UNESCO Platform Vlaanderen, thema "wetenschappelijk onderwijs"http://www.unesco-vlaanderen.be2014-12-06T22:39:46Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "wetenschappelijk onderwijs"http://www.unesco-vlaanderen.benl9 nieuwe Geoparken sluiten zich aan bij UNESCO-netwerkhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/9/20/9-nieuwe-geoparken-sluiten-zich-aan-bij-unesco-netwerkTue, 20 Sep 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/9/20/9-nieuwe-geoparken-sluiten-zich-aan-bij-unesco-netwerkNieuwe leden voor wereldwijd netwerk van geologische sites van opmerkelijke wetenschappelijke, educatieve en toeristische waarde.

9 nieuwe Geoparken sluiten zich aan bij UNESCO-netwerkUNESCO steunde in 2004 de oprichting van het Globaal Netwerk van Nationale Geoparken. Het netwerk verenigt sites met geologisch erfgoed dat van een bijzondere wetenschappelijke of educatieve waarde is of die gekenmerkt worden door hun zeldzaamheid of uitzonderlijke schoonheid. Daarenboven moeten ze op een structurele manier beheerd worden, over duidelijk afgebakende grenzen beschikken en voldoende uitgestrekt zijn om duurzame economische ontwikkeling mogelijk te maken, voornamelijk via toerisme.

Het bureau dat het netwerk coördineert, kwam van 16 tot 18 september 2011 bijeen in het Geopark van Gea in Noorwegen. Daar werden negen nieuwe Geoparken uit zeven landen toegelaten tot het netwerk dat nu 87 Geoparken telt in 27 landen over de hele wereld.

De jongste leden van het Globaal Netwerk van Nationale Geoparken bevinden zich in China, Frankrijk, IJsland, Ierland, Italië, Japan en Spanje.


]]>
Maak kennis met Christine Van Broeckhovenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/27/maak-kennis-met-christine-van-broeckhovenThu, 27 Jan 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/27/maak-kennis-met-christine-van-broeckhovenDe laureate van de L'Oréal-UNESCO Award for Women in Science 2006 staat centraal in een nieuw televisieprogramma.

Canvas gaat op donderdag 27 januari van start met een nieuwe televisiereeks die topwetenschappers introduceert bij het brede publiek. De eerste aflevering van Alles voor de wetenschap stelt Christine Van Broeckhoven voor.

Christine Van Broeckhoven is professor moleculaire biologie aan de Universiteit Antwerpen en genetica aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Ze is gekend voor haar onderzoek naar hersenziekten in het algemeen en naar Alzheimerdementie in het bijzonder. Haar werk leverde haar internationale erkenning en talrijke prijzen op, waaronder de L'Oréal-UNESCO Award for Women in Science 2006.

UNESCO en L'Oréal startten in 1998 met hun samenwerking om meer erkenning te geven aan de bijdrage van vrouwen tot wetenschappelijke vooruitgang en om meer meisjes en vrouwen warm te maken voor een carrière in de wetenschap.

Alles voor de wetenschap met Christine Van Broeckhoven is te zien op donderdag 27 januari 2011 om 20u40.


Lees een interview met Christine Van Broeckhoven over de ondervertegenwoordiging en onderwaardering van vrouwen in de wetenschap, verschenen in UNESCO info 66 in 2007.

Bekijk de trailer van Alles voor de wetenschap met Christine Van Broeckhoven.

Bekijk fragmenten uit de aflevering van Alles voor de wetenschap met Christine Van Broeckhoven.

]]>
UNESCO wil grootste chemisch experiment ooit opzettenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/19/unesco-wil-grootste-chemisch-experiment-ooit-opzettenWed, 19 Jan 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/19/unesco-wil-grootste-chemisch-experiment-ooit-opzettenSamen met het startschot van het Internationaal Jaar van de Chemie weerklinkt de oproep voor scholen om deel te nemen aan het grootste scheikundige experiment ooit.

UNESCO wil grootste chemisch experiment ooit opzettenUNESCO en de Internationale Unie voor Zuivere en Toegepaste Chemie (IUPAC), die samen de locomotief vormen van het Internationaal Jaar van de Chemie, willen het grootste scheikundige experiment ter wereld opzetten.

