UNESCO Platform Vlaanderen, thema "vredeseducatie"http://www.unesco-vlaanderen.be2014-12-06T22:43:03Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "vredeseducatie"http://www.unesco-vlaanderen.benlHet onderwatererfgoed van de Groote Oorloghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/7/23/het-onderwatererfgoed-van-de-groote-oorlogWed, 23 Jul 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/7/23/het-onderwatererfgoed-van-de-groote-oorlogGratis brochure over het potentieel van onderwatererfgoed voor vredeseducatie en erfgoedbewustzijn.

Het onderwatererfgoed van de Groote OorlogDit jaar is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak: het begin van vier jaar van herdenkingsactiviteiten om iedereen te herinneren aan de gruwelijke gevolgen van oorlog. Wij associëren de Eerste Wereldoorlog vooral met loopgraven. Dat er ook op zee slag is geleverd, is minder bekend. Daarom ontwikkelde Unesco een project om (publieke) belangstelling op te wekken voor het gezonken erfgoed van de Eerste Wereldoorlog en om het te gebruiken als uitgangspunt voor vredes- en herinneringseducatie. Dit project geniet de steun van de Vlaamse Regering.

Dat Unesco de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog aangrijpt om het onderwatererfgoed op de voorgrond te plaatsen, is niet toevallig. Scheepswrakken en archeologisch erfgoed die gedurende honderd jaar onder water liggen, vallen immers onder de bescherming van de Conventie voor de Bescherming van het Cultureel Onderwatererfgoed die in 2001 door de Algemene Conferentie van Unesco is aangenomen. België trad in 2013 toe tot het verdrag.

Als onderdeel van Unesco's inspanningen om het onderwatererfgoed van de Eerste Wereldoorlog de aandacht en de bescherming te geven dat het verdient, organiseerde Unesco met steun van de Vlaamse Regering een internationaal wetenschappelijk congres en enkele herdenkingsmomenten in Brugge van 26 tot 28 juni 2014. De eerste dag van het congres stond in het teken van de toestand van het gezonken erfgoed en van het belang van sites met scheepswrakken. Op de tweede dag van de conferentie overlegden de deelnemers over wat er moet gebeuren om het cultureel onderwatererfgoed van de Eerste Wereldoorlog beter te beschermen. Dit resulteerde in een reeks aanbevelingen die de leidraad zullen vormen voor de toekomstige activiteiten van Unesco ter bevordering van het bewustzijn en de bescherming van cultureel onderwatererfgoed.

Het Unesco Platform Vlaanderen stelt een brochure voor die duiding geeft bij het belang van de bescherming van onderwatererfgoed. Naast achtergrondinformatie bevat de brochure ook een overzicht van de aanbevelingen die zijn geformuleerd op het wetenschappelijk congres in Brugge. Tot slot legt de brochure het potentieel uit van onderwatererfgoed om jongeren bewust te maken van het belang van erfgoed en de voordelen van geweldloze conflictoplossing.

  • De brochure Het onderwatererfgoed van de Groote Oorlog - Potentieel voor herinneringseducatie & erfgoedbewustzijn is uitgegeven in samenwerking met de Vlaamse Unesco Commissie en is gratis te bestellen bij het Unesco Platform Vlaanderen op info@unesco-vlaanderen.be

Download Het onderwatererfgoed van de Groote Oorlog - Potentieel voor herinneringseducatie & erfgoedbewustzijn

Download Underwater Cultural Heritage of the Great War - Potential for peace education & heritage awareness

]]>
Opleiding Vredeseducatie in Antwerpenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/11/27/opleiding-vredeseducatie-in-antwerpenWed, 27 Nov 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/11/27/opleiding-vredeseducatie-in-antwerpenActief werken aan vrede en geweldloosheid staat centraal in het aanbod 2014.

Opleiding Vredeseducatie in AntwerpenHet bewaren en versterken van vrede is een proces waar actief moet aan gewerkt worden. Wie wil leren hoe dat kan en hoe je zelf beter kan omgaan met conflicten en geweld in de eigen leefwereld, kan daarvoor terecht in Antwerpen voor een opleiding Vredeseducatie. De opleiding stelt zich verder tot doel om mensen constructief te leren omgaan met conflictvormen in onderwijs en maatschappij; om groepen en individuen weerbaarder en assertiever te maken op een wijze die agressiviteit en geweld verwerpt; en om de draagkracht en expertise te vergroten van zij die zich willen inzetten voor geweldloze conflicthantering en een vreedzame samenleving.

Het nieuwe vormingsprogramma van de opleiding Vredeseducatie start op dinsdag 18 februari 2014 met een academische zitting rond zingeving en vrede. Daarna volgen er 10 woensdagnamiddagen waarop telkens een bepaald thema aan bod komt. Deze namiddagen worden ingevuld door deskundige gastdocenten uit verschillende disciplines. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld cyberpesten, familiaal geweld, grensoverschrijdend gedrag, intercultureel onderwijs, enz. De cyclus wordt afgesloten met een bezoek aan het In Flanders Fields museum in Ieper.

De opleiding Vredeseducatie vindt zijn oorsprong bij het Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen. De sessies vinden plaats aan de Universiteit Antwerpen.
Gëinteresseerden kunnen zich inschrijven voor de volledige reeks of voor een specifieke sessie. De volledige reeks van 10 sessies kost 120 EUR (60 EUR voor studenten en gepensioneerden). Wil je slechts een (of enkele) sessies volgen, dan betaal je 12,50 EUR (6 EUR voor studenten en gepensioneerden) per keer.


Raadpleeg het volledige programma van de opleiding Vredeseducatie 2014 en/of schrijf je in.

