UNESCO Platform Vlaanderen, rubriek "Boeken"http://unesco-vlaanderen.be2016-07-27T16:29:18Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, rubriek "Boeken"http://unesco-vlaanderen.benlWorld Heritage in Europe Todayhttp://unesco-vlaanderen.be/2016/7/27/world-heritage-in-europe-todayWed, 27 Jul 2016 02:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2016/7/27/world-heritage-in-europe-todayOverzicht van de wijze waarop het Europees werelderfgoed wordt beschermd en beheerd.

World Heritage in Europe TodayHet Werelderfgoedprogramma is zonder twijfel het meest bekende onderdeel van de werking van Unesco. Er verschijnen jaarlijks duizenden artikels over en de lidstaten van Unesco investeren flink in het verkrijgen van het label voor hun erfgoed. Bijna de helft van de meer dan duizend inschrijvingen op de Werelderfgoedlijst bevindt zich in Europa.

Aan de prestigieuze erkenning van een site als werelderfgoed zijn strikte voorwaarden verbonden op het vlak van de bescherming en het beheer. Dit boek gaat in op hoe een en ander in de praktijk gebeurt. Het geeft een overzicht van ervaringen, uitdagingen en voorbeeldpraktijken met betrekking tot het vrijwaren van het werelderfgoed in Europa voor toekomstige generaties.


]]>
UNESCO Series on Women in African Historyhttp://unesco-vlaanderen.be/2016/1/29/unesco-series-on-women-in-african-historyFri, 29 Jan 2016 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2016/1/29/unesco-series-on-women-in-african-historyStripreeks over de rol van vrouwen in de geschiedenis van Afrika.

UNESCO Series on Women in African History series

Unesco en uitgeverij HarperCollis geven samen een stripreeks uit die de rol van vrouwen in de geschiedenis van Afrika belicht. Het gaat om een selectie van inspirerende vrouwen die zich hebben onderscheiden in de geschiedenis van hun continent op uiteenlopende gebieden zoals de politiek, het verzet tegen kolonisatie, de verdediging van de rechten van vrouwen en de bescherming van het milieu.

Tot nu toe zijn er vier delen verschenen over:

The Women Soldiers of Dahoney

Elitetroepen van vrouwelijke soldaten die bijdroegen tot de militaire macht van het Koninkrijk van Dahoney in de achttiende en negentiende eeuw. Ze werden bewonderd in hun land en gevreesd door hun tegenstanders omdat ze gevaar nooit de rug toekeerden. De troepen werden ontbonden na de val van Gbéhanzin, de laatste koning van Dahomey, tijdens de Franse koloniale expansie aan het eind van de negentiende eeuw.

Funmilayo Ransome-Kuti and the Women's Union of Abeokuta

Funmilayo Ransome-Kuti (1900-1978) was een vooraanstaande activiste tijdens de Nigeriaanse strijd tegen de kolonisatie. Ze richtte de Abeokuta Vrouwen Unie op, een van de indrukwekkendste vrouwenorganisaties van de twintigste eeuw waarbij naar schatting zo'n 20 000 vrouwen waren aangesloten. De organisatie streed voor de bescherming en de bevordering van de vrouwenrechten.

Wangari Maathai and the Green Belt Movement

Wangari Maathai (1940-2011) was een Keniaanse geleerde en milieuactiviste. Ze richtte de baanbrekende Green Belt Movement op in 1977 die mensen, met name vrouwen, aanmoedigde om bomen te planten om de achteruitgang van het milieu tegen te gaan. Haar holistische benadering zette haar er toe aan om milieubescherming te koppelen aan andere thema's zoals politiek bestuur, mensenrechten en vrede. Ze werd bekroond met de Nobelprijs voor de Vrede in 2004.

Njinga Mbandi, Queen of Ndongo and Matamba

Nzinga Mbande (1581-1663) was koningin van de Afrikaanse rijken Ndongo en Matamba en speelde een sleutelrol in de geschiedenis van het zeventiende-eeuwse Angola. Ze was een begenadigd diplomaat, een kundige onderhandelaar en een meester-tacticus. Tot haar dood in 1663 verzette ze zich hardnekkig tegen de Portugese kolonisatie.


]]>
Water and Energyhttp://unesco-vlaanderen.be/2014/6/20/water-and-energyFri, 20 Jun 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/6/20/water-and-energyRapport over de toestand van de waterbronnen op onze planeet focust op de relatie tussen water en energie.

Water and EnergyWater en energie zijn nauw met elkaar verbonden en sterk van elkaar afhankelijk. Het zijn bepalende factoren in de strijd tegen armoede: zowel rechtsrtreeks - aangezien een aantal millenniumontwikkelingsdoelen gericht zijn op het verbeteren van toegang tot zuiver drinkwater, sanitaire voorzieningen, elektriciteit en andere energeiebronnen - als onrechtstreeks, aangezien water en energie van invloed zijn op economische groei - de ultieme hoop voor een brede armoedeverlichting.

Deze vijfde editie van het World Water Development Report van de Verenigde Naties (WWDR 2014) wil beleidsmakers (binnen en buiten de domeinen water en energie), betrokkenen en uitvoerders van het beleid informeren over de onderlinge verbanden, potentiële synergieën en compromissen, en bewust maken van de behoefte om een regelgevend kader te voorzien dat is afgestemd op de behoeften en doelstellingen met betrekking tot water- en energievoorziening.


