UNESCO Platform Vlaanderen, thema "drinkwater"http://www.unesco-vlaanderen.be2015-12-21T14:21:04Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "drinkwater"http://www.unesco-vlaanderen.benl50 jaar waterprogramma's bij Unescohttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/21/50-jaar-waterprogramma's-bij-unescoMon, 21 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/21/50-jaar-waterprogramma's-bij-unescoPublicatie stelt de verwezenlijkingen van Unesco's waterprogramma's voor en blikt vooruit naar de toekomst.

50 jaar waterprogramma's bij UnescoWater is een belangrijk aandachtspunt binnen de wetenschappelijke activiteiten van Unesco. In de marge van de klimaatconferentie in Parijs (COP21), stelde het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) van Unesco een nieuw boek voor.

Water, People and Cooperation: 50 Years of Water Programmes for Sustainable Development at UNESCO somt de verwezenlijkingen van Unesco's waterprogramma's op, biedt een overzicht van de huidige activiteiten en schetst een aantal mogelijke scenario's voor de toekomst. Dit laatste met het oog op de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

 


Download Water, People and Cooperation: 50 Years of Water Programmes for Sustainable Development at UNESCO

]]>
UNESCO info 95http://www.unesco-vlaanderen.be/2015/5/26/unesco-info-95Tue, 26 May 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/5/26/unesco-info-95O.a. aandacht voor 10 jaar Marien Werelderfgoed, de balans van de in 2000 afgesproken internationale onderwijsdoelen, Vlaamse steun voor het Syrisch erfgoed en samenwerking tussen oceaanwetenschap en sport.

UNESCO info 95Unesco viert 10 jaar Marien Werelderfgoed: Unesco kon de voorbije jaren heel wat vooruitgang boeken inzake de bescherming van 's werelds meest bijzondere zeegebieden. Vlaamse steun en expertise waren daarbij onontbeerlijk.

Slechts een derde van de landen krijgt een goed onderwijsrapport: Unesco maakt de balans op van de in 2000 afgesproken internationale onderwijsdoelen.

10 jaar Unesco in Oostende, dé hub voor meer dan 1 000 oceaanexperten wereldwijd: In Brugge kwamen 168 experten uit 54 landen bijeen voor de viering van 10 jaar UNESCO/IOC Project Office for IODE in Oostende.

Internationale gemeenschap mobiliseren voor Syrië: Unesco en de Europese Unie gaan samenwerken om de internationale gemeenschap te mobiliseren om het erfgoed van Syrië zo goed mogelijk te beschermen. Vlaanderen is de lijm die beide partners verbindt.

We moeten dringend zorgvuldiger omspringen met water: Nieuw waterrapport waarschuwt voor watertekorten als we niet dringend duurzamer omgaan met water. De opvolgers van de Millenniumdoelstellingen houden daar best rekening mee.

Is mobiele technologie de sleutel tot onderwijs voor iedereen?: Mobiele telefoons en tablets zouden wel eens de oplossing kunnen zijn om 'eerste wereld' onderwijskansen te bieden aan 's werelds armste gemeenschappen.

De wereld rond voor de sport en de oceaan: Een zeilrace rond de wereld was tezelfdertijd een beetje een wetenschappelijke expeditie. Relaas van een opmerkelijk partnerschap dat Unesco aanging met de Barcelona World Race.

Geweld op school hypothekeert leerkansen van miljoenen meisjes: Policy paper vraagt meer aandacht voor geweld op basis van geslacht op school, in het bijzonder in het kader van de nieuwe ontwikkelingsdoelen.

Download UNESCO info 95


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Duitsland lanceert internationaal Unesco-centrum rond duurzaam waterbeheerhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/7/10/duitsland-lanceert-internationaal-unesco-centrum-rond-duurzaam-waterbeheerThu, 10 Jul 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/7/10/duitsland-lanceert-internationaal-unesco-centrum-rond-duurzaam-waterbeheerUnesco en Duitsland richten een nieuw centrum op om duurzaam waterbeheer te promoten en om de gevolgen van klimaatverandering in te dijken.

Duitsland lanceert internationaal Unesco-centrum rond duurzaam waterbeheerUnesco en de Duitse regering hebben op 9 juli 2014 in Berlijn een overeenkomst ondertekend voor de oprichting van een internationaal centrum voor water en globale veranderingen. Het centrum zal samenwerken met lidstaten en wetenschappelijke instellingen om onderzoek te voeren naar de impact van klimaatverandering op waterbronnen en naar nieuwe methoden voor waterbeheer die duurzaamheid ten goede komen. Het wordt gevestigd in Koblenz.

Talrijke uitdagingen

Water is van levensbelang en toch staat deze hulpbron onder steeds meer druk. Regeringen maken zich zorgen over conflicten over water naarmate het schaarser wordt, vervuiling bedreigt ecosystemen en vervuild water heeft gevolgen voor de volksgezondheid en ook onze voedsel- en energievoorziening zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van (zuiver) water. Problemen met watervoorziening belemmeren inspanningen voor het verlichten van armoede en voor het bevorderen van economisch herstel.

In principe is er voldoende water beschikbaar om aan de totale vraag naar water te voldoen. Maar tijdelijke en regionale schommelingen in de beschikbaarheid van water bezorgen de meer dan 2 miljard mensen die in  gebieden met waterschaarste wonen, flink wat problemen. Naast natuurlijke factoren die van invloed zijn op de watervoorziening, zijn het vooral menselijke activiteiten die de waterbronnen van onze planeet onder druk zetten. Verstedelijking, infrastructuurwerken, migratie, herbestemming van openbare ruimte en vervuiling zorgen er samen met klimaatverandering voor dat de toekomst van onze watervoorziening steeds minder roze kleurt.

Internationale samenwerking

Geen enkel land of instelling kan de waterproblematiek alleen oplossen. Het Internationaal Hydrologisch Programma van Unesco (IHP) is het enige intergouvernementele programma dat zich binnen de Verenigde Naties bezighoudt met het beheer en de beschikbaarheid van zoetwater. Het programma versterkt de samenwerking en netwerking tussen lidstaten van Unesco, universiteiten, onderzoeksinstellingen, VN-agentschappen, ngo's en nationale & internationale organisaties. Het centrum in Duitsland wordt het jongste lid van Unesco's waterfamilie die meer dan 30 watercentra telt.

Het Duitse centrum zal zich toespitsen op duurzame ontwikkeling en het geïntegreerd beheer van waterbronnen. Daartoe zal het zich concentreren op hydrologisch onderzoek, educatie en bewustwording op alle niveaus. Het zal instrumenten ontwikkelen die het werk van beleidsmakers en vorsers vooruit helpen, zal onderlinge samenwerking en netwerking tussen watercentra stimuleren en zal landen bijstaan bij het oplossen van concrete waterproblemen op het terrein. Zo hopen de initiatiefnemers dat holistische en geïntegreerde activiteiten meer ingang zullen vinden bij al wie betrokken is bij waterbeheer zodat samenlevingen overal ter wereld een meer duurzaam karakter krijgen.


]]>
Water and Energyhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/6/20/water-and-energyFri, 20 Jun 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/6/20/water-and-energyRapport over de toestand van de waterbronnen op onze planeet focust op de relatie tussen water en energie.

Water and EnergyWater en energie zijn nauw met elkaar verbonden en sterk van elkaar afhankelijk. Het zijn bepalende factoren in de strijd tegen armoede: zowel rechtsrtreeks - aangezien een aantal millenniumontwikkelingsdoelen gericht zijn op het verbeteren van toegang tot zuiver drinkwater, sanitaire voorzieningen, elektriciteit en andere energeiebronnen - als onrechtstreeks, aangezien water en energie van invloed zijn op economische groei - de ultieme hoop voor een brede armoedeverlichting.