Het wereldwijde project, dat de titel Water: Een chemische oplossing meekreeg, moedigt leerlingen van basis- en secundaire scholen aan om experimenten uit te voeren rond waterkwaliteit - zoals het testen van het zoutgehalte, de zuurtegraad en het leren filteren en distilleren. Achterliggende doelstelling is om jongeren van alle leeftijden bewust te maken van het belang van water en hen aan te zetten er duurzaam mee om te springen.

Leerlingen zullen de resultaten van hun experimenten kunnen ingeven op een speciale website met een interactieve wereldkaart die de resultaten van alle deelnemers toont. De initiatiefnemers hopen dat het project zal uitgroeien tot het grootste scheikundige experiment ooit.

Naar aanleiding van het Internationaal Jaar van de Chemie staat er nog een tweede onderwijsproject op stapel. Het draait rond klimaatverandering en is afgestemd op leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs en op studenten hoger onderwijs. Via 13 interactieve lessen krijgen jongeren meer inzicht in de wetenschappelijke verschijnselen die aan de grondslag liggen van klimaatverandering en de gevolgen ervan voor het leefmilieu; en leren ze meer over hoe de mensheid de klimaatverandering beïnvloedt. Deelnemers aan dit project zullen ook experimenten moeten uitvoeren en hun resultaten delen via een website.

Officiële lancering

UNESCO en de IUPAC lanceren het Internationaal Jaar van de Chemie officieel op 27 en 28 januari 2011 met een tweedaagse conferentie op de hoofdzetel van UNESCO in Parijs. Op 27 januari staan de bijdrage van chemie tot het moderne leven, de positie van vrouwen in de scheikunde en de band tussen chemie en duurzame ontwikkeling op de agenda. Op 28 januari wordt de verhouding van chemie tot een aantal onderwerpen onderzocht, zoals gezondheid, energie, materialen, voeding en economische en sociale aspecten.

"De verantwoordelijke ontwikkeling van de chemie kan helpen om een aantal grote vragen van deze tijd te beantwoorden zoals hoe kunnen we mensen van voedsel voorzien, hoe kunnen we de volksgezondheid verbeteren en hoe kunnen we zorgen voor duurzame ontwikkeling? Het Internationaal Jaar van de Chemie is het uitgelezen moment om stil te staan bij deze vragen," aldus Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO. "We moeten ons meer bewust worden van het potentieel van de chemie om het leven in het belang van iedereen op een positieve manier te beïnvloeden."

Klik [hier] voor meer informatie over het wereldwijd experiment Water: A Chemical Solution


]]>
World Science Report 2010http://www.unesco-vlaanderen.be/2010/12/21/world-science-report-2010Tue, 21 Dec 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/12/21/world-science-report-2010Landen als China en India knagen aan de dominantie die de Verenigde Staten, de Europese Unie en Japan traditioneel hadden in wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. De economische crisis bevorderde hun inhaalbeweging.

World Science Report 2010UNESCO presenteerde op 10 november haar World Science Report 2010. Het rapport schetst de belangrijkste ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek, innovatie en hoger onderwijs sinds 2005. Het rapport wordt elke vijf jaar samengesteld door een team van onafhankelijke deskundigen. Het beschrijft niet alleen de laatste ontwikkelingen maar analyseert ook belangrijke trends die van invloed zijn op onderzoek & ontwikkeling, zoals de economische crisis.

Dominantie brokkelt af

Opmerkelijk is dat de traditionele dominantie van de Verenigde Staten, de Europese Unie en Japan afneemt. Vooral China werpt zich steeds meer op als een belangrijke speler, evenals Brazilië en India. De wereld van onderzoek & ontwikkeling evolueert naar een steeds meer concurrentiële omgeving waarin de stroom van informatie, kennis, personeel en investeringen in twee richtingen verloopt. Landen als China en India grijpen hun versterkte economische status aan om te investeren in hightechbedrijven in Europa en elders waardoor ze in een klap enorm bijwinnen aan technologische expertise. Ook andere opkomende economieën investeren meer dan ooit tevoren in onderzoek & ontwikkeling, waaronder Brazilië, Mexico, Zuid-Afrika en Turkije.

Een gevolg van het feit dat steeds meer landen investeren in wetenschappen, is het verschuiven van de globale invloed. China telt ei zo na meer onderzoekers dan de Verenigde Staten of de Europese Unie en nu al worden er meer wetenschappelijke artikels gepubliceerd dan in Japan. Kanttekening is wel dat er voorlopig minder uit geciteerd wordt dan uit de artikels die verschijnen in de traditionele grote drie.