]]>
World Heritage in Switzerlandhttp://unesco-vlaanderen.be/2014/6/20/world-heritage-in-switzerlandFri, 20 Jun 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/6/20/world-heritage-in-switzerlandMaak uitgebreid kennis met het werelderfgoed van Zwisterland.

World Heritage in SwitzerlandMiddeleeuwse steden en kastelen, belangrijke fossiele afzettingen uit het Trias, spectaculaire Alpenlandschappen, industriële stadsgezichten, unieke wijngaarden, bijzondere spoorwegen, vroegmiddeleeuwse muurschilderingen en een opmerkelijke bibliotheek in een barokke abdij... Deze zeer verschillende sites delen een gemeenschappelijk kenmerk: ze zijn ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Dit is het eerste boek dat volledig gewijd is aan de elf werelderfgoedsites die Zwitserland rijk is. De geschiedenis en de uitzonderlijke universele waarde van deze sites onthullen een fascinerend beeld van de geschiedenis van Zwitserland.


]]>
World Social Science Report 2013http://unesco-vlaanderen.be/2013/12/17/world-social-science-report-2013Tue, 17 Dec 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/12/17/world-social-science-report-2013Derde editie van het rapport pleit voor nieuwe benadering van sociale wetenschappen.

World Social Science Report 2013De milieu-uitdagingen waarmee onze samenleving geconfronteerd wordt, zijn ongezien en duizelingwekkend in hun omvang, spreiding, snelheid en complexiteit. De gevolgen van de wereldwijde veranderingen in het milieu laten zich nu reeds voelen. Veel mensen en gemeenschappen komen maar met moeite rond en andere sociale, economische en politieke crisissen - waaronder aanhoudende armoede, toenemende ongelijkheden en sociale onvrede - zijn allemaal onderhevig aan de gevolgen van veranderingen in het milieu. Wereldwijde veranderingen in het milieu veranderen alles voor iedereen: de natuur die onze grondstoffen bezorgt, de manier waarop we in ons levensonderhoud voorzien, de wijze waarop we ons gedragen en met elkaar omgaan, enz. De veranderingen zorgen er eveneens voor dat we andere verwachtingen krijgen van sociale wetenschappen, met inbegrip van gedrags- en economische wetenschap.

Unesco stelt de derde editie van haar World Social Science Report voor. Het bevat bijdragen van ruim 150 auteurs. Samen formuleren ze een warme oproep naar de sociaalwetenschappelijke wereld. Sociale wetenschappers moeten dringend nauwer gaan samenwerken met hun collega's uit de sociale, mens- en technische wetenschappen. Alleen zo kunnen we nieuwe kennis en inzichten verwerven op de meest prangende problemen inzake milieu en duurzaamheid aan te pakken. En ze mogen daarbij niet vergeten om ook aansluiting te zoeken buiten de wetenschappelijke wereld en dus samen te werken met beleidsmakers en andere beroepsgroepen die zich op hun werkterrein begeven.

Volgens de auteurs van het rapport is het tijd voor een nieuw soort sociale wetenschappen: dapperder, beter, groter en anders.

  • Dapper genoeg om wereldwijde veranderingen in het milieu te beschouwen en te behandelen als een fundamenteel sociaal proces
  • Beter in de zin van het introduceren van inzichten uit de sociale wetenschappen bij de oplossing van problemen in het dagelijks leven van mensen
  • Groter in de zin dat er meer sociale wetenschappers nodig zijn die zich bezig houden met het aanpakken van de wereldwijde veranderingen in het milieu
  • Anders in de zin van op een andere manier aan sociale wetenschappen te gaan doen zodat daadwerkelijk kan worden bijgedragen tot het aanpakken van interdisciplinaire en sectoroverschrijdende uitdagingen waar onze samenlevingen voor staan.

Het rapport wil in de eerste plaats sociale wetenschappers aanspreken die aan de slag zijn bij universiteiten, onderzoeksinstellingen, denktanks, ngo's en overheidsagentschappen. De International Social Science Council (ISSC) zal het rapport gebruiken als basis om te onderzoeken op welke wijze de sociale wetenschap een grotere rol kan vervullen bij het onderzoek naar meer duurzame ontwikkeling.

Het World Social Science Report 2013 is gratis beschikbaar in een digitale versie. Zowel het rapport als een samenvatting ervan kan je downloaden op www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/resources/reports/world-social-science-report-2013/


]]>
African World Heritage Patrimoine mondial africainhttp://unesco-vlaanderen.be/2013/5/29/african-world-heritage-patrimoine-mondial-africainWed, 29 May 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/5/29/african-world-heritage-patrimoine-mondial-africainHet verhaal van Afrika's opmerkelijk diverse werelderfgoed in woord en beeld.

African World Hertiage Patrimoine mondial africainVoor het eerst publiceert UNESCO een boek dat volledig in het teken staat van het werelderfgoed in Afrika ten zuiden van de Sahara. Het toont de grote diversiteit aan cultureel en natuurlijk erfgoed in de regio.

Veel Afrikaanse werelderfgoedsites worden beheerd volgens traditionele methoden die het erfgoed eeuwenlang wisten te vrijwaren. Er valt veel uit te leren over hoe duurzaam om te springen met schaarse middelen. Ook het belang van de rol van lokale gemeenschappen bij het beheer van erfgoed is niet te onderschatten in Afrika.

