UNESCO Platform Vlaanderen, thema "tolerantie"http://www.unesco-vlaanderen.be2011-11-24T23:12:55Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "tolerantie"http://www.unesco-vlaanderen.benlUNESCO wil pesten van holebi op school aanpakkenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/23/unesco-wil-pesten-van-holebi-op-school-aanpakkenWed, 23 Nov 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/23/unesco-wil-pesten-van-holebi-op-school-aanpakkenVoor de eerste keer nemen de Verenigde Naties een initiatief om iets te doen aan het pesten van holebi en transgender jongeren op school en aan universiteiten.

UNESCO wil pesten van holebi's op school aanpakkenUNESCO lanceert het eerste VN-initiatief om het pesten van holebi en transgender jongeren op scholen en aan universiteiten wereldwijd aan te pakken. Ze organiseert daarvoor een internationale uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden die inspirerend kunnen werken voor ministeries van Onderwijs en andere betrokkenen om iets aan dit verwerpelijke fenomeen te doen.

Recente studies zoals deze van de Europese Raad over discriminatie op basis van seksuele oriëntering en genderidentiteit tonen aan dat homofoob en transfoob gedrag wijd verspreid is. Holebi en transgender jongeren zijn bijzonder kwetsbaar voor discriminatie en geweld omwille van hun seksuele geaardheid.

In de Verenigde Staten zegt 90 procent van de holebi en transgender jongeren te maken te krijgen met homofoob gedrag, in Nieuw-Zeeland getuigt 98 procent van de jongeren die tot deze groep behoren het doelwit te zijn van verbaal of fysiek geweld op school. Dit homofoob geweld is een schending van het recht van jongeren op onderwijs en een veilige leeromgeving.

Als gevolg van de discriminatie en het stigma dat ze opgekleefd krijgen, zullen slachtoffers van homofobe aanvallen sneller stoppen met het volgen van onderwijs. De kans is ook groter dat ze zichzelf zullen pijn doen, zelfmoord plegen of hun gezondheid op een andere manier in gevaar brengen.

Van 6 tot 9 december 2011 organiseert UNESCO een internationale bijeenkomst in Rio de Janeiro (Brazilië) om na te gaan hoe holebi en transgender jongeren en leerkrachten het best kunnen worden geholpen, hoe homofoob en transgender pesten en discriminatie kunnen worden aangepakt en hoe een veilige leeromgeving kan worden gegarandeerd voor alle jongeren. Er zullen bestaande beleidsmaatregelen en programma's van over de hele wereld worden voorgesteld. Bedoeling is om de beste voorbeelden te verspreiden onder ministeries van Onderwijs.

]]>
Met UNESCO geassocieerde scholenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/29/met-unesco-geassocieerde-scholenFri, 29 Jan 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/29/met-unesco-geassocieerde-scholenHet UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet) is een van de grootste internationale schoolnetwerken. Met meer dan 8.500 onderwijsinstellingen (kleuteronderwijs, basisonderwijs, secundair onderwijs en lerarenopleidingen) uit 179 landen in alle continenten is het uitgegroeid tot een krachtig instrument om UNESCO- en VN-waarden uit te dragen over de hele wereld.

Scholen die actief zijn in het ASPnet onderscheiden zich door een uitgesproken engagement voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en voor het toepassen van innovatieve onderwijsmethoden. Vertrekkend vanuit de idealen van UNESCO streven ze ernaar om leerlingen beter voor te bereiden op een actief burgerschap in een steeds complexer wordende samenleving die alsmaar sneller evolueert.

Het ASPnet wil scholen over de hele wereld mobiliseren om de rol van het onderwijs in het promoten van de vredescultuur en de verdraagzaamheid te versterken. De met UNESCO geassocieerde scholen worden aangemoedigd om, onafhankelijk of in samenwerkingsverband, (piloot)projecten te ontwikkelen in een van de vier studiegebieden waarrond het ASPnet werkt, daarbij evenwel steeds rekening houdend met het belangrijkste element van de vrede: leren om met elkaar samen te leven.

]]>
Studiegebiedenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/29/studiegebiedenFri, 29 Jan 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/29/studiegebiedenAls basis voor de ontwikkeling van projecten schuift het ASPnet vier hoofdthema's naar voren waarrond ASPnet-scholen kunnen werken.

Wereldproblemen en de rol van de Verenigde Naties bij het oplossen ervan

ASPnet-scholen organiseren dikwijls activiteiten die aansluiten bij de prioriteiten van de VN en UNESCO zoals bijvoorbeeld vrede, armoede, honger, hiv/aids, vervuiling, klimaatverandering, analfabetisme, culturele identiteit, gender, kinderarbeid enz… Internationale dagen en jaren die uitgaan van de Verenigde Naties vormen daarvoor een uitstekend uitgangspunt.

Actief zijn in dit studiegebied helpt leerlingen om inzicht te krijgen in de lokale, nationale en internationale dimensies van bepaalde problemen en levert hen een beter begrip op van de toenemende onderlinge verbondenheid en complexiteit van de wereld waarin we leven. Ze worden ook meer vertrouwd met het systeem van de Verenigde Naties en kweken meer bewustzijn voor het belang van internationale samenwerking bij het oplossen van wereldproblemen.

Educatie voor duurzame ontwikkeling

Onderwijs vormt het fundament van duurzame ontwikkeling. Het is de sleutel tot het tot stand brengen van veranderingen in waarden en attitudes, vaardigheden, gedrag en levensstijlen in overeenstemming met duurzame ontwikkeling binnen en tussen landen. ASPnet-scholen staan erom bekend om nieuwe methoden te testen en te ontwikkelen die vervolgens kunnen dienen als voorbeeldpraktijken voor andere scholen.

Educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) is een hulpmiddel voor het aanpakken van met elkaar verbonden doelstellingen, zoals: een beter begrip van maatschappelijke instellingen en hun rol bij verandering en ontwikkeling waaronder het bevorderen van sociale rechtvaardigheid, gendergelijkheid, mensenrechten, democratische en participatieve systemen en  gezondheidszorg; een groter bewustzijn over het belang van natuurlijke hulpbronnen, de kwetsbaarheid van het leefmilieu, en de invloed van menselijke activiteit op de toestand van het milieu, de klimaatverandering en de biodiversiteit; een toegenomen gevoeligheid voor een verantwoorde en duurzame consumptie en voor de invloed van economische activiteit op de samenleving en het milieu.

EDO mag niet beschouwd worden als het zoveelste vak dat wordt toegevoegd aan het formeel onderwijs. Het is een brede leermethode en -proces gekenmerkt door een interdisciplinaire en holistische benadering die kritisch en creatief denken in het onderwijsproces stimuleert.

Vrede en mensenrechten

Vredesopvoeding en het promoten van de mensenrechten vormen van bij het begin de basis van het ASPnet. De scholen van het netwerk leggen nadruk op het belang en de inhoud van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Conventie over de Rechten van het Kind.

Activiteiten rond vrede en mensenrechten stellen zicht tot doel om: alle uitingen van racisme, xenofobie, uitsluiting, discriminatie en onverdraagzaamheid uit te roeien; burgerzin, kritisch denken, verdraagzaamheid en geweldloze conflictoplossing te stimuleren; en het bewustzijn rond mensenrechten te vergroten en leerlingen vertrouwd te maken met hun rechten en plichten en die van anderen.

Intercultureel leren

Naarmate samenlevingen meer multicultureel en multi-etnisch worden, groeit het belang om de rijkdom van dergelijke diversiteit te benadrukken. Om te komen tot een waardevolle interculturele dialoog, leggen veel ASPnet-scholen contact met andere scholen van het netwerk en overstijgen ze grenzen, continenten, culturen en talen. Ze moedigen leerlingen aan om op zoek te gaan naar hun eigen wortels en om hun bevindingen te delen met leeftijdsgenoten in het buitenland.

