UNESCO Platform Vlaanderen, thema "ver"http://www.unesco-vlaanderen.be2016-05-24T17:14:31Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "ver"http://www.unesco-vlaanderen.benlOnderwijs kan niet wachtenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/24/onderwijs-kan-niet-wachtenTue, 24 May 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/24/onderwijs-kan-niet-wachtenOp de humanitaire VN-top is een fonds voorgesteld dat hoopt meer middelen te kunnen investeren in het onderwijs van kinderen en jongeren in noodsituaties.

Onderwijs kan niet wachten

Unesco directeur-generaal Irina Bokova reageert verheugd op de oprichting van Education Cannot Wait, een nieuw fonds voor onderwijs in noodsituaties. Het fonds is op 23 mei 2016 voorgesteld tijdens een zitting van de World Humanitarian Summit in Istanboel.

"Er zijn dringend uitzonderlijke maatregelen nodig om te voldoen aan de onderwijsbehoeften van miljoenen kinderen en jongeren waarvan de toekomst wordt gehypothekeerd door conflicten, ontheemding en natuurrampen," zei Bokova. "Dit fonds sluit aan bij de ambitie van Agenda 2030 om iedereen kwaliteitsvol onderwijs te bieden, zelfs in de moeilijkste omstandigheden."

Het onmiddellijke doel van het fonds is om de komende vijf jaar 3,85 miljard dollar in te zamelen om de 13,6 miljoen kinderen te bereiken van wie het onderwijs is verstoord door conflicten en andere humanitaire noodsituaties. De verwachting is dat het fonds 75 miljoen kinderen en jongeren zal bereiken tegen 2030. Een kwart van de kinderen van schoolgaande leeftijd woont in een land waar een conflict woedt. Het gaat om zo'n 500 miljoen kinderen die school missen, weinig kwaliteitsvol onderwijs krijgen of het risico lopen voortijdig te stoppen met school.

Onderwijs in noodsituaties blijft schromelijk ondergefinancierd door de internationale gemeenschap. Er gaat minder dan 2% van de humanitaire hulp naar toe. "Om te kunnen voldoen aan de immense behoeften, zouden we er naar moeten streven om 10% van alle humanitaire noodhulp te spenderen aan onderwijs in noodsituaties," zei Bokova. Ze wees er op dat de Europese Unie zich geëngageerd heeft voor een stijging naar 4%.

Unesco zal mee bepalen hoe het fonds werkt. De Organisatie coördineert voor de Verenigde Naties de inspanningen voor Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4 om "gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs te verzekeren en levenslang leren voor iedereen te bevorderen".

In de aanloop naar de humanitaire VN-top verscheen er een beleidsnota onder de titel No More Excuses. Daarin staat te lezen dan slechts de helft van de kinderen die op de vlucht zijn, basisschool lopen en dat slechts een kwart van de adolescenten op de vlucht secundair onderwijs volgt.


]]>
Conferentie over cultureel erfgoed onder vuurhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/19/conferentie-over-cultureel-erfgoed-onder-vuurThu, 19 May 2016 03:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/19/conferentie-over-cultureel-erfgoed-onder-vuurUnesco organiseert een conferentie over de moedwillige vernietiging van cultureel erfgoed tijdens conflicten op 9 en 10 juni 2016 in Brussel.

Conferentie over cultureel erfgoed onder vuur

De voorbije jaren is cultureel erfgoed steeds vaker het doelwit van alsmaar driestere aanvallen. De vervolging van mensen omwille van culturele of religieuze redenen in combinatie met de systematische vernietiging van hun cultureel erfgoed ontketende een culturele zuivering die ongezien is in de recente geschiedenis. Het feit dat de culturele diversiteit in de betrokken regio's onder vuur ligt, stelt grote problemen op humanitair vlak en inzake veiligheid.

De bescherming van culturele diversiteit kan bijdragen aan het herstel van de sociale cohesie en biedt kansen voor het oplossen van crisissen, met name bij langdurige conflicten. Respect voor culturele diversiteit is ook essentieel voor verzoening, nationale dialoog en wederopbouw. Het herstel van het erfgoed, de beoefening van tradities, maar ook de versterking van de cohesie door middel van een inclusief sociaal weefsel dat de culturele diversiteit respecteert, kunnen bijdragen aan het herstel van veiligheid en vrede.

Om te bespreken hoe deze visie conflictpreventie en crisisbeheersing kan versterken, organiseert Unesco op 9 en 10 juni 2016 een conferentie in Brussel, in samenwerking met de Europese Unie en met de steun van de Vlaamse overheid.

Er komen verschillende onderwerpen aan bod die verband houden met de problematiek, waaronder: culturele diplomatie; de bescherming van culturele rechten tijdens langdurige conflicten; het potentieel van kunst en cultuur voor de bevordering van dialoog; cultuur als motor voor herstel, rehabilitatie en veerkracht; en samenwerking met de ordehandhaving voor de bescherming van culturele eigendommen.


]]>
Cultuur en de Duurzame Ontwikkelingsdoelenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/18/cultuur-en-de-duurzame-ontwikkelingsdoelenWed, 18 May 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/18/cultuur-en-de-duurzame-ontwikkelingsdoelenEen debat buigt zich over de vraag welke rol cultuur speelt in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de wereldwijde ontwikkelingsagenda bepalen.

Cultuur en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Africalia, een organisatie die Afrikaanse cultuur en kunst ondersteunt, organiseert samen met de Vlaamse Unesco Commissie, de Frans- en Duitstalige Belgische Commissie voor Unesco en het Unesco-Verbindingskantoor in Brussel, een debat tijdens de European Development Days (#EDD16).

Het debat "Culture, where art thou? In search of culture in the Sustainable Development Goals: from the UNESCO Convention 2005 to the 2030 Agenda for Sustainable Development" vindt plaats op donderdag 16 juni 2016 van 11u tot 12u15 in Tours et Taxi (zaal D6) in Brussel.

Het debat focust op de meerwaarde van een cultureel perspectief voor de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Vanuit Unesco zal onder meer ingegaan worden op internationale instrumenten zoals de Conventie voor de bescherming en de promotie van de diversiteit van cultuuruitingen (2005) en de Conventie voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed (2003). Ook de rol van cultuur in een post-conflict context zal aan bod komen.

Verschillende experts zullen het onderwerp in een panel bespreken, waaronder: Jyoti Hosagrahar (Unesco), Mercedes Giovinazzo (Interarts Foundation), Lynnette Micheni (PAWA254), Simone Cipriani (Ethical Fashion Initiative) en Dr. Nina Obuljen Koržinek (Institute for Development and International Relations in Zagreb). De moderatie van het debat is in handen van Gie Goris (MO* magazine).


]]>
VN door een onderwijsbril bekekenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/29/vn-door-een-onderwijsbril-bekekenFri, 29 Apr 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/29/vn-door-een-onderwijsbril-bekekenEen nieuwe website helpt leerkrachten en leerlingen secundair onderwijs om met de Verenigde Naties aan de slag te gaan in de klas.

