UNESCO Platform Vlaanderen, thema "ASPnet"http://www.unesco-vlaanderen.be2016-03-03T16:29:02Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "ASPnet"http://www.unesco-vlaanderen.benlUNESCO info 97http://www.unesco-vlaanderen.be/2016/3/3/unesco-info-97Thu, 03 Mar 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/3/3/unesco-info-97O.a. aandacht voor het programma van Unesco voor de komende jaren, de impact van de Organisatie door de jaren heen en Vlaamse steun en expertise voor internationale projecten.

UNESCO info 97Lidstaten bevestigen rol Unesco bij internationale inspanningen voor duurzame ontwikkeling: De Algemene Conferentie werd opgeschrikt door de bloedige aanslagen in Parijs maar onderstreepte het belang van de Organisatie in dergelijke moeilijke tijden.

Naar een mondiaal kader voor de erkenning van kwalificaties hoger onderwijs? Minister van Onderwijs Hilde Crevits stelt voor dat Unesco een mondiaal kader uitwerkt voor de erkenning van hoger onderwijskwalificaties. Ze lanceerde het voorstel bij de start van de Algemene Conferentie van de Organisatie.

Reflectie ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Unesco: Forest Whitaker, speciale gezant van Unesco voor vrede en verzoening, staat stil bij de verjaardag van de Organisatie.

Unesco nam het voortouw in de strijd tegen racisme: Vrede opbouwen in de menselijke geest - dat is de taak van Unesco. Mission: Impossible? Niet noodzakelijk. Een nieuw project zoekt het uit en de leider ervan illustreert met het voorbeeld van de bijdrage van Unesco aan de strijd tegen racisme.

Unesco als voortrekker voor onderwijs: Als onderwijs de dag van vandaag wordt beschouwd als een essentieel instrument om ontwikkeling te bevorderen, dan is dat in grote mate te danken aan Unesco.

Op zoek naar de impact van Unesco's boekenbeleid: Van bij haar oprichting had Unesco bijzondere aandacht voor het boek. De verspreiding ervan zou helpen bij de realisatie van haar doelstellingen. Maar was dat wel zo en in welke mate slaagde ze in haar opzet?

Simulatie van internationaal diplomatiek overleg over erfgoed onder vuur: Leerlingen van Vlaamse en Nederlandse secundaire Unescoscholen buigen zich over erfgoed in conflictgebieden zoals Syrië en Irak.

Vlaanderen selecteert drie projecten voor Vlaams UNESCO Trustfonds: In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Unesco kent de Vlaamse regering middelen toe aan drie projecten die Vlaamse expertise internationaal uitdragen.

Unesco blij met klimaatakkoord: Reactie op de uitkomst van de klimaattop in Parijs en terugblik op de rol van Unesco op de conferentie.

Evoluties op de wereldwijde cultuurmarkt: In 2005 nam Unesco een conventie aan met als doel een divers(er) cultuuraanbod te waarborgen. Slaagt het verdrag in dat opzet? Een rapport evalueert het voorbije decennium.


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Vlaanderen en Unescohttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/2/26/vlaanderen-en-unescoFri, 26 Feb 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/2/26/vlaanderen-en-unescoDe bijzondere relatie tussen Vlaanderen en Unesco in kaart gebracht.

Vlaanderen en Unesco

Vlaanderen heeft een bijzondere band met Unesco en de samenwerking tussen beide partijen is stevig verankerd. Het Unesco Platform Vlaanderen stelt een kaart voor die deze unieke relatie in beeld brengt en duiding geeft bij de verschillende programma's en projecten waarbij Vlaanderen actief betrokken is. Het overzicht betreft niet alleen de bescherming van verschillende uitingen van erfgoed in Vlaanderen en de participatie in internationale netwerken maar ook de wijze waarop Vlaamse middelen en expertise worden ingezet om programma's van Unesco te ondersteunen.

Vlaanderen is één van de weinige deelstaten in de wereld die een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met Unesco. Het ondertekenen van deze overeenkomst in 1998 gebeurde doelbewust, gezien Vlaanderen ervan overtuigd is dat de missie van Unesco ook de eigen missie is. Educatie, Wetenschappen, Cultuur en Communicatie vormen de kern van Unesco's mandaat, maar zijn tegelijkertijd ook beleidsdomeinen waarin de Vlaamse regering over uitgebreide bevoegdheden beschikt. Vermits de bevoegdheden van beide partijen overeenkomen, was de samenwerking met Unesco een logische stap in het streven van Vlaanderen om bij te dragen aan de internationale ontwikkelingsdoelstellingen.

De samenwerkingsovereenkomst heeft als hoofddoel het verwezenlijken van een ware partnerschap tussen beide partijen: Unesco kan rekenen op Vlaamse expertise, financiële middelen en netwerken, terwijl de Vlaamse regering beroep kan doen op Unesco's netwerk, advies en knowhow. Om de samenwerking te stroomlijnen werden er door Vlaanderen twee trustfondsen opgericht: het Wetenschappelijk Trustfonds en het Algemene Trustfonds dat zich voornamelijk toelegt op erfgoed en (zuidelijk) Afrika.


 • De dubbelzijdige poster Vlaanderen en Unesco: (h)echt partnerschap met stevige wortels is gratis te verkrijgen via info@unesco-vlaanderen.be

Download Vlaanderen en Unesco: (h)echt partnerschap met stevige wortels

]]>
Studenten onderhandelen over erfgoed in conflictgebiedenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/11/24/studenten-onderhandelen-over-erfgoed-in-conflictgebiedenTue, 24 Nov 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/11/24/studenten-onderhandelen-over-erfgoed-in-conflictgebiedenDeelnemers van de eerste Vlaams-Nederlandse MUNESCO zoeken naar oplossingen voor erfgoed in conflictgebieden zoals Syrië en Irak.

munesco01Het Unesco Platform Vlaanderen, de Vlaamse Unesco Commissie en UC Leuven-Limburg organiseerden de eerste Vlaams-Nederlandse MUNESCO voor met Unesco geassocieerde scholen van woensdagavond 18 november tot vrijdagmiddag 20 november 2015 in Leuven. Dat gebeurde in samenwerking met Stad Leuven, De Haagse Hogeschool en de Nationale Unesco Commissie van Nederland. De MUNESCO draaide rond erfgoed in conflictgebieden zoals Syrië en Irak.

MUNESCO staat voor Model UNESCO: een simulatie waarbij leerlingen in de huid kruipen van vertegenwoordigers van een toegewezen land en onderhandelen met collega's van andere landen. Ze doen dat volgens de geldende diplomatieke spelregels.

Deelnemers

Er namen 63 leerlingen van 6 Vlaamse en 10 Nederlandse secundaire scholen deel aan de MUNESCO. Ze kropen in de huid van ambassadeur, adjunct-ambassadeur, journalist of vertegenwoordiger van een organisatie zoals een internationale NGO, een museum, een veilinghuis enz. Daarnaast waren 19 hogeschoolstudenten van UC Leuven-Limburg (UCLL) en de Haagse Hogeschool betrokken bij de MUNESCO. Een aantal van hen begeleidde de simulatie terwijl enkele buitenlandse studenten van de Postgraduate International Educating Class (PIEC) van UCLL, gekoppeld aan een Nederlandstalige student, ook een land vertegenwoordigden. Zo werd het internationale karakter van de MUNESCO nog versterkt. Het viel trouwens op dat verschillende leerlingen van de secundaire scholen regelmatig spontaan Engels spraken bij hun tussenkomsten in de debatten.

munesco05

De MUNESCO stond in het teken van de manier waarop er met erfgoed wordt omgegaan in conflictgebieden zoals Syrië en Irak. Werelderfgoed wordt er letterlijk in het vizier genomen en tot puin herleid. Archeologische sites en musea worden er, dixit UNESCO, op 'industriële schaal' geplunderd om te worden verkocht op de illegale markt.

