UNESCO Platform Vlaanderen, thema "vredescultuur"http://unesco-vlaanderen.be2015-12-11T11:01:52Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "vredescultuur"http://unesco-vlaanderen.benlUnesco-topvrouw blij met historische resolutie over jongerenhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/11/unesco-topvrouw-blij-met-historische-resolutie-over-jongerenFri, 11 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/11/unesco-topvrouw-blij-met-historische-resolutie-over-jongerenDe VN-Veiligheidsraad neemt een resolutie aan over de bijdrage van jongeren aan vrede en veiligheid.

Unesco-topvrouw blij met historische resolutie over jongerenIrina Bokova, directeur-generaal van Unesco, reageerde op 10 december 2015 verheugd op het nieuws dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie heeft aangenomen over jongeren, vrede en veiligheid. Jordanië nam het initiatief voor Resolutie 2250 die de essentiële rol onderstreept van jonge vrouwen en mannen in het opbouwen van vrede en het tegengaan van de opkomst van gewelddadig extremisme.

"Ik juich de visie van Jordanië toe die ertoe heeft geleid dat de VN-Veiligheidsraad zich concentreert op de essentiële rol van jongeren in vredesopbouw," zei Bokova. "Dit is van vitaal belang voor inclusieve en duurzame ontwikkeling overal."

De resolutie komt er op een moment dat ongeveer 600 miljoen jonge vrouwen en mannen bijzonder kwetsbaar zijn. Ze leven in slechte omstandigheden, met inbegrip van conflictsituaties, zonder toegang tot goed onderwijs, maatschappelijk engagement of waardige werkgelegenheid.

"Dit is een mensenrechtencrisis, een ramp voor ontwikkeling en een gevaar voor de veiligheid," zei de directeur-generaal. "Daarom zet Unesco zich in om door middel van onderwijs gewelddadig extremisme te voorkomen en om jonge vrouwen en mannen te leren hoe ze online radicalisering kunnen tegengaan. We moeten onze inspanningen opvoeren om ervoor te zorgen dat jongeren hun rol kunnen opnemen in het opbouwen van vrede."


]]>
Unesco in een oogopslaghttp://unesco-vlaanderen.be/2015/2/4/unesco-in-een-oogopslagWed, 04 Feb 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/2/4/unesco-in-een-oogopslagGratis poster toont de voornaamste domeinen waarop Unesco aan vrede en duurzame ontwikkeling werkt.

poster Unesco

Bestel je exemplaar van de poster (59x84 cm) bij info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO info 91http://unesco-vlaanderen.be/2014/3/20/unesco-info-91Thu, 20 Mar 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/3/20/unesco-info-91O.a. aandacht voor de resultaten van het Jongerenforum en de Algemene Conferentie van Unesco, steun voor stages bij internationale organisaties en het samenspel tussen Vlaanderen, Unesco en de EU...

UNESCO info 91

Terugblikken om vooruit te gaan: Unesco slaagde erin om haar rol te blijven vervullen in moeilijke omstandigheden. De Organisatie put er moed uit en kijkt met vertrouwen naar 2014.

Spreekbuis voor de jeugd: Het achtste Jongerenforum van Unesco debateerde over sociale inclusie en stelde een Jeugdstrategie op.

Vlaanderen stuurt zijn zonen en dochters uit: De Vlaamse overheid voorziet financiële steun voor jonge mensen die een stage willen lopen bij een internationale organisatie zoals Unesco.

Werken aan een wereld van mensenrechten en waardigheid: Irina Bokova, de topvrouw van Unesco, deelt haar visie op de prioriteiten van de Organisatie.

De negen doelstellingen van Unesco: De lidstaten van Unesco hebben de krijtlijnen uitgetekend waarbinnen de Organisatie de komende jaren haar mandaat gaat uitvoeren. De nieuwe strategie is erop gericht om de invloed en de slagkracht van Unesco te vergroten.

Het multilaterale samenspel tussen Unesco, de EU en Vlaanderen: Unesco en de Europese Unie slaan steeds vaker de handen in elkaar om gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren. Vlaanderen is daarbij een verbindende factor.

Meer vrouwen op en achter de schermen: Unesco start met een wereldwijd netwerk om te ijveren om vrouwen meer aan bod te laten komen in de media.


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Internationaal vredessymposium in Brusselhttp://unesco-vlaanderen.be/2013/10/28/internationaal-vredessymposium-in-brusselMon, 28 Oct 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/10/28/internationaal-vredessymposium-in-brusselWelke bijdrage kan de wetenschap leveren als een katalysator voor de vrede?

Op maandag 4 november 2013 organiseert de Vlaamse overheid een internationaal vredessymposium in Brussel. Het symposium wil Nobelprijswinnaars voor de Vrede samenbrengen met beleidsmakers, wetenschappers en specialisten uit de praktijk. Het symposium stelt zich tot doel om de bijdrage van de wetenschap als een katalysator voor de vrede op de internationale agenda vast te pinnen en om beleidsaanbevelingen te formuleren voor intergouvernementele organisaties en instellingen. Tegelijkertijd is het symposium een uitgelezen kans om de banden tussen beleidsvorming, wetenschap en praktijk aan te halen. Daarnaast komt ook de maatschappelijke valorisatie van de wetenschap aan bod.

Internationaal vredessymposium in Brussel

Thematisch zal de aandacht gaan naar de bijdragen van de wetenschap aan traumabehandeling en transformatie. 'Trauma' verwijst in deze context naar conflict- en rampengerelateerde psychologische trauma's en post-traumatische stoornissen. De wetenschappelijke literatuur leert dat een snelle en doelgerichte traumabehandeling van slachtoffers van conflicten noodzakelijk is om te vermijden dat de geleden psychologische schade onomkeerbaar is.

'Transformatie' is de overkoepelende benaming voor multidisciplinaire interventies die bijdragen tot de structurele wederopbouw of heroriëntering van samenlevingen die door periodes van een intens conflict zijn gegaan. Concreet gaat het over de directe inzet van onder meer onze economisch, juridisch, administratief en maatschappelijk kapitaal voor de grondige heroriëntering van deze samenlevingen.


]]>
Seminarie over de link tussen wetenschappelijke expertise en vredesopbouwhttp://unesco-vlaanderen.be/2013/7/2/seminarie-over-de-link-tussen-wetenschappelijke-expertise-en-vredesopbouwTue, 02 Jul 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/7/2/seminarie-over-de-link-tussen-wetenschappelijke-expertise-en-vredesopbouwHoe kan wetenschappelijke expertise bijdragen aan traumabehandeling en aan vredesopbouw tijdens en na een situatie van oorlog, conflict of catastrofe?

