UNESCO Platform Vlaanderen, thema "ontwikkeling"http://www.unesco-vlaanderen.be2015-02-12T11:22:38Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "ontwikkeling"http://www.unesco-vlaanderen.benlWereldradiodag 2015http://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/12/wereldradiodag-2015Thu, 12 Feb 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/12/wereldradiodag-2015Unesco topvrouw Irina Bokova wil dat jongeren een luidere stem krijgen dankzij radio en dat het medium ten volle wordt benut om uitsluiting tegen te gaan.

Wereldradiodag 2015"De vierde jaarlijkse Wereldradiodag, gevierd op 13 februari, staat in het teken van jongeren. Unesco pleit ervoor om mensen onder de 30 meer aan bod te laten komen in het maatschappelijk leven en debat. Radio is een doeltreffend instrument om dat doel te helpen verwezenlijken.

Jonge vrouwen en mannen zijn onvoldoende vertegenwoordigd in de media - een uitsluiting die vaak een afspiegeling is van een bredere sociale, economische of democratische uitsluiting. Jonge producenten en verslaggevers of presentatoren zijn eerder zeldzaam. Er zijn te weinig programma's die zich richten op, of gemaakt worden door, jonge mensen. Dat verklaart voor een deel waarom er zoveel hardnekkige stereotypen over jongeren blijven circuleren in de media en in de ether.

Het is vaak dankzij jongeren (burgerjournalisten of freelancers) dat internationale media kunnen berichten over de ontwikkelingen in gevoelige of gevaarlijke regio's. Velen riskeren hun leven ten dienste van informatie en de radio. We kunnen hen een dienst bewijzen door hen meer zendtijd te bieden. Dan kan leiden tot innovatieve ideeën en nieuwe standpunten die het maatschappelijk debat een stimulans geven. Dat is het doel van Wereldradiodag en sluit aan bij de inspanningen van Unesco om alle vormen van uitsluiting tegen te gaan.

Radio schept ook een gemeenschapsgevoel door de verspreiding van informatie. Het helpt gemeenschappen om uit hun isolement te breken in tijden van gewapende conflicten, politieke spanningen of humanitaire tegenspoed. Zo zorgde Unesco recent voor de verspreiding van medische informatie langs de radio in de gebieden getroffen door de uitbraak van Ebola. Radio kan ook helpen om het sociaal weefsel te herstellen in gemeenschappen van vluchtelingen. De Organisatie steunt de productie van programma's voor en door jongeren.

Unesco hoopt dat Wereldradiodag een stimulans kan zijn voor de internationale gemeenschap om zich rond het medium radio te scharen en om zoveel mogelijk gebruik te maken van het potentieel van radio voor het bevorderen van sociale inclusie, intergenerationele dialoog en sociale verandering."

Irina Bokova
directeur-generaal van Unesco


]]>
Unesco in een oogopslaghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/4/unesco-in-een-oogopslagWed, 04 Feb 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/4/unesco-in-een-oogopslagGratis poster toont de voornaamste domeinen waarop Unesco aan vrede en duurzame ontwikkeling werkt.

poster Unesco

Bestel je exemplaar van de poster (59x84 cm) bij info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO info 93http://www.unesco-vlaanderen.be/2014/10/9/unesco-info-93Thu, 09 Oct 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/10/9/unesco-info-93O.a. aandacht voor het onderwatererfgoed van WOI, voor de politisering van de Werelderfgoedconventie en voor alfabetisering en duurzame ontwikkeling.

UNESCO info 93Het onderwatererfgoed van de Groote Oorlog: Unesco hield op 26 en 27 juni 2014 een internationaal congres over het onderwatererfgoed van de Eerste Wereldoorlog in het Provinciaal Hof in Brugge. Het congres kon plaatsvinden dankzij steun van de Vlaamse Regering en de medewerking van de Provincie West-Vlaanderen en Stad Brugge.

De rol van kolonies en protectoraten in de Eerste Wereldoorlog: Het waren vooral Europese landen die de hoofdrol speelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar zonder de steun van hun kolonies en protectoraten was de oorlog wellicht anders afgelopen.

Alfabetisering en duurzame ontwikkeling: Unesco bekroont vijf initiatieven die gemeen hebben dat ze mensen leren lezen en schrijven maar evenzeer oog hebben voor duurzame ontwikkeling.

Geneesmiddelen voor de wereldbevolking: Arme mensen blijven vaak verstoken van levensreddende medicijnen omdat ze er geen geld voor hebben of omdat ze gewoonweg niet te verkrijgen zijn. Een radicale hervorming kan daar iets aan veranderen.

Unesco Werelderfgoedconventie in gevaar: Aanhoudend politiek geïnspireerde beslissingen doen de geloofwaardigheid van de Werelderfgoedconventie en het Werelderfgoedcomité geen goed

Op de kleintjes letten: Kleine eilandstaten fungeren als het ware als barometers voor de klimaatverandering. Nochtans wordt er weinig rekening mee gehouden bij het uitstippelen van internationaal beleid. Unesco zet zich in om daar verandering in te brengen.

Geboorte van een nationaal museum: Bijzonder initiatief betrekt de lokale gemeenschappen van Zuid-Soedan bij het bedenken en uitwerken van een nationaal museum dat verzoening en nationale eenheid wil bevorderen.

De dieperik in: Nieuwe fase in waarnemingsprogramma gaat gegevens inzamelen over de evolutie van de diepe oceaan.

Op maat gesneden seksuele voorlichting: Een brede waaier aan partners, waaronder Unesco, werken samen om de grote behoefte aan seksuele voorlichting in Vietnam te bevredigen.

Cultureel erfgoed onder vuur: 60 jaar Verdrag van Den Haag: 60 jaar geleden sprak de internationale gemeenschap af om waardevolle culturele sites te ontzien in tijden van conflict. De geschiedenis en het dagelijks nieuws leren ons dat de naleving van dat engagement te wensen over laat.

Download UNESCO info 93


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Radio helpt verspreiding ebola tegenhoudenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/8/5/radio-helpt-verspreiding-ebola-tegenhoudenTue, 05 Aug 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/8/5/radio-helpt-verspreiding-ebola-tegenhoudenEen door Unesco ondersteunde radiozender informeert de bevolking in Sierra Leone over de gevaren en de verspreiding van het ebolavirus.

Radio helpt verspreiding ebola tegenhoudenEen radiostation dat steun geniet van Unesco, helpt om de verspreiding van ebola in Sierra Leone te beperken. Radio Bintumani, de enige gemeenschapsradiozender in het Koinadugu district in Sierra Leone, kreeg recent hulp van Unesco om het zendbereik te vergroten en om meer uren per dag te kunnen uitzenden.

Koinadugu is het enige district in Sierra Leone waar nog geen gevallen van ebola bekend zijn. Nochtans grenst het district aan Guinee waar de huidige ebolacrisis is begonnen. De raad van het district richtte een taskforce op met medewerking van verschillende organisaties om de verspreiding van ebola in te perken. De radiozender speelde een belangrijke rol bij het informeren van de bevolking.

Tot voor kort had Radio Bintumani slechts een beperkt bereik. Dankzij steun vanuit het International Programme for the Development of Communication (IPDC) - waarmee Unesco lokale media in ontwikkelingslanden vooruithelpt - kwam er een extra generator en nieuwe zendapparatuur. Daardoor kan het station dagelijks langer in de ether en bereikt het nu ook het volledige district.

