UNESCO Platform Vlaanderen, thema "jongeren"http://www.unesco-vlaanderen.be2015-12-11T11:01:52Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "jongeren"http://www.unesco-vlaanderen.benlUnesco-topvrouw blij met historische resolutie over jongerenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/11/unesco-topvrouw-blij-met-historische-resolutie-over-jongerenFri, 11 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/11/unesco-topvrouw-blij-met-historische-resolutie-over-jongerenDe VN-Veiligheidsraad neemt een resolutie aan over de bijdrage van jongeren aan vrede en veiligheid.

Unesco-topvrouw blij met historische resolutie over jongerenIrina Bokova, directeur-generaal van Unesco, reageerde op 10 december 2015 verheugd op het nieuws dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie heeft aangenomen over jongeren, vrede en veiligheid. Jordanië nam het initiatief voor Resolutie 2250 die de essentiële rol onderstreept van jonge vrouwen en mannen in het opbouwen van vrede en het tegengaan van de opkomst van gewelddadig extremisme.

"Ik juich de visie van Jordanië toe die ertoe heeft geleid dat de VN-Veiligheidsraad zich concentreert op de essentiële rol van jongeren in vredesopbouw," zei Bokova. "Dit is van vitaal belang voor inclusieve en duurzame ontwikkeling overal."

De resolutie komt er op een moment dat ongeveer 600 miljoen jonge vrouwen en mannen bijzonder kwetsbaar zijn. Ze leven in slechte omstandigheden, met inbegrip van conflictsituaties, zonder toegang tot goed onderwijs, maatschappelijk engagement of waardige werkgelegenheid.

"Dit is een mensenrechtencrisis, een ramp voor ontwikkeling en een gevaar voor de veiligheid," zei de directeur-generaal. "Daarom zet Unesco zich in om door middel van onderwijs gewelddadig extremisme te voorkomen en om jonge vrouwen en mannen te leren hoe ze online radicalisering kunnen tegengaan. We moeten onze inspanningen opvoeren om ervoor te zorgen dat jongeren hun rol kunnen opnemen in het opbouwen van vrede."


]]>
Basisschool Het Noordveld in de prijzenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/7/2/basisschool-het-noordveld-in-de-prijzenThu, 02 Jul 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/7/2/basisschool-het-noordveld-in-de-prijzenLeerlingen trokken op daguitstap dankzij hun winnende foto's voor de wedstrijd rond erfgoed van de Vlaamse Unesco Commissie.

Basisschool Het Noordveld in de prijzen

In april lanceerde de Vlaamse Unesco Commissie een fotowedstrijd voor jongeren tussen 11 en 15 jaar rond het thema erfgoed. Daarbij lieten de deelnemers mobieltje en tablet links liggen en gingen ze aan de slag met een old school wegwerpcamera.

Als winnaar van de wedstrijd kwam de vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs Het Noordveld uit de bus. De winnende klas trok op vrijdag 19 juni 2015 naar Brussel voor een gesmaakte daguitstap die hen onder meer naar het Natuurhistorisch museum, de Grote Markt en Manneken Pis bracht.

Voor ze de trein terug naar huis opstapten, ontdekten de leerlingen in een stationskluis uitvergrote canvassen van hun winnende foto's.


]]>
Fotowedstrijd rond erfgoedhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/4/20/fotowedstrijd-rond-erfgoedMon, 20 Apr 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/4/20/fotowedstrijd-rond-erfgoedDe Vlaamse Unesco Commissie vraagt jongeren tussen 11 en 15 jaar om te tonen wat zij als erfgoed beschouwen.

Fotowedstrijd rond erfgoed


]]>
Wereldradiodag 2015http://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/12/wereldradiodag-2015Thu, 12 Feb 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/12/wereldradiodag-2015Unesco topvrouw Irina Bokova wil dat jongeren een luidere stem krijgen dankzij radio en dat het medium ten volle wordt benut om uitsluiting tegen te gaan.

Wereldradiodag 2015"De vierde jaarlijkse Wereldradiodag, gevierd op 13 februari, staat in het teken van jongeren. Unesco pleit ervoor om mensen onder de 30 meer aan bod te laten komen in het maatschappelijk leven en debat. Radio is een doeltreffend instrument om dat doel te helpen verwezenlijken.

Jonge vrouwen en mannen zijn onvoldoende vertegenwoordigd in de media - een uitsluiting die vaak een afspiegeling is van een bredere sociale, economische of democratische uitsluiting. Jonge producenten en verslaggevers of presentatoren zijn eerder zeldzaam. Er zijn te weinig programma's die zich richten op, of gemaakt worden door, jonge mensen. Dat verklaart voor een deel waarom er zoveel hardnekkige stereotypen over jongeren blijven circuleren in de media en in de ether.

Het is vaak dankzij jongeren (burgerjournalisten of freelancers) dat internationale media kunnen berichten over de ontwikkelingen in gevoelige of gevaarlijke regio's. Velen riskeren hun leven ten dienste van informatie en de radio. We kunnen hen een dienst bewijzen door hen meer zendtijd te bieden. Dan kan leiden tot innovatieve ideeën en nieuwe standpunten die het maatschappelijk debat een stimulans geven. Dat is het doel van Wereldradiodag en sluit aan bij de inspanningen van Unesco om alle vormen van uitsluiting tegen te gaan.

Radio schept ook een gemeenschapsgevoel door de verspreiding van informatie. Het helpt gemeenschappen om uit hun isolement te breken in tijden van gewapende conflicten, politieke spanningen of humanitaire tegenspoed. Zo zorgde Unesco recent voor de verspreiding van medische informatie langs de radio in de gebieden getroffen door de uitbraak van Ebola. Radio kan ook helpen om het sociaal weefsel te herstellen in gemeenschappen van vluchtelingen. De Organisatie steunt de productie van programma's voor en door jongeren.

Unesco hoopt dat Wereldradiodag een stimulans kan zijn voor de internationale gemeenschap om zich rond het medium radio te scharen en om zoveel mogelijk gebruik te maken van het potentieel van radio voor het bevorderen van sociale inclusie, intergenerationele dialoog en sociale verandering."

Irina Bokova
directeur-generaal van Unesco


]]>
Call: UNESCO jongerenvertegenwoordigerhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/12/8/call-unesco-jongerenvertegenwoordigerMon, 08 Dec 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/12/8/call-unesco-jongerenvertegenwoordigerDe Vlaamse Unesco Commissie (VUC) zoekt een jongerenvertegenwoordiger. Hij of zij wordt raadgevend lid van de commissie en zet zich in om het gedachtegoed van Unesco mee te helpen verspreiden onder de jeugd in Vlaanderen.

