UNESCO Platform Vlaanderen, rubriek "Nieuws"http://unesco-vlaanderen.be2015-11-24T17:04:42Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, rubriek "Nieuws"http://unesco-vlaanderen.benlStudenten onderhandelen over erfgoed in conflictgebiedenhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/11/24/studenten-onderhandelen-over-erfgoed-in-conflictgebiedenTue, 24 Nov 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/11/24/studenten-onderhandelen-over-erfgoed-in-conflictgebiedenDeelnemers van de eerste Vlaams-Nederlandse MUNESCO zoeken naar oplossingen voor erfgoed in conflictgebieden zoals Syrië en Irak.

munesco01Het Unesco Platform Vlaanderen, de Vlaamse Unesco Commissie en UC Leuven-Limburg organiseerden de eerste Vlaams-Nederlandse MUNESCO voor met Unesco geassocieerde scholen van woensdagavond 18 november tot vrijdagmiddag 20 november 2015 in Leuven. Dat gebeurde in samenwerking met Stad Leuven, De Haagse Hogeschool en de Nationale Unesco Commissie van Nederland. De MUNESCO draaide rond erfgoed in conflictgebieden zoals Syrië en Irak.

MUNESCO staat voor Model UNESCO: een simulatie waarbij leerlingen in de huid kruipen van vertegenwoordigers van een toegewezen land en onderhandelen met collega's van andere landen. Ze doen dat volgens de geldende diplomatieke spelregels.

Deelnemers

Er namen 63 leerlingen van 6 Vlaamse en 10 Nederlandse secundaire scholen deel aan de MUNESCO. Ze kropen in de huid van ambassadeur, adjunct-ambassadeur, journalist of vertegenwoordiger van een organisatie zoals een internationale NGO, een museum, een veilinghuis enz. Daarnaast waren 19 hogeschoolstudenten van UC Leuven-Limburg (UCLL) en de Haagse Hogeschool betrokken bij de MUNESCO. Een aantal van hen begeleidde de simulatie terwijl enkele buitenlandse studenten van de Postgraduate International Educating Class (PIEC) van UCLL, gekoppeld aan een Nederlandstalige student, ook een land vertegenwoordigden. Zo werd het internationale karakter van de MUNESCO nog versterkt. Het viel trouwens op dat verschillende leerlingen van de secundaire scholen regelmatig spontaan Engels spraken bij hun tussenkomsten in de debatten.

munesco05

De MUNESCO stond in het teken van de manier waarop er met erfgoed wordt omgegaan in conflictgebieden zoals Syrië en Irak. Werelderfgoed wordt er letterlijk in het vizier genomen en tot puin herleid. Archeologische sites en musea worden er, dixit UNESCO, op 'industriële schaal' geplunderd om te worden verkocht op de illegale markt.

Simulatie

munesco03Om de problematiek van erfgoed in conflictgebieden te behandelen, simuleerde de MUNESCO een bijeenkomst van het Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Country of Origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation. Elke secundaire school vertegenwoordigde een land. De ambassadeurs en hun adjuncten onderhandelden over een resolutie die het probleem aan de kaak stelt en er een oplossing voor aanreikt. Hun debatten werden gevolgd door journalisten die er verslag over uitbrachten en door vertegenwoordigers van internationale NGO's en andere betrokken organisaties die vanuit hun expertise trachtten te wegen op de gesprekken en het eindresultaat.

De bijeenkomst startte op woensdagavond in de Gotische zaal van het stadhuis van Leuven met een openingsstatement van elk land. Al snel bleek dat de betrokkenheid groot was. Veel landen verwezen naar hun geschiedenis met het verlies van erfgoed. Een aantal sprekers formuleerde al meteen voorstellen waarvoor ze steun wilden zoeken bij andere landen terwijl andere diplomaten aangaven wat ze vooral niet wilden.


De deelnemers zaten van bij het begin goed in hun rol. Na het officiële gedeelte spraken delegaties elkaar spontaan aan in de wandelgangen om al de eerste bondgenootschappen te smeden. De pers lag op vinkenslag en verzamelde de eerste quotes en legde de eerste tegenstellingen bloot.

Dynamiek

munesco04Het zwaartepunt van de MUNESCO lag op donderdag en vond plaats op Campus Comenius van UCLL. De diplomaten startten hun onderhandelingen met het oog op het opstellen van een resolutie terwijl de pers de debatten volgde en sprak met diplomaten en vertegenwoordigers van organisaties. Het werk van de journalisten bracht extra dynamiek in het gebeuren. Zij postten hun bijdragen in een Facebookgroep die door alle deelnemers te volgen was. Verschillende landen voelden de noodzaak om bepaalde berichten te ontkennen of te nuanceren. De berichtgeving was duidelijk van invloed op de houding van de diplomaten tijdens de onderhandelingen. Ook de vertegenwoordigers van NGO's en andere organisaties wogen op de debatten. Zij ventileerden hun visie in de media en onderhandelden zelf over een gezamenlijk advies dat ze aan de diplomaten voorlegden. De dag eindigde met een talkshow waarin een aantal diplomaten en deskundigen aan de tand werden gevoeld over het verloop en de uitkomst van de onderhandelingen.

Voor het slot van de MUNESCO keerden de deelnemers op vrijdag terug naar de Gotische zaal van het stadhuis van Leuven. Het ontwerp van resolutie dat door een aantal delegaties tot in de late uurtjes was bijgeschaafd, werd op groot scherm geprojecteerd. Er konden nog amendementen werden ingediend en ook de NGO's en andere belanghebbenden konden er zich over uitspreken. Aan het einde van de rit werd er gestemd. De resolutie werd met unanimiteit van stemmen aangenomen.

Resolutie

De resolutie doet een reeks concrete aanbevelingen, zoals het tijdelijk in het buitenland onderbrengen van bedreigd cultureel erfgoed, het ontwikkelen van een centrale database van cultureel erfgoed die bestaande (rode) lijsten combineert, het oprichten van een tribunaal onder bevoegdheid van het Internationaal Strafhof voor het vervolgen van de vernieling van cultureel erfgoed en het voorzien van amnestie voor daders die gestolen of illegaal gekocht erfgoed of cultuurobjecten vrijwillig teruggeven.

munesco02De MUNESCO eindigde met een persconferentie waarbij de journalisten de kans kregen om een reactie te vragen van de diplomaten van de verschillende landen over de resolutie of het verloop van de onderhandelingen.

Volgend schooljaar vindt de tweede Vlaams-Nederlandse MUNESCO voor met Unesco geassocieerde scholen plaats in Den Haag.


]]>
MUNESCO 2015: Simulatie van internationaal diplomatiek overleg over erfgoed onder vuurhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/11/17/munesco-2015-simulatie-van-internationaal-diplomatiek-overleg-over-erfgoed-onder-vuurTue, 17 Nov 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/11/17/munesco-2015-simulatie-van-internationaal-diplomatiek-overleg-over-erfgoed-onder-vuurLeerlingen van Vlaamse en Nederlandse secundaire Unescoscholen buigen zich over erfgoed in conflictgebieden zoals Syrië en Irak.

MUNESCO 2015: Simulatie van internationaal diplomatiek overleg over erfgoed onder vuur

Het Unesco Platform Vlaanderen, de Vlaamse Unesco Commissie en UC Leuven-Limburg organiseren de eerste Vlaams-Nederlandse MUNESCO voor met Unesco geassocieerde scholen van woensdagavond 18 november tot vrijdagmiddag 20 november 2015 in Leuven. Dat gebeurt in samenwerking met Stad Leuven, De Haagse Hogeschool en de Nationale Unesco Commissie van Nederland.

MUNESCO staat voor Model UNESCO: een simulatie waarbij leerlingen in de huid kruipen van vertegenwoordigers van een toegewezen land en onderhandelen met collega's van andere landen. Ze behandelen een case volgens de geldende diplomatieke spelregels.