De huidige opstoot van ebola kwam voor het eerst aan het licht in maart 2014 in Guinee. Daarna doken besmettingen met het ebolavirus op in Liberia en Sierra Leone. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waren er tegen eind juli 2014 1440 besmettingen en 826 doden bekend. De uitbraak is bijzonder zorgwekkend omdat het gaat om de meest dodelijke van de vijf bekende varianten van het virus: het Ebola Zaïre virus dat tot 9 op 10 besmette mensen doodt. De sterftegraad bij de huidige uitbraak ligt rond de 60 procent.

De uitbraak maakt zoveel slachtoffers omwille van gebrekkige gezondheidsinfrastructuur, angst en wantrouwen onder de bevolking, het verkeerd gebruik van beschermende kledij en onveilige begrafenissen. De meeste besmettingen zijn het gevolg van rechtstreeks contact tussen mensen.


]]>
Duitsland lanceert internationaal Unesco-centrum rond duurzaam waterbeheerhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/7/10/duitsland-lanceert-internationaal-unesco-centrum-rond-duurzaam-waterbeheerThu, 10 Jul 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/7/10/duitsland-lanceert-internationaal-unesco-centrum-rond-duurzaam-waterbeheerUnesco en Duitsland richten een nieuw centrum op om duurzaam waterbeheer te promoten en om de gevolgen van klimaatverandering in te dijken.

Duitsland lanceert internationaal Unesco-centrum rond duurzaam waterbeheerUnesco en de Duitse regering hebben op 9 juli 2014 in Berlijn een overeenkomst ondertekend voor de oprichting van een internationaal centrum voor water en globale veranderingen. Het centrum zal samenwerken met lidstaten en wetenschappelijke instellingen om onderzoek te voeren naar de impact van klimaatverandering op waterbronnen en naar nieuwe methoden voor waterbeheer die duurzaamheid ten goede komen. Het wordt gevestigd in Koblenz.

Talrijke uitdagingen

Water is van levensbelang en toch staat deze hulpbron onder steeds meer druk. Regeringen maken zich zorgen over conflicten over water naarmate het schaarser wordt, vervuiling bedreigt ecosystemen en vervuild water heeft gevolgen voor de volksgezondheid en ook onze voedsel- en energievoorziening zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van (zuiver) water. Problemen met watervoorziening belemmeren inspanningen voor het verlichten van armoede en voor het bevorderen van economisch herstel.

In principe is er voldoende water beschikbaar om aan de totale vraag naar water te voldoen. Maar tijdelijke en regionale schommelingen in de beschikbaarheid van water bezorgen de meer dan 2 miljard mensen die in  gebieden met waterschaarste wonen, flink wat problemen. Naast natuurlijke factoren die van invloed zijn op de watervoorziening, zijn het vooral menselijke activiteiten die de waterbronnen van onze planeet onder druk zetten. Verstedelijking, infrastructuurwerken, migratie, herbestemming van openbare ruimte en vervuiling zorgen er samen met klimaatverandering voor dat de toekomst van onze watervoorziening steeds minder roze kleurt.

Internationale samenwerking

Geen enkel land of instelling kan de waterproblematiek alleen oplossen. Het Internationaal Hydrologisch Programma van Unesco (IHP) is het enige intergouvernementele programma dat zich binnen de Verenigde Naties bezighoudt met het beheer en de beschikbaarheid van zoetwater. Het programma versterkt de samenwerking en netwerking tussen lidstaten van Unesco, universiteiten, onderzoeksinstellingen, VN-agentschappen, ngo's en nationale & internationale organisaties. Het centrum in Duitsland wordt het jongste lid van Unesco's waterfamilie die meer dan 30 watercentra telt.

Het Duitse centrum zal zich toespitsen op duurzame ontwikkeling en het geïntegreerd beheer van waterbronnen. Daartoe zal het zich concentreren op hydrologisch onderzoek, educatie en bewustwording op alle niveaus. Het zal instrumenten ontwikkelen die het werk van beleidsmakers en vorsers vooruit helpen, zal onderlinge samenwerking en netwerking tussen watercentra stimuleren en zal landen bijstaan bij het oplossen van concrete waterproblemen op het terrein. Zo hopen de initiatiefnemers dat holistische en geïntegreerde activiteiten meer ingang zullen vinden bij al wie betrokken is bij waterbeheer zodat samenlevingen overal ter wereld een meer duurzaam karakter krijgen.


]]>
UNESCO info 92http://www.unesco-vlaanderen.be/2014/6/4/unesco-info-92Wed, 04 Jun 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/6/4/unesco-info-92O.a. aandacht voor het ergfoed van WOI als werelderfgoed en voor de Vlaamse bijdrage aan de Unesco-programma's voor immaterieel cultureel erfgoed en oceanografie.

UNESCO info 92Om nooit meer te vergeten: Vlaanderen start een breed overleg dat moet leiden tot de erkenning van het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog als werelderfgoed.

Met vereende kracht werken aan duurzame ontwikkeling: Experts buigen zich op bijeenkomst over de vraag hoe de verschillende cultuurconventies van Unesco kunnen samenwerken om wereldwijd duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Internationaal verbinden, plannen en versterken van het borgen van immaterieel erfgoed: Een door Vlaanderen ondersteund Unesco-project gaat dit jaar zeven staten in Zuidelijk Afrika helpen bij het uitwerken van een beleid rond immaterieel cultureel erfgoed.

Op naar een Europees expertennetwerk: Verschillende Nationale Unesco Commissies van Europese landen gaan samenwerken om hun slagkracht te vergroten.

De kostprijs van de leercrisis: Omdat de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende is, sorteren veel investeringen in het (basis)onderwijs weinig of geen effect. Zo verliest de wereldgemeenschap jaarlijks 129 miljard dollar.

Opinie: Wie maalt er om de leerlingen? Onderwijs dat steeds uit hetzelfde vaatje tapt, lest slechts de dorst van enkelen. Als we daadwerkelijk geen enkel talent willen verloren laten gaan, dan moet het anders.

Digitalisering van cultureel erfgoed: Expertseminarie in Brussel pleit voor een aanpassing en harmonisering van de auteursrechtenwetgeving om de digitalisering van cultureel erfgoed op grotere schaal te kunnen voortzetten.

Gidsland voor zeewetenschappelijk onderzoek: Vlaanderen trok vijftien jaar geleden de kaart van de samenwerking met Unesco. Het leidde tot een nieuw tijdperk in het beheer van oceanografische data en bevorderde duurzame ontwikkeling in kustgebieden en droge streken in onder meer Afrika en Latijns-Amerika.

Duurzaam beheer van berggebieden: Bergen fungeren als barometers van de klimaatverandering. Hun kwetsbare ecosystemen vergen een specifieke aanpak om de duurzaamheid van onze toekomst te verzekeren.

Internationale studie van jeugdmigratie: Migratie biedt jonge mensen kansen op onderwijs en werk maar brengt ook ongelijkheden en spanningen voort. Een internationale studie van de Verenigde Naties brengt de situatie van jonge migranten overal ter wereld in beeld.

Download UNESCO info 92


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Jongerenconferentie over educatie voor duurzame ontwikkelinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/5/13/jongerenconferentie-over-educatie-voor-duurzame-ontwikkelingTue, 13 May 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/5/13/jongerenconferentie-over-educatie-voor-duurzame-ontwikkelingWie tussen 18 en 35 is en werkt rond educatie voor duurzame ontwikkeling kan zich kandidaat stellen voor deelname aan internationale evenementen in Japan.