Call: UNESCO jongerenvertegenwoordiger

Wereldwijd laten jongeren hun stem horen om mee te helpen bouwen aan het heden en aan de toekomst van hun omgeving en hun land. Ze willen gehoord worden en ook betrokken worden in de beleidsprocessen die veranderingen kunnen teweegbrengen. Unesco als de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie, is de overtuiging toegedaan dat jonge mensen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het maatschappelijk leven. Daarom moedigt de Organisatie haar nationale commissies aan een jongerenvertegenwoordiger op te nemen in hun rangen. Het is de bedoeling dat die vertegenwoordigers de leefwereld van de jeugd en het gedachtegoed van Unesco dichter bij elkaar brengen. Daarnaast krijgen jongerenvertegenwoordigers een stem in de internationale Unesco-debatten.

De Vlaamse Unesco Commissie neemt sinds 2013 een jongerenvertegenwoordiger op in haar rangen. Die gaat zowel op Vlaams als op internationaal niveau aan de slag. In overleg met de Commissie en haar partners zoals de Vlaamse Jeugdraad en het Unesco Platform Vlaanderen ontwikkelt de jongerenvertegenwoordiger initiatieven om het Unesco-gedachtegoed te helpen uitdragen onder jongeren in Vlaanderen. De jongerenvertegenwoordiger neemt eveneens deel aan de plenaire vergaderingen van de Commissie (viermaal per jaar) en zetelt in de Werkgroep 'Verenigde Naties' van de Vlaamse Jeugdraad. Over deze activiteiten koppelt hij of zij terug naar de Vlaamse actoren o.a. de Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse overheid, etc. De Vlaamse jongerenvertegenwoordiger is tevens de Vlaamse afgevaardigde voor het Unesco Youth Forum dat om de twee jaar gehouden wordt op de hoofdzetel van Unesco in Parijs.

Unesco Youth Forum

Traditioneel organiseert Unesco een internationale jongerenbijeenkomst aan de vooravond van haar Algemene Vergadering. Dit meerdaags evenement lokt zo'n 500-tal jongeren uit alle windstreken naar Parijs. De Vlaamse overheid heeft de gewoonte een jongere naar dat forum af te vaardigen.

Het Unesco Youth Forum is een gelegenheid voor jongeren van over de hele wereld om met elkaar van gedachten te wisselen over verschillende Unesco-thema's en hun ideeën bekend te maken aan de lidstaten van Unesco, die kort na het Youth Forum hun Algemene Vergadering houden.

Wie zoeken we?

 • Leeftijd: tussen 18 en 24 jaar

 • Affiniteit met en belangstelling voor het Unesco-gedachtegoed

 • Bereidheid om Unesco beter te leren kennen tijdens de voorbereiding (gesprek, relevante publicaties en documentaties doornemen)

 • Bereidheid om de komende twee jaar als jongerenvertegenwoordiger te zetelen in de Vlaamse Unesco Commissie en daarover terug te koppelen naar de afdeling Jeugd en de Vlaamse Jeugdraad

 • Engagement om de komende twee jaar mee in te staan voor de verspreiding van het Unesco-gedachtegoed onder jongeren in Vlaanderen, in samenwerking met de Vlaamse Unesco Commissie en het Unesco Platform Vlaanderen

 • Vlot zijn in minstens één van de werktalen van Unesco (Engels en Frans)

 • Deelname aan het Youth Forum van 2015

 • Bereid zijn een uitgebreid verslag te maken over het Youth Forum

 • Bereid zijn om een aantal lezingen te geven over Unesco-thema's in scholen of jongerenorganisaties

 • Bereid zijn om zich de jeugdstrategie van Unesco eigen te maken en deze uit te dragen tijdens bepaalde evenementen of overlegmomenten met betrokken administraties

De Vlaamse Jeugdraad en de afdeling Jeugd staan mee in voor de inhoudelijke voorbereiding van de jongerenvertegenwoordiger. De afdeling Jeugd bereidt de zending voor deelname aan het Youth Forum voor en neemt de kosten voor hotel en vervoer op zich.

Om te noteren!

 • Je kandidaatstelling moet ons ten laatste op 15 februari 2015 bereiken

 • Kandidaten kunnen in de loop van de eerste week van maart 2015 uitgenodigd worden voor een gesprek in Brussel. Zorg ervoor dat je je kan vrijmaken.

Je kandidatuur indienen gebeurt aan de hand van een gemotiveerd schrijven, een curriculum en een ingevulde inschrijvingsfiche. Opsturen naar jan.vanhee@cjsm.vlaanderen.be - afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel.


]]>
UNESCO info 93http://www.unesco-vlaanderen.be/2014/10/9/unesco-info-93Thu, 09 Oct 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/10/9/unesco-info-93O.a. aandacht voor het onderwatererfgoed van WOI, voor de politisering van de Werelderfgoedconventie en voor alfabetisering en duurzame ontwikkeling.

UNESCO info 93Het onderwatererfgoed van de Groote Oorlog: Unesco hield op 26 en 27 juni 2014 een internationaal congres over het onderwatererfgoed van de Eerste Wereldoorlog in het Provinciaal Hof in Brugge. Het congres kon plaatsvinden dankzij steun van de Vlaamse Regering en de medewerking van de Provincie West-Vlaanderen en Stad Brugge.

De rol van kolonies en protectoraten in de Eerste Wereldoorlog: Het waren vooral Europese landen die de hoofdrol speelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar zonder de steun van hun kolonies en protectoraten was de oorlog wellicht anders afgelopen.

Alfabetisering en duurzame ontwikkeling: Unesco bekroont vijf initiatieven die gemeen hebben dat ze mensen leren lezen en schrijven maar evenzeer oog hebben voor duurzame ontwikkeling.

Geneesmiddelen voor de wereldbevolking: Arme mensen blijven vaak verstoken van levensreddende medicijnen omdat ze er geen geld voor hebben of omdat ze gewoonweg niet te verkrijgen zijn. Een radicale hervorming kan daar iets aan veranderen.

Unesco Werelderfgoedconventie in gevaar: Aanhoudend politiek geïnspireerde beslissingen doen de geloofwaardigheid van de Werelderfgoedconventie en het Werelderfgoedcomité geen goed

Op de kleintjes letten: Kleine eilandstaten fungeren als het ware als barometers voor de klimaatverandering. Nochtans wordt er weinig rekening mee gehouden bij het uitstippelen van internationaal beleid. Unesco zet zich in om daar verandering in te brengen.