Democratisering van de wetenschap

Als gevolg van de moderne communicatietechnologieën, kunnen landen die over minder wetenschappelijke  expertise beschikken toch zeer actief zijn bij het creëren, verspreiden en vergaren van kennis. Een ontwikkeling die de democratisering van de wetenschap ten goede komt. "De snelle verspreiding van het internet in het Zuiden is een van de meest veelbelovende trends van het nieuwe millennium," zo staat te lezen in het rapport.

Terwijl bepaalde opkomende landen zich in het verleden beperkten tot het uitvoeren van onderzoek & ontwikkeling uitbesteed door ontwikkelde landen, leggen ze zich nu vooral toe op autonome technologische ontwikkeling en op toegepast onderzoek. China, Brazilië en India werken in hoog tempo hun achterstand op het vlak van industrie, wetenschap en technologie weg. Daardoor kwamen er nieuwe spelers op de markt van grote multinationale ondernemingen in sectoren waaronder autoproductie, consumentengoederen en hightechindustrie zoals vliegtuigbouw.

World Science Report 2010 bis

Laatste bastion van de dominantie

Op een domein behouden de Verenigde Staten, de Europese Unie en Japan tot nader order hun traditionele dominantie: dat van de patenten. "Van alle indicatoren is het de patentindicator die de grootste ongelijkheid aantoont inzake het creëren van kennis wereldwijd," aldus het rapport. Het US Patents and Trademark Office, het Europees Patent Bureau en het Japans Patent Bureau nemen het leeuwendeel van de patenten voor hun rekening en patenten uitgereikt door deze instellingen worden nog steeds als hoogwaardiger beschouwd.

En ook al leiden ontwikkelingslanden nu meer wetenschappers en onderzoekers op dan vroeger, dit betekent niet dat deze mensen gemakkelijk aan de slag kunnen in hun land van herkomst. Vooral India, Turkijke en sommige landen in zuidelijk Afrika en zuidelijk Azië zien veel hoogopgeleide mensen vertrekken. Minstens een derde van de Afrikaanse wetenschappers werkt in het buitenland, volgens cijfers uit 2009. Data van de OESO uit 2008 tonen aan dat van de 59 miljoen migranten in de OESO-landen, er 20 miljoen hoger opgeleid zijn.

Traditionele spelers voelen de crisis het ergst

Alhoewel het moeilijk is om de gevolgen van de economische crisis die in 2008 uitbrak, te kwantificeren, valt uit het rapport op te maken dat de globale crisis zich laat voelen op de budgetten voor onderzoek & ontwikkeling, die vaak het eerst in het vizier worden genomen in tijden van crisis. Amerikaanse bedrijven, die het meest investeren in onderzoek en ontwikkeling, verlaagden hun budgetten met gemiddeld 5 tot 25% in 2009. Bijgevolg kregen de Verenigde Staten rake klappen en konden landen zoals Brazilië, China en India een grotere inhaalbeweging maken dan mogelijk was geweest zonder de crisis.

In een wereld die steeds meer onderling verbonden is, geldt samenwerking als de sleutel tot verdere ontwikkeling, zo ook in de wetenschappen. "Ik ben er meer dan ooit van overtuigd dat regionale en internationale wetenschappelijke samenwerking van essentieel belang is om de met elkaar verbonden, complexe en toenemende uitdagingen waarmee we ons geconfronteerd zien, aan te pakken," zo schrijft UNESCO directeur-generaal Irina Bokova in haar voorwoord van het rapport. In de internationale diplomatie zal wetenschapsdiplomatie in de toekomst een steeds grotere plaats innemen. "Op dit vlak moet UNESCO alle zeilen bijzetten om internationale partnerschappen en samenwerking te verstevigen, vooral voor wat de Zuid-Zuid samenwerking betreft. De wetenschappelijke dimensie van de diplomatie was een van de redenen waarom wetenschappen zijn opgenomen in het mandaat van UNESCO. In een tijdperk waarin wetenschappen enorme mogelijkheden bieden om de toekomst van de mensheid vorm te geven, houdt het niet langer steek om wetenschappelijk beleid te ontwikkelen vanuit een strikt nationaal perspectief."

