UNESCO Platform Vlaanderen, thema "natuurrampenpreventie"http://www.unesco-vlaanderen.be2015-11-17T23:06:09Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "natuurrampenpreventie"http://www.unesco-vlaanderen.benlDe oceaan ontsluitenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/11/3/de-oceaan-ontsluitenTue, 03 Nov 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/11/3/de-oceaan-ontsluiten10 jaar UNESCO/IOC Projectkantoor voor IODE in Oostende

De oceaan ontsluiten

De Vlaamse regering besloot in 1999 om een duurzaam partnerschap aan te gaan met Unesco op het vlak van de natuurwetenschappen. Dat leidde tot de oprichting van het Flanders-UNESCO Science Trust fund (FUST). Dit fonds laat toe om op een structurele wijze wetenschappelijke programma's van Unesco te ondersteunen die aansluiten bij een aantal gemeenschappelijk bepaalde prioriteiten. Een belangrijk deel van de middelen van dit trustfonds gaan naar activiteiten van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van Unesco: wereldwijd het belangrijkste orgaan inzake oceaanwetenschappen en van essentieel belang voor het oplossen van mondiale problemen zoals de klimaatverandering.

In 2005 werd de samenwerking tussen Vlaanderen en de IOC nog opgevoerd met de opening van het UNESCO/IOC Project Office for IODE in Oostende. Dit centrum is in de eerste plaats een opleidingscentrum waar data- en informatiebeheerders uit voornamelijk ontwikkelingslanden de nodige kennis en vaardigheden komen opdoen om te functioneren in de internationale context van de oceanografie en de zeewetenschappen. Het is tevens een ontmoetingsplaats voor onderzoekers om gemeenschappelijke projecten uit te werken en nieuwe technologieën en ontwikkelingen uit te testen.

Deze publicatie verschijnt ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het UNESCO/IOC Project Office for IODE in Oostende. Het projectkantoor bevordert de operationele ontwikkeling van het International Oceanographic Data and Information Exchange (IODE) programma van de IOC. Het IODE-programma is sinds 1961 actief om de internationale uitwisseling van oceanografische data en informatie te bevorderen. Het stimuleert betrokken onderzoekers en instellingen om gebruik te maken van gemeenschappelijke standaarden die de uitwisseling van gegevens gemakkelijker maken en het zorgt ervoor dat lidstaten de nodige capaciteiten verwerven om op internationale schaal te kunnen meedraaien in de uitwisseling van gegevens en informatie en het voeren van onderzoek.

De brochure biedt een overzicht van de diensten die het IODE-programma levert aan de internationale wetenschappelijke gemeenschap en de rol van het projectkantoor daarin. Daarbij gaat het onder andere over het bevorderen van duurzaam kustbeheer, over het tijdig waarschuwen voor tsunami's, over het vergroten van onze kennis over de biodiversiteit in de oceanen en over het creëren van platformen om de toegankelijkheid en de uitwisseling van wetenschappelijke gegevens en kennis wereldwijd te verbeteren.

De komende jaren worden over de hele wereld opleidingscentra geopend naar het voorbeeld van het projectkantoor in Oostende. Deze centra zullen zich elk op een specifieke regio of taalgroep concentreren. Zo zal een veelvoud aan studenten kunnen worden opgeleid en kunnen de kennis en cursussen onderling gedeeld worden. Het projectkantoor zal de coördinatie van deze regionale opleidingscentra op zich nemen.


Download De oceaan ontsluiten - 10 jaar UNESCO/IOC Projectkantoor voor IODE in Oostende

Download Unlocking The Ocean - 10 Years UNESCO/IOC Project Office for IODE in Ostend

  • De brochure De oceaan ontsluiten - 10 jaar UNESCO/IOC Projectkantoor voor IODE in Oostende kan je gratis bestellen bij info@unesco-vlaanderen.be
]]>
UNESCO Jaarverslag 2011http://www.unesco-vlaanderen.be/2012/4/18/unesco-jaarverslag-2011Wed, 18 Apr 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/4/18/unesco-jaarverslag-2011Overzicht van de belangrijkste interventies van UNESCO in de wereld.

UNESCO Jaarverslag 20112011 was een bewogen jaar, gekenmerkt door kansen en uitdagingen voor zowel UNESCO als haar lidstaten. De Arabische lente toonde de kracht van het verlangen naar mensenrechten een waardigheid. Maar 2011 gaat ook de geschiedenis in als het jaar van de tsunami en de zware aardbeving in Japan op 11 maart en van een droogte die de Hoorn van Afrika in zijn greep houdt. En talrijke samenlevingen over de hele wereld voelden de gevolgen van een ernstige economische crisis die het probleem van de armoede vergrootte.

In dergelijke omstandigheden is het mandaat van UNESCO meer dan ooit betekenisvol. Geen enkel land is in staat om alleen het hoofd te bieden aan de economische crisis, de impact van klimaatverandering of het verlies aan biodiversiteit. We moeten wereldwijd samenwerken. En iedereen moet erbij betrokken worden, vooral de armsten en meest achtergestelden.

In haar jaarverslag 2011 geeft UNESCO een overzicht van hoe de Organisatie haar mandaat in 2011 in de praktijk bracht. Het is opgedeeld in de volgende hoofdstukken.

  • Steun aan ontluikende democratieën
  • Het delen van onderwijs en kennis ten voordele van vrede en ontwikkeling
  • Wetenschappen voor de planeet en de oceanen
  • Cultuur en erfgoed: ons verleden, onze toekomst
  • Internationale solidariteit, dialoog en mensenrechten
  • De 36ste bijeenkomst van de Algemene Conferentie

 

De werking van UNESCO bestreek een breed terrein in 2011 - gaande van de lancering van een nieuw samenwerkingsverband ter bevordering van het onderwijs voor meisjes en vrouwen, een uitbreiding van het tsunamiwaarschuwingssysteem in de Indische Oceaan en de ondersteuning van vrije meningsuiting en erfgoedbescherming in Tunesië, Egypte en Libië. 2011 was tevens de tiende verjaardag van UNESCO's Universele Verklaring betreffende Culturele Diversiteit en de veertigste verjaardag van het Mens- en Biosfeerprogramma (MAB): twee baanbrekende initiatieven. Verder bleef Afrika een absolute prioriteit voor de Organisatie en had elk programma van UNESCO aandacht voor het propageren van gendergelijkheid.

Ten slotte was er de beslissing van de Verenigde Staten om UNESCO niet langer financieel te ondersteunen - een gevolg van het toetreden van Palestina tot de Organisatie. Spontane steun en bijdragen van lidstaten en andere actoren verlichtten de druk waaronder UNESCO kwam te staan maar konden niet verhinderen dat het navigeren in moeilijke wateren is voor de Organisatie in 2012.