Geboorte van een nationaal museum: Bijzonder initiatief betrekt de lokale gemeenschappen van Zuid-Soedan bij het bedenken en uitwerken van een nationaal museum dat verzoening en nationale eenheid wil bevorderen.

De dieperik in: Nieuwe fase in waarnemingsprogramma gaat gegevens inzamelen over de evolutie van de diepe oceaan.

Op maat gesneden seksuele voorlichting: Een brede waaier aan partners, waaronder Unesco, werken samen om de grote behoefte aan seksuele voorlichting in Vietnam te bevredigen.

Cultureel erfgoed onder vuur: 60 jaar Verdrag van Den Haag: 60 jaar geleden sprak de internationale gemeenschap af om waardevolle culturele sites te ontzien in tijden van conflict. De geschiedenis en het dagelijks nieuws leren ons dat de naleving van dat engagement te wensen over laat.

Download UNESCO info 93


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO info 92http://www.unesco-vlaanderen.be/2014/6/4/unesco-info-92Wed, 04 Jun 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/6/4/unesco-info-92O.a. aandacht voor het ergfoed van WOI als werelderfgoed en voor de Vlaamse bijdrage aan de Unesco-programma's voor immaterieel cultureel erfgoed en oceanografie.

UNESCO info 92Om nooit meer te vergeten: Vlaanderen start een breed overleg dat moet leiden tot de erkenning van het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog als werelderfgoed.

Met vereende kracht werken aan duurzame ontwikkeling: Experts buigen zich op bijeenkomst over de vraag hoe de verschillende cultuurconventies van Unesco kunnen samenwerken om wereldwijd duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Internationaal verbinden, plannen en versterken van het borgen van immaterieel erfgoed: Een door Vlaanderen ondersteund Unesco-project gaat dit jaar zeven staten in Zuidelijk Afrika helpen bij het uitwerken van een beleid rond immaterieel cultureel erfgoed.

Op naar een Europees expertennetwerk: Verschillende Nationale Unesco Commissies van Europese landen gaan samenwerken om hun slagkracht te vergroten.

De kostprijs van de leercrisis: Omdat de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende is, sorteren veel investeringen in het (basis)onderwijs weinig of geen effect. Zo verliest de wereldgemeenschap jaarlijks 129 miljard dollar.

Opinie: Wie maalt er om de leerlingen? Onderwijs dat steeds uit hetzelfde vaatje tapt, lest slechts de dorst van enkelen. Als we daadwerkelijk geen enkel talent willen verloren laten gaan, dan moet het anders.

Digitalisering van cultureel erfgoed: Expertseminarie in Brussel pleit voor een aanpassing en harmonisering van de auteursrechtenwetgeving om de digitalisering van cultureel erfgoed op grotere schaal te kunnen voortzetten.

Gidsland voor zeewetenschappelijk onderzoek: Vlaanderen trok vijftien jaar geleden de kaart van de samenwerking met Unesco. Het leidde tot een nieuw tijdperk in het beheer van oceanografische data en bevorderde duurzame ontwikkeling in kustgebieden en droge streken in onder meer Afrika en Latijns-Amerika.

Duurzaam beheer van berggebieden: Bergen fungeren als barometers van de klimaatverandering. Hun kwetsbare ecosystemen vergen een specifieke aanpak om de duurzaamheid van onze toekomst te verzekeren.

Internationale studie van jeugdmigratie: Migratie biedt jonge mensen kansen op onderwijs en werk maar brengt ook ongelijkheden en spanningen voort. Een internationale studie van de Verenigde Naties brengt de situatie van jonge migranten overal ter wereld in beeld.

Download UNESCO info 92


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Jongerenconferentie over educatie voor duurzame ontwikkelinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/5/13/jongerenconferentie-over-educatie-voor-duurzame-ontwikkelingTue, 13 May 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/5/13/jongerenconferentie-over-educatie-voor-duurzame-ontwikkelingWie tussen 18 en 35 is en werkt rond educatie voor duurzame ontwikkeling kan zich kandidaat stellen voor deelname aan internationale evenementen in Japan.

Jongerenconferentie over educatie voor duurzame ontwikkelingUnesco organiseert, samen met een aantal partners, een jongerenconferentie in het teken van educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) op 7 november 2014. Het evenement vindt plaats in de stad Okayama (Japan).

De jongerenconferentie wil jonge mensen de kans geven om ideeën en ervaringen uit te wisselen over EDO en om met elkaar in debat te gaan over hoe EDO verder kan worden gepromoot op wereldvlak. De organisatoren mikken op 50 deelnemers die actief bezig zijn met EDO.

Na de jongerenconferentie zullen de jonge deelnemers afzakken naar Aichi-Nagoya waar van 10 tot 12 november 2014 een wereldtop gehouden wordt over EDO. Daar zullen ze hun meningen en ideeën kunnen delen met beleidsmakers en deskundigen op het gebied van EDO.

Wie actief betrokken is bij educatie voor duurzame ontwikkeling kan zich kandidaat stellen om aan de jongerenconferentie en de aansluitende wereldtop deel te nemen in Japan. Voorwaarde is wel dat je tussen 18 en 35 jaar oud bent en dat je in staat bent om op niveau te debatteren in het Engels. Je kans wagen kan door het invullen en opsturen van onderstaand formulier. Deadline voor het indienen van de kandidaturen is 1 juni 2014.

Na een selectieprocedure zullen de organisatoren rechtstreeks contact opnemen met de gelukkigen. Geselecteerde deelnemers worden uiterlijk tegen 15 augustus op de hoogte gebracht.
Het Japanse ministerie voor Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschappen en Technologie neemt de reis- en verblijfkosten van de geselecteerde deelnemers voor haar rekening.


Meer informatie over wie in aanmerking komt voor deelname aan de jongerenconferentie over educatie voor duurzame ontwikkeling in Japan en welke criteria worden gehanteerd.

Fomulier om je kandidaat te stellen voor deelname aan de jongerenconferentie over educatie voor duurzame ontwikkeling in Japan. Ingevuld op te sturen voor 1 juni 2014 naar esd2014@goipeace.or.jp

]]>
Vlaanderen stuurt zijn zonen en dochters uithttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/3/27/vlaanderen-stuurt-zijn-zonen-en-dochters-uitThu, 27 Mar 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/3/27/vlaanderen-stuurt-zijn-zonen-en-dochters-uitDe Vlaamse overheid voorziet financiële steun voor jonge mensen die een stage willen lopen bij een internationale organisatie zoals Unesco.