Er nemen 63 leerlingen van 6 Vlaamse en 10 Nederlandse secundaire scholen deel aan de MUNESCO. Ze kruipen in de huid van ambassadeur, adjunct-ambassadeur, journalist of vertegenwoordiger van een organisatie zoals een internationale NGO, een museum, een veilinghuis enz.

De MUNESCO staat in het teken van de manier waarop er met erfgoed wordt omgegaan in conflictgebieden zoals Syrië en Irak. Werelderfgoed wordt er letterlijk in het vizier genomen en tot puin herleid. Archeologische sites en musea worden er, dixit UNESCO, op 'industriële schaal' geplunderd om te worden verkocht op de illegale markt.

De situatie in Syrië en Irak noopt tot een bijeenkomst van het Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Country of Origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation. Elke school vertegenwoordigt een land en de ambassadeurs en hun adjuncten gaan onderhandelen over een resolutie die het probleem aan de kaak stelt en er een oplossing voor aanreikt. Hun debatten worden gevolgd door journalisten die er verslag over uitbrengen en door vertegenwoordigers van internationale NGO's en andere betrokken organisaties die vanuit hun expertise trachten te wegen op de gesprekken en het eindresultaat.

Hogeschoolstudenten van UC Leuven-Limburg (UCLL) en de Haagse Hogeschool begeleiden de simulatie. Het internationale karakter van de MUNESCO wordt versterkt doordat ook studenten van de Postgraduate International Educating Class (PIEC) van UCLL rollen opnemen in de oefening.

Het UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet) is een van de grootste internationale schoolnetwerken. Scholen die actief zijn in het ASPnet onderscheiden zich door een uitgesproken engagement voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en voor het toepassen van innovatieve onderwijsmethoden. Vertrekkend vanuit de idealen van Unesco streven ze ernaar om leerlingen beter voor te bereiden op een actief burgerschap in een steeds complexer wordende samenleving die alsmaar sneller evolueert.


Het verloop van de MUNESCO is te volgen via de Facebookgroep MUNESCO Leuven 2015: https://www.facebook.com/groups/1025391074159661/

]]>
Hilde Crevits op Algemeen Beleidsdebat Unescohttp://unesco-vlaanderen.be/2015/11/5/hilde-crevits-op-algemeen-beleidsdebat-unescoThu, 05 Nov 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/11/5/hilde-crevits-op-algemeen-beleidsdebat-unescoVlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits roept op tot een mondiaal kader voor de erkenning van hogeronderwijskwalificaties.

Hilde Crevits op Algemeen Beleidsdebat UnescoAan het begin van de Algemene Conferentie van Unesco is er traditioneel het Algemeen Beleidsdebat: een kans voor de lidstaten om zich uit te laten over de koers die Unesco vaart en de aandachtspunten die volgens hen van belang zijn. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits nam er op 4 november namens België het woord.

In haar toespraak riep minister Crevits de lidstaten onder meer op werk te maken van een mondiaal kader voor de erkenning van hoger onderwijskwalificaties. Er zijn al verschillende regionale conventies, maar ons land pleit nu voor "een mondiale conventie die linken legt tussen de diverse regionale afsprakenkaders."

Minister Crevits: "Een uniform wereldwijd kader zou garanties kunnen bieden aan mensen die in het buitenland gaan werken of mensen die moeten vluchten dat de procedure voor erkenning van hun diploma hoger onderwijs volgens gelijkaardige procedures zal verlopen, waar ze ook komen."

De Algemene Conferentie is het hoogste orgaan van Unesco. Er zijn 195 lidstaten in vertegenwoordigd. De conferentie vindt tweejaarlijks plaats en beslist over het programma en de begroting van de Organisatie. De huidige bijeenkomst is de 38ste en loopt van 3 tot 18 november 2015.

]]>
Uitvoerende Raad beëindigdhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/10/23/uitvoerende-raad-beëindigdFri, 23 Oct 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/10/23/uitvoerende-raad-beëindigdDe Uitvoerende Raad beveelt nieuwe accenten aan om mee te werken aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Uitvoerende Raad beëindigdDe 58 leden van de Uitvoerende Raad hebben vandaag hun 197ste zitting afgesloten. De bijeenkomst bereidde de komende Algemene Conferentie van Unesco voor.

De Uitvoerende Raad bevestigde dat Unesco zich moet blijven inzetten voor onderwijs, in het bijzonder in het kader van de onlangs goedgekeurde VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en voor de uitvoering van de uitkomsten van het World Onderwijs Forum 2015.

Om de rol van Unesco in het verwezenlijken van de zogeheten 2030-agenda (de eerder genoemde Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zo goed mogelijk te vervullen, wil de Uitvoerende Raad een aantal nieuwe accenten leggen. Er moet worden geïnvesteerd in efficiënte activiteiten die aantoonbaar bijdragen tot de uitvoering van de 2030-agenda. Op het vlak van onderwijs moet een strategie worden uitgewerkt voor het tegengaan van gewelddadig extremisme. En er moet nog meer worden gewerkt aan het bevorderen van de bescherming van cultureel erfgoed en pluriformiteit in conflictgebieden.

De Uitvoerende Raad beveelt de Algemene Conferentie van Unesco eveneens aan om Kosovo te laten toetreden tot de Organisatie.

De aanstaande 38ste zitting van de Algemene Conferentie zal vertegenwoordigers van alle 195 Unesco-lidstaten bijeenbrengen in Parijs van 3 tot 18 november 2015. Bij deze gelegenheid zullen de lidstaten van de 70ste verjaardag van de Organisatie vieren met een Leaders Forum waarop een ongezien aantal van staatshoofden en regeringsleiders worden verwacht.

]]>
Unesco-resolutie tikt Israël op de vingershttp://unesco-vlaanderen.be/2015/10/22/unesco-resolutie-tikt-israël-op-de-vingersThu, 22 Oct 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/10/22/unesco-resolutie-tikt-israël-op-de-vingersEen resolutie van de Uitvoerende Raad levert kritiek op de wijze waarop Israël de toegang tot heilige plaatsen beperkt.

Unesco-resolutie tikt Israël op de vingersDe Uitvoerende Raad van Unesco heeft op 21 oktober 2015 een resolutie van zes Arabische landen goedgekeurd die Israël bekritiseert omdat het er niet in slaagt om erfgoedsites te beschermen en gebieden herop te bouwen die door oorlog zijn verwoest.

Oorspronkelijk bevatte de resolutie een passage die stelde dat de Westmuur in Jeruzalem deel uitmaakt van de site van de Al-Alqsamoskee. Dit zou betekenen dat de meest heilige plaats voor het Jodendom plots een heilige plaats voor moslims zou worden. Zowel de Westmuur als de Al-Aqsamoskee bevinden zich op de site van de Tempelberg (door moslims Haram al-Sharif genoemd), een heilige plek in het Jodendom en de Islam. De passage wekte veel afkeuring op en zelfs de directeur-generaal van Unesco, Irina Bokova, sprak er zich openlijk tegen uit. Het is uitzonderlijk dat een topambtenaar van de VN zich mengt in dergelijke debatten.

De resolutie was ingediend door Algerije, Egypte, Koeweit, Marokko, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten. De tekst die is aangenomen veroordeelt de acties van Israël op de site, met inbegrip van het recent beperken van de toegang voor moslims omwille veiligheidsredenen.

De resolutie kreeg de steun van 26 van de 58 leden van de Uitvoerende Raad. 25 landen onthielden zich. 6 landen stemden tegen: Duitsland, Estland, Groot-Brittannië, Nederland, Tsjechië en de Verenigde Staten. Een lidstaat was afwezig op de stemming.

De resolutie betreurt ten zeerste de recente onderdrukking in Oost-Jeruzalem en het falen van Israël, om de aanhoudende opgravingen en werkzaamheden te staken in Oost-Jeruzalem, in het bijzonder in en rond de Oude Stad.