Download het UNESCO Jaarverslag 2011 (ENG)

Download het UNESCO Jaarverslag 2011 (FRA)

]]>
UNESCO info 80http://www.unesco-vlaanderen.be/2011/4/7/unesco-info-80Thu, 07 Apr 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/4/7/unesco-info-80O.a. aandacht voor invloed van falend onderwijs op Arabische crisis, bescherming van cultuurgoederen bij gewapende conflicten, het Internationaal Jaar van de Bossen, waarschuwingssysteem voor aardbevingen…

UNESCO info 80In UNESCO info 80 lees je onder meer:

Falend onderwijs wakkert Arabisch vuur aan: De politieke crisis die het Midden-Oosten en Noord-Afrika in zijn greep houdt, is het gevolg van jaren van wanbeheer door zelfingenomen regimes die zich niet bekommerden om de behoeften van jongeren en het potentieel van het onderwijs.

Het verborgen slachtoffer van conflicten: Kinderen die gewapende conflicten meemaken blijven vaak verstoken van onderwijs, een gemis dat zich nog generaties lang kan laten voelen na het uitdoven van het geweld.

Het Internationaal Jaar van de Bossen: De Verenigde Naties vestigen de aandacht op het grote belang van de bossen en hopen zo te inspireren tot een betere bescherming van deze kostbare ecosystemen.

De interne keuken van een vernieuwde website: Het UNESCO Platform Vlaanderen gaf zijn website een grondige makeover. De site is meer dan ooit de bron bij uitstek voor nieuws en achtergrond over de werking van UNESCO.

Lokale radio voor duurzame ontwikkeling: Een met steun van UNESCO opgerichte lokale radiozender moet de bevolking van Cap Rouge in Haïti helpen om te werken aan de ontwikkeling van hun gemeenschap.

Bescherming van cultuurgoederen bij gewapend conflict: België ratificeert het tweede protocol van Den Haag en kan daardoor zowel nationaal als internationaal bijdragen tot een betere bescherming van cultureel erfgoed.

Herdenking van de Holocaust: UNESCO zet zich in om de herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust levendig te houden en om racisme en xenofobie te bestrijden via het onderwijs.

Nieuwe zusterorganisatie voor UNESCO: De Verenigde Naties lanceren een nieuwe organisatie om vrouwenrechten beter te beschermen en gendergelijkheid te propageren: UN Women.

Waarschuwingssysteem voor aardbevingen in Nepal: Geologen verwachten dat Nepal in de nabije toekomst zal getroffen worden door een aardbeving die tien keer krachtiger is dan deze die recent Haïti trof. UNESCO zal er een systeem uitbouwen voor de voorspelling van aardbevingen.

Download UNESCO info 80


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO vergroot expertise in Pakistan rond droogte en overstromingenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/21/unesco-vergroot-expertise-in-pakistan-rond-droogte-en-overstromingenFri, 21 Jan 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/21/unesco-vergroot-expertise-in-pakistan-rond-droogte-en-overstromingenMet een reeks workshops wil UNESCO Pakistan helpen om beter om te gaan met extreme klimaatverschijnselen.

UNESCO vergroot expertise in Pakistan rond droogte en overstromingenDe rampzalige overstromingen die Pakistan in juli 2010 troffen, tonen aan dat het land meer expertise nodig heeft om extreme klimaatverschijnselen zoals droogte en overstromingen beter te voorspellen en om beter voorbereid te zijn op het reageren op uitzonderlijk weer. Daarom organiseert UNESCO van 24 tot 26 januari 2011 een reeks workshops aan de Nationale Universiteit voor Wetenschap en Technologie in Islamabad.

Hydrologische experts uit UNESCO's internationale netwerk, waaronder vertegenwoordigers van het Nederlandse UNESCO Water Education Institute, zullen samen met experts van Pakistaanse onderwijsinstellingen instaan voor de workshops.

Bedoeling is om een aantal voorbeeldpraktijken inzake watereducatie te identificeren en na te gaan hoe deze kunnen toegepast worden om het onderwijs in Pakistan en Zuid-Azië te verbeteren. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn de opleiding van beleidsmakers en andere betrokkenen bij het beheer van overstromingen en droogte; het vaststellen van de beschikbare expertise van instellingen voor watereducatie en de opleiding van weersvoorspellers; de opleiding van technici en andere specialisten die actief zijn rond waterbeheer; en het verstrekken van educatie in scholen en gemeenschappen over het omgaan met de verschillende gevaren die extreme klimaatverschijnselen met zich meebrengen.

Strategie

De workshops maken deel uit van een strategie die UNESCO uittekende in overleg met de Pakistaanse overheid om het land te helpen om beter voorbereid te zijn op overstromingen en droogte en om beter in te schatten hoe het landgebruik, de bevolking en andere factoren de waterhulpbronnen beïnvloeden.

De strategie is toegespitst op vier prioriteiten: het voorspellen en beheren van overstromingsgevaar; het in kaart brengen van risico's zoals landverschuivingen; het identificeren, ontwikkelen en beschermen van grondwatervoorraden die veilig kunnen gebruikt worden in noodsituaties; en educatie, met inbegrip van de opleiding van experts en van voorlichting en bewustmaking van de bevolking en beleidsmakers.

UNESCO staat haar lidstaten bij om watergerelateerde problemen aan te pakken. Ze doet dat via haar Internationaal Hydrologisch Programma dat zich toelegt op wateronderzoek, waterbeheer, educatie en het vergroten van knowhow.


]]>
We moeten meer doen voor Haitihttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/12/we-moeten-meer-doen-voor-haitiWed, 12 Jan 2011 01:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/12/we-moeten-meer-doen-voor-haitiEen jaar na de aardbeving in Haïti die het land verwoestte, maakt UNESCO de balans op van de geboden hulp.

Meer doen voor Haïti"De situatie in Haïti blijft catastrofaal," zegt UNESCO directeur-generaal Irina Bokova op de eerste verjaardag van de aardbeving in Haïti die het leven kostte aan meer dan 250.000 mensen en die de infrastructuur van het land tot puin herleidde. "Meer dan een miljoen mensen woont in tenten in bijzonder moeilijke omstandigheden. De heropbouw is amper aangevat en van de beloofde financiële hulp is nog maar een fractie daadwerkelijk gestort."

Solidariteit tonen

"Overheden en hulporganisaties, in Haïti en elders, moeten hun inspanningen vergroten om het land over deze ramp heen te helpen en terug op te bouwen. Het lot van Haïti is een verantwoordelijkheid die we allemaal delen met het Haïtiaanse volk en van de hulp kunnen we een toonbeeld maken van internationale samenwerking," aldus Bokova.

"Haïti heeft steun nodig, geen liefdadigheid," zo verwoordt Michaëlle Jean het, de Speciale gezant van UNESCO voor Haïti. "Wat de Haïtiaanse bevolking echt nodig heeft, is een investering op lange termijn in de sociale instellingen, en specifiek in onderwijs en cultuur: de voornaamste bouwstenen van hun toekomst."

Evaluatie van de hulp

Irina Bokova, Michaëlle Jean en Jean-Max Bellerive, premier van Haïti, zullen op 20 en 21 januari 2010 deelnemen aan een rondetafel op de hoofdzetel van UNESCO in Parijs. Internationale experts zullen er evalueren wat er sinds de ramp in het land is gebeurd, vooral op het vlak van onderwijs en cultuur.

