UNESCO Platform Vlaanderen, rubriek "Nieuws"http://www.unesco-vlaanderen.be2016-06-20T10:58:31Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, rubriek "Nieuws"http://www.unesco-vlaanderen.benlVlaamse artiesten voor #Unite4Heritagehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/6/20/vlaamse-artiesten-voor-unite4heritageMon, 20 Jun 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/6/20/vlaamse-artiesten-voor-unite4heritageResultaat van een kunstcampagne rond de fragiliteit van ons eigen cultureel erfgoed.

Geschokt door de recente terroristische aanslagen in Parijs en Brussel en de talrijke berichten en beelden van de moedwillige vernieling en vernietiging van werelderfgoed in o.a. Syrië en Irak, lanceerde de Vlaamse Unesco Commissie in april 2016 een kunstcampagne rond de fragiliteit van ons eigen cultureel erfgoed.

De Vlaamse bevolking werd uitgedaagd om twee tekeningen, schilderijen of schetsen te maken van een kenmerkend (nationaal) monument: het eerste werk toont het monument zoals het nu is, het tweede toont het monument na een vijandige aanval.

Onderstaand filmpje toont het resultaat van de kunstcampagne rond de fragiliteit van ons eigen cultureel erfgoed.


]]>
Nieuw multilateralisme voor de 21ste eeuwhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/6/10/nieuw-multilateralisme-voor-de-21ste-eeuwFri, 10 Jun 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/6/10/nieuw-multilateralisme-voor-de-21ste-eeuwIrina Bokova, directeur-generaal van Unesco, bezocht het Vlaams Parlement en sprak er over een nieuw multilateralisme om nieuwe uitdagingen aan te pakken.

Nieuw multilateralisme voor de 21ste eeuw

Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, was op 9 juni 2016 te gast in het Vlaams Parlement. Ze gaf een lezing voor de gezamenlijke commissies van het Vlaams Parlement over een nieuw multilateralisme om nieuwe uitdagingen aan te pakken.

De directeur-generaal van Unesco begon haar lezing met het uitspreken van haar medeleven voor de slachtoffers van de terroristische aanslagen in Brussel. Ze had het verder over de grootste uitdagingen waarmee de internationale gemeenschap te kampen heeft, waaronder de aanhoudende armoede en de groter wordende ongelijkheden, het gebrek aan kwaliteitsvol onderwijs en de afkalvende sociale bescherming in veel delen van de wereld. Ze ging ook in op het feit dat klimaatverandering en aanhoudende conflicten miljoenen mensen op de vlucht doen slaan.

"Er is een nieuwe wereldwijde strijd aan de gang voor de harten en de geesten, vooral voor de harten en de geesten van jonge mensen," zei Bokova over de opmars van gewelddadig extremisme die vraagt om een nieuwe aanpak, steunend op soft power om nieuwe partnerschappen op te bouwen.

Radicalisering voorkomen

"Gewelddadige extremisten worden niet geboren, ze worden gemaakt," aldus Bokova. "We moeten gewelddadig extremisme en radicalisering niet alleen bestrijden maar ook voorkomen." In die zin verwees de directeur-generaal naar verschillende Unesco-initiatieven met betrekking tot kwaliteitsvol onderwijs en media- en informatiegeletterdheid.

Erfgoed beschermen

Ook de aanhoudende culturele zuivering in sommige delen van de wereld kwam aan bod in de lezing van Bokova. Ze drong aan op gezamenlijke acties om cultuur centraal te stellen bij vredesopbouw en humanitaire acties. "Gewelddadige extremisten vallen cultuur aan om het weefsel van 'samen leven' te verzwakken, om de symbolen van dialoog te vernietigen," zei Bokova.

Bokova pleitte voor meer internationale samenwerking en preventieve maatregelen om belangrijk werelderfgoed te beschermen tegen terrorisme en plundering. Hierbij verwees ze naar de #unite4heritage campagne van Unesco die onder andere een tegengewicht biedt voor haatpropaganda en bewust maakt voor het belang van erfgoedbescherming.

Vlaamse steun aan Unesco

De directeur-generaal van Unesco bedankte Vlaanderen voor de jarenlange steun aan Unesco, met name voor de bescherming van erfgoed. Ze verwees naar de Vlaamse steun voor de inspanningen van Unesco voor de bescherming van het erfgoed in Syrië, Nepal en verschillende zuidelijke Afrikaanse landen. Ze bedankte Vlaanderen ook voor de duurzame steun aan de wetenschappelijke programma's van Unesco, in het bijzonder aan programma's voor duurzaam waterbeheer, de aanpak van droogte en aan de Intergouvernementele Oceanografische Commissie. Dit engagement is bijzonder waardevol in het licht van de klimaatverandering en de nieuwe ontwikkelingsdoelen.

"Ons partnerschap gaat over het versterken van samenlevingen in verandering, geconfronteerd met onzekerheid, en het hen aanreiken van de instrumenten en de capaciteiten om zichzelf te helpen, zei Bokova, verwijzend naar de inspanningen die er nodig zijn om verder te gaan met het Klimaatakkoord van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Na de lezing van de directeur-generaal van Unesco waren er reacties vanuit het parlement van Rik Daems, voorzitter van de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed, en vertegenwoordigers van alle politieke fracties van het Vlaams Parlement. Vlaams Minister-President Geert Bourgeois sloot de zitting af met de hoopvolle woorden "Kunst, cultuur, onderwijs en wetenschap zullen het altijd halen van geweld."

]]>
Positief advies voor erkenning architecturale oeuvre van Le Corbusierhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/6/3/positief-advies-voor-erkenning-architecturale-oeuvre-van-le-corbusierFri, 03 Jun 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/6/3/positief-advies-voor-erkenning-architecturale-oeuvre-van-le-corbusierEen adviesorgaan van Unesco is gewonnen voor de inschrijving van het architecturale oeuvre van Le Corbusier op de Werelderfgoedlijst. De woning Guiette in Antwerpen is een van de genomineerde gebouwen.

Positief advies voor erkenning architecturale oeuvre van Le Corbusier

Vlaams minister-president Geert Bourgeois, ook bevoegd voor onroerend erfgoed, laat in een mededeling weten dat Internationale Raad voor Monumenten en Landschappen (ICOMOS) een positief advies heeft verstrekt aan het Werelderfgoedcomité van Unesco met betrekking tot de inschrijving van het architecturale oeuvre van Le Corbusier op de Werelderfgoedlijst.

Zeven landen dienden begin 2015 een nominatiedossier in bij Unesco met een serie van 17 gebouwen en gebouwencomplexen: Argentinië, België, Duitsland, Frankrijk, India, Japan en Zwitserland.

Woning Guiette in Antwerpen

Voor België is de woning Guiette in Antwerpen opgenomen in het dossier. De woning Guiette is het enige bewaarde bouwwerk van de Zwitsers-Franse architect Le Corbusier op Belgische bodem. De woning werd in 1926 gebouwd als woonhuis en atelier voor de Antwerpse schilder René Guiette. De woning Guiette is één van de vroegere werken uit het oeuvre van Le Corbusier. Het huis werd in 1978 beschermd als monument. Eind de jaren 1980 volgde een zorgvuldige restauratie onder leiding van architect George Baines.

Delegaties van ICOMOS bezochten eind 2015 de 17 sites. Op basis van de bureaustudie en de bezoeken ter plaatse geeft ICOMOS dus een positief advies aan het Werelderfgoedcomité van Unesco om de 17 gebouwen en gebouwencomplexen op te nemen op de Werelderfgoedlijst.