De tekst pleit ook voor de snelle wederopbouw van scholen, universiteiten, culturele erfgoedsites, culturele instellingen, mediacentra en gebedsplaatsen die zijn vernietigd of beschadigd door de opeenvolgende Israëlische oorlogen tegen Gaza.

De resolutie bevestigd eveneens dat twee heilige plaatsen op de Westelijke Jordaanoever, het Graf van de Patriarchen in Hebron en het Graf van Rachel in Bethlehem een integraal onderdeel zijn van Palestina.


De samenstelling van de Uitvoerende Raad van Unesco

]]>
Kosovo kandidaat lidstaat Unescohttp://unesco-vlaanderen.be/2015/10/22/kosovo-kandidaat-lidstaat-unescoThu, 22 Oct 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/10/22/kosovo-kandidaat-lidstaat-unescoDe Uitvoerende Raad van Unesco zet het licht op groen voor een stemming over de toetreding van Kosovo tot de Organisatie.

Kosovo kandidaat lidstaat UnescoDe Uitvoerende Raad van Unesco, die momenteel plaatsvindt op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs, heeft op 21 oktober 2015 de aanbeveling geformuleerd dat de Algemene Conferentie van Unesco zou stemmen over de toetreding van Kosovo tot Unesco.

De 38ste zitting van de Algemene Conferentie van Unesco gaat door in Parijs van 3 tot 18 november 2015. Het is de tweejaarlijkse bijeenkomst van de lidstaten van de Organisatie die beslist over de programma's en het beleid van Unesco.

Bescherming van cultureel erfgoed

Unesco is sinds 2000 actief in Kosovo en legde zich tot op de bescherming van het cultureel erfgoed en de diversiteit. Het erfgoed van Kosovo vormt een belangrijke getuigenis van de eeuwenlange dialoog en het naast elkaar bestaan van verschillende culturen en gemeenschappen in de regio.

De Organisatie stuurde een aantal technische missies naar Kosovo, met name in maart 2003, april 2004 en mei 2005, om de de staat van instandhouding van monumenten en sites te beoordelen en om het bewustzijn te verhogen over de noodzaak van dringende actie om het behoud ervan te waarborgen.

Samen met UNMIK (Missie van de Verenigde Naties voor Interimbestuur in Kosovo) en de Raad van Europa organiseerde Unesco op 13 mei 2005 in Parijs een internationale donorconferentie voor de bescherming en het behoud van het cultureel erfgoed in Kosovo. Dit leidde tot financiële steun van Albanië, Bulgarije, Duitsland, Tsjechië, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Rusland, Turkije, de Verenigde Staten, en de Europese Unie.

Unesco coördineerde de wederopbouw en de restauratie van een aantal monumenten in Kosovo die gezamenlijk zijn ingeschreven op de Werelderfgoedlijst: het Dečani klooster, het Pec Patriarchaat, het klooster van Gracanica en de Bogorodica Ljeviska kerk van Prizren.

Het voorbije decennium gingen vertegenwoordigers van Unesco en UNMIK tientallen keer ter plaatse in Kosovo om de uitvoering van de herstelwerkzaamheden op te volgen en om de toestand van de werelderfgoedgebouwen inzake behoud en veiligheid te evalueren.

In de Uitvoerende Raad van Unesco zetelen 58 lidstaten van de Organisatie. De raad komt twee keer per jaar samen om de uitvoering van het programma en de begroting van Unesco te controleren. De Raad is eveneens belast met de voorbereiding van nieuw beleid.


]]>
Omstreden voorstel over het erfgoed in Jeruzalem zorgt voor beroeringhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/10/21/omstreden-voorstel-over-het-erfgoed-in-jeruzalem-zorgt-voor-beroeringWed, 21 Oct 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/10/21/omstreden-voorstel-over-het-erfgoed-in-jeruzalem-zorgt-voor-beroeringEen resolutie over Jeruzalem doet stof opwaaien in de Uitvoerende Raad van Unesco.

Omstreden voorstel over het erfgoed in Jeruzalem zorgt voor beroeringTijdens de 197ste zitting van de Uitvoerende Raad van Unesco die momenteel plaatsvindt op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs, is opschudding ontstaan nadat enkele Arabische landen een resolutie indienden om de Westmuur van Jeruzalem te laten erkennen als onderdeel van de Al-Aqsamoskee.

De omstreden resolutie is namens de Palestijnse Autoriteit ingediend door zes Arabische landen: Egypte, Tunesië, Algerije, Marokko, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten. De tekst zou ook de acties van Israël in Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook veroordelen. Unesco geeft de resolutie niet vrij omdat de tekst nog wordt besproken. Zopas raakte bekend dat de passage over de Westmuur zou zijn teruggetrokken in de zes pagina's tellende resolutie zou zijn teruggetrokken en dat de taal is afgezwakt.

Reactie topvrouw Unesco

Landen als Israël en de Verenigde Staten veroordeelden de oorspronkelijke resolutie. Ook Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, kwam gisteren met een verklaring. Ze betreurt de recente voorstellen die worden besproken door de Uitvoerende Raad omdat ze kunnen beschouwd worden als zouden ze de status veranderen van de Oude Stad van Jeruzalem en zijn Muren, ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van Unesco, en leiden tot verdere spanningen.

De directeur-generaal roept de Uitvoerende Raad uitdrukkelijk op om beslissingen te nemen die de spanningen op het terrein niet aanwakkeren en die getuigen van respect voor de heiligheid van heilige plaatsen.

De bescherming van cultureel erfgoed mag niet worden gegijzeld, aldus Bokova, want dit ondermijnt het mandaat en de inspanningen van Unesco.

"We dragen allemaal verantwoordelijkheid voor het mandaat van Unesco, om beslissingen te nemen die dialoog, verdraagzaamheid en vrede promoten," zo besluit de directeur-generaal.

Oplopende spanningen

De spanning en het geweld in de regio laaiden recent op nadat het gerucht de ronde deed dat Israël de bezoekregels voor de Al-Aqsamoskee zou wijzigen. Er vallen al vijftig dodelijke slachtoffers te betreuren als gevolg van het recente geweld.

De Westmuur is traditioneel de westelijke muur van de Joodse tempel, die op de Tempelberg in Jeruzalem was gebouwd. Strikt genomen is de Westmuur niet een oorspronkelijke muur van het eigenlijke tempelgebouw maar is het een gedeelte van de muur dat het plateau omringt en ondersteunt waarop de eigenlijke Tempel eens stond en waar nu de Rotskoepel en de Al-Aqsamoskee staan. De Tempelberg is de meest heilige plaats binnen het Jodendom. De Westmuur staat ook bekend onder de naam Klaagmuur.

In de Uitvoerende Raad van Unesco zetelen 58 lidstaten van de Organisatie. De raad komt twee keer per jaar samen om de uitvoering van het programma en de begroting van Unesco te controleren. De Raad is eveneens belast met de voorbereiding van nieuw beleid.

]]>
Oppassen voor onethische aanpassing erfelijke eigenschappenhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/10/6/oppassen-voor-onethische-aanpassing-erfelijke-eigenschappenTue, 06 Oct 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/10/6/oppassen-voor-onethische-aanpassing-erfelijke-eigenschappenUnesco-panel van experts vraagt tijdelijk verbod op de genetische bewerking van de menselijke kiembaan en breed debat over de genetische modificatie van het menselijk DNA.

Oppassen voor onethische aanpassing erfelijke eigenschappen

Een Unesco-panel van wetenschappers, filosofen, juristen en beleidsmakers heeft opgeroepen tot een tijdelijk verbod op de genetische bewerking van de menselijke kiembaan en tot een brede maatschappelijke discussie over de genetische modificatie van het menselijk DNA.

Het Internationaal Bio-ethiek Comité (IBC) van Unesco kwam bijeen van 29 september tot 1 oktober 2015 in Parijs op de hoofdzetel van Unesco. Aan het slot van de bijeenkomst stelden de onafhankelijke experts van het IBC een rapport voor met een geactualiseerde reflectie over het menselijk genoom en de mensenrechten. De deskundigen schrijven daarin dat "gentherapie een keerpunt in de geschiedenis van de geneeskunde zou kunnen zijn" en dat "het bewerken van het genoom zonder twijfel een van de meest veelbelovende ontwikkelingen van de wetenschap in het belang van de hele mensheid" is.

