UNESCO Platform Vlaanderen, rubriek "Nieuws"http://unesco-vlaanderen.be2016-02-03T16:07:58Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, rubriek "Nieuws"http://unesco-vlaanderen.benlUnesco pleit voor onderwijs voor Syrische jongerenhttp://unesco-vlaanderen.be/2016/2/3/unesco-pleit-voor-onderwijs-voor-syrische-jongerenWed, 03 Feb 2016 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2016/2/3/unesco-pleit-voor-onderwijs-voor-syrische-jongerenDe directeur-generaal van de Organisatie roept de internationale gemeenschap op om te investeren in onderwijs voor de Syrische jongeren om hen een toekomstperspectief te bieden.

Unesco pleit voor onderwijs voor Syrische jongerenIrina Bokova, directeur-generaal van Unesco, neemt morgen deel aan de internationale conferentie in Londen die steun wil verzamelen voor de door oorlog getroffen bevolking van Syrië.

De conferentie draait om de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap om de 13,5 miljoen kwetsbare en ontheemde burgers binnen Syrië en de 4,39 miljoen Syrische vluchtelingen te helpen. Naast fondsen inzamelen zal de conferentie zich ook buigen over de langetermijnbehoeften van de door de oorlog getroffen bevolking.

Bokova komt met een duidelijke boodschap naar de conferentie: er moet meer aandacht gaan naar onderwijs voor de Syrische jongeren en daarvoor zijn engagementen op lang termijn noodzakelijk. Onderwijs is een middel om radicalisering tegen te gaan en een manier om de Syrische jongeren een uitzicht op een betere toekomst te bieden.

ill Unesco pleit voor onderwijs voor Syrische jongeren


Wat doet Unesco om de Syrische crisis te helpen bezweren?

]]>
Hulp voor Syrische vluchtelingenkinderen in Jordaniëhttp://unesco-vlaanderen.be/2016/1/28/hulp-voor-syrische-vluchtelingenkinderen-in-jordaniëThu, 28 Jan 2016 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2016/1/28/hulp-voor-syrische-vluchtelingenkinderen-in-jordaniëMahmoud, een Syrische vluchteling en vrijwilliger van het informeel onderwijsprogramma van Unesco en de EU, beschrijft hoe zijn werk niet alleen zijn leerlingen maar ook hemzelf heeft geholpen.

Hulp voor Syrische vluchtelingenkinderen in JordaniëMahmoud (27) maakt deel uit van het Unesco-EU team dat aan de slag is in het Zaatari kamp in het noorden van Jordanië. Er verblijven ongeveer 80 000 Syrische vluchtelingen in het kamp die op de vlucht zijn voor de oorlog in Syrië. 30 000 onder hen zijn kinderen van schoolgerechtigde leeftijd maar de helft gaat niet naar school.

Het Unesco-project voor informeel onderwijs, gefinancierd door de Europese Unie en uitgevoerd in samenwerking met War Child UK, wil de kwetsbare kinderen van Zaatari een betere toekomst bieden door hen onderwijs en psychosociale steun te verschaffen. Het project reikt ook ouders en zorgverleners instrumenten en strategieën aan om het onderwijs en het welzijn van hun kinderen te verbeteren.

Persoonlijke inzet

"Toen ik hier aankwam, dacht ik dat ons verblijf tijdelijk was en dat we snel terug thuis zouden zijn," zegt Mahmoud. "Toen dat onwaarschijnlijk bleek, verzamelde ik de kinderen uit de buurt en begon ik les te geven. Ik vond dat ik de kinderen moest helpen omdat ze nergens onderwijs kregen. Ik wou lesgeven en vooral een impact hebben op hun leven. Mijn vrienden vertelden me dat er een organisatie voor kinderen actief was in Zaatari die zich vooral richtte op hun psychosociaal welzijn en op onderwijs. Ik was meteen verkocht."

Mahmoud heeft het gevoel dat hij niet alleen iets heeft betekent voor de kinderen met wie hij werkte, maar dat hij er ook zelf baat bij had. "Toen ik begon te werken, was ik introvert en zelfbewust. Maar de samenwerking met War Child veranderde me op persoonlijk vlak. Voordien had ik het moeilijk met het ontmoeten van nieuwe mensen, maar de vriendelijke atmosfeer en de vriendschap onder de medewerkers stelden me snel gerust. De sessies met de kinderen hielpen me om mijn eigen zwakheden te verbeteren en om mijn sterktes te leren kennen. Soms hebben we zwakheden en sterktes waar we ons niet van bewust zijn. Onze programma's voor psychosociale ondersteuning hielpen mij om daarin inzicht te verwerven."

Leerlingen centraal

Mahmouds motivatie en persoonlijkheid worden weerspiegeld in een leermethode die aanslaat bij zijn leerlingen. "Ik geloof in 'edutainment': educatie die leuk is. Ik zorg ervoor dat de kinderen zich betrokken voelen en stimuleer hun enthousiasme. Ik doe ze graag lachen in de klas. Het helpt hen om te blijven opletten en is een manier om de informatie te laten plakken in hun geest. Ik waardeer de voordelen van de interactie met mijn leerlingen op persoonlijk niveau, als een mentor en een leraar, en ik probeer een voorbeeld voor hen te zijn."

Het project van Unesco en de EU legt de nadruk op een leermethode waarin de leerling centraal staat. Mahmoud kan zich helemaal vinden in het engagement van Unesco voor levenslang leren. "Ik wil dat mijn leerlingen terug naar formele scholen kunnen. En zelf wil ik mijn masterdiploma halen. Leren stopt nooit, en ik ook niet."

Het project van Unesco en de EU in samenwerking met War Child UK loopt ten einde in januari 2016. Er konden zo'n 200 kinderen van genieten.


]]>
Onderzoek naar lesgeven over de Holocaust in Europahttp://unesco-vlaanderen.be/2016/1/27/onderzoek-naar-lesgeven-over-de-holocaust-in-europaWed, 27 Jan 2016 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2016/1/27/onderzoek-naar-lesgeven-over-de-holocaust-in-europaUnesco en de Europese Unie kondigen een nieuwe studie aan als vervolg op een eerder internationaal onderzoek.

Onderzoek naar lesgeven over de Holocaust in EuropaUnesco en de Europese Unie gaan, in samenwerking met het Georg Eckert Institute in Duitsland, een nieuw onderzoek voeren naar het onderwijs over de Holocaust en andere genocides in de Europese Unie.

De studie zal zich richten op leerplannen, schoolboeken en de perceptie van leerlingen. Het project zal onderwijsdeskundigen en experts inzake de Holocaust en genocides informatie bieden over hoe de genocide van de joden en andere misdaden van het Nazi-regime worden voorgesteld. Ook de wijze waarop andere genocides worden behandeld, zal aan bod komen. De studie van educatieve richtlijnen en lesmateriaal zal een internationale vergelijking mogelijk maken over hoe de Holocaust en andere genocides worden voorgesteld en hoe zich dat uit in het lesgeven en het leerproces in het klaslokaal.

