UNESCO Platform Vlaanderen, thema "cultuurobjecten"http://www.unesco-vlaanderen.be2016-06-20T10:58:31Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "cultuurobjecten"http://www.unesco-vlaanderen.benlVlaamse artiesten voor #Unite4Heritagehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/6/20/vlaamse-artiesten-voor-unite4heritageMon, 20 Jun 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/6/20/vlaamse-artiesten-voor-unite4heritageResultaat van een kunstcampagne rond de fragiliteit van ons eigen cultureel erfgoed.

Geschokt door de recente terroristische aanslagen in Parijs en Brussel en de talrijke berichten en beelden van de moedwillige vernieling en vernietiging van werelderfgoed in o.a. Syrië en Irak, lanceerde de Vlaamse Unesco Commissie in april 2016 een kunstcampagne rond de fragiliteit van ons eigen cultureel erfgoed.

De Vlaamse bevolking werd uitgedaagd om twee tekeningen, schilderijen of schetsen te maken van een kenmerkend (nationaal) monument: het eerste werk toont het monument zoals het nu is, het tweede toont het monument na een vijandige aanval.

Onderstaand filmpje toont het resultaat van de kunstcampagne rond de fragiliteit van ons eigen cultureel erfgoed.


]]>
Conferentie over cultureel erfgoed onder vuurhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/19/conferentie-over-cultureel-erfgoed-onder-vuurThu, 19 May 2016 03:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/19/conferentie-over-cultureel-erfgoed-onder-vuurUnesco organiseert een conferentie over de moedwillige vernietiging van cultureel erfgoed tijdens conflicten op 9 en 10 juni 2016 in Brussel.

Conferentie over cultureel erfgoed onder vuur

De voorbije jaren is cultureel erfgoed steeds vaker het doelwit van alsmaar driestere aanvallen. De vervolging van mensen omwille van culturele of religieuze redenen in combinatie met de systematische vernietiging van hun cultureel erfgoed ontketende een culturele zuivering die ongezien is in de recente geschiedenis. Het feit dat de culturele diversiteit in de betrokken regio's onder vuur ligt, stelt grote problemen op humanitair vlak en inzake veiligheid.

De bescherming van culturele diversiteit kan bijdragen aan het herstel van de sociale cohesie en biedt kansen voor het oplossen van crisissen, met name bij langdurige conflicten. Respect voor culturele diversiteit is ook essentieel voor verzoening, nationale dialoog en wederopbouw. Het herstel van het erfgoed, de beoefening van tradities, maar ook de versterking van de cohesie door middel van een inclusief sociaal weefsel dat de culturele diversiteit respecteert, kunnen bijdragen aan het herstel van veiligheid en vrede.

Om te bespreken hoe deze visie conflictpreventie en crisisbeheersing kan versterken, organiseert Unesco op 9 en 10 juni 2016 een conferentie in Brussel, in samenwerking met de Europese Unie en met de steun van de Vlaamse overheid.

Er komen verschillende onderwerpen aan bod die verband houden met de problematiek, waaronder: culturele diplomatie; de bescherming van culturele rechten tijdens langdurige conflicten; het potentieel van kunst en cultuur voor de bevordering van dialoog; cultuur als motor voor herstel, rehabilitatie en veerkracht; en samenwerking met de ordehandhaving voor de bescherming van culturele eigendommen.


]]>
Unesco presenteert eerste bevindingen over schade aan Palmyrahttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/27/unesco-presenteert-eerste-bevindingen-over-schade-aan-palmyraWed, 27 Apr 2016 01:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/27/unesco-presenteert-eerste-bevindingen-over-schade-aan-palmyraEen eerste missie van Unesco-experten meent dat de integriteit en authenticiteit van de werelderfgoedsite grotendeels is bewaard, ondanks ernstige vernielingen.

Unesco presenteert eerste bevindingen over schade aan PalmyraDe archeologische site van Palmyra, in het oosten van Syrië, heeft haar integriteit en authenticiteit grotendeels bewaard ondanks de ernstige schade die terreurgroep Islamitische Staat (IS) er heeft aangericht. Dat zijn de conclusies van een eerste bezoek van Unesco-experten aan de werelderfgoedsite.

De experten gingen van 24 tot 26 april 2016 naar Syrië om ter plaatse een eerste stand van zaken te maken van de vernielingen op de archeologische site en in het museum van Palmyra.

De deskundigen stelden aanzienlijke schade in het museum van Palmyra vast. Het merendeel van de grote standbeelden, sarcofagen en sculpturen die niet in veiligheid konden worden gebracht, zijn vernietigd. De brokstukken liggen overal verspreid op de grond.

Op de archeologische site stelden de Unesco-deskundigen onder meer de vernietiging vast van de triomfboog en van de tempel van Baal Shamin die volledig stuk is geslagen. Doordat er op de site nog volop ontmijningsoperaties aan de gang zijn, kon de schade aan onder andere de tempel van Bel enkel vanop afstand worden ingeschat.

Desalniettemin zien de experten van Unesco een lichtpunt. Ondanks de vernietiging van verschillende iconische bouwwerken, heeft Palmyra veel van haar integriteit en authenticiteit kunnen bewaren.

Unesco benadrukt dat het om een voorlopige conclusies gaat. De Organisatie voorziet later nog een internationale missie van experten om de schade aan het Syrische erfgoed, waaronder Palmyra, meer in detail te bekijken. Op de 40ste vergadering van het Werelderfgoedcomité, die in juli in Istanboel plaatsvindt, zullen aanbevelingen voor de bescherming van het erfgoed worden geformuleerd. Op 2 en 3 juni 2016 vindt in Berlijn ook al een internationale conferentie plaats over de vrijwaring van het Syrische patrimonium.


]]>
Unesco en Europese Commissie bespreken samenwerkinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/8/unesco-en-europese-commissie-bespreken-samenwerkingFri, 08 Apr 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/4/8/unesco-en-europese-commissie-bespreken-samenwerkingBeide partners willen nauwer samenwerken voor de bescherming van cultureel erfgoed en de bestrijding van radicalisering.

Unesco en Europese Commissie bespreken samenwerkingIrina Bokova, directeur-generaal van Unesco, had een ontmoeting met Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, in Brussel op 6 april 2016. Ze bespraken een aantal actuele thema's zoals de bescherming van cultureel erfgoed in conflictsituaties, onderwijs voor vluchtelingen en de strijd tegen radicalisering van jongeren.