Waarom Le Corbusier?

Het nominatiedossier stipt drie hoofdredenen aan waarom het oeuvre van Le Corbusier een plaats op de Werelderfgoedlijst verdient:

 1. De selectie van 17 werken vertegenwoordigt een uitzonderlijke en onmisbare bijdrage aan de ontwikkeling van de nieuwe vormentaal van het modernisme; deze architectuurstijl getuigt van een absolute breuk met de architectuur van de vroegere eeuwen.
 2. Le Corbusier heeft met zijn ontwerpen en theorieën gedurende méér dan 50 jaar onmiskenbaar wereldwijd de architectuur beïnvloed. Le Corbusier zocht daarbij, in de geest van het modernisme, mee naar antwoorden op de grote uitdagingen van de 20e eeuw: standaardisatie en industrialisatie, de leefomgeving van de mens, het evenwicht tussen de privéwoning en de gemeenschapsvoorzieningen, enz. Hij nam min of meer de positie in van woordvoerder van deze nieuwe architectuur. Zijn projecten werden richtinggevend voor de hele wereld.
 3. Het oeuvre van Le Corbusier neigt naar een synthese tussen stedenbouw, architectuur, schilderkunst en beeldhouwkunst. In zijn revolutionaire architecturale vormen nam Le Corbusier ook de voorstellen en principes van CIAM (een internationaal platform voor de verspreiding van de moderne architectuur) mee.De volledige selectie uit het oeuvre van Le Corbusier die aan Unesco is voorgelegd is (in chronologische volgorde):

 • Woningen La Roche en Jeanneret in Parijs (Frankrijk, 1923)
 • Kleine villa aan de oever van het Lac Léman in Corseaux (Zwitserland, 1923)
 • Cité Frugès in Pessac (Frankrijk, 1924)
 • Woning Guiette in Antwerpen (België, 1926)
 • Woningen op de Weissenhof-Siedlung in Stuttgart (Duitsland, 1927)
 • Villa Savoie in Poissy (Frankrijk, 1928)
 • Immeuble Clarté in Genève (Zwitserland, 1930)
 • Immeuble locatif bij de Porte Molitor in Boulogne-Billancourt (Frankrijk, 1931)
 • Unité d'Habitation in Marseille (Frankrijk, 1945)
 • Manufacture in Saint-Dié-des-Vosges (Frankrijk, 1946)
 • Woning dr. Curutchet in La Plata (Argentinië, 1949)
 • Kapel Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp (Frankrijk, 1950)
 • Cabanon van Le Corbusier in Roquebrune-Cap-Martin (Frankrijk, 1951)
 • Capitol Complex in Chandigarh (India, 1952)
 • Klooster Sainte-Marie-de-la-Tourette in Eveux (Frankrijk, 1953)
 • Nationaal Museum van Westerse Kunsten in Taito-Ku (Japan, 1955)
 • Cultureel centrum van Firminy-Vert (Frankrijk, 1953-1965)Wanneer valt het verdict?

Van 10 tot 20 juli 2016 komen de leden van het Werelderfgoedcomité in Istanbul samen voor hun jaarlijkse bijeenkomst. Dan wordt beslist of architecturale oeuvre van Le Corbusier effectief als werelderfgoed erkend wordt.

]]>
Onderwijshervorming zal afvallingsrace niet stoppenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/6/2/onderwijshervorming-zal-afvallingsrace-niet-stoppenThu, 02 Jun 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/6/2/onderwijshervorming-zal-afvallingsrace-niet-stoppenGuido Ooghe pleit voor een gepersonaliseerde diplomamap, met de behaalde eindtermen opgelijst. Dat maakt bijsturen makkelijker.

Onderwijshervorming zal afvallingsrace niet stoppen

Een van de voornaamste oorzaken van schoolmoeheid en schooluitval is ons alles-of-niets-diploma. Een moedige hervorming van het secundair onderwijs had dat een halt kunnen toeroepen. Maar de berg heeft een muis gebaard. De hervorming door de Vlaamse regering is een maat voor niets. Erger nog: zoals Ides Nicaise aangaf, dreigt deze niet-hervorming de structurele problemen in ons onderwijs niet op te lossen, maar zelfs te versterken (De Standaard 30 mei 2016) . Onder het mom van de 'vrije' keuze zullen ouders en leerlingen nog minder hun weg vinden in het kluwen van mogelijkheden.

Het Parijs-Roubaix-model blijft overeind, schooluitval en schoolmoeheid zullen niet minder slachtoffers maken. Maar misschien kunnen we het tij nog keren met de lopende herziening van de eindtermen. Want een mogelijk antwoord op de ongelijkheid van onderwijskansen is het gepersonaliseerde diploma. Dat is een diploma met een bijvoegsel, een diplomacomplement waarin staat welke vaardigheden de leerling heeft bereikt en - indien hij of zij het diploma niet haalde - welke werkpunten er nog zijn.

Als we de eindtermen als operationele doelen per graad formuleren, kunnen we aan ons alles-of-niets-diploma sleutelen. Laten we uitgaan van de juridische logica dat de eindtermen bepalend zijn voor het al dan niet slagen. Wie de eindtermen haalt, slaagt en krijgt op het einde van de rit het diploma.

De extra doelen van de netten en de scholen zijn per definitie uitbreidingsdoelen. Die komen in het diplomacomplement terecht. Het diploma dat de leerling haalde op basis van de eindtermen,het diplomacomplement met de uitbreidingsdoelen van de netten en andere elementen uit het portfolio van de leerling vormen samen de 'diplomamap'. Bij wie het diploma niet haalde, zit er in die map een getuigschrift met de eindtermen die leerling wel verworven heeft. Iemand die de school zonder diploma verlaat, kan dat later alsnog behalen door de resterende eindtermen te halen.

Eerlijker en efficiënter

Lesgeven en evalueren op basis van de eindtermen is eerlijker en efficiënter. Het levert extra hefbomen op om andere onderwijsproblemen te verhelpen. Achterstanden bijwerken kan veel gerichter als we precies weten welke eindterm(en) voor de leerling een obstakel vormt. Dat geldt ook bij zelfstudie en het werken met verbetersleutels. Idem voor herexamens en vakantietaken.

Door uit te gaan van de eindtermen kunnen we leerlingen veel preciezer heroriënteren.

Ook het tweedekansonderwijs en de examencommissie doen er hun voordeel mee. Het volstaat om na te gaan welke eindtermen de kandidaten nog niet verworven hebben en hen daarover te overhoren. Zo wordt levenslang en levensbreed leren een realistischer doelstelling.

Langdurig zieke kinderen, leerlingen die buitengegooid zijn op school of in een time-out zitten, kunnen veel gemakkelijker worden geholpen als we weten welke eindtermen ze gemist hebben. Hetzelfde geldt voor migrantenkinderen, vluchtelingen en leerlingen uit de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers.

Ook kinderen met een leer- of ontwikkelingsprobleem, zoals dyslexie of autismespectrumstoornis, kunnen we meer op maat begeleiden met de eindtermen als gids. De nodige sticordi-maatregelen (stimuleren, compenseren, dispenseren) zijn veel makkelijker te nemen, omdat het duidelijker is welke compenserende hulpmiddelen leerlingen nodig hebben en voor welke eindtermen of opdrachten we hen eventueel kunnen vrijstellen (dispenseren).

