UNESCO Platform Vlaanderen, thema "recht op onderwijs"http://www.unesco-vlaanderen.be2016-05-19T14:29:43Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "recht op onderwijs"http://www.unesco-vlaanderen.benlHomo- en transfobie op school bestrijdenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/19/homo-en-transfobie-op-school-bestrijdenThu, 19 May 2016 02:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/19/homo-en-transfobie-op-school-bestrijdenOp een Unesco-conferentie presenteerde Vlaams onderwijsminister Crevits het Vlaamse beleid voor de preventie van homo- en transfobie op school. Er is ook een wereldwijd rapport voorgesteld over hoe het onderwijs geweld tegen holebi's en transgenders kan voorkomen.

Homo- en transfobie op school bestrijden

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits nam deel aan de tweedaagse Unesco-conferentie over homo- en transfobie in het onderwijs op 17 en 18 mei 2016 in Parijs waar ze het Vlaamse beleid voorstelde. Deze conferentie op ministerieel niveau viel samen met de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie (IDAHOT 2016). Unesco organiseerde de conferentie om uitwisseling tussen landen te stimuleren en om landen aan te zetten verder te werken aan een geïntegreerd beleid.

Minister Crevits lichtte het Vlaamse beleid toe tijdens de rondetafel over preventie. Het Vlaams onderwijs zet in op preventie en bewustwording via een inclusieve aanpak: hoe versterken we de lesinhoud, de leerlingen en de leraren en hoe knopen we aan met de brede samenleving? Het beleidsdomein Onderwijs werkt hiervoor samen met çavaria, de koepel van holebi- en transgenderverenigingen in Vlaanderen en Brussel.

Daarnaast stelde Hilde Crevits ook een een bouwpakket voor het Vlaams onderwijs voor. Met een project waarin leerlingen bemiddelen op eigen school tussen jongeren, de hervorming van de lerarenopleiding, een brochure over transgenders op school en een opvolgrondetafel over genuanceerde en niet-stereotyperende beeldvorming in schoolmateriaal wil de minister een inclusief klimaat in de Vlaamse scholen creëren.

Hoe tolerant zijn wij?

Ons land scoort goed op het vlak holebi- en transgender-wetgeving. De algemene kijk op holebi's is positief. Iets wat elk jaar nog toeneemt. Volgens recente UNIA-cijfers geeft een meerderheid van de Vlamingen duidelijk aan geen problemen te hebben met holebi's. Vijf op zes vindt dat een homoseksuele leerkracht daar mag voor uitkomen. Daar tegenover staat dat één op twee holebi-jongeren wel eens te maken krijgt met discriminatie, geweld of pestgedrag op school. En een kwart van de Vlamingen verzet zich tegen de stelling dat kinderen zouden moeten leren dat holebi-zijn normaal is.

Hilde Crevits: "Ons onderwijs moet een huis zijn waar iedereen kan thuiskomen. Dat is de beste omgeving om jongeren waarden bij te brengen rond respect voor elkaar en omgaan met verschillende meningen. Als je jongeren versterkt om voor elkaar op te komen bij een conflict, dan zullen ze dat ook doen wanneer iemand wordt gepest omwille van geaardheid of huidskleur. Elk geval van pesten, uitsluiting of geweld binnen en buiten de schoolmuren is er één teveel. Met deze Unesco-conferentie geven we wereldwijd een duidelijk signaal, ook aan de landen die niet aanwezig zijn."

Wereldwijde stand van zaken

Tijdens de Conferentie is Out In The Open voorgesteld. Dit rapport geeft een wereldwijde stand van zaken met tips en methodieken over hoe het onderwijs geweld tegen holebi's en transgenders kan bestrijden. Het bevat ook aanbevelingen voor een geïntegreerd beleid.


Download Out In The Open

Download een samenvatting van Out In The Open

]]>
UNESCO info 96http://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/1/unesco-info-96Tue, 01 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/1/unesco-info-96O.a. aandacht voor vluchtelingenproblematiek in het onderwijs, nieuwe inschrijvingen op Unesco-erfgoedlijsten, de strijd tegen discriminatie van holebi's en de samenwerking tussen Unesco en de EU.

UNESCO info 96Slaagt Europa erin om het recht op onderwijs te waarborgen? De recente instroom van vluchtelingen in Europa heeft gevolgen voor het onderwijs. Zonder specifieke maatregelen zijn de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen nu al een maat voor niets.

Neen tegen discriminatie en geweld tegen holebi's, transgenders en interseksuelen: 12 VN-agentschappen pakken uit met een verklaring om landen aan te sporen om de rechten van holebi's, transgenders en interseksuelen te respecteren en te waarborgen.

Oppassen voor onethische aanpassing erfelijke eigenschappen: Unesco-panel van experts vraagt tijdelijk verbod op de genetische bewerking van de menselijke kiembaan en breed debat over de genetische modificatie van het menselijk DNA.

Nieuwe inschrijvingen op internationaal register van bijzonder documentair erfgoed: Unesco voegt 47 stukken toe aan haar Memory of the World Register, waaronder twee Nederlandse voordrachten.

De Afrikaanse paradox overwinnen: De Congolese muzikant Ray Lema denkt dat kennis over het gemeenschappelijk erfgoed van Afrika de sleutel is tot het herwinnen van de Afrikaanse trots en een betere toekomst voor het continent.

Opmars van industrieel erfgoed op Unesco Werelderfgoedlijst: De jaarlijkse bijeenkomst van het Werelderfgoedcomité erkende 24 nieuwe werelderfgoedsites. Opmerkelijk is dat er dit jaar verschillende voorbeelden van industrieel erfgoed zijn ingeschreven op de Werelderfgoedlijst.

De onderzoeker moet van zich laten horen: Bolivia wil lithium gaan ontginnen maar lijkt teveel te focussen op de economische kant van de zaak. Een door Unesco bekroonde jonge onderzoeker vraagt meer aandacht voor de sociale en ecologische aspecten.

18 Vlaamse WOI-sites kandidaat voor erkenning als werelderfgoed: Een breed samenwerkingsverband van partners ondertekende een convenant om de werelderfgoednominatie van 18 Vlaamse WOI-sites voor te bereiden.

Topvrouw Unesco in Brussel: De directeur-generaal van Unesco zat samen met vertegenwoordigers van de EU en met de Vlaamse minister-president om te overleggen over gezamenlijke acties.

Download UNESCO info 96


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO info 95http://www.unesco-vlaanderen.be/2015/5/26/unesco-info-95Tue, 26 May 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/5/26/unesco-info-95O.a. aandacht voor 10 jaar Marien Werelderfgoed, de balans van de in 2000 afgesproken internationale onderwijsdoelen, Vlaamse steun voor het Syrisch erfgoed en samenwerking tussen oceaanwetenschap en sport.