De studie focust zich op het continent waar de Holocaust zich voltrok en komt op een keerpunt: de laatste generatie van getuigen is aan het verdwijnen terwijl er zich elders ter wereld genocides voltrekken. Onderwijsdeskundigen en beleidsmakers die er zich toe verbonden hebben om ervoor te zorgen dat de Holocaust en genocide bekend zijn en begrepen worden door de Europese burgers, staan voor nieuwe uitdagingen. Deze evaluatie van inhoud en didactische methoden zal helpen bij het ontwikkelen van voorbeeldpraktijken en beleid op het gebied van leerplannen en lesgeven.

Eerder werken Unesco en het Georg Eckert Institute samen aan de studie The International Status of Education about the Holocaust, verschenen in 2015. Dat onderzoek bood een globaal overzicht van het lesgeven over de Holocaust op basis van de analyse van leerplannen van 135 landen en schoolboeken uit 26 landen. Het bood richtlijnen voor de ontwikkeling van leerplannen en schoolboeken waarop beleidsmakers zich konden baseren.


Download The International Status of Education about the Holocaust

]]>
Stop het cultureel erfgoed van een ander niet in je reistashttp://unesco-vlaanderen.be/2016/1/26/stop-het-cultureel-erfgoed-van-een-ander-niet-in-je-reistasTue, 26 Jan 2016 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2016/1/26/stop-het-cultureel-erfgoed-van-een-ander-niet-in-je-reistasUnesco en Lonely Planet ijveren voor meer bewustzijn omtrent het belang van de bescherming van cultureel erfgoed en de strijd tegen illegale handel in cultuurobjecten.

Stop het cultureel erfgoed van een ander niet in je reistas

Toerisme is een van de meest lucratieve industrieën ter wereld. Cultureel toerisme kan een positieve invloed hebben op de economische en sociale ontwikkeling en kan helpen om de onderlinge verstandhouding tussen mensen te verbeteren.

Voorzichtigheid is echter geboden bij de impact van toerisme op het in stand houden van cultureel erfgoed en de illegale handel in cultuurobjecten. Daar waar het kopen van souvenirs de lokale economie kan stimuleren, is het illegaal exporteren van beschermde cultuurobjecten een bedreiging voor zowel het cultureel erfgoed zelf als voor het potentieel van cultuur als motor voor economische ontwikkeling.

Daarom zoekt Unesco samenwerking met de toeristische industrie om het bewustzijn van toeristen en het brede publiek te vergroten over het belang van duurzaam toerisme en de noodzaak om cultureel erfgoed te beschermen.

Op de website van de Franse poot van Lonely Planet, de bekende uitgever van reisgidsen, is een artikel verschenen dat toeristen waarschuwt voor de risico's verbonden aan de illegale handel van cultuurobjecten. Binnenkort zullen ook de papieren reisgidsen voor bepaalde landen - waar cultuurobjecten bijzonder gevaar lopen - een artikel bevatten om bewustzijn voor de problematiek te creëren. Unesco hoopt in de toekomst nog meer gezamenlijke initiatieven te kunnen ontwikkelen die reizigers en het brede publiek bewust maken van het belang om cultureel erfgoed te vrijwaren voor toekomstige generaties.


]]>
Welk onderwijs voor de toekomst?http://unesco-vlaanderen.be/2016/1/22/welk-onderwijs-voor-de-toekomstFri, 22 Jan 2016 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2016/1/22/welk-onderwijs-voor-de-toekomstNieuwe publicatie biedt stof tot nadenken over hoe we het onderwijs moeten organiseren om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te halen.

Welk onderwijs voor de toekomst?

De internationale gemeenschap heeft een nieuwe ontwikkelingsagenda uitgewerkt: Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling met 17 hoofddoelen. Een ervan is gewijd aan onderwijs en Unesco is belast met de coördinatie van de uitvoering ervan.

In het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen werkte Unesco het actieprogramma Education 2030 uit. Daarin staan inclusief kwaliteitsvol onderwijs en levenslange leerkansen voor iedereen centraal.

De complexiteit van het wereld waarin we vandaag leven, vergt een allesomvattende aanpak van onderwijs. Het beleid terzake moet steunen op een beter begrip van de manier waarop kennis wordt gecreeërd, gecontroleerd, verspreid, verworven, gevalideerd en gebruikt. Het vergt eveneens de verdere uitwerking van ethische principes zodat onderwijs en kennis worden beschouwd als elementen die het algemeen welzijn ten goede komen en als dusdaning moeten beheerd worden.

De publicatie Rethinking Education: Towards a global common good? biedt stof tot nadenken over hoe het onderwijs kan worden afgestemd op de toekomst. Daarmee ligt ze in het verlengde van het standaardwerk Learning: The treasure within (1996) dat zich ook boog over de vraag hoe het onderwijs het best kan antwoorden op de behoeften van de hedendaagse samenleving.


Download Rethinking Education: Towards a global common good?

]]>
Unesco op Wereld Economisch Forumhttp://unesco-vlaanderen.be/2016/1/21/unesco-op-wereld-economisch-forumThu, 21 Jan 2016 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2016/1/21/unesco-op-wereld-economisch-forumUnesco topvrouw heeft duidelijke boodschap: vierde industriële revolutie moet er een van ontwikkeling zijn.

Unesco op Wereld Economisch ForumHet 46ste Wereld Economisch Forum, gehouden in Davos van 20 tot 23 januari 2016, staat in het teken van de vierde industriële revolutie. Unesco directeur-generaal Irina Bokova neemt deel aan de bijeenkomst en heeft een duidelijke boodschap voor de aanwezige staatshoofden, regeringsleiders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld.

"Het thema van dit jaar ligt in het verlengde van de universele Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en het Klimaatakkoord dat is gesloten in Parijs in 2015," verklaart Bokova. "In essentie gaat het om de wijze waarop we verandering aanpakken, en samenwerken en innoveren om mensen te emanciperen en ervoor te zorgen dat deze revolutie vreedzaam en inclusief is."

"Of het nu op het gebied van onderwijs, gender, werk, gezondheid of hulpmiddelen is, ongelijk vormt een van de grootste bedreigingen voor onze gezamenlijke toekomst. Geconfronteerd met polarisering, verdeeldheid en uitsluiting, moeten we reageren met beleidsmaatregelen die mensen centraal stellen en alle vrouwen en mannen emanciperen, die de slagkracht van overheden vergroot en die het multilateraal systeem afstemmen op een gemeenschappelijk verhaal, solidariteit en begrip om datgene te beschermen dat we allemaal delen - onze cultuur, ons menselijkheid en onze planeet."

"Dat begint bij onderwijs en vaardigheden en vraagt een bijzondere focus op het dichten van de genderkloof, vooral in de groeisectoren die bestaan uit jobs die een achtergrond vergen in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde. Dat is onze boodschap in Davos - de vierde industriële revolutie moet er een van ontwikkeling zijn."