En ten slotte heeft deze aanpak ook voordelen voor de leraren. Projectwerk, groepswerk, geïntegreerde werkperiodes zijn allemaal gebaat bij goed afgelijnde eindtermen. Het maakt de vakwerking hanteerbaarder, net zoals team teaching en het werken in een duobaan, dankzij de duidelijke ijkpunten om het overleg te sturen of om samen toetsen op te maken.

Gekneusde jongeren

2017 is voor Unesco het jaar van de accountability. Dan gaat het niet zozeer over de vraag of de centen voor onderwijs goed renderen, maar of ons onderwijs doet wat ervan verwacht wordt: jonge mensen opleiden tot verantwoordelijke, evenwichtige en tolerante leden van de maatschappij. En kwaliteitsvol onderwijs verstrekken aan iedereen op zo'n manier dat levenslang en levensbreed leren mogelijk wordt.

Daarvoor zijn goed afgebakende, begrijpelijke en pedagogisch verantwoorde eindtermen nodig. Nu experten en politici aan de slag gaan met de eindtermen, is het van groot belang dat deze cruciale fase goed gemonitord wordt.

Daarom pleit ik voor de oprichting van een reflectiegroep van specialisten en generalisten, aangevuld met leerlingen uit de Vlaamse Scholierenkoepel en leraren uit het veld. De belangrijkste taak van die werkgroep zou erin bestaan te waken over een aantal uitgangspunten. Worden de eindtermen niet te technisch of overladen? Zijn ze leesbaar, begrijpbaar, werkbaar en controleerbaar? Zijn ze geschikt om beter, rechtvaardiger en efficiënter te differentiëren en te evalueren?

Werk aan de winkel dus, maar die is het waard. Al was het maar voor al die gekneusde jonge mensen die de helse afdaling van het watervalsysteem aan de lijve ondervonden hebben.


Dit opiniestuk van Guido Ooghe, Pedagogisch medewerker van het Unesco Platform Vlaanderen en vroeger directeur van een middelbare school, is verschenen in De Standaard van 1 juni 2016.

]]>
Klimaatverandering bedreigt iconisch werelderfgoed en toeristische trekpleistershttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/31/klimaatverandering-bedreigt-iconisch-werelderfgoed-en-toeristische-trekpleistersTue, 31 May 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/31/klimaatverandering-bedreigt-iconisch-werelderfgoed-en-toeristische-trekpleistersDe gevolgen van klimaatverandering vormen een bedreiging voor de universele uitzonderlijke waarde van tal van werelderfgoedsites over heel de wereld, zo blijkt uit een nieuw rapport.

Klimaatverandering bedreigt iconisch werelderfgoed en toeristische trekpleisters

De klimaatverandering brengt werelderfgoedsites over heel de wereld in gevaar. Dat is de conclusie van World Heritage and Tourism in a Changing Climate, een rapport van Unesco, het VN-Milieuprogramma (UNEP) en de Union of Concerned Scientists (UCS).

Het rapport lijst 31 culturele en natuurlijke werelderfgoedsites in 29 landen op die bijzonder kwetsbaar zijn voor gevolgen van klimaatverandering zoals smeltende gletsjers, stijgende zeespiegels, extreem weer, langere droogtes en spontane bosbranden. Onder de kwetsbare sites bevinden zich nogal wat iconische toeristische trekpleisters zoals Venetië, Stongehenge en de Galapagoseilanden.

Ook Paaseiland is een van de bedreigde werelderfgoedsites. "Sommige beelden kunnen door kusterosie in zee terechtkomen", zegt Adam Markham, hoofdauteur van het rapport.

Klimaatakkoord nakomen

"Het is van belang dat we de gevolgen van de klimaatverandering voor werelderfgoedsites beter leren begrijpen en opvolgen," zegt Mechtild Rössler, directrice van het Unesco Werelderfgoedcentrum. "Zoals het rapport aangeeft, is het van essentieel belang dat de doelstelling van het Parijse Klimaatakkoord om de globale temperatuur met minder dan 2°C te laten stijgen, wordt gerealiseerd om ons werelderfgoed te beschermen voor de huidige en toekomstige generaties."

Werelderfgoedsites onderscheiden zich omwille van hun "uitzonderlijke universele waarde". Omdat net die eigenschap wordt bedreigd door de gevolgen van klimaatverandering, adviseert het rapport dat het Werelderfgoedcomité voortaan rekening zou houden met de mogelijke invloed van de klimaatverandering bij het evalueren van nominaties voor de Werelderfgoedlijst.

Opmerkelijk is dat alle verwijzingen naar het Groot Barrièrerif, het grootste koraalrif ter wereld, uit het rapport zijn geschrapt. Dat gebeurde onder druk van de Australische regering.


]]>
De weg naar kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren voor iedereenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/25/de-weg-naar-kwaliteitsvol-onderwijs-en-levenslang-leren-voor-iedereenWed, 25 May 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/25/de-weg-naar-kwaliteitsvol-onderwijs-en-levenslang-leren-voor-iedereenOns land maakt deel uit van een internationaal comité dat de globale ontwikkelingsagenda voor onderwijs aanstuurt.

De weg naar kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren voor iedereen

Van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties zich stelden tegen 2030, is nummer vier specifiek gewijd aan onderwijs. Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4 is erop gericht om "gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs te verzekeren en levenslang leren voor iedereen te bevorderen". Als leidinggevend agentschap voor de coördinatie van de internationale inspanningen ter realisatie van deze doelstelling, richtte Unesco een comité van verschillende betrokken partijen op om een en ander aan te sturen. Het komt voor de eerste keer samen op 25 en 26 mei 2016 in Parijs.

"Het spreekt voor zich dat het succes van Onderwijsagenda 2030 afhankelijk is van een collectieve inspanning. Het stuurcomité zal strategische richtlijnen geven, de vooruitgang evalueren op basis van het Global Education Monitoring Report, en aanbevelingen formuleren voor de onderwijsgemeenschap over prioritaire aandachtspunten," zegt Jordan Naidoo, Director for Education 2030 Support and Coordination bij Unesco.

Grote uitdaging

Ondanks de vooruitgang die de internationale gemeenschap te voorbije 15 jaar heeft geboekt om de toegang tot onderwijs te verbeteren, blijft de uitdaging groot. En het wordt er niet gemakkelijker op. Zo zullen leerlingen ontheemd worden tengevolge van klimaatverandering en conflicten. En voor veel meisjes ligt er een onoverkomelijke horde op de weg naar het klaslokaal. Daarnaast zorgt de voortdurende opmars van technologie op de werkvloer ervoor dat levenslang leren steeds belangrijker wordt.

Collectieve inspanning

Om zich bij haar leidinggevende en coördinerende taak voor de verwezenlijking van Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4 te laten bijstaan, richtte Unesco het SDG4-Education 2030 Steering Committee op. Het bestaat uit een breed spectrum van de internationale onderwijsgemeenschap. Het bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van Unesco-lidstaten (*) en andere VN-agentschappen die betrokken zijn bij Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4: het VN-Ontwikkelingsprogramma, Unicef, de Wereldbank, het Hoog Commissariaat van de VN voor de Vluchtelingen, het VN-Bevolkingsfonds, de VN-Eenheid voor Gendergelijkheid en de Empowerment van Vrouwen, en de Internationale Arbeidsorganisatie. Andere partners zijn onder andere de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, het Global Partnership for Education, niet-gouvernementele organisaties, leerkrachtenverenigingen en regionale organisaties.