Deze vijfde editie van het World Water Development Report van de Verenigde Naties (WWDR 2014) wil beleidsmakers (binnen en buiten de domeinen water en energie), betrokkenen en uitvoerders van het beleid informeren over de onderlinge verbanden, potentiële synergieën en compromissen, en bewust maken van de behoefte om een regelgevend kader te voorzien dat is afgestemd op de behoeften en doelstellingen met betrekking tot water- en energievoorziening.


]]>
Vlaanderen ondersteunt intenties tot globale samenwerking rond waterhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/9/26/vlaanderen-ondersteunt-intenties-tot-globale-samenwerking-rond-waterThu, 26 Sep 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/9/26/vlaanderen-ondersteunt-intenties-tot-globale-samenwerking-rond-waterOp een top rond waterveiligheid in Afrika zijn afspraken gemaakt rond verdere samenwerking en is een nieuw samenwerkingsmodel voorgesteld.

Vlaanderen ondersteunt intenties tot globale samenwerking rond waterDe wereldwijde waterproblematiek blijft zorgwekkend, mede doordat het tekort aan water voor drinkwatervoorziening, voedselproductie, energieproductie of andere eco-diensten razendsnel toeneemt. Het beheren van de globale waterreserves wordt tevens bemoeilijkt door de onzekerheid over de evolutie en ontwikkelingsgraad van de toekomstige wereldbevolking, evenals de onzekerheid over de klimaatsverandering. In verschillende regio's van de wereld is de waterproblematiek dan ook een bron van potentieel conflict. De uitspraken van de voormalige Egyptische president Morsi met betrekking tot het beheren van het water in het Nijlbekken - een bekken dat trouwens heel divers is op het gebied van geografie, economie, politieke structuur, bevolking, taal, cultuur en religie - en de bedreigingen die hij uitte tegenover Zuid-Soedan en Ethiopië, zijn daarvan een goed voorbeeld. Maar de waterproblematiek hoeft niet noodzakelijk een bron van conflict te zijn. Er kan een andere logica gevolgd worden: de waterproblematiek in een regio kan een unieke kans zijn voor internationale samenwerking. Of zoals het in één van de activiteiten van het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) van Unesco uitgedrukt wordt: PC kan CP worden - een potentieel conflict (PC) kan in een coöperatie potentieel (CP) veranderd worden.

Nieuw samenwerkingsmodel

Om de mogelijkheden tot samenwerking in de watersector tussen verschillende landen te stimuleren, riepen de Verenigde Naties 2013 uit tot het Internationaal jaar van samenwerking op het gebied van water. Dit gaat gepaard met de organisatie van verschillende bijeenkomsten en activiteiten in de verschillende regio's van de wereld. De bijeenkomsten hebben tot doel de toegevoegde waarde van internationale samenwerking in de watersector in kaart te brengen, en de samenwerking rond water als nieuw samenwerkingsmodel te promoten.

Het Internationaal Hydrologisch Programma organiseerde een van deze bijeenkomsten in de eerste helft van september in Nairobi (Kenia). De focus van de bijeenkomst lag op samenwerking in de watersector in Afrika. Water is voor het Afrikaans continent één van de belangrijkste strategische hulpbronnen voor ontwikkeling. Afrika wordt verder nog altijd gekenmerkt door politieke instabiliteit in diverse regio's en enorme problemen op het gebied van watervoorziening, afvalwaterverwerking en waterbeheer. Het PC-CP concept is dus heel relevant voor internationale samenwerking in Afrika.

Vlaanderen investeert in watersamenwerking

De bijeenkomst in Nairobi werd mede mogelijk gemaakt dankzij steun vanuit het Flanders Unesco Science Trust Fund (FUST), dat ook andere projecten van het IHP mee ondersteunt. Het FUST stelt Vlaamse middelen en expertise ter beschikking van Unesco voor de uitvoering van wetenschappelijke capaciteitsopbouw en projecten.

Op de agenda van de bijeenkomst sprongen twee punten in het oog. Eerst was er een zogenaamde "high-level" politieke bijeenkomst, waarbij Afrikaanse ministers , kabinetsverantwoordelijken, vertegenwoordigers van bekkencomités e.a. voorbeeldpraktijken aanhaalden van samenwerking en overlegden over nieuwe samenwerkingsmodaliteiten in de watersector in Afrika. Deze gesprekken moeten uiteraard gekaderd worden in de internationale samenwerkingspolitiek op een continent waar de waterproblematiek meer dan pertinent is. Tijdens de gesprekken werd vaak verwezen naar de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen, die jammer genoeg voor Afrika slechts gedeeltelijke gerealiseerd werden in de watersector. Er werd dan ook een aanzet gegeven voor een politieke agenda voor samenwerking in de watersector na 2015.

Blik op de toekomst

Een tweede belangrijk agendapunt was het definiëren van een implementatiestrategie voor de volgende fase van het Internationaal Hydrologisch Programma van Unesco. Deze nieuwe fase gaat wellicht van start vanaf 1 januari 2014 en zal tot 2021lopen. Voortaan zal het IHP varen onder de vlag Waterveiligheid: antwoorden op lokale, regionale en globale uitdagingen. Het plaatst waterveiligheid centraal in een duurzame ontwikkelingsstrategie. Het Programma is meer dan een puur technisch-wetenschappelijk programma. Het is een multidisciplinair programma dat zowel de puur technische aspecten als de politieke, maatschappelijke en culturele aspecten rond de waterproblematiek over de hele wereld wil aanpakken om tot duurzame samenlevingsmodellen te komen.

Resultaten van de bijeenkomst

De bijeenkomst in Nairobi die door Vlaanderen gefinancierd werd, kan als een succes beschouwd worden. De steun van Vlaanderen draagt zeker bij tot een positief beeld van Vlaanderen in de wereld. In totaal namen 165 vertegenwoordigers van 46 verschillende landen deel aan de vergaderingen en de debatten. De resultaten van het politieke luik van de bijeenkomst waren uniek voor het Afrikaanse continent. Ministers, in het bijzonder zij die deelnamen aan de Afrikaanse ministriële conferentie voor water die in het kader van de bijeenkomst georganiseerd werd, erkenden expliciet het strategisch belang van waterzekerheid in de veranderende wereld en uitten hun bereidheid om grensoverschrijdende samenwerkingsakkoorden te ontwikkelen en uit te breiden. Dit alles om duurzame ontwikkeling in hun land en in hun regio te bevorderen.

Hoewel het politieke luik van de bijeenkomst niet werd afgesloten met een gezamenlijke verklaring, werd toch de aanzet gegeven voor verdere samenwerking in de watersector in Afrika. Vlaanderen moet trots zijn dat het bijdraagt aan dit, voor Afrika, cruciaal samenwerkingsproces. De aanbevelingen van de waterexperten die deelnamen aan het tweede luik van de bijeenkomst, zullen door het Secretariaat van Unesco in Parijs verwerkt worden in een implementatieplan voor de volgende achtjarige fase van het IHP. Bedoeling is dit plan begin 2014 officeel te lanceren.

Prof. Marnik Vanclooster
Voorzitter van het Belgisch comité voor Unesco-IHP


]]>
Nationaal waterbeheer in internationale contexthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/1/10/nationaal-waterbeheer-in-internationale-contextThu, 10 Jan 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/1/10/nationaal-waterbeheer-in-internationale-contextEen nationaal comité dat past binnen een omvangrijk internationaal waterprogramma van UNESCO wil het waterbeheer in ons land verbeteren.

