UNESCO Platform Vlaanderen, thema "volwassenenonderwijs"http://www.unesco-vlaanderen.be2016-08-16T15:09:12Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "volwassenenonderwijs"http://www.unesco-vlaanderen.benlAlfabetisering voor Afghaanse politiehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/8/16/alfabetisering-voor-afghaanse-politieTue, 16 Aug 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/8/16/alfabetisering-voor-afghaanse-politieEen Unesco-programma om de functionele geletterdheid onder agenten te vergroten, bevordert de persoonlijke en sociale ontwikkeling in Afghanistan.

Alfabetisering voor Afghaanse politie

Sinds 2008 loopt in Afghanistan het Enhacement for Literacy in Afghanistan (ELA) programma. Het is een project van Unesco dat wordt uitgevoerd met financiële steun van Japan. Tot nu toe konden reeds 600 000 jongeren en volwassenen een alfabetiseringscursus volgen dankzij het programma. 60% van de cursisten waren vrouwen.

Binnen het ELA-programma richt het Literacy Empowerment for Afghan Police (LEAP) luik zich specifiek op de politiediensten van Afghanistan. Het zorgt voor een grondige verandering in het leven van de cursisten en hun omgeving, zoals blijkt uit het verhaal van twee mensen die met succes een opeising volgden.

Arbeidskansen vergroten

Mevrouw Aziza werkt bij de politie van Faryab. Door omstandigheden is ze de enige kostwinner van haar gezin. "Ik trouwde met een jonge man, volgens de wensen van mijn familie," vertelt ze. "Wat is niet wist, is dat hij verslaafd was aan heroïne. Het maakte mijn leven bijzonder zwaar."

Ze had wel school gelopen, maar enkel tot het vijfde leerjaar. Een gebrek aan financiële middelen maakte dat ze het zich niet kon permitteren om terug naar school te gaan. Om haar gezin te kunnen onderhouden, besloot ze haar kans te wagen om aan de slag te gaan bij de politie.

Om haar kansen te vergroten, schreef ze zich in voor een cursus in het kader van het LEAP-programma. Ze rondde de opleiding succesvol af en werd aangenomen bij de politie. Ze is vast van plan om verder te studeren. "Het zal vast en zeker mijn professionele kansen verbeteren," zegt ze.

Efficiënter werken

Gul Raman, een cipier in de gevangenis van Paktya, is een andere cursist die zijn leven een positieve wending zag nemen dankzij een LEAP-cursus. Hij is getrouwd en de enige kostwinner van een familie van 12.

"Afghanistan ging bijna 4 decennia lang gebukt onder oorlog en conflict," zegt hij. "Daarom ben ik er nooit aan toe gekomen om te leren lezen en schrijven." Hij volgde een cursus in de gevangenis waar hij werkt. "Leren lezen, schrijven en rekenen heeft letterlijk honderden problemen opgelost."

Zo kan hij beter beantwoorden aan de behoeften van de gevangenen. "Als ongeletterde gevangenen me vroeger vroegen om een lijstje te maken voor hun familie met de dingen die ze nodig hadden, kon in hen niet helpen," zegt hij. "Nu kan ik zelfs formele brieven en documenten lezen. En ik help mijn oversten bij het opstellen van de dienstroosters van mijn collega's."

"In mijn persoonlijk leven kan ik nu alle uitgaven bijhouden in een notitieboekje. Zo kan ik mijn maandelijks budget beheren. En als ik ga winkelen, kan ik tenminste de vervaldatum van producten lezen," zegt Gul.

Ook Gul wil verder cursussen volgen totdat hij een diploma secundair onderwijs behaalt. Zo hoopt hij uiteindelijk politieman te kunnen worden.

Reële nood

Het alfabetiseringsprogramma voor politiediensten helpt om een reële nood te lenigen. Statistieken van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 2010 toonden dat ongeveer 70% van het 155 000 leden tellend politiekorps, functioneel ongeletterd was. In 20011 startte een eerste fase van het alfabetiseringsprogramma voor de politiediensten in 19 van de 34 Afghaanse provincies. Er werden 500 vrijwilligers opgeleid om alfabetiseringscursussen te geven. In 2013 startte een tweede fase, gericht op verdere capaciteitsopbouw om ervoor te zorgen dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de alfabetiseringscursussen op lange termijn kan blijven aanbieden aan het Afghaanse politiekorps.


]]>
Opleiding Vredeseducatie in Antwerpenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/11/27/opleiding-vredeseducatie-in-antwerpenWed, 27 Nov 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/11/27/opleiding-vredeseducatie-in-antwerpenActief werken aan vrede en geweldloosheid staat centraal in het aanbod 2014.

Opleiding Vredeseducatie in AntwerpenHet bewaren en versterken van vrede is een proces waar actief moet aan gewerkt worden. Wie wil leren hoe dat kan en hoe je zelf beter kan omgaan met conflicten en geweld in de eigen leefwereld, kan daarvoor terecht in Antwerpen voor een opleiding Vredeseducatie. De opleiding stelt zich verder tot doel om mensen constructief te leren omgaan met conflictvormen in onderwijs en maatschappij; om groepen en individuen weerbaarder en assertiever te maken op een wijze die agressiviteit en geweld verwerpt; en om de draagkracht en expertise te vergroten van zij die zich willen inzetten voor geweldloze conflicthantering en een vreedzame samenleving.

Het nieuwe vormingsprogramma van de opleiding Vredeseducatie start op dinsdag 18 februari 2014 met een academische zitting rond zingeving en vrede. Daarna volgen er 10 woensdagnamiddagen waarop telkens een bepaald thema aan bod komt. Deze namiddagen worden ingevuld door deskundige gastdocenten uit verschillende disciplines. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld cyberpesten, familiaal geweld, grensoverschrijdend gedrag, intercultureel onderwijs, enz. De cyclus wordt afgesloten met een bezoek aan het In Flanders Fields museum in Ieper.

De opleiding Vredeseducatie vindt zijn oorsprong bij het Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen. De sessies vinden plaats aan de Universiteit Antwerpen.
Gëinteresseerden kunnen zich inschrijven voor de volledige reeks of voor een specifieke sessie. De volledige reeks van 10 sessies kost 120 EUR (60 EUR voor studenten en gepensioneerden). Wil je slechts een (of enkele) sessies volgen, dan betaal je 12,50 EUR (6 EUR voor studenten en gepensioneerden) per keer.


Raadpleeg het volledige programma van de opleiding Vredeseducatie 2014 en/of schrijf je in.

