UNESCO Platform Vlaanderen, thema "lerarenopleiding"http://www.unesco-vlaanderen.be2014-03-31T10:59:54Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "lerarenopleiding"http://www.unesco-vlaanderen.benlUnesco bekroont Belgisch onderwijsproject in Mali en Oegandahttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/3/31/unesco-bekroont-belgisch-onderwijsproject-in-mali-en-oegandaMon, 31 Mar 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/3/31/unesco-bekroont-belgisch-onderwijsproject-in-mali-en-oegandaOns land levert een van de drie laureaten van de Unesco-prijs voor projecten die de onderwijskwaliteit in ontwikkelingslanden verbeteren.

Unesco bekroont Belgisch onderwijsproject in Mali en OegandaOxfam Novib en Education International (België), SOS Villages d'enfants (Madagaskar) en de ProEd Foundation (Panama) zijn de drie laureaten die Unesco dit jaar bekroont met de Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum Prijs. Deze award is een erkenning voor projecten die de kwaliteit van het lesgeven bevorderen.

Oxfam Novib en Education International (België) werden geselecteerd voor het programma Quality Educators for All: Ieder kind heeft een goede leraar nodig (Quality-Ed). Het programma werd opgericht in Mali en Oeganda in 2007. Het brengt vertegenwoordigers van de overheid, de onderwijsvakbonden, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld samen om een competentieprofiel voor leraren in het basisonderwijs te ontwikkelen. Zodoende wil het project positieve invloed uitoefenen op de hervorming van de lerarenopleiding en op de professionalisering van het lerarenberoep.

SOS Villages d'enfants (Madagaskar) krijgt de Prijs voor de lerarenopleiding die ze aanbiedt. Het programma loopt sinds 2011 en maakt gebruik van niet-formeel onderwijs. Het vergroot de expertise van leerkrachten voor het basis- en secundair onderwijs.

De ProEd Foundation (Panama) werd gekozen voor zijn Teachers Teaching Teachers - Professional Learning Community (PLC)-project. Dit project biedt kwalitatief hoogwaardige, levenslange beroepsontwikkeling aan voor leraren en schooldirecteuren. Iedereen in Panama kan er beroep op doen, ongeacht zijn of haar etnische of socio-economische achtergrond.

De Prijs wordt officieel uitgereikt op de hoofdzetel van Unesco in Parijs op 7 oktober 2014 in het kader van de 20ste viering van de Werelddag van de Leerkracht. Het prijzengeld van 270 000 dollar zal worden gedeeld door de drie laureaten.

De Prijs draagt de naam van de sjeik uit Dubai die het prijzenfonds spijst. De Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum Prijs wordt sinds 2009 tweejaarlijks uitgereikt aan initiatieven die bijdragen tot het verbeteren van de kwaliteit van het aangeboden onderwijs in ontwikkelingslanden of in achtergestelde en gemarginaliseerde gemeenschappen.

]]>
Cursus klimaatveranderinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/2/21/cursus-klimaatveranderingThu, 21 Feb 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/2/21/cursus-klimaatveranderingOnlinecursus klimaatverandering voor leerkrachten secundair onderwijs.

Cursus klimaatveranderingUNESCO lanceert een cursus klimaatverandering voor leerkrachten secundair onderwijs. De cursus stelt een reeks van zes dagprogramma's voor om jongeren de oorzaken en de gevolgen van klimaatverandering te helpen begrijpen.

De cursus haalt klimaatverandering uit de lessen wetenschap en introduceert het onderwerp in andere vakken zoals ethiek, maatschappijleer, economie, politieke wetenschap enz...

Leerkrachten kunnen individueel met de cursus aan de slag om zich te bekwamen in het onderwerp en hoe het over te brengen op leerlingen. De cursus kan ook gebruikt wordt als aanvulling bij bestaand pedagogisch materiaal, bijvoorbeeld in het kader van lerarenopleidingen.

De cursus werkt op basis van Flashsoftware. Op het scherm krijg je een handboek met handige links naar relevante informatie en illustratiemateriaal.

Het initiatief past binnen UNESCO's programma voor educatie voor duurzame ontwikkeling. Daarmee zet de Organisatie in op het vergroten van het bewustzijn over klimaatverandering en op het beter beschermen van mensen voor de schadelijke gevolgen van klimaatverandering.

Climate Change in the Classroom: onlinecursus klimaatverandering voor leerkrachten secundair onderwijs


]]>
Werelddag van de Leraar: 2 miljoen collegas gezochthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/5/werelddag-van-de-leraar-2-miljoen-collegas-gezochtWed, 05 Oct 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/10/5/werelddag-van-de-leraar-2-miljoen-collegas-gezochtOm de internationaal afgesproken ontwikkelingsdoelen inzake onderwijs te bereiken, moeten er wereldwijd minstens twee miljoen nieuwe leerkrachten bijkomen.

Werelddag van de Leraar: 2 miljoen collega's gezochtNaar aanleiding van de jaarlijkse Werelddag van de Leraar (5 oktober), die dit jaar in het teken staat van gendergelijkheid, publiceerde het UNESCO Instituut voor Statistiek een reeks cijfers waaruit blijkt dat er wereldwijd minstens twee miljoen leerkrachten moeten bijkomen om de internationaal afgesproken doelstelling te bereiken om tegen 2015 alle kinderen van basisonderwijs te laten genieten.

Het lerarentekort treft niet enkel ontwikkelingslanden. Alhoewel tweederden van het tekort zich in Afrika ten zuiden van de Sahara situeert, behoren landen zoals de Verenigde Staten, Spanje, Ierland, Italië en Zweden tot de 112 landen die met hetzelfde probleem kampen.

Het cijfer van twee miljoen houdt geen rekening met de mensen die uit het beroep stappen omwille van pensioen, ziekte of een loopbaanwissel. Om dit verlies op te vangen, moeten er in de periode tussen 2009 en 2015 goed zes miljoen mensen aan de slag gaan als leraar willen we de doelstelling voor 2015 realiseren.

De Werelddag voor de Leraar staat dit jaar in het teken van gendergelijkheid. Wereldwijd maken vrouwen 65 procent uit van het lerarenkorps in het primair onderwijs. Maar zowel hun werkomstandigheden, verloning als status gaan erop achteruit.

"Als we onze dochters en zonen gelijke kansen willen geven om hun volle potentieel te bereiken en om van hun rechten te genieten, moeten we beleid en strategieën ontwikkelen die gekwalificeerde mannen en vrouwen motiveren en aantrekken om voor het lerarenberoep te kiezen, en hen helpen om een leeromgeving te creëren waarin sprake is van gendergelijkheid," zo staat in een gezamenlijke statement te lezen dat is ondertekend door Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, en de toplui van het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF), het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP), de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de internationale federatie van onderwijsvakbonden Education International (EI).


Poster van de Werelddag van de Leraar 2011.

]]>
UNESCO vraagt nieuwe aanpak van het onderwijs in Haitihttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/2/15/unesco-vraagt-nieuwe-aanpak-van-het-onderwijs-in-haitiTue, 15 Feb 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/2/15/unesco-vraagt-nieuwe-aanpak-van-het-onderwijs-in-haitiUNESCO steunt een plan om het onderwijssysteem om te vormen tot een meer efficiënt instrument ter bevordering van de heropbouw en de ontwikkeling van het land.