UNESCO info 95Unesco viert 10 jaar Marien Werelderfgoed: Unesco kon de voorbije jaren heel wat vooruitgang boeken inzake de bescherming van 's werelds meest bijzondere zeegebieden. Vlaamse steun en expertise waren daarbij onontbeerlijk.

Slechts een derde van de landen krijgt een goed onderwijsrapport: Unesco maakt de balans op van de in 2000 afgesproken internationale onderwijsdoelen.

10 jaar Unesco in Oostende, dé hub voor meer dan 1 000 oceaanexperten wereldwijd: In Brugge kwamen 168 experten uit 54 landen bijeen voor de viering van 10 jaar UNESCO/IOC Project Office for IODE in Oostende.

Internationale gemeenschap mobiliseren voor Syrië: Unesco en de Europese Unie gaan samenwerken om de internationale gemeenschap te mobiliseren om het erfgoed van Syrië zo goed mogelijk te beschermen. Vlaanderen is de lijm die beide partners verbindt.

We moeten dringend zorgvuldiger omspringen met water: Nieuw waterrapport waarschuwt voor watertekorten als we niet dringend duurzamer omgaan met water. De opvolgers van de Millenniumdoelstellingen houden daar best rekening mee.

Is mobiele technologie de sleutel tot onderwijs voor iedereen?: Mobiele telefoons en tablets zouden wel eens de oplossing kunnen zijn om 'eerste wereld' onderwijskansen te bieden aan 's werelds armste gemeenschappen.

De wereld rond voor de sport en de oceaan: Een zeilrace rond de wereld was tezelfdertijd een beetje een wetenschappelijke expeditie. Relaas van een opmerkelijk partnerschap dat Unesco aanging met de Barcelona World Race.

Geweld op school hypothekeert leerkansen van miljoenen meisjes: Policy paper vraagt meer aandacht voor geweld op basis van geslacht op school, in het bijzonder in het kader van de nieuwe ontwikkelingsdoelen.

Download UNESCO info 95


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Unesco: Houd scholen buiten het conflicthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/8/4/unesco-houd-scholen-buiten-het-conflictMon, 04 Aug 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/8/4/unesco-houd-scholen-buiten-het-conflictUnesco herhaalt oproep om de onschendbaarheid van scholen te respecteren en bereidt herstelplan voor.

Unesco: Houd scholen buiten het conflictDe Verenigde Naties lanceerden een oproep om fondsen in te zamelen om te beantwoorden aan de dringende humanitaire noden in Gaza. Dat gebeurde in Ramallah op 1 augustus 2014. Sinds het uitbreken van de zoveelste oorlog tussen Palestina en Israël bevinden onderwijsinstellingen en scholen zich in de vuurlinie van het conflict. Veel burgers van Gaza zoeken er een schuilplaats in de hoop er veilig te zullen zijn. Scholen die dienst doen als schuiloord zijn echter overbevolkt en de levensomstandigheden laten er te wensen over. Zeker zeven VN-scholen die opvang bieden aan mensen, zijn reeds getroffen door beschietingen. Het resulteerde in talrijke gedode en gewonde burgers. In het totaal zijn al minstens 137 scholen beschadigd sinds de nieuwe golf van geweld opstak.

"De scholen in Gaza zijn het symbool geworden van de humanitaire tragedie die er zich afspeelt. De bescherming van scholen kan niet wachten. Het is essentieel om de burgers te beschermen. En het is een voorwaarde om het onderwijs terug op gang te kunnen brengen van zodra de toestand dat toelaat," aldus Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco.

Unesco maakt zich op om de scholen in Gaza zo snel mogelijk weer veilig te maken eens de toestand op het terrein dat mogelijk maakt. De Organisatie kan steunen op haar ruime ervaring met het verzorgen van onderwijsdiensten in noodsituaties. Er zal ook psychologische steun worden geboden aan leerlingen en leerkrachten om te helpen bij de verwerking van wat ze hebben meegemaakt terwijl de strijdende partijen hun veiligheid en welzijn bleven negeren.

"Het is van cruciaal belang dat leerlingen en leerkrachten zich veilig voelen op school. Zo niet is het onmogelijk om les te geven en te leren. Het voortzetten van onderwijs is essentieel om het geweld in te perken en de verdere escalatie van de crisis te voorkomen," zegt Bokova. "Scholen vrijwaren van militair gebruik is evenzeer van belang. Ik herhaal mijn oproep aan alle strijdende partijen om zich daaraan te houden."

Er bevinden zich naar schatting een half miljoen studenten en zo'n 25 000 leerkrachten en ander schoolpersoneel in Gaza. Uit de oproep van de Verenigde Naties blijkt dat er 11 miljoen dollar nodig is voor de bescherming van het kwetsbare onderwijssysteem. Ik vraag donoren om gevolg te geven aan deze oproep aangezien de ondersteuning van onderwijsprogramma's van groot belang is voor de toekomst van de regio," zegt Bokova.

]]>
Scholen aanvallen is ernstige schending van het internationaal rechthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/7/31/scholen-aanvallen-is-ernstige-schending-van-het-internationaal-rechtThu, 31 Jul 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/7/31/scholen-aanvallen-is-ernstige-schending-van-het-internationaal-rechtScholen moeten veilige en onschendbare plekken zijn, ook - of vooral - tijdens conflicten. Jammer genoeg valt het pleidooi van Uneso in dovemansoren.

Het conflict tussen Israël en Palestina woedt in alle hevigheid. Een zoveelste schokkend dieptepunt was de beschieting met artilleriegranaten van een meisjesschool in het Jabiliya-vluchtelingenkamp die dienst deed als toevluchtsoord voor Palestijnen op zoek naar enige vorm van veiligheid. Deze gruwel vond plaats op 30 juli en kostte het leven aan minstens vijftien mensen, onder wie veel kinderen.

Scholen aanvallen is ernstige schending van het internationaal recht

De Verenigde Naties reageren woest. "Kinderen doden in hun slaap is een bron van universele schaamte. Dit is een ernstige schending van het internationaal recht," zegt Pierre Krähenbühl, commissaris-generaal van het VN-agentschap voor Hulp aan de Palestijnse Vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA).

Jammer genoeg kwam de aanval niet als een complete verrassing: scholen worden steeds vaker een doelwit tijdens conflicten. Het is een schending van het recht op onderwijs die Unesco al langer aanklaagt. Precies een week voor de schandalige aanval van 30 juli, riep Unesco directeur-generaal Irina Bokova de strijdende partijen nog op om het recht op onderwijs te respecteren en om scholen te ontzien.

