UNESCO Platform Vlaanderen, thema "gemeenschapsmedia"http://www.unesco-vlaanderen.be2015-02-12T11:22:38Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "gemeenschapsmedia"http://www.unesco-vlaanderen.benlWereldradiodag 2015http://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/12/wereldradiodag-2015Thu, 12 Feb 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/12/wereldradiodag-2015Unesco topvrouw Irina Bokova wil dat jongeren een luidere stem krijgen dankzij radio en dat het medium ten volle wordt benut om uitsluiting tegen te gaan.

Wereldradiodag 2015"De vierde jaarlijkse Wereldradiodag, gevierd op 13 februari, staat in het teken van jongeren. Unesco pleit ervoor om mensen onder de 30 meer aan bod te laten komen in het maatschappelijk leven en debat. Radio is een doeltreffend instrument om dat doel te helpen verwezenlijken.

Jonge vrouwen en mannen zijn onvoldoende vertegenwoordigd in de media - een uitsluiting die vaak een afspiegeling is van een bredere sociale, economische of democratische uitsluiting. Jonge producenten en verslaggevers of presentatoren zijn eerder zeldzaam. Er zijn te weinig programma's die zich richten op, of gemaakt worden door, jonge mensen. Dat verklaart voor een deel waarom er zoveel hardnekkige stereotypen over jongeren blijven circuleren in de media en in de ether.

Het is vaak dankzij jongeren (burgerjournalisten of freelancers) dat internationale media kunnen berichten over de ontwikkelingen in gevoelige of gevaarlijke regio's. Velen riskeren hun leven ten dienste van informatie en de radio. We kunnen hen een dienst bewijzen door hen meer zendtijd te bieden. Dan kan leiden tot innovatieve ideeën en nieuwe standpunten die het maatschappelijk debat een stimulans geven. Dat is het doel van Wereldradiodag en sluit aan bij de inspanningen van Unesco om alle vormen van uitsluiting tegen te gaan.

Radio schept ook een gemeenschapsgevoel door de verspreiding van informatie. Het helpt gemeenschappen om uit hun isolement te breken in tijden van gewapende conflicten, politieke spanningen of humanitaire tegenspoed. Zo zorgde Unesco recent voor de verspreiding van medische informatie langs de radio in de gebieden getroffen door de uitbraak van Ebola. Radio kan ook helpen om het sociaal weefsel te herstellen in gemeenschappen van vluchtelingen. De Organisatie steunt de productie van programma's voor en door jongeren.

Unesco hoopt dat Wereldradiodag een stimulans kan zijn voor de internationale gemeenschap om zich rond het medium radio te scharen en om zoveel mogelijk gebruik te maken van het potentieel van radio voor het bevorderen van sociale inclusie, intergenerationele dialoog en sociale verandering."

Irina Bokova
directeur-generaal van Unesco


]]>
Radio helpt verspreiding ebola tegenhoudenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/8/5/radio-helpt-verspreiding-ebola-tegenhoudenTue, 05 Aug 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/8/5/radio-helpt-verspreiding-ebola-tegenhoudenEen door Unesco ondersteunde radiozender informeert de bevolking in Sierra Leone over de gevaren en de verspreiding van het ebolavirus.

Radio helpt verspreiding ebola tegenhoudenEen radiostation dat steun geniet van Unesco, helpt om de verspreiding van ebola in Sierra Leone te beperken. Radio Bintumani, de enige gemeenschapsradiozender in het Koinadugu district in Sierra Leone, kreeg recent hulp van Unesco om het zendbereik te vergroten en om meer uren per dag te kunnen uitzenden.

Koinadugu is het enige district in Sierra Leone waar nog geen gevallen van ebola bekend zijn. Nochtans grenst het district aan Guinee waar de huidige ebolacrisis is begonnen. De raad van het district richtte een taskforce op met medewerking van verschillende organisaties om de verspreiding van ebola in te perken. De radiozender speelde een belangrijke rol bij het informeren van de bevolking.