UNESCO vraagt nieuwe aanpak van het onderwijs in HaitiOp 15 februari 2011 heeft Michaëlle Jean, Speciale gezant van UNESCO voor Haïti, een ontmoeting met de Interim Commissie voor de Heropbouw van Haïti (ICRH). Ze zal de commissie vragen om de hervorming van het onderwijssysteem op te nemen op haar prioriteitenlijst. UNESCO is er immers van overtuigd dat onderwijs de hoeksteen vormt van de toekomstige welvaart van het land.

"Het is van groot belang om het Nationaal Pact voor Onderwijs uit te voeren. Dat plan is uitgetekend door Haïtiaanse onderwijsexperten en geniet de steun van de overheid. Het legt de basis voor een systeem dat toegankelijk en universeel is en dat kwaliteitsvolle educatie biedt," zegt Jean.

Gratis basisonderwijs

UNESCO wil het Haïtiaanse ministerie van Onderwijs steunen bij het implementeren van het plan. Een van de doelstellingen is om alle kinderen tussen 6 en 12 jaar gratis en kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden tegen 2015. Een uiterst ambitieus objectief aangezien voor de aardbeving van januari 2010 slechts een op vijf kinderen in Haïti openbaar onderwijs genoot. Dat is grotendeels te wijten aan het feit dat veel ouders niet over de nodige financiële middelen beschikten om hun kinderen naar school te kunnen sturen.

Het onderwijsplan voor Haïti wil ook het aantal studenten dat secundair of hoger onderwijs volgt, flink verhogen en wil alfabetisering verschaffen aan 2,5 miljoen inwoners. UNESCO wil aan dat streven meewerken door de onderwijsexpertise in Haïti te vergroten, door opleidingen te organiseren voor leerkrachten en door curricula te ontwikkelen.

Basis voor ontwikkeling

"Haïti moet kunnen rekenen op een goed opgeleide beroepsbevolking om het land her op te bouwen en het verder te ontwikkelen. Het herstelplan voor de territoriale, economische, sociale en institutionele wederopbouw van het land dat in maart 2010 door de Haïtiaanse regering is voorgesteld aan de Verenigde Naties, kan enkel gerealiseerd worden als de bevolking van het land beschikt over alle nodige instrumenten om de vele uitdagingen aan te pakken. In dat opzicht is onderwijs van essentieel belang," aldus Jean.

UNESCO staat ook klaar om de Haïtiaanse overheid bij te staan in andere domeinen zoals wetenschap, communicatie en cultuur. Zo richtte de Organisatie onder meer een internationaal comité op dat moet toezien op de bescherming van het materieel en immaterieel erfgoed van het land en op de uitbouw van de culturele industrie die onlosmakelijk verbonden is met de ontwikkeling en de economie van Haïti.


]]>
UNESCO info 79http://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/12/unesco-info-79Wed, 12 Jan 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/1/12/unesco-info-79O.a. aandacht voor internationaal debat over vrije meningsuiting, verschuivende machtsverhoudingen op het terrein van onderzoek en ontwikkeling en de start van een nieuwe redactionele reeks over UNESCO in Vlaanderen…

UNESCO info 79In UNESCO info 79 lees je onder meer:

Drie nieuwe Vlaamse elementen op UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed: Aalst Carnaval, het Krakelingenfeest en Tonnekensbrand uit Geraardsergen, en Houtem Jaarmarkt prijken voortaan op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid - niet te verwarren met de Werelderfgoedlijst.

Internationaal debat over vrije meningsuiting: De pers ligt letterlijk en figuurlijk onder vuur en het digitale tijdperk zorgt voor ongekende mogelijkheden en uitdagingen. Hoog tijd voor een internationaal debat, meent UNESCO die in januari 2011 de daad bij het woord voegt.

Verschuivende machtsverhoudingen op het terrein van onderzoek & ontwikkeling: Landen als China en India knagen aan de dominantie die de Verenigde Staten, de Europese Unie en Japan traditioneel hadden in wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. De economische crisis bevorderde hun inhaalbeweging.

Aidsvrije generatie is geen utopie: Het is niet onmogelijk om ervoor te zorgen dat niemand nog aids oploopt, zo stelt een nieuw VN-rapport. Op voorwaarde dat iedereen toegang heeft tot voorlichting en dat vrouwen nergens nog tweederangsburgers zijn.

Talentenjacht geopend in het onderwijs: De bedrijfswereld zet al langer hoog in op talentontwikkeling. Ook het onderwijs lijkt zich steeds meer bij deze trend aan te sluiten. Een UNESCO-rapport dat een innovatieve visie op onderwijs propageert, kan daarbij als gids dienen.

UNESCO@vlaanderen: Onderwijs

Voorkomen in plaats van genezen: De UNESCO-leerstoel over Preventieve Conservatie, Monitoring en Onderhoud van Monumenten en Sites draagt wereldwijd een preventieve benadering van erfgoedconservatie uit die op internationale waardering kan rekenen, onder meer van het UNESCO Werelderfgoedcentrum.

Bouwstenen van duurzame vrede verzamelen: De UNESCO-leerstoel voor het Opbouwen van Duurzame Vrede brengt studenten, docenten en onderzoekers van Europa en Latijns-Amerika samen om interculturele dialoog te bevorderen en de weg naar duurzame vrede uit te tekenen.

Duurzaam waterbeheer in droge gebieden: De UNESCO-leerstoel voor Eremologie helpt lokale gemeenschappen in droge gebieden over de hele wereld om door een combinatie van traditionele en nieuwe technologie te komen tot een duurzaam (water)beheer dat de biodiversiteit verrijkt en de armoede bestrijdt.

Voorlopers voor kwaliteitsvol onderwijs: Het netwerk van met UNESCO geassocieerde scholen verenigt scholen die het gedachtegoed van UNESCO en de Verenigde Naties hoog in het vaandel dragen en het voortouw willen nemen in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Vlaanderen telt tien zulke scholen.

Download UNESCO info 79


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Regionaal centrum voor kleuteronderwijshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/10/28/regionaal-centrum-voor-kleuteronderwijsThu, 28 Oct 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/10/28/regionaal-centrum-voor-kleuteronderwijsSyrië opent een kenniscentrum om kleuteronderwijs te promoten in de Arabische regio.

Regionaal centrum voor kleuteronderwijsIn Damascus (Syrië) is op 26 oktober 2010 het Early Childhood Development Regional Centre plechtig ingehuldigd. Het centrum, dat functioneert onder auspiciën van UNESCO, is het eerste in zijn soort in de regio.

"We weten allemaal dat onderwijs ontwikkeling stimuleert, dat het individuen helpt om zich te ontplooien en dat het mensen nieuwe levensperspectieven biedt. Onderwijs maakt samenlevingen meer rechtvaardig en inclusief," zo zei Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, tijdens de inhuldiging. "Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat de eerste levensjaren een zeer belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het potentieel van mensen."

Het centrum zal de nationale en regionale expertise inzake kleuteronderwijs versterken in een regio waar slechts 19% van de kinderen kleuteronderwijs volgen, een cijfer dat flink onder het wereldgemiddelde van 41% ligt.

Het centrum omvat een experimentele modelschool voor 70 kleuters, een gespecialiseerde bibliotheek, een workshop voor de productie van educatief speelgoed, een onderzoekscentrum en faciliteiten voor het organiseren van opleidingen.

Het centrum richt opleidingen in voor kleuteronderwijzers en verzorgt sensibiliseringscampagnes om het bewustzijn te vergroten in lokale gemeenschappen over de waarde van kleuteronderwijs. Het centrum zendt eveneens trainingsteams uit die opleidingen geven in verschillende Syrische provincies.

