UNESCO Platform Vlaanderen, thema "migranten"http://www.unesco-vlaanderen.be2014-12-06T22:42:56Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "migranten"http://www.unesco-vlaanderen.benlUNESCO info 92http://www.unesco-vlaanderen.be/2014/6/4/unesco-info-92Wed, 04 Jun 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/6/4/unesco-info-92O.a. aandacht voor het ergfoed van WOI als werelderfgoed en voor de Vlaamse bijdrage aan de Unesco-programma's voor immaterieel cultureel erfgoed en oceanografie.

UNESCO info 92Om nooit meer te vergeten: Vlaanderen start een breed overleg dat moet leiden tot de erkenning van het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog als werelderfgoed.

Met vereende kracht werken aan duurzame ontwikkeling: Experts buigen zich op bijeenkomst over de vraag hoe de verschillende cultuurconventies van Unesco kunnen samenwerken om wereldwijd duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Internationaal verbinden, plannen en versterken van het borgen van immaterieel erfgoed: Een door Vlaanderen ondersteund Unesco-project gaat dit jaar zeven staten in Zuidelijk Afrika helpen bij het uitwerken van een beleid rond immaterieel cultureel erfgoed.

Op naar een Europees expertennetwerk: Verschillende Nationale Unesco Commissies van Europese landen gaan samenwerken om hun slagkracht te vergroten.

De kostprijs van de leercrisis: Omdat de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende is, sorteren veel investeringen in het (basis)onderwijs weinig of geen effect. Zo verliest de wereldgemeenschap jaarlijks 129 miljard dollar.

Opinie: Wie maalt er om de leerlingen? Onderwijs dat steeds uit hetzelfde vaatje tapt, lest slechts de dorst van enkelen. Als we daadwerkelijk geen enkel talent willen verloren laten gaan, dan moet het anders.

Digitalisering van cultureel erfgoed: Expertseminarie in Brussel pleit voor een aanpassing en harmonisering van de auteursrechtenwetgeving om de digitalisering van cultureel erfgoed op grotere schaal te kunnen voortzetten.

Gidsland voor zeewetenschappelijk onderzoek: Vlaanderen trok vijftien jaar geleden de kaart van de samenwerking met Unesco. Het leidde tot een nieuw tijdperk in het beheer van oceanografische data en bevorderde duurzame ontwikkeling in kustgebieden en droge streken in onder meer Afrika en Latijns-Amerika.

Duurzaam beheer van berggebieden: Bergen fungeren als barometers van de klimaatverandering. Hun kwetsbare ecosystemen vergen een specifieke aanpak om de duurzaamheid van onze toekomst te verzekeren.

Internationale studie van jeugdmigratie: Migratie biedt jonge mensen kansen op onderwijs en werk maar brengt ook ongelijkheden en spanningen voort. Een internationale studie van de Verenigde Naties brengt de situatie van jonge migranten overal ter wereld in beeld.

Download UNESCO info 92


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO info 81http://www.unesco-vlaanderen.be/2011/8/11/unesco-info-81Thu, 11 Aug 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/8/11/unesco-info-81O.a. aandacht voor relatie tussen migratie en klimaatverandering, de opbouw van het onderwijs in Zuid-Soedan en het tweede deel van onze redactionele reeks over UNESCO in Vlaanderen…

UNESCO info 81In UNESCO info 81 lees je onder meer:

UNESCO vraagt meer hulp om het onderwijs in Zuid-Soedan op te bouwen: In het onlangs onafhankelijk geworden Zuid-Soedan, doet UNESCO beroep op de internationale gemeenschap om sneller te handelen en hulp te bieden bij het ontwikkelen van het nationale onderwijssysteem.

Zeven nieuwe inschrijvingen op Vlaamse inventaris cultureel erfgoed: Onder meer de Last Post in Ieper en onze beiaard- en bierbrouwcultuur kregen erkenning.

Paniek zaaien zet geen zoden aan de dijk: Nieuwe publicatie van UNESCO over de relatie tussen migratie en klimaatverandering plaatst het debat over een van de grootste uitdagingen van onze tijd in het juiste perspectief.

40 jaar werken aan duurzame ontwikkeling: Lang voor het begrip duurzame ontwikkeling alomtegenwoordig was, voerde het Mens en Biosfeerprogramma van UNESCO al praktijkonderzoek naar het met elkaar verzoenen van milieubehoud en socio-economische belangen.

Overal zijn jonge mensen op zoek naar hun plaats in de wereld: De Amerikaanse celebrity Monique Coleman reist de wereld rond om bewustzijn te creëren voor de problemen waarmee jongeren kampen.

Internet voor iedereen: Breedbandtechnologie is essentieel voor ontwikkeling in onze steeds meer onderling verbonden wereld. Een geïntegreerde aanpak om de digitale kloof te dichten, dringt zich op.

UNESCO@vlaanderen: Werelderfgoed

Gemeenschappelijke bescherming van natuur en cultuur: In de aanloop naar de veertigste verjaardag van de Werelderfgoedconventie, staan we stil bij het ontstaan en de ontwikkeling van dit baanbrekende verdrag en blikken we vooruit naar de voornaamste uitdagingen voor de toekomst.

Vlaamse begijnhoven: Sinds 1998 behoren Vlaamse begijnhoven tot het UNESCO -werelderfgoed. Ze onderscheiden zich niet enkel door hun materiële karakteristieken maar evenzeer omwille van een aantal immateriële factoren.

Belforten van België en Frankrijk: De inschrijving van de belforten van Vlaanderen en Wallonië in 1999 op de Werelderfgoedlijst, krijgt in 2005 een internationale dimensie na aanvulling met de belforten van Noord-Frankrijk.

De historische binnenstad van Brugge: Historische steden zijn traditioneel sterk vertegenwoordigd op de Werelderfgoedlijst. Brugge verwierf in 2000 een plaats op de prestigieuze lijst. Een eer maar ook een uitdaging om een dynamische stadsevolutie te verzoenen met de werelderfgoedstatus.

Het Complex woning-ateliers-museum Plantin-Moretus: Het kroonjuweel van de Antwerpse musea is dankzij zijn unieke voorgeschiedenis, uitstekende bewaring en rijke collecties sinds 2005 ingeschreven op de Werelderfgoedlijst.

Download UNESCO info 81


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO mengt zich in debat over migratie en klimaatveranderinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/7/15/unesco-mengt-zich-in-debat-over-migratie-en-klimaatveranderingFri, 15 Jul 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/7/15/unesco-mengt-zich-in-debat-over-migratie-en-klimaatveranderingNieuwe publicatie van UNESCO over de relatie tussen migratie en klimaatverandering plaatst het debat over een van de grootste uitdagingen van onze tijd in het juiste perspectief.

UNESCO mengt zich in debat over migratie en klimaatverandering (cover)Hoewel doemscenario's over een vloedgolf aan klimaatvluchtelingen ongegrond zijn en averechts werken, blijkt dat klimaatsverandering in toenemende mate een belangrijke factor voor migratie wordt. Dit is de eindconclusie van deze eerste gezaghebbende studie over de relatie tussen klimaatsverandering en migratie, gepubliceerd door UNESCO en Cambridge University Press.