  • Voor meer informatie over de opleiding Vredeseducatie kan je terecht bij coördinator Roger Boonen: rogerboonen@hotmail.com
]]>
Internationaal vredessymposium in Brusselhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/10/28/internationaal-vredessymposium-in-brusselMon, 28 Oct 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/10/28/internationaal-vredessymposium-in-brusselWelke bijdrage kan de wetenschap leveren als een katalysator voor de vrede?

Op maandag 4 november 2013 organiseert de Vlaamse overheid een internationaal vredessymposium in Brussel. Het symposium wil Nobelprijswinnaars voor de Vrede samenbrengen met beleidsmakers, wetenschappers en specialisten uit de praktijk. Het symposium stelt zich tot doel om de bijdrage van de wetenschap als een katalysator voor de vrede op de internationale agenda vast te pinnen en om beleidsaanbevelingen te formuleren voor intergouvernementele organisaties en instellingen. Tegelijkertijd is het symposium een uitgelezen kans om de banden tussen beleidsvorming, wetenschap en praktijk aan te halen. Daarnaast komt ook de maatschappelijke valorisatie van de wetenschap aan bod.

Internationaal vredessymposium in Brussel

Thematisch zal de aandacht gaan naar de bijdragen van de wetenschap aan traumabehandeling en transformatie. 'Trauma' verwijst in deze context naar conflict- en rampengerelateerde psychologische trauma's en post-traumatische stoornissen. De wetenschappelijke literatuur leert dat een snelle en doelgerichte traumabehandeling van slachtoffers van conflicten noodzakelijk is om te vermijden dat de geleden psychologische schade onomkeerbaar is.

'Transformatie' is de overkoepelende benaming voor multidisciplinaire interventies die bijdragen tot de structurele wederopbouw of heroriëntering van samenlevingen die door periodes van een intens conflict zijn gegaan. Concreet gaat het over de directe inzet van onder meer onze economisch, juridisch, administratief en maatschappelijk kapitaal voor de grondige heroriëntering van deze samenlevingen.


]]>
UNESCO info 87http://www.unesco-vlaanderen.be/2013/4/16/unesco-info-87Tue, 16 Apr 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/4/16/unesco-info-87O.a. aandacht voor rehabilitatie erfgoed Mali, betere bescherming voor journalisten en waarnemingen op de oceanen...

UNESCO info 87In UNESCO info 87 lees je onder meer:

Cultureel erfgoed van Mali rehabiliteren: UNESCO is vastbesloten om het cultureel erfgoed van Mali dat het doelwit werd van moedwillige aanslagen en vernielingen, te restaureren en te vrijwaren om de nationale eenheid te herstellen.

Reddingsactie voor Nederlandstalige archieven in Guyana: Recent door UNESCO erkend documentair erfgoed verkeert in bijzonder slechte staat. Het Nationaal Archief van Nederland biedt expertise en samenwerking aan om het archief te redden.

VN wil journalisten meer bescherming bieden: Onder leiding van UNESCO zullen de Verenigde Naties een strategie uitvoeren om de veiligheid van journalisten te vergroten en straffeloosheid aan te pakken.

Een miljoen oceaanprofielen: Het Argoproject verzamelt gegevens over de oceaan die helpen om het weer te voorspellen en de gevolgen van klimaatverandering in te schatten.

Taal nieuw leven inblazen: Het Rapa Nui is een inheemse taal die steeds minder gesproken wordt op Paaseiland. Een taalacademie zet zich in om de taal van de ondergang te redden en verder te ontwikkelen.

Onderwijs is de sleutel tot meer respect voor mensenrechten: De eerste UNESCO/Bilbao Prijs voor de Promotie van een Cultuur van Mensenrechten ging in 2008 naar Stéphane Hessel die op 27 februari 2013 overleed. Aanleiding was de zestigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens waarvan hij medeopsteller was. In december 2012 spraken we met hem over Desmond Tutu, de laureaat van de UNESCO/Bilbao Prijs 2012. Hij uitte zijn bezorgdheid over de aanhoudende schendingen van de mensenrechten maar toonde zich tezelfdertijd enthousiast over de geboekte vooruitgang.

Het meisje van de foto: Een campagnebeeld van de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust levert een opmerkelijk verhaal op.

Draslanden bezorgen ons water: Het Internationaal Jaar van Samenwerking op het gebied van Water is een uitgelezen gelegenheid om het belang van draslanden voor de algemene watervoorziening onder de aandacht te brengen.

Ontdek je passie en hou je doel voor ogen: Jonge Arabische UNESCO Goodwill Ambassadrice wil een voorbeeld zijn voor jonge vrouwen overal ter wereld om te kiezen voor de wetenschap.

Download UNESCO info 87


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Hindernissen op weg naar een harmonische samenlevinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/12/6/hindernissen-op-weg-naar-een-harmonische-samenlevingThu, 06 Dec 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/12/6/hindernissen-op-weg-naar-een-harmonische-samenlevingAcademische zitting vormt proloog tot opleiding vredeseducatie in Antwerpen.

De Stuurgroep Opleiding Vredeseducatie die in samenwerking met het Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen een vormingsaanbod voor het brede publiek organiseert, trapt op 19 februari 2013 zijn nieuwe basisprogramma af met een proloog: een academische zitting onder de titel De tragiek van het individualisme en economisme. Hindernissen op weg naar een harmonische samenleving.

Programma

19u15-19u45: Onthaal

19u45-20u00: Verwelkoming en duiding door prof. Luc Braeckmans

20u00-21u45: Panelgesprek met medewerking van Johan Van Overtveldt (hoofdredacteur Trends), prof. Dirk De Wachter, prof. Rik Pinxten, prof. Roger Standaert onder coördinatie van prof. Johan Van der Vloet

21u45-22u00: Slotwoord gevolgd door receptie

De academische zitting gaat door op dinsdag 19 februari 2013 in het Bernarduscentrum in Antwerpen (Lombardenvest 23). Het evenement is een organisatie van het Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen, het Studie- en Actiecentrum voor Maatschappelijke Welzijnszorg (S.A.W), Pax Christi Vlaanderen en de Opleiding Vredeseducatie.