"Ik roep op tot de bescherming van scholen in alle omstandigheden, in het bijzonder bij conflicten. Alle partijen moeten scholen respecteren als veilige plekken voor leren en onderwijzen," zo klonk het op 23 juli uit de mond van Irina Bokova. Ze riep alle partijen op om het burgerlijke karakter van scholen en onderwijsinstellingen te respecteren - met inbegrip van de onschendbaarheid van scholen.

Wereldwijd vormen conflicten het grootste obstakel voor onderwijs. Meer dan de helft van de kinderen die geen school lopen, woont in een conflictgebied of een land waar spanningen hoog oplopen. Dit komt neer op 28 miljoen meisjes en jongens.

"Als onderwijsinstellingen worden aangevallen, is de veiligheid van leerlingen en leerkrachten in gevaar. Als onderwijsdiensten worden verstoord als gevolg van geweld, komt de toekomst van hele generaties in het gedrang. Het is onaanvaardbaar dat studenten en docenten moeten leven met de angst voor een aanval op hun school," aldus Bokova.

Als lid van de Global Coalition to Protect Education From Attack levert Unesco inspanningen voor de bescherming van scholen en het garanderen van het recht op onderwijs in landen die getroffen worden door geweld en conflicten, zoals in Zuid-Soedan en Afghanistan.


]]>
Geen enkel geloof kan deze daad rechtvaardigenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/5/14/geen-enkel-geloof-kan-deze-daad-rechtvaardigenWed, 14 May 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/5/14/geen-enkel-geloof-kan-deze-daad-rechtvaardigenTopvrouw Unesco veroordeelt ontvoering van schoolmeisjes in Nigeria en roept op tot meer samenwerking om het recht op onderwijs te garanderen.

Geen enkel geloof kan deze daad rechtvaardigenOp een onderwijsconferentie, gehouden in Muscat (Oman) van 12 tot 14 mei 2014, sprak Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, zich uit tegen de ontvoering van schoolmeisjes in Nigeria.

"Het universeel recht op onderwijs is nog steeds omstreden in sommige plaatsen, en ik maak van deze gelegenheid gebruik om de ontvoering van meer dan 270 meisjes in Nigeria door een extremistische groepering te veroordelen," zei Irina Bokova . "Dit is een onaanvaardbare schending van de mensenrechten. Het is een aanval tegen de aspiraties van deze meisjes. Het is een aanval tegen de toekomst van Nigeria. Geen enkel geloof kan deze daad rechtvaardigen."

"Onze reactie op dergelijk extremisme is duidelijk," verklaarde de directeur-generaal. "We mogen onze inspanningen om alle meisjes en jongens kwalitateitsvol onderwijs aan te bieden nooit terugschroeven. We mogen onderwijs nooit opgeven als een middel ter bevordering van menselijke waardigheid en duurzame ontwikkeling. Dit vraagt om meer samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten. Unesco is vastbesloten de Nigeriaanse regering te helpen om 'onze meisjes terug te brengen'."

Onrustwekkende trend

Jammer genoeg zijn de gebeurtenissen in Nigeria geen alleenstaand geval. Unesco luidde eerder al de noodklok omdat ze steeds vaker gevallen noteerde van aanvallen op het onderwijs, en van aanvallen op het meisjesonderwijs in het bijzonder. In 2011 bleek uit het Education for All Global Monitoring Report dat de helft van de kinderen die niet naar school gaan, wonen in een land dat een conflict doormaakt. Later deze maand zullen de directeur-generaal van Unesco en de speciale VN-vertegenwoordiger voor kinderen in gewapende conflicten, Leila Zerrougui , samen met Unicef en andere partners, in New York richtlijnen voorstellen ter ondersteuning van de resolutie van de VN-Veiligheidsraad ter verbetering van de bescherming van het onderwijs.

Irina Bokova herinnerde ook aan een aantal initiatieven van Unesco om het recht op onderwijs van meisjes te verzekeren. Ze verwees onder andere naar het Malalafonds dat is opgestart in samenwerking met de regering van Pakistan in Islamabad. In Afghanisan gaat een nieuwe fase van het alfabetiseringsprogramma van de Organisatie van start. Daarmee zullen 600 000 mensen worden bereikt. Unesco zet zich ook in om onderwijs aan te bieden aan Syrische vluchtelingen in Jordanië, Libanon en Irak. Ten slotte verwees de directeur-generaal van Unesco naar de projecten die de Organisatie in samenwerking met grote bedrijven opzette om het onderwijs voor meisjes te promoten in, bijvoorbeeld, Senegal en Tanzania.


]]>
Unesco lanceert Malalafonds voor meisjesonderwijshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/2/7/unesco-lanceert-malalafonds-voor-meisjesonderwijsFri, 07 Feb 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/2/7/unesco-lanceert-malalafonds-voor-meisjesonderwijsUnesco en het Pakistaanse ministerie van Onderwijs investeren in meisjesonderwijs.

Unesco lanceert Malalafonds voor meisjesonderwijsUnesco directeur-generaal Irina Bokova en de Pakistaanse minister voor Onderwijs hebben op 6 februari 2014 in Islamabad een overeenkomst gesloten om een fonds op te richten om te investeren in beter onderwijs voor meisjes, vooral in afgelegen gebieden in Pakistan. Het fonds zal 7 miljoen dollar investeren in het formeel en niet-formeel onderwijs. Geld dat onder meer besteed wordt aan nascholing voor leerkrachten en aan het vergroten van het bewustzijn over het belang van onderwijs voor meisjes.

Het belang van meisjesonderwijs kan nauwelijks overschat worden. "Het is de beste langetermijninvestering die een land kan doen om te bouwen aan sociale inclusie, rechtvaardigheid, billijkheid en economische groei," zegt Bokova.

Maar liefst 3,8 miljoen meisjes in Pakistan gaan niet naar school. En zij de wel onderwijs volgen, haken sneller voortijdig af dan jongens. Het fonds wil meer meisjes naar de schoolbanken brengen om de inschrijvingsgraad onder jongens en meisjes gelijk te krijgen.

"Onderwijs gaat niet alleen over kwantiteit, investeringen of inschrijvingsgraad. Het gaat ook over de kwaliteit van het onderwijs dat de scholen aanbieden, over de opleiding van leerkrachten en over relevante competenties voor goede banen en een inclusieve samenleving. Het Malalafonds zal daaraan werken," zegt Bokova.