Jongerenconferentie over educatie voor duurzame ontwikkelingUnesco organiseert, samen met een aantal partners, een jongerenconferentie in het teken van educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) op 7 november 2014. Het evenement vindt plaats in de stad Okayama (Japan).

De jongerenconferentie wil jonge mensen de kans geven om ideeën en ervaringen uit te wisselen over EDO en om met elkaar in debat te gaan over hoe EDO verder kan worden gepromoot op wereldvlak. De organisatoren mikken op 50 deelnemers die actief bezig zijn met EDO.

Na de jongerenconferentie zullen de jonge deelnemers afzakken naar Aichi-Nagoya waar van 10 tot 12 november 2014 een wereldtop gehouden wordt over EDO. Daar zullen ze hun meningen en ideeën kunnen delen met beleidsmakers en deskundigen op het gebied van EDO.

Wie actief betrokken is bij educatie voor duurzame ontwikkeling kan zich kandidaat stellen om aan de jongerenconferentie en de aansluitende wereldtop deel te nemen in Japan. Voorwaarde is wel dat je tussen 18 en 35 jaar oud bent en dat je in staat bent om op niveau te debatteren in het Engels. Je kans wagen kan door het invullen en opsturen van onderstaand formulier. Deadline voor het indienen van de kandidaturen is 1 juni 2014.

Na een selectieprocedure zullen de organisatoren rechtstreeks contact opnemen met de gelukkigen. Geselecteerde deelnemers worden uiterlijk tegen 15 augustus op de hoogte gebracht.
Het Japanse ministerie voor Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschappen en Technologie neemt de reis- en verblijfkosten van de geselecteerde deelnemers voor haar rekening.


Meer informatie over wie in aanmerking komt voor deelname aan de jongerenconferentie over educatie voor duurzame ontwikkeling in Japan en welke criteria worden gehanteerd.

Fomulier om je kandidaat te stellen voor deelname aan de jongerenconferentie over educatie voor duurzame ontwikkeling in Japan. Ingevuld op te sturen voor 1 juni 2014 naar esd2014@goipeace.or.jp

]]>
Unesco bekroont Belgisch onderwijsproject in Mali en Oegandahttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/3/31/unesco-bekroont-belgisch-onderwijsproject-in-mali-en-oegandaMon, 31 Mar 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/3/31/unesco-bekroont-belgisch-onderwijsproject-in-mali-en-oegandaOns land levert een van de drie laureaten van de Unesco-prijs voor projecten die de onderwijskwaliteit in ontwikkelingslanden verbeteren.

Unesco bekroont Belgisch onderwijsproject in Mali en OegandaOxfam Novib en Education International (België), SOS Villages d'enfants (Madagaskar) en de ProEd Foundation (Panama) zijn de drie laureaten die Unesco dit jaar bekroont met de Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum Prijs. Deze award is een erkenning voor projecten die de kwaliteit van het lesgeven bevorderen.

Oxfam Novib en Education International (België) werden geselecteerd voor het programma Quality Educators for All: Ieder kind heeft een goede leraar nodig (Quality-Ed). Het programma werd opgericht in Mali en Oeganda in 2007. Het brengt vertegenwoordigers van de overheid, de onderwijsvakbonden, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld samen om een competentieprofiel voor leraren in het basisonderwijs te ontwikkelen. Zodoende wil het project positieve invloed uitoefenen op de hervorming van de lerarenopleiding en op de professionalisering van het lerarenberoep.

SOS Villages d'enfants (Madagaskar) krijgt de Prijs voor de lerarenopleiding die ze aanbiedt. Het programma loopt sinds 2011 en maakt gebruik van niet-formeel onderwijs. Het vergroot de expertise van leerkrachten voor het basis- en secundair onderwijs.

De ProEd Foundation (Panama) werd gekozen voor zijn Teachers Teaching Teachers - Professional Learning Community (PLC)-project. Dit project biedt kwalitatief hoogwaardige, levenslange beroepsontwikkeling aan voor leraren en schooldirecteuren. Iedereen in Panama kan er beroep op doen, ongeacht zijn of haar etnische of socio-economische achtergrond.

De Prijs wordt officieel uitgereikt op de hoofdzetel van Unesco in Parijs op 7 oktober 2014 in het kader van de 20ste viering van de Werelddag van de Leerkracht. Het prijzengeld van 270 000 dollar zal worden gedeeld door de drie laureaten.

De Prijs draagt de naam van de sjeik uit Dubai die het prijzenfonds spijst. De Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum Prijs wordt sinds 2009 tweejaarlijks uitgereikt aan initiatieven die bijdragen tot het verbeteren van de kwaliteit van het aangeboden onderwijs in ontwikkelingslanden of in achtergestelde en gemarginaliseerde gemeenschappen.

]]>
UNESCO info 91http://www.unesco-vlaanderen.be/2014/3/20/unesco-info-91Thu, 20 Mar 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/3/20/unesco-info-91O.a. aandacht voor de resultaten van het Jongerenforum en de Algemene Conferentie van Unesco, steun voor stages bij internationale organisaties en het samenspel tussen Vlaanderen, Unesco en de EU...

UNESCO info 91

Terugblikken om vooruit te gaan: Unesco slaagde erin om haar rol te blijven vervullen in moeilijke omstandigheden. De Organisatie put er moed uit en kijkt met vertrouwen naar 2014.

Spreekbuis voor de jeugd: Het achtste Jongerenforum van Unesco debateerde over sociale inclusie en stelde een Jeugdstrategie op.

Vlaanderen stuurt zijn zonen en dochters uit: De Vlaamse overheid voorziet financiële steun voor jonge mensen die een stage willen lopen bij een internationale organisatie zoals Unesco.

Werken aan een wereld van mensenrechten en waardigheid: Irina Bokova, de topvrouw van Unesco, deelt haar visie op de prioriteiten van de Organisatie.

De negen doelstellingen van Unesco: De lidstaten van Unesco hebben de krijtlijnen uitgetekend waarbinnen de Organisatie de komende jaren haar mandaat gaat uitvoeren. De nieuwe strategie is erop gericht om de invloed en de slagkracht van Unesco te vergroten.

Het multilaterale samenspel tussen Unesco, de EU en Vlaanderen: Unesco en de Europese Unie slaan steeds vaker de handen in elkaar om gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren. Vlaanderen is daarbij een verbindende factor.

Meer vrouwen op en achter de schermen: Unesco start met een wereldwijd netwerk om te ijveren om vrouwen meer aan bod te laten komen in de media.


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Meer vrouwen op en achter de schermenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/12/19/meer-vrouwen-op-en-achter-de-schermenThu, 19 Dec 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/12/19/meer-vrouwen-op-en-achter-de-schermenUnesco start met een wereldwijd netwerk om te ijveren om vrouwen meer aan bod te laten komen in de media.

Meer vrouwen op en achter de schermenUnesco en haar partners brachten honderden mensen samen in Bangkok (Thailand) van 2 tot 4 december 2014 om van gedachten te wisselen over hoe iets kan worden gedaan aan de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de media. Een van de uitkomsten is de Global Alliance on Media and Gender (GAMG).

De nieuw gevormde alliantie heeft tot doel acties voor gendergelijkheid te versterken: er moet meer aandacht zijn voor vrouwen in de media, zowel in programma's als op de werkvloer. Het netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van media-organisaties, mediaprofessionals, academici, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, ontwikkelingsorganisaties, enz. Iedereen die de kernprincipes van het netwerk onderschrijft, kan er zich bij aansluiten.