Meer doen voor Haïti bis

Van zodra het nieuws van de aardbeving bekend was, sloot UNESCO zich aan bij de internationale inspanningen om noodhulp en assistentie op langere termijn te bieden aan het land. In maart 2009 bezocht Irina Bokova Haïti om er met de overheid te bespreken hoe UNESCO het best kon helpen. Sindsdien lopen er verschillende projecten om het onderwijssysteem te herstellen en om het cultureel erfgoed te beschermen. De initiatieven behelzen onder meer de opleiding van lokale journalisten, het bieden van psychologische steun aan kinderen en het aanleren van aardbevingbestendige technieken aan bouwvakkers voor het herstellen van waardevolle culturele sites.

Langetermijnprojecten

Er staan nog verschillende projecten op middellange en lange termijn op stapel die zijn afgesproken met de Haïtiaanse autoriteiten. Onder meer de bescherming en ontwikkeling van het nationaal geschiedenispark 'Citadelle, Sans Souci, Ramiers', de enige werelderfgoedsite van Haïti, het herstellen van het tsunamiwaarschuwingssysteem langs de kust en het verbeteren van de lokale expertise inzake natuurrampenpreventie, het opstellen van een plan voor geïntegreerd waterbeheer in het land, het versterken van het basis- en secundair onderwijs, en verschillende onderwijsprojecten om jongeren in achtergestelde stedelijke gebieden vaardigheden aan te leren waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.


Klik [hier] voor meer informatie over het werk van UNESCO in Haïti.

]]>
Olieramp in Golf van Mexico toont belang van observatiesystemenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/6/8/olieramp-in-golf-van-mexico-toont-belang-van-observatiesystemenTue, 08 Jun 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/6/8/olieramp-in-golf-van-mexico-toont-belang-van-observatiesystemenUNESCO is de drijvende kracht achter een wereldwijd systeem  dat de toestand van de oceanen controleert.

Olieramp+in+Golf+van+Mexico+toont+belang+van+observatiesystemenHet rampzalige olielek dat de Golf van Mexico teistert, toont het belang aan van een geavanceerd waarnemingssysteem dat de toestand van de oceanen opvolgt. Daadkrachtig reageren op een olielek vereist een groot aantal data over de oceanen, het soort van data dat het Global Ocean Observing System (GOOS) van UNESCO's Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) levert.

GOOS zorgde er onder meer voor dat satellietbeelden tegenwoordig in real time beschikbaar zijn. Dit helpt om de verspreiding van het olielek te volgen en om de opruiming beter te coördineren. In het verleden moesten de opruimingsdiensten een tijd lang wachten op satellietbeelden en eens ze erover beschikten, stemden de beelden al niet meer overeen met de realiteit van het moment.

De olieramp toont aan hoe nuttig en belangrijk een systeem voor de observatie van de oceanen is om snel te kunnen reageren op een dergelijke situatie. En tezelfdertijd toont ze aan dat de huidige systemen ontoereikend zijn. Zelfs in hoog ontwikkelde en rijke landen als de Verenigde Staten zijn de systemen onvoldoende uitgebouwd. Cruciale technologie, zoals bijvoorbeeld een kustradar die de oppervlaktestroming en de bewegingen van de olievlek in real time kan weergeven, is niet of onvoldoende aanwezig in de regio van de Golf van Mexico.

Het probleem is dat er onvoldoende geïnvesteerd is om het observatiesysteem zo efficiënt te maken als het kan zijn. Iedereen is het eens over het belang van kwaliteitsvolle wetenschappelijke informatie maar overheden kennen doorgaans onvoldoende prioriteit toe aan het financieren van systemen die deze informatie aanleveren. Misschien dat de olieramp in de Golf van Mexico, waarvan de opruiming wellicht miljarden zal kosten, daar in de toekomst verandering zal in brengen.

Klik hier voor meer informatie over het Global Ocean Observing System van UNESCO's Intergouvernementele Oceanografische Commissie.

]]>
Ontwikkelingslanden beter wapenen tegen natuurrampenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/7/ontwikkelingslanden-beter-wapenen-tegen-natuurrampenWed, 07 Apr 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/7/ontwikkelingslanden-beter-wapenen-tegen-natuurrampenKernproevenwaakhond deelt voortaan waarnemingen met UNESCO zodat ontwikkelingslanden zich beter kunnen voorbereiden op nakende natuurrampen.

Ontwikkelingslanden+beter+wapenen+tegen+natuurrampenUNESCO en de Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) sloten een samenwerkingsakkoord dat erop is gericht om ontwikkelingslanden beter in staat te stellen om zich voor te bereiden op, en om te gaan met, de gevolgen van natuurrampen en tsunami's.

De CBTBT maakt gebruik van geavanceerde technologieën en wetenschappelijke methoden om de toestand op onze planeet op de voet te volgen en na te gaan of er zich ergens nucleaire explosies voordoen. De data die ze op die manier inzamelt, hebben een brede waaier van burgerlijke en wetenschappelijke toepassingen.

Bij de ceremonie ter bekendmaking en ondertekening van het samenwerkingsakkoord merkte Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, op dat "de samenwerking zal leiden tot meer synergie tussen UNESCO en de CBTBT, vooral inzake training en capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden. Behalve voor het beter voorbereiden van landen op natuurrampen, kunnen de data van de waarnemingsstations van de CBTBT het onderzoek naar oceanografische processen en het mariene leven verder helpen."

Het idee voor de samenwerking kwam er na de verwoestende tsunami die de regio van de Indische Oceaan trof op 26 december 2004. Een direct gevolg van die ramp was dat de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van UNESCO (IOC) de opdracht kreeg om een tsunamiwaarschuwingssysteem te ontwikkelen voor de Indische Oceaan en voor andere gebieden. Bij de voorbereiding van dat systeem spraken de IOC en de CTBTO af om de mogelijkheid te onderzoeken om de data van het waarnemingssysteem van deze laatste te integreren in het tsunamiwaarschuwingssysteem. Momenteel stuurt de CTBTO zijn waarnemingen naar tsunamiwaarschuwingscentra in Australië, de Filippijnen, Indonesië, Japan, Thailand en de Verenigde Staten waardoor deze sneller alarm kunnen slaan.

De IOC is in 1960 opgericht om internationale samenwerking te stimuleren voor de studie en de bescherming van de oceanen. Het speelt een cruciale rol in het opvolgen van de toestand van de oceanen en in het ontwikkelen van tsunamiwaarschuwingssystemen in kwetsbare gebieden.

De CTBTO is een organisatie die in 1996 is opgericht en die ijvert voor het wereldwijd ingang doen vinden van een verdrag dat kernproeven verbiedt en die nauw toeziet op het al dan niet voorkomen van nucleaire explosies, zowel ondergronds, onder water als in de atmosfeer.

