UNESCO Platform Vlaanderen, thema "mensenrechten"http://unesco-vlaanderen.be2015-04-07T14:30:56Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "mensenrechten"http://unesco-vlaanderen.benlGevangengezet Syrisch mensenrechtenactivist krijgt persvrijheidsprijshttp://unesco-vlaanderen.be/2015/4/7/gevangengezet-syrisch-mensenrechtenactivist-krijgt-persvrijheidsprijsTue, 07 Apr 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/4/7/gevangengezet-syrisch-mensenrechtenactivist-krijgt-persvrijheidsprijsJournalist en mensenrechtenactivist Mazen Darwish is de laureaat van de Unesco/Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2015.

Gevangengezet Syrisch mensenrechtenactivist krijgt persvrijheidsprijsUnesco maakte bekend dat de Guillermo Cano World Press Freedom Prize dit jaar naar de Syrische journalist en mensenrechtenactivist Mazen Darwish gaat. De laureaat zit momenteel opgesloten in in Syrië. Eerder kreeg hij al een reisverbod, pesterijen, opsluitingen en folteringen te verduren. En zo gaat het al meer dan tien jaar voor de man.

Mazen Darwish is advocaat en mensenrechtenactivist. Hij is de voorzitter van het Syrische Centrum voor Media en Vrijheid van Meningsuiting dat in 2004 is opgericht en een van de stichters van de krant Voice en van syriaview.net, een onafhankelijke nieuwssite die verboden werd door de Syrische overheid. In 2011 richtte Darwish Media Club op, het eerste Syrische magazine over media-aangelegenheden.

Mazen Darwish wordt sinds 2012 vastgehouden nadat hij samen met zijn collega's Hani Al-Zitani en Hussein Ghareer werd opgepakt. Verschillende media- en mensenrechtenorganisaties vroegen reeds de vrijlating van Darwish en zijn collega's.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam op 15 mei 2013 een resolutie aan die eiste dat "de Syrische autoriteiten onmiddellijk alle willekeurig vastgehouden personen vrijlaat, met inbegrip van de leden van het Syrische Centrum voor Media en Vrijheid van Meningsuiting." De VN Werkgroep inzake Willekeurige Detentie (WGAD) richtte zich in januari 2014 tot de Syrische overheid met de boodschap dat ze de gevangenzetting van Darwish en zijn collega's veroordelen en zijn onmiddellijke vrijlating vragen.

De Unesco/Guillermo Cano World Press Freedom Prize bestaat sinds 1997 en wordt jaarlijks uitgereikt naar aanleiding van de Werelddag voor de Persvrijheid op 3 mei. De Prijs eert het werk van een individu of een organisatie ter verdediging en bevordering van de vrijheid van meningsuiting, vooral als deze actie het leven van het individu in gevaar brengt.


]]>
Waarom lesgeven over de Holocaust?http://unesco-vlaanderen.be/2015/1/26/waarom-lesgeven-over-de-holocaustMon, 26 Jan 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/1/26/waarom-lesgeven-over-de-holocaustEn eens overtuigd van het belang, hoe pak je dat aan en waar vind je tips en info?

Waarom lesgeven over de Holocaust?Op 27 januari 1945 werd Auschwitz door verkenners van de Russische 92ste infanteriedivisie bevrijd. Die dag is nu International Holocaust Remembrance Day. Dit jaar wordt de 70ste verjaardag van de bevrijding van het concentratie- en vernietigingskamp herdacht. Deze verjaardag is de aanleiding voor het Unesco Platform Vlaanderen om een nieuwe brochure voor te stellen: Waarom lesgeven over de Holocaust?

Wie we ook zijn en waar we ook wonen, lesgeven over deze universele geschiedenis kan leerlingen helpen om kritisch te leren nadenken over de oorzaken van genocide en over de noodzaak om wereldvrede en mensenrechten te koesteren om dergelijke wreedheden in de toekomst te voorkomen.

De brochure is een korte introductie tot het ontstaan en de ontwikkeling van de Holocaust en de gemeenschappelijke kenmerken met andere genocides doorheen de geschiedenis. Er is eveneens aandacht voor hoe ons land omging met de Holocaust onder het regime van de Duitse bezetter.

Om leerkrachten op weg te helpen geeft de publicatie een overzicht van Vlaamse en buitenlandse bronnen met lesmateriaal en pedagogische tips om les te geven over de Holocaust. Het doel van deze herinneringseducatie is niet enkel om het verleden te begrijpen: dat is het startpunt. Door te leren over de Holocaust kunnen we beter begrijpen hoe Europa is kunnen afglijden naar deze genocide. Zo krijgen we inzicht in de daaropvolgende ontwikkeling van het internationaal recht en de internationale instellingen die erop gericht zijn genocide te voorkomen en te bestraffen. Door een zorgvuldige vergelijking met andere voorbeelden van massaal geweld kunnen wij bijdragen aan het beter begrijpen van de onderliggende mechanismen en aan de preventie van toekomstige genocides of andere vormen van grootschalige gruweldaden.

De brochure Waarom lesgeven over de Holocaust? is gratis en kan je bestellen op info@unesco-vlaanderen.be


Download de publicatie Waarom lesgeven over de Holocaust?

]]>
Kleur bekennenhttp://unesco-vlaanderen.be/2013/10/10/kleur-bekennenThu, 10 Oct 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/10/10/kleur-bekennenInfobrochure homo- en transfoob pestgedrag op scholen.

Kleur bekennenIedereen heeft recht op onderwijs, daarover kunnen we het allemaal eens zijn. Meer nog, het is een recht dat is vastgelegd in de mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties. Recht op onderwijs betekent meer dan het recht op een kwaliteitsvolle opleiding. Het houdt ook in dat iedereen zich veilig moet voelen op school. Dit aspect wordt steeds vaker geschonden in conflictgebieden. Maar ook bij ons voelen leerlingen zich niet altijd thuis op school, bijvoorbeeld omwille van hun holebi of transgender zijn.

Homo-en transfoob pestgedrag gebeurt op basis van seksuele voorkeur of genderidentiteit. Niet alleen holebi of transgender jongeren worden er het slachtoffer van. Ook jongeren van wie pestkoppen vermoeden dat ze tot een van deze groepen behoren, bijvoorbeeld omdat ze zich vrouwelijker of mannelijker gedragen of kleden dan wat als de norm wordt beschouwd, vormen een doelwit.

Homo- en transfoob pestgedrag heeft een impact op de slachtoffers, de pesters, de medeleerlingen en de hele schoolomgeving. Voor holebi's en transgenders kan dit ernstige pedagogische gevolgen hebben. Het is een schending van het universele recht op onderwijs, het is een vorm van discriminatie en uitsluiting, en het is in strijd met het beginsel van veilige scholen. Het is met andere woorden een educatief probleem dat moet worden aangepakt door het onderwijs.