  • Voor meer informatie over de opleiding Vredeseducatie kan je terecht bij coördinator Roger Boonen: rogerboonen@hotmail.com
]]>
Opleiding vredeseducatie in Antwerpenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/11/27/opleiding-vredeseducatie-in-antwerpenTue, 27 Nov 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/11/27/opleiding-vredeseducatie-in-antwerpenHoe omgaan met geweld en gericht aan vredesvorming doen?

Opleiding vredeseducatie in AntwerpenAan de Universiteit Antwerpen wordt een unieke opleiding Vredeseducatie aangeboden. De opleiding richt zich tot een breed publiek gaande van geïnteresseerde burgers die bewuster en doortastender willen omgaan met conflicten en geweld in hun omgeving, over mensen die aan de slag zijn in de sociale sector en het onderwijs, tot studenten en beleidsverantwoordelijken. Kortom tot iedereen die een dam wil opwerpen tegen geweld en onverdraagzaamheid.

In de loop van twee academiejaren verwerven cursisten via workshops, debatten en lezingen inzichten en vaardigheden om effectief met geweld om te gaan en om gericht aan vredesvorming te doen.

Het basisprogramma, dat van start gaat op 20 februari en loopt tot 8 mei 2013, focust op het vredesdenken, op de eerste hulp bij conflicthantering en bepaalde vormen van geweld. De sessies vinden telkens op woensdagnamiddag plaats, van 14u tot 17u. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de volledige reeks of er een sessie uitpikken.

  • Geweldloze communicatie/Assertiviteitstraining volgens Rosenberg Docente: Corry Laura van Bladel 20/2/2013
  • Conflicthantering, agressie en geweld Docent: Theo Geuens 27/2/2013
  • Het crisisontwikkelingsmodel Docent: Erik Van Tilburg 6/3/2013
  • Filosoferen met kinderen en jongeren rond conflicten Docenten: Peter Visser & Lies Pycke 13/3/2013
  • Leerlingbemiddeling/Peermediation en school- en samenlevingsklimaat Docenten: Theo Geuens & Anouk Depuydt 20/3/2013
  • Vredeseducatie i.v.m. conflicten/geweld Docent: Roger Boonen 17/4/2013
  • Geleid bezoek aan de Dossin-kazerne in Mechelen Docente: Marjan Verplancke 8/5/2013

 

Dit vormingsaanbod is een organisatie van de Stuurgroep Opleiding Vredeseducatie in samenwerking met het Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen.


Meer informatie over het programma en over hoe in te schrijven

  • Roger Boonen, Coördinator van de opleiding: rogerboonen@hotmail.com
]]>
Effective Literacy Programmes: Options for Policy-makershttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/8/effective-literacy-programmes-options-for-policy-makersThu, 08 Apr 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/8/effective-literacy-programmes-options-for-policy-makersEffective+Literacy+Programmes%3a+Options+for+Policy-makersDe vierde Education for All (EFA) doelstelling luidt: de alfabetiseringsgraad onder volwassenen met 50% verhogen tegen 2015. Om deze doelstelling te bereiken moeten er programma's worden opgesteld die zich vooral richten tot vrouwen, onder wie het analfabetisme het hoogst is, en moet er een beter toegankelijk aanbod komen van primair volwassenenonderwijs. Nu al is duidelijk dat de kans groot is dat zeker 50 landen de vooropgestelde doelstelling inzake alfabetisering niet zullen halen.

Ondanks een eeuwlange ervaring met alfabetiseringsprogramma's, is er een verbazend tekort aan vergelijkbaar empirisch bewijsmateriaal over welke strategieën, leermethoden en lesmaterialen het meest efficiënt zijn. Dit boek maakt gebruik van de weinige beschikbare data om een overzicht te geven van welke opties onderwijs- en curriculumplanners kunnen overwegen.

Het begint met een werkbare omschrijving van de term 'operationele alfabetisering' en onderzoekt de implicaties van een mensenrecht op geletterdheid. Verder geeft het aan wat er realistisch mag verwacht worden van alfabetiseringsprojecten. Besluiten doet het met een reeks opties waarover beleidsmakers en onderwijsplanners beschikken om plannen te ontwikkelen voor het behalen van de alfabetiseringsdoelstelling van EFA.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Signposts to Literacy for Sustainable Developmenthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/6/signposts-to-literacy-for-sustainable-developmentTue, 06 Apr 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/6/signposts-to-literacy-for-sustainable-developmentSignposts+to+Literacy+for+Sustainable+DevelopmentDit boek bundelt twee studies, een van Harban S. Bhola en een van Sofía Valdivielso Gómez. Samen geven ze richting aan het debat over hoe geletterdheid kan bijdragen tot duurzame ontwikkeling. De auteurs kregen beiden de zesde Internationale Prijs voor Geletterdheidsonderzoek van het UNESCO Instituut voor Levenslang Leren in Hamburg.

Prof. Bhola onderzoekt hoe geletterdheid en duurzame ontwikkeling dichter bij elkaar kunnen gebracht worden. Hij begint met een historisch en theoretisch onderzoek van beide domeinen om vervolgens een aantal praktische aanbevelingen te doen zoals: geletterdheidsprogramma's moeten samenwerken met organisaties die zich bezighouden met landbouw, veeteelt, waterontwikkeling, bosbeheer en gezondheidszorg en mensen die actief zijn op het vlak van geletterdheid en volwassenenonderwijs moeten een opleiding krijgen om hun ecologisch bewustzijn te vergroten. Die praktische aanbevelingen maken de studie bijzonder interessant voor onderzoekers, beleidsmakers en mensen op het terrein.

Dr. Valdivielso concentreert zich op het concept 'integrale geletterdheid' een benadering die geletterdheid niet enkel functioneel benadert maar ook aandacht heeft voor meer subjectieve en culturele dimensies. Ze ziet in deze benadering een uitgelezen manier om duurzame ontwikkeling te bevorderen.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Literacy for All: Making A Differencehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/14/literacy-for-all-making-a-differenceThu, 14 Jan 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/14/literacy-for-all-making-a-differenceLiteracy+for+All%3a+Making+A+DifferenceGeletterdheid is een democratisch en een mensenrecht en een fundamentele leerbehoefte. Het is essentieel om Education for All (EFA of Onderwijs voor Allen) en de Millenniumontwikkelingsdoelen te realiseren. De cruciale vraag luidt: hoe kunnen we geletterde samenlevingen creëren in een wereld waar op sommige plaatsen onderwijs enkel toegankelijk is voor de rijken.

