UNESCO Platform Vlaanderen, rubriek "Nieuws"http://www.unesco-vlaanderen.be2016-09-20T13:41:29Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, rubriek "Nieuws"http://www.unesco-vlaanderen.benlExpertise opbouwen en informatie uitwisselen voor bescherming mariene biodiversiteithttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/9/14/expertise-opbouwen-en-informatie-uitwisselen-voor-bescherming-mariene-biodiversiteitWed, 14 Sep 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/9/14/expertise-opbouwen-en-informatie-uitwisselen-voor-bescherming-mariene-biodiversiteitDe Intergouvernementele Oceanografische Commissie van Unesco heeft heel wat te bieden voor de bescherming van de mariene biologische diversiteit, mede dankzij het projectkantoor in Oostende.

Expertise opbouwen en informatie uitwisselen voor bescherming mariene biodiversiteit

Onder ruime belangstelling is op 29 augustus 2016 een bijeenkomst gehouden op de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York over het opbouwen van capaciteit en het doorgeven van mariene technologie. Het evenement werd georganiseerd door de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van Unesco (IOC) en de permanente missies van België en Fiji bij de Verenigde Naties. De bijeenkomst vond plaats in de marge van de tweede bijeenkomst van het comité dat zich buigt over de bescherming en het duurzaam gebruik van de mariene biologische diversiteit in gebieden die buiten nationale jurisdictie vallen. Een en ander kadert binnen het VN Verdrag inzake het recht van de zee (UNCLOS). Het comité kwam bijeen van 26 augustus tot 9 september.

Brede participatie is noodzakelijk

Het succes van de nieuwe regeling die wordt uitgewerkt in het kader van het VN Verdrag inzake het recht van de zee hangt af van de mate waarin landen kunnen meewerken aan de uitvoering ervan. Met name kleine eilandstaten in ontwikkeling mogen niet uit de boot vallen. Vandaar dat het uitwisselen van gegevens en kennis en het vergroten van expertise en faciliteiten van groot belang zijn. En dit zijn nu net prioritaire werkgebieden van de IOC.

De IOC kan op verschillende vlakken een meerwaarde zijn voor de uitvoering van de nieuwe regeling over de bescherming en het duurzaam gebruik van de biologische diversiteit in mariene gebieden die buiten nationale jurisdictie vallen. Denk daarbij aan het aanbieden en verzekeren van vrije toegang tot data en informatie om kennis te vergroten (bijvoorbeeld dankzij het Ocean Biogeographic Information System - OBIS), aan het vergroten van expertise met regionale opleidingscentra (Ocean Teacher Academy - OTA), aan het ontwikkelen van handboeken, gedragsregels en voorbeeldpraktijken voor zeewetenschappelijk onderzoek, en aan het vastleggen van standaarden voor het opslaan en beheren van data (International Oceanogaphic Data and Information Exchange - IODE).

Internationale gemeenschap kan rekenen op Vlaanderen

Dat ons land de bijeenkomst in New York mee organiseerde hoeft niet te verwonderen. Het IOC Project Office for IODE in Oostende ligt immers aan de basis van de troeven die de IOC uitspeelde tijdens het evenement.

Het projectkantoor in Oostende voert het secretariaat van OBIS, 's werelds grootste open access online datasysteem. Het bevat reeds 47 miljoen verspreidingsgegevens van bijna 120 000 mariene soorten. Zodoende is het een fundamentele basis voor het waarnemen en het opvolgen van de mariene biodiversiteit.

Het projectkantoor in Oostende was het eerste opleidingscentrum van het IODE-programma van de IOC. Het verschafte talrijke opleidingen inzake het verzamelen, bewaren en beheren van oceanografische data en informatie. Alsook over het ontwikkelen van toepassingen die deze data en informatie helpen vertalen naar bijvoorbeeld aanbevelingen voor beleidsmakers en beheerders van mariene of kustgebieden.

Inmiddels zijn er tien regionale opleidingscentra zoals dat in Oostende, dat tevens instaat voor de algemene coördinatie van dit netwerk. Ze bieden cursussen aan in verschillende talen, afgestemd op regionale noden. Om dit alles te stroomlijnen en uitwisseling te bevorderen, maken alle opleidingen gebruik van Ocean Teacher Academy, een online leerplatform dat is ontwikkeld in Oostende.


]]>
Alfabetisering voor Afghaanse politiehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/8/16/alfabetisering-voor-afghaanse-politieTue, 16 Aug 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/8/16/alfabetisering-voor-afghaanse-politieEen Unesco-programma om de functionele geletterdheid onder agenten te vergroten, bevordert de persoonlijke en sociale ontwikkeling in Afghanistan.

Alfabetisering voor Afghaanse politie

Sinds 2008 loopt in Afghanistan het Enhacement for Literacy in Afghanistan (ELA) programma. Het is een project van Unesco dat wordt uitgevoerd met financiële steun van Japan. Tot nu toe konden reeds 600 000 jongeren en volwassenen een alfabetiseringscursus volgen dankzij het programma. 60% van de cursisten waren vrouwen.

Binnen het ELA-programma richt het Literacy Empowerment for Afghan Police (LEAP) luik zich specifiek op de politiediensten van Afghanistan. Het zorgt voor een grondige verandering in het leven van de cursisten en hun omgeving, zoals blijkt uit het verhaal van twee mensen die met succes een opeising volgden.

Arbeidskansen vergroten

Mevrouw Aziza werkt bij de politie van Faryab. Door omstandigheden is ze de enige kostwinner van haar gezin. "Ik trouwde met een jonge man, volgens de wensen van mijn familie," vertelt ze. "Wat is niet wist, is dat hij verslaafd was aan heroïne. Het maakte mijn leven bijzonder zwaar."

Ze had wel school gelopen, maar enkel tot het vijfde leerjaar. Een gebrek aan financiële middelen maakte dat ze het zich niet kon permitteren om terug naar school te gaan. Om haar gezin te kunnen onderhouden, besloot ze haar kans te wagen om aan de slag te gaan bij de politie.

Om haar kansen te vergroten, schreef ze zich in voor een cursus in het kader van het LEAP-programma. Ze rondde de opleiding succesvol af en werd aangenomen bij de politie. Ze is vast van plan om verder te studeren. "Het zal vast en zeker mijn professionele kansen verbeteren," zegt ze.

Efficiënter werken

Gul Raman, een cipier in de gevangenis van Paktya, is een andere cursist die zijn leven een positieve wending zag nemen dankzij een LEAP-cursus. Hij is getrouwd en de enige kostwinner van een familie van 12.

"Afghanistan ging bijna 4 decennia lang gebukt onder oorlog en conflict," zegt hij. "Daarom ben ik er nooit aan toe gekomen om te leren lezen en schrijven." Hij volgde een cursus in de gevangenis waar hij werkt. "Leren lezen, schrijven en rekenen heeft letterlijk honderden problemen opgelost."

Zo kan hij beter beantwoorden aan de behoeften van de gevangenen. "Als ongeletterde gevangenen me vroeger vroegen om een lijstje te maken voor hun familie met de dingen die ze nodig hadden, kon in hen niet helpen," zegt hij. "Nu kan ik zelfs formele brieven en documenten lezen. En ik help mijn oversten bij het opstellen van de dienstroosters van mijn collega's."

"In mijn persoonlijk leven kan ik nu alle uitgaven bijhouden in een notitieboekje. Zo kan ik mijn maandelijks budget beheren. En als ik ga winkelen, kan ik tenminste de vervaldatum van producten lezen," zegt Gul.

Ook Gul wil verder cursussen volgen totdat hij een diploma secundair onderwijs behaalt. Zo hoopt hij uiteindelijk politieman te kunnen worden.