Seminarie over de link tussen wetenschappelijke expertise en vredesopbouwOp initiatief van het Departement internationaal Vlaanderen en in samenwerking met de Vlaamse UNESCO Commissie (VUC), het Vlaams Vredesinstituut, de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en VLIRUOS vindt donderdag 4 juli 2013 in het Vlaams Parlement in Brussel het seminarie "Tussen trauma en Transformatie: noden (h)erkennen" plaats. Sprekers uit internationale conflictgebieden en Vlaamse experts tonen aan op welke manier wetenschappelijke expertise kan bijdragen aan traumabehandeling en aan vredesopbouw tijdens en na een situatie van oorlog, conflict of catastrofe.

De impact van trauma's - veroorzaakt door oorlog, gewapende conflicten, natuurrampen en andere catastrofen - op individuen en gemeenschappen is zeer groot. De manier waarop wetenschappelijke expertise kan bijdragen aan traumabehandeling en aan vredesopbouw, is het thema van het seminarie. Drie aspecten hiervan komen aan bod: het bestuur en beleid van gemeenschappen of staten, psychosociale en educatieve interventie en medische zorg en gezondheidszorg. Sprekers uit Israël, Noord-Ierland en DR Congo schetsen de noden op het vlak van traumabehandeling en vredesopbouw van hun respectievelijke gemeenschappen. Vervolgens illustreert een Vlaamse expert hoe wetenschappelijk onderzoek daarop een antwoord kan geven.

Minister-president Kris Peeters opent donderdag het seminarie. De Vlaamse Regering wil immers de Vlaamse wetenschappelijke expertise in kaart brengen om op termijn een netwerk te creëren dat snel en flexibel inzetbaar is bij internationale conflicten en rampen. Het seminarie is een eerste stap in dit proces.


Het werkprogramma van de Vlaamse UNESCO Commissie

]]>
Een nieuwe aanpak bij UNESCOhttp://unesco-vlaanderen.be/2012/9/14/een-nieuwe-aanpak-bij-unescoFri, 14 Sep 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/9/14/een-nieuwe-aanpak-bij-unescoNieuwe strategie moet de werking van UNESCO beter doen inspelen op hedendaagse uitdagingen.

Een nieuwe aanpak bij UNESCODe richting die UNESCO de komende jaren zal uitgaan, begint vorm te krijgen. Irina Bokova,  directeur-generaal van de Organisatie, heeft haar eerste voorstellen voor de volgende middellange termijnstrategie (2014-2021), en het volgende algemene programma en begroting (2014-17) bekend gemaakt. Ze zullen in oktober worden toegelicht aan de Uitvoerende Raad en besproken door de lidstaten, vooraleer er een definitieve beslissing valt op de Algemene Conferentie volgend jaar.

De voorstellen zijn gebaseerd op een bevraging en opmerkingen van lidstaten, op de resultaten van regionale overlegrondes en op adviezen van een onafhankelijke externe evaluatie. Al deze opmerkingen brachten een duidelijke boodschap naar voor wat betreft de noodzaak van UNESCO om zich meer te focussen op die gebieden waar haar impact het grootst is en om de operationele uitvoering van haar ideeën en programma's te versterken.

Er zijn al belangrijke stappen genomen om de Organisatie te herpositioneren. UNESCO kreeg een leidende rol in het ontwikkelen en stimuleren van wereldwijde initiatieven van de VN secretaris-generaal, zoals het Education First-project dat gelanceerd wordt op 26 september 2012, de wetenschappelijke adviesraad voor duurzame ontwikkeling en het Oceans Compact-project, een initiatief van de Verenigde Naties om de samenhang tussen oceaangerelateerde mandaten te versterken.

Het is de eerste keer in tientallen jaren dat er beroep gedaan wordt op UNESCO om zo'n grote verantwoordelijkheid te nemen. UNESCO kreeg ook de taak om een globaal rapport over de creatieve economie op te maken in samenwerking met het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP). Dit alles toont aan dat UNESCO enorm is geïntegreerd in het systeem van de VN en dat haar rol als leidende instantie erkend wordt op vele belangrijke vlakken.

Met de ontwikkeling van een nieuwe strategie bereikt het hervormingsproces van UNESCO een nieuwe fase. Het biedt de mogelijkheid om zowel de functies als het functioneren van de Organisatie tegen het licht te houden. De hervorming is niet enkel een technische kwestie, het is ook een strategische kwestie. Een diepgaande hervorming is enkel mogelijk op basis van een evaluatie van de veranderingen in de wereldgemeenschap en op basis van een duidelijk zicht op hoe er best kan worden tegemoetgekomen aan de behoeften van de lidstaten van de Organisatie. Beide analyses kunnen mee aan bod komen tijdens de bespreking van de voorgestelde nieuwe strategie.

De directeur-generaal stelt voor om UNESCO te heroriënteren op twee hoofddoelstellingen (in plaats van de 5 doelen in de huidige strategie) die beiden bijdragen tot vrede en duurzame ontwikkeling. Aan deze twee hoofddoelstellingen moet worden tegemoet gekomen via zes strategische doelen (nu zijn dat er 14). Om dit alles in de praktijk te brengen, zou de algemene werking van UNESCO moeten worden geconcentreerd rond drie grote actiethema's: onderwijs;  wetenschap, technologie en innovatie;  en cultuur, creativiteit en vrijheid van meningsuiting. Dit alles moet zorgen voor meer samenhang, dankzij de herverdeling van activiteiten en de vermindering van contraproductieve versnippering en verspreiding van middelen.

Om in te spelen op de veranderingen die zich overal ter wereld voltrekken, stelt de directeur-generaal onder meer ook voor om de manier waarop UNESCO tussenkomt in landen die een veranderingsproces doormaken of die onstabiel zijn, te herbekijken. Een groeiend aantal landen maakt een transformatie door, waaronder deze waar sprake is van democratisering. De situatie in die landen kan niet worden aangepakt met de traditionele instrumenten die zijn ontwikkeld voor hulp aan landen die herstellen van een conflict of een ramp. Er is nood aan een meer samenhangende en lange-termijn aanpak.