VN door een onderwijsbril bekekenDe Vereniging voor de Verenigde Naties stelt een nieuwe website voor met allerlei informatie over de Verenigde Naties, gesneden op maat van het onderwijs. De website vvnindeklas.be is een realisatie van de werkgroep onderwijs van de VVN.

De website richt zich tot leraren (alle niveaus) en leerlingen secundair onderwijs. Het hart van de website is de rubriek Thema's waar men vanuit een thematische invalshoek kennis kan nemen met de boeiende werking van de Verenigde Naties. Elk van deze thematische fiches is geschreven door een (VN) expert en biedt de lezer een oriëntatie in de belangrijkste krijtlijnen van het thema. Aan elke fiche werden leerplandoelstellingen Lager Onderwijs, VOET(en) Secundair Onderwijs en relevante links en beeldmateriaal toegevoegd. De VVN werkgroep onderwijs wil deze rubriek de komende jaren verder uitbouwen tot een heus archief aan thematische fiches.

De rubriek Downloads biedt recente onderwijspublicaties van de VVN aan. De rubriek Projecten geeft meer info over recente projecten van de werkgroep onderwijs VVN en de rubriek UN4YOU geeft een overzicht van wat de VN zoal te bieden heeft.

De inspiratie voor de website vond de VVN werkgroep onderwijs bij een onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut dat uitwees dat de kennis over het reilen en zeilen binnen de internationale samenleving een belangrijke voorspeller is van het vredesengagement van jongeren. Wie meer aandacht heeft voor buitenlands nieuws, blijkt positievere vredesattituden te hebben.


]]>
Unesco en Europese Commissie bespreken samenwerkinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/8/unesco-en-europese-commissie-bespreken-samenwerkingFri, 08 Apr 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/8/unesco-en-europese-commissie-bespreken-samenwerkingBeide partners willen nauwer samenwerken voor de bescherming van cultureel erfgoed en de bestrijding van radicalisering.

Unesco en Europese Commissie bespreken samenwerkingIrina Bokova, directeur-generaal van Unesco, had een ontmoeting met Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, in Brussel op 6 april 2016. Ze bespraken een aantal actuele thema's zoals de bescherming van cultureel erfgoed in conflictsituaties, onderwijs voor vluchtelingen en de strijd tegen radicalisering van jongeren.

"De rol van Unesco is essentieel voor de bescherming van cultureel erfgoed en voor het bestrijden van gewelddadig extremisme dat in veel samenlevingen een opmars kent," zei Bokova. "De kracht van Unesco ligt in haar interdisciplinaire benadering die essentieel is voor het realiseren van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling die is aangenomen door de Verenigde Naties."

"We zijn reeds lang actief in Syrië, Libanon en Jordanië op het vlak van onderwijs en cultuur. Onze prioriteit is gericht op jongeren. We moeten veel meer doen om te investeren in de opleiding van jonge mensen, om hun competenties te ontwikkelen en te helpen om hen het belang van de geschiedenis en het cultureel erfgoed te doen begrijpen," aldus Bokova.

Bescherming van cultureel erfgoed

Verwijzend naar de bescherming van cultureel erfgoed, benadrukte Juncker het belang van de nieuwe EU-richtlijnen met betrekking tot de bestrijding van de illegale handel in cultuurgoederen door het harmoniseren van maatregelen bij invoer.

"We moeten krachtige maatregelen en strengere, meer bindende regels vastleggen. Europa moet meer verantwoordelijk opnemen en een rol op dit gebied spelen," verklaarde Juncker. "We onderschatten vaak de culturele dimensie in het Midden-Oosten, in Syrië, in Irak, en het fundamentele belang ervan voor toekomstige generaties."

Onderwijs voor vluchtelingen

De directeur-generaal van Unesco en de voorzitter van de Europese Commissie spraken ook over culturele en religieuze onverdraagzaamheid en de bedreiging van de culturele diversiteit in het Midden-Oosten die leiden tot vervolging en gewelddadig extremisme. Juncker wees daarbij op het grote belang van onderwijs voor jongeren, met name voor Syrische en Iraakse vluchtelingen. Hij verklaarde dat de Europese Commissie 6 miljard euro heeft toegewezen om de opleiding van vluchtelingen te ondersteunen.

Irina Bokova en Jean-Claude Juncker zijn overeengekomen om nog nauwer samen te werken, met het oog op het versterken van de strategische partnerschap tussen Unesco en de Europese Commissie. Met name op het vlak van de bescherming van cultureel erfgoed, de strijd tegen de handel in cultuurgoederen, en het secundair onderwijs om radicalisering tegen te gaan en professionele competenties te ontwikkelen.

]]>
Vijfde editie Internationale Jazzdaghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/6/vijfde-editie-internationale-jazzdagWed, 06 Apr 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/6/vijfde-editie-internationale-jazzdagTalloze concerten en een uitzending vanuit het Witte Huis vieren het in Amerika ontstane muziekgenre. Ook in ons land zijn evenementen gepland.

Vijfde editie Internationale JazzdagDe vijfde jaarlijkse Internationale Jazzdag wordt wereldwijd gevierd op 30 april 2016. De Amerikaanse president Barack Obama en first lady Michelle Obama ontvangen het vijfde International All-Star Global Concert in het Witte Huis op 29 april. De Amerikaanse zender ABC zal een special van een uur over het concert uitzenden op 30 april. De special zal eveneens te zien zijn op de websites van de Verenigde Naties, Unesco, het Amerikaanse State Department en het Witte Huis. Het concert brengt een brede waaier van uitzonderlijk muzikanten bijeen om de jazz te vieren.

De volgende artiesten zullen aantreden op het concert: Joey Alexander, Terence Blanchard, Kris Bowers, Dee Dee Bridgewater, Till Brönner, Terri Lyne Carrington, Chick Corea, Jamie Cullum, Kurt Elling, Aretha Franklin, Robert Glasper, Buddy Guy, Herbie Hancock, Jimmy Heath, Dave Holland, Zakir Hussain, Al Jarreau, Diana Krall, Lionel Loueke, Hugh Masekela, Christian McBride, John McLaughlin, Pat Metheny, Marcus Miller, James Morrison, Danilo Pérez, Rebirth Brass Band, Dianne Reeves, Lee Ritenour, Wayne Shorter, Esperanza Spalding, Sting, Trombone Shorty, Chucho Valdés en Ben Williams. John Beasley is de Musical Director van de avond.

"Jazz is geboren in de Verenigde Staten en verspreide zich wereldwijd als muziek van tolerantie, vrijheid en menselijke waardigheid. Daarom creëerde Unesco de Internationale Jazzdag. Het is een evenement dat er ons aan herinnert dat jazz meer dan muziek is - het is een universele boodschap van vrede met ritme en betekenis," aldus Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco.

Ter gelegenheid van de Internationale Jazzdag zal het Thelonius Monk Institute of Jazz 'Math, Science and Music' lanceren: een online educatief platform met onder meer curricula, games en apps die muziek gebruiken om kinderen en jongeren wiskunde en wetenschappen aan te leren.