"De rol van Unesco is essentieel voor de bescherming van cultureel erfgoed en voor het bestrijden van gewelddadig extremisme dat in veel samenlevingen een opmars kent," zei Bokova. "De kracht van Unesco ligt in haar interdisciplinaire benadering die essentieel is voor het realiseren van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling die is aangenomen door de Verenigde Naties."

"We zijn reeds lang actief in Syrië, Libanon en Jordanië op het vlak van onderwijs en cultuur. Onze prioriteit is gericht op jongeren. We moeten veel meer doen om te investeren in de opleiding van jonge mensen, om hun competenties te ontwikkelen en te helpen om hen het belang van de geschiedenis en het cultureel erfgoed te doen begrijpen," aldus Bokova.

Bescherming van cultureel erfgoed

Verwijzend naar de bescherming van cultureel erfgoed, benadrukte Juncker het belang van de nieuwe EU-richtlijnen met betrekking tot de bestrijding van de illegale handel in cultuurgoederen door het harmoniseren van maatregelen bij invoer.

"We moeten krachtige maatregelen en strengere, meer bindende regels vastleggen. Europa moet meer verantwoordelijk opnemen en een rol op dit gebied spelen," verklaarde Juncker. "We onderschatten vaak de culturele dimensie in het Midden-Oosten, in Syrië, in Irak, en het fundamentele belang ervan voor toekomstige generaties."

Onderwijs voor vluchtelingen

De directeur-generaal van Unesco en de voorzitter van de Europese Commissie spraken ook over culturele en religieuze onverdraagzaamheid en de bedreiging van de culturele diversiteit in het Midden-Oosten die leiden tot vervolging en gewelddadig extremisme. Juncker wees daarbij op het grote belang van onderwijs voor jongeren, met name voor Syrische en Iraakse vluchtelingen. Hij verklaarde dat de Europese Commissie 6 miljard euro heeft toegewezen om de opleiding van vluchtelingen te ondersteunen.

Irina Bokova en Jean-Claude Juncker zijn overeengekomen om nog nauwer samen te werken, met het oog op het versterken van de strategische partnerschap tussen Unesco en de Europese Commissie. Met name op het vlak van de bescherming van cultureel erfgoed, de strijd tegen de handel in cultuurgoederen, en het secundair onderwijs om radicalisering tegen te gaan en professionele competenties te ontwikkelen.

]]>
Unesco reageert op bevrijding van Palmyrahttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/3/25/unesco-reageert-op-bevrijding-van-palmyraFri, 25 Mar 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/3/25/unesco-reageert-op-bevrijding-van-palmyraDe Organisatie staat klaar om de schade op de meten en te starten met de vrijwaring van de Syrische archeologische site.

Unesco reageert op bevrijding van Palmyra"Ik ben blij met de bevrijding van Palmyra, de archeologische site die is ingeschreven op de Werelderfgoedlijst. Deze site draagt de herinnering aan het Syrische volk in zich en weerspiegelt de waarden van culturele diversiteit, tolerantie en openheid die deze regio tot een bakermat van de beschaving hebben gemaakt," zegt Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco.

"Gedurende een jaar was Palmyra een symbool van de culturele zuivering die het Midden-Oosten teistert. Het dynamiteren en plunderen van haar schatten om een hele samenleving te treffen, leidde tot unanieme verontwaardiging en tot een ongeziene mobilisatie ten voordele van de waarden die de hele mensheid verenigen."

"De vernietiging van de tempels van Baal Shamin en Bel, van de begrafenistorens en van de triomfboog vormt een immens verlies voor het Syrische volk en de wereld."

"Van zodra de veiligheidssituatie het toelaat, is Unesco klaar om naar Palmyra te gaan om, samen met de verantwoordelijken voor de Syrische oudheden, de schade op te meten en te beginnen met de bescherming van het waardevolle erfgoed van Palmyra, een stad die sinds het begin van de mensheid een kruispunt van culturen was. De opzettelijke vernieling van erfgoed is een oorlogsmisdaad en Unesco zal er alles aan doen om de schade te documenteren zodat deze misdaden niet onbestraft blijven. Ik wil alle betrokken partijen herinneren aan de absolute noodzaak om dit unieke erfgoed te bewaren als een essentiële voorwaarde voor vrede en de toekomst van de regio," besluit Bokova.


]]>
Unesco en Rode Kruis gaan samenwerken voor erfgoedhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/3/3/unesco-en-rode-kruis-gaan-samenwerken-voor-erfgoedThu, 03 Mar 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/3/3/unesco-en-rode-kruis-gaan-samenwerken-voor-erfgoedUnesco en het Internationale Rode Kruiscomité gaan samenwerken om de bescherming van cultureel erfgoed bij gewapende conflicten te verbeteren.

Unesco en Rode Kruis gaan samenwerken voor erfgoedUnesco en het Internationale Rode Kruiscomité hebben een overeenkomst gesloten die het pad effent voor beide organisaties om gezamenlijke acties te ondernemen om de bescherming van cultureel erfgoed te verbeteren in het geval van gewapend conflicten.

"Als de onpartijdige, neutrale en onafhankelijke bewaarder van het internationaal humanitair recht, is het Internationaal Rode Kruiscomité een bijzondere partner van Unesco in noodsituaties waarbij het van het grootste belang is om het cultureel erfgoed te beschermen als drager van de identiteit, de waardigheid en de veerkracht van mensen," aldus Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco. "Deze samenwerking is een zoveelste bewijs van de groeiende bewustwording dat de bescherming van cultureel erfgoed niet alleen een culturele noodzaak is maar een humanitair imperatief."

De ondertekening van de Partnerschapovereenkomst is een reactie op de strategie voor de versterking van Unesco's werk voor de bescherming van cultuur en de bevordering van culturele pluriformiteit, aangenomen tijdens de 38ste Algemene Conferentie van de Organisatie in november 2015. Een van de doelstellingen van de strategie is het "opnemen van de bescherming van cultuur in humanitaire acties, veiligheidsstrategieën en vredesopbouwprocessen door het betrekken van relevante belanghebbenden van buiten het culturele veld."

Bokova heeft er vertrouwen is dan "deze overeenkomst kansen biedt voor Unesco om op het terrein informatie in te winnen in moeilijk toegankelijke gebieden. Het zal ook helpen bij het uitdragen van, en het versterken van de uitvoering van, de Haagse Conventie voor de Bescherming van Culturele Eigendom in Geval van Gewapende Conflicten (1954) en haar twee Protocollen."