]]>
Caribbean Marine Atlashttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/8/1/caribbean-marine-atlasSat, 01 Aug 2009 03:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/8/1/caribbean-marine-atlasEen project voor het bevorderen van een duurzaam kust- en marien beheer in de Caraïben, alsook de risico's van aan de oceaan verwante gevaren te verminderen, gebaseerd op correcte wetenschappelijke kennis.

De Caraïben staan onder een stijgende druk vanuit een combinatie van antropogene (door de mens veroorzaakte) en natuurlijke bedreigingen. Een belangrijke beperking voor het efficiënt en geïntegreerd beheer van deze gebieden is de beperkte beschikbaarheid van gegevens en informatie evenals van noodzakelijke informatiehulpmiddelen.

Duurzaam beheer

Het algemeen doel van dit project is het bevorderen van een duurzaam kust- en marien beheer, alsook de risico's van aan de oceaan verwante gevaren te verminderen, gebaseerd op correcte wetenschappelijke kennis. Daartoe zal het Caribbean Marine Atlas (CMA) project zich toeleggen op het identificeren van de beschikbare geo-gerefereerde datasets en op het verzamelen en organiseren ervan in een atlas van milieuthema's voor het Caraïbisch gebied, ondersteund door de International Oceanographic Data Exchange (IODE) en Integrated Coastal Area Management (ICAM) programma's van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC). CMA zal hiervoor gegevens uit nationale en regionale projecten en programma's opnemen. De atlas zal als interactief instrument worden ontwikkeld voor het ondersteunen van een duurzaam en geïntegreerd beheer van kust- en mariene gebieden in de Caraïbische regio.

De ontwikkeling van de CMA zal ook een belangrijk hulpmiddel zijn in het bevorderen van de samenwerking in de regio. Hierbij wordt beroep gedaan op nationale expertise om belangrijke aandachtspunten te identificeren, aangewezen indicatoren te bepalen en datasets op te sporen die in de atlas kunnen worden gebruikt. Bovendien kunnen ook ontbrekende gegevens worden geïdentificeerd. Als deel van de ontwikkeling van de atlas, zal het IODE programma instaan voor de noodzakelijke opleiding van relevante personen van elk land. CMA zal werken op basis van 'open source' technologieën, rekening houdend met internationale normen en standaarden om de uitwisseling van technologische kennis en gegevenbronnen toe te laten. De atlas zal de brede verspreiding van belangrijke datasets nastreven door de zichtbaarheid van, en toegang tot, deze gegevens te bevorderen.

Veelomvattend digitaal instrument

CMA zal een digitale atlas zijn, bestaande uit gemakkelijk downloadbare gegevens over verschillende belangrijke thema's met betrekking tot het mariene en kustmilieu van de Caraïben. Deze thema's zijn onder meer kusthabitat, visserij, milieukwaliteit, klimaatverandering en hieraan gekoppelde zeespiegelstijging, oceanografie, alsook gegevens over de hieraan verbonden sociaal-economische aspecten. De atlas zal ook beschrijvingen van datasets (meta-gegevens) en verbindingen naar de brongegevens bevatten. Het is de bedoeling om deze datasets toegankelijk te maken voor wetenschappers, technici betrokken bij het kustzonebeheer en beheerders van de natuurlijke rijkdommen uit de zee. CMA zal ook bijdragen tot de ontwikkeling van een systeem ter ondersteuning van besluitvorming, gebaseerd op geo-gerefereerde informatie.

De atlas zal op twee verschillende schaalniveaus worden uitgewerkt: het nationaal/lokaal niveau en het regionaal niveau. De nationale atlassen worden ontwikkeld en up-to-date gehouden zodat deze voor de ondersteuning van de besluitvorming op het nationaal niveau kunnen gebruikt worden. De regionale atlas zal worden gebruikt om uitdagingen op regionale schaal te behandelen.

Het project zal ook instaan voor opleidingen op regionale schaal over het ontsluiten en beheren van gegevens, en over beeldtechnologie en het zal de nationale coördinatie van data- en informatieleveranciers bevorderen.

]]>
Earthquake Spectrahttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/2/5/earthquake-spectraThu, 05 Feb 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/2/5/earthquake-spectraEarthquake+SpectraDe grote aardbeving en de erdoor veroorzaakte tsunami van 26 december 2004 die leidde tot een tragisch verlies van mensenlevens in de Indische Oceaan, creëerde wereldwijd een bewustzijn voor de onvoorspelbaarheid en verwoestende kracht van tsunami's. Naar schatting 230.000 mensen lieten het leven en meer dan een miljoen mensen verloren hun huis. Het is de grootste tsunamiramp uit de geschiedenis.

Deze 900 pagina's tellende speciale editie van de periodieke publicatie Earthquake Spectra is een compleet referentiewerk over deze ramp. De volgende thema's worden behandeld: seismologie; geologie en geofysica; tsunami veldonderzoek en analyse; functioneren van structuren; mate van voorbereid zijn; sociale impact; en herstel en wederopbouw. Dit brede spectrum aan onderwerpen weerspiegelt de uitzonderlijk aard van de gebeurtenissen van 26 december 2004.

De UNESCO speelt een grote rol in de internationale inspanningen om de impact van de tsunami op te meten en om de prioriteiten voor het herstel en de wederopbouw te identificeren. Er zijn veel lessen te trekken uit deze ramp - waar niemand op voorbereid was. Dit werk is een fundamentele bijdrage tot het definiëren van de parameters voor efficiënte toekomstige acties om de kwetsbaarheid te verminderen van de bevolkingen die in gebieden wonen met een verhoogd risico op dergelijke rampen.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Waarschuwingssysteem voor tsunami's geëvalueerdhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/9/13/waarschuwingssysteem-voor-tsunami's-geëvalueerdThu, 13 Sep 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/9/13/waarschuwingssysteem-voor-tsunami's-geëvalueerdDe Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van de UNESCO organiseert een bijeenkomst om het tsunamiwaarschuwingssysteem in de Stille Oceaan te evalueren. Waarschuwingssysteem+voor+tsunami%26%2339%3bs+ge%26%23235%3bvalueerdDe Intergovernmental Coordination Group for the Pacific Tsunami Warning and Mitigation System komt van 17 tot 20 september 2007 samen in Ecuador. De leden van Groep zullen daar het waarschuwingssysteem voor tsunami's in de Stille Oceaan bespreken. Ze zullen bekijken of er vooruitgang is geboekt in het versterken van het systeem. Daarnaast komen mogelijke manieren aan bod die het publieke bewustzijn omtrent tsunami's kunnen vergroten.

Tsunami's kunnen op elke oceaan voorkomen, maar de westkusten van Zuid-Amerika zijn meer kwetsbaar. Vooral de kusten van Ecuador en Colombia lopen gevaar, omdat beide landen in de zone van twee aardplaten liggen. In 1979 bracht een aardbeving een tsunami teweeg die 200 mensen in Colombia de dood injoeg.

