UNESCO Platform Vlaanderen, thema "interculturele dialoog"http://www.unesco-vlaanderen.be2015-03-31T14:39:07Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "interculturele dialoog"http://www.unesco-vlaanderen.benlUnesco lanceert sociale mediacampagne voor erfgoedbescherminghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/3/31/unesco-lanceert-sociale-mediacampagne-voor-erfgoedbeschermingTue, 31 Mar 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/3/31/unesco-lanceert-sociale-mediacampagne-voor-erfgoedbeschermingAls reactie op de recente beeldenstormen in Irak lanceert Unesco een internationale bewustmakingscampagne voor erfgoedbehoud.

Unesco lanceert sociale mediacampagne voor erfgoedbeschermingUnesco heeft op zaterdag 28 maart 2015 een internationale campagne rond de bescherming van erfgoed gelanceerd. De locatie voor de lancering was symbolisch: de Universiteit van Bagdad in Irak.

"Als gewelddadige extremisten zeggen dat de mensheid geen grote gemeenschap vormt die waarden deelt, als ze zeggen dat 'werelderfgoed' niet bestaat, als ze zeggen dat pre-islamitisch erfgoed afgoderij is, als ze zeggen dat diversiteit gevaarlijk is en dat tolerantie en dialoog onaanvaardbaar zijn, dan moeten we reageren," zei Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, bij de lancering van de campagne. "We moeten reageren door te laten zien dat uitwisseling en dialoog tussen culturen de drijvende krachten van de geschiedenis zijn. We moeten laten zien dat diversiteit altijd een sterkte was - en zal blijven - voor alle samenlevingen."

De #Unite4Heritage campagne is bedacht als reactie op de vernieling en de plundering van erfgoed in conflictgebieden, zoals recent herhaaldelijk gebeurde in Irak. Eerder lieten studenten van de Universiteit van Bagdad al hun afschuw blijken na de verspreiding van beelden van de vernieling van erfgoed in hun land. Ze riepen iedereen op om zich tegen dergelijke wandaden te verzetten.

G Unesco lanceert sociale mediacampagne voor erfgoedbescherming

"Vandaag sturen we een niet mis te verstane boodschap de wereld in. We accepteren geen culturele schoonmaak en we zullen er samen alles aan doen om het te stoppen," verklaarde Bokova. "We lanceren deze campagne hier in Bagdad en zullen ze verspreiden over de regio en de hele wereld, gesterkt door de overtuiging en de waarden die we delen."

De campagne roept mensen uit de regio en over de hele wereld op om een foto te nemen van hun favoriete stuk erfgoed of kunstvoorwerp en deze vervolgens te publiceren op sociale media zoals Twitter, Facebook en Instagram met de hashtag #Unite4Heritage. Je kan je steun voor erfgoedbehoud ook tonen met een selfie waarop je een bordje met #Unite4Heritage toont. Alle beelden zullen worden verzameld op de campagnesite.
]]>
Journalistiek na Charliehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/1/15/journalistiek-na-charlieThu, 15 Jan 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/1/15/journalistiek-na-charlieUnesco organiseerde een debat over journalistiek en interculturele dialoog als reactie op de recente terreur tegen de redactie van het Franse satirische blad Charlie Hebdo.

Journalistiek na Charlie"Om de zeven dagen wordt een journalist vermoord omdat hij of zij gewoon zijn of haar werk doet. Negen op de tien gevallen blijft onbestraft... Nog meer reporters krijgen te maken met intimidatie, bedreigingen of geweld... dat is niet minder dan onaanvaardbaar," zei Unesco directeur-generaal Irina Bokova aan het begin van Unesco's Journalism after Charlie debat in Parijs op 14 januari 2015.

Centraal in het mandaat van Unesco

Het debat werd gehouden naar aanleiding van de terroristische aanslag een week eerder tegen het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo en de gewelddadige nasleep waarbij 17 mensen werden gedood. De dag was gewijd aan de vrijheid van meningsuiting en de veiligheid van journalisten alsook aan de bevordering van de interculturele dialoog en het tegengaan van discriminatie en intolerantie in de hedendaagse samenleving. Deze onderwerpen staan centraal in het mandaat en de werking van Unesco die dit jaar haar 70-jarig bestaan viert.

De directeur-generaal belichtte hoe Unesco deze doelen nastreeft door onderwijs over mensenrechten en voor de preventie van genocides, door de vrijheid van meningsuiting te koesteren en de mediageletterdheid te vergroten, en door het beschermen van ons gemeenschappelijk erfgoed om wederzijds respect en begrip te bewerkstelligen. Ze benadrukte eveneens het belang van het VN-actieplan voor de veiligheid van journalisten dat dankzij Unesco tot stand is gekomen en waarvan de Organisatie de uitvoering coördineert binnen het systeem van de Verenigde Naties.

Samen eensgezind voor vrije meningsuiting

Meer dan 60 journalisten van over de hele wereld woonden het evenement bij. Er waren ook leiders van de islamitische, joodse en christelijke gemeenschappen in Frankrijk en vertegenwoordigers van Unesco's lidstaten. Iedereen deelde de bezorgdheid van Irina Bokova over de brutale aanslag op de vrijheid van meningsuiting en deelde haar oproep tot meer samenwerking om de veiligheid van journalisten te verbeteren, om nieuwe vormen van media-educatie te ontwikkelen, om jongeren te betrekken en om nieuwe bruggen van dialoog te bouwen tussen en binnen samenlevingen.

De staatssecretaris van Frankrijk voor Ontwikkeling en Francophonie, Annick Girardin, beklemtoonde het belang van educatie om onwetendheid en vooroordelen te bestrijden. Ze verwees ook naar de Internationale dag voor de veiligheid van journalisten die vorig jaar is aangenomen en gelanceerd door de Algemene Vergadering van de VN. Dit gebeurde op initiatief van Frankrijk.

De universele taal van cartoons

De Franse cartoonist Plantu had het in zijn toespraak over het recht van iedereen om zijn of haar mening te ventileren, een recht dat hij met vuur en passie verdedigde. Hij betuigde eer aan zijn overleden collega's van Charlie Hebdo die een week eerder stierven tijdens de aanslag in Parijs. Hij benadrukte de belangrijke bijdrage van cartoonisten van over de hele wereld die 'recht uit het hart spreken' en had het over zijn betrokkenheid bij de ngo Cartooning for Peace, een initiatief uit 2006 dat enkele van 's werelds bekendste politieke cartoonisten verenigt om onverdraagzaamheid te bestrijden en om wederzijds respect en begrip te bewerkstelligen tussen mensen van verschillende culturen en godsdiensten door middel van de universele taal van cartoons. Cartooning for Peace organiseert bijeenkomsten voor het grote publiek met politieke cartoonisten van over de hele wereld om van gedachten te wisselen over vrije meningsuiting, de erkenning van het journalistieke werk van cartoonisten en over de bescherming van cartoonisten die in moeilijke omstandigheden werken. "Het is de taak van de cartoonist om met alle godsdiensten in dialoog te blijven gaan... maar om altijd onbeschaamd te blijven... en mensen moeten begrijpen dat wanneer we tekenen, we een gesprek op gang willen brengen."