Simulatie

munesco03Om de problematiek van erfgoed in conflictgebieden te behandelen, simuleerde de MUNESCO een bijeenkomst van het Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Country of Origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation. Elke secundaire school vertegenwoordigde een land. De ambassadeurs en hun adjuncten onderhandelden over een resolutie die het probleem aan de kaak stelt en er een oplossing voor aanreikt. Hun debatten werden gevolgd door journalisten die er verslag over uitbrachten en door vertegenwoordigers van internationale NGO's en andere betrokken organisaties die vanuit hun expertise trachtten te wegen op de gesprekken en het eindresultaat.

De bijeenkomst startte op woensdagavond in de Gotische zaal van het stadhuis van Leuven met een openingsstatement van elk land. Al snel bleek dat de betrokkenheid groot was. Veel landen verwezen naar hun geschiedenis met het verlies van erfgoed. Een aantal sprekers formuleerde al meteen voorstellen waarvoor ze steun wilden zoeken bij andere landen terwijl andere diplomaten aangaven wat ze vooral niet wilden.


De deelnemers zaten van bij het begin goed in hun rol. Na het officiële gedeelte spraken delegaties elkaar spontaan aan in de wandelgangen om al de eerste bondgenootschappen te smeden. De pers lag op vinkenslag en verzamelde de eerste quotes en legde de eerste tegenstellingen bloot.

Dynamiek

munesco04Het zwaartepunt van de MUNESCO lag op donderdag en vond plaats op Campus Comenius van UCLL. De diplomaten startten hun onderhandelingen met het oog op het opstellen van een resolutie terwijl de pers de debatten volgde en sprak met diplomaten en vertegenwoordigers van organisaties. Het werk van de journalisten bracht extra dynamiek in het gebeuren. Zij postten hun bijdragen in een Facebookgroep die door alle deelnemers te volgen was. Verschillende landen voelden de noodzaak om bepaalde berichten te ontkennen of te nuanceren. De berichtgeving was duidelijk van invloed op de houding van de diplomaten tijdens de onderhandelingen. Ook de vertegenwoordigers van NGO's en andere organisaties wogen op de debatten. Zij ventileerden hun visie in de media en onderhandelden zelf over een gezamenlijk advies dat ze aan de diplomaten voorlegden. De dag eindigde met een talkshow waarin een aantal diplomaten en deskundigen aan de tand werden gevoeld over het verloop en de uitkomst van de onderhandelingen.

Voor het slot van de MUNESCO keerden de deelnemers op vrijdag terug naar de Gotische zaal van het stadhuis van Leuven. Het ontwerp van resolutie dat door een aantal delegaties tot in de late uurtjes was bijgeschaafd, werd op groot scherm geprojecteerd. Er konden nog amendementen werden ingediend en ook de NGO's en andere belanghebbenden konden er zich over uitspreken. Aan het einde van de rit werd er gestemd. De resolutie werd met unanimiteit van stemmen aangenomen.

Resolutie

De resolutie doet een reeks concrete aanbevelingen, zoals het tijdelijk in het buitenland onderbrengen van bedreigd cultureel erfgoed, het ontwikkelen van een centrale database van cultureel erfgoed die bestaande (rode) lijsten combineert, het oprichten van een tribunaal onder bevoegdheid van het Internationaal Strafhof voor het vervolgen van de vernieling van cultureel erfgoed en het voorzien van amnestie voor daders die gestolen of illegaal gekocht erfgoed of cultuurobjecten vrijwillig teruggeven.

munesco02De MUNESCO eindigde met een persconferentie waarbij de journalisten de kans kregen om een reactie te vragen van de diplomaten van de verschillende landen over de resolutie of het verloop van de onderhandelingen.

Volgend schooljaar vindt de tweede Vlaams-Nederlandse MUNESCO voor met Unesco geassocieerde scholen plaats in Den Haag.


]]>
MUNESCO 2015: Simulatie van internationaal diplomatiek overleg over erfgoed onder vuurhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/11/17/munesco-2015-simulatie-van-internationaal-diplomatiek-overleg-over-erfgoed-onder-vuurTue, 17 Nov 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/11/17/munesco-2015-simulatie-van-internationaal-diplomatiek-overleg-over-erfgoed-onder-vuurLeerlingen van Vlaamse en Nederlandse secundaire Unescoscholen buigen zich over erfgoed in conflictgebieden zoals Syrië en Irak.

MUNESCO 2015: Simulatie van internationaal diplomatiek overleg over erfgoed onder vuur

Het Unesco Platform Vlaanderen, de Vlaamse Unesco Commissie en UC Leuven-Limburg organiseren de eerste Vlaams-Nederlandse MUNESCO voor met Unesco geassocieerde scholen van woensdagavond 18 november tot vrijdagmiddag 20 november 2015 in Leuven. Dat gebeurt in samenwerking met Stad Leuven, De Haagse Hogeschool en de Nationale Unesco Commissie van Nederland.

MUNESCO staat voor Model UNESCO: een simulatie waarbij leerlingen in de huid kruipen van vertegenwoordigers van een toegewezen land en onderhandelen met collega's van andere landen. Ze behandelen een case volgens de geldende diplomatieke spelregels.

Er nemen 63 leerlingen van 6 Vlaamse en 10 Nederlandse secundaire scholen deel aan de MUNESCO. Ze kruipen in de huid van ambassadeur, adjunct-ambassadeur, journalist of vertegenwoordiger van een organisatie zoals een internationale NGO, een museum, een veilinghuis enz.

De MUNESCO staat in het teken van de manier waarop er met erfgoed wordt omgegaan in conflictgebieden zoals Syrië en Irak. Werelderfgoed wordt er letterlijk in het vizier genomen en tot puin herleid. Archeologische sites en musea worden er, dixit UNESCO, op 'industriële schaal' geplunderd om te worden verkocht op de illegale markt.

De situatie in Syrië en Irak noopt tot een bijeenkomst van het Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Country of Origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation. Elke school vertegenwoordigt een land en de ambassadeurs en hun adjuncten gaan onderhandelen over een resolutie die het probleem aan de kaak stelt en er een oplossing voor aanreikt. Hun debatten worden gevolgd door journalisten die er verslag over uitbrengen en door vertegenwoordigers van internationale NGO's en andere betrokken organisaties die vanuit hun expertise trachten te wegen op de gesprekken en het eindresultaat.

Hogeschoolstudenten van UC Leuven-Limburg (UCLL) en de Haagse Hogeschool begeleiden de simulatie. Het internationale karakter van de MUNESCO wordt versterkt doordat ook studenten van de Postgraduate International Educating Class (PIEC) van UCLL rollen opnemen in de oefening.

Het UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet) is een van de grootste internationale schoolnetwerken. Scholen die actief zijn in het ASPnet onderscheiden zich door een uitgesproken engagement voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en voor het toepassen van innovatieve onderwijsmethoden. Vertrekkend vanuit de idealen van Unesco streven ze ernaar om leerlingen beter voor te bereiden op een actief burgerschap in een steeds complexer wordende samenleving die alsmaar sneller evolueert.


Het verloop van de MUNESCO is te volgen via de Facebookgroep MUNESCO Leuven 2015: https://www.facebook.com/groups/1025391074159661/

]]>
UNESCO info 94http://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/4/unesco-info-94Wed, 04 Feb 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/4/unesco-info-94O.a. aandacht voor Vlaamse medewerking aan Unesco-projecten voor duurzaam waterbeheer, de toekomst van de journalistiek 'na Charlie' en de uitbreiding van het immaterieel cultureel erfgoedbeleid in Vlaanderen.

