UNESCO Platform Vlaanderen, thema "immaterieel cultureel erfgoed"http://unesco-vlaanderen.be2016-05-18T16:37:39Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "immaterieel cultureel erfgoed"http://unesco-vlaanderen.benlCultuur en de Duurzame Ontwikkelingsdoelenhttp://unesco-vlaanderen.be/2016/5/18/cultuur-en-de-duurzame-ontwikkelingsdoelenWed, 18 May 2016 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2016/5/18/cultuur-en-de-duurzame-ontwikkelingsdoelenEen debat buigt zich over de vraag welke rol cultuur speelt in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de wereldwijde ontwikkelingsagenda bepalen.

Cultuur en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Africalia, een organisatie die Afrikaanse cultuur en kunst ondersteunt, organiseert samen met de Vlaamse Unesco Commissie, de Frans- en Duitstalige Belgische Commissie voor Unesco en het Unesco-Verbindingskantoor in Brussel, een debat tijdens de European Development Days (#EDD16).

Het debat "Culture, where art thou? In search of culture in the Sustainable Development Goals: from the UNESCO Convention 2005 to the 2030 Agenda for Sustainable Development" vindt plaats op donderdag 16 juni 2016 van 11u tot 12u15 in Tours et Taxi (zaal D6) in Brussel.

Het debat focust op de meerwaarde van een cultureel perspectief voor de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Vanuit Unesco zal onder meer ingegaan worden op internationale instrumenten zoals de Conventie voor de bescherming en de promotie van de diversiteit van cultuuruitingen (2005) en de Conventie voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed (2003). Ook de rol van cultuur in een post-conflict context zal aan bod komen.

Verschillende experts zullen het onderwerp in een panel bespreken, waaronder: Jyoti Hosagrahar (Unesco), Mercedes Giovinazzo (Interarts Foundation), Lynnette Micheni (PAWA254), Simone Cipriani (Ethical Fashion Initiative) en Dr. Nina Obuljen Koržinek (Institute for Development and International Relations in Zagreb). De moderatie van het debat is in handen van Gie Goris (MO* magazine).


]]>
Vlaanderen en Unesco hernieuwen samenwerking voor erfgoedbescherminghttp://unesco-vlaanderen.be/2016/4/15/vlaanderen-en-unesco-hernieuwen-samenwerking-voor-erfgoedbeschermingFri, 15 Apr 2016 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2016/4/15/vlaanderen-en-unesco-hernieuwen-samenwerking-voor-erfgoedbeschermingHet Vlaams Unesco Trustfonds is verlengd voor een periode van vijf jaar. De focus ligt op de bescherming van erfgoed met bijzondere aandacht voor Afrika.

Vlaanderen en Unesco hernieuwen samenwerking voor erfgoedbeschermingIrina Bokova, directeur-generaal van Unesco, en Filip D'havé, Algemeen afgevaardigde van de Vlaamse regering in Frankrijk, hebben op 14 april 2016 op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs een verlenging ondertekend van de samenwerking tussen Vlaanderen en Unesco op het vlak van cultureel en natuurlijk erfgoed

"Ik wil de Vlaamse regering bedanken voor deze verdere samenwerking die bijzonder betekenisvol is nu de vernieling van cultuur en erfgoed zo nauw verbonden is met extremisme en het lijden van mensen - het is een krachtig symbool van onze vastberadenheid om de kracht van cultuur aan te wenden om te helen en te herstellen," zei Bokova.

Unesco, de Vlaamse regering en de Europese Unie organiseren op 9 en 10 juni 2016 een conferentie in Brussel over de bescherming van cultureel erfgoed in conflictgebieden en over de rol van erfgoed in het bewerkstelligen van vrede. Het initiatief past in het kader van de #Unite4Heritage campagne van Unesco.

De Vlaamse regering is bereid om mee te werken aan de inspanningen van Unesco voor het vrijwaren van het cultureel erfgoed in Syrië, in het bijzonder in Palmyra.

De vernieuwing van de overeenkomst rond het Vlaams Unesco Trustfonds loopt voor een periode van vijf jaar. De algemene focus ligt op de bescherming van erfgoed, met bijzondere aandacht voor Afrika. De Vlaamse regering stelde 900 000 euro ter beschikking voor de ondersteuning van Unesco-projecten in 2015-2016.

De voorbije 15 jaar investeerde Vlaanderen meer dan 7,5 miljoen euro in de samenwerking met Unesco rond erfgoed. De fondsen zijn onder meer gebruikt voor projecten in zuidelijk Afrika rond immaterieel cultureel erfgoed en natuurlijk erfgoed. Er gingen ook middelen naar het herstel van werelderfgoed in Nepal na de aardbevingen en naar de bescherming van erfgoed in Syrië.


]]>
Unesco en de Europese Commissie gaan erfgoedroutes promotenhttp://unesco-vlaanderen.be/2016/3/4/unesco-en-de-europese-commissie-gaan-erfgoedroutes-promotenFri, 04 Mar 2016 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2016/3/4/unesco-en-de-europese-commissie-gaan-erfgoedroutes-promotenEuropese Erfgoedroutes willen toeristen lokken naar werelderfgoedsites en andere culturele bezienswaardigheden en evenementen.

Unesco en de Europese Commissie gaan erfgoedroutes promotenUnesco en de Europese Commissie lanceren een project om culturele routes te ontwikkelen. De bedoeling is om de aantrekkingskracht van werelderfgoedsites te gebruiken om toeristen aan te trekken en hen eveneens te laten kennismaken met andere culturele troeven zoals bijvoorbeeld musea en festivals.

De eerste erfgoedroutes zullen worden voorgesteld in 2017. Reizigers zullen kunnen gebruikmaken van gebruiksvriendelijke platforms en mobiele applicaties om kaarten en informatie te krijgen over culturele plaatsen en, waar van toepassing, over te bezoeken uitingen van immaterieel cultureel erfgoed.

"Het Europese Erfgoedroutes project is een concreet voorbeeld van hoe de kracht van cultureel erfgoed kan gebruikt worden als een springplank voor de duurzame ontwikkeling van gemeenschappen en regio's," aldus Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco. "Ik ben ervan overtuigd dat dit Europese project gemeenschappen, behoeders van erfgoed en politieke leiders in vele delen van de wereld een model kan bieden voor het uitwerken van ontwikkelingsstrategieën die gebruik maken van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoedsites."

Bij de uitwerking van het project zullen onder meer plaatselijke overheden, beheerders van erfgoedsites, culturele instellingen zoals musea en galerijen, vertegenwoordigers van uitingen van immaterieel cultureel erfgoed en spelers uit de toeristische sector betrokken worden. De websites en apps van het projecten zullen de Europese Erfgoedroutes promoten bij het brede publiek, in het bijzonder in China, Noord-Amerika en Europa.