Voorzichtigheid geboden

De auteurs van het rapport geven echter meteen ook een waarschuwing mee: "deze ontwikkeling lijkt bepaalde voorzorgsmaatregelen nodig te hebben en geeft aanleiding tot ernstige bezorgdheid, vooral als de bewerking van het menselijk genoom zou worden toegepast op de kiembaan en zodoende erfelijke veranderingen zou introduceren, die aan toekomstige generaties kunnen worden overgedragen." Het IBC pleit daarom voor een moratorium op deze specifieke procedure.

Recente ontwikkelingen hebben de deur opengezet voor genetische screening en tests voor erfelijke ziekten, gentherapie, het gebruik van embryonale stamcellen in medisch onderzoek en de mogelijkheid van het klonen en de genetische bewerking voor zowel medische als niet-medische doeleinden.

Strikte voorwaarden

"Interventies op het menselijk genoom mogen slechts worden toegelaten voor preventieve, diagnostische of therapeutische redenen en zonder dat ze doorgegeven worden aan nakomelingen," zegt het IBC, want het alternatief zou "de inherente en dus gelijke waardigheid van alle mensen in gevaar brengen en een nieuw tijdperk van de eugenetica inluiden."

Het IBC meldt dat de snelle ontwikkelingen in de genetica ervoor zorgen dat 'designer baby's' in toenemende mate mogelijkheid worden. Wetenschappers en bio-ethici dringen daarom aan op een breder maatschappelijk debat over het vermogen van de wetenschap om menselijke embryo's genetisch te wijzigen in het laboratorium om erfelijke eigenschappen te beïnvloeden, zoals uiterlijk en intelligentie.

Nieuwe techniek

Een nieuwe techniek voor het bewerken van het genoom, genaamd CRISPR-Cas9, maakt het wetenschappers mogelijk om eenvoudig en efficiënt DNA toe te voegen, te verwijderen en te corrigeren. Deze techniek zou in de toekomst een oplossing kunnen bieden voor het behandelen, of zelfs genezen, van bepaalde zieken zoals sikkelcelziekten (erfelijke aandoeningen), mucoviscidose (taaislijmziekte) en sommige kankers. Maar het bewerken van de kiembaan maakt het voor wetenschappers die werken met menselijke embryo's, eicellen en sperma, ook gemakkelijker om veranderingen aan het DNA aan te brengen om bijvoorbeeld de oogkleur te bepalen.

Vorig jaar publiceerde de universiteit van Hokkaido (Japan) een studie over de wetgeving en de juridische praktijken met betrekking tot genetische modificatie. Daaruit bleek dat 29 van de 39 beoordeelde landen een verbod hanteren op het bewerken van de menselijke kiembaan. In 25 landen daarvan was het verbod juridisch bindend. De andere vier hadden richtlijnen, terwijl de regeling van de overige tien werd beschreven als dubbelzinnig.

Doe-het-zelf testen

Het rapport waarschuwt ook voor het verborgen gevaar van de doe-het-zelf genetische testen. De auteurs merken op dat consumenten die hun eigen DNA testen met behulp van zogenaamde Direct-to-Consumer (DTC) kits die online worden verkocht, nood hebben aan professionele genetische en medische begeleiding om de resultaten te begrijpen en ernaar te handelen. Zulke kits zijn gemakkelijk verkrijgbaar voor consumenten om zowel medische als niet-medische testen uit te voeren, zoals het beoordelen van de etnische afkomst. De commissie dringt aan op duidelijke regels voor dergelijke tests en op meer informatie voor consumenten over de al dan niet wetenschappelijke basis ervan.

De lidstaten van Unesco namen in 2005 de Universele Verklaring over bio-ethiek en de mensenrechten aan om beter te kunnen omgaan met ethische kwesties die voortvloeien uit de snelle veranderingen in de geneeskunde, de biowetenschappen en de biotechnologie. De verklaring stelt dat het menselijk genoom onderdeel is van het erfgoed van de mensheid. De Verklaring omvat regels die moeten worden nageleefd om de menselijke waardigheid, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden te respecteren.

Het IBC werd opgericht in 1993 als reactie op de snelle ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis van het menselijk genoom: de volledige genetische samenstelling van de mens. Het bestaat uit 36 onafhankelijke deskundigen die de vooruitgang van de biowetenschappen en de toepassingen ervan opvolgen met als doel het respect voor de menselijke waardigheid en vrijheid te garanderen.


Report of the IBC on Updating Its Reflection on the Human Genome and Human Rights

]]>
Uitreiking Belgische L'Oréal-UNESCO For Women in Science beurzenhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/9/30/uitreiking-belgische-l'oréal-unesco-for-women-in-science-beurzenWed, 30 Sep 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/9/30/uitreiking-belgische-l'oréal-unesco-for-women-in-science-beurzenDrie jonge Belgische wetenschapsters kunnen een doctoraat aanvatten dankzij het nationale luik van het For Women in Science programma van Unesco en L'Oréal.

Uitreiking Belgische L'Oréal-UNESCO For Women in Science beurzenDrie jonge wetenschapsters kregen op 24 september 2015 een L'Oréal-UNESCO For Women in Science beurs uitgereikt om een doctoraat te beginnen. Het was reeds de vijfde keer dat deze Belgische beurzen werden toegewezen.

De laureaten van 2015 zijn An Beckers, Doctoraatsonderzoekster in de Neural Circuit Development & Regeneration onderzoeksgroep van de KU Leuven, Noémie Deneyer, Doctoraatsonderzoekster aan het Institute of Life Sciences van de Université Catholique de Louvain en Xenia Geeraerts, Doctoraatsonderzoekster in het Laboratorium Cellulaire Immunologie van de Vrije Universiteit Brussel.

An Beckers hoopt de processen die zorgen voor de neuronen regeneratie van het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) bij zebravissen beter te begrijpen. Haar doelstelling is om patiënten te helpen die hersenschade hebben opgelopen.

Noémie Deneyer wil zich verdiepen in het Hoxa2 gen, dat vooral betrokken is bij de vorming van bepaalde beenderen in het gezicht en in de ontwikkeling de hersenbasis om zo meer te weten te komen over de embryogenese van de mens.

Xenia Geeraerts bestudeert de regulering van tumor-geassocieerde macrofagen, die immuuncellen bevatten die hetzij pro- of anti tumoraal kunnen zijn. Xenia heeft zichzelf uitgedaagd om (aan de hand van protumorale cellen) nieuwe therapieën te ontwikkelen om kanker te bestrijden.

De beurzen worden toegekend door een jury voorgezeten door professor Christine Van Broeckhoven, laureate van de Europese L'Oréal-UNESCO Prijs in 2006. De overige juryleden zijn wetenschappelijke figuren die het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO), het Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS), de Vlaamse Unesco Commissie en de Commission belge francophone en germanophone pour l'Unesco vertegenwoordigen en de Scientific Director van L'Oréal Belgilux.

De Belgische L'Oréal-UNESCO For Women in Science Beurzen vormen het nationale luik van het Unesco-programma For Women in Science. De beurzen zijn goed voor 60 000 euro, verspreid over twee jaar, en geven jonge vrouwen de kans om aan een doctoraat te beginnen. Het For Women in Science programma Dit werd is in 1998 opgericht door L'Oréal en Unesco om de opmerkelijkste wetenschappelijke talenten te belonen en aan te moedigen en om de belangrijke rol van de vrouwen binnen de wetenschap te promoten. Het is bekend dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de wetenschappelijke wereld. Met het programma hopen de initiatiefnemers om jonge vrouwen warm te maken voor een wetenschappelijke loopbaan.