Het Pacific Tsunami Warning System (PTWS) is in 1965 door de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van de UNESCO opgericht. Momenteel maken 26 landen er gebruik van. Het programma levert informatie over naderende tsunami's, geeft adviezen om de impact te beperken, leidt experts op en verhoogt het publieke bewustzijn. Het systeem diende als voorbeeld voor tal van andere regio's.

]]>
Tsunami te boek gesteldhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/12/20/tsunami-te-boek-gesteldWed, 20 Dec 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/12/20/tsunami-te-boek-gesteldBijna twee jaar nadat een tsunami een immense tragedie veroorzaakte in de Indische Oceaan, verschijnt een uitgebreid naslagwerk dat alle aspecten van de ramp analyseert. Tsunami+te+boek+gesteldDe grote aardbeving en de er op volgende tsunami van 26 december 2004 die leidde tot een tragisch verlies van mensenlevens in de Indische Oceaan, creëerde wereldwijd een bewustzijn voor de onvoorspelbaarheid en verwoestende kracht van tsunami's. Naar schatting 230.000 mensen lieten het leven en meer dan een miljoen mensen verloren hun huis. Het is de grootste tsunamiramp uit de geschiedenis.

Om lessen te kunnen trekken uit wat er gebeurde en zo goed mogelijk voorbereid te zijn op dergelijke rampen in de toekomst, is het belangrijk om te weten wat er precies gebeurde. Daarom is er nu een speciale editie van de periodieke publicatie Earthquake Spectra. 900 pagina's lang komen de verschillende aspecten van de ramp aan bod: seismologie; geologie en geofysica; tsunami veldonderzoek en analyse; het functioneren van structuren; de mate van voorbereid zijn; de sociale impact; en herstel en wederopbouw.

De UNESCO speelt een grote rol in de internationale inspanningen om de kwetsbaarheid te verminderen van mensen die in gebieden wonen met een verhoogd risico op dergelijke rampen. Zo werkt de Organisatie onder andere aan de uitbouw van een wereldwijd waarschuwingssysteem voor tsunami's.

Klik hier om het nieuwe referentiewerk over de tsunamiramp van december 2004 te bestellen of om meer te weten te komen over de inhoud ervan.

Klik hier voor een selectie uit de andere publicaties die de UNESCO rond diverse onderwerpen uitgeeft.

]]>
Eerste echte test van nieuw tsunamiwaarschuwingssysteemhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/7/20/eerste-echte-test-van-nieuw-tsunamiwaarschuwingssysteemThu, 20 Jul 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/7/20/eerste-echte-test-van-nieuw-tsunamiwaarschuwingssysteemOndanks het recente tsunamiwaarschuwingssysteem in de Indische Oceaan vielen toch honderden doden in Indonesië na een recente tsunami. De bevolking werd niet tijdig verwittigd.

Eerste+echte+test+van+het+tsunamiwaarschuwingssysteem+in+de+Indische+Ocaan+brengt+sterktes+en+zwaktes+aan+het+lichtDe directeur-generaal van de UNESCO, Koïchiro Matsuura, biedt zijn condoleances aan aan de families van de slachtoffers van de tsunami die op 17 juli Indonesië trof. Tezelfdertijd dringt hij er bij de landen in de regio op aan om hun inspanningen aan te houden om zo snel mogelijk goed werkende nationale waarschuwingssystemen uit te bouwen en de "laatste stap naar de mensen aan de kust te zetten."

"Het tsunamiwaarschuwingssysteem dat met de hulp van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie de voorbije 18 maanden is opgezet, functioneerde goed. De nationale autoriteiten kregen de informatie die hen in staat stelde om te reageren. Amper 19 minuten na de zeebeving kreeg Jakarta een tsunamiwaarschuwing," aldus Matsuura. "Niettemin vallen er honderden doden te betreuren en verloren vele duizenden mensen hun woning en levensvoorziening. Het systeem vertoont nog gaten, vooral bij het tijdig waarschuwen van de kustgemeenschappen."

Naast het verder op punt stellen van het technische luik van het systeem dat instaat voor waarneming en waarschuwing van nationale autoriteiten, moet vooral werk gemaakt worden van het beter wapenen van nationale autoriteiten om de plaatselijke bevolking te waarschuwen. Enkel als de kustbevolking snel genoeg gewaarschuwd wordt, en weet wat te doen in zo'n geval, kan het tsunamiwaarschuwingssysteem zijn volle potentieel bereiken en kunnen er zoveel mogelijk levens gespaard worden.

Klik hier voor meer informatie over het tsunamiwaarschuwingssysteem dat de UNESCO in de Indische Oceaan uitbouwde.

]]>
Tsunamiwaarschuwingssysteem in de Indische Oceaan operationeelhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/6/29/tsunamiwaarschuwingssysteem-in-de-indische-oceaan-operationeelThu, 29 Jun 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/6/29/tsunamiwaarschuwingssysteem-in-de-indische-oceaan-operationeelDe regio van de Indische Oceaan beschikt voortaan over een waarschuwingsysteem voor tsunami's. Het wordt de komende maanden en jaren verder uitgebouwd. Tsunamiwaarschuwingssysteem+in+de+Indische+Oceaan+operationeelAnderhalf jaar nadat de regio van de Indische Oceaan zwaar getroffen werd door een verwoestende tsunami, is er een tsunamiswaarschuwingssysteem voor de ganse Indische Oceaan operationeel, zo liet Koïchiro Matsuura, directeur-generaal van de UNESCO, weten tijdens de bijeenkomst van de Uitvoerende Raad van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van de UNESCO op 28 juni in Parijs. De IOC lanceerde al midden de jaren 1960 een dergelijk systeem in de Stille Oceaan, het gebied met de grootste kans op tsunami's. Ook het opzetten en ontwikkelen van het waarschuwingsysteem in de Indische Oceaan gebeurt onder toezicht van de IOC.

Momenteel zijn er 26 tsunami-informatiecentra actief in de regio die waarschuwingen en informatie kunnen ontvangen en doorgeven. Het seismografisch netwerk in de regio is eveneens verbeterd: 25 nieuwe stations sturen hun waarnemingen in real time door naar centra die de gegevens kunnen analyseren. Ook andere organisaties in de regio die seismografische metingen doen, stellen hun waarnemingen ter beschikking.

In afwachting van een regionaal centrum voor de Indische Oceaan, ontvangen de informatiecentra hun gegevens en waarschuwingen vanuit Japan en Hawaï, de regionale centra voor het systeem voor de Stille Oceaan. Als op termijn (eind 2007 en 2008) het systeem in de Indische Oceaan uitgebreid wordt met nieuwe satellieten en met meer speciale sensoren die de druk diep in zee meten, komt er ook een regionaal centrum in de regio van de Indische Oceaan.