Het is de taak van het comité om de komende vijftien jaar de richting aan te geven op weg naar de realisatie van de ambities van Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4 en er zodoende voor te zorgen dat niemand achtergelaten wordt.

(*) De landen die zetelen in het stuurcomité zijn: België, Frankrijk, Noorwegen, Letland, Rusland, Oekraïne, Argentinië, Bolivia, Brazilië, China, Japan, Zuid-Korea, Benin, Kenya, Zambia, Marokko, Oman, Saudi-Arabië en Pakistan.


]]>
Onderwijs kan niet wachtenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/24/onderwijs-kan-niet-wachtenTue, 24 May 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/24/onderwijs-kan-niet-wachtenOp de humanitaire VN-top is een fonds voorgesteld dat hoopt meer middelen te kunnen investeren in het onderwijs van kinderen en jongeren in noodsituaties.

Onderwijs kan niet wachten

Unesco directeur-generaal Irina Bokova reageert verheugd op de oprichting van Education Cannot Wait, een nieuw fonds voor onderwijs in noodsituaties. Het fonds is op 23 mei 2016 voorgesteld tijdens een zitting van de World Humanitarian Summit in Istanboel.

"Er zijn dringend uitzonderlijke maatregelen nodig om te voldoen aan de onderwijsbehoeften van miljoenen kinderen en jongeren waarvan de toekomst wordt gehypothekeerd door conflicten, ontheemding en natuurrampen," zei Bokova. "Dit fonds sluit aan bij de ambitie van Agenda 2030 om iedereen kwaliteitsvol onderwijs te bieden, zelfs in de moeilijkste omstandigheden."

Het onmiddellijke doel van het fonds is om de komende vijf jaar 3,85 miljard dollar in te zamelen om de 13,6 miljoen kinderen te bereiken van wie het onderwijs is verstoord door conflicten en andere humanitaire noodsituaties. De verwachting is dat het fonds 75 miljoen kinderen en jongeren zal bereiken tegen 2030. Een kwart van de kinderen van schoolgaande leeftijd woont in een land waar een conflict woedt. Het gaat om zo'n 500 miljoen kinderen die school missen, weinig kwaliteitsvol onderwijs krijgen of het risico lopen voortijdig te stoppen met school.

Onderwijs in noodsituaties blijft schromelijk ondergefinancierd door de internationale gemeenschap. Er gaat minder dan 2% van de humanitaire hulp naar toe. "Om te kunnen voldoen aan de immense behoeften, zouden we er naar moeten streven om 10% van alle humanitaire noodhulp te spenderen aan onderwijs in noodsituaties," zei Bokova. Ze wees er op dat de Europese Unie zich geëngageerd heeft voor een stijging naar 4%.

Unesco zal mee bepalen hoe het fonds werkt. De Organisatie coördineert voor de Verenigde Naties de inspanningen voor Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4 om "gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs te verzekeren en levenslang leren voor iedereen te bevorderen".

In de aanloop naar de humanitaire VN-top verscheen er een beleidsnota onder de titel No More Excuses. Daarin staat te lezen dan slechts de helft van de kinderen die op de vlucht zijn, basisschool lopen en dat slechts een kwart van de adolescenten op de vlucht secundair onderwijs volgt.


]]>
Conferentie over cultureel erfgoed onder vuurhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/19/conferentie-over-cultureel-erfgoed-onder-vuurThu, 19 May 2016 03:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/19/conferentie-over-cultureel-erfgoed-onder-vuurUnesco organiseert een conferentie over de moedwillige vernietiging van cultureel erfgoed tijdens conflicten op 9 en 10 juni 2016 in Brussel.

Conferentie over cultureel erfgoed onder vuur

De voorbije jaren is cultureel erfgoed steeds vaker het doelwit van alsmaar driestere aanvallen. De vervolging van mensen omwille van culturele of religieuze redenen in combinatie met de systematische vernietiging van hun cultureel erfgoed ontketende een culturele zuivering die ongezien is in de recente geschiedenis. Het feit dat de culturele diversiteit in de betrokken regio's onder vuur ligt, stelt grote problemen op humanitair vlak en inzake veiligheid.

De bescherming van culturele diversiteit kan bijdragen aan het herstel van de sociale cohesie en biedt kansen voor het oplossen van crisissen, met name bij langdurige conflicten. Respect voor culturele diversiteit is ook essentieel voor verzoening, nationale dialoog en wederopbouw. Het herstel van het erfgoed, de beoefening van tradities, maar ook de versterking van de cohesie door middel van een inclusief sociaal weefsel dat de culturele diversiteit respecteert, kunnen bijdragen aan het herstel van veiligheid en vrede.

Om te bespreken hoe deze visie conflictpreventie en crisisbeheersing kan versterken, organiseert Unesco op 9 en 10 juni 2016 een conferentie in Brussel, in samenwerking met de Europese Unie en met de steun van de Vlaamse overheid.

Er komen verschillende onderwerpen aan bod die verband houden met de problematiek, waaronder: culturele diplomatie; de bescherming van culturele rechten tijdens langdurige conflicten; het potentieel van kunst en cultuur voor de bevordering van dialoog; cultuur als motor voor herstel, rehabilitatie en veerkracht; en samenwerking met de ordehandhaving voor de bescherming van culturele eigendommen.


]]>
Homo- en transfobie op school bestrijdenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/19/homo-en-transfobie-op-school-bestrijdenThu, 19 May 2016 02:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/19/homo-en-transfobie-op-school-bestrijdenOp een Unesco-conferentie presenteerde Vlaams onderwijsminister Crevits het Vlaamse beleid voor de preventie van homo- en transfobie op school. Er is ook een wereldwijd rapport voorgesteld over hoe het onderwijs geweld tegen holebi's en transgenders kan voorkomen.

Homo- en transfobie op school bestrijden

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits nam deel aan de tweedaagse Unesco-conferentie over homo- en transfobie in het onderwijs op 17 en 18 mei 2016 in Parijs waar ze het Vlaamse beleid voorstelde. Deze conferentie op ministerieel niveau viel samen met de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie (IDAHOT 2016). Unesco organiseerde de conferentie om uitwisseling tussen landen te stimuleren en om landen aan te zetten verder te werken aan een geïntegreerd beleid.

Minister Crevits lichtte het Vlaamse beleid toe tijdens de rondetafel over preventie. Het Vlaams onderwijs zet in op preventie en bewustwording via een inclusieve aanpak: hoe versterken we de lesinhoud, de leerlingen en de leraren en hoe knopen we aan met de brede samenleving? Het beleidsdomein Onderwijs werkt hiervoor samen met çavaria, de koepel van holebi- en transgenderverenigingen in Vlaanderen en Brussel.

Daarnaast stelde Hilde Crevits ook een een bouwpakket voor het Vlaams onderwijs voor. Met een project waarin leerlingen bemiddelen op eigen school tussen jongeren, de hervorming van de lerarenopleiding, een brochure over transgenders op school en een opvolgrondetafel over genuanceerde en niet-stereotyperende beeldvorming in schoolmateriaal wil de minister een inclusief klimaat in de Vlaamse scholen creëren.

Hoe tolerant zijn wij?