Het boek vertelt over de opmerkelijke werelderfgoedsites in Afrika ten zuiden van de Sahara en over de gemeenschappen die er zorg voor dragen. Al snel wordt duidelijk dat men er op een geïntegreerde manier omspringt met cultureel en natuurlijk erfgoed en dat menselijke ontwikkeling steeds een bepalende factor is. Het biedt een nieuwe kijk op Afrika.

Uit het boek blijkt ook dat veel sites bijzonder kwetsbaar zijn. Conflicten en andere menselijke oorzaken dreigen sites, zoals de ruïnes van Groot-Zimbabwe, de nationale parken van Serengeti en Virunga en de tombes van Askia en Timboektoe, te doen teloorgaan.

Klimaatverandering is een andere bedreiging voor de werelderfgoedsites. Het smeltende ijs van de Kilimanjaro en het krimpende Tsjaadmeer tonen de noodzaak om strategieën en maatregelen te ontwikkelen en uit te voeren om de impact van klimaatverandering te beperken.

Het boek is rijkelijk geïllustreerd en de verhalen van de werelderfgoedsites en de mensen die er wonen, worden verteld in het Engels en het Frans.


]]>
Global Education Digest 2011http://unesco-vlaanderen.be/2012/1/31/global-education-digest-2011Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/1/31/global-education-digest-2011Overzicht van de actuele trends in het secundair onderwijs wereldwijd op basis van recente statistieken en gegevens.

Global Education Digest 2011De Global Education Digest 2011 onderzoekt trends in het secundair onderwijs: de volgende uitdaging voor landen die naderen tot universeel primair onderwijs. Wereldwijd is het aantal kinderen in het secundair onderwijs verdrievoudigd sinds 1970. En toch blijft de toegang ertoe beperkt in veel landen.

Het rapport laat zien hoe genderverschillen aan de basis liggen van het verschil in opleidingsniveau tussen meisjes en jongens en onderzoekt hoe de combinaties van verschillende soorten van ongelijkheid - in verband met gender, socio-economische status en geografische locatie - van invloed kunnen zijn op de mate waarin kinderen die geen school lopen blootgesteld worden aan educatieve kansen. Het onderzoekt ook de human resources en de financiële middelen die worden geïnvesteerd in scholen. Zo blijkt dat het aantal leerkrachten secundair onderwijs met 50 procent is gestegen sinds 1990 maar dat er desalniettemin tekorten blijven bestaan.

De publicatie presenteert een brede waaier indicatoren en gegevens over het schooljaar dat eindigde in 2009 of over het laatste schooljaar waarover data beschikbaar zijn. Daarnaast bevat ze gegevens van het World Education Indicators (WEI) programma dat gebuikt kan worden om de prestaties te meten van de nationale onderwijssystemen in 62 landen, waaronder de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).


]]>
Savoirs des femmes: médecine traditionnelle et naturehttp://unesco-vlaanderen.be/2012/1/24/savoirs-des-femmes-médecine-traditionnelle-et-natureTue, 24 Jan 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/1/24/savoirs-des-femmes-médecine-traditionnelle-et-natureTraditionele geneeskunde op Réunion, Mauritius en Rodrigues.

Savoirs des femmes: médecine traditionnelle et natureDe eilanden Réunion, Mauritius en Rodrigues beschikken over unieke medicinale tradities. Ze zijn de vrucht van een proces van creolisering. De tradities en hun toepassingen zijn onlosmakelijk verbonden met de natuur waaruit ze putten. Ze zijn een sleutel tot het begrijpen van de samenlevingen op deze eilanden die voortdurende balanceren tussen traditie en moderniteit.

Deze aanvankelijk onbewoonde eilanden, werden vanaf de late zeventiende eeuw bevolkt door mensen afkomstig uit Europa, Madagaskar, Afrika, India, China, Polynesië, Australië... De dialoog tussen de medicinale kennis die specifiek zijn voor elk van hen, zorgde voor de schepping van een gemeenschappelijke kennis, voornamelijk doorgegeven door vrouwen.

Dit boek belicht de kennis van vrouwen over medicinale planten en medische procedures, waaronder de knowhow over het begeleiden van de bevalling. Het staat ook stil bij de rol van de traditionele medicinale kennis in de samenlevingen op deze eilanden nu ze een toenemende verwestersing ondergaan.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Freedom of Connection, Freedom of Expressionhttp://unesco-vlaanderen.be/2011/12/22/freedom-of-connection,-freedom-of-expressionThu, 22 Dec 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/12/22/freedom-of-connection,-freedom-of-expressionHoe kunnen we ervoor zorgen dat een fundamenteel recht als vrije meningsuiting gegarandeerd blijft op het internet?

Freedom of Connection, Freedom of ExpressionVrijheid van meningsuiting is niet zomaar een bijproduct van technische veranderingen, het is een gegeven dat moet worden beschermd door wet- en regelgevende maatregelen die een verscheidenheid van potentieel conflicterende waarden en belangen in balans moeten brengen. De Divisie voor Vrijheid van Meningsuiting, Democratie en Vrede van UNESCO wil met die werk een impuls geven aan het onderzoek naar de veelzijdige uitdagingen die zijn verbonden aan het garanderen van vrije meningsuiting op het internet.