Reële nood

Het alfabetiseringsprogramma voor politiediensten helpt om een reële nood te lenigen. Statistieken van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 2010 toonden dat ongeveer 70% van het 155 000 leden tellend politiekorps, functioneel ongeletterd was. In 20011 startte een eerste fase van het alfabetiseringsprogramma voor de politiediensten in 19 van de 34 Afghaanse provincies. Er werden 500 vrijwilligers opgeleid om alfabetiseringscursussen te geven. In 2013 startte een tweede fase, gericht op verdere capaciteitsopbouw om ervoor te zorgen dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de alfabetiseringscursussen op lange termijn kan blijven aanbieden aan het Afghaanse politiekorps.


]]>
Eerste musea heropenen in Nepalhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/8/10/eerste-musea-heropenen-in-nepalWed, 10 Aug 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/8/10/eerste-musea-heropenen-in-nepalOnder impuls van Unesco wordt volop gewerkt aan het herstel van het cultureel erfgoed van het land.

Eerste musea heropenen in Nepal

Iets meer dan een jaar geleden, op 25 april 2015, werd Nepal getroffen door een aardbeving en een aantal naschokken. De natuurramp veroorzaakte grote schade aan het natuurlijk en cultureel erfgoed van Nepal. Er werden 691 historische gebouwen in 16 districten getroffen, waarvan er 131 volledig instortten. Al van op het eerste gezicht werd duidelijk dat veel monumenten, instellingen en sites beschadigd waren in de Kathmandu-vallei, die is ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Schade opmeten en beperken

Unesco werkte in de maanden na de ramp samen met Nepals Departement van Archeologie (DA) aan het bergen, inventariseren en veilig opslaan van artefacten en aan de bescherming van de architecturale kenmerken van verschillende getroffen sites en musea waaronder Hunumandhoka, Swayambhu en het Nationaal Museum in Chhauni. Het was met name belangrijk om het lokale museumpersoneel op te leiden omtrent recuperatie, veilige bewaring en toegang tot museumcollecties.

In februari 2016 organiseerde Unesco in samenwerking met een aantal gespecialiseerde organisaties een reeks workshops voor 30 medewerkers van musea van Kathmandu en andere delen van het land. Op het programma: duurzaam verzamelen en bewaren, oppervlaktereiniging, stabilisering, en labeling en verpakken van museumobjecten. De deelnemers deden technische, wetenschappelijke en praktische vaardigheden op om museumcollecties te redden.

In de marge van de workshops zorgde Unesco voor het opzetten van een opslagplaats waar 300 objecten worden bewaard. Momenteel wordt volop gewerkt aan de evaluatie, verpakking en labeling van bijna 3 000 objecten om ze veilig op te slaan.

Inspanningen voor musea

In juli 2016 sloegen Unesco, het DA en het Nationaal Museum van Nepal de handen in elkaar om te starten met de digitalisering van de collectie van het museum om aldus een systematische inventaris aan te leggen. Unesco vaardigde een multidisciplinair team af van kunsthistorici, archeologen en database-experts die nauw samenwerken met het museumpersoneel en technici om de omstandigheden te evalueren, de softwarebehoeften te bepalen en om opleidingen te geven.

Nu reeds zijn het Nationaal Museum, het Patan Museum, het Panauti Museum en de Nationale Kunstgalerij terug open voor het publiek. Maar er is nog veel werk aan de winkel en andere musea blijven voorlopig dicht. Het belang van de inzet van lokale gemeenschappen en vrijwilligers bij dit alles kan niet worden onderschat. Zo bewaakten lokale vrijwilligers sites om te verhinderen dat er objecten geplunderd werden.

Sociaal en economisch belang

Cultureel erfgoed vormt een bron van identiteit en trots. De bescherming ervan is essentieel voor de duurzame ontwikkeling en in het bijzonder voor de toeristische economie in Nepal. Er is nog veel steun nodig voor de wederopbouw en Unesco zet zich in om partners aan te trekken die willen bijdragen aan het restauratieproces. Bedoeling is om het werk voor de heropbouw en de bescherming te kaderen binnen een bredere strategie voor duurzame ontwikkeling.

"Het rehabiliteren van Nepals musea en historische gebouwen na de aardbeving van 2015 heeft een positieve impact op de economische en sociale ontwikkeling van het land," zegt Christian Manhart, directeur van het Unesco-kantoor in Kathmandu. "Er heerst een geweldig gevoel van identiteit, vastberadenheid en hoop dat voortvloeit uit de heropening van musea en de restauratie van tempels."

Unesco voerde na de aardbeving een evaluatie uit van de toestand en de behoeften van het cultureel erfgoed in Nepal. Dat gebeurde met financiële steun vanuit het Vlaams Unesco Trustfonds, waarmee Vlaanderen initiatieven van Unesco ondersteunt met betrekking tot erfgoed en Afrika. Op basis van de evaluatie is een plan opgesteld om binnen de zes jaar alle beschadigde erfgoedsites te herstellen. Om dit plan te kunnen uitvoeren, is Unesco actief op zoek naar partners die dit mee willen mogelijk maken.


]]>
Unesco zet radio in tegen het zikavirushttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/8/5/unesco-zet-radio-in-tegen-het-zikavirusFri, 05 Aug 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/8/5/unesco-zet-radio-in-tegen-het-zikavirusEen brede informatiecampagne waarschuwt de bevolking van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied over de gevaren van het zikavirus en hoe er zich tegen te beschermen.

Unesco zet radio in tegen het zikavirus

Recente uitbraken van het zikavirus leidden tot bezorgdheid in verschillende landen, met name in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er een wetenschappelijke consensus dat het zikavirus microcefalie en het Guillain-Barré Syndroom kan veroorzaken. Dit vergroot de noodzaak om preventieve maatregelen te nemen.

Het behoort tot de opdracht van Unesco op het vlak van communicatie & informatie om principes zoals pluralisme, redactionele onafhankelijkheid, onpartijdigheid, alsmede toegang tot informatie, te garanderen, ook in tijden van epidemieën en crisissen. Dit zorgt er onder meer voor dat noodzakelijke informatie de bevolking tijdig kan bereiken.

Radio als preventiemiddel

Mediapluralisme leidt ertoe dat er diverse platforms voor communicatie beschikbaar zijn. Radio in het bijzonder is een belangrijk instrument. Het medium heeft een groot bereik en is uiterst geschikt om in de kortst mogelijke tijd een groot publiek te bereiken, met inbegrip van afgelegen gemeenschappen en kwetsbare mensen. Zo kunnen preventieve boodschappen efficiënt worden verspreid tijdens noodsituaties zoals natuurrampen en epidemieën. Dit potentieel stond onlangs nog centraal op Wereldradiodag, jaarlijks gehouden op 13 februari.

Om bij te dragen aan de strijd tegen het zikavirus produceerde Unesco informatieve en preventieve radiospots in samenwerking met de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De spots zijn beschikbaar in de 4 talen van de regio: Engels, Frans, Portugees en Spaans.

Ruime verspreiding

Voor de verspreiding van de spots werkte Unesco samen met verschillende internationale en regionale koepelorganisaties van omroepen. Op die manier kwamen ze terecht bij zoveel mogelijk openbare, commerciële en gemeenschapsradiostations over heel Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

In Brazilië bijvoorbeeld, waar de zika-epidemie bijzonder hevig is, bood Agência Radioweb Brazilië - een online radioplatform - de spots aan op het internet. Ze werden gedownload en uitgezonden door ongeveer 450 radiostations in het land, goed voor een bereik van 394 steden en een potentieel van 53,6 miljoen mensen.