Dit boek beschouwt geletterdheid en aanverwante concepten in de context van levenslang leren. Het analyseert beleidsmaatregelen en strategieën die nodig zijn om nationale geletterdheidsgraden te verhogen en om geletterdheidprogramma's voor volwassenen (en jongeren vanaf 15 jaar) te ontwikkelen.

Er wordt ook aangetoond dat een combinatie van factoren ertoe leidde dat de vooruitgang op nationaal en internationaal vlak inzake geletterdheid is vertraagd. Het is duidelijk dat universele geletterdheid enkel kan gerealiseerd worden als er meer in geïnvesteerd wordt, er een grotere politieke wil voor is, er duurzame institutionele maatregelen genomen worden en er wordt gebruik gemaakt van een meer creatieve en holistische methodologie.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
UNESCO info 2009http://www.unesco-vlaanderen.be/2009/12/21/unesco-info-2009Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/12/21/unesco-info-2009Download de vier nummers van jaargang 2009.

UNESCO info 72

Water is essentieel voor ontwikkeling: Een nieuwe editie van het VN Wereldwaterrapport benadrukt de essentiële rol van water voor ontwikkeling en wijst op de vele voordelen van het investeren in goede watervoorziening en duurzaam beheer.

Gouden tijd voor sterrenkunde: De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties riep 2009 uit tot Internationaal Jaar van de Sterrenkunde en gaf de coördinatie in handen van UNESCO.

Financiële crisis dreigt ook ontwikkelingslanden zwaar te treffen: De globale financiële crisis zal grote gevolgen hebben voor de ontwikkelingshulp en de meest kwetsbare burgers dieper in de armoede duwen, zo waarschuwt een UNESCO-analyse.

UNESCO Atlas bedreigde talen: West-Vlaams en Limburgs in gevaar: Ruim een derde van alle talen dreigt uit te sterven, zo blijkt uit de nieuwe UNESCO Atlas van bedreigde talen. Ook het West-Vlaams en het Limburgs staan op de rode lijst.

Wie spreekt er Ch'ti? : De Franse film Bienvenue chez les ch'tis krijgt de lachers op de hand maar de realiteit van de Ch'ti taal is minder vrolijk.

Scholen bouwen voor betere wereld: Zonder onderwijs voor meisjes is een betere wereld voor iedereen onmogelijk, zo luidt de overtuiging van een Greg Mortenson, een opmerkelijk ontwikkelingswerker die scholen bouwt in de afgelegen gebieden van Pakistan en Afghanistan.

Ethiek gaat over moreel handelen en risico's afwegen: De internationale expertencommissie die UNESCO adviseert over ethische aangelegenheden op het domein van wetenschap en technologie wil een kader creëren om beter te kunnen inspelen op de snelle wetenschappelijke en technologische ontwikkeling en de ethische gevolgen van klimaatverandering onderzoeken.

Erkenning voor vrouwen in de wetenschap: UNESCO en L'Oréal erkennen jaarlijks de waardevolle bijdrage van vrouwen aan de nog steeds door mannen gedomineerde wetenschap.

Download UNESCO info 72

UNESCO info 73

Inventaris immaterieel cultureel erfgoed uitgebreid: Onder meer de Sinterklaasviering en de garnaalvisserij te paard zijn opgenomen op de Vlaamse inventaris van immaterieel cultureel erfgoed.

Vlaamse UNESCO Leerstoel promoot preventieve erfgoedconservatie: Een nieuwe UNESCO Leerstoel aan de K.U. Leuven draagt het concept van preventieve erfgoedconservatie internationaal uit.

Recht op onderwijs onder vuur: Ervoor zorgen dat kinderen hun recht op onderwijs kunnen uitoefenen, is één van de hoogste prioriteiten van UNESCO. Er heerst dan ook grote bezorgdheid over een nieuw VN-rapport waaruit blijkt dat scholen, leerlingen en leerkrachten in verschillende conflictgebieden het doelwit van aanslagen zijn.

Oceanen verdienen meer aandacht en respect: Naar aanleiding van de eerste Wereldoceaandag breekt het hoofd van UNESCO's Intergouvernementele Oceanografische Commissie een lans voor een beter duurzaam beheer van onze belangrijkste natuurlijke hulpbron.

Volwassenenonderwijs bevordert ontwikkeling: Educatie voor volwassenen en levenslang leren zijn cruciale elementen om de ontwikkeling te bevorderen, dat is de boodschap waarvan een internationale conferentie beleidsmakers wil bewust maken.

Sri Lankaans journalist krijgt postuum UNESCO-prijs voor Persvrijheid: De eerder dit jaar vermoorde Lasantha Wickrematunge die zich jarenlang inzette voor vrije meningsuiting, is door een internationale jury gekozen als laureaat van de Prijs voor Persvrijheid 2009.

Efficiënter debatteren in de UNESCO-arena: De Vlaamse UNESCO Commissie organiseerde samen zijn Nederlandse en Luxemburgse tegenhanger een bijeenkomst om een nieuwe benadering van de regionale consultaties van Nationale UNESCO Commissies op internationale schaal te promoten

Afrikaanse filmindustrie rukt op: Nigeria is de tweede grootste filmproducent ter wereld en laat daarmee de Verenigde Staten achter zich, zo blijkt uit een recent rapport van het UNESCO Instituut voor Statistiek.

Vlaamse steun voor wetenschappelijke projecten: Vlaanderen maakt internationaal school door op een geconcentreerde en toekomstgerichte manier wetenschappelijke projecten van UNESCO te ondersteunen die het duurzaam beheer van kusten en natuurlijke rijkdommen in voornamelijk ontwikkelingslanden mogelijk helpen maken door capaciteitsopbouw en het versterken van nationale infrastructuur in een internationale omgeving.

Download UNESCO info 73

UNESCO info 74

Internationale richtlijnen voor seksuele opvoeding: Een reeks nieuwe richtlijnen moet landen helpen om een beter beleid te voeren rond seksuele voorlichting op school om zo de verspreiding van hiv en seksueel overdraagbare aandoeningen te bestrijden.

We moeten meer doen om ontwikkelingslanden te helpen: Na tien jaar het Secretariaat van UNESCO te hebben geleid, blikt directeur-generaal Koïchiro Matsuura terug op de voornaamste evoluties onder zijn beleid.

De volgende stap voor oceaanobservatie: Wetenschappers van over de hele wereld komen in september samen om te bespreken hoe oceaanobservatie zich in de toekomst moet ontwikkelen om tegemoet te komen aan sociale en economische behoeften en om het klimaatbeleid beter te ondersteunen.