]]>
UNESCO info 97http://www.unesco-vlaanderen.be/2016/3/3/unesco-info-97Thu, 03 Mar 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/3/3/unesco-info-97O.a. aandacht voor het programma van Unesco voor de komende jaren, de impact van de Organisatie door de jaren heen en Vlaamse steun en expertise voor internationale projecten.

UNESCO info 97Lidstaten bevestigen rol Unesco bij internationale inspanningen voor duurzame ontwikkeling: De Algemene Conferentie werd opgeschrikt door de bloedige aanslagen in Parijs maar onderstreepte het belang van de Organisatie in dergelijke moeilijke tijden.

Naar een mondiaal kader voor de erkenning van kwalificaties hoger onderwijs? Minister van Onderwijs Hilde Crevits stelt voor dat Unesco een mondiaal kader uitwerkt voor de erkenning van hoger onderwijskwalificaties. Ze lanceerde het voorstel bij de start van de Algemene Conferentie van de Organisatie.

Reflectie ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Unesco: Forest Whitaker, speciale gezant van Unesco voor vrede en verzoening, staat stil bij de verjaardag van de Organisatie.

Unesco nam het voortouw in de strijd tegen racisme: Vrede opbouwen in de menselijke geest - dat is de taak van Unesco. Mission: Impossible? Niet noodzakelijk. Een nieuw project zoekt het uit en de leider ervan illustreert met het voorbeeld van de bijdrage van Unesco aan de strijd tegen racisme.

Unesco als voortrekker voor onderwijs: Als onderwijs de dag van vandaag wordt beschouwd als een essentieel instrument om ontwikkeling te bevorderen, dan is dat in grote mate te danken aan Unesco.

Op zoek naar de impact van Unesco's boekenbeleid: Van bij haar oprichting had Unesco bijzondere aandacht voor het boek. De verspreiding ervan zou helpen bij de realisatie van haar doelstellingen. Maar was dat wel zo en in welke mate slaagde ze in haar opzet?

Simulatie van internationaal diplomatiek overleg over erfgoed onder vuur: Leerlingen van Vlaamse en Nederlandse secundaire Unescoscholen buigen zich over erfgoed in conflictgebieden zoals Syrië en Irak.

Vlaanderen selecteert drie projecten voor Vlaams UNESCO Trustfonds: In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Unesco kent de Vlaamse regering middelen toe aan drie projecten die Vlaamse expertise internationaal uitdragen.

Unesco blij met klimaatakkoord: Reactie op de uitkomst van de klimaattop in Parijs en terugblik op de rol van Unesco op de conferentie.

Evoluties op de wereldwijde cultuurmarkt: In 2005 nam Unesco een conventie aan met als doel een divers(er) cultuuraanbod te waarborgen. Slaagt het verdrag in dat opzet? Een rapport evalueert het voorbije decennium.


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Unesco blij met klimaatakkoordhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/14/unesco-blij-met-klimaatakkoordMon, 14 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/14/unesco-blij-met-klimaatakkoordReactie op de uitkomst van de klimaattop in Parijs en terugblik op de rol van Unesco op de conferentie.

Unesco blij met klimaatakkoord

Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, is verheugd met het akkoord dat is gesloten op de klimaatconferentie in Parijs (COP21) op 12 december 2015. "Afgezien van dit ambitieus en evenwichtig akkoord, heeft COP21 momentum gecreëerd voor het veranderen van de gedachten en om mensen voor te bereiden op de economische en levensstijl veranderingen die we allemaal moeten maken om het menselijk leven op aarde te behouden," aldus Bokova. "Het veranderen van gedachten, niet het klimaat," was het motto waarmee Unesco naar de klimaatconferentie trok. De programma's en de expertise van de Organisatie werden voorgesteld tijdens verschillende evenementen. Zo werd het potentieel benadrukt van natuur- en sociale wetenschappen, onderzoek van de oceaan, onderwijs en cultuur om tot nieuwe benaderingen van ontwikkeling te komen met het oog op het realiseren van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Enthousiasme en engagement vasthouden

"De klimaatconferentie in Parijs zorgde voor een nieuwe wereldwijde bewustwording en bracht een ongekende inzet op gang voor de bescherming van de planeet door middel van solidariteit en gezamenlijk actie," zegt Bokova. "Het is in die geest dat we Agenda 2030 moeten uitvoeren. We moeten gedachten veranderen, niet het klimaat, met behulp van onderwijs, wetenschappelijke samenwerking, kritisch denken en debatten die worden mogelijk gemaakt door de vrijheid van meningsuiting en informatie die we wereldwijd bevorderen. Dit is één agenda voor een betere toekomst voor ons allemaal."

De directeur-generaal wijst erop dat COP21 slechts een stap op de weg is naar het beperken van de schade die menselijke activiteit veroorzaakt heeft aan het milieu. Unesco kijkt er naar uit om met haar lidstaten samen te werken om gecoördineerde internationale actie te ondersteunen en op de basis te leggen voor meer vooruitgang op de volgende grote klimaatconferentie die in 2016 wordt gehouden in Marokko.

De bijdrage van Unesco

Tijdens de conferentie in Parijs bracht het Internationaal Hydrologisch Programma van Unesco (IHP), in samenwerking met het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), voorbeelden aan van hoe wetenschappelijke bevindingen om te zetten in beleidsmaatregelen en van hoe onderwijs kan helpen bij het vergroten van bewustzijn en het aandrijven van verandering.

Met tentoonstellingen en andere evenementen vergrootte de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van Unesco (IOC) het bewustzijn over de noodzaak om de oceanen op te nemen in het beleid aangaande het klimaat. De oceanen vormen immers, samen met bossen, de grootste leverancier van zuurstof voor onze planeet en spelen een sleutelrol in de regulering van het wereldwijd klimaatsysteem.

Het Werelderfgoedcentrum en het Mens en Biosfeerprogramma (MAB) van Unesco organiseerden een dag die in het teken stond van Unesco-sites en hoe er op deze bijzondere plekken wordt omgegaan met de gevolgen van klimaatverandering. Er kwamen voorbeelden aan bod uit werelderfgoedsites, biosfeerreservaten en geoparken.

Unesco hield eveneens een conferentie die het perspectief van inheemse volken onder de aandacht bracht. Zo'n 400 miljoen mensen wonen in gebieden waar de gevolgen van de klimaatverandering reeds tastbaar zijn. Ze beschikken over traditionele methoden om ermee om te gaan. Unesco is ervan overtuigd dat hun stem moet gehoord worden en dat hun traditionele kennis waardevolle elementen bevat waar de rest van de wereld baat kan bij hebben in de ontwikkeling van nieuwe benaderingen om duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Doorheen 2015 heeft Unesco samengewerkt met de Franse overheid om COP 21 voor te bereiden. De Organisatie hield een top over de link tussen de economie en het klimaat in mei en een internationaal wetenschappelijk congres in juli onder de noemen "Onze gemeenschappelijk toekomst onder de klimaatverandering."


]]>
Unesco-topvrouw blij met historische resolutie over jongerenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/11/unesco-topvrouw-blij-met-historische-resolutie-over-jongerenFri, 11 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/11/unesco-topvrouw-blij-met-historische-resolutie-over-jongerenDe VN-Veiligheidsraad neemt een resolutie aan over de bijdrage van jongeren aan vrede en veiligheid.