De studie Migration and Climate Change brengt 26 experten samen, elk een autoriteit in hun domein zoals antropologie, demografie, economie, geografie, klimatologie en recht. Aan de hand van een aantal casestudies uit Bangladesh, Brazilië, Nepal en de eilanden uit de Stille Oceaan analyseren de wetenschappers de vaak verontrustende statistische gegevens. De auteurs willen hiermee een aantal mythes doorprikken over een van de meest besproken maar minst begrepen aspecten van de klimaatverandering.

Vitale bijdrage tot een groot debat

UNESCO directeur-generaal Irina Bokova hecht veel belang aan deze problematiek. Sinds 1 juli 2011 is ze voorzitter van de Global Migration Group, een samenwerking tussen 16 intergouvernementele organisaties actief op het domein van internationale migratie. "Deze nieuwe publicatie is een belangrijke bijdrage aan een van de grootste debatten van onze tijd. We lezen allemaal de schrikwekkende krantenkoppen die ons waarschuwen voor de tientallen miljoenen mensen die zullen verhuizen tengevolge van klimaatverandering. Dit boek gaat op zoek naar de bewijzen voor deze stelling en toont ons wat op het spel staat, zeker op het vlak van de mensenrechten. De auteurs geven een aantal waardevolle richtlijnen mee voor lokale, nationale en internationale beleidsmakers," aldus Bokova.

UNESCO mengt zich in debat over migratie en klimaatverandering

Een probleem met vele oorzaken

In de studie wordt benadrukt dat, hoewel het belang ervan stijgt, klimaatverandering slechts één van de factoren is die mensen er toe drijft hun huis of land te verlaten. Het negeren van de andere oorzaken is de reden waarom het publieke en politieke debat vervormd en gepolariseerd is. "De doemscenario's van milieubeschermers hebben waarschijnlijk meer bijgedragen aan het brandmerken van migranten en vluchtelingen en het rechtvaardigen van repressieve maatregelen door de overheid, dan aan het milieubewustzijn zelf." Dit besluit Stephen Castles, medeauteur van de studie en codirecteur van het International Migration Institute van de universiteit van Oxford. Toch erkennen de auteurs dat tropische cyclonen, zware regenval en overstromingen, droogte en woestijnvorming en de stijging van de zeespiegel in aanzienlijke mate migratie beïnvloeden. Maar de 26 experten benadrukken dat naast meer onderzoek ook actie in het veld, op alle niveaus, belangrijk is.

Een duidelijke boodschap

Volgens de auteurs betekent de gebrekkige vooruitgang in internationale onderhandelingen dat "het te laat zal zijn voor strategieën om onomkeerbare veranderingen in klimaat af te remmen of te voorkomen." Bovendien moeten de grootste vervuilers dringend "wereldwijd samenwerken om de aanpassing aan de klimaatverandering financieel, wetenschappelijk en logistiek te ondersteunen." In de studie worden daarom een aantal voorstellen gedaan. Naast economische diversifiëring pleit men ook voor een andere aanpak van de overheid rond grensoverschrijdende en platteland-stadsmigratie: van beperking en bestraffing naar hulp aan hen die in veilige en menswaardige omstandigheden willen leven. Verder is ook samenwerking op alle niveau's en tussen verschillende partijen noodzakelijk wil men de echte uitdagingen begrijpen en oplossingen vinden.


]]>
UNESCO info 2009http://www.unesco-vlaanderen.be/2009/12/21/unesco-info-2009Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/12/21/unesco-info-2009Download de vier nummers van jaargang 2009.

UNESCO info 72

Water is essentieel voor ontwikkeling: Een nieuwe editie van het VN Wereldwaterrapport benadrukt de essentiële rol van water voor ontwikkeling en wijst op de vele voordelen van het investeren in goede watervoorziening en duurzaam beheer.

Gouden tijd voor sterrenkunde: De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties riep 2009 uit tot Internationaal Jaar van de Sterrenkunde en gaf de coördinatie in handen van UNESCO.

Financiële crisis dreigt ook ontwikkelingslanden zwaar te treffen: De globale financiële crisis zal grote gevolgen hebben voor de ontwikkelingshulp en de meest kwetsbare burgers dieper in de armoede duwen, zo waarschuwt een UNESCO-analyse.

UNESCO Atlas bedreigde talen: West-Vlaams en Limburgs in gevaar: Ruim een derde van alle talen dreigt uit te sterven, zo blijkt uit de nieuwe UNESCO Atlas van bedreigde talen. Ook het West-Vlaams en het Limburgs staan op de rode lijst.

Wie spreekt er Ch'ti? : De Franse film Bienvenue chez les ch'tis krijgt de lachers op de hand maar de realiteit van de Ch'ti taal is minder vrolijk.

Scholen bouwen voor betere wereld: Zonder onderwijs voor meisjes is een betere wereld voor iedereen onmogelijk, zo luidt de overtuiging van een Greg Mortenson, een opmerkelijk ontwikkelingswerker die scholen bouwt in de afgelegen gebieden van Pakistan en Afghanistan.

Ethiek gaat over moreel handelen en risico's afwegen: De internationale expertencommissie die UNESCO adviseert over ethische aangelegenheden op het domein van wetenschap en technologie wil een kader creëren om beter te kunnen inspelen op de snelle wetenschappelijke en technologische ontwikkeling en de ethische gevolgen van klimaatverandering onderzoeken.

Erkenning voor vrouwen in de wetenschap: UNESCO en L'Oréal erkennen jaarlijks de waardevolle bijdrage van vrouwen aan de nog steeds door mannen gedomineerde wetenschap.

Download UNESCO info 72

UNESCO info 73

Inventaris immaterieel cultureel erfgoed uitgebreid: Onder meer de Sinterklaasviering en de garnaalvisserij te paard zijn opgenomen op de Vlaamse inventaris van immaterieel cultureel erfgoed.

Vlaamse UNESCO Leerstoel promoot preventieve erfgoedconservatie: Een nieuwe UNESCO Leerstoel aan de K.U. Leuven draagt het concept van preventieve erfgoedconservatie internationaal uit.

Recht op onderwijs onder vuur: Ervoor zorgen dat kinderen hun recht op onderwijs kunnen uitoefenen, is één van de hoogste prioriteiten van UNESCO. Er heerst dan ook grote bezorgdheid over een nieuw VN-rapport waaruit blijkt dat scholen, leerlingen en leerkrachten in verschillende conflictgebieden het doelwit van aanslagen zijn.

Oceanen verdienen meer aandacht en respect: Naar aanleiding van de eerste Wereldoceaandag breekt het hoofd van UNESCO's Intergouvernementele Oceanografische Commissie een lans voor een beter duurzaam beheer van onze belangrijkste natuurlijke hulpbron.

Volwassenenonderwijs bevordert ontwikkeling: Educatie voor volwassenen en levenslang leren zijn cruciale elementen om de ontwikkeling te bevorderen, dat is de boodschap waarvan een internationale conferentie beleidsmakers wil bewust maken.

Sri Lankaans journalist krijgt postuum UNESCO-prijs voor Persvrijheid: De eerder dit jaar vermoorde Lasantha Wickrematunge die zich jarenlang inzette voor vrije meningsuiting, is door een internationale jury gekozen als laureaat van de Prijs voor Persvrijheid 2009.

Efficiënter debatteren in de UNESCO-arena: De Vlaamse UNESCO Commissie organiseerde samen zijn Nederlandse en Luxemburgse tegenhanger een bijeenkomst om een nieuwe benadering van de regionale consultaties van Nationale UNESCO Commissies op internationale schaal te promoten

Afrikaanse filmindustrie rukt op: Nigeria is de tweede grootste filmproducent ter wereld en laat daarmee de Verenigde Staten achter zich, zo blijkt uit een recent rapport van het UNESCO Instituut voor Statistiek.