Nationaal waterbeheer in internationale contextWater is essentieel voor het leven op aarde en voor het functioneren van ecosystemen. Daarom is een weloverwogen, duurzaam beheer van zoetwaterbronnen van groot belang. UNESCO richtte het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) op om duurzaam waterbeheer wereldwijd te promoten. Nationale IHP-comités laten waterexperts toe om hun nationale programma's af te toetsen in een internationale context.

Ons land beschikt over flink wat academische expertise inzake onderzoek en educatie rond water. De kennis is echter versnipperd en er is een gebrek aan structuur. Dit staat een efficiënt nationaal beleid voor waterbeheer in de weg. De regionale verdeling van de bevoegdheden voor onderwijs en leefmilieu voorziet geen mechanismen voor de uitwisseling van kennis tussen de gemeenschappen en gewesten. Het gevolg is dat er geen sprake is van een nationale visie op het waterbeheer.

De Vlaamse UNESCO Commissie en de Belgische Frans- en Duitstalige Commissie voor UNESCO sloegen de handen in elkaar om het Belgisch Internationaal Hydrological Programme Committee (BE-IHP) nieuw leven in te blazen na jaren van inactiviteit. De lancering van het gereanimeerde comité vond plaats op 6 december 2012 in de kantoren van het UNESCO-verbindingskantoor in Brussel. Er namen 25 waterexperten van over het hele land aan deel.

Professor Marnik Vanclooster is verkozen om BE-IHP voor te zitten. Hij krijgt steun van een vice-voorzitter: professor Willy Bauwens. Beide heren zijn vastbesloten om het comité nieuw leven in te blazen en om er een zo breed mogelijk draagvlak voor te creëren door zoveel mogelijk stakeholders te betrekken bij de werking ervan.


]]>
Mens en milieu kunnen niet zonder proper waterhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/9/13/mens-en-milieu-kunnen-niet-zonder-proper-waterThu, 13 Sep 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/9/13/mens-en-milieu-kunnen-niet-zonder-proper-waterDe waterkwaliteit gaat er wereldwijd op achteruit. Een voorlichtingsfilm van UNESCO wakkert het bewustzijn aan over de noodzaak om de waterkwaliteit te verbeteren en garanderen.

Mens en milieu kunnen niet zonder proper waterUNESCO's Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) en het ministerie van Milieu van Zuid-Korea stellen de korte voorlichtingsfilm Protecting Water Quality for People and the Environment voor die erop gericht is om een impuls te geven aan het uitbouwen van een duurzaam beleid voor waterbronnen en om het publiek bewustzijn rond water te vergroten.

Gezond en proper water is erg belangrijk voor de gezondheid van de mens, het behoud van de integriteit van de natuurlijke omgeving en het behoud van onze economie. Maar in vele delen van de wereld is water niet proper genoeg, noch voor de mens noch voor het behoud van gezonde ecosystemen. Hoe erg is die achteruitgang van de waterkwaliteit die we zien over de hele wereld? Wat moet er gedaan worden om onze schaarse waterbronnen te beschermen? Hoe kunnen we de alsmaar stijgende waterverontreiniging die een bedreiging vormt voor onze gezondheid en ecosystemen afweren? UNESCO's Internationaal Hydrologisch Programma werkt aan het antwoord op deze vragen en maakte samen met het Zuid-Koreaanse ministerie van Milieu een voorlichtingsfilm rond de problematiek.

De film gaat vooral over de kwaliteit van het water en de problemen daaromtrent, zoals het gebrek aan toegang tot gezond en proper water of toiletvoorzieningen, het inefficiënte beheer van afvalwater in veel gebieden, de waterverontreiniging die veroorzaakt is door veelvuldig watergebruik of door meststoffen en chemicaliën in de landbouw, de bedreiging van nieuwe vormen van waterverontreiniging en de economische kosten van de aantasting van de kwaliteit van het water. De hieronder te bekijken film toont aan dat het noodzakelijk is om duurzame en vernieuwende initiatieven te ondersteunen en de waterkwaliteit te beschermen om de armoede de doen dalen en om duurzame bestaansmiddelen te verzekeren. Voorbeelden van succesvolle nationale pogingen, ondernomen door partners van UNESCO om de problemen rond de kwaliteit van het water aan te pakken, worden ook getoond.


]]>
Hoeveel water is er nodig voor je eten?http://www.unesco-vlaanderen.be/2012/3/21/hoeveel-water-is-er-nodig-voor-je-etenWed, 21 Mar 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/3/21/hoeveel-water-is-er-nodig-voor-je-etenWereldwaterdag 2012 vergroot het bewustzijn over de hoeveelheid water die verbruikt wordt bij voedselproductie.

Hoeveel water is er nodig voor je eten?Er leven zeven miljard mensen op onze planeet en tegen 2050 komen daar naar verwachting nog eens twee miljard mensen bij. Statistieken tonen dat elk van ons dagelijks twee tot vier liter water drinkt - al zit het meeste water dat we 'drinken' in voedsel: 1 kg rundvlees produceren verbruikt 15.000 liter water en 1 kg tarwe 'slorpt' 1.500 liter water op.

Een miljard mensen lijden chronisch honger en waterbronnen staan steeds meer onder druk, we kunnen dus niet blind blijven voor het probleem. Daarom staat Wereldwaterdag 2012 in het teken van de band tussen water en voedsel.

Een aantal tips die helpen om de bevolkingsgroei in goede banen te leiden en te verzekeren dat iedereen kan beschikken over voedzaam voedsel:

  • Volg een gezonder, duurzaam, dieet
  • Verbruik minder waterintensieve producten
  • Verminder de verspilling: een derde van het wereldwijd geproduceerd voedsel wordt nooit opgegeten en het water nodig voor de productie is voor altijd verloren!
  • Produceer meer voedsel, van betere kwaliteit, met minder water

 

Wereldwaterdag vraagt jaarlijks op 22 maart aandacht voor het belang van zoetwater en propageert een duurzaam gebruik van onze (drink)waterbronnen. Deze internationale dag werd voor het eerst gevierd op 22 maart 1993 en stelt telkens een ander aspect van zoetwater centraal.

Fiche: Hoeveel water is er nodig voor je eten?


Hoeveel water is er nodig voor je eten?

]]>
Tekort aan sanitaire voorzieningen oplossenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/1/24/tekort-aan-sanitaire-voorzieningen-oplossenTue, 24 Jan 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/1/24/tekort-aan-sanitaire-voorzieningen-oplossenBeurzen voor masterprogramma's aan het UNESCO-IHE Instituut voor Watereducatie helpen om de kennis m.b.t. waterbeheer in ontwikkelingslanden te vergroten.

Tekort aan sanitaire voorzieningen oplossenDe humanitaire organisatie Rotary en het UNESCO-IHE Instituut voor Watereducatie in Delft (Nederland) gaan samenwerken om iets te doen aan het tekort aan water- en sanitaire voorzieningen in de wereld. De focus van de samenwerking ligt op het verhogen van het aantal goed opgeleide professionals die broodnodig zijn om plannen te ontwerpen en oplossingen te implementeren in ontwikkelingslanden waar de nood het hoogst is.