Daarnaast zal het centrum gespecialiseerde opleidingen organiseren rond kleuteronderwijs voor mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij het onderwijsbeleid en zal het de toegang verbeteren tot professionele technische informatie in het Arabisch.

]]>
UNESCO info 77http://www.unesco-vlaanderen.be/2010/8/24/unesco-info-77Tue, 24 Aug 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/8/24/unesco-info-77O.a. aandacht voor jongerenparticipatie in de maatschappij, toenemend belang sociale wetenschap, culturele noodhulp Haïti, UNESCO-onderzoek naar erfgoedbeleid Brugge...

UNESCO info 77In UNESCO info 77 lees je onder meer:

Jongeren centraal stellen bij het oplossen van de crisis: Het Internationaal Jaar van de Jeugd wil jongerenparticipatie hoger op de politieke en maatschappelijke agenda plaatsen.

Mondiale belangstelling voor sociale wetenschappen groeit: Sociale wetenschappen zijn niet langer exclusief een westerse aangelegenheid. Dit vergroot het potentieel ervan om oplossingen aan te brengen voor internationale uitdagingen.

Culturele noodhulp voor Haïti: In de nasleep van de aardbeving in Haïti en bij de heropbouw van het land concentreert UNESCO zich op het verminderen van de culturele impact van de ramp.

Erfgoedbeleid in Brugge onder de loep: Een delegatie van UNESCO en ICOMOS bezocht Brugge om na te gaan of geplande bouwprojecten de werelderfgoedstatus van de stad niet in gevaar brengen.

Studenten International Educating Class geloven in verandering: Een internationale studentengroep werkte een veelzijdig project in Leuven uit waarin het gedachtegoed van UNESCO centraal stond.

Het internationaal jaar van de biodiversiteit: De Verenigde Naties willen de aantasting van de biologische diversiteit zoveel mogelijk beperken en riepen daarom 2010 uit tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Het wil iedereen, van regeringsleider tot burger, sensibiliseren voor het belang van biodiversiteit. UNESCO gaat de uitdaging mee aan en schept de voorwaarden voor alle betrokkenen om samen het probleem aan te pakken.

Download UNESCO info 77


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Deelnemende scholenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/29/deelnemende-scholenFri, 29 Jan 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/29/deelnemende-scholenHet UNESCO Platform Vlaanderen is door de Vlaamse UNESCO Commissie aangeduid om het ASPnet in Vlaanderen te coördineren. Beide partners willen het ASPnet in Vlaanderen een dynamische en duurzame toekomst geven en ontwikkelden daartoe een nieuwe strategie en een Vlaams ASPnet Charter dat beschrijft wat participatie in het ASPnet precies inhoudt.

De tien Vlaamse ASPnet-scholen zijn samen goed voor 7.585 leerlingen en 925 docenten. Het gaat om een basisschool, een lerarenopleiding en acht secundaire scholen, waarvan een voor buitengewoon secundair onderwijs:  Basisschool Koekelberg,  Groep T Leuven Education College, Heilig Graf (Turnhout), Koninklijk Atheneum Erasmus (Deinze), Koninklijk Atheneum Koekelberg, Koninklijk Atheneum Pitzemburg (Mechelen), Koninklijk Atheneum Toverfluit (Sint-Jans-Molenbeek), Koninklijk Atheneum Vilvoorde,  Koninklijk Lyceum Antwerpen en 't Schoolhuis (Opwijk).

Klik [hier] voor meer informatie over de Vlaamse met UNESCO geassocieerde scholen.

 

 

 

]]>
Global Perspectives on Teacher Learning: Improving Policy and Practicehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/5/20/global-perspectives-on-teacher-learning-improving-policy-and-practiceWed, 20 May 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/5/20/global-perspectives-on-teacher-learning-improving-policy-and-practiceJohn Schwille en Martial Dembélé Global+Perspectives+on+Teacher+Learning%3a+Improving+Policy+and+PracticeDoor de jaren heen is de nadruk gelegd op allerlei manieren om het onderwijs te verbeteren: van het produceren en verspreiden van schoolboeken over het introduceren van informatie- en communicatietechnologieën in de klas tot het opstellen van standaarden voor, en het doorlichten van, scholen. Al deze maatregelen hebben één ding gemeen: de efficiëntie ervan hangt af van de manier waarop leerkrachten ermee omgaan. Leerkrachten vormen immers het epicentrum van het onderwijsproces en zijn zodoende een bepalende factor in de kwaliteit van het onderwijs.

Om de internationaal afgesproken doelstellingen van onderwijs voor allen (EFA of Education for All) te kunnen bereiken, zullen de komende jaren heel wat leerkrachten moeten worden aangetrokken, vooral in ontwikkelingslanden. Het UNESCO Instituut voor Statistiek schat dat er in zuidelijk Afrika alleen al zo'n 1,6 miljoen bijkomende leerkrachten nodig zijn om de doelstellingen te kunnen realiseren. Gevolg van de stijgende vraag naar leerkrachten, is dat er veel mensen aangetrokken worden met weinig of geen kwalificaties hetgeen problemen stelt voor het garanderen van de geboden onderwijskwaliteit. In veel landen van zuidelijk Afrika, Zuid-Azië, Latijns-Amerika en van de Arabische landen, zullen veel actieve leerkrachten een scholing of bijscholing moeten krijgen.

Dit boek wil impulsen geven om na te denken over de voorbereiding en blijvende professionele ontwikkeling van leerkrachten basisonderwijs en wil een basis vormen voor het evalueren van bestaande programma's en het bedenken van nieuwe. In feite biedt het een synthese van een brede waaier van onderzoek en studies in dit domein. Het geeft zelf geen richtlijnen, maar biedt concepten die kunnen inspireren bij het behandelen van controversiële onderwerpen - er bestaat namelijk weinig eensgezindheid onder experts over wat nu de beste manieren zijn om de kwaliteit van leerkrachten te optimaliseren.

Het boek begint bij het begin van de schoolloopbaan van leerkrachten: wat leerden zij over lesgeven toen ze zelf op de schoolbanken zaten? Het besteedt zowel aandacht aan de formele en niet-formele opleiding van leerkrachten en gaat de vraag of leerkrachten überhaupt een professionele opleiding nodig hebben, niet uit de weg. Ervan uitgaande dat een dergelijke opleiding nodig is, stelt het de verschillende beleidsopties en gebruiken ter zake voor. Tenslotte bekijkt het hoe leerkrachten begeleid worden en hoe ze zich tijdens hun carrière verder kunnen vervolmaken


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Textbooks and Quality Learning for All: Some Lessons Learned from International Perspectiveshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/5/4/textbooks-and-quality-learning-for-all-some-lessons-learned-from-international-perspectivesMon, 04 May 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/5/4/textbooks-and-quality-learning-for-all-some-lessons-learned-from-international-perspectivesTextbooks+and+Quality+Learning+for+All%3a+Some+Lessons+Learned+from+International+PerspectivesSchoolboeken nemen ongetwijfeld een belangrijke plaats in bij het lesgeven en in het leerproces. Recente studies in lage-inkomenslanden tonen aan dat leerlingen betere resultaten behalen als er geïnvesteerd wordt in het voorzien van schoolboeken, het beperken van het aantal leerlingen per klas en het verbeteren van de lerarenopleiding. Dit boek spitst zich toe op de vraag hoe schoolboeken de onderwijskwaliteit kunnen ten goede komen in het formeel onderwijs.