Het niet alleen de taak van holebi en transgender belangengroepen om zich in te zetten voor de bestrijding van homo- en transfoob pestgedrag. Vandaar dat Unesco het voortouw neemt om de bestrijding van homo- en transfoob pestgedrag hoog op de internationale onderwijsagenda te plaatsen. Het initiatief geniet de steun van VN secretaris-generaal Ban Ki-moon die homopesten "een morele schande, een ernstige schending van de mensenrechten en een bedreiging voor de volksgezondheid" noemt.

Homo- en transfoob pestgedrag zorgt ervoor dat leerlingen vaker afwezig blijven van school, dat ze hun opleiding niet afmaken en leidt tot slechtere schoolresultaten. Homopesten kan ook een negatieve invloed hebben op de mentale en psychische gezondheid van jongeren, hetgeen eveneens een negatieve impact heeft op hun opleiding. Studies tonen een duidelijk verband aan tussen herhaaldelijke, langdurige homofobe en transfobe pesterijen en depressie, angst, verlies van zelfvertrouwen, sociaal isolement, schuldgevoelens en slaapstoornissen. Leerlingen die het doelwit vormen van zulke pesterijen zijn meer dan andere leeftijdsgenoten geneigd om zichzelf pijn te doen of zelfmoord te plegen.

Çavaria en Unesco Platform Vlaanderen willen scholen met deze brochure op weg helpen om actief te werken aan een veilige schoolomgeving waarin holebi en transgender jongeren zich aanvaard voelen en zich net als alle andere leerlingen vrij kunnen ontplooien. De publicatie schetst de aard en de gevolgen van homofoob en transfoob pestgedrag en reikt praktische tips aan om dit educatief probleem daadkrachtig aan te pakken.

 • De brochure Kleur bekennen - Infobrochure homo- & transfoob pestgedrag op scholen is gratis te bestellen bij het Unesco Platform Vlaanderen op info@unesco-vlaanderen.be

Download de brochure Kleur bekennen - Infobrochure homo- & transfoob pestgedrag op scholen

]]>
Radio voor Syrische vluchtelingenhttp://unesco-vlaanderen.be/2012/11/28/radio-voor-syrische-vluchtelingenWed, 28 Nov 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/11/28/radio-voor-syrische-vluchtelingenUNESCO lanceert een radioprogramma om Syrische vluchtelingen in Jordanië te informeren over beschikbare hulp en bescherming.

Radio voor Syrische vluchtelingenDe eerste aflevering van het radioprogramma Al-Sa'a Al-Suriyya, Het Syrische uur, is op woensdag 14 november 2012 uitgezonden op Yarmouk FM 105.7. Het programma maakt deel uit van een project dat Syrische vluchtelingen in het noordelijke deel van Jordanië, met inbegrip van Irbid en de omliggende gebieden, een informatie-en communicatieplatform wil aanbieden. Dat is nodig om hen te informeren over hun rechten en de verschillende hulp- en begeleidingsprogramma's waarop ze beroep kunnen doen.

De Syrische vluchtelingen die nu in Jordanië aankomen, worden overgebracht naar het Za'atari kamp. Voor de opening van het kamp kwamen echter al veel Syrische vluchtelingen in Jordanië aan. Zij verblijven voornamelijk in steden in het noorden van Jordanië. Helaas, zo blijkt uit een aantal evaluaties, is een groot aantal van hen nog niet altijd op de hoogte van hun rechten inzake bescherming, noch van ondersteunende diensten die beschikbaar zijn zoals voedselhulp, onderwijs, gezondheidszorg of psychosociale ondersteuning. Bovendien worstelen velen onder hen met angst en trauma's waardoor ze bang zijn om de autoriteiten of hulpverleners te benaderen.

De eerste aflevering gaf informatie over het aanbod van verschillende lokale hulporganisaties die onder meer financiële bijstand bieden en kledij en andere basisgoederen ter beschikking stellen.

Het radioprogramma zal gedurende twee maanden elke maandag en woensdag op antenne gaan. Het kadert binnen een project van UNESCO voor het bevorderen van de vrijheid van meningsuiting in de Arabische regio dat gefinancierd wordt door Zweden. UNESCO werkt voor de uitvoering van het project samen met Un Ponte Per, een Italiaanse ngo gericht op het versterken van de internationale solidariteit in het Midden-Oosten.

G Radio voor Syrische vluchtelingen

In de aanloop naar het radioprogramma kregen vier Syrische jongeren een opleiding om hen voor te bereiden om mee te werken aan de realisatie van het programma. Ze helpen het programma presenteren en maken reportages op het terrein.

"Ik studeerde Media in Syrië, met een specialisatie in radio en televisie, maar moest het land verlaten vanwege de situatie daar. Ik hoopte dat ik iets zou kunnen doen om andere Syrische vluchtelingen te helpen. Toen ik werd gevraagd om deel te nemen aan dit project was ik dus erg blij met deze kans," vertelt Majd Al Sammouri, een van de Syrische jongeren die de opleiding genoot. "Bovendien liet het me toe om de opleiding verder te zetten die ik noodgedwongen moest stopzetten."

Een team deskundigen van de VN ondersteunt de presentatoren van het radioprogramma. Ze verstrekken advies aan luisteraars die tijdens de uitzending bellen. Het gaat onder meer om psychologen, psychosociale specialisten, juristen en experten inzake bescherming.

Radio Yarmouk zendt uit in de noordelijke regio van Jordanië maar het programma is ook online te beluisteren op http://yarmoukfm.yu.edu.jo/. Luisteraars worden aangemoedigd om deel te nemen door middel van telefoongesprekken, sms of via de facebookpagina van het programma: https://www.facebook.com/Saa.Suriya.

Er liggen plannen op tafel om het project uit te breiden naar andere gebieden in Jordanië en voor een periode van minimum van zes maanden. Daarenboven wil men draagbare, oplaadbare radio's verdelen onder de meest kwetsbare huishoudens.

]]>
Stem voor het UNESCO Platform Vlaanderenhttp://unesco-vlaanderen.be/2012/8/20/stem-voor-het-unesco-platform-vlaanderenMon, 20 Aug 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/8/20/stem-voor-het-unesco-platform-vlaanderenVan 17 augustus tot het einde van de maand kan het publiek stemmen voor De Standaard Solidariteitsprijs 2012.

Stem voor het UNESCO Platform VlaanderenHet UNESCO Platform Vlaanderen is één van de 24 organisaties die meedingen mee naar De Standaard Solidariteitsprijs 2012. Elke deelnemende organisatie kreeg tijdens de zomer een pagina in de krant om haar werking en doelstellingen voor te stellen.

Aan het einde van de rit worden twee winnaars bekroond: een jury kiest één winnaar, de tweede wordt gekozen door het publiek. Beide winnaars mogen in het najaar nog driemaal paginagroot en gratis adverteren in De Standaard.

De advertentie van het UNESCO Platform Vlaanderen staat in het teken van het recht op onderwijs, meer bepaald het recht van iedereen - dus ook holebi's - om zonder discriminatie en pesterijen onderwijs te genieten. UNESCO neemt het voortouw binnen de Verenigde Naties om het aanpakken van homofobie aan bod te laten komen op school.