De Rotary Stichting zal beurzen verschaffen aan lokale Rotary Clubs en districten om elk jaar acht studenten te selecteren en te sponsoren om een van de drie masterprogramma's te volgen die het UNESCO-IHE Instituut voor Watereducatie aanbiedt. De programma's staan in het teken van gemeentelijke watervoorziening en -infrastructuur; waterbeheer; en waterwetenschap en techniek.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF zijn er wereldwijd 2,5 miljard mensen die het moeten stellen zonder degelijke sanitaire voorzieningen. Ziekten die langs water worden verspreid, zoals diaree, cholera, tyfus en dysenterie, eisen jaarlijks zo'n twee miljoen mensenlevens. Het merendeel van de slachtoffers zijn kinderen jonger dan vijf jaar.

Het UNESCO-IHE Instituut voor Watereducatie in Delft is wereldwijd de grootste aanbieder van postgraduaatopleidingen in watereducatie. Het is de taak van het instituut om de watergerelateerde expertise van ontwikkelingslanden en landen in overgang te vergroten zodat ze hun noden beter kunnen lenigen.


]]>
UNESCO info 82http://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/16/unesco-info-82Wed, 16 Nov 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/16/unesco-info-82O.a. aandacht voor de onzichtbare additieven in ons (drink)water, de situatie van het secundair onderwijs in Afrika en de toekomst van het gedrukte boek…

UNESCO info 82

In UNESCO info 82 lees je onder meer:

De onzichtbare additieven in ons water: Chemische stoffen waarover niemand zich eerder zorgen maakte, komen steeds vaker voor in het milieu en het (drink)water. Deze vaststelling verdient meer aandacht omdat er mogelijks gevaar bestaat voor mens en natuur. UNESCO zet het probleem op de agenda.

Twee op drie kinderen in Afrika kunnen niet naar de middelbare school: Er zijn onvoldoende plaatsen op de schoolbanken in het secundair onderwijs. Meisjes zijn hiervan het grootste slachtoffer maar overal zijn er aanzienlijke investeringen nodig om jonge mensen de kans te geven om aan armoede te ontsnappen.

Waarom geen vrouw in de wetenschap? Er is geen enkele reden waarom vrouwen niet even goed als mannen kunnen presteren in de wetenschappelijke wereld. UNESCO en L'Oréal startten een internationaal programma om vrouwen te stimuleren om te kiezen voor wetenschappen. Het nationale luik van dit programma kende onlangs drie beurzen toe aan jonge onderzoeksters.

Kindsoldaten een nieuwe toekomst bieden: UNESCO Goodwill Ambassadeur Forest Whitaker spreekt over zijn inzet om kinderen en jongeren die buiten hun wil in een wereld van geweld terechtkwamen, te helpen om hun leven terug op een spoor te krijgen dat uitzicht biedt op een volwaardige toekomst.

Nieuwe kinderboekenreeks voor Afrika: Educatieve reeks kinderboeken snijdt gevoelige thema's aan en bevordert de sociale ontwikkeling van kinderen.

Een bijzondere plaats voor de verbeelding: Sinds het begin van de 21ste eeuw openden talrijke virtuele bibliotheken de deuren op het internet en zit het e-boek duidelijk in de lift. Zullen deze nieuwe media het papier inhalen en achterlaten? De Chileense schrijver Antonio Skármeta meent van niet en denkt dat het 'traditionele' boek de digitale storm zal doorstaan.

Geheugen van de wereld opgefrist: Het register waarmee UNESCO wil zorgen dat ons collectief geheugen niet afbrokkelt is uitgebreid met zeven bijzondere voorbeelden van documentair erfgoed.

Kan poëzie de wereld redden? UNESCO lanceert een programma in het teken van interculturele dialoog gebaseerd op het werk van Tagore, Neruda en Césaire.

Opleidingen journalistiek versterken in Afghanistan: Als onderdeel van haar inspanningen om het onderwijs in Afghanisten tot internationaal niveau op te krikken, helpt UNESCO bij het opstellen van een aangepast curriculum journalistiek -  wat meteen ook de democratie in het land ten goede komt.

Download UNESCO info 82


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Wereldwaterdag 2011http://www.unesco-vlaanderen.be/2011/3/22/wereldwaterdag-2011Tue, 22 Mar 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/3/22/wereldwaterdag-2011Jaarlijks vraagt de internationale gemeenschap op 22 maart aandacht voor de waterproblematiek. Dit jaar ligt de nadruk op de situatie in steden.

Wereldwaterdag 2011Voor het eerst in de geschiedenis wonen de meeste mensen in steden. Steden blijven groeien en sloppenwijken vertegenwoordigen 38 procent van deze uitbreiding. Er wonen meer dan een miljard mensen in sloppenwijken. Deze bevolkingstoename laat zich voelen op het vlak van waterbeheer. Water- en sanitaire voorzieningen zijn niet afgestemd op zoveel mensen en de kloof tussen zij die toegang hebben tot zuiver water en elementaire sanitaire voorzieningen en zij die ervan verstoken blijven, diept verder uit.

In de meeste ontwikkelingslanden, waar steden het snelst groeien, vloeit afvalwater onbehandeld in het grondwater waardoor deze schaarse hulpbron verder vervuild wordt. Stedelijke gebieden met een grote bevolkingsdichtheid zijn bijzonder kwetsbaar voor ziektes die zich verspreiden langs water van slechte kwaliteit. Ze lopen ook een groter risico op natuurrampen zoals overstromingen omdat er onvoldoende preventieve maatregelen werden genomen. En het gebrek aan water en sanitaire voorzieningen weegt ook op de sociale en economische ontwikkeling: arme stadsbewoners betalen soms tot 50 keer meer voor een liter water dan hun welgestelde stadsgenoten.

Om haar lidstaten bij te staan om beter om te gaan met de wateruitdagingen in stedelijke omgevingen, lanceerde UNESCO een wetenschappelijk waterprogramma in het kader van haar overkoepelend Intergouvernementeel Hydrologisch Programma. Het UNESCO-IHE Instituut voor Watereducatie in Delft ontwikkelde een reeks activiteiten om duurzaam waterbeheer in steden te bevorderen. UNESCO is een groot promotor van het concept 'geïntegreerd stedelijk waterbeheer' dat rekening houdt met alle aspecten van het watergebruik en -beheer in stedelijke leefomgevingen. Daarbij gaat aandacht naar huiselijk en industrieel watergebruik, hygiëne, risico op overstromingen enz… die als een geheel worden aangepakt.

Ter gelegenheid van Wereldwaterdag (jaarlijks gehouden op 22 maart) benadrukt UNESCO directeur-generaal Irina Bokova dat toegang tot zuiver water een voorwaarde is voor duurzame ontwikkeling en dat het de gedeelde verantwoordelijkheid van ons allemaal is om ervoor te zorgen dat iedereen van dit basisrecht kan genieten.


]]>
Water In A Changing Worldhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/5/31/water-in-a-changing-worldMon, 31 May 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/5/31/water-in-a-changing-worldWater+In+A+Changing+WorldDe media staan bol van berichten over crisis - de klimaatverandering, energie- en voedselprijzen en de onrustige financiële markten. Deze crisissen zijn onderling verbonden en staat niet los van waterbeheer. Als ze onopgelost blijven, kunnen ze leiden tot toenemende politieke onzekerheid en conflicten.

Water is essentieel om te voldoen aan onze fundamentele behoeften en stijgende levensstandaard en voor het behoud van onze fragiele ecosystemen. De druk op water als hulpbron neemt toe door een groeiende en mobiele bevolking, sociale en culturele verandering, economische ontwikkeling en technologische veranderingen. De problematiek is des te complexer doordat klimaatverandering niet alleen impact heeft op water als hulpbron maar eveneens op de factoren die druk uitoefenen op deze hulpbron.