De slotverklaring van de conferentie definieert de overkoepelende missie van de GAMG als volgt: "We engageren ons voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen om hen toe te laten vrij hun mening te uiten en deel te nemen aan het besluitvormingsproces in de samenleving. We ijveren voor genderinclusieve media om uiteindelijk gendergelijkheid in media-organisaties te bewerkstelligen."

Het forum in Bangkok nam de Verklaring van Peking van 1995, voortgekomen uit de Vierde Wereldvrouwenconferentie, als uitgangspunt. In deze verklaring stellen de Verenigde Naties dat de genderongelijkheid in de media - zowel op het vlak van toegang als van vertegenwoordiging - een werkpunt moet zijn. Sindsdien is er wel her en der vooruitgang geboekt maar van een wereldwijde trend, laat staan een beweging, is geen sprake.

G Meer vrouwen op en achter de schermen

Instrument voor de toekomst

Tijdens de slotzitting van de conferentie, drukte de adjunct-directeur-generaal van Unesco's Communicatie- en Informatiewetenschappen Sector, Janis Karklins, de hoop uit dat de GAMG zou kunnen bijdragen tot het formuleren en uitvoeren van de internationale ontwikkelingsagenda na 2015 en tot het welslagen van de VN Wereldvrouwenconferentie van 2015.

"We organiseerden deze bijeenkomst met de bedoeling om het debat te stimuleren over de moeilijkheden waarmee internationale, regionale en nationale programma's voor gender en media kampen," zegt Churairat Sangboonnum, Algemeen secretaris van de Nationale UNESCO Commissie van Thailand. Met de oprichting van de Globale Alliantie wil men vermijden dat het debat snel uitdooft.

Partnerschappen aangaan

"De Alliantie start bij ons en bij diegenen bij wie we aankloppen op samen actie te ondernemen," zegt Corletha Ollivierre, voorzitter van de Caribbean Broadcasting Union. Ze ziet vooral heil in samenwerking tussen media-organisaties en het middenveld. "Mediahuizen zijn niet de vijanden van het maatschappelijk middenveld. We moeten zoeken naar manieren om constructief samen te werken en zodoende de veranderingen teweeg te brengen die noodzakelijk zijn."

Voor Philomene Aboudou van de Afrikaanse Unie van Omroepen komt de GAMG er niets te vroeg: "In Peking hebben we gesproken over media en geslacht, maar het kwam nooit tot verdere acties. Nu beschikken we over een instrument zodat we samen met Unesco kunnen werken om meer vrouwen op en achter de schermen van de mediasector te krijgen."

De belangrijkste partners van Unesco voor het Global Forum on Media and Gender waren : UN Women , Thailands ministerie van Onderwijs, de Wereld Meteorologische Organisatie, de Islamitische Organisatie voor Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur (ISESCO ), het Doha Centre for Media Freedom, IREX, de World Association of Christian Communication, het Panos Instituut voor Zuid-Afrika , de universiteit van Thammasat, de Thaise publieke omroep, en Al-Jazeera.


]]>
World Social Science Report 2013http://www.unesco-vlaanderen.be/2013/12/17/world-social-science-report-2013Tue, 17 Dec 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/12/17/world-social-science-report-2013Derde editie van het rapport pleit voor nieuwe benadering van sociale wetenschappen.

World Social Science Report 2013De milieu-uitdagingen waarmee onze samenleving geconfronteerd wordt, zijn ongezien en duizelingwekkend in hun omvang, spreiding, snelheid en complexiteit. De gevolgen van de wereldwijde veranderingen in het milieu laten zich nu reeds voelen. Veel mensen en gemeenschappen komen maar met moeite rond en andere sociale, economische en politieke crisissen - waaronder aanhoudende armoede, toenemende ongelijkheden en sociale onvrede - zijn allemaal onderhevig aan de gevolgen van veranderingen in het milieu. Wereldwijde veranderingen in het milieu veranderen alles voor iedereen: de natuur die onze grondstoffen bezorgt, de manier waarop we in ons levensonderhoud voorzien, de wijze waarop we ons gedragen en met elkaar omgaan, enz. De veranderingen zorgen er eveneens voor dat we andere verwachtingen krijgen van sociale wetenschappen, met inbegrip van gedrags- en economische wetenschap.

Unesco stelt de derde editie van haar World Social Science Report voor. Het bevat bijdragen van ruim 150 auteurs. Samen formuleren ze een warme oproep naar de sociaalwetenschappelijke wereld. Sociale wetenschappers moeten dringend nauwer gaan samenwerken met hun collega's uit de sociale, mens- en technische wetenschappen. Alleen zo kunnen we nieuwe kennis en inzichten verwerven op de meest prangende problemen inzake milieu en duurzaamheid aan te pakken. En ze mogen daarbij niet vergeten om ook aansluiting te zoeken buiten de wetenschappelijke wereld en dus samen te werken met beleidsmakers en andere beroepsgroepen die zich op hun werkterrein begeven.

Volgens de auteurs van het rapport is het tijd voor een nieuw soort sociale wetenschappen: dapperder, beter, groter en anders.

 • Dapper genoeg om wereldwijde veranderingen in het milieu te beschouwen en te behandelen als een fundamenteel sociaal proces
 • Beter in de zin van het introduceren van inzichten uit de sociale wetenschappen bij de oplossing van problemen in het dagelijks leven van mensen
 • Groter in de zin dat er meer sociale wetenschappers nodig zijn die zich bezig houden met het aanpakken van de wereldwijde veranderingen in het milieu
 • Anders in de zin van op een andere manier aan sociale wetenschappen te gaan doen zodat daadwerkelijk kan worden bijgedragen tot het aanpakken van interdisciplinaire en sectoroverschrijdende uitdagingen waar onze samenlevingen voor staan.

Het rapport wil in de eerste plaats sociale wetenschappers aanspreken die aan de slag zijn bij universiteiten, onderzoeksinstellingen, denktanks, ngo's en overheidsagentschappen. De International Social Science Council (ISSC) zal het rapport gebruiken als basis om te onderzoeken op welke wijze de sociale wetenschap een grotere rol kan vervullen bij het onderzoek naar meer duurzame ontwikkeling.

Het World Social Science Report 2013 is gratis beschikbaar in een digitale versie. Zowel het rapport als een samenvatting ervan kan je downloaden op www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/resources/reports/world-social-science-report-2013/


]]>
UNESCO info 89http://www.unesco-vlaanderen.be/2013/11/7/unesco-info-89Thu, 07 Nov 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/11/7/unesco-info-89O.a. aandacht voor duurzame ontwikkeling in droge gebieden, de evolutie van de bio-ethiek, de internationale dopingjacht en potentieel werelderfgoed in Vlaanderen en Nederland...

UNESCO info 89Duurzame ontwikkeling gedragen door lokale bevolking in droge streken: Unesco-project om duurzame ontwikkeling in halfwoestijn- en woestijngebieden te bevorderen is succesvol afgerond in Gent.

20 jaar bio-ethiek: wat nu? Deskundigen verzamelen op de hoofdzetel van unesco in Parijs om ideeën uit te wisselen over de voornaamste uitdagingen voor de bio-ethiek in de komende twintig jaar.