Restauratie van Babylon op gang schieten: Een rapport formuleert concrete aanbevelingen om de geteisterde archeologische site van Babylon in Irak in eer te herstellen.

Democratie is het delen van macht: Voormalig VN secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali praat over het belang om de globalisering te democratiseren en over het versterken van de solidariteit onder ontwikkelingslanden.

Chinees pilootproject voor bescherming jonge migranten: Chinese steden krijgen te maken met een instroom van goedkope arbeidskrachten die bijdragen tot de economische ontwikkeling. Een pilootproject onder leiding van UNESCO wil ervoor zorgen dat de rechten van deze migranten gerespecteerd worden.

Alfabetisering als ijkpunt voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling: De internationale gemeenschap van beleidsmakers, donors en hulporganisatie investeren onvoldoende in de alfabetisering van volwassenen terwijl nochtans voldoende is bewezen welke verstrekkende gevolgen alfabetisering kan hebben op de persoonlijke en de maatschappelijke ontwikkeling wanneer het op een duurzame en doelgerichte manier wordt aangepakt.

Download UNESCO info 74

UNESCO info 75

Koers voor de komende twee jaar uitgestippeld: De Algemene Conferentie van UNESCO bepaalde waarop de Organisatie zich de komende twee jaar zal toeleggen en verkoos een nieuwe directeur-generaal die de komende vier jaar het stuur in handen krijgt.

Meer investeren in culturele diversiteit: In een snel veranderende wereld tengevolge van globalisering staat culturele diversiteit onder druk. Een ruimere interpretatie van het begrip en meer investeringen in culturele diversiteit kunnen de globale ontwikkeling bevorderen, zo blijkt uit een recent veelomvattend rapport van UNESCO.

Jongeren vragen meer inspraak: Tijdens het zesde UNESCO Jeugdforum gaven jongeren uit meer dan 80 landen aan welke onderwerpen zij als prioritair beschouwen en bespraken ze hoe UNESCO de band met jongeren en jeugdorganisaties nauwer kan aanhalen.

UNESCO richt schijnwerpers op immaterieel erfgoed: De Heilig Bloedprocessie van Brugge is één van de elementen die zijn erkend door UNESCO in het kader van de Conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed. De Conventie zet vooral in op bescherming en duurzaam erfgoedbeheer.

Belgisch andersglobalist krijgt UNESCO-Madanjeet Singh Prijs: François Houtart is een van de twee laureaten van de UNESCO-Madanjeet Singh Prijs voor de Bevordering van Verdraagzaamheid en Geweldloosheid.

Irakezen moeten massaal verhuizen door watertekort: Landelijke gemeenschappen in het noorden van Irak kampen met grote watertekorten door aanhoudende droogte en slecht onderhoud van traditionele watervoorzieningssystemen. UNESCO luidt de noodklok en plant een nieuw initiatief om de dramatische situatie te verhelpen.

Stimulans voor jonge researchers: Drie jonge Belgische wetenschappers kunnen genieten van een beurs onder de noemer van het programma L'Oréal-UNESCO Voor Vrouwen en Wetenschap.

Discriminatie bestrijden in Oost-Europa: Hiv en aids blijven oprukken in Oost-Europa. Een nieuw UNESCO-project wil de epidemie indijken en de discriminatie bestrijden die gepaard gaat met de ziekte.

Grenzeloze diploma's dankzij UNESCO en Raad van Europa: Een recent verdrag waar ons land onlangs tot toetrad, maakt het gemakkelijker om in een groot deel van de wereld in het buitenland te gaan studeren of werken.

Download UNESCO info 75


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Literacy, Knowledge and Developmenthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/literacy,-knowledge-and-developmentMon, 02 Nov 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/literacy,-knowledge-and-developmentLiteracy%2c+Knowledge+and+DevelopmentDit boek is een van de resultaten van een conferentie die plaatsvond in Mexico City in 2005 en waarop de Zuid-Zuid dialoog met betrekking tot kwalitatief onderwijs voor volwassenen en jonge mensen centraal stond.

De teksten behandelen onderwerpen zoals alfabetiseringsbeleid, het verschaffen van basiseducatie en het meten van competenties.

Verschillende voorbeeldpraktijken tonen aan dat landen van het Zuiden baat hebben bij onderlinge dialoog en samenwerking, zoals de projecten in Mexico waar inheemse volkeren leren met behulp van informatie- en communicatietechnologie, het nationaal kwalificatiekader dat gecreëerd werd in Zuid-Afrika, het nationale alfabetiseringsprogramma van Brazilië, de centra voor levenslang leren in India enz...


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Unequal Chances to Participate in Adult Learning: International Perspectiveshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/3/26/unequal-chances-to-participate-in-adult-learning-international-perspectivesThu, 26 Mar 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/3/26/unequal-chances-to-participate-in-adult-learning-international-perspectivesUnequal+Chances+to+Participate+in+Adult+Learning%3a+International+PerspectivesAls er iets is dat onze moderne samenleving kenmerkt, dan is het verandering. De hedendaagse snelle evolutie maakt dat levenslang leren belangrijker is dan ooit tevoren. Zij die zich kunnen aanpassen, worden weerbaar en kunnen zich verder ontplooien. Zij die dit niet kunnen, worden kwetsbaar en afhankelijk. Het toekomstige economische en sociale succes van elke samenleving is nauw verbonden met de educatie van volwassenen.

Nu er meer aandacht uitgaat naar en geïnvesteerd wordt in volwasseneneducatie, is het belangrijk om op te volgen welke groepen in de samenleving de kans krijgen om daadwerkelijk bij te leren. Als dit niet nauwlettend wordt opgevolgd, is de kans groot dat bestaande socio-economische verschillen enkel groter worden.

De auteurs die in dit werk aan het woord komen, doen een internationale vergelijkende studie van de patronen die zich aftekenen in het volwassenenonderwijs in voornamelijk ontwikkelingslanden. Daarbij hebben ze aandacht voor alle vormen van educatie: zowel formeel onderwijs als opleidingen op de werkvloer, niet-werkgerelateerde opleidingen en informeel leren. Ze komen onder meer tot de vaststelling dat het hoger onderwijs een steeds belangrijkere rol opeist en dat de meeste volwassenen vooral in functie van hun werk bijkomende opleidingen volgen. Ook lijken jongere mensen meer open te staan voor levenslang leren dan hun oudere collega's.