De inkom bedraagt 5 euro, studenten betalen 3 euro.

Inschrijven bij de Stuurgroep Opleiding Vredeseducatie:

Roger Boonen, Hogebaan 29, 2960 Brecht

e-mail: rogerboonen@hotmail.com

Belfius Rekeningnummer 068-8913714-23

]]>
UNESCO info 86http://www.unesco-vlaanderen.be/2012/12/5/unesco-info-86Wed, 05 Dec 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/12/5/unesco-info-86O.a. aandacht voor alfabetisering in Irak, ondersteuning democratisering in Tunesië en bescherming biodiversiteit in Congo...

UNESCO info 86In UNESCO info 86 lees je onder meer:

Een nieuwe aanpak bij UNESCO: Nieuwe strategie moet de werking van UNESCO beter doen inspelen op hedendaagse uitdagingen.

Op weg naar democratie: UNESCO opende een kantoor in Tunessië. In het eerste werkjaar lag de nadruk op het stimuleren en ondersteunen van de persvrijheid en de vrije meningsuiting in het land.

61 miljoen kinderen zaten nog nooit op een schoolbank: De deur tot basisonderwijs blijft dicht voor 61 miljoen kinderen. Wereldwijd is de daling van dit aantal gestopt en in Afrika stijgt het zelfs. Dat zijn de onrustwekkende conclusies van een nieuwe UNESCO-studie, gebundeld in een online-atlas.

De kracht van geletterdheid: UNESCO bundelt getuigenissen van Iraakse burgers die een nieuwe wending aan hun leven konden geven dankzij alfabetisering.

Terugblikken om meer garanties te hebben op een vreedzame toekomst: UNESCO stelt twee projecten voor ter ondersteuning van de ontwikkeling van Holocausteducatie en onderwijs over de geschiedenis en gevolgen van volkerenmoord.

We moeten onze verantwoordelijkheid nemen: De klimaatverandering stelt ons voor de moeilijkste keuze die we ooit hebben moeten maken met betrekking tot onze impact op toekomstige generaties. Een ethische benadering van dit probleem moet tegengewicht bieden aan een louter economische aanpak.

Gezondheid oceaan niet op het spel zetten: Ingrijpen in het ecosysteem van de oceaan kan voordelen opleveren maar de gevolgen op lange termijn zijn een onbekende factor. De Intergouvernementele Oceanografische Commissie van UNESCO roept daarom op tot voorzichtigheid.

Erfgoed bewaren en burgerrechten beschermen: Digitale documenten en archieven zijn steeds meer de norm. Maar zijn we wel voldoende voorbereid om de bewaring ervan op lange termijn te garanderen en misbruiken te voorkomen? UNESCO trekt het debat internationaal op gang.

Natuurherstel in Centraal-Afrika: Vlaamse studente die stage liep bij het UNESCO Werelderfgoedcentrum, belicht enkele programma's voor de bescherming en duurzame ontwikkeling van natuurlijk erfgoed in Afrika.

Download UNESCO info 86


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Opleiding vredeseducatie in Antwerpenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/11/27/opleiding-vredeseducatie-in-antwerpenTue, 27 Nov 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/11/27/opleiding-vredeseducatie-in-antwerpenHoe omgaan met geweld en gericht aan vredesvorming doen?

Opleiding vredeseducatie in AntwerpenAan de Universiteit Antwerpen wordt een unieke opleiding Vredeseducatie aangeboden. De opleiding richt zich tot een breed publiek gaande van geïnteresseerde burgers die bewuster en doortastender willen omgaan met conflicten en geweld in hun omgeving, over mensen die aan de slag zijn in de sociale sector en het onderwijs, tot studenten en beleidsverantwoordelijken. Kortom tot iedereen die een dam wil opwerpen tegen geweld en onverdraagzaamheid.

In de loop van twee academiejaren verwerven cursisten via workshops, debatten en lezingen inzichten en vaardigheden om effectief met geweld om te gaan en om gericht aan vredesvorming te doen.

Het basisprogramma, dat van start gaat op 20 februari en loopt tot 8 mei 2013, focust op het vredesdenken, op de eerste hulp bij conflicthantering en bepaalde vormen van geweld. De sessies vinden telkens op woensdagnamiddag plaats, van 14u tot 17u. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de volledige reeks of er een sessie uitpikken.

  • Geweldloze communicatie/Assertiviteitstraining volgens Rosenberg Docente: Corry Laura van Bladel 20/2/2013
  • Conflicthantering, agressie en geweld Docent: Theo Geuens 27/2/2013
  • Het crisisontwikkelingsmodel Docent: Erik Van Tilburg 6/3/2013
  • Filosoferen met kinderen en jongeren rond conflicten Docenten: Peter Visser & Lies Pycke 13/3/2013
  • Leerlingbemiddeling/Peermediation en school- en samenlevingsklimaat Docenten: Theo Geuens & Anouk Depuydt 20/3/2013
  • Vredeseducatie i.v.m. conflicten/geweld Docent: Roger Boonen 17/4/2013
  • Geleid bezoek aan de Dossin-kazerne in Mechelen Docente: Marjan Verplancke 8/5/2013

 

Dit vormingsaanbod is een organisatie van de Stuurgroep Opleiding Vredeseducatie in samenwerking met het Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen.


Meer informatie over het programma en over hoe in te schrijven

  • Roger Boonen, Coördinator van de opleiding: rogerboonen@hotmail.com
]]>
UNESCO info 2008http://www.unesco-vlaanderen.be/2008/12/21/unesco-info-2008Sun, 21 Dec 2008 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/12/21/unesco-info-2008Download de vier nummers van jaargang 2008.