De uitdagingen, hoewel aanzienlijk, niet onoverkomelijk. Het derde Wereldwaterrapport laat zien hoe sommige landen hebben gereageerd. Op het vlak van voorziening van drinkwater is de vooruitgang bemoedigend, in de meeste regio's zijn we op goede weg om de millenniumdoelstelling voor deze kwestie te behalen. Maar in andere domeinen zijn er minder resultaten geboekt en zullen de problemen alleen maar groter worden als er geen bijkomende inspanningen komen.

Leiders in de watersector kunnen besluitvorming buiten hun domein sturen via informatie en de watervoorraden beheren op een manier die afgesproken sociaal-economische doelstellingen helpt bereiken en de milieu-integriteit bewaart. Leiders in de regering, de privé-sector en de civiele maatschappij bepalen deze doelstellingen en wijzen de middelen toe om eraan te kunnen voldoen. Het rapport roept alle betrokkenen op om hun verantwoordelijkheid te nemen en om nu te handelen.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
UNESCO info 76http://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/20/unesco-info-76Tue, 20 Apr 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/20/unesco-info-76O.a. aandacht voor impact crisis op onderwijs, heropbouw Haïti, Wereldwaterdag, geweld tegen journalisten, verlies van biodiversiteit...

UNESCO info 76In UNESCO info 76 lees je onder meer:

Moet het onderwijs opdraaien voor de financiële crisis? De voorbije jaren is er wereldwijd te weinig geïnvesteerd in onderwijs om tegen 2015 universele basiseducatie voor iedereen te realiseren. Gevreesd wordt dat de financiële crisis die trend enkel zal versterken waardoor de toekomst van een generatie in het gedrang komt.

UNESCO's bijdrage tot de heropbouw van Haïti: Nadat Haïti in januari een verwoestende aardbeving te verduren kreeg die honderdduizenden mensenlevens kostte en talrijke gebouwen deed instorten, mobiliseerde de internationale gemeenschap zich massaal op het land ter hulp te snellen. UNESCO legt zich toe op het terug op gang brengen van het onderwijs en op de bescherming van het cultureel erfgoed.

Creativiteit is de grootste rijkdom van Haïti: De vermaarde veelzijdige Haïtiaanse artiest Frankétienne schreef een profetisch toneelstuk over de aardbeving in zijn land en gelooft dat cultuur en spiritualiteit de basis voor ontwikkeling vormen.

Zuiver water voor een gezonde wereld: Wereldwaterdag 2010 wijst op het belang van waterkwaliteit voor alle leven op onze planeet. UNESCO spant zich in om de wetenschappelijke kennis over duurzaam waterbeheer te vergroten en om iedereen toegang te verschaffen tot zuiver water.

Wereldwijd netwerk van toonaangevende scholen: Scholen die het gedachtegoed van UNESCO en de Verenigde Naties hoog in het vaandel dragen en het voortouw willen nemen in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, kunnen toetreden tot het internationaal netwerk van met UNESCO geassocieerde scholen.

Journalisten steeds vaker doelwit van geweld: Steeds meer journalisten worden vermoord, zo blijkt uit een UNESCO-rapport. De meeste slachtoffers vallen niet in oorlogsgebieden maar worden een doelwit omdat ze gevoelige informatie aan het licht brengen.

Het verlies aan biodiversiteit is een tragedie: Een vooraanstaand onderzoeker breekt een lans voor een wereldwijd initiatief om onze planeet beter te leren kennen, anders kunnen we het leven niet garanderen, zo luidt het.

Tegengif voor de botsing tussen beschavingen: Een internationaal gerenommeerde onderzoekster en uitgeefster die de UNESCO-prijs voor Arabische cultuur kreeg, zet zich af tegen de idee dat culturen gedoemd zijn om met elkaar te botsen en hamert erop dat we culturele diversiteit als een gegeven moeten aanvaarden en via dialoog tot wederzijdse verstandhouding kunnen komen.

Oplossingen voor complexe waterproblemen in het Midden-Oosten: Een door UNESCO uitgegeven publicatie zoekt naar oorzaken en oplossingen voor de waterproblemen in het Midden-Oosten. Het resultaat is een diepgravende analyse waaruit blijkt dat een zaligmakende oplossing allesbehalve evident is. Niettemin is het een belangrijke stap in de richting van het einde van de waterconflicten in de regio.

Download UNESCO info 76


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO info 2008http://www.unesco-vlaanderen.be/2008/12/21/unesco-info-2008Sun, 21 Dec 2008 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/12/21/unesco-info-2008Download de vier nummers van jaargang 2008.

UNESCO info 68

Vijanden van vrije meningsuiting op het internet: Reporters Zonder Grenzen luidt de alarmbel over toenemende censuur op het internet en wil mensen mobiliseren voor het recht op vrije meningsuiting in cyberspace.

Onaanvaardbare straffeloosheid voor misdaden tegen journalisten: Algemeen beschouwd doen landen te weinig om misdaden tegen journalisten te vervolgen waardoor de indruk ontstaat dat zulke misdaden ongestraft kunnen begaan worden. De UNESCO wijst landen op hun verantwoordelijkheid en vraagt hen om verantwoording af te leggen.

Biodiversiteit is de beste garantie op overleven: Als we niet willen dat het ecosysteem op aarde als een kaartenhuisje in elkaar zakt, moeten we de biodiversiteit verzekeren. Allen zo kunnen we onze toekomst veiligstellen.

Vlaanderen heeft UNESCO Leerstoel voor Eremologie: De Universiteit Gent beschikt voortaan over een UNESCO Leerstoel in het domein van de woestijnstudies.

Vluchtelingen van de toekomst zullen klimaatvluchtelingen zijn: Dat de aarde opwarmt staat buiten kijf. Hoezeer dit ons leven en dat van toekomstige generaties zal veranderen, hangt af van de beslissingen die we nu nemen.

Tweetaligheid migrantenkinderen is een troef: In dit Internationaal Jaar van de Talen is het hoog tijd dat beleidsmakers inzien dat twee- en meertaligheid een troef is en zeker geen hinderpaal tot zelfontplooiing of integratie.

De noordpool smelt: Terwijl het zeeijs in de Noordelijke IJszee steeds meer wegsmelt, lopen verschillende landen zich warm voor een rush naar de natuurlijke rijkdommen die de noordpool herbergt. De UNESCO werkt aan een systeem om een en ander in goede banen te leiden en om de toekomst van het gebied te verzekeren.

Mongolische historische documenten vrijwaren: Met steun van de UNESCO worden belangrijke historische Mongolische documenten gedigitaliseerd en ontsloten.

Consensus bevordert internationale veiligheid: Het verdedigen van de mensenrechten en het streven naar internationale consensus is de beste manier om te antwoorden op de uitdagingen van de gemondialiseerde samenleving, zo meent de topman van de UNESCO.

Officiële aftrap Internationaal Jaar van de Planeet Aarde: Het Internationaal Jaar van de Planeet Aarde is officieel gelanceerd met een tweedaags evenement. Onder het publiek bevonden zich heel wat jonge creatievelingen die bekroond werden in het kader van een internationale wedstrijd - bij hen ook drie Belgische studenten.

Download UNESCO info 68

Dubbelnummer UNESCO info 69-70

Achtergestelde kinderen zijn dubbel benadeeld op school: Een UNESCO-studie toont aan dat sociale ongelijkheid serieuze gevolgen heeft voor het basisonderwijs waardoor het moeilijk is om alle kinderen gelijke onderwijskansen te bieden.

Lezen voor een betere toekomst: Een Britse jeugdauteur brengt een nieuwe versie uit van een van haar bekroonde boeken om aandacht en middelen te werven voor UNESCO-projecten ten behoeve van achtergestelde kinderen.

