UNESCO Platform Vlaanderen, rubriek "Nieuws"http://www.unesco-vlaanderen.be2015-04-20T16:08:06Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, rubriek "Nieuws"http://www.unesco-vlaanderen.benlFotowedstrijd rond erfgoedhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/4/20/fotowedstrijd-rond-erfgoedMon, 20 Apr 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/4/20/fotowedstrijd-rond-erfgoedDe Vlaamse Unesco Commissie vraagt jongeren tussen 11 en 15 jaar om te tonen wat zij als erfgoed beschouwen.

Fotowedstrijd rond erfgoed


]]>
Slechts een derde van de landen krijgt een goed onderwijsrapporthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/4/9/slechts-een-derde-van-de-landen-krijgt-een-goed-onderwijsrapportThu, 09 Apr 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/4/9/slechts-een-derde-van-de-landen-krijgt-een-goed-onderwijsrapportUnesco maakt de balans op van de in 2000 afgesproken internationale onderwijsdoelen.

In 2000 engageerden de landen van de Verenigde Naties zich om tegen 2015 het basisonderwijs in de wereld een flinke boost te geven. Op dit moment heeft echter nog maar een derde van de landen alle zes de indertijd afgesproken doelstellingen gerealiseerd, zo blijkt uit het jaarlijks rapport over onderwijs van Unesco dat op 8 april 2015 is voorgesteld.

Slechts een derde van de landen krijgt een goed onderwijsrapport

"Er is wereldwijd enorme vooruitgang geboekt," zegt Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco. "Ook al is de deadline niet gehaald, er gaan nu miljoenen kinderen meer naar school dan het geval zou zijn geweest mocht de evolutie van de jaren 1990 zich hebben doorgezet. Er is echter nog veel werk aan de winkel: we moeten strategieën ontwikkelden om de armste mensen - en vooral meisjes - beter te bereiken, om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en om de alfabetiseringskloof te dichten zodat onderwijs echt universeel wordt."

In 2000 kwamen 146 landen op het Wereldonderwijsforum in Dakar overeen om het streefdoel Onderwijs voor Allen (EFA, Education for All) waar te maken tegen 2015. Ze stelden daarvoor zes doelstellingen op. Vijftien jaar later maakt Unesco in een rapport de volgende balans op.

Doel 1: De zorg voor zeer jonge kinderen en het kleuteronderwijs uitbreiden

47% van de landen realiseerde dit doel en 8% haalde het net niet. 20% van de landen bleef er ver van verwijderd. Maar: in 2012 waren bijna twee derden meer kinderen ingeschreven in het kleuteronderwijs dan in 1999.

Doel 2: Het bereiken van universeel basisonderwijs

52% van de landen realiseerde dit doel en 10% kwam aardig in de buurt. Dit betekent dat er dit jaar 100 miljoen kinderen zullen zijn die het basisonderwijs niet afmaken. Er ging te weinig aandacht naar achtergestelde groepen: arme kinderen maken vijf keer minder kans om een volledige cyclus van het basisonderwijs te doorlopen dan hun welgestelde leeftijdsgenoten. Een andere vaststelling: een derde van de kinderen die geen school lopen, woont in een gebied waar een conflict woedt.

Toch is er ook hier vooruitgang geboekt. Er zijn nu zo'n 50 miljoen meer kinderen ingeschreven in het basisonderwijs dan in 1999. In veel landen is basisonderwijs nog steeds niet gratis maar programma's voor financiering en voor het aanbieden van gratis schoolmaaltijden bleken toch een positieve impact te hebben op het aantal arme kinderen dat zich inschreef op school.

Doel 3: De leer- en studiemogelijkheden van (jong)volwassenen uitbreiden

46% van de landen slaagde erin om een iedereen de eerste cyclus van het secundair onderwijs te laten aanvatten. Wereldwijd was er een toename met 27% en in Afrika ten zuiden van de Sahara verdubbelde het aantal inschrijvingen in het lager secundair onderwijs zelfs. Toch zal een derde van de jongeren in lage-inkomenslanden dit jaar de eerste cyclus van het secundair onderwijs niet afmaken.

Doel 4: De alfabetiseringsgraad bij volwassenen met de helft doen dalen

Amper een kwart van de landen slaagde in dit voornemen en 32% bleef er ver van verwijderd. Globaal genomen daalde het aantal ongeletterde volwassenen van 18% in 2000 tot 14% in 2015 maar die vooruitgang is bijna volledig toe te schrijven aan het feit dat meer geschoolde kinderen de volwassenheid bereikten. Vrouwen maken nog steeds twee derden uit van de ongeletterde volwassenen. De helft van de vrouwen in Afrika ten zuiden van de Sahara beschikt niet over de basiscompetenties.

Doel 5: De verschillen op basis van geslacht wegwerken en gelijke onderwijskansen bieden aan beide geslachten

In 69% van de landen gaan er procentueel evenveel meisjes als jongens naar de basisschool. Dat cijfer daalt naar 47% als we het secundair onderwijs in beschouwing nemen. Het doen trouwen van kinderen en zwangerschappen op jonge leeftijd blijven belangrijke obstakels die verhinderen dat meisjes school lopen. Ook veel leerplannen houden te weinig rekening met meisjes.

Doel 6: De kwaliteit van het onderwijs verbeteren

Het aantal leerlingen per leerkracht in het basisonderwijs daalde in 121 van de 146 landen tussen 1990 en 2012. Om alle kinderen onderwijs te kunnen bieden zijn er wereldwijd vier miljoen leerkrachten extra nodig. In een derde van de landen is er een tekort aan geschoolde leerkrachten. In verschillende Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara is minder dan de helft van de onderwijzers voor de baan opgeleid. Desalniettemin gaat er meer aandacht naar de kwaliteit van het onderwijs: het aantal landen dat nationaal onderzoek doet naar de leerresultaten is verdubbeld.

Wat moet er gebeuren om de volledige Onderwijs voor Allen agenda alsnog te realiseren in de toekomst? Het Unesco-rapport raadt het volgende aan:

Alle landen moeten minstens één jaar kleuteronderwijs verplicht maken.

 • Onderwijs moet voor alle kinderen gratis zijn: voor inschrijving, schoolboeken, schooluniformen en vervoer van en naar school mag niets worden aangerekend.
 • Beleidsmakers moeten vooropstellen over welke vaardigheden elk kind na elke etappe in het onderwijs moet beschikken.
 • Strategieën voor alfabetisering moeten worden afgestemd op de specifieke behoeften van de gemeenschap.
 • Lerarenopleidingen moeten meer aandacht hebben voor gendergerelateerde thema's.
 • Leervormen moeten meer rekening houden met de behoeften van de leerlingen en de verschillende contexten van klassen.

Om de doelstellingen tegen 2030 te halen moet er 22 miljard dollar extra geïnvesteerd worden.


]]>
Gevangengezet Syrisch mensenrechtenactivist krijgt persvrijheidsprijshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/4/7/gevangengezet-syrisch-mensenrechtenactivist-krijgt-persvrijheidsprijsTue, 07 Apr 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/4/7/gevangengezet-syrisch-mensenrechtenactivist-krijgt-persvrijheidsprijsJournalist en mensenrechtenactivist Mazen Darwish is de laureaat van de Unesco/Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2015.

Gevangengezet Syrisch mensenrechtenactivist krijgt persvrijheidsprijsUnesco maakte bekend dat de Guillermo Cano World Press Freedom Prize dit jaar naar de Syrische journalist en mensenrechtenactivist Mazen Darwish gaat. De laureaat zit momenteel opgesloten in in Syrië. Eerder kreeg hij al een reisverbod, pesterijen, opsluitingen en folteringen te verduren. En zo gaat het al meer dan tien jaar voor de man.

Mazen Darwish is advocaat en mensenrechtenactivist. Hij is de voorzitter van het Syrische Centrum voor Media en Vrijheid van Meningsuiting dat in 2004 is opgericht en een van de stichters van de krant Voice en van syriaview.net, een onafhankelijke nieuwssite die verboden werd door de Syrische overheid. In 2011 richtte Darwish Media Club op, het eerste Syrische magazine over media-aangelegenheden.

Mazen Darwish wordt sinds 2012 vastgehouden nadat hij samen met zijn collega's Hani Al-Zitani en Hussein Ghareer werd opgepakt. Verschillende media- en mensenrechtenorganisaties vroegen reeds de vrijlating van Darwish en zijn collega's.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam op 15 mei 2013 een resolutie aan die eiste dat "de Syrische autoriteiten onmiddellijk alle willekeurig vastgehouden personen vrijlaat, met inbegrip van de leden van het Syrische Centrum voor Media en Vrijheid van Meningsuiting." De VN Werkgroep inzake Willekeurige Detentie (WGAD) richtte zich in januari 2014 tot de Syrische overheid met de boodschap dat ze de gevangenzetting van Darwish en zijn collega's veroordelen en zijn onmiddellijke vrijlating vragen.