]]>
Vlaanderen en Unescohttp://unesco-vlaanderen.be/2016/2/26/vlaanderen-en-unescoFri, 26 Feb 2016 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2016/2/26/vlaanderen-en-unescoDe bijzondere relatie tussen Vlaanderen en Unesco in kaart gebracht.

Vlaanderen en Unesco

Vlaanderen heeft een bijzondere band met Unesco en de samenwerking tussen beide partijen is stevig verankerd. Het Unesco Platform Vlaanderen stelt een kaart voor die deze unieke relatie in beeld brengt en duiding geeft bij de verschillende programma's en projecten waarbij Vlaanderen actief betrokken is. Het overzicht betreft niet alleen de bescherming van verschillende uitingen van erfgoed in Vlaanderen en de participatie in internationale netwerken maar ook de wijze waarop Vlaamse middelen en expertise worden ingezet om programma's van Unesco te ondersteunen.

Vlaanderen is één van de weinige deelstaten in de wereld die een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met Unesco. Het ondertekenen van deze overeenkomst in 1998 gebeurde doelbewust, gezien Vlaanderen ervan overtuigd is dat de missie van Unesco ook de eigen missie is. Educatie, Wetenschappen, Cultuur en Communicatie vormen de kern van Unesco's mandaat, maar zijn tegelijkertijd ook beleidsdomeinen waarin de Vlaamse regering over uitgebreide bevoegdheden beschikt. Vermits de bevoegdheden van beide partijen overeenkomen, was de samenwerking met Unesco een logische stap in het streven van Vlaanderen om bij te dragen aan de internationale ontwikkelingsdoelstellingen.

De samenwerkingsovereenkomst heeft als hoofddoel het verwezenlijken van een ware partnerschap tussen beide partijen: Unesco kan rekenen op Vlaamse expertise, financiële middelen en netwerken, terwijl de Vlaamse regering beroep kan doen op Unesco's netwerk, advies en knowhow. Om de samenwerking te stroomlijnen werden er door Vlaanderen twee trustfondsen opgericht: het Wetenschappelijk Trustfonds en het Algemene Trustfonds dat zich voornamelijk toelegt op erfgoed en (zuidelijk) Afrika.


  • De dubbelzijdige poster Vlaanderen en Unesco: (h)echt partnerschap met stevige wortels is gratis te verkrijgen via info@unesco-vlaanderen.be

Download Vlaanderen en Unesco: (h)echt partnerschap met stevige wortels

]]>
Vlaanderen selecteert drie projecten voor Vlaams UNESCO Trustfondshttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/15/vlaanderen-selecteert-drie-projecten-voor-vlaams-unesco-trustfondsTue, 15 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/15/vlaanderen-selecteert-drie-projecten-voor-vlaams-unesco-trustfondsIn het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Unesco kent de Vlaamse regering middelen toe aan drie projecten die Vlaamse expertise internationaal uitdragen.

Vlaanderen selecteert drie projecten voor Vlaams UNESCO Trustfonds

De Vlaamse regering selecteerde drie projecten voor het Vlaams UNESCO Trustfonds. Het gaat om projecten voor capaciteitsopbouw rond immaterieel cultureel erfgoed in Afrika, voor het uitvoeren van mariene ruimtelijke planning in oceanografische toplocaties en voor het bestendigen van de relaties en de samenwerking tussen Unesco, de Europese Unie en Vlaanderen.

Immaterieel cultureel erfgoed

De Algemene Conferentie van Unesco nam in 2003 de Conventie betreffende de borging van het immaterieel cultureel erfgoed aan. Dit verdrag wil de visibiliteit van immaterieel cultureel erfgoed (ICE) verhogen en de bijdrage ervan tot culturele diversiteit en tot duurzame ontwikkeling benadrukken. Het kernbegrip is de borging, of safeguarding: een actief proces dat ICE een toekomst geeft door kennis en vaardigheden door te geven, vertrekkende vanuit het lokale draagvlak (de erfgoedgemeenschap).

De hoop leefde dat door middel van de Conventie van 2003 meer internationale zichtbaarheid kon worden gegeven aan het erfgoed van Afrika, een regio die traditioneel ondervertegenwoordigd is op de beroemde Werelderfgoedlijst van bijzondere monumenten en landschappen.

Vlaamse expertise exporteren

Vlaanderen geldt als een voorloper op het vlak van het vertalen van de bepalingen en de geest van de Conventie van 2003 naar het beleid. Dit is niet overal evident, vooral in zuidelijk Afrika ontbreekt de expertise voor het uittekenen van een wettelijk beleidskader voor de implementatie van de Conventie en voor het inventariseren van immaterieel cultureel erfgoed.

Het Vlaams UNESCO Trustfonds ondersteunt een project dat gericht is op het verschaffen van opleiding aan 70 trainers verspreid over zeven landen: Botswana, Lesotho, Malawi, Namibië, Swaziland, Zambia en Zimbabwe. Zij kunnen op hun beurt hun verworven kennis en expertise delen met collega's zodat er een duurzaam netwerk ontstaat van deskundigen die het immaterieel cultureel erfgoed-beleid in zuidelijk Afrika kunnen ondersteunen en uitbouwen.

Ruimtelijke planning op zee

Een tweede project draait rond het verzekeren van de duurzaamheid op lang termijn van oceanografische toplocaties. Het gaat met name om mariene gebieden van uitzonderlijke universele waarde die vallen onder de bescherming van de Werelderfgoedconventie van Unesco of die daarvoor in aanmerking komen. Dergelijke gebieden zijn kwetsbaar en worden bedreigd door klimaatverandering, overbevissing, vervuiling en andere gevaren.

Het project zet volop in op het toepassen van 'ecosysteem-gestuurde Mariene Ruimtelijke Planning' (MRP). Het betreft een conceptuele methode voor het duurzaam beheer van mariene gebieden die is ontwikkeld door de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van Unesco op basis van onderzoek verricht door de Universiteit van Gent.

Er komen regionale trainingen en workshops voor de uitwerking van mariene ruimtelijke plannen, met inbegrip van onder meer de strijd tegen illegale visvangst en schadelijke baggerwerken.

Samenwerking met en tussen Unesco en de EU

In 2011 opende de directeur-generaal van Unesco, Irina Bokova, een nieuw verbindingskantoor van Unesco in Brussel om een nauwere samenwerking tussen Unesco en de Europese Unie tot stand te brengen en de zichtbaarheid van de organisatie in het Europese landschap te verhogen. Sinds 2012 wordt er een personeelslid van het Departement internationaal Vlaanderen (DIV) tewerkgesteld met een secondment contract, gefinancierd vanuit het Vlaams UNESCO Trustfonds. Deze detachering wordt verlengd.