Nu het systeem er is, zal het nog uitgebreid getest en aangepast worden, kwestie van mogelijke zwakke punten op te sporen en te verhelpen. Verder zal er ook werk gemaakt worden van doorgedreven internationale samenwerking om ervoor te zorgen dat de verschillende nationale onderdelen van het systeem goed op elkaar zijn afgestemd. Er moet ook nog gewerkt worden aan het verzekeren van de doorstroom van de informatie: ervoor zorgen dat cruciale informatie de bevolking zo snel mogelijk bereikt en dat de mensen weten hoe ze moeten reageren in noodsituaties. Hoe dit alles best aangepakt wordt, zal besproken worden tijdens een bijeenkomst van een coördinatiegroep van de IOC voor de Indische Oceaan in Bali van 31 juli tot 2 augustus.

Klik hier voor meer informatie over het tsunamiwaarschuwingssysteem dat de UNESCO in de Indische Oceaan uitbouwt.

]]>
Tsoenamiwaarschuwingssysteem voor Middellandse Zeehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/11/23/tsoenamiwaarschuwingssysteem-voor-middellandse-zeeWed, 23 Nov 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/11/23/tsoenamiwaarschuwingssysteem-voor-middellandse-zeeAls onderdeel van een wereldwijd systeem komt er binnenkort een waarschuwingssysteem voor tsoenami's in het gebied van de Middellandse Zee en de Noordoost Atlantische Oceaan. Tsoenamiwaarschuwingssysteem+voor+Middellandse+ZeeExperts en delegaties uit 23 landen van het gebied van de Middellandse Zee en de Noordoost Atlantische Oceaan legden de basis van een regionaal tsoemaniwaarschuwingssysteem tijdens een bijeenkomst op 21 en 22 november in Rome. De Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van de UNESCO stond in voor de organisatie. De deelnemers identificeerden de belangrijkste technische vereisten van het systeem en stelden een actieplan op voor de periode 2006-2007.

Het actieplan concentreert zich op het aanscherpen van gevaren- en risicoanalyse, het verhogen van de waarschuwingscapaciteit op basis van seismologische, geofysische en zeeniveau-informatie, en tenslotte op het beperken van de gevolgen van een natuurramp via kustplanning en sensibilisering van de bevolking. Bedoeling is om tegen december 2007 te beschikken over een eerste operationele versie van het waarschuwingsysteem.

Hoewel het gebied van de Middellandse Zee en de Noordoost Atlantische Oceaan minder risico loopt op tsoenami's dan de Stille en de Indische Oceaan, is het gevaar van een dergelijke vloedgolf niet denkbeeldig, zo leert de geschiedenis ons. In 1755 verwoestte een tsoenami de stad Lissabon en richtte behoorlijk wat schade aan elders op het Iberische schiereiland. Een andere vloedgolf in 1908 eiste 85.000 mensenlevens in Messina (Italië).

Het tsoemaniwaarschuwingssysteem voor de Middellandse Zee en de Noordoost Atlantische Oceaan maakt deel uit van het wereldwijde systeem waaraan de IOC en de UNESCO werken. Eerder werden al dergelijke systemen op touw gezet in de Stille en de Indische Oceaan. Momenteel is er ook een systeem voor het Caraïbisch gebied in voorbereiding.

]]>
Wereldwijd tsoenami waarschuwingssysteem tegen 2007http://www.unesco-vlaanderen.be/2005/1/14/wereldwijd-tsoenami-waarschuwingssysteem-tegen-2007Fri, 14 Jan 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/1/14/wereldwijd-tsoenami-waarschuwingssysteem-tegen-2007De UNESCO wil alle landen helpen om zich zo goed mogelijk te beschermen tegen tsoenami's en andere natuurrampen. De Organisatie kondigt een wereldwijd waarschuwingssysteem aan tegen 2007.

Wereldwijd+tsoenami+waarschuwingssysteem+tegen+2007Gisteren kondigde Koichiro Matsuura, directeur-generaal van de UNESCO, aan dat de Organisatie concrete plannen heeft voor een wereldwijd waarschuwingssysteem voor tsoenami's. Het systeem zou tegen juni 2007 actief moeten zijn. Momenteel wordt druk gewerkt aan de ontwikkeling van de eerste regionale component van het wereldwijde systeem: de situatie en de behoeften in de Indische Oceaan worden in kaart gebracht om er een goed werkend waarschuwingsysteem te installeren tegen juni 2006.

Hoeveel kost het systeem?

Het prijskaartje voor het systeem is reeds bekend. "De geschatte kost voor de nodige wetenschappelijke infrastructuur in de Indische Oceaan, met een regionaal centrum en goed uitgeruste nationale centra, bedraagt ongeveer 30 miljoen dollar. De jaarlijkse onderhoudskosten voor een regionaal centrum liggen tussen de één en twee miljoen dollar," aldus Matsuura.

Hoe wordt het systeem ontwikkeld?

De directeur-generaal liet verder weten dat er in maart twee expertenvergaderingen gepland zijn om de recente zeebeving en tsoenami in de Indische Oceaan te analyseren en na te gaan wat er in de regio precies nodig is om een goed functionerend waarschuwingssysteem op poten te zetten. Op die vergaderingen zullen ook alle internationale inspanningen voor de ontwikkeling van een waarschuwingssysteem in de Indische Oceaan geharmoniseerd worden.

De plannen voor het waarschuwingssysteem in de Indische Oceaan zullen worden afgewerkt in juni tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van de UNESCO. De IOC beschikt over een pak expertise op dit vlak aangezien het al jarenlang een goed functionerend waarschuwingssysteem runt in de Stille Oceaan.

Een dergelijk systeem kan niet door één enkele Organisatie gerealiseerd worden. Matsuura wijst erop dat de UNESCO nauw zal samenwerken met belangrijke partners zoals de Wereld Meteorologische Organisatie en andere internationale instellingen en organisaties, alsook met donorlanden en nationale autoriteiten.

"De rol van deze laatste is van cruciaal belang voor het succes van om het even welk waarschuwingssysteem," volgens Matsuura. "Het is de taak van de autoriteiten in individuele landen om ervoor te zorgen dat de nodige communicatienetwerken actief zijn die moeten verzekeren dat de informatie over nakende tsoenami's en andere natuurrampen de bedreigde bevolking bereikt. Ze dragen ook de verantwoordelijkheid om de bevolking voor te lichten over hoe mensen moeten reageren in een dergelijke noodsituatie. Ook op die manier worden levens gered en schade beperkt."

]]>
Tsoenami waarschuwingssysteem voor Indische Oceaanhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/1/6/tsoenami-waarschuwingssysteem-voor-indische-oceaanThu, 06 Jan 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/1/6/tsoenami-waarschuwingssysteem-voor-indische-oceaanDe UNESCO zal haar expertise ter beschikking stellen om te helpen bij de uitbouw van een systeem dat waarschuwt voor tsoenami's in de Indische Oceaan. Tsoenami+waarschuwingssysteem+voor+Indische+OceaanIn de nasleep van de tsoenami natuurramp die op 26 december 2004 Zuidoost-Azië teisterde, opperden verschillende landen het idee om een waarschuwingssysteem voor tsoenami's op te zetten in het gebied van de Indische Oceaan. Aangezien de UNESCO op dit vlak al ervaring opdeed met de uitbouw van een dergelijk systeem in de Stille Oceaan, zal de Organisatie haar expertise ter beschikking stellen en meewerken aan het in de praktijk brengen van het voorstel.