Dopingbestrijding in de sport: Unesco zorgt ervoor dat de strijd tegen het dopinggebruik in de sport een wettelijk kader krijgt en dat er betere internationale afspraken kunnen worden gemaakt. een doorlichting van het opzet en de werking van de conventie.

Bescherming van cultuurgoederen bij gewapende conflicten: Welke verdragen regelen de bescherming van cultuurgoederen en cultureel erfgoed in geval van gewapend conflict? En hoe speelt ons land hierop in?

Uitzonderlijke waarde Koloniën van Weldadigheid onderzocht: Nederland en Vlaanderen werken aan een gemeenschappelijke nominatie voor de Unesco Werelderfgoedlijst.

Meer dan een nota in de ontwikkelingsagenda: Binnen de Verenigde Naties spreken wereldleiders de ontwikkelingsdoelen voor na 2015 af. Unesco legt uit waarom onderwijs een centrale plaats moet krijgen.

Download UNESCO info 89


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
12 nieuwe biosfeerreservatenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/5/29/12-nieuwe-biosfeerreservatenWed, 29 May 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/5/29/12-nieuwe-biosfeerreservatenHet wereldwijde netwerk van biosfeerreservaten van UNESCO is uitgebreid met twaalf nieuwe sites.

12 nieuwe biosfeerreservatenDe internationale raad die het Mens- en Biosfeerprogramma (MAB) van UNESCO coördineert is van 27 tot 30 mei 2013 bijeen op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs. De raad besliste om twaalf nieuwe biosfeerreservaten toe te laten tot het netwerk dat daarmee bestaat uit 621 sites in 117 landen.

De nieuwe biosfeerreservaten liggen in China, Frankrijk, India, Italië, Kazachstan, Pakistan, Spanje en Zuid-Korea. Op vraag van Groot-Brittannië schrapte de raad het biosfeerreservaat van Loch Druidibeg, gelegen op het Schotse eiland South Uist, van de lijst van biosfeerreservaten. Het land is zelf van mening dat de site niet langer voldoet aan de criteria voor biosfeerreservaten.

Biosfeerreservaten fungeren als laboratoria om te experimenteren met nieuwe benaderingen van het beheer van natuurlijke rijkdommen en zoetwater. Daarbij staat duurzame ontwikkeling centraal.


]]>
Cursus klimaatveranderinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/2/21/cursus-klimaatveranderingThu, 21 Feb 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/2/21/cursus-klimaatveranderingOnlinecursus klimaatverandering voor leerkrachten secundair onderwijs.

Cursus klimaatveranderingUNESCO lanceert een cursus klimaatverandering voor leerkrachten secundair onderwijs. De cursus stelt een reeks van zes dagprogramma's voor om jongeren de oorzaken en de gevolgen van klimaatverandering te helpen begrijpen.

De cursus haalt klimaatverandering uit de lessen wetenschap en introduceert het onderwerp in andere vakken zoals ethiek, maatschappijleer, economie, politieke wetenschap enz...

Leerkrachten kunnen individueel met de cursus aan de slag om zich te bekwamen in het onderwerp en hoe het over te brengen op leerlingen. De cursus kan ook gebruikt wordt als aanvulling bij bestaand pedagogisch materiaal, bijvoorbeeld in het kader van lerarenopleidingen.

De cursus werkt op basis van Flashsoftware. Op het scherm krijg je een handboek met handige links naar relevante informatie en illustratiemateriaal.

Het initiatief past binnen UNESCO's programma voor educatie voor duurzame ontwikkeling. Daarmee zet de Organisatie in op het vergroten van het bewustzijn over klimaatverandering en op het beter beschermen van mensen voor de schadelijke gevolgen van klimaatverandering.

Climate Change in the Classroom: onlinecursus klimaatverandering voor leerkrachten secundair onderwijs


]]>
Een nieuwe aanpak bij UNESCOhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/9/14/een-nieuwe-aanpak-bij-unescoFri, 14 Sep 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/9/14/een-nieuwe-aanpak-bij-unescoNieuwe strategie moet de werking van UNESCO beter doen inspelen op hedendaagse uitdagingen.

Een nieuwe aanpak bij UNESCODe richting die UNESCO de komende jaren zal uitgaan, begint vorm te krijgen. Irina Bokova,  directeur-generaal van de Organisatie, heeft haar eerste voorstellen voor de volgende middellange termijnstrategie (2014-2021), en het volgende algemene programma en begroting (2014-17) bekend gemaakt. Ze zullen in oktober worden toegelicht aan de Uitvoerende Raad en besproken door de lidstaten, vooraleer er een definitieve beslissing valt op de Algemene Conferentie volgend jaar.

De voorstellen zijn gebaseerd op een bevraging en opmerkingen van lidstaten, op de resultaten van regionale overlegrondes en op adviezen van een onafhankelijke externe evaluatie. Al deze opmerkingen brachten een duidelijke boodschap naar voor wat betreft de noodzaak van UNESCO om zich meer te focussen op die gebieden waar haar impact het grootst is en om de operationele uitvoering van haar ideeën en programma's te versterken.

Er zijn al belangrijke stappen genomen om de Organisatie te herpositioneren. UNESCO kreeg een leidende rol in het ontwikkelen en stimuleren van wereldwijde initiatieven van de VN secretaris-generaal, zoals het Education First-project dat gelanceerd wordt op 26 september 2012, de wetenschappelijke adviesraad voor duurzame ontwikkeling en het Oceans Compact-project, een initiatief van de Verenigde Naties om de samenhang tussen oceaangerelateerde mandaten te versterken.

Het is de eerste keer in tientallen jaren dat er beroep gedaan wordt op UNESCO om zo'n grote verantwoordelijkheid te nemen. UNESCO kreeg ook de taak om een globaal rapport over de creatieve economie op te maken in samenwerking met het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP). Dit alles toont aan dat UNESCO enorm is geïntegreerd in het systeem van de VN en dat haar rol als leidende instantie erkend wordt op vele belangrijke vlakken.

Met de ontwikkeling van een nieuwe strategie bereikt het hervormingsproces van UNESCO een nieuwe fase. Het biedt de mogelijkheid om zowel de functies als het functioneren van de Organisatie tegen het licht te houden. De hervorming is niet enkel een technische kwestie, het is ook een strategische kwestie. Een diepgaande hervorming is enkel mogelijk op basis van een evaluatie van de veranderingen in de wereldgemeenschap en op basis van een duidelijk zicht op hoe er best kan worden tegemoetgekomen aan de behoeften van de lidstaten van de Organisatie. Beide analyses kunnen mee aan bod komen tijdens de bespreking van de voorgestelde nieuwe strategie.

De directeur-generaal stelt voor om UNESCO te heroriënteren op twee hoofddoelstellingen (in plaats van de 5 doelen in de huidige strategie) die beiden bijdragen tot vrede en duurzame ontwikkeling. Aan deze twee hoofddoelstellingen moet worden tegemoet gekomen via zes strategische doelen (nu zijn dat er 14). Om dit alles in de praktijk te brengen, zou de algemene werking van UNESCO moeten worden geconcentreerd rond drie grote actiethema's: onderwijs;  wetenschap, technologie en innovatie;  en cultuur, creativiteit en vrijheid van meningsuiting. Dit alles moet zorgen voor meer samenhang, dankzij de herverdeling van activiteiten en de vermindering van contraproductieve versnippering en verspreiding van middelen.