Afsluiten doen de auteurs met het formuleren van de implicaties van hun conclusies en het aangeven van onderwerpen die bijkomend onderzoek vragen.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Discovering Literacy / Access Routes to Written Culture for a Group of Women in Mexicohttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/3/17/discovering-literacy-access-routes-to-written-culture-for-a-group-of-women-in-mexicoMon, 17 Mar 2008 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/3/17/discovering-literacy-access-routes-to-written-culture-for-a-group-of-women-in-mexicoJudy Kalman Discovering+Literacy+%2f+Access+Routes+to+Written+Culture+for+a+Group+of+Women+in+MexicoIn Discovery Literacy krijgen we het verhaal te lezen van een opmerkelijk project dat erin slaagde om via persoonlijke begeleiding vrouwen die hun ganse leven van onderwijs verstoken bleven, te leren lezen en schrijven en zo te laten participeren in de samenleving. Het project vertrok vanuit het idee dat 'geletterdheid' betekent dat je de geschreven taal kent en kan gebruiken in het sociale en culturele leven.

 

Het project werd geïmplementeerd in Mixquic, een arme buurt bij de stad Mexico die langzaam maar zeker begint te verstedelijken. Veel vrouwen die er wonen liepen nooit school maar wisten zich toch te handhaven. De verstedelijking maakt echter dat ze het steeds moeilijker hebben om te functioneren in de samenleving. Dankzij hun deelname aan het in dit boek beschreven alfabetiseringsproces, kunnen ze een nieuwe start nemen en meer dan ooit deelnemen aan het maatschappelijke leven.

De auteur leidde het project en lardeert haar uitleg over het tot stand komen en uitvoeren ervan met getuigenissen van de vrouwen die eraan deelnamen. Zo volg je van op de eerste rij de evolutie die deze vrouwen doormaakten. Daardoor is het een bijzonder boek dat een goed inzicht biedt in het belang van alfabetisering en de impact ervan op mensen die aan dergelijke vormen van volwassenenonderwijs deelnemen.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Citizenship, Democracy, and Lifelong Learninghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/4/11/citizenship,-democracy,-and-lifelong-learningWed, 11 Apr 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/4/11/citizenship,-democracy,-and-lifelong-learningsamengesteld door Carolyn Medel-Añonuevo en Gordon Mitchell Citizenship%2c+Democracy%2c+and+Lifelong+LearningDit boek is het resultaat van een internationaal seminarie georganiseerd door het UNESCO Insitute for Education (UIE) in samenwerking met de faculteit Educatie van de universiteit van Hamburg in juni 2000. Als onderdeel van de viering van het vijftigjarig bestaan van het UIE, was het seminarie Strengthening Democracy and Critical Citizenship through Lifelong Learning een gelegenheid om zich nog eens te buigen over het thema dat aan bod kwam tijdens het allereerste seminarie dat het UIE organiseerde in 1952.

Deze publicatie bevat een selectie papers die een aantal belangrijke onderwerpen naar voren brengen die tijdens het seminarie werden besproken. Dit overzicht claimt niet allesomvattend te zijn met betrekking tot de discussie omtrent burgerschap, democratie en levenslang leren. Bedoeling is eerder om een aantal thema's en facetten aan bod te laten komen die niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen.

De relatie tussen democratie en onderwijs in de context van levenslang leren wordt door een multiculturele bril bekeken: de auteurs en de programma's die ze beschrijven zijn afkomstig uit Europa, Afrika en Latijns-Amerika. Thema's die worden aangesneden zijn onder meer de rol van het volwassenenonderwijs, het belang van nationale talen, de bevordering van intercultureel onderwijs en de benadering van seksuele voorkeur en gender-identiteit.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Integrating Lifelong Learning Perspectiveshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/10/26/integrating-lifelong-learning-perspectivesThu, 26 Oct 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/10/26/integrating-lifelong-learning-perspectivesCarolyn Medel-Añonuevo Deze titel bevat de belangrijkste teksten die voorgesteld werden tijdens de Internationale conferentie voor levenslang leren in Peking van 1 tot 3 juli 2001. Bijna 200 deelnemers van regeringsagentschappen, academische instellingen, researchorganisaties, multilaterale agentschappen en niet-gouvernementele organisaties van 40 landen wisselden informatie uit over hun beleid en programma's voor levenslang leren.

Deze compilatie illustreert een wijd bereik van perspectieven en ervaringen in verschillende delen van de wereld. Ze dient niet enkel als kennismaking met verschillende praktijken maar dient eveneens als inspiratie voor het uittekenen van beleid en het opstellen van programma's ter bevordering van het levenslang leren.

]]>
Learning Throughout Life, Challenges for the Twenty-first Centuryhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/3/29/learning-throughout-life,-challenges-for-the-twenty-first-centuryWed, 29 Mar 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/3/29/learning-throughout-life,-challenges-for-the-twenty-first-centuryLearning+Throughout+Life%2c+Challenges+for+the+Twenty-first+CenturyDe Internationale Commissie van Onderwijs voor de Eenentwintigste Eeuw, voorgezeten door Jacques Delors, publiceerde in 1996 na drie jaar werk haar rapport "Learning: The Treasure Within" waarin het levenslang leren centraal staat. Het rapport groeide uit tot een sleuteldocument dat uitgebreid werd besproken in het onderwijs en politieke middens, en was in veel landen de aanzet voor een breed debat over de aard en de toekomst van het onderwijs. Bovendien bepaalde het in grote mate de koers van het onderwijsprogramma van de UNESCO.

Op vraag van de directeur-generaal van de UNESCO, bleef Jacques Delors een en ander opvolgen om te verzekeren dat de standpunten en aanbevelingen van de Commissie verder werden ontwikkeld. Het is in dat kader dat de UNESCO in 1999 een conferentie omtrent levenslang leren organiseerde in Lissabon (Portugal).

In een tijd die gekenmerkt wordt door ingrijpende veranderingen in de economische en maatschappelijke structuur, is levenslang leren geen luxe maar een noodzaak. Toch bleek tijdens de conferentie dat het levenslang leren tot nu toe vooral een nobele doelstelling bleef en dat het overbrengen van kennis grotendeels in handen blijft van het monopolie dat formeel onderwijs heet. Dit boek, dat de neerslag van de conferentie is, kaart een aantal kwesties aan die van cruciaal belang zijn om het levenslang leren een realiteit voor iedereen te maken, ook van hen die traditioneel achtergesteld worden.