Klik [hier] om het World Science Report 2010, of een samenvatting ervan, online te raadplegen.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Gender Indicators in Science, Engineering and Technologyhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/6/26/gender-indicators-in-science,-engineering-and-technologyFri, 26 Jun 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/6/26/gender-indicators-in-science,-engineering-and-technologyGender+Indicators+in+Science%2c+Engineering+and+TechnologyWetenschap, engineering en technologie worden steeds algemener beschouwd als bepalende factoren voor sociale en economische ontwikkeling. Toch blijkt het aantal jonge mensen dat er een carrière van wil maken, terug te lopen. Vooral jonge vrouwen voelen zich blijkbaar weinig aangetrokken tot wetenschap en engineering. In combinatie met hersenvlucht, legt deze trend grote druk op ontwikkelingslanden.

De capaciteit inzake wetenschap en technologie, en de toepassing ervan, is nauw verbonden met factoren zoals diversiteit, toegang, billijkheid, participatie en loopbaanontwikkeling van vrouwen in wetenschap en technologie. In zo goed als alle landen van de wereld zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in alle domeinen van engineering, wiskunde, natuurkunde en chemie. Met het oog op sociale en economische ontwikkeling is het van essentieel belang om meer vrouwen en ondervertegenwoordigde groepen aan de slag te krijgen in wetenschap en technologie.

Er zijn indicatoren en informatie nodig om de dalende interesse voor wetenschap en technologie te duiden en aan te pakken, en om de gevolgen daarvan voor de sociale en economische ontwikkeling in te schatten. Zowel voor een beter begrip van het fenomeen als voor het uittekenen van een beleid dat er iets aan kan verhelpen, zijn data nodig. Maar vooral in ontwikkelingslanden, daar waar het probleem zich het meest laat voelen, is er een gebrek aan statistieken en indicatoren inzake wetenschap en engineering.

Hoe de broodnodige data het best kunnen verzameld en geanalyseerd worden, komt aan bod in dit werk. Het is voor het eerst dat deze specifieke problematiek in een publicatie aan bod komt en illustreert het engagement van de UNESCO ten opzichte van gendergerelateerde issues met betrekking tot wetenschap en engineering.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Landgenote krijgt UNESCO Prijs voor Vrouwen in de Wetenschaphttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/3/3/landgenote-krijgt-unesco-prijs-voor-vrouwen-in-de-wetenschapFri, 03 Mar 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/3/3/landgenote-krijgt-unesco-prijs-voor-vrouwen-in-de-wetenschapProfessor Christine Van Broeckhoven is dit jaar een van de vijf laureaten van de L'Oréal-UNESCO Prijs voor Vrouwen in de Wetenschap. Landgenote+krijgt+UNESCO+Prijs+voor+Vrouwen+in+de+WetenschapTijdens een plechtigheid op de hoofdzetel van de UNESCO in Parijs, zijn op 2 maart 2006 de laureaten bekendgemaakt van de L'Oréal-UNESCO Award for Women in Science. Deze prijs eert elk jaar vijf vrouwen, verspreid over vijf wereldregio's, die uitzonderlijke prestaties leverden in de wetenschap en tot voorbeeld kunnen dienen van meisjes en vrouwen die een carrière in dit veld ambiëren.

De laureaat voor Europa komt uit België. Professor Christine Van Broeckhoven krijgt de prijs als erkenning voor haar baanbrekende genetische analyse van de ziekte van Alzheimer en andere neurodegeneratieve aandoeningen.

Voor Afrika krijgt de Tunesische professor Habiba Bouhamed Chaabouni de prijs voor haar bijdrage tot de analyse en preventie van erfelijke aandoeningen. Voor Azië en het gebied van de Stille Oceaan gaat de prijs naar de Australische professor Jennifer Graves voor haar studie van de evolutie van de genomen van zoogdieren. Voor Latijns-Amerika is het de Mexicaanse professor Esther Orozco die in de prijzen valt voor haar ontdekking van het mechanisme en de controle van amoebische infecties in tropische gebieden. Voor Noord-Amerika tenslotte, wordt de Amerikaanse professor Pamela Bjorkman bekroond voor haar ontdekking van hoe het immuniteitssysteem doelwitten herkent.

De laureaten werden geselecteerd door een internationale jury van 15 eminente wetenschappers onder leiding van Nobelprijswinnaar professor Gunther Blobel. Elke laureaat ontvangt 100.000 dollar.