Het boek begint met twee kritische beschouwingen, een over de inhoud en het aanbod van schoolboeken en een over impact en didactiek. Daarna volgt een hoofdstuk dat toont hoe de productie en verspreiding van schoolboeken in Roemenië, Macedonië, Sri Lanka, Azerbeidzjan en China aangepakt worden en twee hoofdstukken die nationale voorbeelden aanhalen uit Brazilië en Rusland en aantonen welke de uitdagingen zijn bij het ontwikkelen, evalueren en verspreiden van betaalbare en relevante schoolboeken van hoge kwaliteit in een federale context. Het laatste hoofdstuk onderzoekt de band tussen de inhoud van schoolboeken en de op identiteit gebaseerde conflicten in Rwanda.

Uit de aangehaalde voorbeelden en de kritische reflecties kunnen lessen getrokken worden om de procedures voor de ontwikkeling, productie en evaluatie van schoolboeken te optimaliseren, om de pedagogische impact van schoolboeken te vergroten, om leerkrachten betere keuzes te laten maken bij de keuze van schoolboeken, om te zorgen voor een efficiëntere verspreiding van schoolboeken, en om identiteitsgebonden onderwerpen op een constructieve manier te behandelen in schoolboeken in een federale context, in gebieden in overgang of in delen van de wereld die herstellen van een conflict.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Gezocht: 18 miljoen leerkrachtenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/10/1/gezocht-18-miljoen-leerkrachtenWed, 01 Oct 2008 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/10/1/gezocht-18-miljoen-leerkrachtenNaar aanleiding van de Werelddag van de Leraar meldt de UNESCO dat er 18 miljoen leerkrachten te kort zijn om ervoor te kunnen zorgen dat iedereen van basisonderwijs kan genieten. Gezocht%3a+18+miljoen+leerkrachtenJaarlijks vragen de Verenigde Naties op 5 oktober aandacht voor het belang van goede leerkrachten en respect voor wat ze presteren. Naar aanleiding van de Werelddag van de Leraar wijzen de UNESCO en andere VN-organisatie die met de problematiek begaan zijn, erop dat er wereldwijd 18 miljoen leerkrachten te kort zijn om universele primaire educatie (UPE) mogelijk te maken.

De internationale gemeenschap sprak af om tegen 2015 te zorgen voor basisonderwijs voor iedereen. Nu blijkt dat we 18 miljoen leraars verwijdert zijn van de realisatie van deze doelstelling. Vooral in Afrika laat het tekort zich voelen. Daar zijn 3,8 miljoen leerkrachten nodig om UPE te bereiken. Het gebrek aan leraars zorgt er in landen zoals Rwanda en Mozambique voor dat klassen van 60 leerlingen geen uitzondering zijn. Algemeen wordt aangenomen dat het niet mogelijk is om kwaliteitsvol onderwijs te verschaffen aan klassen die meer dan 40 leerlingen tellen.

In landen waar globaal genomen voldoende leraars voorhanden zijn, blijven afgelegen en achtergestelde gebieden dikwijls kampen met problemen om voldoende leerkrachten aan te trekken en aan de slag te houden.

Bovendien is kwantiteit niet het enige probleem. Onvoldoende opleiding is een ander gebrek. Volgens het UNESCO Instituut voor Statistiek is het niet ongewoon dat leerkrachten in ontwikkelingslanden zelf geen hoger onderwijs genoten. Er is nood aan een coherent beleid dat is afgestemd op het aantrekken van leerkrachten, op het verbeteren van hun status en op het verschaffen van goede lerarenopleidingen.

Experts zullen van gedachten wisselen over hoe de situatie moet worden aangepakt en verbeterd tijdens een rondetafelconferentie op de hoofdzetel van de UNESCO in Parijs op 3 oktober 2008 naar aanleiding van de Werelddag van de Leraar.

In Leuven wordt naar aanleiding van de Werelddag van de Leraar op 3 oktober 2008 een evenement georganiseerd over hoe de Vier pijlers van het onderwijs in de praktijk kunnen gebracht worden. Klik hier voor meer informatie daarover.

]]>
Bouwen op de vier pijlers van het onderwijshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/11/bouwen-op-de-vier-pijlers-van-het-onderwijsThu, 11 Sep 2008 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/9/11/bouwen-op-de-vier-pijlers-van-het-onderwijsEvenement in Leuven wil nadenken over hoe de principes van de 'vier pijlers van educatie' in de praktijk gebracht kunnen worden. Bouwen+op+de+vier+pijlers+van+het+onderwijsTer gelegenheid van de Werelddag van de Leraar 2008 organiseren de Vlaamse UNESCO Commissie en Groep T - Internationale Hogeschool Leuven op 3 oktober 2008 een evenement rond de Vier pijlers van educatie: leren weten, leren doen, leren samenleven, leren zijn.

Onderwijsbeleidsmakers van over de hele wereld refereren graag naar deze vier pijlers sinds de UNESCO-commissie onder leiding van Jacques Delors ze in 1996 identificeerde. De praktijk wijst echter uit dat het niet zo eenvoudig is om deze principes te realiseren in de klas, de school en de samenleving.

De themadag wil leraren, lerarenopleiders en -begeleiders, directies en coördinatoren, en onderwijsbeleidsmakers in Vlaanderen samenbrengen en ze laten inspireren door de vier pijlers als uitgangspunt voor de onderwijspraktijk.

Voor de middag illustreren diverse gastsprekers, waaronder toenmalig commissielid Zhou Nanzhao, de impact van de vier pijlers op het onderwijs vandaag. Na de middag kiezen de deelnemers uit een aanbod van interactieve workshops rond concrete uitwerkingen van de vier pijlers in Vlaanderen, in onze buurlanden, en in de derde wereld. Na een receptie volgt er 's avonds nog een theatervoorstelling van SkaGeN, getiteld "DegrotemonD, een ode aan 2500 jaar redevoeren".

Klik hier voor meer informatie over het programma en om in te schrijven voor de themadag De vier pijlers van educatie in een globaliserende wereld: leren weten, leren doen, leren samenleven en leren zijn bij Groep T in Leuven.

]]>
Increasing Teacher Effectivenesshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/11/28/increasing-teacher-effectivenessWed, 28 Nov 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/11/28/increasing-teacher-effectivenessLorin W. Anderson Increasing+Teacher+EffectivenessDeze studie behandelt een cruciaal thema: de vraag hoe de manier waarop leerkrachten lesgeven en de school waarin ze werken, efficiënter kunnen worden.

Alhoewel er verschillende manieren zijn waarop de kwaliteit van het onderwijs verbeterd kan worden, zijn die allemaal in sterke mate afhankelijk van de kwaliteit van de les die leraars geven. Met andere woorden: wat er ook gedaan wordt inzake de productie van nieuw lesmateriaal en het bijsturen en aanpassen van onderwijscurricula, uiteindelijk hangt de efficiëntie van dit alles af van de manier waarop leerkrachten lesgeven en met hun klas omgaan.

Deze nieuwe editie is een actualisering van een eerdere publicatie van dezelfde auteur. Het boek vat een rijkdom aan beschikbaar studiemateriaal samen - zowel uit ontwikkelde als ontwikkelingslanden. Daardoor is het een belangrijk instrument voor onderzoekers en al diegenen die willen bestuderen wat er echt in het klaslokaal gebeurt.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
ICT in education around the world: trends, problems and prospectshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/5/23/ict-in-education-around-the-world-trends,-problems-and-prospectsWed, 23 May 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/5/23/ict-in-education-around-the-world-trends,-problems-and-prospectsWilliam J. Pelgrum en Nancy Law

ICT+in+education+around+the+world%3a+trends%2c+problems+and+prospectsIn een wereld waarin technologie een steeds dominantere plaats inneemt, is de noodzaak om mensen - voornamelijk jongeren en de leerkrachten die hen begeleiden - op te leiden in het omgaan met ICT's (informatie- en communicatietechnologie) groter dan ooit. Jongeren moeten niet alleen leren omgaan met informatietechnologie om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, ICT's kunnen ook een belangrijke rol spelen in het onderwijs zelf door nieuwe en meer efficiënte manier van lesgeven te introduceren. Nu we aan het begin van de 21ste eeuw staan, kan geen enkel onderwijssysteem het zich veroorloven om blind te blijven voor de noodzaak om ICT's te introduceren in het onderwijsbeleid en daaromtrent strategieën te implementeren op nationaal niveau.