Beleidsmakers en alle betrokkenen bij onderwijsplanning vinden er waardevolle informatie in terug over het creëren van optimale kansen voor het levenslang leren, zowel in de formele als non-formele context. Daarnaast is het interessant voor specialisten in de sociale wetenschappen die actief zijn op het domein van onderwijsontwikkeling tegen verschillende socio-economische en culturele achtergronden.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Breaking Through: Engendering, Monitoring and Evaluation in Adult Educationhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/10/19/breaking-through-engendering,-monitoring-and-evaluation-in-adult-educationWed, 19 Oct 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/10/19/breaking-through-engendering,-monitoring-and-evaluation-in-adult-educationCarolyn Medel-Anonuevo Breaking+Through%3a+Engendering%2c+Monitoring+and+Evaluation+in+Adult+EducationHet boek richt zich expliciet tot specialisten en is het resultaat van een vijfdaags seminarie dat het UNESCO Instituut voor Onderwijs (UIE) in maart 1999 organiseerde. Het seminarie bundelde drie deelgebieden die gewoonlijk afzonderlijk aan bod komen: volwassenenonderwijs, gender, en begeleiding en evaluatie.

Het UIE legt zich toe op volwassenenonderwijs en publiceert regelmatig over de verschillende facetten van het thema. De brede agenda van het UIE omvat drie deelgebieden die met elkaar worden verbonden: onderzoek, opstellen van beleid en onderwijspraktijk.

De auteurs van Breaking Through zijn experts vanuit alle regio's van de wereld die ideeën uitwisselen over het hoe en waarom van onderwijsevaluatie, vooral met betrekking tot programma's die vrouwen als doelgroep beogen.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Newspapers in Adult Education, A Sourcebookhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/7/25/newspapers-in-adult-education,-a-sourcebookMon, 25 Jul 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/7/25/newspapers-in-adult-education,-a-sourcebookEen praktisch boek voor uitgevers en leerkrachten dat aan de hand van voorbeelden uit de praktijk aantoont hoe kranten kunnen worden gebruikt bij het lesgeven aan volwassenen en aan jongeren die nog maar pas hebben leren lezen en schrijven.

Er worden tien voorbeelden van over de ganse wereld op een uiterst duidelijke manier uit de doeken gedaan. Per project uit Argentinië, Kameroen, Mali, Mexico, Nederland, Noorwegen, de Verenigde Staten, Zuid-Aftrika en Zweden wordt uitgelegd wat het precies inhoudt, hoe het wordt gefinancierd, wie de doelgroep is, wat het bereikte en wie er verantwoordelijk voor is.

Uit de voorgestelde projecten blijkt dat kranten een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot de volwassenenvorming. Ze stellen leerkrachten niet enkel in staat om studenten kritisch en creatief te leren denken, ze kunnen er ook belangrijke principes als democratie en vrije meningsuiting mee promoten.

]]>
Reflecting Visions, New Perspecives on Adult Education for Indigenous Peopleshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/7/25/reflecting-visions,-new-perspecives-on-adult-education-for-indigenous-peoplesMon, 25 Jul 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/7/25/reflecting-visions,-new-perspecives-on-adult-education-for-indigenous-peoplessamengesteld door Linda King Reflecting+Visions%2c+New+Perspecives+on+Adult+Education+for+Indigenous+PeoplesReflecting Visions is het resultaat van één van de voorbereidende thematische bijeenkomsten voor de Vijfde Wereld Conferentie over Volwassenen Onderwijs (CONFINTEA V), die in juli 1997 in Hamburg doorging. Met als centraal thema volwassenenonderwijs en inheemse volkeren, biedt het nieuwe perspectieven voor de poblemen met het onderwijs voor en door inheemse volkeren in verschillende landen en regio's.

Het boek is opgeplitst in 3 grote delen. Het eerste behandelt de internationale context van het volwassenenonderwijs voor inheemse volkeren. Deel II bekijkt de discussie op het nationale onderwijs niveau, vertrekkend vanuit de ervaringen van een aantal landen als Guatemala, Peru, Ecuador, Mexico, e.a. Het derde deel gaat in op de voorstellen die verschillende inheemse volkeren doen. Er wordt afgesloten met suggesties voor een Globale Agenda met aandacht voor ontwikkeling, macht en identiteit, de veranderende structuren van het leren en de noodzaak om de waarde te erkennen die de inheemse culturen het volwassenenonderwijs bieden.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Computerlessen openen deuren voor Filippijnse arbeiders in Beiroethttp://www.unesco-vlaanderen.be/2004/7/20/computerlessen-openen-deuren-voor-filippijnse-arbeiders-in-beiroetTue, 20 Jul 2004 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2004/7/20/computerlessen-openen-deuren-voor-filippijnse-arbeiders-in-beiroetUNESCO Beiroet en de Filippijnse ambassade in Libanon slaan de handen in elkaar voor het organiseren van computerlessen om Filippijnse arbeiders in Beiroet een kans te geven op beter werk.

Computerlessen+openen+deuren+voor+Filippijnse+arbeiders+in+BeiroetDe voorbije twee maanden bracht Rosemarie C. Bares elke zondagochtend door in het computercentrum van de UNESCO in de Libanese hoofdstad Beiroet. Zopas slaagden zij en vierenveertig andere in Beiroet werkende Filippijnse huishoudsters voor een opleiding basis-computervaardigheden. Deze opleiding is het resultaat van een nieuwe samenwerking tussen het Unesco-kantoor in Beiroet en de Filippijnse ambassade in Libanon.

"Ik heb heel veel geleerd en als ik terug naar huis ga, wil ik daar een kleine drukkerij opstarten", vertelt Bares, een inwonende meid. Op de vraag hoe haar levensomstandigheden zijn, antwoordt ze dat de familie voor wie ze werkt haar in het begin niet goed behandelde en haar beschouwde als iemand die ongeschoold en dom was, maar sinds ze weten dat ze geschoold is en computerlessen volgt, is hun houding veranderd. "Nu word ik veel beter behandeld. Ze laten me hun computer gebruiken en ik leer het zelfs aan hun kinderen", zegt Bares.

In Libanon werken zo'n 19.000 Filippijnen. Hun levensomstandigheden worden vaak geassocieerd met misbruik, geweld en mishandeling. "Deze meisjes worden in de eerste plaats gezien als huismeiden, hoewel sommigen een universiteitsdiploma op zak hebben", vertelt Victor Billeh, directeur van het Unesco-kantoor in Beiroet. De opleiding biedt hen de mogelijkheid nieuwe vaardigheden te leren waarmee ze kans maken op betere jobs. Billeh legt uit dat de opleiding deel uitmaakt van de inspanningen van de UNESCO om beter samen te werken met diverse partners om zo het onderwijs en uiteindelijk ook het welzijn van de mensen te verbeteren. Volwassenenonderwijs vormt een belangrijke hoeksteen van het Unesco-programma 'Onderwijs voor Allen'.