Unesco-topvrouw blij met historische resolutie over jongerenIrina Bokova, directeur-generaal van Unesco, reageerde op 10 december 2015 verheugd op het nieuws dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie heeft aangenomen over jongeren, vrede en veiligheid. Jordanië nam het initiatief voor Resolutie 2250 die de essentiële rol onderstreept van jonge vrouwen en mannen in het opbouwen van vrede en het tegengaan van de opkomst van gewelddadig extremisme.

"Ik juich de visie van Jordanië toe die ertoe heeft geleid dat de VN-Veiligheidsraad zich concentreert op de essentiële rol van jongeren in vredesopbouw," zei Bokova. "Dit is van vitaal belang voor inclusieve en duurzame ontwikkeling overal."

De resolutie komt er op een moment dat ongeveer 600 miljoen jonge vrouwen en mannen bijzonder kwetsbaar zijn. Ze leven in slechte omstandigheden, met inbegrip van conflictsituaties, zonder toegang tot goed onderwijs, maatschappelijk engagement of waardige werkgelegenheid.

"Dit is een mensenrechtencrisis, een ramp voor ontwikkeling en een gevaar voor de veiligheid," zei de directeur-generaal. "Daarom zet Unesco zich in om door middel van onderwijs gewelddadig extremisme te voorkomen en om jonge vrouwen en mannen te leren hoe ze online radicalisering kunnen tegengaan. We moeten onze inspanningen opvoeren om ervoor te zorgen dat jongeren hun rol kunnen opnemen in het opbouwen van vrede."


]]>
De waarde van culturele en creatieve industrieënhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/9/de-waarde-van-culturele-en-creatieve-industrieënWed, 09 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/9/de-waarde-van-culturele-en-creatieve-industrieënRapport geeft globaal overzicht van de bijdrage van 11 sectoren van culturele en creatieve industrieën aan de wereldeconomie.

De waarde van culturele en creatieve industrieënUnesco, de International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) en EY (vroeger Ernst & Young) hebben een rapport gepubliceerd over culturele en creatieve industrieën (CCI): Cultural Times - the First Global Map of Cultural and Creative Industries. Het is op 3 december 2015 voorgesteld op de hoofdzetel van Unesco in Parijs.

Volgens het rapport genereren CCI zo'n 2 miljard euro per jaar, goed voor 3% van het mondiale bbp. De sector stelt 29,5 miljoen mensen te werk, of 1% van de actieve wereldbevolking. De inkomsten van CCI liggen hoger dan die van de telecomdiensten en er werken meer mensen dan in de auto-industrie van Europa, Japan en de Verenigde Staten samen.

De studie past bij de inspanningen van Unesco om meer data en sterkere indicatoren te leveren over de rol van cultuur bij de ontwikkeling van de samenleving. Tevens weerspiegelt het rapport de diversiteit waar de Unesco-conventie voor de bescherming en bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen van 2005 voor staat.

Het rapport analyseert 11 CCI-sectoren in Azië-Pacific, Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten: reclame, architectuur, boeken, games, films, muziek, kranten en tijdschriften, podiumkunsten, radio, tv en beeldende kunst.


Download Cultural Times - the First Global Map of Cultural and Creative Industries

Download een samenvatting van Cultural Times - the First Global Map of Cultural and Creative Industries

]]>
Unesco topvrouw op klimaattophttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/7/unesco-topvrouw-op-klimaattopMon, 07 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/7/unesco-topvrouw-op-klimaattopPleidooi voor een sterk klimaatplan en een brede betrokkenheid bij de uitvoering ervan.

Unesco topvrouw op klimaattopIrina Bokova, directeur-generaal van Unesco, maakte een statement tijdens een persconferentie op de klimaattop in Parijs (COP21) op vrijdag 4 december 2015. De topvrouw van de Organisatie dringt aan op een stevig klimaatplan dat vervolgens loyaal moet worden uitgevoerd door alle betrokken.

"We weten allemaal dat als we onze mentaliteit niet wijzigen en ons consumptiegedrag niet aanpassen, het zeer moeilijk zal zijn om de beslissingen uit te voeren die deze conferentie zal nemen. Unesco heeft het voortouw genomen op dit gebied," aldus Bokova.

Over de band tussen Unesco en COP21, zei ze dat de Organisatie sterk inzet op het bevorderen van educatie voor duurzame ontwikkeling en educatie voor de klimaatverandering. Unesco deed ook werk op andere gebieden dat relevant is voor de klimaattop, zoals omtrent waterbeheer en het bevorderen van de kennis en de duurzame ontwikkeling van de oceanen.

De directeur-generaal drukte ook haar bezorgdheid uit over hoe de klimaatverandering nu reeds schadelijke gevolgen heeft voor tal van werelderfgoedsites, waaronder mariene gebieden.


]]>
Unesco is pleitbezorger van de oceanenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/3/unesco-is-pleitbezorger-van-de-oceanenThu, 03 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/3/unesco-is-pleitbezorger-van-de-oceanenOp de klimaattop in Parijs zet Unesco zich in om ervoor te zorgen dat de onderhandelaars voldoende aandacht besteden aan het belang en de rol van de oceanen.

Unesco is pleitbezorger van de oceanenTijdens de grote klimaattop (COP21), die plaatsvindt van 30 november tot 11 december 2015 in Parijs, werpt de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van Unesco zich op als pleitbezorger van de oceanen. Het duurzaam beheer ervan moet voldoende aan bod komen om te kunnen spreken van een succesvol akkoord over hoe we omgaan met klimaatverandering.

Ondanks het feit dat de oceanen één van de twee belangrijkste leveranciers van zuurstof zijn, naast bossen, en een belangrijke regulator van het wereldwijde klimaatsysteem, kwamen ze tot nu toe relatief weinig aan bod in de gesprekken over klimaatverandering. De IOC wil deze trend keren door het leveren van expertise op niet minder dan een dozijn gezamenlijke tentoonstellingen en evenementen tijdens de COP21.

De IOC is de enige organisatie binnen het systeem van de Verenigde Naties die volledig gewijd is aan de oceaanwetenschappen in alle oceaanbassins van de wereld. Tijdens de klimaattop zal ze het belang van de oceaanwetenschappen de de observatie van de oceaan beklemtonen. De IOC coördineert internationale wetenschappelijke samenwerking om ervoor te zorgen dat de beste wetenschappelijke kennis leidt tot de juiste begrip van de klimaatverandering. Ze is verantwoordelijk voor internationale afspraken rond data management, voor het ontwikkelen en invoeren van systemen voor vroegtijdige waarschuwing voor natuurrampen zoals tsunami's en voor het verlenen van bijstand voor de uitvoering van strategieën die gericht zijn op het aanpassen aan, en het beperken van de impact van, de gevolgen van de klimaatverandering.

De bijdrage van de IOC aan de klimaattop zal het meest zichtbaar zijn tijdens drie grote evenementen:

The Ocean and Climate Forum (3 december 2015) stelt de gemeenschappelijke doelstellingen voor van alle betrokkenen op de klimaattop die begaan zijn met de oceaan. Er is ook een interactief debat met verschillende belanghebbenden - wetenschappers, jongeren, economische actoren en besluitvormers - over hoe de oceaan zowel een onderdeel is van, als een mogelijke oplossing voor, de klimaatverandering.