Ons land scoort goed op het vlak holebi- en transgender-wetgeving. De algemene kijk op holebi's is positief. Iets wat elk jaar nog toeneemt. Volgens recente UNIA-cijfers geeft een meerderheid van de Vlamingen duidelijk aan geen problemen te hebben met holebi's. Vijf op zes vindt dat een homoseksuele leerkracht daar mag voor uitkomen. Daar tegenover staat dat één op twee holebi-jongeren wel eens te maken krijgt met discriminatie, geweld of pestgedrag op school. En een kwart van de Vlamingen verzet zich tegen de stelling dat kinderen zouden moeten leren dat holebi-zijn normaal is.

Hilde Crevits: "Ons onderwijs moet een huis zijn waar iedereen kan thuiskomen. Dat is de beste omgeving om jongeren waarden bij te brengen rond respect voor elkaar en omgaan met verschillende meningen. Als je jongeren versterkt om voor elkaar op te komen bij een conflict, dan zullen ze dat ook doen wanneer iemand wordt gepest omwille van geaardheid of huidskleur. Elk geval van pesten, uitsluiting of geweld binnen en buiten de schoolmuren is er één teveel. Met deze Unesco-conferentie geven we wereldwijd een duidelijk signaal, ook aan de landen die niet aanwezig zijn."

Wereldwijde stand van zaken

Tijdens de Conferentie is Out In The Open voorgesteld. Dit rapport geeft een wereldwijde stand van zaken met tips en methodieken over hoe het onderwijs geweld tegen holebi's en transgenders kan bestrijden. Het bevat ook aanbevelingen voor een geïntegreerd beleid.


Download Out In The Open

Download een samenvatting van Out In The Open

]]>
Cultuur en de Duurzame Ontwikkelingsdoelenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/18/cultuur-en-de-duurzame-ontwikkelingsdoelenWed, 18 May 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/18/cultuur-en-de-duurzame-ontwikkelingsdoelenEen debat buigt zich over de vraag welke rol cultuur speelt in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de wereldwijde ontwikkelingsagenda bepalen.

Cultuur en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Africalia, een organisatie die Afrikaanse cultuur en kunst ondersteunt, organiseert samen met de Vlaamse Unesco Commissie, de Frans- en Duitstalige Belgische Commissie voor Unesco en het Unesco-Verbindingskantoor in Brussel, een debat tijdens de European Development Days (#EDD16).

Het debat "Culture, where art thou? In search of culture in the Sustainable Development Goals: from the UNESCO Convention 2005 to the 2030 Agenda for Sustainable Development" vindt plaats op donderdag 16 juni 2016 van 11u tot 12u15 in Tours et Taxi (zaal D6) in Brussel.

Het debat focust op de meerwaarde van een cultureel perspectief voor de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Vanuit Unesco zal onder meer ingegaan worden op internationale instrumenten zoals de Conventie voor de bescherming en de promotie van de diversiteit van cultuuruitingen (2005) en de Conventie voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed (2003). Ook de rol van cultuur in een post-conflict context zal aan bod komen.

Verschillende experts zullen het onderwerp in een panel bespreken, waaronder: Jyoti Hosagrahar (Unesco), Mercedes Giovinazzo (Interarts Foundation), Lynnette Micheni (PAWA254), Simone Cipriani (Ethical Fashion Initiative) en Dr. Nina Obuljen Koržinek (Institute for Development and International Relations in Zagreb). De moderatie van het debat is in handen van Gie Goris (MO* magazine).


]]>
Wat betekent een Brexit voor het wetenschappelijk onderzoek?http://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/12/wat-betekent-een-brexit-voor-het-wetenschappelijk-onderzoekThu, 12 May 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/12/wat-betekent-een-brexit-voor-het-wetenschappelijk-onderzoekHet wetenschappenrapport van Unesco staat stil bij de mogelijke gevolgen van een eventuele Brexit voor wetenschap en innovatie in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Wat betekent een Brexit voor het wetenschappelijk onderzoek?

De Britse premier David Cameron kondigde op 19 februari 2016 aan dat zijn land op 23 juni een referendum houdt over de vraag of het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) moet verlaten. Uit opiniepeilingen blijkt dat de uitkomst van de volksraadpleging allesbehalve zeker is. Het Unesco Science Report: towards 2030 analyseert de gevolgen van een mogelijke Brexit (een Britse uitstap uit de EU) voor de Britse en de Europese wetenschappelijke wereld.

Het Verenigd Koninkrijk oefent een grote aantrekkingskracht uit op zowel universiteitsstudenten als onderzoekers. In 2013 was de uitvoer van onderwijsdiensten naar schatting 17 miljoen pond waard. Het VK ontving ook het grootste aantal onderzoeksbursalen van de European Research Council (ERC) van alle EU-landen - alsmede het grootste aantal niet-onderdanen die een door de ERC gefinancierd onderzoek uitvoerden. Alhoewel het VK aanhoudend minder in onderzoek investeert dan het Europese gemiddelde (1,63% van het bbp in 2013 tegenover het Europese gemiddelde van 2,02%) heeft het een reputatie van wetenschappelijke excellentie. Het land produceert 15% van de meest geciteerde wetenschappelijke artikelen terwijl het slechts 4% van het wereldwijde onderzoek vertegenwoordigd. Een Brexit zou de Britse openheid voor internationale stromen van kennis kunnen beïnvloeden, stelt het rapport. De hoekstenen van de interne markt van de EU zijn de vier vrijheden: het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Vooral het vrije verkeer van personen is een steen des aanstoots in het VK.

Alternatieven voor de relatie tussen het VK en de EU

Het Verenigd Koninkrijk is een van de grootste nettobetalers aan de EU-begroting. Als het VK zich terugtrekt, ontstaat er een complexe situatie. Er bestaan verschillende voorbeelden van relaties met Europese landen buiten de EU. Het zogenaamde 'Noorse model' of het 'Zwitserse model' lijken het meest van toepassing te zijn op het Verenigd Koninkrijk.

Mochten de toekomstige betrekkingen van het Verenigd Koninkrijk het Noorse voorbeeld volgen, een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte, dan zou het VK nog steeds een belangrijke financiële bijdrage aan de EU leveren - mogelijks zelfs dicht bij het niveau van haar huidige nettobijdrage van 4,5 miljoen euro, aldus het rapport. In dat geval zou het VK onderworpen zijn aan het merendeel van de Europese wetgeving en het beleid, maar zou het er minder invloed op kunnen uitoefenen.

Mocht het Verenigd Koninkrijk kiezen voor het Zwitserse model en geen lid blijven van de Europese Economische Ruimte, dan wordt het land minder afhankelijk van de EU-wetgeving en moet het een kleinere financiële bijdrage leveren. Maar dan zou het land op verschillende gebieden afzonderlijke overeenkomsten moeten onderhandelen met de EU, met inbegrip van de handel in goederen en diensten, en het verkeer van personen tussen het VK en de EU.

Hoe groot zouden de gevolgen voor wetenschap en innovatie zijn?

De impact van een Brexit op de wetenschappen en de innovatie in zowel het Verenigd Koninkrijk als de Europese Unie zal sterk afhangen van de relatie die het VK na de terugtrekking met de EU uitbouwt, constateert het rapport. Het is waarschijnlijk dat het Verenigd Koninkrijk geassocieerd lid zou willen blijven van de Europese Onderzoeksruimte, zoals ook Noorwegen en Zwitserland. Dat maakt het mogelijk om te blijven deelnemen aan EU-kaderprogramma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling. Deze programma's worden in het VK steeds belangrijker voor de financiering van onderzoek, het opleiden van promovendi en het uitwisselen van ideeën. Maar voor elk kaderprogramma zou er een afzonderlijk samenwerkingsakkoord moeten worden onderhandeld, zeker als het VK geen lid meer is van de Europese Economische Ruimte. En dat kunnen moeilijke onderhandelingen zijn. Zo kreeg Zwitserland, na een referendum in 2014 dat leidde tot een verstrenging van zijn immigratiebeleid, van de EU slechts beperkte toegang tot het meest recente kaderprogramma Horizon 2020.