Vlaamse steun voor wetenschappelijke projecten: Vlaanderen maakt internationaal school door op een geconcentreerde en toekomstgerichte manier wetenschappelijke projecten van UNESCO te ondersteunen die het duurzaam beheer van kusten en natuurlijke rijkdommen in voornamelijk ontwikkelingslanden mogelijk helpen maken door capaciteitsopbouw en het versterken van nationale infrastructuur in een internationale omgeving.

Download UNESCO info 73

UNESCO info 74

Internationale richtlijnen voor seksuele opvoeding: Een reeks nieuwe richtlijnen moet landen helpen om een beter beleid te voeren rond seksuele voorlichting op school om zo de verspreiding van hiv en seksueel overdraagbare aandoeningen te bestrijden.

We moeten meer doen om ontwikkelingslanden te helpen: Na tien jaar het Secretariaat van UNESCO te hebben geleid, blikt directeur-generaal Koïchiro Matsuura terug op de voornaamste evoluties onder zijn beleid.

De volgende stap voor oceaanobservatie: Wetenschappers van over de hele wereld komen in september samen om te bespreken hoe oceaanobservatie zich in de toekomst moet ontwikkelen om tegemoet te komen aan sociale en economische behoeften en om het klimaatbeleid beter te ondersteunen.

Restauratie van Babylon op gang schieten: Een rapport formuleert concrete aanbevelingen om de geteisterde archeologische site van Babylon in Irak in eer te herstellen.

Democratie is het delen van macht: Voormalig VN secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali praat over het belang om de globalisering te democratiseren en over het versterken van de solidariteit onder ontwikkelingslanden.

Chinees pilootproject voor bescherming jonge migranten: Chinese steden krijgen te maken met een instroom van goedkope arbeidskrachten die bijdragen tot de economische ontwikkeling. Een pilootproject onder leiding van UNESCO wil ervoor zorgen dat de rechten van deze migranten gerespecteerd worden.

Alfabetisering als ijkpunt voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling: De internationale gemeenschap van beleidsmakers, donors en hulporganisatie investeren onvoldoende in de alfabetisering van volwassenen terwijl nochtans voldoende is bewezen welke verstrekkende gevolgen alfabetisering kan hebben op de persoonlijke en de maatschappelijke ontwikkeling wanneer het op een duurzame en doelgerichte manier wordt aangepakt.

Download UNESCO info 74

UNESCO info 75

Koers voor de komende twee jaar uitgestippeld: De Algemene Conferentie van UNESCO bepaalde waarop de Organisatie zich de komende twee jaar zal toeleggen en verkoos een nieuwe directeur-generaal die de komende vier jaar het stuur in handen krijgt.

Meer investeren in culturele diversiteit: In een snel veranderende wereld tengevolge van globalisering staat culturele diversiteit onder druk. Een ruimere interpretatie van het begrip en meer investeringen in culturele diversiteit kunnen de globale ontwikkeling bevorderen, zo blijkt uit een recent veelomvattend rapport van UNESCO.

Jongeren vragen meer inspraak: Tijdens het zesde UNESCO Jeugdforum gaven jongeren uit meer dan 80 landen aan welke onderwerpen zij als prioritair beschouwen en bespraken ze hoe UNESCO de band met jongeren en jeugdorganisaties nauwer kan aanhalen.

UNESCO richt schijnwerpers op immaterieel erfgoed: De Heilig Bloedprocessie van Brugge is één van de elementen die zijn erkend door UNESCO in het kader van de Conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed. De Conventie zet vooral in op bescherming en duurzaam erfgoedbeheer.

Belgisch andersglobalist krijgt UNESCO-Madanjeet Singh Prijs: François Houtart is een van de twee laureaten van de UNESCO-Madanjeet Singh Prijs voor de Bevordering van Verdraagzaamheid en Geweldloosheid.

Irakezen moeten massaal verhuizen door watertekort: Landelijke gemeenschappen in het noorden van Irak kampen met grote watertekorten door aanhoudende droogte en slecht onderhoud van traditionele watervoorzieningssystemen. UNESCO luidt de noodklok en plant een nieuw initiatief om de dramatische situatie te verhelpen.

Stimulans voor jonge researchers: Drie jonge Belgische wetenschappers kunnen genieten van een beurs onder de noemer van het programma L'Oréal-UNESCO Voor Vrouwen en Wetenschap.

Discriminatie bestrijden in Oost-Europa: Hiv en aids blijven oprukken in Oost-Europa. Een nieuw UNESCO-project wil de epidemie indijken en de discriminatie bestrijden die gepaard gaat met de ziekte.

Grenzeloze diploma's dankzij UNESCO en Raad van Europa: Een recent verdrag waar ons land onlangs tot toetrad, maakt het gemakkelijker om in een groot deel van de wereld in het buitenland te gaan studeren of werken.

Download UNESCO info 75


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO info 2007http://www.unesco-vlaanderen.be/2007/12/21/unesco-info-2007Fri, 21 Dec 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/12/21/unesco-info-2007Download de vier nummers van jaargang 2007.

UNESCO info 64

Witte raven: Er zijn meer vrouwelijke researchers dan ooit maar toch hebben vrouwen in dit domein nog een grote achterstand op hun mannelijke collega's, niet in het minst op de hoogste sporten van de professionele ladder.

Conventie Culturele Diversiteit van kracht: Een plotse golf van nieuwe ratificaties zorgde ervoor dat de Conventie over de Bescherming en Promotie van de Diversiteit van Culturele Expressies op 18 maart 2007 van kracht werd.

Jongeren over interculturele dialoog: In de aanloop naar het internationaal Jeugdforum brengt de UNESCO jongerenvertegenwoordigers van verschillende regio's samen om acties ter bevordering van de interculturele dialoog te bespreken. De Vlaamse deelneemster aan zo'n bijeenkomst brengt verslag uit.

Een internationaal forum voor migranten: Via een radiomarathon en een website krijgen migranten van over de hele wereld een forum aangeboden om hun stem te laten horen over de kwesties die hen aanbelangen.

Antidopingconventie schiet uit de startblokken: Met Justine Henin als uithangbord voor de strijd tegen doping, is de UNESCO Antidopingconventie op 1 februari 2007 in werking getreden.

Afrikaanse hersenvlucht tegengaan: De Japanse overheid financiert een beursprogramma waarmee de UNESCO jonge wetenschappers de kans geeft om zich in het buitenland verder te bekwamen zonder dat ze daarvoor hun thuisland de rug moeten toekeren.

Persvrijheid op het internet: Het internet is het symbool bij uitstek voor de vrije uitwisseling van ideeën en informatie. Maar is het internet wel zo vrij als we denken en komt die vrijheid niet steeds meer in het gedrang?

Nieuwe media openen nieuwe wereld: De UNESCO organiseerde een reeks workshops om Palestijnse journalisten optimaal gebruik te leren maken van het internet.

Caraïben zitten op dezelfde golflengte: Van Haïti tot Jamaica zorgt een actief netwerk van lokale radiostations voor de uitwisseling van kennis en ideeën over hoe gemeenschappen hun specifieke problemen kunnen aanpakken.

