekort programma voor van 18 weken voor het schooljaar dat eindigt in augustus. UNESCO zal het beschikbaar maken voor alle docenten in Haïti.

Over het hele land, eiste de aardbeving het leven van ongeveer 38.000 leerlingen en studenten en 1.300 docenten en onderwijspersoneel. Het ministerie van Onderwijs is vernietigd, net als 4.000 scholen, bijna 80% van de scholen in de regio van Port-au-Prince. De aardbeving verwoestte een reeds zeer kwetsbar onderwijssysteem. Het analfabetisme in Haïti werd voor de aardbeving geschat op 54% en 40% van de bevolking jonger dan 14 jaar ging niet naar school voor 12 januari. Het is nog onduidelijk hoeveel scholen er in de loop van deze week terug van start kunnen gaan.

]]>
UNESCO directeur-generaal doet oproep voor noodhulp aan Haïtihttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/15/unesco-directeur-generaal-doet-oproep-voor-noodhulp-aan-haïtiFri, 15 Jan 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/15/unesco-directeur-generaal-doet-oproep-voor-noodhulp-aan-haïtiBij de heropbouw van het door een verwoestende aardbeving getroffen Haïti zal UNESCO zich vooral toeleggen op het herstellen van het onderwijssysteem.

UNESCO+directeur-generaal+doet+oproep+voor+noodhulp+aan+Ha%26%23239%3bti"Als er ooit een moment was voor de internationale gemeenschap om solidariteit te tonen, dan is het nu wel. En daarmee bedoel ik alle sectoren van de samenleving - regeringen, stichtingen en andere donors, en burgers. Haïti heeft behoefte aan dringende, grootschalige en geïntegreerde noodhulp," zo sprak Irina Bokova gisteren op de hoofdzetel van UNESO in Parijs.

Noodhulp en reddingsoperaties zijn de eerste prioriteiten maar UNESCO werkt al aan een actieplan voor een snelle interventie om het onderwijs in Haïti te reactiveren. De verwoesting van de universiteit in Port-au-Prince en van talrijke basis- en secundaire scholen, en de daarmee gepaard gaande dodelijke slachtoffers onder leerkrachten en leerlingen, is een catastrofale stap achteruit voor het land dat al zoveel rampspoed te verwerken kreeg.

"Onderwijs is van centraal belang voor het herstel van Haïti en de sleutel tot de ontwikkeling van het land. We zullen steun mobiliseren voor tijdelijke onderwijsfaciliteiten en voor de heropbouw van het onderwijs. Ik roep ook de academische wereld op om solidariteit te tonen. Universiteiten in de regio zouden extra inspanningen moeten leveren om studenten uit Haïti op te vangen en toe te laten hun studies verder te zetten," aldus de directeur-generaal van UNESCO. De Organisatie stuurt een speciale gezant met ruime ervaring in Haïti, Bernard Hadjadi, naar Port-au-Prince om er vast te stellen welke de dringendste behoeften zijn.

De agentschappen van de Verenigde Naties werken nauw samen om een geïntegreerd hulpprogramma op touw te zetten. Binnen dit kader wil UNESCO verzekeren dat onderwijs de prioriteit krijgt die het verdient aangezien de Organisatie overtuigt is dat onderwijs van cruciaal belang is voor het herstel van Haïti. Psychosociale hulp voor leerlingen en leerkrachten en noodhulp voor de onderwijsautoriteiten zijn enkele van de voorstellen die UNESCO indiende.

Inmiddels raakte ook bekend dat alle 14 medewerkers van het UNESCO-kantoor in Port-au-Prince de aardbeving overleefden.

]]>
Meisjesscholen zijn doelwit voor aanslagen in Pakistanhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/4/2/meisjesscholen-zijn-doelwit-voor-aanslagen-in-pakistanThu, 02 Apr 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/4/2/meisjesscholen-zijn-doelwit-voor-aanslagen-in-pakistanDe topman van UNESCO toont zich uiterst bezorgd over het onderwijs van meisjes in Pakistan en vraagt een duidelijk signaal van de regering. Meisjesscholen+zijn+doelwit+voor+aanslagen+in+Pakistan"De onderwijssituatie in de Swat-vallei van Pakistan is bijzonder zorgwekkend. Maandenlang teisterden aanvallen onderwijsinstellingen, leerkrachten en leerlingen. Vooral meisjesscholen waren een doelwit en de twee strijdende partijen gebruikten scholen als militaire basissen. Het in februari aangekondigde staakt-het-vuren lijkt goed nieuws maar angst regeert nog steeds. Veel leraars en duizenden gezinnen trokken weg uit de regio. Ouders weigeren om hun dochters naar school te sturen. Enkel een overeenkomst die duidelijk het engagement van de Pakistaanse regering voor de doelstellingen van Education for All weerspiegelt, inclusief het verschaffen van toegang tot onderwijs voor meisjes, kan hen geruststellen. Er moet een sterk signaal komen zodat iedereen van onderwijs kan genieten, hetgeen een bepalende factor is voor de toekomst van het volk en het land," zo verklaart Koïchiro Matsuura, directeur-generaal van UNESCO.