]]>
Jan Fabre culturele waterambassadeurhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/11/29/jan-fabre-culturele-waterambassadeurTue, 29 Nov 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/11/29/jan-fabre-culturele-waterambassadeurJan Fabre en zijn theatergroep Troubleyn worden culturele ambassadeurs van het UNESCO-IHE Instituut voor Watereducatie in Delft. Jan+Fabre+culturele+waterambassadeurChoreograaf en plastisch kunstenaar Jan Fabre en zijn theatergroep Troubleyn zijn voor een termijn van vijf jaar aangesteld tot culturele ambassadeurs van het UNESCO-IHE Instituut voor Watereducatie in Delft. Het is de bedoeling dat Fabre/Troubleyn via hun voorstellingen de boodschap uitdragen dat het beheer van water als steeds schaarser wordende grondstof een geïntegreerde en doeltreffende aanpak door specialisten vereist. Het verschaffen van dergelijke gespecialiseerde kennis en ervaring is de missie van het UNESCO-IHE Instituut voor Watereducatie.

De samenwerking wordt symbolisch ingeluid met Histoire des larmes, een voorstelling over het water dat het dichtst bij ons ligt: tranen. Ze was eerder al te zien op het festival van Avignon, en beleeft van 8 tot 15 december 2005 in deSingel in Antwerpen haar Belgische première. Histoire des larmes reist nadien naar Nederland, Zuid-Korea, Frankrijk en Denemarken.

Klik hier voor de website van het UNESCO-IHE Instituut voor Watereducatie.

]]>
Biotechnologies in Developing Countries: Present and Futurehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/7/6/biotechnologies-in-developing-countries-present-and-futureWed, 06 Jul 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/7/6/biotechnologies-in-developing-countries-present-and-futureDit zwaarlijvig boek biedt een overzicht van de samenwerkingsactiviteiten op internationaal niveau van de Verenigde Naties en haar diverse organisaties, de International Agricultural Research Centers of the Consultative Group on Agricultural research (CGIAR) en belangrijke intergouvernementele organisaties. Die activiteiten maken research mogelijk, leiden specialisten en technici op, en promoten de samenwerking tussen hen. Zo wil men via internationale samenwerking de kennis en de voordelen van de biotechnologie voor alle ontwikkelingslanden beschikbaar maken.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Wereldjaar van de fysicahttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/3/17/wereldjaar-van-de-fysicaThu, 17 Mar 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/3/17/wereldjaar-van-de-fysicaDe Verenigde Naties riepen 2005 uit tot het Wereldjaar van de Fysica om de publieke belangstelling voor de natuurwetenschappen te vergroten. Wereldjaar+van+de+fysica2005 is het jaar van de 100ste verjaardag van het annus mirabilis, het wonderjaar, van Albert Einstein. In 1905 publiceerde de toen 26-jarige Einstein drie artikelen die de fysica en de natuurwetenschappen grondig en blijvend beïnvloedden. Hij legde toen onder meer de basis van de relativiteitstheorie en de kwantumfysica. Met die wetenschap in het achterhoofd en vaststellend dat veel mensen een aversie voor deze toch wel uiterst belangrijke tak van de wetenschappen hebben, besloot de VN om 2005 tot Wereldjaar van de fysica uit te roepen.

Het Wereldjaar wil de publieke belangstelling voor natuurkunde aanwakkeren en de verregaande invloed van de fysica op het denken en de cultuur van de moderne mens duidelijk maken. Zo heeft de natuurkunde fundamentele bijgedragen geleverd tot de mobiliteit, de telecommunicatie en de informatietechnologie. Bovendien verwachten we van de natuurkunde ook een belangrijke inbreng bij het oplossen van globale problemen zoals de energievoorziening, de milieubescherming en de volksgezondheid.

Tijdens het jaar zullen wereldwijd activiteiten georganiseerd worden om natuurkunde op een aantrekkelijke manier aan jongeren en aan het grote publiek voor te stellen. Ook in België zijn tal van evenementen gepland zoals tentoonstellingen, symposia, wedstrijden en demonstraties van experimenten. De Belgische Natuurkundige Vereniging coördineert al deze activiteiten.