Een van de conclusies is dat er een betere opvolging moet komen van de verschillende wereldwijde, wet- en regelgevende trends die van invloed zijn op het implementeren van het basisrecht op vrije meningsuiting in cyberspace.

Het werk wil een informatiebron zijn voor onderzoekers, studenten en beleidsmakers met een bijzondere interesse voor dit onderwerp.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
UNESCO mengt zich in debat over migratie en klimaatveranderinghttp://unesco-vlaanderen.be/2011/7/15/unesco-mengt-zich-in-debat-over-migratie-en-klimaatveranderingFri, 15 Jul 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/7/15/unesco-mengt-zich-in-debat-over-migratie-en-klimaatveranderingNieuwe publicatie van UNESCO over de relatie tussen migratie en klimaatverandering plaatst het debat over een van de grootste uitdagingen van onze tijd in het juiste perspectief.

UNESCO mengt zich in debat over migratie en klimaatverandering (cover)Hoewel doemscenario's over een vloedgolf aan klimaatvluchtelingen ongegrond zijn en averechts werken, blijkt dat klimaatsverandering in toenemende mate een belangrijke factor voor migratie wordt. Dit is de eindconclusie van deze eerste gezaghebbende studie over de relatie tussen klimaatsverandering en migratie, gepubliceerd door UNESCO en Cambridge University Press.

De studie Migration and Climate Change brengt 26 experten samen, elk een autoriteit in hun domein zoals antropologie, demografie, economie, geografie, klimatologie en recht. Aan de hand van een aantal casestudies uit Bangladesh, Brazilië, Nepal en de eilanden uit de Stille Oceaan analyseren de wetenschappers de vaak verontrustende statistische gegevens. De auteurs willen hiermee een aantal mythes doorprikken over een van de meest besproken maar minst begrepen aspecten van de klimaatverandering.

Vitale bijdrage tot een groot debat

UNESCO directeur-generaal Irina Bokova hecht veel belang aan deze problematiek. Sinds 1 juli 2011 is ze voorzitter van de Global Migration Group, een samenwerking tussen 16 intergouvernementele organisaties actief op het domein van internationale migratie. "Deze nieuwe publicatie is een belangrijke bijdrage aan een van de grootste debatten van onze tijd. We lezen allemaal de schrikwekkende krantenkoppen die ons waarschuwen voor de tientallen miljoenen mensen die zullen verhuizen tengevolge van klimaatverandering. Dit boek gaat op zoek naar de bewijzen voor deze stelling en toont ons wat op het spel staat, zeker op het vlak van de mensenrechten. De auteurs geven een aantal waardevolle richtlijnen mee voor lokale, nationale en internationale beleidsmakers," aldus Bokova.

UNESCO mengt zich in debat over migratie en klimaatverandering

Een probleem met vele oorzaken

In de studie wordt benadrukt dat, hoewel het belang ervan stijgt, klimaatverandering slechts één van de factoren is die mensen er toe drijft hun huis of land te verlaten. Het negeren van de andere oorzaken is de reden waarom het publieke en politieke debat vervormd en gepolariseerd is. "De doemscenario's van milieubeschermers hebben waarschijnlijk meer bijgedragen aan het brandmerken van migranten en vluchtelingen en het rechtvaardigen van repressieve maatregelen door de overheid, dan aan het milieubewustzijn zelf." Dit besluit Stephen Castles, medeauteur van de studie en codirecteur van het International Migration Institute van de universiteit van Oxford. Toch erkennen de auteurs dat tropische cyclonen, zware regenval en overstromingen, droogte en woestijnvorming en de stijging van de zeespiegel in aanzienlijke mate migratie beïnvloeden. Maar de 26 experten benadrukken dat naast meer onderzoek ook actie in het veld, op alle niveaus, belangrijk is.

Een duidelijke boodschap

Volgens de auteurs betekent de gebrekkige vooruitgang in internationale onderhandelingen dat "het te laat zal zijn voor strategieën om onomkeerbare veranderingen in klimaat af te remmen of te voorkomen." Bovendien moeten de grootste vervuilers dringend "wereldwijd samenwerken om de aanpassing aan de klimaatverandering financieel, wetenschappelijk en logistiek te ondersteunen." In de studie worden daarom een aantal voorstellen gedaan. Naast economische diversifiëring pleit men ook voor een andere aanpak van de overheid rond grensoverschrijdende en platteland-stadsmigratie: van beperking en bestraffing naar hulp aan hen die in veilige en menswaardige omstandigheden willen leven. Verder is ook samenwerking op alle niveau's en tussen verschillende partijen noodzakelijk wil men de echte uitdagingen begrijpen en oplossingen vinden.


]]>
UNESCO zet de geschiedenis van Afrika onlinehttp://unesco-vlaanderen.be/2011/6/29/unesco-zet-de-geschiedenis-van-afrika-onlineWed, 29 Jun 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/6/29/unesco-zet-de-geschiedenis-van-afrika-onlineObjectieve lezing van de geschiedenis van Afrika is voortaan niet enkel als boekenreeks maar ook als gratis download beschikbaar.

UNESCO zet de geschiedenis van Afrika onlineUNESCO stelt haar baanbrekende achtdelige boekenreeks over de geschiedenis van Afrika gratis online ter beschikking. Internetgebruikers kunnen zowel de volledige als de verkorte edities van de reeks downloaden als pdf-bestand.

