UNESCO Platform Vlaanderen, thema "recht"http://unesco-vlaanderen.be2016-05-19T14:29:43Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "recht"http://unesco-vlaanderen.benlHomo- en transfobie op school bestrijdenhttp://unesco-vlaanderen.be/2016/5/19/homo-en-transfobie-op-school-bestrijdenThu, 19 May 2016 02:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2016/5/19/homo-en-transfobie-op-school-bestrijdenOp een Unesco-conferentie presenteerde Vlaams onderwijsminister Crevits het Vlaamse beleid voor de preventie van homo- en transfobie op school. Er is ook een wereldwijd rapport voorgesteld over hoe het onderwijs geweld tegen holebi's en transgenders kan voorkomen.

Homo- en transfobie op school bestrijden

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits nam deel aan de tweedaagse Unesco-conferentie over homo- en transfobie in het onderwijs op 17 en 18 mei 2016 in Parijs waar ze het Vlaamse beleid voorstelde. Deze conferentie op ministerieel niveau viel samen met de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie (IDAHOT 2016). Unesco organiseerde de conferentie om uitwisseling tussen landen te stimuleren en om landen aan te zetten verder te werken aan een geïntegreerd beleid.

Minister Crevits lichtte het Vlaamse beleid toe tijdens de rondetafel over preventie. Het Vlaams onderwijs zet in op preventie en bewustwording via een inclusieve aanpak: hoe versterken we de lesinhoud, de leerlingen en de leraren en hoe knopen we aan met de brede samenleving? Het beleidsdomein Onderwijs werkt hiervoor samen met çavaria, de koepel van holebi- en transgenderverenigingen in Vlaanderen en Brussel.

Daarnaast stelde Hilde Crevits ook een een bouwpakket voor het Vlaams onderwijs voor. Met een project waarin leerlingen bemiddelen op eigen school tussen jongeren, de hervorming van de lerarenopleiding, een brochure over transgenders op school en een opvolgrondetafel over genuanceerde en niet-stereotyperende beeldvorming in schoolmateriaal wil de minister een inclusief klimaat in de Vlaamse scholen creëren.

Hoe tolerant zijn wij?

Ons land scoort goed op het vlak holebi- en transgender-wetgeving. De algemene kijk op holebi's is positief. Iets wat elk jaar nog toeneemt. Volgens recente UNIA-cijfers geeft een meerderheid van de Vlamingen duidelijk aan geen problemen te hebben met holebi's. Vijf op zes vindt dat een homoseksuele leerkracht daar mag voor uitkomen. Daar tegenover staat dat één op twee holebi-jongeren wel eens te maken krijgt met discriminatie, geweld of pestgedrag op school. En een kwart van de Vlamingen verzet zich tegen de stelling dat kinderen zouden moeten leren dat holebi-zijn normaal is.

Hilde Crevits: "Ons onderwijs moet een huis zijn waar iedereen kan thuiskomen. Dat is de beste omgeving om jongeren waarden bij te brengen rond respect voor elkaar en omgaan met verschillende meningen. Als je jongeren versterkt om voor elkaar op te komen bij een conflict, dan zullen ze dat ook doen wanneer iemand wordt gepest omwille van geaardheid of huidskleur. Elk geval van pesten, uitsluiting of geweld binnen en buiten de schoolmuren is er één teveel. Met deze Unesco-conferentie geven we wereldwijd een duidelijk signaal, ook aan de landen die niet aanwezig zijn."

Wereldwijde stand van zaken

Tijdens de Conferentie is Out In The Open voorgesteld. Dit rapport geeft een wereldwijde stand van zaken met tips en methodieken over hoe het onderwijs geweld tegen holebi's en transgenders kan bestrijden. Het bevat ook aanbevelingen voor een geïntegreerd beleid.


Download Out In The Open

Download een samenvatting van Out In The Open

]]>
Unesco topvrouw ontmoet voorzitter Europees Parlementhttp://unesco-vlaanderen.be/2016/4/8/unesco-topvrouw-ontmoet-voorzitter-europees-parlementFri, 08 Apr 2016 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2016/4/8/unesco-topvrouw-ontmoet-voorzitter-europees-parlementDe radicalisering van jongeren baart zorgen. Unesco en Europa willen er samen de strijd tegen aanbinden.

Unesco topvrouw ontmoet voorzitter Europees ParlementIrina Bokova, directeur-generaal van Unesco, sprak met Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement, op 6 april 2016 in Brussel. De twee spraken over de groeiende uitdagingen van de radicalisering van jonge mensen over de hele wereld en in het bijzonder in Europa.

"Het is essentieel om onze inspanningen voor het onderwijs, het leren van de geschiedenis, de mensenrechten en het respect voor de culturele diversiteit op te voeren," zei Bokova.

Schulz benadrukte het belang van de overdracht van geschiedenis en herinnering aan de volgende generaties. Hij verwees daarbij naar een aanstaande vergadering over de herinnering aan de Holocaust en het onderwijs voor jongeren over dit thema in Buchenwald.

"Het is belangrijk om in te zetten op preventie om het risico van onderschatting van historische feiten tegen te gaan," zei Schulz.

Irina Bokova en Martin Schulz zijn overeengekomen om de ervaringen van Unesco en het Europees Parlement op dit gebied uit te wisselen, gezien het specifieke en unieke mandaat dat de Organisatie op dit gebied vervult. Ze gaven uiting aan hun vastberadenheid om een sterkere samenwerking in de strijd tegen de radicalisering van jongeren te ontwikkelen.

De voorzitter van het Europees Parlement waardeerde de inzet van Unesco voor de bescherming van cultureel erfgoed en prees het belang dat de Organisatie hecht aan deze kwestie. Hij hekelde de vernietiging van erfgoed in landen in conflict, zoals in Irak en Syrië.

In deze context wees Schulz op de recente goedkeuring door het Europees Parlement van een resolutie over de bescherming van het cultureel erfgoed van de stad Palmyra.

Martin Schulz gaf verder mee dat de Europese Commissie en het Europees Parlement van plan zijn om 2018 uit te roepen tot Europees Jaar van Cultuur.

]]>
Onderzoek naar lesgeven over de Holocaust in Europahttp://unesco-vlaanderen.be/2016/1/27/onderzoek-naar-lesgeven-over-de-holocaust-in-europaWed, 27 Jan 2016 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2016/1/27/onderzoek-naar-lesgeven-over-de-holocaust-in-europaUnesco en de Europese Unie kondigen een nieuwe studie aan als vervolg op een eerder internationaal onderzoek.

Onderzoek naar lesgeven over de Holocaust in EuropaUnesco en de Europese Unie gaan, in samenwerking met het Georg Eckert Institute in Duitsland, een nieuw onderzoek voeren naar het onderwijs over de Holocaust en andere genocides in de Europese Unie.