Afghaans erfgoed terugbezorgd: Zo'n 1.400 kunstvoorwerpen zijn na acht jaar veilige bewaring in Zwitserland terugbezorgd aan Afghanistan. Een belangrijke stap in de rehabilitatie van het Afghaanse cultuurpatrimonium.

Download UNESCO info 64

UNESCO info 65

Onderwijs steeds vaker doelwit van geweld: Steeds meer kinderen wordt het recht op onderwijs ontzegd omdat politiek of militair geweld het onderwijs als doelwit kiest, dat blijkt uit een recent Unesco-rapport.

Klimaatverandering bedreiging voor werelderfgoed: Een nieuw rapport bundelt 26 casestudies die aantonen dat het cultureel en natuurlijk werelderfgoed ernstig bedreigt wordt door klimaatverandering.

Afghaanse vrouwen verrichten pionierswerk: Een door de UNESCO ondersteunde Afghaanse radiozender en internetcafé wil vrouwen vooral beter vertrouwd maken met media en informatietechnologie maar moet daarvoor opboksen tegen hardnekkige vooroordelen en een stugge mentaliteit.

Uitdaging voor Afrika
Afrika is zich bewust van het belang van bio-ethiek en een ethische benadering van de ontwikkeling van wetenschap en technologie en buigt zich over hoe het dit bewustzijn kan omzetten in beleid.

Werk van lange adem: Twee eminente voorvechtsters van de mensenrechten laten hun licht schijnen over het respect voor bio-ethiek en vrouwenrechten in de wereld in het algemeen, en in de Arabische en moslimlanden in het bijzonder.

S.O.S. met de nieuwe media: Een nieuw regionaal communicatiecentrum voor de Filipijnen moet ervoor zorgen dat lokale gemeenschappen beter voorbereid zijn op natuurrampen en de verantwoordelijken daadkrachtiger kunnen optreden om de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken.

Consumptie is ons grootste probleem: Doemscenario's als zouden we in de toekomst met zoveel mensen zijn dat het niet meer leefbaar is op onze planeet, lijken definitief tot het verleden te behoren. Er is zelfs sprake van een bevolkingsdaling. Maar er dient zich een nieuwe probleem aan: de manier waarop we met zijn allen consumeren.

Corruptie in het onderwijs hypothekeert toekomst: Op verschillende niveaus van het onderwijs komen wereldwijd vormen van corruptie voor. Dit is bijzonder erg omdat het raakt aan een van de basisdoelen van onderwijs, het overbrengen van waarden. Een nieuw rapport van de UNESCO belicht het probleem en draagt oplossingen aan.

Kind niet met het badwater weggooien: Een schandaal rond de, inmiddels voormalige, topman voor Onderwijs bij de UNESCO dreigde de hervormingen van de sector op de helling te zetten maar uiteindelijk kon de crisis tijdens de Uitvoerende Raad bezworen worden. Andere hervormingen krijgen langzaam vorm.

Download UNESCO info 65

UNESCO info 66

Voor meer vrouwen in de wetenschap: Drie jonge Belgische wetenschapsters hebben van de UNESCO en cosmeticagigant L'Oréal een beurs voor wetenschappelijk onderzoek gekregen. Het doel van deze beurs is de vrouwelijke aanwezigheid in de wetenschap te stimuleren.

Veel vrouwen haken af: Vrouwen zijn vandaag nog altijd ondervertegenwoordigd en ondergewaardeerd in de wetenschap. Gewoon Hoogleraar en sp.a volksvertegenwoordiger Christine Van Broeckhoven streeft naar meer gelijkheid.

Beter onderwijs voor Roma-kinderen: Het opleidingsniveau van de Roma is onrustwekkend laag. Maar liefst de helft van de Roma-kinderen in Europa maakt het lager onderwijs niet af. UNESCO en de Raad van Europa willen daar iets aan doen.

Racisme belemmert ontwikkeling: De Afrikaanse Coalitie van Steden tegen Racisme bindt de strijd aan tegen discriminatie om de economische en sociale ontwikkeling te bevorderen.

UNESCO, de wil en de weg: Van 16 oktober tot 3 november 2007 houdt de UNESCO haar tweejaarlijkse Algemene Conferentie waarop de lidstaten beslissen over het programma (en het daar tegenoverstaande budget) dat de Organisatie de komende twee jaar moet uitvoeren. Er wordt eveneens een nieuwe middellange termijnstrategie goedgekeurd die de krachtlijnen voor de komende zes jaar uitstippelt. Voor ons de aanleiding voor een reeks artikels waarin de toplui van de UNESCO uitleg geven over wat volgens hen de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren zijn maar waarin ze eveneens stilstaan bij wat de Organisatie tot nu toe verwezenlijkte.

Download UNESCO info 66

UNESCO info 67

Een warmere wereld zal een ziekere wereld zijn: Dat klimaatverandering ecosystemen verstoort en natuurlijk en cultureel erfgoed bedreigt, begint stilaan tot iedereen door te dringen. Klimaatwijziging blijkt echter ook een gevaar voor de volksgezondheid te betekenen

Voorzichtige koerswijziging: De Algemene Conferentie legde de strategie van de UNESCO voor de komende zes jaar vast. Grote debatten en radicale koerswijzigingen bleven uit maar er werden voorzichtige, zij het belangrijke, stappen gezet in de richting van een meer slagkrachtige Organisatie.

Groeiende speler op het internationaal toneel: Tijdens haar Algemene Conferentie organiseerde de UNESCO een forum om het groeiende belang van de civil society voor de internationale gemeenschap te benadrukken.

Tussen Bahrein en Bhutan: De Vlaamse jongerenvertegenwoordiger kijkt met scherpe blik terug op het vijfde UNESCO Jeugdforum. Als de UNESCO jongeren echt zo serieus neemt als ze zelf toetert, dan moet de Organisatie haar woorden dringend in meer daden omzetten, zo luidt zijn analyse.

Belgische expertise ondersteunt Werelderfgoedcentrum: Belgische experts zullen samenwerken met het UNESCO Werelderfgoedcentrum om een aantal Latijns-Amerikaanse werelderfgoedsites in kaart te brengen en instrumenten te ontwikkelen die hun beheer ten goede moet komen.

Dresden niet langer werelderfgoed? : De bouw van een moderne brug over de Elbe in Dresden kan leiden tot het verliezen van de werelderfgoedstatus.

Onderwijsfinanciering op de weegschaal: De wereldwijde uitgaven aan onderwijs concentreren zich in enkele landen. Dat stelt een nieuw rapport van het UNESCO Instituut voor statistiek.

Watereducatie voor Chinese kinderen: Een project dat zich richt tot schoolkinderen wil meer bewustzijn scheppen in China omtrent de noodzaak om zorgzaam en spaarzaam met water om te springen

Bewakers van het publieke belang: Wetenschappelijke journalisten zijn van groot belang voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling en goed bestuur.

Het blijft een mannenwereld: Een recent rapport van het UNESCO Instituut voor Statistiek bevestigt dat het nog steeds vooral mannen zijn die in de wetenschappelijke sector aan de slag zijn. Vrouwen winnen wel terrein, vooral in de biologische en medische wetenschap.

Download UNESCO info 67


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO info 2006http://www.unesco-vlaanderen.be/2006/12/21/unesco-info-2006Thu, 21 Dec 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/12/21/unesco-info-2006Download de vier nummers van jaargang 2006.