UNESCO tilt bijzonder zwaar aan de situatie in Pakistan. "Gijzelneming is nooit aanvaardbaar maar als de gegijzelden schoolgaande jongens en meisjes zijn, is het des te schokkender. Via het onderwijssysteem wordt de toekomst van het hele land gegijzeld," aldus Matsuura.

In 2008 vernielden de taliban en hun bondgenoten meer dan 150 scholen in de Noordwestelijke Grensprovincie van Pakistan. Minstens 99 daarvan waren meisjesscholen. De taliban vaardigden in december 2008 een bevel uit om alle meisjesscholen te sluiten tegen 15 januari 2009 in de Swat-vallei. Ze kondigden aan dat ze schoolgaande meisjes en meisjesscholen zouden aanvallen na die datum. Sindsdien is er een wapenstilstand afgesloten tussen de Pakistaanse regering en de grootste talibangroep in de regio, de TTP. In theorie kunnen meisjes weer naar school maar veel ouders zijn bang om hun kinderen naar school te sturen en er zijn leerkrachten tekort. Nogal wat van hen zijn de streek ontvlucht en zullen wellicht niet allemaal terugkeren.

Dat de onderwijssituatie in Pakistan allesbehalve stabiel is bleek onlangs nog. Op 2 maart 2009 werd er een zelfmoordaanslag gepleegd tegen een meisjesschool in Baluchistan, een regio in het oosten van Pakistan.

]]>
UNESCO info 2007http://www.unesco-vlaanderen.be/2007/12/21/unesco-info-2007Fri, 21 Dec 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/12/21/unesco-info-2007Download de vier nummers van jaargang 2007.

UNESCO info 64

Witte raven: Er zijn meer vrouwelijke researchers dan ooit maar toch hebben vrouwen in dit domein nog een grote achterstand op hun mannelijke collega's, niet in het minst op de hoogste sporten van de professionele ladder.

Conventie Culturele Diversiteit van kracht: Een plotse golf van nieuwe ratificaties zorgde ervoor dat de Conventie over de Bescherming en Promotie van de Diversiteit van Culturele Expressies op 18 maart 2007 van kracht werd.

Jongeren over interculturele dialoog: In de aanloop naar het internationaal Jeugdforum brengt de UNESCO jongerenvertegenwoordigers van verschillende regio's samen om acties ter bevordering van de interculturele dialoog te bespreken. De Vlaamse deelneemster aan zo'n bijeenkomst brengt verslag uit.

Een internationaal forum voor migranten: Via een radiomarathon en een website krijgen migranten van over de hele wereld een forum aangeboden om hun stem te laten horen over de kwesties die hen aanbelangen.

Antidopingconventie schiet uit de startblokken: Met Justine Henin als uithangbord voor de strijd tegen doping, is de UNESCO Antidopingconventie op 1 februari 2007 in werking getreden.

Afrikaanse hersenvlucht tegengaan: De Japanse overheid financiert een beursprogramma waarmee de UNESCO jonge wetenschappers de kans geeft om zich in het buitenland verder te bekwamen zonder dat ze daarvoor hun thuisland de rug moeten toekeren.

Persvrijheid op het internet: Het internet is het symbool bij uitstek voor de vrije uitwisseling van ideeën en informatie. Maar is het internet wel zo vrij als we denken en komt die vrijheid niet steeds meer in het gedrang?

Nieuwe media openen nieuwe wereld: De UNESCO organiseerde een reeks workshops om Palestijnse journalisten optimaal gebruik te leren maken van het internet.

Caraïben zitten op dezelfde golflengte: Van Haïti tot Jamaica zorgt een actief netwerk van lokale radiostations voor de uitwisseling van kennis en ideeën over hoe gemeenschappen hun specifieke problemen kunnen aanpakken.