Het Wereld Economisch Forum publiceert jaarlijks een rapport over de genderkloof. Uit de jongste editie blijkt dat op het gebied van gezondheid, onderwijs, economische kansen en politiek, deze klaaf slechts met 4% is afgenomen het voorbije decennium. Dat betekent dat het, zonder bijkomende inspanningen, nog 118 jaar zal duren vooraleer de genderkloof is gedicht.


]]>
Nieuwe focus voor Unesco's onderwijsrapporthttp://unesco-vlaanderen.be/2016/1/8/nieuwe-focus-voor-unesco's-onderwijsrapportFri, 08 Jan 2016 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2016/1/8/nieuwe-focus-voor-unesco's-onderwijsrapportHet Global Education Monitoring Report wil ervoor zorgen dat het internationaal engagement voor onderwijs wordt waargemaakt.

Nieuwe focus voor Unesco's onderwijsrapport

Het Education for All Global Monitoring Report van Unesco is omgevormd tot het Global Education Monitoring Report (GEM Report). Het GEM Report wordt het mechanisme om de vooruitgang te meten en te evalueren met betrekking tot doel #4 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Het zal eveneens de evoluties opvolgen van hoe onderwijs bijdraagt tot de overige Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Het onafhankelijke team van deskundigen die het rapport opstellen, zal ook toezien op de mechanismen die worden ontwikkeld om te evalueren hoe Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling wordt uitgevoerd. Het zal verslag uitbrengen van de uitvoering van nationale en internationale strategieën om alle betrokken actoren te wijzen op hun verantwoordelijkheid en engagement voor het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Het eerste GEM Report nieuwe stijl verschijnt in september van dit jaar. Het zal bespreken op welke manier de vooruitgang zal worden gemeten en geëvalueerd van de nieuwe wereldwijde onderwijsdoelen van nu tot 2030. Het zal ook de verschillende raakvlakken en verbanden onderzoeken tussen onderwijs en andere belangrijke sectoren voor ontwikkeling.


]]>
De Codex Eyckensis, het oudste handschrift bewaard in België, is online te bewonderenhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/23/de-codex-eyckensis,-het-oudste-handschrift-bewaard-in-belgië,-is-online-te-bewonderenWed, 23 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/23/de-codex-eyckensis,-het-oudste-handschrift-bewaard-in-belgië,-is-online-te-bewonderenMaaseik maakt een uniek voorbeeld van documentair erfgoed wereldwijd beschikbaar door middel van digitalisering.

De Codex Eyckensis, het oudste handschrift bewaard in België, is online te bewonderenZoals bekend besteedt Unesco bijzondere aandacht aan de bescherming van alle vormen van cultureel erfgoed. Het Memory of the World programma van Unesco stimuleert het behoud en de ontsluiting van het documentair erfgoed. De term 'documentair erfgoed' heeft in het kader van het Geheugen van de Wereld-programma zowel betrekking op betekenis dragende artefacten in alle materiële vormen (teksten, gravures, beelden, tekeningen, foto's, audio, video, enz.) als in digitale vorm (zowel van oorsprong digitaal als gedigitaliseerd).

Geheugen van de wereld

Om het Geheugen van de Wereld-programma in te vullen, is er in België op 9 juni 2015 een zogeheten Memory of the World Comité opgericht, met enerzijds een Vlaams en anderzijds een Frans- en Duitstalig Memory of the World Subcomité. De subcomités werken onder auspiciën van de Unesco-commissies in België. Deze comités werken onder meer aan de bewustwording rond het belang (voor het behoud) van documentair erfgoed.

Deze boodschap is alvast goed begrepen in Maaseik. In samenwerking met een aantal partners zorgde de stad voor de digitalisering van de Codex Eyckensis, een topstuk uit de Sint-Catharinakerk. Zo wordt dit erfgoed ontsloten voor het brede publiek en de wetenschappelijke wereld.

Digitalisering Codex Eyckensis

De Codex Eyckensis, een 8ste-eeuws evangelieboek bewaard in de Kerkschat van Maaseik, is een uitzonderlijke getuige van de bijzondere status van het geschreven woord, de vroegste artistieke creaties in manuscripten en de religieuze cultuur in de Lage Landen. Het is het oudste verluchte 'boek' ontstaan en bewaard in de wijde regio van België, Nederland en Luxemburg. Deze vroeg Karolingische codex werd omstreeks 760 vervaardigd bij de aanvang van de kerstening van het Europese vasteland vanuit Angelsaksisch gebied en bij de verspreiding van de schriftcultuur.

Het Bijbelboek werd vermoedelijk geschreven in het scriptorium van de Abdij van Echternach en verplaatst naar de Abdij van Aldeneik door de heilige Willibrordus. Het handschrift werd er bewaard en vereerd, binnen de cultusverering van de heiligen Harlindis en Relindis. De Codex Eyckensis wordt sinds 1571, na zijn eerste verblijfplaats in de Abdij van Aldeneik, bewaard in de crypte van de Sint-Catharinakerk in Maaseik.

In samenwerking met het Imaging lab en met Illuminare Leuven, Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst van de KU Leuven werd de Codex Eyckensis zorgvuldig gedigitaliseerd op zeer hoge resolutie onder leiding van prof. Lieve Watteeuw. In de kerkschatten werd een digitaal laboratorium opgebouwd, waardoor het handschrift ter plaatse onderzocht en gefotografeerd kon worden in optimale omstandigheden.

Om de ontsluiting op internationaal niveau te tillen zal de Codex Eyckensis digitaal te raadplegen zijn op onder meer Europeana, Erfgoedplus en www.museamaaseik.be.


]]>
50 jaar waterprogramma's bij Unescohttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/21/50-jaar-waterprogramma's-bij-unescoMon, 21 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/21/50-jaar-waterprogramma's-bij-unescoPublicatie stelt de verwezenlijkingen van Unesco's waterprogramma's voor en blikt vooruit naar de toekomst.

50 jaar waterprogramma's bij UnescoWater is een belangrijk aandachtspunt binnen de wetenschappelijke activiteiten van Unesco. In de marge van de klimaatconferentie in Parijs (COP21), stelde het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) van Unesco een nieuw boek voor.

Water, People and Cooperation: 50 Years of Water Programmes for Sustainable Development at UNESCO somt de verwezenlijkingen van Unesco's waterprogramma's op, biedt een overzicht van de huidige activiteiten en schetst een aantal mogelijke scenario's voor de toekomst. Dit laatste met het oog op de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

 


Download Water, People and Cooperation: 50 Years of Water Programmes for Sustainable Development at UNESCO

]]>
Vlaanderen selecteert drie projecten voor Vlaams UNESCO Trustfondshttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/15/vlaanderen-selecteert-drie-projecten-voor-vlaams-unesco-trustfondsTue, 15 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/15/vlaanderen-selecteert-drie-projecten-voor-vlaams-unesco-trustfondsIn het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Unesco kent de Vlaamse regering middelen toe aan drie projecten die Vlaamse expertise internationaal uitdragen.