The Oceans Day at COP21 (4 december 2015) zal voortbouwen op de aanbevelingen en oplossingen die zijn voorgesteld op The Ocean and Climate Forum om op hoog niveau de politieke aandacht te vestigen op de noodzaak om tot een ambitieus akkoord te komen, om succesvolle voorbeelden voor te stellen van beleidsmaatregelen inzake de oceaan en het klimaat, en om specifieke aanbevelingen te doen om de oceanen en de klimaatagenda vooruit te helpen.

The Ocean and Climate Moment (10 december) zal fungeren als een follow-up van alle wetenschappelijke evenementen met betrekking tot de oceanen op COP21. Vertegenwoordigers van de deelnemende landen en VN-agentschappen, alsook internationale wetenschappelijke deskundigen en maatschappelijke actoren, worden er herinnerd aan de belangrijkste wetenschappelijke aanbevelingen voor het nemen van beleidsmaatregelen die tijdens de klimaattop zijn voorgesteld.

"De oceaan is een bron van duurzame oplossingen voor de klimaatverandering. Ons doel is om deze oplossingen onder de aandacht te brengen en te ijveren voor de uitvoering ervan,"zei Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco op Wereld Oceanen Dag. "De gezondheid van de oceaan is niet optioneel, het is de enige weg vooruit. Onze toekomst hangt ervan af."


]]>
Troeven van de conventie culturele diversiteithttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/1/troeven-van-de-conventie-culturele-diversiteitTue, 01 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/1/troeven-van-de-conventie-culturele-diversiteitMasterclass in Antwerpen stelt de Unesco-conventie van 2005 voor en onderzoekt het potentieel ervan voor het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen.

Troeven van de conventie culturele diversiteitAan de Universiteit Antwerpen wordt op dinsdag 15 december 2015 een masterclass gehouden over de Unesco-conventie voor de bescherming en de promotie van de diversiteit van cultuuruitingen. De masterclass richt zich tot cultuurprofessionals, studenten en beleidsmedewerkers.

Motor voor duurzame ontwikkeling

De Conventie voor de bescherming en de promotie van de diversiteit van cultuuruitingen is in 2005 aangenomen door de Algemene Conferentie van Unesco. Het verdrag stimuleert wereldwijd de creatie, productie en verspreiding van culturele goederen, diensten en activiteiten. Het uitgangspunt van de conventie is dat cultuur een drijfveer is van duurzame ontwikkeling.

De Conventie tracht een nieuw internationaal kader voor het beheer van cultuur te verwezenlijken door lidstaten aan te moedigen om culturele beleidslijnen en maatregelen in te voeren die o.a. creativiteit koesteren en de mobiliteit van culturele goederen en diensten vergemakkelijken; evenals cultuur te integreren in duurzame ontwikkelingsstrategieën en nationaal ontwikkelingsbeleid.

Conventie bekendmaken

België ratificeerde het verdrag in 2009 en het is in 2013 in werking gesteld. Niettemin lijkt er in Vlaanderen sindsdien nog niet veel gebeurd te zijn rond dit internationale instrument. Nochtans biedt de conventie een kader aan uitdagingen en kansen rond onderwerpen die wel degelijk leven in het maatschappelijk debat: omtrent de plaats en waarde van cultuur, omtrent de rol van cultuurbeleid en toekomstgezinde financieringsmodellen voor de culturele en creatieve sectoren.

Een aantal partners, waaronder de Unesco-leerstoel voor kritische erfgoedstudies en de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed (VUB) en FARO Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, organiseren in het najaar van 2015 en voorjaar van 2016 een reeks bijeenkomsten om aan alle mogelijke spelers en geïnteresseerden de kans te bieden om de Conventie van 2005 te leren kennen en het potentieel voor cultuurbeleid in het algemeen en erfgoedbeleid in het bijzonder te exploreren.

Programma masterclass

De eerste van drie bijeenkomsten is een masterclass met Vlaamse, Nederlandse en internationale experten terzake: em. prof. dr. Marc Vervenne (voorzitter Vlaamse Unesco Commissie), prof. dr. Annick Schramme (Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School) en prof. dr. Steven Van Uytsel (University of Kyushu, Fukuoka-shi, Japan) bieden opeenvolgend een introductie en reflectie op de Conventie van 2005 als internationaal juridisch en beleidsinstrument, haar ontstaansredenen en ontwikkeling sindsdien, en ze blikken ook vooruit vanuit de Vlaamse en internationale context. Bijzondere aandacht gaat uit naar het potentieel voor cultureel-erfgoedbeleid, in het bijzonder voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Prof. dr. Yvonne Donders (Professor International Human Rights and Cultural Diversity and Head of the Department of International and European Public Law at the Faculty of Law of the University of Amsterdam) gaat vervolgens als discussant met beide eerste sprekers in gesprek. En ook de deelnemers krijgen de kans om vragen en gedachten uit te wisselen. Jorijn Neyrinck (coördinator tapis plein - expertisecentrum immaterieel cultureel erfgoed en erfgoedparticipatie) modereert de gespreksnamiddag.

Op 25 januari 2016 volgt er een symposium in Brussel en op 3 maart 2016 een colloquium in 's-Hertogenbosch (Nederland).

De masterclass over de Unesco-conventie voor de bescherming en de promotie van de diversiteit van cultuuruitingen gaat door op 15 december 2015 van 14u tot 16u, met aansluitend netwerkmoment tot 16u30. Locatie: Universiteit Antwerpen, Klooster van de Grauwzusters - Promotiezaal, Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen

Deelname is gratis, maar de organisatoren vragen om in te schrijven via deze [link].

]]>
MUNESCO 2015: Simulatie van internationaal diplomatiek overleg over erfgoed onder vuurhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/11/17/munesco-2015-simulatie-van-internationaal-diplomatiek-overleg-over-erfgoed-onder-vuurTue, 17 Nov 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/11/17/munesco-2015-simulatie-van-internationaal-diplomatiek-overleg-over-erfgoed-onder-vuurLeerlingen van Vlaamse en Nederlandse secundaire Unescoscholen buigen zich over erfgoed in conflictgebieden zoals Syrië en Irak.

MUNESCO 2015: Simulatie van internationaal diplomatiek overleg over erfgoed onder vuur

Het Unesco Platform Vlaanderen, de Vlaamse Unesco Commissie en UC Leuven-Limburg organiseren de eerste Vlaams-Nederlandse MUNESCO voor met Unesco geassocieerde scholen van woensdagavond 18 november tot vrijdagmiddag 20 november 2015 in Leuven. Dat gebeurt in samenwerking met Stad Leuven, De Haagse Hogeschool en de Nationale Unesco Commissie van Nederland.

MUNESCO staat voor Model UNESCO: een simulatie waarbij leerlingen in de huid kruipen van vertegenwoordigers van een toegewezen land en onderhandelen met collega's van andere landen. Ze behandelen een case volgens de geldende diplomatieke spelregels.