Afghaans erfgoed terugbezorgd: Zo'n 1.400 kunstvoorwerpen zijn na acht jaar veilige bewaring in Zwitserland terugbezorgd aan Afghanistan. Een belangrijke stap in de rehabilitatie van het Afghaanse cultuurpatrimonium.

Download UNESCO info 64

UNESCO info 65

Onderwijs steeds vaker doelwit van geweld: Steeds meer kinderen wordt het recht op onderwijs ontzegd omdat politiek of militair geweld het onderwijs als doelwit kiest, dat blijkt uit een recent Unesco-rapport.

Klimaatverandering bedreiging voor werelderfgoed: Een nieuw rapport bundelt 26 casestudies die aantonen dat het cultureel en natuurlijk werelderfgoed ernstig bedreigt wordt door klimaatverandering.

Afghaanse vrouwen verrichten pionierswerk: Een door de UNESCO ondersteunde Afghaanse radiozender en internetcafé wil vrouwen vooral beter vertrouwd maken met media en informatietechnologie maar moet daarvoor opboksen tegen hardnekkige vooroordelen en een stugge mentaliteit.

Uitdaging voor Afrika
Afrika is zich bewust van het belang van bio-ethiek en een ethische benadering van de ontwikkeling van wetenschap en technologie en buigt zich over hoe het dit bewustzijn kan omzetten in beleid.

Werk van lange adem: Twee eminente voorvechtsters van de mensenrechten laten hun licht schijnen over het respect voor bio-ethiek en vrouwenrechten in de wereld in het algemeen, en in de Arabische en moslimlanden in het bijzonder.

S.O.S. met de nieuwe media: Een nieuw regionaal communicatiecentrum voor de Filipijnen moet ervoor zorgen dat lokale gemeenschappen beter voorbereid zijn op natuurrampen en de verantwoordelijken daadkrachtiger kunnen optreden om de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken.

Consumptie is ons grootste probleem: Doemscenario's als zouden we in de toekomst met zoveel mensen zijn dat het niet meer leefbaar is op onze planeet, lijken definitief tot het verleden te behoren. Er is zelfs sprake van een bevolkingsdaling. Maar er dient zich een nieuwe probleem aan: de manier waarop we met zijn allen consumeren.

Corruptie in het onderwijs hypothekeert toekomst: Op verschillende niveaus van het onderwijs komen wereldwijd vormen van corruptie voor. Dit is bijzonder erg omdat het raakt aan een van de basisdoelen van onderwijs, het overbrengen van waarden. Een nieuw rapport van de UNESCO belicht het probleem en draagt oplossingen aan.

Kind niet met het badwater weggooien: Een schandaal rond de, inmiddels voormalige, topman voor Onderwijs bij de UNESCO dreigde de hervormingen van de sector op de helling te zetten maar uiteindelijk kon de crisis tijdens de Uitvoerende Raad bezworen worden. Andere hervormingen krijgen langzaam vorm.

Download UNESCO info 65

UNESCO info 66

Voor meer vrouwen in de wetenschap: Drie jonge Belgische wetenschapsters hebben van de UNESCO en cosmeticagigant L'Oréal een beurs voor wetenschappelijk onderzoek gekregen. Het doel van deze beurs is de vrouwelijke aanwezigheid in de wetenschap te stimuleren.

Veel vrouwen haken af: Vrouwen zijn vandaag nog altijd ondervertegenwoordigd en ondergewaardeerd in de wetenschap. Gewoon Hoogleraar en sp.a volksvertegenwoordiger Christine Van Broeckhoven streeft naar meer gelijkheid.

Beter onderwijs voor Roma-kinderen: Het opleidingsniveau van de Roma is onrustwekkend laag. Maar liefst de helft van de Roma-kinderen in Europa maakt het lager onderwijs niet af. UNESCO en de Raad van Europa willen daar iets aan doen.

Racisme belemmert ontwikkeling: De Afrikaanse Coalitie van Steden tegen Racisme bindt de strijd aan tegen discriminatie om de economische en sociale ontwikkeling te bevorderen.