UNESCO info 94Vlaanderen en Unesco: wereldwijd samen werken aan duurzaam waterbeheer: Met een trustfonds voor wetenschappelijke activiteiten ondersteunt Vlaanderen de inspanningen van Unesco om watervoorraden in kwetsbare ecosystemen op duurzame wijze te beheren.

Journalistiek na Charlie: Unesco organiseerde een debat over journalistiek en interculturele dialoog als reactie op de recente terreur tegen de redactie van het Franse satirische blad Charlie Hebdo.

Vrije meningsuiting en informatie voor Syrische vluchtelingen: Jordanië herbergt veel Syrische vluchtelingen. Om hen wegwijs te maken in de humanitair dienstverlening startte Unesco met een reeks radioprogramma's die zich specifiek tot hen richten en waarin lotgenoten aan bod komen.

Naar meer erkenning en omkadering van vakmanschap: Vlaanderen loopt voorop in de implementatie van de Unesco-conventie voor de borging van immaterieel cultureel erfgoed. Een aangepast programma ter waardering en omkadering van vakmanschap kan die voortrekkersrol nog vergroten.

Landen van de Indische Oceaan beter voorbereid op tsunami's: Tien jaar na de grote tsunami die volgde op een zeebeving bij Sumatra is een waarschuwingssysteem actief dat het aantal slachtoffers van dergelijke natuurrampen zo laag mogelijk moet houden.

Scholieren kruipen in de huid van diplomaten: De Nederlandse poot van het internationaal netwerk van met Unesco geassocieerde scholen organiseerde een 'model Unesco' voor middelbare scholieren en nodigt Vlaamse scholen uit om er samen een vervolg aan te breien.

Hersenvlucht uit ontwikkelingslanden inperken: Het Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics fungeert als een centrum van wetenschappers voor wetenschappers. Het wil wetenschappers in ontwikkelingslanden dezelfde kansen en mogelijkheden bieden als hun collega's elders ter wereld om de brain drain te stelpen.

Erfgoed voor vrede en verzoening: de bescherming van het cultureel onderwatererfgoed: Ter gelegendheid van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog stelt Unesco een educatief project voor dat de brug slaat tussen de bescherming van cultureel onderwatererfgoed en vredeseducatie.

Download UNESCO info 94


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO@vlaanderen: Onderwijshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/13/unesco@vlaanderen-onderwijsThu, 13 Jan 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/13/unesco@vlaanderen-onderwijsE-publicatie over de wisselwerking tussen UNESCO en het onderwijs in Vlaanderen.

UNESCO@vlaanderen: OnderwijsOnder de noemer UNESCO@vlaanderen starten we een nieuwe redactionele reeks om in kaart te brengen wat er allemaal leeft in Vlaanderen dat verband houdt met UNESCO. In dit eerste deel staan we stil bij de wisselwerking tussen UNESCO en het onderwijs in Vlaanderen. Volgende delen zullen al het door UNESCO erkende erfgoed in Vlaanderen voorstellen, met inbegrip van werelderfgoed, immaterieel cultureel erfgoed en documentair erfgoed, uitleggen hoe verschillende partners in Vlaanderen zich inzetten voor de verspreiding van het UNESCO-gedachtegoed, en illustreren wat er met Vlaamse ondersteuning wereldwijd op het terrein gebeurt om de uitvoering van het programma van UNESCO vooruit te helpen.

UNESCO lanceerde het UNITWIN/UNESCO Chairs programma om universiteiten te stimuleren om over de landsgrenzen heen samen te werken met andere universiteiten om zo het onderzoek en de kennisoverdracht te bevorderen en de onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs te verbeteren. Universitaire onderzoekscentra die het label van UNESCO-leerstoel krijgen, kennen een uitgesproken internationaal karakter en concentreren zich op welomlijnde thema's waaraan UNESCO veel belang hecht.

Wereldwijd zijn er 682 leerstoelen in 128 landen die zich met meer dan 70 disciplines bezighouden. Drie van die leerstoelen zijn in Vlaanderen gevestigd. De UNESCO Chair on Building Sustainable Peace (K.U. Leuven), de UNESCO Chair on Eremology (UGent) en de UNESCO Chair on Preventive Conservation, Monitoring and Maintenance of Monuments and Sites (K.U.Leuven).

UNESCO is bijzonder bekommerd om de kwaliteit van het onderwijs en startte daarom met een wereldwijd netwerk van met UNESCO geassocieerde scholen. De aangesloten scholen zetten sterk in op kwaliteitsvol onderwijs en innovatieve leermethoden om studenten voor te bereiden op een actief burgerschap in een steeds complexer wordende maatschappij. Vlaanderen telt tien zulke scholen.

Download het eerste deel van de redactionele reeks rond UNESCO in Vlaanderen dat in het teken staat van onderwijs.


]]>
UNESCO info 79http://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/12/unesco-info-79Wed, 12 Jan 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/12/unesco-info-79O.a. aandacht voor internationaal debat over vrije meningsuiting, verschuivende machtsverhoudingen op het terrein van onderzoek en ontwikkeling en de start van een nieuwe redactionele reeks over UNESCO in Vlaanderen…

UNESCO info 79In UNESCO info 79 lees je onder meer:

Drie nieuwe Vlaamse elementen op UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed: Aalst Carnaval, het Krakelingenfeest en Tonnekensbrand uit Geraardsergen, en Houtem Jaarmarkt prijken voortaan op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid - niet te verwarren met de Werelderfgoedlijst.

Internationaal debat over vrije meningsuiting: De pers ligt letterlijk en figuurlijk onder vuur en het digitale tijdperk zorgt voor ongekende mogelijkheden en uitdagingen. Hoog tijd voor een internationaal debat, meent UNESCO die in januari 2011 de daad bij het woord voegt.

Verschuivende machtsverhoudingen op het terrein van onderzoek & ontwikkeling: Landen als China en India knagen aan de dominantie die de Verenigde Staten, de Europese Unie en Japan traditioneel hadden in wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. De economische crisis bevorderde hun inhaalbeweging.

Aidsvrije generatie is geen utopie: Het is niet onmogelijk om ervoor te zorgen dat niemand nog aids oploopt, zo stelt een nieuw VN-rapport. Op voorwaarde dat iedereen toegang heeft tot voorlichting en dat vrouwen nergens nog tweederangsburgers zijn.

Talentenjacht geopend in het onderwijs: De bedrijfswereld zet al langer hoog in op talentontwikkeling. Ook het onderwijs lijkt zich steeds meer bij deze trend aan te sluiten. Een UNESCO-rapport dat een innovatieve visie op onderwijs propageert, kan daarbij als gids dienen.

UNESCO@vlaanderen: Onderwijs

Voorkomen in plaats van genezen: De UNESCO-leerstoel over Preventieve Conservatie, Monitoring en Onderhoud van Monumenten en Sites draagt wereldwijd een preventieve benadering van erfgoedconservatie uit die op internationale waardering kan rekenen, onder meer van het UNESCO Werelderfgoedcentrum.

Bouwstenen van duurzame vrede verzamelen: De UNESCO-leerstoel voor het Opbouwen van Duurzame Vrede brengt studenten, docenten en onderzoekers van Europa en Latijns-Amerika samen om interculturele dialoog te bevorderen en de weg naar duurzame vrede uit te tekenen.

Duurzaam waterbeheer in droge gebieden: De UNESCO-leerstoel voor Eremologie helpt lokale gemeenschappen in droge gebieden over de hele wereld om door een combinatie van traditionele en nieuwe technologie te komen tot een duurzaam (water)beheer dat de biodiversiteit verrijkt en de armoede bestrijdt.