UNESCO info 60

Conventie Immaterieel Erfgoed binnenkort van kracht: De Conventie voor de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed treedt in werking op 20 april 2006. Vraag is of België iets in de pap te brokken zal hebben bij het maken van de afspraken over de implementering van de conventie.

Kijken mag, aankomen ook: Een roedel jonge wolven bewerkte de conventie immaterieel erfgoed tot een speelse expositie voor iedereen die jong van geest is.

Op goede weg: De bescherming van de vallei rond Kathmandu zat lang in een sukkelstraatje. Met de hulp van het Unesco-kantoor in de Nepalese hoofdstad is een koerswijziging ingezet en lijkt men eindelijk op goede weg.

China rukt op: Een mondiaal Unesco-rapport geeft een stand van zaken van de wetenschappelijke sector en getuigt van het toenemende belang van China.

Functionele alfabetisering van vrouwen: Een alfabetiseringsprogramma van de UNESCO geeft vrouwen op het Chinese platteland het zelfvertrouwen en de vaardigheden die ze nodig hebben om uit te groeien tot gemeenschapsleiders.

Nieuwe waterfilter kan miljoenen levens redden: Het UNESCO-IHE Instituut voor Watereducatie ontwikkelde een nieuwe filter die water zuivert van arsenicum. De nieuwe technologie kan miljoenen mensenlevens redden maar om de filter in massa te kunnen produceren, zijn geldschieters nodig.

Armoede overwinnen: Aangepaste wetenschappelijke en technische opleidingen openen nieuwe deuren voor meisjes op het Kameroense platteland.

Nieuwe start voor kindsoldaten: De UNESCO financiert een proefproject om voormalige Liberiaanse kindsoldaten terug in de samenleving te integreren.

Mobiliteit voor iedereen: Grenzen zijn niet van toepassing op de mensenrechten en migratie is een van de grote uitdagingen van onze tijd. De Sector voor Sociale en Menswetenschappen van de UNESCO onderzoekt de ethische, economische en sociale gevolgen van het openen van de grenzen.

Bouwen aan een wereld van leren voor iedereen: De adjunct-directeurgeneraal van de UNESCO voor Onderwijs doet een opmerkelijke oproep voor meer inspanningen en samenwerking in het streven naar Onderwijs voor Allen tegen 2015.

Download UNESCO info 60

UNESCO info 61

Maritiem wereldcentrum draait op volle toeren: Het in Oostende gevestigde maritiem centrum van de UNESCO dat de wereld leert omgaan met oceanografische data, heeft een succesvol eerste werkjaar achter de rug en zet een ambitieuze koers naar de toekomst.

Vlaamse steun voor internationale waterprojecten: Via het Vlaams UNESCO Trustfonds voor Wetenschappen geeft Vlaanderen extra steun voor internationale projecten voor geïntegreerd waterbeheer.

Watercrisis is een kwestie van bestuur: Het tweede Wereldwaterrapport zegt dat een aantal belangrijke waterproblemen te wijten zijn aan een gebrek aan goed bestuur.

Verwoestijning is een groeiend probleem: Een specialist inzake verwoestijning die regelmatig samenwerkt met de UNESCO, geeft in dit woestijnjaar tekst en uitleg bij het verschijnsel woestijnvorming.

Vlaanderen opent de schoolpoorten: Een groep onderwijsspecialisten die een intensieve opleiding volgen aan het Internationaal Instituut voor Onderwijsplanning bracht een studiebezoek aan Vlaanderen om ons onderwijssysteem door te lichten.

Lerarentekort hypothekeert Onderwijs voor Allen
Onder leiding van de UNESCO mikt de internationale gemeenschap op basiseducatie voor iedereen tegen 2015, een objectief dat niet gehaald kan worden zonder fors te investeren in meer leerkrachten.

Hier preekt men niet: Een jong projecthuis voor actueel erfgoed trekt door Vlaanderen met een speelse expositie en boeiende workshops om kinderen en jongeren te sensibiliseren voor immaterieel cultureel erfgoed en culturele diversiteit.

Download UNESCO info 61

UNESCO info 62

Werelderfgoedlijst groeit verder aan: Het Werelderfgoedcomité erkende 18 nieuwe werelderfgoedsites en wil dat er werk gemaakt wordt van het verminderen van de schadelijke gevolgen van klimaatverandering waaronder werelderfgoedsites te lijden hebben.

Educatie voor een betere toekomst: De UNESCO neemt het voortouw in het VN Decennium voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.

Dorst lessen dankzij de zon: Twee wetenschappers die actief zijn in een Unesco-project voor het duurzaam beheer van halfwoestijnen vertellen het relaas van hoe ze de bedoeïenen van het Omayed biosfeerreservaat in Egypte aan drinkwater hielpen.

Weg met de schoolboeken: In India leren mensen lezen en schrijven, en veel meer, met behulp van nieuwe informatietechnologie.

Achtergestelde jongeren leren zich uit de slag trekken: Een in de lokale gemeenschap verankerd project in Barbados biedt jongeren een opleiding en een kans om zich persoonlijk en economisch te ontwikkelen.

Steden tegen racisme: De UNESCO bouwt aan een internationaal netwerk van steden die door onderlinge uitwisseling en samenwerking de strijd tegen racisme en discriminatie opvoeren.

Internet op wielen: Een aangepaste uit de kluiten gewassen brommer op drie wielen brengt radio en internet naar afgelegen dorpen in het binnenland van Sri Lanka

De mens van morgen: Een vierdaags festival brengt wetenschappers, normgevers en kunstenaars samen om van gedachten te wisselen met elkaar en het publiek over de invloed die wetenschappelijke en technologische ontwikkeling zullen hebben op de mens en maatschappij van de toekomst.

Conventie immaterieel erfgoed van start: Erfgoedspecialist Marc Jacobs vertelt een boeiend verhaal van achter de schermen van de eerste Algemene Vergadering van lidstaten van de Unesco-conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed. Over erfgoed werd weinig gesproken, zo blijkt: eerst moesten de leden van het Intergouvernementeel comité voor de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed verkozen worden.

Download UNESCO info 62

UNESCO info 63

Opwarming klimaat bedreigt uniek archeologisch erfgoed: Mede dankzij een speling van de natuur is de ondergrond van het Siberische Altajgebergte een ware archeologische schatkamer. Maar de opwarming van het klimaat zou de meer dan twintig eeuwen lang bewaarde schatten in een mum van tijd kunnen doen verdwijnen. De Universiteit Gent onderzoekt samen met de UNESCO hoe de schade kan beperkt worden.

Onvoldoende zorg voor zeer jonge kinderen: De internationale gemeenschap spant zich in om tegen 2015 alle kinderen op de schoolbanken te krijgen maar ziet daarbij kleuters over het hoofd.

Een balletje slaan voor gelijkheid: De UNESCO gaat samenwerken met de spelersorganisatie van het vrouwentennis om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen.

Scoren voor straatkinderen: De UNESCO mobiliseert sportlui en werft fondsen om straatkinderen te helpen om te reïntegreren in de samenleving.

De strijd tegen extreme armoede: De strijd tegen armoede moet op vele fronten gevoerd worden. De UNESCO levert in haar verschillende actiedomeinen een bijdrage tot de verwezenlijking van de eerste Millenniumdoelstelling. Een overzicht.

Van schuitje tot speedboot: Het Intergouvernementeel Comité van de Unesco-conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed is gelanceerd.