Het publiek kan van 17 augustus tot het einde van de maand stemmen op zijn favoriete advertentie. We hopen op uw stem zodat we de veelzijdige werking van UNESCO verder kunnen illustreren op originele wijze in de krant.

In de weekendkrant van zaterdag 1 september maakt De Standaard de twee winnaars van de Solidariteitsprijs bekend.

De Standaard Solidariteitsprijs 2012

]]>
De Standaard Solidariteitsprijs 2012http://unesco-vlaanderen.be/2012/7/24/de-standaard-solidariteitsprijs-2012Tue, 24 Jul 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/7/24/de-standaard-solidariteitsprijs-2012Het UNESCO Platform Vlaanderen dingt mee naar De Standaard Solidariteitsprijs met een advertentie over hoe UNESCO homofobie bespreekbaar wil maken in het onderwijs.

Ook dit jaar hadden bijna 100 organisaties laten weten dat ze zouden meedingen naar De Standaard Solidariteitsprijs. Op donderdag 28 juni 2012 heeft een jury uit de ingezonden creaties de 24 advertenties geselecteerd die effectief zullen verschijnen in de krant, waaronder de inzending van het UNESCO Platform Vlaanderen. De advertenties verschijnen in de periode van 16 juli tot 17 augustus.

Van 17 augustus tot 30 augustus kunnen bezoekers van de website van De Standaard stemmen op hun favoriete advertentie. De advertentie met de meeste stemmen wint de publieksprijs. In de weekendkrant van 1 september maakt De Standaard de winnaars bekend van de juryprijs en de publieksprijs. Beide laureaten mogen nog 3 keer paginagroot adverteren in De Standaard.

De Standaard Solidariteitsprijs begon in 2003 als een voorzichtige poging om de wereld van het goede doel en die van goede communicatie bij elkaar te brengen. Inmiddels is het een zomerse traditie. Het basisgegeven van de wedstrijd is eenvoudig: non-profitorganisaties stellen zichzelf voor in een goedgemaakte, originele, paginagrote advertentie. De 24 sterkste inzendingen verschijnen in de loop van de zomer in de krant. Vervolgens kiezen een jury en het publiek elk een winnaar.

De Standaard Solidariteitsprijs 2012

Het UNESCO Platform Vlaanderen gelooft in een rijkgeschakeerde samenleving waarin de rechten van iedereen gerespecteerd worden en zet zich bijgevolg in voor het verspreiden van het gedachtegoed van UNESCO. Deze VN-organisatie streeft naar een vreedzame wereld gebaseerd op de rijkdom van culturele diversiteit door internationale samenwerking te stimuleren rond onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie & informatie. Eén voorbeeld: ervoor zorgen dat iedereen zonder discriminatie van onderwijs kan genieten. Dus ook homo's want homorechten zijn gewoon mensenrechten. De advertentie werd gemaakt door reclamebureau Cayman (cayman.be).


De inzending van het UNESCO Platform Vlaanderen voor De Standaard Solidariteitsprijs 2012

]]>
Stop homofobie op schoolhttp://unesco-vlaanderen.be/2012/7/23/stop-homofobie-op-schoolMon, 23 Jul 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/7/23/stop-homofobie-op-schoolUNESCO neemt het voortouw binnen de Verenigde Naties om homofobie bespreekbaar te maken in het onderwijs en om gaybashing te bestrijden.

Stop homofobie op schoolElke dag ervaren studenten over de hele wereld een schending van hun fundamentele, universele mensenrecht op onderwijs tengevolge van discriminatie of geweld dat ze ondergaan omwille van hun werkelijke of vermeende seksuele geaardheid of genderindentiteit. Ze zijn het doelwit van gaybashing of homopesten. VN secretaris-generaal Ban Ki-moon noemt homopesten "een morele schande, een ernstige schending van de mensenrechten en een bedreiging voor de volksgezondheid."

Pesten op basis van seksuele voorkeur of genderidentiteit wordt homopesten genoemd. Het zijn niet enkel holebi of transgender jongeren die er het slachtoffer van worden maar ook jongeren van wie pestkoppen vermoeden dat ze tot een van deze groepen behoren, bijvoorbeeld omdat ze zich vrouwelijker of mannelijker gedragen of kleden dan wat als de norm wordt beschouwd.

Impact van homopesten

Homopesten zorgt ervoor dat leerlingen vaker afwezig blijven van school, dat ze hun opleiding niet afmaken en leidt tot slechtere schoolresultaten. Homopesten kan ook een negatieve invloed hebben op de mentale en psychische gezondheid van jongeren, hetgeen eveneens een negatieve impact heeft op hun opleiding. Studies tonen een duidelijk verband aan tussen herhaaldelijke, langdurige homofobe pesterijen en depressie, angst, verlies van (zelf)vertrouwen, sociaal isolement, schuldgevoelens en slaapstoornissen. Leerlingen die het doelwit zijn van homofobe pesterijen zijn meer dan andere leeftijdsgenoten geneigd om zichzelf pijn te doen of zelfmoord te plegen.

Homopesten heeft een impact op de slachtoffers, de pesters, de omstaanders en de hele schoolomgeving. Homopesten heeft ernstige pedagogische gevolgen. Het is een schending van het universele recht op onderwijs, het is een vorm van discriminatie en uitsluiting, en het is in strijd met het beginsel van veilige scholen. Het is met andere woorden een educatief probleem dat moet worden aangepakt door het onderwijs.

Wat doet UNESCO?

In december 2011 organiseerde UNESCO de eerste VN-bijeenkomst om het homopesten op school te bespreken. Er kwamen deskundigen van VN-agentschappen, ngo's, ministeries van Onderwijs en academische instellingen uit meer dan 25 landen op af. Na afloop van de bijeenkomst was er een duidelijk zicht op de omvang van het probleem en op bestaande voorbeeldpraktijken inzake preventie en aanpak.

De bevindingen van de bijeenkomst zijn gebundeld in een publicatie: Good Policy and Practice in HIV and Health Education - Booklet 8: Education Sector Responses to Homofobic Bullying.

De voornaamste thema's die de publicatie behandelt zijn:

 • Aard en omvang van homopesten in scholen
 • Manieren om homopesten op school aan te pakken
 • Manieren om een beleid te ontwikkelen en uit te voeren om homopesten te bestrijden
 • Leerplannen en leermethoden
 • Opleiding en ondersteuning van leerkrachten
 • Voorbeelden van hoe een school kan omgaan met slachtoffers, pesters en omstaanders
 • Voorbeelden van samenwerking tussen het onderwijs en burgers & maatschappelijke organisaties

De publicatie is voorgesteld op een bijeenkomst op 16 maart 2012. Er kwamen vertegenwoordigers van organisaties uit Brazilië, Turkije, Europa en de VS op af, evenals regeringsvertegenwoordigers uit Namibië, Europa en de VS.