]]>
Gezocht: documentair erfgoed van wereldbelanghttp://unesco-vlaanderen.be/2015/9/29/gezocht-documentair-erfgoed-van-wereldbelangTue, 29 Sep 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/9/29/gezocht-documentair-erfgoed-van-wereldbelangVlaanderen start een procedure om documentair erfgoed te verzamelen dat in aanmerking komt voor een internationale Unesco-erkenning.

Gezocht: documentair erfgoed van wereldbelangVolgend jaar kunnen lidstaten een nominatiedossier indienen bij Unesco om documentair erfgoed te laten opnemen op het Memory of the World Register. Vlaanderen start een procedure om geschikte kandidaturen te verzamelen.

Geheugen van de wereld

Het Memory of the World programma van Unesco stimuleert het behoud en de ontsluiting van het documentair erfgoed. De term 'documentair erfgoed' heeft in het kader van het Geheugen van de Wereld-programma zowel betrekking op betekenis dragende artefacten in alle materiële vormen (teksten, gravures, beelden, tekeningen, foto's, audio, video, enz.) als in digitale vorm (zowel van oorsprong digitaal als gedigitaliseerd).

Het Geheugen van de Wereld-programma heeft drie hoofddoelstellingen:

 • het behoud van het documentair erfgoed in de wereld stimuleren, waarbij de nodige aandacht wordt besteed aan de meest geschikte methoden en technieken;
 • de universele toegang tot documentair erfgoed ondersteunen;
 • wereldwijd het bewustzijn vergroten van het bestaan en het belang van documentair erfgoed.

 

Internationaal register

Het internationale Memory of the World Register van Unesco is het meest zichtbare element van het programma. De ingeschreven items en collecties zijn van alle tijden en culturen en van verschillende dragers en inhoud. Elk item of elke collectie wordt geacht een unieke betekenis te hebben op wereldniveau. Ook België heeft vijf collecties op het Register staan: het Archief Plantin Moretus in Antwerpen (2001), het archief Bibliotheca Corviniana (collectie verspreid over heel Europa, 2005), de Insolvente Boedelkamer in Antwerpen (2009), het Universiteitsarchief van Leuven (opname in 2013) en het Universeel Bibliografisch Repertorium van Paul Otlet en Henri La Fontaine in Bergen (2013).

Om het Geheugen van de Wereld-programma in te vullen, is er in België op 9 juni 2015 een zogeheten Memory of the World Comité opgericht, met enerzijds een Vlaams en anderzijds een Frans- en Duitstalig Memory of the World Subcomité. De subcomités werken onder auspiciën van de Unesco-commissies in België.

Vlaamse oproep

Elke Vlaamse instelling die meent te beschikken over een collectie of een document van wereldbelang kan zich bij het Vlaams Memory of the World Subcomité kandidaat stellen om de Vlaamse nominatie te worden voor het Memory of the World Register. Dat kan nog tot 30 oktober 2015. Hoe dat precies moet, staat te lezen op de website van FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.


]]>
Bescherming en toeristisch potentieel van cultureel onderwatererfgoedhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/9/22/bescherming-en-toeristisch-potentieel-van-cultureel-onderwatererfgoedTue, 22 Sep 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/9/22/bescherming-en-toeristisch-potentieel-van-cultureel-onderwatererfgoedEen informatiebijeenkomst in het Europees parlement wil een aanzet zijn tot een betere bescherming van cultureel onderwatererfgoed en tot het vergroten van de toeristische aantrekkingskracht ervan.

Bescherming en toeristisch potentieel van cultureel onderwatererfgoedUnesco en de Europese Unie organiseren op donderdag 1 oktober 2015 een informatiebijeenkomst in het Europees Parlement in Brussel over het verbeteren van de bescherming en het vergroten van de toeristische aantrekkingskracht van cultureel onderwatererfgoed.

Cultureel onderwatererfgoed omvat scheepswrakken, gezonken steden, prehistorische sites en bijzondere landschappen onder water. Het leert ons niet alleen meer over de geschiedenis van de mensheid en het maatschappelijk belang van de oceanen maar ook over de evolutie van de klimaatverandering en de impact ervan op de mensheid.

Tijdens een conferentie van EU-ministers van Toerisme in maart 2014 in Athene is cultureel onderwatererfgoed erkend als belangrijk voor het diversifiëren van maritiem en kusttoerisme.

Cultureel onderwatererfgoed is een kwetsbare vorm van erfgoed die nog te weinig bekend is. Ook de bescherming ervan, en het onderzoek ernaar, hinkt achterop in vergelijking met andere vormen van erfgoed. Daarom nam de Algemene Conferentie van Unesco in 2001 de Conventie voor de bescherming van cultureel onderwatererfgoed aan.

De informatiebijeenkomst in Brussel is erop gericht om het bewustzijn over het onderwerp te vergroten en om kennisuitwisseling te bevorderen tussen experts, onderzoekers en beleidsmakers. Thema's die aan bod komen, zijn de wettelijke status van cultureel onderwatererfgoed, de recentste technologische mogelijkheden om cultureel onderwatererfgoed te ontsluiten en te beschermen en wijzen waarop het potentieel van cultureel onderwatererfgoed als toeristische troef kan worden uitgespeeld.

Deelname aan de informatiebijeenkomst in het Europees Parlement over cultureel onderwatererfgoed is gratis. Deelnemers moeten zich wel vooraf registreren.


]]>
Beiaardiers krijgen oorkonde van Unescohttp://unesco-vlaanderen.be/2015/9/21/beiaardiers-krijgen-oorkonde-van-unescoMon, 21 Sep 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/9/21/beiaardiers-krijgen-oorkonde-van-unescoDe erkenning van de Belgische beiaardcultuur door Unesco is in Brussel gevierd met een plechtigheid en enkele bijzondere beiaardconcerten.

Beiaardiers krijgen oorkonde van UnescoSalvatore Mineo, Vertegenwoordiger van Unesco in Brussel, heeft op vrijdag 18 november 2015 tijdens een ceremonie op het stadhuis van Brussel een oorkonde, die bevestigd dat de beiaardcultuur in België door Unesco is erkend als internationaal schoolvoorbeeld van het borgen van immaterieel cultureel erfgoed, uitgereikt aan Frank Deleu, voorzitter van de Vlaamse Beiaard Vereniging en Serge Joris, vicevoorzitter van de Association Campanaire Wallonne.

In de voormiddag speelden 16 beiaardiers op de Kunstberg in Brussel een concert op de mobiele beiaard van Douai. Na de plechtigheid op het stadhuis speelden Pascaline Flamme (beiaardier van Doornik en Bergen) en Kenneth Theunissen (beiaardier van Gent en Hasselt) in de namiddag een concert op de beiaard van de Sint-Goedele en Sint-Michielskathedraal voor meer dan 350 toehoorders. Het was een uniek concert omdat het publiek kon kiezen welke muziek de beiaardiers speelden. Dat kon door middel van de nieuwe app Jukebells. Bohemian Rhapsody van Queen was veruit het meest aangevraagde nummer.

Het is de ambitie van de ontwerpers om Jukebells verder te ontwikkelen tot een volwaardige verbinding tussen beiaardiers en hun publiek en om er een samenwerkingsplatform voor beiaardiers wereldwijd van te maken.

Unesco erkende de Belgische beiaardcultuur in november 2014 tijdens de negende bijeenkomst van het Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in Parijs. Dat comité is bevoegd voor de uitvoering van de Unesco-conventie van 2003 over het borgen van immaterieel cultureel erfgoed.


]]>
Topvrouw Unesco in Brusselhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/9/17/topvrouw-unesco-in-brusselThu, 17 Sep 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/9/17/topvrouw-unesco-in-brusselDe directeur-generaal van Unesco zat samen met vertegenwoordigers van de EU en met de Vlaamse minister-president om te overleggen over gezamenlijke acties.

Topvrouw Unesco in BrusselIrina Bokova, directeur-generaal van Unesco, ontmoette op 15 september 2015 verschillende vertegenwoordigers van de Europese Unie in Brussel met het doel de samenwerking te versterken voor de bescherming van cultuur en onderwijs in noodsituaties.