Toen UNESCO in 1964 het project General History of Africa lanceerde, kon men het succes ervan niet vermoeden. Het doel was de Afrikaanse geschiedenis uit de vergeethoek te halen. De grootste uitdaging hierbij was de geschiedenis te ontdoen van raciale en koloniale vooroordelen. Het Afrikaanse perspectief moest voorop staan.

Baanbrekende boekenreeks

UNESCO deed hiervoor een beroep op de meest gerenommeerde Afrikaanse en niet-Afrikaanse specialisten. Meer dan 230 historici en andere autoriteiten werkten 35 jaar lang aan dit project onder toezicht van een Internationaal Wetenschappelijk Comité. Opmerkelijk was dat tweederde van de leden van dit comité bestond uit Afrikanen.

Het resultaat was de achtdelige Algemene geschiedenis van Afrika (fase één van dit project). Toen het laatste deel in 1999 uitkwam, had het werk al grote invloed verworven in de academische en wetenschappelijke wereld. Vandaag wordt de Algemene geschiedenis van Afrika dan ook gezien als de belangrijkste bijdrage tot de Afrikaanse geschiedschrijving en kennis over dit continent.

Pedagogisch project

Omwille van het maatschappelijke belang, werd de Algemene geschiedenis van Afrika vertaald in dertien talen waaronder het Engels, het Frans en drie Afrikaanse talen. In navolging van de reeds geleverde inspanning, lanceerde UNESCO onlangs de tweede fase van dit project onder de naam Het pedagogisch gebruik van de Algemene geschiedenis van Afrika.

De tweede fase van het project startte in maart 2009 en zal gedurende vier jaar lopen. Bedoeling is vooral om bij te dragen tot de hervorming van het geschiedenisonderwijs in het basis- en secundair onderwijs in Afrika en om het gebruik van de Algemene geschiedenis van Afrika in het hoger onderwijs te stroomlijnen.

UNESCO realiseerde gelijkaardige boekenreeksen over de geschiedenis van de mensheid, de beschavingen van Centraal-Azië, Latijns-Amerika, de Islamitische cultuur en de Caraïben.


]]>
Aux sources des musiques du mondehttp://unesco-vlaanderen.be/2010/12/23/aux-sources-des-musiques-du-mondeThu, 23 Dec 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/12/23/aux-sources-des-musiques-du-mondeUnieke beelden en verhalen over de wortels van wereldmuziek - met begeleidende CD.

Aux sources des musiques du mondeMuziek blijft mensen boeien, dat blijkt onder meer uit het grote succes van de zogenaamde wereldmuziek en uit de toenemende waardering en herontdekking van traditionele muziek.

Aan geluidsopnames om deze interesse te voeden is geen gebrek, maar originele foto's over het onderwerp zijn zeldzaam.

Dit boek is niet alleen een brede introductie tot de geschiedenis van de wereldmuziek, het biedt ook een unieke verzameling van foto's van traditionele muzikanten in Afrika, Azië en Oceanië. Ze zijn het werk van muzieketnoloog Charles Duvelle die al meer dan vijftig jaar de wereld rondtrekt om zijn passie voor wereldmuziek te documenteren.

Een begeleidende CD zorgt ervoor dat lezers (en kijkers) ook kunnen genieten van de muziek die in het boek aan bod komt.

Een niet te versmaden uitgave voor de liefhebbers van wereldmuziek.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
World Science Report 2010http://unesco-vlaanderen.be/2010/12/21/world-science-report-2010Tue, 21 Dec 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/12/21/world-science-report-2010Landen als China en India knagen aan de dominantie die de Verenigde Staten, de Europese Unie en Japan traditioneel hadden in wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. De economische crisis bevorderde hun inhaalbeweging.

World Science Report 2010UNESCO presenteerde op 10 november haar World Science Report 2010. Het rapport schetst de belangrijkste ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek, innovatie en hoger onderwijs sinds 2005. Het rapport wordt elke vijf jaar samengesteld door een team van onafhankelijke deskundigen. Het beschrijft niet alleen de laatste ontwikkelingen maar analyseert ook belangrijke trends die van invloed zijn op onderzoek & ontwikkeling, zoals de economische crisis.

Dominantie brokkelt af

Opmerkelijk is dat de traditionele dominantie van de Verenigde Staten, de Europese Unie en Japan afneemt. Vooral China werpt zich steeds meer op als een belangrijke speler, evenals Brazilië en India. De wereld van onderzoek & ontwikkeling evolueert naar een steeds meer concurrentiële omgeving waarin de stroom van informatie, kennis, personeel en investeringen in twee richtingen verloopt. Landen als China en India grijpen hun versterkte economische status aan om te investeren in hightechbedrijven in Europa en elders waardoor ze in een klap enorm bijwinnen aan technologische expertise. Ook andere opkomende economieën investeren meer dan ooit tevoren in onderzoek & ontwikkeling, waaronder Brazilië, Mexico, Zuid-Afrika en Turkije.

Een gevolg van het feit dat steeds meer landen investeren in wetenschappen, is het verschuiven van de globale invloed. China telt ei zo na meer onderzoekers dan de Verenigde Staten of de Europese Unie en nu al worden er meer wetenschappelijke artikels gepubliceerd dan in Japan. Kanttekening is wel dat er voorlopig minder uit geciteerd wordt dan uit de artikels die verschijnen in de traditionele grote drie.