Vlaanderen sloot in 1998 een samenwerkingsovereenkomst met Unesco. Deze overeenkomst heeft als hoofddoel het verwezenlijken van een ware partnerschap tussen beide partijen: Unesco kan rekenen op Vlaamse expertise, financiële middelen en netwerken, terwijl de Vlaamse regering beroep kan doen op Unesco's netwerk, advies en knowhow. Om de samenwerking te stroomlijnen werden er door Vlaanderen twee trustfondsen opgericht: het Wetenschappelijk Trustfonds en het Algemene Trustfonds dat zich voornamelijk toelegt op erfgoed en Afrika. Eerder dit jaar kende de Vlaamse regering een bijdrage toe van 900 000 euro voor de periode 2015- 2016 aan het Algemene Trustfonds.

]]>
Troeven van de conventie culturele diversiteithttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/1/troeven-van-de-conventie-culturele-diversiteitTue, 01 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/12/1/troeven-van-de-conventie-culturele-diversiteitMasterclass in Antwerpen stelt de Unesco-conventie van 2005 voor en onderzoekt het potentieel ervan voor het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen.

Troeven van de conventie culturele diversiteitAan de Universiteit Antwerpen wordt op dinsdag 15 december 2015 een masterclass gehouden over de Unesco-conventie voor de bescherming en de promotie van de diversiteit van cultuuruitingen. De masterclass richt zich tot cultuurprofessionals, studenten en beleidsmedewerkers.

Motor voor duurzame ontwikkeling

De Conventie voor de bescherming en de promotie van de diversiteit van cultuuruitingen is in 2005 aangenomen door de Algemene Conferentie van Unesco. Het verdrag stimuleert wereldwijd de creatie, productie en verspreiding van culturele goederen, diensten en activiteiten. Het uitgangspunt van de conventie is dat cultuur een drijfveer is van duurzame ontwikkeling.

De Conventie tracht een nieuw internationaal kader voor het beheer van cultuur te verwezenlijken door lidstaten aan te moedigen om culturele beleidslijnen en maatregelen in te voeren die o.a. creativiteit koesteren en de mobiliteit van culturele goederen en diensten vergemakkelijken; evenals cultuur te integreren in duurzame ontwikkelingsstrategieën en nationaal ontwikkelingsbeleid.

Conventie bekendmaken

België ratificeerde het verdrag in 2009 en het is in 2013 in werking gesteld. Niettemin lijkt er in Vlaanderen sindsdien nog niet veel gebeurd te zijn rond dit internationale instrument. Nochtans biedt de conventie een kader aan uitdagingen en kansen rond onderwerpen die wel degelijk leven in het maatschappelijk debat: omtrent de plaats en waarde van cultuur, omtrent de rol van cultuurbeleid en toekomstgezinde financieringsmodellen voor de culturele en creatieve sectoren.

Een aantal partners, waaronder de Unesco-leerstoel voor kritische erfgoedstudies en de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed (VUB) en FARO Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, organiseren in het najaar van 2015 en voorjaar van 2016 een reeks bijeenkomsten om aan alle mogelijke spelers en geïnteresseerden de kans te bieden om de Conventie van 2005 te leren kennen en het potentieel voor cultuurbeleid in het algemeen en erfgoedbeleid in het bijzonder te exploreren.

Programma masterclass

De eerste van drie bijeenkomsten is een masterclass met Vlaamse, Nederlandse en internationale experten terzake: em. prof. dr. Marc Vervenne (voorzitter Vlaamse Unesco Commissie), prof. dr. Annick Schramme (Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School) en prof. dr. Steven Van Uytsel (University of Kyushu, Fukuoka-shi, Japan) bieden opeenvolgend een introductie en reflectie op de Conventie van 2005 als internationaal juridisch en beleidsinstrument, haar ontstaansredenen en ontwikkeling sindsdien, en ze blikken ook vooruit vanuit de Vlaamse en internationale context. Bijzondere aandacht gaat uit naar het potentieel voor cultureel-erfgoedbeleid, in het bijzonder voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Prof. dr. Yvonne Donders (Professor International Human Rights and Cultural Diversity and Head of the Department of International and European Public Law at the Faculty of Law of the University of Amsterdam) gaat vervolgens als discussant met beide eerste sprekers in gesprek. En ook de deelnemers krijgen de kans om vragen en gedachten uit te wisselen. Jorijn Neyrinck (coördinator tapis plein - expertisecentrum immaterieel cultureel erfgoed en erfgoedparticipatie) modereert de gespreksnamiddag.

Op 25 januari 2016 volgt er een symposium in Brussel en op 3 maart 2016 een colloquium in 's-Hertogenbosch (Nederland).

De masterclass over de Unesco-conventie voor de bescherming en de promotie van de diversiteit van cultuuruitingen gaat door op 15 december 2015 van 14u tot 16u, met aansluitend netwerkmoment tot 16u30. Locatie: Universiteit Antwerpen, Klooster van de Grauwzusters - Promotiezaal, Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen

Deelname is gratis, maar de organisatoren vragen om in te schrijven via deze [link].

]]>
Beiaardiers krijgen oorkonde van Unescohttp://unesco-vlaanderen.be/2015/9/21/beiaardiers-krijgen-oorkonde-van-unescoMon, 21 Sep 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/9/21/beiaardiers-krijgen-oorkonde-van-unescoDe erkenning van de Belgische beiaardcultuur door Unesco is in Brussel gevierd met een plechtigheid en enkele bijzondere beiaardconcerten.

Beiaardiers krijgen oorkonde van UnescoSalvatore Mineo, Vertegenwoordiger van Unesco in Brussel, heeft op vrijdag 18 november 2015 tijdens een ceremonie op het stadhuis van Brussel een oorkonde, die bevestigd dat de beiaardcultuur in België door Unesco is erkend als internationaal schoolvoorbeeld van het borgen van immaterieel cultureel erfgoed, uitgereikt aan Frank Deleu, voorzitter van de Vlaamse Beiaard Vereniging en Serge Joris, vicevoorzitter van de Association Campanaire Wallonne.

In de voormiddag speelden 16 beiaardiers op de Kunstberg in Brussel een concert op de mobiele beiaard van Douai. Na de plechtigheid op het stadhuis speelden Pascaline Flamme (beiaardier van Doornik en Bergen) en Kenneth Theunissen (beiaardier van Gent en Hasselt) in de namiddag een concert op de beiaard van de Sint-Goedele en Sint-Michielskathedraal voor meer dan 350 toehoorders. Het was een uniek concert omdat het publiek kon kiezen welke muziek de beiaardiers speelden. Dat kon door middel van de nieuwe app Jukebells. Bohemian Rhapsody van Queen was veruit het meest aangevraagde nummer.

Het is de ambitie van de ontwerpers om Jukebells verder te ontwikkelen tot een volwaardige verbinding tussen beiaardiers en hun publiek en om er een samenwerkingsplatform voor beiaardiers wereldwijd van te maken.