Solidariteit voor duurzame ontwikkeling: Een feestelijk colloquium in Gent stond stil bij 60 jaar UNESCO en hing een multidisciplinair beeld op van de Organisatie die mensen en culturen nader tot elkaar wil brengen om samen aan een betere toekomst voor iedereen te werken.

Klimaat voor verandering: De voorbije Uitvoerende Raad van de UNESCO boog zich over de toekomst en de rol van de Organisatie. Voorzichtig optimisme is geoorloofd: er lijkt bereidheid tot verandering te zijn.

Download UNESCO info 63


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Rechten arbeidsmigranten beschermdhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2003/8/14/rechten-arbeidsmigranten-beschermdThu, 14 Aug 2003 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2003/8/14/rechten-arbeidsmigranten-beschermdEen nieuwe VN-conventie die de rechten van arbeidsmigranten beschermt is in werking getreden. Voorlopig blijven Europa en Amerika aan de zijlijn staan, waardoor het volle door de conventie beoogde effect uitblijft. Op 1 juli 2003 werd de Internationale conventie ter bescherming van de rechten van alle arbeidsmigranten en hun gezinsleden van kracht. Haar voornaamste doel is de rechten van arbeidsmigranten, een bijzonder kwetsbare bevolkingsgroep, te beschermen tegen uitbuiting en schending van hun mensenrechten. De eerste 22 landen die de conventie ratificeerden zijn emigrantenlanden, geen enkel belangrijk immigrantenland sloot zich tot nu toe aan bij de conventie.

Innoverend

De conventie is op verschillende gebieden innoverend. Ten eerste betekent ze een aanzienlijke vooruitgang voor de verdediging van de fundamentele rechten van arbeidsmigranten, zowel legale als illegale, en hun gezin, waarbij alle aspecten en dimensies van het migratieproces aan bod komen, van het land van herkomst tot aan het land van bestemming. De conventie kwam er op initiatief van 3 VN-agentschappen (het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten, de Internationale Arbeidsorganisatie en de UNESCO), de Internationale Organisatie voor Migratie en 10 ngo's die werkzaam zijn rond de bescherming van de rechten van arbeidsmigranten.

Tegenwoordig is één op 35 mensen migrant. Het aantal mensen dat woont en werkt in een ander dan hun eigen land, wordt geschat op 175 miljoen, of 3% van de wereldbevolking. Die cijfers komen uit het Internationaal Migratierapport van de Verenigde Naties uit 2002 en omvatten ook vluchtelingen (hun aantal wordt geschat op 16 miljoen). Bijna alle landen zijn betrokken partij, hetzij als zender, ontvanger of doorgangsgebied, of soms alledrie.

Toepassing

De nieuwe conventie geldt in de 22 landen die ze tot nu toe ratificeerden, zijnde (in volgorde van ratificering): Egypte, Marokko, Seychellen, Colombia, Filippijnen, Oeganda, Sri Lanka, Senegal, Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Azerbeidzjan, Mexico, Ghana, Guinee, Bolivia, Uruguay, Belize, Tajikistan, Ecuador, El Salvador, Guatemala en Mali.

Momenteel blijft de impact van de conventie beperkt aangezien geen enkel Europees of Noord-Amerikaans land de tekst ratificeerde en net daar bijna 60% van de migranten wonen (respectievelijk 56 en 41 miljoen). Bovendien ratificeerde ook geen enkel van de andere belangrijke landen van bestemming de conventie, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Jordanië, Israël, Japan of Australië.

Migratiestroom

Uit de cijfers van het VN-rapport uit 2002 blijkt dat de migratiestroom zich blijft doorzetten: tussen 1990 en 2000 kenden de ontwikkelde landen de grootste toename aan migranten (+13 miljoen in Noord-Amerika, een stijging met 48% en +8 miljoen in Europa, een toename met 16%). Bijna één op 10 inwoners in de ontwikkelde landen is immigrant, tegenover één op 70 in ontwikkelingslanden. De conventie versterkt de bescherming van hun rechten zoals die al voorzien werd in eerdere conventies uit 1949 en 1975 van de Internationale Arbeidsorganisatie. De tekst is innovatief in die zin dat hij ook de fundamentele rechten van illegale migranten vrijwaart. Hij erkent ook de rechten van de families van de migranten en doet aanbevelingen met betrekking tot gezinshereniging. De conventie wil dat arbeidsmigranten dezelfde rechten genieten als nationale arbeiders.

De conventie wil onmenselijke werk- en leefomstandigheden, fysiek en seksueel misbruik en vernederende behandeling van arbeidsmigranten voorkomen; de vrijheid van gedachte, meningsuiting en religie garanderen; alle arbeidsmigranten effectief beschermen tegen geweld, fysieke verwonding, bedreiging en intimidatie, hetzij door publieke figuren of private individuen, groepen of instellingen; migranten de toegang tot informatie over hun rechten garanderen en tenslotte verzekeren dat migranten het recht hebben om deel te nemen aan de activiteiten van vakbonden en vakverenigingen.

Universeel en ondeelbaar

Verschillende artikels van de conventie behandelen het recht van migranten om in contact te blijven met hun land van herkomst, om permanent of tijdelijk naar dat land terug te keren, om politiek te participeren en om fondsen naar hun thuisland over te maken.

De conventie bevestigt de ondeelbaarheid en universaliteit van de fundamentele mensenrechten. Gabriela Rodriguez Pizarro, sinds 1999 Bijzonder VN Rapporteur over de Mensenrechten van Migranten voor de Mensenrechtencommissie, is tevreden dat de conventie van kracht is, temeer omdat ze de "mensenrechten van illegale migranten erkent." Want, zo benadrukt ze, "vanaf de eerste dag dat ik mijn huidige job opnam, hoor ik verhalen van migranten die het slachtoffer zijn van internationaal georganiseerde misdaadbendes, slachtoffers van mensensmokkel en slavenhandel, mensen die willekeurig worden misbruikt of uitgebuit. Omwille van hun illegaal statuut, zijn deze mensen bang om de misbruiken aan te klagen, bang als ze zijn om te worden ontdekt, opgepakt en gedeporteerd."

Sans papiers

Om de uitbuiting van arbeiders zonder papieren beter te bestrijden, doet de conventie aanbevelingen over maatregelen om clandestiene verplaatsingen van migranten te voorkomen, door acties te ondernemen tegen het verspreiden van misleidende informatie en strengere sancties te nemen tegen mensensmokkelaars en lui die mensen zonder papieren tewerkstellen.

Volgens de conventie mag geen enkele migrantenarbeider onderworpen worden aan slavernij of dwangarbeid. Vooral voor vrouwelijke arbeidsmigranten een belangrijke passage, onderstreept Gabriela Rodriguez Pizarro, "het aantal berichten over het smokkelen van vrouwelijk huispersoneel die de slaaf worden van hun baas en geen enkele bescherming genieten tegen seksueel, fysiek en psychisch geweld, is alarmerend hoog. Bovendien komen veel vrouwen, ook minderjarige, in veel landen gedwongen als slaven in de seksindustrie terecht."

Internationale dimensie

De voorbije jaren groeide de internationale migratie uit tot een belangrijk thema dat op heel wat aandacht kan rekenen. Het is verbonden aan de politieke, sociale, economische en culturele contexten van de landen waaruit migranten vertrekken en waar ze arriveren, en houdt verband met factoren zoals bevolkingsveroudering, werkloosheid, hersenvlucht, overschrijving van door migranten verdiend geld naar hun thuisland, mensenrechten, sociale integratie, xenofobie, mensensmokkel, nationale veiligheid, enz...