De studie zal zich richten op leerplannen, schoolboeken en de perceptie van leerlingen. Het project zal onderwijsdeskundigen en experts inzake de Holocaust en genocides informatie bieden over hoe de genocide van de joden en andere misdaden van het Nazi-regime worden voorgesteld. Ook de wijze waarop andere genocides worden behandeld, zal aan bod komen. De studie van educatieve richtlijnen en lesmateriaal zal een internationale vergelijking mogelijk maken over hoe de Holocaust en andere genocides worden voorgesteld en hoe zich dat uit in het lesgeven en het leerproces in het klaslokaal.

De studie focust zich op het continent waar de Holocaust zich voltrok en komt op een keerpunt: de laatste generatie van getuigen is aan het verdwijnen terwijl er zich elders ter wereld genocides voltrekken. Onderwijsdeskundigen en beleidsmakers die er zich toe verbonden hebben om ervoor te zorgen dat de Holocaust en genocide bekend zijn en begrepen worden door de Europese burgers, staan voor nieuwe uitdagingen. Deze evaluatie van inhoud en didactische methoden zal helpen bij het ontwikkelen van voorbeeldpraktijken en beleid op het gebied van leerplannen en lesgeven.

Eerder werken Unesco en het Georg Eckert Institute samen aan de studie The International Status of Education about the Holocaust, verschenen in 2015. Dat onderzoek bood een globaal overzicht van het lesgeven over de Holocaust op basis van de analyse van leerplannen van 135 landen en schoolboeken uit 26 landen. Het bood richtlijnen voor de ontwikkeling van leerplannen en schoolboeken waarop beleidsmakers zich konden baseren.


Download The International Status of Education about the Holocaust

]]>
UNESCO info 96http://unesco-vlaanderen.be/2015/12/1/unesco-info-96Tue, 01 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/1/unesco-info-96O.a. aandacht voor vluchtelingenproblematiek in het onderwijs, nieuwe inschrijvingen op Unesco-erfgoedlijsten, de strijd tegen discriminatie van holebi's en de samenwerking tussen Unesco en de EU.

UNESCO info 96Slaagt Europa erin om het recht op onderwijs te waarborgen? De recente instroom van vluchtelingen in Europa heeft gevolgen voor het onderwijs. Zonder specifieke maatregelen zijn de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen nu al een maat voor niets.

Neen tegen discriminatie en geweld tegen holebi's, transgenders en interseksuelen: 12 VN-agentschappen pakken uit met een verklaring om landen aan te sporen om de rechten van holebi's, transgenders en interseksuelen te respecteren en te waarborgen.

Oppassen voor onethische aanpassing erfelijke eigenschappen: Unesco-panel van experts vraagt tijdelijk verbod op de genetische bewerking van de menselijke kiembaan en breed debat over de genetische modificatie van het menselijk DNA.

Nieuwe inschrijvingen op internationaal register van bijzonder documentair erfgoed: Unesco voegt 47 stukken toe aan haar Memory of the World Register, waaronder twee Nederlandse voordrachten.

De Afrikaanse paradox overwinnen: De Congolese muzikant Ray Lema denkt dat kennis over het gemeenschappelijk erfgoed van Afrika de sleutel is tot het herwinnen van de Afrikaanse trots en een betere toekomst voor het continent.

Opmars van industrieel erfgoed op Unesco Werelderfgoedlijst: De jaarlijkse bijeenkomst van het Werelderfgoedcomité erkende 24 nieuwe werelderfgoedsites. Opmerkelijk is dat er dit jaar verschillende voorbeelden van industrieel erfgoed zijn ingeschreven op de Werelderfgoedlijst.

De onderzoeker moet van zich laten horen: Bolivia wil lithium gaan ontginnen maar lijkt teveel te focussen op de economische kant van de zaak. Een door Unesco bekroonde jonge onderzoeker vraagt meer aandacht voor de sociale en ecologische aspecten.

18 Vlaamse WOI-sites kandidaat voor erkenning als werelderfgoed: Een breed samenwerkingsverband van partners ondertekende een convenant om de werelderfgoednominatie van 18 Vlaamse WOI-sites voor te bereiden.

Topvrouw Unesco in Brussel: De directeur-generaal van Unesco zat samen met vertegenwoordigers van de EU en met de Vlaamse minister-president om te overleggen over gezamenlijke acties.

Download UNESCO info 96


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO info 95http://unesco-vlaanderen.be/2015/5/26/unesco-info-95Tue, 26 May 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/5/26/unesco-info-95O.a. aandacht voor 10 jaar Marien Werelderfgoed, de balans van de in 2000 afgesproken internationale onderwijsdoelen, Vlaamse steun voor het Syrisch erfgoed en samenwerking tussen oceaanwetenschap en sport.

UNESCO info 95Unesco viert 10 jaar Marien Werelderfgoed: Unesco kon de voorbije jaren heel wat vooruitgang boeken inzake de bescherming van 's werelds meest bijzondere zeegebieden. Vlaamse steun en expertise waren daarbij onontbeerlijk.

Slechts een derde van de landen krijgt een goed onderwijsrapport: Unesco maakt de balans op van de in 2000 afgesproken internationale onderwijsdoelen.

10 jaar Unesco in Oostende, dé hub voor meer dan 1 000 oceaanexperten wereldwijd: In Brugge kwamen 168 experten uit 54 landen bijeen voor de viering van 10 jaar UNESCO/IOC Project Office for IODE in Oostende.

Internationale gemeenschap mobiliseren voor Syrië: Unesco en de Europese Unie gaan samenwerken om de internationale gemeenschap te mobiliseren om het erfgoed van Syrië zo goed mogelijk te beschermen. Vlaanderen is de lijm die beide partners verbindt.

We moeten dringend zorgvuldiger omspringen met water: Nieuw waterrapport waarschuwt voor watertekorten als we niet dringend duurzamer omgaan met water. De opvolgers van de Millenniumdoelstellingen houden daar best rekening mee.

Is mobiele technologie de sleutel tot onderwijs voor iedereen?: Mobiele telefoons en tablets zouden wel eens de oplossing kunnen zijn om 'eerste wereld' onderwijskansen te bieden aan 's werelds armste gemeenschappen.

De wereld rond voor de sport en de oceaan: Een zeilrace rond de wereld was tezelfdertijd een beetje een wetenschappelijke expeditie. Relaas van een opmerkelijk partnerschap dat Unesco aanging met de Barcelona World Race.

Geweld op school hypothekeert leerkansen van miljoenen meisjes: Policy paper vraagt meer aandacht voor geweld op basis van geslacht op school, in het bijzonder in het kader van de nieuwe ontwikkelingsdoelen.