De computerlessen maken deel uit van een opleidingsprogramma dat georganiseerd wordt door de Filippijnse ambassade. Naast computerles kan ook een kook-, kapper- of naaiopleiding gevolgd worden. Het opleidingsprogramma ging twee jaar geleden van start met de bedoeling ongeschoolde Filippijnen een brede basis van vaardigheden aan te leren waar in hun thuisland vraag naar is. De lessen worden gegeven door het ambassadepersoneel en vrijwilligers. Ze vinden plaats op zondag, de enige vrije dag voor het Filippijnse huishoudpersoneel. Het Bureau voor Welzijn van de ambassade brengt de cursisten in contact met programma's voor werkzoekenden en helpt hen bij het zoeken van werk wanneer ze terugkeren naar de Filippijnen. "De lessen vergemakkelijken hun reïntegratie bij hun thuiskomst", zegt Manuella Pena, de ambassadeverantwoordelijke voor Welzijn. Velen van hen dromen ervan een restaurant, een cateringbedrijf of een andere eigen zaak te beginnen.

Het computercentrum van het Unesco-kantoor Beiroet is klaar om later deze maand een nieuwe groep cursisten te ontvangen. Door de vele mond-aan-mondreclame in de Filippijnse gemeenschap in Libanon is er nu een wachtlijst van meisjes die willen leren hoe ze internet, e-mail en andere basissoftwareprogramma's moeten gebruiken. Hierdoor kunnen ze ook gemakkelijker contact houden met hun familie en vrienden op het thuisfront.

]]>
Hoopvol nieuws op de Internationale Dag van de Alfabetiseringhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2003/9/8/hoopvol-nieuws-op-de-internationale-dag-van-de-alfabetiseringMon, 08 Sep 2003 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2003/9/8/hoopvol-nieuws-op-de-internationale-dag-van-de-alfabetiseringNieuwe gegevens tonen aan dat er het voorbije decennium bemoedigende resultaten zijn geboekt in een aantal van 's wereld meest bevolkte landen.

Het UNESCO Instituut voor Statistiek (UIS) maakt nieuwe cijfers bekend naar aanleiding van de Internationale Dag van de Alfabetisering (8 september). Daaruit blijkt dat verschillende van 's werelds meest bevolkte landen, zoals Brazilië, China, Egypte en Pakistan, er het voorbije decennium in slaagden de alfabetisering binnen hun grenzen te vergroten.

Uit nationale schattingen gebaseerd op recente volkstellingen in 40 landen, blijkt dat China de grootste vooruitgang boekte: de alfabetiseringsgraad van de volwassen bevolking (15 jaar en ouder) steeg van 78% in 1990 tot 91% in 2000. In Egypte steeg de geletterdheidsgraad van 44% in 1986 tot 56% in 1996, bovendien tonen recente rapporten aan dat de alfabetisering er blijft toenemen. Brazilië boekte een vooruitgang van 6%, van 80% in 1991 tot 86% in 2000 terwijl Pakistan een stijging meldt van 39% in 1994 tot 42% in 1998.

Alle vier de landen, en vooral China, slaagden erin om de alfabetisering van vrouwen te verbeteren. In Brazilië zijn er momenteel iets meer geletterde vrouwen dan mannen. Dat is ook het geval in Belize, de Filippijnen, Honduras en de Seychellen.

De Centraal Afrikaanse Republiek, een van de weinige Afrikaanse landen die gegevens over de geletterdheidsgraad publiceren, zag een stijging van 34% naar 49% in het decennium tot 2000. Maar, net als in Egypte en Pakistan, gaapt er een kloof van 20% tussen de alfabetiseringsgraad van mannen en vrouwen.

Onder jongeren, hier gedefinieerd als de categorie van 15 tot 24 jaar, is de alfabetisering - niet verrassend - doorgaans groter dan onder de volwassenen. In Iran loopt dat verschil op tot 20%. In bijna alle 40 landen steeg de alfabetiseringsgraad sneller onder meisjes dan onder jongens in de jaren 1990.

Ondanks dit goede nieuws, waarschuwt het UIS voor al te veel optimisme. De beschikbare gegevens zijn namelijk gebaseerd op verschillende nationale definities van geletterdheid. Er blijven dus inspanningen nodig, enerzijds nieuwe maatregelen om de alfabetisering te bevorderen en anderzijds nieuwe nationale beleidsrichtlijnen die internationale vergelijkingen moeten bevorderen en betrouwbaarder maken.

Het Instituut wijst er eveneens op dat er wereldwijd nog steeds zo'n 860 miljoen mensen niet kunnen lezen of schrijven, waarvan twee derden vrouwen. Dat is een op vijf volwassenen. Ongeveer 70% van hen woont in Afrika ten zuiden van de Sahara, Zuid en West Azië, de Arabische landen en Noord Afrika. Oost Azië en het gebied van de Stille Zuidzee rapporteren een alfabetiseringsgraad van 86% en tellen samen een ongeletterde bevolking van 185 miljoen mensen. Latijns-Amerika en de Caraïben tellen 39 miljoen ongeletterden, of 11%van de totale volwassen bevolking.

Als de inspanningen voor alfabetisering niet dringend serieus worden opgevoerd, vreest het Instituut dat de wereld in 2015 nog steeds ongeveer 800 miljoen volwassen ongeletterden zal tellen. Nochtans verbonden 160 landen zich er in 2000 toe, in het kader van Onderwijs voor Allen, om tegen 2015 de ongeletterdheidsgraad onder volwassenen te halveren.

Om nieuwe impulsen te geven aan de alfabetisering, lanceerde men het VN Decennium voor Alfabetisering, http://www.unesco.org/education/litdecade

Voor details over de hierboven besproken door het UIS voorgestelde gegevens, http://www.unesco.org/statistics

Over Onderwijs voor Allen vindt u meer informatie in onze rubrieken "extra" en "dossiers"

]]>
Alfabetisering in Afghanistanhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2003/1/29/alfabetisering-in-afghanistanWed, 29 Jan 2003 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2003/1/29/alfabetisering-in-afghanistanDe UNESCO en de Afghaanse regering lanceren een nationaal project om de alfabetiseringsgraad van het land aanzienlijk op te krikken. En dat is nodig: de UNESCO schat dat slechts 51,9 % van de mannen ouder dan 15 jaar en amper 21,9 % van de vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie kunnen lezen en schrijven. Er worden reeds grote inspanningen geleverd om het Afghaanse onderwijs terug op de rails te krijgen en om de kinderen terug naar de school te brengen. Maar ook de volwassen bevolking, die verantwoordelijk is voor de heropbouw van het land en het aanzwengelen van de economie, moet haar kennis en vaardigheden uitbreiden. Na meer dan twee decennia oorlog zijn er nog maar weinig gekwalificeerde arbeidskrachten te vinden in Afghanistan: de meesten ontvluchtten ofwel het land of werden gedood tijdens de conflicten. En onder het Talibanregime mochten vrouwen niet werken en was het verboden voor meisjes om school te lopen.