Tot voor kort had Radio Bintumani slechts een beperkt bereik. Dankzij steun vanuit het International Programme for the Development of Communication (IPDC) - waarmee Unesco lokale media in ontwikkelingslanden vooruithelpt - kwam er een extra generator en nieuwe zendapparatuur. Daardoor kan het station dagelijks langer in de ether en bereikt het nu ook het volledige district.

De huidige opstoot van ebola kwam voor het eerst aan het licht in maart 2014 in Guinee. Daarna doken besmettingen met het ebolavirus op in Liberia en Sierra Leone. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waren er tegen eind juli 2014 1440 besmettingen en 826 doden bekend. De uitbraak is bijzonder zorgwekkend omdat het gaat om de meest dodelijke van de vijf bekende varianten van het virus: het Ebola Zaïre virus dat tot 9 op 10 besmette mensen doodt. De sterftegraad bij de huidige uitbraak ligt rond de 60 procent.

De uitbraak maakt zoveel slachtoffers omwille van gebrekkige gezondheidsinfrastructuur, angst en wantrouwen onder de bevolking, het verkeerd gebruik van beschermende kledij en onveilige begrafenissen. De meeste besmettingen zijn het gevolg van rechtstreeks contact tussen mensen.


]]>
UNESCO info 84http://www.unesco-vlaanderen.be/2012/3/23/unesco-info-84Fri, 23 Mar 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/3/23/unesco-info-84O.a. aandacht voor 40 jaar Werelderfgoedconventie, Vlaamse steun voor bestrijding van droogte in Afrika en de weg naar democratie in Egypte…

UNESCO info 84In UNESCO info 84 lees je onder meer:

40 jaar Werelderfgoedconventie: De Werelderfgoedlijst is het uithangbord bij uitstek van UNESCO. Veertig jaar na haar goedkeuring, blijft de Werelderfgoedconventie een van de meest gerespecteerde instrumenten om de bescherming van ons erfgoed te verzekeren en richt ze zich steeds meer op duurzame ontwikkeling in het algemeen.

De weg naar democratie in Egypte: UNESCO hield een debat om de balans op te maken van de Arabische lente en om te onderzoeken welke weg Egypte naar echte democratie kan leiden.

Bouwen aan een groene maatschappij: Juni belooft een cruciale maand te worden voor duurzame ontwikkeling. UNESCO spant zich in om beleidsmakers maximaal te motiveren om duidelijke engagementen aan te gaan en om eens en altijd echt te kiezen voor duurzame ontwikkeling.

Strijd tegen droogte in de Hoorn van Afrika: Vlaanderen steunt UNESCO bij het aanreiken van oplossingen om de droogte in de Afrikaanse Hoorn te bestrijden.

De koningin van de informatie: Doorheen alle ontwikkelingen in de wereld en in de informatie- en communicatietechnologie wist radio zich steeds aan te passen en zijn relevantie te behouden. Vandaar, een Wereldradiodag.

Je moedertaal spreken is geen handicap: Het besef groeit dat inheemse moedertalen niet minderwaardig zijn, een belangrijke stap in de richting van echt intercultureel onderwijs.

De school naar kinderen brengen: Kinderen in afgelegen gebieden in Laos kunnen vaak niet zelf naar school gaan, dus helpt UNESCO om de school tot bij hen te brengen.

Kusterosie is kopbreker in West-Afrika: Nieuw project van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van UNESCO wil oplossingen bieden voor een probleem dat de ontwikkeling en de toekomst van kustgebieden en hun bevolking hypothekeert.

Haïti twee jaar na de aardbeving: Twee jaar geleden sloeg het noodlot ongenadig hard toe in Haïti met een verwoestende aardbeving. UNESCO ging meteen aan de slag om mee te werken aan de heropbouw maar er is nog een lange weg af te leggen naar het herstel.

Download UNESCO info 84


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO steunt ontwikkeling van de media in ontwikkelingslandenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/29/unesco-steunt-ontwikkeling-van-de-media-in-ontwikkelingslandenWed, 29 Feb 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/29/unesco-steunt-ontwikkeling-van-de-media-in-ontwikkelingslanden83 projecten gericht op het versterken van vrije meningsuiting en mediapluralisme krijgen steun van UNESCO.