Unesco erkende de Belgische beiaardcultuur in november 2014 tijdens de negende bijeenkomst van het Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in Parijs. Dat comité is bevoegd voor de uitvoering van de Unesco-conventie van 2003 over het borgen van immaterieel cultureel erfgoed.


]]>
De grootste jukebox ter wereld staat in Brusselhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/8/19/de-grootste-jukebox-ter-wereld-staat-in-brusselWed, 19 Aug 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/8/19/de-grootste-jukebox-ter-wereld-staat-in-brusselUnesco erkende de Belgische beiaardcultuur als schoolvoorbeeld van het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Op 18 september wordt de beiaard van de de Sint-Goedele en Sint-Michielskathedraal daarom de grootste jukebox ter wereld.

De grootste jukebox ter wereld staat in BrusselBrussel wordt op vrijdag 18 september de beiaardhoofdstad van de wereld. Aanleiding is de officiële uitreiking van de Unesco-oorkonde die bevestigd dat de borging van de beiaardcultuur in België door Unesco is erkend als internationaal schoolvoorbeeld van het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Naast een ceremonie op het stadhuis zijn verschillende beiaardconcerten gepland die het publiek laten genieten van het beiaardspel.

Unesco erkende de Belgische beiaardcultuur in november van vorig jaar tijdens de negende bijeenkomst van het Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in Parijs. Dat comité is bevoegd voor de uitvoering van de Unesco-conventie van 2003 over het borgen van immaterieel cultureel erfgoed.

Programma

De festiviteiten starten op 18 september om 10u30 met een beiaardoptreden op de Kunstberg in Brussel van verschillende Vlaamse en Waalse beiaardiers en studenten van de verschillende beiaardscholen. Vervolgens is er om 14u een ceremonie op het stadhuis, gevolgd door een beiaardconcert en receptie aan de Sint-Goedele en Sint-Michielskathedraal met degustatie van het Beiaardbier.

Dit laatste concert, van 15u tot 16u, is uniek. Het publiek zal immers met een mobiele app kunnen bepalen welke nummers op de beiaard worden gespeeld. Zo wordt het grootste muziekinstrument ter wereld - de beiaard - omgetoverd tot 's werelds grootste jukebox.

Achtergrond

Borging van beiaardcultuur heeft een bredere betekenis dan de studie en de bescherming van de instrumenten. Het begrip slaat ook op het doorgeven van kennis aan nieuwe generaties en het voortdurend vernieuwen van de traditie. Dit om ze te blijven verbinden met het maatschappelijk gebeuren van vandaag.

De beiaard is ontstaan rond 1500 in de Zuidelijke Nederlanden en is het oudste muzikale massamedium uit de geschiedenis. De voorbije 100 jaar hebben beiaardiers en vele anderen die zich voor de beiaardcultuur inspannen dit unieke muzikale erfgoed steeds weten te vernieuwen. We danken het aan hen dat beiaardmuziek nog steeds de atmosfeer van tientallen Belgische steden en gemeenten kleurt, ondanks de ontwikkeling van nieuwere muzikale media, en dat de belangstelling van het publiek nog groeit.
]]>
Basisschool Het Noordveld in de prijzenhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/7/2/basisschool-het-noordveld-in-de-prijzenThu, 02 Jul 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/7/2/basisschool-het-noordveld-in-de-prijzenLeerlingen trokken op daguitstap dankzij hun winnende foto's voor de wedstrijd rond erfgoed van de Vlaamse Unesco Commissie.

Basisschool Het Noordveld in de prijzen

In april lanceerde de Vlaamse Unesco Commissie een fotowedstrijd voor jongeren tussen 11 en 15 jaar rond het thema erfgoed. Daarbij lieten de deelnemers mobieltje en tablet links liggen en gingen ze aan de slag met een old school wegwerpcamera.

Als winnaar van de wedstrijd kwam de vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs Het Noordveld uit de bus. De winnende klas trok op vrijdag 19 juni 2015 naar Brussel voor een gesmaakte daguitstap die hen onder meer naar het Natuurhistorisch museum, de Grote Markt en Manneken Pis bracht.

Voor ze de trein terug naar huis opstapten, ontdekten de leerlingen in een stationskluis uitvergrote canvassen van hun winnende foto's.


]]>
Fotowedstrijd rond erfgoedhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/4/20/fotowedstrijd-rond-erfgoedMon, 20 Apr 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/4/20/fotowedstrijd-rond-erfgoedDe Vlaamse Unesco Commissie vraagt jongeren tussen 11 en 15 jaar om te tonen wat zij als erfgoed beschouwen.

Fotowedstrijd rond erfgoed


]]>
Unesco bezorgd om boekverbrandingen in Irakhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/2/11/unesco-bezorgd-om-boekverbrandingen-in-irakWed, 11 Feb 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/2/11/unesco-bezorgd-om-boekverbrandingen-in-irakAanhoudende vernieling van cultureel erfgoed in Irak baart grote zorgen.

Unesco bezorgd om boekverbrandingen in IrakEr komen verschillende alarmerende berichten uit Irak over de massale vernietiging van boeken in musea, bibliotheken en universiteiten van Mosul. Unesco directeur-generaal Irina Bokva reageert met afschuw: "Deze vernietiging is een nieuw dieptepunt in de culturele schoonmaak die gepleegd wordt in gebieden die gecontroleerd worden door gewapende extremisten. Het komt bovenop de systematische vernieling van erfgoed en de vervolging van minderheden. Deze acties zijn gericht op het uitwissen van de culturele diversiteit die de ziel van het Iraakse volk vormt."

Volgens berichten in verschillende media zijn er de afgelopen weken duizenden boeken over filosofie, recht, wetenschap en poëzie moedwillig verbrand. Als deze verhalen kloppen, gaat het om een van de grootste vernietigingen van bibliotheekcollecties ooit.

"Het verbranden van boeken is een aanslag tegen de cultuur en de kennis, zoals we recent ook zagen in Timbuktu bij de verbranding van de manuscripten van het Ahmed Baba Centrum. Dergelijk geweld komt voort uit een fanatiek project dat zowel mensenlevens als intellectuele creatie viseert. Unesco is 70 jaar geleden opgericht om dit soort van geweld te bestrijden door middel van onderwijs, wetenschap en cultuur met instrumenten voor vrede en dialoog. Dergelijke vernietigingen zijn een trieste herinnering aan het feit dat de landen van de wereld moeten blijven samenwerken om dit soort van fanatisme te bestrijden," aldus Irina Bokova.

Unesco volgt de culturele schoonmaak in Irak al gedurende verschillende maanden en veroordeelt systematisch de activiteiten van gewapende extremisten die zich richten op de vernieling van cultureel erfgoed, op de vervolging van culturele en religieuze minderheden en op de vernietiging van documenten die de geschreven getuigenis vormen van een van de oudste beschavingen van onze geschiedenis.