Dit werk, dat is bestemd voor mensen die op diverse niveaus met onderwijsplanning en -beleid bezig zijn, toont aan dat de introductie van ICT's in het onderwijsproces een werk van lange adem is dat verschillende veranderingen vereist, zowel aan het systeem zelf als op het vlak van leidinggeven, organisatorische structuur, infrastructuur, lesmaterialen en leergewoontes.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Iedereen heeft recht op een opleidinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/12/1/iedereen-heeft-recht-op-een-opleidingThu, 01 Dec 2005 05:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/12/1/iedereen-heeft-recht-op-een-opleidingDe UNESCO wil haar rol in het wereldwijde streven naar Onderwijs voor Allen beter invullen en werkte mee aan nieuwe richtlijnen voor kwaliteitszorg in het hoger onderwijs.

Iedereen+heeft+recht+op+een+opleidingHet onderwijsprogramma van de UNESCO maakte een moeilijke tijd door de laatste jaren. Het Onderwijs voor Allen-initiatief is de voornaamste prioriteit maar rapport na rapport toont aan dat de doelstellingen niet bereikt zullen worden tenzij landen en andere betrokken partijen de zaak ernstig nemen en serieus gaan investeren in educatie. En dat terwijl onderwijs het grootste deel van de Unesco-begroting opslorpt. Gelukkig is er beterschap op komst. Ruth Lamotte, die de administratie Onderwijs vertegenwoordigt in de Vlaamse UNESCO Commissie: "We stellen vast dat de UNESCO, meer dan in het verleden, een aantal duidelijke keuzes maakt en duidelijke prioriteiten naar voor schuift. Hoofdprioriteit blijft inderdaad Onderwijs voor Allen maar binnen dat ruime aandachtsveld gaat men zich concentreren op drie specifieke programma's ('flagship programmes'): alfabetisering, educatie en hiv/aids-preventie, en lerarenopleiding (vooral in Afrika ten zuiden van de Sahara). Naast die hoofdprioriteiten zal de Organisatie zich eveneens focussen op secundair onderwijs, vooral dan technisch- en beroepsonderwijs, op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en op hoger onderwijs."

Onderwijs voor Allen

De UNESCO deelt de bezorgdheid van haar lidstaten over het tot nu toe relatief beperkte succes van het Onderwijs voor Allen-programma. Daarom komen er binnenkort hervormingen. "Sinds kort is er een nieuwe Adjunct-directeurgeneraal voor Onderwijs, de Amerikaan Peter Smith," legt Karen Groffils van de administratie Buitenlands Beleid uit, "na zijn aanstelling maakte hij een doorlichting van het programma. Bleek dat het op het vlak van het management grondig fout liep. Het programma zoals dat op papier staat is goed en ook de mensen die het moeten uitvoeren zijn bekwaam. Alleen: er was geen goed beheer. Iedereen was met van alles bezig zonder een duidelijk overzicht van wie precies wat moet doen. Daar zal verandering in komen. Iedereen krijgt beter omschreven taken en ook de verantwoordelijkheden van het Secretariaat en de veldkantoren van de UNESCO worden beter afgelijnd."

"Het zou goed zijn mocht de UNESCO met nog meer vastberadenheid keuzes durven maken," zegt Ruth Lamotte. "Als je alles op een rijtje zet, blijkt dat er toch nog heel veel thema's in het onderwijsprogramma opgenomen zijn. Teveel om alles goed te kunnen doen. Daarnaast moet de UNESCO zich ook goed bezinnen over haar eigenheid, er zijn namelijk verschillende organisaties die rond onderwijs werken. In Vlaanderen kijken wij bijvoorbeeld ook erg naar de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en naar wat er in het kader van de Europese Unie rond onderwijs besproken en beslist wordt. De UNESCO weegt veel minder door op ons onderwijsbeleid."

Specifieke benadering

Dat Vlaanderen de UNESCO niet in de eerste plaats als richtinggevend beschouwt bij het uitbouwen van het onderwijsbeleid, heeft veel te maken met de ontwikkelingscomponent die erg speelt bij de Organisatie. "De UNESCO is een globale organisatie," verklaart Ruth Lamotte. "Ze richt zich tot de ganse wereld en besteedt prioritair aandacht aan ontwikkelingslanden, zeker met het Onderwijs voor Allen-programma. Dat is op zich zeer waardevol maar in Vlaanderen hebben wij een andere aanpak nodig, wij staan voor andere en meer specifieke uitdagingen. Voor een land dat zijn basis- en secundair onderwijs nog zo goed als volledig moet uitbouwen, biedt de UNESCO natuurlijk wel een grote meerwaarde. Eén van de belangrijkste opdrachten van UNESCO is dan ook capaciteitsopbouw."

"Anderzijds is het zo dat bepaalde Westerse landen Onderwijs voor Allen wel als model voorop stellen voor het eigen onderwijsbeleid. Finland heeft bijvoorbeeld een 'Nationaal Onderwijs voor Allen Actieplan' opgemaakt waarin eigen accenten zoals kleuteronderwijs, gelijke kansen, enz... gelegd worden. Dat is een keuze. In Vlaanderen is er niet expliciet een dergelijk actieplan, wat natuurlijk niet betekent dat wij geen beleid voeren rond de aspecten die erin vervat zijn," vervolgt Ruth Lamotte. Als Vlaanderen niet meteen iets te winnen heeft bij de UNESCO voor de ontwikkeling van zijn onderwijsbeleid, kan het misschien wel iets bieden, bijvoorbeeld het uitdragen van knowhow naar ontwikkelingslanden. "In principe zou dat kunnen," beaamt Ruth Lamotte, "maar in de praktijk gebeurt dit spijtig genoeg te weinig. Daarvoor trekt de UNESCO die kaart zelf te weinig. Concrete vragen daartoe, of duidelijke richtlijnen over hoe zo'n samenwerking kan opgestart worden, ontbreken." "En als je al zoiets voorstelt," vult Marie-Anne Persoons van de administratie Onderwijs aan, " dan komt al snel de vraag om financiering. En dan houdt de overheid meestal de boot af. We werken vanuit de administratie bijvoorbeeld geregeld mee aan het uitwerken van bepaalde richtlijnen en dergelijke meer, maar als het tijd is om die richtlijnen aan de praktijk te toetsen via pilootprojecten, moet er voor financiering naar anderen gekeken worden."