UNESCO steunt ontwikkeling van de media in ontwikkelingslandenHet Bureau dat UNESCO's Internationaal Programma voor de Ontwikkeling van Communicatie (IPDC) in goede banen leidt, kwam vorige week bijeen op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs om zich te buigen over ingediende projectvoorstellen. Het Bureau kende een totaal bedrag van 2 miljoen dollar toe aan 83 projecten verspreid over vier continenten. Het gaat om projecten die de ontwikkeling van de media willen bevorderen in Afrika (33 projecten), in Azië en het gebied van de Stille Oceaan (21), Latijns-Amerika en de Caraïben (18) en in de Arabische wereld (11). Er is ook steun toegekend aan een interregionaal project.

De ondersteunde projecten sluiten allemaal aan bij de prioriteiten van het IPDC, namelijk het bevorderen van de vrijheid van meningsuiting en het mediapluralisme, het ontwikkelen van gemeenschapsmedia en het aanscherpen van de professionele vaardigheden van journalisten.

Een project in Kenia zal opleiding verschaffen aan de medewerkers van vijf lokale radiozenders om luisteraars aan te zetten om te participeren in debatten rond thema's zoals goed bestuur, mensenrechten en gendergelijkheid. Een ander project in Oost-Timor zal de oprichting van de eerste Persraad in het land begeleiden, wat zal leiden tot zelfregulering van de media en hogere professionele standaarden voor journalisten.

In Colombia krijgen 15 journalisten die berichten over drugshandel en georganiseerde misdaad, een opleiding over onderzoeksjournalistiek en over hoe ze zichzelf beter kunnen beschermen tegen represailles. En in Algerije krijgt de internetradio Voix de femmes, een initiatief van een nationale vereniging van vrouwen uit de media, steun onder de vorm van opleidingen en materiaal om aldus de inspanningen ter bevordering van gendergelijkheid alle kansen te geven.

Op een na worden alle geselecteerde projecten gefinancierd door het IPDC dat zijn fondsen verzamelt door middel van bijdragen van UNESCO-lidstaten. Noorwegen stelt extra middelen ter beschikking van het IPDC ter ondersteuning van een project gericht op het vergroten van de vrijheid van de media in Tunesië.

Het IPDC is een multilateraal platform binnen de Verenigde Naties dat het pad wil helpen effenen voor vrije, onafhankelijke en pluralistische media in ontwikkelingslanden en landen in overgang. Het Bureau ervan bestaat uit acht vertegenwoordigers van UNESCO-lidstaten met bijzondere expertise op het gebied van de prioriteiten van het IPDC.


De volledige lijst van goedgekeurde projecten

]]>
De koningin van de informatiehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/10/de-koningin-van-de-informatieFri, 10 Feb 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/10/de-koningin-van-de-informatieDoorheen alle ontwikkelingen in de wereld en in de informatie- en communicatietechnologie wist radio zich steeds aan te passen en zijn relevantie te behouden. Vandaar, een Wereldradiodag.

De koningin van de informatie"De VN-Veiligheidsraad is gisteren bijeengekomen in New York om de situatie in Syrië te bespreken… "Mitt Romney versloeg zijn rivaal Newt Gingrich in Florida…" Overal ter wereld worden mensen wakker met de radio. Vergeet televisie, tablets of computers, de dag start bijna altijd met het radionieuws. Ruisend en krakend of kristalhelder, radio is de eerste bron van informatie.

De vooruitgang en veranderingen op het gebied van informatie zijn niet te vergelijken met de vooruitgang en veranderingen op het vlak van mobiliteit. De auto mag dan wel alle andere vormen van transport naar de achtergrond hebben verwezen, de voorspelde dood van de radio is, om Mark Twain te parafraseren "sterk overdreven." Televisie, internet, Facebook en tablets zijn er niet in geslaagd om de radio te verdringen. Het is een medium dat het nieuws blijft brengen en maken.

In tegendeel, radio hielp nieuwe informatie- en communicatietechnologieën om een groter publiek te vinden. Dankzij podcasts is radio niet langer een vluchtig medium. Je kan nu luisteren naar een programma dat je hebt gemist en anders nooit zou hebben gehoord, waardoor radio als het ware het eeuwige leven kreeg.