UNESCO info 68

Vijanden van vrije meningsuiting op het internet: Reporters Zonder Grenzen luidt de alarmbel over toenemende censuur op het internet en wil mensen mobiliseren voor het recht op vrije meningsuiting in cyberspace.

Onaanvaardbare straffeloosheid voor misdaden tegen journalisten: Algemeen beschouwd doen landen te weinig om misdaden tegen journalisten te vervolgen waardoor de indruk ontstaat dat zulke misdaden ongestraft kunnen begaan worden. De UNESCO wijst landen op hun verantwoordelijkheid en vraagt hen om verantwoording af te leggen.

Biodiversiteit is de beste garantie op overleven: Als we niet willen dat het ecosysteem op aarde als een kaartenhuisje in elkaar zakt, moeten we de biodiversiteit verzekeren. Allen zo kunnen we onze toekomst veiligstellen.

Vlaanderen heeft UNESCO Leerstoel voor Eremologie: De Universiteit Gent beschikt voortaan over een UNESCO Leerstoel in het domein van de woestijnstudies.

Vluchtelingen van de toekomst zullen klimaatvluchtelingen zijn: Dat de aarde opwarmt staat buiten kijf. Hoezeer dit ons leven en dat van toekomstige generaties zal veranderen, hangt af van de beslissingen die we nu nemen.

Tweetaligheid migrantenkinderen is een troef: In dit Internationaal Jaar van de Talen is het hoog tijd dat beleidsmakers inzien dat twee- en meertaligheid een troef is en zeker geen hinderpaal tot zelfontplooiing of integratie.

De noordpool smelt: Terwijl het zeeijs in de Noordelijke IJszee steeds meer wegsmelt, lopen verschillende landen zich warm voor een rush naar de natuurlijke rijkdommen die de noordpool herbergt. De UNESCO werkt aan een systeem om een en ander in goede banen te leiden en om de toekomst van het gebied te verzekeren.

Mongolische historische documenten vrijwaren: Met steun van de UNESCO worden belangrijke historische Mongolische documenten gedigitaliseerd en ontsloten.

Consensus bevordert internationale veiligheid: Het verdedigen van de mensenrechten en het streven naar internationale consensus is de beste manier om te antwoorden op de uitdagingen van de gemondialiseerde samenleving, zo meent de topman van de UNESCO.

Officiële aftrap Internationaal Jaar van de Planeet Aarde: Het Internationaal Jaar van de Planeet Aarde is officieel gelanceerd met een tweedaags evenement. Onder het publiek bevonden zich heel wat jonge creatievelingen die bekroond werden in het kader van een internationale wedstrijd - bij hen ook drie Belgische studenten.

Download UNESCO info 68

Dubbelnummer UNESCO info 69-70

Achtergestelde kinderen zijn dubbel benadeeld op school: Een UNESCO-studie toont aan dat sociale ongelijkheid serieuze gevolgen heeft voor het basisonderwijs waardoor het moeilijk is om alle kinderen gelijke onderwijskansen te bieden.

Lezen voor een betere toekomst: Een Britse jeugdauteur brengt een nieuwe versie uit van een van haar bekroonde boeken om aandacht en middelen te werven voor UNESCO-projecten ten behoeve van achtergestelde kinderen.

Studenten bouwen aan duurzame ontwikkeling: Ingenieurstudenten van Noord en Zuid bedachten projecten ter bestrijding van de armoede en ter bevordering van duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Tien projecten kregen een financiële impuls om ze in de praktijk om te zetten.

Werelderfgoedlijst groeit verder aan: Het Werelderfgoedcomité van de UNESCO heeft 27 nieuwe sites toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst en plaatst vier sites onder verscherpt toezicht.

Internationale zichtbaarheid werkt als een schild voor bedreigde journalisten: Journalisten die hun werk doen, dienen de samenleving en de democratie, zo meent Lydia Cacho Ribeiro. Ze maakte faam als onderzoeksjournaliste in uiterst moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. Haar engagement leverde haar de UNESCO/Guillermo Cano Prijs voor de Persvrijheid op.

Sanitaire voorzieningen voor een gezondere stad: Een internationaal project wil de volksgezondheid en de leefbaarheid van steden verbeteren door de sanitaire voorzieningen en het waterbeheer op een duurzame manier te ontwikkelen.

Richting geven aan UNESCO: De Vlaamse UNESCO Commissie en de Nationale UNESCO Commissies van Nederland en Luxemburg brachten hun collega's uit Europa en Noord-Amerika bijeen om een gezamenlijk advies te formuleren over de programma's en de onderwerpen waarop de UNESCO zich in de toekomst zou moeten concentreren.

Voedselcrisis kondigt failliet van het landbouwsysteem aan: De prijzen voor voeding en grondstoffen swingen de pan uit en het milieu en de samenleving kreunen onder de gevolgen van de huidige landbouw- en handelspolitiek. Een gezamenlijk rapport van een aantal internationale organisaties, waaronder de UNESCO, analyseert de toestand en roept op tot verandering.

Download dubbelnummer UNESCO info 69-70

UNESCO info 71

Ongelijkheid ondermijnt onderwijskansen van miljoenen kinderen: Miljoenen kinderen worden geboren met een sociale achterstand die ze al te vaak ook via het onderwijs niet kunnen inhalen waardoor niet alleen hun zelfontplooiing wordt belemmerd maar evenzeer de ontwikkeling van hun gemeenschap. Een UNESCO-rapport luidt de alarmklok.

Blauwdruk voor duurzame vrede: De in Leuven gevestigde UNESCO Chair on Building Sustainable Peace voert onderzoek naar de bouwstenen waarmee een duurzame vrede kan worden opgebouwd.