Vlaanderen stuurt zijn zonen en dochters uit"Een betaalde stage bij de VN, de EU of een andere internationale organisatie?" Met deze slogan wil de Vlaamse Overheid jongeren stimuleren om een (eerste) ervaring op te doen binnen een internationale organisatie. De meeste internationale organisaties, waaronder Unesco, bieden immers stageplaatsen aan voor gemotiveerde jong afgestudeerden. Veel jonge mensen dromen van een dergelijke stage maar bij de meesten blijft het daar echter bij. Niet verwonderlijk als je de kosten van zo'n, meestal onbetaalde, stage in kaart brengt. Om de financiële hindernis te overwinnen, besliste de Vlaamse overheid om gegadigden een duwtje in de rug te geven met een subsidieprogramma: het Flanders Trainee Programme.

Hoe verkrijg je financiering?

De procedure om beroep te doen op het subsidieprogramma van de Vlaamse overheid voor stages bij internationale organisaties is eenvoudig. Een eerste stap bestaat in het bemachtigen van een stageplaats bij één van de internationale organisaties die opgesomd staan op de website van het subsidieprogramma: www.vlaanderen.be/ftp Wanneer de internationale organisatie de stageplaats goedgekeurd heeft, volstaat het om de formulieren op diezelfde website in te vullen en door te mailen.

Positief voor de verder carrière? Nou en of!

Er zijn talrijke voorbeelden van mensen wiens loopbaan positief is beïnvloed door het lopen van een stage bij een internationale organisatie. We geven er twee. Begin januari 2013 beëindigde Tom zijn stage binnen Unesco in Parijs. Tot zijn eigen grote verbazing en plezier kreeg hij echter een contract aangeboden waardoor hij enkele maanden kon meedraaien in het Unesco-kantoor in Zuid-Soedan.

Fanny rondde haar stage bij Unesco in Parijs af in 2006 maar dat betekende niet het einde van haar carrière bij de Organisatie. Inmiddels groeide ze uit tot een internationaal pleitbezorger voor de bescherming van onderwatererfgoed. Binnen het Werelderfgoedcentrum van Unesco coördineert ze het World Heritage Marine Programme.

Voorwaarden?

Wie stage loopt bij een internationale organisatie gedurende twee tot hoogstens zes maanden, kan aankloppen bij de Vlaamse overheid voor financiële ondersteuning. Voorwaarde is wel dat de internationale organisatie op de lijst staat van het subsidieprogramma en dat de stage gebeurt in overeenstemming met de vereisten van de betrokken organisatie.

Bovendien mag je niet ouder zijn dan 34 jaar en moet je houder zijn van een diploma behaald aan een instelling van secundair of hoger onderwijs die gefinancierd of gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Gemeenschap. Het budget van het subsidieprogramma is niet onbeperkt en werkt volgens het principe "die eerst komt, eerst gaat". Op tijd initiatief nemen is dus de boodschap.

Vergoeding?

Er wordt een vergoeding voorzien voor het levensonderhoud en het verblijf. Afhankelijk van het land waarin je stage loopt, varieert de vergoeding van 740 euro tot 1.235,04 euro per maand. Daarnaast wordt er ook een reisvergoeding voorzien. Deze geldt alleen voor stages in het buitenland en wordt per stage vastgesteld op een eenmalig bedrag van 200 euro voor bestemmingen in Europa, waaronder wordt verstaan de lidstaten van de Raad van Europa, Wit-Rusland en Kosovo, en op een eenmalig bedrag van 500 euro voor bestemmingen in andere landen.


Tip!

Wie ervaring wil opdoen bij een internationale organisatie doet er goed aan om de Facebookpagina 'Subsidieprogramma Vlaamse overheid - Stages bij Internationale Organisaties' op te volgen. Daar verschijnen immers regelmatig aanbiedingen van stageplaatsen.

]]>
Jong en dynamisch voor het Unesco Youth Forumhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/10/28/jong-en-dynamisch-voor-het-unesco-youth-forumMon, 28 Oct 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/10/28/jong-en-dynamisch-voor-het-unesco-youth-forumJongerenvertegenwoordigers lopen zich warm voor internationale jeugdconferentie in Parijs.

Jong en dynamisch voor het Unesco Youth ForumOmdat jongeren van nu participeren aan de vormgeving van onze toekomst, heeft Unesco sinds 1999 jongeren-vertegenwoordigers in haar rangen opgenomen. Unesco is alom bekend omwille van de eigen inzet voor het behoud van werelderfgoed. Toch rijkt haar mandaat een stuk verder. Dit VN-orgaan zet zich ook actief in binnen de domeinen van onderwijs, cultuur, wetenschap en communicatie met als uiteindelijke doelstelling de creatie en het behoud van duurzame vrede.

Overtuigd van het belang van de betrokkenheid van jongeren, moedigde men alle 195 lidstaten aan een jongerenvertegenwoordiger aan te stellen binnen hun nationale Unesco commissie. België heeft omwille van haar uitzonderlijke staatstructuur twee 'Nationale' Commissies. Het betreft de Vlaamse Unesco Commissie en de Belgische Frans - en Duitstalige Commissie voor Unesco.

Tijdens de voorbije maand gingen het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (afdeling Jeugd), de Vlaamse Unesco Commissie en het Unesco Platform Vlaanderen samen met de Vlaamse Jeugdraad op zoek naar 'vers bloed' om deze rol langs Vlaamse kant op zich te nemen. Zij kozen uiteindelijk voor Line Kuppens (22) uit Helchteren. Ze studeerde politieke wetenschappen aan de KU Leuven en is momenteel onderzoeksassistente bij de Unesco Leerstoel 'Building Sustainable Peace' (Centre for Research on Peace and Development). Haar eerste stappen als jongerenvertegenwoordiger heeft ze intussen al gezet: van 26 tot 28 september 2013 nam ze deel aan een ontmoeting met enkele Europese collega's in Stockholm om de Jeugdstrategie van Unesco te bespreken. De Frans- en Duitstalige jeugd wordt vertegenwoordigd door de 19-jarige politicoloog in spe Geoffrey Dehalleux uit Ans.

Van 29 tot 31 oktober zullen Geoffrey en Line samen de Belgische jeugd vertegenwoordigen in Parijs tijdens het 8ste Unesco Youth Forum. Dit Forum vindt tweejaarlijks plaats als voorproefje op de Algemene Conferentie van de Unesco in het hoofdkwartier van de Organisatie. Dit jaar staat de nieuwe jeugdstrategie voor 2014-2021 centraal. De jongerenvertegenwoordigers worden gevraagd een kritische blik te werpen op de voorgestelde jeugdstrategie die werd opgemaakt binnen de Unesco zelf. We zullen ons focussen op drie actielijnen: beleidsvorming en -evaluatie met deelname van jongeren; ontwikkeling van vaardigheden voor jongeren op de drempel naar volwassenheid; en maatschappelijk engagement, democratische participatie en sociale innovatie.