Uitwisseling, twinning en gemeenschappelijke interculturele projecten behoren tot de kern van het ASPnet. Het zijn instrumenten om de kennis over, het begrip van, en het respect voor andere culturen te verdiepen; om jongeren meer te leren over hun eigen cultuur en identiteit; en om hen bewuster te maken van het belang van internationale samenwerking om globale problemen aan te pakken.

 

 

]]>
UNESCO houdt Franse première van Clint Eastwood's Invictushttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/12/22/unesco-houdt-franse-première-van-clint-eastwood's-invictusTue, 22 Dec 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/12/22/unesco-houdt-franse-première-van-clint-eastwood's-invictusDe nieuwe film van regisseur Clint Eastwood gaat in Frankrijk in première op de hoofdzetel van UNESCO. Daarmee wil de Organisatie aandacht vragen voor de verzoenende rol van sport en voor de strijd tegen racisme.

UNESCO+houdt+Franse+premi%26%23232%3bre+van+Clint+Eastwood%26%2339%3bs+InvictusUNESCO houdt op 11 januari 2010 de Franse première van de nieuwe film van de Amerikaanse regisseur Clint Eastwood. Invictus vertelt het verhaal van de wereldbeker rugby in Zuid-Afrika in 1995. De film hangt een beeld op van hoe Nelson Mandela - vrijgekomen en verkozen als president van Zuid-Afrika - tracht om via de wereldbeker de eenheid in zijn land te vergroten na het einde van de apartheid.

De belangrijkste rollen in de film zijn voor Morgan Freeman, als Nelson Mandela, en Matt Damon die gestalte geeft aan François Pienaar, de aanvoerder van het Zuid-Afrikaanse rugbyteam.

Invictus sluit nauw aan bij UNESCO's Sport voor vrede en ontwikkeling programma dat gebaseerd is op het potentieel van sport om waarden zoals vrede, solidariteit en tolerantie uit te dragen. Sport is een instrument om sociale intergratie en economische ontwikkeling te stimuleren en slaagt er als geen ander in om een gevoel van eenheid te creëren aangezien het bruggen slaat over ras, cultuur en armoede heen.

UNESCO helpt lidstaten en het middenveld bij het ontwikkelen en implementeren van een op de mensenrechten geïnspireerd sportbeleid. Dat doet ze door sport te promoten als een instrument voor vrede, verzoening en ontwikkeling; door de toegang tot, en de kwaliteit van, lichamelijke opvoeding te vergroten; door traditionele sporten en spellen te helpen vrijwaren voor toekomstige generaties; door eraan te werken dat meisjes evenveel kansen krijgen om te sporten als jongens; door racisme en uitsluiting op alle niveaus te bestrijden; en door regeringen aan te zetten om de strijd tegen doping en racisme in de sport aan te binden.

Clint Eastwood kreeg in 2003 de UNESCO Fellini Medaille voor zijn opmerkelijke carrière en voor de talrijke films die hij regisseerde in de Amerikaanse traditie van het filmmaken. UNESCO reikt de Fellini Medaille (die de beeltenis draagt van de legendarische Italiaanse regisseur) sinds 1995 uit om hulde te brengen aan de belangrijkste figuren in de filmindustrie, en aan opmerkelijke inspanningen om de kunst van de film te stimuleren. Tot de winnaars behoren onder meer de Belgische regisseur Chantal Akerman, de Iraanse regisseurs Abbas Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf en Samira Makhmalbaf, de Zuid-Koreaanse regisseur Im Kwon-taek, de Franse producent en talentspotter Pierre Rissient, de Britse actrice Vanessa Redgrave, de Franse acteur Gerard Depardieu en Jerôme Clement, het hoofd van de Frans-Duitse tv-zender Arte.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende programma's van UNESCO die betrekking hebben op sport en lichamelijke opvoeding.

Klik hier voor meer informatie over Invictus, de nieuwe film van Clint Eastwood.

]]>
UNESCO info 2009http://www.unesco-vlaanderen.be/2009/12/21/unesco-info-2009Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/12/21/unesco-info-2009Download de vier nummers van jaargang 2009.

UNESCO info 72

Water is essentieel voor ontwikkeling: Een nieuwe editie van het VN Wereldwaterrapport benadrukt de essentiële rol van water voor ontwikkeling en wijst op de vele voordelen van het investeren in goede watervoorziening en duurzaam beheer.

Gouden tijd voor sterrenkunde: De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties riep 2009 uit tot Internationaal Jaar van de Sterrenkunde en gaf de coördinatie in handen van UNESCO.

Financiële crisis dreigt ook ontwikkelingslanden zwaar te treffen: De globale financiële crisis zal grote gevolgen hebben voor de ontwikkelingshulp en de meest kwetsbare burgers dieper in de armoede duwen, zo waarschuwt een UNESCO-analyse.

UNESCO Atlas bedreigde talen: West-Vlaams en Limburgs in gevaar: Ruim een derde van alle talen dreigt uit te sterven, zo blijkt uit de nieuwe UNESCO Atlas van bedreigde talen. Ook het West-Vlaams en het Limburgs staan op de rode lijst.

Wie spreekt er Ch'ti? : De Franse film Bienvenue chez les ch'tis krijgt de lachers op de hand maar de realiteit van de Ch'ti taal is minder vrolijk.

Scholen bouwen voor betere wereld: Zonder onderwijs voor meisjes is een betere wereld voor iedereen onmogelijk, zo luidt de overtuiging van een Greg Mortenson, een opmerkelijk ontwikkelingswerker die scholen bouwt in de afgelegen gebieden van Pakistan en Afghanistan.

Ethiek gaat over moreel handelen en risico's afwegen: De internationale expertencommissie die UNESCO adviseert over ethische aangelegenheden op het domein van wetenschap en technologie wil een kader creëren om beter te kunnen inspelen op de snelle wetenschappelijke en technologische ontwikkeling en de ethische gevolgen van klimaatverandering onderzoeken.

Erkenning voor vrouwen in de wetenschap: UNESCO en L'Oréal erkennen jaarlijks de waardevolle bijdrage van vrouwen aan de nog steeds door mannen gedomineerde wetenschap.

Download UNESCO info 72

UNESCO info 73

Inventaris immaterieel cultureel erfgoed uitgebreid: Onder meer de Sinterklaasviering en de garnaalvisserij te paard zijn opgenomen op de Vlaamse inventaris van immaterieel cultureel erfgoed.

Vlaamse UNESCO Leerstoel promoot preventieve erfgoedconservatie: Een nieuwe UNESCO Leerstoel aan de K.U. Leuven draagt het concept van preventieve erfgoedconservatie internationaal uit.

Recht op onderwijs onder vuur: Ervoor zorgen dat kinderen hun recht op onderwijs kunnen uitoefenen, is één van de hoogste prioriteiten van UNESCO. Er heerst dan ook grote bezorgdheid over een nieuw VN-rapport waaruit blijkt dat scholen, leerlingen en leerkrachten in verschillende conflictgebieden het doelwit van aanslagen zijn.

Oceanen verdienen meer aandacht en respect: Naar aanleiding van de eerste Wereldoceaandag breekt het hoofd van UNESCO's Intergouvernementele Oceanografische Commissie een lans voor een beter duurzaam beheer van onze belangrijkste natuurlijke hulpbron.

Volwassenenonderwijs bevordert ontwikkeling: Educatie voor volwassenen en levenslang leren zijn cruciale elementen om de ontwikkeling te bevorderen, dat is de boodschap waarvan een internationale conferentie beleidsmakers wil bewust maken.