De mensenrechten mogen niet gerelativeerd worden: Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens blikt een van de auteurs terug op het totstandkomen van het baanbrekende document.

Tennislegende mentor voor gendergelijkheid: De samenwerking die de UNESCO en de spelersorganisatie van het vrouwentennis aangingen ter verbetering van de positie van de vrouw, krijgt een nieuw gezicht in de persoon van Billie Jean King.

Water is te belangrijk om er over te vechten: Een wetenschapper met ervaring in conflictbemiddeling roept op om de politiek te overstijgen en samen te werken aan de oplossing van de alsmaar groter wordende waterproblemen in het Midden-Oosten.

Meer investeren in alfabetiseren: Landen moeten meer middelen en zorg besteden aan het optrekken van de geletterdheid onder volwassenen, zo stelt een nieuw UNESCO-rapport dat de vooruitgang van het VN Decennium voor Geletterdheid evalueert.

De strijd tegen aids: Viroloog Luc Montagnier bindt al jarenlang de strijd aan tegen aids met de steun van de UNESCO. Hij ziet enkele positieve evoluties die kunnen leiden tot een oplossing voor de epidemie.

Vlaamse volkscultuur kandidaat voor UNESCO-erkenning: Het Carnaval van Aalst en de Heilig-Bloedprocessie van Brugge zijn kandidaat voor de nieuwe Representatieve lijst van immaterieel erfgoed van de UNESCO

Bouwtechnisch onderhoud en beheer van het Groot Begijnhof in Leuven: Er wordt zelden stilgestaan bij het specifieke beheer dat werelderfgoedsites vergen om te garanderen dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van hun uitzonderlijke waarde. Daarom besteden we ruime aandacht aan de ideeën achter, en de dagdagelijkse uitvoering van, het beheer van het Groot Begijnhof in Leuven, een van de dertien Vlaamse begijnhoven die erkent zijn als werelderfgoed.

Download UNESCO info 71


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
L'art de vivre en paix, Manuel d'éducation pour une culture de la paixhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/3/20/l'art-de-vivre-en-paix,-manuel-d'éducation-pour-une-culture-de-la-paixMon, 20 Mar 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/3/20/l'art-de-vivre-en-paix,-manuel-d'éducation-pour-une-culture-de-la-paixPierre Weil

L%26%2339%3bart+de+vivre+en+paix%2c+Manuel+d%26%2339%3b%26%23233%3bducation+pour+une+culture+de+la+paixBinnen het systeem van de Verenigde Naties is het de taak van de UNESCO om "de verdediging voor de vrede op te bouwen in de geest van de mensen", aldus haar Constitutie. Het is een missie die nog steeds bijzonder actueel is en die de Organisatie onder meer via het onderwijs tracht te vervullen.

Vredeseducatie wordt meer dan ooit beschouwd als een verzekering op het voortbestaan van de menselijkheid. "L'art de vivre en paix" stelt een methode voor die al meer dan tien jaar gebruikt, en verder ontwikkeld, wordt om leerkrachten en voorlichters (maar ook jongeren) via seminaries de principes van de vredescultuur bij te brengen. De aanpak steunt op drie pijlers -vrede met jezelf, vrede met anderen en vrede met de natuur- en is door de UNESCO in alle delen van de wereld verspreid.

Met dit boek draagt de UNESCO haar steentje bij tot het welslagen van het Internationaal Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid (2001-2010) en hoopt de Organisatie de onderwijswereld -zowel op formeel als non-formeel niveau- beter vertrouwd te maken met een aantal beproefde methodieken en praktijken voor het voorkomen en oplossen van conflicten.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Tolernace, The Treshold of Peacehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/8/23/tolernace,-the-treshold-of-peaceTue, 23 Aug 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/8/23/tolernace,-the-treshold-of-peaceBetty A. Reardon Tolernace%2c+The+Treshold+of+PeaceHoe kan tolerantie een sleutelwoord worden in het opleidingsproces ? Hoe kunnen leraars leren om problemen te identificeren die te maken hebben met intolerantie, van zodra er aanwijzingen voor zijn, en hoe kunnen ze geholpen worden om oplossingen voor die problemen te formuleren ? Hoe kunnen we studenten leren om de menselijke verscheidenheid te aanvaarden en op een gepaste manier met conflicten om te gaan, en hoe moeten we hen een verantwoordelijk gedrag bijbrengen ? De drie delen van dit werk, resepctievelijk gericht op leraren-opleiders, basisscholen en middelbare scholen, willen aan de hand van studiemateriaal een antwoord formuleren op deze vragen. Dat gebeurt door een leerproces voor te stellen dat tolerantie plaatst in het ruimer kader van het onderwijs over vrede, mensenrechten en democratie. Het voorgestelde leerproces wordt geïllustreerd met thema's voor studie en reflectie en concrete voorbeelden van activiteiten, die moeten bijdrage tot het bereiken van het 'ideaal'. Het boek richt zich tot leraren en de mensen die hun opleiding verzorgen, maar ook naar ouders en sociaal-werkers. Kortom, naar iedereen wiens opvoedende taak kan bijdragen tot de verlaging van de drempel naar vrede.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Peace!, An Anthology, by the Nobel Peace Prize Laureateshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2004/11/9/peace!,-an-anthology,-by-the-nobel-peace-prize-laureatesTue, 09 Nov 2004 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2004/11/9/peace!,-an-anthology,-by-the-nobel-peace-prize-laureatessamengesteld door Marek Thee Peace!%2c+An+Anthology%2c+by+the+Nobel+Peace+Prize+LaureatesEen uniek werk voor geschiedkundigen, politieke filosofen, studenten internationale betrekkingen en iedereen die is geïnteresseerd in de vooruitgang van de vrede, de mensenrechten en het broederschap tussen alle naties. De ideeën en bedenkingen van de winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede zijn een gids en een bron van inspiratie voor iedereen die zich wil inzetten voor de vrede en het verbeteren van de levenskwaliteit van alle mensen