De Unesco/Guillermo Cano World Press Freedom Prize bestaat sinds 1997 en wordt jaarlijks uitgereikt naar aanleiding van de Werelddag voor de Persvrijheid op 3 mei. De Prijs eert het werk van een individu of een organisatie ter verdediging en bevordering van de vrijheid van meningsuiting, vooral als deze actie het leven van het individu in gevaar brengt.


]]>
Unesco lanceert sociale mediacampagne voor erfgoedbescherminghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/3/31/unesco-lanceert-sociale-mediacampagne-voor-erfgoedbeschermingTue, 31 Mar 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/3/31/unesco-lanceert-sociale-mediacampagne-voor-erfgoedbeschermingAls reactie op de recente beeldenstormen in Irak lanceert Unesco een internationale bewustmakingscampagne voor erfgoedbehoud.

Unesco lanceert sociale mediacampagne voor erfgoedbeschermingUnesco heeft op zaterdag 28 maart 2015 een internationale campagne rond de bescherming van erfgoed gelanceerd. De locatie voor de lancering was symbolisch: de Universiteit van Bagdad in Irak.

"Als gewelddadige extremisten zeggen dat de mensheid geen grote gemeenschap vormt die waarden deelt, als ze zeggen dat 'werelderfgoed' niet bestaat, als ze zeggen dat pre-islamitisch erfgoed afgoderij is, als ze zeggen dat diversiteit gevaarlijk is en dat tolerantie en dialoog onaanvaardbaar zijn, dan moeten we reageren," zei Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, bij de lancering van de campagne. "We moeten reageren door te laten zien dat uitwisseling en dialoog tussen culturen de drijvende krachten van de geschiedenis zijn. We moeten laten zien dat diversiteit altijd een sterkte was - en zal blijven - voor alle samenlevingen."

De #Unite4Heritage campagne is bedacht als reactie op de vernieling en de plundering van erfgoed in conflictgebieden, zoals recent herhaaldelijk gebeurde in Irak. Eerder lieten studenten van de Universiteit van Bagdad al hun afschuw blijken na de verspreiding van beelden van de vernieling van erfgoed in hun land. Ze riepen iedereen op om zich tegen dergelijke wandaden te verzetten.

G Unesco lanceert sociale mediacampagne voor erfgoedbescherming

"Vandaag sturen we een niet mis te verstane boodschap de wereld in. We accepteren geen culturele schoonmaak en we zullen er samen alles aan doen om het te stoppen," verklaarde Bokova. "We lanceren deze campagne hier in Bagdad en zullen ze verspreiden over de regio en de hele wereld, gesterkt door de overtuiging en de waarden die we delen."

De campagne roept mensen uit de regio en over de hele wereld op om een foto te nemen van hun favoriete stuk erfgoed of kunstvoorwerp en deze vervolgens te publiceren op sociale media zoals Twitter, Facebook en Instagram met de hashtag #Unite4Heritage. Je kan je steun voor erfgoedbehoud ook tonen met een selfie waarop je een bordje met #Unite4Heritage toont. Alle beelden zullen worden verzameld op de campagnesite.
]]>
Geweld op school hypothekeert leerkansen van miljoenen meisjeshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/3/18/geweld-op-school-hypothekeert-leerkansen-van-miljoenen-meisjesWed, 18 Mar 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/3/18/geweld-op-school-hypothekeert-leerkansen-van-miljoenen-meisjesPolicy paper vraagt meer aandacht voor geweld op basis van geslacht op school, in het bijzonder in het kader van de nieuwe ontwikkelingsdoelen.

Geweld op school hypothekeert leerkansen van miljoenen meisjesGeweld op basis van geslacht in scholen heeft een vernietigende impact op de onderwijskansen van miljoenen meisjes over de hele wereld volgens een policy paper van het Education for All Global Monitoring Report, Unesco en het United Nations Girls Education Initiative (UNGEI).

Strategie vereist

"Sinds de grote vrouwenrechtenconferentie in Peking, twintig jaar geleden, is er meer aandacht en actie voor het uitbannen van geweld op basis van geslacht. Maar geweld tegen meisjes op school bleef grotendeels onzichtbaar," zegt Nora Fyles, hoofd van het UNGEI Secretariaat. "Het uitbannen van geweld op basis van geslacht op school mag niet aan het toeval worden overgelaten. Nationale overheden moeten samenwerken met het middenveld en andere partners om kinderen te beschermen en daders te straffen, anders is inclusief, kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen onmogelijk."

Onder geweld op basis van geslacht op school verstaan we beledigingen en seksuele aanranding, seksueel misbruik, lijfstraffen en pesten die kunnen leiden tot absenteïsme, slechte leerresultaten, schoolverlaten, laag zelfbeeld, depressie, zwangerschap en seksueel overdraagbare besmettingen zoals hiv. Dit alles is nefast voor het leren en het welzijn van kinderen en jongeren.

Tekort aan onderzoek

De schaal en de impact van het probleem is moeilijk in te schatten, daarvoor zijn er te weinig data en vergelijkende studies. Het ontbreekt ook aan een eenduidige benadering om het probleem in kaart te brengen.

"Het staat buiten kijf dat geweld op basis van geslacht een gevaarlijke leeromgeving creëert voor kinderen overal ter wereld, in het bijzonder voor tienermeisjes," zegt Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco. "Scholen moeten veilige plekken zijn voor jonge mensen. Dit is des te meer van belang in arme en door conflicten getroffen landen. Het is van essentieel belang dat de internationale gemeenschap samenwerkt om een meer inzicht te krijgen in de omvang en de impact van het probleem. Vervolgens moet er een beleid worden ontwikkeld om het fenomeen de wereld uit te helpen. Dit moet aan bod komen in de nieuwe ontwikkelingsdoelen voor na 2015."

Wereldwijd probleem

Cijfers tonen dat 10% van de adolescente meisjes in lage en midden inkomens landen te maken kregen met gedwongen seksueel verkeer of andere seksuele handelingen in het voorbije jaar. Uit een nationale studie in Zuid-Afrika blijkt dat bijna 8% van alle middelbare schoolmeisjes reeds het slachtoffer werd van ernstige seksuele aanranding of verkrachting op school.

Geweld op basis van geslacht is allesbehalve een probleem van arme landen alleen. Het is een wereldwijd fenomeen. Een onderzoek in Nederland toonde aan dat 27% van de studenten seksueel was lastiggevallen door schoolpersoneel.

Vooral meisjes worden het slachtoffer van geweld op basis van geslacht maar ook jongens zijn er niet immuun voor.

Pestgedrag is een van de meest gedocumenteerde vormen van geweld op school. Naar schatting 246 miljoen jongens en meisjes worden jaarlijks het slachtoffer van scheldpartijen.

Chronische armoede, conflicten en crisissituaties, onstabiele leefomstandigheden en discriminatie op basis van seksuele voorkeur, handicap of etniciteit zijn allemaal factoren die het risico op geweld op basis van slacht verhogen.

Vier voorstellen

De organisaties die de policy paper opstelden doen vier concrete voorstellen om het probleem het hoofd te bieden:

 • Het opnemen van preventie, bescherming en verantwoordingsmechanismen met betrekking tot geweld op basis van geslacht op school in nationale beleids- en actieplannen van de overheid.
 • Het opvoeren van het onderzoek en de monitoring van geweld op basis van geslacht op school zodat meer bekend wordt over de impact op de leerkansen van jongeren en over de factoren die het risico op dergelijk geweld vergroten - en dit binnen verschillende landen en contexten.
 • Meer samenwerking organiseren tussen leerkrachten, gezondheidswerkers, politie, lokale gemeenschappen, religieuze leiders en het middenveld - op lokaal en nationaal niveau - om programma's in te voeren die geweld op basis van geslacht op school bestrijden.
 • Geweld op basis van geslacht op school erkennen als een essentieel onderdeel van het bereiken van gendergelijkheid in het onderwijs in het kader van de post-2015 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.
Download de policy paper School-related gender-based violence is preventing the achievement of quality education for all

]]>
10 jaar Unesco in Oostende, dé hub voor meer dan 1 000 oceaanexperten wereldwijdhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/3/12/10-jaar-unesco-in-oostende,-dé-hub-voor-meer-dan-1-000-oceaanexperten-wereldwijdThu, 12 Mar 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/3/12/10-jaar-unesco-in-oostende,-dé-hub-voor-meer-dan-1-000-oceaanexperten-wereldwijdIn Brugge komen 168 experten uit 54 landen bijeen voor de viering van 10 jaar UNESCO/IOC Project Office for IODE

10 jaar Unesco in Oostende, dé hub voor meer dan 1 000 oceaanexperten wereldwijdHet UNESCO/IOC Project Office for IODE dat in Oostende is gevestigd, viert zijn tiende verjaardag op 16 maart 2015 met een plechtigheid en een wetenschappelijk congres in het Provinciaal Hof in Brugge. Het projectkantoor levert een belangrijke bijdrage aan de internationale oceanografie en aan de bevordering van het duurzaam gebruik en de ontwikkeling van kustgebieden. Het coördineert en ondersteunt het beheer en de uitwisseling van wetenschappelijke meetgegevens die helpen bij het aanpakken van internationale uitdagingen zoals de klimaatverandering, het verlies van mariene biodiversiteit en het voorspellen - en beperken van de impact - van natuurrampen zoals tsunami's.