Good Policy and Practice in HIV and Health Education - Booklet 8: Education Sector Responses to Homofobic Bullying

Stopping Violence in Schools: A guide for Teachers

En finir avec la violence à l'école: Guide à l'intention des enseignants

]]>
Homofobie bespreekbaar maken op schoolhttp://unesco-vlaanderen.be/2012/7/23/homofobie-bespreekbaar-maken-op-schoolMon, 23 Jul 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/7/23/homofobie-bespreekbaar-maken-op-schoolUNESCO stelt een lesplan met groepsactiviteiten voor om homofobie te bespreken op school.

Homofobie bespreekbaar maken op schoolElk jaar wordt op 17 mei de Internationale dag tegen homofobie en transfobie gehouden. Dit jaar was het centrale thema het "bestrijden van homo/transfobie IN en DOOR het onderwijs". UNESCO en het comité dat de internationale dag coördineert, grepen deze gelegenheid aan om een lesplan op te stellen voor leerkrachten en leerlingenbegeleiders. Bedoeling is om een veiligere leeromgeving te creëren, om discriminatie aan te pakken en om het respect en de verdraagzaamheid onder en tussen leerlingen te vergroten. Het plan bevat vier activiteiten voor het basis- en secundair onderwijs, twee voor elk niveau.

Lesplan homofobie en homopesten


Homofobie: de situatie in de Europese Unie

]]>
UNESCO Jaarverslag 2011http://unesco-vlaanderen.be/2012/4/18/unesco-jaarverslag-2011Wed, 18 Apr 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/4/18/unesco-jaarverslag-2011Overzicht van de belangrijkste interventies van UNESCO in de wereld.

UNESCO Jaarverslag 20112011 was een bewogen jaar, gekenmerkt door kansen en uitdagingen voor zowel UNESCO als haar lidstaten. De Arabische lente toonde de kracht van het verlangen naar mensenrechten een waardigheid. Maar 2011 gaat ook de geschiedenis in als het jaar van de tsunami en de zware aardbeving in Japan op 11 maart en van een droogte die de Hoorn van Afrika in zijn greep houdt. En talrijke samenlevingen over de hele wereld voelden de gevolgen van een ernstige economische crisis die het probleem van de armoede vergrootte.

In dergelijke omstandigheden is het mandaat van UNESCO meer dan ooit betekenisvol. Geen enkel land is in staat om alleen het hoofd te bieden aan de economische crisis, de impact van klimaatverandering of het verlies aan biodiversiteit. We moeten wereldwijd samenwerken. En iedereen moet erbij betrokken worden, vooral de armsten en meest achtergestelden.

In haar jaarverslag 2011 geeft UNESCO een overzicht van hoe de Organisatie haar mandaat in 2011 in de praktijk bracht. Het is opgedeeld in de volgende hoofdstukken.

 • Steun aan ontluikende democratieën
 • Het delen van onderwijs en kennis ten voordele van vrede en ontwikkeling
 • Wetenschappen voor de planeet en de oceanen
 • Cultuur en erfgoed: ons verleden, onze toekomst
 • Internationale solidariteit, dialoog en mensenrechten
 • De 36ste bijeenkomst van de Algemene Conferentie

 

De werking van UNESCO bestreek een breed terrein in 2011 - gaande van de lancering van een nieuw samenwerkingsverband ter bevordering van het onderwijs voor meisjes en vrouwen, een uitbreiding van het tsunamiwaarschuwingssysteem in de Indische Oceaan en de ondersteuning van vrije meningsuiting en erfgoedbescherming in Tunesië, Egypte en Libië. 2011 was tevens de tiende verjaardag van UNESCO's Universele Verklaring betreffende Culturele Diversiteit en de veertigste verjaardag van het Mens- en Biosfeerprogramma (MAB): twee baanbrekende initiatieven. Verder bleef Afrika een absolute prioriteit voor de Organisatie en had elk programma van UNESCO aandacht voor het propageren van gendergelijkheid.

Ten slotte was er de beslissing van de Verenigde Staten om UNESCO niet langer financieel te ondersteunen - een gevolg van het toetreden van Palestina tot de Organisatie. Spontane steun en bijdragen van lidstaten en andere actoren verlichtten de druk waaronder UNESCO kwam te staan maar konden niet verhinderen dat het navigeren in moeilijke wateren is voor de Organisatie in 2012.


Download het UNESCO Jaarverslag 2011 (ENG)

Download het UNESCO Jaarverslag 2011 (FRA)

]]>
UNESCO stelt Speciaal Gezant voor Holocausteducatie aanhttp://unesco-vlaanderen.be/2012/1/27/unesco-stelt-speciaal-gezant-voor-holocausteducatie-aanFri, 27 Jan 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/1/27/unesco-stelt-speciaal-gezant-voor-holocausteducatie-aanSamuel Pisar wordt het gezicht van UNESCO's strijd tegen elke vorm van ontkenning van de Holocaust.

UNESCO stelt Speciaal Gezant voor Holocausteducatie aanTer gelegenheid van de Internationale Herdenkingsdag ter Nagedachtenis van de Slachtoffers van de Holocaust (27 januari) stelt Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, de schrijver, advocaat en overlevende van de Holocaust, Samuel Pisar, aan als Ere-ambassadeur en Speciaal Gezant voor Holocausteducatie.

Deze aanwijzing maakt deel uit van de inspanningen van UNESCO om het bewustzijn over de Holocaust te vergroten en om elke vorm van ontkenning ervan te bestrijden. Tevens is het een erkenning voor het werk dat Samuel Pisar op dit gebied leverde.

Samuel Pisar is een in Polen geboren overlevende van de Holocaust en een gevierd internationaal advocaat, schrijver en mensenrechtenactivist. Hij kreeg het Amerikaans staatsburgerschap in 1961 dankzij een bijzondere wet van het Congres. Naast zijn werk als advocaat in de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië, is hij bestuurslid van verschillende maatschappelijke organisaties, commissaris van Washingtons Brookings Institution (een non-profit organisatie die zich inzet voor meer democratie, veiligheid en sociaal & economisch welzijn), ere-voorzitter van Yad Vashem Frankrijk (onderdeel van het grootste documentatie- en onderzoekscentrum ter wereld over de Holocaust) en lid van de Raad van Bestuur van de Stichting voor de Herdenking van de Shoah en het Israëlisch Instituut voor Technologie.

Samuel Pisar is een van de sprekers op het symposium dat UNESCO op 31 januari 2012 in Parijs organiseert onder de titel International Dimensions of Holocaust Education. Het is bedoeld om de relevantie te bespreken van Holocausteducatie in een geglobaliseerde wereld.

"De Holocaust heeft een blijvende impact op de fundamenten van de mensheid. Nu de laatste overlevenden stilaan overlijden, is er een strijd begonnen om de sporen van het vroegere joodse leven te bewaren en om de herinnering aan de vervolgingen en slachtpartijen te behouden," aldus Irina Bokova. "Op de Internationale Herdenkingsdag ter Nagedachtenis van de Slachtoffers van de Holocaust herbevestigt UNESCO haar vastberadenheid om elke vorm van ontkenning van de Holocaust te bestrijden. Onderwijs vormt een belangrijk front in deze strijd waaraan UNESCO een bijzondere bijdrage levert met ons werk gericht op jongeren, de opleiding van leerkrachten en het ontwikkelen van curricula. Deze taak vormt de kern van de resolutie over Holocaustherdenking die de Organisatie in 2007 aannam."