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Culture of Democracy: A Challenge for Schoolshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2004/11/3/culture-of-democracy-a-challenge-for-schoolsWed, 03 Nov 2004 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2004/11/3/culture-of-democracy-a-challenge-for-schoolssamengesteld door Patrice Meyer-Birch Culture+of+Democracy%3a+A+Challenge+for+SchoolsKan je democratie aanleren en hoe, zo vragen leraars zich af. Dit boek bestudeert een aantal onderwijsactiviteiten rond democratie en burgerschap, die in de praktijk werden gebracht door instituten verspreid over de hele wereld, allen actief in UNESCO's Geassocieerde Scholen Project.

Zo krijgt de lezer een brede waaier aan levendige en praktische voorbeelden voorgeschoteld, die zeer bruikbaar zijn en met een minimum aan lesmateriaal in de klas kunnen gebracht worden.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
UNESCO - An Ideal in Action, The Continuing Relevance of a Visionary Texthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2004/10/4/unesco-an-ideal-in-action,-the-continuing-relevance-of-a-visionary-textMon, 04 Oct 2004 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2004/10/4/unesco-an-ideal-in-action,-the-continuing-relevance-of-a-visionary-textFederico Mayor in samenwerking met Sema Tanguiane UNESCO+-+An+Ideal+in+Action%2c+The+Continuing+Relevance+of+a+Visionary+TextVijftig jaar na het verschijnen ervan, neemt Federico Mayor de Constitutie van de UNESCO onder de loep. De tekst werd opgesteld op het einde van de Tweede Wereldoorlog en is dankzij zijn innovatieve karakter nog steeds relevant en de leidraad van UNESCO's activiteiten. Hij schuift concepten naar voren zoals vrede, het democratisch ideaal, het respect voor de menselijke waardigheid en gelijkheid, de intellectuele en morele solidariteit van de ganse mensheid, gelijke onderwijskansen voor iedereen, de vrije uitwisseling van ideeën en kennis, en het delen van de welvaart.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Nieuw lesmateriaal voor Afghaanse kinderenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2002/10/8/nieuw-lesmateriaal-voor-afghaanse-kinderenTue, 08 Oct 2002 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2002/10/8/nieuw-lesmateriaal-voor-afghaanse-kinderenDe UNESCO en de Duitse regering sluiten een overeenkomst om samen te werken aan de heropbouw van het onderwijs in Afghanistan. Op 2 oktober ondertekenden de UNESCO en de Duitse regering in Parijs een overeenkomst die voorziet in de oprichting van een trustfonds voor de wederopbouw van het Afghaanse onderwijs. Het geld zal vooral gaan naar de aanpassing van het curriculum en de productie van nieuwe schoolboeken.

Verval

Meer dan 20 jaar van conflicten brachten het Afghaanse onderwijs in een staat van verval. De vraag naar onderwijs stijgt, maar kan niet ingevuld worden door de beperkte middelen en toegang tot het educatieve systeem. Het leren en het lesgeven zijn vaak gebaseerd op achterhaalde pedagogische methoden en verouderd materiaal. De heropbouw van het onderwijssysteem zal jaren duren.

Doel

De Duitse overheid is bereid om met 450.000 euro aan financiële steun een impuls te geven aan de wederopbouw. De steun kadert binnen een programma op lange termijn, dat loopt in samenwerking met de Afghaanse overheid. De bedoeling is om het hele curriculum in Afghanistan te vernieuwen en om de capaciteiten van het Afghaanse ministerie van Onderwijs uit te bouwen. De opleiding van het personeel van het ministerie voor de ontwikkeling van een nieuw curriculum, het ontwerpen van nieuwe schoolboeken en de voorbereiding van gidsen en materiaal voor leerkrachten zijn topprioriteit voor de Afghaanse overheid.

Proces

In een eerste fase zal er een groep onderwijsspecialisten aangesteld worden die de bestaande leerboeken moeten aanpassen door bijvoorbeeld denigrerende boodschappen weg te laten en door nieuwe modellen te integreren die de gelijkheid van man en vrouw, vrede en tolerantie moeten promoten. Ook onderwerpen m.b.t. gezondheid, leefmilieu en bewustzijn omtrent de gevaren van landmijnen moeten aan bod komen.

In een tweede fase wordt het materiaal en de methodes voor vredeseducatie, onderwijs in mensenrechten en het burgerschap herzien. Daarbij zal men rekening houden met internationale methodes zonder de Afghaanse uit het oog te verliezen. Het doel is om mensen van het Afghaanse Onderwijsministerie, universiteiten en ngo's samen te brengen om lesmateriaal te ontwikkelen voor scholen en buitenschoolse educatie in de talen Dari en Pushtu. Al het materiaal zal in een aantal scholen uitgetest worden en er wordt een actieplan voor de opleiding van leerkrachten uitgewerkt.

Tenslotte wil men de capaciteit van het ministerie van Onderwijs uitbreiden. Om het ontwerp en het drukken van lesmaterialen mogelijk te maken, zal een kleine drukkerij worden opgericht en zal er personeel opgeleid worden om documenten van het ministerie te drukken en te publiceren.

]]>
UNESCO Prijs voor Vredeseducatie 2002http://www.unesco-vlaanderen.be/2002/6/10/unesco-prijs-voor-vredeseducatie-2002Mon, 10 Jun 2002 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2002/6/10/unesco-prijs-voor-vredeseducatie-2002Door Gandhi geïnspireerde school uit India wint jaarlijkse UNESCO Prijs voor Vredeseducatie.