Er nemen 63 leerlingen van 6 Vlaamse en 10 Nederlandse secundaire scholen deel aan de MUNESCO. Ze kruipen in de huid van ambassadeur, adjunct-ambassadeur, journalist of vertegenwoordiger van een organisatie zoals een internationale NGO, een museum, een veilinghuis enz.

De MUNESCO staat in het teken van de manier waarop er met erfgoed wordt omgegaan in conflictgebieden zoals Syrië en Irak. Werelderfgoed wordt er letterlijk in het vizier genomen en tot puin herleid. Archeologische sites en musea worden er, dixit UNESCO, op 'industriële schaal' geplunderd om te worden verkocht op de illegale markt.

De situatie in Syrië en Irak noopt tot een bijeenkomst van het Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Country of Origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation. Elke school vertegenwoordigt een land en de ambassadeurs en hun adjuncten gaan onderhandelen over een resolutie die het probleem aan de kaak stelt en er een oplossing voor aanreikt. Hun debatten worden gevolgd door journalisten die er verslag over uitbrengen en door vertegenwoordigers van internationale NGO's en andere betrokken organisaties die vanuit hun expertise trachten te wegen op de gesprekken en het eindresultaat.

Hogeschoolstudenten van UC Leuven-Limburg (UCLL) en de Haagse Hogeschool begeleiden de simulatie. Het internationale karakter van de MUNESCO wordt versterkt doordat ook studenten van de Postgraduate International Educating Class (PIEC) van UCLL rollen opnemen in de oefening.

Het UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet) is een van de grootste internationale schoolnetwerken. Scholen die actief zijn in het ASPnet onderscheiden zich door een uitgesproken engagement voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en voor het toepassen van innovatieve onderwijsmethoden. Vertrekkend vanuit de idealen van Unesco streven ze ernaar om leerlingen beter voor te bereiden op een actief burgerschap in een steeds complexer wordende samenleving die alsmaar sneller evolueert.


Het verloop van de MUNESCO is te volgen via de Facebookgroep MUNESCO Leuven 2015: https://www.facebook.com/groups/1025391074159661/

]]>
De oceaan ontsluitenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/11/3/de-oceaan-ontsluitenTue, 03 Nov 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/11/3/de-oceaan-ontsluiten10 jaar UNESCO/IOC Projectkantoor voor IODE in Oostende

De oceaan ontsluiten

De Vlaamse regering besloot in 1999 om een duurzaam partnerschap aan te gaan met Unesco op het vlak van de natuurwetenschappen. Dat leidde tot de oprichting van het Flanders-UNESCO Science Trust fund (FUST). Dit fonds laat toe om op een structurele wijze wetenschappelijke programma's van Unesco te ondersteunen die aansluiten bij een aantal gemeenschappelijk bepaalde prioriteiten. Een belangrijk deel van de middelen van dit trustfonds gaan naar activiteiten van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van Unesco: wereldwijd het belangrijkste orgaan inzake oceaanwetenschappen en van essentieel belang voor het oplossen van mondiale problemen zoals de klimaatverandering.

In 2005 werd de samenwerking tussen Vlaanderen en de IOC nog opgevoerd met de opening van het UNESCO/IOC Project Office for IODE in Oostende. Dit centrum is in de eerste plaats een opleidingscentrum waar data- en informatiebeheerders uit voornamelijk ontwikkelingslanden de nodige kennis en vaardigheden komen opdoen om te functioneren in de internationale context van de oceanografie en de zeewetenschappen. Het is tevens een ontmoetingsplaats voor onderzoekers om gemeenschappelijke projecten uit te werken en nieuwe technologieën en ontwikkelingen uit te testen.

Deze publicatie verschijnt ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het UNESCO/IOC Project Office for IODE in Oostende. Het projectkantoor bevordert de operationele ontwikkeling van het International Oceanographic Data and Information Exchange (IODE) programma van de IOC. Het IODE-programma is sinds 1961 actief om de internationale uitwisseling van oceanografische data en informatie te bevorderen. Het stimuleert betrokken onderzoekers en instellingen om gebruik te maken van gemeenschappelijke standaarden die de uitwisseling van gegevens gemakkelijker maken en het zorgt ervoor dat lidstaten de nodige capaciteiten verwerven om op internationale schaal te kunnen meedraaien in de uitwisseling van gegevens en informatie en het voeren van onderzoek.

De brochure biedt een overzicht van de diensten die het IODE-programma levert aan de internationale wetenschappelijke gemeenschap en de rol van het projectkantoor daarin. Daarbij gaat het onder andere over het bevorderen van duurzaam kustbeheer, over het tijdig waarschuwen voor tsunami's, over het vergroten van onze kennis over de biodiversiteit in de oceanen en over het creëren van platformen om de toegankelijkheid en de uitwisseling van wetenschappelijke gegevens en kennis wereldwijd te verbeteren.

De komende jaren worden over de hele wereld opleidingscentra geopend naar het voorbeeld van het projectkantoor in Oostende. Deze centra zullen zich elk op een specifieke regio of taalgroep concentreren. Zo zal een veelvoud aan studenten kunnen worden opgeleid en kunnen de kennis en cursussen onderling gedeeld worden. Het projectkantoor zal de coördinatie van deze regionale opleidingscentra op zich nemen.


Download De oceaan ontsluiten - 10 jaar UNESCO/IOC Projectkantoor voor IODE in Oostende

Download Unlocking The Ocean - 10 Years UNESCO/IOC Project Office for IODE in Ostend

  • De brochure De oceaan ontsluiten - 10 jaar UNESCO/IOC Projectkantoor voor IODE in Oostende kan je gratis bestellen bij info@unesco-vlaanderen.be
]]>
Uitvoerende Raad beëindigdhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/10/23/uitvoerende-raad-beëindigdFri, 23 Oct 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/10/23/uitvoerende-raad-beëindigdDe Uitvoerende Raad beveelt nieuwe accenten aan om mee te werken aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Uitvoerende Raad beëindigdDe 58 leden van de Uitvoerende Raad hebben vandaag hun 197ste zitting afgesloten. De bijeenkomst bereidde de komende Algemene Conferentie van Unesco voor.

De Uitvoerende Raad bevestigde dat Unesco zich moet blijven inzetten voor onderwijs, in het bijzonder in het kader van de onlangs goedgekeurde VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en voor de uitvoering van de uitkomsten van het World Onderwijs Forum 2015.

Om de rol van Unesco in het verwezenlijken van de zogeheten 2030-agenda (de eerder genoemde Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zo goed mogelijk te vervullen, wil de Uitvoerende Raad een aantal nieuwe accenten leggen. Er moet worden geïnvesteerd in efficiënte activiteiten die aantoonbaar bijdragen tot de uitvoering van de 2030-agenda. Op het vlak van onderwijs moet een strategie worden uitgewerkt voor het tegengaan van gewelddadig extremisme. En er moet nog meer worden gewerkt aan het bevorderen van de bescherming van cultureel erfgoed en pluriformiteit in conflictgebieden.