Boodschap van UNESCO directeur-generaal Irina Bokova n.a.v. de Internationale Herdenkingsdag ter Nagedachtenis van de Slachtoffers van de Holocaust 2012

 

 


]]>
UNESCO wil pesten van holebi op school aanpakkenhttp://unesco-vlaanderen.be/2011/11/23/unesco-wil-pesten-van-holebi-op-school-aanpakkenWed, 23 Nov 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/11/23/unesco-wil-pesten-van-holebi-op-school-aanpakkenVoor de eerste keer nemen de Verenigde Naties een initiatief om iets te doen aan het pesten van holebi en transgender jongeren op school en aan universiteiten.

UNESCO wil pesten van holebi's op school aanpakkenUNESCO lanceert het eerste VN-initiatief om het pesten van holebi en transgender jongeren op scholen en aan universiteiten wereldwijd aan te pakken. Ze organiseert daarvoor een internationale uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden die inspirerend kunnen werken voor ministeries van Onderwijs en andere betrokkenen om iets aan dit verwerpelijke fenomeen te doen.

Recente studies zoals deze van de Europese Raad over discriminatie op basis van seksuele oriëntering en genderidentiteit tonen aan dat homofoob en transfoob gedrag wijd verspreid is. Holebi en transgender jongeren zijn bijzonder kwetsbaar voor discriminatie en geweld omwille van hun seksuele geaardheid.

In de Verenigde Staten zegt 90 procent van de holebi en transgender jongeren te maken te krijgen met homofoob gedrag, in Nieuw-Zeeland getuigt 98 procent van de jongeren die tot deze groep behoren het doelwit te zijn van verbaal of fysiek geweld op school. Dit homofoob geweld is een schending van het recht van jongeren op onderwijs en een veilige leeromgeving.

Als gevolg van de discriminatie en het stigma dat ze opgekleefd krijgen, zullen slachtoffers van homofobe aanvallen sneller stoppen met het volgen van onderwijs. De kans is ook groter dat ze zichzelf zullen pijn doen, zelfmoord plegen of hun gezondheid op een andere manier in gevaar brengen.

Van 6 tot 9 december 2011 organiseert UNESCO een internationale bijeenkomst in Rio de Janeiro (Brazilië) om na te gaan hoe holebi en transgender jongeren en leerkrachten het best kunnen worden geholpen, hoe homofoob en transgender pesten en discriminatie kunnen worden aangepakt en hoe een veilige leeromgeving kan worden gegarandeerd voor alle jongeren. Er zullen bestaande beleidsmaatregelen en programma's van over de hele wereld worden voorgesteld. Bedoeling is om de beste voorbeelden te verspreiden onder ministeries van Onderwijs.

]]>
UNESCO is blij met VN-resolutie die scholen beter beschermthttp://unesco-vlaanderen.be/2011/7/19/unesco-is-blij-met-vn-resolutie-die-scholen-beter-beschermtTue, 19 Jul 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/7/19/unesco-is-blij-met-vn-resolutie-die-scholen-beter-beschermtScholen zijn steeds vaker het doelwit van geweld tijdens conflicten. Een nieuwe VN-resolutie pakt deze misdaden aan.

UNESCO is blij met VN-resolutie die scholen beter beschermtOp 12 juli 2011 stemde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tijdens zijn jaarlijkse Open debat over kinderen en gewapende conflicten unaniem in met een resolutie die een betere bescherming regelt voor scholen en ziekenhuizen tijdens gewapende conflicten. Deze beslissing kan op veel bijval rekenen van Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO.

Dankzij resolutie 1998 kan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties in zijn jaarlijks Rapport over kinderen en gewapende conflicten nu ook expliciet verwijzen naar actoren die scholen en ziekenhuizen betrekken in conflictsituaties. Voor secretaris-generaal Ban Ki-moon is het duidelijk dat "scholen en ziekenhuizen plaatsen zijn waar de vrede gerespecteerd moet worden door alle partijen."

Een mijlpaal voor veilig onderwijs

Irina Bokova valt de secretaris-generaal hierin bij. "Deze resolutie is een mijlpaal in de vastberadenheid van de internationale gemeenschap om onderwijs ook tijdens gewapende conflicten toegankelijk en veilig te houden. Het  toont dat de lidstaten aanvallen op scholen een ontoelaatbare schending van de mensenrechten vinden. Kinderen de toegang tot onderwijs ontzeggen wordt als het ware een terroristische daad. Schoolgaande kinderen en scholen staan te vaak, en in te veel landen, in de frontlinie van gewapende conflicten. De resolutie is een duidelijk signaal dat aanvallen op scholen en ziekenhuizen niet onbestraft zullen blijven."

Om de nodige steun te bekomen in de Veiligheidsraad, nam Bokova samen met de secretaris-generaal en prominente pleitbezorgers van de resolutie deel aan een panelgesprek georganiseerd door de Permanente Vertegenwoordiging van Duitsland bij de VN.

Gerichte actie

Vóór de resolutie konden 'slechts' drie misdaden opgenomen worden in het jaarlijks Rapport over kinderen en gewapende conflicten: het rekruteren van kindsoldaten; moord en verminking; en verkrachting en seksueel misbruik. Met resolutie 1998 komt het aanvallen van scholen en ziekenhuizen erbij. De schuldige partijen worden op deze manier ook voor deze misdaad publiekelijk verantwoordelijk gesteld. Zodoende hoopt men dat de betrokken actoren actie ondernemen gericht op het beëindigen van deze mensonterende misdaden.

UNESCO zet zich reeds verschillende jaren in om het geweld tegen scholen op de internationale agenda te plaatsen. Ze deed dat onder meer met de uitgave van verschillende publicaties en door het aansturen van belanghebbende organisaties en personen. In 2011 verscheen het jaarlijks verslag over de stand van zaken met betrekking tot Onderwijs voor Allen (Education for All)  onder de noemer De verborgen crisis: gewapend conflict en onderwijs (The Hidden Crisis: Armed Conflict and Education). Het rapport toont onder meer het verwoestende effect van een gewapend conflict op onderwijs aan. Met name daarom werd een oproep gedaan aan de internationale gemeenschap om de bestaande systemen die waken over mensenrechten, en het rapporteren over schendingen ervan, te versterken. Het stemmen van resolutie 1998 is alvast een nieuwe stap in deze richting.


]]>
Investeren in culturele diversiteit en interculturele dialooghttp://unesco-vlaanderen.be/2011/6/30/investeren-in-culturele-diversiteit-en-interculturele-dialoogThu, 30 Jun 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/6/30/investeren-in-culturele-diversiteit-en-interculturele-dialoogUitgebreide Nederlandstalige samenvatting van het UNESCO World Report on Cultural Diversity.