]]>
Kleur bekennenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/10/10/kleur-bekennenThu, 10 Oct 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/10/10/kleur-bekennenInfobrochure homo- en transfoob pestgedrag op scholen.

Kleur bekennenIedereen heeft recht op onderwijs, daarover kunnen we het allemaal eens zijn. Meer nog, het is een recht dat is vastgelegd in de mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties. Recht op onderwijs betekent meer dan het recht op een kwaliteitsvolle opleiding. Het houdt ook in dat iedereen zich veilig moet voelen op school. Dit aspect wordt steeds vaker geschonden in conflictgebieden. Maar ook bij ons voelen leerlingen zich niet altijd thuis op school, bijvoorbeeld omwille van hun holebi of transgender zijn.

Homo-en transfoob pestgedrag gebeurt op basis van seksuele voorkeur of genderidentiteit. Niet alleen holebi of transgender jongeren worden er het slachtoffer van. Ook jongeren van wie pestkoppen vermoeden dat ze tot een van deze groepen behoren, bijvoorbeeld omdat ze zich vrouwelijker of mannelijker gedragen of kleden dan wat als de norm wordt beschouwd, vormen een doelwit.

Homo- en transfoob pestgedrag heeft een impact op de slachtoffers, de pesters, de medeleerlingen en de hele schoolomgeving. Voor holebi's en transgenders kan dit ernstige pedagogische gevolgen hebben. Het is een schending van het universele recht op onderwijs, het is een vorm van discriminatie en uitsluiting, en het is in strijd met het beginsel van veilige scholen. Het is met andere woorden een educatief probleem dat moet worden aangepakt door het onderwijs.

Het niet alleen de taak van holebi en transgender belangengroepen om zich in te zetten voor de bestrijding van homo- en transfoob pestgedrag. Vandaar dat Unesco het voortouw neemt om de bestrijding van homo- en transfoob pestgedrag hoog op de internationale onderwijsagenda te plaatsen. Het initiatief geniet de steun van VN secretaris-generaal Ban Ki-moon die homopesten "een morele schande, een ernstige schending van de mensenrechten en een bedreiging voor de volksgezondheid" noemt.

Homo- en transfoob pestgedrag zorgt ervoor dat leerlingen vaker afwezig blijven van school, dat ze hun opleiding niet afmaken en leidt tot slechtere schoolresultaten. Homopesten kan ook een negatieve invloed hebben op de mentale en psychische gezondheid van jongeren, hetgeen eveneens een negatieve impact heeft op hun opleiding. Studies tonen een duidelijk verband aan tussen herhaaldelijke, langdurige homofobe en transfobe pesterijen en depressie, angst, verlies van zelfvertrouwen, sociaal isolement, schuldgevoelens en slaapstoornissen. Leerlingen die het doelwit vormen van zulke pesterijen zijn meer dan andere leeftijdsgenoten geneigd om zichzelf pijn te doen of zelfmoord te plegen.

Çavaria en Unesco Platform Vlaanderen willen scholen met deze brochure op weg helpen om actief te werken aan een veilige schoolomgeving waarin holebi en transgender jongeren zich aanvaard voelen en zich net als alle andere leerlingen vrij kunnen ontplooien. De publicatie schetst de aard en de gevolgen van homofoob en transfoob pestgedrag en reikt praktische tips aan om dit educatief probleem daadkrachtig aan te pakken.

 • De brochure Kleur bekennen - Infobrochure homo- & transfoob pestgedrag op scholen is gratis te bestellen bij het Unesco Platform Vlaanderen op info@unesco-vlaanderen.be

Download de brochure Kleur bekennen - Infobrochure homo- & transfoob pestgedrag op scholen

]]>
Oproep: UNESCO jongerenvertegenwoordigerhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/6/19/oproep-unesco-jongerenvertegenwoordigerWed, 19 Jun 2013 01:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/6/19/oproep-unesco-jongerenvertegenwoordigerDe Vlaamse UNESCO Commissie (VUC) wenst een jongerenvertegenwoordiger op te nemen als lid met raadgevende stem. Deze vertegenwoordiger is bereid zich actief in te zetten om het gedachtegoed van UNESCO mee te helpen verspreiden onder de jeugd in Vlaanderen.

Oproep: UNESCO jongerenvertegenwoordiger

Wereldwijd laten jongeren hun stem horen om mee te helpen bouwen aan het heden en aan de toekomst van hun omgeving en hun land. Ze willen gehoord worden en ook betrokken worden in de beleidsprocessen die veranderingen kunnen teweegbrengen. UNESCO als de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie, is de overtuiging toegedaan dat jonge mensen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het maatschappelijk leven. Daarom moedigt de Organisatie haar nationale commissies aan een jongerenvertegenwoordiger op te nemen in hun rangen. Het is de bedoeling dat die vertegenwoordigers de leefwereld van de jeugd en het gedachtegoed van UNESCO dichter bij elkaar brengen. Daarnaast krijgen jongerenvertegenwoordigers een stem in de internationale UNESCO-debatten.

Jeugdforum

Aan de vooravond van haar tweejaarlijkse Algemene Vergadering organiseert van 29 tot 31 oktober 2013 voor de achtste keer een Youth Forum op haar hoofdzetel in Parijs. De Organisatie verwacht een 500-tal jongeren uit alle windstreken. De Vlaamse overheid heeft de gewoonte een jongere naar dat forum af te vaardigen.

Het UNESCO Youth Forum is een gelegenheid voor jongeren van over de hele wereld om met elkaar van gedachten te wisselen over verschillende UNESCO-thema's en hun ideeën bekend te maken aan de lidstaten van UNESCO, die kort na het Youth Forum hun tweejaarlijkse Algemene Vergadering houden om te beslissen over het programma dat de Organisatie de komende twee jaar zal uitvoeren.

Wat verwachten we?

De afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, de Vlaamse UNESCO Commissie en het UNESCO Platform Vlaanderen gaan daarom samen met de Vlaamse Jeugdraad op zoek naar een geschikte kandidaat, die actief wil deelnemen aan de internationale jongerenbijeenkomst in Parijs. Daarnaast wordt verwacht dat deze persoon zich wil inzetten om ideeën die uit het forum voortkomen in de praktijk om te zetten in Vlaanderen en dat in het raam van de activiteiten van de VUC.