IODE-programma

De viering in Brugge brengt een groot aantal topexperts op het vlak van de oceaanwetenschappen samen. Die zullen een overzicht geven van de belangrijkste activiteiten van het International Oceanographic Data and Information Exchange (IODE) programma van UNESCO. Aansluitend is er van 17 tot 20 maart een bijeenkomst van het comité dat het IODE-programma coördineert. Verwacht wordt dat er belangrijke beslissingen zullen worden genomen over de toekomst van het programma en waar het zich de komende jaren op zal toeleggen.

Het IODE-programma is sinds 1961 actief om de internationale uitwisseling van oceanografische data en informatie te bevorderen. Het stimuleert betrokken onderzoekers en instellingen om gebruik te maken van gemeenschappelijke standaarden die de uitwisseling van gegevens gemakkelijker maken en het zorgt ervoor dat lidstaten de nodige capaciteiten verwerven om op internationale schaal te kunnen meedraaien in de uitwisseling van gegevens en informatie en het voeren van onderzoek.

Intergouvernementele Oceanografische Commissie

Het IODE-programma is op zijn beurt een onderdeel van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van UNESCO: wereldwijd het belangrijkste orgaan inzake oceaanwetenschappen en van essentieel belang voor het oplossen van mondiale problemen zoals de klimaatverandering.

De ambitie van Vlaanderen om zich internationaal te profileren, vertaalde zich onder meer in het oprichten van het Flanders UNESCO Science Trust fund (FUST) in 1999. FUST laat toe om op een structurele wijze wetenschappelijke programma's van UNESCO te ondersteunen die aansluiten bij een aantal gemeenschappelijk bepaalde prioriteiten. Een belangrijk deel van de middelen van dit trustfonds gaan naar activiteiten van de IOC.

G 10 jaar Unesco in Oostende, dé hub voor meer dan 1 000 oceaanexperten wereldwijd

Opleidingscentrum en meer

In 2005 werd de samenwerking tussen Vlaanderen en de IOC nog opgevoerd met de opening van het UNESCO/IOC Project Office for IODE in Oostende. Dit centrum is in de eerste plaats een opleidingscentrum waar data- en informatiebeheerders uit voornamelijk ontwikkelingslanden de nodige kennis en vaardigheden komen opdoen om te functioneren in de internationale context van de oceanografie en de zeewetenschappen. Het is tevens een ontmoetingsplaats voor onderzoekers om gemeenschappelijke projecten uit te werken en nieuwe technologieën en ontwikkelingen uit te testen.

Biodiversiteit

Sinds 2012 is ook het secretariaat van het Ocean Biogeographic Information System (OBIS) gehuisvest in het projectkantoor. De biodiversiteitsgegevens van meer dan 500 instituten komen hier samen in een centrale databank. Met de meer dan 40 miljoen verspreidingsgegevens van alle in zee levende soorten draagt OBIS in grote mate bij tot het zeewetenschappelijk onderzoek en is het de referentiedatabank voor natuurevaluatie en monitoring.

Het UNESCO/IOC Project Office for IODE maakte het mogelijk om op een meer gestructureerde manier de knowhow van ontwikkelingslanden te vergroten inzake het beheer van oceanografische data en informatie en gaf zodoende een belangrijke impuls aan de internationale samenwerking en aan het wetenschappelijk onderzoek naar oceaangerelateerde onderwerpen.

Nieuwe technologische toepassingen

Het UNESCO/IOC Project Office for IODE legt zich eveneens toe op het ontwikkelen en implementeren van nieuwe technologische toepassingen op het gebied van oceanografisch data- en informatiebeheer. Dit komt wereldwijd verschillende gebruikersgemeenschappen ten goede en liet onder andere toe om tsunamiwaarschuwingssystemen in verschillende delen van de wereld te verfijnen. De onmiddellijke nabijheid van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de eraan verbonden instellingen en netwerken is een bepalende factor voor het succes van het UNESCO/IOC Project Office for IODE omdat het toelaat om nieuwe ontwikkelingen in een operationele omgeving uit te testen.

Als kenniscentrum is het UNESCO/IOC Project Office for IODE een belangrijke aanwinst voor de Vlaamse zeewetenschappelijke gemeenschap om de eigen kennis en activiteiten in een internationaal kader te ontwikkelen.

Pionier krijgt navolging

Binnen de internationale gemeenschap van oceaanwetenschappers hoeft niemand overtuigd te worden van het belang van het UNESCO/IOC Project Office for IODE. Wat er de voorbije tien jaar in Oostende is gerealiseerd is zo waardevol dat het centrum navolging krijgt. De komende jaren worden over de hele wereld tien opleidingscentra geopend naar het voorbeeld van het UNESCO/IOC Project Office for IODE. Deze centra zullen zich elk op een specifieke regio of taalgroep concentreren. Zo zal een veelvoud aan studenten kunnen worden opgeleid en kunnen de kennis en cursussen onderling gedeeld worden. Het UNESCO/IOC Project Office for IODE zal de coördinatie van deze regionale opleidingscentra op zich nemen.


Video

Websites

]]>
Natuurwetenschapsters bekroond voor baanbrekend werkhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/3/5/natuurwetenschapsters-bekroond-voor-baanbrekend-werkThu, 05 Mar 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/3/5/natuurwetenschapsters-bekroond-voor-baanbrekend-werkUnesco en L'Oréal eren vijf vrouwen die de natuurwetenschappen serieus vooruit hielpen.

Natturwetenschapsters bekroond voor baanbrekend werkElk jaar reiken Unesco en cosmeticareus L'Oréal een prestigieuze award uit aan prominente wetenschapsters uit vijf wereldregio's. Dit jaar gaat het om vrouwen die baanbrekend werk verrichtten in de natuurwetenschappen. Met de uitreiking van de award willen beide partners meer jonge vrouwen stimuleren om te kiezen voor een carrière in de wetenschappen. In het kader van het For Women In Science programma kennen Unesco en L'Oréal ook internationale en nationale beurzen toe om het onderzoek van jonge wetenschapsters te ondersteunen.

De L'Oréal/Unesco Award For Women In Science 2015 gaat naar:

Prof. Rajaâ Cherkaoui El Moursli (Marokko, Afrika en de Arabische staten) voor haar bijdrage aan het vinden van het bewijs van het bestaan van het Higgsdeeltjes dat massa creëert in het universum. In haar land staat ze bekend als de 'onderzoekactiviste' omdat ze zich serieus inspande om het niveau van het wetenschappelijk onderzoek in Marokko te verhogen. Ze stond eveneens mee aan de wieg van de eerste masteropleiding medische wetenschap in Marokko. De Belgische natuurkundige François Englert en zijn Britse collega Peter Higgs kregen in 2013 de Nobelprijs voor de Fysica omdat ze het bestaan van het Higgsdeeltjes hadden voorspeld.

Prof. Yi Xie (China, Azië en het gebied van de Stille Oceaan) voor haar bijdrage aan het creëren van nieuwe nanomaterialen met veelbelovende toepassingen voor de omzetting van warmte of zonlicht in elektriciteit. Haar werk zal de vervuiling helpen terugdringen en de energie-efficiëntie stimuleren.

Prof. Dame Carole Robinson (Verenigd Koninkrijk, Europa) voor het creëren van een revolutionaire methode voor het bestuderen van hoe eiwitten functioneren, met name membraaneiwitten, en voor de oprichting van een geheel nieuw wetenschappelijk terrein: gasfase structurele biologie. Haar werk is van groot belang voor de ontwikkeling van het medisch onderzoek.