De recente grootschalige en systematische vernietiging en plundering van cultureel erfgoed hebben de sterke verbinding tussen de culturele en de humanitaire dimensies van de bescherming van cultureel erfgoed in de verf gezet. Aanvallen op cultureel erfgoed en diversiteit zijn ook aanvallen op mensen, hun rechten en hun veiligheid. Onder het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof, is de opzettelijke vernietiging van cultureel erfgoed een oorlogsmisdaad. In het licht van deze ongekende uitdagingen is er behoefte aan innovatieve benaderingen gebaseerd op bestaande internationale wettelijke normen - met name de Haagse Conventie van 1954 - teneinde de effectieve uitvoering ervan te verbeteren.


]]>
Stop het cultureel erfgoed van een ander niet in je reistashttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/1/26/stop-het-cultureel-erfgoed-van-een-ander-niet-in-je-reistasTue, 26 Jan 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/1/26/stop-het-cultureel-erfgoed-van-een-ander-niet-in-je-reistasUnesco en Lonely Planet ijveren voor meer bewustzijn omtrent het belang van de bescherming van cultureel erfgoed en de strijd tegen illegale handel in cultuurobjecten.

Stop het cultureel erfgoed van een ander niet in je reistas

Toerisme is een van de meest lucratieve industrieën ter wereld. Cultureel toerisme kan een positieve invloed hebben op de economische en sociale ontwikkeling en kan helpen om de onderlinge verstandhouding tussen mensen te verbeteren.

Voorzichtigheid is echter geboden bij de impact van toerisme op het in stand houden van cultureel erfgoed en de illegale handel in cultuurobjecten. Daar waar het kopen van souvenirs de lokale economie kan stimuleren, is het illegaal exporteren van beschermde cultuurobjecten een bedreiging voor zowel het cultureel erfgoed zelf als voor het potentieel van cultuur als motor voor economische ontwikkeling.

Daarom zoekt Unesco samenwerking met de toeristische industrie om het bewustzijn van toeristen en het brede publiek te vergroten over het belang van duurzaam toerisme en de noodzaak om cultureel erfgoed te beschermen.

Op de website van de Franse poot van Lonely Planet, de bekende uitgever van reisgidsen, is een artikel verschenen dat toeristen waarschuwt voor de risico's verbonden aan de illegale handel van cultuurobjecten. Binnenkort zullen ook de papieren reisgidsen voor bepaalde landen - waar cultuurobjecten bijzonder gevaar lopen - een artikel bevatten om bewustzijn voor de problematiek te creëren. Unesco hoopt in de toekomst nog meer gezamenlijke initiatieven te kunnen ontwikkelen die reizigers en het brede publiek bewust maken van het belang om cultureel erfgoed te vrijwaren voor toekomstige generaties.


]]>
Studenten onderhandelen over erfgoed in conflictgebiedenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/11/24/studenten-onderhandelen-over-erfgoed-in-conflictgebiedenTue, 24 Nov 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/11/24/studenten-onderhandelen-over-erfgoed-in-conflictgebiedenDeelnemers van de eerste Vlaams-Nederlandse MUNESCO zoeken naar oplossingen voor erfgoed in conflictgebieden zoals Syrië en Irak.

munesco01Het Unesco Platform Vlaanderen, de Vlaamse Unesco Commissie en UC Leuven-Limburg organiseerden de eerste Vlaams-Nederlandse MUNESCO voor met Unesco geassocieerde scholen van woensdagavond 18 november tot vrijdagmiddag 20 november 2015 in Leuven. Dat gebeurde in samenwerking met Stad Leuven, De Haagse Hogeschool en de Nationale Unesco Commissie van Nederland. De MUNESCO draaide rond erfgoed in conflictgebieden zoals Syrië en Irak.

MUNESCO staat voor Model UNESCO: een simulatie waarbij leerlingen in de huid kruipen van vertegenwoordigers van een toegewezen land en onderhandelen met collega's van andere landen. Ze doen dat volgens de geldende diplomatieke spelregels.

Deelnemers

Er namen 63 leerlingen van 6 Vlaamse en 10 Nederlandse secundaire scholen deel aan de MUNESCO. Ze kropen in de huid van ambassadeur, adjunct-ambassadeur, journalist of vertegenwoordiger van een organisatie zoals een internationale NGO, een museum, een veilinghuis enz. Daarnaast waren 19 hogeschoolstudenten van UC Leuven-Limburg (UCLL) en de Haagse Hogeschool betrokken bij de MUNESCO. Een aantal van hen begeleidde de simulatie terwijl enkele buitenlandse studenten van de Postgraduate International Educating Class (PIEC) van UCLL, gekoppeld aan een Nederlandstalige student, ook een land vertegenwoordigden. Zo werd het internationale karakter van de MUNESCO nog versterkt. Het viel trouwens op dat verschillende leerlingen van de secundaire scholen regelmatig spontaan Engels spraken bij hun tussenkomsten in de debatten.

munesco05

De MUNESCO stond in het teken van de manier waarop er met erfgoed wordt omgegaan in conflictgebieden zoals Syrië en Irak. Werelderfgoed wordt er letterlijk in het vizier genomen en tot puin herleid. Archeologische sites en musea worden er, dixit UNESCO, op 'industriële schaal' geplunderd om te worden verkocht op de illegale markt.

Simulatie

munesco03Om de problematiek van erfgoed in conflictgebieden te behandelen, simuleerde de MUNESCO een bijeenkomst van het Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Country of Origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation. Elke secundaire school vertegenwoordigde een land. De ambassadeurs en hun adjuncten onderhandelden over een resolutie die het probleem aan de kaak stelt en er een oplossing voor aanreikt. Hun debatten werden gevolgd door journalisten die er verslag over uitbrachten en door vertegenwoordigers van internationale NGO's en andere betrokken organisaties die vanuit hun expertise trachtten te wegen op de gesprekken en het eindresultaat.

De bijeenkomst startte op woensdagavond in de Gotische zaal van het stadhuis van Leuven met een openingsstatement van elk land. Al snel bleek dat de betrokkenheid groot was. Veel landen verwezen naar hun geschiedenis met het verlies van erfgoed. Een aantal sprekers formuleerde al meteen voorstellen waarvoor ze steun wilden zoeken bij andere landen terwijl andere diplomaten aangaven wat ze vooral niet wilden.


De deelnemers zaten van bij het begin goed in hun rol. Na het officiële gedeelte spraken delegaties elkaar spontaan aan in de wandelgangen om al de eerste bondgenootschappen te smeden. De pers lag op vinkenslag en verzamelde de eerste quotes en legde de eerste tegenstellingen bloot.