Voorlopers voor kwaliteitsvol onderwijs: Het netwerk van met UNESCO geassocieerde scholen verenigt scholen die het gedachtegoed van UNESCO en de Verenigde Naties hoog in het vaandel dragen en het voortouw willen nemen in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Vlaanderen telt tien zulke scholen.

Download UNESCO info 79


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO info 76http://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/20/unesco-info-76Tue, 20 Apr 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/20/unesco-info-76O.a. aandacht voor impact crisis op onderwijs, heropbouw Haïti, Wereldwaterdag, geweld tegen journalisten, verlies van biodiversiteit...

UNESCO info 76In UNESCO info 76 lees je onder meer:

Moet het onderwijs opdraaien voor de financiële crisis? De voorbije jaren is er wereldwijd te weinig geïnvesteerd in onderwijs om tegen 2015 universele basiseducatie voor iedereen te realiseren. Gevreesd wordt dat de financiële crisis die trend enkel zal versterken waardoor de toekomst van een generatie in het gedrang komt.

UNESCO's bijdrage tot de heropbouw van Haïti: Nadat Haïti in januari een verwoestende aardbeving te verduren kreeg die honderdduizenden mensenlevens kostte en talrijke gebouwen deed instorten, mobiliseerde de internationale gemeenschap zich massaal op het land ter hulp te snellen. UNESCO legt zich toe op het terug op gang brengen van het onderwijs en op de bescherming van het cultureel erfgoed.

Creativiteit is de grootste rijkdom van Haïti: De vermaarde veelzijdige Haïtiaanse artiest Frankétienne schreef een profetisch toneelstuk over de aardbeving in zijn land en gelooft dat cultuur en spiritualiteit de basis voor ontwikkeling vormen.

Zuiver water voor een gezonde wereld: Wereldwaterdag 2010 wijst op het belang van waterkwaliteit voor alle leven op onze planeet. UNESCO spant zich in om de wetenschappelijke kennis over duurzaam waterbeheer te vergroten en om iedereen toegang te verschaffen tot zuiver water.

Wereldwijd netwerk van toonaangevende scholen: Scholen die het gedachtegoed van UNESCO en de Verenigde Naties hoog in het vaandel dragen en het voortouw willen nemen in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, kunnen toetreden tot het internationaal netwerk van met UNESCO geassocieerde scholen.

Journalisten steeds vaker doelwit van geweld: Steeds meer journalisten worden vermoord, zo blijkt uit een UNESCO-rapport. De meeste slachtoffers vallen niet in oorlogsgebieden maar worden een doelwit omdat ze gevoelige informatie aan het licht brengen.

Het verlies aan biodiversiteit is een tragedie: Een vooraanstaand onderzoeker breekt een lans voor een wereldwijd initiatief om onze planeet beter te leren kennen, anders kunnen we het leven niet garanderen, zo luidt het.

Tegengif voor de botsing tussen beschavingen: Een internationaal gerenommeerde onderzoekster en uitgeefster die de UNESCO-prijs voor Arabische cultuur kreeg, zet zich af tegen de idee dat culturen gedoemd zijn om met elkaar te botsen en hamert erop dat we culturele diversiteit als een gegeven moeten aanvaarden en via dialoog tot wederzijdse verstandhouding kunnen komen.

Oplossingen voor complexe waterproblemen in het Midden-Oosten: Een door UNESCO uitgegeven publicatie zoekt naar oorzaken en oplossingen voor de waterproblemen in het Midden-Oosten. Het resultaat is een diepgravende analyse waaruit blijkt dat een zaligmakende oplossing allesbehalve evident is. Niettemin is het een belangrijke stap in de richting van het einde van de waterconflicten in de regio.

Download UNESCO info 76


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
ASPnet Schoolvoorbeelden voor kwaliteitsvol onderwijshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/2/18/aspnet-schoolvoorbeelden-voor-kwaliteitsvol-onderwijsThu, 18 Feb 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/2/18/aspnet-schoolvoorbeelden-voor-kwaliteitsvol-onderwijsScholen stellen projecten voor die ze bedachten en uitvoerden in het netwerk van met UNESCO geassocieerde scholen.

ASPnet SchoolvoorbeeldenUNESCO ASPnet schoolvoorbeelden voor kwaliteitsvol onderwijs is een 64 pagina's tellende brochure die een concreter beeld borstelt van het netwerk van met UNESCO geassocieerde scholen (ASPnet).

De brochure schetst het opzet en de doelstellingen van het ASPnet en illustreert dit verhaal uitgebreid met concrete voorbeelden van activiteiten en projecten die aangesloten scholen wereldwijd ontplooiden.

Er is aandacht voor initiatieven in vier domeinen die vooraf inhoudelijk geduid worden:

 • Inclusief onderwijs
 • Onderwijs voor duurzame ontwikkeling
 • Onderwijs voor interculturele dialoog
 • Mensenrechteneducatie

De brochure werpt een verhelderende blik op de gonzende bedrijvigheid van het ASPnet en bevat voorbeelden van initiatieven op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal niveau.

UNESCO ASPnet schoolvoorbeelden voor kwaliteitsvol onderwijs is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en is gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be

Bezoek de website van de Vlaamse met UNESCO geassocieerde scholen.

Klik [hier] om de brochure UNESCO ASPnet schoolvoorbeelden voor kwaliteitsvol onderwijs te downloaden.

]]>
Met UNESCO geassocieerde scholenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/29/met-unesco-geassocieerde-scholenFri, 29 Jan 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/29/met-unesco-geassocieerde-scholenHet UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet) is een van de grootste internationale schoolnetwerken. Met meer dan 8.500 onderwijsinstellingen (kleuteronderwijs, basisonderwijs, secundair onderwijs en lerarenopleidingen) uit 179 landen in alle continenten is het uitgegroeid tot een krachtig instrument om UNESCO- en VN-waarden uit te dragen over de hele wereld.

Scholen die actief zijn in het ASPnet onderscheiden zich door een uitgesproken engagement voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en voor het toepassen van innovatieve onderwijsmethoden. Vertrekkend vanuit de idealen van UNESCO streven ze ernaar om leerlingen beter voor te bereiden op een actief burgerschap in een steeds complexer wordende samenleving die alsmaar sneller evolueert.

Het ASPnet wil scholen over de hele wereld mobiliseren om de rol van het onderwijs in het promoten van de vredescultuur en de verdraagzaamheid te versterken. De met UNESCO geassocieerde scholen worden aangemoedigd om, onafhankelijk of in samenwerkingsverband, (piloot)projecten te ontwikkelen in een van de vier studiegebieden waarrond het ASPnet werkt, daarbij evenwel steeds rekening houdend met het belangrijkste element van de vrede: leren om met elkaar samen te leven.

]]>
Doelstellingenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/29/doelstellingenFri, 29 Jan 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/29/doelstellingenGezien de omvang van het netwerk (meer dan 8.500 scholen in 179 landen) beschikken de scholen van het ASPnet over een schat aan informatie en ervaring: de andere met UNESCO geassocieerde scholen. Scholen kunnen vrij en onbevangen met elkaar in contact treden, gezamenlijke projecten opzetten en ervaringen uitwisselen, zowel op nationaal, regionaal als internationaal niveau.