Agenda: www.wyp2005.be

Achtergrond: www.wyp2005.org

]]>
Oceaan beter leren kennenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2000/10/3/oceaan-beter-leren-kennenTue, 03 Oct 2000 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2000/10/3/oceaan-beter-leren-kennenTer gelegenheid van haar veertigste verjaardag versterkte de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van de UNESCO haar verbintenis om de oceanen te bestuderen en te beschermen door een reeks nieuwe maatregelen aan te nemen. Eind juni kwam de Uitvoerende Raad van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van de UNESCO samen om de krijtlijnen uit te zetten voor de verdere activiteiten, nu de commissie 40 jaar actief is. De IOC kreeg onder meer groen licht om samen te werken met de nieuwe Integrated Global Observing Strategy (IGOS), dat is een geïntegreerde strategie om de observatie van het land, de oceaan en het klimaat te harmoniseren. Daarbij werkt men samen met een aantal ruimteagentschappen, verschillende agentschappen van de Verenigde Naties, internationale wetenschappelijke instellingen en donororganisaties. Het wereldwijde netwerk ter observatie van de oceaan van de IOC, beter bekend als GOOS, zal de coördinatie van IGOS op zich nemen.

Argo

Om de kwaliteit van de oceaanobservatie in veel delen van de wereld te verbeteren, zal de IOC ook versneld werk maken van de uitvoering van het Argo programma. Dat programma is genoemd naar de Argo boei, een kleine, relatief goedkope boei die informatie verzamelt over de temperatuur en het zoutgehalte van de bovenste 2.000 meter van de oceaan (zie Unesco Info 38). Die informatie is van groot belang voor de klimaatsvoorspelling. De komende twee jaar zal de IOC 3.000 Argo boeien ontplooien om het klimaat van de oceaan continu op de voet te kunnen volgen.

Tsunami

In de nasleep van het Internationaal Decennium voor de Beperking van Natuurrampen, dat op 31 december 1999 eindigde, besloot de IOC om haar Pacific Ocean Tsunami Programme verder te zetten en de resultaten ervan gratis ter beschikking te stellen van de Caribische regio. Ze zal ook onderhandelingen aanvatten om fondsen in te zamelen voor een uitgebreid waarschuwingssysteem om stormen te voorspellen in de Noord Indische Oceaan. Het programma zal zich toespitsen op de Golf van Bengalen waar weerkerende stormen regelmatig duizenden menslevens opeisen.

CO2

De IOC toonde zich bezorgt over het uitstorten van koolstofdioxide op de zeebedding van de oceaan. Een techniek waar steeds meer vraag naar komt vanuit de industrie die kampt met een steeds toenemende uitstoot van koolstofdioxide. Momenteel is er echter nog zeer weinig bekend over de gevolgen voor het ecosysteem die deze techniek met zich meebrengt, vandaar dat de IOC aandringt op meer wetenschappelijk onderzoek vooraleer de techniek verder wordt ontwikkeld en gebruikt.

Versterking

Tijdens de bijeenkomst van de Uitvoerende Raad van de IOC toonde Koïchiro Matsuura, de Directeur-Generaal van de UNESCO, zich een voorstander van de versterking van de rol van de IOC als voortrekker van de oceanografie. Matsuura: "Veel van de uitdagingen van de 21e eeuw hebben te maken met de harmonisering van de economische ontwikkeling om de armoede te bestrijden met de noodzaak om ons leefmilieu te beschermen. Dat kan enkel als de bevolking voldoende wetenschappelijk onderlegd is, zodat de mensen zich overtuigd verantwoordelijk gaan gedragen tegenover onze planeet. De IOC kan op dit vlak veel bijdragen via wetenschappelijk onderwijs en bewustmakingscampagnes."

IOC

De Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van de UNESCO werd in 1960 opgericht om de lidstaten van de Verenigde Naties een mechanisme te verschaffen voor de wereldwijde samenwerking op het vlak van de studie van de oceaan. De IOC doet ook dienst als gemeenschappelijk orgaan voor de coördinatie van de verschillende programma's van de diverse VN-agentschappen waarin mariene aangelegenheden centraal staan. Het doel van de Commissie is het bevorderen van de internationale samenwerking en de coördinatie van verschillende wetenschappelijke programma's om meer te weten te komen over de aard en de rijkdommen van de oceaan en de kustgebieden, om de zo verkregen kennis aan te wenden om het beheer en de bescherming van het mariene milieu te verbeteren en de lidstaten bij te staan bij het opstellen van hun beleid ter zake.

]]>