Sri Lankaans journalist krijgt postuum UNESCO-prijs voor Persvrijheid: De eerder dit jaar vermoorde Lasantha Wickrematunge die zich jarenlang inzette voor vrije meningsuiting, is door een internationale jury gekozen als laureaat van de Prijs voor Persvrijheid 2009.

Efficiënter debatteren in de UNESCO-arena: De Vlaamse UNESCO Commissie organiseerde samen zijn Nederlandse en Luxemburgse tegenhanger een bijeenkomst om een nieuwe benadering van de regionale consultaties van Nationale UNESCO Commissies op internationale schaal te promoten

Afrikaanse filmindustrie rukt op: Nigeria is de tweede grootste filmproducent ter wereld en laat daarmee de Verenigde Staten achter zich, zo blijkt uit een recent rapport van het UNESCO Instituut voor Statistiek.

Vlaamse steun voor wetenschappelijke projecten: Vlaanderen maakt internationaal school door op een geconcentreerde en toekomstgerichte manier wetenschappelijke projecten van UNESCO te ondersteunen die het duurzaam beheer van kusten en natuurlijke rijkdommen in voornamelijk ontwikkelingslanden mogelijk helpen maken door capaciteitsopbouw en het versterken van nationale infrastructuur in een internationale omgeving.

Download UNESCO info 73

UNESCO info 74

Internationale richtlijnen voor seksuele opvoeding: Een reeks nieuwe richtlijnen moet landen helpen om een beter beleid te voeren rond seksuele voorlichting op school om zo de verspreiding van hiv en seksueel overdraagbare aandoeningen te bestrijden.

We moeten meer doen om ontwikkelingslanden te helpen: Na tien jaar het Secretariaat van UNESCO te hebben geleid, blikt directeur-generaal Koïchiro Matsuura terug op de voornaamste evoluties onder zijn beleid.

De volgende stap voor oceaanobservatie: Wetenschappers van over de hele wereld komen in september samen om te bespreken hoe oceaanobservatie zich in de toekomst moet ontwikkelen om tegemoet te komen aan sociale en economische behoeften en om het klimaatbeleid beter te ondersteunen.

Restauratie van Babylon op gang schieten: Een rapport formuleert concrete aanbevelingen om de geteisterde archeologische site van Babylon in Irak in eer te herstellen.

Democratie is het delen van macht: Voormalig VN secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali praat over het belang om de globalisering te democratiseren en over het versterken van de solidariteit onder ontwikkelingslanden.

Chinees pilootproject voor bescherming jonge migranten: Chinese steden krijgen te maken met een instroom van goedkope arbeidskrachten die bijdragen tot de economische ontwikkeling. Een pilootproject onder leiding van UNESCO wil ervoor zorgen dat de rechten van deze migranten gerespecteerd worden.

Alfabetisering als ijkpunt voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling: De internationale gemeenschap van beleidsmakers, donors en hulporganisatie investeren onvoldoende in de alfabetisering van volwassenen terwijl nochtans voldoende is bewezen welke verstrekkende gevolgen alfabetisering kan hebben op de persoonlijke en de maatschappelijke ontwikkeling wanneer het op een duurzame en doelgerichte manier wordt aangepakt.

Download UNESCO info 74

UNESCO info 75

Koers voor de komende twee jaar uitgestippeld: De Algemene Conferentie van UNESCO bepaalde waarop de Organisatie zich de komende twee jaar zal toeleggen en verkoos een nieuwe directeur-generaal die de komende vier jaar het stuur in handen krijgt.

Meer investeren in culturele diversiteit: In een snel veranderende wereld tengevolge van globalisering staat culturele diversiteit onder druk. Een ruimere interpretatie van het begrip en meer investeringen in culturele diversiteit kunnen de globale ontwikkeling bevorderen, zo blijkt uit een recent veelomvattend rapport van UNESCO.

Jongeren vragen meer inspraak: Tijdens het zesde UNESCO Jeugdforum gaven jongeren uit meer dan 80 landen aan welke onderwerpen zij als prioritair beschouwen en bespraken ze hoe UNESCO de band met jongeren en jeugdorganisaties nauwer kan aanhalen.

UNESCO richt schijnwerpers op immaterieel erfgoed: De Heilig Bloedprocessie van Brugge is één van de elementen die zijn erkend door UNESCO in het kader van de Conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed. De Conventie zet vooral in op bescherming en duurzaam erfgoedbeheer.

Belgisch andersglobalist krijgt UNESCO-Madanjeet Singh Prijs: François Houtart is een van de twee laureaten van de UNESCO-Madanjeet Singh Prijs voor de Bevordering van Verdraagzaamheid en Geweldloosheid.

Irakezen moeten massaal verhuizen door watertekort: Landelijke gemeenschappen in het noorden van Irak kampen met grote watertekorten door aanhoudende droogte en slecht onderhoud van traditionele watervoorzieningssystemen. UNESCO luidt de noodklok en plant een nieuw initiatief om de dramatische situatie te verhelpen.

Stimulans voor jonge researchers: Drie jonge Belgische wetenschappers kunnen genieten van een beurs onder de noemer van het programma L'Oréal-UNESCO Voor Vrouwen en Wetenschap.

Discriminatie bestrijden in Oost-Europa: Hiv en aids blijven oprukken in Oost-Europa. Een nieuw UNESCO-project wil de epidemie indijken en de discriminatie bestrijden die gepaard gaat met de ziekte.

Grenzeloze diploma's dankzij UNESCO en Raad van Europa: Een recent verdrag waar ons land onlangs tot toetrad, maakt het gemakkelijker om in een groot deel van de wereld in het buitenland te gaan studeren of werken.

Download UNESCO info 75


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Belgisch andersglobalist krijgt UNESCO-Prijshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/belgisch-andersglobalist-krijgt-unesco-prijsMon, 02 Nov 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/belgisch-andersglobalist-krijgt-unesco-prijsFrançois Houtart is een van de twee laureaten van de UNESCO-Madanjeet Singh Prijs voor de Bevordering van Verdraagzaamheid en Geweldloosheid. Belgisch+andersglobalist+krijgt+UNESCO-PrijsDe UNESCO-Madanjeet Singh Prijs voor de Bevordering van Verdraagzaamheid en Geweldloosheid wordt dit jaar toegekend aan twee laureaten die naast de eer ook de 100.000 dollar die verbonden is aan de Prijs, delen. Het gaat om de Belgische andersglobalist François Houtart en de Pakistaanse filantroop Abdul Satta Edhi.

François Houtart, die aan de wieg stond van het Wereld Sociaal Forum, krijgt de Prijs voor zijn levenslange inzet voor vrede, interculturele dialoog, mensenrechten en verdraagzaamheid en als erkenning voor zijn belangrijke bijdrage tot het bevorderen van sociale rechtvaardigheid in de wereld.

Abdul Satta Edhi krijgt de Prijs voor zijn levenslange inzet om de levenskwaliteit van de meest achtergestelde groepen in Pakistan en Zuid-Azië te verbeteren en om idealen zoals menselijke waardigheid, mensenrechten, wederzijds respect en tolerantie uit te dragen.

François Houtart is een vurig promotor van de Noord-Zuid samenwerking en de oprichter van het Centre Tri-Continental (Cetri) aan de universiteit van Louvain-La-Neuve, een niet-gouvernementele organisatie die bekend staat voor haar werk rond ontwikkelingsvraagstukken en samenwerkt met de Internationale Raad van het Wereld Sociaal Forum. Hij staat bekend als een verdediger van de mensenrechten en heeft in aanzienlijke mate bijgedragen aan de vooruitgang van de interreligieuze en interculturele dialoog. Als gerenommeerd socioloog van religies en theologie, is hij auteur van talrijke publicaties en gaf hij lezingen aan meer dan 100 universiteiten over de hele wereld. Hij is erelid van de Academie van Wetenschappen van Vietnam en Cuba en lid van de Commissie voor de Strijd tegen Racisme van de Oecumenische Raad van Kerken. Voorts diende hij als voorzitter van het Comité voor de Mensenrechten in Burundi (1986-1992), en was hij stichter en directeur van het internationale tijdschrift Social Compass (1960-1990) en voorzitter van de Internationale Liga voor de Rechten van Volkeren (2003-2008).