De doelstellingen van het ASPnet kunnen als volgt worden samengevat:

 • Op nationaal niveau. Nationale Unesco Commissies (organen die de link vormen tussen de bevolking van de lidstaten en de UNESCO) en Ministeries van Onderwijs worden uitgenodigd om een netwerk van scholen uit te bouwen die bereid zijn om activiteiten en projecten op te zetten met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De nadruk ligt daarbij op het ontwikkelen van vernieuwende benaderingen en lesmaterialen die aandacht hebben voor de ethische, culturele en internationale dimensie van het onderwijs. De achterliggende filosofie van een dergelijk netwerk is dat het een vermenigvuldigend effect teweeg brengt: andere scholen krijgen informatie over de behaalde resultaten en worden op die manier gestimuleerd om gelijkaardige activiteiten te organiseren. Dankzij hun specifieke werking worden de scholen van het ASPnet ook vaak betrokken bij onderwijshervormingen in de lidstaten van UNESCO.
 • Op regionaal niveau. Landen in eenzelfde regio verschillen uiteraard van elkaar, maar ze delen meestal ook een aantal bepalende elementen zoals taal, religie en cultuur. Om de banden tussen die landen te verstevigen, wordt elke regio gestimuleerd om een actieplan voor onderwijs te ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld via seminaries voor nationale onderwijscoördinators, uitwisselingen van leerkrachten en studenten, en het opzetten van gezamenlijke projecten. Daaruit kunnen dan bijvoorbeeld afspraken voortvloeien om bepaalde thema's op een gelijkaardige manier te benaderen. Bovendien werkt het de wederzijdse verstandhouding in de hand.
 • Op internationaal niveau. Het ASPnet tracht de uitwisseling van informatie op alle niveaus te bevorderen en promoot het opzetten van gezamenlijke internationale projecten, campagnes en wedstrijden om de onderlinge solidariteit tussen de aangesloten scholen te vergroten.

 

 

]]>
Studiegebiedenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/29/studiegebiedenFri, 29 Jan 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/29/studiegebiedenAls basis voor de ontwikkeling van projecten schuift het ASPnet vier hoofdthema's naar voren waarrond ASPnet-scholen kunnen werken.

Wereldproblemen en de rol van de Verenigde Naties bij het oplossen ervan

ASPnet-scholen organiseren dikwijls activiteiten die aansluiten bij de prioriteiten van de VN en UNESCO zoals bijvoorbeeld vrede, armoede, honger, hiv/aids, vervuiling, klimaatverandering, analfabetisme, culturele identiteit, gender, kinderarbeid enz… Internationale dagen en jaren die uitgaan van de Verenigde Naties vormen daarvoor een uitstekend uitgangspunt.

Actief zijn in dit studiegebied helpt leerlingen om inzicht te krijgen in de lokale, nationale en internationale dimensies van bepaalde problemen en levert hen een beter begrip op van de toenemende onderlinge verbondenheid en complexiteit van de wereld waarin we leven. Ze worden ook meer vertrouwd met het systeem van de Verenigde Naties en kweken meer bewustzijn voor het belang van internationale samenwerking bij het oplossen van wereldproblemen.

Educatie voor duurzame ontwikkeling

Onderwijs vormt het fundament van duurzame ontwikkeling. Het is de sleutel tot het tot stand brengen van veranderingen in waarden en attitudes, vaardigheden, gedrag en levensstijlen in overeenstemming met duurzame ontwikkeling binnen en tussen landen. ASPnet-scholen staan erom bekend om nieuwe methoden te testen en te ontwikkelen die vervolgens kunnen dienen als voorbeeldpraktijken voor andere scholen.

Educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) is een hulpmiddel voor het aanpakken van met elkaar verbonden doelstellingen, zoals: een beter begrip van maatschappelijke instellingen en hun rol bij verandering en ontwikkeling waaronder het bevorderen van sociale rechtvaardigheid, gendergelijkheid, mensenrechten, democratische en participatieve systemen en  gezondheidszorg; een groter bewustzijn over het belang van natuurlijke hulpbronnen, de kwetsbaarheid van het leefmilieu, en de invloed van menselijke activiteit op de toestand van het milieu, de klimaatverandering en de biodiversiteit; een toegenomen gevoeligheid voor een verantwoorde en duurzame consumptie en voor de invloed van economische activiteit op de samenleving en het milieu.

EDO mag niet beschouwd worden als het zoveelste vak dat wordt toegevoegd aan het formeel onderwijs. Het is een brede leermethode en -proces gekenmerkt door een interdisciplinaire en holistische benadering die kritisch en creatief denken in het onderwijsproces stimuleert.

Vrede en mensenrechten

Vredesopvoeding en het promoten van de mensenrechten vormen van bij het begin de basis van het ASPnet. De scholen van het netwerk leggen nadruk op het belang en de inhoud van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Conventie over de Rechten van het Kind.

Activiteiten rond vrede en mensenrechten stellen zicht tot doel om: alle uitingen van racisme, xenofobie, uitsluiting, discriminatie en onverdraagzaamheid uit te roeien; burgerzin, kritisch denken, verdraagzaamheid en geweldloze conflictoplossing te stimuleren; en het bewustzijn rond mensenrechten te vergroten en leerlingen vertrouwd te maken met hun rechten en plichten en die van anderen.

Intercultureel leren

Naarmate samenlevingen meer multicultureel en multi-etnisch worden, groeit het belang om de rijkdom van dergelijke diversiteit te benadrukken. Om te komen tot een waardevolle interculturele dialoog, leggen veel ASPnet-scholen contact met andere scholen van het netwerk en overstijgen ze grenzen, continenten, culturen en talen. Ze moedigen leerlingen aan om op zoek te gaan naar hun eigen wortels en om hun bevindingen te delen met leeftijdsgenoten in het buitenland.

Uitwisseling, twinning en gemeenschappelijke interculturele projecten behoren tot de kern van het ASPnet. Het zijn instrumenten om de kennis over, het begrip van, en het respect voor andere culturen te verdiepen; om jongeren meer te leren over hun eigen cultuur en identiteit; en om hen bewuster te maken van het belang van internationale samenwerking om globale problemen aan te pakken.

 

 

]]>
Achtergrondhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/29/achtergrondFri, 29 Jan 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/29/achtergrondBegin jaren 1950 startte UNESCO met het stimuleren van scholen van over de hele wereld om zich samen met haar in te zetten voor de verbetering van de humanistische, ethische, culturele en internationale dimensies van onderwijs. In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog lag het voor de hand dat het onderwijs een belangrijke rol zou kunnen spelen bij de broodnodige mentaliteitsverandering: van het machtsdenken naar de macht van het denken.

Het wereldwijde netwerk van met UNESCO geassocieerde scholen, het UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet), ontstond in 1953. Wat begon als een klein initiatief met ongeveer 30 scholen in 15 lidstaten, is ondertussen uitgegroeid tot een van 's werelds grootste en uniekste netwerken met meer dan 8500 instellingen (openbaar en privé, in de stad en op het platteland, groot en klein, academisch en technisch, hightech en lowtech - van kleuter-, basis- en secundaire scholen tot lerarenopleidingen) in 179 landen verspreid over de hele wereld.

Inmiddels hebben deze met UNESCO geassocieerde scholen bewezen dat hun projecten uitstekende manieren zijn om de resoluties van de Algemene Conferentie van  UNESCO en de Algemene Vergadering van de VN in de praktijk te brengen. De ASPnet-scholen zijn bereid nieuwe projecten op te starten die kinderen en jongeren helpen de huidige uitdagingen aan te gaan, zoals die werden vastgelegd door de VN. ASPnet was vanaf het begin proactief, en is dat nog steeds: de scholen kiezen er steeds voor om vooruit te lopen op wat er in de wereld gebeurt en om nieuwe grenzen te verkennen, in plaats van passief toe te kijken en af te wachten.

Hoewel de ASPnet-scholen onderling nogal verschillen qua grootte, infrastructuur en locatie, streven ze allemaal hetzelfde doel na: de vredesopvoeding van kinderen en jongeren, zodat zij kunnen uitgroeien tot verantwoordelijke en zorgzame burgers, zowel op lokaal als op globaal niveau.