]]>
UNESCO info 94http://unesco-vlaanderen.be/2015/2/4/unesco-info-94Wed, 04 Feb 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/2/4/unesco-info-94O.a. aandacht voor Vlaamse medewerking aan Unesco-projecten voor duurzaam waterbeheer, de toekomst van de journalistiek 'na Charlie' en de uitbreiding van het immaterieel cultureel erfgoedbeleid in Vlaanderen.

UNESCO info 94Vlaanderen en Unesco: wereldwijd samen werken aan duurzaam waterbeheer: Met een trustfonds voor wetenschappelijke activiteiten ondersteunt Vlaanderen de inspanningen van Unesco om watervoorraden in kwetsbare ecosystemen op duurzame wijze te beheren.

Journalistiek na Charlie: Unesco organiseerde een debat over journalistiek en interculturele dialoog als reactie op de recente terreur tegen de redactie van het Franse satirische blad Charlie Hebdo.

Vrije meningsuiting en informatie voor Syrische vluchtelingen: Jordanië herbergt veel Syrische vluchtelingen. Om hen wegwijs te maken in de humanitair dienstverlening startte Unesco met een reeks radioprogramma's die zich specifiek tot hen richten en waarin lotgenoten aan bod komen.

Naar meer erkenning en omkadering van vakmanschap: Vlaanderen loopt voorop in de implementatie van de Unesco-conventie voor de borging van immaterieel cultureel erfgoed. Een aangepast programma ter waardering en omkadering van vakmanschap kan die voortrekkersrol nog vergroten.

Landen van de Indische Oceaan beter voorbereid op tsunami's: Tien jaar na de grote tsunami die volgde op een zeebeving bij Sumatra is een waarschuwingssysteem actief dat het aantal slachtoffers van dergelijke natuurrampen zo laag mogelijk moet houden.

Scholieren kruipen in de huid van diplomaten: De Nederlandse poot van het internationaal netwerk van met Unesco geassocieerde scholen organiseerde een 'model Unesco' voor middelbare scholieren en nodigt Vlaamse scholen uit om er samen een vervolg aan te breien.

Hersenvlucht uit ontwikkelingslanden inperken: Het Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics fungeert als een centrum van wetenschappers voor wetenschappers. Het wil wetenschappers in ontwikkelingslanden dezelfde kansen en mogelijkheden bieden als hun collega's elders ter wereld om de brain drain te stelpen.

Erfgoed voor vrede en verzoening: de bescherming van het cultureel onderwatererfgoed: Ter gelegendheid van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog stelt Unesco een educatief project voor dat de brug slaat tussen de bescherming van cultureel onderwatererfgoed en vredeseducatie.

Download UNESCO info 94


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Unesco erkent beiaardcultuur in Belgiëhttp://unesco-vlaanderen.be/2014/11/25/unesco-erkent-beiaardcultuur-in-belgiëTue, 25 Nov 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/11/25/unesco-erkent-beiaardcultuur-in-belgiëUnesco heeft de beiaardcultuur in België geselecteerd als best practice voor de omgang met immaterieel cultureel erfgoed.

Unesco erkent beiaardcultuur in BelgiëUnesco heeft vandaag de Belgische beiaardcultuur erkend als een voorbeeldpraktijk op het vlak van het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Dat gebeurde op de hoofdzetel van Unesco in Parijs tijdens de negende bijeenkomst van het Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, het bevoegd comité voor de Unesco-conventie van 2003 over het borgen van immaterieel cultureel erfgoed.

Borgen is meer dan beschermen

Borging van beiaardcultuur heeft een bredere betekenis dan de studie en de bescherming van de instrumenten. Het begrip slaat ook op het doorgeven van kennis aan nieuwe generaties en het voortdurend vernieuwen van de traditie. Dit om ze te blijven verbinden met het maatschappelijk gebeuren van vandaag.

De beiaard is ontstaan rond 1500 in de Zuidelijke Nederlanden en is het oudste muzikale massamedium uit de geschiedenis. Vandaag is de beiaard het grootste muziekinstrument ter wereld. De voorbije 100 jaar hebben beiaardiers en vele anderen die zich voor de beiaardcultuur inspannen dit unieke muzikale erfgoed steeds weten te vernieuwen. We danken het aan hen dat beiaardmuziek nog steeds de atmosfeer van tientallen Belgische steden en gemeenten kleurt, ondanks de ontwikkeling van nieuwere muzikale media, en dat de belangstelling van het publiek nog groeit.

Vernieuwende initiatieven

De Vlaamse Beiaardvereniging en de Association Campanaire Wallonne dragen onze beiaardcultuur. De Belgische beiaardcultuur valt op door haar streven naar een evenwicht tussen vernieuwende initiatieven en respect voor de historische rol van de beiaard. Daarbij staat het creëren van een breed draagvlak steeds voorop: vanuit de lokale beiaardwerking worden ervaringen uitgewisseld met de nationale organisaties en de Wereldbeiaardfederatie, die de dynamiek rond de beiaard versterken.

Unesco waardeert de jarenlange ervaringen en acties in België voor het doorgeven en vieren van de beiaardcultuur. De organisatie roemt ze als een voorbeeld voor erfgoedgemeenschappen overal ter wereld. Die erkenning omvat zowel het beiaardrepertoire, de opleidingen, de concerttradities als de verhalen rond beiaardmuziek.


]]>
UNESCO info 92http://unesco-vlaanderen.be/2014/6/4/unesco-info-92Wed, 04 Jun 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/6/4/unesco-info-92O.a. aandacht voor het ergfoed van WOI als werelderfgoed en voor de Vlaamse bijdrage aan de Unesco-programma's voor immaterieel cultureel erfgoed en oceanografie.

UNESCO info 92Om nooit meer te vergeten: Vlaanderen start een breed overleg dat moet leiden tot de erkenning van het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog als werelderfgoed.

Met vereende kracht werken aan duurzame ontwikkeling: Experts buigen zich op bijeenkomst over de vraag hoe de verschillende cultuurconventies van Unesco kunnen samenwerken om wereldwijd duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Internationaal verbinden, plannen en versterken van het borgen van immaterieel erfgoed: Een door Vlaanderen ondersteund Unesco-project gaat dit jaar zeven staten in Zuidelijk Afrika helpen bij het uitwerken van een beleid rond immaterieel cultureel erfgoed.

Op naar een Europees expertennetwerk: Verschillende Nationale Unesco Commissies van Europese landen gaan samenwerken om hun slagkracht te vergroten.

De kostprijs van de leercrisis: Omdat de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende is, sorteren veel investeringen in het (basis)onderwijs weinig of geen effect. Zo verliest de wereldgemeenschap jaarlijks 129 miljard dollar.

Opinie: Wie maalt er om de leerlingen? Onderwijs dat steeds uit hetzelfde vaatje tapt, lest slechts de dorst van enkelen. Als we daadwerkelijk geen enkel talent willen verloren laten gaan, dan moet het anders.