UNESCO, de wil en de weg: Van 16 oktober tot 3 november 2007 houdt de UNESCO haar tweejaarlijkse Algemene Conferentie waarop de lidstaten beslissen over het programma (en het daar tegenoverstaande budget) dat de Organisatie de komende twee jaar moet uitvoeren. Er wordt eveneens een nieuwe middellange termijnstrategie goedgekeurd die de krachtlijnen voor de komende zes jaar uitstippelt. Voor ons de aanleiding voor een reeks artikels waarin de toplui van de UNESCO uitleg geven over wat volgens hen de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren zijn maar waarin ze eveneens stilstaan bij wat de Organisatie tot nu toe verwezenlijkte.

Download UNESCO info 66

UNESCO info 67

Een warmere wereld zal een ziekere wereld zijn: Dat klimaatverandering ecosystemen verstoort en natuurlijk en cultureel erfgoed bedreigt, begint stilaan tot iedereen door te dringen. Klimaatwijziging blijkt echter ook een gevaar voor de volksgezondheid te betekenen

Voorzichtige koerswijziging: De Algemene Conferentie legde de strategie van de UNESCO voor de komende zes jaar vast. Grote debatten en radicale koerswijzigingen bleven uit maar er werden voorzichtige, zij het belangrijke, stappen gezet in de richting van een meer slagkrachtige Organisatie.

Groeiende speler op het internationaal toneel: Tijdens haar Algemene Conferentie organiseerde de UNESCO een forum om het groeiende belang van de civil society voor de internationale gemeenschap te benadrukken.

Tussen Bahrein en Bhutan: De Vlaamse jongerenvertegenwoordiger kijkt met scherpe blik terug op het vijfde UNESCO Jeugdforum. Als de UNESCO jongeren echt zo serieus neemt als ze zelf toetert, dan moet de Organisatie haar woorden dringend in meer daden omzetten, zo luidt zijn analyse.

Belgische expertise ondersteunt Werelderfgoedcentrum: Belgische experts zullen samenwerken met het UNESCO Werelderfgoedcentrum om een aantal Latijns-Amerikaanse werelderfgoedsites in kaart te brengen en instrumenten te ontwikkelen die hun beheer ten goede moet komen.

Dresden niet langer werelderfgoed? : De bouw van een moderne brug over de Elbe in Dresden kan leiden tot het verliezen van de werelderfgoedstatus.

Onderwijsfinanciering op de weegschaal: De wereldwijde uitgaven aan onderwijs concentreren zich in enkele landen. Dat stelt een nieuw rapport van het UNESCO Instituut voor statistiek.

Watereducatie voor Chinese kinderen: Een project dat zich richt tot schoolkinderen wil meer bewustzijn scheppen in China omtrent de noodzaak om zorgzaam en spaarzaam met water om te springen

Bewakers van het publieke belang: Wetenschappelijke journalisten zijn van groot belang voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling en goed bestuur.

Het blijft een mannenwereld: Een recent rapport van het UNESCO Instituut voor Statistiek bevestigt dat het nog steeds vooral mannen zijn die in de wetenschappelijke sector aan de slag zijn. Vrouwen winnen wel terrein, vooral in de biologische en medische wetenschap.

Download UNESCO info 67


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO helpt Bangladeshhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/11/28/unesco-helpt-bangladeshWed, 28 Nov 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/11/28/unesco-helpt-bangladeshVolgende week trekt een team van experts naar het door een verwoestende cycloon getroffen Bangladesh om te onderzoeken hoe de UNESCO het zwaar getroffen land het best kan helpen. UNESCO+helpt+BangladeshOp 15 november 2007 werd Bangladesh zwaar getroffen door de cycloon Sidr. De natuurramp eiste duizenden mensenlevens in het Aziatische land en ontwrichtte de infrastructuur. De UNESCO kondigde dat ze samen met de nationale autoriteiten en andere VN-agentschappen zal helpen bij de heropbouw van scholen en het onderwijssysteem. Volgende week vertrekt er eveneens een team van experts om in kaart te brengen wat de hulpbehoeften zijn op het gebied van erfgoed.

De missie zal zich vooral concentreren op het mangrovewoud Sundarbans dat in 1997 op de Werelderfgoedlijst werd ingeschreven. De experts zullen de situatie in het gebied onderzoeken, zowel met het oog op het vrijwaren van het erfgoed als op het helpen van de mensen die er wonen.

Er wordt gevreesd dat grote delen van het zuidelijk gelegen mangrovewoud door de cycloon in zee zijn meegesleept. Er is ook bezorgdheid over het lot van de bedreigde diersoorten die in het 140.000 hectaren grote woud leven, waaronder de Bengaalse tijger.