Er werden rondetafelgesprekken gehouden over twee onderwerpen: de veiligheid van journalisten en het versterken van de interculturele dialoog.

De veiligheid van journalisten

De eerste rondetafel bracht een groep van bekende journalisten en media-commentatoren bijeen: Magnus Falkehed, verslaggever voor Dagens Nyheter en Sydsvenska Dagbladet, Janine Di Giovanni, Midden-Oosten redacteur van Newsweek, Georges Malbrunot, journalist bij Le Figaro, John Ralston Saul, voorzitter van PEN International, Omar Belhouchet, journalist bij El Watan, en Ernest Sagaga die werkt rond mensenrechten en veiligheid bij de Internationale Federatie van Journalisten.

Het panel rond de veiligheid van journalisten werd gemodereerd door Loick Berrou, programmadirecteur bij de nieuwszender France 24. Hij bracht hulde aan de vermoorde cartoonisten. "Cabu, Charb, Wolinski, Honore, Bernard Marris en Mustafa Ourad waren geen oorlogverslaggevers noch onderzoeksjournalisten,"verklaarde hij. "Hun enige wapen was hun pen of hun potlood."

"We zijn geen strijders, wij zijn journalisten," vervolgde Ernest Sagaga. "Daarom vragen wij bescherming. We moeten straffeloosheid (voor mensen die verslaggevers doden) beëindigen, want wij vertrekken 's ochtends niet bij ons gezin om te gaan vechten."

Interculturele dialoog in een verscheiden samenleving

De tweede rondetafel over interculturele dialoog omvatte een breed scala van deelnemers: Robert Badinter, de voormalige president van de Franse Conseil Constitutionnel, Haïm Korsia, opperrabbijn van Frankrijk, Djelloul Seddiki, directeur van het Institut de Théologie El Ghazali, Khalil Merroun, rector van de Grande Mosquée d'Evry, Bariza Chiari, Frans senator, David Khalili, oprichter van het Khalili Family Trust en mede-oprichter van de Maimonides Foundation, monseigneur Francesco Follo, permanente waarnemer van de Heilige Stoel bij Unesco en Imam Tareq Oubrou van de Grande Mosquee de Bordeaux. Het panel werd gemodereerd door Renaud Girard, journalist bij Le Figaro.

Tijdens het debat onderstreepten de sprekers het belang van onderwijs om kinderen al van op jonge leeftijd voor te bereiden om zich later te gedragen als verantwoordelijke burgers en om wederzijds respect en begrip te vergroten in samenlevingen die steeds diverser worden. Ook het belang van geschiedenisles en de noodzaak om misverstanden en vooroordelen over verschillende godsdiensten de wereld uit te helpen, kwamen aan bod. De mensenrechten werden beschouwd als de fundering voor het verenigen van de rijke diversiteit van de hedendaagse samenlevingen, hetgeen meer en meer dynamische uitwisselingen vergt, vooral onder jongeren.

Mensenrechten als verbindende factor

De voormalige Franse minister van Justitie, Robert Badinter, hield een gepassioneerd pleidooi voor de mensenrechten als verbindende factor voor de mensheid in al haar verscheidenheid. "Vandaag is de samenleving gefragmenteerd," luidde het. "Maar we zijn hier bij Unesco. Hier kunnen we zeggen dat die verschillende fragmenten kunnen worden bijeengebracht om een kunstwerk als een mozaïek te maken. Het kader waarbinnen dit kan gebeuren, zijn de mensenrechten."

Het evenement op de hoofdzetel van Unesco vond plaats terwijl er verschillende ceremonies werden gehouden in Parijs om de slachtoffers van de terreur van een week eerder te herdenken. De dag luidt het begin in van een periode van bezinning over het bevorderen van het respect voor alle rechten en vrijheden van de mens in een geest van verdraagzaamheid, respect en diversiteit.

]]>
UNESCO info 91http://www.unesco-vlaanderen.be/2014/3/20/unesco-info-91Thu, 20 Mar 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/3/20/unesco-info-91O.a. aandacht voor de resultaten van het Jongerenforum en de Algemene Conferentie van Unesco, steun voor stages bij internationale organisaties en het samenspel tussen Vlaanderen, Unesco en de EU...

UNESCO info 91

Terugblikken om vooruit te gaan: Unesco slaagde erin om haar rol te blijven vervullen in moeilijke omstandigheden. De Organisatie put er moed uit en kijkt met vertrouwen naar 2014.

Spreekbuis voor de jeugd: Het achtste Jongerenforum van Unesco debateerde over sociale inclusie en stelde een Jeugdstrategie op.

Vlaanderen stuurt zijn zonen en dochters uit: De Vlaamse overheid voorziet financiële steun voor jonge mensen die een stage willen lopen bij een internationale organisatie zoals Unesco.

Werken aan een wereld van mensenrechten en waardigheid: Irina Bokova, de topvrouw van Unesco, deelt haar visie op de prioriteiten van de Organisatie.

De negen doelstellingen van Unesco: De lidstaten van Unesco hebben de krijtlijnen uitgetekend waarbinnen de Organisatie de komende jaren haar mandaat gaat uitvoeren. De nieuwe strategie is erop gericht om de invloed en de slagkracht van Unesco te vergroten.

Het multilaterale samenspel tussen Unesco, de EU en Vlaanderen: Unesco en de Europese Unie slaan steeds vaker de handen in elkaar om gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren. Vlaanderen is daarbij een verbindende factor.

Meer vrouwen op en achter de schermen: Unesco start met een wereldwijd netwerk om te ijveren om vrouwen meer aan bod te laten komen in de media.


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
10 dingen die jij kan doen voor culturele diversiteithttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/5/15/10-dingen-die-jij-kan-doen-voor-culturele-diversiteitTue, 15 May 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/5/15/10-dingen-die-jij-kan-doen-voor-culturele-diversiteitTweede editie van een wereldwijde campagne die burgers mobiliseert om de rijkdom te vieren die culturele diversiteit te bieden heeft.

10 dingen die jij kan doen voor culturele diversiteitUNESCO nam de Universele Verklaring betreffende Culturele Diversiteit aan in 2001. Een jaar later riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 21 mei uit tot de Werelddag voor Culturele Diversiteit ter bevordering van Dialoog en Ontwikkeling. Dit jaar is deze dag reeds aan zijn tiende editie toe.

De bedoeling van de werelddag is om mensen te doen stilstaan bij wat culturele diversiteit betekent en hoe een beter begrip ervan kan leiden tot betere onderlinge verstandhouding en harmonieus samenleven.

Vorig jaar lanceerden UNESCO en de VN-alliantie van Beschavingen (UNAOC) een wereldwijde campagne om een burgerbeweging op de been te brengen die zich inzet voor culturele diversiteit. De campagne roept burgers op om één actie te ondernemen in het teken van culturele diversiteit - van het ervaren van een andere cultuur door het bekijken van een film, het eten van een gerecht of het bezoeken van een museum tot leren over andere landen en culturen of vrijwilligerswerk doen om culturele diversiteit te bevorderen.