Download UNESCO info 95


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Gevangengezet Syrisch mensenrechtenactivist krijgt persvrijheidsprijshttp://unesco-vlaanderen.be/2015/4/7/gevangengezet-syrisch-mensenrechtenactivist-krijgt-persvrijheidsprijsTue, 07 Apr 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/4/7/gevangengezet-syrisch-mensenrechtenactivist-krijgt-persvrijheidsprijsJournalist en mensenrechtenactivist Mazen Darwish is de laureaat van de Unesco/Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2015.

Gevangengezet Syrisch mensenrechtenactivist krijgt persvrijheidsprijsUnesco maakte bekend dat de Guillermo Cano World Press Freedom Prize dit jaar naar de Syrische journalist en mensenrechtenactivist Mazen Darwish gaat. De laureaat zit momenteel opgesloten in in Syrië. Eerder kreeg hij al een reisverbod, pesterijen, opsluitingen en folteringen te verduren. En zo gaat het al meer dan tien jaar voor de man.

Mazen Darwish is advocaat en mensenrechtenactivist. Hij is de voorzitter van het Syrische Centrum voor Media en Vrijheid van Meningsuiting dat in 2004 is opgericht en een van de stichters van de krant Voice en van syriaview.net, een onafhankelijke nieuwssite die verboden werd door de Syrische overheid. In 2011 richtte Darwish Media Club op, het eerste Syrische magazine over media-aangelegenheden.

Mazen Darwish wordt sinds 2012 vastgehouden nadat hij samen met zijn collega's Hani Al-Zitani en Hussein Ghareer werd opgepakt. Verschillende media- en mensenrechtenorganisaties vroegen reeds de vrijlating van Darwish en zijn collega's.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam op 15 mei 2013 een resolutie aan die eiste dat "de Syrische autoriteiten onmiddellijk alle willekeurig vastgehouden personen vrijlaat, met inbegrip van de leden van het Syrische Centrum voor Media en Vrijheid van Meningsuiting." De VN Werkgroep inzake Willekeurige Detentie (WGAD) richtte zich in januari 2014 tot de Syrische overheid met de boodschap dat ze de gevangenzetting van Darwish en zijn collega's veroordelen en zijn onmiddellijke vrijlating vragen.

De Unesco/Guillermo Cano World Press Freedom Prize bestaat sinds 1997 en wordt jaarlijks uitgereikt naar aanleiding van de Werelddag voor de Persvrijheid op 3 mei. De Prijs eert het werk van een individu of een organisatie ter verdediging en bevordering van de vrijheid van meningsuiting, vooral als deze actie het leven van het individu in gevaar brengt.


]]>
Waarom lesgeven over de Holocaust?http://unesco-vlaanderen.be/2015/1/26/waarom-lesgeven-over-de-holocaustMon, 26 Jan 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/1/26/waarom-lesgeven-over-de-holocaustEn eens overtuigd van het belang, hoe pak je dat aan en waar vind je tips en info?

Waarom lesgeven over de Holocaust?Op 27 januari 1945 werd Auschwitz door verkenners van de Russische 92ste infanteriedivisie bevrijd. Die dag is nu International Holocaust Remembrance Day. Dit jaar wordt de 70ste verjaardag van de bevrijding van het concentratie- en vernietigingskamp herdacht. Deze verjaardag is de aanleiding voor het Unesco Platform Vlaanderen om een nieuwe brochure voor te stellen: Waarom lesgeven over de Holocaust?

Wie we ook zijn en waar we ook wonen, lesgeven over deze universele geschiedenis kan leerlingen helpen om kritisch te leren nadenken over de oorzaken van genocide en over de noodzaak om wereldvrede en mensenrechten te koesteren om dergelijke wreedheden in de toekomst te voorkomen.

De brochure is een korte introductie tot het ontstaan en de ontwikkeling van de Holocaust en de gemeenschappelijke kenmerken met andere genocides doorheen de geschiedenis. Er is eveneens aandacht voor hoe ons land omging met de Holocaust onder het regime van de Duitse bezetter.

Om leerkrachten op weg te helpen geeft de publicatie een overzicht van Vlaamse en buitenlandse bronnen met lesmateriaal en pedagogische tips om les te geven over de Holocaust. Het doel van deze herinneringseducatie is niet enkel om het verleden te begrijpen: dat is het startpunt. Door te leren over de Holocaust kunnen we beter begrijpen hoe Europa is kunnen afglijden naar deze genocide. Zo krijgen we inzicht in de daaropvolgende ontwikkeling van het internationaal recht en de internationale instellingen die erop gericht zijn genocide te voorkomen en te bestraffen. Door een zorgvuldige vergelijking met andere voorbeelden van massaal geweld kunnen wij bijdragen aan het beter begrijpen van de onderliggende mechanismen en aan de preventie van toekomstige genocides of andere vormen van grootschalige gruweldaden.

De brochure Waarom lesgeven over de Holocaust? is gratis en kan je bestellen op info@unesco-vlaanderen.be


Download de publicatie Waarom lesgeven over de Holocaust?

]]>
Unesco: Houd scholen buiten het conflicthttp://unesco-vlaanderen.be/2014/8/4/unesco-houd-scholen-buiten-het-conflictMon, 04 Aug 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/8/4/unesco-houd-scholen-buiten-het-conflictUnesco herhaalt oproep om de onschendbaarheid van scholen te respecteren en bereidt herstelplan voor.

Unesco: Houd scholen buiten het conflictDe Verenigde Naties lanceerden een oproep om fondsen in te zamelen om te beantwoorden aan de dringende humanitaire noden in Gaza. Dat gebeurde in Ramallah op 1 augustus 2014. Sinds het uitbreken van de zoveelste oorlog tussen Palestina en Israël bevinden onderwijsinstellingen en scholen zich in de vuurlinie van het conflict. Veel burgers van Gaza zoeken er een schuilplaats in de hoop er veilig te zullen zijn. Scholen die dienst doen als schuiloord zijn echter overbevolkt en de levensomstandigheden laten er te wensen over. Zeker zeven VN-scholen die opvang bieden aan mensen, zijn reeds getroffen door beschietingen. Het resulteerde in talrijke gedode en gewonde burgers. In het totaal zijn al minstens 137 scholen beschadigd sinds de nieuwe golf van geweld opstak.

"De scholen in Gaza zijn het symbool geworden van de humanitaire tragedie die er zich afspeelt. De bescherming van scholen kan niet wachten. Het is essentieel om de burgers te beschermen. En het is een voorwaarde om het onderwijs terug op gang te kunnen brengen van zodra de toestand dat toelaat," aldus Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco.

Unesco maakt zich op om de scholen in Gaza zo snel mogelijk weer veilig te maken eens de toestand op het terrein dat mogelijk maakt. De Organisatie kan steunen op haar ruime ervaring met het verzorgen van onderwijsdiensten in noodsituaties. Er zal ook psychologische steun worden geboden aan leerlingen en leerkrachten om te helpen bij de verwerking van wat ze hebben meegemaakt terwijl de strijdende partijen hun veiligheid en welzijn bleven negeren.