De ASPnet-scholen zijn echter niet zozeer vermaard om hun grote aantal, maar vooral om hun vermogen ethische en internationale dimensies in te voeren in het onderwijs en te werken aan een kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. Hun projecten zijn veelzijdig en houden o.a. rekening met essentiële aspecten als:

 • de verbetering van de onderwijsinhoud door die aan te passen aan de doelgroep en de situatie;
 • de bevordering van het leerproces, waarbij de leerlingen op de eerste plaats komen en de leerkrachten hen begeleiden;
 • de ontwikkeling van sociale vaardigheden en competenties die kinderen en jongeren nodig hebben om te kunnen slagen in deze snel veranderende wereld van uitdagingen en kansen;
 • het stimuleren van creativiteit en verbeelding en de ontwikkeling van de talenten die kinderen en jongeren in zich hebben;
 • de introductie van een vakoverschrijdende en multidisciplinaire aanpak en team teaching, en van daaruit een holistische benadering van onderwijs;
 • de verbetering van het klimaat op school;
 • de invoering van democratische principes;
 • het betrekken van de ouders en de plaatselijke leefgemeenschap;
 • het stimuleren en promoten van een positieve vorm van globalisering voor de strijd voor onderwijs voor allen.

 

Internationale dagen, jaren en decennia werden en worden uitgeroepen door de Algemene Vergadering van de VN ter ondersteuning van kwesties van internationaal belang. Scholen kunnen een belangrijke bijdrage leveren door hier daadwerkelijk gevolg aan te geven, en ook hierin zijn het vaak de ASPnet-scholen die het voortouw nemen. Hetzelfde geldt voor de VN Millenniumontwikkelingsdoelstellingen. Om deze doelen te kunnen bereiken, moeten jongeren zich ervan bewust worden, en ASPnet kan daarbij een belangrijke rol spelen.

In deze wereld - die niet alleen onderhevig is aan razendsnelle 'kleine' veranderingen, maar ook aan enorme transformaties en omwentelingen en aan een constante bedreiging van vrede en veiligheid - is dringend actie nodig als we willen dat onderwijs de rol kan (blijven) spelen die de oprichters van UNESCO voor ogen hadden:

"De wijde verspreiding van cultuur, en de opvoeding van de mensheid met het oog op rechtvaardigheid en vrijheid en vrede zijn onmisbaar voor de waardigheid van de mensen en vormen een heilige plicht die alle landen moeten vervullen in een sfeer van wederzijdse steun en zorg" (fragment uit de inleiding van de oprichtingsakte van UNESCO).

Het UNESCO ASPnet werd met dit doel opgericht en houdt rekening met de vier pijlers voor leren in de 21ste eeuw: leren weten, leren doen, leren zijn en leren samenleven.

]]>
Bouwen op de vier pijlers van het onderwijshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/11/bouwen-op-de-vier-pijlers-van-het-onderwijsThu, 11 Sep 2008 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/11/bouwen-op-de-vier-pijlers-van-het-onderwijsEvenement in Leuven wil nadenken over hoe de principes van de 'vier pijlers van educatie' in de praktijk gebracht kunnen worden. Bouwen+op+de+vier+pijlers+van+het+onderwijsTer gelegenheid van de Werelddag van de Leraar 2008 organiseren de Vlaamse UNESCO Commissie en Groep T - Internationale Hogeschool Leuven op 3 oktober 2008 een evenement rond de Vier pijlers van educatie: leren weten, leren doen, leren samenleven, leren zijn.

Onderwijsbeleidsmakers van over de hele wereld refereren graag naar deze vier pijlers sinds de UNESCO-commissie onder leiding van Jacques Delors ze in 1996 identificeerde. De praktijk wijst echter uit dat het niet zo eenvoudig is om deze principes te realiseren in de klas, de school en de samenleving.

De themadag wil leraren, lerarenopleiders en -begeleiders, directies en coördinatoren, en onderwijsbeleidsmakers in Vlaanderen samenbrengen en ze laten inspireren door de vier pijlers als uitgangspunt voor de onderwijspraktijk.

Voor de middag illustreren diverse gastsprekers, waaronder toenmalig commissielid Zhou Nanzhao, de impact van de vier pijlers op het onderwijs vandaag. Na de middag kiezen de deelnemers uit een aanbod van interactieve workshops rond concrete uitwerkingen van de vier pijlers in Vlaanderen, in onze buurlanden, en in de derde wereld. Na een receptie volgt er 's avonds nog een theatervoorstelling van SkaGeN, getiteld "DegrotemonD, een ode aan 2500 jaar redevoeren".

Klik hier voor meer informatie over het programma en om in te schrijven voor de themadag De vier pijlers van educatie in een globaliserende wereld: leren weten, leren doen, leren samenleven en leren zijn bij Groep T in Leuven.