De campagne liet lokale omroepen in de regio toe om kosteloos te beschikken over betrouwbare informatie over het virus, de verspreiding ervan, en welke concrete en eenvoudige stappen de bevolking kan zetten om er zich tegen te beschermen. Ze werden uitgezonden op de meest veelbeluisterde momenten tijdens de dag om het grootst mogelijke bereik te garanderen.

]]>
Werelderfgoed op volle zeehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/8/4/werelderfgoed-op-volle-zeeThu, 04 Aug 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/8/4/werelderfgoed-op-volle-zeeEen nieuw rapport stelt voor om ook gebieden op volle zee onder de bescherming van de Werelderfgoedconventie te plaatsen. Voorlopig is dat echter nog niet mogelijk.

Werelderfgoed op volle zee

Gezonken koraaleilanden, drijvende regenwouden, enorme onderzeese vulkanen of zelfs uitstekende rotsformaties die lijken op verzonken steden: geen van deze sites kunnen worden ingeschreven op de Werelderfgoedlijst omdat ze zich in volle zee bevinden, buiten elke nationale jurisdictie. Het Werelderfgoedcentrum van Unesco en de Wereldunie voor de Bewaring van de Natuur (IUCN) lanceerden op 3 augustus 2016 een rapport dat onderzoekt hoe de Werelderfgoedconventie zou kunnen worden toegepast op deze wonderen van de open oceaan, die meer dan de helft van onze planeet bedekt.

World Heritage in the High Seas: An Idea Whose Time has Come presenteert vijf sites die verschillende ecosystemen illustreren, van biodiversiteit-rijke gebieden tot natuurlijke verschijnselen die alleen voorkomen in de diepten van de oceaan. Elk van deze sites kan uitzonderlijke universele waarde worden toegedicht, een basisbeginsel van de Werelderfgoedconventie: spectaculaire kwaliteiten van bepaalde sites die de nationale grenzen overstijgen.

Vijf voorbeelden

De vijf locaties aan bod komen zijn: de Costa Ricaanse Thermische Koepel (Stille Oceaan), een uniek oceanische oase, die een leefgebied vormt voor bloeiend mariene leven, waaronder veel bedreigde soorten; het White Shark Café (Stille Oceaan), de enige bekende verzamelplaats van witte haaien in de noordelijke Stille Oceaan; de Sargasso Zee (Atlantische Oceaan), de thuisbasis van een iconisch ecosysteem opgebouwd rond een concentratie van zwevende algen; het Lost City hydrothermale veld (Atlantische Oceaan), een gebied op 800 meter diepte gedomineerd door carbonaat monolieten tot 60 meter hoog; en de Atlantis Bank, een gezonken fossiel eiland in de subtropische wateren van de Indische Oceaan.

De diepste en meest afgelegen delen van de oceaan herbergen unieke plekken die erkenning verdienen, net zoals de Grand Canyon (VS), de Galapagoseilanden (Ecuador) of de Serengeti (Tanzania) aan land, zo meent Mechtild Rössler, directeur van het Unesco Werelderfgoedcentrum.

Gebrek aan bescherming

Hoewel deze sites zich ver weg van onze kusten bevinden, zijn ze niet veilig tegen bedreigingen. Denk maar aan klimaatverandering, diepzeemijnbouw of plasticvervuiling. Maar vooraleer deze sites kunnen profiteren van de erkenning en de bescherming die de Werelderfgoedconventie biedt, moet de procedure voor inschrijving op de Werelderfgoedlijst worden aangepast. Nu kunnen enkel landen een site nomineren voor inschrijving. Gebieden op volle zee vallen echter niet onder nationale jurisdictie. Het rapport onderzoekt een aantal mogelijke pistes om de Werelderfgoedconventie toch toepasbaar te maken op gebieden op volle zee.

"De volle zee is van uitzonderlijke waarde op wereldschaal maar geniet te weinig bescherming," zegt Dan Laffoley, Hoofdadviseur Mariene Wetenschappen en Bewaring van de IUCN en co-auteur van het rapport. "Deze gebieden worden blootgesteld aan bedreigingen zoals vervuiling en overbevissing. Het is daarom van cruciaal belang om de internationale gemeenschap te mobiliseren om hun instandhouding op lange termijn te verzekeren."


]]>
Unesco bezorgd over de situatie van journalisten in Turkijehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/8/1/unesco-bezorgd-over-de-situatie-van-journalisten-in-turkijeMon, 01 Aug 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/8/1/unesco-bezorgd-over-de-situatie-van-journalisten-in-turkijeMaatregelen die de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting beknotten, nopen Unesco tot een officiële reactie.

Unesco bezorgd over de situatie van journalisten in TurkijeDe directeur-generaal van Unesco, Irina Bokova, is uiterst bezorgd over de persvrijheid in Turkije na de couppoging van 15 juli 2016. In het bijzonder de situatie van journalisten, uitgevers en andere mediamedewerkers baart zorgen.

De directeur-generaal is op de hoogte van arrestaties van, en arrestatiebevelen voor, 42 journalisten, van het annuleren van de licenties van 24 omroepen, van het intrekken van de erkenning van nog eens 25 mediahuizen en van het blokkeren van websites.

Alhoewel de noodtoestand is uitgeroepen in Turkije, is de rol van een vrije pers van cruciaal belang voor transparantie en verantwoording over de situatie in het land op dit kritieke moment, zo benadrukt Unesco.

]]>
Help onze oceanen beschermenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/7/27/help-onze-oceanen-beschermenWed, 27 Jul 2016 03:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/7/27/help-onze-oceanen-beschermenNieuwe campagne benadrukt het belang van oceanen voor onze gezondheid en geeft praktische tips om de gezondheid van de oceaan te helpen verbeteren.

Help onze oceanen beschermen

De Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van Unesco roept iedereen op om mee te werken aan de bescherming van onze zeeën en oceanen. Dat kan door mee te doen aan de 'Our Ocean, Our Health' campagne van Sea Change die het bewustzijn wil vergroten over de link tussen de oceaan en de volksgezondheid.

Sea Change is een project dat Europese burgers wil sensibiliseren voor de intrinsieke banden tussen de oceaan en de gezondheid van de mens. De nieuwe campagne geeft tips over hoe iedereen kan bijdragen tot gezonde oceanen, gezonde gemeenschappen en uiteindelijk een gezonde planeet. Het project wordt gefinancierd door de EU. De IOC is een van de organisaties die het mee ondersteunen.

'Our Ocean, Our Health' beklemtoont de essentiële rol die oceanen spelen om het leven op aarde mogelijk te maken. De oceaan voorziet ons van zuurstof, regelt ons klimaat en produceert meer dan 140 miljoen ton voedsel per jaar. Maar menselijke activiteit en onze levensstijl zetten de gezondheid van oceanen onder druk. Als we niet goed zorg dragen voor de oceaan, zetten we ons eigen voortbestaan op het spel.


]]>
Wereldfeest Dunia met dans, muziek en verhalenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/7/26/wereldfeest-dunia-met-dans,-muziek-en-verhalenTue, 26 Jul 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/7/26/wereldfeest-dunia-met-dans,-muziek-en-verhalenOp zaterdag 30 juli wordt een wereldmarkt opgetrokken op het strand van Oostduinkerke. Er zijn tal van activiteiten om jong en oud te plezieren.

Wereldfeest Dunia met dans, muziek en verhalenDe dienst Internationale Samenwerking van de gemeente Koksijde organiseert op zaterdag 30 juli 2016 voor de 13de keer het wereldfeest Dunia op het strand van Oostduinkerke. Centraal op het wereldfeest staat een wereldmarkt. Verschillende 4de pijler-organisaties geven duidelijke informatie over hun project en openen voor de bezoekers de wereld via hun smakelijke keuken, toffe hebbedingetjes en kleurrijke kraampjes met lekkernijen en snuisterijen. Er zijn tevens activiteiten zoals workshops en optredens.