Dynamiek

munesco04Het zwaartepunt van de MUNESCO lag op donderdag en vond plaats op Campus Comenius van UCLL. De diplomaten startten hun onderhandelingen met het oog op het opstellen van een resolutie terwijl de pers de debatten volgde en sprak met diplomaten en vertegenwoordigers van organisaties. Het werk van de journalisten bracht extra dynamiek in het gebeuren. Zij postten hun bijdragen in een Facebookgroep die door alle deelnemers te volgen was. Verschillende landen voelden de noodzaak om bepaalde berichten te ontkennen of te nuanceren. De berichtgeving was duidelijk van invloed op de houding van de diplomaten tijdens de onderhandelingen. Ook de vertegenwoordigers van NGO's en andere organisaties wogen op de debatten. Zij ventileerden hun visie in de media en onderhandelden zelf over een gezamenlijk advies dat ze aan de diplomaten voorlegden. De dag eindigde met een talkshow waarin een aantal diplomaten en deskundigen aan de tand werden gevoeld over het verloop en de uitkomst van de onderhandelingen.

Voor het slot van de MUNESCO keerden de deelnemers op vrijdag terug naar de Gotische zaal van het stadhuis van Leuven. Het ontwerp van resolutie dat door een aantal delegaties tot in de late uurtjes was bijgeschaafd, werd op groot scherm geprojecteerd. Er konden nog amendementen werden ingediend en ook de NGO's en andere belanghebbenden konden er zich over uitspreken. Aan het einde van de rit werd er gestemd. De resolutie werd met unanimiteit van stemmen aangenomen.

Resolutie

De resolutie doet een reeks concrete aanbevelingen, zoals het tijdelijk in het buitenland onderbrengen van bedreigd cultureel erfgoed, het ontwikkelen van een centrale database van cultureel erfgoed die bestaande (rode) lijsten combineert, het oprichten van een tribunaal onder bevoegdheid van het Internationaal Strafhof voor het vervolgen van de vernieling van cultureel erfgoed en het voorzien van amnestie voor daders die gestolen of illegaal gekocht erfgoed of cultuurobjecten vrijwillig teruggeven.

munesco02De MUNESCO eindigde met een persconferentie waarbij de journalisten de kans kregen om een reactie te vragen van de diplomaten van de verschillende landen over de resolutie of het verloop van de onderhandelingen.

Volgend schooljaar vindt de tweede Vlaams-Nederlandse MUNESCO voor met Unesco geassocieerde scholen plaats in Den Haag.


]]>
MUNESCO 2015: Simulatie van internationaal diplomatiek overleg over erfgoed onder vuurhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/11/17/munesco-2015-simulatie-van-internationaal-diplomatiek-overleg-over-erfgoed-onder-vuurTue, 17 Nov 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/11/17/munesco-2015-simulatie-van-internationaal-diplomatiek-overleg-over-erfgoed-onder-vuurLeerlingen van Vlaamse en Nederlandse secundaire Unescoscholen buigen zich over erfgoed in conflictgebieden zoals Syrië en Irak.

MUNESCO 2015: Simulatie van internationaal diplomatiek overleg over erfgoed onder vuur

Het Unesco Platform Vlaanderen, de Vlaamse Unesco Commissie en UC Leuven-Limburg organiseren de eerste Vlaams-Nederlandse MUNESCO voor met Unesco geassocieerde scholen van woensdagavond 18 november tot vrijdagmiddag 20 november 2015 in Leuven. Dat gebeurt in samenwerking met Stad Leuven, De Haagse Hogeschool en de Nationale Unesco Commissie van Nederland.

MUNESCO staat voor Model UNESCO: een simulatie waarbij leerlingen in de huid kruipen van vertegenwoordigers van een toegewezen land en onderhandelen met collega's van andere landen. Ze behandelen een case volgens de geldende diplomatieke spelregels.

Er nemen 63 leerlingen van 6 Vlaamse en 10 Nederlandse secundaire scholen deel aan de MUNESCO. Ze kruipen in de huid van ambassadeur, adjunct-ambassadeur, journalist of vertegenwoordiger van een organisatie zoals een internationale NGO, een museum, een veilinghuis enz.

De MUNESCO staat in het teken van de manier waarop er met erfgoed wordt omgegaan in conflictgebieden zoals Syrië en Irak. Werelderfgoed wordt er letterlijk in het vizier genomen en tot puin herleid. Archeologische sites en musea worden er, dixit UNESCO, op 'industriële schaal' geplunderd om te worden verkocht op de illegale markt.

De situatie in Syrië en Irak noopt tot een bijeenkomst van het Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Country of Origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation. Elke school vertegenwoordigt een land en de ambassadeurs en hun adjuncten gaan onderhandelen over een resolutie die het probleem aan de kaak stelt en er een oplossing voor aanreikt. Hun debatten worden gevolgd door journalisten die er verslag over uitbrengen en door vertegenwoordigers van internationale NGO's en andere betrokken organisaties die vanuit hun expertise trachten te wegen op de gesprekken en het eindresultaat.

Hogeschoolstudenten van UC Leuven-Limburg (UCLL) en de Haagse Hogeschool begeleiden de simulatie. Het internationale karakter van de MUNESCO wordt versterkt doordat ook studenten van de Postgraduate International Educating Class (PIEC) van UCLL rollen opnemen in de oefening.

Het UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet) is een van de grootste internationale schoolnetwerken. Scholen die actief zijn in het ASPnet onderscheiden zich door een uitgesproken engagement voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en voor het toepassen van innovatieve onderwijsmethoden. Vertrekkend vanuit de idealen van Unesco streven ze ernaar om leerlingen beter voor te bereiden op een actief burgerschap in een steeds complexer wordende samenleving die alsmaar sneller evolueert.


Het verloop van de MUNESCO is te volgen via de Facebookgroep MUNESCO Leuven 2015: https://www.facebook.com/groups/1025391074159661/

]]>
Unesco wil betere bescherming van erfgoed in conflictgebiedenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/6/30/unesco-wil-betere-bescherming-van-erfgoed-in-conflictgebiedenTue, 30 Jun 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/6/30/unesco-wil-betere-bescherming-van-erfgoed-in-conflictgebiedenEen coalitie wil de strijd tegen illegale handel in cultuurgoederen stroomlijnen en regeringen en andere actoren mobiliseren voor erfgoedbescherming.

Unesco wil betere bescherming van erfgoed in conflictgebieden

Tijdens de 39ste zitting van het Werelderfgoedcomité van Unesco in Bonn heeft Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, op 29 juni 2015 een coalitie voorgesteld onder de noemer Unite for Heritage. De coalitie wil overheden en andere belanghebbenden mobiliseren in de strijd tegen de opzettelijke beschadiging van erfgoed, in het bijzonder in het Midden-Oosten.