"Het is van cruciaal belang dat leerlingen en leerkrachten zich veilig voelen op school. Zo niet is het onmogelijk om les te geven en te leren. Het voortzetten van onderwijs is essentieel om het geweld in te perken en de verdere escalatie van de crisis te voorkomen," zegt Bokova. "Scholen vrijwaren van militair gebruik is evenzeer van belang. Ik herhaal mijn oproep aan alle strijdende partijen om zich daaraan te houden."

Er bevinden zich naar schatting een half miljoen studenten en zo'n 25 000 leerkrachten en ander schoolpersoneel in Gaza. Uit de oproep van de Verenigde Naties blijkt dat er 11 miljoen dollar nodig is voor de bescherming van het kwetsbare onderwijssysteem. Ik vraag donoren om gevolg te geven aan deze oproep aangezien de ondersteuning van onderwijsprogramma's van groot belang is voor de toekomst van de regio," zegt Bokova.

]]>
Scholen aanvallen is ernstige schending van het internationaal rechthttp://unesco-vlaanderen.be/2014/7/31/scholen-aanvallen-is-ernstige-schending-van-het-internationaal-rechtThu, 31 Jul 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/7/31/scholen-aanvallen-is-ernstige-schending-van-het-internationaal-rechtScholen moeten veilige en onschendbare plekken zijn, ook - of vooral - tijdens conflicten. Jammer genoeg valt het pleidooi van Uneso in dovemansoren.

Het conflict tussen Israël en Palestina woedt in alle hevigheid. Een zoveelste schokkend dieptepunt was de beschieting met artilleriegranaten van een meisjesschool in het Jabiliya-vluchtelingenkamp die dienst deed als toevluchtsoord voor Palestijnen op zoek naar enige vorm van veiligheid. Deze gruwel vond plaats op 30 juli en kostte het leven aan minstens vijftien mensen, onder wie veel kinderen.

Scholen aanvallen is ernstige schending van het internationaal recht

De Verenigde Naties reageren woest. "Kinderen doden in hun slaap is een bron van universele schaamte. Dit is een ernstige schending van het internationaal recht," zegt Pierre Krähenbühl, commissaris-generaal van het VN-agentschap voor Hulp aan de Palestijnse Vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA).

Jammer genoeg kwam de aanval niet als een complete verrassing: scholen worden steeds vaker een doelwit tijdens conflicten. Het is een schending van het recht op onderwijs die Unesco al langer aanklaagt. Precies een week voor de schandalige aanval van 30 juli, riep Unesco directeur-generaal Irina Bokova de strijdende partijen nog op om het recht op onderwijs te respecteren en om scholen te ontzien.

"Ik roep op tot de bescherming van scholen in alle omstandigheden, in het bijzonder bij conflicten. Alle partijen moeten scholen respecteren als veilige plekken voor leren en onderwijzen," zo klonk het op 23 juli uit de mond van Irina Bokova. Ze riep alle partijen op om het burgerlijke karakter van scholen en onderwijsinstellingen te respecteren - met inbegrip van de onschendbaarheid van scholen.

Wereldwijd vormen conflicten het grootste obstakel voor onderwijs. Meer dan de helft van de kinderen die geen school lopen, woont in een conflictgebied of een land waar spanningen hoog oplopen. Dit komt neer op 28 miljoen meisjes en jongens.

"Als onderwijsinstellingen worden aangevallen, is de veiligheid van leerlingen en leerkrachten in gevaar. Als onderwijsdiensten worden verstoord als gevolg van geweld, komt de toekomst van hele generaties in het gedrang. Het is onaanvaardbaar dat studenten en docenten moeten leven met de angst voor een aanval op hun school," aldus Bokova.

Als lid van de Global Coalition to Protect Education From Attack levert Unesco inspanningen voor de bescherming van scholen en het garanderen van het recht op onderwijs in landen die getroffen worden door geweld en conflicten, zoals in Zuid-Soedan en Afghanistan.


]]>
Geen enkel geloof kan deze daad rechtvaardigenhttp://unesco-vlaanderen.be/2014/5/14/geen-enkel-geloof-kan-deze-daad-rechtvaardigenWed, 14 May 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/5/14/geen-enkel-geloof-kan-deze-daad-rechtvaardigenTopvrouw Unesco veroordeelt ontvoering van schoolmeisjes in Nigeria en roept op tot meer samenwerking om het recht op onderwijs te garanderen.

Geen enkel geloof kan deze daad rechtvaardigenOp een onderwijsconferentie, gehouden in Muscat (Oman) van 12 tot 14 mei 2014, sprak Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, zich uit tegen de ontvoering van schoolmeisjes in Nigeria.

"Het universeel recht op onderwijs is nog steeds omstreden in sommige plaatsen, en ik maak van deze gelegenheid gebruik om de ontvoering van meer dan 270 meisjes in Nigeria door een extremistische groepering te veroordelen," zei Irina Bokova . "Dit is een onaanvaardbare schending van de mensenrechten. Het is een aanval tegen de aspiraties van deze meisjes. Het is een aanval tegen de toekomst van Nigeria. Geen enkel geloof kan deze daad rechtvaardigen."

"Onze reactie op dergelijk extremisme is duidelijk," verklaarde de directeur-generaal. "We mogen onze inspanningen om alle meisjes en jongens kwalitateitsvol onderwijs aan te bieden nooit terugschroeven. We mogen onderwijs nooit opgeven als een middel ter bevordering van menselijke waardigheid en duurzame ontwikkeling. Dit vraagt om meer samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten. Unesco is vastbesloten de Nigeriaanse regering te helpen om 'onze meisjes terug te brengen'."

Onrustwekkende trend

Jammer genoeg zijn de gebeurtenissen in Nigeria geen alleenstaand geval. Unesco luidde eerder al de noodklok omdat ze steeds vaker gevallen noteerde van aanvallen op het onderwijs, en van aanvallen op het meisjesonderwijs in het bijzonder. In 2011 bleek uit het Education for All Global Monitoring Report dat de helft van de kinderen die niet naar school gaan, wonen in een land dat een conflict doormaakt. Later deze maand zullen de directeur-generaal van Unesco en de speciale VN-vertegenwoordiger voor kinderen in gewapende conflicten, Leila Zerrougui , samen met Unicef en andere partners, in New York richtlijnen voorstellen ter ondersteuning van de resolutie van de VN-Veiligheidsraad ter verbetering van de bescherming van het onderwijs.

Irina Bokova herinnerde ook aan een aantal initiatieven van Unesco om het recht op onderwijs van meisjes te verzekeren. Ze verwees onder andere naar het Malalafonds dat is opgestart in samenwerking met de regering van Pakistan in Islamabad. In Afghanisan gaat een nieuwe fase van het alfabetiseringsprogramma van de Organisatie van start. Daarmee zullen 600 000 mensen worden bereikt. Unesco zet zich ook in om onderwijs aan te bieden aan Syrische vluchtelingen in Jordanië, Libanon en Irak. Ten slotte verwees de directeur-generaal van Unesco naar de projecten die de Organisatie in samenwerking met grote bedrijven opzette om het onderwijs voor meisjes te promoten in, bijvoorbeeld, Senegal en Tanzania.