Digitalisering van cultureel erfgoed: Expertseminarie in Brussel pleit voor een aanpassing en harmonisering van de auteursrechtenwetgeving om de digitalisering van cultureel erfgoed op grotere schaal te kunnen voortzetten.

Gidsland voor zeewetenschappelijk onderzoek: Vlaanderen trok vijftien jaar geleden de kaart van de samenwerking met Unesco. Het leidde tot een nieuw tijdperk in het beheer van oceanografische data en bevorderde duurzame ontwikkeling in kustgebieden en droge streken in onder meer Afrika en Latijns-Amerika.

Duurzaam beheer van berggebieden: Bergen fungeren als barometers van de klimaatverandering. Hun kwetsbare ecosystemen vergen een specifieke aanpak om de duurzaamheid van onze toekomst te verzekeren.

Internationale studie van jeugdmigratie: Migratie biedt jonge mensen kansen op onderwijs en werk maar brengt ook ongelijkheden en spanningen voort. Een internationale studie van de Verenigde Naties brengt de situatie van jonge migranten overal ter wereld in beeld.

Download UNESCO info 92


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO info 90http://unesco-vlaanderen.be/2014/1/6/unesco-info-90Mon, 06 Jan 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/1/6/unesco-info-90O.a. aandacht voor erkenning garnaalvissrerij te paard, Belgische beurzen voor jonge wetenschapsters, Vlaamse steun voor internationale erfgoedprojecten en nieuwe watervoorraaden in Kenia...

UNESCO info 90Unesco erkent garnaalvisserij te paard: Garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke opgenomen op de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.

Participatie van erfgoed- gemeenschappen: De betrokken erfgoedgemeenschappen moeten integraal deel uitmaken van borgingsmaatregelen om immaterieel cultureel erfgoed te vrijwaren voor de toekomst. Hoe pakt de Erfgoedcel dit aan voor de Mechelse Ommegang?

Beurzen helpen jonge wetenschapsters lanceren: Drie jonge Belgische wetenschapsters starten belangrijk onderzoek met steun van Unesco en L'Oréal.

Vlaamse ondersteuning voor internationale projecten: Vlaanderen helpt Unesco bij de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed in Zuidelijk Afrika en bij het behoud van mariene werelderfgoedsites.

Baken voor wereldburgerschap: De zestigste verjaardag van Unesco's internationale scholennetwerk gaat gepaard met een nieuwe strategie die de toekomst van het netwerk inluidt.

Vlaanderen ondersteunt intenties tot globale samenwerking rond water: Op een top rond waterveiligheid in Afrika zijn afspraken gemaakt rond verdere samenwerking en is een nieuw samenwerkingsmodel voorgesteld.

Nieuwe watervoorraden zijn zegen voor Kenia: Unesco zette nieuwe technologie in om de watervoorraden van Kenia in kaart te brengen. Er blijkt nog heel wat onontgonnen blauw goud in de grond te zitten.

Download UNESCO info 90


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Unesco erkent garnaalvisserij te paardhttp://unesco-vlaanderen.be/2013/12/4/unesco-erkent-garnaalvisserij-te-paardWed, 04 Dec 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/12/4/unesco-erkent-garnaalvisserij-te-paardGarnaalvisserij te paard in Oostduinkerke opgenomen op de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.

Unesco erkent garnaalvisserij te paard

Het intergouvernementele comité van Unesco dat toeziet op de uitvoering van de Conventie betreffende de borging van het immaterieel cultureel erfgoed, heeft de garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke opgenomen op de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Dat gebeurde vandaag op de jaarlijkse vergadering in Baku (Azerbeidzjan). Het comité was onder de indruk van de deskundig voorbereide nominatie, die ze omschreef als een model en inspiratiebron.

Het garnaalvissen te paard staat sinds 2009 op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE). Het werd het daaropvolgende jaar door minister Schauvliege, op voordracht van de expertencommissie ICE, genomineerd als kandidaat voor inschrijving op de Representatieve lijst. Wegens het invoeren van jaarlijkse quota op mondiaal vlak en de toerbeurt met de andere Gemeenschappen in België, werd het dossier dit jaar voorgesteld voor evaluatie. Nu krijgt deze bijzondere lokale praktijk dus ook een plek op de Representatieve lijst van de Unesco-conventie van 2003.

De Unesco-conventie van 2003 wil de visibiliteit van immaterieel cultureel erfgoed verhogen en de bijdrage ervan tot culturele diversiteit en tot duurzame ontwikkeling benadrukken. Het kernbegrip is de borging, of safeguarding: een actief proces dat ICE een toekomst geeft door kennis en vaardigheden door te geven, vertrekkende vanuit het lokale draagvlak (de erfgoedgemeenschap).

Het Unesco-comité benadrukte dat de garnaalvisserij te paard het belang in de kijker zet van kleine, lokale tradities die de verbondenheid tussen mens, dier en natuur beklemtonen. De garnaalvisserij te paard zorgt in Oostduinkerke voor een eigen identiteit en wordt door de ervaren garnaalvissers aan de jongere generaties doorgegeven, met respect voor de maritieme omgeving.


]]>
Zwarte piet wordt misbruikthttp://unesco-vlaanderen.be/2013/10/23/zwarte-piet-wordt-misbruiktWed, 23 Oct 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/10/23/zwarte-piet-wordt-misbruiktMakkers, staakt uw wild geraas. Terwijl Halloween nog moet losbarsten, staan de media in Nederland en België in rep en roer omdat de "Verenigde Naties" Nederland op de vingers getikt zouden hebben om "Zwarte Piet". Hoog tijd om een en ander recht te zetten en te kaderen.

Zwarte piet wordt misbruiktDe omgang met tradities en volkscultuur is sinds 2003 in de hele wereld aan het veranderen. Momenteel vieren we de tiende verjaardag van de Unesco-conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Die internationale overeenkomst is al in 155 landen van kracht. België (en Vlaanderen) was bij de eerste om aan te sluiten en heeft al flink wat ervaring opgebouwd rond de conventie, wat onder meer blijkt op www.immaterieelerfgoed.be.

Nederland is een van de laatst aangesloten landen in 2012. Helaas gaat er tot nog toe onredelijk veel politieke en media-aandacht naar één van de vele instrumenten uit de conventie: de zogenaamde "representatieve lijst van het immateriële erfgoed van de mensheid". Die lijst en het gezag van Unesco kunnen ook misbruikt worden door actiegroepen die niet het beste voor hebben met het erfgoed, maar andere prioriteiten hebben.

Sinterklaas kan geen "werelderfgoed" zijn

Er is een simpel middeltje om vast te stellen of iemand weet waarover het gaat of niet. Wie het woord "werelderfgoed" gebruikt in verband met immaterieel erfgoed of de Unesco-conventie van 2003, valt schandelijk door de mand. Werelderfgoed hoort bij de Unesco-conventie van 1972: over monumenten en landschappen, van zogezegd uitzonderlijke waarde.