In een nieuwe globale context van instabiliteit en onzekerheid, moet UNESCO haar belang  aantonen door samenlevingen te helpen om het onverwachte te begrijpen, er op te anticiperen en zich aan te passen via onderwijs, wetenschap en cultuur. De middellange termijnstrategie wil de rol van UNESCO belichten en een sterkere Organisatie uitbouwen die is ontworpen om te beantwoorden aan de behoeften van de 21e eeuw.

]]>
Pleidooi voor liefde en vergiffenishttp://unesco-vlaanderen.be/2012/6/8/pleidooi-voor-liefde-en-vergiffenisFri, 08 Jun 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/6/8/pleidooi-voor-liefde-en-vergiffenis40 jaar na het gruwelijke beeld van het vluchtende verbrande Vietnamese meisje, roept UNESCO Goodwill Ambassadrice Kim Phuc op tot liefde en vergiffenis.

Pleidooi voor liefde en vergiffenis

Op 8 juni 1972 begon een leven van chronische pijn en medicijnen voor Kim Phuc. Een aanval met napalm op haar dorp in Vietnam veranderde het toen 9 jarige meisje in een menselijke toorts. Het chemische wapen veraste haar kleren en brandde verder op en onder haar huid. Naakt en wegvluchtend van het vuur, samen met haar broers en zussen, zou ze overal ter wereld bekend worden als "dat meisje" in de met een Pullitzer Prize bekroonde foto die uitgroeide tot het symbool bij uitstek voor de onmenselijkheid van oorlog.

40 jaar later stuurt Kim Phuc een nieuw beeld te wereld in. Haar negenjarige zelf loopt naakt over haar met littekens bezaaide volwassen rug. Ze zal het verleden nooit vergeten maar het ligt achter haar. Ze omhelst de toekomst, vertegenwoordigd door haar zoontje in haar armen in wiens oor ze een boodschap van liefde fluistert. "Vergiffenis is sterker dan haat," beklemtoont ze. "En liefde is sterker dan om het even welk oorlogswapen."

Kim Phuc stelt haar leven vastberaden in het teken van het geven van liefde, zonder te verwachten dat ze liefde terugkrijgt. Haar motto geeft haar de kracht om zich onvermoeibaar te blijven inzetten voor vrede en verzoening met haar Kim Foundation International. De organisatie helpt jonge oorlogsslachtoffers door de kinderen medische en psychologische steun te geven zodat ze hun traumatische ervaringen kunnen overwinnen. Met haar stichting financiert ze scholen en hospitalen over de hele wereld, zoals in Afghanistan, Kenia, Oeganda, Oost-Timor, Roemenië en Tadzjikistan.

UNESCO had een exclusief gesprek met Kim Phuc naar aanleiding van de veertigste verjaardag van het iconische beeld.

Wat betekent de veertigste verjaardag van deze foto voor u persoonlijk?
De veertigste verjaardag betekent zoveel voor me. Ik ben dankbaar dat ik nog leef en dat ik kon leren uit de tragedie. 40 jaar later voel ik me beter maar niet bitter, en de tragedie die ik meemaakte hielp me om de betekenis van het leven te ontdekken. Ik dank god voor de goede afloop. Ik kreeg de kans om verder te leven en daarom vier ik het leven en eer ik de mensen in mijn leven: de fotograaf die de foto maakte, de journalisten die mijn verhaal wereldwijd verspreidden, mijn vader en moeder, mijn echtgenoot en mijn vrienden. Ik ben zo blij dat ik leef en het hoogtepunt is dat ik UNESCO Goodwill Ambassadrice ben en dat ik andere mensen kan helpen met de Kim Foundation. Elk moment is een zegen.

Welke foto betekent meer voor u persoonlijk: het beeld dat u beroemd maakte of het beeld met uw pasgeboren zoontje?
Allebei. De eerste foto symboliseert de gruwel van oorlog en vervult me met gevoelens van angst en afgrijzen. Het is een lelijke foto. De tweede foto symboliseert liefde, het leven en de toekomst. Ondanks dat ik gruwelijke dingen meemaakte, beëindigde de gruwel van de oorlog mijn leven niet. Beide foto's hebben een bijzondere betekenis voor mij. Ik hou van beide, omwille van verschillende redenen en op verschillende manieren. De eerste is een geschenk voor vrede, de tweede vertelt mensen dat ik de moed niet opgaf tijdens deze tragedie. Het maakte een beter mens van me.

Wat hoopt u dat mensen zullen onthouden van deze veertigste verjaardag?
Ik zou willen dat ze niet vergeten dat oorlog gruwelijk is en dat empathie de voornaamste kwaliteit is. Als moeder zou ik nooit willen dat mijn kinderen lijden zoals ik heb geleden. Kinderen zouden nooit mogen lijden zoals dat meisje op de foto. Ik zou ook willen dat ze hun best doen om oorlog te vermijden en om een vreedzaam bestaan te leiden met vrienden, familie en in hun gemeenschap. Ze moeten twee keer nadenken vooraleer een oorlog te beginnen, ze moeten leren onderhandelen en verzoenen.

Nu uw foto weer volop in de belangstelling staat, wat zou u mensen aanraden om van de wereld een betere plek te maken?
Ik zou hen aanraden om lessen te trekken uit het verleden, om te blijven leren en om het beter te doen in de toekomst. Ze moeten zich inzetten voor het verdedigen en bevorderen van onderwijs als ze deze wereld willen verbeteren. Ik wil er ook op aandringen dat mensen elkaar vergiffenis schenken, dat ze leven met hoop en liefde en niet vergeten dat niemand volmaakt is. Om zich niet te laten verlammen door tragedies maar om manieren te vinden om elkaar te helpen.

]]>
Internationale opstelwedstrijd voor jongerenhttp://unesco-vlaanderen.be/2012/2/16/internationale-opstelwedstrijd-voor-jongerenThu, 16 Feb 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/2/16/internationale-opstelwedstrijd-voor-jongerenWelke toekomst wil jij? Schrijf het op en win een trip naar Japan.

Internationale opstelwedstrijd voor jongerenJongeren zijn van essentieel belang om de toekomst vorm te geven en daarom moeten ze zich ten volle kunnen ontplooien. UNESCO wil jongeren daarbij helpen door hen een stem te geven, te beantwoorden aan hun verwachtingen en ideeën en door hen te assisteren om vaardigheden aan te leren waar ze een leven lang nut van ondervinden.