De directeur-generaal van de UNESCO, Koïchiro Matsuura, maakte bekend dat de City Montessori School uit India de laureaat is van de UNESCO Prijs voor Vredeseducatie, editie 2002. Hij doet dat op advies van een internationale jury die de school roemt omwille van haar "inzet voor de universele waarden van onderwijs voor vrede en tolerantie en voor de principes van het secularisme in een tijd waarin deze waarden en principes steeds meer onder druk komen te staan."

De City Montessori School (CMS), opgericht in 1959 in Lucknow in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh, is geen school zoals alle andere. Ze onderscheidt zich niet alleen door haar grootte - met 25.000 leerlingen van kleuteronderwijs tot secundair onderwijs staat ze te boek in het bekende Guiness Book of Records als de grootste privé-school ter wereld - maar ook door de kwaliteit van het onderwijs dat ze verstrekt. Zo scoren de leerlingen op examens bijvoorbeeld systematisch hoger dan het nationale gemiddelde. Maar het is vooral haar filosofie die de school zo bijzonder maakt: al meer dan 40 jaar brengt ze haar leerlingen de waarden van vrede en tolerantie bij.

De stichters van de school, Jagdish en Bharti Gandhi, lieten zich door de geweldloosheid van Mahatma Gandhi inspireren voor de vier fundamentele principes van de school: universele waarden, uitmuntendheid, mondiaal begrip en dienst voor de gemeenschap. Leerlingen geven bijvoorbeeld les in naburige dorpen om mensen te leren lezen en schrijven en hun bewustzijn omtrent hygiëne en gezondheid te vergroten.

De school wil haar leerlingen voorbereiden op de uitdagingen die de huidige complexe mondiale samenleving voor hen in petto heeft door elk kind vertrouwen te schenken, hun zin voor verantwoordelijkheid te ontwikkelen, hen morele waarden bij te brengen via theoretische en praktische lessen en door hun ogen te openen voor anderen godsdiensten en culturen.

Het belang dat de CMS schenkt aan de familie, is een van haar karakteristieken. De school legt via boeken en brochures aan de ouders uit welke invloed de lessen op de kinderen hebben en betrekt hen nauw bij het leven op school. De leerkrachten kunnen op hun beurt genieten van voortgezette opleidingen in de principes van de school, alsook in kindontwikkeling, psychologie en sociologie. Elk kind heeft ook een mentor die een persoonlijke relatie ontwikkelt met de familie.

Voorts wordt de CMS gekenmerkt door de nadruk die ze legt op onderwijsonderzoek. 25 mensen hebben er een dagtaak aan het opvolgen en samenbrengen van de beste onderwijstheorieën en -benaderingen uit de ganse wereld om deze dan eventueel aan te passen en in de praktijk te brengen in de school.

De UNESCO Prijs voor Vredeseducatie is goed voor 34.500 euro en wordt sinds 1981 toegekend aan initiatieven die de publieke opinie sensibiliseren en mobiliseren voor vrede. Eerdere laureaten zijn onder meer de Moeders van de Plaza de Mayo (Argentinië), Moeder Teresa (India) en Rigoberta Menchú Tum (Guatemala).

]]>
UNESCO Prijs voor Vredeseducatiehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/9/12/unesco-prijs-voor-vredeseducatieWed, 12 Sep 2001 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/9/12/unesco-prijs-voor-vredeseducatieHet Joods-Arabisch Vredescentrum van Givat Haviva (Israël) en de Oegandese bisschop Nelson Onono Onweng zijn de laureaten van de UNESCO Prijs voor Vredeseducatie. Koïchiro Matsuura, Directeur-Generaal van de UNESCO, maakte bekend dat de UNESCO Prijs voor Vredeseducatie dit jaar gaat naar het Joods-Arabisch Vredescentrum van Givat Haviva (Israël) en de Oegandese bisschop Nelson Onono Onweng. Die beslissing komt er op unanieme aanbeveling van de internationale jury die de nominaties onderzoekt.

Uitzonderlijke inzet

Met haar keuze beloont de jury "de uitzonderlijke inspanningen van de beide laureaten op het vlak van vredeseducatie en de promotie van vrede en geweldloosheid" en onderstreept ze hun "inzet voor het oplossen van conflicten door middel van dialoog." De UNESCO Prijs voor Vredeseducatie werd twintig jaar geleden in het leven geroepen om acties te belonen die de publieke opinie omtrent vrede en geweldloosheid sensibiliseren. Aan de Prijs is een bedrag verbonden van 30.000 dollar. De officiële uitreiking gebeurt vrijdagavond 14 september tijdens een ceremonie in de hoofdzetel van de UNESCO in Parijs.

Laureaten

Het Joods-Arabisch Vredescentrum van Givat Haviva is opgericht in 1963 en is de grootste en oudste instelling voor vredeseducatie in Israël. Het centrum streeft er vooral naar om de Joden en Arabieren in Israël dichter bij elkaar te brengen door het wederzijdse begrip te vergroten en de samenwerking en permanente dialoog tussen de twee gemeenschappen te stimuleren. Jaarlijks nemen zo'n 25.000 mensen deel aan de door het centrum georganiseerde activiteiten.

Ondanks de oorlogen en conflicten van de voorbije 38 jaar, leverde -en levert- het centrum belangrijke inspanningen voor de vrede. Het zet diverse onderwijsprojecten op, organiseert conferenties en workshops, baat een bibliotheek en informatiecentrum uit en geeft een aantal publicaties uit, waaronder Crossing Borders: een Engelstalig tweemaandelijks tijdschrift dat gezamenlijk gemaakt wordt door Israëlische, Palestijnse en Jordaanse jongeren. Het is een van de weinige -misschien zelfs het enige- Israëlisch-Palestijnse project dat onafgebroken bleef doorgaan onder het moeilijke gesternte.