]]>
Unesco lanceert Malalafonds voor meisjesonderwijshttp://unesco-vlaanderen.be/2014/2/7/unesco-lanceert-malalafonds-voor-meisjesonderwijsFri, 07 Feb 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/2/7/unesco-lanceert-malalafonds-voor-meisjesonderwijsUnesco en het Pakistaanse ministerie van Onderwijs investeren in meisjesonderwijs.

Unesco lanceert Malalafonds voor meisjesonderwijsUnesco directeur-generaal Irina Bokova en de Pakistaanse minister voor Onderwijs hebben op 6 februari 2014 in Islamabad een overeenkomst gesloten om een fonds op te richten om te investeren in beter onderwijs voor meisjes, vooral in afgelegen gebieden in Pakistan. Het fonds zal 7 miljoen dollar investeren in het formeel en niet-formeel onderwijs. Geld dat onder meer besteed wordt aan nascholing voor leerkrachten en aan het vergroten van het bewustzijn over het belang van onderwijs voor meisjes.

Het belang van meisjesonderwijs kan nauwelijks overschat worden. "Het is de beste langetermijninvestering die een land kan doen om te bouwen aan sociale inclusie, rechtvaardigheid, billijkheid en economische groei," zegt Bokova.

Maar liefst 3,8 miljoen meisjes in Pakistan gaan niet naar school. En zij de wel onderwijs volgen, haken sneller voortijdig af dan jongens. Het fonds wil meer meisjes naar de schoolbanken brengen om de inschrijvingsgraad onder jongens en meisjes gelijk te krijgen.

"Onderwijs gaat niet alleen over kwantiteit, investeringen of inschrijvingsgraad. Het gaat ook over de kwaliteit van het onderwijs dat de scholen aanbieden, over de opleiding van leerkrachten en over relevante competenties voor goede banen en een inclusieve samenleving. Het Malalafonds zal daaraan werken," zegt Bokova.

"Meisjes hebben dezelfde rechten als jongens in de islam," zegt minister Baligh ur-Rehman. "Onderwijs is geen keuze maar een fundamenteel recht van elk kind. Het is de morele, ethische en grondwettelijke verantwoordelijkheid van de overheid om elk kind onderwijs te bieden, ongeacht afkomst of geslacht."

Het fonds is vernoemd naar Malala Yousafzai, het Pakistaanse meisje dat eind 2012 ternauwernood ontsnapte aan een moordaanslag uitgevoerd door een Talibanstrijder. Ze was een doelwit omdat ze opkwam voor het recht op onderwijs. Ondertussen is ze uitgegroeid tot een internationaal symbool voor het ijveren voor kinderrechten en onderwijskansen voor iedereen.

]]>
Kleur bekennenhttp://unesco-vlaanderen.be/2013/10/10/kleur-bekennenThu, 10 Oct 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/10/10/kleur-bekennenInfobrochure homo- en transfoob pestgedrag op scholen.

Kleur bekennenIedereen heeft recht op onderwijs, daarover kunnen we het allemaal eens zijn. Meer nog, het is een recht dat is vastgelegd in de mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties. Recht op onderwijs betekent meer dan het recht op een kwaliteitsvolle opleiding. Het houdt ook in dat iedereen zich veilig moet voelen op school. Dit aspect wordt steeds vaker geschonden in conflictgebieden. Maar ook bij ons voelen leerlingen zich niet altijd thuis op school, bijvoorbeeld omwille van hun holebi of transgender zijn.

Homo-en transfoob pestgedrag gebeurt op basis van seksuele voorkeur of genderidentiteit. Niet alleen holebi of transgender jongeren worden er het slachtoffer van. Ook jongeren van wie pestkoppen vermoeden dat ze tot een van deze groepen behoren, bijvoorbeeld omdat ze zich vrouwelijker of mannelijker gedragen of kleden dan wat als de norm wordt beschouwd, vormen een doelwit.

Homo- en transfoob pestgedrag heeft een impact op de slachtoffers, de pesters, de medeleerlingen en de hele schoolomgeving. Voor holebi's en transgenders kan dit ernstige pedagogische gevolgen hebben. Het is een schending van het universele recht op onderwijs, het is een vorm van discriminatie en uitsluiting, en het is in strijd met het beginsel van veilige scholen. Het is met andere woorden een educatief probleem dat moet worden aangepakt door het onderwijs.

Het niet alleen de taak van holebi en transgender belangengroepen om zich in te zetten voor de bestrijding van homo- en transfoob pestgedrag. Vandaar dat Unesco het voortouw neemt om de bestrijding van homo- en transfoob pestgedrag hoog op de internationale onderwijsagenda te plaatsen. Het initiatief geniet de steun van VN secretaris-generaal Ban Ki-moon die homopesten "een morele schande, een ernstige schending van de mensenrechten en een bedreiging voor de volksgezondheid" noemt.

Homo- en transfoob pestgedrag zorgt ervoor dat leerlingen vaker afwezig blijven van school, dat ze hun opleiding niet afmaken en leidt tot slechtere schoolresultaten. Homopesten kan ook een negatieve invloed hebben op de mentale en psychische gezondheid van jongeren, hetgeen eveneens een negatieve impact heeft op hun opleiding. Studies tonen een duidelijk verband aan tussen herhaaldelijke, langdurige homofobe en transfobe pesterijen en depressie, angst, verlies van zelfvertrouwen, sociaal isolement, schuldgevoelens en slaapstoornissen. Leerlingen die het doelwit vormen van zulke pesterijen zijn meer dan andere leeftijdsgenoten geneigd om zichzelf pijn te doen of zelfmoord te plegen.

Çavaria en Unesco Platform Vlaanderen willen scholen met deze brochure op weg helpen om actief te werken aan een veilige schoolomgeving waarin holebi en transgender jongeren zich aanvaard voelen en zich net als alle andere leerlingen vrij kunnen ontplooien. De publicatie schetst de aard en de gevolgen van homofoob en transfoob pestgedrag en reikt praktische tips aan om dit educatief probleem daadkrachtig aan te pakken.

 • De brochure Kleur bekennen - Infobrochure homo- & transfoob pestgedrag op scholen is gratis te bestellen bij het Unesco Platform Vlaanderen op info@unesco-vlaanderen.be

Download de brochure Kleur bekennen - Infobrochure homo- & transfoob pestgedrag op scholen

]]>
Speel met statistiekhttp://unesco-vlaanderen.be/2013/3/8/speel-met-statistiekFri, 08 Mar 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/3/8/speel-met-statistiekUNESCO lanceert online game over onderwijs voor vrouwen en meisjes.