Vlaanderen selecteert drie projecten voor Vlaams UNESCO Trustfonds

De Vlaamse regering selecteerde drie projecten voor het Vlaams UNESCO Trustfonds. Het gaat om projecten voor capaciteitsopbouw rond immaterieel cultureel erfgoed in Afrika, voor het uitvoeren van mariene ruimtelijke planning in oceanografische toplocaties en voor het bestendigen van de relaties en de samenwerking tussen Unesco, de Europese Unie en Vlaanderen.

Immaterieel cultureel erfgoed

De Algemene Conferentie van Unesco nam in 2003 de Conventie betreffende de borging van het immaterieel cultureel erfgoed aan. Dit verdrag wil de visibiliteit van immaterieel cultureel erfgoed (ICE) verhogen en de bijdrage ervan tot culturele diversiteit en tot duurzame ontwikkeling benadrukken. Het kernbegrip is de borging, of safeguarding: een actief proces dat ICE een toekomst geeft door kennis en vaardigheden door te geven, vertrekkende vanuit het lokale draagvlak (de erfgoedgemeenschap).

De hoop leefde dat door middel van de Conventie van 2003 meer internationale zichtbaarheid kon worden gegeven aan het erfgoed van Afrika, een regio die traditioneel ondervertegenwoordigd is op de beroemde Werelderfgoedlijst van bijzondere monumenten en landschappen.

Vlaamse expertise exporteren

Vlaanderen geldt als een voorloper op het vlak van het vertalen van de bepalingen en de geest van de Conventie van 2003 naar het beleid. Dit is niet overal evident, vooral in zuidelijk Afrika ontbreekt de expertise voor het uittekenen van een wettelijk beleidskader voor de implementatie van de Conventie en voor het inventariseren van immaterieel cultureel erfgoed.

Het Vlaams UNESCO Trustfonds ondersteunt een project dat gericht is op het verschaffen van opleiding aan 70 trainers verspreid over zeven landen: Botswana, Lesotho, Malawi, Namibië, Swaziland, Zambia en Zimbabwe. Zij kunnen op hun beurt hun verworven kennis en expertise delen met collega's zodat er een duurzaam netwerk ontstaat van deskundigen die het immaterieel cultureel erfgoed-beleid in zuidelijk Afrika kunnen ondersteunen en uitbouwen.

Ruimtelijke planning op zee

Een tweede project draait rond het verzekeren van de duurzaamheid op lang termijn van oceanografische toplocaties. Het gaat met name om mariene gebieden van uitzonderlijke universele waarde die vallen onder de bescherming van de Werelderfgoedconventie van Unesco of die daarvoor in aanmerking komen. Dergelijke gebieden zijn kwetsbaar en worden bedreigd door klimaatverandering, overbevissing, vervuiling en andere gevaren.

Het project zet volop in op het toepassen van 'ecosysteem-gestuurde Mariene Ruimtelijke Planning' (MRP). Het betreft een conceptuele methode voor het duurzaam beheer van mariene gebieden die is ontwikkeld door de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van Unesco op basis van onderzoek verricht door de Universiteit van Gent.

Er komen regionale trainingen en workshops voor de uitwerking van mariene ruimtelijke plannen, met inbegrip van onder meer de strijd tegen illegale visvangst en schadelijke baggerwerken.

Samenwerking met en tussen Unesco en de EU

In 2011 opende de directeur-generaal van Unesco, Irina Bokova, een nieuw verbindingskantoor van Unesco in Brussel om een nauwere samenwerking tussen Unesco en de Europese Unie tot stand te brengen en de zichtbaarheid van de organisatie in het Europese landschap te verhogen. Sinds 2012 wordt er een personeelslid van het Departement internationaal Vlaanderen (DIV) tewerkgesteld met een secondment contract, gefinancierd vanuit het Vlaams UNESCO Trustfonds. Deze detachering wordt verlengd.

Vlaanderen sloot in 1998 een samenwerkingsovereenkomst met Unesco. Deze overeenkomst heeft als hoofddoel het verwezenlijken van een ware partnerschap tussen beide partijen: Unesco kan rekenen op Vlaamse expertise, financiële middelen en netwerken, terwijl de Vlaamse regering beroep kan doen op Unesco's netwerk, advies en knowhow. Om de samenwerking te stroomlijnen werden er door Vlaanderen twee trustfondsen opgericht: het Wetenschappelijk Trustfonds en het Algemene Trustfonds dat zich voornamelijk toelegt op erfgoed en Afrika. Eerder dit jaar kende de Vlaamse regering een bijdrage toe van 900 000 euro voor de periode 2015- 2016 aan het Algemene Trustfonds.

]]>
Unesco blij met klimaatakkoordhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/14/unesco-blij-met-klimaatakkoordMon, 14 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/14/unesco-blij-met-klimaatakkoordReactie op de uitkomst van de klimaattop in Parijs en terugblik op de rol van Unesco op de conferentie.

Unesco blij met klimaatakkoord

Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, is verheugd met het akkoord dat is gesloten op de klimaatconferentie in Parijs (COP21) op 12 december 2015. "Afgezien van dit ambitieus en evenwichtig akkoord, heeft COP21 momentum gecreëerd voor het veranderen van de gedachten en om mensen voor te bereiden op de economische en levensstijl veranderingen die we allemaal moeten maken om het menselijk leven op aarde te behouden," aldus Bokova. "Het veranderen van gedachten, niet het klimaat," was het motto waarmee Unesco naar de klimaatconferentie trok. De programma's en de expertise van de Organisatie werden voorgesteld tijdens verschillende evenementen. Zo werd het potentieel benadrukt van natuur- en sociale wetenschappen, onderzoek van de oceaan, onderwijs en cultuur om tot nieuwe benaderingen van ontwikkeling te komen met het oog op het realiseren van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Enthousiasme en engagement vasthouden

"De klimaatconferentie in Parijs zorgde voor een nieuwe wereldwijde bewustwording en bracht een ongekende inzet op gang voor de bescherming van de planeet door middel van solidariteit en gezamenlijk actie," zegt Bokova. "Het is in die geest dat we Agenda 2030 moeten uitvoeren. We moeten gedachten veranderen, niet het klimaat, met behulp van onderwijs, wetenschappelijke samenwerking, kritisch denken en debatten die worden mogelijk gemaakt door de vrijheid van meningsuiting en informatie die we wereldwijd bevorderen. Dit is één agenda voor een betere toekomst voor ons allemaal."

De directeur-generaal wijst erop dat COP21 slechts een stap op de weg is naar het beperken van de schade die menselijke activiteit veroorzaakt heeft aan het milieu. Unesco kijkt er naar uit om met haar lidstaten samen te werken om gecoördineerde internationale actie te ondersteunen en op de basis te leggen voor meer vooruitgang op de volgende grote klimaatconferentie die in 2016 wordt gehouden in Marokko.

De bijdrage van Unesco

Tijdens de conferentie in Parijs bracht het Internationaal Hydrologisch Programma van Unesco (IHP), in samenwerking met het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), voorbeelden aan van hoe wetenschappelijke bevindingen om te zetten in beleidsmaatregelen en van hoe onderwijs kan helpen bij het vergroten van bewustzijn en het aandrijven van verandering.