]]>
Spreekt u UNESCO?http://www.unesco-vlaanderen.be/2004/6/2/spreekt-u-unescoWed, 02 Jun 2004 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2004/6/2/spreekt-u-unescoNaar aanleiding van de 50ste verjaardag van het netwerk van met de UNESCO geassocieerde scholen (ASPnet), organiseerde de Zwitserse coördinatie van het netwerk in Biel/Bienne een internationale ontmoeting in de vorm van een driedaags congres rond het thema communicatie. Het evenement ging door op 19, 20 en 21 november 2003. Onder de titel Do you speak Unesco? konden jongeren uit de hele wereld inschrijven voor een reeks workshops waarin taal en andere communicatievormen centraal stonden. Na het colloquium bleven de meeste te gast bij een Zwitserse school van het ASPnet met het oog op verdere uitwisseling en het bestendigen van de internationale contacten. Een bezoek aan het stedelijk erfgoed van de Zwitserse hoofdstad Bern legde de link tussen beide delen van deze feestelijke Unesco-conferentie.Vlaamse deelnemersDe Vlaamse tak van het ASPnet nam met een vertegenwoordiging deel aan het internationale congres is Zwitserland. De selectie voor de Vlaamse scholen begon met een oproep per e-mail van het Unesco Platform Vlaanderen aan de Vlaamse scholen van het net. Geïnteresseerde instellingen beantwoordden met hun leerlingen een vragenlijst over mogelijke thema's die ze graag internationaal behandeld zouden zien, over hun visie op interculturele samenwerking en over hun verwachtingen rond internationale schooluitwisselingen en hun samenwerking met een Zwitserse school in het bijzonder.Elk deelnemend land mocht twee leerlingen en een begeleidende leerkracht naar Zwitserland afvaardigen. Voor Vlaanderen werden het twee leerlingen uit de vijfde klas Latijn-moderne talen van het Koninklijk Atheneum Pitzemburg in Mechelen. Vervoer en verblijf werden in handen genomen door de Zwitserse ASPnet-coördinatie. Alleen het voorziene met een week verlengde verblijf tot 29 november bij een Zwitserse school stelde de Vlaamse deelnemers voor een probleem. Nauwelijks enkele dagen later zouden immers de kerstexamens al van start gaan. In overleg met de Zwitserse organisatoren kreeg de Vlaamse delegatie de toestemming om het verblijf in Bienne te beperken tot de driedaagse van het colloquium. Op 22 november reisde de Vlaamse delegatie huiswaarts omwille van de naderende examensInternationaal gezelschapTer plaatse in het tweetalige Zwitserse stadje Biel bleek al gauw dat er een bont internationaal gezelschap op het congres was afgekomen. Andrea Carvzji (Italië), Cisse Abdoulaye (Mali), Claudia Fallman (Oostenrijk), Walter Fonseca Junior (Brazilië), Adeline Gashi (Kosovo), Huyen Ho Tanh (Vietnam), Kyle Martin (Canada), Sarak Mutale (Zwitserland), Estuardo Paredes (Ecuador), Tine Hendrickx en Joren Branka van Eycken (België) en nog tientallen andere jongeren meldden zich op 19 november present. De Belgen voelden zich als een vis in het water in deze smeltkroes van culturen en wisselden tot in de late avonduren (en de vroege ochtend) ervaringen uit met jongeren uit alle uithoeken van de wereld. De voertaal was onbepaald: er werd geswitcht van Frans naar Duits naar Engels en er werd ook Spaans gesproken. Wie geen van deze talen machtig was, maakte zich wel op een andere manier verstaanbaar.Workshops communicatieCommunicatie was er in elk geval: alle activiteiten draaiden immers rond het thema 'communicatie en meertaligheid'. Op het programma stonden ateliers met titels als: Interactive Theatre, La communication à travers la musique, Sprachspiele. In alle ateliers werd ernaar gestreefd een zo ruim mogelijke waaier van didactische middelen te hanteren waarbij ideeën en invloeden uit alle werelddelen aan bod kwamen. Vindingrijkheid en creativiteit waren dan ook een troef in de meeste workshops. Zo toonden specialisten ter zake hoe dans, klank en muziek als 'taal' aangewend worden. Ook de begeleidende leerkrachten van de verschillende landen zaten rond de tafel en konden vernieuwende ideeën voor hun lessen opdoen. Tegelijkertijd probeerden ze afspraken te maken voor toekomstige culturele uitwisselingsprojecten met hun scholen.Ver weg en toch dichtbijInterculturele uitwisselingen zoals er hierboven een wordt voorgesteld, verbreden de kijk van de deelnemers op de wereld en vergroten hun interculturele betrokkenheid. Vooral voor jongeren zijn dit doorgaans intense en verrijkende ervaringen, zo ook voor Tine Hendrickx, een van de twee Vlaamse deelnemers aan de bijeenkomst in Zwitserland.Tine Hendrickx: "Het begon allemaal heel vreemd. Bijna onze trein gemist en na een vlucht van een uur en een treinrit van twee uur kwamen we in het mistige stadje Bienne aan. Er werd nog snel voor ons gekookt en na de maaltijd leerden we mensen van Oostenrijk, Mali en Tanzania kennen. De cultuurschok was vooral van de Afrikaanse jongens hun gezicht af te lezen: asfalt!, mist!, koud!. Oeps, schoenen vergeten.Maar de culturele onderdompeling was nog niet eens begonnen. Het eigenlijke startschot werd daags nadien gegeven door de televisiekomiek Philippe Cohen. Zijn op improvisaties gesteund optreden was gebaseerd op de taalproblemen in de wereld en hoe sommigen ermee omgaan. Daarna volgden ateliers die ook de volgende dag domineerden. Tijdens deze workshops waren er discussies, lessen, theater en spel over communicatie. Vooral het atelier over communicatie via muziek door Christophe Erard maakte grote indruk. Zijn verzameling instrumenten uit meer dan 15 landen, die hij stuk voor stuk voorstelde, was verbazingwekkend.Ook na het officiële programma ging de culturele uitwisseling verder. Op de avond van de tweede dag van het congres, was het verzamelen geblazen in de kamer van de Canadezen voor een geïmproviseerd feestje. Een muziekinstallatie was er niet, maar onze eigen stemmen volstonden om de sfeer er goed in te brengen. Alle nationaliteiten stelden spontaan muziek uit eigen land voor. Zo lieten de meisjes uit Kosovo hun buikdanstalent zien op het ritme van ons handgeklap. Paschal zong, na een paar aansporingen, typisch Afrikaanse keelgeluiden en ook de rest van het gezelschap liet zich meeslepen in deze multiculturele samenzang.Op de laatste dag misten we de in de namiddag geplande stadswandeling in Bern omdat de trein en het vliegtuig wachtten om ons terug naar België en onze examens te brengen. Het was moeilijk afscheid nemen van dit internationale gezelschap met wie wij toch dezelfde dromen en doelen delen. Sommige mensen staan dichter bij je dan de afstand doet vermoeden."]]>
Project Werelderfgoed Gemeenschapsonderwijshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2004/6/2/project-werelderfgoed-gemeenschapsonderwijsWed, 02 Jun 2004 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2004/6/2/project-werelderfgoed-gemeenschapsonderwijsOp 26 november 1996 ging de Centrale raad van het Gemeenschapsonderwijs akkoord met het heropstarten van het programma van met de UNESCO geassocieerde scholen na een periode van non-activiteit. Uit de ervaring van de voorbije jaren was gebleken dat het een goed idee is om scholen hiervoor een concreet projectidee aan te reiken. In overleg tussen de Sector Internationalisering en Willy Schuermans, pedagogisch adviseur, groeide het idee om vanaf het schooljaar 2001-2002 te werken rond het wereldpatrimonium van monumenten en landschappen. Via een werftekst op het ASP-forum werden een aantal buitenlandse scholen aangetrokken om via e-mail een project rond werelderfgoed op te zetten met Vlaamse scholen. Het ging om scholen uit landen over de hele wereld: Rwanda, Patagonië, Zuid-Afrika, Polen, Litouwen, Duitsland, Finland.Start van het projectDe startvergadering voor dit project ging door op 6 juni 2001 in het mooi gerestaureerde Hotel Errera te Brussel, de ambtswoning van de Vlaamse regering, zelf een stukje erfgoed. 24 met de UNESCO geassocieerde scholen waren hierop aanwezig. Gastsprekers die dag waren ere-inspecteur Paul Morren, met een diavoorstelling over Werelderfgoed, Edgard