Abdul Satta Edhi is een van de meest actieve filantropen in Pakistan. De Edhi Stichting, die hij oprichtte in 1957, runt een sociaal programma met meer dan 300 centra verspreid over Pakistan. De stichting biedt medische hulp, gezinsplanning, noodhulp en onderwijs. Ze richt ook kraamklinieken, instelling voor geestelijke gezondheidszorg, tehuizen voor lichamelijk gehandicapten, bloedbanken en weeshuizen op. Vestigingen in verscheidene andere landen (Afghanistan, Bangladesh, Ethiopië, enz...) bieden noodhulp aan vluchtelingen en andere slachtoffers van conflicten en natuurrampen. Abdul Satta Edhi is vermaard om zijn sterke veroordeling van extremisme, om zijn inzet voor de mensenrechten en om zijn humanitaire inspanningen.

De UNESCO-Madanjeet Singh Prijs werd opgericht in 1995 ter gelegenheid van de 125ste verjaardag van de geboorte van de Mahatma Gandhi, dankzij de vrijgevigheid van de Indiase schrijver en diplomaat Madanjeet Singh, tevens UNESCO Goodwill Ambassadeur.

De prijsuitreiking vindt plaats op de Internationale Dag voor Tolerantie, ieder jaar gevierd op 16 november.

]]>
Bulgaarse Irina Bokova komt aan het hoofd van UNESCOhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/bulgaarse-irina-bokova-komt-aan-het-hoofd-van-unescoMon, 02 Nov 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/bulgaarse-irina-bokova-komt-aan-het-hoofd-van-unescoDe Algemene Conferentie verkoos een nieuwe directeur-generaal die de komende vier jaar het roer in handen krijgt. Bulgaarse+Irina+Bokova+komt+aan+het+hoofd+van+UNESCODe 35ste vergadering van de Algemene Conferentie van UNESCO in Parijs van 6 tot 23 oktober 2009 stond vooral in het teken van de verkiezing van Irina Bokova als directeur-generaal van de Organisatie.

Aan het begin van de conferentie keek Koïchiro Matsuura, de directeur-generaal wiens mandaat eindigt op 15 november, terug op de tien jaar die hij aan het hoofd van UNESCO stond en op de hervormingen die hij lanceerde. "Door het mobiliseren van een kritische massa van deskundigheid en middelen achter een beperkt aantal prioritaire programma's, is zowel de impact als de geloofwaardigheid van UNESCO vergroot. Vandaag weet de wereld waarvoor UNESCO staat. Onze stem wordt gehoord en er wordt naar geluisterd," zo klonk het trots.

Op 15 oktober verkoos de Algemene Conferentie de Bulgaarse diplomate Irina Bokova als directeur-generaal van de Organisatie ter vervanging van Koïchiro Matsuura. Ze is de eerste vrouw en de eerste vertegenwoordiger van Oost-Europa die deze functie krijgt. Bij haar inhuldiging op 23 oktober, toonde ze zich daar bijzonder trots over: "Mijn benoeming tot dit hoge ambt geeft vertrouwen aan alle vrouwen overal ter wereld. Het is een signaal dat ze toegang moeten hebben tot kennis en macht, zodat ze actief kunnen bijdragen tot de samenleving en een rol kunnen vervullen bij het besturen ervan." Ze drukte ook het voornemen uit om de boodschap uit te dragen dat gendergelijkheid onontbeerlijk is voor ontwikkeling.

De verkozen directeur-generaal sprak na haar verkiezing van een "nieuw humanisme" dat ze wil promoten. "Culturele diversiteit en interculturele dialoog dragen bij tot het ontstaan van een nieuw humanisme dat de mondiale en het lokale verzoent, en leert ons opnieuw hoe te bouwen aan de wereld. ... Volgens mij betekent humanisme streven naar vrede, democratie, rechtvaardigheid en mensenrechten. Volgens mij betekent humanisme streven naar tolerantie, kennis en culturele diversiteit. Het is geworteld in ethiek en in sociale en economische verantwoordelijkheid. Het bloeit open door hulp te bieden aan de meest kwetsbaren. Het vormt de kern van het engagement om het hoofd te bieden aan onze grootste gemeenschappelijke uitdagingen, in het bijzonder respect voor het milieu." Ze liet ook weten het ingeslagen pad van de hervormingen onder Matsuura verder te zullen bewandelen.

]]>
Lot Aung San Suu Kyi beroert UNESCOhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/5/20/lot-aung-san-suu-kyi-beroert-unescoWed, 20 May 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/5/20/lot-aung-san-suu-kyi-beroert-unescoUNESCO vraagt de onmiddellijke vrijlating van de in Myanmar gevangengezette oppositieleidster Aung San Suu Kyi. Lot+Aung+San+Suu+Kyi+beroert+UNESCOUNESCO vraagt de onmiddellijke vrijlating van de in Myanmar gevangengezette oppositieleidster Aung San Suu Kyi.

UNESCO heeft bij monde van haar directeur-generaal Koïchiro Matsuura ernstige bezorgdheid geuit bij de leider van de militaire junta van Myanmar (het voormalige Birma) over de arrestatie van, en het proces tegen, oppositieleidster Aung San Suu Kyi. Ze werd opgepakt kort voor haar huisarrest ten einde liep.

Matsuura wijst op de waardevolle rol die Aung San Suu Kyi speelt in het nationaal verzoeningsproces in Myanmar en bij het propageren van verdraagzaamheid en geweldloosheid. Voor haar inzet voor deze waarden kreeg ze in 2002 de UNESCO-Madanjeet Singh Prijs voor de Promotie van Verdraagzaamheid en Geweldloosheid.

De directeur-generaal van UNESCO roept op tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Aung San Suu Kyi conform de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

]]>
Les mots de la stigmatisation urbainehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/30/les-mots-de-la-stigmatisation-urbaineTue, 30 Sep 2008 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/30/les-mots-de-la-stigmatisation-urbaineLes+mots+de+la+stigmatisation+urbaineBanlieu, favela, ghetto, shanty town, sloppenwijk... Veel van de woorden die een deel van de stad aanduiden, vellen meteen ook een (voor)oordeel over de bewoners ervan en stoppen hen in een bepaald vakje.

Dit boek onderzoekt hoe woorden gebruikt werden en worden om stedelijke bevolkingen te stigmatiseren in Brazilië, de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Arabische wereld. En het gaat na welke gevolgen deze stigmatisering heeft op het sociale en politieke leven.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
The Sasia Storyhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/4/1/the-sasia-storyTue, 01 Apr 2008 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/4/1/the-sasia-storyMadanjeet Singh The+Sasia+StoryIn The Sasia Story vertelt Madanjeet Singh het verhaal van zijn jarenlange inzet voor economische stabiliteit en regionale samenwerking in Zuid-Azië. De auteur richtte in 1995 de Sumitra Foundation op waarvan de basisgedachte is dat er zonder onderwijs en gezinsplanning geen verlichting van de armoede mogelijk is. In 2000 richtte hij ook de South Asia Foundation op, een non-profit, niet-politieke en seculaire jongerenorganisatie die werkt ten voordele van achtergestelde en gemarginaliseerde gemeenschappen in Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, de Maldiven, Nepal, Pakistan en Sri Lanka. Beide organisaties willen de ontwikkeling bevorderen via samenwerking en solidariteit.