De campagne krijgt dit jaar een vervolg en loopt onder de titel Do ONE Thing for Diversity and Inclusion. Ze maakt gebruik van de sociaalnetwerksite Facebook om mensen te mobiliseren. De Facebookpagina is tevens een platform waarop mensen hun ervaringen met anderen kunnen delen via berichten, foto's en video's.

10 dingen die jij kan doen voor culturele diversiteit

 1. Bezoek een kunsttentoonstelling of een museum gewijd aan andere culturen
 2. Nodig een gezin of enkele buurtbewoners met een andere culturele achtergrond uit om samen een hapje te eten en over de dinges des levens te mijmeren
 3. Huur een film of lees een boek van een ander land of religie dan de jouwe
 4. Laat mensen van een andere cultuur kennis maken met jouw gewoonten
 5. Lees over de grote denkers van verschillende culturen (zoals Confucius, Socrates, Acivenna, Ibn Khaldun, Aristoteles, Ganesh, Rumi…)
 6. Als je geregeld naar dezelfde kerk gaat, woon dan eens ergens anders een religieuze dienst bij
 7. Speel het 'stereotypen spel'. Kleef een briefje op je voorhoofd waarop de naam van een land geschreven staat. Vraag je medespelers om stereotypen op te sommen die ze associëren met dat land. Je wint als je ontdekt van waar je komt.
 8. Verdiep je in de traditionele vieringen van andere culturen: informeer je over Hanukkah of Ramadan of over de nieuwjaarsvieringen in Spanje of het Qingmingfestival in China…
 9. Deel je eigen cultuur met de rest van de wereld via de Facebookpagina Do ONE Thing for Diversity and Inclusion en maak er kennis met andere culturen
 10. Luister naar muziek van andere culturen

Universele Verklaring betreffende Culturele Diversiteit (UNESCO 2001)

]]>
John Malkovich is het gezicht van de Werelddag van het Theaterhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/3/26/john-malkovich-is-het-gezicht-van-de-werelddag-van-het-theaterMon, 26 Mar 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/3/26/john-malkovich-is-het-gezicht-van-de-werelddag-van-het-theaterOp 27 maart 2012 vindt de vijftigste Werelddag van het Theater plaats.

John Malkovich is het gezicht van de Werelddag van het TheaterHet International Theatre Institute (ITI), een door UNESCO erkende niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor de promotie van het theater, organiseert dit jaar op 27 maart voor de vijftigste keer de Werelddag van het Theater.

Elk jaar vraagt het ITI aan een prominente persoonlijkheid om ter gelegenheid van de Werelddag van het Theater zijn of haar visie te geven op theater en internationale harmonie. Deze boodschap wordt op de Werelddag voorgelezen aan duizenden theaterbezoekers en krijgt aandacht in talloze kranten en andere media.

Dit jaar is de Amerikaanse acteur en regisseur John Malkovich het gezicht van de Werelddag van het Theater. "Ik ben vereerd dat het International Theatre Institute bij UNESCO me gevraagd heeft om een boodschap mee te geven aan mijn collega's en vrienden in het theater om de vijftigste verjaardag van de Werelddag van het Theater te vieren," aldus Malkovich.

"Moge uw werk boeiend en origineel zijn. Moge het diepzinnig, ontroerend, beschouwend en uniek zijn. Moge het ons helpen om na te denken over de vraag wat het betekent om mens te zijn en moge deze bespiegeling gezegend worden met gevoel, oprechtheid, openheid en genade. Moge u tegenslag, censuur, armoede en nihilisme overwinnen, zoals velen onder jullie zeker verplicht zullen worden om te doen. Moge u gezegend worden met het talent en het doorzettingsvermogen om ons iets bij te brengen over het kloppen van het menselijke hart in al zijn complexiteit, en met de nederigheid en de nieuwsgierigheid om er uw levenswerk van te maken. En mogen de besten onder u - want het zullen enkel de besten onder u zijn, en dan nog op de meest zeldzame en kortste momenten - erin slagen om de meest fundamentele aller vragen te vatten, "hoe leven wij?" Veel geluk." - John Malkovich


]]>
65 maal UNESCO in actie in landen over de hele wereldhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/20/65-maal-unesco-in-actie-in-landen-over-de-hele-wereldMon, 20 Feb 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/20/65-maal-unesco-in-actie-in-landen-over-de-hele-wereldEen overzicht van hoe UNESCO het verschil maakt aan de hand van 65 voorbeelden, opgedeeld volgens de belangrijkste werkgebieden van de Organisatie.

65 maal UNESCO in actie in landen over de hele wereldDe wereld is enorm veranderd sinds UNESCO het levenslicht zag in Londen in 1945. De familie van lidstaten is veel groter geworden en ook het aantal nieuwe spelers op het wereldtoneel is toegenomen. De huidige uitdagingen zijn grensoverschrijdend en complex. Nieuwe tijden brengen moeilijke vragen met zich mee.

Zoals vele andere internationale organisaties die zich inzetten voor de belangrijkste noden van de mensheid en van onze planeet, moet ook UNESCO voortdurend verschillende doelstellingen met elkaar zien te verzoenen. De Organisatie moet steeds inspelen op snel veranderende situaties, maar tegelijkertijd trouw blijven aan haar verbintenissen op lange termijn. Ze moet focussen op enkele duidelijk omlijnde prioriteiten, zonder alle andere aspecten van haar opdracht uit het oog te verliezen. Eén vraag komt daarbij steevast naar boven: hoe maakt UNESCO het verschil?

Deze brochure wil daar een antwoord op geven. Verdeeld over acht onderdelen die de belangrijkste werkgebieden van de Organisatie omvatten, geeft ze 65 voorbeelden van hoe UNESCO het verschil maakt - elke dag opnieuw, overal ter wereld.

De brochure stelt de volgende werkterreinen van UNESCO voor:

 • De bescherming en uitwisseling van cultuur
 • De bescherming van onze planeet
 • Het delen van kennis
 • De strijd voor mensenrechten
 • Creativiteit, dialoog en de samenleving
 • Het promoten van internationale maatstaven
 • Het promoten van gendergelijkheid
 • Van uitsluiting naar inclusie

 

Daarnaast legt de brochure uit hoe UNESCO samenwerkt met een heleboel partners: individuen, instellingen en organisaties over de hele wereld, zowel in de privé- als in de publieke sector. Ten slotte is er ook een historisch overzicht van enkele sleutelmomenten uit de rijke geschiedenis van de Organisatie.

65 maal UNESCO in actie in landen over de hele wereld is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be


Download de brochure 65 maal UNESCO in actie in landen over de hele wereld

]]>
Sarah Brightman UNESCO Artiest voor Vredehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/7/sarah-brightman-unesco-artiest-voor-vredeTue, 07 Feb 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/7/sarah-brightman-unesco-artiest-voor-vredeZangeres en musicalster zal zich inzetten om het gedachtegoed van UNESCO uit te dragen.

Sarah Brightman UNESCO Artiest voor VredeSarah Brightman, een Engelse zangeres die vooral bekend is als musicalster maar ook succes oogstte met het zingen van opera-aria's en het uitbrengen van popmuziek, vervoegt de rangen van de UNESCO Artiesten voor Vrede.