"Meisjes hebben dezelfde rechten als jongens in de islam," zegt minister Baligh ur-Rehman. "Onderwijs is geen keuze maar een fundamenteel recht van elk kind. Het is de morele, ethische en grondwettelijke verantwoordelijkheid van de overheid om elk kind onderwijs te bieden, ongeacht afkomst of geslacht."

Het fonds is vernoemd naar Malala Yousafzai, het Pakistaanse meisje dat eind 2012 ternauwernood ontsnapte aan een moordaanslag uitgevoerd door een Talibanstrijder. Ze was een doelwit omdat ze opkwam voor het recht op onderwijs. Ondertussen is ze uitgegroeid tot een internationaal symbool voor het ijveren voor kinderrechten en onderwijskansen voor iedereen.

]]>
Kleur bekennenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/10/10/kleur-bekennenThu, 10 Oct 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/10/10/kleur-bekennenInfobrochure homo- en transfoob pestgedrag op scholen.

Kleur bekennenIedereen heeft recht op onderwijs, daarover kunnen we het allemaal eens zijn. Meer nog, het is een recht dat is vastgelegd in de mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties. Recht op onderwijs betekent meer dan het recht op een kwaliteitsvolle opleiding. Het houdt ook in dat iedereen zich veilig moet voelen op school. Dit aspect wordt steeds vaker geschonden in conflictgebieden. Maar ook bij ons voelen leerlingen zich niet altijd thuis op school, bijvoorbeeld omwille van hun holebi of transgender zijn.

Homo-en transfoob pestgedrag gebeurt op basis van seksuele voorkeur of genderidentiteit. Niet alleen holebi of transgender jongeren worden er het slachtoffer van. Ook jongeren van wie pestkoppen vermoeden dat ze tot een van deze groepen behoren, bijvoorbeeld omdat ze zich vrouwelijker of mannelijker gedragen of kleden dan wat als de norm wordt beschouwd, vormen een doelwit.

Homo- en transfoob pestgedrag heeft een impact op de slachtoffers, de pesters, de medeleerlingen en de hele schoolomgeving. Voor holebi's en transgenders kan dit ernstige pedagogische gevolgen hebben. Het is een schending van het universele recht op onderwijs, het is een vorm van discriminatie en uitsluiting, en het is in strijd met het beginsel van veilige scholen. Het is met andere woorden een educatief probleem dat moet worden aangepakt door het onderwijs.

Het niet alleen de taak van holebi en transgender belangengroepen om zich in te zetten voor de bestrijding van homo- en transfoob pestgedrag. Vandaar dat Unesco het voortouw neemt om de bestrijding van homo- en transfoob pestgedrag hoog op de internationale onderwijsagenda te plaatsen. Het initiatief geniet de steun van VN secretaris-generaal Ban Ki-moon die homopesten "een morele schande, een ernstige schending van de mensenrechten en een bedreiging voor de volksgezondheid" noemt.

Homo- en transfoob pestgedrag zorgt ervoor dat leerlingen vaker afwezig blijven van school, dat ze hun opleiding niet afmaken en leidt tot slechtere schoolresultaten. Homopesten kan ook een negatieve invloed hebben op de mentale en psychische gezondheid van jongeren, hetgeen eveneens een negatieve impact heeft op hun opleiding. Studies tonen een duidelijk verband aan tussen herhaaldelijke, langdurige homofobe en transfobe pesterijen en depressie, angst, verlies van zelfvertrouwen, sociaal isolement, schuldgevoelens en slaapstoornissen. Leerlingen die het doelwit vormen van zulke pesterijen zijn meer dan andere leeftijdsgenoten geneigd om zichzelf pijn te doen of zelfmoord te plegen.

Çavaria en Unesco Platform Vlaanderen willen scholen met deze brochure op weg helpen om actief te werken aan een veilige schoolomgeving waarin holebi en transgender jongeren zich aanvaard voelen en zich net als alle andere leerlingen vrij kunnen ontplooien. De publicatie schetst de aard en de gevolgen van homofoob en transfoob pestgedrag en reikt praktische tips aan om dit educatief probleem daadkrachtig aan te pakken.

  • De brochure Kleur bekennen - Infobrochure homo- & transfoob pestgedrag op scholen is gratis te bestellen bij het Unesco Platform Vlaanderen op info@unesco-vlaanderen.be

Download de brochure Kleur bekennen - Infobrochure homo- & transfoob pestgedrag op scholen

]]>
Speel met statistiekhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/3/8/speel-met-statistiekFri, 08 Mar 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/3/8/speel-met-statistiekUNESCO lanceert online game over onderwijs voor vrouwen en meisjes.

Speel met statistiekTer gelegenheid van Internationale Vrouwendag (8 maart), lanceert UNESCO een eenvoudige online game om te laten zien hoe groot de verschillen zijn in onderwijs voor vrouwen en meisjes over de hele wereld. De game maakt gebruik van de statistieken van het UNESCO Instituut voor Statistiek (UIS).

Het spel vertrekt vanuit de speler. Nadat je je gegevens zoals leeftijd, geslacht, land, enz... invulde, krijg je allerlei fraai vormgegeven statistieken te zien over hoe het is gesteld met het onderwijs in de wereld en in het eigen land. Al snel maakt het spel duidelijk dat er nog veel werk is om ervoor te zorgen dat iedereen van het basisrecht op onderwijs kan genieten. Gelukkig toont het spel ook aan dat er de voorbije jaren wel degelijk vooruitgang is geboekt.


]]>
Van solidariteit tot engagement voor meisjesonderwijshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/11/7/van-solidariteit-tot-engagement-voor-meisjesonderwijsWed, 07 Nov 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/11/7/van-solidariteit-tot-engagement-voor-meisjesonderwijsUNESCO en de Pakistaanse overheid grijpen de wereldwijde solidariteit met Malala aan om meer gedaan te krijgen om meisjes een plaats op de schoolbanken te garanderen.

Van solidariteit tot engagement voor meisjesonderwijsUNESCO directeur-generaal Irina Bokova en de president van Pakistan, Asif Ali Zardari, zetten hun schouders onder een bijeenkomst die een lans breekt voor onderwijs aan meisjes. Het evenement kreeg de titel Stand Up for Malala - Stand up for girl's right to education en gaat door op 10 december 2012 in Parijs, niet toevallig de VN-dag voor Mensenrechten. Met de bijeenkomst hopen de initiatiefnemers de politieke wil te kunnen stimuleren om ervoor te zorgen dat alle meisjes ter wereld kunnen genieten van hun recht om school te lopen.