Als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt, kan dat internationale bedrijven doen beslissen om minder te investeren in onderzoek en ontwikkeling in het VK. Het land zou immers geen toegang meer zijn tot de EU-markten. Bovendien zou de verwachte strengere immigratiewetgeving zulke investeringen minder ondersteunen. Ten slotte zou een Brexit het verkeer tussen universitaire onderzoekers van het VK en de EU gecompliceerder en minder aantrekkelijk maken, onder andere vanwege een groeiend anti-immigratiegevoel in het land.

Het Unesco Science Report besluit dat een Brexit zou betekenen dat het Verenigd Koninkrijk zijn leidende rol op het vlak van onderzoek en ontwikkeling binnen de EU zou verliezen. En dat zou voor beide zijden een verlies betekenen.


]]>
Gids voor preventie van gewelddadig extremismehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/4/gids-voor-preventie-van-gewelddadig-extremismeWed, 04 May 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/4/gids-voor-preventie-van-gewelddadig-extremismeUnesco stelt een gids voor met praktische tips voor leerkrachten om het fenomeen van gewelddadig extremisme te bespreken in de klas.

Gids voor preventie van gewelddadig extremismeHet onderwijsprogramma van Unesco voor wereldburgerschap stelt een eerste gids voor die leerkrachten helpt om te werken rond de preventie van gewelddadig extremisme. De gids helpt leerkrachten om een klimaat in de klas te creëren dat inclusief is en vruchtbaar voor respectvolle dialoog, open debat en kritisch denken. De publicatie verwijst ook naar bronnen om meer inzicht te krijgen in het fenomeen van gewelddadig extremisme en beantwoordt veelgestelde vragen.

Of discussies over gewelddadig extremisme al dan niet vooraf gepland waren, belangrijk is dat het gesprek in goede banen wordt geleid om de vaardigheden van leerlingen aan te scherpen waarmee ze ook in het algemeen beter kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven als geïnformeerde burgers. Dat betekent dat de informatie die wordt uitgewisseld tijdens de gesprekken, en de manier waarop het gesprek wordt aangepakt, bijdragen tot het ontwikkelen van vaardigheden, attitudes en gedrag die bevorderlijk zijn voor wederzijds respect, kritisch denken en het gevoel deel uit te maken van een gemeenschappelijk mensheid.

De gids zal worden aangevuld met een tweede publicatie die zich specifiek richt tot beleidsmakers in ministeries van Onderwijs. Deze publicatie verschijnt in september 2016 en zal instrumenten aanreiken om de drijfveren van gewelddadig extremisme aan te pakken op een holistische en pragmatische manier in het onderwijs.

De gids is de eerste bijdrage van Unesco aan de uitvoering van het actieplan van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor de preventie van gewelddadig extremisme.


Download A Teacher's Guide on the Prevention of Violent Extremism

]]>
VN door een onderwijsbril bekekenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/29/vn-door-een-onderwijsbril-bekekenFri, 29 Apr 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/29/vn-door-een-onderwijsbril-bekekenEen nieuwe website helpt leerkrachten en leerlingen secundair onderwijs om met de Verenigde Naties aan de slag te gaan in de klas.

VN door een onderwijsbril bekekenDe Vereniging voor de Verenigde Naties stelt een nieuwe website voor met allerlei informatie over de Verenigde Naties, gesneden op maat van het onderwijs. De website vvnindeklas.be is een realisatie van de werkgroep onderwijs van de VVN.

De website richt zich tot leraren (alle niveaus) en leerlingen secundair onderwijs. Het hart van de website is de rubriek Thema's waar men vanuit een thematische invalshoek kennis kan nemen met de boeiende werking van de Verenigde Naties. Elk van deze thematische fiches is geschreven door een (VN) expert en biedt de lezer een oriëntatie in de belangrijkste krijtlijnen van het thema. Aan elke fiche werden leerplandoelstellingen Lager Onderwijs, VOET(en) Secundair Onderwijs en relevante links en beeldmateriaal toegevoegd. De VVN werkgroep onderwijs wil deze rubriek de komende jaren verder uitbouwen tot een heus archief aan thematische fiches.

De rubriek Downloads biedt recente onderwijspublicaties van de VVN aan. De rubriek Projecten geeft meer info over recente projecten van de werkgroep onderwijs VVN en de rubriek UN4YOU geeft een overzicht van wat de VN zoal te bieden heeft.

De inspiratie voor de website vond de VVN werkgroep onderwijs bij een onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut dat uitwees dat de kennis over het reilen en zeilen binnen de internationale samenleving een belangrijke voorspeller is van het vredesengagement van jongeren. Wie meer aandacht heeft voor buitenlands nieuws, blijkt positievere vredesattituden te hebben.


]]>
Unesco presenteert eerste bevindingen over schade aan Palmyrahttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/27/unesco-presenteert-eerste-bevindingen-over-schade-aan-palmyraWed, 27 Apr 2016 01:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/27/unesco-presenteert-eerste-bevindingen-over-schade-aan-palmyraEen eerste missie van Unesco-experten meent dat de integriteit en authenticiteit van de werelderfgoedsite grotendeels is bewaard, ondanks ernstige vernielingen.

Unesco presenteert eerste bevindingen over schade aan PalmyraDe archeologische site van Palmyra, in het oosten van Syrië, heeft haar integriteit en authenticiteit grotendeels bewaard ondanks de ernstige schade die terreurgroep Islamitische Staat (IS) er heeft aangericht. Dat zijn de conclusies van een eerste bezoek van Unesco-experten aan de werelderfgoedsite.

De experten gingen van 24 tot 26 april 2016 naar Syrië om ter plaatse een eerste stand van zaken te maken van de vernielingen op de archeologische site en in het museum van Palmyra.

De deskundigen stelden aanzienlijke schade in het museum van Palmyra vast. Het merendeel van de grote standbeelden, sarcofagen en sculpturen die niet in veiligheid konden worden gebracht, zijn vernietigd. De brokstukken liggen overal verspreid op de grond.

Op de archeologische site stelden de Unesco-deskundigen onder meer de vernietiging vast van de triomfboog en van de tempel van Baal Shamin die volledig stuk is geslagen. Doordat er op de site nog volop ontmijningsoperaties aan de gang zijn, kon de schade aan onder andere de tempel van Bel enkel vanop afstand worden ingeschat.

Desalniettemin zien de experten van Unesco een lichtpunt. Ondanks de vernietiging van verschillende iconische bouwwerken, heeft Palmyra veel van haar integriteit en authenticiteit kunnen bewaren.

Unesco benadrukt dat het om een voorlopige conclusies gaat. De Organisatie voorziet later nog een internationale missie van experten om de schade aan het Syrische erfgoed, waaronder Palmyra, meer in detail te bekijken. Op de 40ste vergadering van het Werelderfgoedcomité, die in juli in Istanboel plaatsvindt, zullen aanbevelingen voor de bescherming van het erfgoed worden geformuleerd. Op 2 en 3 juni 2016 vindt in Berlijn ook al een internationale conferentie plaats over de vrijwaring van het Syrische patrimonium.