We verwachten van de jongerenvertegenwoordiger dat zij/hij zich tot aan de aanloop naar het negende Youth Forum (2015) engageert binnen de VUC. Het gaat bijgevolg om meer dan enkel de deelname aan het UNESCO Youth Forum in Parijs en de voorbereidende vergaderingen in het najaar van 2013. De vertegenwoordiger woont de plenaire vergaderingen van de Commissie bij (viermaal per jaar) en koppelt daarover terug naar de Vlaamse Jeugdraad. In overleg met de Commissie, de Jeugdraad en het UNESCO Platform Vlaanderen ontwikkelt de jongerenvertegenwoordiger daarnaast initiatieven om het UNESCO-gedachtegoed te helpen uitdragen onder jongeren in Vlaanderen. Ten slotte helpt de jongerenvertegenwoordiger bij de voorbereiding van zijn of haar opvolger, zodat de aflossing even vlot verloopt als die tussen de meisjes van het Belgische 4 x 100 m estafetteteam op de Olympische Spelen van 2008.

Wie zoeken we?

 • Leeftijd: tussen 18 en 24 jaar
 • Affiniteit met en belangstelling voor het UNESCO-gedachtegoed
 • Bereidheid om UNESCO beter te leren kennen tijdens de voorbereiding (gesprek, relevante publicaties en documentaties doornemen)
 • Bereidheid om de komende twee jaar als jongerenvertegenwoordiger te zetelen in de Vlaamse UNESCO Commissie en daarover terug te koppelen naar de afdeling Jeugd en de Vlaamse Jeugdraad
 • Engagement om de komende twee jaar mee in te staan voor de verspreiding van het UNESCO-gedachtegoed onder jongeren in Vlaanderen, in samenwerking met de Vlaamse UNESCO Commissie en het UNESCO Platform Vlaanderen
 • Vlot zijn in minstens één van de werktalen van UNESCO (Engels en Frans)
 • Deelname aan het Youth Forum van 29 tot 31 oktober 2013
 • Bereid zijn een uitgebreid verslag te maken over het Youth Forum

De Vlaamse Jeugdraad en de afdeling Jeugd staan mee in voor de inhoudelijke voorbereiding van de jongerenvertegenwoordiger. De afdeling Jeugd bereidt de zending voor deelname aan het Youth Forum voor en neemt de kosten voor hotel en vervoer op zich.

Om te noteren!

 • Je kandidaatstelling moet ons ten laatste op 6 september 2013 bereiken
 • De selectie van de jongerenvertegenwoordiger gebeurt op 19 september 2013. Kandidaten kunnen op die dag uitgenodigd worden voor een gesprek in Brussel. Vul alvast die datum in je agenda in.

Je kandidatuur indienen gebeurt aan de hand van een gemotiveerd schrijven, een curriculum en een ingevulde inschrijvingsfiche. Opsturen naar jan.vanhee@cjsm.vlaanderen.be - afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel.

Beleids- en Werkprogramma Vlaamse UNESCO Commissie (2011-2013)


Oproep Unesco jongerenvertegenwoordiger 2013

]]>
UNESCO info 87http://www.unesco-vlaanderen.be/2013/4/16/unesco-info-87Tue, 16 Apr 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/4/16/unesco-info-87O.a. aandacht voor rehabilitatie erfgoed Mali, betere bescherming voor journalisten en waarnemingen op de oceanen...

UNESCO info 87In UNESCO info 87 lees je onder meer:

Cultureel erfgoed van Mali rehabiliteren: UNESCO is vastbesloten om het cultureel erfgoed van Mali dat het doelwit werd van moedwillige aanslagen en vernielingen, te restaureren en te vrijwaren om de nationale eenheid te herstellen.

Reddingsactie voor Nederlandstalige archieven in Guyana: Recent door UNESCO erkend documentair erfgoed verkeert in bijzonder slechte staat. Het Nationaal Archief van Nederland biedt expertise en samenwerking aan om het archief te redden.

VN wil journalisten meer bescherming bieden: Onder leiding van UNESCO zullen de Verenigde Naties een strategie uitvoeren om de veiligheid van journalisten te vergroten en straffeloosheid aan te pakken.

Een miljoen oceaanprofielen: Het Argoproject verzamelt gegevens over de oceaan die helpen om het weer te voorspellen en de gevolgen van klimaatverandering in te schatten.

Taal nieuw leven inblazen: Het Rapa Nui is een inheemse taal die steeds minder gesproken wordt op Paaseiland. Een taalacademie zet zich in om de taal van de ondergang te redden en verder te ontwikkelen.

Onderwijs is de sleutel tot meer respect voor mensenrechten: De eerste UNESCO/Bilbao Prijs voor de Promotie van een Cultuur van Mensenrechten ging in 2008 naar Stéphane Hessel die op 27 februari 2013 overleed. Aanleiding was de zestigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens waarvan hij medeopsteller was. In december 2012 spraken we met hem over Desmond Tutu, de laureaat van de UNESCO/Bilbao Prijs 2012. Hij uitte zijn bezorgdheid over de aanhoudende schendingen van de mensenrechten maar toonde zich tezelfdertijd enthousiast over de geboekte vooruitgang.

Het meisje van de foto: Een campagnebeeld van de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust levert een opmerkelijk verhaal op.

Draslanden bezorgen ons water: Het Internationaal Jaar van Samenwerking op het gebied van Water is een uitgelezen gelegenheid om het belang van draslanden voor de algemene watervoorziening onder de aandacht te brengen.

Ontdek je passie en hou je doel voor ogen: Jonge Arabische UNESCO Goodwill Ambassadrice wil een voorbeeld zijn voor jonge vrouwen overal ter wereld om te kiezen voor de wetenschap.

Download UNESCO info 87


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Studentenmobiliteit in kaarthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/11/27/studentenmobiliteit-in-kaartTue, 27 Nov 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/11/27/studentenmobiliteit-in-kaartInteractieve kaart brengt internationale studentenstromen in beeld.

Studentenmobiliteit in kaartRecente cijfers van het UNESCO Instituut voor Statistiek tonen aan dat er in 2010 minstens 3,6 miljoen studenten waren ingeschreven in buitenlands hoger onderwijs, tien jaar eerder waren dat er nog maar 2 miljoen. De stijging is mede te verklaren door de snelle wereldwijde stijging van het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs dat in een decennium tijd met 78% toenam.