Precies omdat daar momenteel zoveel problemen mee zijn, werd, onder druk van het Zuiden, tien jaar geleden een totaal andere conventie gemaakt. Journalisten en andere mensen die het vandaag hebben over "immaterieel werelderfgoed" hebben duidelijk hun huiswerk niet gemaakt. Sinterklaas, het carnaval van Binche of Aalst, de Bloedprocessie of het garnaalvissen te paard in Oostduinkerke kunnen dus nooit Unesco-werelderfgoed worden. Nooit.

Incompetentie

De herrie van de voorbije dagen is ontstaan door het lekken van een brief van 17 januari 2013. De vier ondertekenaars behoren helemaal niet tot de bevoegde organen van Unesco, maar gebruikten papier met het briefhoofd van "de Verenigde Naties", eigenlijk meer bepaald het Hoog Commissariaat van de Mensenrechten.

Dat groepje experts presteert het om aan de Nederlandse staat quasi-officieel vragen te stellen over "the proposal of listing "Santa Clause and Black Peter" as World Intangible Heritage item". Hoe kan men zoveel incompetentie ernstig nemen? Klap op de vuurpijl is dat Nederland bij Unesco helemaal geen dossier had ingediend voor de representatieve lijst van immaterieel erfgoed.

Andere agenda

Het begint zo stilaan een patroon te worden. Actie- en lobbygroepen rond één thema vinden omwegen om los van bevoegde organen, spelregels en procedures, het nieuwe Unesco-instrument te misbruiken, niet om erfgoedpraktijken te borgen, maar om een eigen agenda in de media te brengen. In de conventie van 2003 ontbreken heel bewust concepten als etniciteit of ras (of werelderfgoed) om dergelijk gebruik te vermijden, maar er worden blijkbaar achterpoortjes opengeduwd.

Te luie journalisten en het grote publiek lopen met open ogen in de val. Dat is jammer en een gemiste kans. De werking en de geest van de conventie van 2003 gaan immers over constructieve dialoog, bouwen aan consensus en bewustmaking, en het zacht laten evolueren van erfgoed. Er is toch veel meer mee te doen dan censuur, paniekvoetbal of de techniek van de verschroeide aarde?

Politieke correctheid versus tradities

Er zijn nu dus blijkbaar actiegroepen die niet meer willen dat verhalen, fantasieën en beelden circuleren over mensen met een donker gekleurde huid die meevaren in een boot naar het Noorden, die (zonder dat naar hun papieren wordt gevraagd) in een Schengenland aan wal komen, welkom zijn en er even mogen werken of op andere manieren aanwezig zijn. Weerklinkt daarvoor vanuit Lampedusa geen oorverdovend applaus? Slavernij is in Europa gelukkig al heel lang afgeschaft.

Zouden Afrikanen dat echt willen, dat ze voortaan met de gom van politieke correctheid uitgewist worden of dat het leren geven uit de (kinder)cultuur in Europa wordt geschrapt? Waarom de aankomst van de stoomboot niet aangrijpen om te sensibiliseren rond migratie, diversiteit en ongelijkheid in de wereld? Waarom kinderen alleen blindeman leren spelen, als het spelletje "schipper mag ik overvaren" ook beschikbaar is?

Erfgoed ondersteunen

Door al het getoeter en gespin over eventuele voorstellen voor die representatieve lijst, wordt het echte potentieel van de Unesco conventie van 2003 onderbelicht. Zo blijven samenwerkings- en hulpprogramma's buiten beeld. Vlaanderen zal hopelijk binnenkort via het Unesco-Flanders Fund in Trust, net als de voorbije jaren, ver van het mediageweld, enkele honderdduizenden dollars investeren in competentieopbouw en steun voor borgingsprogramma's voor immaterieel erfgoed in diverse landen in Zuidelijk Afrika.

Dat alle Kezen en Pieten in het rijke Nederland die claimen het beste voor te hebben met mensen uit Afrika, nu ook eens voor zoiets in actie zouden komen, om hun overheid ook slim te laten investeren in immaterieel erfgoed en diversiteit in de wereld.

Zeuren en zich een keer vergissen moet kunnen, respect vragen is oké, jaarlijks een huiselijk geeffeestje bouwen ook, internationaal duurzaam samenwerken en investeren is beter.

Marc Jacobs


Marc Jacobs is directeur van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, professor erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Brussel; lid van de Vlaamse Unesco-commissie en door Unesco erkend expert in de conventie van 2003.

]]>
Lessen uit 10 jaar ICE-conventiehttp://unesco-vlaanderen.be/2013/10/8/lessen-uit-10-jaar-ice-conventieTue, 08 Oct 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/10/8/lessen-uit-10-jaar-ice-conventieInternationaal colloquium in Brussel onderzoekt hoe samenwerking kan leiden tot betere borging van immaterieel cultureel erfgoed (ICE).

Lessen uit 10 jaar ICE-conventieDe Algemene Conferentie van Unesco nam in 2003 de Conventie betreffende de Borging van het Immaterieel Cultureel Erfgoed aan. Inmiddels zijn we tien jaar verder en is de invloed van de Conventie zichtbaar op het cultureel erfgoedbeleid van verschillende lidstaten en regio's.

Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de Conventie organiseren FARO (Vlaamse steunpunt voor cultureel erfgoed), tapis plein en de Vrije Universiteit Brussel/BREL op woensdag 6 november 2013 een internationaal colloquium in Brussel onder de noemer ICH-brokers, facilitators, mediators & intermediaries. Critical succes (f)actors for the safeguarding of Intangible Heritage. Het evenement wordt georganiseerd onder auspiciën van de Vlaamse Unesco Commissie (VUC) en in samenwerking met het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE).

Het colloquium wil antwoorden zoeken op vragen zoals: welke lessen kunnen we trekken voor de uitvoering en evaluatie van borgingsprogramma's voor immaterieel cultureel erfgoed? Wat werkt er? Wat ontbreekt er nog? Kunnen voorbeeldpraktijken uit andere erfgoeddomeinen inspirerend werken? Wat kunnen we leren uit ervaringen op het gebied van ontwikkelingshulp, gezondheidszorg en andere programma's waarbij mensen en organisaties betrokken zijn die andere betrokkenen helpen samenwerken?

Het uitgangspunt van het colloquium is dat mensen en organisaties die verschillende betrokkenen kunnen samenbrengen en doen samenwerken, van groot belang zijn voor het welslagen van participatieve erfgoedprogramma's. Daarbij is het onder andere belangrijk dat ze het professionele discours en de specifieke terminologie en methodologie weten te vertalen naar het terrein waar gemeenschappen aan de slag zijn met erfgoed. Vraag is ook of deze taak exclusief moet worden voorbehouden aan ngo's of als er ook andere organisaties, instellingen en netwerken zijn die een dergelijke rol kunnen vervullen ter bevordering van de borging van immaterieel cultureel erfgoed.