Het economisch belang van de internationale migratie speelt eveneens een bepalende rol. Voor sommige landen betekenen de middelen die door migranten naar huis overgeschreven worden, een belangrijke bron van inkomsten uit het buitenland en een aanzienlijk percentage van het Bruto Nationaal Product.

Lang proces

Dat de Internationale conventie ter bescherming van de rechten van alle arbeidsmigranten en hun gezinsleden zopas in werking trad, is het resultaat van een lang internationaal proces. De tekst werd opgesteld door een in 1980 opgerichte werkgroep voorgezeten door Mexico. Op 18 december 1990, de datum waarop voortaan de Internationale Dag van de Migranten wordt gevierd, werd de conventie aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In 1998 lanceerde een alliantie van 4 intergouvernementele organisaties en 10 ngo's een wereldwijde campagne voor de ratificering van de conventie. In maart 2003 werd de drempel van de twintigste ratificatie overschreden zodat de conventie, volgens haar artikel 87, drie maanden later van kracht werd.

De toepassing van de conventie wordt opgevolgd door een groep van tien experts die samen het Comité ter bescherming van de rechten van alle arbeidsmigranten en hun gezinsleden vormen. De experts worden verkozen door de landen die de conventie ratificeerden en worden erkend als onpartijdige autoriteiten op het gebied waarop de conventie van toepassing is.

Ondertussen ondertekenden nog 10 landen de conventie, de eerste stap naar ratificatie. Het gaat om Bangladesh, Burkina Faso, Chili, Comoren, Guinee-Bissau, Paraguay, Sao Tomé en Principé, Sierra Leone, Togo en Turkije.

 

Voor meer informatie over de hierboven voorgestelde conventie en de erdoor behandelde problematiek: www.unesco.org/migration/convention

De volledige tekst van de conventie is, onder meer in het Nederlands, beschikbaar op http://www.migrantsrights.org/

]]>
NGO's willen gender-perspectief op racismeconferentiehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/8/21/ngo's-willen-gender-perspectief-op-racismeconferentieTue, 21 Aug 2001 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/8/21/ngo's-willen-gender-perspectief-op-racismeconferentieEen coalitie van ngo's wil dat de komende VN racismeconferentie spijkers met koppen slaat en waarschuwen ervoor het gender-perspectief niet uit het oog te verliezen.

NGO%26%2339%3bs+willen+gender-perspectief+op+racismeconferentieVeertig niet-gouvernementele organisaties (ngo's) sloegen de handen in elkaar en vormen een coalitie die de internationale gemeenschap oproept om tijdens de komende VN Wereldconferentie over Racisme, Rassendiscriminatie, Vreemdelingenhaat en Intolerantie (WCAR) in Zuid-Afrika (van 31 augustus tot 7 september) een hoge prioriteit toe te kennen aan de problematiek van gender en rassendiscriminatie.

Verband

"Gender en ras gaan hand in hand, het zijn geen afzonderlijke takken in de discussie over racisme en xenofobie," zegt de Women's Human Rights Caucus die de 40 ngo's groepeert. "Gender moet prominent op de agenda komen, net als leeftijd, sociale klasse en seksuele geaardheid, anders hebben de gesuggereerde remedies -die de uitkomst van de WCAR moeten zijn- geen enkele kans van succes om racisme, xenofobie en het achterstellen van minderheden te bestrijden en vrouwenrechten te verdedigen," aldus de coalitie.

Pragna Patel, een gemeenschapswerkster bij het Londense Black Sister Legal Advice Centre, vertelde de VN Commissie omtrent de Status van Vrouwen (CSV) dat het tijd was om ras- en genderdiscriminatie niet langer ééndimensioneel te beschouwen als gescheiden fenomenen "die beiden uitsluiten". Terwijl het bij rassendiscriminatie meestal draait om de ervaringen van zwarte mannen, gaat het bij seksuele discriminatie meestal om blanke vrouwen. Op die manier "valt de gemarginaliseerde minderheid van gekleurde vrouwen tussen twee stoelen," concludeert Patel. "Zo blijven ze onzichtbaar."

Ontgoocheling

Veel ngo's zijn ontgoocheld over de conclusies die de CSV bereikte na twee weken van besprekingen over gender en racisme. Charlotte Bunch van het Amerikaanse Center for Women's Global Leadership zegt: "alhoewel de CSV spreekt over gender en ras, benadert ze beide als afzonderlijke onderwerpen die soms een invloed hebben op dezelfde persoon, terwijl wij hen de feministische analyse willen doen inzien dat gender en ras onderling verbonden zijn."

"Ik vermoed dat het probleem van de CSV is dat ze vooral de nadruk op gender willen behouden. Ze zijn niet geneigd om over het verband tussen ras en geslacht te praten, toch niet in de mate waarin wij dat graag zouden zien," voegt ze eraan toe.

Focus

"Ze zijn bezorgd dat het hun aandacht van het gender aspect wegneemt, en ik vrees dat we een omgekeerde reflex zullen zien tijdens de WCAR, namelijk dat veel mensen het niet zullen willen hebben over gender als factor bij racisme omdat ze bang zijn dat het de focus van de conferentie op racisme vervaagt," aldus Bunch.

De in Brussel gevestigde European Women's Lobby (EWL) die 2.700 ngo's uit de 15 EU lidstaten omvat, vraagt "doelgerichte en specifieke maatregelen voor de integratie van de gender-dimensies en acties op alle niveaus." Daarbij moet er aandacht zijn voor gekleurde vrouwen, etnische minderheden, migranten, vluchtelingen, asielzoekers en andere groepen die discriminatie ondergaan omwille van geslacht, etniciteit of geloofsovertuiging.

Discriminatie

Volgens EWL zijn er internationaal 50 miljoen vrouwelijke migranten, waarvan 12 miljoen in Europa alleen, die geconfronteerd worden met armoede, sociale uitsluiting, onduidelijke wettelijke status, geweld, intimidatie, moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt en een gebrek aan erkenning.

Yakin Ertruk, directeur van de VN Divisie voor de Bevordering van Vrouwen, verdedigt de CSV en haar aanbevelingen, omdat ze "de gemeenschappelijke bezorgdheden van verschillende landen weergeven." Hij verwerpt de kritiek dat de CSV te weinig rekening houdt met het verband tussen gender en racisme en onderstreept dat de WCAR niet louter een mannenzaak wordt: "Niets is louter een mannenaangelegenheid dezer dagen. We hebben overal een voet tussen de deur."

Inzet

Binnen de VN kunnen er zowel landen onderscheiden worden die het liefst zouden zien dat de WCAR een non-event wordt en landen die de conferentie beschouwen als de ideale gelegenheid om verandering in gang te zetten en resultaten te behalen. "De inzet is hoog, zowel voor de slachtoffers als de daders van racisme en rassendiscriminatie," zegt Philippe Leblanc, afgevaardigde van de Dominicaanse Republiek bij de VN Commissie voor Mensenrechten. "Het zal de meest controversiële bijeenkomst zijn ooit over het onderwerp georganiseerd," zo voorspelt hij.