Waarom komt het systeem er nu pas?

De Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van de UNESCO lanceerde in 1968 een waarschuwingssysteem voor tsoenami's in de Stille Oceaan. Tot op de dag van vandaag blijft het het enige regionale waarschuwingssysteem voor tsoenami's. De voorbije jaren deed de IOC herhaaldelijk een oproep om ook in de Indische Oceaan en andere risicogebieden een dergelijk systeem op te zetten. De lidstaten gaven echter geen prioriteit aan het voorstel omwille van de relatieve zeldzaamheid van tsoenami's buiten het gebied van de Stille Oceaan.

De UNESCO zal haar expertise ook ter beschikking stellen van de landen die door de ramp zijn getroffen. De concrete acties die de Organisatie zal ondernemen om een waarschuwingssysteem in de Indische Oceaan uit te bouwen, laat ze afhangen van de resultaten van de bijzondere top in het teken van de nasleep van de aardbeving en de tsoenami die vandaag in Indonesië gehouden wordt.

Hoe werkt een dergelijk waarschuwingssysteem?

Het waarschuwingssysteem voor tsoenami's in de Stille Oceaan dient 26 lidstaten en wordt beschouwd als een van de meest succesvolle internationale wetenschappelijke programma's. De belangrijkste doelstelling van het programma is om de schade die tsoenami's berokkenen zo veel mogelijk te beperken en levens en goederen te redden. Het hoofdkwartier van het programma is gevestigd in Hawaï in het International Tsunami Information Centre (ITIC) en het Richard H. Hagemeyer Pacific Tsunami Warning Centre (PTWC).

Het PTWC verzamelt gegevens van honderden seismische stations over de hele wereld en van een honderdtal stations die het zeeniveau meten van de Stille Oceaan. Met die gegevens brengt het waarschuwingscentrum de aardbevingen doorheen de Stille Oceaan in kaart en evalueert ze de ernst van de situatie en de eruit voortkomende vloedgolf (tsoenami). Die informatie wordt vervolgens naar honderden punten in het gebied gestuurd. Als er bevestiging komt van een potentieel ernstige tsoenami, stuurt het PTWC een waarschuwing naar alle leden van het netwerk met geschatte aankomsttijden voor cruciale locaties. Om het uur worden de laatste gegevens verstuurt tot de tsoenami over de ganse Stille Oceaan is getrokken of tot alle gevaar is geweken.

In alle lidstaten zijn er agentschappen die belast zijn met het informeren van de publieke opinie over de gevaren van tsoenami's. Ze worden daarin bijgestaan door het ITIC dat landen eveneens helpt om zich beter voor te bereiden voor tsoenami's. Het ITIC geeft advies over manieren om de communicatie, het verzamelen van gegevens en het verspreiden van informatie te verbeteren. Het informatiecentrum doet eveneens onderzoek naar hoe het verlies van levens en eigendom tengevolge van tsoenami's kan worden beperkt.

Kan er echt wel iets voorkomen worden?

Bij het bekendmaken van de bereidheid van de UNESCO om mee te werken aan de uitbouw van een waarschuwingssysteem in de Indische Oceaan benadrukte de directeur-generaal van de Organisatie de waarde van een dergelijk systeem: "De tragische verliezen in de Indische Oceaan hadden kleiner kunnen zijn indien er een waarschuwingssysteem was geweest, indien de kustbevolking zich bewust was geweest van de gevaren van tsoenami's en hoe er het best kan gereageerd worden op een dergelijke bedreiging en indien de bouwstandaarden rekening hadden gehouden met het risico op aardbevingen en tsoenami's. Preventie, educatie en informatie zijn de sleutels tot het verminderen van de dodelijke gevolgen van dergelijke natuurrampen. Jammer genoeg kregen deze activiteiten geen prioriteit."

Volgens cijfers van de UNESCO gaan er van elke 100 dollar die de internationale gemeenschap spendeert aan risico's en natuurrampen, 96 naar noodhulp en amper 4 naar preventie. En dat terwijl elke dollar geïnvesteerd in preventie de schade met 25 dollar terugdringt in het geval er zich een natuurramp voordoet.

Voor meer informatie over het waarschuwingssysteem voor tsoenami's in de Stille Oceaan: http://ioc.unesco.org/itsu

]]>
IOC: 40 jaar studie van de oceaanhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/3/1/ioc-40-jaar-studie-van-de-oceaanThu, 01 Mar 2001 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/3/1/ioc-40-jaar-studie-van-de-oceaanDe Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van de UNESCO is actief sinds 1960. Ze telt 130 lidstaten die elk met een zetel vertegenwoordigd zijn in de Algemene Vergadering van de organisatie: die komt om de twee jaar samen om te beslissen over de toekomstige programma's en prioriteiten van de IOC. Het centrale secretariaat van de IOC is gevestigd in het Parijse hoofdkantoor van de UNESCO. Regionale kantoren zijn er in Thailand, Colombia en Denemarken.

De IOC voert al ruim 40 jaar oceanografisch onderzoek. Veertig jaar waarin meer kennis over de oceaan werd verzameld dan ooit tevoren. Veertig jaar waarin een mondiale gemeenschap ontstond van wetenschappers die hun professionele leven wijden aan het doorgronden van de oceaan. Dit dossier geeft een indruk van de werkzaamheden van de IOC en geeft aan hoe belangrijk de problematiek van het water en de oceaan voor ons allen is. Naast de hieronder besproken activiteiten, bestudeert de IOC onder meer ook nog de vervuiling van de zeeën, tracht ze de oceanen volledig in kaart te brengen, werkt ze aan een integraal kustbeheer en zet ze internationale waarschuwingssystemen tegen tsunami's op.

]]>
Oceaan beter leren kennenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2000/10/3/oceaan-beter-leren-kennenTue, 03 Oct 2000 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2000/10/3/oceaan-beter-leren-kennenTer gelegenheid van haar veertigste verjaardag versterkte de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van de UNESCO haar verbintenis om de oceanen te bestuderen en te beschermen door een reeks nieuwe maatregelen aan te nemen. Eind juni kwam de Uitvoerende Raad van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van de UNESCO samen om de krijtlijnen uit te zetten voor de verdere activiteiten, nu de commissie 40 jaar actief is. De IOC kreeg onder meer groen licht om samen te werken met de nieuwe Integrated Global Observing Strategy (IGOS), dat is een geïntegreerde strategie om de observatie van het land, de oceaan en het klimaat te harmoniseren. Daarbij werkt men samen met een aantal ruimteagentschappen, verschillende agentschappen van de Verenigde Naties, internationale wetenschappelijke instellingen en donororganisaties. Het wereldwijde netwerk ter observatie van de oceaan van de IOC, beter bekend als GOOS, zal de coördinatie van IGOS op zich nemen.