Studenten bouwen aan duurzame ontwikkeling: Ingenieurstudenten van Noord en Zuid bedachten projecten ter bestrijding van de armoede en ter bevordering van duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Tien projecten kregen een financiële impuls om ze in de praktijk om te zetten.

Werelderfgoedlijst groeit verder aan: Het Werelderfgoedcomité van de UNESCO heeft 27 nieuwe sites toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst en plaatst vier sites onder verscherpt toezicht.

Internationale zichtbaarheid werkt als een schild voor bedreigde journalisten: Journalisten die hun werk doen, dienen de samenleving en de democratie, zo meent Lydia Cacho Ribeiro. Ze maakte faam als onderzoeksjournaliste in uiterst moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. Haar engagement leverde haar de UNESCO/Guillermo Cano Prijs voor de Persvrijheid op.

Sanitaire voorzieningen voor een gezondere stad: Een internationaal project wil de volksgezondheid en de leefbaarheid van steden verbeteren door de sanitaire voorzieningen en het waterbeheer op een duurzame manier te ontwikkelen.

Richting geven aan UNESCO: De Vlaamse UNESCO Commissie en de Nationale UNESCO Commissies van Nederland en Luxemburg brachten hun collega's uit Europa en Noord-Amerika bijeen om een gezamenlijk advies te formuleren over de programma's en de onderwerpen waarop de UNESCO zich in de toekomst zou moeten concentreren.

Voedselcrisis kondigt failliet van het landbouwsysteem aan: De prijzen voor voeding en grondstoffen swingen de pan uit en het milieu en de samenleving kreunen onder de gevolgen van de huidige landbouw- en handelspolitiek. Een gezamenlijk rapport van een aantal internationale organisaties, waaronder de UNESCO, analyseert de toestand en roept op tot verandering.

Download dubbelnummer UNESCO info 69-70

UNESCO info 71

Ongelijkheid ondermijnt onderwijskansen van miljoenen kinderen: Miljoenen kinderen worden geboren met een sociale achterstand die ze al te vaak ook via het onderwijs niet kunnen inhalen waardoor niet alleen hun zelfontplooiing wordt belemmerd maar evenzeer de ontwikkeling van hun gemeenschap. Een UNESCO-rapport luidt de alarmklok.

Blauwdruk voor duurzame vrede: De in Leuven gevestigde UNESCO Chair on Building Sustainable Peace voert onderzoek naar de bouwstenen waarmee een duurzame vrede kan worden opgebouwd.

De mensenrechten mogen niet gerelativeerd worden: Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens blikt een van de auteurs terug op het totstandkomen van het baanbrekende document.

Tennislegende mentor voor gendergelijkheid: De samenwerking die de UNESCO en de spelersorganisatie van het vrouwentennis aangingen ter verbetering van de positie van de vrouw, krijgt een nieuw gezicht in de persoon van Billie Jean King.

Water is te belangrijk om er over te vechten: Een wetenschapper met ervaring in conflictbemiddeling roept op om de politiek te overstijgen en samen te werken aan de oplossing van de alsmaar groter wordende waterproblemen in het Midden-Oosten.

Meer investeren in alfabetiseren: Landen moeten meer middelen en zorg besteden aan het optrekken van de geletterdheid onder volwassenen, zo stelt een nieuw UNESCO-rapport dat de vooruitgang van het VN Decennium voor Geletterdheid evalueert.

De strijd tegen aids: Viroloog Luc Montagnier bindt al jarenlang de strijd aan tegen aids met de steun van de UNESCO. Hij ziet enkele positieve evoluties die kunnen leiden tot een oplossing voor de epidemie.

Vlaamse volkscultuur kandidaat voor UNESCO-erkenning: Het Carnaval van Aalst en de Heilig-Bloedprocessie van Brugge zijn kandidaat voor de nieuwe Representatieve lijst van immaterieel erfgoed van de UNESCO

Bouwtechnisch onderhoud en beheer van het Groot Begijnhof in Leuven: Er wordt zelden stilgestaan bij het specifieke beheer dat werelderfgoedsites vergen om te garanderen dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van hun uitzonderlijke waarde. Daarom besteden we ruime aandacht aan de ideeën achter, en de dagdagelijkse uitvoering van, het beheer van het Groot Begijnhof in Leuven, een van de dertien Vlaamse begijnhoven die erkent zijn als werelderfgoed.

Download UNESCO info 71


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Water, A Shared Responsibilityhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/15/water,-a-shared-responsibilityMon, 15 Sep 2008 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/15/water,-a-shared-responsibilityWater%2c+A+Shared+ResponsibilityWater is ongetwijfeld een van de meest waardevolle natuurlijke hulpbronnen die onze planeet te bieden heeft. Zonder water is er immers geen leven mogelijk. Toch blijft een groot deel van de wereld verstoken van zuiver drinkwater. Veel mensen moeten dagelijks grote afstanden te voet afleggen om voldoende water te verzamelen om te overleven. Anderen hebben dan weer zwaar te lijden onder vermijdbare ondervoeding of ziektes die het gevolg zijn van droogte of niet afdoende sanitaire voorzieningen.

Gebaseerd op de input van 24 VN-agentschappen en in samenwerking met talrijke regeringen, biedt Water, A Shared Responsibility het meest veelomvattende overzicht van de staat van 's wereld zoetwaterhulpbronnen. Er is eveneens uitgebreide aandacht voor watergerelateerde problemen en de wijze waarop samenlevingen ermee omgaan. Deze editie van het Wereldwaterrapport, dat voor het eerst in 2003 verscheen, steunt op een schat van gegevens, expertanalyses, case studies en grafieken om een meer geïntegreerde aanpak van waterbeheer voor te stellen. Uit het rapport blijkt dat er een groot tekort is aan capaciteit en kennis om tot een goed waterbeheer te komen. Het toont aan dat mondiale samenwerking een absolute voorwaarde is om een geïntegreerd, billijk en duurzaam beheer van deze levensbelangrijke natuurlijke hulpbon mogelijk te maken.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
UNESCO wat ze is en wat ze doethttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/5/22/unesco-wat-ze-is-en-wat-ze-doetTue, 22 May 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/5/22/unesco-wat-ze-is-en-wat-ze-doetVoorstelling van de belangrijkste doelstellingen en programma's van de Organisatie.

UNESCO wat ze is en wat ze doetVan bij haar oprichting kreeg UNESCO een ruim speelveld toegemeten: onderwijs, wetenschap (zowel natuur- en exacte wetenschappen als sociale en menswetenschappen) en cultuur. Later zou daar nog communicatie & informatie bijkomen. Ook de basisdoelstelling van de Organisatie was niet min: bouwen aan een betere wereld voor ons allemaal waarin iedereen vreedzaam met elkaar samenleeft en kan genieten van de voordelen die de vooruitgang te bieden heeft, zonder onderscheid van ras, geslacht, taal of godsdienst. Vandaag vult UNESCO haar taak in door te trachten om een goed klimaat te scheppen voor een dialoog tussen de verschillende beschavingen, culturen en volkeren, met respect voor gemeenschappelijke waarden zoals evenwaardigheid, eerbied voor de mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, erkenning van diversiteit, bestrijding van armoede en uitschakeling van alle ongelijkheden in de wereld.

Deze informatiebrochure illustreert hoe UNESCO deze ambitieuze doelstellingen tracht te realiseren door binnen elk actiegebied van de Organisatie, de prioriteiten en de belangrijkste programma's voor te stellen. De korte introductie van elk programma wordt aangevuld met een internetlink zodat geïnteresseerden gemakkelijk meer achtergrondinformatie kunnen opzoeken of lezen welke concrete projecten er in het veld uitgevoerd worden.