Speel met statistiekTer gelegenheid van Internationale Vrouwendag (8 maart), lanceert UNESCO een eenvoudige online game om te laten zien hoe groot de verschillen zijn in onderwijs voor vrouwen en meisjes over de hele wereld. De game maakt gebruik van de statistieken van het UNESCO Instituut voor Statistiek (UIS).

Het spel vertrekt vanuit de speler. Nadat je je gegevens zoals leeftijd, geslacht, land, enz... invulde, krijg je allerlei fraai vormgegeven statistieken te zien over hoe het is gesteld met het onderwijs in de wereld en in het eigen land. Al snel maakt het spel duidelijk dat er nog veel werk is om ervoor te zorgen dat iedereen van het basisrecht op onderwijs kan genieten. Gelukkig toont het spel ook aan dat er de voorbije jaren wel degelijk vooruitgang is geboekt.


]]>
Radio voor Syrische vluchtelingenhttp://unesco-vlaanderen.be/2012/11/28/radio-voor-syrische-vluchtelingenWed, 28 Nov 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/11/28/radio-voor-syrische-vluchtelingenUNESCO lanceert een radioprogramma om Syrische vluchtelingen in Jordanië te informeren over beschikbare hulp en bescherming.

Radio voor Syrische vluchtelingenDe eerste aflevering van het radioprogramma Al-Sa'a Al-Suriyya, Het Syrische uur, is op woensdag 14 november 2012 uitgezonden op Yarmouk FM 105.7. Het programma maakt deel uit van een project dat Syrische vluchtelingen in het noordelijke deel van Jordanië, met inbegrip van Irbid en de omliggende gebieden, een informatie-en communicatieplatform wil aanbieden. Dat is nodig om hen te informeren over hun rechten en de verschillende hulp- en begeleidingsprogramma's waarop ze beroep kunnen doen.

De Syrische vluchtelingen die nu in Jordanië aankomen, worden overgebracht naar het Za'atari kamp. Voor de opening van het kamp kwamen echter al veel Syrische vluchtelingen in Jordanië aan. Zij verblijven voornamelijk in steden in het noorden van Jordanië. Helaas, zo blijkt uit een aantal evaluaties, is een groot aantal van hen nog niet altijd op de hoogte van hun rechten inzake bescherming, noch van ondersteunende diensten die beschikbaar zijn zoals voedselhulp, onderwijs, gezondheidszorg of psychosociale ondersteuning. Bovendien worstelen velen onder hen met angst en trauma's waardoor ze bang zijn om de autoriteiten of hulpverleners te benaderen.

De eerste aflevering gaf informatie over het aanbod van verschillende lokale hulporganisaties die onder meer financiële bijstand bieden en kledij en andere basisgoederen ter beschikking stellen.

Het radioprogramma zal gedurende twee maanden elke maandag en woensdag op antenne gaan. Het kadert binnen een project van UNESCO voor het bevorderen van de vrijheid van meningsuiting in de Arabische regio dat gefinancierd wordt door Zweden. UNESCO werkt voor de uitvoering van het project samen met Un Ponte Per, een Italiaanse ngo gericht op het versterken van de internationale solidariteit in het Midden-Oosten.

G Radio voor Syrische vluchtelingen

In de aanloop naar het radioprogramma kregen vier Syrische jongeren een opleiding om hen voor te bereiden om mee te werken aan de realisatie van het programma. Ze helpen het programma presenteren en maken reportages op het terrein.

"Ik studeerde Media in Syrië, met een specialisatie in radio en televisie, maar moest het land verlaten vanwege de situatie daar. Ik hoopte dat ik iets zou kunnen doen om andere Syrische vluchtelingen te helpen. Toen ik werd gevraagd om deel te nemen aan dit project was ik dus erg blij met deze kans," vertelt Majd Al Sammouri, een van de Syrische jongeren die de opleiding genoot. "Bovendien liet het me toe om de opleiding verder te zetten die ik noodgedwongen moest stopzetten."

Een team deskundigen van de VN ondersteunt de presentatoren van het radioprogramma. Ze verstrekken advies aan luisteraars die tijdens de uitzending bellen. Het gaat onder meer om psychologen, psychosociale specialisten, juristen en experten inzake bescherming.

Radio Yarmouk zendt uit in de noordelijke regio van Jordanië maar het programma is ook online te beluisteren op http://yarmoukfm.yu.edu.jo/. Luisteraars worden aangemoedigd om deel te nemen door middel van telefoongesprekken, sms of via de facebookpagina van het programma: https://www.facebook.com/Saa.Suriya.

Er liggen plannen op tafel om het project uit te breiden naar andere gebieden in Jordanië en voor een periode van minimum van zes maanden. Daarenboven wil men draagbare, oplaadbare radio's verdelen onder de meest kwetsbare huishoudens.

]]>
Van solidariteit tot engagement voor meisjesonderwijshttp://unesco-vlaanderen.be/2012/11/7/van-solidariteit-tot-engagement-voor-meisjesonderwijsWed, 07 Nov 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/11/7/van-solidariteit-tot-engagement-voor-meisjesonderwijsUNESCO en de Pakistaanse overheid grijpen de wereldwijde solidariteit met Malala aan om meer gedaan te krijgen om meisjes een plaats op de schoolbanken te garanderen.

Van solidariteit tot engagement voor meisjesonderwijsUNESCO directeur-generaal Irina Bokova en de president van Pakistan, Asif Ali Zardari, zetten hun schouders onder een bijeenkomst die een lans breekt voor onderwijs aan meisjes. Het evenement kreeg de titel Stand Up for Malala - Stand up for girl's right to education en gaat door op 10 december 2012 in Parijs, niet toevallig de VN-dag voor Mensenrechten. Met de bijeenkomst hopen de initiatiefnemers de politieke wil te kunnen stimuleren om ervoor te zorgen dat alle meisjes ter wereld kunnen genieten van hun recht om school te lopen.

Op 9 oktober 2012 reageerde de wereld geschokt op het nieuws van een moordaanslag op Malala Yousafzai, een 14-jarig meisje uit Pakistan. Ze zat op de schoolbus toen ze werd aangevallen door extremisten die haar al eerder met de dood bedreigden. Ze stelden deze laffe daad omdat Malala opkwam voor het recht op onderwijs voor meisjes.

"De aanslag op Malala is een ernstige schending van het recht op onderwijs voor meisjes. In al te veel landen wordt meisjes dit fundamenteel mensenrecht ontzegd, terwijl het net de sleutel is tot een waardige toekomst. Discriminatie start van jongs af aan bij meisjes. We moeten de wereldwijde golf van solidariteit met Malala aangrijpen om de politieke wil te versterken om de nodige maatregelen te treffen om alle meisjes een plaats op de schoolbanken te geven," zo verklaren de initiatiefnemers hun evenement.