Verhalen vertellen

Het Unesco Platform Vlaanderen is ook van de partij op het wereldfeest Dunia. Aan onze stand is er om 14u, 16u en 18u een voorleesmoment voor kleuters en lagere schoolkinderen met sprookjes en verhalen uit verschillende delen van de wereld. Dit om de in deze tijd van internet en de overheersende beeldcultuur de orale vertelcultuur terug op de kaart te zetten.

Het promoten van de vertelcultuur sluit aan bij de inspanningen van Unesco om mensen bewust te maken van het belang van immaterieel cultureel erfgoed: orale tradities, podiumkunsten, rituelen, festiviteiten, traditioneel vakmanschap, enz. We moeten immers niet enkel onze monumenten en landschappen beschermen maar alle vormen van erfgoed koesteren die verbonden zijn met onze identiteit en diversiteit.

Entertainment

Daarnaast staan er nog verschillende leuke activiteiten gepland op het wereldfeest Dunia. Zo is er om 11u en 12u een djembé-workshop en staan Burundese dansers en trommelaars garant voor ambiance om 13u. Om 15u is er een concert van Jean Bosco Safari waarbij een heus 'Koksijde-lied' zijn première krijgt. En om 17u brengen de dames van Belladonna muziek vanuit de vier windstreken.

A Wereldfeest Dunia met dans, muziek en verhalen


Wereldfeest Dunia, zaterdag 30 juli 2016 van 11u tot 18u30 op het strand van Oostduinkerke. De toegang is gratis.

]]>
21 nieuwe inschrijvingen op Werelderfgoedlijsthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/7/20/21-nieuwe-inschrijvingen-op-werelderfgoedlijstWed, 20 Jul 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/7/20/21-nieuwe-inschrijvingen-op-werelderfgoedlijstHet Werelderfgoedcomité is vervroegd afgesloten met de bekendmaking van 21 nieuwe inschrijvingen op de Werelderfgoedlijst.

21 nieuwe inschrijvingen op Werelderfgoedlijst

Het Werelderfgoedcomité van Unesco heeft in Istanbul 21 nieuwe werelderfgoedlabels uitgereikt. Het gaat om 12 culturele, zes natuurlijke en drie gemengde sites. De Werelderfgoedlijst telt nu 1052 inschrijvingen in 165 landen.

De volgende culturele bezienswaardigheden zijn ingeschreven:

 • Antigua Naval Dockyard en verwante archeologische sites, (Antigua en Barbuda)
 • Het architectonische werk van Le Corbusier, een buitengewone bijdrage aan de Moderne Beweging (Argentinië, België, Frankrijk, Duitsland, India, Japan, Zwitserland)
 • Stecci middeleeuwse grafstenen en begraafplaatsen (Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Montenegro, Servië)
 • Pampulha Modern Ensemble (Brazilië)
 • Zuojiang Huashan rotstekeningen cultuurlandschap (China)
 • Archeologische site van Philippi (Griekenland)
 • Archeologische site van Nalanda Mahavihara (Nalanda University) in Nalanda, Bihar, (India)
 • De Perzische Qanat (Iran)
 • Nan Madol: Ceremonieel centrum van Oost-Micronesië (Micronesië)
 • Antequera Hunebedden site (Spanje)
 • Archeologische site van Ani (Turkije)
 • Gorham's grottencomplex (Verenigd Koninkrijk)Natuurlijke sites:

 • Mistaken Point (Canada)
 • Hubei Shennongjia (China)
 • Lut woestijn (Islamic Republic of Iran)
 • Westelijk Tien-Shan (Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan)
 • Archipiélago de Revillagigedo (Mexico)
 • Sanganeb mariene national park en Dungonab Baai - Mukkawar eiland mariene national park (Sudan)Gemengde - natuurlijke en culturele - sites:

 • Ennedi Massif: natuur- en cultuurlandschap (Tsjaad)
 • Nationaal park Khangchendzonga (India)
 • De Ahwar van Zuid-Irak (Irak)De volgende acht sites werden ingeschreven op de Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed:

 • Archeologische site van Cyrene (Libië)
 • Archeologische site van Leptis Magna (Libië)
 • Archeologische site van Sabratha (Libië)
 • Rotstekeningen van Tadrart Acacus (Libië)
 • Oude Stad van Ghadames (Libië)
 • De oude binnenstad van Djenné (Mali)
 • Historisch centrum van Shakhrisyabz (Oezbekistan)
 • Nan Madol: Ceremonieel centrum van Oost-Micronesië (Micronesië)Het Werelderfgoedcomité schortte zijn werkzaamheden drie dagen eerder dan gepland op omwille van de poging tot staatsgreep die zich voltrok in Istanbul op 15 juli 2016. Het Comité komt in oktober in Parijs samen om de niet behandelde punten op de agenda af te werken.

De 41ste bijeenkomst van het Werelderfgoedcomité zal plaatsvinden in juli 2017 in het Poolse Krakau.


]]>
Woning Guiette in Antwerpen is werelderfgoedhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/7/18/woning-guiette-in-antwerpen-is-werelderfgoedMon, 18 Jul 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/7/18/woning-guiette-in-antwerpen-is-werelderfgoedHet architecturale oeuvre van Le Corbusier is ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Gebouwen in 7 landen kregen het werelderfgoedlabel, waaronder de woning Guiette in Antwerpen.

Positief advies voor erkenning architecturale oeuvre van Le Corbusier

Het Werelderfgoedcomité van Unesco besliste op 16 juli 2016 om zeventien werken van de Zwitsers-Franse architect Le Corbusier te erkennen als werelderfgoed. Eén van die werken is de woning Guiette in Antwerpen. De zestien andere gebouwen liggen in Argentinië, Duitsland, Frankrijk, India, Japan en Zwitserland.

De woning Guiette is het enige bewaarde bouwwerk van Le Corbusier op Belgische bodem. De woning werd in 1926 gebouwd als woonhuis en atelier voor de Antwerpse schilder René Guiette. Het is één van de vroegere werken uit het oeuvre van Le Corbusier. Het huis werd in 1978 beschermd als monument. In 1987-1988 volgde een zorgvuldige restauratie onder leiding van architect Georges Baines.

Er zijn verschillende redenen waarom het oeuvre van Le Corbusier een plaats op de Werelderfgoedlijst krijgt. De drie belangrijkste zijn:

 • De selectie van zeventien werken vertegenwoordigt een uitzonderlijke en onmisbare bijdrage aan de ontwikkeling van de nieuwe vormentaal van het modernisme; deze architectuurstijl getuigt van een absolute breuk met de architectuur van de vroegere eeuwen.
 • Le Corbusier heeft met zijn ontwerpen en theorieën gedurende méér dan 50 jaar onmiskenbaar wereldwijd de architectuur beïnvloed. Le Corbusier zocht daarbij, in de geest van het modernisme, mee naar antwoorden op de grote uitdagingen van de 20e eeuw: standaardisatie en industrialisatie, de leefomgeving van de mens, het evenwicht tussen de privéwoning en de gemeenschapsvoorzieningen, …. Hij nam min of meer de positie in van woordvoerder van deze nieuwe architectuur. Zijn projecten werden richtinggevend voor de hele wereld.
 • Het oeuvre van Le Corbusier biedt een synthese tussen stedenbouw, architectuur, schilderkunst en beeldhouwkunst. In zijn revolutionaire architecturale vormen nam Le Corbusier ook de voorstellen en principes van CIAM mee.Eerder kregen in Vlaanderen ook al dertien begijnhoven, zesentwintig belforten, het centrum van Brugge en het complex woning-ateliers-museum Plantin-Moretus het prestigieuze label van Unesco werelderfgoed. In Brussel zijn de Grote Markt, het Stocletpaleis en vier herenhuizen van architect Victor Horta erkend als werelderfgoed. Wallonië staat met zes belforten, de vuursteenmijnen van Spiennes, vier scheepsliften op het Canal du Centre, de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik en de mijnsites van Grand-Hornu, Bois-du-Luc Bois du Cazier en Blegny-Mine op de Werelderfgoedlijst.