Investeren in culturele diversiteit en interculturele dialoogEr is misschien nog nooit zoveel gesproken over culturele diversiteit als aan het begin van de 21ste eeuw. Toch variëren en wisselen de betekenissen die aan deze verzamelnaam gegeven worden. Sommigen zien culturele diversiteit als iets dat op zichzelf positief is, voor zover zij verwijst naar het delen van rijkdommen die iedere cultuur van de wereld in zich heeft en dus naar de banden die ons verenigen in het proces van uitwisseling en dialoog. Voor anderen zijn culturele verschillen er de oorzaak van dat wij het zicht verliezen op ons gemeenschappelijk mens-zijn en daarom de bron zijn van talrijke conflicten. De tweede diagnose is vandaag de dag plausibeler omdat globalisering de punten van interactie en frictie tussen culturen heeft vermeerderd, waardoor identiteitsgerelateerde spanningen - die zich uiten in gevoelens van ergernis, het op zichzelf terugplooien en nieuwe aanspraken - in het bijzonder van religieuze aard, potentiële bronnen van conflicten worden. De belangrijkste uitdaging is daarom een samenhangende visie te ontwikkelen van wat culturele diversiteit is en daarmee duidelijk te maken onder welke voorwaarden culturele diversiteit, verre van een bedreiging te vormen, juist heilzaam kan worden voor de activiteiten van de internationale gemeenschap.

Geheel in lijn met de overtuiging van UNESCO omtrent de intrinsieke waarde en noodzaak van een 'vruchtbare diversiteit van culturen van de wereld', zoals in haar Oprichtingsverdrag (1945) opgenomen, zijn de doelstellingen van het UNESCO World Report on Cultural Diversity de volgende:

 • het analyseren van culturele diversiteit in al haar aspecten door de complexiteit van alle werkzame processen aan te tonen, waarbij tegelijkertijd een rode draad wordt vastgesteld in de veelheid aan mogelijke interpretaties;
 • het belang van culturele diversiteit te laten zien op diverse gebieden (taal, onderwijs, communicatie en creativiteit), die, naast hun eigen functies, als essentieel kunnen worden gezien voor het behoud en bevorderen van culturele diversiteit; en
 • beleidsmakers en de diverse belanghebbenden ervan te overtuigen dat het belangrijk is te investeren in culturele diversiteit als essentieel onderdeel van de interculturele dialoog, omdat deze onze benadering van duurzame ontwikkeling kan herzien, de daadwerkelijke uitvoering van universeel erkende mensenrechten kan garanderen en de sociale cohesie en een democratisch bestuur kan versterken.

 

Het Wereldrapport heeft als doel aandacht te schenken aan de nieuwe perspectieven die ontstaan door na te denken over de uitdagingen van culturele diversiteit en daarmee nieuwe wegen te bewandelen om de transformaties die plaatsvinden te begeleiden en richting te geven. Het Wereldrapport zoekt dus geen kant-en-klare oplossingen voor de problemen die beleidsmakers kunnen tegenkomen, maar stelt zich eerder ten doel de complexiteit te benadrukken van deze problemen, die niet door politieke wil alleen kunnen worden opgelost maar veelal een beter begrip vergen van de onderliggende fenomenen evenals een grotere internationale samenwerking, met name door uitwisseling van good practices en het aannemen van gemeenschappelijke richtlijnen.

De samenvatting van het UNESCO World Report on Cultural Diversity, Investeren in culturele diversiteit en interculturele dialoog, is gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be

Download de brochure Investeren in culturele diversiteit en interculturele dialoog


]]>
Vrije meningsuiting moet overal ter wereld bescherming genietenhttp://unesco-vlaanderen.be/2011/5/3/vrije-meningsuiting-moet-overal-ter-wereld-bescherming-genietenTue, 03 May 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/5/3/vrije-meningsuiting-moet-overal-ter-wereld-bescherming-genietenUNESCO wijst regeringen op hun verantwoordelijkheid om de voorwaarden voor persvrijheid te creëren en benadrukt dat de Organisatie daarvoor steeds een bereidwillige partner is.

Vrije meningsuiting moet overal ter wereld bescherming genietenTer gelegenheid van de Werelddag van de Persvrijheid, 3 mei, roept UNESCO directeur-generaal Irina Bokova alle regeringen op om hun verantwoordelijkheid te nemen om het recht op vrije meningsuiting en de persvrijheid te beschermen en te bevorderen. Beiden zijn immers fundamenten van een democratische samenleving. Vooral de regeringen in de landen van het Midden Oosten en Noord-Afrika dragen een grote verantwoordelijkheid om tegemoet te komen aan het verlangen van hun bevolking, vooral met betrekking tot vrije meningsuiting dat een fundamenteel mensenrecht is dat recent is opgeëist door de burgers van Egypte en Tunesië.

Irina Bokova toont zich uiterst bezorgd over de aanhoudende aanvallen tegen journalisten die verslag uitbrengen over de conflicten en sociale bewegingen in het Midden Oosten en Noord-Afrika.

Voorwaarden voor democratie en goed bestuur

"Ik juich de positieve ontwikkelingen van de laatste maanden toe inzake vrijheid van meningsuiting en het opheffen van beperkingen voor de persvrijheid in Egypte en Tunesië," aldus de directeur-generaal van UNESCO. "Maar ik vraag met aandrang dat andere regeringen in de regio meer doen om te voldoen aan de behoeften van hun burgers en om het pad te effenen om de bevolking ten volle te laten genieten van het fundamenteel mensenrecht op vrije meningsuiting. De vrijheid om te spreken en te schrijven zijn essentiële voorwaarden om te evolueren naar democratie en goed bestuur."

De directeur-generaal van UNESCO uitte grote bezorgdheid over de veiligheid van journalisten in de regio gezien de aanhoudende berichten over aanvallen op reporters in Bahrein, Irak, Libië, Syrië en Jemen. Ze is vooral bezorgd over  berichten over het arresteren, doen verdwijnen, intimideren, bedreigen of aanvallen van journalisten die verslag uitbrengen van anti-regeringsmanifestaties.

Schending van de mensenrechten

"De media het zwijgen opleggen of trachten om hen te intimideren, is een onaanvaardbare aanslag op het recht van burgers om geïnformeerd te worden," zegt de directeur-generaal. "Ik roep alle landen op om het recht op vrijheid van meningsuiting, zoals is vastgelegd in artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en het recht op informatie te respecteren."

Irina Bokova bevestigt dat UNESCO zich zal blijven inzetten, en haar inspanningen zal verhogen, om landen bij te staan die een omgeving willen scheppen waarin professionele, vrije en onafhankelijke media kunnen gedijen, in het bijzonder door het opstellen van (grond)wettelijke kaders in overeenstemming met democratische standaarden en praktijken.