Miljoenen mensen voelen de gevolgen van de cycloon die een groot deel van Bangladesh aandeed. Duizenden mensen vonden de dood of blijven vermist. Meer dan 1.300 onderwijsinstellingen in 30 districten zijn vernield of zwaar beschadigd. Nog eens 7.500 liepen lichtere schade op. Samen met het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) en andere VN-agentschappen en ngo's die in de getroffen gebieden actief zijn, werkt het UNESCO-kantoor in Dhaka aan het oplijsten van de onderwijsbehoeften om vervolgens mee te werken aan de heropbouw van scholen en het onderwijssysteem.

]]>
Planning Education In and After Emergencieshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/4/17/planning-education-in-and-after-emergenciesTue, 17 Apr 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/4/17/planning-education-in-and-after-emergenciesMargaret Sinclair Planning+Education+In+and+After+EmergenciesEen moeilijke vraag die zich stelt op het gebied van onderwijsplanning en die tegelijkertijd voor heel wat discussie zorgt, is de volgende: hoe en waarom dient onderwijs te worden aangewend in crisissituaties (zoals conflicten, rampen, enz...)? Moet men de toegang tot onderwijs als een absolute prioriteit stellen samen met de gezondheid en het welzijn van de getroffen volkeren, of is het beter om te werken aan de heropbouw van een in elkaar gestorte economie?

Volgens Margaret Sinclair, auteur van Planning Education In and After Emergencies, speelt onderwijs in crisissituaties een toonaangevende rol. Ze geeft voorbeelden van recente gebeurtenissen en getuigenissen uit de realiteit. Op die manier wil ze aantonen dat het noodzakelijk is dat de getroffen volkeren zich in gemeenschappen groeperen, om zo de situatie beter het hoofd te kunnen bieden. De auteur benadrukt de belangrijke rol die educatie speelt in de totstandkoming van sociale en ethische waarden bij jongeren. Via onderwijs kunnen mensen bijvoorbeeld leren hoe ze het best reageren op een natuurramp. De boodschap die Sinclair in dit boek naar voor wilt brengen is dat onderwijs geen directe oplossingen biedt voor bepaalde problemen in een land, maar dat het wel een basis schept om de attitudes van mensen te veranderen en zo toekomstige problemen te vermijden. Het bereidt jonge mensen ook voor op een eventuele terugkeer naar een zekere normaliteit en biedt hen kwalificaties waarvan men hoopt dat ze zullen erkend worden in hun land van herkomst. Het onderwijssysteem moet de integratie van jonge mensen op de arbeidsmarkt vergemakkelijken en hen hopelijk een betere toekomst bezorgen.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
UNESCO onderzoekt beste manier om Libanon te helpenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/8/22/unesco-onderzoekt-beste-manier-om-libanon-te-helpenTue, 22 Aug 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/8/22/unesco-onderzoekt-beste-manier-om-libanon-te-helpenDeze week onderzoekt een team van Unesco-experts ter plaatse hoe de Organisatie kan helpen bij de eerste fase van de heropbouw van Libanon. UNESCO+onderzoekt+beste+manier+om+Libanon+te+helpen"Gezien de situatie op het terrein, is het nu mogelijk voor de UNESCO om Libanon ter hulp te komen bij de eerste inspanningen voor de heropbouw, vooral met betrekking tot cultureel erfgoed en onderwijs," zegt Koïchiro Matsuura, directeur-generaal van de UNESCO. Daarom stuurt de Organisatie deze week een team van vier experts ter plaatse. De experts zullen er praten met Eerste Minister Siniora en leden van zijn regering om na te gaan hoe de UNESCO het best van nut kan zijn.

Er staan ook bezoeken aan verschillende werelderfgoedsites op het programma, waaronder Byblos dat is aangetast door het olielek tengevolge van het bombarderen van een nabijgelegen energiecentrale, midden juli.

De onderwijsnoden van Libanon zijn onderwerp van gesprek tijdens een ontmoeting met Onderwijsminister Kabbano. De UNESCO verwacht dat haar rol vooral ligt bij het assisteren bij de heropbouw van het onderwijssysteem. De Organisatie wil eveneens leerlingen en leerkrachten helpen om het trauma van het recente geweld te verwerken.

Later volgen er nog twee andere expertenbezoeken aan Libanon, een om een brede waaier aan culturele onderwerpen te bespreken en een om de behoeften om het vlak van onderwijs, wetenschappen en communicatie in kaart te brengen.