Coördinatie en uitwisseling

"De dreiging is mondiaal en ons antwoord moet globaal zijn. Het vereist een betere coördinatie tussen nationale diensten en meer uitwisseling van informatie tussen de lidstaten," aldus Bokova. "Onze grootste uitdaging is om alle betrokkenen in deze strijd te laten samenwerken: politie, douanediensten, musea, regeringen, actoren uit de culturele, humanitaire en veiligheidssector, maatschappelijke organisaties en de media. We moeten nieuwe allianties creëren om de uitdagingen van het gewelddadig extremisme aan te pakken."

De coalitie is voorgesteld in aanwezigheid van de Iraakse minister van Toerisme en Erfgoed en van toplui van onder meer Interpol en de Internationale Raad van Monumenten en Sites (ICOMOS).

Veroordeling

Eerder op de dag nam het Werelderfgoedcomité een Verklaring aan die de "barbaarse aanvallen, het geweld en de misdaden" van de terreurbeweging IS tegen het cultureel erfgoed van Irak veroordeelde. Deze daden doen volgens de Verklaring denken aan andere hersenloze verwoestingen in Bamiyan, Timboektoe en elders.

Het Werelderfgoedcomité drukte eveneens grote bezorgdheid uit over de situatie van andere sites zoals Palmyra (Syrië) en de historische stad Sana'a (Jemen). De Verklaring roept op om in de toekomst de bescherming van erfgoed op te nemen in het mandaat van vredesmissies.

Publieke opinie

Tijdens een bezoek aan Bagdad in maart dit jaar lanceerde Bokova de sociale mediacampagne #Unite4Heritage waarmee Unesco de publieke opinie wil mobiliseren voor de bescherming van erfgoed. Unesco bracht ook alle toplui van de organisaties die betrokken zijn bij de strijd tegen de illegale handel in cultuurgoederen, bijeen om de uitvoering van VN-veiligheidsraadresolutie 2199 te bespoedigen. Die resolutie verbiedt de handel in cultuurgoederen van Syrië en Irak.

Unesco streeft ook naar meer samenwerking en een betere afstemming tussen haar zes cultuurconventies. Het gaat om de Conventie voor de bescherming van culturele eigendom in geval van een gewapend conflict (1954), de Conventie inzake de onrechtmatige invoer, uitvoer, of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen (1970), de Conventie voor de bescherming van het cultureel en natuurlijk werelderfgoed (1972), de Conventie voor de bescherming van cultureel onderwatererfgoed (2001), de Conventie voor de borging van immaterieel cultureel erfgoed (2003) en de Conventie voor de bescherming en de promotie van de diversiteit van cultuuruitingen (2005).


]]>
UNESCO info 95http://www.unesco-vlaanderen.be/2015/5/26/unesco-info-95Tue, 26 May 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/5/26/unesco-info-95O.a. aandacht voor 10 jaar Marien Werelderfgoed, de balans van de in 2000 afgesproken internationale onderwijsdoelen, Vlaamse steun voor het Syrisch erfgoed en samenwerking tussen oceaanwetenschap en sport.

UNESCO info 95Unesco viert 10 jaar Marien Werelderfgoed: Unesco kon de voorbije jaren heel wat vooruitgang boeken inzake de bescherming van 's werelds meest bijzondere zeegebieden. Vlaamse steun en expertise waren daarbij onontbeerlijk.

Slechts een derde van de landen krijgt een goed onderwijsrapport: Unesco maakt de balans op van de in 2000 afgesproken internationale onderwijsdoelen.

10 jaar Unesco in Oostende, dé hub voor meer dan 1 000 oceaanexperten wereldwijd: In Brugge kwamen 168 experten uit 54 landen bijeen voor de viering van 10 jaar UNESCO/IOC Project Office for IODE in Oostende.

Internationale gemeenschap mobiliseren voor Syrië: Unesco en de Europese Unie gaan samenwerken om de internationale gemeenschap te mobiliseren om het erfgoed van Syrië zo goed mogelijk te beschermen. Vlaanderen is de lijm die beide partners verbindt.

We moeten dringend zorgvuldiger omspringen met water: Nieuw waterrapport waarschuwt voor watertekorten als we niet dringend duurzamer omgaan met water. De opvolgers van de Millenniumdoelstellingen houden daar best rekening mee.

Is mobiele technologie de sleutel tot onderwijs voor iedereen?: Mobiele telefoons en tablets zouden wel eens de oplossing kunnen zijn om 'eerste wereld' onderwijskansen te bieden aan 's werelds armste gemeenschappen.

De wereld rond voor de sport en de oceaan: Een zeilrace rond de wereld was tezelfdertijd een beetje een wetenschappelijke expeditie. Relaas van een opmerkelijk partnerschap dat Unesco aanging met de Barcelona World Race.

Geweld op school hypothekeert leerkansen van miljoenen meisjes: Policy paper vraagt meer aandacht voor geweld op basis van geslacht op school, in het bijzonder in het kader van de nieuwe ontwikkelingsdoelen.

Download UNESCO info 95


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Unesco lanceert sociale mediacampagne voor erfgoedbescherminghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/3/31/unesco-lanceert-sociale-mediacampagne-voor-erfgoedbeschermingTue, 31 Mar 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/3/31/unesco-lanceert-sociale-mediacampagne-voor-erfgoedbeschermingAls reactie op de recente beeldenstormen in Irak lanceert Unesco een internationale bewustmakingscampagne voor erfgoedbehoud.

Unesco lanceert sociale mediacampagne voor erfgoedbeschermingUnesco heeft op zaterdag 28 maart 2015 een internationale campagne rond de bescherming van erfgoed gelanceerd. De locatie voor de lancering was symbolisch: de Universiteit van Bagdad in Irak.

"Als gewelddadige extremisten zeggen dat de mensheid geen grote gemeenschap vormt die waarden deelt, als ze zeggen dat 'werelderfgoed' niet bestaat, als ze zeggen dat pre-islamitisch erfgoed afgoderij is, als ze zeggen dat diversiteit gevaarlijk is en dat tolerantie en dialoog onaanvaardbaar zijn, dan moeten we reageren," zei Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, bij de lancering van de campagne. "We moeten reageren door te laten zien dat uitwisseling en dialoog tussen culturen de drijvende krachten van de geschiedenis zijn. We moeten laten zien dat diversiteit altijd een sterkte was - en zal blijven - voor alle samenlevingen."