Democratisering van de wetenschap

Als gevolg van de moderne communicatietechnologieën, kunnen landen die over minder wetenschappelijke  expertise beschikken toch zeer actief zijn bij het creëren, verspreiden en vergaren van kennis. Een ontwikkeling die de democratisering van de wetenschap ten goede komt. "De snelle verspreiding van het internet in het Zuiden is een van de meest veelbelovende trends van het nieuwe millennium," zo staat te lezen in het rapport.

Terwijl bepaalde opkomende landen zich in het verleden beperkten tot het uitvoeren van onderzoek & ontwikkeling uitbesteed door ontwikkelde landen, leggen ze zich nu vooral toe op autonome technologische ontwikkeling en op toegepast onderzoek. China, Brazilië en India werken in hoog tempo hun achterstand op het vlak van industrie, wetenschap en technologie weg. Daardoor kwamen er nieuwe spelers op de markt van grote multinationale ondernemingen in sectoren waaronder autoproductie, consumentengoederen en hightechindustrie zoals vliegtuigbouw.

World Science Report 2010 bis

Laatste bastion van de dominantie

Op een domein behouden de Verenigde Staten, de Europese Unie en Japan tot nader order hun traditionele dominantie: dat van de patenten. "Van alle indicatoren is het de patentindicator die de grootste ongelijkheid aantoont inzake het creëren van kennis wereldwijd," aldus het rapport. Het US Patents and Trademark Office, het Europees Patent Bureau en het Japans Patent Bureau nemen het leeuwendeel van de patenten voor hun rekening en patenten uitgereikt door deze instellingen worden nog steeds als hoogwaardiger beschouwd.

En ook al leiden ontwikkelingslanden nu meer wetenschappers en onderzoekers op dan vroeger, dit betekent niet dat deze mensen gemakkelijk aan de slag kunnen in hun land van herkomst. Vooral India, Turkijke en sommige landen in zuidelijk Afrika en zuidelijk Azië zien veel hoogopgeleide mensen vertrekken. Minstens een derde van de Afrikaanse wetenschappers werkt in het buitenland, volgens cijfers uit 2009. Data van de OESO uit 2008 tonen aan dat van de 59 miljoen migranten in de OESO-landen, er 20 miljoen hoger opgeleid zijn.

Traditionele spelers voelen de crisis het ergst

Alhoewel het moeilijk is om de gevolgen van de economische crisis die in 2008 uitbrak, te kwantificeren, valt uit het rapport op te maken dat de globale crisis zich laat voelen op de budgetten voor onderzoek & ontwikkeling, die vaak het eerst in het vizier worden genomen in tijden van crisis. Amerikaanse bedrijven, die het meest investeren in onderzoek en ontwikkeling, verlaagden hun budgetten met gemiddeld 5 tot 25% in 2009. Bijgevolg kregen de Verenigde Staten rake klappen en konden landen zoals Brazilië, China en India een grotere inhaalbeweging maken dan mogelijk was geweest zonder de crisis.

In een wereld die steeds meer onderling verbonden is, geldt samenwerking als de sleutel tot verdere ontwikkeling, zo ook in de wetenschappen. "Ik ben er meer dan ooit van overtuigd dat regionale en internationale wetenschappelijke samenwerking van essentieel belang is om de met elkaar verbonden, complexe en toenemende uitdagingen waarmee we ons geconfronteerd zien, aan te pakken," zo schrijft UNESCO directeur-generaal Irina Bokova in haar voorwoord van het rapport. In de internationale diplomatie zal wetenschapsdiplomatie in de toekomst een steeds grotere plaats innemen. "Op dit vlak moet UNESCO alle zeilen bijzetten om internationale partnerschappen en samenwerking te verstevigen, vooral voor wat de Zuid-Zuid samenwerking betreft. De wetenschappelijke dimensie van de diplomatie was een van de redenen waarom wetenschappen zijn opgenomen in het mandaat van UNESCO. In een tijdperk waarin wetenschappen enorme mogelijkheden bieden om de toekomst van de mensheid vorm te geven, houdt het niet langer steek om wetenschappelijk beleid te ontwikkelen vanuit een strikt nationaal perspectief."

Klik [hier] om het World Science Report 2010, of een samenvatting ervan, online te raadplegen.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
World Social Science Report 2010http://unesco-vlaanderen.be/2010/6/25/world-social-science-report-2010Fri, 25 Jun 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/6/25/world-social-science-report-2010Nieuw rapport geeft stand van zaken over sociale wetenschappen in de wereld.

World Social Science Report 2010Sociale wetenschappen kenden een flinke opmars de voorbije twee decennia. Er bestaat veel interesse voor de resultaten van sociaal wetenschappelijk onderzoek bij beleidsmakers en media en sociaal wetenschappelijke concepten en theorieën beïnvloeden de publieke opinie en het openbaar debat meer dan ooit tevoren.

Er blijft echter nog een onevenwicht bestaan in de beschikbare kennis. Vooral in ontwikkelingslanden is de kennis beperkt, waardoor sociale wetenschappen hun potentieel nog niet waarmaken en niet ten volle bijdragen tot de oplossing van mondiale problemen zoals klimaatverandering, ongelijkheid en armoede.

Het World Social Science Report analyseert de huidige toestand van de sociale wetenschappen wereldwijd, deelt de visie van verschillende sociaal wetenschappelijke disciplines op een aantal mondiale problemen en beschouwt de relatie tussen sociale wetenschappers, beleidsmakers en de samenleving in het algemeen. Het stelt ook oplossingen voor om het potentieel van sociale wetenschappen ten volle te benutten.