Vanuit deze doelstelling organiseert UNESCO, in samenwerking met de Goi Peace Foundation uit Japan, jaarlijks een internationale opstelwedstrijd voor jongeren waarbij ze hun ideeën kunnen delen over hoe we concepten zoals vredescultuur en duurzame ontwikkeling in de praktijk kunnen brengen. De wedstrijd wil de samenleving inspireren om te leren van jongeren en na te denken over hoe elk van ons een verschil kan maken in de wereld.

Het thema van dit jaar is Creating the Future We Want. De toekomst begint immers bij onze visie. De wedstrijd polst naar welke toekomst jongeren willen creëren voor zichzelf en de wereld. En naar hoe ze denken deze dromen en ideeën om te zetten in realiteit.

De wedstrijd staat open voor iedereen tot en met 25 jaar. Inzendingen moeten 800 woorden of minder tellen en geschreven zijn in het Engels, Frans, Spaans of Duits. De deadline is 30 juni 2012. Er zijn geldprijzen te winnen en diegene die de hoofdprijs wegkaapt, mag zijn prijs op kosten van de organisatoren gaan ophalen in Japan.


Lees de oproep en de richtlijnen voor de wedstrijd

]]>
UNESCO info 83http://unesco-vlaanderen.be/2012/2/8/unesco-info-83Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/2/8/unesco-info-83O.a. aandacht voor de Algemene Conferentie van UNESCO, Wereldradiodag, het duurzaam beheer van oceanen en kustgebieden en deel drie van onze reeks over UNESCO in Vlaanderen…

UNESCO info 83In UNESCO info 83 lees je onder meer:

Ook UNESCO heeft nu haar Palestijnse kwestie: Op het eindejaarsmenu van UNESCO staan gebakken peren. Nadat de lidstaten van de Organisatie stemden voor de toetreding van Palestina, zetten de Verenigde Staten de financiering van UNESCO stop waardoor er een gat van ruim 20 procent ontstond in de begroting.

Inzetten op vredescultuur en duurzame ontwikkeling: Tijdens het eerste Leidersforum over de toekomstige invulling van het mandaat van UNESCO, dient Vlaanderen zich aan als een trouwe partner voor het uitdragen van een vredesboodschap en het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Helemaal ga ga voor radio: De Algemene Conferentie van UNESCO keurde een voorstel goed om voortaan jaarlijks een Wereldradiodag te vieren om het potentieel en de vele toepassingen van het medium onder de aandacht te brengen.

Bijdragen tot het duurzaam beheer van oceanen en kustgebieden: Het UNESCO/IOC Project Office for IODE in Oostende trekt de kaart van het afstandsonderwijs om wereldwijd de expertise over het beheer van oceanografische data en informatie te vergroten.

Hoe jongeren verandering sturen: Ruim 200 jongeren wisselden ideeën uit over hoe ze de wereld kunnen beïnvloeden en hoe UNESCO hen daarbij kan ondersteunen.

UNESCO@vlaanderen: immaterieel & roerend erfgoed

Het borgen van immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen: Sinds ons land in 2006 toetrad tot de UNESCO-Conventie voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed, werkt Vlaanderen een beleid uit dat de geest van het verdrag weerspiegelt.

Rijkgeschakeerde waaier van immaterieel cultureel erfgoed: Een korte voorstelling van de elementen die voor ons land zijn uitgestald in de wereldetalage van het immaterieel cultureel erfgoed.

Ludodiversiteit in Vlaanderen en elders: De wijze waarop Vlaanderen de voorwaarden schept om volkssporten te laten gedijen, is door UNESCO erkend als een project dat wereldwijd inspiratie kan bieden voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed.

Documentair erfgoed in Vlaanderen: Vlaanderen beschikt over twee internationaal gerenommeerde archieven die een uniek inzicht bieden in de ontwikkeling van de internationale handelsbetrekkingen en de geschiedenis van de boekdrukkunst.

Download UNESCO info 83


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Sarah Brightman UNESCO Artiest voor Vredehttp://unesco-vlaanderen.be/2012/2/7/sarah-brightman-unesco-artiest-voor-vredeTue, 07 Feb 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/2/7/sarah-brightman-unesco-artiest-voor-vredeZangeres en musicalster zal zich inzetten om het gedachtegoed van UNESCO uit te dragen.

Sarah Brightman UNESCO Artiest voor VredeSarah Brightman, een Engelse zangeres die vooral bekend is als musicalster maar ook succes oogstte met het zingen van opera-aria's en het uitbrengen van popmuziek, vervoegt de rangen van de UNESCO Artiesten voor Vrede.

Volgens de officiële aankondiging van UNESCO krijgt Brightman deze titel "als erkenning voor haar inzet voor humanitaire en goede doelen en voor haar bijdrage, doorheen haar artistieke loopbaan, voor de promotie van culturele dialoog en de uitwisseling tussen culturen."

Sarah Brightman schitterde in musicals zoals Cats en Phantom of the Opera en begon haar carrière als danseres. Vervolgens groeide ze uit tot een succesvolle popzangeres en vertolkster van klassieke muziek. Op albums als Timeless, Eden, La Luna en Harem combineert ze verschillende muzikale genres en tradities. Ze sleepte meer dan 180 gouden en platina platen in de wacht in meer dan 40 landen en verkocht wereldwijd ruim 30 miljoen cd's en dvd's.

UNESCO Artiesten voor de Vrede zijn beroemdheden die hun invloed, charisma en prestige aanwenden om het gedachtegoed en de programma's van UNESCO onder de aandacht te brengen.


]]>
Eerste centrum voor vrouwelijke kunstenaars met steun van de VNhttp://unesco-vlaanderen.be/2011/12/22/eerste-centrum-voor-vrouwelijke-kunstenaars-met-steun-van-de-vnThu, 22 Dec 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/12/22/eerste-centrum-voor-vrouwelijke-kunstenaars-met-steun-van-de-vnOntwerp het logo voor een internationaal centrum dat vrouwelijke kunstenaars zal ondersteunen.

Eerste centrum voor vrouwelijke kunstenaars met steun van de VNDe stichting van het International Center for Women Artists (ICWA) doet een oproep aan grafische ontwerpers van over de hele wereld om een logo voor het centrum te ontwerpen. Een jury selecteert de winnaar die een som van 2.000 dollar ontvangt. De ontwerpers van de twee beste logo's die het net niet haalden, krijgen elk een bedrag van 500 dollar.

Het International Center for Women Artists zal werken onder auspiciën van UNESCO en opent de deuren in 2013 in Amman (Jordanië). Het zal bestaan uit een museum en een educatief project waarin de creaties en verwezenlijkingen van vrouwelijke kunstenaars centraal staan.