Goedleven, afdelingshoofd Monumenten & Landschappen, die sprak over het Vlaamse Werelderfgoed en Terenja Van Dijck, freelance architecte over een pilootproject rond schoolarchitectuur in het KA Deurne. Bij deze gelegenheid stelde de Sector Internationalisering ook haar website Erfgoededucatie voor (http://schoolweb.rago.be/erfgoed ) met heel wat praktische informatie voor leerkrachten om te werken rond Werelderfgoed. De scholen ontvingen elk een formulier om hun inschrijving in het project te bevestigen en een formulier waarop ze een schoolkeuze konden aanduiden. Ongeveer 14 scholen reageerden hierop en kregen één van de buitenlandse scholen toegespeeld die op de oproep op het ASP-forum reageerden.Op 27 september 2001 vond in het Alhambragebouw, de hoofdzetel van het Gemeenschapsonderwijs in Brussel, de startvergadering plaats voor de 14 deelnemende scholen. De scholen stelden elk hun projectidee voor en kregen de kans om vragen te stellen. Bij die gelegenheid kregen de scholen elk een buitenlandse partnerschool om tijdens het schooljaar mee samen te werken. De 10 scholen die meewerkten aan het project Werelderfgoed zijn: MS Menen, MS 'De Vierboete' Nieuwpoort, MS 'Abraham Hans' Oudenaarde, MS 'Groenhove' Waregem, KA 1 Brugge, KA 'Erasmus' Deinze, KA 'Redingenhof' Leuven, KA 1 'Pitzemburg' Mechelen, KTA 3 'Handelsschool' Aalst en het KTA 'Horeca en Sportinstituut' Wemmel.Projecten van de scholenDe meeste scholen werkten rond het Vlaamse (Belgische) werelderfgoed van begijnhoven (Brugge, Leuven,…), belforten (Aalst, Nieuwpoort, Brugge,…) en art nouveau (Wemmel), terwijl anderen kozen voor het eigen, lokale (natuurlijke) erfgoed: de Gaverbeek (MS Waregem) en de Leie (KA Deinze), het meerdaalwoud (KA Leuven) of historische figuren zoals generaal Vander Mersch (KA Menen), Jan de Lichte en Louis Paul Boon (Aalst). Het KA 'Pitzemburg', dat huist in een oude commanderij van de Teutoonse ridderorde, koos voor een project rond de geschiedenis van de Duitse ridderorde in de Baltische staten..Het project nam verschillende vormen aan: sommige scholen namen het als thema voor een projectweek of de Geïntegreerde Werkperiode (de zog. GWP) , andere spreidden het project uit over het hele jaar met wekelijks of maandelijks terugkerende werkmomenten. Het thema werelderfgoed leende zich uitstekend voor vakoverschrijdende projecten. In de meeste scholen werd het project aan het begin van het schooljaar voorgelegd aan het schoolteam en kreeg het zijn invulling vanuit de verschillende vakken: geschiedenis, talen (Nederlands, Engels, Frans), informatica, godsdienst, toerisme, biologie, plastische en technologische opvoeding, wiskunde, aardrijkskunde, …EindproductenOndanks de gehanteerde filosofie dat het proces belangrijker is dan het eindproduct, maakten de meeste scholen er een erepunt van een volwaardig eindproduct af te leveren. De leerlingen knutselden en fabriceerden een maquette (MS Nieuwpoort), een videofilm (KA Brugge en Ka Mechelen), tekeningen en collages (MS Waregem), een fietstocht (MS Waregem en KA Deinze), geleide wandelingen (KA Brugge en KA Deinze), een projectwebsite (KA Deinze), een cd-rom met foto's, persoonlijke boekjes en informatiemapjes, een quiz (KTA Aalst)De uitwisseling via e-mail met buitenlandse partnerscholen liep niet altijd vlot omdat reactie meer dan eens bleek uit te blijven. Nochtans stuurden de meeste Vlaamse scholen erg enthousiast informatie naar de partnerschool. De e-mails werden vaak in de taallessen geschreven en nagekeken op taalfouten door de leraars. De scholen waar het contact met de partnerschool wel slaagde, kwamen uiteindelijk tot een leerlingenuitwisseling.EvaluatieNu het ASPnet 50 jaar actief is, dringt een evaluatieoefening op verschillende niveaus zich op. Bedoeling is om zowel op het niveau van de UNESCO als lokaal na te gaan in welke mate het ASPnet erin slaagt de vooropgestelde doelstellingen te bereiken en hoe een en ander beter kan in de toekomst. Zo bestaan er bijvoorbeeld vragen omtrent de lijst van scholen die in principe participeren in het netwerk. Toen Vlaamse scholen op basis van deze lijst, in het kader van het hierboven voorgestelde erfgoedproject, op zoek gingen naar partnerscholen bleek dat nogal wat scholen in werkelijkheid 'slapende' scholen zijn en dus niet meteen interesse betonen voor samenwerking. Vaak is het dus even zoeken voor een actieve school om een even enthousiaste partner te vinden in het buitenland. Naast een actualisering van de lijst aan de reële toestand zou het ook nuttig zijn mocht de lijst weergeven rond welke thema's de aangesloten scholen werken of samenwerking zoeken. Dit zou de internationale samenwerking en uitwisseling tussen scholen bevorderen.Nogal wat scholen in het veld laten horen dat ze een nauwere betrokkenheid bij de UNESCO zouden willen ervaren. Daarbij is het belangrijk aan te stippen dat het bij het ASPnet in de eerste plaats draait om de idealen waar de UNESCO voor staat, en niet zozeer om de Organisatie zelf. Het ASPnet is net opgericht vanuit de idee dat de participerende scholen partners van de UNESCO zijn die vanuit een zeker engagement een publiek kunnen bereiken dat verder afstaat van een intergouvernementele organisatie en die net daardoor een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de doelstellingen van de UNESCO. Uiteraard is het bij een partnerschap cruciaal dat alle betrokken partners iets aan elkaar te bieden hebben. Zo ontwikkelt de UNESCO bijvoorbeeld pedagogisch materiaal rond bepaalde onderwerpen zoals het werelderfgoed of de transatlantische slavenhandel dat in een eerste fase wordt uitgezet in een aantal met de UNESCO geassocieerde scholen die het materiaal kunnen gebruiken en vanuit hun ervaring perfectioneren voor algemeen gebruik in het onderwijs. Voorts speelt ook de nationale coördinatie van het ASPnet een belangrijke rol. Het Unesco Platform Vlaanderen wil deze taak voortaan op zich nemen en verder uitbouwen in samenspraak met de diverse onderwijskoepels in Vlaanderen. Er zal getracht worden meer zichtbaarheid te verlenen aan de met de UNESCO geassocieerde scholen en hun activiteiten zodat hun participatie een forum wordt om zich naar buiten toe te profileren en zodat er ook op nationaal vlak gemakkelijker onderlinge samenwerkingsverbanden kunnen worden afgesloten. Verder zal nagegaan worden op welke manier participatie in het ASPnet voor scholen een meerwaarde in de dagdagelijkse praktijk kan betekenen, bijvoorbeeld door het aanreiken van een kader, en eventueel lesmateriaal, dat instrumenteel kan zijn in het bereiken van bepaalde vakoverschrijdende eindtermen. Op die manier zouden we op termijn moeten komen tot een actieve en dynamische ASPnet-werking in Vlaanderen die de nodige continuïteit en diversiteit vertoont.]]>
Een eerste stap in Bosnië-Herzegovinahttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/5/1/een-eerste-stap-in-bosnië-herzegovinaTue, 01 May 2001 03:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2001/5/1/een-eerste-stap-in-bosnië-herzegovinaDankzij het netwerk van met de UNESCO geassocieerde scholen (ASPnet) treden Servische en Bosnische leerkrachten met elkaar in dialoog

Servische en Bosnische leerkrachten samen rond de tafel: een dergelijke bijeenkomst was tot voor een paar jaar ondenkbaar. Maar eind vorig jaar was het een feit in Tuzla (Bosnië-Herzegovina) tijdens een workshop in het Centrum voor Democratie.

Het Centrum is een initiatief van de Mesa Selimovic Middenschool in Tuzla en kadert binnen het Democracy and Tolerance Development Programmme van de school. Zoals veel scholen in het land, maakt Mesa Selimovic deel uit van het ASPnet: het wereldwijde netwerk van met de UNESCO geassocieerde scholen.

"Het initiatief is het resultaat van vier jaar inspanningen op het vlak van de mensenrechten waarin het ASPnet een belangrijke rol speelde," benadrukt Amila Terzimehic van het UNESCO kantoor in Sarajevo.

De oprichting van het Centrum voor Democratie is een voorbeeld van de werking van het ASPnet dat zich toelegt op pilootprojecten die de idealen van de UNESCO helpen uitdragen. In een door oorlog versplinterd land heeft het een bijzondere betekenis. Het gecentraliseerde onderwijssysteem van voor de oorlog werd vervangen door drie afzonderlijke curricula: Bosnisch, Servisch en Kroatisch. In de kleine staat Bosnië-Herzegovina, bestaande uit de Servische Republiek en de Bosnische Federatie, zijn maar liefst 12 ministers bevoegd voor onderwijs. De administratieve context leent zich maar moeilijk tot samenwerking tussen de gemeenschappen.

Langs het ASPnet en het lanceren van gezamenlijke projecten slagen leerkrachten en leerlingen er toch in om een nieuwe dialoog op gang te brengen tussen verschillende delen van het land. Alle met de UNESCO geassocieerde scholen van het land nemen deel aan een nationaal opleidingsprogramma voor leerkrachten rond burgerrechteneducatie. Verschillende lesmaterialen werden ondertussen in de diverse talen vertaald. "Mensen spreken terug met elkaar," zegt Amila Terzimehic. "Voordien maakte een project dat leraars van twee gemeenschappen bij elkaar wilde brengen geen schijn van een kans."

]]>