Bisschop Nelson Onono Onweng is reeds jarenlang actief op het vlak van vredespromotie en armoedebestrijding. Hij startte verschillende initiatieven op, waaronder een kredietsysteem voor armoedebestrijding, een in 1992 opgerichte vredesorganisatie "Jamii Ya Kaptakanisha" en de in 1994 gestichte technische school voor oorlogswezen, het "Gulu Vocational Community Centre". In 1998 richtte hij eveneens het "Acholi Religious Leaders' Peace Initiatives (ARLPI)" op: een interreligieus forum voor vrede.

Tot de vorige laureaten van de UNESCO Prijs voor Vredeseducatie behoren onder andere Rigoberta Menchú Tum (Guatemala), Moeder Teresa (India) en de Moeders van de Plaza de Mayo (Argentinië).

]]>
Leren omgaan met vredehttp://www.unesco-vlaanderen.be/1999/8/1/leren-omgaan-met-vredeSun, 01 Aug 1999 02:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/1999/8/1/leren-omgaan-met-vredeUNESCO's gemeenschapscentra brengen de vredescultuur naar de dagdagelijkse realiteit van de Palestijnse jongeren.

In februari 1998 richtte UNESCO, met de financiële steun van Groot-Brittannië en de medewerking van de plaatselijke autoriteiten, gemeenschapscentra voor jongeren op in Gaza en Nablus. Bedoeling is de jongeren creatief te leren omgaan met hun (vrije) tijd, en om hen de basisprincipes van de vredescultuur bij te brengen.

Jarenlang werden de Palestijnse jongeren bijna dagelijks geconfronteerd met Israëlische soldaten. Geweld was een onderdeel van hun bestaan. Veel scholen werden tijdens die periode gesloten met als gevolg dat veel jong volwassenen er vandaag weinig geschoold en werkloos zijn.

"Het doel van de gemeenschapscentra, is de sociale rehabilitatie van de jongeren. Ze brengen ook potentiële werknemers en werkgevers bij elkaar" legt Dr. Omar Massalha, Directeur van UNESCO's Eenheid voor Steun aan het Palestijnse Volk, uit.

Behoeften

In het centrum in Gaza worden bijvoorbeeld een aantal opleidingen gegeven. "In het begin boden we cursussen in computervaardigheden, pottenbakken, glasschilderen..." vertelt Iyad Nasr, een van de begeleiders die in het centrum werkt, "al snel beseften we dat sommige van die opleidingen helemaal niet overeen kwamen met de behoeften van de jongeren. Cursussen als pottenbakken en glasschilderen zijn heel duur vanwege de benodigde grondstoffen en materialen, en bovendien zit niemand op die producten te wachten. Daarom bouwden we onze informaticaopleidingen verder uit, en lanceerden we cursussen fotografie en videofilm. De jongeren vinden het leuk, en ze kunnen er wat mee aanvangen. Veel mensen willen wel een film van hun huwelijk of zo, dat biedt kansen aan onze studenten, vooral de meisjes, want vaak is het zo dat enkel meisjes op zulke plechtigheden worden toegelaten. Jongens mogen er enkel bij zijn als ze familie zijn." Deze ervaring bewijst eens te meer dat "je de cultuur en de gemeenschap van een volk moeten kennen, als je de mensen wil helpen."

Gemeenschapszin

Een andere prioriteit van de centra is de jongeren een sociaal bewustzijn bijbrengen en hen te leren een goede relatie op te bouwen met hun gemeenschap. Tijdens de 'intifada' was een deel van het jongeren geweld ook tegen hun eigen gemeenschap gericht. "Een groot deel van de bevolking was gedesoriënteerd door al het geweld. Ze verloren ook voeling met hun eigen gemeenschap en gooiden bij manier van spreken soms letterlijk hun eigen ruiten in" verklaart Laetitia Bucaille, politiek wetenschapper en auteur van "Gaza, the violence of peace".

"De centra helpen de jongeren om hun zelfvertrouwen terug te vinden en terug deel uit te maken van een gemeenschap" aldus Veronique Dauge, die UNESCO vertegenwoordigde in de Palestijnse Autonome Gebieden. "Momenteel lopen er verschillende workshops die jongeren leren om activiteiten te organiseren in samenwerking met plaatselijke verenigingen." Rond bepaalde gevoelige maatschappelijke thema's zoals vroege huwelijken worden regelmatig rondetafels georganiseerd.

Open

Maar de centra houden het niet enkel bij hun eigen programma. Ze staan ook open voor initiatieven van de plaatselijke bevolking zelf. Zo wordt er in het centrum van Gaza twee keer per week een avond rond Engelse literatuur georganiseerd door een vereniging die moeite had om een vaste ontmoetingsplaats te vinden. Op die manier groeien de centra uit tot een ontmoetingsplaats waar zowel mannen als vrouwen terecht kunnen en waar dialoog centraal staat. Dat is niet vanzelfsprekend in een gebied als de Gaza Strook.

Toekomst

Tot nu toe doorliepen al 140 jongeren een cursus, en namen er meer dan 500 deel aan seminaries. Een positieve balans, maar zeker geen eindpunt. Hana Chawa die het centrum leidt, is al volop bezig met het plannen van nieuwe projecten: "de komende maanden willen we een interactieve database met jobaanbiedingen op poten zetten, we willen jongeren ook helpen bij het vinden van een job door hen te helpen bij het opstellen van hun cv en hen raad te geven over hoe je een jobgesprek het best aanpakt. Jongeren zullen zich bij ons ook kunnen inschrijven in een databank die bedrijfsleiders, op zoek naar een werknemer, kunnen raadplegen. Zoiets bestaat nog nergens in de Gaza Strook."

]]>