Bedoeling is dat het centrum een vredesboodschap uitdraagt die vertrekt vanuit de kunst. Het wil een forum zijn voor interculturele dialoog, educatie en uitwisseling om vrouwen te eren en te bevrijden en om artistieke en culturele tradities te bewaren.

Naast een permanente collectie in Jordanië, zal het centrum ook rondreizende tentoonstellingen verzorgen en online actief zijn. Langs het internet zal het een brede waaier van opleidingen aanbieden, een virtueel bezoek van het centrum inrichten, conferenties met kunstenaars organiseren en een database en verkoopruimte aanbieden voor het werk van vrouwelijke kunstenaars.


Meer over het International Center for Women Artists en de wedstrijd om het logo te ontwerpen

]]>
UNESCO info 82http://unesco-vlaanderen.be/2011/11/16/unesco-info-82Wed, 16 Nov 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/11/16/unesco-info-82O.a. aandacht voor de onzichtbare additieven in ons (drink)water, de situatie van het secundair onderwijs in Afrika en de toekomst van het gedrukte boek…

UNESCO info 82

In UNESCO info 82 lees je onder meer:

De onzichtbare additieven in ons water: Chemische stoffen waarover niemand zich eerder zorgen maakte, komen steeds vaker voor in het milieu en het (drink)water. Deze vaststelling verdient meer aandacht omdat er mogelijks gevaar bestaat voor mens en natuur. UNESCO zet het probleem op de agenda.

Twee op drie kinderen in Afrika kunnen niet naar de middelbare school: Er zijn onvoldoende plaatsen op de schoolbanken in het secundair onderwijs. Meisjes zijn hiervan het grootste slachtoffer maar overal zijn er aanzienlijke investeringen nodig om jonge mensen de kans te geven om aan armoede te ontsnappen.

Waarom geen vrouw in de wetenschap? Er is geen enkele reden waarom vrouwen niet even goed als mannen kunnen presteren in de wetenschappelijke wereld. UNESCO en L'Oréal startten een internationaal programma om vrouwen te stimuleren om te kiezen voor wetenschappen. Het nationale luik van dit programma kende onlangs drie beurzen toe aan jonge onderzoeksters.

Kindsoldaten een nieuwe toekomst bieden: UNESCO Goodwill Ambassadeur Forest Whitaker spreekt over zijn inzet om kinderen en jongeren die buiten hun wil in een wereld van geweld terechtkwamen, te helpen om hun leven terug op een spoor te krijgen dat uitzicht biedt op een volwaardige toekomst.

Nieuwe kinderboekenreeks voor Afrika: Educatieve reeks kinderboeken snijdt gevoelige thema's aan en bevordert de sociale ontwikkeling van kinderen.

Een bijzondere plaats voor de verbeelding: Sinds het begin van de 21ste eeuw openden talrijke virtuele bibliotheken de deuren op het internet en zit het e-boek duidelijk in de lift. Zullen deze nieuwe media het papier inhalen en achterlaten? De Chileense schrijver Antonio Skármeta meent van niet en denkt dat het 'traditionele' boek de digitale storm zal doorstaan.

Geheugen van de wereld opgefrist: Het register waarmee UNESCO wil zorgen dat ons collectief geheugen niet afbrokkelt is uitgebreid met zeven bijzondere voorbeelden van documentair erfgoed.

Kan poëzie de wereld redden? UNESCO lanceert een programma in het teken van interculturele dialoog gebaseerd op het werk van Tagore, Neruda en Césaire.

Opleidingen journalistiek versterken in Afghanistan: Als onderdeel van haar inspanningen om het onderwijs in Afghanisten tot internationaal niveau op te krikken, helpt UNESCO bij het opstellen van een aangepast curriculum journalistiek -  wat meteen ook de democratie in het land ten goede komt.

Download UNESCO info 82


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Vrede uitdragen en armoede bestrijdenhttp://unesco-vlaanderen.be/2011/11/8/vrede-uitdragen-en-armoede-bestrijdenTue, 08 Nov 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/11/8/vrede-uitdragen-en-armoede-bestrijdenVlaams minister-president Kris Peeters vraagt de lidstaten van UNESCO om de heroriëntering van de Organisatie te steunen.

Vrede uitdragen en armoede bestrijdenBij zijn bezoek aan de Algemene Conferentie van UNESCO op 27 oktober 2011, nam Vlaams minister-president Kris Peeters namens België deel aan het algemeen beleidsdebat*. Hij loofde de inspanningen van de Organisatie voor het laten ingang vinden van een vredescultuur en moedigde haar aan om nauwer samen te werken met haar partners in haar verschillende netwerken.

Herdenking 14-18

Verwijzend naar het mandaat van UNESCO om een vredescultuur te promoten, vroeg Peeters aan UNESCO om zich aan te sluiten bij de internationale herdenking van de Eerste Wereldoorlog van 2014 tot 2018. De herdenkingsactiviteiten zijn een "uitstekende gelegenheid om een boodschap van vrede en tolerantie uit te dragen. We werken aan een Flanders Fields Verklaring die een oproep is voor mensenrechten, respect voor het internationaal recht, ontwapening en multiculturele integratie, gericht op het veiligstellen van een betere toekomst."

Maatschappelijk middenveld

Ons land steunt de inspanningen van UNESCO om haar werking te heroriënteren op de behoeften in het veld en er meer focus in te brengen. Dat kan onder meer door te steunen op de rijkdom van de Organisatie: haar netwerken, haar Nationale UNESCO Commissies, en de vele ngo's die haar activiteiten ondersteunen. "We sporen UNESCO aan om deze netwerken zo goed mogelijk aan te wenden en om te bouwen op hun engagement. Het UNITWIN/UNESCO Leerstoelenprogramma, het Netwerk van Creatieve Steden en het Netwerk van met UNESCO Geassocieerde Scholen (ASPnet) vormen een rechtstreeks verbinding met het maatschappelijk middenveld, scholen en universiteiten. Dit potentieel kan beter benut worden."

Voor België is het belangrijk dat UNESCO werkt voor het gemeenschappelijk goed van de mensheid. "Daarom moet het uitroeien van armoede een van onze topprioriteiten zijn. […] Laten we ons engageren voor het bevorderen van emancipatie, vrije wil en gelijkheid. Laten we niet alleen culturen maar alle mannen en vrouwen dichter bij elkaar brengen. Dat is de eerste stap op de weg naar ontwikkeling. Het is de plicht van de mensheid om te luisteren naar de stemmen die nog steeds niet weerklinken."