Klik hier voor meer achtergrond bij het UNESCO World Science Report 2010 en voor een samenvatting.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Climate Change and Arctic Sustainable Developmenthttp://unesco-vlaanderen.be/2010/6/8/climate-change-and-arctic-sustainable-developmentTue, 08 Jun 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/6/8/climate-change-and-arctic-sustainable-developmentClimate+Change+and+Arctic+Sustainable+DevelopmentHet Noordpoolgebied is onderhevig aan snelle en dramatische milieu- en sociale veranderingen als gevolg van de klimaatverandering. Dit heeft consequenties voor de hele planeet, aangezien de verandering zich wereldwijd verspreid via onderling verbonden netwerken van milieu-, culturele, economische en politieke aard. Inmiddels is het voornaamste aandachtpunt van het wetenschappelijk onderzoek verschoven van het ontcijferen van oorzaken en de monitoring van trends, naar de ontwikkeling van strategieën voor het reageren op, en de aanpassing aan, de klimaatverandering.

Maar om de ingrijpende aard van de gevolgen van klimaatverandering te begrijpen en de complexiteit van de aanpassing eraan, is een interdisciplinaire aanpak vereist. UNESCO is uniek binnen het systeem van de Verenigde Naties omdat het de domeinen van de natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, cultuur, onderwijs en communicatie combineert. Dit brede mandaat zorgt ervoor dat UNESCO een lans breekt voor de geïntegreerde aanpak van de monitoring van, en aanpassing aan, de klimaatverandering in het Noordpoolgebied, en voor het bevorderen van de dialoog tussen wetenschappers, circumpolaire gemeenschappen en beleidsmakers.

Dit boek bundelt de kennis, de bekommernissen en de visies van vooraanstaande wetenschappers gespecialiseerd in het Noordpoolgebied. Het gaat om vorsers uit de natuur- en sociale wetenschappen, om prominente inheemse leiders van volken als de Chukchi, Even, Inuit en Saami en om internationale experts op het gebied van onderwijs, gezondheid en ethiek. Ze benadrukken de dringende noodzaak voor een duurzame, interdisciplinaire benadering onder leiding van alle betrokkenen, van het toezicht, het beheer van, en het reageren op, klimaatverandering in het Noordpoolgebied.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Urban Water Security: Managing Riskshttp://unesco-vlaanderen.be/2010/5/31/urban-water-security-managing-risksMon, 31 May 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/5/31/urban-water-security-managing-risksUrban+Water+Security%3a+Managing+RisksNaar aanleiding van de zesde fase van UNESCO's Internationaal Hydrologisch Programma (2002-2007), geeft UNESCO een reeks publicaties uit die fundamentele kwesties behandelt in verband met de rol van water in steden en de effecten van verstedelijking op de hydrologische cyclus en de watervoorraden. Gericht op de ontwikkeling van een geïntegreerde aanpak voor duurzaam stedelijk waterbeheer, wil de reeks het werk vergemakkelijken van stedelijk waterbeheerders, beleidsmakers en mensen die daaromtrent opleidingen verzorgen.

Inzicht in de effecten van verstedelijking op de stedelijke waterkringloop en het beheer van de bijbehorende gezondheidsrisico's vergen adequate strategieën en maatregelen. Gezondheidsrisico's in verband met de stedelijke watersystemen en -diensten omvatten de microbiologische en chemische verontreiniging van stedelijke wateren en uitbraak van watergerelateerde ziekten, voornamelijk als gevolg van een slechte water- en sanitaire voorzieningen in stedelijke gebieden, en van het lozen van onvoldoende behandeld of onbehandeld, industrieel en huishoudelijk afvalwater. Klimaatverandering verergert deze problemen nog, en dus moet er rekening gehouden worden met alternatieve scenario's in het stedelijk water risicobeheer.

Urban Water Security: Managing Risks is het resultaat van een project dat onderdeel is van UNESCO's Internationaal Hydrologisch programma en behandelt vraagstukken omtrent de problematiek van het stedelijk waterbeheer. Het eerste deel beschrijft de risico's die samenhangen met de stedelijke watersystemen en -diensten. Vervolgens wordt het concept van het risicobeheer voor stedelijk water besproken en worden verschillende benaderingen van het beheer en de beheersing van het stedelijk waterrisico's verkend. Een afsluitend hoofdstuk bevat casestudies over het beheer van stedelijk waterrisico's.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Water In A Changing Worldhttp://unesco-vlaanderen.be/2010/5/31/water-in-a-changing-worldMon, 31 May 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/5/31/water-in-a-changing-worldWater+In+A+Changing+WorldDe media staan bol van berichten over crisis - de klimaatverandering, energie- en voedselprijzen en de onrustige financiële markten. Deze crisissen zijn onderling verbonden en staat niet los van waterbeheer. Als ze onopgelost blijven, kunnen ze leiden tot toenemende politieke onzekerheid en conflicten.

Water is essentieel om te voldoen aan onze fundamentele behoeften en stijgende levensstandaard en voor het behoud van onze fragiele ecosystemen. De druk op water als hulpbron neemt toe door een groeiende en mobiele bevolking, sociale en culturele verandering, economische ontwikkeling en technologische veranderingen. De problematiek is des te complexer doordat klimaatverandering niet alleen impact heeft op water als hulpbron maar eveneens op de factoren die druk uitoefenen op deze hulpbron.