De #Unite4Heritage campagne is bedacht als reactie op de vernieling en de plundering van erfgoed in conflictgebieden, zoals recent herhaaldelijk gebeurde in Irak. Eerder lieten studenten van de Universiteit van Bagdad al hun afschuw blijken na de verspreiding van beelden van de vernieling van erfgoed in hun land. Ze riepen iedereen op om zich tegen dergelijke wandaden te verzetten.

G Unesco lanceert sociale mediacampagne voor erfgoedbescherming

"Vandaag sturen we een niet mis te verstane boodschap de wereld in. We accepteren geen culturele schoonmaak en we zullen er samen alles aan doen om het te stoppen," verklaarde Bokova. "We lanceren deze campagne hier in Bagdad en zullen ze verspreiden over de regio en de hele wereld, gesterkt door de overtuiging en de waarden die we delen."

De campagne roept mensen uit de regio en over de hele wereld op om een foto te nemen van hun favoriete stuk erfgoed of kunstvoorwerp en deze vervolgens te publiceren op sociale media zoals Twitter, Facebook en Instagram met de hashtag #Unite4Heritage. Je kan je steun voor erfgoedbehoud ook tonen met een selfie waarop je een bordje met #Unite4Heritage toont. Alle beelden zullen worden verzameld op de campagnesite.
]]>
Cultuur onder vuur in Antwerpenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/9/9/cultuur-onder-vuur-in-antwerpenTue, 09 Sep 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/9/9/cultuur-onder-vuur-in-antwerpenBuitenexpo over hoe omgegaan wordt met cultureel erfgoed in conflictgebieden.

Cultuur onder vuur in AntwerpenOp 14 mei 2014 is het 60 jaar geleden dat meer dan 115 lidstaten van Unesco het Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict tekenden in het Vredespaleis in Den Haag. Dit gebeurde naar aanleiding van de enorme verwoestingen van cultureel erfgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog. De landen die het verdrag hebben bekrachtigd, beloven elkaars cultureel erfgoed te respecteren en te sparen, ook in tijden van gewapende conflicten.

In 2014 staan we stil bij het zestigjarig bestaan van deze zogenaamde Haagse Conventie die inmiddels door 126 landen is geratificeerd. Wereldwijd verwijzen duizenden blauwwitte schildjes op monumenten of gebouwen met belangrijke collecties (archieven, museale stukken, enz.) naar deze internationale afspraken. Toch is de betekenis van dit teken nauwelijks bekend bij het grote publiek. Dat is jammer, want de Haagse Conventie is vandaag de dag nog steeds het enige en daarmee belangrijkste internationale instrument voor de bescherming van cultureel erfgoed in oorlogstijd.

Om de zichtbaarheid en bekendheid van de Conventie te verhogen, hebben de Vlaamse en Nederlandse Unesco Commissies de handen in elkaar geslagen. Dat heeft geresulteerd in de buitenexpo Culture Under Attack. Aan de hand van foto's van actuele conflictengebieden - aangeleverd door journalisten, ngo's en tal van internationale organisaties - maar ook met afbeeldingen van de Eerste Wereldoorlog - aangeleverd door het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed - wordt belicht hoe er wordt omgegaan met cultuureel erfgoed tijdens gewapende conflicten.

De expositie is vanaf 10 september tot en met 1 oktober 2014 te zien op de Bolivarplaats in Antwerpen. Nadien verhuist de expositie naar de Grote Markt in Antwerpen ter gelegenheid van het Brugweekend van 3 tot en met 5 oktober 2014.


]]>
UNESCO info 89http://www.unesco-vlaanderen.be/2013/11/7/unesco-info-89Thu, 07 Nov 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/11/7/unesco-info-89O.a. aandacht voor duurzame ontwikkeling in droge gebieden, de evolutie van de bio-ethiek, de internationale dopingjacht en potentieel werelderfgoed in Vlaanderen en Nederland...

UNESCO info 89Duurzame ontwikkeling gedragen door lokale bevolking in droge streken: Unesco-project om duurzame ontwikkeling in halfwoestijn- en woestijngebieden te bevorderen is succesvol afgerond in Gent.

20 jaar bio-ethiek: wat nu? Deskundigen verzamelen op de hoofdzetel van unesco in Parijs om ideeën uit te wisselen over de voornaamste uitdagingen voor de bio-ethiek in de komende twintig jaar.

Dopingbestrijding in de sport: Unesco zorgt ervoor dat de strijd tegen het dopinggebruik in de sport een wettelijk kader krijgt en dat er betere internationale afspraken kunnen worden gemaakt. een doorlichting van het opzet en de werking van de conventie.

Bescherming van cultuurgoederen bij gewapende conflicten: Welke verdragen regelen de bescherming van cultuurgoederen en cultureel erfgoed in geval van gewapend conflict? En hoe speelt ons land hierop in?

Uitzonderlijke waarde Koloniën van Weldadigheid onderzocht: Nederland en Vlaanderen werken aan een gemeenschappelijke nominatie voor de Unesco Werelderfgoedlijst.

Meer dan een nota in de ontwikkelingsagenda: Binnen de Verenigde Naties spreken wereldleiders de ontwikkelingsdoelen voor na 2015 af. Unesco legt uit waarom onderwijs een centrale plaats moet krijgen.

Download UNESCO info 89


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Bescherming van culturele goederen tijdens gewapende conflictenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/10/29/bescherming-van-culturele-goederen-tijdens-gewapende-conflictenTue, 29 Oct 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/10/29/bescherming-van-culturele-goederen-tijdens-gewapende-conflictenInternationaal colloquium buigt zich in Brussel over de bescherming van culturele goederen tijdens gewapende conflicten.

Bescherming van culturele goederen tijdens gewapende conflictenSedert de inwerkingtreding in 1956 van het Verdrag van Den Haag van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict heeft het aantal aanhoudende gewapende conflicten de relevantie van dit Verdrag aangetoond. Daarom werd er in augustus 1999, 45 jaar later, een Tweede Protocol aan toegevoegd om het Verdrag nog doeltreffender te maken.

Op dit moment telt het Verdrag van 1954 126 Hoge Verdragsluitende Partijen, terwijl dat er slechts 64 zijn bij het Tweede Protocol van 1999. Desalniettemin heeft het Comité voor de Bescherming van cultuurgoederen in geval van een gewapend conflict, dat werd opgericht bij het Tweede Protocol van 1999, in 2010 de eerste goederen opgenomen in de lijst van culturele goederen onder versterkte bescherming, en probeert het met de beschikbare middelen de bescherming van culturele goederen in de wereld te verbeteren.