Prof. Thaisa Storchi Bergmann (Brazilië, Latijns-Amerika) omdat haar werk leidde tot een beter begrip van massieve zwarte gaten, een van de meest raadselachtige en complexe fenomenen van het universum. Ze was de eerste onderzoeker die ontdekte dat materie kan ontsnappen uit zwarte gaten.

Prof. Molly S. Shoichet (Canada, Noord-Amerika) voor de ontwikkeling van nieuwe materialen om beschadigd zenuwweefsel te regenereren en van een nieuwe methode om medicijnen direct aan het ruggenmerg en de hersenen te leveren. Haar werk zorgde ervoor dat de chemie spectaculaire nieuwe toepassingen kent in de geneeskunde.

De L'Oréal/Unesco Awards For Women In Science worden officieel uitgereikt op 18 maart tijdens een plechtigheid aan de Sorbonne in Parijs. Momenteel is er ook een unieke tentoonstelling te zien in de Franse luchthavens Charles de Gaulle en Orly met foto's van de vijf laureaten van de hand van de vermaarde fotografe Brigitte Lacombe.


]]>
Wereldradiodag 2015http://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/12/wereldradiodag-2015Thu, 12 Feb 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/12/wereldradiodag-2015Unesco topvrouw Irina Bokova wil dat jongeren een luidere stem krijgen dankzij radio en dat het medium ten volle wordt benut om uitsluiting tegen te gaan.

Wereldradiodag 2015"De vierde jaarlijkse Wereldradiodag, gevierd op 13 februari, staat in het teken van jongeren. Unesco pleit ervoor om mensen onder de 30 meer aan bod te laten komen in het maatschappelijk leven en debat. Radio is een doeltreffend instrument om dat doel te helpen verwezenlijken.

Jonge vrouwen en mannen zijn onvoldoende vertegenwoordigd in de media - een uitsluiting die vaak een afspiegeling is van een bredere sociale, economische of democratische uitsluiting. Jonge producenten en verslaggevers of presentatoren zijn eerder zeldzaam. Er zijn te weinig programma's die zich richten op, of gemaakt worden door, jonge mensen. Dat verklaart voor een deel waarom er zoveel hardnekkige stereotypen over jongeren blijven circuleren in de media en in de ether.

Het is vaak dankzij jongeren (burgerjournalisten of freelancers) dat internationale media kunnen berichten over de ontwikkelingen in gevoelige of gevaarlijke regio's. Velen riskeren hun leven ten dienste van informatie en de radio. We kunnen hen een dienst bewijzen door hen meer zendtijd te bieden. Dan kan leiden tot innovatieve ideeën en nieuwe standpunten die het maatschappelijk debat een stimulans geven. Dat is het doel van Wereldradiodag en sluit aan bij de inspanningen van Unesco om alle vormen van uitsluiting tegen te gaan.

Radio schept ook een gemeenschapsgevoel door de verspreiding van informatie. Het helpt gemeenschappen om uit hun isolement te breken in tijden van gewapende conflicten, politieke spanningen of humanitaire tegenspoed. Zo zorgde Unesco recent voor de verspreiding van medische informatie langs de radio in de gebieden getroffen door de uitbraak van Ebola. Radio kan ook helpen om het sociaal weefsel te herstellen in gemeenschappen van vluchtelingen. De Organisatie steunt de productie van programma's voor en door jongeren.

Unesco hoopt dat Wereldradiodag een stimulans kan zijn voor de internationale gemeenschap om zich rond het medium radio te scharen en om zoveel mogelijk gebruik te maken van het potentieel van radio voor het bevorderen van sociale inclusie, intergenerationele dialoog en sociale verandering."

Irina Bokova
directeur-generaal van Unesco


]]>
Unesco bezorgd om boekverbrandingen in Irakhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/11/unesco-bezorgd-om-boekverbrandingen-in-irakWed, 11 Feb 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/11/unesco-bezorgd-om-boekverbrandingen-in-irakAanhoudende vernieling van cultureel erfgoed in Irak baart grote zorgen.

Unesco bezorgd om boekverbrandingen in IrakEr komen verschillende alarmerende berichten uit Irak over de massale vernietiging van boeken in musea, bibliotheken en universiteiten van Mosul. Unesco directeur-generaal Irina Bokva reageert met afschuw: "Deze vernietiging is een nieuw dieptepunt in de culturele schoonmaak die gepleegd wordt in gebieden die gecontroleerd worden door gewapende extremisten. Het komt bovenop de systematische vernieling van erfgoed en de vervolging van minderheden. Deze acties zijn gericht op het uitwissen van de culturele diversiteit die de ziel van het Iraakse volk vormt."

Volgens berichten in verschillende media zijn er de afgelopen weken duizenden boeken over filosofie, recht, wetenschap en poëzie moedwillig verbrand. Als deze verhalen kloppen, gaat het om een van de grootste vernietigingen van bibliotheekcollecties ooit.

"Het verbranden van boeken is een aanslag tegen de cultuur en de kennis, zoals we recent ook zagen in Timbuktu bij de verbranding van de manuscripten van het Ahmed Baba Centrum. Dergelijk geweld komt voort uit een fanatiek project dat zowel mensenlevens als intellectuele creatie viseert. Unesco is 70 jaar geleden opgericht om dit soort van geweld te bestrijden door middel van onderwijs, wetenschap en cultuur met instrumenten voor vrede en dialoog. Dergelijke vernietigingen zijn een trieste herinnering aan het feit dat de landen van de wereld moeten blijven samenwerken om dit soort van fanatisme te bestrijden," aldus Irina Bokova.

Unesco volgt de culturele schoonmaak in Irak al gedurende verschillende maanden en veroordeelt systematisch de activiteiten van gewapende extremisten die zich richten op de vernieling van cultureel erfgoed, op de vervolging van culturele en religieuze minderheden en op de vernietiging van documenten die de geschreven getuigenis vormen van een van de oudste beschavingen van onze geschiedenis.

]]>
Europees Netwerk van Nationale Unesco Commissies opgerichthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/11/europees-netwerk-van-nationale-unesco-commissies-opgerichtWed, 11 Feb 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/11/europees-netwerk-van-nationale-unesco-commissies-opgerichtDe commissies willen Unesco meer input en ondersteuning bieden.

Europees Netwerk van Nationale Unesco Commissies opgerichtOp 4 en 5 februari 2015 is in de Duitse stad Bonn het Europees Netwerk van Nationale Unesco Commissies opgericht. De Europese Commissies besloten tot de oprichting om de oorspronkelijke denktankfunctie van Unesco te versterken. Het is een rol van Unesco die wat op de achtergrond is geraakt en tegenwoordig ondergeschikt lijkt aan politieke, diplomatieke en organisatorische belangen.

Door informatie onderling te delen, samen bijeenkomsten te houden over actuele onderwerpen of waar mogelijk andere gezamenlijke activiteiten te organiseren, willen de Commissies intensiever samenwerken en zo toegevoegde waarde leveren aan de doelstellingen van Unesco.

Bij de oprichtingsvergadering waren 34 van de 37 Europese Commissies uit EU-landen, kandidaat EU-landen en EFTA-landen vertegenwoordigd. Het Secretariaat van Unesco was betrokken door de aanwezigheid van adjunct-directeur-generaal Eric Falt. Eveneens aanwezig was een vertegenwoordiger van het Unesco Liaison Office in Brussel. Het netwerk wil namelijk ook de samenwerking zoeken met Europese organisaties zoals de Europese Unie.

De oprichting van het netwerk is een initiatief van de algemeen secretarissen van de Duitse, Vlaamse en Nederlandse Commissies. De organisatie van het netwerk wordt licht en eenvoudig gehouden, zodat de kosten beperkt zijn. Individuele Commissies kunnen aanhaken bij activiteiten wanneer zij dat wensen, maar er zijn geen formele verplichtingen.

Tijdens de vergadering werd de gezamenlijke website gepresenteerd, waarop Commissies hun voorbeeldpraktijken kunnen delen, ideeën kunnen uitwisselen en becommentariëren en online kunnen samenwerken. De geplande lancering van de website is in maart. In diverse workshops zijn onderwerpen besproken waarop de Commissies kunnen samenwerken, zoals smart cities en de rol van cultureel erfgoed om binnensteden te revitaliseren, sustainable science en educatie voor duurzame ontwikkeling.