Ten slotte sprak Peeters de hoop uit dat ook de andere lidstaten UNESCO zullen steunen in het verder bewandelen van de ingeslagen weg zodat de Organisatie haar visie in de praktijk kan brengen.

(*) Aangezien de actieterreinen van UNESCO voornamelijk gewest- en gemeenschapsbevoegdheden betreffen, bestaat er in België een beurtrolsysteem tussen de Vlaamse en Franstalige ministers voor de vertegenwoordiging van België.


Lees de volledige toespraak van Vlaams minister-president Kris Peeters tot de Algemene Conferentie van UNESCO.

]]>
UNESCO gaat zich meer toeleggen op duurzame ontwikkeling en vredescultuurhttp://unesco-vlaanderen.be/2011/10/25/unesco-gaat-zich-meer-toeleggen-op-duurzame-ontwikkeling-en-vredescultuurTue, 25 Oct 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/10/25/unesco-gaat-zich-meer-toeleggen-op-duurzame-ontwikkeling-en-vredescultuurDe lidstaten van UNESCO buigen zich over het programma van de Organisatie voor de komende twee jaar.

UNESCO gaat zich meer toeleggen op duurzame ontwikkeling en vredescultuurVertegenwoordigers van de 193 lidstaten van UNESCO komen van 25 oktober tot 10 november 2011 samen op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs. Deze Algemene Conferentie maakt het programma en de begroting van UNESCO voor de komende twee jaar op.

Uit het ontwerp van het programma dat de lidstaten bespreken, blijkt dat UNESCO zich in 2012 en 2013 zal focussen op duurzame ontwikkeling en vredescultuur. In haar activiteiten zal de Organisatie de nadruk leggen op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, Afrika, jongeren, Onderwijs voor Allen (Education for All - EFA), de minst ontwikkelde landen, kleine eilandstaten in ontwikkeling en de meest kwetsbare groepen van de samenleving.

De Algemene Conferentie zal eveneens de eerste krijtlijnen uittekenen voor de volgende middellange termijnstrategie van de Organisatie voor de periode 2014-2019.

Het hete hangijzer van deze Algemene Conferentie is het verzoek van Palestina om lid te worden van UNESCO. Eerder deze maand adviseerde de Uitvoerende Raad van UNESCO om Palestina te laten toetreden tot de Organisatie. Vooral de Verenigde Staten zijn sterk gekant tegen een toetreding van Palestina op dit moment en stellen hun verder lidmaatschap van de Organisatie openlijk in vraag.


]]>
UNESCO kent jaarlijkse alfabetiseringsprijzen toehttp://unesco-vlaanderen.be/2011/8/2/unesco-kent-jaarlijkse-alfabetiseringsprijzen-toeTue, 02 Aug 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/8/2/unesco-kent-jaarlijkse-alfabetiseringsprijzen-toeOrganisaties uit Burundi, Congo, Mexico en de VS vallen in de prijzen met projecten rond alfabetisering die inzetten op vrede en gendergelijkheid.

UNESCO kent jaarlijkse alfabetiseringsprijzen toeOp 28 juli 2011 kondigde directeur-generaal Irina Bokova aan wie de begeerde jaarlijkse UNESCO Alfabetiseringsprijzen 2011 in ontvangst mag nemen. Zes laureaten werden door een internationale jury geselecteerd. Aan de hand van het jaarthema Vrede en gendergelijkheid koos de jury voor projecten uit Burundi, de Democratische Republiek Congo, Mexico en de Verenigde Staten. Op 8 september, de Internationale Alfabetiseringsdag, worden de prijzen in het Indiase New Delhi tijdens een officiële ceremonie aan de laureaten overhandigd. Er worden vier prijzen uitgereikt waar een bedrag van $20.000 aan verbonden is. Daarnaast krijgen twee projecten uit de Filipijnen en Pakistan een eervolle vermelding.

UNESCO Koning Sejong Alfabetiseringsprijs

Deze prijs werd in 1989 door de Koreaanse regering in het leven geroepen. De naam verwijst naar de vijftiende-eeuwse Koreaanse koning Sejong de Grote, bekend om zijn initiatieven die de geletterdheid bevorderden.

Een eerste prijs is voor de Burundese Nationale Alfabetiseringsdienst. Het alfabetiseringsprogramma van deze overheidsdienst wordt geprezen omdat het erin slaagt om het leren lezen te verbinden met het dagelijkse leven, vrede en tolerantie. Dankzij dit programma werden tussen 2010 en 2011 meer dan 50.000 certificaten uitgereikt aan 'nieuwe' geletterden.

Het Mexicaanse Nationaal Instituut voor Volwassenenonderwijs valt in de prijzen met het project  Tweetaligheid voor het Leven (Bilingual Literacy for Life Programme). Het uitgangspunt hierbij is het terugdringen van het analfabetisme bij de inheemse bevolking, in het bijzonder vrouwen, en hen politiek mondig te maken. Volgens de jury is dit project een stichtend voorbeeld voor andere multiculturele en meertalige landen omdat het de sociale cohesie bevordert.

UNESCO Confucius Alfabetiseringsprijs

De eerste laureaat, van deze door de Volksrepubliek China ondersteunde prijs, is het in de Verenigde Staten gevestigde Room to Read met een project dat geletterdheid en gendergelijkheid ondersteunt door de promotie van cultureel relevante publicaties in lokale talen. Room to Read is actief in negen landen waaronder Bangladesh, Cambodja, India, Vietnam, Zambia en Zuid-Afrika. Zo publiceerde de organisatie al meer dan 500 titels in 25 verschillende talen waarvan zo'n vijf miljoen exemplaren werden verspreid.

Ook het Congolese Collectif Alpha Ujuvi valt in de prijzen. De jury complimenteert hen met het programma Vreedzame co-existentie tussen de gemeenschappen en goed bestuur in Noord-Kivu. Het collectief gebruikt geletterdheid als middel om conflicten en spanningen tussen individuen en gemeenschappen te vermijden of op te lossen.

Eervolle vermeldingen

Aan elke prijs is ook eervolle vermelding verbonden. De Pakistaanse doctor Allah Bakhsh Malik, secretaris van de regionale overheid in Punjab, ontvangt een eervolle vermelding voor zijn inzet om Punjab tegen 2020 volledig te alfabetiseren. Ook de Stedelijke Coördinatieraad voor Alfabetisering van de Filipijnse stad Tagum krijgt een eervolle vermelding voor een project dat de werkgelegenheid voor achtergestelde bevolkingsgroepen bevordert.