]]>
Difference Day viert diversiteit en vrijheid van meningsuitinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/27/difference-day-viert-diversiteit-en-vrijheid-van-meningsuitingWed, 27 Apr 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/27/difference-day-viert-diversiteit-en-vrijheid-van-meningsuitingDe tweede editie van Difference Day vindt plaats op de Werelddag van de Persvrijheid (3 mei) in Brussel en biedt onder meer tentoonstellingen en debatten.

Difference Day viert diversiteit en vrijheid van meningsuitingTer gelegenheid van de Werelddag van de Persvrijheid organiseren de Vrije Universiteit Brussel, Université Libre de Bruxelles, Erasmushogeschool Brussel, BOZAR, Evens Foundation en iMinds op 3 mei 2016 de tweede editie van Difference Day in het Brussels Centrum voor Schone Kunsten: BOZAR. Het initiatief kan rekenen op het beschermheerschap van het Europees Parlement, het Nederlands EU-voorzitterschap en Unesco.

Difference day honoreert mensen, instellingen en organisaties die het verschil maken in het uitdragen en promoten van vrijheid van meningsuiting. Het evenement bestaat uit een aantal tentoonstellingen, een reeks parallelle debatten en de uitreiking van enkele awards in het teken van de persvrijheid. Het biedt tevens gelegenheid tot netwerken.

Achtergrond en situering

In 1993 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 3 mei uitgeroepen tot Werelddag van de Persvrijheid. Unesco coördineert deze internationale dag die erop gericht is om het bewustzijn van het belang van persvrijheid te verhogen en regeringen te herinneren aan hun plicht om het recht op vrijheid van meningsuiting te respecteren en te handhaven.

Vrijheid van meningsuiting betekent respect voor de mening van anderen. Het erkent dat er een verschil is tussen elk van ons, en er dus een veelheid aan meningen bestaat. Vrijheid van meningsuiting vieren is dus diversiteit vieren. Persvrijheid is een essentieel aspect van de vrijheid van meningsuiting. 'De vierde macht' is het tegenwicht van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Zonder een vrij en onafhankelijk medialandschap en een diversiteit aan meningen is het onmogelijk een democratische samenleving op te bouwen en in stand te houden.

Persvrijheid is echter allesbehalve een verworvenheid. Sinds 1992 werden meer dan 1100 journalisten gedood tijdens de uitoefening van hun beroep. Meer dan een derde van de wereldbevolking leeft in landen die niet beschikken over een vrije pers. Maar ook in democratische landen zijn persvrijheid en vrijheid van meningsuiting nooit verworven. De vierde macht wordt steeds uitgedaagd, zelfs bedreigd door politieke, economische, religieuze en andere machten.


]]>
Teken- en schilderwedstrijd rond erfgoed onder vuurhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/21/teken-en-schilderwedstrijd-rond-erfgoed-onder-vuurThu, 21 Apr 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/21/teken-en-schilderwedstrijd-rond-erfgoed-onder-vuurDe Vlaamse Unesco Commissie lanceert een oproep om creatieve uiting te geven aan reflectie over de fragiliteit van ons cultureel erfgoed.

Teken- en schilderwedstrijd rond erfgoed onder vuur

De Vlaamse Unesco Commissie komt met een opmerkelijk initiatief rond erfgoed onder vuur. Het ligt in het verlengde van de #Unite4Heritage campagne van Unesco waarmee de Organisatie wil sensibiliseren en mobiliseren voor de bescherming van cultureel erfgoed wereldwijd.

Met een teken- en schilderwedstrijd die openstaat voor iedereen, van professionele kunstenaars tot minderjarige creatievelingen, wil de Vlaamse Unesco Commissie mensen doen nadenken over de fragiliteit van ons cultureel erfgoed.

De Vlaamse Unesco Commissie vraagt de deelnemers om twee tekeningen, schilderijen of schetsen te maken van een kenmerkend (nationaal) monument: hét boegbeeld van de stad, regio of land waar ze wonen. Het eerste werk toont het monument zoals het nu is, het tweede toont het monument na een vijandige aanval. Er worden geen vormvereisten opgelegd. De organisatoren benadrukken niet te willen provoceren maar wel te sensibiliseren, te laten nadenken.

Een jury van experts zal een selectie maken uit de ingezonden werken. De gekozen kunstwerken zullen worden getoond op een internationale conferentie in Brussel over de bescherming van cultureel erfgoed. De conferentie gaat van start op 9 juni 2016 in aanwezigheid van Unesco directeur-generaal Irina Bokova en verschillende ministers van Buitenlandse Zaken.

De geselecteerde collectie zal ook worden gedigitaliseerd voor verdere verspreiding op het internet.


Deelnemers wordt gevraagd om hun originele kunstwerken te verzenden voor 25 mei 2016 naar de Vlaamse Unesco Commissie:

Departement internationaal Vlaanderen
Vlaamse Unesco Commissie
t.a.v. Tijs D'Hoest, Algemeen secretaris
Boudewijnlaan 30 bus 80
1000 Brussel

]]>
Manifest voor vrouwen in de wetenschaphttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/20/manifest-voor-vrouwen-in-de-wetenschapWed, 20 Apr 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/20/manifest-voor-vrouwen-in-de-wetenschapUnesco en de L'Oréal Foundation ijveren voor gendergelijkheid in de wetenschappen en roepen op om een manifest daarover te ondertekenen.

Manifest voor vrouwen in de wetenschapUnesco en de L'Oréal Foundation hebben een manifest gelanceerd voor vrouwen in de wetenschap. Het manifest is bedoeld om de aandacht te vestigen op de noodzaak om gendergelijkheid in de wetenschap te waarborgen.

"Het Unesco Science Report toont aan dat de verschillen tussen vrouwen en mannen nog steeds aanzienlijk zijn," zegt Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco. "Meer gelijkheid en pariteit in de wetenschappen zou meer mogelijkheden bieden om wetenschappelijke excellentie te bereiken. Dat streven maakt deel uit van het mandaat van Unesco."

Het manifest @4womeninscience schuift zes aandachtspunten naar voren:

 • Meisjes aanmoedigen om wetenschappelijk carrièrepaden te verkennen
 • Het neerhalen van de drempels die verhinderen dat vrouwen een lange loopbaan in onderzoek nastreven
 • Prioriteit geven aan de toegang van vrouwen tot hogere en leidinggevende functies in de wetenschappen
 • Het grote publiek betrekken bij het vieren van de bijdrage die vrouwen leveren aan de vooruitgang van de wetenschappen en de samenleving
 • Zorgen voor gendergelijkheid door deelname en leidersposities in symposia en wetenschappelijke commissies , zoals conferenties, comités en bestuursvergaderingen
 • Het bevorderen van mentoring en netwerken voor jonge wetenschappers om hen te helpen bij het plannen en ontwikkelen van carrières die aan hun verwachtingen voldoenHet L'Oréal-Unesco For Women in Science programma zet zich al 18 jaar in om vrouwelijke wetenschappers onder de aandacht te brengen. Jaarlijks onderscheidt het vijf vrouwelijke onderzoekers van over de hele wereld voor hun uitzonderlijke ontdekkingen en kent het 250 beurzen toe aan jonge vrouwelijke wetenschappers die aan het begin van hun loopbaan staan.