Op 9 oktober 2012 reageerde de wereld geschokt op het nieuws van een moordaanslag op Malala Yousafzai, een 14-jarig meisje uit Pakistan. Ze zat op de schoolbus toen ze werd aangevallen door extremisten die haar al eerder met de dood bedreigden. Ze stelden deze laffe daad omdat Malala opkwam voor het recht op onderwijs voor meisjes.

"De aanslag op Malala is een ernstige schending van het recht op onderwijs voor meisjes. In al te veel landen wordt meisjes dit fundamenteel mensenrecht ontzegd, terwijl het net de sleutel is tot een waardige toekomst. Discriminatie start van jongs af aan bij meisjes. We moeten de wereldwijde golf van solidariteit met Malala aangrijpen om de politieke wil te versterken om de nodige maatregelen te treffen om alle meisjes een plaats op de schoolbanken te geven," zo verklaren de initiatiefnemers hun evenement.

De geschiedenis leert ons dat meisjes over de hele wereld altijd al meer dan jongens uitgesloten werden van onderwijs. Ze moeten meer obstakels overwinnen en krijgen minder kansen op onderwijs. Hetzelde geldt als ze starten met het volgen van onderwijs. Discriminatie op verschillende vlakken zorgt ervoor dat de uitval onder meisjes groter is dan onder jongens. Uit het laatste onderwijsrapport van UNESCO dat enkele weken geleden verscheen, blijkt dat het grootste deel van de 61 miljoen kinderen in de wereld die geen basisonderwijs volgen, meisjes zijn.

Het evenement op 10 december wil betrokkenen uit allerlei sectoren bijeenbrengen om zich meer te engageren voor programma's die zich richten op het aanbieden van onderwijs voor meisjes. Er worden staatshoofden, regeringsleiders, religieuze leiders en vertegenwoordigers van internationale en bilaterale organisaties, stichtingen, hulporganisaties, het bedrijfsleven en de media verwacht.


]]>
Stem voor het UNESCO Platform Vlaanderenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/8/20/stem-voor-het-unesco-platform-vlaanderenMon, 20 Aug 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/8/20/stem-voor-het-unesco-platform-vlaanderenVan 17 augustus tot het einde van de maand kan het publiek stemmen voor De Standaard Solidariteitsprijs 2012.

Stem voor het UNESCO Platform VlaanderenHet UNESCO Platform Vlaanderen is één van de 24 organisaties die meedingen mee naar De Standaard Solidariteitsprijs 2012. Elke deelnemende organisatie kreeg tijdens de zomer een pagina in de krant om haar werking en doelstellingen voor te stellen.

Aan het einde van de rit worden twee winnaars bekroond: een jury kiest één winnaar, de tweede wordt gekozen door het publiek. Beide winnaars mogen in het najaar nog driemaal paginagroot en gratis adverteren in De Standaard.

De advertentie van het UNESCO Platform Vlaanderen staat in het teken van het recht op onderwijs, meer bepaald het recht van iedereen - dus ook holebi's - om zonder discriminatie en pesterijen onderwijs te genieten. UNESCO neemt het voortouw binnen de Verenigde Naties om het aanpakken van homofobie aan bod te laten komen op school.

Het publiek kan van 17 augustus tot het einde van de maand stemmen op zijn favoriete advertentie. We hopen op uw stem zodat we de veelzijdige werking van UNESCO verder kunnen illustreren op originele wijze in de krant.

In de weekendkrant van zaterdag 1 september maakt De Standaard de twee winnaars van de Solidariteitsprijs bekend.

De Standaard Solidariteitsprijs 2012

]]>
De Standaard Solidariteitsprijs 2012http://www.unesco-vlaanderen.be/2012/7/24/de-standaard-solidariteitsprijs-2012Tue, 24 Jul 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/7/24/de-standaard-solidariteitsprijs-2012Het UNESCO Platform Vlaanderen dingt mee naar De Standaard Solidariteitsprijs met een advertentie over hoe UNESCO homofobie bespreekbaar wil maken in het onderwijs.

Ook dit jaar hadden bijna 100 organisaties laten weten dat ze zouden meedingen naar De Standaard Solidariteitsprijs. Op donderdag 28 juni 2012 heeft een jury uit de ingezonden creaties de 24 advertenties geselecteerd die effectief zullen verschijnen in de krant, waaronder de inzending van het UNESCO Platform Vlaanderen. De advertenties verschijnen in de periode van 16 juli tot 17 augustus.

Van 17 augustus tot 30 augustus kunnen bezoekers van de website van De Standaard stemmen op hun favoriete advertentie. De advertentie met de meeste stemmen wint de publieksprijs. In de weekendkrant van 1 september maakt De Standaard de winnaars bekend van de juryprijs en de publieksprijs. Beide laureaten mogen nog 3 keer paginagroot adverteren in De Standaard.

De Standaard Solidariteitsprijs begon in 2003 als een voorzichtige poging om de wereld van het goede doel en die van goede communicatie bij elkaar te brengen. Inmiddels is het een zomerse traditie. Het basisgegeven van de wedstrijd is eenvoudig: non-profitorganisaties stellen zichzelf voor in een goedgemaakte, originele, paginagrote advertentie. De 24 sterkste inzendingen verschijnen in de loop van de zomer in de krant. Vervolgens kiezen een jury en het publiek elk een winnaar.

De Standaard Solidariteitsprijs 2012

Het UNESCO Platform Vlaanderen gelooft in een rijkgeschakeerde samenleving waarin de rechten van iedereen gerespecteerd worden en zet zich bijgevolg in voor het verspreiden van het gedachtegoed van UNESCO. Deze VN-organisatie streeft naar een vreedzame wereld gebaseerd op de rijkdom van culturele diversiteit door internationale samenwerking te stimuleren rond onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie & informatie. Eén voorbeeld: ervoor zorgen dat iedereen zonder discriminatie van onderwijs kan genieten. Dus ook homo's want homorechten zijn gewoon mensenrechten. De advertentie werd gemaakt door reclamebureau Cayman (cayman.be).


De inzending van het UNESCO Platform Vlaanderen voor De Standaard Solidariteitsprijs 2012

]]>
Stop homofobie op schoolhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/7/23/stop-homofobie-op-schoolMon, 23 Jul 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/7/23/stop-homofobie-op-schoolUNESCO neemt het voortouw binnen de Verenigde Naties om homofobie bespreekbaar te maken in het onderwijs en om gaybashing te bestrijden.

Stop homofobie op schoolElke dag ervaren studenten over de hele wereld een schending van hun fundamentele, universele mensenrecht op onderwijs tengevolge van discriminatie of geweld dat ze ondergaan omwille van hun werkelijke of vermeende seksuele geaardheid of genderindentiteit. Ze zijn het doelwit van gaybashing of homopesten. VN secretaris-generaal Ban Ki-moon noemt homopesten "een morele schande, een ernstige schending van de mensenrechten en een bedreiging voor de volksgezondheid."