Volgens de officiële aankondiging van UNESCO krijgt Brightman deze titel "als erkenning voor haar inzet voor humanitaire en goede doelen en voor haar bijdrage, doorheen haar artistieke loopbaan, voor de promotie van culturele dialoog en de uitwisseling tussen culturen."

Sarah Brightman schitterde in musicals zoals Cats en Phantom of the Opera en begon haar carrière als danseres. Vervolgens groeide ze uit tot een succesvolle popzangeres en vertolkster van klassieke muziek. Op albums als Timeless, Eden, La Luna en Harem combineert ze verschillende muzikale genres en tradities. Ze sleepte meer dan 180 gouden en platina platen in de wacht in meer dan 40 landen en verkocht wereldwijd ruim 30 miljoen cd's en dvd's.

UNESCO Artiesten voor de Vrede zijn beroemdheden die hun invloed, charisma en prestige aanwenden om het gedachtegoed en de programma's van UNESCO onder de aandacht te brengen.


]]>
Eerste centrum voor vrouwelijke kunstenaars met steun van de VNhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/12/22/eerste-centrum-voor-vrouwelijke-kunstenaars-met-steun-van-de-vnThu, 22 Dec 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/12/22/eerste-centrum-voor-vrouwelijke-kunstenaars-met-steun-van-de-vnOntwerp het logo voor een internationaal centrum dat vrouwelijke kunstenaars zal ondersteunen.

Eerste centrum voor vrouwelijke kunstenaars met steun van de VNDe stichting van het International Center for Women Artists (ICWA) doet een oproep aan grafische ontwerpers van over de hele wereld om een logo voor het centrum te ontwerpen. Een jury selecteert de winnaar die een som van 2.000 dollar ontvangt. De ontwerpers van de twee beste logo's die het net niet haalden, krijgen elk een bedrag van 500 dollar.

Het International Center for Women Artists zal werken onder auspiciën van UNESCO en opent de deuren in 2013 in Amman (Jordanië). Het zal bestaan uit een museum en een educatief project waarin de creaties en verwezenlijkingen van vrouwelijke kunstenaars centraal staan.

Bedoeling is dat het centrum een vredesboodschap uitdraagt die vertrekt vanuit de kunst. Het wil een forum zijn voor interculturele dialoog, educatie en uitwisseling om vrouwen te eren en te bevrijden en om artistieke en culturele tradities te bewaren.

Naast een permanente collectie in Jordanië, zal het centrum ook rondreizende tentoonstellingen verzorgen en online actief zijn. Langs het internet zal het een brede waaier van opleidingen aanbieden, een virtueel bezoek van het centrum inrichten, conferenties met kunstenaars organiseren en een database en verkoopruimte aanbieden voor het werk van vrouwelijke kunstenaars.


Meer over het International Center for Women Artists en de wedstrijd om het logo te ontwerpen

]]>
UNESCO info 82http://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/16/unesco-info-82Wed, 16 Nov 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/16/unesco-info-82O.a. aandacht voor de onzichtbare additieven in ons (drink)water, de situatie van het secundair onderwijs in Afrika en de toekomst van het gedrukte boek…

UNESCO info 82

In UNESCO info 82 lees je onder meer:

De onzichtbare additieven in ons water: Chemische stoffen waarover niemand zich eerder zorgen maakte, komen steeds vaker voor in het milieu en het (drink)water. Deze vaststelling verdient meer aandacht omdat er mogelijks gevaar bestaat voor mens en natuur. UNESCO zet het probleem op de agenda.

Twee op drie kinderen in Afrika kunnen niet naar de middelbare school: Er zijn onvoldoende plaatsen op de schoolbanken in het secundair onderwijs. Meisjes zijn hiervan het grootste slachtoffer maar overal zijn er aanzienlijke investeringen nodig om jonge mensen de kans te geven om aan armoede te ontsnappen.

Waarom geen vrouw in de wetenschap? Er is geen enkele reden waarom vrouwen niet even goed als mannen kunnen presteren in de wetenschappelijke wereld. UNESCO en L'Oréal startten een internationaal programma om vrouwen te stimuleren om te kiezen voor wetenschappen. Het nationale luik van dit programma kende onlangs drie beurzen toe aan jonge onderzoeksters.

Kindsoldaten een nieuwe toekomst bieden: UNESCO Goodwill Ambassadeur Forest Whitaker spreekt over zijn inzet om kinderen en jongeren die buiten hun wil in een wereld van geweld terechtkwamen, te helpen om hun leven terug op een spoor te krijgen dat uitzicht biedt op een volwaardige toekomst.

Nieuwe kinderboekenreeks voor Afrika: Educatieve reeks kinderboeken snijdt gevoelige thema's aan en bevordert de sociale ontwikkeling van kinderen.

Een bijzondere plaats voor de verbeelding: Sinds het begin van de 21ste eeuw openden talrijke virtuele bibliotheken de deuren op het internet en zit het e-boek duidelijk in de lift. Zullen deze nieuwe media het papier inhalen en achterlaten? De Chileense schrijver Antonio Skármeta meent van niet en denkt dat het 'traditionele' boek de digitale storm zal doorstaan.

Geheugen van de wereld opgefrist: Het register waarmee UNESCO wil zorgen dat ons collectief geheugen niet afbrokkelt is uitgebreid met zeven bijzondere voorbeelden van documentair erfgoed.

Kan poëzie de wereld redden? UNESCO lanceert een programma in het teken van interculturele dialoog gebaseerd op het werk van Tagore, Neruda en Césaire.

Opleidingen journalistiek versterken in Afghanistan: Als onderdeel van haar inspanningen om het onderwijs in Afghanisten tot internationaal niveau op te krikken, helpt UNESCO bij het opstellen van een aangepast curriculum journalistiek -  wat meteen ook de democratie in het land ten goede komt.

Download UNESCO info 82


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Vrede uitdragen en armoede bestrijdenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/8/vrede-uitdragen-en-armoede-bestrijdenTue, 08 Nov 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/8/vrede-uitdragen-en-armoede-bestrijdenVlaams minister-president Kris Peeters vraagt de lidstaten van UNESCO om de heroriëntering van de Organisatie te steunen.

Vrede uitdragen en armoede bestrijdenBij zijn bezoek aan de Algemene Conferentie van UNESCO op 27 oktober 2011, nam Vlaams minister-president Kris Peeters namens België deel aan het algemeen beleidsdebat*. Hij loofde de inspanningen van de Organisatie voor het laten ingang vinden van een vredescultuur en moedigde haar aan om nauwer samen te werken met haar partners in haar verschillende netwerken.

Herdenking 14-18

Verwijzend naar het mandaat van UNESCO om een vredescultuur te promoten, vroeg Peeters aan UNESCO om zich aan te sluiten bij de internationale herdenking van de Eerste Wereldoorlog van 2014 tot 2018. De herdenkingsactiviteiten zijn een "uitstekende gelegenheid om een boodschap van vrede en tolerantie uit te dragen. We werken aan een Flanders Fields Verklaring die een oproep is voor mensenrechten, respect voor het internationaal recht, ontwapening en multiculturele integratie, gericht op het veiligstellen van een betere toekomst."