Op 31 augustus 2006 wordt in Zweden een internationale donorconferentie voor Libanon gehouden waarop een eerste noodhulpplan voor het land wordt voorgesteld.

]]>
Popster Ricky Martin vraagt UNESCO ten danshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/5/16/popster-ricky-martin-vraagt-unesco-ten-dansTue, 16 May 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/5/16/popster-ricky-martin-vraagt-unesco-ten-dansDe Stichting waarmee Latino popster Ricky Martin concreet uiting geeft aan zijn humanitaire inzet, gaat samenwerken met de UNESCO om kinderen tegen uitbuiting en misbruik te beschermen. Popster+Ricky+Martin+vraagt+UNESCO+ten+dansDe UNESCO en de Ricky Martin Foundation sloten een principeakkoord om voortaan samen de strijd aan te binden tegen de uitbuiting en het misbruik van kinderen. De Ricky Martin Foundation zet zich wereldwijd in voor de rechten van kinderen, op gebieden zoals sociale rechtvaardigheid, onderwijs en gezondheid.

De samenwerking past binnen het kader van het Education of Children in Need programma van de UNESCO. Dit programma zet jaarlijks 20 tot 50 projecten op om kinderen in noodsituaties bij te staan. Het helpt kinderen herstellen van een opgelopen trauma door te werken omtrent onderwijs, gezondheid, huisvesting, zorg en vrijetijdsbesteding. Het programma wordt volledig gefinancierd met giften uit de privé-sector.

Een eerste stap in de samenwerking, is het versterken van de Navega Protegido campagne, opgestart door de Ricky Martin Foundation en Microsoft om kinderen op een veilige manier op het internet te leren surfen en om hen te beschermen tegen kinderpornografie, pedofielen en identiteitsdiefstal. Er zal educatief materiaal rond de gevaren in cyberspace verspreid worden naar leerlingen en leerkrachten van met de UNESCO geassocieerde scholen in Latijns-Amerika en de Caraïben.

Er wordt ook een specifiek project ontwikkeld voor Puerto Rico, de geboorteplaats van zanger Ricky Martin, onder meer bekend van hits zoals Livin' La Vida Loca en She Bangs. Het door de Stichting gefinancierde project Crearte wil artistiek onderwijs inzetten als een instrument om jongeren te rehabiliteren. Het kan steunen op de ervaring van de UNESCO die sinds 2000 een gelijkaardig project heeft lopen in Brazilië.

Klik hier voor meer informatie over de Ricky Martin Foundation.

]]>
UNESCO geeft duwtje in de rug aan Soedanese onderwijssysteemhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/1/16/unesco-geeft-duwtje-in-de-rug-aan-soedanese-onderwijssysteemMon, 16 Jan 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/1/16/unesco-geeft-duwtje-in-de-rug-aan-soedanese-onderwijssysteemHet onderwijssysteem van Soedan is dringend aan heropbouw toe. De UNESCO draagt haar steentje bij en concentreert zich in de eerste plaats op het ergst getroffen zuiden. UNESCO+geeft+duwtje+in+de+rug+aan+Soedanese+onderwijssysteemDe federale minister voor onderwijs en de minister voor onderwijs, wetenschappen en technologie van Zuid-Soedan bezochten op 5 januari de UNESCO met het doel de samenwerking tussen de Organisatie en het door oorlog aangetaste land te versterken inzake onderwijs.

In Soedan kan, sinds de ondertekening van de vredesakkoorden door de Soedanese regering en de Sudan People's Liberation Movement (SPLM) op 9 januari 2005, aan heropbouw gedacht worden. Door de oorlog die eenentwintig jaar duurde staat het land voor enorme uitdagingen op onderwijsvlak: meer dan 60% van de bevolking is analfabeet en de inschrijvingsaantallen op scholen dalen nog steeds. In het Zuiden ligt het aantal analfabeten 15% hoger dan in de rest van het land. Daarom zal de UNESCO vooral in deze prioritaire regio het land bijstaan.

Daarnaast deelde de directeur-generaal van de UNESCO, Koïchiro Matsuura, mee dat de UNESCO antennebureaus zal openen in Khartoum en Juba. Op die manier kan de Organisatie snel en gepast optreden bij dringende noden.

Deze samenwerking kadert binnen de resolutie die de Algemene Conferentie van de UNESCO in oktober 2005 aannam met als doel de samenwerking tussen Soedan en de Organisatie te versterken tijdens de reconstructiefase.

]]>