Aan de vooravond van de herdenking van de zestigste verjaardag van het Verdrag van Den Haag van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict en van de vijftiende verjaardag van het Tweede Protocol uit 1999, en in het kader van het Belgisch voorzitterschap van het intergouvernementele Comité voor de Bescherming van cultuurgoederen in geval van een gewapend conflict, organiseert de Belgische Interministeriële Commissie voor humanitair recht (ICHR), in partnerschap met de Vlaamse Unesco Commissie, een internationaal Colloquium over de uitvoering van het Tweede Protocol van 1999. Dit colloquium vindt plaats op 12 en 13 december 2013 in Brussel (Egmontpaleis).

Dit internationale colloquium is bedoeld om het Tweede Protocol van 1999 beter bekend te maken, in het bijzonder bij de culturele en militaire deskundigen van de staten. Er zal niet alleen worden ingegaan op de plichten en de kansen die dit Protocol bevat en op de mechanismen en instrumenten die het ter beschikking van de staten stelt, maar ook op tal van voorbeelden uit de praktijk van de partijen.


]]>
Conflict in Mali bedreigt erfgoedhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/4/18/conflict-in-mali-bedreigt-erfgoedWed, 18 Apr 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/4/18/conflict-in-mali-bedreigt-erfgoedPlundering van culturele instellingen baart UNESCO grote zorgen. De Organisatie roept op tot internationale samenwerking om het verlies in te dijken.

Conflict in Mali bedreigt erfgoedNa berichten over de bestorming en plundering door rebellen van verschillende centra waar oude boeken en waardevolle documenten worden bewaard die getuigen van de rijke geschiedenis van Timboektoe, luidt UNESCO directeur-generaal Irina Bokova de noodklok. Ze roept alle betrokken autoriteiten, met inbegrip van de strijdende partijen, de regeringen van buurlanden, Interpol, douanes, de kunstmarkt en verzamelaars op om waakzaam te zijn voor pogingen om gestolen artefacten uit deze centra te verhandelen.

"Berichten over hoe rebellen de controle overnamen van Timboektoe's Ahmed Baba Institute of Higher Islamic Studies and Research (IHERI-AB) en andere culturele instellingen, baren grote zorgen," aldus Irina Bokova. "Deze centra bevatten oude documenten, ter plaatse geschreven of gekopieerd, aangekocht op markten in Noord-Afrika, Al-Andalus of de Mashriq, of opgestuurd door pelgrims uit verafgelegen islamitische landen. Veel daarvan dateren uit de glorietijd van Timboektoe tussen de 12de en 15de eeuw. Ze behandelen een grote variëteit aan onderwerpen, van religieuze studies tot wiskunde, geneeskunde, sterrenkunde, muziek, literatuur, poëzie, architectuur, esoterische gebruiken enz… en getuigen van de rijke geschiedenis van Timboektoe als kruispunt van culturen en verzamelplaats van kennis.

"Dit erfgoed moet beschermd worden. De burgers van Timboektoe komen op straat om het te beschermen en ik waardeer hun moed. Maar ze hebben onze hulp nodig. Ik roep alle betrokkenen dan ook op om uiterst waakzaam te zijn en om samen te werken om het verlies van deze schatten te verhinderen. Ze zijn immers van grote waarde voor de hele mensheid," aldus Bokova.

De directeur-generaal van UNESCO nam contact op met de overheid van landen die een grens delen met Mali om hen te herinneren aan de bepalingen van de UNESCO-conventie inzake de te nemen maatregelen teneinde de illegale invoer, uitvoer of transfer van cultuurgoederen te verbieden of te beletten uit 1970. Mali en zijn buurlanden zijn gebonden door deze Conventie, het enige internationale instrument dat specifiek gericht is op het bestrijden van de illegale handel in cultuurgoederen. In het bijzonder wees de directeur-generaal de overheden op artikel 9 van de Conventie dat landen oproept om "deel te nemen aan een gezamenlijke internationale inspanning om de nodige maatregelen te bepalen en te treffen om de export, de import en de internationale handel van cultuurgoederen te controleren."

Mali is eveneens partij bij de Den Haag Conventie over de bescherming van cultuurgoederen in geval van een gewapend conflict (1954).

UNESCO voert het secretariaat van de Den Haag Conventie en zijn twee Protocollen en van de Conventie van 1970. De Organisatie biedt Mali en zijn buurlanden technische ondersteuning aan om beide internationale verdragen toe te passen.

Eerder riep de directeur-generaal van UNESCO reeds op tot de bescherming van het onroerend patrimonium van Timboektoe, dat staat ingeschreven op de Werelderfgoedlijst.


]]>
UNESCO info 82http://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/16/unesco-info-82Wed, 16 Nov 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/16/unesco-info-82O.a. aandacht voor de onzichtbare additieven in ons (drink)water, de situatie van het secundair onderwijs in Afrika en de toekomst van het gedrukte boek…

UNESCO info 82

In UNESCO info 82 lees je onder meer:

De onzichtbare additieven in ons water: Chemische stoffen waarover niemand zich eerder zorgen maakte, komen steeds vaker voor in het milieu en het (drink)water. Deze vaststelling verdient meer aandacht omdat er mogelijks gevaar bestaat voor mens en natuur. UNESCO zet het probleem op de agenda.

Twee op drie kinderen in Afrika kunnen niet naar de middelbare school: Er zijn onvoldoende plaatsen op de schoolbanken in het secundair onderwijs. Meisjes zijn hiervan het grootste slachtoffer maar overal zijn er aanzienlijke investeringen nodig om jonge mensen de kans te geven om aan armoede te ontsnappen.

Waarom geen vrouw in de wetenschap? Er is geen enkele reden waarom vrouwen niet even goed als mannen kunnen presteren in de wetenschappelijke wereld. UNESCO en L'Oréal startten een internationaal programma om vrouwen te stimuleren om te kiezen voor wetenschappen. Het nationale luik van dit programma kende onlangs drie beurzen toe aan jonge onderzoeksters.

Kindsoldaten een nieuwe toekomst bieden: UNESCO Goodwill Ambassadeur Forest Whitaker spreekt over zijn inzet om kinderen en jongeren die buiten hun wil in een wereld van geweld terechtkwamen, te helpen om hun leven terug op een spoor te krijgen dat uitzicht biedt op een volwaardige toekomst.

Nieuwe kinderboekenreeks voor Afrika: Educatieve reeks kinderboeken snijdt gevoelige thema's aan en bevordert de sociale ontwikkeling van kinderen.

Een bijzondere plaats voor de verbeelding: Sinds het begin van de 21ste eeuw openden talrijke virtuele bibliotheken de deuren op het internet en zit het e-boek duidelijk in de lift. Zullen deze nieuwe media het papier inhalen en achterlaten? De Chileense schrijver Antonio Skármeta meent van niet en denkt dat het 'traditionele' boek de digitale storm zal doorstaan.