]]>
Beweging op de rode lijst van het werelderfgoedhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/7/14/beweging-op-de-rode-lijst-van-het-werelderfgoedThu, 14 Jul 2016 03:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/7/14/beweging-op-de-rode-lijst-van-het-werelderfgoedDe historische monumenten van Mtskheta in Georgië verdwijnen van de rode lijst maar het historisch stadscentrum van Sachrisabz in Oezbekistan komt er op.

Beweging op de rode lijst van het werelderfgoed

Het Werelderfgoedcomité van Unesco dat voor zijn veertigste zitting bijeenkomt in Istanbul van 10 tot 20 juli 2016 heeft een aantal beslissingen genomen met betrekking tot de Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed.

De historische monumenten van Mtskheta, een van de oudste steden van Georgië, zijn niet langer ingeschreven op de Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed. Het Werelderfgoedcomité meent dat de regering van Georgië voldoende inspanningen heeft geleverd om de bescherming en het beheer van de werelderfgoedsite te verbeteren. De site was in 2009 ingeschreven op de rode lijst omdat werkzaamheden in de buurt de stenen en de fresco's van de monumenten aantastten. Sindsdien was er ook bezorgdheid over ongebreidelde stadsuitbreiding in Mtskheta - een gevaar dat nu lijkt te zijn geweken.

Het historisch stadscentrum van Sachrisabz in Oezbekistan is door het Werelderfgoedcomité toegevoegd aan de Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed. Het Comité is bezorgd over de uitbreiding van de toeristische infrastructuur in de stad en de ermee gepaard gaande vernieling van gebouwen in de middeleeuwse buurten van de stad. Het Werelderfgoedcomité vraagt dat het Werelderfgoedcentrum van Unesco en de Internationale Raad van Monumenten en Landschappen (ICOMOS) een gezamenlijke expertenmissie naar Sachrisabz sturen om de schade op te meten en herstelmaatregelen te formuleren.

De Lijst van Bedreigd Werelderfgoed waarschuwt de internationale gemeenschap voor de factoren die de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoedsites bedreigen en roept op tot internationale solidariteit om hulp op gang te krijgen.

]]>
5 sites in Libië toegevoegd aan Lijst van het Bedreigd Werelderfgoedhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/7/14/5-sites-in-libië-toegevoegd-aan-lijst-van-het-bedreigd-werelderfgoedThu, 14 Jul 2016 02:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/7/14/5-sites-in-libië-toegevoegd-aan-lijst-van-het-bedreigd-werelderfgoedConflict en instabiliteit in Libië vormen ernstige bedreiging voor het werelderfgoed van het land.

5 sites in Libië toegevoegd aan Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed

Vandaag besliste het Werelderfgoedcomité van Unesco om de vijf werelderfgoedsites van Libië in te schrijven op de Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed. Het Comité neemt deze beslissing omdat er gewapende partijen actief zijn op en rond de werelderfgoedsites. Er is eveneens rekening gehouden met de reeds aangebrachte beschadigingen en vernielingen en met de nog te verwachten verwoestingen op het terrein.

De vijf sites die aan de Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed zijn toegevoegd, zijn: de archeologische sites van Cyrene, Leptis Magna en Sabratha, de rotstekeningen van Tadrart Acacus en de Oude Stad van Ghadames.

De Lijst van Bedreigd Werelderfgoed waarschuwt de internationale gemeenschap voor de factoren die de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoedsites bedreigen en roept op tot internationale solidariteit om hulp op gang te krijgen.

De veertigste bijeenkomst van het Werelderfgoed vindt plaats in Istanbul van 10 tot 20 juli 2016.

]]>
Djenné op rode lijst van het werelderfgoedhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/7/13/djenné-op-rode-lijst-van-het-werelderfgoedWed, 13 Jul 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/7/13/djenné-op-rode-lijst-van-het-werelderfgoedDe Malinese historische stad met zijn leemarchitectuur kan onvoldoende beschermd worden omwille van de onveiligheid in de regio.

Djenné op rode lijst van het werelderfgoed

Het Werelderfgoedcomité van Unesco heeft het historisch stadscentrum van Djenné (Mali) toegevoegd aan de Lijst van Bedreigd Werelderfgoed. Deze beslissing is genomen omwille van de onveiligheid in het gebied die het onmogelijk maakt om beschermende maatregelen uit te voeren voor deze werelderfgoedsite.

Het historisch stadscentrum van Djenné is vooral bekend omwille van zijn monumentale leemarchitectuur en heeft onder meer te lijden aan het achteruitgaan van de bouwmaterialen, verstedelijking en erosie van de archeologische site.

Djenné is sinds 1988 ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van Unesco. De Lijst van Bedreigd Werelderfgoed waarschuwt de internationale gemeenschap voor de factoren die de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoedsites bedreigen en roept op tot internationale solidariteit om hulp op gang te krijgen.

Het Werelderfgoedcomité van Unesco is sinds 10 juli bijeen in Istanbul (Turkije). De bijeenkomst duurt nog tot 20 juli en zal zich ook uitspreken over de nieuwe nominaties voor inschrijving op de Werelderfgoedlijst. Een van de dossiers dat zal besproken worden, is het architecturale oeuvre van Le Corbusier - met onder andere de woning Guiette in Antwerpen.

]]>
Vlaamse artiesten voor #Unite4Heritagehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/6/20/vlaamse-artiesten-voor-unite4heritageMon, 20 Jun 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/6/20/vlaamse-artiesten-voor-unite4heritageResultaat van een kunstcampagne rond de fragiliteit van ons eigen cultureel erfgoed.

Geschokt door de recente terroristische aanslagen in Parijs en Brussel en de talrijke berichten en beelden van de moedwillige vernieling en vernietiging van werelderfgoed in o.a. Syrië en Irak, lanceerde de Vlaamse Unesco Commissie in april 2016 een kunstcampagne rond de fragiliteit van ons eigen cultureel erfgoed.

De Vlaamse bevolking werd uitgedaagd om twee tekeningen, schilderijen of schetsen te maken van een kenmerkend (nationaal) monument: het eerste werk toont het monument zoals het nu is, het tweede toont het monument na een vijandige aanval.

Onderstaand filmpje toont het resultaat van de kunstcampagne rond de fragiliteit van ons eigen cultureel erfgoed.


]]>
Nieuw multilateralisme voor de 21ste eeuwhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/6/10/nieuw-multilateralisme-voor-de-21ste-eeuwFri, 10 Jun 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/6/10/nieuw-multilateralisme-voor-de-21ste-eeuwIrina Bokova, directeur-generaal van Unesco, bezocht het Vlaams Parlement en sprak er over een nieuw multilateralisme om nieuwe uitdagingen aan te pakken.

Nieuw multilateralisme voor de 21ste eeuw

Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, was op 9 juni 2016 te gast in het Vlaams Parlement. Ze gaf een lezing voor de gezamenlijke commissies van het Vlaams Parlement over een nieuw multilateralisme om nieuwe uitdagingen aan te pakken.

De directeur-generaal van Unesco begon haar lezing met het uitspreken van haar medeleven voor de slachtoffers van de terroristische aanslagen in Brussel. Ze had het verder over de grootste uitdagingen waarmee de internationale gemeenschap te kampen heeft, waaronder de aanhoudende armoede en de groter wordende ongelijkheden, het gebrek aan kwaliteitsvol onderwijs en de afkalvende sociale bescherming in veel delen van de wereld. Ze ging ook in op het feit dat klimaatverandering en aanhoudende conflicten miljoenen mensen op de vlucht doen slaan.