Maatschappelijk middenveld

Ons land steunt de inspanningen van UNESCO om haar werking te heroriënteren op de behoeften in het veld en er meer focus in te brengen. Dat kan onder meer door te steunen op de rijkdom van de Organisatie: haar netwerken, haar Nationale UNESCO Commissies, en de vele ngo's die haar activiteiten ondersteunen. "We sporen UNESCO aan om deze netwerken zo goed mogelijk aan te wenden en om te bouwen op hun engagement. Het UNITWIN/UNESCO Leerstoelenprogramma, het Netwerk van Creatieve Steden en het Netwerk van met UNESCO Geassocieerde Scholen (ASPnet) vormen een rechtstreeks verbinding met het maatschappelijk middenveld, scholen en universiteiten. Dit potentieel kan beter benut worden."

Voor België is het belangrijk dat UNESCO werkt voor het gemeenschappelijk goed van de mensheid. "Daarom moet het uitroeien van armoede een van onze topprioriteiten zijn. […] Laten we ons engageren voor het bevorderen van emancipatie, vrije wil en gelijkheid. Laten we niet alleen culturen maar alle mannen en vrouwen dichter bij elkaar brengen. Dat is de eerste stap op de weg naar ontwikkeling. Het is de plicht van de mensheid om te luisteren naar de stemmen die nog steeds niet weerklinken."

Ten slotte sprak Peeters de hoop uit dat ook de andere lidstaten UNESCO zullen steunen in het verder bewandelen van de ingeslagen weg zodat de Organisatie haar visie in de praktijk kan brengen.

(*) Aangezien de actieterreinen van UNESCO voornamelijk gewest- en gemeenschapsbevoegdheden betreffen, bestaat er in België een beurtrolsysteem tussen de Vlaamse en Franstalige ministers voor de vertegenwoordiging van België.


Lees de volledige toespraak van Vlaams minister-president Kris Peeters tot de Algemene Conferentie van UNESCO.

]]>
UNESCO eert Tagore, Neruda en Cesairehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/9/8/unesco-eert-tagore,-neruda-en-cesaireThu, 08 Sep 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/9/8/unesco-eert-tagore,-neruda-en-cesaireInternationaal forum lanceert een programma in het teken van interculturele dialoog gebasseerd op het werk van drie grote dichters.

UNESCO eert Tagore, Neruda en CésaireUNESCO organiseert een internationaal forum op 13 september 2011 om een nieuw programma te lanceren dat Rabindrânâth Tagore, Pablo Neruda en Aimé Césaire eert, drie dichters die elk op hun eigen manier de waarden van het humanisme verspreidden.

Het forum laat vooraanstaande sprekers aan het woord over drie centrale thema's, telkens gevolgd door een open debat. De onderwerpen die aan bod komen zijn: emancipatie van onderdrukking, de band tussen mens en natuur, en de uitdaging om meer en beter onderwijs aan te bieden.

Het Rabindrânâth Tagore, Pablo Neruda en Aimé Césaire programma is een van de uitkomsten van het Internationaal Jaar voor de Toenadering tussen Culturen (2010) en is gericht op het ondersteunen van vertalingen, publicaties en andere creaties die in het teken staan van deze drie schrijvers. Het zal ook werk maken van het verspreiden van de boodschap die centraal staat in hun werk.

Hoewel ze van een verschillende geografische, sociale en politieke achtergrond komen, delen Tagore, Neruda en Césaire een engagement voor humanistische waarden. Elk op hun manier gaven ze een stem aan diegenen die niet werden gehoord. Ze legden zich niet neer bij relaties die gebaseerd waren op dominantie en onderdanigheid - of het nu om kolonialisme, fascisme of racisme ging - en zodoende brachten ze een boodschap met een universele dimensie.


Het programma van het forum omtrent het Rabindrânâth Tagore, Pablo Neruda en Aimé Césaire programma van UNESCO

]]>
Wereldbekende jazzartiest Herbie Hancock is UNESCO Goodwill Ambassadeurhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/7/27/wereldbekende-jazzartiest-herbie-hancock-is-unesco-goodwill-ambassadeurWed, 27 Jul 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/7/27/wereldbekende-jazzartiest-herbie-hancock-is-unesco-goodwill-ambassadeurAmerikaanse jazzlegende zal zich inzetten om het wederzijds begrip tussen culturen te verbeteren.

Wereldbekende jazzartiest Herbie Hancock is UNESCO Goodwill AmbassadeurDe Amerikaanse jazzmuzikant Herbie Hancock is door UNESCO directeur-generaal Irina Bokova op 22 juli 2011 benoemd tot UNESCO Goodwill Ambassadeur tijdens een ceremonie op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs.

Irina Bokova looft de inzet van Herbie Hancock voor het verspreiden van de vredesboodschap door middel van dialoog, cultuur en kunst. Ze vraagt de artiest dan ook om als Goodwill Ambassadeur bij te dragen tot de inspanningen die UNESCO doet om het wederzijdse begrip tussen culturen te vergroten.

Herbie Hancock viert dit jaar de vijftigste verjaardag van zijn carrière en won een Oscar voor de filmmuziek van Round Midnight evenals 14 Grammy Awards. Hij staat alom bekend als een legendarische pianist en componist en drukte zijn stempel op elke populaire muziekstroom sinds de jaren 1960. Zowel als lid van het Miles Davis Quintet als met zijn elektronische dance platen, liet Herbie Hancock een vernieuwende sound horen in verschillende muziekgenres.

Naast zijn carrière als muzikant is hij onder andere actief als voorzitter van het Thelonius Monk Institute of Jazz, 's werelds belangrijkste internationale instituut voor het uitdragen van de jazzmuziek. Hij is ook de stichter van het Internationaal Comité voor Artiesten voor Vrede en kreeg onlangs de titel Commandeur des Arts et des Lettres uit handen van de Franse premier.

Goodwill Ambassadeurs zijn vooraanstaande figuren uit uiteenlopende sectoren die hun bekendheid inzetten om meer aandacht te vragen voor de verschillende kwesties waarvoor UNESCO zich wereldwijd inzet op het vlak van onderwijs, cultuur, wetenschappen, communicatie en informatie.


]]>
Investeren in culturele diversiteit en interculturele dialooghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/6/30/investeren-in-culturele-diversiteit-en-interculturele-dialoogThu, 30 Jun 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/6/30/investeren-in-culturele-diversiteit-en-interculturele-dialoogUitgebreide Nederlandstalige samenvatting van het UNESCO World Report on Cultural Diversity.

Investeren in culturele diversiteit en interculturele dialoogEr is misschien nog nooit zoveel gesproken over culturele diversiteit als aan het begin van de 21ste eeuw. Toch variëren en wisselen de betekenissen die aan deze verzamelnaam gegeven worden. Sommigen zien culturele diversiteit als iets dat op zichzelf positief is, voor zover zij verwijst naar het delen van rijkdommen die iedere cultuur van de wereld in zich heeft en dus naar de banden die ons verenigen in het proces van uitwisseling en dialoog. Voor anderen zijn culturele verschillen er de oorzaak van dat wij het zicht verliezen op ons gemeenschappelijk mens-zijn en daarom de bron zijn van talrijke conflicten. De tweede diagnose is vandaag de dag plausibeler omdat globalisering de punten van interactie en frictie tussen culturen heeft vermeerderd, waardoor identiteitsgerelateerde spanningen - die zich uiten in gevoelens van ergernis, het op zichzelf terugplooien en nieuwe aanspraken - in het bijzonder van religieuze aard, potentiële bronnen van conflicten worden. De belangrijkste uitdaging is daarom een samenhangende visie te ontwikkelen van wat culturele diversiteit is en daarmee duidelijk te maken onder welke voorwaarden culturele diversiteit, verre van een bedreiging te vormen, juist heilzaam kan worden voor de activiteiten van de internationale gemeenschap.