Pesten op basis van seksuele voorkeur of genderidentiteit wordt homopesten genoemd. Het zijn niet enkel holebi of transgender jongeren die er het slachtoffer van worden maar ook jongeren van wie pestkoppen vermoeden dat ze tot een van deze groepen behoren, bijvoorbeeld omdat ze zich vrouwelijker of mannelijker gedragen of kleden dan wat als de norm wordt beschouwd.

Impact van homopesten

Homopesten zorgt ervoor dat leerlingen vaker afwezig blijven van school, dat ze hun opleiding niet afmaken en leidt tot slechtere schoolresultaten. Homopesten kan ook een negatieve invloed hebben op de mentale en psychische gezondheid van jongeren, hetgeen eveneens een negatieve impact heeft op hun opleiding. Studies tonen een duidelijk verband aan tussen herhaaldelijke, langdurige homofobe pesterijen en depressie, angst, verlies van (zelf)vertrouwen, sociaal isolement, schuldgevoelens en slaapstoornissen. Leerlingen die het doelwit zijn van homofobe pesterijen zijn meer dan andere leeftijdsgenoten geneigd om zichzelf pijn te doen of zelfmoord te plegen.

Homopesten heeft een impact op de slachtoffers, de pesters, de omstaanders en de hele schoolomgeving. Homopesten heeft ernstige pedagogische gevolgen. Het is een schending van het universele recht op onderwijs, het is een vorm van discriminatie en uitsluiting, en het is in strijd met het beginsel van veilige scholen. Het is met andere woorden een educatief probleem dat moet worden aangepakt door het onderwijs.

Wat doet UNESCO?

In december 2011 organiseerde UNESCO de eerste VN-bijeenkomst om het homopesten op school te bespreken. Er kwamen deskundigen van VN-agentschappen, ngo's, ministeries van Onderwijs en academische instellingen uit meer dan 25 landen op af. Na afloop van de bijeenkomst was er een duidelijk zicht op de omvang van het probleem en op bestaande voorbeeldpraktijken inzake preventie en aanpak.

De bevindingen van de bijeenkomst zijn gebundeld in een publicatie: Good Policy and Practice in HIV and Health Education - Booklet 8: Education Sector Responses to Homofobic Bullying.

De voornaamste thema's die de publicatie behandelt zijn:

  • Aard en omvang van homopesten in scholen
  • Manieren om homopesten op school aan te pakken
  • Manieren om een beleid te ontwikkelen en uit te voeren om homopesten te bestrijden
  • Leerplannen en leermethoden
  • Opleiding en ondersteuning van leerkrachten
  • Voorbeelden van hoe een school kan omgaan met slachtoffers, pesters en omstaanders
  • Voorbeelden van samenwerking tussen het onderwijs en burgers & maatschappelijke organisaties

De publicatie is voorgesteld op een bijeenkomst op 16 maart 2012. Er kwamen vertegenwoordigers van organisaties uit Brazilië, Turkije, Europa en de VS op af, evenals regeringsvertegenwoordigers uit Namibië, Europa en de VS.


Good Policy and Practice in HIV and Health Education - Booklet 8: Education Sector Responses to Homofobic Bullying

Stopping Violence in Schools: A guide for Teachers

En finir avec la violence à l'école: Guide à l'intention des enseignants

]]>
Homofobie bespreekbaar maken op schoolhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/7/23/homofobie-bespreekbaar-maken-op-schoolMon, 23 Jul 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/7/23/homofobie-bespreekbaar-maken-op-schoolUNESCO stelt een lesplan met groepsactiviteiten voor om homofobie te bespreken op school.

Homofobie bespreekbaar maken op schoolElk jaar wordt op 17 mei de Internationale dag tegen homofobie en transfobie gehouden. Dit jaar was het centrale thema het "bestrijden van homo/transfobie IN en DOOR het onderwijs". UNESCO en het comité dat de internationale dag coördineert, grepen deze gelegenheid aan om een lesplan op te stellen voor leerkrachten en leerlingenbegeleiders. Bedoeling is om een veiligere leeromgeving te creëren, om discriminatie aan te pakken en om het respect en de verdraagzaamheid onder en tussen leerlingen te vergroten. Het plan bevat vier activiteiten voor het basis- en secundair onderwijs, twee voor elk niveau.

Lesplan homofobie en homopesten


Homofobie: de situatie in de Europese Unie

]]>
UNESCO wil pesten van holebi op school aanpakkenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/23/unesco-wil-pesten-van-holebi-op-school-aanpakkenWed, 23 Nov 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/23/unesco-wil-pesten-van-holebi-op-school-aanpakkenVoor de eerste keer nemen de Verenigde Naties een initiatief om iets te doen aan het pesten van holebi en transgender jongeren op school en aan universiteiten.

UNESCO wil pesten van holebi's op school aanpakkenUNESCO lanceert het eerste VN-initiatief om het pesten van holebi en transgender jongeren op scholen en aan universiteiten wereldwijd aan te pakken. Ze organiseert daarvoor een internationale uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden die inspirerend kunnen werken voor ministeries van Onderwijs en andere betrokkenen om iets aan dit verwerpelijke fenomeen te doen.

Recente studies zoals deze van de Europese Raad over discriminatie op basis van seksuele oriëntering en genderidentiteit tonen aan dat homofoob en transfoob gedrag wijd verspreid is. Holebi en transgender jongeren zijn bijzonder kwetsbaar voor discriminatie en geweld omwille van hun seksuele geaardheid.

In de Verenigde Staten zegt 90 procent van de holebi en transgender jongeren te maken te krijgen met homofoob gedrag, in Nieuw-Zeeland getuigt 98 procent van de jongeren die tot deze groep behoren het doelwit te zijn van verbaal of fysiek geweld op school. Dit homofoob geweld is een schending van het recht van jongeren op onderwijs en een veilige leeromgeving.

Als gevolg van de discriminatie en het stigma dat ze opgekleefd krijgen, zullen slachtoffers van homofobe aanvallen sneller stoppen met het volgen van onderwijs. De kans is ook groter dat ze zichzelf zullen pijn doen, zelfmoord plegen of hun gezondheid op een andere manier in gevaar brengen.