Met tentoonstellingen en andere evenementen vergrootte de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van Unesco (IOC) het bewustzijn over de noodzaak om de oceanen op te nemen in het beleid aangaande het klimaat. De oceanen vormen immers, samen met bossen, de grootste leverancier van zuurstof voor onze planeet en spelen een sleutelrol in de regulering van het wereldwijd klimaatsysteem.

Het Werelderfgoedcentrum en het Mens en Biosfeerprogramma (MAB) van Unesco organiseerden een dag die in het teken stond van Unesco-sites en hoe er op deze bijzondere plekken wordt omgegaan met de gevolgen van klimaatverandering. Er kwamen voorbeelden aan bod uit werelderfgoedsites, biosfeerreservaten en geoparken.

Unesco hield eveneens een conferentie die het perspectief van inheemse volken onder de aandacht bracht. Zo'n 400 miljoen mensen wonen in gebieden waar de gevolgen van de klimaatverandering reeds tastbaar zijn. Ze beschikken over traditionele methoden om ermee om te gaan. Unesco is ervan overtuigd dat hun stem moet gehoord worden en dat hun traditionele kennis waardevolle elementen bevat waar de rest van de wereld baat kan bij hebben in de ontwikkeling van nieuwe benaderingen om duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Doorheen 2015 heeft Unesco samengewerkt met de Franse overheid om COP 21 voor te bereiden. De Organisatie hield een top over de link tussen de economie en het klimaat in mei en een internationaal wetenschappelijk congres in juli onder de noemen "Onze gemeenschappelijk toekomst onder de klimaatverandering."


]]>
Unesco-topvrouw blij met historische resolutie over jongerenhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/11/unesco-topvrouw-blij-met-historische-resolutie-over-jongerenFri, 11 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/11/unesco-topvrouw-blij-met-historische-resolutie-over-jongerenDe VN-Veiligheidsraad neemt een resolutie aan over de bijdrage van jongeren aan vrede en veiligheid.

Unesco-topvrouw blij met historische resolutie over jongerenIrina Bokova, directeur-generaal van Unesco, reageerde op 10 december 2015 verheugd op het nieuws dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie heeft aangenomen over jongeren, vrede en veiligheid. Jordanië nam het initiatief voor Resolutie 2250 die de essentiële rol onderstreept van jonge vrouwen en mannen in het opbouwen van vrede en het tegengaan van de opkomst van gewelddadig extremisme.

"Ik juich de visie van Jordanië toe die ertoe heeft geleid dat de VN-Veiligheidsraad zich concentreert op de essentiële rol van jongeren in vredesopbouw," zei Bokova. "Dit is van vitaal belang voor inclusieve en duurzame ontwikkeling overal."

De resolutie komt er op een moment dat ongeveer 600 miljoen jonge vrouwen en mannen bijzonder kwetsbaar zijn. Ze leven in slechte omstandigheden, met inbegrip van conflictsituaties, zonder toegang tot goed onderwijs, maatschappelijk engagement of waardige werkgelegenheid.

"Dit is een mensenrechtencrisis, een ramp voor ontwikkeling en een gevaar voor de veiligheid," zei de directeur-generaal. "Daarom zet Unesco zich in om door middel van onderwijs gewelddadig extremisme te voorkomen en om jonge vrouwen en mannen te leren hoe ze online radicalisering kunnen tegengaan. We moeten onze inspanningen opvoeren om ervoor te zorgen dat jongeren hun rol kunnen opnemen in het opbouwen van vrede."


]]>
De waarde van culturele en creatieve industrieënhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/9/de-waarde-van-culturele-en-creatieve-industrieënWed, 09 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/9/de-waarde-van-culturele-en-creatieve-industrieënRapport geeft globaal overzicht van de bijdrage van 11 sectoren van culturele en creatieve industrieën aan de wereldeconomie.

De waarde van culturele en creatieve industrieënUnesco, de International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) en EY (vroeger Ernst & Young) hebben een rapport gepubliceerd over culturele en creatieve industrieën (CCI): Cultural Times - the First Global Map of Cultural and Creative Industries. Het is op 3 december 2015 voorgesteld op de hoofdzetel van Unesco in Parijs.

Volgens het rapport genereren CCI zo'n 2 miljard euro per jaar, goed voor 3% van het mondiale bbp. De sector stelt 29,5 miljoen mensen te werk, of 1% van de actieve wereldbevolking. De inkomsten van CCI liggen hoger dan die van de telecomdiensten en er werken meer mensen dan in de auto-industrie van Europa, Japan en de Verenigde Staten samen.

De studie past bij de inspanningen van Unesco om meer data en sterkere indicatoren te leveren over de rol van cultuur bij de ontwikkeling van de samenleving. Tevens weerspiegelt het rapport de diversiteit waar de Unesco-conventie voor de bescherming en bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen van 2005 voor staat.

Het rapport analyseert 11 CCI-sectoren in Azië-Pacific, Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten: reclame, architectuur, boeken, games, films, muziek, kranten en tijdschriften, podiumkunsten, radio, tv en beeldende kunst.


Download Cultural Times - the First Global Map of Cultural and Creative Industries

Download een samenvatting van Cultural Times - the First Global Map of Cultural and Creative Industries

]]>
Unesco topvrouw op klimaattophttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/7/unesco-topvrouw-op-klimaattopMon, 07 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/7/unesco-topvrouw-op-klimaattopPleidooi voor een sterk klimaatplan en een brede betrokkenheid bij de uitvoering ervan.

Unesco topvrouw op klimaattopIrina Bokova, directeur-generaal van Unesco, maakte een statement tijdens een persconferentie op de klimaattop in Parijs (COP21) op vrijdag 4 december 2015. De topvrouw van de Organisatie dringt aan op een stevig klimaatplan dat vervolgens loyaal moet worden uitgevoerd door alle betrokken.

"We weten allemaal dat als we onze mentaliteit niet wijzigen en ons consumptiegedrag niet aanpassen, het zeer moeilijk zal zijn om de beslissingen uit te voeren die deze conferentie zal nemen. Unesco heeft het voortouw genomen op dit gebied," aldus Bokova.

Over de band tussen Unesco en COP21, zei ze dat de Organisatie sterk inzet op het bevorderen van educatie voor duurzame ontwikkeling en educatie voor de klimaatverandering. Unesco deed ook werk op andere gebieden dat relevant is voor de klimaattop, zoals omtrent waterbeheer en het bevorderen van de kennis en de duurzame ontwikkeling van de oceanen.

De directeur-generaal drukte ook haar bezorgdheid uit over hoe de klimaatverandering nu reeds schadelijke gevolgen heeft voor tal van werelderfgoedsites, waaronder mariene gebieden.


]]>
Unesco is pleitbezorger van de oceanenhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/3/unesco-is-pleitbezorger-van-de-oceanenThu, 03 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/3/unesco-is-pleitbezorger-van-de-oceanenOp de klimaattop in Parijs zet Unesco zich in om ervoor te zorgen dat de onderhandelaars voldoende aandacht besteden aan het belang en de rol van de oceanen.