De geschiedenis leert ons dat meisjes over de hele wereld altijd al meer dan jongens uitgesloten werden van onderwijs. Ze moeten meer obstakels overwinnen en krijgen minder kansen op onderwijs. Hetzelde geldt als ze starten met het volgen van onderwijs. Discriminatie op verschillende vlakken zorgt ervoor dat de uitval onder meisjes groter is dan onder jongens. Uit het laatste onderwijsrapport van UNESCO dat enkele weken geleden verscheen, blijkt dat het grootste deel van de 61 miljoen kinderen in de wereld die geen basisonderwijs volgen, meisjes zijn.

Het evenement op 10 december wil betrokkenen uit allerlei sectoren bijeenbrengen om zich meer te engageren voor programma's die zich richten op het aanbieden van onderwijs voor meisjes. Er worden staatshoofden, regeringsleiders, religieuze leiders en vertegenwoordigers van internationale en bilaterale organisaties, stichtingen, hulporganisaties, het bedrijfsleven en de media verwacht.


]]>
Stem voor het UNESCO Platform Vlaanderenhttp://unesco-vlaanderen.be/2012/8/20/stem-voor-het-unesco-platform-vlaanderenMon, 20 Aug 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/8/20/stem-voor-het-unesco-platform-vlaanderenVan 17 augustus tot het einde van de maand kan het publiek stemmen voor De Standaard Solidariteitsprijs 2012.

Stem voor het UNESCO Platform VlaanderenHet UNESCO Platform Vlaanderen is één van de 24 organisaties die meedingen mee naar De Standaard Solidariteitsprijs 2012. Elke deelnemende organisatie kreeg tijdens de zomer een pagina in de krant om haar werking en doelstellingen voor te stellen.

Aan het einde van de rit worden twee winnaars bekroond: een jury kiest één winnaar, de tweede wordt gekozen door het publiek. Beide winnaars mogen in het najaar nog driemaal paginagroot en gratis adverteren in De Standaard.

De advertentie van het UNESCO Platform Vlaanderen staat in het teken van het recht op onderwijs, meer bepaald het recht van iedereen - dus ook holebi's - om zonder discriminatie en pesterijen onderwijs te genieten. UNESCO neemt het voortouw binnen de Verenigde Naties om het aanpakken van homofobie aan bod te laten komen op school.

Het publiek kan van 17 augustus tot het einde van de maand stemmen op zijn favoriete advertentie. We hopen op uw stem zodat we de veelzijdige werking van UNESCO verder kunnen illustreren op originele wijze in de krant.

In de weekendkrant van zaterdag 1 september maakt De Standaard de twee winnaars van de Solidariteitsprijs bekend.

De Standaard Solidariteitsprijs 2012

]]>
De Standaard Solidariteitsprijs 2012http://unesco-vlaanderen.be/2012/7/24/de-standaard-solidariteitsprijs-2012Tue, 24 Jul 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/7/24/de-standaard-solidariteitsprijs-2012Het UNESCO Platform Vlaanderen dingt mee naar De Standaard Solidariteitsprijs met een advertentie over hoe UNESCO homofobie bespreekbaar wil maken in het onderwijs.

Ook dit jaar hadden bijna 100 organisaties laten weten dat ze zouden meedingen naar De Standaard Solidariteitsprijs. Op donderdag 28 juni 2012 heeft een jury uit de ingezonden creaties de 24 advertenties geselecteerd die effectief zullen verschijnen in de krant, waaronder de inzending van het UNESCO Platform Vlaanderen. De advertenties verschijnen in de periode van 16 juli tot 17 augustus.

Van 17 augustus tot 30 augustus kunnen bezoekers van de website van De Standaard stemmen op hun favoriete advertentie. De advertentie met de meeste stemmen wint de publieksprijs. In de weekendkrant van 1 september maakt De Standaard de winnaars bekend van de juryprijs en de publieksprijs. Beide laureaten mogen nog 3 keer paginagroot adverteren in De Standaard.

De Standaard Solidariteitsprijs begon in 2003 als een voorzichtige poging om de wereld van het goede doel en die van goede communicatie bij elkaar te brengen. Inmiddels is het een zomerse traditie. Het basisgegeven van de wedstrijd is eenvoudig: non-profitorganisaties stellen zichzelf voor in een goedgemaakte, originele, paginagrote advertentie. De 24 sterkste inzendingen verschijnen in de loop van de zomer in de krant. Vervolgens kiezen een jury en het publiek elk een winnaar.

De Standaard Solidariteitsprijs 2012

Het UNESCO Platform Vlaanderen gelooft in een rijkgeschakeerde samenleving waarin de rechten van iedereen gerespecteerd worden en zet zich bijgevolg in voor het verspreiden van het gedachtegoed van UNESCO. Deze VN-organisatie streeft naar een vreedzame wereld gebaseerd op de rijkdom van culturele diversiteit door internationale samenwerking te stimuleren rond onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie & informatie. Eén voorbeeld: ervoor zorgen dat iedereen zonder discriminatie van onderwijs kan genieten. Dus ook homo's want homorechten zijn gewoon mensenrechten. De advertentie werd gemaakt door reclamebureau Cayman (cayman.be).


De inzending van het UNESCO Platform Vlaanderen voor De Standaard Solidariteitsprijs 2012

]]>
Stop homofobie op schoolhttp://unesco-vlaanderen.be/2012/7/23/stop-homofobie-op-schoolMon, 23 Jul 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/7/23/stop-homofobie-op-schoolUNESCO neemt het voortouw binnen de Verenigde Naties om homofobie bespreekbaar te maken in het onderwijs en om gaybashing te bestrijden.

Stop homofobie op schoolElke dag ervaren studenten over de hele wereld een schending van hun fundamentele, universele mensenrecht op onderwijs tengevolge van discriminatie of geweld dat ze ondergaan omwille van hun werkelijke of vermeende seksuele geaardheid of genderindentiteit. Ze zijn het doelwit van gaybashing of homopesten. VN secretaris-generaal Ban Ki-moon noemt homopesten "een morele schande, een ernstige schending van de mensenrechten en een bedreiging voor de volksgezondheid."

Pesten op basis van seksuele voorkeur of genderidentiteit wordt homopesten genoemd. Het zijn niet enkel holebi of transgender jongeren die er het slachtoffer van worden maar ook jongeren van wie pestkoppen vermoeden dat ze tot een van deze groepen behoren, bijvoorbeeld omdat ze zich vrouwelijker of mannelijker gedragen of kleden dan wat als de norm wordt beschouwd.