Van 6 tot 9 december 2011 organiseert UNESCO een internationale bijeenkomst in Rio de Janeiro (Brazilië) om na te gaan hoe holebi en transgender jongeren en leerkrachten het best kunnen worden geholpen, hoe homofoob en transgender pesten en discriminatie kunnen worden aangepakt en hoe een veilige leeromgeving kan worden gegarandeerd voor alle jongeren. Er zullen bestaande beleidsmaatregelen en programma's van over de hele wereld worden voorgesteld. Bedoeling is om de beste voorbeelden te verspreiden onder ministeries van Onderwijs.

]]>
Werelddag van de Leraar: 2 miljoen collegas gezochthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/5/werelddag-van-de-leraar-2-miljoen-collegas-gezochtWed, 05 Oct 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/5/werelddag-van-de-leraar-2-miljoen-collegas-gezochtOm de internationaal afgesproken ontwikkelingsdoelen inzake onderwijs te bereiken, moeten er wereldwijd minstens twee miljoen nieuwe leerkrachten bijkomen.

Werelddag van de Leraar: 2 miljoen collega's gezochtNaar aanleiding van de jaarlijkse Werelddag van de Leraar (5 oktober), die dit jaar in het teken staat van gendergelijkheid, publiceerde het UNESCO Instituut voor Statistiek een reeks cijfers waaruit blijkt dat er wereldwijd minstens twee miljoen leerkrachten moeten bijkomen om de internationaal afgesproken doelstelling te bereiken om tegen 2015 alle kinderen van basisonderwijs te laten genieten.

Het lerarentekort treft niet enkel ontwikkelingslanden. Alhoewel tweederden van het tekort zich in Afrika ten zuiden van de Sahara situeert, behoren landen zoals de Verenigde Staten, Spanje, Ierland, Italië en Zweden tot de 112 landen die met hetzelfde probleem kampen.

Het cijfer van twee miljoen houdt geen rekening met de mensen die uit het beroep stappen omwille van pensioen, ziekte of een loopbaanwissel. Om dit verlies op te vangen, moeten er in de periode tussen 2009 en 2015 goed zes miljoen mensen aan de slag gaan als leraar willen we de doelstelling voor 2015 realiseren.

De Werelddag voor de Leraar staat dit jaar in het teken van gendergelijkheid. Wereldwijd maken vrouwen 65 procent uit van het lerarenkorps in het primair onderwijs. Maar zowel hun werkomstandigheden, verloning als status gaan erop achteruit.

"Als we onze dochters en zonen gelijke kansen willen geven om hun volle potentieel te bereiken en om van hun rechten te genieten, moeten we beleid en strategieën ontwikkelen die gekwalificeerde mannen en vrouwen motiveren en aantrekken om voor het lerarenberoep te kiezen, en hen helpen om een leeromgeving te creëren waarin sprake is van gendergelijkheid," zo staat in een gezamenlijke statement te lezen dat is ondertekend door Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, en de toplui van het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF), het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP), de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de internationale federatie van onderwijsvakbonden Education International (EI).


Poster van de Werelddag van de Leraar 2011.

]]>
Scholen en leerlingen moeten wettelijke bescherming genietenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/4/scholen-en-leerlingen-moeten-wettelijke-bescherming-genietenTue, 04 Oct 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/4/scholen-en-leerlingen-moeten-wettelijke-bescherming-genietenUNESCO bundelt de krachten met mensenrechtenorganisaties om regeringen aan te zetten tot een betere wettelijke bescherming van scholen in overeenstemming met internationale verdragen.

Scholen en leerlingen moeten wettelijke bescherming genietenDe mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch voedt de groeiende internationale beweging om het onderwijs te beschermen tijdens conflicten met een rapport over de kloof tussen internationale en nationale wettelijke bescherming. Regeringen moeten aanvallen op scholen wettelijk verbieden en hun leger op dit vlak in toom houden, zo beklemtoont het rapport.

Uit het rapport Schools and Armed Conflict: A Global Survey on Domestic Laws and State Practice Protecting Schools for Attack and Military Use, blijkt duidelijk dat landen onvoldoende werk maken van het integreren van de principes van internationale wettelijke instrumenten in hun nationale wetgeving.

"Kinderen hebben het recht om in een veilige omgeving naar school te gaan, zelfs wanneer er een conflict woedt," aldus Bede Sheperd, kinderrechtenspecialist van Human Rights Watch. "Aanvallen op scholen en militair gebruik van schoolgebouwen brengen de veiligheid en de opvoeding van kinderen in gevaar."

Onlineplatform

Human Rights Watch lanceerde Schools as Battlegrounds, een onlineplatform waar informatie rond aanvallen op scholen verzameld wordt. Het platform bundelt foto's, links naar belangrijke rapporten en video's, waaronder deze hieronder over aanvallen op scholen in Thailand.

Internationale coalitie

Human Rights Watch is een van de acht ngo's en VN-agentschappen (waaronder UNESCO) die zetelen in het stuurcomité van de Global Coalition to Protect Education from Attack die het resultaat is van een reeks conferenties die UNESCO het voorbije jaar organiseerde. De conferenties brachten meer dan 70 experts samen uit vakgebieden zoals onderwijs in noodsituaties, internationaal humanitair en mensenrecht en de bescherming van kinderen.

De coalitie wil de aandacht vergroten voor de impact van aanvallen op scholen in conflictgebieden, werken aan een betere observatie en rapportering over dergelijke misdaden, landen en betrokkenen aanzetten om internationale wetgeving te respecteren en partijen die scholen aanvallen ter verantwoording brengen.


]]>
Stem voor het UNESCO Platform Vlaanderenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/8/12/stem-voor-het-unesco-platform-vlaanderenFri, 12 Aug 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/8/12/stem-voor-het-unesco-platform-vlaanderenVan 12 tot 26 augustus kan u stemmen voor uw favoriete advertentie voor De Standaard Solidariteitsprijs 2011.

Stem voor het UNESCO Platform VlaanderenHet UNESCO Platform Vlaanderen is één van de 24 organisaties die meedingen mee naar De Standaard Solidariteitsprijs 2011. Elke organisatie kreeg tijdens de zomer een pagina in de krant om haar werking en doelstellingen voor te stellen.

Aan het einde van de rit worden twee winnaars bekroond: een jury kiest één winnaar, de tweede wordt gekozen door het publiek. Beide winnaars mogen in het najaar nog driemaal paginagroot en gratis adverteren in De Standaard.

De advertentie van het UNESCO Platform Vlaanderen onderstreept het belang van UNESCO aan de hand van een concreet maatschappelijk voorbeeld: de Europese uitdaging om ervoor te zorgen dat kinderen van Roma van hun recht op onderwijs kunnen genieten. De advertentie is een creatie van reclamebureau 720 degrees en werd mee mogelijk gemaakt door Getty Images.