De eerste jaarlijkse bijeenkomst van het Europees Netwerk van Nationale Unesco Commissies zal in 2016 plaatsvinden in Warschau. Het jaar daarna mogelijk in Den Haag of Brussel.


]]>
Delegatie Vlaams parlement bezoekt Unescohttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/4/delegatie-vlaams-parlement-bezoekt-unescoWed, 04 Feb 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/4/delegatie-vlaams-parlement-bezoekt-unescoLeden van de Commissie Buitenlands Beleid bespreken de samenwerking tussen Vlaanderen en Unesco met de directeur-generaal van Unesco.

Delegatie Vlaams parlement bezoekt UnescoIrina Bokova, directeur-generaal van Unesco, ontving de leden van de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement op 30 januari 2015 op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs.

De Commissie is actief op verschillende gebieden dit deel uitmaken van het mandaat van Unesco. De ontmoeting was een gelegenheid om te vernemen hoe Unesco verschillende globale uitdagingen aanpakt. Ander punt op de agenda was de samenwerking tussen Vlaanderen en Unesco die voortvloeit uit de middelen die Vlaanderen specifiek daarvoor ter beschikking van de Organisatie stelt.

De directeur-generaal drukte haar waardering uit voor de steun van Vlaanderen, met name op het vlak van onderwijs en wetenschappen, en benadrukte het belang van dergelijke langlopende samenwerkingsverbanden. De voorbije 15 jaar ondersteunde Vlaanderen het werk van Unesco met ongeveer 28 miljoen euro.

De voorzitter van de Commissie, Rik Daems, feliciteerde de directeur-generaal voor de wijze waarop ze Unesco leidt in bijzonder moeilijke budgettaire omstandigheden. Hij beklemtoonde het belang van oceaanbeheer in de internationale samenwerking tussen Vlaanderen en Unesco en verwees naar het in Oostende gevestigde IOC Project Office for IODE dat dit jaar zijn tiende verjaardag viert met een evenement in Brugge.

]]>
Het architecturale oeuvre van Le Corbusier genomineerd als werelderfgoedhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/1/28/het-architecturale-oeuvre-van-le-corbusier-genomineerd-als-werelderfgoedWed, 28 Jan 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/1/28/het-architecturale-oeuvre-van-le-corbusier-genomineerd-als-werelderfgoedZeven landen dienen een werelderfgoednominatiedossier rond het architecturale oeuvre van Le Corbusier in bij Unesco.

Het architecturale oeuvre van Le Corbusier genomineerd als werelderfgoedZeven landen, waaronder België, hebben een nominatiedossier ingediend bij Unesco om het architecturale oeuvre van Le Corbusier te laten inschrijven op de Werelderfgoedlijst. Daartoe is op 19 januari 2015 een ondertekeningsceremonie gehouden op de hoofdzetel van Unesco in Parijs. Eerdere pogingen om het oeuvre als werelderfgoed te laten erkennen (in 2009 en 2011) mislukten.

Het nominatiedossier dat is ingediend bij Unesco behelst een zogenaamde seriële nominatie en omvat 17 gebouwen en gebouwcomplexen uit zeven landen: Argentinië, België, Duitsland, Frankrijk, India, Japan en Zwitserland. Voor België gaat het om de woning Guiette in Antwerpen, het enige nog bestaande werk van Le Corbusier in ons land en de unieke realisatie van het 'Maison Citrohan', een van de vroege theoretische woningmodellen van Le Corbusier.

Nu het dossier is ingediend start de formele evaluatieprocedure: het dossier wordt eerst inhoudelijk onderzocht door experts van de Internationale Raad voor Monumenten en Landschappen (ICOMOS). In het najaar brengt een delegatie een bezoek aan alle 17 sites. Op basis van de bureaustudie en de bezoeken ter plaatse brengt ICOMOS tegen mei 2016 een advies uit aan het Werelderfgoedcomité van Unesco. In de zomer van 2016 volgt een uitspraak over het al dan niet krijgen van een plaats op de Werelderfgoedlijst.

]]>
Journalistiek na Charliehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/1/15/journalistiek-na-charlieThu, 15 Jan 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/1/15/journalistiek-na-charlieUnesco organiseerde een debat over journalistiek en interculturele dialoog als reactie op de recente terreur tegen de redactie van het Franse satirische blad Charlie Hebdo.

Journalistiek na Charlie"Om de zeven dagen wordt een journalist vermoord omdat hij of zij gewoon zijn of haar werk doet. Negen op de tien gevallen blijft onbestraft... Nog meer reporters krijgen te maken met intimidatie, bedreigingen of geweld... dat is niet minder dan onaanvaardbaar," zei Unesco directeur-generaal Irina Bokova aan het begin van Unesco's Journalism after Charlie debat in Parijs op 14 januari 2015.

Centraal in het mandaat van Unesco

Het debat werd gehouden naar aanleiding van de terroristische aanslag een week eerder tegen het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo en de gewelddadige nasleep waarbij 17 mensen werden gedood. De dag was gewijd aan de vrijheid van meningsuiting en de veiligheid van journalisten alsook aan de bevordering van de interculturele dialoog en het tegengaan van discriminatie en intolerantie in de hedendaagse samenleving. Deze onderwerpen staan centraal in het mandaat en de werking van Unesco die dit jaar haar 70-jarig bestaan viert.

De directeur-generaal belichtte hoe Unesco deze doelen nastreeft door onderwijs over mensenrechten en voor de preventie van genocides, door de vrijheid van meningsuiting te koesteren en de mediageletterdheid te vergroten, en door het beschermen van ons gemeenschappelijk erfgoed om wederzijds respect en begrip te bewerkstelligen. Ze benadrukte eveneens het belang van het VN-actieplan voor de veiligheid van journalisten dat dankzij Unesco tot stand is gekomen en waarvan de Organisatie de uitvoering coördineert binnen het systeem van de Verenigde Naties.

Samen eensgezind voor vrije meningsuiting

Meer dan 60 journalisten van over de hele wereld woonden het evenement bij. Er waren ook leiders van de islamitische, joodse en christelijke gemeenschappen in Frankrijk en vertegenwoordigers van Unesco's lidstaten. Iedereen deelde de bezorgdheid van Irina Bokova over de brutale aanslag op de vrijheid van meningsuiting en deelde haar oproep tot meer samenwerking om de veiligheid van journalisten te verbeteren, om nieuwe vormen van media-educatie te ontwikkelen, om jongeren te betrekken en om nieuwe bruggen van dialoog te bouwen tussen en binnen samenlevingen.

De staatssecretaris van Frankrijk voor Ontwikkeling en Francophonie, Annick Girardin, beklemtoonde het belang van educatie om onwetendheid en vooroordelen te bestrijden. Ze verwees ook naar de Internationale dag voor de veiligheid van journalisten die vorig jaar is aangenomen en gelanceerd door de Algemene Vergadering van de VN. Dit gebeurde op initiatief van Frankrijk.

De universele taal van cartoons

De Franse cartoonist Plantu had het in zijn toespraak over het recht van iedereen om zijn of haar mening te ventileren, een recht dat hij met vuur en passie verdedigde. Hij betuigde eer aan zijn overleden collega's van Charlie Hebdo die een week eerder stierven tijdens de aanslag in Parijs. Hij benadrukte de belangrijke bijdrage van cartoonisten van over de hele wereld die 'recht uit het hart spreken' en had het over zijn betrokkenheid bij de ngo Cartooning for Peace, een initiatief uit 2006 dat enkele van 's werelds bekendste politieke cartoonisten verenigt om onverdraagzaamheid te bestrijden en om wederzijds respect en begrip te bewerkstelligen tussen mensen van verschillende culturen en godsdiensten door middel van de universele taal van cartoons. Cartooning for Peace organiseert bijeenkomsten voor het grote publiek met politieke cartoonisten van over de hele wereld om van gedachten te wisselen over vrije meningsuiting, de erkenning van het journalistieke werk van cartoonisten en over de bescherming van cartoonisten die in moeilijke omstandigheden werken. "Het is de taak van de cartoonist om met alle godsdiensten in dialoog te blijven gaan... maar om altijd onbeschaamd te blijven... en mensen moeten begrijpen dat wanneer we tekenen, we een gesprek op gang willen brengen."

Er werden rondetafelgesprekken gehouden over twee onderwerpen: de veiligheid van journalisten en het versterken van de interculturele dialoog.