Rol van Unesco

De directeur-generaal nam deel aan een openbare hoorzitting in het Europees Parlement, voorgezeten door Europarlementariër Silvia Costa, over "de rol van Unesco voor de bescherming en bevordering van culturele diversiteit," georganiseerd door de Commissie Cultuur en Onderwijs van het Europees Parlement .

De directeur-generaal benadrukte de samenwerking van Unesco met de Europese Unie, met name in de strijd tegen de illegale handel van cultuurobjecten, voor de bescherming van het cultureel erfgoed en bij hulpverlening noodsituaties.

Onderwijs voor vluchtelingen

"Met de steun van de Europese Unie, brengt Unesco onderwijs in vluchtelingenkampen in Jordanië, Syrië en Irak om zodoende een jonge bevolking, die zeer kwetsbaar is en een gemakkelijk doelwit van criminele groepen, te ondersteunen," zei Bokova. "Ik heb de impact van deze programma's op het terrein gezien, dit zijn de projecten die we kunnen dupliceren en opschalen."

De hoorzitting viel samen met de tiende verjaardag van de Unesco-conventie van 2005 over de bevordering en bescherming van de diversiteit van cultuuruitingen.

Positieve visie op culturele diversiteit

"Het is deze positieve visie van de culturele diversiteit die we allemaal moeten bevestigen, zeker nu we geconfronteerd worden met grote uitdagingen die Europa en de wereld schokken - de culturele zuivering in het Midden-Oosten, migratie en vluchtelingen, de identiteitscrisis in vele samenlevingen," zei Bokova. "Dit is een centraal element van de humanitaire en veiligheidscrisis - het doden van mensen en de verwoesting van erfgoed maken beide deel uit van dezelfde strategie, die tot doel heeft om het sociale weefsel van de samenleving te desintegreren."

De directeur-generaal van Unesco had eveneens een ontmoeting met Federica Mogherini, Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie, om pistes voor toekomstige samenwerking af te toetsen.

Cultuur en wetenschap in diplomatie

"Culturele diplomatie is een integraal onderdeel van ons gemeenschappelijk buitenlands beleid", zei de Hoge vertegenwoordiger. De directeur-generaal van Unesco benadrukte de noodzaak om zich te richten op onderwijs en cultuur om jongeren in landen, die getroffen zijn door crisissituaties, kansen op integratie in de samenleving en een toekomstperspectief te bieden.

Irina Bokova hield een bilaterale ontmoeting met Johannes Hahn, Europees commissaris voor het Europees nabuurschapsbeleid, om de noodzaak van een gezamenlijke actie om te reageren op de crisis in Syrië te benadrukken: "Het antwoord op een wereldwijde crisis moet eveneens wereldwijd zijn en verder gaan dan militaire actie. Unesco en de Europese Unie hebben veel met elkaar gemeen om te investeren in onderwijs en zodoende kansen te creëren." Commissaris Hahn beklemtoonde het potentieel van cultuur en cultureel erfgoed om nieuw vertrouwen te brengen en kansen te scheppen voor jongeren in kwetsbare situaties.

Irina Bokova en Carlos Moedas, Europees commissaris voor onderzoek en wetenschap, waren het eens over de mogelijkheden van wetenschapsdiplomatie om bruggen te bouwen tussen landen, met name "als de technologie groeit, zal de wetenschap steeds belangrijker worden voor de ontwikkeling van de samenleving. De EU en Unesco beschikken over een groot aantal projecten waarop kan worden verder gebouwd, gaande van samenwerking rond water tot wetenschappelijk onderwijs voor meisjes en vrouwen."

Samenwerking met Vlaanderen

Irina Bokova hield ook een bilaterale ontmoeting met Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering. Vlaanderen is een trouwe partner van Unesco. Beiden hernieuwden het engagement om zich gezamenlijk in te zetten voor de bescherming van cultureel erfgoed in conflictgebieden en beklemtoonden de noodzaak om een sterke boodschap van tolerantie en wederzijds begrip uit te dragen "tegen alle krachten die proberen om de mensheid te verdelen".


Download de toespraak van Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, op 15 september 2015 voor het Europees Parlement

]]>
De grootste jukebox ter wereld staat in Brusselhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/8/19/de-grootste-jukebox-ter-wereld-staat-in-brusselWed, 19 Aug 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/8/19/de-grootste-jukebox-ter-wereld-staat-in-brusselUnesco erkende de Belgische beiaardcultuur als schoolvoorbeeld van het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Op 18 september wordt de beiaard van de de Sint-Goedele en Sint-Michielskathedraal daarom de grootste jukebox ter wereld.

De grootste jukebox ter wereld staat in BrusselBrussel wordt op vrijdag 18 september de beiaardhoofdstad van de wereld. Aanleiding is de officiële uitreiking van de Unesco-oorkonde die bevestigd dat de borging van de beiaardcultuur in België door Unesco is erkend als internationaal schoolvoorbeeld van het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Naast een ceremonie op het stadhuis zijn verschillende beiaardconcerten gepland die het publiek laten genieten van het beiaardspel.

Unesco erkende de Belgische beiaardcultuur in november van vorig jaar tijdens de negende bijeenkomst van het Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in Parijs. Dat comité is bevoegd voor de uitvoering van de Unesco-conventie van 2003 over het borgen van immaterieel cultureel erfgoed.

Programma

De festiviteiten starten op 18 september om 10u30 met een beiaardoptreden op de Kunstberg in Brussel van verschillende Vlaamse en Waalse beiaardiers en studenten van de verschillende beiaardscholen. Vervolgens is er om 14u een ceremonie op het stadhuis, gevolgd door een beiaardconcert en receptie aan de Sint-Goedele en Sint-Michielskathedraal met degustatie van het Beiaardbier.

Dit laatste concert, van 15u tot 16u, is uniek. Het publiek zal immers met een mobiele app kunnen bepalen welke nummers op de beiaard worden gespeeld. Zo wordt het grootste muziekinstrument ter wereld - de beiaard - omgetoverd tot 's werelds grootste jukebox.

Achtergrond

Borging van beiaardcultuur heeft een bredere betekenis dan de studie en de bescherming van de instrumenten. Het begrip slaat ook op het doorgeven van kennis aan nieuwe generaties en het voortdurend vernieuwen van de traditie. Dit om ze te blijven verbinden met het maatschappelijk gebeuren van vandaag.

De beiaard is ontstaan rond 1500 in de Zuidelijke Nederlanden en is het oudste muzikale massamedium uit de geschiedenis. De voorbije 100 jaar hebben beiaardiers en vele anderen die zich voor de beiaardcultuur inspannen dit unieke muzikale erfgoed steeds weten te vernieuwen. We danken het aan hen dat beiaardmuziek nog steeds de atmosfeer van tientallen Belgische steden en gemeenten kleurt, ondanks de ontwikkeling van nieuwere muzikale media, en dat de belangstelling van het publiek nog groeit.
]]>
Opmars van industrieel erfgoed op Unesco Werelderfgoedlijsthttp://unesco-vlaanderen.be/2015/7/9/opmars-van-industrieel-erfgoed-op-unesco-werelderfgoedlijstThu, 09 Jul 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/7/9/opmars-van-industrieel-erfgoed-op-unesco-werelderfgoedlijstDe jaarlijkse bijeenkomst van het Werelderfgoedcomité erkende 24 nieuwe werelderfgoedsites. Opmerkelijk is dat er dit jaar verschillende voorbeelden van industrieel erfgoed zijn ingeschreven op de Werelderfgoedlijst.

Opmars van industrieel erfgoed op Unesco Werelderfgoedlijst

Het Werelderfgoedcomité van Unesco kwam van 28 juni tot 8 juli 2015 bijeen in het Duitse Bonn. Het Comité schreef 24 nieuwe sites in op de Werelderfgoedlijst, keurde de uitbreiding goed van drie werelderfgoedsites, voegde drie sites toe aan de Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed en schrapte één site van diezelfde lijst.