Hoger onderwijs

Met alle aandacht die de Conventie Culturele Diversiteit terecht kreeg, zouden we bijna vergeten dat cultuur niet de enige sector is die we moeten behoeden voor het ongebreidelde liberalisme en vrijmarktdenken. Ook onderwijs en gezondheidszorg mogen niet vanuit een louter economisch standpunt beschouwd worden. De UNESCO is zich daar terdege van bewust en werkt rond dit thema. Haar Centrum voor Hoger Onderwijs, CEPES, in Boekarest bijvoorbeeld, werkt onder andere regels uit met betrekking tot de erkenning van diploma's. Een initiatief genomen in samenwerking met de Raad van Europa dat navolging krijgt in andere regio's. "Daarbij gaat ook aandacht naar het recht op hoger onderwijs," legt Marie-Anne Persoons uit. "Veel onderwijsinstellingen uit Westerse landen zijn actief in ontwikkelingslanden. Regeringen in die landen beschikken over weinig middelen en investeren hoofdzakelijk in basis- en secundair onderwijs. We moeten er op toezien dat de toegang tot het hoger onderwijs, ook dat ontstaan vanuit privé-initiatief, verzekerd blijft en er dus geen extreem hoge inschrijvingsgelden gevraagd worden enz..."

"Ook binnen de OESO denkt men al na over de gevolgen van de commercialisering van het onderwijs. Een eerste concrete stap was het opstellen van richtlijnen voor kwaliteitszorg in het transnationaal hoger onderwijs. Dit gebeurde in samenwerking met de UNESCO en de tekst is aangenomen tijdens de voorbije Algemene Conferentie," zegt Marie-Anne Persoons. "De tekst wil studenten in ontwikkelingslanden beschermen tegen malafide praktijken. Het aanbod van buitenlandse onderwijsinstellingen is zeer divers en weinig doorzichtig - het kan gaan van filialen tot cursussen aangeboden via afstandsonderwijs. Zeer belangrijk is dat de tekst hamert op kwaliteit: een onderwijsinstelling die een aanbod doet in het buitenland moet dit doen volgens dezelfde kwaliteitsnormen die ze zou hanteren voor haar binnenlands aanbod. Tot nu toe was de praktijk vaak anders."

Eerste stap

De richtlijnen voor kwaliteitszorg in het transnationaal hoger onderwijs hebben de status van een Secretariaatsdocument. Niet meteen de meest slagkrachtige vorm die een tekst kan krijgen maar dat betekent niet dat het om een vrijblijvend schrijfsel gaat. "Vooral binnen de Europese landen heerst de wil om op basis van dit document verder te gaan met het bewaken en het verzekeren van de kwaliteit van het onderwijs," zegt Marie-Anne Persoons. "Bovendien geeft de tekst ook een duidelijk signaal aan de rest van de wereld en kan het een hefboom zijn om aan capaciteitsopbouw te doen in landen waar het concept kwaliteitszorg nog niet ingeburgerd was."

]]>
Learning: The Treasure Withinhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/10/19/learning-the-treasure-withinWed, 19 Oct 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/10/19/learning-the-treasure-withinJacques Delors Learning%3a+The+Treasure+WithinOnderwijs speelt een fundamentele rol in de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Het is evenwel niet de mirakel-oplossing die alle deuren openzet naar een wereld waarin alle idealen werkelijkheid worden. Het is wel een van de voornaamste middellen die we kunnen inzetten om te komen tot een duurzame en harmonieuze menselijke ontwikkeling. De komende eeuw, zal mede door de globalisering, gekenmerkt worden door een aantal tegenstellingen : spanningen tussen het globale en het locale, het universele en het individuele, het traditionele en het moderne, de competitie en de gelijkheid van kansen, de ongelimiteerde expansie van kennis en de beperking van de mens om ze zich eigen te maken, het spirituele en het materiële. Hoe verscheiden culturen, systemen of sociale organisaties ook zijn, één ding hebben we allen gemeen : de uitdaging om het democratische ideaal opnieuw uit te vinden, en zo sociale samenhang te scheppen of te behouden.

In deze context, zal het leren voor het leven één van de belangrijkste sleutels zijn om de uitdagingen van de 21e eeuw te ontsluiten. De Internationale Commissie voor Onderwijs in de 21e Eeuw, voorgezeten door voormalig Eurepese Commissie voorzitter Jacques Delors, stelt in haar rapport dat alle gemeenschappen streven naar een Utopia waarin niemands talenten onbenut blijven. Dat kan door uit te gaan van de 4 pijlers waarop onderwijs steunt : leren om te zijn, leren om te weten, leren om te doen, en leren samen te leven.

Hoewel basisonderwijs een absolute prioriteit blijft, wordt ook het belang van secundair en hoger onderwijs onderstreept. We streven er immers naar om een heel leven lang te leren. Ook het belang van de leraars komt aan bod. De nieuwe technologie mag ook hier niet over het hoofd worden gezien. Enerzijds moeten we kijken welke bijdrage ze kan leveren aan de verbetering van het onderwijsproces, anderzijds moeten we er ook mee leren omgaan.

Dit rapport die de onafhankelijke commissie voor UNESCO opstelde is het resultaat van een 3 jaar durend proces van consultatie en analyse. Het besluit met een pleidooi voor meer middelen voor onderwijs, en voor een nauwere internationale samenwerking op het vlak van onderwijs, met UNESCO als hoofdrolspeler.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Newspapers in Adult Education, A Sourcebookhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/7/25/newspapers-in-adult-education,-a-sourcebookMon, 25 Jul 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/7/25/newspapers-in-adult-education,-a-sourcebookEen praktisch boek voor uitgevers en leerkrachten dat aan de hand van voorbeelden uit de praktijk aantoont hoe kranten kunnen worden gebruikt bij het lesgeven aan volwassenen en aan jongeren die nog maar pas hebben leren lezen en schrijven.

Er worden tien voorbeelden van over de ganse wereld op een uiterst duidelijke manier uit de doeken gedaan. Per project uit Argentinië, Kameroen, Mali, Mexico, Nederland, Noorwegen, de Verenigde Staten, Zuid-Aftrika en Zweden wordt uitgelegd wat het precies inhoudt, hoe het wordt gefinancierd, wie de doelgroep is, wat het bereikte en wie er verantwoordelijk voor is.

Uit de voorgestelde projecten blijkt dat kranten een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot de volwassenenvorming. Ze stellen leerkrachten niet enkel in staat om studenten kritisch en creatief te leren denken, ze kunnen er ook belangrijke principes als democratie en vrije meningsuiting mee promoten.

]]>
World Education Report 1998http://www.unesco-vlaanderen.be/2005/4/26/world-education-report-1998Tue, 26 Apr 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/4/26/world-education-report-1998World+Education+Report+1998Het 'World Education Report' verschijnt om de twee jaar en is aan zijn vierde editie toe. Het bevat statistische gegevens over de onderwijssituatie in meer dan 180 landen. Het rapport behandelt het onderwijsvak dat wereldwijd zo'n 57 miljoen mensen tewerk stelt. Het signaleert slechte materiële condities, overvolle klassen en een veel voorkomend gebrek aan middelen, ondersteuning en professionele opleiding.

Uit cijfers blijkt dat de vermindering van defensieuitgaven na de Koude Oorlog niet resulteerde in een verhoging van de middelen voor onderwijs. En dat terwijl iedereen overtuigd is van het belang ervan en er overal gepleit wordt voor een verbetering van de onderwijskwaliteit.

In ontwikkelingslanden, waar de bevolkinggroei groot is -en dus ook de nood aan onderwijs- is het vaak zo dat de leerkrachten zelf ook maar gebrekkig geschoold zijn. Daar komt bij dat de materiële omstandigheden vaak abominabel zijn, geen water, electriciteit of leerboeken zijn geen uitzonderingen, vooral in Afrika.