Het publiek kan van 12 tot 26 augustus 2011 stemmen op zijn favoriete advertentie. We hopen op uw stem zodat we de veelzijdige werking van UNESCO verder kunnen illustreren op originele wijze in de krant.


Bekijk de advertentie van het UNESCO Platform Vlaanderen voor De Standaard Solidariteitsprijs 2011

]]>
UNESCO info 81http://www.unesco-vlaanderen.be/2011/8/11/unesco-info-81Thu, 11 Aug 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/8/11/unesco-info-81O.a. aandacht voor relatie tussen migratie en klimaatverandering, de opbouw van het onderwijs in Zuid-Soedan en het tweede deel van onze redactionele reeks over UNESCO in Vlaanderen…

UNESCO info 81In UNESCO info 81 lees je onder meer:

UNESCO vraagt meer hulp om het onderwijs in Zuid-Soedan op te bouwen: In het onlangs onafhankelijk geworden Zuid-Soedan, doet UNESCO beroep op de internationale gemeenschap om sneller te handelen en hulp te bieden bij het ontwikkelen van het nationale onderwijssysteem.

Zeven nieuwe inschrijvingen op Vlaamse inventaris cultureel erfgoed: Onder meer de Last Post in Ieper en onze beiaard- en bierbrouwcultuur kregen erkenning.

Paniek zaaien zet geen zoden aan de dijk: Nieuwe publicatie van UNESCO over de relatie tussen migratie en klimaatverandering plaatst het debat over een van de grootste uitdagingen van onze tijd in het juiste perspectief.

40 jaar werken aan duurzame ontwikkeling: Lang voor het begrip duurzame ontwikkeling alomtegenwoordig was, voerde het Mens en Biosfeerprogramma van UNESCO al praktijkonderzoek naar het met elkaar verzoenen van milieubehoud en socio-economische belangen.

Overal zijn jonge mensen op zoek naar hun plaats in de wereld: De Amerikaanse celebrity Monique Coleman reist de wereld rond om bewustzijn te creëren voor de problemen waarmee jongeren kampen.

Internet voor iedereen: Breedbandtechnologie is essentieel voor ontwikkeling in onze steeds meer onderling verbonden wereld. Een geïntegreerde aanpak om de digitale kloof te dichten, dringt zich op.

UNESCO@vlaanderen: Werelderfgoed

Gemeenschappelijke bescherming van natuur en cultuur: In de aanloop naar de veertigste verjaardag van de Werelderfgoedconventie, staan we stil bij het ontstaan en de ontwikkeling van dit baanbrekende verdrag en blikken we vooruit naar de voornaamste uitdagingen voor de toekomst.

Vlaamse begijnhoven: Sinds 1998 behoren Vlaamse begijnhoven tot het UNESCO -werelderfgoed. Ze onderscheiden zich niet enkel door hun materiële karakteristieken maar evenzeer omwille van een aantal immateriële factoren.

Belforten van België en Frankrijk: De inschrijving van de belforten van Vlaanderen en Wallonië in 1999 op de Werelderfgoedlijst, krijgt in 2005 een internationale dimensie na aanvulling met de belforten van Noord-Frankrijk.

De historische binnenstad van Brugge: Historische steden zijn traditioneel sterk vertegenwoordigd op de Werelderfgoedlijst. Brugge verwierf in 2000 een plaats op de prestigieuze lijst. Een eer maar ook een uitdaging om een dynamische stadsevolutie te verzoenen met de werelderfgoedstatus.

Het Complex woning-ateliers-museum Plantin-Moretus: Het kroonjuweel van de Antwerpse musea is dankzij zijn unieke voorgeschiedenis, uitstekende bewaring en rijke collecties sinds 2005 ingeschreven op de Werelderfgoedlijst.

Download UNESCO info 81


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO Platform Vlaanderen dingt mee naar De Standaard Solidariteitsprijshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/8/10/unesco-platform-vlaanderen-dingt-mee-naar-de-standaard-solidariteitsprijsWed, 10 Aug 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/8/10/unesco-platform-vlaanderen-dingt-mee-naar-de-standaard-solidariteitsprijsAdvertentie beklemtoont de relevantie van UNESCO door middel van een concreet maatschappelijk voorbeeld: het garanderen van het recht op onderwijs voor Romakinderen.

UNESCO Platform Vlaanderen dingt meer naar De Standaard SolidariteitsprijsIn 2003 startte De Standaard met een mooie zomerse traditie. Gedurende een periode in juli en augustus stelt de krant in elke editie gratis een pagina ter beschikking van een 'goed doel' om zijn werking of drijfveren voor te stellen aan de lezers.

Dit jaar lieten bijna 100 organisaties weten dat ze wilden meedingen naar de negende De Standaard Solidariteitsprijs. Op 24 juni 2011 voerde een jury uit de 75 effectief ingezonden creaties een eerste selectie door, want de ruimte in de krant was beperkt tot 24 advertenties. Eén van de gelukkigen was het UNESCO Platform Vlaanderen. Onze advertentie verscheen op 10 augustus 2011.

Advertentie van het UNESCO Platform Vlaanderen

Het UNESCO Platform Vlaanderen gelooft in een multiculturele samenleving waarin de rechten van iedereen gerespecteerd worden en zet zich bijgevolg in voor het verspreiden van het gedachtegoed van UNESCO. Deze VN-organisatie streeft naar een vreedzame wereld gebaseerd op de rijkdom van culturele diversiteit door internationale samenwerking te stimuleren rond onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie & informatie.

Reclamebureau 720 degrees illustreert de relevantie van UNESCO's betrachting aan de hand van een concreet maatschappelijk voorbeeld: de Europese uitdaging om ervoor te zorgen dat kinderen van Roma van hun recht op onderwijs kunnen genieten. De advertentie werd mee mogelijk gemaakt door Getty Images.

Stem voor uw favoriet

De Standaard Solidariteitsprijs bekroont twee laureaten die elk extra advertentieruimte krijgen in de krant. De jury van De Standaard kiest één laureaat, de tweede wordt verkozen door lezers en bezoekers van de website van De Standaard. Het publiek kan van 12 tot 26 augustus 2011 stemmen op zijn favoriete advertentie.


Bekijk de advertentie van het UNESCO Platform Vlaanderen voor De Standaard Solidariteitsprijs 2011

 

A Challenge for Europe - the inclusion of Roma children (uit het regional rapport n.a.v. de World Conference on Early Childhood Care and Education in Moskou van 27 tot 29 september 2010)

Education of Roma children in Europe, Towards quality education for Roma children: transition from early childhood to primary education (Verslag van een expertenbijeenkomst van UNESCO en de Raad van Europa)

]]>