Unesco is pleitbezorger van de oceanenTijdens de grote klimaattop (COP21), die plaatsvindt van 30 november tot 11 december 2015 in Parijs, werpt de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van Unesco zich op als pleitbezorger van de oceanen. Het duurzaam beheer ervan moet voldoende aan bod komen om te kunnen spreken van een succesvol akkoord over hoe we omgaan met klimaatverandering.

Ondanks het feit dat de oceanen één van de twee belangrijkste leveranciers van zuurstof zijn, naast bossen, en een belangrijke regulator van het wereldwijde klimaatsysteem, kwamen ze tot nu toe relatief weinig aan bod in de gesprekken over klimaatverandering. De IOC wil deze trend keren door het leveren van expertise op niet minder dan een dozijn gezamenlijke tentoonstellingen en evenementen tijdens de COP21.

De IOC is de enige organisatie binnen het systeem van de Verenigde Naties die volledig gewijd is aan de oceaanwetenschappen in alle oceaanbassins van de wereld. Tijdens de klimaattop zal ze het belang van de oceaanwetenschappen de de observatie van de oceaan beklemtonen. De IOC coördineert internationale wetenschappelijke samenwerking om ervoor te zorgen dat de beste wetenschappelijke kennis leidt tot de juiste begrip van de klimaatverandering. Ze is verantwoordelijk voor internationale afspraken rond data management, voor het ontwikkelen en invoeren van systemen voor vroegtijdige waarschuwing voor natuurrampen zoals tsunami's en voor het verlenen van bijstand voor de uitvoering van strategieën die gericht zijn op het aanpassen aan, en het beperken van de impact van, de gevolgen van de klimaatverandering.

De bijdrage van de IOC aan de klimaattop zal het meest zichtbaar zijn tijdens drie grote evenementen:

The Ocean and Climate Forum (3 december 2015) stelt de gemeenschappelijke doelstellingen voor van alle betrokkenen op de klimaattop die begaan zijn met de oceaan. Er is ook een interactief debat met verschillende belanghebbenden - wetenschappers, jongeren, economische actoren en besluitvormers - over hoe de oceaan zowel een onderdeel is van, als een mogelijke oplossing voor, de klimaatverandering.

The Oceans Day at COP21 (4 december 2015) zal voortbouwen op de aanbevelingen en oplossingen die zijn voorgesteld op The Ocean and Climate Forum om op hoog niveau de politieke aandacht te vestigen op de noodzaak om tot een ambitieus akkoord te komen, om succesvolle voorbeelden voor te stellen van beleidsmaatregelen inzake de oceaan en het klimaat, en om specifieke aanbevelingen te doen om de oceanen en de klimaatagenda vooruit te helpen.

The Ocean and Climate Moment (10 december) zal fungeren als een follow-up van alle wetenschappelijke evenementen met betrekking tot de oceanen op COP21. Vertegenwoordigers van de deelnemende landen en VN-agentschappen, alsook internationale wetenschappelijke deskundigen en maatschappelijke actoren, worden er herinnerd aan de belangrijkste wetenschappelijke aanbevelingen voor het nemen van beleidsmaatregelen die tijdens de klimaattop zijn voorgesteld.

"De oceaan is een bron van duurzame oplossingen voor de klimaatverandering. Ons doel is om deze oplossingen onder de aandacht te brengen en te ijveren voor de uitvoering ervan,"zei Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco op Wereld Oceanen Dag. "De gezondheid van de oceaan is niet optioneel, het is de enige weg vooruit. Onze toekomst hangt ervan af."


]]>
Troeven van de conventie culturele diversiteithttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/1/troeven-van-de-conventie-culturele-diversiteitTue, 01 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/1/troeven-van-de-conventie-culturele-diversiteitMasterclass in Antwerpen stelt de Unesco-conventie van 2005 voor en onderzoekt het potentieel ervan voor het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen.

Troeven van de conventie culturele diversiteitAan de Universiteit Antwerpen wordt op dinsdag 15 december 2015 een masterclass gehouden over de Unesco-conventie voor de bescherming en de promotie van de diversiteit van cultuuruitingen. De masterclass richt zich tot cultuurprofessionals, studenten en beleidsmedewerkers.

Motor voor duurzame ontwikkeling

De Conventie voor de bescherming en de promotie van de diversiteit van cultuuruitingen is in 2005 aangenomen door de Algemene Conferentie van Unesco. Het verdrag stimuleert wereldwijd de creatie, productie en verspreiding van culturele goederen, diensten en activiteiten. Het uitgangspunt van de conventie is dat cultuur een drijfveer is van duurzame ontwikkeling.

De Conventie tracht een nieuw internationaal kader voor het beheer van cultuur te verwezenlijken door lidstaten aan te moedigen om culturele beleidslijnen en maatregelen in te voeren die o.a. creativiteit koesteren en de mobiliteit van culturele goederen en diensten vergemakkelijken; evenals cultuur te integreren in duurzame ontwikkelingsstrategieën en nationaal ontwikkelingsbeleid.

Conventie bekendmaken

België ratificeerde het verdrag in 2009 en het is in 2013 in werking gesteld. Niettemin lijkt er in Vlaanderen sindsdien nog niet veel gebeurd te zijn rond dit internationale instrument. Nochtans biedt de conventie een kader aan uitdagingen en kansen rond onderwerpen die wel degelijk leven in het maatschappelijk debat: omtrent de plaats en waarde van cultuur, omtrent de rol van cultuurbeleid en toekomstgezinde financieringsmodellen voor de culturele en creatieve sectoren.

Een aantal partners, waaronder de Unesco-leerstoel voor kritische erfgoedstudies en de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed (VUB) en FARO Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, organiseren in het najaar van 2015 en voorjaar van 2016 een reeks bijeenkomsten om aan alle mogelijke spelers en geïnteresseerden de kans te bieden om de Conventie van 2005 te leren kennen en het potentieel voor cultuurbeleid in het algemeen en erfgoedbeleid in het bijzonder te exploreren.

Programma masterclass

De eerste van drie bijeenkomsten is een masterclass met Vlaamse, Nederlandse en internationale experten terzake: em. prof. dr. Marc Vervenne (voorzitter Vlaamse Unesco Commissie), prof. dr. Annick Schramme (Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School) en prof. dr. Steven Van Uytsel (University of Kyushu, Fukuoka-shi, Japan) bieden opeenvolgend een introductie en reflectie op de Conventie van 2005 als internationaal juridisch en beleidsinstrument, haar ontstaansredenen en ontwikkeling sindsdien, en ze blikken ook vooruit vanuit de Vlaamse en internationale context. Bijzondere aandacht gaat uit naar het potentieel voor cultureel-erfgoedbeleid, in het bijzonder voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Prof. dr. Yvonne Donders (Professor International Human Rights and Cultural Diversity and Head of the Department of International and European Public Law at the Faculty of Law of the University of Amsterdam) gaat vervolgens als discussant met beide eerste sprekers in gesprek. En ook de deelnemers krijgen de kans om vragen en gedachten uit te wisselen. Jorijn Neyrinck (coördinator tapis plein - expertisecentrum immaterieel cultureel erfgoed en erfgoedparticipatie) modereert de gespreksnamiddag.