Leslie Wright, voorzitster van het NGO Committee on the Status of Women in New York, benadrukt dat er straffe taal moet gesproken worden op de WCAR om uithuwelijking, verkrachting, incest, vrouwenhandel en andere seksuele misbruiken van meisjes en vrouwen te veroordelen.

]]>
Een niet-formele aanpakhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/8/1/een-niet-formele-aanpakWed, 01 Aug 2001 06:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/8/1/een-niet-formele-aanpakAIDS voorlichtingsprogramma's in Thailand spreken vaak in een andere taal over de hoofden van de talrijke etnische minderheden heen. Een niet-formeel onderwijsprogramma van de UNESCO wil de kentering inzetten en het bewustzijn vergroten.

Een+niet-formele+aanpakIn het verre noorden van Thailand, 800 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bangkok, ligt de bruisende stad Chiang Rai. In de noordelijke provincies waar honderdduizenden migranten met diverse etnische achtergronden wonen, is het bewustzijn omtrent HIV/AIDS bijzonder laag. Met 2,15% van de Thaise bevolking HIV-positief en 66.000 sterfgevallen tengevolge van de ziekte in het land in 1999 alleen, is er dringend nood aan meer voorlichting. Niet-formeel onderwijs lijkt de sleutel tot een groter bewustzijn omtrent AIDS en tot het beter omgaan met de ziekte. Die overtuiging is Kachen Manojai althans aangedaan. Hij leidt het Non-Formal Education Centre van Chiang Rai. "De taalbarrière onder migranten en het gebrek aan toegang tot onderwijs zijn de voornaamste obstakels," zegt hij.

Evolutie

Met die wetenschap in het achterhoofd bundelden de UNESCO en het Centrum hun krachten om een AIDS-preventieproject dat zich specifiek tot etnische minderheidsgroepen richt, op te zetten in de regio. Het stelt zich vooral tot doel om relevant voorlichtingsmateriaal te produceren, afgestemd op specifieke minderheden en opgesteld in hun eigen taal. "AIDS-voorlichting is niet nieuw voor deze gemeenschappen," vertelt Wilawan Suwandarak, een plaatselijke leerkracht. "Maar de meeste programma's richtten zich echter op de boodschap die ze wilden verkondigen, wat resulteerde in eenrichtingscommunicatie. Een poster waarschuwde bijvoorbeeld voor AIDS op een manier die een inwoner uit Bangkok prima zou begrijpen, maar ging boven de hoofden van de plaatselijke bevolking heen. De nieuwe gedecentraliseerde en gemeenschapsgeoriënteerde aanpak van de UNESCO is alvast een stap in de goede richting."

De nieuwe aanpak werkt met dia- en theatervoorstellingen door en voor de lokale bevolking, groepsgesprekken en vertoningen van plaatselijk geproduceerde kortfilms in scholen en gemeenschapscentra. Zo voelt de bevolking zich bij de discussie betrokken en ontstaat er een dialoog die uitwisseling van kennis bevordert.

Ontkenning

Chaiwat Jahwah, 17, is iemand die voordeel zal kunnen halen uit het project. Hij denkt dat hij gevrijwaard kan blijven van HIV/AIDS zolang hij maar trouwt met een "gewoon" meisje uit zijn dorp. Jammer genoeg heeft hij het mis. De meeste meisjes in zijn dorp vertellen wel dat ze als serveerster werken in de stad, maar de meeste dorpelingen weten -alhoewel ze het niet zullen toegeven- dat ze eigenlijk actief zijn in de seksindustrie.

"Een condoom gebruiken maakt geen deel uit van Chaiwats traditie," legt een plaatselijk gemeenteraadslid uit. "In dit dorp koopt niemand ooit condooms uit zichzelf. Ze zullen ze alleen gebruiken als ze gratis worden uitgedeeld, en dat is niet vaak gebeurd de voorbije jaren. Ook eerdere voorlichtingscampagnes konden mensen er niet van overtuigen zichzelf te gaan beschermen." Hopelijk slaagt een leerkracht of gezondheidswerker die meewerkt aan het niet-formele onderwijsproject van de UNESCO, er binnenkort in om Chaiwats bewustzijn omtrent AIDS te vergroten en hem en zijn vrienden ervan te overtuigen om hun gedrag te veranderen.

]]>
Conferentie onderzoekt of iedereen van onderwijs kan genieten in Europa en Noord-Amerikahttp://www.unesco-vlaanderen.be/2000/2/6/conferentie-onderzoekt-of-iedereen-van-onderwijs-kan-genieten-in-europa-en-noord-amerikaSun, 06 Feb 2000 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2000/2/6/conferentie-onderzoekt-of-iedereen-van-onderwijs-kan-genieten-in-europa-en-noord-amerikaPeiling naar vooruitgang Onderwijs voor Allen.
Een regionale conferentie die van 6 tot 8 februari 2000 in Warschau (Polen) gehouden wordt, zal nagaan in welke mare iedereen van onderwijs kan genieten in Europa en Noord Amerika. Het gaat om een initiatief van het International Consultative Forum on Education for All met het oog een evaluatie van de vooruitgang die geboekt is sinds de Wereldconferentie over Onderwijs voor Allen in Jomtien (Thailand, 1990).

300 deelnemers, waaronder ministers van onderwijs, buitenlandse - en sociale zaken en vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties maken hun opwachting in Warschau. Er staan zes rondetafel debatten op de agenda: Planning en management van basisonderwijs; De funderingen leggen voor het onderwijs gedurende het ganse leven; Onderwijs en ontwikkeling voor kleine kinderen; Onderwijs en werk; Onderwijs, uitsluiting en armoede; Democratisch burgerschap in een multiculturele context.

Geschiedenis

Tien jaar geleden beloofden 155 landen en 150 organisaties tijdens de Wereldconferentie over Onderwijs voor Allen om te streven naar basisonderwijs voor iedereen en een drastische beperking van de ongeletterdheid. De tijd is rijp voor een evaluatie van de behaalde resultaten. Zes regionale bijeenkomsten zullen de gegevens verzamelen voor het globale rapport dat zal worden voorgesteld tijdens het Wereld Onderwijsforum in Dakar (Senegal, 26 tot 28 April 2000). Tegen die tijd zullen er naast Warschau, regionale bijeenkomsten gehouden zijn in Johannesburg (Zuid-Afrika, december 1999) Bangkok (Thailand, 17-20 januari 2000) Caïro (Egypte, 24-27 januari 2000) Recife (Brazilië, 2-4 februari 2000) en San Domingo (Dominicaanse Republiek 10-12 februari 2000).

Noodzaak

Hoewel velen veronderstellen dat het onderwijs voor allen een wijdverspreide realiteit is in Europa en Noord Amerika, is dat niet het geval. De ontwikkelingslanden hebben geen monopolie op de uitsluiting van onderwijs. Ook in Europa en Noord Amerika zijn er leraars die al drie jaar niet zijn uitbetaald, moeten vluchtelingenkinderen in de meest erbarmelijke omstandigheden school lopen, zijn er plattelandsscholen waar zelfs het meest elementaire lesmateriaal ontbreekt, zijn er onvoldoende-opgeleide leerkrachten en worden de kinderen van immigranten slecht geïntegreerd in de scholen. Ook het basisonderwijs schiet tekort. Ongeveer 20% van de volwassenen heeft moeite met lezen en schrijven in dit deel van de wereld. De Warschau conferentie is dus zeker geen overbodige bijeenkomst.

]]>