Tijdens de zitting van het Werelderfgoedcomité lanceerde Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco een globale coalitie onder de noemer Unite for Heritage. Daarmee wil de Organisatie zoveel mogelijk betrokkenen mobiliseren in de strijd tegen de opzettelijke beschadiging van erfgoed, in het bijzonder in het Midden-Oosten. Het Werelderfgoedcomité nam ook een Verklaring van Bonn aan. Die adviseert dat erfgoedbescherming deel zou uitmaken van het mandaat van vredesmissies in voorkomend geval en vraagt Unesco om internationaal nog meer het voortouw te nemen bij de coördinatie van acties ter bescherming van erfgoed bij conflicten en na natuurrampen.

Het Werelderfgoedcomité schreef drie sites in op de Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed:

 • Hatra (Irak)
 • Oude stad van Sanaa (Jemen)
 • Oude ommuurde stad Shibam (Jemen)

 

Los Katíos in Colombia werd geschrapt van de Lijst van het Bedreigd Werelderfgoed waaraan het was toegevoegd in 2009.

Er is één gemengde site (zowel cultureel als natuurlijk werelderfgoed) ingeschreven op de Werelderfgoedlijst - de Blauwe en John Crow Bergen (Jamaica) - en 23 culturele bezienswaardigheden:

 • Tusi sites (China)
 • Christiansfeld, een kolonie van de Evangelische Kerk(Denemarken)
 • De Par Force Hunting Landschap in Noord-Seeland (Denemarken)
 • De Climats, terroirs van Bourgondië (Frankrijk)
 • Champagne Hellingen, Huizen en Kelders (Frankrijk)
 • Speicherstadt en Kontorhaus District met Chilehaus (Duitsland)
 • Susa (Iran)
 • Cultuurlandschap van Maymand (Iran)
 • Necropolis van Beth She'arim - een heiligdom van de Joodse vernieuwing (Israël)
 • Arabisch-Normandische Palermo en de kathedralen van Cefalù en Monreale (Italië)
 • Sites van de Japanse Meiji industriële revolutie: ijzer en staal, scheepsbouw en kolenwinning (Japan)
 • Doopsite "Bethany beyond the Jordan" (Al-Maghtas) (Jordanië)
 • Baekje historische gebieden (Zuid-Korea)
 • Hydraulisch systeem van de Aquaduct van Padre Tembleque (Mexico)
 • Grote Burkhan Khaldun berg en het omliggende heilige landschap (Mongolië)
 • Rjukan-Notodden industrieel erfgoed (Noorwegen)
 • Rotskunst in de Hail regio van Saoedi-Arabië
 • Botanische tuin van Singapore (Singapore)
 • Efeze (Turkije)
 • Cultuurlandschap van het fort van Diyarbakir en de tuinen van Hevsel (Turkije)
 • Fray Bentos cultureel-industrieel landschap (Uruguay)
 • Forth Bridge (Verenigd Koninkrijk)
 • San Antonio Missions (Verenigde Staten van Amerika)

 

Verder keurde het Werelderfgoedcomité de uitbreiding goed van drie inschrijvingen op de Werelderfgoedlijst:

 • Beschermde gebieden van Cape Floral (Zuid-Afrika)
 • Routes van Santiago de Compostela: Camino Francés en routes van Noord-Spanje [een uitbreiding van de Routes van Santiago de Compostela] (Spanje)
 • Phong Nha - Ke Bang Nationaal Park (Vietnam)

 

De Werelderfgoedlijst telt nu 1 031 inschrijvingen uit 163 landen.

De volgende zitting van het Werelderfgoedcomité gaat van 10 tot 20 juli 2016 door in Istanboel.


]]>
Unesco sluit partnerschap voor betere erfgoedbescherminghttp://unesco-vlaanderen.be/2015/7/7/unesco-sluit-partnerschap-voor-betere-erfgoedbeschermingTue, 07 Jul 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/7/7/unesco-sluit-partnerschap-voor-betere-erfgoedbeschermingUnesco heeft voortaan toegang tot de nieuwste satelliettechnologie om de toestand van erfgoed tijdens conflicten en na natuurrampen te evalueren.

Unesco sluit partnerschap voor betere erfgoedbescherming

Unesco en UNITAR (het VN-Instituut voor Opleiding en Onderzoek) hebben een overeenkomst gesloten om cultureel en natuurlijk erfgoed te beschermen met behulp van de meest recente geo-ruimtelijke technologieën. Het akkoord is ondertekend tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Werelderfgoedcomité in Bonn. De samenwerking steunt op het Operational Sattelite Applications Programme (UNOSAT) van UNITAR.

De organisaties zullen samenwerken tijdens conflictsituaties en na natuurrampen door hun expertise te delen en gezamenlijke acties voor preventie en het vergroten van knowhow op te zetten. Satellietbeelden zijn vaak de enige bron van objectieve informatie over de toestand van gebieden die zijn getroffen door een conflict of een natuurramp. Ze helpen de internationale gemeenschap om de situatie in te schatten en om noodmaatregelen te plannen. Zo publiceerde UNITAR-UNOSAT recent een verslag over de toestand van het cultureel erfgoed in Syrië. Dat bevestigde eerdere informatie over vernielingen uit verschillende officieuze bronnen.

Het akkoord maakt het ook mogelijk om gebruik te maken van de crowd-sourcing toepassing UN-ASIGN die recent nog succesvol werd gebruikt na de zware aardbevingen in Nepal. Het is een toepassing om foto's met een geo-tag te maken en te delen. De toepassing vergt weinig bandbreedte en kan helpen om zeer snel een beeld te krijgen van de toestand op het terrein na een natuurramp. Verder kunnen er onbemande vliegtuigen (UAV's) ingezet worden om schade aan gebouwen en sites in kaart te brengen. Beide partners zullen samen zoeken naar nieuwe oplossingen die kunnen leiden tot een beter beheer en een betere bescherming van culturele erfgoedsites.

De overeenkomst geldt als een schoolvoorbeeld van het soort van partnerschappen dat Unesco wil aangaan in het kader van de globale coalitie Unite for Heritage waarmee de Organisatie alle betrokkenen wil mobiliseren om de strijd aan te binden tegen de opzettelijke vernietiging van erfgoed, in het bijzonder in het Midden-Oosten.


]]>
Basisschool Het Noordveld in de prijzenhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/7/2/basisschool-het-noordveld-in-de-prijzenThu, 02 Jul 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/7/2/basisschool-het-noordveld-in-de-prijzenLeerlingen trokken op daguitstap dankzij hun winnende foto's voor de wedstrijd rond erfgoed van de Vlaamse Unesco Commissie.

Basisschool Het Noordveld in de prijzen

In april lanceerde de Vlaamse Unesco Commissie een fotowedstrijd voor jongeren tussen 11 en 15 jaar rond het thema erfgoed. Daarbij lieten de deelnemers mobieltje en tablet links liggen en gingen ze aan de slag met een old school wegwerpcamera.

Als winnaar van de wedstrijd kwam de vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs Het Noordveld uit de bus. De winnende klas trok op vrijdag 19 juni 2015 naar Brussel voor een gesmaakte daguitstap die hen onder meer naar het Natuurhistorisch museum, de Grote Markt en Manneken Pis bracht.

Voor ze de trein terug naar huis opstapten, ontdekten de leerlingen in een stationskluis uitvergrote canvassen van hun winnende foto's.


]]>
Unesco wil betere bescherming van erfgoed in conflictgebiedenhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/6/30/unesco-wil-betere-bescherming-van-erfgoed-in-conflictgebiedenTue, 30 Jun 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/6/30/unesco-wil-betere-bescherming-van-erfgoed-in-conflictgebiedenEen coalitie wil de strijd tegen illegale handel in cultuurgoederen stroomlijnen en regeringen en andere actoren mobiliseren voor erfgoedbescherming.