]]>
Vlaanderen en Unesco hernieuwen samenwerking voor erfgoedbescherminghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/15/vlaanderen-en-unesco-hernieuwen-samenwerking-voor-erfgoedbeschermingFri, 15 Apr 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/15/vlaanderen-en-unesco-hernieuwen-samenwerking-voor-erfgoedbeschermingHet Vlaams Unesco Trustfonds is verlengd voor een periode van vijf jaar. De focus ligt op de bescherming van erfgoed met bijzondere aandacht voor Afrika.

Vlaanderen en Unesco hernieuwen samenwerking voor erfgoedbeschermingIrina Bokova, directeur-generaal van Unesco, en Filip D'havé, Algemeen afgevaardigde van de Vlaamse regering in Frankrijk, hebben op 14 april 2016 op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs een verlenging ondertekend van de samenwerking tussen Vlaanderen en Unesco op het vlak van cultureel en natuurlijk erfgoed

"Ik wil de Vlaamse regering bedanken voor deze verdere samenwerking die bijzonder betekenisvol is nu de vernieling van cultuur en erfgoed zo nauw verbonden is met extremisme en het lijden van mensen - het is een krachtig symbool van onze vastberadenheid om de kracht van cultuur aan te wenden om te helen en te herstellen," zei Bokova.

Unesco, de Vlaamse regering en de Europese Unie organiseren op 9 en 10 juni 2016 een conferentie in Brussel over de bescherming van cultureel erfgoed in conflictgebieden en over de rol van erfgoed in het bewerkstelligen van vrede. Het initiatief past in het kader van de #Unite4Heritage campagne van Unesco.

De Vlaamse regering is bereid om mee te werken aan de inspanningen van Unesco voor het vrijwaren van het cultureel erfgoed in Syrië, in het bijzonder in Palmyra.

De vernieuwing van de overeenkomst rond het Vlaams Unesco Trustfonds loopt voor een periode van vijf jaar. De algemene focus ligt op de bescherming van erfgoed, met bijzondere aandacht voor Afrika. De Vlaamse regering stelde 900 000 euro ter beschikking voor de ondersteuning van Unesco-projecten in 2015-2016.

De voorbije 15 jaar investeerde Vlaanderen meer dan 7,5 miljoen euro in de samenwerking met Unesco rond erfgoed. De fondsen zijn onder meer gebruikt voor projecten in zuidelijk Afrika rond immaterieel cultureel erfgoed en natuurlijk erfgoed. Er gingen ook middelen naar het herstel van werelderfgoed in Nepal na de aardbevingen en naar de bescherming van erfgoed in Syrië.


]]>
Unesco opent nieuwe school voor Syrische vluchtelingen in Irakhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/13/unesco-opent-nieuwe-school-voor-syrische-vluchtelingen-in-irakWed, 13 Apr 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/13/unesco-opent-nieuwe-school-voor-syrische-vluchtelingen-in-irakEen nieuwe secundaire school in het Basirma kamp vergroot de toegang tot onderwijs voor Syrische jongeren op de vlucht.

Nieuwe school voor Syrische vluchtelingen in IrakEr is een nieuwe secundaire school geopend in het Basirma kamp voor Syrische vluchtelingen in de Koerdische regio van Irak op 12 april 2016. De Roj Awa Secundaire School zal werken in ploegen waardoor meer dan 500 leerlingen toegang krijgen tot secundair onderwijs.

Er was reeds secundair onderwijs in het Basirma kamp sinds 2014/15. Maar het vorige gebouw was klein en kon slechts 60 leerlingen ontvangen. Nu is er een nieuw gebouw opgetrokken door Unesco in het kader van het 'Verbeteren van de toegang tot secundair onderwijs voor Syrische vluchtelingen in Irak' project dat wordt gefinancierd door Japan.

Het nieuwe prefabgebouw bestaat uit zes klaslokalen, een administratieve ruimte, een opslagruimte en drie toileteenheden. Het is bemeubeld en uitgerust door Unesco. Drie klaslokalen zijn voorzien door de Noorse Vluchtelingenraad.

Er zijn meer dan 240 000 Syriërs aangekomen in Irak sinds het uitbreken van de crisis in Syrië. 97% van hen zijn geconcentreerd in de noordelijke provincies Duhok, Arbil en Sulaimaniya. Zeven van de acht kampen in de regio bieden secundair onderwijs aan voor Syrische jongeren. Toch blijft de toegang tot kwaliteitsvol onderwijs beperkt. Unesco runt zes scholen in het gebied.

Het door Japan gefinancierde project wil meer en beter secundair onderwijs aanbieden voor de Syrische jongeren in de Koerdische regio van Irak. Daarnaast wil het hulp bieden aan het ministerie van Onderwijs om het hoofd te bieden aan de impact van de Syrische crisis en om veilige leeromgevingen te creëren en leerkrachten op te leiden. Het maakt deel uit van het antwoord dat de Onderwijssector van Unesco tracht te formuleren op de impact van de Syrische crisis.


]]>
Gevangengezet Azerbeidzjaanse journaliste krijgt persvrijheidsprijshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/11/gevangengezet-azerbeidzjaanse-journaliste-krijgt-persvrijheidsprijsMon, 11 Apr 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/11/gevangengezet-azerbeidzjaanse-journaliste-krijgt-persvrijheidsprijsKhadija Ismayilova, een onderzoeksjournaliste uit Azerbeidzjan, is de laureate van de Unesco / Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2016.

Gevangengezet Azerbeidzjaanse journaliste krijgt persvrijheidsprijsKhadija Ismayilova, een onderzoeksjournaliste uit Azerbeidzjan, krijgt dit jaar de Unesco / Guillermo Cano World Press Freedom Prize. Een onafhankelijke internationale jury van mediaprofessionals koos Ismayilova als erkenning voor haar uitzonderlijke bijdrage aan de persvrijheid in moeilijke omstandigheden.

"Khadija Ismayilova verdient de prijs en ik ben blij om te zien dat haar moed en professionaliteit worden erkend," zegt Ljiljana Zurovac, voorzitter van de Unesco / Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2016 jury.

Ismayilova is een freelance journalist en medewerkster van de Azerbeidzjaanse dienst van Radio Free Europe. Ze werd opgepakt in december 2014 en werd in september 2015 veroordeeld tot zeven en een half jaar gevangenisstraf op beschuldiging van misbruik van macht en belastingontduiking. Verschillende mensenrechten- en persvrijheidsorganisaties veroordeelden de arrestatie en gevangenzetting van Ismayilova. Azerbeidzjan houdt ook verschillende andere mensenrechtenactivisten vast op basis van gelijkaardige beschuldigingen.

De Prijs zal tijdens de viering van de Werelddag van de Persvrijheid, 3 mei, in Finland worden uitgereikt.

De Uitvoerende Raad van Unesco creëerde de jaarlijkse Unesco / Guillermo Cano World Press Freedom Prize in 1997. De Prijs eert het werk van een individu of een organisatie ter verdediging en bevordering van de vrijheid van meningsuiting, vooral als deze actie het leven van het individu in gevaar brengt.

De Prijs is vernoemd naar Guillermo Cano Isaza, een Colombiaanse journalist die werd vermoord voor het kantoor van zijn krant, El Espectador, op 17 december 1986 in Bogotá. Het eraan verbonden prijzengeld van 25 000 dollar wordt gefinancierd door de Cano Foundation (Colombia) en de Helsingin Sanomat Foundation (Finland).


De eerdere laureaten van de Unesco / Guillermo Cano World Press Freedom Prize

]]>