De veiligheid van journalisten

De eerste rondetafel bracht een groep van bekende journalisten en media-commentatoren bijeen: Magnus Falkehed, verslaggever voor Dagens Nyheter en Sydsvenska Dagbladet, Janine Di Giovanni, Midden-Oosten redacteur van Newsweek, Georges Malbrunot, journalist bij Le Figaro, John Ralston Saul, voorzitter van PEN International, Omar Belhouchet, journalist bij El Watan, en Ernest Sagaga die werkt rond mensenrechten en veiligheid bij de Internationale Federatie van Journalisten.

Het panel rond de veiligheid van journalisten werd gemodereerd door Loick Berrou, programmadirecteur bij de nieuwszender France 24. Hij bracht hulde aan de vermoorde cartoonisten. "Cabu, Charb, Wolinski, Honore, Bernard Marris en Mustafa Ourad waren geen oorlogverslaggevers noch onderzoeksjournalisten,"verklaarde hij. "Hun enige wapen was hun pen of hun potlood."

"We zijn geen strijders, wij zijn journalisten," vervolgde Ernest Sagaga. "Daarom vragen wij bescherming. We moeten straffeloosheid (voor mensen die verslaggevers doden) beëindigen, want wij vertrekken 's ochtends niet bij ons gezin om te gaan vechten."

Interculturele dialoog in een verscheiden samenleving

De tweede rondetafel over interculturele dialoog omvatte een breed scala van deelnemers: Robert Badinter, de voormalige president van de Franse Conseil Constitutionnel, Haïm Korsia, opperrabbijn van Frankrijk, Djelloul Seddiki, directeur van het Institut de Théologie El Ghazali, Khalil Merroun, rector van de Grande Mosquée d'Evry, Bariza Chiari, Frans senator, David Khalili, oprichter van het Khalili Family Trust en mede-oprichter van de Maimonides Foundation, monseigneur Francesco Follo, permanente waarnemer van de Heilige Stoel bij Unesco en Imam Tareq Oubrou van de Grande Mosquee de Bordeaux. Het panel werd gemodereerd door Renaud Girard, journalist bij Le Figaro.

Tijdens het debat onderstreepten de sprekers het belang van onderwijs om kinderen al van op jonge leeftijd voor te bereiden om zich later te gedragen als verantwoordelijke burgers en om wederzijds respect en begrip te vergroten in samenlevingen die steeds diverser worden. Ook het belang van geschiedenisles en de noodzaak om misverstanden en vooroordelen over verschillende godsdiensten de wereld uit te helpen, kwamen aan bod. De mensenrechten werden beschouwd als de fundering voor het verenigen van de rijke diversiteit van de hedendaagse samenlevingen, hetgeen meer en meer dynamische uitwisselingen vergt, vooral onder jongeren.

Mensenrechten als verbindende factor

De voormalige Franse minister van Justitie, Robert Badinter, hield een gepassioneerd pleidooi voor de mensenrechten als verbindende factor voor de mensheid in al haar verscheidenheid. "Vandaag is de samenleving gefragmenteerd," luidde het. "Maar we zijn hier bij Unesco. Hier kunnen we zeggen dat die verschillende fragmenten kunnen worden bijeengebracht om een kunstwerk als een mozaïek te maken. Het kader waarbinnen dit kan gebeuren, zijn de mensenrechten."

Het evenement op de hoofdzetel van Unesco vond plaats terwijl er verschillende ceremonies werden gehouden in Parijs om de slachtoffers van de terreur van een week eerder te herdenken. De dag luidt het begin in van een periode van bezinning over het bevorderen van het respect voor alle rechten en vrijheden van de mens in een geest van verdraagzaamheid, respect en diversiteit.

]]>
Call: UNESCO jongerenvertegenwoordigerhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/12/8/call-unesco-jongerenvertegenwoordigerMon, 08 Dec 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/12/8/call-unesco-jongerenvertegenwoordigerDe Vlaamse Unesco Commissie (VUC) zoekt een jongerenvertegenwoordiger. Hij of zij wordt raadgevend lid van de commissie en zet zich in om het gedachtegoed van Unesco mee te helpen verspreiden onder de jeugd in Vlaanderen.

Call: UNESCO jongerenvertegenwoordiger

Wereldwijd laten jongeren hun stem horen om mee te helpen bouwen aan het heden en aan de toekomst van hun omgeving en hun land. Ze willen gehoord worden en ook betrokken worden in de beleidsprocessen die veranderingen kunnen teweegbrengen. Unesco als de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie, is de overtuiging toegedaan dat jonge mensen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het maatschappelijk leven. Daarom moedigt de Organisatie haar nationale commissies aan een jongerenvertegenwoordiger op te nemen in hun rangen. Het is de bedoeling dat die vertegenwoordigers de leefwereld van de jeugd en het gedachtegoed van Unesco dichter bij elkaar brengen. Daarnaast krijgen jongerenvertegenwoordigers een stem in de internationale Unesco-debatten.

De Vlaamse Unesco Commissie neemt sinds 2013 een jongerenvertegenwoordiger op in haar rangen. Die gaat zowel op Vlaams als op internationaal niveau aan de slag. In overleg met de Commissie en haar partners zoals de Vlaamse Jeugdraad en het Unesco Platform Vlaanderen ontwikkelt de jongerenvertegenwoordiger initiatieven om het Unesco-gedachtegoed te helpen uitdragen onder jongeren in Vlaanderen. De jongerenvertegenwoordiger neemt eveneens deel aan de plenaire vergaderingen van de Commissie (viermaal per jaar) en zetelt in de Werkgroep 'Verenigde Naties' van de Vlaamse Jeugdraad. Over deze activiteiten koppelt hij of zij terug naar de Vlaamse actoren o.a. de Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse overheid, etc. De Vlaamse jongerenvertegenwoordiger is tevens de Vlaamse afgevaardigde voor het Unesco Youth Forum dat om de twee jaar gehouden wordt op de hoofdzetel van Unesco in Parijs.

Unesco Youth Forum

Traditioneel organiseert Unesco een internationale jongerenbijeenkomst aan de vooravond van haar Algemene Vergadering. Dit meerdaags evenement lokt zo'n 500-tal jongeren uit alle windstreken naar Parijs. De Vlaamse overheid heeft de gewoonte een jongere naar dat forum af te vaardigen.

Het Unesco Youth Forum is een gelegenheid voor jongeren van over de hele wereld om met elkaar van gedachten te wisselen over verschillende Unesco-thema's en hun ideeën bekend te maken aan de lidstaten van Unesco, die kort na het Youth Forum hun Algemene Vergadering houden.

Wie zoeken we?

 • Leeftijd: tussen 18 en 24 jaar

 • Affiniteit met en belangstelling voor het Unesco-gedachtegoed

 • Bereidheid om Unesco beter te leren kennen tijdens de voorbereiding (gesprek, relevante publicaties en documentaties doornemen)

 • Bereidheid om de komende twee jaar als jongerenvertegenwoordiger te zetelen in de Vlaamse Unesco Commissie en daarover terug te koppelen naar de afdeling Jeugd en de Vlaamse Jeugdraad

 • Engagement om de komende twee jaar mee in te staan voor de verspreiding van het Unesco-gedachtegoed onder jongeren in Vlaanderen, in samenwerking met de Vlaamse Unesco Commissie en het Unesco Platform Vlaanderen

 • Vlot zijn in minstens één van de werktalen van Unesco (Engels en Frans)

 • Deelname aan het Youth Forum van 2015

 • Bereid zijn een uitgebreid verslag te maken over het Youth Forum

 • Bereid zijn om een aantal lezingen te geven over Unesco-thema's in scholen of jongerenorganisaties

 • Bereid zijn om zich de jeugdstrategie van Unesco eigen te maken en deze uit te dragen tijdens bepaalde evenementen of overlegmomenten met betrokken administraties

De Vlaamse Jeugdraad en de afdeling Jeugd staan mee in voor de inhoudelijke voorbereiding van de jongerenvertegenwoordiger. De afdeling Jeugd bereidt de zending voor deelname aan het Youth Forum voor en neemt de kosten voor hotel en vervoer op zich.

Om te noteren!

 • Je kandidaatstelling moet ons ten laatste op 15 februari 2015 bereiken

 • Kandidaten kunnen in de loop van de eerste week van maart 2015 uitgenodigd worden voor een gesprek in Brussel. Zorg ervoor dat je je kan vrijmaken.

Je kandidatuur indienen gebeurt aan de hand van een gemotiveerd schrijven, een curriculum en een ingevulde inschrijvingsfiche. Opsturen naar jan.vanhee@cjsm.vlaanderen.be - afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel.