Geheel in lijn met de overtuiging van UNESCO omtrent de intrinsieke waarde en noodzaak van een 'vruchtbare diversiteit van culturen van de wereld', zoals in haar Oprichtingsverdrag (1945) opgenomen, zijn de doelstellingen van het UNESCO World Report on Cultural Diversity de volgende:

 • het analyseren van culturele diversiteit in al haar aspecten door de complexiteit van alle werkzame processen aan te tonen, waarbij tegelijkertijd een rode draad wordt vastgesteld in de veelheid aan mogelijke interpretaties;
 • het belang van culturele diversiteit te laten zien op diverse gebieden (taal, onderwijs, communicatie en creativiteit), die, naast hun eigen functies, als essentieel kunnen worden gezien voor het behoud en bevorderen van culturele diversiteit; en
 • beleidsmakers en de diverse belanghebbenden ervan te overtuigen dat het belangrijk is te investeren in culturele diversiteit als essentieel onderdeel van de interculturele dialoog, omdat deze onze benadering van duurzame ontwikkeling kan herzien, de daadwerkelijke uitvoering van universeel erkende mensenrechten kan garanderen en de sociale cohesie en een democratisch bestuur kan versterken.

 

Het Wereldrapport heeft als doel aandacht te schenken aan de nieuwe perspectieven die ontstaan door na te denken over de uitdagingen van culturele diversiteit en daarmee nieuwe wegen te bewandelen om de transformaties die plaatsvinden te begeleiden en richting te geven. Het Wereldrapport zoekt dus geen kant-en-klare oplossingen voor de problemen die beleidsmakers kunnen tegenkomen, maar stelt zich eerder ten doel de complexiteit te benadrukken van deze problemen, die niet door politieke wil alleen kunnen worden opgelost maar veelal een beter begrip vergen van de onderliggende fenomenen evenals een grotere internationale samenwerking, met name door uitwisseling van good practices en het aannemen van gemeenschappelijke richtlijnen.

De samenvatting van het UNESCO World Report on Cultural Diversity, Investeren in culturele diversiteit en interculturele dialoog, is gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be

Download de brochure Investeren in culturele diversiteit en interculturele dialoog


]]>
Internationale dag van de moedertaalhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/2/17/internationale-dag-van-de-moedertaalThu, 17 Feb 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/2/17/internationale-dag-van-de-moedertaalUNESCO breekt een lans voor het aanleren van nieuwe talen als middel om verschillende culturen dichter bijeen te brengen.

Internationale dag van de moedertaalNaar aanleiding van de Internationale dag van de moedertaal, jaarlijks gehouden op 21 februari, beklemtoont UNESCO directeur-generaal Irina Bokova het belang van talen: "Moedertaal en taaldiversiteit beïnvloeden in grote mate de identiteit van individuen. Maar als bron van creativiteit en als middel voor culturele expressie zijn ze eveneens van belang voor de samenleving. Talen zijn een niet te onderschatten factor bij ontwikkeling en groei. Het is welbekend hoe belangrijk onderwijs in de moedertaal is voor het behalen van goede leerresultaten. Het kan bovendien ingezet worden als een instrument om discriminatie te bestrijden en om achtergestelde groepen te bereiken."

"Meertaligheid biedt talrijke kansen voor dialoog, die noodzakelijk is voor het vergroten van wederzijdse verstandhouding en samenwerking. Het aanleren van nieuwe talen hoeft geen bedreiging te vormen voor de moedertaal. Meertaligheid zorgt voor een omgeving waarin diversiteit kan floreren en vergemakkelijkt de uitwisseling van kennis en ervaringen. Vertrekkende vanuit de moedertaal, moet het aanleren van meerdere talen een pijler zijn van het onderwijs in de 21ste eeuw."

ICT voor taaldiversiteit

Het centrale thema van de Internationale dag van de moedertaal 2011 is het gebruik van informatie- en communicatietechnologie voor de bescherming en het koesteren van talen en taaldiversiteit.

Taal vormt de basis van de software waarop informatie- en communicatietechnologie steunt. Nieuwe technologieën kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het vergroten van de taaldiversiteit. Zo zet UNESCO sterk in op de meertaligheid op het internet.

Moderne technologie komt ook van pas bij het opvolgen, onderzoeken en aanleren van talen. De online-editie van UNESCO's Atlas van de bedreigde talen van de wereld is een goed voorbeeld van hoe het internet kan gebruikt worden om op te volgen hoe het gesteld is met taaldiversiteit en meertaligheid en om dit onderwerp onder publieke belangstelling te brengen.


]]>
UNESCO stuurt een delegatie naar werelderfgoedsite Preah Vihearhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/2/8/unesco-stuurt-een-delegatie-naar-werelderfgoedsite-preah-vihearTue, 08 Feb 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/2/8/unesco-stuurt-een-delegatie-naar-werelderfgoedsite-preah-vihearHet tempelcomplex is de inzet van een grensconflict tussen Cambodja en Thailand. Recente legerschermutselingen eisten een menselijke tol en berokkenden schade aan de werelderfgoedsite.

UNESCO stuurt een delegatie naar werelderfgoedsite Preah VihearDe directeur-generaal van UNESCO, Irina Bokova, herhaalt haar oproep tot kalmte in het gebied rond de Preah Vihear- tempel, die sinds 2008 is ingeschreven op de Werelderfgoedlijst. De voorbije dagen flakkerde een grensdispuut tussen Cambodja en Thailand op. Daarbij bestookten de legers van beide landen elkaar me artillerie en mortiervuur, met verschillende doden en schade aan de werelderfgoedsite tot gevolg. Zo zou een vleugel van de hindoetempel zijn ingestort.

"Ik wil zo snel mogelijk een delegatie naar het gebied sturen om de schade aan de tempel op te meten," zegt Bokova. "Werelderfgoedsites maken deel uit van het collectief erfgoed van de mensheid en de internationale gemeenschap draagt een bijzondere verantwoordelijkheid om het te vrijwaren. Dit vergt een gemeenschappelijke inspanning in een klimaat van overleg en dialoog. Erfgoed zou mensen moeten verenigen en dienen als een instrument voor dialoog en wederzijdse verstandhouding, niet als een bron van conflict."

De tempel werd in 1962 door het Internationaal Gerechtshof toegewezen aan Cambodja. Veel Thai kunnen zich moeilijk verzoenen met deze beslissing. De spanningen zijn de laatste tijd weer opgelopen door demonstraties in Bangkok, waarin van de Thaise regering werd geëist dat de Cambodjanen uit een omstreden strook grond bij de tempel worden verjaagd.