Het nieuwe LAND AFGHAN project (Literacy and Non-formal Education Development in Afghanistan) dat op 28 januari gelanceerd werd met de ondertekening van een overeenkomst tussen de UNESCO en de Afghaanse regering in Kaboel, wil een deel van de onderwijskloof dichten die de oorlog in het land sloeg.

De nadruk van het project ligt op het uitbouwen van een nationaal netwerk van alfabetiseringsleerkrachten die opgeleid zijn om les te geven volgens de meest moderne methoden van het niet-formeel onderwijs. Het zal mensen ook opleiden in de ontwikkeling en de productie van lesmaterialen en daarvoor de nodige faciliteiten, waaronder drukpersen, voorzien. Een schat aan alfabetiseringsmateriaal ontwikkelt door het Asia/Pacific Cultural Centre (ACCU) in Japan en het regionaal kantoor van de UNESCO in Bangkok, zal worden aangepast en vertaald in de meest gesproken talen van het land.

Tijdens de tweede fase van het project zullen er educatieve gemeenschapscentra worden opgericht in Kaboel en alle streken van Afghanistan om de alfabetiseringsprogramma's toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Er zal bijzondere aandacht gaan naar meisjes en vrouwen, onder meer via het Literacy Resource Centre for Girls and Women, gesponsord door het ACCU.

Het project kan worden opgestart dankzij een bijzondere bijdrage van 500.000 euro die de Japanse regering aan de UNESCO toekende. Het wordt beschouwd als een van de belangrijkste programma's van het VN Decennium voor Alfabetisering (2003-2012) dat officieel gelanceerd wordt op 13 februari op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York.

]]>
Eerste stap naar een betere toekomsthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2002/10/1/eerste-stap-naar-een-betere-toekomstTue, 01 Oct 2002 03:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2002/10/1/eerste-stap-naar-een-betere-toekomstDe Marokkaanse overheid treft een reeks maatregelen om het wijdverspreide analfabetisme onder de bevolking aan te pakken.

Eerste+stap+naar+een+betere+toekomstMet bijna 10 miljoen analfabeten onder de 21,3 miljoen inwoners van 10 jaar of ouder, vormt analfabetisme een ernstig probleem in Marokko. Vandaar dat een land dat economisch gezien "redelijk" ontwikkelt is, de 124ste plaats op 174 landen inneemt op de ontwikkelingsindex die het opleidingsniveau van de bevolking in overweging neemt. Om deze situatie te verbeteren trof de Marokkaanse overheid de voorbije jaren een reeks maatregelen. Recent nog werkte ze samen met de Wereldbank een strategie voor sociale ontwikkeling uit ter bevordering van de toegang tot onderwijs en ter bestrijding van het analfabetisme. Andere maatregelen zijn het oprichten van een departement voor alfabetisering binnen het ministerie van Tewerkstelling, Beroepsopleiding, Sociale Ontwikkeling en Solidariteit, het uitvaardigen van een Nationaal Onderwijscharter en het opstarten van een agentschap voor sociale ontwikkeling.

Doelstelling

Bedoeling van al deze initiatieven is om het analfabetisme tot minder dan 25 percent terug te brengen tegen 2010. Dat doel bereiken en de verwezenlijkingen verderzetten, vraagt een dynamiek die uit twee complementaire luiken bestaat. Er moeten meer mensen ingeschreven worden in het basisonderwijs en de resultaten van het onderwijs moeten geconsolideerd worden. Dat wil zeggen dat er een programma moet opgezet worden om de basisvaardigheden van de arbeidersklasse permanent te ontwikkelen.

De eerste resultaten van de gedane inspanningen zijn hoopgevend. Het aantal mensen dat van de alfabetiseringsprogramma's genoot in 2000/2001 oversteeg het vooropgestelde cijfer van 300.000 deelnemers voor het eerste jaar. Het totaal aantal deelnemers spijkerde zijn vaardigheden bij op verschillende niveaus. 40 percent via de nationale campagne (die werkte met middelen van het ministerie van Onderwijs), 31 percent via de openbare sector (initiatieven van andere ministeries), 27 percent via gemeenschapsprojecten en programma's van ngo's en 2 percent via bedrijven.

Verschuiving

Aan de ene kant geven de perspectieven op middellange termijn aan dat de middelen die het ministerie van Onderwijs voor alfabetisering vrijmaakt zullen verminderen (bovendien worden ze steeds vaker gebuikt om de gestegen inschrijvingen in het basisonderwijs te financieren) maar aan de andere kant lijken andere ministeries de verantwoordelijkheden over te nemen en leggen bedrijven en ngo's ook meer ijver aan de dag met betrekking tot alfabetisering.

Als de gestarte trend zich verder zet is er reden tot optimisme voor wat de te verwachten resultaten betreft, maar men mag niet vergeten rekening te houden met de sociale en economische verwachtingen van de twee hoofddoelgroepen.

Behoeften

De meest gemotiveerde en talrijke groep die interesse betoont voor alfabetisering zijn vrouwen uit landelijke en voorstedelijke gebieden. Het is een uiterst kwetsbare groep die vaak uitgesloten wordt en dus op zoek is naar een uitweg. Het is echter ook een bijzonder moeilijke groep om mee te werken omdat heel wat sociale factoren, zoals conservatieve tradities en zware dagtaken, in de weg staan.

De tweede, economisch achtergestelde, groep bestaat uit het grote aantal niet of weinig geschoolde jongvolwassenen die op zoek zijn naar een job of hun levensstandaard willen verhogen. Voor hen heeft alfabetisering pas echt zin als het een eerste stap is in een duurzaam opleidingsprogramma.

Toekomst

Vandaar dat het nieuwe departement voor alfabetisering zich met financiële steun van de Wereldbank vooral op drie gebieden zal toeleggen: het opstellen van leerplannen en het opleiden van leerkrachten, het ondersteunen van het onderwijsbeheer en het decentraliseren van bepaalde beheerstaken, en tenslotte het evalueren van de activiteiten van andere actoren in het veld, in het bijzonder ngo's.

]]>