]]>
Unesco erkent beiaardcultuur in Belgiëhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/11/25/unesco-erkent-beiaardcultuur-in-belgiëTue, 25 Nov 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/11/25/unesco-erkent-beiaardcultuur-in-belgiëUnesco heeft de beiaardcultuur in België geselecteerd als best practice voor de omgang met immaterieel cultureel erfgoed.

Unesco erkent beiaardcultuur in BelgiëUnesco heeft vandaag de Belgische beiaardcultuur erkend als een voorbeeldpraktijk op het vlak van het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Dat gebeurde op de hoofdzetel van Unesco in Parijs tijdens de negende bijeenkomst van het Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, het bevoegd comité voor de Unesco-conventie van 2003 over het borgen van immaterieel cultureel erfgoed.

Borgen is meer dan beschermen

Borging van beiaardcultuur heeft een bredere betekenis dan de studie en de bescherming van de instrumenten. Het begrip slaat ook op het doorgeven van kennis aan nieuwe generaties en het voortdurend vernieuwen van de traditie. Dit om ze te blijven verbinden met het maatschappelijk gebeuren van vandaag.

De beiaard is ontstaan rond 1500 in de Zuidelijke Nederlanden en is het oudste muzikale massamedium uit de geschiedenis. Vandaag is de beiaard het grootste muziekinstrument ter wereld. De voorbije 100 jaar hebben beiaardiers en vele anderen die zich voor de beiaardcultuur inspannen dit unieke muzikale erfgoed steeds weten te vernieuwen. We danken het aan hen dat beiaardmuziek nog steeds de atmosfeer van tientallen Belgische steden en gemeenten kleurt, ondanks de ontwikkeling van nieuwere muzikale media, en dat de belangstelling van het publiek nog groeit.

Vernieuwende initiatieven

De Vlaamse Beiaardvereniging en de Association Campanaire Wallonne dragen onze beiaardcultuur. De Belgische beiaardcultuur valt op door haar streven naar een evenwicht tussen vernieuwende initiatieven en respect voor de historische rol van de beiaard. Daarbij staat het creëren van een breed draagvlak steeds voorop: vanuit de lokale beiaardwerking worden ervaringen uitgewisseld met de nationale organisaties en de Wereldbeiaardfederatie, die de dynamiek rond de beiaard versterken.

Unesco waardeert de jarenlange ervaringen en acties in België voor het doorgeven en vieren van de beiaardcultuur. De organisatie roemt ze als een voorbeeld voor erfgoedgemeenschappen overal ter wereld. Die erkenning omvat zowel het beiaardrepertoire, de opleidingen, de concerttradities als de verhalen rond beiaardmuziek.


]]>
Zoniënwoud kandidaat Unesco werelderfgoedhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/10/31/zoniënwoud-kandidaat-unesco-werelderfgoedFri, 31 Oct 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/10/31/zoniënwoud-kandidaat-unesco-werelderfgoedOns land gaat onderzoeken of het Zoniënwoud in aanmerking komt voor een inschrijving op de Werelderfgoedlijst.

Zoniënwoud kandidaat Unesco werelderfgoedVlaanderen, Wallonië en Brussel willen het Zoniënwoud door Unesco laten erkennen als werelderfgoed. De drie gewestministers voor Leefmilieu en de drie gewestministers voor Erfgoed ondertekenden vandaag een intentieverklaring om de officiële kandidatuur van het Zoniënwoud voor te bereiden. Dat gezamenlijke engagement gaat enerzijds over de opname van de strengst beschermde delen van het Zoniënwoud op de lijst van de beukenwouden in Europa die Unesco nu al erkent. Anderzijds willen de gewesten onderzoeken hoe het Zoniënwoud als geheel erkend kan worden als Unesco-werelderfgoed.

Ongerept beukenwoud

Eerder erkende Unesco al andere ongerepte beukenwouden: in 2007 die in de Karpaten en in 2011 vijf Duitse beukenwouden. Het Werelderfgoedcomité vroeg toen ook om na te gaan hoe die serie nog verder uitgebreid kan worden tot een netwerk dat álle types van ongerepte beukenwouden in Europa omvat. Duitsland startte daarop een internationaal onderzoeksproject. Uit alle geïnventariseerde beukenwouden werd een shortlist samengesteld met 37 potentieel 'werelderfgoedwaardige' beukenwouden. Ook het Zoniënwoud kreeg een plek op die lijst. In januari 2016 moeten de definitieve nominatiedossiers ingediend worden bij Unesco. In 2017 wordt de definitieve uitspraak verwacht.

Werelderfgoed als geheel

In de intentieverklaring engageren de drie gewesten zich ook om te onderzoeken of het volledige Zoniënwoud erkend zou kunnen worden als werelderfgoed op basis van culturele en natuurlijke criteria. Dat studiewerk is gepland voor 2015 en 2016. In een eerste fase zullen de bijzondere landschappelijke en archeologische waarden en cultuurhistorische relicten van het hele woud geïnventariseerd worden.

Een tweede fase omvat het onderzoek van de eventuele 'uitzonderlijke universele waarde' op basis van een of meerdere culturele criteria, en de daarmee samenhangende vergelijkende analyse. In een derde fase wil men ten slotte nagaan of het Zoniënwoud nog voor andere internationale statuten in aanmerking kan komen. Daarna kan een officiële kandidatuur tot erkenning als werelderfgoed als geheel volgen.

Samenwerking tussen gewesten

De ondertekening van de intentieverklaring door de drie gewesten is een nieuwe stap in de intergewestelijke samenwerking rond het Zoniënwoud. In 2008 maakten de gewesten via een gezamenlijke Structuurvisie voor het Zoniënwoud afspraken om het beheer van het Zoniënwoud zoveel mogelijk af te stemmen. In 2012 werd een overlegstructuur opgezet waarin alle bestuursniveaus én het middenveld participeren. De samenwerking rond het Unesco-erkenningsdossier kan de afstemming van het beheer tussen de drie gewesten alleen maar versterken.

Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois: "Vanuit de Vlaamse regering steunen we de erkenning van het Zoniënwoud als natuurwerelderfgoed wegens zijn unieke mix aan cultuurhistorische waarden, een hoge ecologische waarde, en de hoge belevingswaarde voor een groot publiek. Daarnaast is het Zoniënwoud van groot belang als groene long voor Brussel en de Vlaamse rand. We hopen om in 2016 het dossier in te dienen zodat we kunnen aansluiten bij de reeds door Unesco erkende natuurlijke werelderfgoedsite "Ongerepte beukenwouden in Duitsland en de Karpaten"."

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw: "Voor het eerst dienen de drie gewesten samen een dossier in bij Unesco. Het Zoniënwoud, de groene long van Brussel, verdient dan ook internationale waardering. Het woud heeft een unieke ecologische waarde en is tegelijk een echte trekpleister voor wie houdt van wandelen, fietsen, paardrijden of nordic walken. Ook vissers vinden vlot de weg naar de verschillende vijvers verspreid over 4500 hectaren. Bovendien zal deze dubbele erkenning voor het Zoniënwoud als ongerept beukenwoud en als werelderfgoed bijdragen tot een betere bescherming van dit unieke woud."

]]>
Armoedebestrijding moet de kern van ontwikkelingsdoelen vormenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/10/16/armoedebestrijding-moet-de-kern-van-ontwikkelingsdoelen-vormenThu, 16 Oct 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/10/16/armoedebestrijding-moet-de-kern-van-ontwikkelingsdoelen-vormenUnesco vindt dat de nieuwe ontwikkelingsdoelen die volgend jaar worden vastgelegd, een pak ambitieuzer moeten zijn op het gebied van de strijd tegen armoede.

Armoedebestrijding moet de kern van ontwikkelingsdoelen vormenDe Millenniumontwikkelingsdoelen die de internationale gemeenschap zich in 2000 stelde, lopen volgend jaar af. Een van die doelstellingen was het halveren van de extreme armoedegraad. Een doelstelling die vijf jaar voor de deadline werd gerealiseerd. Maar daarmee is het probleem van armoede allesbehalve opgelost.

Unesco roept op om in 2015 een nieuw doel te stellen: ervoor zorgen dat armoede tegen 2030 de wereld uit is. De nieuwe doelen om de menselijke ontwikkeling te bevorderen moeten armoedebestrijding centraal stellen en streven naar een samenleving waarin economisch welzijn voor iedereen bereikbaar is. Die boodschap verkondigt Unesco directeur-generaal Irina Bokova naar aanleiding van de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede (17 oktober).