]]>
Wereldbekende jazzartiest Herbie Hancock is UNESCO Goodwill Ambassadeurhttp://unesco-vlaanderen.be/2011/7/27/wereldbekende-jazzartiest-herbie-hancock-is-unesco-goodwill-ambassadeurWed, 27 Jul 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/7/27/wereldbekende-jazzartiest-herbie-hancock-is-unesco-goodwill-ambassadeurAmerikaanse jazzlegende zal zich inzetten om het wederzijds begrip tussen culturen te verbeteren.

Wereldbekende jazzartiest Herbie Hancock is UNESCO Goodwill AmbassadeurDe Amerikaanse jazzmuzikant Herbie Hancock is door UNESCO directeur-generaal Irina Bokova op 22 juli 2011 benoemd tot UNESCO Goodwill Ambassadeur tijdens een ceremonie op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs.

Irina Bokova looft de inzet van Herbie Hancock voor het verspreiden van de vredesboodschap door middel van dialoog, cultuur en kunst. Ze vraagt de artiest dan ook om als Goodwill Ambassadeur bij te dragen tot de inspanningen die UNESCO doet om het wederzijdse begrip tussen culturen te vergroten.

Herbie Hancock viert dit jaar de vijftigste verjaardag van zijn carrière en won een Oscar voor de filmmuziek van Round Midnight evenals 14 Grammy Awards. Hij staat alom bekend als een legendarische pianist en componist en drukte zijn stempel op elke populaire muziekstroom sinds de jaren 1960. Zowel als lid van het Miles Davis Quintet als met zijn elektronische dance platen, liet Herbie Hancock een vernieuwende sound horen in verschillende muziekgenres.

Naast zijn carrière als muzikant is hij onder andere actief als voorzitter van het Thelonius Monk Institute of Jazz, 's werelds belangrijkste internationale instituut voor het uitdragen van de jazzmuziek. Hij is ook de stichter van het Internationaal Comité voor Artiesten voor Vrede en kreeg onlangs de titel Commandeur des Arts et des Lettres uit handen van de Franse premier.

Goodwill Ambassadeurs zijn vooraanstaande figuren uit uiteenlopende sectoren die hun bekendheid inzetten om meer aandacht te vragen voor de verschillende kwesties waarvoor UNESCO zich wereldwijd inzet op het vlak van onderwijs, cultuur, wetenschappen, communicatie en informatie.


]]>
Forest Whitaker wordt UNESCO Goodwill Ambassadeurhttp://unesco-vlaanderen.be/2011/6/16/forest-whitaker-wordt-unesco-goodwill-ambassadeurThu, 16 Jun 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/6/16/forest-whitaker-wordt-unesco-goodwill-ambassadeurDe veelgeprezen Amerikaanse acteur, die bekend staat om zijn humanitair engagement, stelt zijn bekendheid ten dienste van UNESCO om vredesinitiatieven en verzoening te promoten.

Forest Whitaker wordt UNESCO Goodwill AmbassadeurDe Amerikaanse acteur, regisseur en producent Forest Whitaker wordt op 21 juni 2011 op de hoofdzetel van UNESCO in Parijs aangesteld tot UNESCO Goodwill Ambassadeur voor Vrede en Verzoening.

De benoeming is een erkenning voor het artistiek en humanitair engagement van Forest Whitaker. De nieuwe projecten waaraan hij momenteel werkt, illustreren dit engagement op en top. Zo is er de film Better Angels, onder zijn regie met zichzelf in de hoofdrol, waarin de situatie van kindsoldaten in Oeganda aan bod komt, alsook de documentaire Common Destiny waarin de rol van het onderwijs onderzocht wordt met betrekking tot het opbouwen van vrede en verzoening tussen, of binnen, gemeenschappen.

Forest Whitaker werd geboren in 1961 in Texas. Hij is het best bekend voor zijn vertolking als dictator Idi Amin in de film The Last King Of Scotland waarvoor hij zowel een Oscar, een BAFTA als een Golden Globe kreeg.

Naast zijn werk voor film en televisie staat hij bekend als activist. Zo zet hij zich onder meer in voor Penny Lane, een organisatie die mishandelde jongeren helpt, en PETA, een organisatie die opkomt voor dierenrechten. Hij steunt ook Hope North, een internaat en opleidingscentrum in Noord-Oeganda voor ontsnapte kindsoldaten, weeskinderen en andere jonge slachtoffers van de burgeroorlog.

In oktober 2011 zal Forest Whitaker tijdens het Jeugdforum van UNESCO in Parijs een aantal documentaires voorstellen rond initiatieven ter bevordering van vrede en verzoening.

Goodwill Ambassadeurs zijn vooraanstaande figuren uit uiteenlopende sectoren die hun bekendheid inzetten om meer aandacht te vragen voor de verschillende kwesties waarvoor UNESCO zich wereldwijd inzet.


]]>
UNESCO stelt jaarverslag 2010 voorhttp://unesco-vlaanderen.be/2011/4/20/unesco-stelt-jaarverslag-2010-voorWed, 20 Apr 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/4/20/unesco-stelt-jaarverslag-2010-voorEen nieuwe publicatie illustreert aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden hoe UNESCO in 2010 een verschil maakte in de wereld.

UNESCO 201065 jaar na haar oprichting heeft UNESCO niets aan relevantie ingeboet, wel integendeel. Dat blijkt uit de publicatie van een jaarverslag waarin de Organisatie uitlegt wat ze in 2010 realiseerde.

Het jaarverslag geeft een overzicht aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden van hoe UNESCO in 2010 een verschil maakte in de wereld. Het is opgedeeld in zeven hoofdstukken die het uitgebreide werkdomein van UNESCO omspannen:

  • UNESCO's hulp na natuurrampen
  • Werken aan de realisatie van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen
  • Het delen van kennis
  • Koesteren en promoten van culturele diversiteit
  • Onze planeet beschermen
  • Vrede en dialoog
  • Het verdedigen van de mensenrechten

 

Rode draad doorheen de activiteiten van UNESCO in 2010 was het nauwer aanhalen van de banden met verschillende strategische partners. Zo pleegden de vijf VN-agentschappen die betrokken zijn bij het internationale streven naar Onderwijs voor Allen, onder leiding van UNESCO, regelmatig overleg om hun respectievelijke werking beter op elkaar af te stemmen. UNESCO opende ook verbindingskantoren met de Afrikaanse Unie in Addis Ababa en met de Europese Unie in Brussel om in de toekomst meer gezamenlijke projecten op te zetten.