Tijdens het colloquium reiken sprekers uit uit België, Canada, Groot-Brittannië, Italië, Frankrijk, Hongarije en Nederland voorbeelden uit theorie en praktijk aan die ongetwijfeld stof voor discussie en reflectie zullen opleveren.


Het volledige programma van het colloquium ICH-brokers, facilitators, mediators & intermediaries. Critical succes (f)actors for the safeguarding of Intangible Heritage.

]]>
Vier nieuwe elementen op de Inventaris voor Immaterieel Cultureel Erfgoedhttp://unesco-vlaanderen.be/2013/7/9/vier-nieuwe-elementen-op-de-inventaris-voor-immaterieel-cultureel-erfgoedTue, 09 Jul 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/7/9/vier-nieuwe-elementen-op-de-inventaris-voor-immaterieel-cultureel-erfgoedWaregem Koerse Feesten, bloemencorso's, vinkenzetten en telen grondwitloof toegevoegd aan Vlaamse inventaris voor immaterieel cultureel erfgoed.

Vier nieuwe elementen op de Inventaris voor Immaterieel Cultureel ErfgoedOp advies van de expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed voegt Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege Waregem Koerse Feesten, bloemencorso's, het vinkenzetten en de traditionele teelt van grondwitloof toe aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. De Inventaris verhoogt de zichtbaarheid van het immaterieel cultureel erfgoed en stimuleert het bewust omgaan met en het borgen van dat erfgoed. De Inventaris telt nu 37 tradities, fenomenen of gewoontes.

Het immaterieel cultureel erfgoed zijn gewoontes, gebruiken, kennis en praktijken die een gemeenschap of groep overgeërfd heeft, én die de gemeenschap of groep voldoende belangrijk acht om door te geven aan toekomstige generaties.

UNESCO-Conventie

Vlaanderen stemt zijn beleid voor het immaterieel cultureel erfgoed af op de UNESCO Conventie betreffende de Borging van het Immaterieel Cultureel Erfgoed (2003). Tot de richtlijnen van die Conventie behoort ook het opstellen en regelmatig actualiseren van minstens één inventaris per lidstaat met daarop elementen van immaterieel cultureel erfgoed.

Bloemencorso's

Bloemencorso's zijn optochten van met bloemen versierde wagens die tussen mei en einde september nog op enkele plaatsen in Vlaanderen gehouden worden. Jaarlijks kunnen de lokale organisatoren rekenen op de inzet van vriendengroepen, verenigingen en buurtschappen die de optochten maandenlang voorbereiden. De aanvraag om opgenomen te worden op de Inventaris Vlaanderen werd gezamenlijk ingediend door de organisatoren van de bloemencorso's van Ternat, Blankenberge, Sint-Gilis-bij-Dendermonde, Loenhout en Wommelgem. Daarmee geven zij een meteen ook een voorbeeld van hoe een ICE-element dat op diverse plaatsen voorkomt voor zijn borging en voorbestaan vooral ook gebaat is bij samenwerking en krachtenbundeling tussen lokale erfgoedgemeenschappen.

Vinkenzetten

Vinkenzetten is een eeuwenoude volkssport met sterk sociaal-culturele inslag. Deze in hoofdzaak gezinsactiviteit komt vooral in West- en Oost-Vlaanderen voor, maar wordt ook elders in Vlaanderen en in een deel van Henegouwen beoefend.

Waregem Koerse Feesten

Waregem Koerse Feesten is een jaarlijks terugkerend zomers massa-evenement. Het hoogtepunt van deze Feesten is Waregem Koerse. Het zijn paardenrennen, die sinds het midden van de negentiende eeuw op de eerste dinsdag na het laatste weekend van augustus worden georganiseerd. De Feesten worden de donderdag voordien officieel geopend door de belleman van Waregem.

Witloofteelt

De traditionele teelt van grondwitloof gaat terug op een arbeidsintensieve teelttechniek om in de winter verse vitaminerijke groenten te bekomen. De teelt stoelt op een doorgedreven praktijkkennis en traditionele technieken. Grondwitloof is een geïndividualiseerd product met een grote diversiteit aan smaken. Veel telers houden de uitgesproken smaak van hun witloof in stand door de opkweek van zaaizaad dat vaak van generatie op generatie binnen het bedrijf werd veredeld. Anno 2013 zijn er nog zo'n 180 grondwitlooftelers actief, waarvan ongeveer 150 in Vlaams-Brabant.

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege: "In Vlaanderen sluiten we met ons beleid perfect aan bij de Unesco-Conventie 2003 die de culturele diversiteit in de wereld wil vrijwaren en in beeld brengen. Opname op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed betekent geen extra subsidiëring, maar wel een grotere zichtbaarheid en kansen op uitwisseling van kennis, ervaringen, expertise, acties en programma's. En dit zowel in Vlaanderen als in het buitenland."


]]>
Trailer Immaterieel Cultureel Erfgoedhttp://unesco-vlaanderen.be/2013/4/25/trailer-immaterieel-cultureel-erfgoedThu, 25 Apr 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/4/25/trailer-immaterieel-cultureel-erfgoed'Immaterieel cultureel erfgoed'... een mond vol, maar wat houdt het in? Een filmpje toont het.

Trailer Immaterieel Cultureel ErfgoedFeesten, ambachten, verhalen, volksspelen en - sporten, danstradities, muziek ... dit niet-tastbaar 'immaterieel cultureel erfgoed' (ICE) doorstaat de tand des tijds. Het leeft en groeit mee door de dagelijkse inzet van mensen die het koesteren. Het is tijdsgebonden, maar staat nooit stil. De passie voor dit erfgoed doorspekt ook in Vlaanderen het leven van vele traditiedragers.

Tapis plein vzw en www.immaterieelerfgoed.be brachten hen n.a.v. 10 jaar UNESCO-'Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed' en Erfgoeddag 2013 voor de lens: een blik op hun werk achter de schermen, de tijd en energie die ze er dagelijks in investeren en het enthousiasme waarmee ze dit erfgoed toekomst geven.

Initiatief van tapis plein vzw en het platform voor immaterieel erfgoed i.h.k.v. 10 jaar UNESCO-'Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed' en Erfgoeddag 2013 'Stop de Tijd'-de Karavaan. In samenwerking met Gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem, Erfgoedcel Viersprong Land van Rode, Stad Geraardsbergen, Stad Dendermonde, Erfgoedcel Land van Dendermonde, Stad Leuven, Koninklijk Verbond der Jaartallen vzw, Erfgoedcel Leuven en anderen, met steun van de Vlaamse Overheid


]]>