Madanjeet Singh is schilder en fotograaf en auteur van een aantal boeken over kunst en andere onderwerpen die nauw verweven zijn met de programma's, principes en idealen van de UNESCO. Hij is Goodwill Ambassadeur voor de Organisatie en leent zijn naam aan een prijs ter bevordering van tolerantie en geweldloosheid die de UNESCO om de twee jaar uitreikt.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Spacehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/8/22/spaceWed, 22 Aug 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/8/22/spaceSpaceTe oordelen aan het succes van allerlei televisieprogramma's die ons een kijkje gunnen in het dagelijkse leven van mensen die niet noodzakelijk met bijzondere dingen bezig zijn, schuilt er in elk van ons een voyeur. Welnu, die komt aardig aan zijn trekken bij het kijken in en lezen van Space. Maar het gaat hier niet zomaar om 'aapje kijken'.

In dit boek nodigen jongeren van over de ganse wereld, lezers uit in hun persoonlijke ruimte, in hun kamer. Ze spreken over hun huis, hun gezin, hun leven en hun hoop en dromen voor de toekomst. De 'bezoeker' kan vrijuit zijn blik laten glijden over al hun spullen. Ondanks de zeer uiteenlopende plaatsen waarnaar het boek ons leidt - een tent in de Algerijnse woestijn, een gangster crib in Los Angeles, een flat in Tokio, een grasperk onder een boom in Rio de Janeiro - blijkt dat jongeren ondanks zeer uiteenlopende achtergronden, vaak dezelfde idealen delen en nastreven: tolerantie, respect voor privacy, geluk en vrede.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Tolernace, The Treshold of Peacehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/8/23/tolernace,-the-treshold-of-peaceTue, 23 Aug 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/8/23/tolernace,-the-treshold-of-peaceBetty A. Reardon Tolernace%2c+The+Treshold+of+PeaceHoe kan tolerantie een sleutelwoord worden in het opleidingsproces ? Hoe kunnen leraars leren om problemen te identificeren die te maken hebben met intolerantie, van zodra er aanwijzingen voor zijn, en hoe kunnen ze geholpen worden om oplossingen voor die problemen te formuleren ? Hoe kunnen we studenten leren om de menselijke verscheidenheid te aanvaarden en op een gepaste manier met conflicten om te gaan, en hoe moeten we hen een verantwoordelijk gedrag bijbrengen ? De drie delen van dit werk, resepctievelijk gericht op leraren-opleiders, basisscholen en middelbare scholen, willen aan de hand van studiemateriaal een antwoord formuleren op deze vragen. Dat gebeurt door een leerproces voor te stellen dat tolerantie plaatst in het ruimer kader van het onderwijs over vrede, mensenrechten en democratie. Het voorgestelde leerproces wordt geïllustreerd met thema's voor studie en reflectie en concrete voorbeelden van activiteiten, die moeten bijdrage tot het bereiken van het 'ideaal'. Het boek richt zich tot leraren en de mensen die hun opleiding verzorgen, maar ook naar ouders en sociaal-werkers. Kortom, naar iedereen wiens opvoedende taak kan bijdragen tot de verlaging van de drempel naar vrede.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
UNESCO produceert reeks televisieprogramma's voor openbare omroepenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2004/12/22/unesco-produceert-reeks-televisieprogramma's-voor-openbare-omroepenWed, 22 Dec 2004 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2004/12/22/unesco-produceert-reeks-televisieprogramma's-voor-openbare-omroepenDe UNESCO produceert een aantal programma's om belangrijke thema's waarrond ze werkt bij een breed publiek aan te kaarten. UNESCO+produceert+reeks+televisieprogramma%26%2339%3bs+voor+openbare+omroepenOpenbare omroepen in ontwikkelingslanden en zogenaamde prille democratieën kunnen vaak maar met moeite hun televisiestation draaiende houden. Ze stoppen zoveel energie in overleven dat een aantal van hun kerntaken verwaarloosd worden.

Het is belangrijk dat openbare omroepen onafhankelijk van de staat en de commercie kunnen werken en dat ze grote maatschappelijke thema's onderzoeken en belichten. Hun programma's moeten het publieke debat aanzwengelen en verschillende vormen van culturele expressies aan bod laten komen. In hun programmaschema moet ook ruimte zijn voor educatieve alternatieven voor het lichte entertainment.

Om de openbare omroepen te helpen bij het vervullen van hun taak, steunt de UNESCO de productie van een reeks programma's die belangrijke onderwerpen zoals de mensenrechten, vrede, verdraagzaamheid en de bestrijding van discriminatie op een originele manier aan bod laten komen.

Eerder dit jaar riep de UNESCO de media op om programmavoorstellen in te dienen. Uit de meer dan 200 ontvangen voorstellen selecteerde de Organisatie acht projecten die samen een programmareeks zullen vormen waarvoor de UNESCO als uitvoerend producent optreedt.

Het gaat om de volgende projecten uit diverse landen die thema's belichten die een centrale plaats innemen in de doelstellingen en de werking van de UNESCO.

Mothers on Wheels (Argentinië) (vrouwenemancipatie en bestrijding van discriminatie)

Olho da Rua (Brazilië) (mensenrechten, vrede, tolerantie en bestrijding van discriminatie)

The Place I Call Home (Egypte) (interculturele communicatie)

Meena (India) (Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen zoals onderwijs voor allen)

Cualquier Ciudad (Colombia) (tolerantie en interculturele communicatie)

Leaving the Box (Pakistan) (interculturele communicatie en vrijheid van meningsuiting)

Aziza, un amour pendant la guerre (Kameroen) (vrede)

A good investment (Denemarken) (Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen, onderwijs voor allen, vrouwenemancipatie en gendergelijkheid)

Deze programma's zullen in de loop van volgend jaar geproduceerd worden. Tegen het einde van 2005 zal de UNESCO de reeks audiovisuele producties ter beschikking stellen van de media, uitbrengen op DVD en beschikbaar maken op het internet.

]]>
Jeugdboeken tegen discriminatiehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2002/12/19/jeugdboeken-tegen-discriminatieThu, 19 Dec 2002 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2002/12/19/jeugdboeken-tegen-discriminatieLaureaten UNESCO jeugdliteratuurprijs bekendgemaakt. Gisteren maakte UNESCO directeur-generaal Koïchiro Matsuura in Parijs bekend dat de Chileen Antonio Skármeta en de Zuid-Afrikaanse Jenny Robson de laureaten zijn van de Prijs voor Kinder- en Jeugdliteratuur in het teken van de Verdraagzaamheid, editie 2003.

Het boek van Antonio Skármeta, "La Composición" (Het opstel), won in de categorie boeken voor kinderen jonger dan 13. Het vertelt het verhaal van Pedro, een jongen die met zijn familie onder een militaire dictatuur leeft en ziet hoe zijn vader en een schoolvriend worden weggevoerd in een legerjeep. Op een dag krijgt zijn school bezoek van een man in uniform die de kinderen vraagt om een opstel te schrijven met als titel "Wat mijn familie 's avonds doet." Met de typische creativiteit van een kind, verzint Pedro een verhaal dat zijn ouders buiten elke verdenking stelt.

Jenny Robson won in de categorie boeken voor 13 tot 18 jarigen met "Because Pula Means Rain" (Omdat pula regen betekent). In dit boek staat Emmanuel centraal, een albino jongen die bij zijn grootmoeder in een klein dorp in Botswana woont. Zijn vurigste wens is om te zijn zoals alle anderen en niet meer gepest te worden. De schrijfster laat allerlei vormen van discriminatie aan bod komen en pleit uitdrukkelijk voor verdraagzaamheid.