]]>
UNESCO stelt jaarverslag 2010 voorhttp://unesco-vlaanderen.be/2011/4/20/unesco-stelt-jaarverslag-2010-voorWed, 20 Apr 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/4/20/unesco-stelt-jaarverslag-2010-voorEen nieuwe publicatie illustreert aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden hoe UNESCO in 2010 een verschil maakte in de wereld.

UNESCO 201065 jaar na haar oprichting heeft UNESCO niets aan relevantie ingeboet, wel integendeel. Dat blijkt uit de publicatie van een jaarverslag waarin de Organisatie uitlegt wat ze in 2010 realiseerde.

Het jaarverslag geeft een overzicht aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden van hoe UNESCO in 2010 een verschil maakte in de wereld. Het is opgedeeld in zeven hoofdstukken die het uitgebreide werkdomein van UNESCO omspannen:

 • UNESCO's hulp na natuurrampen
 • Werken aan de realisatie van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen
 • Het delen van kennis
 • Koesteren en promoten van culturele diversiteit
 • Onze planeet beschermen
 • Vrede en dialoog
 • Het verdedigen van de mensenrechten

 

Rode draad doorheen de activiteiten van UNESCO in 2010 was het nauwer aanhalen van de banden met verschillende strategische partners. Zo pleegden de vijf VN-agentschappen die betrokken zijn bij het internationale streven naar Onderwijs voor Allen, onder leiding van UNESCO, regelmatig overleg om hun respectievelijke werking beter op elkaar af te stemmen. UNESCO opende ook verbindingskantoren met de Afrikaanse Unie in Addis Ababa en met de Europese Unie in Brussel om in de toekomst meer gezamenlijke projecten op te zetten.

Internationale samenwerking tussen verschillende partners vergroot de impact op het terrein en op het dagelijkse leven van mensen over de hele wereld. Dat is aangetoond na de aardbeving in Haïti en de overstromingen in Pakistan. UNESCO kwam onmiddellijk tussen om het educatieve, wetenschappelijke en culturele weefsel van deze landen te beschermen en te herstellen. Doorheen het jaar zette UNESCO zich ook in om de aandacht voor onderwijs, wetenschappen en cultuur sterker te verankeren in het internationaal ontwikkelingsbeleid.

Alle domeinen waarop UNESCO actief is - onderwijs, wetenschappen, cultuur en communicatie - zijn voortdurend in beweging. Het internet revolutioneerde de manier waarop mensen denken over, en omgaan met, onderwijs, research, vrije meningsuiting en cultuur. De internationale diplomatie bedient zich steeds meer van onderwijs, wetenschappen en cultuur om te bouwen aan vrede. UNESCO beweegt zich bewust op de frontlijnen van deze veranderingen. Dit jaarverslag toont duidelijk aan hoe biodiversiteit en culturele diversiteit, onderwijs en nieuwe technologie, wetenschappelijk onderzoek en respect voor mensenrechten, met elkaar verbonden zijn. Net daarom zal UNESCO blijven inzetten op samenwerking om haar missie te vervullen.


Download het jaarverslag UNESCO 2010 (Engels)

Download het jaarverslag UNESCO 2010 (Frans)

]]>
Grootmoeders van het Meiplein krijgen UNESCO Vredesprijshttp://unesco-vlaanderen.be/2011/3/10/grootmoeders-van-het-meiplein-krijgen-unesco-vredesprijsThu, 10 Mar 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/3/10/grootmoeders-van-het-meiplein-krijgen-unesco-vredesprijsArgentijnse organisatie die al meer dan 30 jaar strijdt voor mensenrechten, krijgt de Félix Houphouët-Boigny Vredesprijs.

Grootmoeders van het Meiplein krijgen UNESCO VredesprijsDe jury van de Félix Houphouët-Boigny Vredesprijs heeft beslist om de prijs toe te kennen aan de Grootmoeders van het Meiplein in Argentinië, omwille van hun "aanhoudende strijd voor mensenrechten en vrede door zich te verzetten tegen onderdrukking, onrechtvaardigheid en straffeloosheid."

De Grootmoeders van het Meiplein is een niet-gouvernementele organisatie die in 1977 is opgericht om de kinderen die ontvoerd werden in het kader van de politieke onderdrukking tijdens de militaire dictatuur in Argentinië, te herenigen met hun biologische familie. De organisatie wil er voor zorgen dat zo een flagrante schending van de kinderrechten nooit meer voorkomt en eist de vervolging van iedereen die verantwoordelijk was voor de tragedie.

Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, toont zich verheugd met de keuze van de jury: "Uit de grond van mijn hart feliciteer ik de Grootmoeders van het Meiplein en hun voorzitter Estela Carlotto. Hun onvermoeibare inzet hielp honderden jonge mensen om hun ware identiteit te ontdekken en om een grote onrechtvaardigheid recht te zetten. Ze zijn een inspirerend voorbeeld voor de verdediging van de mensenrechten."

De Félix Houphouët-Boigny Vredesprijs wordt sinds 1989 jaarlijks door UNESCO uitgereikt aan mensen, instellingen of organisaties die een bijzonder waardevolle bijdrage leverden aan de promotie, het onderzoek, de bescherming of het bewaren van vrede. Er is een bedrag van 150.000 dollar aan verbonden.


]]>
Introducing Democracyhttp://unesco-vlaanderen.be/2010/5/31/introducing-democracyMon, 31 May 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/5/31/introducing-democracyIntroducing+DemocracyWat is democratie? Wat is de relatie tussen democratie en de rechten van het individu? Is regeren bij meerderheid altijd democratisch? Hoe kan de democratie worden gehandhaafd en verbeterd? Het zijn enkele van de 80 vragen die in dit boekje aan bod komen.

De behandelde vragen laten zich onderverdelen in zes ruime gebieden: elementaire begrippen en principes; vrije en eerlijke verkiezingen; open en verantwoordelijk bestuur; individuele rechten en de bescherming ervan; democratische of civiele maatschappij; en tenslotte de toekomst van de democratie.

Deze herziene uitgave houdt rekening met nieuwe uitdagingen waarmee onze samenleving kampt, gaande van het internationaal terrorisme tot de hiv/aids pandemie. Het is een heldere uiteenzetting over democratie, zowel vanuit theoretisch als praktisch perspectief beschouwd, die waardevol kan zijn voor een breed publiek waaronder studenten, activisten, ambtenaren en andere geïnteresseerden.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Chileense journaliste krijgt UNESCO Wereldprijs voor de Persvrijheidhttp://unesco-vlaanderen.be/2010/4/28/chileense-journaliste-krijgt-unesco-wereldprijs-voor-de-persvrijheidWed, 28 Apr 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/4/28/chileense-journaliste-krijgt-unesco-wereldprijs-voor-de-persvrijheidMónica González Mujica, onderzoeksjournaliste en luis in de pels van dictator Pinochet tijdens zijn regime, is de laureaat van de UNESCO Wereldprijs voor de Persvrijheid 2010. Chileense+journaliste+krijgt+UNESCO+Wereldprijs+voor+de+PersvrijheidDe Chileense journaliste Mónica González Mujica, een heldin van de strijd tegen de dictatuur in haar land, is de laureaat van de 2010 UNESCO / Guillermo Cano World Press Freedom Prize.