De meeste studenten die kiezen voor een buitenlands avontuur komen uit Oost-Azië en het gebied van de Stille Zuidzee. Ze vertegenwoordigen 28% van het totaal. Ongeveer de helft van hen is afkomstig uit China. Ze gaan vooral studeren in de Verenigde Staten, Australië en Japan.

Relatief beschouwd zijn studenten uit Centraal-Azië en Afrika ten zuiden van de Sahara het meest mobiel. Ongeveer 6% van de studenten hoger onderwijs uit Centraal-Azië en 5% uit Afrika ten zuiden van de Sahara gaan in het buitenland studeren.

Het gevolg is dat er zich onderwijsknooppunten in de regio vormen die steeds grotere concentraties buitenlandse studenten aantrekken. Zuid-Afrika, bijvoorbeeld, ontving 17% van de mobiele studenten uit Afrika ten zuiden van de Sahara in 2010. Toch blijft Frankrijk de grootste voorkeur genieten onder studenten uit deze regio: het was de bestemming van 19% van de studenten die hun land verlieten om te gaan studeren.

Op basis van de cijfers ontwikkelde het UNESCO Instituut voor Statistiek een interactieve kaart die de studentenstromen van elk land weergeeft. Zowel waar studenten heen gaan als waar ze vandaan komen wordt op die manier overzichtelijk in beeld gebracht. Zo zien we dat Belgische studenten vooral kiezen voor Frankrijk en dat de meeste buitenlandse studenten in België ook daar vandaan komen.


]]>
Internationale opstelwedstrijd voor jongerenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/16/internationale-opstelwedstrijd-voor-jongerenThu, 16 Feb 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/16/internationale-opstelwedstrijd-voor-jongerenWelke toekomst wil jij? Schrijf het op en win een trip naar Japan.

Internationale opstelwedstrijd voor jongerenJongeren zijn van essentieel belang om de toekomst vorm te geven en daarom moeten ze zich ten volle kunnen ontplooien. UNESCO wil jongeren daarbij helpen door hen een stem te geven, te beantwoorden aan hun verwachtingen en ideeën en door hen te assisteren om vaardigheden aan te leren waar ze een leven lang nut van ondervinden.

Vanuit deze doelstelling organiseert UNESCO, in samenwerking met de Goi Peace Foundation uit Japan, jaarlijks een internationale opstelwedstrijd voor jongeren waarbij ze hun ideeën kunnen delen over hoe we concepten zoals vredescultuur en duurzame ontwikkeling in de praktijk kunnen brengen. De wedstrijd wil de samenleving inspireren om te leren van jongeren en na te denken over hoe elk van ons een verschil kan maken in de wereld.

Het thema van dit jaar is Creating the Future We Want. De toekomst begint immers bij onze visie. De wedstrijd polst naar welke toekomst jongeren willen creëren voor zichzelf en de wereld. En naar hoe ze denken deze dromen en ideeën om te zetten in realiteit.

De wedstrijd staat open voor iedereen tot en met 25 jaar. Inzendingen moeten 800 woorden of minder tellen en geschreven zijn in het Engels, Frans, Spaans of Duits. De deadline is 30 juni 2012. Er zijn geldprijzen te winnen en diegene die de hoofdprijs wegkaapt, mag zijn prijs op kosten van de organisatoren gaan ophalen in Japan.


Lees de oproep en de richtlijnen voor de wedstrijd

]]>
Jongeren tonen hun visie op culturele diversiteithttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/9/jongeren-tonen-hun-visie-op-culturele-diversiteitThu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/9/jongeren-tonen-hun-visie-op-culturele-diversiteitBekijk de filmpjes van de laureaten en finalisten van UNESCO's internationale videowedstrijd.

Jongeren tonen hun visie op culturele diversiteitIn september 2011 lanceerde UNESCO My Declaration: een internationale wedstrijd die jonge mensen (18-24 jaar) aanmoedigde om een persoonlijk getint filmpje in te sturen rond culturele diversiteit met de Universele Verklaring betreffende Culturele Diversiteit van UNESCO uit 2001 als uitgangspunt.

Bezoekers van YouTube konden stemmen op hun favoriet. De vijf video's met de meeste stemmen haalden de finale. Uit deze vijf koos een internationale jury de winnaar: Evgeny Tarasov, een 24-jarige student uit Rusland, met zijn film Around The World In One Day. De jury loofde de "eenvoud, humor en interpretatie", het thema en het "ritme" van de film.

De jury had ook een eervolle vermelding over voor Sistos Moreano Jorge (21) uit Mexico. Zijn video Diversity Is The Other behaalde het hoogst aantal stemmen op YouTube.

De winnaar krijgt een professionele camera en zijn film zal gebruikt worden ter promotie van de principes besloten in de Universele Verklaring betreffende Culturele Diversiteit.

De bekroonde video Around The World In One Day van Evgeni Tarasov.

Diversity Is The Other van Sistos Moreano Jorge (Mexico) kreeg de meeste stemmen van het publiek.

De overige video's die de finale haalden:


]]>
UNESCO info 83http://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/8/unesco-info-83Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/8/unesco-info-83O.a. aandacht voor de Algemene Conferentie van UNESCO, Wereldradiodag, het duurzaam beheer van oceanen en kustgebieden en deel drie van onze reeks over UNESCO in Vlaanderen…

UNESCO info 83In UNESCO info 83 lees je onder meer:

Ook UNESCO heeft nu haar Palestijnse kwestie: Op het eindejaarsmenu van UNESCO staan gebakken peren. Nadat de lidstaten van de Organisatie stemden voor de toetreding van Palestina, zetten de Verenigde Staten de financiering van UNESCO stop waardoor er een gat van ruim 20 procent ontstond in de begroting.

Inzetten op vredescultuur en duurzame ontwikkeling: Tijdens het eerste Leidersforum over de toekomstige invulling van het mandaat van UNESCO, dient Vlaanderen zich aan als een trouwe partner voor het uitdragen van een vredesboodschap en het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Helemaal ga ga voor radio: De Algemene Conferentie van UNESCO keurde een voorstel goed om voortaan jaarlijks een Wereldradiodag te vieren om het potentieel en de vele toepassingen van het medium onder de aandacht te brengen.

Bijdragen tot het duurzaam beheer van oceanen en kustgebieden: Het UNESCO/IOC Project Office for IODE in Oostende trekt de kaart van het afstandsonderwijs om wereldwijd de expertise over het beheer van oceanografische data en informatie te vergroten.

Hoe jongeren verandering sturen: Ruim 200 jongeren wisselden ideeën uit over hoe ze de wereld kunnen beïnvloeden en hoe UNESCO hen daarbij kan ondersteunen.