De Uitvoerende Raad beveelt de Algemene Conferentie van Unesco eveneens aan om Kosovo te laten toetreden tot de Organisatie.

De aanstaande 38ste zitting van de Algemene Conferentie zal vertegenwoordigers van alle 195 Unesco-lidstaten bijeenbrengen in Parijs van 3 tot 18 november 2015. Bij deze gelegenheid zullen de lidstaten van de 70ste verjaardag van de Organisatie vieren met een Leaders Forum waarop een ongezien aantal van staatshoofden en regeringsleiders worden verwacht.

]]>
Kosovo kandidaat lidstaat Unescohttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/10/22/kosovo-kandidaat-lidstaat-unescoThu, 22 Oct 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/10/22/kosovo-kandidaat-lidstaat-unescoDe Uitvoerende Raad van Unesco zet het licht op groen voor een stemming over de toetreding van Kosovo tot de Organisatie.

Kosovo kandidaat lidstaat UnescoDe Uitvoerende Raad van Unesco, die momenteel plaatsvindt op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs, heeft op 21 oktober 2015 de aanbeveling geformuleerd dat de Algemene Conferentie van Unesco zou stemmen over de toetreding van Kosovo tot Unesco.

De 38ste zitting van de Algemene Conferentie van Unesco gaat door in Parijs van 3 tot 18 november 2015. Het is de tweejaarlijkse bijeenkomst van de lidstaten van de Organisatie die beslist over de programma's en het beleid van Unesco.

Bescherming van cultureel erfgoed

Unesco is sinds 2000 actief in Kosovo en legde zich tot op de bescherming van het cultureel erfgoed en de diversiteit. Het erfgoed van Kosovo vormt een belangrijke getuigenis van de eeuwenlange dialoog en het naast elkaar bestaan van verschillende culturen en gemeenschappen in de regio.

De Organisatie stuurde een aantal technische missies naar Kosovo, met name in maart 2003, april 2004 en mei 2005, om de de staat van instandhouding van monumenten en sites te beoordelen en om het bewustzijn te verhogen over de noodzaak van dringende actie om het behoud ervan te waarborgen.

Samen met UNMIK (Missie van de Verenigde Naties voor Interimbestuur in Kosovo) en de Raad van Europa organiseerde Unesco op 13 mei 2005 in Parijs een internationale donorconferentie voor de bescherming en het behoud van het cultureel erfgoed in Kosovo. Dit leidde tot financiële steun van Albanië, Bulgarije, Duitsland, Tsjechië, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Rusland, Turkije, de Verenigde Staten, en de Europese Unie.

Unesco coördineerde de wederopbouw en de restauratie van een aantal monumenten in Kosovo die gezamenlijk zijn ingeschreven op de Werelderfgoedlijst: het Dečani klooster, het Pec Patriarchaat, het klooster van Gracanica en de Bogorodica Ljeviska kerk van Prizren.

Het voorbije decennium gingen vertegenwoordigers van Unesco en UNMIK tientallen keer ter plaatse in Kosovo om de uitvoering van de herstelwerkzaamheden op te volgen en om de toestand van de werelderfgoedgebouwen inzake behoud en veiligheid te evalueren.

In de Uitvoerende Raad van Unesco zetelen 58 lidstaten van de Organisatie. De raad komt twee keer per jaar samen om de uitvoering van het programma en de begroting van Unesco te controleren. De Raad is eveneens belast met de voorbereiding van nieuw beleid.


]]>
Topvrouw Unesco in Brusselhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/9/17/topvrouw-unesco-in-brusselThu, 17 Sep 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/9/17/topvrouw-unesco-in-brusselDe directeur-generaal van Unesco zat samen met vertegenwoordigers van de EU en met de Vlaamse minister-president om te overleggen over gezamenlijke acties.

Topvrouw Unesco in BrusselIrina Bokova, directeur-generaal van Unesco, ontmoette op 15 september 2015 verschillende vertegenwoordigers van de Europese Unie in Brussel met het doel de samenwerking te versterken voor de bescherming van cultuur en onderwijs in noodsituaties.

Rol van Unesco

De directeur-generaal nam deel aan een openbare hoorzitting in het Europees Parlement, voorgezeten door Europarlementariër Silvia Costa, over "de rol van Unesco voor de bescherming en bevordering van culturele diversiteit," georganiseerd door de Commissie Cultuur en Onderwijs van het Europees Parlement .

De directeur-generaal benadrukte de samenwerking van Unesco met de Europese Unie, met name in de strijd tegen de illegale handel van cultuurobjecten, voor de bescherming van het cultureel erfgoed en bij hulpverlening noodsituaties.

Onderwijs voor vluchtelingen

"Met de steun van de Europese Unie, brengt Unesco onderwijs in vluchtelingenkampen in Jordanië, Syrië en Irak om zodoende een jonge bevolking, die zeer kwetsbaar is en een gemakkelijk doelwit van criminele groepen, te ondersteunen," zei Bokova. "Ik heb de impact van deze programma's op het terrein gezien, dit zijn de projecten die we kunnen dupliceren en opschalen."

De hoorzitting viel samen met de tiende verjaardag van de Unesco-conventie van 2005 over de bevordering en bescherming van de diversiteit van cultuuruitingen.

Positieve visie op culturele diversiteit

"Het is deze positieve visie van de culturele diversiteit die we allemaal moeten bevestigen, zeker nu we geconfronteerd worden met grote uitdagingen die Europa en de wereld schokken - de culturele zuivering in het Midden-Oosten, migratie en vluchtelingen, de identiteitscrisis in vele samenlevingen," zei Bokova. "Dit is een centraal element van de humanitaire en veiligheidscrisis - het doden van mensen en de verwoesting van erfgoed maken beide deel uit van dezelfde strategie, die tot doel heeft om het sociale weefsel van de samenleving te desintegreren."

De directeur-generaal van Unesco had eveneens een ontmoeting met Federica Mogherini, Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie, om pistes voor toekomstige samenwerking af te toetsen.

Cultuur en wetenschap in diplomatie

"Culturele diplomatie is een integraal onderdeel van ons gemeenschappelijk buitenlands beleid", zei de Hoge vertegenwoordiger. De directeur-generaal van Unesco benadrukte de noodzaak om zich te richten op onderwijs en cultuur om jongeren in landen, die getroffen zijn door crisissituaties, kansen op integratie in de samenleving en een toekomstperspectief te bieden.

Irina Bokova hield een bilaterale ontmoeting met Johannes Hahn, Europees commissaris voor het Europees nabuurschapsbeleid, om de noodzaak van een gezamenlijke actie om te reageren op de crisis in Syrië te benadrukken: "Het antwoord op een wereldwijde crisis moet eveneens wereldwijd zijn en verder gaan dan militaire actie. Unesco en de Europese Unie hebben veel met elkaar gemeen om te investeren in onderwijs en zodoende kansen te creëren." Commissaris Hahn beklemtoonde het potentieel van cultuur en cultureel erfgoed om nieuw vertrouwen te brengen en kansen te scheppen voor jongeren in kwetsbare situaties.