Unesco wil betere bescherming van erfgoed in conflictgebieden

Tijdens de 39ste zitting van het Werelderfgoedcomité van Unesco in Bonn heeft Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, op 29 juni 2015 een coalitie voorgesteld onder de noemer Unite for Heritage. De coalitie wil overheden en andere belanghebbenden mobiliseren in de strijd tegen de opzettelijke beschadiging van erfgoed, in het bijzonder in het Midden-Oosten.

Coördinatie en uitwisseling

"De dreiging is mondiaal en ons antwoord moet globaal zijn. Het vereist een betere coördinatie tussen nationale diensten en meer uitwisseling van informatie tussen de lidstaten," aldus Bokova. "Onze grootste uitdaging is om alle betrokkenen in deze strijd te laten samenwerken: politie, douanediensten, musea, regeringen, actoren uit de culturele, humanitaire en veiligheidssector, maatschappelijke organisaties en de media. We moeten nieuwe allianties creëren om de uitdagingen van het gewelddadig extremisme aan te pakken."

De coalitie is voorgesteld in aanwezigheid van de Iraakse minister van Toerisme en Erfgoed en van toplui van onder meer Interpol en de Internationale Raad van Monumenten en Sites (ICOMOS).

Veroordeling

Eerder op de dag nam het Werelderfgoedcomité een Verklaring aan die de "barbaarse aanvallen, het geweld en de misdaden" van de terreurbeweging IS tegen het cultureel erfgoed van Irak veroordeelde. Deze daden doen volgens de Verklaring denken aan andere hersenloze verwoestingen in Bamiyan, Timboektoe en elders.

Het Werelderfgoedcomité drukte eveneens grote bezorgdheid uit over de situatie van andere sites zoals Palmyra (Syrië) en de historische stad Sana'a (Jemen). De Verklaring roept op om in de toekomst de bescherming van erfgoed op te nemen in het mandaat van vredesmissies.

Publieke opinie

Tijdens een bezoek aan Bagdad in maart dit jaar lanceerde Bokova de sociale mediacampagne #Unite4Heritage waarmee Unesco de publieke opinie wil mobiliseren voor de bescherming van erfgoed. Unesco bracht ook alle toplui van de organisaties die betrokken zijn bij de strijd tegen de illegale handel in cultuurgoederen, bijeen om de uitvoering van VN-veiligheidsraadresolutie 2199 te bespoedigen. Die resolutie verbiedt de handel in cultuurgoederen van Syrië en Irak.

Unesco streeft ook naar meer samenwerking en een betere afstemming tussen haar zes cultuurconventies. Het gaat om de Conventie voor de bescherming van culturele eigendom in geval van een gewapend conflict (1954), de Conventie inzake de onrechtmatige invoer, uitvoer, of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen (1970), de Conventie voor de bescherming van het cultureel en natuurlijk werelderfgoed (1972), de Conventie voor de bescherming van cultureel onderwatererfgoed (2001), de Conventie voor de borging van immaterieel cultureel erfgoed (2003) en de Conventie voor de bescherming en de promotie van de diversiteit van cultuuruitingen (2005).


]]>
Wat kan er gedaan worden aan online haatzaaierij?http://unesco-vlaanderen.be/2015/6/25/wat-kan-er-gedaan-worden-aan-online-haatzaaierijThu, 25 Jun 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/6/25/wat-kan-er-gedaan-worden-aan-online-haatzaaierijUnesco stelt een studie voor die onderzoekt hoe het online haatzaaien kan worden bestreden zonder de vrijheid van meningsuiting te schenden.

Wat kan er gedaan worden aan online haatzaaierij?Unesco stelt een studie voor over hate speech online. Onder hate speech verstaan we berichten die haat of minachting uitdragen of die de bedoeling hebben om iemand of een groep mensen te intimideren of schade toe te brengen op basis van ras, religie, etnische afkomst, seksuele geaardheid of handicap.

De studie is ontwikkeld in samenwerking met het programma Comparative Media Law and Policy (PCMLP) aan de Universiteit van Oxford. Ze geeft een globaal overzicht van de dynamiek die online hate speech karakteriseert. Er is aandacht voor praktijkvoorbeelden van maatregelen die zijn genomen om hate speech tegen te gaan en in te perken, zowel op lokaal als mondiaal niveau. De studie studie biedt een uitgebreide analyse van de internationale, regionale en nationale normatieve kaders die zijn ontwikkeld om online haatzaaien aan te pakken. Daarbij wordt ook ingegaan op de gevolgen daarvan voor de vrijheid van meningsuiting. Daarnaast legt de studie de nadruk op sociale en niet-regulerende mechanismen die kunnen helpen om de productie, de verspreiding en de impact van online hate speech tegen te gaan.

Er bestaat een spanningsveld tussen de internationale standaarden die gericht zijn op het garanderen van de vrijheid van meningsuiting en tussen de plicht van overheden en samenlevingen om haatdragende taal te counteren of in te perken. De studie belicht vier elementen die dit spanningsveld kenmerken. Ten eerste analyseert ze de definitie van hate speech, ten tweede de nationale jurisdictie en de rol van internationaal opererende bedrijven, ten derde de karakteristieken van online hate speech en het verschil met offline meningsuiting en daden; en ten slotte identificeert ze methoden die zijn gebruikt om verschillende specifieke en contextuele problemen aan te pakken.

De studie richt zich op vier soorten van initiatieven die zijn gestart om het ontstaan en/of de verspreiding van haatdragende berichten tegen te gaan. Het gaat om onderzoek naar hoe hate speech ontstaat en zich verspreidt, de ontwikkeling van waarschuwingssystemen en methoden om een onderscheid te maken tussen de verschillende typologieën van meningsuiting; om gecoördineerde acties van burgers om nationale en internationale coalities te sluiten om in te gaan tegen de opkomende dreiging van het verband tussen online hate speech en geweld in de samenleving; om initiatieven die sociale netwerksites en internetproviders oproepen om daadkrachtiger op te treden tegen online hate speech; en om campagnes om de mediageletterdheid te vergroten en om mensen te helpen om online hate speech te interpreteren en ermee om te gaan.


Download Countering Online Hate Speech

]]>
Boeken onder vuurhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/6/22/boeken-onder-vuurMon, 22 Jun 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/6/22/boeken-onder-vuurZomertentoonstelling over de vernietiging van documentair erfgoed slaat de brug tussen verleden en heden, tussen Leuven en Timboektoe.

Boeken onder vuur

In de nacht van 25 op 26 augustus 1914 staken Duitse troepen een groot deel van de stad Leuven in brand. Ook de universiteitsbibliotheek lag volledig in puin. De herdenking van deze ramp vormt de aanleiding voor Boeken onder vuur, een beklijvende zomertentoonstelling over vernietigd en bedreigd erfgoed.

De brand van de universiteitsbibliotheek werd beschouwd als een culturele gruweldaad en lokte wereldwijd een golf van protest uit. Maar ook een eeuw later bevindt erfgoed zich nog steeds, letterlijk, in de vuurlinie.

Van Leuven tot Timboektoe

Boeken onder vuur verbindt de geschiedenis van de brand uit 1914 met het conflict dat in 2012 in Mali woedde. Toen werden zowel monumenten als waardevolle archieven beschadigd of vernield. Dankzij een grootschalige reddingsactie konden echter ook meer dan honderdduizend Malinese manuscripten naar een veiliger plek worden gesmokkeld.

Stukken uit en over de Leuvense collectie, inclusief 'sneeuwwitjes' (zeldzame verkoolde boeken die na de brand werden gevonden), en unieke handschriften uit Timboektoe vertellen een beklijvend verhaal over vernieling, verontwaardiging en solidariteit. Toepasselijke kunstwerken van Sofie Muller maken diezelfde thema's zichtbaar.


Boeken onder vuur is te bezoeken van 4 juli tot 13 september 2015 tussen 10u en 17u op de tweede verdieping van de Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven, Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven

]]>