Er is ook nog een beknopte terugblik op de geschiedenis van de UNESCO en een woordje uitleg bij hoe de Organisatie institutioneel in mekaar steekt en werkt.

De brochure UNESCO wat ze is en wat ze doet is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en is gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be

Klik [hier] om de brochure UNESCO wat ze is en wat ze doet te downloaden.

]]>
Wereldwaterdag 2007: omgaan met waterschaarstehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/3/22/wereldwaterdag-2007-omgaan-met-waterschaarsteThu, 22 Mar 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/3/22/wereldwaterdag-2007-omgaan-met-waterschaarsteDe verschillende aspecten van waterschaarste worden onder de aandacht gebracht naar aanleiding van Wereldwaterdag. Wereldwaterdag+2007%3a+omgaan+met+waterschaarsteWaterschaarste is dit jaar het thema van Wereldwaterdag. Die term doet ons onmiddellijk denken aan woestijnen en dorre gebieden maar ook in streken waar wel voldoende neerslag en zoetwater is, kunnen mensen te kampen krijgen met waterschaarste doordat bijvoorbeeld slecht beheer of gebrekkige distributie maakt dat huishoudens, landbouwbedrijven of de industrie over onvoldoende water beschikken om aan hun behoeften te voldoen.

Tegen 2025 zullen naar schatting 2,8 miljard mensen leven in een gebied waar onvoldoende water beschikbaar is. Dan hebben we het over streken waar per jaar minder dan 1.700 kubieke meter water per inwoner beschikbaar is. Die hoeveelheid wordt immers beschouwd als het nationale minimum om de waterbehoeften te bevredigen van landbouw, industrie, huishoudens, energievoorziening en het milieu.

Zoals reeds bleek uit het UN World Water Development Report dat vorig jaar verscheen, is in veel landen de dringende kwestie niet zozeer een gebrek aan water maar eerder de toegang tot het beschikbare water. In veel gevallen is er sprake van onvoldoende financiering, gebrekkig beheer en bestuur, oneerlijke distributie, hoge waterprijzen en een tekort aan politieke wil om daadwerkelijk iets te veranderen aan de wijze waarop water gebruikt en gedeeld wordt.

Op deze en andere aspecten van waterschaarste wordt dieper ingegaan op de website van Wereldwaterdag 2007.

Klik hier voor meer informatie over Wereldwaterdag 2007 en het centrale thema waterschaarste.

]]>
Secretariaat VN-waterprogramma verhuist naar Italiëhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/2/8/secretariaat-vn-waterprogramma-verhuist-naar-italiëThu, 08 Feb 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/2/8/secretariaat-vn-waterprogramma-verhuist-naar-italiëItalië wordt de nieuwe uitvalsbasis van het door de UNESCO gerunde secretariaat van World Water Assessment Programme dat instaat voor het opstellen van het Wereldwaterrapport. Secretariaat+VN-waterprogramma+verhuist+naar+Itali%26%23235%3bOp 5 februari 2007 ondertekenden de directeur-generaal van de UNESCO, Koïchiro Matsuura, en de Italiaanse minister voor Leefmilieu, Alfonso Pecoraro Scanio, een overeenkomst die stipuleert dat Italië een bedrag van 7,5 miljoen euro ter beschikking stelt om de derde fase van het VN World Water Assessment Programme (WWAP) te implementeren en het secretariaat van het programma te vestigen in Perugia.

De overeenkomst, die goed is voor een jaarlijkse dotatie van 2,5 miljoen gedurende drie jaar, zal gevolgd worden door andere dergelijke afspraken, onder meer met de regionale regering van Umbrië die reeds toezegde om nieuwe kantoren ter beschikking te stellen van het WWAP. Binnen enkele maanden zal het nieuwe secretariaat volledig operationeel zijn en kan het zich toeleggen op de voorbereiding van het derde World Water Development Report dat zal worden voorgesteld tijdens het vijfde Wereld Water Forum dat in maart 2009 plaatsvindt in Istandbul (Turkije).

Het World Water Development Report wordt om de drie jaar gepubliceerd en biedt het meest veelomvattende overzicht van de staat van 's werelds beschikbare waterhulpbronnen. 24 VN-agentschappen die actief zijn rond water, werken er samen aan en betrekken er eveneens andere belangrijke actoren inzake waterbeheer bij. Het wordt uitgegeven onder de noemer van het World Water Assessment Programme waarvan de UNESCO het secretariaat voert. Het programma helpt de VN om de inspanningen voor een beter waterbeheer te bundelen en te stroomlijnen.

Klik hier voor meer informatie over het World Water Assessment Programme dat door de UNESCO in goede banen geleid wordt.

]]>
UNESCO info 2006http://www.unesco-vlaanderen.be/2006/12/21/unesco-info-2006Thu, 21 Dec 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/12/21/unesco-info-2006Download de vier nummers van jaargang 2006.

UNESCO info 60

Conventie Immaterieel Erfgoed binnenkort van kracht: De Conventie voor de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed treedt in werking op 20 april 2006. Vraag is of België iets in de pap te brokken zal hebben bij het maken van de afspraken over de implementering van de conventie.

Kijken mag, aankomen ook: Een roedel jonge wolven bewerkte de conventie immaterieel erfgoed tot een speelse expositie voor iedereen die jong van geest is.

Op goede weg: De bescherming van de vallei rond Kathmandu zat lang in een sukkelstraatje. Met de hulp van het Unesco-kantoor in de Nepalese hoofdstad is een koerswijziging ingezet en lijkt men eindelijk op goede weg.

China rukt op: Een mondiaal Unesco-rapport geeft een stand van zaken van de wetenschappelijke sector en getuigt van het toenemende belang van China.

Functionele alfabetisering van vrouwen: Een alfabetiseringsprogramma van de UNESCO geeft vrouwen op het Chinese platteland het zelfvertrouwen en de vaardigheden die ze nodig hebben om uit te groeien tot gemeenschapsleiders.

Nieuwe waterfilter kan miljoenen levens redden: Het UNESCO-IHE Instituut voor Watereducatie ontwikkelde een nieuwe filter die water zuivert van arsenicum. De nieuwe technologie kan miljoenen mensenlevens redden maar om de filter in massa te kunnen produceren, zijn geldschieters nodig.

Armoede overwinnen: Aangepaste wetenschappelijke en technische opleidingen openen nieuwe deuren voor meisjes op het Kameroense platteland.

Nieuwe start voor kindsoldaten: De UNESCO financiert een proefproject om voormalige Liberiaanse kindsoldaten terug in de samenleving te integreren.

Mobiliteit voor iedereen: Grenzen zijn niet van toepassing op de mensenrechten en migratie is een van de grote uitdagingen van onze tijd. De Sector voor Sociale en Menswetenschappen van de UNESCO onderzoekt de ethische, economische en sociale gevolgen van het openen van de grenzen.

Bouwen aan een wereld van leren voor iedereen: De adjunct-directeurgeneraal van de UNESCO voor Onderwijs doet een opmerkelijke oproep voor meer inspanningen en samenwerking in het streven naar Onderwijs voor Allen tegen 2015.

Download UNESCO info 60

UNESCO info 61

Maritiem wereldcentrum draait op volle toeren: Het in Oostende gevestigde maritiem centrum van de UNESCO dat de wereld leert omgaan met oceanografische data, heeft een succesvol eerste werkjaar achter de rug en zet een ambitieuze koers naar de toekomst.