In beide categorieën waren er eveneens een aantal eervolle vermeldingen, onder andere voor "Grenzen" van Katrien Seynaeve in de 13-18 categorie. Dit boek is in België door Averbode uitgegeven.

353 inzendingen, geschreven in 36 talen en komende uit 54 landen, dongen mee naar de Prijs voor Kinder- en Jeugdliteratuur in het teken van de Verdraagzaamheid die de UNESCO sinds 1995 om de twee jaar uitreikt. Na een eerste beoordeling kwamen 55 titels op een shortlist terecht. Uit die lijst koos een internationale jury in december de laureaten. De prijzen worden officieel uitgereikt op de Kinderboekenbeurs van Bologna (Italië) in april 2003.

]]>
Nieuw lesmateriaal voor Afghaanse kinderenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2002/10/8/nieuw-lesmateriaal-voor-afghaanse-kinderenTue, 08 Oct 2002 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2002/10/8/nieuw-lesmateriaal-voor-afghaanse-kinderenDe UNESCO en de Duitse regering sluiten een overeenkomst om samen te werken aan de heropbouw van het onderwijs in Afghanistan. Op 2 oktober ondertekenden de UNESCO en de Duitse regering in Parijs een overeenkomst die voorziet in de oprichting van een trustfonds voor de wederopbouw van het Afghaanse onderwijs. Het geld zal vooral gaan naar de aanpassing van het curriculum en de productie van nieuwe schoolboeken.

Verval

Meer dan 20 jaar van conflicten brachten het Afghaanse onderwijs in een staat van verval. De vraag naar onderwijs stijgt, maar kan niet ingevuld worden door de beperkte middelen en toegang tot het educatieve systeem. Het leren en het lesgeven zijn vaak gebaseerd op achterhaalde pedagogische methoden en verouderd materiaal. De heropbouw van het onderwijssysteem zal jaren duren.

Doel

De Duitse overheid is bereid om met 450.000 euro aan financiële steun een impuls te geven aan de wederopbouw. De steun kadert binnen een programma op lange termijn, dat loopt in samenwerking met de Afghaanse overheid. De bedoeling is om het hele curriculum in Afghanistan te vernieuwen en om de capaciteiten van het Afghaanse ministerie van Onderwijs uit te bouwen. De opleiding van het personeel van het ministerie voor de ontwikkeling van een nieuw curriculum, het ontwerpen van nieuwe schoolboeken en de voorbereiding van gidsen en materiaal voor leerkrachten zijn topprioriteit voor de Afghaanse overheid.

Proces

In een eerste fase zal er een groep onderwijsspecialisten aangesteld worden die de bestaande leerboeken moeten aanpassen door bijvoorbeeld denigrerende boodschappen weg te laten en door nieuwe modellen te integreren die de gelijkheid van man en vrouw, vrede en tolerantie moeten promoten. Ook onderwerpen m.b.t. gezondheid, leefmilieu en bewustzijn omtrent de gevaren van landmijnen moeten aan bod komen.

In een tweede fase wordt het materiaal en de methodes voor vredeseducatie, onderwijs in mensenrechten en het burgerschap herzien. Daarbij zal men rekening houden met internationale methodes zonder de Afghaanse uit het oog te verliezen. Het doel is om mensen van het Afghaanse Onderwijsministerie, universiteiten en ngo's samen te brengen om lesmateriaal te ontwikkelen voor scholen en buitenschoolse educatie in de talen Dari en Pushtu. Al het materiaal zal in een aantal scholen uitgetest worden en er wordt een actieplan voor de opleiding van leerkrachten uitgewerkt.

Tenslotte wil men de capaciteit van het ministerie van Onderwijs uitbreiden. Om het ontwerp en het drukken van lesmaterialen mogelijk te maken, zal een kleine drukkerij worden opgericht en zal er personeel opgeleid worden om documenten van het ministerie te drukken en te publiceren.

]]>
UNESCO Prijs voor Vredeseducatie 2002http://www.unesco-vlaanderen.be/2002/6/10/unesco-prijs-voor-vredeseducatie-2002Mon, 10 Jun 2002 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2002/6/10/unesco-prijs-voor-vredeseducatie-2002Door Gandhi geïnspireerde school uit India wint jaarlijkse UNESCO Prijs voor Vredeseducatie.

De directeur-generaal van de UNESCO, Koïchiro Matsuura, maakte bekend dat de City Montessori School uit India de laureaat is van de UNESCO Prijs voor Vredeseducatie, editie 2002. Hij doet dat op advies van een internationale jury die de school roemt omwille van haar "inzet voor de universele waarden van onderwijs voor vrede en tolerantie en voor de principes van het secularisme in een tijd waarin deze waarden en principes steeds meer onder druk komen te staan."

De City Montessori School (CMS), opgericht in 1959 in Lucknow in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh, is geen school zoals alle andere. Ze onderscheidt zich niet alleen door haar grootte - met 25.000 leerlingen van kleuteronderwijs tot secundair onderwijs staat ze te boek in het bekende Guiness Book of Records als de grootste privé-school ter wereld - maar ook door de kwaliteit van het onderwijs dat ze verstrekt. Zo scoren de leerlingen op examens bijvoorbeeld systematisch hoger dan het nationale gemiddelde. Maar het is vooral haar filosofie die de school zo bijzonder maakt: al meer dan 40 jaar brengt ze haar leerlingen de waarden van vrede en tolerantie bij.

De stichters van de school, Jagdish en Bharti Gandhi, lieten zich door de geweldloosheid van Mahatma Gandhi inspireren voor de vier fundamentele principes van de school: universele waarden, uitmuntendheid, mondiaal begrip en dienst voor de gemeenschap. Leerlingen geven bijvoorbeeld les in naburige dorpen om mensen te leren lezen en schrijven en hun bewustzijn omtrent hygiëne en gezondheid te vergroten.

De school wil haar leerlingen voorbereiden op de uitdagingen die de huidige complexe mondiale samenleving voor hen in petto heeft door elk kind vertrouwen te schenken, hun zin voor verantwoordelijkheid te ontwikkelen, hen morele waarden bij te brengen via theoretische en praktische lessen en door hun ogen te openen voor anderen godsdiensten en culturen.

Het belang dat de CMS schenkt aan de familie, is een van haar karakteristieken. De school legt via boeken en brochures aan de ouders uit welke invloed de lessen op de kinderen hebben en betrekt hen nauw bij het leven op school. De leerkrachten kunnen op hun beurt genieten van voortgezette opleidingen in de principes van de school, alsook in kindontwikkeling, psychologie en sociologie. Elk kind heeft ook een mentor die een persoonlijke relatie ontwikkelt met de familie.

Voorts wordt de CMS gekenmerkt door de nadruk die ze legt op onderwijsonderzoek. 25 mensen hebben er een dagtaak aan het opvolgen en samenbrengen van de beste onderwijstheorieën en -benaderingen uit de ganse wereld om deze dan eventueel aan te passen en in de praktijk te brengen in de school.

De UNESCO Prijs voor Vredeseducatie is goed voor 34.500 euro en wordt sinds 1981 toegekend aan initiatieven die de publieke opinie sensibiliseren en mobiliseren voor vrede. Eerdere laureaten zijn onder meer de Moeders van de Plaza de Mayo (Argentinië), Moeder Teresa (India) en Rigoberta Menchú Tum (Guatemala).

]]>
Globalisering: mensen eersthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2002/3/1/globalisering-mensen-eerstFri, 01 Mar 2002 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2002/3/1/globalisering-mensen-eerstKennis, technologie en wetenschappelijke vooruitgang vormen de motoren van de mondiale economie. Maar ze zouden ook moeten bijdragen tot de ontwikkeling van onze steeds meer multiculturele samenlevingen en van de veiligheid van ons allen.