Op 25 januari 2016 volgt er een symposium in Brussel en op 3 maart 2016 een colloquium in 's-Hertogenbosch (Nederland).

De masterclass over de Unesco-conventie voor de bescherming en de promotie van de diversiteit van cultuuruitingen gaat door op 15 december 2015 van 14u tot 16u, met aansluitend netwerkmoment tot 16u30. Locatie: Universiteit Antwerpen, Klooster van de Grauwzusters - Promotiezaal, Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen

Deelname is gratis, maar de organisatoren vragen om in te schrijven via deze [link].

]]>
Studenten onderhandelen over erfgoed in conflictgebiedenhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/11/24/studenten-onderhandelen-over-erfgoed-in-conflictgebiedenTue, 24 Nov 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/11/24/studenten-onderhandelen-over-erfgoed-in-conflictgebiedenDeelnemers van de eerste Vlaams-Nederlandse MUNESCO zoeken naar oplossingen voor erfgoed in conflictgebieden zoals Syrië en Irak.

munesco01Het Unesco Platform Vlaanderen, de Vlaamse Unesco Commissie en UC Leuven-Limburg organiseerden de eerste Vlaams-Nederlandse MUNESCO voor met Unesco geassocieerde scholen van woensdagavond 18 november tot vrijdagmiddag 20 november 2015 in Leuven. Dat gebeurde in samenwerking met Stad Leuven, De Haagse Hogeschool en de Nationale Unesco Commissie van Nederland. De MUNESCO draaide rond erfgoed in conflictgebieden zoals Syrië en Irak.

MUNESCO staat voor Model UNESCO: een simulatie waarbij leerlingen in de huid kruipen van vertegenwoordigers van een toegewezen land en onderhandelen met collega's van andere landen. Ze doen dat volgens de geldende diplomatieke spelregels.

Deelnemers

Er namen 63 leerlingen van 6 Vlaamse en 10 Nederlandse secundaire scholen deel aan de MUNESCO. Ze kropen in de huid van ambassadeur, adjunct-ambassadeur, journalist of vertegenwoordiger van een organisatie zoals een internationale NGO, een museum, een veilinghuis enz. Daarnaast waren 19 hogeschoolstudenten van UC Leuven-Limburg (UCLL) en de Haagse Hogeschool betrokken bij de MUNESCO. Een aantal van hen begeleidde de simulatie terwijl enkele buitenlandse studenten van de Postgraduate International Educating Class (PIEC) van UCLL, gekoppeld aan een Nederlandstalige student, ook een land vertegenwoordigden. Zo werd het internationale karakter van de MUNESCO nog versterkt. Het viel trouwens op dat verschillende leerlingen van de secundaire scholen regelmatig spontaan Engels spraken bij hun tussenkomsten in de debatten.

munesco05

De MUNESCO stond in het teken van de manier waarop er met erfgoed wordt omgegaan in conflictgebieden zoals Syrië en Irak. Werelderfgoed wordt er letterlijk in het vizier genomen en tot puin herleid. Archeologische sites en musea worden er, dixit UNESCO, op 'industriële schaal' geplunderd om te worden verkocht op de illegale markt.

Simulatie

munesco03Om de problematiek van erfgoed in conflictgebieden te behandelen, simuleerde de MUNESCO een bijeenkomst van het Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Country of Origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation. Elke secundaire school vertegenwoordigde een land. De ambassadeurs en hun adjuncten onderhandelden over een resolutie die het probleem aan de kaak stelt en er een oplossing voor aanreikt. Hun debatten werden gevolgd door journalisten die er verslag over uitbrachten en door vertegenwoordigers van internationale NGO's en andere betrokken organisaties die vanuit hun expertise trachtten te wegen op de gesprekken en het eindresultaat.

De bijeenkomst startte op woensdagavond in de Gotische zaal van het stadhuis van Leuven met een openingsstatement van elk land. Al snel bleek dat de betrokkenheid groot was. Veel landen verwezen naar hun geschiedenis met het verlies van erfgoed. Een aantal sprekers formuleerde al meteen voorstellen waarvoor ze steun wilden zoeken bij andere landen terwijl andere diplomaten aangaven wat ze vooral niet wilden.


De deelnemers zaten van bij het begin goed in hun rol. Na het officiële gedeelte spraken delegaties elkaar spontaan aan in de wandelgangen om al de eerste bondgenootschappen te smeden. De pers lag op vinkenslag en verzamelde de eerste quotes en legde de eerste tegenstellingen bloot.

Dynamiek

munesco04Het zwaartepunt van de MUNESCO lag op donderdag en vond plaats op Campus Comenius van UCLL. De diplomaten startten hun onderhandelingen met het oog op het opstellen van een resolutie terwijl de pers de debatten volgde en sprak met diplomaten en vertegenwoordigers van organisaties. Het werk van de journalisten bracht extra dynamiek in het gebeuren. Zij postten hun bijdragen in een Facebookgroep die door alle deelnemers te volgen was. Verschillende landen voelden de noodzaak om bepaalde berichten te ontkennen of te nuanceren. De berichtgeving was duidelijk van invloed op de houding van de diplomaten tijdens de onderhandelingen. Ook de vertegenwoordigers van NGO's en andere organisaties wogen op de debatten. Zij ventileerden hun visie in de media en onderhandelden zelf over een gezamenlijk advies dat ze aan de diplomaten voorlegden. De dag eindigde met een talkshow waarin een aantal diplomaten en deskundigen aan de tand werden gevoeld over het verloop en de uitkomst van de onderhandelingen.

Voor het slot van de MUNESCO keerden de deelnemers op vrijdag terug naar de Gotische zaal van het stadhuis van Leuven. Het ontwerp van resolutie dat door een aantal delegaties tot in de late uurtjes was bijgeschaafd, werd op groot scherm geprojecteerd. Er konden nog amendementen werden ingediend en ook de NGO's en andere belanghebbenden konden er zich over uitspreken. Aan het einde van de rit werd er gestemd. De resolutie werd met unanimiteit van stemmen aangenomen.

Resolutie

De resolutie doet een reeks concrete aanbevelingen, zoals het tijdelijk in het buitenland onderbrengen van bedreigd cultureel erfgoed, het ontwikkelen van een centrale database van cultureel erfgoed die bestaande (rode) lijsten combineert, het oprichten van een tribunaal onder bevoegdheid van het Internationaal Strafhof voor het vervolgen van de vernieling van cultureel erfgoed en het voorzien van amnestie voor daders die gestolen of illegaal gekocht erfgoed of cultuurobjecten vrijwillig teruggeven.

munesco02De MUNESCO eindigde met een persconferentie waarbij de journalisten de kans kregen om een reactie te vragen van de diplomaten van de verschillende landen over de resolutie of het verloop van de onderhandelingen.

Volgend schooljaar vindt de tweede Vlaams-Nederlandse MUNESCO voor met Unesco geassocieerde scholen plaats in Den Haag.