Geheugen van de wereld opgefrist: Het register waarmee UNESCO wil zorgen dat ons collectief geheugen niet afbrokkelt is uitgebreid met zeven bijzondere voorbeelden van documentair erfgoed.

Kan poëzie de wereld redden? UNESCO lanceert een programma in het teken van interculturele dialoog gebaseerd op het werk van Tagore, Neruda en Césaire.

Opleidingen journalistiek versterken in Afghanistan: Als onderdeel van haar inspanningen om het onderwijs in Afghanisten tot internationaal niveau op te krikken, helpt UNESCO bij het opstellen van een aangepast curriculum journalistiek -  wat meteen ook de democratie in het land ten goede komt.

Download UNESCO info 82


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO info 80http://www.unesco-vlaanderen.be/2011/4/7/unesco-info-80Thu, 07 Apr 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/4/7/unesco-info-80O.a. aandacht voor invloed van falend onderwijs op Arabische crisis, bescherming van cultuurgoederen bij gewapende conflicten, het Internationaal Jaar van de Bossen, waarschuwingssysteem voor aardbevingen…

UNESCO info 80In UNESCO info 80 lees je onder meer:

Falend onderwijs wakkert Arabisch vuur aan: De politieke crisis die het Midden-Oosten en Noord-Afrika in zijn greep houdt, is het gevolg van jaren van wanbeheer door zelfingenomen regimes die zich niet bekommerden om de behoeften van jongeren en het potentieel van het onderwijs.

Het verborgen slachtoffer van conflicten: Kinderen die gewapende conflicten meemaken blijven vaak verstoken van onderwijs, een gemis dat zich nog generaties lang kan laten voelen na het uitdoven van het geweld.

Het Internationaal Jaar van de Bossen: De Verenigde Naties vestigen de aandacht op het grote belang van de bossen en hopen zo te inspireren tot een betere bescherming van deze kostbare ecosystemen.

De interne keuken van een vernieuwde website: Het UNESCO Platform Vlaanderen gaf zijn website een grondige makeover. De site is meer dan ooit de bron bij uitstek voor nieuws en achtergrond over de werking van UNESCO.

Lokale radio voor duurzame ontwikkeling: Een met steun van UNESCO opgerichte lokale radiozender moet de bevolking van Cap Rouge in Haïti helpen om te werken aan de ontwikkeling van hun gemeenschap.

Bescherming van cultuurgoederen bij gewapend conflict: België ratificeert het tweede protocol van Den Haag en kan daardoor zowel nationaal als internationaal bijdragen tot een betere bescherming van cultureel erfgoed.

Herdenking van de Holocaust: UNESCO zet zich in om de herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust levendig te houden en om racisme en xenofobie te bestrijden via het onderwijs.

Nieuwe zusterorganisatie voor UNESCO: De Verenigde Naties lanceren een nieuwe organisatie om vrouwenrechten beter te beschermen en gendergelijkheid te propageren: UN Women.

Waarschuwingssysteem voor aardbevingen in Nepal: Geologen verwachten dat Nepal in de nabije toekomst zal getroffen worden door een aardbeving die tien keer krachtiger is dan deze die recent Haïti trof. UNESCO zal er een systeem uitbouwen voor de voorspelling van aardbevingen.

Download UNESCO info 80


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Catalogue of the National Museum of Afghanistan 1931-1985http://www.unesco-vlaanderen.be/2009/4/20/catalogue-of-the-national-museum-of-afghanistan-1931-1985Mon, 20 Apr 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/4/20/catalogue-of-the-national-museum-of-afghanistan-1931-1985Catalogue+of+the+National+Museum+of+Afghanistan+1931-1985Gelegen op het kruispunt van 's wereld oudste handelsroutes en bevolkt door een mozaïek van culturen, was Afghanistan het toneel van menig conflict gedurende zijn lange en complexe geschiedenis. Tijdens de oorlogen en burgerconflicten die er woedden in de laatste twee decennia van de 20ste eeuw, werden honderden waardevolle kunstvoorwerpen geplunderd uit het Nationaal Museum van Afghanistan in Kaboel. Het verlies van deze onvervangbare schatten - net als de vernietiging van de Bamiyan boeddhabeelden in 2001 - is niet alleen voor de Afghaanse bevolking maar voor de ganse mensheid een groot verlies.

Francine Tissot, vooraanstaand experte inzake Afghaanse cultuur, wil de herinnering aan de verspreide en teloorgegane collectie van het museum levendig houden. Daarom verzamelde ze de voorbije decennia systematisch informatie over de objecten die tot 1985 in het museum werden tentoongesteld of deel uitmaakten van de reservecollectie. Dit overzicht wordt geïllustreerd met meer dan 1.600 foto's en tekeningen. Het werk is van groot belang voor Afghanistan bij het rehabiliteren van zijn historisch geheugen en het opsporen van zijn verloren meesterwerken.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
The Protection of Culturel Property in the Event of Armed Conflicthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/8/6/the-protection-of-culturel-property-in-the-event-of-armed-conflictWed, 06 Aug 2008 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/8/6/the-protection-of-culturel-property-in-the-event-of-armed-conflictJ. Toman The+Protection+of+Culturel+Property+in+the+Event+of+Armed+ConflictEen gedetailleerde analyse van de Conventie voor de bescherming van culturele eigendom in geval van gewapende conflicten die in 1954 in Den Haag is goedgekeurd als reactie op de massale vernietiging van cultureel erfgoed in de Tweede Wereldoorlog. Het verdrag is een mijlpaal in de geschiedenis van de erfgoedbescherming en tot op de dag van vandaag het enige universele wettelijke instrument in haar domein.

De conventie wordt artikel per artikel afgewogen, net als de regels voor de uitvoering ervan en de er aan toegevoegde protocollen. Dat gebeurt onder meer aan de hand van de tijdens de voorbereiding van de conventie gebruikte documenten en met archiefmateriaal van de UNESCO over de wijze waarop de conventie de voorbije 40 jaar tijdens verschillende conflicten is toegepast.

Er is ook aandacht voor andere conventies die de UNESCO in verband met cultureel erfgoed ontwikkelde en er wordt een lans gebroken voor een meer algemene en praktische benadering van de bescherming van culturele eigendom tijdens conflicten. Het is een waardevol werk voor beleidsmakers nu de publieke opinie meer dan ooit overtuigd is van het belang en de noodzaak van de bescherming cultureel erfgoed.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>