"Er is een nieuwe wereldwijde strijd aan de gang voor de harten en de geesten, vooral voor de harten en de geesten van jonge mensen," zei Bokova over de opmars van gewelddadig extremisme die vraagt om een nieuwe aanpak, steunend op soft power om nieuwe partnerschappen op te bouwen.

Radicalisering voorkomen

"Gewelddadige extremisten worden niet geboren, ze worden gemaakt," aldus Bokova. "We moeten gewelddadig extremisme en radicalisering niet alleen bestrijden maar ook voorkomen." In die zin verwees de directeur-generaal naar verschillende Unesco-initiatieven met betrekking tot kwaliteitsvol onderwijs en media- en informatiegeletterdheid.

Erfgoed beschermen

Ook de aanhoudende culturele zuivering in sommige delen van de wereld kwam aan bod in de lezing van Bokova. Ze drong aan op gezamenlijke acties om cultuur centraal te stellen bij vredesopbouw en humanitaire acties. "Gewelddadige extremisten vallen cultuur aan om het weefsel van 'samen leven' te verzwakken, om de symbolen van dialoog te vernietigen," zei Bokova.

Bokova pleitte voor meer internationale samenwerking en preventieve maatregelen om belangrijk werelderfgoed te beschermen tegen terrorisme en plundering. Hierbij verwees ze naar de #unite4heritage campagne van Unesco die onder andere een tegengewicht biedt voor haatpropaganda en bewust maakt voor het belang van erfgoedbescherming.

Vlaamse steun aan Unesco

De directeur-generaal van Unesco bedankte Vlaanderen voor de jarenlange steun aan Unesco, met name voor de bescherming van erfgoed. Ze verwees naar de Vlaamse steun voor de inspanningen van Unesco voor de bescherming van het erfgoed in Syrië, Nepal en verschillende zuidelijke Afrikaanse landen. Ze bedankte Vlaanderen ook voor de duurzame steun aan de wetenschappelijke programma's van Unesco, in het bijzonder aan programma's voor duurzaam waterbeheer, de aanpak van droogte en aan de Intergouvernementele Oceanografische Commissie. Dit engagement is bijzonder waardevol in het licht van de klimaatverandering en de nieuwe ontwikkelingsdoelen.

"Ons partnerschap gaat over het versterken van samenlevingen in verandering, geconfronteerd met onzekerheid, en het hen aanreiken van de instrumenten en de capaciteiten om zichzelf te helpen, zei Bokova, verwijzend naar de inspanningen die er nodig zijn om verder te gaan met het Klimaatakkoord van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Na de lezing van de directeur-generaal van Unesco waren er reacties vanuit het parlement van Rik Daems, voorzitter van de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed, en vertegenwoordigers van alle politieke fracties van het Vlaams Parlement. Vlaams Minister-President Geert Bourgeois sloot de zitting af met de hoopvolle woorden "Kunst, cultuur, onderwijs en wetenschap zullen het altijd halen van geweld."

]]>
Positief advies voor erkenning architecturale oeuvre van Le Corbusierhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/6/3/positief-advies-voor-erkenning-architecturale-oeuvre-van-le-corbusierFri, 03 Jun 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/6/3/positief-advies-voor-erkenning-architecturale-oeuvre-van-le-corbusierEen adviesorgaan van Unesco is gewonnen voor de inschrijving van het architecturale oeuvre van Le Corbusier op de Werelderfgoedlijst. De woning Guiette in Antwerpen is een van de genomineerde gebouwen.

Positief advies voor erkenning architecturale oeuvre van Le Corbusier

Vlaams minister-president Geert Bourgeois, ook bevoegd voor onroerend erfgoed, laat in een mededeling weten dat Internationale Raad voor Monumenten en Landschappen (ICOMOS) een positief advies heeft verstrekt aan het Werelderfgoedcomité van Unesco met betrekking tot de inschrijving van het architecturale oeuvre van Le Corbusier op de Werelderfgoedlijst.

Zeven landen dienden begin 2015 een nominatiedossier in bij Unesco met een serie van 17 gebouwen en gebouwencomplexen: Argentinië, België, Duitsland, Frankrijk, India, Japan en Zwitserland.

Woning Guiette in Antwerpen

Voor België is de woning Guiette in Antwerpen opgenomen in het dossier. De woning Guiette is het enige bewaarde bouwwerk van de Zwitsers-Franse architect Le Corbusier op Belgische bodem. De woning werd in 1926 gebouwd als woonhuis en atelier voor de Antwerpse schilder René Guiette. De woning Guiette is één van de vroegere werken uit het oeuvre van Le Corbusier. Het huis werd in 1978 beschermd als monument. Eind de jaren 1980 volgde een zorgvuldige restauratie onder leiding van architect George Baines.

Delegaties van ICOMOS bezochten eind 2015 de 17 sites. Op basis van de bureaustudie en de bezoeken ter plaatse geeft ICOMOS dus een positief advies aan het Werelderfgoedcomité van Unesco om de 17 gebouwen en gebouwencomplexen op te nemen op de Werelderfgoedlijst.

Waarom Le Corbusier?

Het nominatiedossier stipt drie hoofdredenen aan waarom het oeuvre van Le Corbusier een plaats op de Werelderfgoedlijst verdient:

 1. De selectie van 17 werken vertegenwoordigt een uitzonderlijke en onmisbare bijdrage aan de ontwikkeling van de nieuwe vormentaal van het modernisme; deze architectuurstijl getuigt van een absolute breuk met de architectuur van de vroegere eeuwen.
 2. Le Corbusier heeft met zijn ontwerpen en theorieën gedurende méér dan 50 jaar onmiskenbaar wereldwijd de architectuur beïnvloed. Le Corbusier zocht daarbij, in de geest van het modernisme, mee naar antwoorden op de grote uitdagingen van de 20e eeuw: standaardisatie en industrialisatie, de leefomgeving van de mens, het evenwicht tussen de privéwoning en de gemeenschapsvoorzieningen, enz. Hij nam min of meer de positie in van woordvoerder van deze nieuwe architectuur. Zijn projecten werden richtinggevend voor de hele wereld.
 3. Het oeuvre van Le Corbusier neigt naar een synthese tussen stedenbouw, architectuur, schilderkunst en beeldhouwkunst. In zijn revolutionaire architecturale vormen nam Le Corbusier ook de voorstellen en principes van CIAM (een internationaal platform voor de verspreiding van de moderne architectuur) mee.De volledige selectie uit het oeuvre van Le Corbusier die aan Unesco is voorgelegd is (in chronologische volgorde):

 • Woningen La Roche en Jeanneret in Parijs (Frankrijk, 1923)
 • Kleine villa aan de oever van het Lac Léman in Corseaux (Zwitserland, 1923)
 • Cité Frugès in Pessac (Frankrijk, 1924)
 • Woning Guiette in Antwerpen (België, 1926)
 • Woningen op de Weissenhof-Siedlung in Stuttgart (Duitsland, 1927)
 • Villa Savoie in Poissy (Frankrijk, 1928)
 • Immeuble Clarté in Genève (Zwitserland, 1930)
 • Immeuble locatif bij de Porte Molitor in Boulogne-Billancourt (Frankrijk, 1931)
 • Unité d'Habitation in Marseille (Frankrijk, 1945)
 • Manufacture in Saint-Dié-des-Vosges (Frankrijk, 1946)
 • Woning dr. Curutchet in La Plata (Argentinië, 1949)
 • Kapel Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp (Frankrijk, 1950)
 • Cabanon van Le Corbusier in Roquebrune-Cap-Martin (Frankrijk, 1951)
 • Capitol Complex in Chandigarh (India, 1952)
 • Klooster Sainte-Marie-de-la-Tourette in Eveux (Frankrijk, 1953)
 • Nationaal Museum van Westerse Kunsten in Taito-Ku (Japan, 1955)
 • Cultureel centrum van Firminy-Vert (Frankrijk, 1953-1965)Wanneer valt het verdict?