]]>
MUNESCO 2015: Simulatie van internationaal diplomatiek overleg over erfgoed onder vuurhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/11/17/munesco-2015-simulatie-van-internationaal-diplomatiek-overleg-over-erfgoed-onder-vuurTue, 17 Nov 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/11/17/munesco-2015-simulatie-van-internationaal-diplomatiek-overleg-over-erfgoed-onder-vuurLeerlingen van Vlaamse en Nederlandse secundaire Unescoscholen buigen zich over erfgoed in conflictgebieden zoals Syrië en Irak.

MUNESCO 2015: Simulatie van internationaal diplomatiek overleg over erfgoed onder vuur

Het Unesco Platform Vlaanderen, de Vlaamse Unesco Commissie en UC Leuven-Limburg organiseren de eerste Vlaams-Nederlandse MUNESCO voor met Unesco geassocieerde scholen van woensdagavond 18 november tot vrijdagmiddag 20 november 2015 in Leuven. Dat gebeurt in samenwerking met Stad Leuven, De Haagse Hogeschool en de Nationale Unesco Commissie van Nederland.

MUNESCO staat voor Model UNESCO: een simulatie waarbij leerlingen in de huid kruipen van vertegenwoordigers van een toegewezen land en onderhandelen met collega's van andere landen. Ze behandelen een case volgens de geldende diplomatieke spelregels.

Er nemen 63 leerlingen van 6 Vlaamse en 10 Nederlandse secundaire scholen deel aan de MUNESCO. Ze kruipen in de huid van ambassadeur, adjunct-ambassadeur, journalist of vertegenwoordiger van een organisatie zoals een internationale NGO, een museum, een veilinghuis enz.

De MUNESCO staat in het teken van de manier waarop er met erfgoed wordt omgegaan in conflictgebieden zoals Syrië en Irak. Werelderfgoed wordt er letterlijk in het vizier genomen en tot puin herleid. Archeologische sites en musea worden er, dixit UNESCO, op 'industriële schaal' geplunderd om te worden verkocht op de illegale markt.

De situatie in Syrië en Irak noopt tot een bijeenkomst van het Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Country of Origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation. Elke school vertegenwoordigt een land en de ambassadeurs en hun adjuncten gaan onderhandelen over een resolutie die het probleem aan de kaak stelt en er een oplossing voor aanreikt. Hun debatten worden gevolgd door journalisten die er verslag over uitbrengen en door vertegenwoordigers van internationale NGO's en andere betrokken organisaties die vanuit hun expertise trachten te wegen op de gesprekken en het eindresultaat.

Hogeschoolstudenten van UC Leuven-Limburg (UCLL) en de Haagse Hogeschool begeleiden de simulatie. Het internationale karakter van de MUNESCO wordt versterkt doordat ook studenten van de Postgraduate International Educating Class (PIEC) van UCLL rollen opnemen in de oefening.

Het UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet) is een van de grootste internationale schoolnetwerken. Scholen die actief zijn in het ASPnet onderscheiden zich door een uitgesproken engagement voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en voor het toepassen van innovatieve onderwijsmethoden. Vertrekkend vanuit de idealen van Unesco streven ze ernaar om leerlingen beter voor te bereiden op een actief burgerschap in een steeds complexer wordende samenleving die alsmaar sneller evolueert.


Het verloop van de MUNESCO is te volgen via de Facebookgroep MUNESCO Leuven 2015: https://www.facebook.com/groups/1025391074159661/

]]>
Hilde Crevits op Algemeen Beleidsdebat Unescohttp://unesco-vlaanderen.be/2015/11/5/hilde-crevits-op-algemeen-beleidsdebat-unescoThu, 05 Nov 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/11/5/hilde-crevits-op-algemeen-beleidsdebat-unescoVlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits roept op tot een mondiaal kader voor de erkenning van hogeronderwijskwalificaties.

Hilde Crevits op Algemeen Beleidsdebat UnescoAan het begin van de Algemene Conferentie van Unesco is er traditioneel het Algemeen Beleidsdebat: een kans voor de lidstaten om zich uit te laten over de koers die Unesco vaart en de aandachtspunten die volgens hen van belang zijn. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits nam er op 4 november namens België het woord.

In haar toespraak riep minister Crevits de lidstaten onder meer op werk te maken van een mondiaal kader voor de erkenning van hoger onderwijskwalificaties. Er zijn al verschillende regionale conventies, maar ons land pleit nu voor "een mondiale conventie die linken legt tussen de diverse regionale afsprakenkaders."

Minister Crevits: "Een uniform wereldwijd kader zou garanties kunnen bieden aan mensen die in het buitenland gaan werken of mensen die moeten vluchten dat de procedure voor erkenning van hun diploma hoger onderwijs volgens gelijkaardige procedures zal verlopen, waar ze ook komen."

De Algemene Conferentie is het hoogste orgaan van Unesco. Er zijn 195 lidstaten in vertegenwoordigd. De conferentie vindt tweejaarlijks plaats en beslist over het programma en de begroting van de Organisatie. De huidige bijeenkomst is de 38ste en loopt van 3 tot 18 november 2015.

]]>
Uitvoerende Raad beëindigdhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/10/23/uitvoerende-raad-beëindigdFri, 23 Oct 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/10/23/uitvoerende-raad-beëindigdDe Uitvoerende Raad beveelt nieuwe accenten aan om mee te werken aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Uitvoerende Raad beëindigdDe 58 leden van de Uitvoerende Raad hebben vandaag hun 197ste zitting afgesloten. De bijeenkomst bereidde de komende Algemene Conferentie van Unesco voor.

De Uitvoerende Raad bevestigde dat Unesco zich moet blijven inzetten voor onderwijs, in het bijzonder in het kader van de onlangs goedgekeurde VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en voor de uitvoering van de uitkomsten van het World Onderwijs Forum 2015.

Om de rol van Unesco in het verwezenlijken van de zogeheten 2030-agenda (de eerder genoemde Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zo goed mogelijk te vervullen, wil de Uitvoerende Raad een aantal nieuwe accenten leggen. Er moet worden geïnvesteerd in efficiënte activiteiten die aantoonbaar bijdragen tot de uitvoering van de 2030-agenda. Op het vlak van onderwijs moet een strategie worden uitgewerkt voor het tegengaan van gewelddadig extremisme. En er moet nog meer worden gewerkt aan het bevorderen van de bescherming van cultureel erfgoed en pluriformiteit in conflictgebieden.

De Uitvoerende Raad beveelt de Algemene Conferentie van Unesco eveneens aan om Kosovo te laten toetreden tot de Organisatie.

De aanstaande 38ste zitting van de Algemene Conferentie zal vertegenwoordigers van alle 195 Unesco-lidstaten bijeenbrengen in Parijs van 3 tot 18 november 2015. Bij deze gelegenheid zullen de lidstaten van de 70ste verjaardag van de Organisatie vieren met een Leaders Forum waarop een ongezien aantal van staatshoofden en regeringsleiders worden verwacht.

]]>