Taken van Unesco

Unesco zet zich in om positieve sociale veranderingen te bevorderen teneinde de armoede terug te dringen. De Organisatie promoot kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren om vrouwen en mannen meer kansen te geven, om de gezondheid van moeders en kinderen te verbeteren en ten voordele van de algemene ontwikkeling van de samenleving. Unesco rekent op de ontwikkeling van de wetenschap voor het verbeteren van landbouwtechnieken, gezondheidszorg, voedselveiligheid en energievoorziening. De Organisatie zet zich in voor communicatie en vrije meningsuiting om gerechtigheid en goed bestuur aan te zwengelen. En Unesco beschermt en promoot cultureel erfgoed en diversiteit als motoren voor sociale inclusie en als bronnen voor werkgelegenheid en inkomen.

Uiteraard beseft Unesco dat ze het probleem van de armoede niet alleen de baas kan. Er zijn inspanningen nodig op politiek, economisch, sociaal en cultureel vlak. En alle regeringen en alle burgers moeten eensgezind aan hetzelfde zeel trekken in de strijd tegen armoede. "We hebben echte vooruitgang geboekt sinds 2000 maar we moeten veel meer doen om iedereen waardigheid en sociale rechtvaardigheid te bieden," besluit Bokova.


Meer over de inspanningen van Unesco voor armoedebestrijding en over de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede.

]]>
Unesco Werelderfgoedconventie in gevaarhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/10/9/unesco-werelderfgoedconventie-in-gevaarThu, 09 Oct 2014 01:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/10/9/unesco-werelderfgoedconventie-in-gevaarAanhoudend politiek geïnspireerde beslissingen doen de geloofwaardigheid van de Werelderfgoedconventie en het Werelderfgoedcomité geen goed.

Unesco Werelderfgoedconventie in gevaarNaar jaarlijkse gewoonte kwam het Unesco Werelderfgoedcomité begin deze zomer bijeen om zich te buigen over aanvragen voor erkenning als Werelderfgoed en over de conservering (state of conservation) van reeds ingeschreven Werelderfgoed.

De jaarlijkse vergadering van het Werelderfgoedcomité, een panel van 21 lidstaten verkozen voor een termijn van vier jaar, wordt aandachtig gevolgd door zowel de andere landen die de Werelderfgoedconventie hebben ondertekend als door vertegenwoordigers van tal van academische instellingen, internationale erfgoedverenigingen en ngo's. In totaal waren in Doha (Qatar) meer dan duizend geaccrediteerde deelnemers uit ongeveer honderd landen aanwezig. Ook de pers heeft gewoontegetrouw veel aandacht besteed aan het nieuw erkende Werelderfgoederen die tijdens deze bijeenkomst gepresenteerd worden en voor straffe uitspraken van het Werelderfgoedcomité wanneer het beheer van een bepaalde site in vraag wordt gesteld.

Is het Werelderfgoedcomité het spoor bijster?

Omdat het Werelderfgoedcomité in principe maar eenmaal per jaar vergadert, is de zomersessie de bijeenkomst bij uitstek voor wie met Werelderfgoed bezig is. Tenminste, dat was tot nu toe het geval, maar ingewijden lijken niet langer uit te kijken naar deze jaarlijkse hoogmis. De reden hiervoor is eenvoudig: de beslissingen van het Werelderfgoedcomité zijn minder en minder gebaseerd op een consequente toepassing van de basisprincipes van de Werelderfgoedconventie en op de Richtlijnen die de afgelopen 40 jaar ontwikkeld zijn om de Conventie uit te voeren. In de plaats daarvan heeft een 'ons-kent-ons'-mentaliteit ingang gevonden en lijkt een meerderheid van de leden van het Werelderfgoedcomité zich vooral in te spannen om andere landen zo weinig mogelijk voor het hoofd te stoten. In dat streven komt het Werelderfgoedcomité steeds vaker in conflict met de adviezen van de adviserende expertenorganisaties ICOMOS en IUCN, die bij alle inschrijvingen en conserveringsrapporten geconsulteerd worden.

Lees het volledige artikel Unesco Werelderfgoedconventie in gevaar


Dit artikel van de Vlaamse Unesco Commissie is verschenen in UNESCO info 93

]]>
Cultuur onder vuur in Antwerpenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/9/9/cultuur-onder-vuur-in-antwerpenTue, 09 Sep 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/9/9/cultuur-onder-vuur-in-antwerpenBuitenexpo over hoe omgegaan wordt met cultureel erfgoed in conflictgebieden.

Cultuur onder vuur in AntwerpenOp 14 mei 2014 is het 60 jaar geleden dat meer dan 115 lidstaten van Unesco het Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict tekenden in het Vredespaleis in Den Haag. Dit gebeurde naar aanleiding van de enorme verwoestingen van cultureel erfgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog. De landen die het verdrag hebben bekrachtigd, beloven elkaars cultureel erfgoed te respecteren en te sparen, ook in tijden van gewapende conflicten.

In 2014 staan we stil bij het zestigjarig bestaan van deze zogenaamde Haagse Conventie die inmiddels door 126 landen is geratificeerd. Wereldwijd verwijzen duizenden blauwwitte schildjes op monumenten of gebouwen met belangrijke collecties (archieven, museale stukken, enz.) naar deze internationale afspraken. Toch is de betekenis van dit teken nauwelijks bekend bij het grote publiek. Dat is jammer, want de Haagse Conventie is vandaag de dag nog steeds het enige en daarmee belangrijkste internationale instrument voor de bescherming van cultureel erfgoed in oorlogstijd.

Om de zichtbaarheid en bekendheid van de Conventie te verhogen, hebben de Vlaamse en Nederlandse Unesco Commissies de handen in elkaar geslagen. Dat heeft geresulteerd in de buitenexpo Culture Under Attack. Aan de hand van foto's van actuele conflictengebieden - aangeleverd door journalisten, ngo's en tal van internationale organisaties - maar ook met afbeeldingen van de Eerste Wereldoorlog - aangeleverd door het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed - wordt belicht hoe er wordt omgegaan met cultuureel erfgoed tijdens gewapende conflicten.

De expositie is vanaf 10 september tot en met 1 oktober 2014 te zien op de Bolivarplaats in Antwerpen. Nadien verhuist de expositie naar de Grote Markt in Antwerpen ter gelegenheid van het Brugweekend van 3 tot en met 5 oktober 2014.


]]>
Radio helpt verspreiding ebola tegenhoudenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/8/5/radio-helpt-verspreiding-ebola-tegenhoudenTue, 05 Aug 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/8/5/radio-helpt-verspreiding-ebola-tegenhoudenEen door Unesco ondersteunde radiozender informeert de bevolking in Sierra Leone over de gevaren en de verspreiding van het ebolavirus.

Radio helpt verspreiding ebola tegenhoudenEen radiostation dat steun geniet van Unesco, helpt om de verspreiding van ebola in Sierra Leone te beperken. Radio Bintumani, de enige gemeenschapsradiozender in het Koinadugu district in Sierra Leone, kreeg recent hulp van Unesco om het zendbereik te vergroten en om meer uren per dag te kunnen uitzenden.

Koinadugu is het enige district in Sierra Leone waar nog geen gevallen van ebola bekend zijn. Nochtans grenst het district aan Guinee waar de huidige ebolacrisis is begonnen. De raad van het district richtte een taskforce op met medewerking van verschillende organisaties om de verspreiding van ebola in te perken. De radiozender speelde een belangrijke rol bij het informeren van de bevolking.

Tot voor kort had Radio Bintumani slechts een beperkt bereik. Dankzij steun vanuit het International Programme for the Development of Communication (IPDC) - waarmee Unesco lokale media in ontwikkelingslanden vooruithelpt - kwam er een extra generator en nieuwe zendapparatuur. Daardoor kan het station dagelijks langer in de ether en bereikt het nu ook het volledige district.

De huidige opstoot van ebola kwam voor het eerst aan het licht in maart 2014 in Guinee. Daarna doken besmettingen met het ebolavirus op in Liberia en Sierra Leone. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waren er tegen eind juli 2014 1440 besmettingen en 826 doden bekend. De uitbraak is bijzonder zorgwekkend omdat het gaat om de meest dodelijke van de vijf bekende varianten van het virus: het Ebola Zaïre virus dat tot 9 op 10 besmette mensen doodt. De sterftegraad bij de huidige uitbraak ligt rond de 60 procent.

De uitbraak maakt zoveel slachtoffers omwille van gebrekkige gezondheidsinfrastructuur, angst en wantrouwen onder de bevolking, het verkeerd gebruik van beschermende kledij en onveilige begrafenissen. De meeste besmettingen zijn het gevolg van rechtstreeks contact tussen mensen.


]]>