Van 10 tot 20 juli 2016 komen de leden van het Werelderfgoedcomité in Istanbul samen voor hun jaarlijkse bijeenkomst. Dan wordt beslist of architecturale oeuvre van Le Corbusier effectief als werelderfgoed erkend wordt.

]]>
Onderwijshervorming zal afvallingsrace niet stoppenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/6/2/onderwijshervorming-zal-afvallingsrace-niet-stoppenThu, 02 Jun 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/6/2/onderwijshervorming-zal-afvallingsrace-niet-stoppenGuido Ooghe pleit voor een gepersonaliseerde diplomamap, met de behaalde eindtermen opgelijst. Dat maakt bijsturen makkelijker.

Onderwijshervorming zal afvallingsrace niet stoppen

Een van de voornaamste oorzaken van schoolmoeheid en schooluitval is ons alles-of-niets-diploma. Een moedige hervorming van het secundair onderwijs had dat een halt kunnen toeroepen. Maar de berg heeft een muis gebaard. De hervorming door de Vlaamse regering is een maat voor niets. Erger nog: zoals Ides Nicaise aangaf, dreigt deze niet-hervorming de structurele problemen in ons onderwijs niet op te lossen, maar zelfs te versterken (De Standaard 30 mei 2016) . Onder het mom van de 'vrije' keuze zullen ouders en leerlingen nog minder hun weg vinden in het kluwen van mogelijkheden.

Het Parijs-Roubaix-model blijft overeind, schooluitval en schoolmoeheid zullen niet minder slachtoffers maken. Maar misschien kunnen we het tij nog keren met de lopende herziening van de eindtermen. Want een mogelijk antwoord op de ongelijkheid van onderwijskansen is het gepersonaliseerde diploma. Dat is een diploma met een bijvoegsel, een diplomacomplement waarin staat welke vaardigheden de leerling heeft bereikt en - indien hij of zij het diploma niet haalde - welke werkpunten er nog zijn.

Als we de eindtermen als operationele doelen per graad formuleren, kunnen we aan ons alles-of-niets-diploma sleutelen. Laten we uitgaan van de juridische logica dat de eindtermen bepalend zijn voor het al dan niet slagen. Wie de eindtermen haalt, slaagt en krijgt op het einde van de rit het diploma.

De extra doelen van de netten en de scholen zijn per definitie uitbreidingsdoelen. Die komen in het diplomacomplement terecht. Het diploma dat de leerling haalde op basis van de eindtermen,het diplomacomplement met de uitbreidingsdoelen van de netten en andere elementen uit het portfolio van de leerling vormen samen de 'diplomamap'. Bij wie het diploma niet haalde, zit er in die map een getuigschrift met de eindtermen die leerling wel verworven heeft. Iemand die de school zonder diploma verlaat, kan dat later alsnog behalen door de resterende eindtermen te halen.

Eerlijker en efficiënter

Lesgeven en evalueren op basis van de eindtermen is eerlijker en efficiënter. Het levert extra hefbomen op om andere onderwijsproblemen te verhelpen. Achterstanden bijwerken kan veel gerichter als we precies weten welke eindterm(en) voor de leerling een obstakel vormt. Dat geldt ook bij zelfstudie en het werken met verbetersleutels. Idem voor herexamens en vakantietaken.

Door uit te gaan van de eindtermen kunnen we leerlingen veel preciezer heroriënteren.

Ook het tweedekansonderwijs en de examencommissie doen er hun voordeel mee. Het volstaat om na te gaan welke eindtermen de kandidaten nog niet verworven hebben en hen daarover te overhoren. Zo wordt levenslang en levensbreed leren een realistischer doelstelling.

Langdurig zieke kinderen, leerlingen die buitengegooid zijn op school of in een time-out zitten, kunnen veel gemakkelijker worden geholpen als we weten welke eindtermen ze gemist hebben. Hetzelfde geldt voor migrantenkinderen, vluchtelingen en leerlingen uit de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers.

Ook kinderen met een leer- of ontwikkelingsprobleem, zoals dyslexie of autismespectrumstoornis, kunnen we meer op maat begeleiden met de eindtermen als gids. De nodige sticordi-maatregelen (stimuleren, compenseren, dispenseren) zijn veel makkelijker te nemen, omdat het duidelijker is welke compenserende hulpmiddelen leerlingen nodig hebben en voor welke eindtermen of opdrachten we hen eventueel kunnen vrijstellen (dispenseren).

En ten slotte heeft deze aanpak ook voordelen voor de leraren. Projectwerk, groepswerk, geïntegreerde werkperiodes zijn allemaal gebaat bij goed afgelijnde eindtermen. Het maakt de vakwerking hanteerbaarder, net zoals team teaching en het werken in een duobaan, dankzij de duidelijke ijkpunten om het overleg te sturen of om samen toetsen op te maken.

Gekneusde jongeren

2017 is voor Unesco het jaar van de accountability. Dan gaat het niet zozeer over de vraag of de centen voor onderwijs goed renderen, maar of ons onderwijs doet wat ervan verwacht wordt: jonge mensen opleiden tot verantwoordelijke, evenwichtige en tolerante leden van de maatschappij. En kwaliteitsvol onderwijs verstrekken aan iedereen op zo'n manier dat levenslang en levensbreed leren mogelijk wordt.

Daarvoor zijn goed afgebakende, begrijpelijke en pedagogisch verantwoorde eindtermen nodig. Nu experten en politici aan de slag gaan met de eindtermen, is het van groot belang dat deze cruciale fase goed gemonitord wordt.

Daarom pleit ik voor de oprichting van een reflectiegroep van specialisten en generalisten, aangevuld met leerlingen uit de Vlaamse Scholierenkoepel en leraren uit het veld. De belangrijkste taak van die werkgroep zou erin bestaan te waken over een aantal uitgangspunten. Worden de eindtermen niet te technisch of overladen? Zijn ze leesbaar, begrijpbaar, werkbaar en controleerbaar? Zijn ze geschikt om beter, rechtvaardiger en efficiënter te differentiëren en te evalueren?

Werk aan de winkel dus, maar die is het waard. Al was het maar voor al die gekneusde jonge mensen die de helse afdaling van het watervalsysteem aan de lijve ondervonden hebben.


Dit opiniestuk van Guido Ooghe, Pedagogisch medewerker van het Unesco Platform Vlaanderen en vroeger directeur van een middelbare school, is verschenen in De Standaard van 1 juni 2016.

]]>
Klimaatverandering bedreigt iconisch werelderfgoed en toeristische trekpleistershttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/31/klimaatverandering-bedreigt-iconisch-werelderfgoed-en-toeristische-trekpleistersTue, 31 May 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/31/klimaatverandering-bedreigt-iconisch-werelderfgoed-en-toeristische-trekpleistersDe gevolgen van klimaatverandering vormen een bedreiging voor de universele uitzonderlijke waarde van tal van werelderfgoedsites over heel de wereld, zo blijkt uit een nieuw rapport.

Klimaatverandering bedreigt iconisch werelderfgoed en toeristische trekpleisters

De klimaatverandering brengt werelderfgoedsites over heel de wereld in gevaar. Dat is de conclusie van World Heritage and Tourism in a Changing Climate, een rapport van Unesco, het VN-Milieuprogramma (UNEP) en de Union of Concerned Scientists (UCS).