Irina Bokova en Carlos Moedas, Europees commissaris voor onderzoek en wetenschap, waren het eens over de mogelijkheden van wetenschapsdiplomatie om bruggen te bouwen tussen landen, met name "als de technologie groeit, zal de wetenschap steeds belangrijker worden voor de ontwikkeling van de samenleving. De EU en Unesco beschikken over een groot aantal projecten waarop kan worden verder gebouwd, gaande van samenwerking rond water tot wetenschappelijk onderwijs voor meisjes en vrouwen."

Samenwerking met Vlaanderen

Irina Bokova hield ook een bilaterale ontmoeting met Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering. Vlaanderen is een trouwe partner van Unesco. Beiden hernieuwden het engagement om zich gezamenlijk in te zetten voor de bescherming van cultureel erfgoed in conflictgebieden en beklemtoonden de noodzaak om een sterke boodschap van tolerantie en wederzijds begrip uit te dragen "tegen alle krachten die proberen om de mensheid te verdelen".


Download de toespraak van Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, op 15 september 2015 voor het Europees Parlement

]]>
Unesco sluit partnerschap voor betere erfgoedbescherminghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/7/7/unesco-sluit-partnerschap-voor-betere-erfgoedbeschermingTue, 07 Jul 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/7/7/unesco-sluit-partnerschap-voor-betere-erfgoedbeschermingUnesco heeft voortaan toegang tot de nieuwste satelliettechnologie om de toestand van erfgoed tijdens conflicten en na natuurrampen te evalueren.

Unesco sluit partnerschap voor betere erfgoedbescherming

Unesco en UNITAR (het VN-Instituut voor Opleiding en Onderzoek) hebben een overeenkomst gesloten om cultureel en natuurlijk erfgoed te beschermen met behulp van de meest recente geo-ruimtelijke technologieën. Het akkoord is ondertekend tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Werelderfgoedcomité in Bonn. De samenwerking steunt op het Operational Sattelite Applications Programme (UNOSAT) van UNITAR.

De organisaties zullen samenwerken tijdens conflictsituaties en na natuurrampen door hun expertise te delen en gezamenlijke acties voor preventie en het vergroten van knowhow op te zetten. Satellietbeelden zijn vaak de enige bron van objectieve informatie over de toestand van gebieden die zijn getroffen door een conflict of een natuurramp. Ze helpen de internationale gemeenschap om de situatie in te schatten en om noodmaatregelen te plannen. Zo publiceerde UNITAR-UNOSAT recent een verslag over de toestand van het cultureel erfgoed in Syrië. Dat bevestigde eerdere informatie over vernielingen uit verschillende officieuze bronnen.

Het akkoord maakt het ook mogelijk om gebruik te maken van de crowd-sourcing toepassing UN-ASIGN die recent nog succesvol werd gebruikt na de zware aardbevingen in Nepal. Het is een toepassing om foto's met een geo-tag te maken en te delen. De toepassing vergt weinig bandbreedte en kan helpen om zeer snel een beeld te krijgen van de toestand op het terrein na een natuurramp. Verder kunnen er onbemande vliegtuigen (UAV's) ingezet worden om schade aan gebouwen en sites in kaart te brengen. Beide partners zullen samen zoeken naar nieuwe oplossingen die kunnen leiden tot een beter beheer en een betere bescherming van culturele erfgoedsites.

De overeenkomst geldt als een schoolvoorbeeld van het soort van partnerschappen dat Unesco wil aangaan in het kader van de globale coalitie Unite for Heritage waarmee de Organisatie alle betrokkenen wil mobiliseren om de strijd aan te binden tegen de opzettelijke vernietiging van erfgoed, in het bijzonder in het Midden-Oosten.


]]>
Unesco wil betere bescherming van erfgoed in conflictgebiedenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/6/30/unesco-wil-betere-bescherming-van-erfgoed-in-conflictgebiedenTue, 30 Jun 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/6/30/unesco-wil-betere-bescherming-van-erfgoed-in-conflictgebiedenEen coalitie wil de strijd tegen illegale handel in cultuurgoederen stroomlijnen en regeringen en andere actoren mobiliseren voor erfgoedbescherming.

Unesco wil betere bescherming van erfgoed in conflictgebieden

Tijdens de 39ste zitting van het Werelderfgoedcomité van Unesco in Bonn heeft Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, op 29 juni 2015 een coalitie voorgesteld onder de noemer Unite for Heritage. De coalitie wil overheden en andere belanghebbenden mobiliseren in de strijd tegen de opzettelijke beschadiging van erfgoed, in het bijzonder in het Midden-Oosten.

Coördinatie en uitwisseling

"De dreiging is mondiaal en ons antwoord moet globaal zijn. Het vereist een betere coördinatie tussen nationale diensten en meer uitwisseling van informatie tussen de lidstaten," aldus Bokova. "Onze grootste uitdaging is om alle betrokkenen in deze strijd te laten samenwerken: politie, douanediensten, musea, regeringen, actoren uit de culturele, humanitaire en veiligheidssector, maatschappelijke organisaties en de media. We moeten nieuwe allianties creëren om de uitdagingen van het gewelddadig extremisme aan te pakken."

De coalitie is voorgesteld in aanwezigheid van de Iraakse minister van Toerisme en Erfgoed en van toplui van onder meer Interpol en de Internationale Raad van Monumenten en Sites (ICOMOS).

Veroordeling

Eerder op de dag nam het Werelderfgoedcomité een Verklaring aan die de "barbaarse aanvallen, het geweld en de misdaden" van de terreurbeweging IS tegen het cultureel erfgoed van Irak veroordeelde. Deze daden doen volgens de Verklaring denken aan andere hersenloze verwoestingen in Bamiyan, Timboektoe en elders.

Het Werelderfgoedcomité drukte eveneens grote bezorgdheid uit over de situatie van andere sites zoals Palmyra (Syrië) en de historische stad Sana'a (Jemen). De Verklaring roept op om in de toekomst de bescherming van erfgoed op te nemen in het mandaat van vredesmissies.

Publieke opinie

Tijdens een bezoek aan Bagdad in maart dit jaar lanceerde Bokova de sociale mediacampagne #Unite4Heritage waarmee Unesco de publieke opinie wil mobiliseren voor de bescherming van erfgoed. Unesco bracht ook alle toplui van de organisaties die betrokken zijn bij de strijd tegen de illegale handel in cultuurgoederen, bijeen om de uitvoering van VN-veiligheidsraadresolutie 2199 te bespoedigen. Die resolutie verbiedt de handel in cultuurgoederen van Syrië en Irak.

Unesco streeft ook naar meer samenwerking en een betere afstemming tussen haar zes cultuurconventies. Het gaat om de Conventie voor de bescherming van culturele eigendom in geval van een gewapend conflict (1954), de Conventie inzake de onrechtmatige invoer, uitvoer, of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen (1970), de Conventie voor de bescherming van het cultureel en natuurlijk werelderfgoed (1972), de Conventie voor de bescherming van cultureel onderwatererfgoed (2001), de Conventie voor de borging van immaterieel cultureel erfgoed (2003) en de Conventie voor de bescherming en de promotie van de diversiteit van cultuuruitingen (2005).


]]>