Het rapport heeft het verder ook over de introductie van de nieuwste informatietechnologieën in het onderwijs en onderstreept het belang van internationale samenwerking en hulp om te voorkomen dat de armste landen steeds verder achterop raken.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Is wiskunde kinderspel?http://www.unesco-vlaanderen.be/2004/11/9/is-wiskunde-kinderspelTue, 09 Nov 2004 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2004/11/9/is-wiskunde-kinderspelKinderen (in ontwikkelingslanden) scoren doorgaans niet zo goed op het vlak van wiskunde. Maar dat zou wel eens meer aan de school dan aan hen kunnen liggen, zo stelt een recente studie.

Over het algemeen scoren kinderen niet zo hoog voor wiskunde in studies die de leervooruitgang en -resultaten meten. Onderzoekers breken zich al jaren het hoofd over hoe die negatieve trend kan worden doorbroken. De benadering van wiskunde in het onderwijs werd bijgesteld, de lerarenopleidingen aangepast, maar een echte oplossing diende zich nog niet aan. Sommige onderzoekers leggen een verband met rassen die systematisch beter scoren voor wiskunde in internationale evaluaties. Anderen wijzen erop dat jongens beter presteren dan meisjes op het vlak van wiskunde, vooral op het niveau van het secundair en het hoger onderwijs.

Meer dan cijfers

Ondanks het ontbreken van een sluitende verklaring waarom kinderen goed of slecht scoren voor wiskunde, staat vast dat een basisrekenvaardigheid deel moet uitmaken van de cognitieve vaardigheden op primair niveau. Wiskunde is meer dan werken met cijfers, het speelt een rol bij de algemene ontwikkeling van het intellect. Wiskunde leert je analyseren en reikt je een manier aan om problemen op te lossen. Het brengt een kind een manier van denken bij.

Een studie, uitgevoerd door de UNESCO, toont aan dat arme kinderen al op vroege leeftijd leren omgaan met geld en juist wisselgeld teruggeven, nog voor ze op de schoolbanken terechtkomen. Er is ook gebleken dat veel van de spelletjes die ze spelen, wiskundige concepten bevatten. Maar de vraag blijft dezelfde: hoe komt het dat ze onvoldoende hoog scoren voor wiskunde als ze al op jonge leeftijd bepaalde basiskennis verwierven en waarom scoren kinderen in ontwikkelingslanden lager dan hun leeftijdsgenoten in ontwikkelde landen?

Schoolprobleem

Veel van het falen van de kinderen kan worden toegeschreven aan de school en de manier waarop ze werkt. Hoe legt het onderwijs de curricula voor wiskunde vast? Welke referenties gebruikt men om de inhoud te bepalen en de manier waarop er wordt lesgegeven? Hoe, en wat, wordt er geëvalueerd? Begrijpt men wel genoeg hoe kinderen in ontwikkelingslanden evolueren en wat ze doormaken? Arme kinderen worden vaak al op jonge leeftijd geconfronteerd met het 'straatleven' waardoor ze zich vroeger dan hun welgesteldere leeftijdsgenoten bepaalde basisconcepten van de wiskunde eigen maken. En toch doen ze het niet zo goed in de klas.

Een onderzoek omtrent wiskunde in derdewereldlanden komt uit bij de problemen die ook gelden voor andere vakken. Daarbij onder andere slecht opgestelde leerplannen, onvoldoende opgeleide leerkrachten, slechte en onvoldoende schoolboeken, en laaggemotiveerde leraars. Er is ook een tendens om leerkrachten met weinig wiskundige kennis te plaatsen in de laagste graden van het basisonderwijs.

Spelend leren

Een recent gepubliceerde studie van de UNESCO, The Games Children Play - The Foundation of Mathematical Learning, onderzoekt de spelletjes die kinderen spelen en identificeert de wiskundige concepten die ze zich op die manier eigen maken. Die informatie zou het uitgangspunt kunnen vormen van de manier waarop wiskunde in de eerste jaren van het basisonderwijs onderwezen wordt. Deze benadering gaat uit van de vaststelling dat de houding die kinderen tegenover een vak innemen zeer belangrijk is voor de mate waarin ze er later in scoren. Doorgaans voelen kinderen zich al van in het begin in het formeel onderwijs niet goed bij wiskunde, en dat laat zich voelen in hun latere resultaten. De eerste kennismaking met wiskunde in het formeel onderwijs zou moeten inspelen op de sociale en emotionele bereidheid van kinderen om bij te leren. Veel leerkrachten betrouwen nog teveel op het 'drillen' van leerlingen in het basisonderwijs.

Wiskunde is een vak dat kinderen heel wat bijbrengt. Ze leren betekenissen koppelen aan symbolen, analyses maken en redeneringen opbouwen. Het belang van wiskunde voor de ontwikkeling van een kind vraagt dat we blijven zoeken naar manieren om het wiskundeonderwijs te verbeteren zodat leerlingen er meer van opsteken.

Te vroeg afhaken

De studie concentreert zich op de leerervaring in de eerste drie jaar van het basisonderwijs. In die periode vormen veel kinderen concepten en houdingen tegenover vakken op basis van hun ervaringen. Jammer genoeg krijgen veel kinderen het in deze periode ook lastig met wiskunde en haken ze al snel af omdat het voor hen "toch te moeilijk is". Dit is een falen van het schoolsysteem, niet van de kinderen. Het lijkt erop dat de school er niet in slaagt om de wiskundige kennis die kinderen al spelend leerden, succesvol om te zetten in goede schoolresultaten in de klas. De studie roept er vooral tot op dat scholen zouden inzien dat wiskundeonderwijs niet in de school begint en dat de school een voortzetting moet zijn van de ontwikkeling van kinderen.

Een eenvoudig springspelletje bevat algauw een aantal wiskundige concepten zoals optellen en aftrekken, en vormen en patronen. In het dagelijkse leven leren kinderen omgaan met hoeveelheden: halfvol, handvol enz... Ze leren omgaan met geld, vooral kleine bedragen. Ze kennen het verschil tussen lang en kort enz...

Voorzet

De studie onderzoekt een aantal kinderspelletjes en identificeert de wiskundige concepten die er in zijn ingebed. Ze geeft ook aan hoe deze spelletjes kunnen gebruikt worden om bepaalde dingen aan te leren. Dit betekent niet dat de studie het ultieme handboek is voor hoe spelletjes in de klas kunnen gebruikt worden of dat dankzij dit boek geen enkel kind nog voor wiskunde zal zakken. De studie wil wel leerkrachten prikkelen en hen doen nadenken over hoe ze wiskunde aanleren. Het is een internationale studie maar ervaringen van kinderen in Jamaica en Kenia werden gebruikt voor de uitwerking van het praktische luik.

De studie The Games Children Play - The Foundation of Mathematical Learning kan u hier downloaden. pdf

]]>
Kwaliteit onderwijs daalt door lerarentekorthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2002/10/8/kwaliteit-onderwijs-daalt-door-lerarentekortTue, 08 Oct 2002 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2002/10/8/kwaliteit-onderwijs-daalt-door-lerarentekortEen nieuwe wereldwijde studie komt tot de conclusie dat de stijgende bevolkingsgroei en de verslechterde werkomstandigheden het lerarentekort in de hand werken, waardoor de onderwijskwaliteit daalt.

"Het Statistisch Profiel van het Leerkrachtenberoep", een globaal onderzoek van de UNESCO en het International Labour Office (ILO), werd op 5 oktober voorgesteld naar aanleiding van de Wereld Leerkrachten Dag. De resultaten van dit grootschalige onderzoek tonen aan dat er wereldwijd een lerarentekort is waardoor de kwaliteit van het onderwijs afneemt.