Internationale samenwerking tussen verschillende partners vergroot de impact op het terrein en op het dagelijkse leven van mensen over de hele wereld. Dat is aangetoond na de aardbeving in Haïti en de overstromingen in Pakistan. UNESCO kwam onmiddellijk tussen om het educatieve, wetenschappelijke en culturele weefsel van deze landen te beschermen en te herstellen. Doorheen het jaar zette UNESCO zich ook in om de aandacht voor onderwijs, wetenschappen en cultuur sterker te verankeren in het internationaal ontwikkelingsbeleid.

Alle domeinen waarop UNESCO actief is - onderwijs, wetenschappen, cultuur en communicatie - zijn voortdurend in beweging. Het internet revolutioneerde de manier waarop mensen denken over, en omgaan met, onderwijs, research, vrije meningsuiting en cultuur. De internationale diplomatie bedient zich steeds meer van onderwijs, wetenschappen en cultuur om te bouwen aan vrede. UNESCO beweegt zich bewust op de frontlijnen van deze veranderingen. Dit jaarverslag toont duidelijk aan hoe biodiversiteit en culturele diversiteit, onderwijs en nieuwe technologie, wetenschappelijk onderzoek en respect voor mensenrechten, met elkaar verbonden zijn. Net daarom zal UNESCO blijven inzetten op samenwerking om haar missie te vervullen.


Download het jaarverslag UNESCO 2010 (Engels)

Download het jaarverslag UNESCO 2010 (Frans)

]]>
Grootmoeders van het Meiplein krijgen UNESCO Vredesprijshttp://unesco-vlaanderen.be/2011/3/10/grootmoeders-van-het-meiplein-krijgen-unesco-vredesprijsThu, 10 Mar 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/3/10/grootmoeders-van-het-meiplein-krijgen-unesco-vredesprijsArgentijnse organisatie die al meer dan 30 jaar strijdt voor mensenrechten, krijgt de Félix Houphouët-Boigny Vredesprijs.

Grootmoeders van het Meiplein krijgen UNESCO VredesprijsDe jury van de Félix Houphouët-Boigny Vredesprijs heeft beslist om de prijs toe te kennen aan de Grootmoeders van het Meiplein in Argentinië, omwille van hun "aanhoudende strijd voor mensenrechten en vrede door zich te verzetten tegen onderdrukking, onrechtvaardigheid en straffeloosheid."

De Grootmoeders van het Meiplein is een niet-gouvernementele organisatie die in 1977 is opgericht om de kinderen die ontvoerd werden in het kader van de politieke onderdrukking tijdens de militaire dictatuur in Argentinië, te herenigen met hun biologische familie. De organisatie wil er voor zorgen dat zo een flagrante schending van de kinderrechten nooit meer voorkomt en eist de vervolging van iedereen die verantwoordelijk was voor de tragedie.

Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, toont zich verheugd met de keuze van de jury: "Uit de grond van mijn hart feliciteer ik de Grootmoeders van het Meiplein en hun voorzitter Estela Carlotto. Hun onvermoeibare inzet hielp honderden jonge mensen om hun ware identiteit te ontdekken en om een grote onrechtvaardigheid recht te zetten. Ze zijn een inspirerend voorbeeld voor de verdediging van de mensenrechten."

De Félix Houphouët-Boigny Vredesprijs wordt sinds 1989 jaarlijks door UNESCO uitgereikt aan mensen, instellingen of organisaties die een bijzonder waardevolle bijdrage leverden aan de promotie, het onderzoek, de bescherming of het bewaren van vrede. Er is een bedrag van 150.000 dollar aan verbonden.


]]>
UNESCO@vlaanderen: Onderwijshttp://unesco-vlaanderen.be/2011/1/13/unesco@vlaanderen-onderwijsThu, 13 Jan 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/1/13/unesco@vlaanderen-onderwijsE-publicatie over de wisselwerking tussen UNESCO en het onderwijs in Vlaanderen.

UNESCO@vlaanderen: OnderwijsOnder de noemer UNESCO@vlaanderen starten we een nieuwe redactionele reeks om in kaart te brengen wat er allemaal leeft in Vlaanderen dat verband houdt met UNESCO. In dit eerste deel staan we stil bij de wisselwerking tussen UNESCO en het onderwijs in Vlaanderen. Volgende delen zullen al het door UNESCO erkende erfgoed in Vlaanderen voorstellen, met inbegrip van werelderfgoed, immaterieel cultureel erfgoed en documentair erfgoed, uitleggen hoe verschillende partners in Vlaanderen zich inzetten voor de verspreiding van het UNESCO-gedachtegoed, en illustreren wat er met Vlaamse ondersteuning wereldwijd op het terrein gebeurt om de uitvoering van het programma van UNESCO vooruit te helpen.

UNESCO lanceerde het UNITWIN/UNESCO Chairs programma om universiteiten te stimuleren om over de landsgrenzen heen samen te werken met andere universiteiten om zo het onderzoek en de kennisoverdracht te bevorderen en de onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs te verbeteren. Universitaire onderzoekscentra die het label van UNESCO-leerstoel krijgen, kennen een uitgesproken internationaal karakter en concentreren zich op welomlijnde thema's waaraan UNESCO veel belang hecht.

Wereldwijd zijn er 682 leerstoelen in 128 landen die zich met meer dan 70 disciplines bezighouden. Drie van die leerstoelen zijn in Vlaanderen gevestigd. De UNESCO Chair on Building Sustainable Peace (K.U. Leuven), de UNESCO Chair on Eremology (UGent) en de UNESCO Chair on Preventive Conservation, Monitoring and Maintenance of Monuments and Sites (K.U.Leuven).

UNESCO is bijzonder bekommerd om de kwaliteit van het onderwijs en startte daarom met een wereldwijd netwerk van met UNESCO geassocieerde scholen. De aangesloten scholen zetten sterk in op kwaliteitsvol onderwijs en innovatieve leermethoden om studenten voor te bereiden op een actief burgerschap in een steeds complexer wordende maatschappij. Vlaanderen telt tien zulke scholen.

Download het eerste deel van de redactionele reeks rond UNESCO in Vlaanderen dat in het teken staat van onderwijs.


]]>