UNESCO@vlaanderen: immaterieel & roerend erfgoed

Het borgen van immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen: Sinds ons land in 2006 toetrad tot de UNESCO-Conventie voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed, werkt Vlaanderen een beleid uit dat de geest van het verdrag weerspiegelt.

Rijkgeschakeerde waaier van immaterieel cultureel erfgoed: Een korte voorstelling van de elementen die voor ons land zijn uitgestald in de wereldetalage van het immaterieel cultureel erfgoed.

Ludodiversiteit in Vlaanderen en elders: De wijze waarop Vlaanderen de voorwaarden schept om volkssporten te laten gedijen, is door UNESCO erkend als een project dat wereldwijd inspiratie kan bieden voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed.

Documentair erfgoed in Vlaanderen: Vlaanderen beschikt over twee internationaal gerenommeerde archieven die een uniek inzicht bieden in de ontwikkeling van de internationale handelsbetrekkingen en de geschiedenis van de boekdrukkunst.

Download UNESCO info 83


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO wil pesten van holebi op school aanpakkenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/23/unesco-wil-pesten-van-holebi-op-school-aanpakkenWed, 23 Nov 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/23/unesco-wil-pesten-van-holebi-op-school-aanpakkenVoor de eerste keer nemen de Verenigde Naties een initiatief om iets te doen aan het pesten van holebi en transgender jongeren op school en aan universiteiten.

UNESCO wil pesten van holebi's op school aanpakkenUNESCO lanceert het eerste VN-initiatief om het pesten van holebi en transgender jongeren op scholen en aan universiteiten wereldwijd aan te pakken. Ze organiseert daarvoor een internationale uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden die inspirerend kunnen werken voor ministeries van Onderwijs en andere betrokkenen om iets aan dit verwerpelijke fenomeen te doen.

Recente studies zoals deze van de Europese Raad over discriminatie op basis van seksuele oriëntering en genderidentiteit tonen aan dat homofoob en transfoob gedrag wijd verspreid is. Holebi en transgender jongeren zijn bijzonder kwetsbaar voor discriminatie en geweld omwille van hun seksuele geaardheid.

In de Verenigde Staten zegt 90 procent van de holebi en transgender jongeren te maken te krijgen met homofoob gedrag, in Nieuw-Zeeland getuigt 98 procent van de jongeren die tot deze groep behoren het doelwit te zijn van verbaal of fysiek geweld op school. Dit homofoob geweld is een schending van het recht van jongeren op onderwijs en een veilige leeromgeving.

Als gevolg van de discriminatie en het stigma dat ze opgekleefd krijgen, zullen slachtoffers van homofobe aanvallen sneller stoppen met het volgen van onderwijs. De kans is ook groter dat ze zichzelf zullen pijn doen, zelfmoord plegen of hun gezondheid op een andere manier in gevaar brengen.

Van 6 tot 9 december 2011 organiseert UNESCO een internationale bijeenkomst in Rio de Janeiro (Brazilië) om na te gaan hoe holebi en transgender jongeren en leerkrachten het best kunnen worden geholpen, hoe homofoob en transgender pesten en discriminatie kunnen worden aangepakt en hoe een veilige leeromgeving kan worden gegarandeerd voor alle jongeren. Er zullen bestaande beleidsmaatregelen en programma's van over de hele wereld worden voorgesteld. Bedoeling is om de beste voorbeelden te verspreiden onder ministeries van Onderwijs.

]]>
UNESCO gaat zich meer toeleggen op duurzame ontwikkeling en vredescultuurhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/25/unesco-gaat-zich-meer-toeleggen-op-duurzame-ontwikkeling-en-vredescultuurTue, 25 Oct 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/25/unesco-gaat-zich-meer-toeleggen-op-duurzame-ontwikkeling-en-vredescultuurDe lidstaten van UNESCO buigen zich over het programma van de Organisatie voor de komende twee jaar.

UNESCO gaat zich meer toeleggen op duurzame ontwikkeling en vredescultuurVertegenwoordigers van de 193 lidstaten van UNESCO komen van 25 oktober tot 10 november 2011 samen op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs. Deze Algemene Conferentie maakt het programma en de begroting van UNESCO voor de komende twee jaar op.

Uit het ontwerp van het programma dat de lidstaten bespreken, blijkt dat UNESCO zich in 2012 en 2013 zal focussen op duurzame ontwikkeling en vredescultuur. In haar activiteiten zal de Organisatie de nadruk leggen op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, Afrika, jongeren, Onderwijs voor Allen (Education for All - EFA), de minst ontwikkelde landen, kleine eilandstaten in ontwikkeling en de meest kwetsbare groepen van de samenleving.

De Algemene Conferentie zal eveneens de eerste krijtlijnen uittekenen voor de volgende middellange termijnstrategie van de Organisatie voor de periode 2014-2019.

Het hete hangijzer van deze Algemene Conferentie is het verzoek van Palestina om lid te worden van UNESCO. Eerder deze maand adviseerde de Uitvoerende Raad van UNESCO om Palestina te laten toetreden tot de Organisatie. Vooral de Verenigde Staten zijn sterk gekant tegen een toetreding van Palestina op dit moment en stellen hun verder lidmaatschap van de Organisatie openlijk in vraag.


]]>
Toon jouw visie op culturele diversiteithttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/4/toon-jouw-visie-op-culturele-diversiteitTue, 04 Oct 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/4/toon-jouw-visie-op-culturele-diversiteitUNESCO nodigt jongeren uit om hun visie op culturele diversiteit te vertalen in een filmpje. Deelnemers maken kans op een professionele digitale camera.

Toon jouw visie op culturele diversiteitHeb jij een opmerkelijke kijk op culturele diversiteit en ben je tussen 18 en 24 jaar? Vertaal je visie dan in een visuele boodschap over culturele diversiteit en maak kans op een professionele digitale camera.

UNESCO daagt jonge mensen uit om een persoonlijk getint filmpje te maken met hun camera, gsm of webcam… met als uitgangspunt de Universele Verklaring over Culturele Diversiteit van UNESCO uit 2001.

Op YouTube zullen de vijf meest populaire filmpjes gekozen worden. Een internationale jury selecteert de winnaar die een bijzonder blitse digitale camera in de wacht sleept. Haar of zijn filmpje zal ook gebruikt worden in een campagne om de principes van de Universele Verklaring over Culturele Diversiteit te promoten.


UNESCO Universele Verklaring over Culturele Diversiteit in de zes officiële VN-talen.

UNESCO Universele Verklaring over Culturele Diversiteit in het Nederlands.

]]>