"Tijdens haar carrière toonde Mónica González Mujica veel moed door het belichten van de donkere kant van Chili," aldus Joe Thloloe, Ombudsman van de Raad voor de Journalistiek van Zuid-Afrika en voorzitter van de internationale jury die de laureaat nomineert. "Ze belichaamt de geest van de Wereldprijs voor Persvrijheid. Ze is gevangengezet, gemarteld, voor de rechter gesleept, maar bleef standvastig."

Mónica González Mujica is momenteel aan de slag bij het Centrum voor Journalistiek en Onderzoek en geeft in verschillende landen workshops over onderzoeksjournalistiek. Zo deelt ze haar ervaring en knowhow met jongere generaties journalisten, iets was de 12-koppige internationale jury bijzonder wist te waarderen.

Irina Bokova, de directeur-generaal van de UNESCO, kon zich perfect vinden in de keuze van de jury en bekrachtigde haar nominatie. "Mónica González Mujica onderging jarenlang allerlei ontberingen omwille van haar inzet voor het verdedigen van de vrijheid van meningsuiting, een van de fundamentele waarden die UNESCO wereldwijd tracht te handhaven. En nu zet ze zich met evenveel overtuiging in voor onderwijs, een andere prioriteit van onze Organisatie," zo roemde Bokova de laureaat.

Na de militaire staatsgreep van 1973 verbleef Mónica González Mujica vier jaar in ballingschap. Ze keerde terug naar Chili in 1978, waar intimidatie van de geheime dienst haar herhaaldelijk banen kostte. Als journalist, onderzocht zij schendingen van de mensenrechten, alsmede het financiële reilen en zeilen van generaal Pinochet en zijn familie.

Omwille van dit werk, werd Mónica González Mujica gevangengenomen en gefolterd van 1984 tot 1985. Dit schrok haar niet af om na haar vrijlating terug aan onderzoeksjournalistiek te doen en verschillende artikels en boeken te publiceren over de misbruiken van de militaire dictatuur. Dit zorgde ervoor dat ze nog verschillende keren werd vastgehouden en voor de rechter moest verschijnen.

Na de terugkeer van Chili naar een democratisch regime in 1990, bleef Mónica González Mujica actief als journaliste. Sinds 2007 voert ze de leiding van het Centrum voor Journalistiek en Onderzoek (Santiago, Chili) en verzorgt ze workshops over onderzoeksjournalistiek in Chili en in het buitenland.

De Wereldprijs voor de Persvrijheid wordt sinds 1997 jaarlijks toegekend aan een individu of een organisatie die zich op bijzondere wijze inzet voor de verdediging van de vrije meningsuiting. Vooral mensen die daarbij hun eigen leven in gevaar brengen, komen in aanmerking voor de Prijs om hun uitzonderlijke engagement te eren.

Aan de Prijs is een bedrag van 25.000 dollar verbonden, gefinancierd door de Cano en Ottaway familie stichtingen en door JP / Politiken Newspaper LTD. Eerdere laureaten van de Wereldprijs voor de Persvrijheid waren Lasantha Wickrematunge (Sri Lanka, 2009), Lydia Cacho (Mexico, 2008) , Anna Politkovskaya (Rusland, 2007), May Chidiac (Libanon, 2006), Cheng Yizhong, (China, 2005), Raúl Rivero (Cuba, 2004), Amira Hass (Israël, 2003), Geoffrey Nyarota (Zimbabwe, 2002) , U Win Tin (Myanmar, 2001), Nizar Nayyouf (Syrië, 2000), Jezus Blancornelas (Mexico, 1999), Christina Anyanwu (Nigeria, 1998) en Gao Yu (China, 1997).

]]>
ASPnet Schoolvoorbeelden voor kwaliteitsvol onderwijshttp://unesco-vlaanderen.be/2010/2/18/aspnet-schoolvoorbeelden-voor-kwaliteitsvol-onderwijsThu, 18 Feb 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/2/18/aspnet-schoolvoorbeelden-voor-kwaliteitsvol-onderwijsScholen stellen projecten voor die ze bedachten en uitvoerden in het netwerk van met UNESCO geassocieerde scholen.

ASPnet SchoolvoorbeeldenUNESCO ASPnet schoolvoorbeelden voor kwaliteitsvol onderwijs is een 64 pagina's tellende brochure die een concreter beeld borstelt van het netwerk van met UNESCO geassocieerde scholen (ASPnet).

De brochure schetst het opzet en de doelstellingen van het ASPnet en illustreert dit verhaal uitgebreid met concrete voorbeelden van activiteiten en projecten die aangesloten scholen wereldwijd ontplooiden.

Er is aandacht voor initiatieven in vier domeinen die vooraf inhoudelijk geduid worden:

 • Inclusief onderwijs
 • Onderwijs voor duurzame ontwikkeling
 • Onderwijs voor interculturele dialoog
 • Mensenrechteneducatie

De brochure werpt een verhelderende blik op de gonzende bedrijvigheid van het ASPnet en bevat voorbeelden van initiatieven op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal niveau.

UNESCO ASPnet schoolvoorbeelden voor kwaliteitsvol onderwijs is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en is gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be

Bezoek de website van de Vlaamse met UNESCO geassocieerde scholen.

Klik [hier] om de brochure UNESCO ASPnet schoolvoorbeelden voor kwaliteitsvol onderwijs te downloaden.

]]>
Met UNESCO geassocieerde scholenhttp://unesco-vlaanderen.be/2010/1/29/met-unesco-geassocieerde-scholenFri, 29 Jan 2010 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2010/1/29/met-unesco-geassocieerde-scholenHet UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet) is een van de grootste internationale schoolnetwerken. Met meer dan 8.500 onderwijsinstellingen (kleuteronderwijs, basisonderwijs, secundair onderwijs en lerarenopleidingen) uit 179 landen in alle continenten is het uitgegroeid tot een krachtig instrument om UNESCO- en VN-waarden uit te dragen over de hele wereld.

Scholen die actief zijn in het ASPnet onderscheiden zich door een uitgesproken engagement voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en voor het toepassen van innovatieve onderwijsmethoden. Vertrekkend vanuit de idealen van UNESCO streven ze ernaar om leerlingen beter voor te bereiden op een actief burgerschap in een steeds complexer wordende samenleving die alsmaar sneller evolueert.

Het ASPnet wil scholen over de hele wereld mobiliseren om de rol van het onderwijs in het promoten van de vredescultuur en de verdraagzaamheid te versterken. De met UNESCO geassocieerde scholen worden aangemoedigd om, onafhankelijk of in samenwerkingsverband, (piloot)projecten te ontwikkelen in een van de vier studiegebieden waarrond het ASPnet werkt, daarbij evenwel steeds rekening houdend met het belangrijkste element van de vrede: leren om met elkaar samen te leven.

]]>