Het rapport lijst 31 culturele en natuurlijke werelderfgoedsites in 29 landen op die bijzonder kwetsbaar zijn voor gevolgen van klimaatverandering zoals smeltende gletsjers, stijgende zeespiegels, extreem weer, langere droogtes en spontane bosbranden. Onder de kwetsbare sites bevinden zich nogal wat iconische toeristische trekpleisters zoals Venetië, Stongehenge en de Galapagoseilanden.

Ook Paaseiland is een van de bedreigde werelderfgoedsites. "Sommige beelden kunnen door kusterosie in zee terechtkomen", zegt Adam Markham, hoofdauteur van het rapport.

Klimaatakkoord nakomen

"Het is van belang dat we de gevolgen van de klimaatverandering voor werelderfgoedsites beter leren begrijpen en opvolgen," zegt Mechtild Rössler, directrice van het Unesco Werelderfgoedcentrum. "Zoals het rapport aangeeft, is het van essentieel belang dat de doelstelling van het Parijse Klimaatakkoord om de globale temperatuur met minder dan 2°C te laten stijgen, wordt gerealiseerd om ons werelderfgoed te beschermen voor de huidige en toekomstige generaties."

Werelderfgoedsites onderscheiden zich omwille van hun "uitzonderlijke universele waarde". Omdat net die eigenschap wordt bedreigd door de gevolgen van klimaatverandering, adviseert het rapport dat het Werelderfgoedcomité voortaan rekening zou houden met de mogelijke invloed van de klimaatverandering bij het evalueren van nominaties voor de Werelderfgoedlijst.

Opmerkelijk is dat alle verwijzingen naar het Groot Barrièrerif, het grootste koraalrif ter wereld, uit het rapport zijn geschrapt. Dat gebeurde onder druk van de Australische regering.


]]>
De weg naar kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren voor iedereenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/25/de-weg-naar-kwaliteitsvol-onderwijs-en-levenslang-leren-voor-iedereenWed, 25 May 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/25/de-weg-naar-kwaliteitsvol-onderwijs-en-levenslang-leren-voor-iedereenOns land maakt deel uit van een internationaal comité dat de globale ontwikkelingsagenda voor onderwijs aanstuurt.

De weg naar kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren voor iedereen

Van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties zich stelden tegen 2030, is nummer vier specifiek gewijd aan onderwijs. Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4 is erop gericht om "gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs te verzekeren en levenslang leren voor iedereen te bevorderen". Als leidinggevend agentschap voor de coördinatie van de internationale inspanningen ter realisatie van deze doelstelling, richtte Unesco een comité van verschillende betrokken partijen op om een en ander aan te sturen. Het komt voor de eerste keer samen op 25 en 26 mei 2016 in Parijs.

"Het spreekt voor zich dat het succes van Onderwijsagenda 2030 afhankelijk is van een collectieve inspanning. Het stuurcomité zal strategische richtlijnen geven, de vooruitgang evalueren op basis van het Global Education Monitoring Report, en aanbevelingen formuleren voor de onderwijsgemeenschap over prioritaire aandachtspunten," zegt Jordan Naidoo, Director for Education 2030 Support and Coordination bij Unesco.

Grote uitdaging

Ondanks de vooruitgang die de internationale gemeenschap te voorbije 15 jaar heeft geboekt om de toegang tot onderwijs te verbeteren, blijft de uitdaging groot. En het wordt er niet gemakkelijker op. Zo zullen leerlingen ontheemd worden tengevolge van klimaatverandering en conflicten. En voor veel meisjes ligt er een onoverkomelijke horde op de weg naar het klaslokaal. Daarnaast zorgt de voortdurende opmars van technologie op de werkvloer ervoor dat levenslang leren steeds belangrijker wordt.

Collectieve inspanning

Om zich bij haar leidinggevende en coördinerende taak voor de verwezenlijking van Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4 te laten bijstaan, richtte Unesco het SDG4-Education 2030 Steering Committee op. Het bestaat uit een breed spectrum van de internationale onderwijsgemeenschap. Het bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van Unesco-lidstaten (*) en andere VN-agentschappen die betrokken zijn bij Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4: het VN-Ontwikkelingsprogramma, Unicef, de Wereldbank, het Hoog Commissariaat van de VN voor de Vluchtelingen, het VN-Bevolkingsfonds, de VN-Eenheid voor Gendergelijkheid en de Empowerment van Vrouwen, en de Internationale Arbeidsorganisatie. Andere partners zijn onder andere de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, het Global Partnership for Education, niet-gouvernementele organisaties, leerkrachtenverenigingen en regionale organisaties.

Het is de taak van het comité om de komende vijftien jaar de richting aan te geven op weg naar de realisatie van de ambities van Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4 en er zodoende voor te zorgen dat niemand achtergelaten wordt.

(*) De landen die zetelen in het stuurcomité zijn: België, Frankrijk, Noorwegen, Letland, Rusland, Oekraïne, Argentinië, Bolivia, Brazilië, China, Japan, Zuid-Korea, Benin, Kenya, Zambia, Marokko, Oman, Saudi-Arabië en Pakistan.


]]>
Onderwijs kan niet wachtenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/24/onderwijs-kan-niet-wachtenTue, 24 May 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/24/onderwijs-kan-niet-wachtenOp de humanitaire VN-top is een fonds voorgesteld dat hoopt meer middelen te kunnen investeren in het onderwijs van kinderen en jongeren in noodsituaties.

Onderwijs kan niet wachten

Unesco directeur-generaal Irina Bokova reageert verheugd op de oprichting van Education Cannot Wait, een nieuw fonds voor onderwijs in noodsituaties. Het fonds is op 23 mei 2016 voorgesteld tijdens een zitting van de World Humanitarian Summit in Istanboel.

"Er zijn dringend uitzonderlijke maatregelen nodig om te voldoen aan de onderwijsbehoeften van miljoenen kinderen en jongeren waarvan de toekomst wordt gehypothekeerd door conflicten, ontheemding en natuurrampen," zei Bokova. "Dit fonds sluit aan bij de ambitie van Agenda 2030 om iedereen kwaliteitsvol onderwijs te bieden, zelfs in de moeilijkste omstandigheden."

Het onmiddellijke doel van het fonds is om de komende vijf jaar 3,85 miljard dollar in te zamelen om de 13,6 miljoen kinderen te bereiken van wie het onderwijs is verstoord door conflicten en andere humanitaire noodsituaties. De verwachting is dat het fonds 75 miljoen kinderen en jongeren zal bereiken tegen 2030. Een kwart van de kinderen van schoolgaande leeftijd woont in een land waar een conflict woedt. Het gaat om zo'n 500 miljoen kinderen die school missen, weinig kwaliteitsvol onderwijs krijgen of het risico lopen voortijdig te stoppen met school.

Onderwijs in noodsituaties blijft schromelijk ondergefinancierd door de internationale gemeenschap. Er gaat minder dan 2% van de humanitaire hulp naar toe. "Om te kunnen voldoen aan de immense behoeften, zouden we er naar moeten streven om 10% van alle humanitaire noodhulp te spenderen aan onderwijs in noodsituaties," zei Bokova. Ze wees er op dat de Europese Unie zich geëngageerd heeft voor een stijging naar 4%.

Unesco zal mee bepalen hoe het fonds werkt. De Organisatie coördineert voor de Verenigde Naties de inspanningen voor Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4 om "gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs te verzekeren en levenslang leren voor iedereen te bevorderen".

In de aanloop naar de humanitaire VN-top verscheen er een beleidsnota onder de titel No More Excuses. Daarin staat te lezen dan slechts de helft van de kinderen die op de vlucht zijn, basisschool lopen en dat slechts een kwart van de adolescenten op de vlucht secundair onderwijs volgt.


]]>