Problematiek

Het onderzoek wijst uit dat het aantal schoolgaande kinderen in de jaren 1990 wereldwijd sneller is toegenomen dan het aantal leerkrachten. Hierdoor geraken de klassen in ontwikkelingslanden overvol. In sommige ontwikkelingslanden zijn er zo'n 100 leerlingen per leerkracht.

In de geïndustrialiseerde landen is het probleem even omvangrijk. Verslechterde werkomstandigheden en lage lonen zorgen ervoor dat steeds minder mensen kiezen voor een job in het onderwijs. Hierdoor ontstaat er een tekort in het lerarenkorps en wordt de kwaliteit van het onderwijs bedreigd in een tijd waarin kennis en vaardigheden steeds belangrijker worden.

Kwantitatief onderzoek

Het "Statistisch Profiel van het Lerarenberoep" is gebaseerd op de meest uitgebreide verzameling van data over leerkrachten ooit, zoals o.a. hoeveel leerkrachten er zijn, wat hun sociaal-economische achtergrond is, welke opleiding ze hebben genoten en in welke werkomstandigheden ze hun beroep uitoefenen. In het onderzoek wordt er een duidelijke link gelegd tussen de status van leerkrachten en de kwaliteit van het onderwijs. In die landen waar de werkomstandigheden optimaal zijn, heeft het onderwijs doorgaans een grotere prioriteit en dus een betere kwaliteit.

De data tonen aan dat, door gezamenlijke inspanningen, het aantal leerkrachten basisonderwijs in de ontwikkelingslanden steeg met 9% in de periode 1990-1995. Het nadeel is echter dat het aantal leerlingen met hetzelfde percentage groeide, waardoor het lerarentekort niet opgevuld werd. Een ander aspect dat belicht wordt is dat in de ontwikkelde landen, het aantal leerkrachten sneller groeide dan de populatie van de secundaire school, respectievelijk 14,3% tegen 6,0%. In de ontwikkelingslanden is dit verschil niet zo groot, 16,4% tegen 13,9%. De studie toont echter aan dat de helft van de totale jeugdpopulatie met een middelbare schoolleeftijd in de ontwikkelingslanden niet naar school gaat. Als er meer jongeren naar school zouden gaan zoals het moet, dan stijgt de vraag naar leerkrachten exponentieel.

Ontwikkelingslanden

In de minst ontwikkelde landen is de verhouding leerlingen/leerkracht drie keer hoger dan in ontwikkelde landen. In landen zoals bijvoorbeeld Benin, Congo en Mali zijn er gemiddeld 50 tot 70 leerlingen basisonderwijs per leerkracht. Een gemiddelde van 70 leerlingen per leerkracht wil zeggen dat er klassen bestaan van 100 leerlingen waaraan slechts één leerkracht lesgeeft. In de lidstaten van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) zijn er gemiddeld 16 leerlingen per klas. In Denemarken bijvoorbeeld zijn er zo'n 10,6 leerlingen basisonderwijs per leerkracht, in Luxemburg zijn er dit gemiddeld 12,5 en in Italië 11,3.

De leerkrachten in ontwikkelingslanden zijn vaak jong en onervaren. In de meeste landen zijn meer dan 30% van de onderwijzers jonger dan 30 jaar. In Indonesië bijvoorbeeld is 52% van de leerkrachten basisonderwijs nog geen 30 jaar. De meeste onderwijzers hebben de academische kwaliteiten om hun job uit te oefenen, maar de kwalificaties verschillen van land tot land. In vele van de minst ontwikkelde landen hebben de leerkrachten basisonderwijs het secundair afgemaakt, maar hebben ze vaak geen enkele professionele opleiding gevolgd voor het beroep van leerkracht. Een ander probleem is dat vrouwen vaak ondervertegenwoordigd zijn in het onderwijs. Vrouwelijke leerkrachten kunnen echter een stimulans zijn voor meisjes om naar school te gaan.

Industrielanden

Niet alleen in het Zuiden, maar ook in het Noorden kampt het onderwijs met problemen. In de ontwikkelingslanden spreekt men van te jonge en onervaren leerkrachten, terwijl er in het westen sprake is van een verouderd lerarenkorps. De overheden doen er alles aan om jongeren te rekruteren voor het onderwijs. In Duitsland en Zweden bijvoorbeeld, zijn de meeste leraren ouder dan 40 jaar. Dit wil zeggen dat de meeste onderwijzers hun opleiding 15 of 20 jaar geleden gevolgd hebben, terwijl in die periode de kennis en vaardigheden waar leerlingen nood aan hebben, sterk veranderd zijn. Het wordt dus moeilijk voor die leerkrachten om aan deze noden tegemoet te komen. In de meeste landen is er een bijscholing mogelijk, maar de vraag blijft of die bijscholing kwalitatief en relevant is.

Het grootste probleem van het Westerse onderwijs is het loon dat uitgekeerd wordt. Door de relatief lage lonen blijft het moeilijk om nieuwe leerkrachten aan te trekken. In de lidstaten van de OESO verdient een leraar met 15 jaar ervaring gemiddeld 27.525 euro per jaar, iets wat volgens het onderzoek in verhouding lager is dan het gemiddeld loon van personen die een ander, evenwaardig, beroep uitoefenen. Maar de leerkrachten in het Westen verdienen natuurlijk nog altijd meer dan de leerkrachten in de ontwikkelingslanden, waar de lonen constant dalen sinds de jaren 1990. In Indonesië bijvoorbeeld verdient een onderwijzer met 15 jaar ervaring gemiddeld 2.938 euro per jaar en in Peru verdient elke leerkracht, ongeacht zijn graad, jaarlijks zo'n 4.700 euro.

Overheid

Het onderzoek haalt aan welke inspanningen de overheden doen om tegemoet te komen aan de onderwijsproblematiek en om het onderwijs te optimaliseren. In sommige landen, zoals Peru, is er een compensatie voor hun laag loon in die zin dat de leerkrachten jaarlijks slechts 648 uren moeten lesgeven. In de Filippijnen verdienen de onderwijzers meer (ongeveer 10.640 euro per jaar), maar hier moeten ze dan ook 1.176 uren per jaar lesgeven in een klas van 50 leerlingen of meer.

Om het juiste evenwicht te vinden moeten de regeringen inspanningen leveren zodat men een professioneel lerarenkorps kan uitbouwen. Reeds in 1966 keurden de UNESCO en het ILO de "Recommendation Concerning the Status of Teachers" goed dat het belang van leerkrachten bij de opvoeding benadrukt. Hun belangrijke bijdrage aan de samenleving moet dan ook tot uiting komen in hun salaris en hun werkomstandigheden.

"De Aanbeveling is op dit moment uiterst relevant", zegt John Daniel, de UNESCO onderdirecteur-generaal voor onderwijs, "de belangrijkste factor voor het lerarentekort is een daling van hun status en de daarbij aansluitende achteruitgang van de werkomstandigheden. Het gevolg is dat veel leerkrachten een ander beroep gaan uitoefenen en dat jonge mensen een job in het onderwijs vaak als een laatste optie zien." "Wat we nu zien, zijn de eerste tekenen van een globale onderwijscrisis", zegt Sally Paxton, afgevaardigd bestuurder van het ILO, "de noden van leerlingen en van scholen veranderen door een verschuiving in de behoeften van de bevolking en door het feit dat kennis en vaardigheden steeds belangrijker worden. Regeringen zijn genoodzaakt om een nieuwe manier te vinden om een dialoog aan te gaan met hun leerkrachten zodat er een verbetering kan komen in het lot van de onderwijzers wereldwijd."

]]>