Om in te spelen op de veranderingen die zich overal ter wereld voltrekken, stelt de directeur-generaal onder meer ook voor om de manier waarop UNESCO tussenkomt in landen die een veranderingsproces doormaken of die onstabiel zijn, te herbekijken. Een groeiend aantal landen maakt een transformatie door, waaronder deze waar sprake is van democratisering. De situatie in die landen kan niet worden aangepakt met de traditionele instrumenten die zijn ontwikkeld voor hulp aan landen die herstellen van een conflict of een ramp. Er is nood aan een meer samenhangende en lange-termijn aanpak.

In een nieuwe globale context van instabiliteit en onzekerheid, moet UNESCO haar belang  aantonen door samenlevingen te helpen om het onverwachte te begrijpen, er op te anticiperen en zich aan te passen via onderwijs, wetenschap en cultuur. De middellange termijnstrategie wil de rol van UNESCO belichten en een sterkere Organisatie uitbouwen die is ontworpen om te beantwoorden aan de behoeften van de 21e eeuw.

]]>
UNESCO info 85http://www.unesco-vlaanderen.be/2012/6/27/unesco-info-85Wed, 27 Jun 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/6/27/unesco-info-85O.a. aandacht voor duurzaam beheer van de zee en de kust, wat jazz kan betekenen voor vrede en een strategie voor de bescherming van journalisten…

UNESCO info 85In UNESCO info 85 lees je onder meer:

Van een groene economie naar een groene samenleving: UNESCO propageert een visie op duurzame ontwikkeling die onder meer rekening houdt met de hervormende kracht van onderwijs en cultuur. De uiteindelijke betrachting is om deze benadering omgezet te zien in concrete engagementen van de internationale gemeenschap.

De verdediging van de oceaan opnemen: In de aanloop naar de Rio+20 top over duurzame ontwikkeling grijpt UNESCO de Werelddag van de Oceanen aan om beleidsmakers en andere stakeholders te sensibiliseren om meer inspanningen te leveren voor de bescherming en het duurzaam beheer van zeeën en kustgebieden.

Jazz brengt mensen dichter bij elkaar: UNESCO Goodwill Ambassadeur Herbie Hancock legt uit waarom jazz kan bijdragen tot het opbouwen van vrede.

Wetenschappelijke vooruitgang zorgt blijvend voor uitdagingen: Het ethisch onderwijs kan de ontwikkelingen van de wetenschap met moeite volgen. Meer uitwisseling en samenwerking kunnen de educatie versterken.

60 jaar lobbyen voor geletterdheid: Het UNESCO Instituut voor Levenslang Leren viert dit jaar zijn zestigste verjaardag. Een mooie aanleiding om terug te blikken op het pionierswerk van de instelling.

Duurzaam omgaan met grondwater: We zitten op een schat aan grondwater maar er is te weinig over bekend en daar waar het grondwater wel wordt aangeboord, gebeurt dat op een niet-duurzame manier. UNESCO wil het tij doen keren en het beheer van grondwaterbronnen verbeteren om het hoofd te bieden aan huidige en toekomstige uitdagingen.

Pleidooi voor liefde en vergiffenis: 40 jaar na het gruwelijke beeld van het vluchtende verbrande Vietnamese meisje, roept UNESCO Goodwill Ambassadrice voor Vrede Kim Phuc op tot liefde en vergiffenis.

Investeren in onderwijs is meer dan ooit van cruciaal belang: UNESCO levert al tien jaar lang het bewijs dat investeren in onderwijs loont. Ondanks de economische moeilijkheden moeten we blijven investeren in onderwijs omdat het de beste garantie is op een betere toekomst voor zowel rijke als arme landen.

VN nemen strategie aan ter bescherming van journalisten: UNESCO ligt aan de basis van een gezamenlijke VN-strategie om de veiligheid van journalisten te vergroten en de straffeloosheid omtrent misdaden tegen medewerkers van media te bestrijden.

Download UNESCO info 85


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
61 miljoen kinderen zaten nog nooit op een schoolbankhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/6/21/61-miljoen-kinderen-zaten-nog-nooit-op-een-schoolbankThu, 21 Jun 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/6/21/61-miljoen-kinderen-zaten-nog-nooit-op-een-schoolbankDe deur tot basisonderwijs blijft dicht voor 61 miljoen kinderen. Wereldwijd is de daling van dit aantal gestopt en in Afrika stijgt het zelfs.

61 miljoen kinderen zaten nog nooit op een schoolbankDe internationale gemeenschap wil iedereen toegang tot basisonderwijs verlenen. Jarenlang was er vooruitgang op dit domein maar nu stokt de positieve evolutie. Nieuwe cijfers van UNESCO tonen aan dat er in 2010 maar liefst 61 miljoen schoolrijpe kinderen geen basisonderwijs volgden, hetzelfde aantal als in 2008. Nochtans was dat aantal de voorbije 15 jaar gestaag gedaald. Meisjes, die in 2000 nog 58% vertegenwoordigden van de kinderen die niet naar school gaan en 53% in 2010, genoten het meest van de inspanningen om de toegang tot onderwijs te verbeteren. Maar de vooruitgang is gestopt en het aantal kinderen dat geen school loopt is gestagneerd. De data waaruit deze trends blijken, zijn te raadplegen in een online-atlas van het UNESCO Instituut voor Statistiek.

Afrika: 1 op 4 niet naar school

De stagnering is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de situatie in Afrika ten zuiden van de Sahara, waar het grootste aantal kinderen woont dat geen onderwijs geniet. Bijna 1 schoolrijp kind op vier (23%) is nog nooit naar school geweest of heeft de primaire cyclus niet afgemaakt. Het totale aantal kinderen zonder toegang tot onderwijs steeg er van 29 miljoen in 2008 tot 31 miljoen in 2010. Nigeria telt 10,5 miljoen kinderen die verstoken blijven van onderwijs, Ethiopië 2,4 miljoen.

"We zijn amper drie jaar verwijderd van de vooropgestelde datum waarop we de doelstelling van universeel basisonderwijs wilden bereiken, deze trend is dus uiterst zorgwekkend. Toegang tot onderwijs is niet alleen een mensenrecht. Het is een manier om armoede te verlichten en biedt levenslange ontwikkelingskansen. De les die we uit de nieuwe cijfers moeten trekken is duidelijk: er zijn sterkere internationale engagementen en nationale beleidsmaatregelen nodig die zich focussen op de meest achtergestelde kinderen om te verzekeren dat zij kunnen leren," reageert Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO.

Regionale verschillen

In Zuid- en West-Azië is wel vooruitgang geboekt. Tussen 1990 en 2010 daalde het aantal kinderen zonder toegang tot onderwijs van 39 tot 13 miljoen. De overige regio's tellen aanzienlijk minder kinderen die het zonder onderwijs moeten stellen: 5 miljoen in de Arabische wereld, 2,7 miljoen in Latijns-Amerika en de Caraïben, 1,3 miljoen in Noord-Amerika en West-Europa, 0,9 miljoen in Centraal- en Oost-Europa en 0,3 miljoen in Centraal-Azië.

Van de 61 miljoen kinderen die wereldwijd niet naar school gaan, verwacht het UNESCO Instituut voor Statistiek dat amper 27% uiteindelijk toegang zal krijgen tot onderwijs. Nog eens 26% zullen onderwijs beginnen volgen maar niet beëindigen en 47% zal nooit de kans krijgen om school te lopen. Het gebrek aan toegang tot onderwijs is dikwijls verbonden met het sociaal achterstellen van kinderen. Dat is vooral het geval voor arme plattelandsbevolkingen in afgelegen gebieden, voor mensen in gebieden waar een conflict woedt of voor diegenen die behoren tot etnische, raciale en taalkundige minderheden: zij blijven het meest verstoken van onderwijs.