Argo

Om de kwaliteit van de oceaanobservatie in veel delen van de wereld te verbeteren, zal de IOC ook versneld werk maken van de uitvoering van het Argo programma. Dat programma is genoemd naar de Argo boei, een kleine, relatief goedkope boei die informatie verzamelt over de temperatuur en het zoutgehalte van de bovenste 2.000 meter van de oceaan (zie Unesco Info 38). Die informatie is van groot belang voor de klimaatsvoorspelling. De komende twee jaar zal de IOC 3.000 Argo boeien ontplooien om het klimaat van de oceaan continu op de voet te kunnen volgen.

Tsunami

In de nasleep van het Internationaal Decennium voor de Beperking van Natuurrampen, dat op 31 december 1999 eindigde, besloot de IOC om haar Pacific Ocean Tsunami Programme verder te zetten en de resultaten ervan gratis ter beschikking te stellen van de Caribische regio. Ze zal ook onderhandelingen aanvatten om fondsen in te zamelen voor een uitgebreid waarschuwingssysteem om stormen te voorspellen in de Noord Indische Oceaan. Het programma zal zich toespitsen op de Golf van Bengalen waar weerkerende stormen regelmatig duizenden menslevens opeisen.

CO2

De IOC toonde zich bezorgt over het uitstorten van koolstofdioxide op de zeebedding van de oceaan. Een techniek waar steeds meer vraag naar komt vanuit de industrie die kampt met een steeds toenemende uitstoot van koolstofdioxide. Momenteel is er echter nog zeer weinig bekend over de gevolgen voor het ecosysteem die deze techniek met zich meebrengt, vandaar dat de IOC aandringt op meer wetenschappelijk onderzoek vooraleer de techniek verder wordt ontwikkeld en gebruikt.

Versterking

Tijdens de bijeenkomst van de Uitvoerende Raad van de IOC toonde Koïchiro Matsuura, de Directeur-Generaal van de UNESCO, zich een voorstander van de versterking van de rol van de IOC als voortrekker van de oceanografie. Matsuura: "Veel van de uitdagingen van de 21e eeuw hebben te maken met de harmonisering van de economische ontwikkeling om de armoede te bestrijden met de noodzaak om ons leefmilieu te beschermen. Dat kan enkel als de bevolking voldoende wetenschappelijk onderlegd is, zodat de mensen zich overtuigd verantwoordelijk gaan gedragen tegenover onze planeet. De IOC kan op dit vlak veel bijdragen via wetenschappelijk onderwijs en bewustmakingscampagnes."

IOC

De Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van de UNESCO werd in 1960 opgericht om de lidstaten van de Verenigde Naties een mechanisme te verschaffen voor de wereldwijde samenwerking op het vlak van de studie van de oceaan. De IOC doet ook dienst als gemeenschappelijk orgaan voor de coördinatie van de verschillende programma's van de diverse VN-agentschappen waarin mariene aangelegenheden centraal staan. Het doel van de Commissie is het bevorderen van de internationale samenwerking en de coördinatie van verschillende wetenschappelijke programma's om meer te weten te komen over de aard en de rijkdommen van de oceaan en de kustgebieden, om de zo verkregen kennis aan te wenden om het beheer en de bescherming van het mariene milieu te verbeteren en de lidstaten bij te staan bij het opstellen van hun beleid ter zake.

]]>
De praktische aanpakhttp://www.unesco-vlaanderen.be/1998/7/1/de-praktische-aanpakWed, 01 Jul 1998 05:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/1998/7/1/de-praktische-aanpakDe Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) linkt de wetenschappelijke kennis en de beschikbare middelen aan elkaar om tot een beter begrip te komen van het (belang van) de oceanen.

Stijgt de zeespiegel nu wel of niet? En indien wel, hoeveel? En wat zijn de gevolgen? Wordt het volgend seizoen nat of droog? Hoe zal de visvorraad beïnvloed worden door een eventuele klimaatswijziging?

Het zijn typische vragen die de kustnaties dagelijks bezig houden en die enkel kunnen beantwoord worden als onze kennis over de oceaan en hun rol wordt vergroot. Die kennis aanscherpen is de rol van UNESCO's IOC, die ontstond in 1960 en vandaag 125 lidstaten telt.Via een complex en uitgebreid netwerk dat oceaan- en marine-wetenschappers met elkaar verbindt, probeert ze de kennis omtrent de oceaan te harmonizeren om er zo achter te komen hoe de oceaan werkt. Want wat er gebeurt in een hoek van de oceaan, kan een enorme impact hebben op alle andere delen ervan. De aardbeving in Chili in 1960, doodde 180 mensen toen een 9 meter hoge tsunami golf 24 uur later neersloeg op de Japanse kust.

Mocht een dergelijke aardbeving zich vandaag voordoen, dan zou een dergelijke ramp kunnen vermeden worden dankzij het Tsunami Waarschuwingssysteem van de IOC in de Stille Zuidzee. 31 seismische sensoren en 53 getijdenstations zorgen ervoor dat wetenschappers de plaats van de aardbeving kunnen voorspellen, alsook de plaats en uur van aankomst van de daaruit voortvloeiende golven.

Alle acties van de IOC -het meten van de zeevervuiling, de verandering van de hoogte van de zeespiegel, de oceaan circulatie, het bestuderen van de rol van de oceaan in het klimaat, het ontwikkelen van modellen voor kustbeheer en het opleiden van marine wetenschappers- gaan net als het Tsunami Waarschuwings Systeem uit van de overtuiging dat milieu beheer, beoordeling en voorspelling, gebaseerd op een lange-termijn observatie van de oceanen, leiden tot economische welvarendheid, een betere levenskwaliteit en de bescherming van het leven en de aarde.

Toch bestaan de programma's van de IOC grotendeels op zichzelf. Daarom richtte de IOC GOOS op: het Global Ocean Observing System. Dat netwerk moet alle kennis van overal ter wereld i.v.m. de oceaan verzamelen en voor iedereen beschikbaar maken. Op die manier wordt het ook makkelijker om het complete plaatje te zien. De planningsfase van GOOS is voorbij en bevindt zich nu in de tweede fase die aan de hand van verschillende pilootprojecten de haalbaarheid van het opzet nagaat.Het Global Sea-Level Observing System (GLOSS) van de IOC valt ondermeer onder de paraplu van het GOOS. Het GLOSS is een netwerk van 300 stations die de getijden peilen en zo al heel wat data verzamelde die aantonen dat de zeespiegel inderdaad stijgt. Ook het Tropical Atmosphere Ocean network (TAO) zal het GOOS vervoegen. TAO verzorgt ondermeer de voorspellingen omtrent El Niño. Er zijn ook partners gevonden op regionaal niveau, getuige daarvan het EuroGOOS project dat 14 Europese landen samenbrengt onder de vlag van het GOOS.

Om een werldwijd en optimaal werkend netwerk te vormen is tijd nodig. De verwachtingen zijn dan ook dat GOOS niet voor 2005 volledig operationeel zal zijn. Maar die wachttijd is slechts een druppel in de oceaan als we zien wat er allemaal op het spel staat.

]]>