Het Preah Vihear-tempelcomplex is 800 meter lang en ligt op een 525 meter hoge berg in het Dongrekgebergte. Het is gewijd aan Shiva en bestaat uit een aantal heiligdommen die zijn verbonden door een systeem van voetpaden en trappen. Het complex dateert uit de eerste helft van de 11de eeuw en is uitzonderlijk omwille van zijn gebeeldhouwde versieringen en zijn architectuur die is afgestemd op de natuurlijke omgeving en de religieuze functie van de tempel.


]]>
ASPnet Schoolvoorbeelden voor kwaliteitsvol onderwijshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/2/18/aspnet-schoolvoorbeelden-voor-kwaliteitsvol-onderwijsThu, 18 Feb 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/2/18/aspnet-schoolvoorbeelden-voor-kwaliteitsvol-onderwijsScholen stellen projecten voor die ze bedachten en uitvoerden in het netwerk van met UNESCO geassocieerde scholen.

ASPnet SchoolvoorbeeldenUNESCO ASPnet schoolvoorbeelden voor kwaliteitsvol onderwijs is een 64 pagina's tellende brochure die een concreter beeld borstelt van het netwerk van met UNESCO geassocieerde scholen (ASPnet).

De brochure schetst het opzet en de doelstellingen van het ASPnet en illustreert dit verhaal uitgebreid met concrete voorbeelden van activiteiten en projecten die aangesloten scholen wereldwijd ontplooiden.

Er is aandacht voor initiatieven in vier domeinen die vooraf inhoudelijk geduid worden:

 • Inclusief onderwijs
 • Onderwijs voor duurzame ontwikkeling
 • Onderwijs voor interculturele dialoog
 • Mensenrechteneducatie

De brochure werpt een verhelderende blik op de gonzende bedrijvigheid van het ASPnet en bevat voorbeelden van initiatieven op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal niveau.

UNESCO ASPnet schoolvoorbeelden voor kwaliteitsvol onderwijs is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en is gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be

Bezoek de website van de Vlaamse met UNESCO geassocieerde scholen.

Klik [hier] om de brochure UNESCO ASPnet schoolvoorbeelden voor kwaliteitsvol onderwijs te downloaden.

]]>
Met UNESCO geassocieerde scholenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/29/met-unesco-geassocieerde-scholenFri, 29 Jan 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/29/met-unesco-geassocieerde-scholenHet UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet) is een van de grootste internationale schoolnetwerken. Met meer dan 8.500 onderwijsinstellingen (kleuteronderwijs, basisonderwijs, secundair onderwijs en lerarenopleidingen) uit 179 landen in alle continenten is het uitgegroeid tot een krachtig instrument om UNESCO- en VN-waarden uit te dragen over de hele wereld.

Scholen die actief zijn in het ASPnet onderscheiden zich door een uitgesproken engagement voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en voor het toepassen van innovatieve onderwijsmethoden. Vertrekkend vanuit de idealen van UNESCO streven ze ernaar om leerlingen beter voor te bereiden op een actief burgerschap in een steeds complexer wordende samenleving die alsmaar sneller evolueert.

Het ASPnet wil scholen over de hele wereld mobiliseren om de rol van het onderwijs in het promoten van de vredescultuur en de verdraagzaamheid te versterken. De met UNESCO geassocieerde scholen worden aangemoedigd om, onafhankelijk of in samenwerkingsverband, (piloot)projecten te ontwikkelen in een van de vier studiegebieden waarrond het ASPnet werkt, daarbij evenwel steeds rekening houdend met het belangrijkste element van de vrede: leren om met elkaar samen te leven.

]]>
Studiegebiedenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/29/studiegebiedenFri, 29 Jan 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/29/studiegebiedenAls basis voor de ontwikkeling van projecten schuift het ASPnet vier hoofdthema's naar voren waarrond ASPnet-scholen kunnen werken.

Wereldproblemen en de rol van de Verenigde Naties bij het oplossen ervan

ASPnet-scholen organiseren dikwijls activiteiten die aansluiten bij de prioriteiten van de VN en UNESCO zoals bijvoorbeeld vrede, armoede, honger, hiv/aids, vervuiling, klimaatverandering, analfabetisme, culturele identiteit, gender, kinderarbeid enz… Internationale dagen en jaren die uitgaan van de Verenigde Naties vormen daarvoor een uitstekend uitgangspunt.

Actief zijn in dit studiegebied helpt leerlingen om inzicht te krijgen in de lokale, nationale en internationale dimensies van bepaalde problemen en levert hen een beter begrip op van de toenemende onderlinge verbondenheid en complexiteit van de wereld waarin we leven. Ze worden ook meer vertrouwd met het systeem van de Verenigde Naties en kweken meer bewustzijn voor het belang van internationale samenwerking bij het oplossen van wereldproblemen.

Educatie voor duurzame ontwikkeling

Onderwijs vormt het fundament van duurzame ontwikkeling. Het is de sleutel tot het tot stand brengen van veranderingen in waarden en attitudes, vaardigheden, gedrag en levensstijlen in overeenstemming met duurzame ontwikkeling binnen en tussen landen. ASPnet-scholen staan erom bekend om nieuwe methoden te testen en te ontwikkelen die vervolgens kunnen dienen als voorbeeldpraktijken voor andere scholen.

Educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) is een hulpmiddel voor het aanpakken van met elkaar verbonden doelstellingen, zoals: een beter begrip van maatschappelijke instellingen en hun rol bij verandering en ontwikkeling waaronder het bevorderen van sociale rechtvaardigheid, gendergelijkheid, mensenrechten, democratische en participatieve systemen en  gezondheidszorg; een groter bewustzijn over het belang van natuurlijke hulpbronnen, de kwetsbaarheid van het leefmilieu, en de invloed van menselijke activiteit op de toestand van het milieu, de klimaatverandering en de biodiversiteit; een toegenomen gevoeligheid voor een verantwoorde en duurzame consumptie en voor de invloed van economische activiteit op de samenleving en het milieu.

EDO mag niet beschouwd worden als het zoveelste vak dat wordt toegevoegd aan het formeel onderwijs. Het is een brede leermethode en -proces gekenmerkt door een interdisciplinaire en holistische benadering die kritisch en creatief denken in het onderwijsproces stimuleert.

Vrede en mensenrechten

Vredesopvoeding en het promoten van de mensenrechten vormen van bij het begin de basis van het ASPnet. De scholen van het netwerk leggen nadruk op het belang en de inhoud van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Conventie over de Rechten van het Kind.

Activiteiten rond vrede en mensenrechten stellen zicht tot doel om: alle uitingen van racisme, xenofobie, uitsluiting, discriminatie en onverdraagzaamheid uit te roeien; burgerzin, kritisch denken, verdraagzaamheid en geweldloze conflictoplossing te stimuleren; en het bewustzijn rond mensenrechten te vergroten en leerlingen vertrouwd te maken met hun rechten en plichten en die van anderen.