Globalisering%3a+mensen+eerstGlobalisering mag dan al een feit zijn, voor een steeds groter wordend aantal mensen is het een verschijnsel zonder echte betekenis of geweten: een economisch proces dat ongelijkheid, onrechtvaardigheid en armoede voor miljoenen mensen in de ganse wereld enkel maar verder in de hand werkte.

Onrecht

Cijfers geven hun stelling meer gewicht. Meer dan 2 miljard mensen hebben nog steeds geen toegang tot elementaire sanitaire voorzieningen of zelfs elektriciteit. Bijna de helft van alle mensen moet zien rond te komen met een inkomen van minder dan 2 Euro per dag. Jaarlijks sterven 11 miljoen kinderen, jonger dan 5 jaar, aan gemakkelijk geneesbare ziektes. Zelfs in de rijke OECD landen verdienen 130 miljoen mensen minder dan de helft van het gemiddelde inkomen en kunnen 8 miljoen mensen zich niet voldoende voedsel veroorloven.

De markt alleen slaagde er niet in om dit onrecht te herstellen. Tussen 1990 en 1998 bijvoorbeeld, liberaliseerden de minst ontwikkelde landen hun economieën in veel grotere mate dan de meeste ontwikkelde landen, en toch groeide hun BNP jaarlijks amper 0,04%. In 1999 was de inkomstenkloof tussen Groot-Brittannië's rijksten en armsten het grootst sinds 40 jaar.

Omkering

Nieuwe technologieën zouden een belangrijke rol kunnen spelen om het lot van de armen te verbeteren, maar dan moeten ze er wel eerst toegang tot hebben. Vandaag woont 80% van alle internetgebruikers immers in de OECD landen, waar ook 9 op 10 van alle patenten zijn gedeponeerd.

Om deze situatie om te keren en gebruik te maken van de buitengewone ontwikkelingsmogelijkheden die globalisering ondanks alles toch in zich draagt, moeten mensen centraal worden gesteld. Het betekent principes, normen en standaarden ontwikkelen, gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en het beschermen en versterken van wat we het "gemeenschappelijke publieke goed" noemen. Het betekent pluralisme promoten via de erkenning en bevordering van onze buitengewone diversiteit en tezelfdertijd de mensenrechten verdedigen. En het betekent eveneens de mensen in staat stellen om te participeren in de groeiende kennismaatschappij en te verzekeren dat iedereen er toegang tot heeft.

Prioriteiten

Dat zijn de taken die de UNESCO zichzelf toekende binnen haar actieterrein voor de komende 6 jaar in haar nieuwe Medium Term Plan (2002-2007), waarvan de eerste fase zal worden uitgevoerd in het nieuwe UNESCO biënnium 2002-2003. De komende twee jaar worden zeer belangrijk voor de UNESCO. Ze worden een test voor twee jaar van zelfonderzoek, kostenbesparing en hervormingen die resulteerden in een meer geconcentreerd programma en een afgeslankt Secretariaat geleid door een nieuw managementteam. Om dit te weerspiegelen schoof Directeur-Generaal Koïchiro Matsuura een aantal duidelijke prioriteiten naar voor voor de periode 2002-2003: basisonderwijs; waterhulpbronnen; de ethiek van wetenschap en technologie; culturele diversiteit, pluralisme en interculturele dialoog; en gelijke toegang tot informatie en kennis. Er werden eveneens twee grensoverschrijdende thema's -waaraan in alle deelgebieden van de UNESCO zal worden gewerkt- uitgestipt: uitroeiing van (extreme) armoede en de bijdrage van informatie en communicatietechnologie (ICT) tot de ontwikkeling van onderwijs, wetenschap en cultuur en de uitbouw van een kennismaatschappij.

Deze prioriteiten werden gekozen omdat het de voornaamste zorgen van de lidstaten zijn in de geelgebieden van het actiedomein van de UNESCO. Allemaal zijn het onderwerpen die een weerslag hebben op eenieders leven.

Gemeenschappelijk belang

Onderwijs is de sleutel tot ontwikkeling, zowel op economisch als menselijk vlak, en toch zijn er nog steeds mensen die het moeten missen. Water is vitaal voor het leven, maar de voorraad is beperkt en wordt ernstig bedreigd. Een miljard mensen heeft een tekort aan veilig drinkwater. De ethische dimensies van wetenschappelijke en technologische ontwikkeling vergen dringend onze aandacht: we moeten uitmaken hoe ver we willen dat wetenschap gaat, en waarom. Onze genetische diversiteit is cruciaal voor ons voortbestaan, terwijl onze culturele diversiteit cruciaal is voor onze voortdurende groei en ontwikkeling, en zelfs vrede en welzijn. Toegang tot informatie voor iedereen tenslotte, zal verzekeren dat iedereen kan participeren in de kennismaatschappij en van haar voordelen kan genieten.

Een geglobaliseerde economie is een ding. Maar die kan enkel haar belofte voor een betere wereld waarmaken als ze wordt gebruikt als een bron voor vooruitgang voor iedereen over de hele wereld, en niet voor uitsluiting. Globalisering moet geworteld zijn in de menselijke waarden van rechtvaardigheid, solidariteit, tolerantie en respect.

]]>
Dialoog tussen beschavingenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/12/14/dialoog-tussen-beschavingenFri, 14 Dec 2001 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/12/14/dialoog-tussen-beschavingenDe UNESCO stelt een ruime selectie van boeken en multimediapublicaties voor waarin de dialoog tussen beschavingen centraal staat. 2001 is het VN-jaar voor de dialoog tussen beschavingen, een thema dat ongetwijfeld ook in de nabije toekomst brandend actueel zal blijven. Om tot deze dialoog bij te dragen en een tegengewicht te bieden voor onverdraagzaamheid en geweld, stelt Unesco Publishing op haar website een uitgebreide selectie van boeken en multimediapublicaties voor. De selectie is opgedeeld in vier hoofdstukken:

Waarom dialoog?

Het voornaamste alternatief voor geweld is dialoog. Bedoeling is om beter te begrijpen hoe de processen werken waardoor we ons een bepaald -al te vaak door vooroordelen en onbegrip vertekend- beeld van een andere cultuur of beschaving vormen. Eens we die processen begrijpen zijn we klaar om ons te informeren over andere culturen en kunnen we eveneens op zoek gaan naar gemeenschappelijke waarden.

De anderen leren kennen

Het is niet alleen belangrijk om de culturele achtergrond van andere volken te leren kennen, we moeten verder op zoek gaan naar ons gemeenschappelijk erfgoed en onze gedeelde waarden.

Dialoog in de geschiedenis

Volken hebben altijd al culturele uitingen, ervaringen, ideeën, waarden en goederen met elkaar uitgewisseld via kunst, handel en migratie. De geschiedenis van de mensheid vertelt het verhaal van deze uitwisselingen.

Onderwijs voor dialoog

Via onderwijs bevordert de UNESCO het respect voor de mensenrechten, maar ook voor essentiële waarden zoals tolerantie, intercultureel begrip en solidariteit voor de promotie van een vredescultuur en de dialoog tussen beschavingen.

De selectie van Unesco-uitgaven waarin de dialoog tussen beschavingen centraal staat, kan geraadpleegd worden op http://upo.unesco.org/dialogue_h.asp

]]>
UNESCO Prijs voor Vredeseducatiehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/9/12/unesco-prijs-voor-vredeseducatieWed, 12 Sep 2001 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/9/12/unesco-prijs-voor-vredeseducatieHet Joods-Arabisch Vredescentrum van Givat Haviva (Israël) en de Oegandese bisschop Nelson Onono Onweng zijn de laureaten van de UNESCO Prijs voor Vredeseducatie. Koïchiro Matsuura, Directeur-Generaal van de UNESCO, maakte bekend dat de UNESCO Prijs voor Vredeseducatie dit jaar gaat naar het Joods-Arabisch Vredescentrum van Givat Haviva (Israël) en de Oegandese bisschop Nelson Onono Onweng. Die beslissing komt er op unanieme aanbeveling van de internationale jury die de nominaties onderzoekt.