61 miljoen kinderen zaten nog nooit op een schoolbank

Iedereen gebaat bij onderwijs

Het staat buiten kijf dat het onze menselijke plicht is om ervoor te zorgen dat elk kind naar school kan. Maar universeel basisonderwijs biedt ook tal van voordelen voor ontwikkeling. In lage-inkomenslanden verhoogt elk jaar genoten onderwijs het gemiddelde inkomen van iemand met zo'n 10%. Onderwijs kan ook economische groei stimuleren. Een studie van 50 landen tussen 1960 en 2000 toonde aan dat een bijkomend jaar onderwijs het BNP met 0,37% per jaar verhoogt.

Onderwijs komt ook de volksgezondheid en het welzijn ten goede. Zo is er een sterk verband tussen onderwijs en kindersterfte. Elk bijkomend jaar onderwijs kan het risico op kindersterfte met 7% tot 9% verkleinen. Moeders die onderwijs genoten bevallen vaker in veilige omstandigheden. In Burkina Faso bijvoorbeeld, is de kans dat moeders die een secundaire opleiding genoten bevallen in een hospitaal of zorgcentrum twee keer groter dan bij moeders die niet naar school gingen. Moeders die school liepen zijn ook meer geneigd om hun kinderen te laten inenten. In Indonesië bijvoorbeeld, bedraagt de vaccinatiegraad onder kinderen van ongeschoolde moeders 19% tegenover 68% bij kinderen van moeders die minstens secundair onderwijs volgden.

En alhoewel onderwijs hiv en aids niet kan uitroeien, kan het de verspreiding van het virus wel inperken. Volgens cijfers van het Education for All Global Monitoring Report dat UNESCO uitgeeft, wist slechts 59% van de moeders die geen formeel onderwijs genoten in 16 landen ten zuiden van de Sahara dat condooms helpen beschermen tegen hiv-besmetting.


]]>
Cultuur als motor voor ontwikkelinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/6/13/cultuur-als-motor-voor-ontwikkelingWed, 13 Jun 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/6/13/cultuur-als-motor-voor-ontwikkelingHet potentieel van cultuur voor ontwikkeling blijft grotendeels onbenut. UNESCO wil daar verandering in brengen. Een brochure legt het hoe en waarom uit.

Cultuur als motor voor ontwikkelingCultuur vormt, met al haar dimensies, een fundamenteel onderdeel van duurzame ontwikkeling.

Als sector vol activiteiten, door middel van tastbaar en ontastbaar erfgoed, creatieve industrieën en diverse vormen van artistieke uitingen, levert cultuur een niet te onderschatten bijdrage aan economische ontwikkeling, sociale stabiliteit en bescherming van de natuur.

Als verzamelplaats van kennis, betekenissen en waarden die alle aspecten van ons leven doordringen, bepaalt cultuur ook de manier waarop mensen leven en met elkaar omgaan, zowel lokaal als op wereldvlak.

UNESCO propageert een benadering van ontwikkeling waarin de waarde van cultuur en de principes van culturele diversiteit een voorname plaats krijgen. Uit het falen van bepaalde ontwikkelingsprojecten sinds de jaren 1970 is duidelijk gebleken dat ontwikkeling niet gelijk is aan economische groei alleen. Ontwikkelingsprojecten moeten zich tot doel stellen om mensen een meer bevredigend intellectueel, emotioneel en spiritueel bestaan te bieden. Aldus kan ontwikkeling niet los staan van cultuur. Het versterken van de bijdrage van cultuur aan duurzame ontwikkeling is een objectief dat is gelanceerd naar aanleiding van het Werelddecennium voor Culturele Ontwikkeling (1988-1998). Sindsdien is er vooruitgang geboekt om het bewustzijn daaromtrent de vergroten. UNESCO, de enige VN-organisatie met een cultureel mandaat, heeft daartoe beleidsrichtlijnen en actieplannen opgesteld die de unieke bijdrage van cultuur aan ontwikkeling in de kijker plaatsen en er een stevig conceptueel kader voor vaststellen.

UNESCO blijft zich onverminderd inzetten om politieke beleidsverantwoordelijken en verschillende lokale, regionale en internationale sociale spelers te overtuigen om de principes van culturele diversiteit en de waarden van cultureel pluralisme te integreren in het beleid dat ze voeren en de werking die ze ontwikkelen.

UNESCO streeft er enerzijds naar om cultuur ingang te doen vinden in alle ontwikkelingsbeleid, ongeacht of dat nu gericht is op onderwijs, wetenschappen, communicatie, gezondheid, milieu of cultureel toerisme, en anderzijds op het ontwikkelen van de culturele sector door het koesteren van culturele industrieën. Zo kan cultuur bijdragen tot de inspanningen om armoede te verlichten en de sociale samenhang versterken.

Op 20 december 2010 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aan die het belang van cultuur erkent voor het bevorderen van ontwikkeling en voor het behalen van nationale en internationale ontwikkelingsdoelen, waaronder de Millenniumdoelstellingen. De resolutie was baanbrekend voor de plaats van cultuur op het internationale agenda. Zo is er geen enkele expliciete vermelding van cultuur in de nochtans veelomvattende VN Millenniumdoelstellingen. UNESCO hoopt dat er voortaan meer aandacht zal gaan naar de culturele dimensie van het ontwikkelingsproces.

Cultuur als motor voor ontwikkeling biedt een overzicht van de bijdrage die cultuur kan leveren aan ontwikkeling, legt uit welke instrumenten UNESCO uitwerkte om dit te meten en geeft verschillende voorbeelden van projecten waarmee UNESCO het potentieel van cultuur voor ontwikkeling op het veld liet ontluiken en open bloeien.

Cultuur als motor voor ontwikkeling is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en gratis te verkrijgen via info@unesco-vlaanderen.be


Download de brochure Cultuur als motor voor ontwikkeling

]]>
UNESCO neemt de verdediging van de oceaan op zichhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/6/7/unesco-neemt-de-verdediging-van-de-oceaan-op-zichThu, 07 Jun 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/6/7/unesco-neemt-de-verdediging-van-de-oceaan-op-zichIn de aanloop naar de Rio+20 top grijpt UNESCO de Werelddag van de Oceanen aan om te sensibiliseren over de noodzaak van de bescherming en het duurzaam beheer van zeeën en kustgebieden.

UNESCO neemt de verdediging van de oceaan op zichDe Werelddag van de Oceanen is een jaarlijks terugkerende gelegenheid om te vieren wat de zeeën ons allemaal bieden. De oceanen maken de aarde bewoonbaar voor ons door het klimaat en het weer te regelen en door ons van zuurstof en voedsel te voorzien. Bovendien zorgen de oceanen ook voor verschillende sociale en economische voordelen. Aangezien de Werelddag gehouden wordt op 8 juni is het dit jaar, in de aanloop naar de VN-Conferentie over duurzame ontwikkeling (Rio+20, 20-22 juni 2012), een uitgelezen moment om te lobbyen voor hun verdediging.