Intercultureel leren

Naarmate samenlevingen meer multicultureel en multi-etnisch worden, groeit het belang om de rijkdom van dergelijke diversiteit te benadrukken. Om te komen tot een waardevolle interculturele dialoog, leggen veel ASPnet-scholen contact met andere scholen van het netwerk en overstijgen ze grenzen, continenten, culturen en talen. Ze moedigen leerlingen aan om op zoek te gaan naar hun eigen wortels en om hun bevindingen te delen met leeftijdsgenoten in het buitenland.

Uitwisseling, twinning en gemeenschappelijke interculturele projecten behoren tot de kern van het ASPnet. Het zijn instrumenten om de kennis over, het begrip van, en het respect voor andere culturen te verdiepen; om jongeren meer te leren over hun eigen cultuur en identiteit; en om hen bewuster te maken van het belang van internationale samenwerking om globale problemen aan te pakken.

 

 

]]>
Het is de taak van UNESCO om muren te doorbrekenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/9/het-is-de-taak-van-unesco-om-muren-te-doorbrekenMon, 09 Nov 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/9/het-is-de-taak-van-unesco-om-muren-te-doorbrekenBij de herinnering aan de val van de Berlijnse Muur, twintig jaar geleden, wijst de verkozen directeur-generaal van UNESCO er op dat de internationale gemeenschap zich moet blijven inzetten voor de bestrijding van onderdrukking, uitsluiting en armoede. Het+is+de+taak+van+UNESCO+om+muren+te+doorbrekenTer gelegenheid van de 20ste verjaardag van de val van de Berlijnse Muur, waarschuwt de verkozen directeur-generaal van UNESCO, Irina Bokova, de wereldleiders tegen zelfgenoegzaamheid in het streven naar vrijheid, mensenrechten en culturele verscheidenheid, en benadrukt ze dat de strijd voor deze universele waarden nog niet gewonnen is.

"De val van de Berlijnse muur, twintig jaar geleden, was een gebeurtenis van grote historische betekenis voor de vrede in de wereld en voor de vooruitgang van de democratie," aldus Bokova. "Het was het begin van een nieuw tijdperk, dat hoop gaf voor een beter leven, niet alleen in Oost-Europa, maar over de hele wereld. Met de val werd een bladzijde omgedraaid."

Toch mag de onmiskenbare vooruitgang die is geboekt niet als vanzelfsprekend worden beschouwd, waarschuwt de verkozen directeur-generaal van UNESCO. "Vandaag leven we in een geglobaliseerde wereld maar desalniettemin blijven er te veel muren staan," zegt Bokova. "Het is de taak van UNESCO om deze muren te doorbreken, waar ze ook voorkomen en welke vorm ze ook aannemen."

"Hoewel de globalisering een bevrijdende kracht kan zijn, houdt het ook het risico in van het creëren van een meer uniforme wereld, van het eroderen de ongelooflijke diversiteit die de echte bron van menselijke creativiteit, economische en sociale ontwikkeling is, en van het openen van de weg naar nieuwe vormen van onderdrukking, uitsluiting en armoede."

De verkozen directeur-generaal, die in functie treedt op 15 november 2009, benadrukt dat een permanente dialoog en uitwisseling - tussen de politieke en sociale leiders, verschillende culturele en religieuze groepen - van essentieel belang was voor het overwinnen van deze bedreigingen en voor het voortbouwen op de positieve veranderingen die er zijn gekomen sinds de val van de Berlijnse Muur twintig jaar geleden.

]]>
Belgisch andersglobalist krijgt UNESCO-Prijshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/belgisch-andersglobalist-krijgt-unesco-prijsMon, 02 Nov 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/belgisch-andersglobalist-krijgt-unesco-prijsFrançois Houtart is een van de twee laureaten van de UNESCO-Madanjeet Singh Prijs voor de Bevordering van Verdraagzaamheid en Geweldloosheid. Belgisch+andersglobalist+krijgt+UNESCO-PrijsDe UNESCO-Madanjeet Singh Prijs voor de Bevordering van Verdraagzaamheid en Geweldloosheid wordt dit jaar toegekend aan twee laureaten die naast de eer ook de 100.000 dollar die verbonden is aan de Prijs, delen. Het gaat om de Belgische andersglobalist François Houtart en de Pakistaanse filantroop Abdul Satta Edhi.

François Houtart, die aan de wieg stond van het Wereld Sociaal Forum, krijgt de Prijs voor zijn levenslange inzet voor vrede, interculturele dialoog, mensenrechten en verdraagzaamheid en als erkenning voor zijn belangrijke bijdrage tot het bevorderen van sociale rechtvaardigheid in de wereld.

Abdul Satta Edhi krijgt de Prijs voor zijn levenslange inzet om de levenskwaliteit van de meest achtergestelde groepen in Pakistan en Zuid-Azië te verbeteren en om idealen zoals menselijke waardigheid, mensenrechten, wederzijds respect en tolerantie uit te dragen.

François Houtart is een vurig promotor van de Noord-Zuid samenwerking en de oprichter van het Centre Tri-Continental (Cetri) aan de universiteit van Louvain-La-Neuve, een niet-gouvernementele organisatie die bekend staat voor haar werk rond ontwikkelingsvraagstukken en samenwerkt met de Internationale Raad van het Wereld Sociaal Forum. Hij staat bekend als een verdediger van de mensenrechten en heeft in aanzienlijke mate bijgedragen aan de vooruitgang van de interreligieuze en interculturele dialoog. Als gerenommeerd socioloog van religies en theologie, is hij auteur van talrijke publicaties en gaf hij lezingen aan meer dan 100 universiteiten over de hele wereld. Hij is erelid van de Academie van Wetenschappen van Vietnam en Cuba en lid van de Commissie voor de Strijd tegen Racisme van de Oecumenische Raad van Kerken. Voorts diende hij als voorzitter van het Comité voor de Mensenrechten in Burundi (1986-1992), en was hij stichter en directeur van het internationale tijdschrift Social Compass (1960-1990) en voorzitter van de Internationale Liga voor de Rechten van Volkeren (2003-2008).

Abdul Satta Edhi is een van de meest actieve filantropen in Pakistan. De Edhi Stichting, die hij oprichtte in 1957, runt een sociaal programma met meer dan 300 centra verspreid over Pakistan. De stichting biedt medische hulp, gezinsplanning, noodhulp en onderwijs. Ze richt ook kraamklinieken, instelling voor geestelijke gezondheidszorg, tehuizen voor lichamelijk gehandicapten, bloedbanken en weeshuizen op. Vestigingen in verscheidene andere landen (Afghanistan, Bangladesh, Ethiopië, enz...) bieden noodhulp aan vluchtelingen en andere slachtoffers van conflicten en natuurrampen. Abdul Satta Edhi is vermaard om zijn sterke veroordeling van extremisme, om zijn inzet voor de mensenrechten en om zijn humanitaire inspanningen.

De UNESCO-Madanjeet Singh Prijs werd opgericht in 1995 ter gelegenheid van de 125ste verjaardag van de geboorte van de Mahatma Gandhi, dankzij de vrijgevigheid van de Indiase schrijver en diplomaat Madanjeet Singh, tevens UNESCO Goodwill Ambassadeur.

De prijsuitreiking vindt plaats op de Internationale Dag voor Tolerantie, ieder jaar gevierd op 16 november.

]]>