Uitzonderlijke inzet

Met haar keuze beloont de jury "de uitzonderlijke inspanningen van de beide laureaten op het vlak van vredeseducatie en de promotie van vrede en geweldloosheid" en onderstreept ze hun "inzet voor het oplossen van conflicten door middel van dialoog." De UNESCO Prijs voor Vredeseducatie werd twintig jaar geleden in het leven geroepen om acties te belonen die de publieke opinie omtrent vrede en geweldloosheid sensibiliseren. Aan de Prijs is een bedrag verbonden van 30.000 dollar. De officiële uitreiking gebeurt vrijdagavond 14 september tijdens een ceremonie in de hoofdzetel van de UNESCO in Parijs.

Laureaten

Het Joods-Arabisch Vredescentrum van Givat Haviva is opgericht in 1963 en is de grootste en oudste instelling voor vredeseducatie in Israël. Het centrum streeft er vooral naar om de Joden en Arabieren in Israël dichter bij elkaar te brengen door het wederzijdse begrip te vergroten en de samenwerking en permanente dialoog tussen de twee gemeenschappen te stimuleren. Jaarlijks nemen zo'n 25.000 mensen deel aan de door het centrum georganiseerde activiteiten.

Ondanks de oorlogen en conflicten van de voorbije 38 jaar, leverde -en levert- het centrum belangrijke inspanningen voor de vrede. Het zet diverse onderwijsprojecten op, organiseert conferenties en workshops, baat een bibliotheek en informatiecentrum uit en geeft een aantal publicaties uit, waaronder Crossing Borders: een Engelstalig tweemaandelijks tijdschrift dat gezamenlijk gemaakt wordt door Israëlische, Palestijnse en Jordaanse jongeren. Het is een van de weinige -misschien zelfs het enige- Israëlisch-Palestijnse project dat onafgebroken bleef doorgaan onder het moeilijke gesternte.

Bisschop Nelson Onono Onweng is reeds jarenlang actief op het vlak van vredespromotie en armoedebestrijding. Hij startte verschillende initiatieven op, waaronder een kredietsysteem voor armoedebestrijding, een in 1992 opgerichte vredesorganisatie "Jamii Ya Kaptakanisha" en de in 1994 gestichte technische school voor oorlogswezen, het "Gulu Vocational Community Centre". In 1998 richtte hij eveneens het "Acholi Religious Leaders' Peace Initiatives (ARLPI)" op: een interreligieus forum voor vrede.

Tot de vorige laureaten van de UNESCO Prijs voor Vredeseducatie behoren onder andere Rigoberta Menchú Tum (Guatemala), Moeder Teresa (India) en de Moeders van de Plaza de Mayo (Argentinië).

]]>
Het geluid van tolerantiehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/8/28/het-geluid-van-tolerantieTue, 28 Aug 2001 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/8/28/het-geluid-van-tolerantieDe Franse muzikant Jean-Michel Jarre oogst wereldwijd succes met zijn producties. Hij wil de UNESCO Goodwill Ambassadeurs meer naar de voorgrond mixen. Het+geluid+van+tolerantieJean-Michel Jarre is een geëngageerd artiest. Daar waar anderen woorden gebruiken om hun ongenoegen uit te schreeuwen, laat hij muziek en beelden weerklinken. Daar waar woorden echoën om onrecht aan te klagen, laat hij geluiden vibreren: het geluid van het leven, het geheugen en het erfgoed van mensen. Geluiden van tolerantie die zich stevig in het hoofd en hart van de luisteraar nestelen. Zijn typisch elektro-akoestisch werk komt tot stand door een ingenieuze mix van architectuur, licht- en geluidstechnologie, beelden, en vuurwerk.

Erfgoed

Zijn optredens zijn totaalspektakels die een nobele zaak verdedigen, hommage brengen aan een belangrijke persoonlijkheid of organisatie, een monument inhuldigen of mensen wijzen op de gevaren van onverdraagzaamheid, verdeeldheid en onverschilligheid. Met muziek en beelden smeedt hij een band die taal overstijgt. Jarre wil "deze context gebruiken om mensen dichter tot hun omgeving, tot hun erfgoed te brengen -zowel het natuurlijk, architecturaal als niet-tastbaar erfgoed, dat ze niet meer zien omdat het steeds onder hun neus staat. Ik laat het hen herontdekken, toon het hen vanuit een ander perspectief, zodat ze zich realiseren dat het allemaal een deel van henzelf is."

Jarre speelt over de hele wereld, zijn publiek ziet hem dan ook niet als een Frans artiest, maar eerder als een internationaal entertainer. In 1993 werd hij genomineerd als UNESCO Goodwill Ambassadeur voor jongeren en tolerantie, een taak die hij ernstig opvat. Hij beschouwt het als een "persoonlijk engagement" uit respect voor "de lange-termijn visie van de UNESCO en haar concrete en discrete acties." In juli vorig jaar werd hij verkozen tot leider van de 35 UNESCO Goodwill Ambassadeurs, waaronder onder andere de Braziliaanse voetbalster Edson Pele, Marianne Vardinoyannis die de Griekse Foundation for the Child and the Family leidt, de Venezolaanse componist Antonio Abren en de Italiaanse actrice Claudia Cardinale.

Waarden

Het is een rijk geschakeerde groep van mensen die in het dagelijkse leven wellicht weinig gemeen hebben, maar "alles in verband met de UNESCO," zo onderstreept Jarre. "Allemaal nemen ze in hun eigen discipline het voortouw op ethisch vlak om de ideeën en idealen van de UNESCO uit te dragen en haar acties te promoten."

Jarre wil de rol van deze ambassadeurs, zowel binnen als buiten de UNESCO, vergroten. Hij wil dat ze een keer per jaar samenkomen om "netwerken op te zetten, ideeën uit te wisselen en hun activiteiten bekend te maken." Hun werk wordt dikwijls beschouwd als zijnde louter abstract en een kwestie van eer, "terwijl ze daarentegen net helpen om de schijnwerpers op de UNESCO te richten, om te voorkomen dat ons collectieve geheugen wordt uitgewist. Elke viering beschermt ons erfgoed."

Schijnwerpers

De Goodwill Ambassadeurs kunnen landen bezoeken waar onaanvaardbare praktijken kiemen of ontsproten, om er getuige van te zijn en de stilte te doorbreken. Dat is wat Jarre in 1997 wou bereiken met zijn concert bij de Cheops-piramide in Egypte. Het concert kwam er slechts enkele maanden na de Luxor-bomaanslag die het land in een isolement bracht. De artiest wou "eer betuigen aan een site op een moment waarop de ganse wereld Egypte louter beschouwde als een tikkende tijdsbom."

Het concert vond plaats tussen de avond en de morgen, "om de traditie van de ramadan te respecteren." En het werkte. Vijfhonderd media coverden het gebeuren dat 2 miljard mensen op televisie volgden. "Het concert was een boodschap voor vrede en tolerantie in de regio."

Engagement

Op 19 en 20 juni 2001 organiseerden Jean-Michel Jarre en Marianna Vardinoyannis een concert op de Acropolis ten voordele van een Griekse stichting die zich bekommert om het lot van jonge kankerpatiënten. Een gebaar zoals Pele's bezoeken aan de armenwijken van Rio, die een droom bieden aan diegenen die voor geweld en vernieling kozen uit frustratie omdat ze nooit schoonheid zagen. Een gebaar van een geëngageerd man.

]]>