De uitdagingen, hoewel aanzienlijk, niet onoverkomelijk. Het derde Wereldwaterrapport laat zien hoe sommige landen hebben gereageerd. Op het vlak van voorziening van drinkwater is de vooruitgang bemoedigend, in de meeste regio's zijn we op goede weg om de millenniumdoelstelling voor deze kwestie te behalen. Maar in andere domeinen zijn er minder resultaten geboekt en zullen de problemen alleen maar groter worden als er geen bijkomende inspanningen komen.

Leiders in de watersector kunnen besluitvorming buiten hun domein sturen via informatie en de watervoorraden beheren op een manier die afgesproken sociaal-economische doelstellingen helpt bereiken en de milieu-integriteit bewaart. Leiders in de regering, de privé-sector en de civiele maatschappij bepalen deze doelstellingen en wijzen de middelen toe om eraan te kunnen voldoen. Het rapport roept alle betrokkenen op om hun verantwoordelijkheid te nemen en om nu te handelen.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Introducing Democracyhttp://unesco-vlaanderen.be/2010/5/31/introducing-democracyMon, 31 May 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/5/31/introducing-democracyIntroducing+DemocracyWat is democratie? Wat is de relatie tussen democratie en de rechten van het individu? Is regeren bij meerderheid altijd democratisch? Hoe kan de democratie worden gehandhaafd en verbeterd? Het zijn enkele van de 80 vragen die in dit boekje aan bod komen.

De behandelde vragen laten zich onderverdelen in zes ruime gebieden: elementaire begrippen en principes; vrije en eerlijke verkiezingen; open en verantwoordelijk bestuur; individuele rechten en de bescherming ervan; democratische of civiele maatschappij; en tenslotte de toekomst van de democratie.

Deze herziene uitgave houdt rekening met nieuwe uitdagingen waarmee onze samenleving kampt, gaande van het internationaal terrorisme tot de hiv/aids pandemie. Het is een heldere uiteenzetting over democratie, zowel vanuit theoretisch als praktisch perspectief beschouwd, die waardevol kan zijn voor een breed publiek waaronder studenten, activisten, ambtenaren en andere geïnteresseerden.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Atlas mondial des grands singes et de leur conservationhttp://unesco-vlaanderen.be/2010/5/31/atlas-mondial-des-grands-singes-et-de-leur-conservationMon, 31 May 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/5/31/atlas-mondial-des-grands-singes-et-de-leur-conservationAtlas+mondial+des+grands+singes+et+de+leur+conservationDit rijkelijk geïllustreerd boek telt meer dan 200 foto's van mensapen en hun omgeving en is meer dan een atlas in de geografische zin. Het bevat weliswaar talrijke kaarten die worden gebruikt om aan te geven waar de soorten verspreid zitten, hoe het gesteld is met de dichtheid van de wouden waar ze wonen en waar de grenzen liggen van beschermde gebieden, maar het biedt ook een overzicht van de huidige kennis over de zes soorten mensapen.

Na een overzicht van de evolutie van deze primaten en de geschiedenis van hun ontmoetingen met de mensheid, biedt het een gedetailleerde beschrijving van het gedrag en de ecologie van elke soort, van de toestand van hun habitat, van hun plaats in ecosystemen, en van de mogelijke gevolgen van hun achteruitgang. Ook de pogingen tot de instandhouding van de soorten mensapen komen aan bod, evenals de specifieke noden van elke soort in hun respectievelijk leefgebied.

Verschillende partners werkten samen aan de realisatie van het boek dat bedoeld is om de publieke opinie en de beleidsmakers te sensibiliseren voor de situatie van mensapen en de noodzaak om de soorten beter te beschermen. Er werken vertegenwoordigers aan mee van VN-organisaties, regeringen, stichtingen, ngo's en de privésector.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Double-shift Schooling: Design and Operation for Cost-effectivenesshttp://unesco-vlaanderen.be/2010/4/28/double-shift-schooling-design-and-operation-for-cost-effectivenessWed, 28 Apr 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/4/28/double-shift-schooling-design-and-operation-for-cost-effectivenessDouble-shift+Schooling%3a+Design+and+Operation+for+Cost-effectivenessScholen waar er net zoals in sommige fabrieken in 'ploegen' gewerkt wordt, waarbij twee groepen kinderen afzonderlijk les komen volgen, de ene in de voormiddag, de andere in de namiddag: in Vlaanderen is het geen gangbaar concept maar in delen van de wereld is het de enige manier om onderwijs te kunnen aanbieden. Het drukt immers de kosten. Jammer genoeg gaan sommige van deze systemen ten koste van de onderwijskwaliteit. Een gegeven waarmee onderwijsplanners rekening moeten houden als ze dergelijke systemen overwegen of uittekenen.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit verschillende landen, somt dit boek de voor- en nadelen van dergelijke onderwijssystemen op. Ook de vergelijking met het traditionele enkelvoudige onderwijs wordt gemaakt, alsook met systemen die in drie of zelfs vier ploegen werken. De publicatie is in de eerste plaats bedoeld voor onderwijsplanners maar is ook van nut voor mensen die de dagdagelijkse leiding over dergelijke scholen hebben.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>