Blauwe longen

De oceanen vormen de blauwe longen van onze planeet. Ze voorzien ons van het grootste deel van de zuurstof die we inademen en zijn een belangrijke bron van voedsel en medicijnen en een cruciaal onderdeel van de biosfeer. De 'blauwe economie' van de oceanen is nauwelijks te overschatten: minstens een op vier mensen is afhankelijk van zeevis en -vruchten voor hun dagelijkse portie proteïnen. Mariene en kustgebonden industrieën zijn goed voor 5% van het globale BBP en 90% van de wereldhandel wordt vervoerd met schepen. En technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de economische activiteit aan de kust en op de oceaan blijft toenemen en diversifiëren.

Maar de oceaan en zijn natuurlijke rijkdommen staan onder grote druk tengevolge van verschillende vormen van vervuiling en overexploitatie. Als er niets veranderd op het vlak van de uitstoot van koolstofdioxide dreigt de oceaan tot 150% zuurder te worden tegen 2100, wat nefast kan inwerken op de gehele voedselketen en op ecosystemen zoals koraalriffen. Als we de levenskwaliteit willen behouden die we te danken hebben aan de oceaan en de integriteit van mariene ecosystemen willen bewaren, moeten er verandering komen in de manier waarop we de oceaan beschouwen, beheren en gebruik maken van de natuurlijke rijkdommen in de oceaan en kustgebieden.

Kennis vergaren

Onze kennis kan niet tippen aan het belang van de oceaan. Het is een feit dat het grootste deel van de oceaan een blinde vlek is voor ons. Willen we komen tot een beheer en maatregelen die duurzaam zijn en vertrekken vanuit de ecosystemen, dan kan dat enkel op basis van wetenschappelijk kennis die voortvloeit uit onderzoek en observatie. Al meer dan 50 jaar lang neemt de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van UNESCO het voortouw om internationale samenwerking te versterken en om onderzoek en expertiseopbouw te coördineren om zodoende meer te weten te komen over de oceanen en kustgebieden en kennis te vergaren om het duurzaam beheer te verbeteren en het mariene leefmilieu te beschermen. De IOC bezorgde haar lidstaten ook een wetenschappelijke basis voor het plannen en uitvoeren van hun beleid met betrekking tot de zee en de kust.

Rio+20 is een gelegenheid om nieuwe richtlijnen uit te werken voor de prioriteiten op het vlak van kust- en zeewetenschappen. Dit gegeven zette vier VN-agentschappen - IOC/UNESCO, de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) en de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) - er toe aan om hun expertise te bundelen om een reeks voorstellen uit te werken met betrekking tot de oceaan en om een context te schetsen voor de discussies op de Rio+20 top door de huidige uitdagingen te analyseren die van invloed zijn op het beheer van de zeeën en kustgebieden over de hele wereld. Het resultaat is gebundeld in de Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability.

Een blauw-groene economie

Het concept van een groene economie is de laatste jaren opgedoken als een algemeen aanvaard alternatief voor het traditionele gedachtegoed, waarin milieubescherming en -beheer volledig los werden gezien van economische ontwikkeling. Ondertussen erkent men wel dat ontwikkeling gekoppeld moet worden aan het milieu en aan de sociale pijlers van een samenleving. Een groene economie moet ten goede komen aan gemeenschappen in de kustgebieden van ontwikkelingslanden die afhankelijk zijn van een gezonde zee om te kunnen overleven. Gezonde zeeën zijn van cruciaal belang voor de duurzame ontwikkeling voor miljoenen mensen. Om die reden moeten we evolueren naar een blauw-groene economie.

Een blauw-groene economie kan sociale, economische en milieuwinst opleveren. Er bestaat een duidelijk verband tussen armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en een betere bescherming en herstel van onze zeeën en hun biodiversiteit. Landen kunnen optimale economische en sociale voordelen halen uit een gezonde zee en tegelijkertijd het milieu op lange termijn beschermen door de principes van een blauw-groene economie te aanvaarden en de institutionele kaders daaraan aan te passen.


Statement van UNESCO directeur-generaal Irina Bokova ter gelegenheid van de Werelddag van de Oceanen


]]>
Blauwdruk voor de duurzaamheid van zee en kustgebiedenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/6/7/blauwdruk-voor-de-duurzaamheid-van-zee-en-kustgebiedenThu, 07 Jun 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/6/7/blauwdruk-voor-de-duurzaamheid-van-zee-en-kustgebiedenVier VN-agenschappen, waaronder UNESCO, stellen richtlijnen voor aan de internationale gemeenschap om duurzamer om te gaan met zeeën en kustgebieden.

Rio+20, de VN-Conferentie over duurzame ontwikkeling (20-22 juni 2012) is een gelegenheid om nieuwe richtlijnen uit te werken voor de prioriteiten op het vlak van kust- en zeewetenschappen. Dit gegeven zette vier VN-agentschappen - UNESCO, de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) en de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) - er toe aan om hun expertise te bundelen om een reeks voorstellen uit te werken met betrekking tot de oceaan en om een context te schetsen voor de discussies op de Rio+20 top door de huidige uitdagingen te analyseren die van invloed zijn op het beheer van de zeeën en kustgebieden over de hele wereld. Het resultaat is gebundeld in de Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability. De kernpunten van het document staan hieronder opgesomd.

Blauwdruk voor de duurzaamheid van zeeën en kustgebieden

Doel 1 - De druk op mariene ecosystemen verlichten en hun structuur en functies herstellen om te komen tot een evenwichtig en duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen

 • De strijd aanbinden tegen de verzuring van de oceaan
 • Een wereldwijd programma ontwikkelen en uitvoeren voor het herstel van natuurlijke leefgebieden in de oceaan en aan de kust en een wereldwijde blauwe koolstofmarkt opzetten om economische voordelen te koppelen aan de bescherming van natuurlijke leefgebieden
 • Een wettelijk kader creëren voor de bestrijding van uitheemse binnendringende soorten in het water

 

Doel 2 - Het concept van de groene economie ondersteunen en ingang doen vinden om armoede te verlichten en het duurzaam beheer en gebruik van de oceaan te bevorderen

 • Groene samenlevingen bouwen in kleine eilanden en kuststaten - de meest kwetsbare gebieden
 • Meer inspanningen leveren voor verantwoorde visserij en aquacultuur binnen een groene economie
 • De voedselproductie duurzamer maken om het leven in de oceaan te herstellen en te beschermen

 

Doel 3 - Het beleid en de wetgeving, ook een vooral op internationaal niveau, aanpassen en het mandaat en de coördinatie versterken van de VN-instanties die werken rond de oceaan en het mariene leefmilieu

 • Een wettelijk en institutioneel kader uitwerken en toepassen om natuurlijke leefgebieden en biodiversiteit te beschermen dat verder reikt dan nationale rechtsgebieden
 • Regionale organisaties belast met het beheer van de oceaan hervormen
 • De coördinatie, samenhang en doeltreffendheid verbeteren van de oceaangerelateerde VN-instanties

 

Doel 4 - Marien onderzoek, monitoring, evaluatie, technologie en kennisuitwisseling uitbreiden om betere gewapend te zijn om allerlei uitdagingen aan te pakken en de oceaan duurzaam te beheren

 • Institutionele capaciteit en menselijke vaardigheden verder ontwikkelen voor het observeren, opvolgen en onderzoeken van de oceaan en het mariene leefmilieu en de evaluatie verbeteren van de uitvoering van internationale engagementen

A Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability

A Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability (Summary)

Plan pour la durabilité de l'océan et des zones côtières (Resumé)

]]>