Vlaamse steun voor internationale waterprojecten: Via het Vlaams UNESCO Trustfonds voor Wetenschappen geeft Vlaanderen extra steun voor internationale projecten voor geïntegreerd waterbeheer.

Watercrisis is een kwestie van bestuur: Het tweede Wereldwaterrapport zegt dat een aantal belangrijke waterproblemen te wijten zijn aan een gebrek aan goed bestuur.

Verwoestijning is een groeiend probleem: Een specialist inzake verwoestijning die regelmatig samenwerkt met de UNESCO, geeft in dit woestijnjaar tekst en uitleg bij het verschijnsel woestijnvorming.

Vlaanderen opent de schoolpoorten: Een groep onderwijsspecialisten die een intensieve opleiding volgen aan het Internationaal Instituut voor Onderwijsplanning bracht een studiebezoek aan Vlaanderen om ons onderwijssysteem door te lichten.

Lerarentekort hypothekeert Onderwijs voor Allen
Onder leiding van de UNESCO mikt de internationale gemeenschap op basiseducatie voor iedereen tegen 2015, een objectief dat niet gehaald kan worden zonder fors te investeren in meer leerkrachten.

Hier preekt men niet: Een jong projecthuis voor actueel erfgoed trekt door Vlaanderen met een speelse expositie en boeiende workshops om kinderen en jongeren te sensibiliseren voor immaterieel cultureel erfgoed en culturele diversiteit.

Download UNESCO info 61

UNESCO info 62

Werelderfgoedlijst groeit verder aan: Het Werelderfgoedcomité erkende 18 nieuwe werelderfgoedsites en wil dat er werk gemaakt wordt van het verminderen van de schadelijke gevolgen van klimaatverandering waaronder werelderfgoedsites te lijden hebben.

Educatie voor een betere toekomst: De UNESCO neemt het voortouw in het VN Decennium voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.

Dorst lessen dankzij de zon: Twee wetenschappers die actief zijn in een Unesco-project voor het duurzaam beheer van halfwoestijnen vertellen het relaas van hoe ze de bedoeïenen van het Omayed biosfeerreservaat in Egypte aan drinkwater hielpen.

Weg met de schoolboeken: In India leren mensen lezen en schrijven, en veel meer, met behulp van nieuwe informatietechnologie.

Achtergestelde jongeren leren zich uit de slag trekken: Een in de lokale gemeenschap verankerd project in Barbados biedt jongeren een opleiding en een kans om zich persoonlijk en economisch te ontwikkelen.

Steden tegen racisme: De UNESCO bouwt aan een internationaal netwerk van steden die door onderlinge uitwisseling en samenwerking de strijd tegen racisme en discriminatie opvoeren.

Internet op wielen: Een aangepaste uit de kluiten gewassen brommer op drie wielen brengt radio en internet naar afgelegen dorpen in het binnenland van Sri Lanka

De mens van morgen: Een vierdaags festival brengt wetenschappers, normgevers en kunstenaars samen om van gedachten te wisselen met elkaar en het publiek over de invloed die wetenschappelijke en technologische ontwikkeling zullen hebben op de mens en maatschappij van de toekomst.

Conventie immaterieel erfgoed van start: Erfgoedspecialist Marc Jacobs vertelt een boeiend verhaal van achter de schermen van de eerste Algemene Vergadering van lidstaten van de Unesco-conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed. Over erfgoed werd weinig gesproken, zo blijkt: eerst moesten de leden van het Intergouvernementeel comité voor de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed verkozen worden.

Download UNESCO info 62

UNESCO info 63

Opwarming klimaat bedreigt uniek archeologisch erfgoed: Mede dankzij een speling van de natuur is de ondergrond van het Siberische Altajgebergte een ware archeologische schatkamer. Maar de opwarming van het klimaat zou de meer dan twintig eeuwen lang bewaarde schatten in een mum van tijd kunnen doen verdwijnen. De Universiteit Gent onderzoekt samen met de UNESCO hoe de schade kan beperkt worden.

Onvoldoende zorg voor zeer jonge kinderen: De internationale gemeenschap spant zich in om tegen 2015 alle kinderen op de schoolbanken te krijgen maar ziet daarbij kleuters over het hoofd.

Een balletje slaan voor gelijkheid: De UNESCO gaat samenwerken met de spelersorganisatie van het vrouwentennis om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen.

Scoren voor straatkinderen: De UNESCO mobiliseert sportlui en werft fondsen om straatkinderen te helpen om te reïntegreren in de samenleving.

De strijd tegen extreme armoede: De strijd tegen armoede moet op vele fronten gevoerd worden. De UNESCO levert in haar verschillende actiedomeinen een bijdrage tot de verwezenlijking van de eerste Millenniumdoelstelling. Een overzicht.

Van schuitje tot speedboot: Het Intergouvernementeel Comité van de Unesco-conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed is gelanceerd.

Solidariteit voor duurzame ontwikkeling: Een feestelijk colloquium in Gent stond stil bij 60 jaar UNESCO en hing een multidisciplinair beeld op van de Organisatie die mensen en culturen nader tot elkaar wil brengen om samen aan een betere toekomst voor iedereen te werken.

Klimaat voor verandering: De voorbije Uitvoerende Raad van de UNESCO boog zich over de toekomst en de rol van de Organisatie. Voorzichtig optimisme is geoorloofd: er lijkt bereidheid tot verandering te zijn.

Download UNESCO info 63


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Wereldwaterdag 2006: Water en cultuurhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/3/20/wereldwaterdag-2006-water-en-cultuurMon, 20 Mar 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/3/20/wereldwaterdag-2006-water-en-cultuurDit jaar staat Wereldwaterdag onder leiding van de UNESCO in het teken van de relatie tussen water en cultuur. Wereldwaterdag+2006%3a+Water+en+cultuurElk jaar wordt een ander VN-agentschap geselecteerd om de activiteiten rond Wereldwaterdag (22 maart) in goede banen te leiden en wordt er een thema gekozen om de vele facetten van zoetwaterhulpbronnen te reflecteren. Dit jaar staat de UNESCO aan het roer en vaart Wereldwaterdag onder de vlag water en cultuur.

We bouwen onze steden in de nabijheid van water, we wassen ons met water, we spelen in het water, we werken met water. Een groot deel van de goederen die onze economieën draaiende houden worden getransporteerd over water en er is water nodig om ze te kunnen produceren. Kortom, water is alomtegenwoordig in ons dagelijks leven. En toch (of misschien net daardoor) besteden we er onvoldoende aandacht aan.

Water en cultuur, het thema van Wereldwaterdag 2006, wijst erop dat er evenveel manieren zijn om water te beschouwen, te gebruiken en te vieren als er verschillende culturele tradities bestaan in de wereld. Water staat bijvoorbeeld centraal in veel religies en wordt gebruikt tijdens diverse rituelen en ceremonies. Water inspireerde kunstwerken in verschillende disciplines: muziek, schilderijen, literatuur, films, enz... En water is een essentiële factor in veel wetenschappelijke verwezenlijkingen. Overal ter wereld beschouwd men water op een andere manier maar nergens wordt de waarde ervan ontkend. Culturele tradities, inheemse gebruiken en maatschappelijke waarden bepalen hoe we water beschouwen en beheren.

Door aandacht te besteden aan de manier waarop we met water omgaan en hoe we er tegenaan kijken, sluit de UNESCO aan bij haar inspanningen om het belang van culturele diversiteit te propageren. De UNESCO wil de specificiteit van alle culturen behouden en respecteren en ze dichter tot elkaar brengen.

Klik hier voor meer informatie over Wereldwaterdag 2006.

]]>