Impact van homopesten

Homopesten zorgt ervoor dat leerlingen vaker afwezig blijven van school, dat ze hun opleiding niet afmaken en leidt tot slechtere schoolresultaten. Homopesten kan ook een negatieve invloed hebben op de mentale en psychische gezondheid van jongeren, hetgeen eveneens een negatieve impact heeft op hun opleiding. Studies tonen een duidelijk verband aan tussen herhaaldelijke, langdurige homofobe pesterijen en depressie, angst, verlies van (zelf)vertrouwen, sociaal isolement, schuldgevoelens en slaapstoornissen. Leerlingen die het doelwit zijn van homofobe pesterijen zijn meer dan andere leeftijdsgenoten geneigd om zichzelf pijn te doen of zelfmoord te plegen.

Homopesten heeft een impact op de slachtoffers, de pesters, de omstaanders en de hele schoolomgeving. Homopesten heeft ernstige pedagogische gevolgen. Het is een schending van het universele recht op onderwijs, het is een vorm van discriminatie en uitsluiting, en het is in strijd met het beginsel van veilige scholen. Het is met andere woorden een educatief probleem dat moet worden aangepakt door het onderwijs.

Wat doet UNESCO?

In december 2011 organiseerde UNESCO de eerste VN-bijeenkomst om het homopesten op school te bespreken. Er kwamen deskundigen van VN-agentschappen, ngo's, ministeries van Onderwijs en academische instellingen uit meer dan 25 landen op af. Na afloop van de bijeenkomst was er een duidelijk zicht op de omvang van het probleem en op bestaande voorbeeldpraktijken inzake preventie en aanpak.

De bevindingen van de bijeenkomst zijn gebundeld in een publicatie: Good Policy and Practice in HIV and Health Education - Booklet 8: Education Sector Responses to Homofobic Bullying.

De voornaamste thema's die de publicatie behandelt zijn:

 • Aard en omvang van homopesten in scholen
 • Manieren om homopesten op school aan te pakken
 • Manieren om een beleid te ontwikkelen en uit te voeren om homopesten te bestrijden
 • Leerplannen en leermethoden
 • Opleiding en ondersteuning van leerkrachten
 • Voorbeelden van hoe een school kan omgaan met slachtoffers, pesters en omstaanders
 • Voorbeelden van samenwerking tussen het onderwijs en burgers & maatschappelijke organisaties

De publicatie is voorgesteld op een bijeenkomst op 16 maart 2012. Er kwamen vertegenwoordigers van organisaties uit Brazilië, Turkije, Europa en de VS op af, evenals regeringsvertegenwoordigers uit Namibië, Europa en de VS.


Good Policy and Practice in HIV and Health Education - Booklet 8: Education Sector Responses to Homofobic Bullying

Stopping Violence in Schools: A guide for Teachers

En finir avec la violence à l'école: Guide à l'intention des enseignants

]]>
Homofobie bespreekbaar maken op schoolhttp://unesco-vlaanderen.be/2012/7/23/homofobie-bespreekbaar-maken-op-schoolMon, 23 Jul 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/7/23/homofobie-bespreekbaar-maken-op-schoolUNESCO stelt een lesplan met groepsactiviteiten voor om homofobie te bespreken op school.

Homofobie bespreekbaar maken op schoolElk jaar wordt op 17 mei de Internationale dag tegen homofobie en transfobie gehouden. Dit jaar was het centrale thema het "bestrijden van homo/transfobie IN en DOOR het onderwijs". UNESCO en het comité dat de internationale dag coördineert, grepen deze gelegenheid aan om een lesplan op te stellen voor leerkrachten en leerlingenbegeleiders. Bedoeling is om een veiligere leeromgeving te creëren, om discriminatie aan te pakken en om het respect en de verdraagzaamheid onder en tussen leerlingen te vergroten. Het plan bevat vier activiteiten voor het basis- en secundair onderwijs, twee voor elk niveau.

Lesplan homofobie en homopesten


Homofobie: de situatie in de Europese Unie

]]>
UNESCO Jaarverslag 2011http://unesco-vlaanderen.be/2012/4/18/unesco-jaarverslag-2011Wed, 18 Apr 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/4/18/unesco-jaarverslag-2011Overzicht van de belangrijkste interventies van UNESCO in de wereld.

UNESCO Jaarverslag 20112011 was een bewogen jaar, gekenmerkt door kansen en uitdagingen voor zowel UNESCO als haar lidstaten. De Arabische lente toonde de kracht van het verlangen naar mensenrechten een waardigheid. Maar 2011 gaat ook de geschiedenis in als het jaar van de tsunami en de zware aardbeving in Japan op 11 maart en van een droogte die de Hoorn van Afrika in zijn greep houdt. En talrijke samenlevingen over de hele wereld voelden de gevolgen van een ernstige economische crisis die het probleem van de armoede vergrootte.

In dergelijke omstandigheden is het mandaat van UNESCO meer dan ooit betekenisvol. Geen enkel land is in staat om alleen het hoofd te bieden aan de economische crisis, de impact van klimaatverandering of het verlies aan biodiversiteit. We moeten wereldwijd samenwerken. En iedereen moet erbij betrokken worden, vooral de armsten en meest achtergestelden.

In haar jaarverslag 2011 geeft UNESCO een overzicht van hoe de Organisatie haar mandaat in 2011 in de praktijk bracht. Het is opgedeeld in de volgende hoofdstukken.

 • Steun aan ontluikende democratieën
 • Het delen van onderwijs en kennis ten voordele van vrede en ontwikkeling
 • Wetenschappen voor de planeet en de oceanen
 • Cultuur en erfgoed: ons verleden, onze toekomst
 • Internationale solidariteit, dialoog en mensenrechten
 • De 36ste bijeenkomst van de Algemene Conferentie

 

De werking van UNESCO bestreek een breed terrein in 2011 - gaande van de lancering van een nieuw samenwerkingsverband ter bevordering van het onderwijs voor meisjes en vrouwen, een uitbreiding van het tsunamiwaarschuwingssysteem in de Indische Oceaan en de ondersteuning van vrije meningsuiting en erfgoedbescherming in Tunesië, Egypte en Libië. 2011 was tevens de tiende verjaardag van UNESCO's Universele Verklaring betreffende Culturele Diversiteit en de veertigste verjaardag van het Mens- en Biosfeerprogramma (MAB): twee baanbrekende initiatieven. Verder bleef Afrika een absolute prioriteit voor de Organisatie en had elk programma van UNESCO aandacht voor het propageren van gendergelijkheid.

Ten slotte was er de beslissing van de Verenigde Staten om UNESCO niet langer financieel te ondersteunen - een gevolg van het toetreden van Palestina tot de Organisatie. Spontane steun en bijdragen van lidstaten en andere actoren verlichtten de druk waaronder UNESCO kwam te staan maar konden niet verhinderen dat het navigeren in moeilijke wateren is voor de Organisatie in 2012.


Download het UNESCO Jaarverslag 2011 (ENG)

Download het UNESCO Jaarverslag 2011 (FRA)

]]>