Planeet radio

Nieuwe technologieën die radio naar de kroon wilden steken, maakten het medium universeel. Vandaag kan je, zonder er dure of ingewikkelde apparatuur voor nodig te hebben, eenvoudigweg je computer opstarten en luisteren naar de meest lokale of afgelegen radiozenders. De radiofonische planeet is slechts een muisklik verwijderd met als enige horde de linguïstische toren van Babel.

Vanuit je luie zetel in Brussel kan je met je laptop of iPad luisteren naar Amy Goodman in New York met haar programma Democracy Now!, het radionieuws volgen van radio Cooperativa in Santiago (Chili) of afstemmen op FM Radio Sen in Dakar (Senegal).

Radio wist te overleven omdat het een van de meest goedkope en meest toegankelijke technologieën is. Een radiostation bouwen of een studio inrichten is bijna altijd haalbaar,  zelfs in de meest arme of geïsoleerde gemeenschappen en ook de aanschaf van een radiotoestel is geen onoverkomelijk obstakel.

Meer nog, en minstens even betekenisvol, is het feit dat radio alle mediaontwikkelingen overleefde omdat hij telkens weer zijn nut wist te bewijzen. In veel landen bleven radiostations, vooral deze van openbare omroepen, een gerespecteerd platform voor informatie en democratisch debat.

Op sleutelmomenten gedurende de dag, vooral in de ochtend, is radio "de opinie". Radio biedt de feiten en de ideeën die de dag zullen beheersen. 's Avonds, wanneer veel mensen voor de televisie zitten, neemt radio de tijd om af te stemmen op de wereld, mensen en gemeenschappen. Er is plaats voor niches, uitwisseling, cultuur en entertainment en zodoende voor echte diversiteit terwijl er op televisie, zoals Bruce Springsteen zingt "57 channels and nothin' on" is.

Sociale banden smeden

In de armste landen brengt radio niet enkel het nieuws van de dag. Het is een hefboom voor ontwikkeling, respect voor de mensenrechten en burgerparticipatie. Gemeenschapsradiozenders smeden sociale banden, onderwijzen, informeren en bieden voorlichting. Daardoor is radio een essentieel onderdeel van het maatschappelijk weefsel.

"Radio," zo zegt Mohamed Keita, vertegenwoordiger voor Afrika ten zuiden van de Sahara in het Committee to Protect Journalists (CPJ), "is het medium met de hoogste penetratiegraad in Afrika. Gemeenschapsradio in het bijzonder gaf een stem aan de lokale bevolking die werd gemarginaliseerd door de commerciële media."

De waarden die aan de basis liggen van radio kunnen het lot van landen en bevolkingen bepalen. Het is ten dele door de radio dat Hitler erin slaagde om de massa aan zijn wil te onderwerpen. Haatradio zoals RTLM (Radio Télévision Libre des Mille Collines) in Rwanda in 1994 toonde zijn verwoestende potentieel aan in een samenleving waarin verschillende identiteiten elkaar naar het leven stonden.

Maar radiozenders droegen eveneens bij tot het uitdragen van vrede en het verzoenen van gemeenschappen. Met onpartijdige informatie en pluralisme, slaagden de "vredesradio's" van de VN er in Sierra Leone en Congo in om een tegenvoorbeeld te tonen. "Tijdens humanitaire crisissen of conflicten zijn radiostations vaak gebruikt om mensen te helpen om hun familie terug te vinden, om informatie te bieden over veiligheid en om aan te geven waar mensen terecht kunnen voor hulp," zegt Mohamed Keita. "In Oost-Congo gaven vrouwelijke radiojournalisten een stem aan de slachtoffers van seksueel misbruik. En soapseries op de radio helpen om gemeenschappen te verzoenen en vrede op te bouwen."

Vrijheid

De vrijheid om uit te zenden is van cruciaal belang. Radio kan zijn rol slechts ten volle spelen als journalisten onbevreesd en in alle vrijheid kunnen werken. Maar autoritaire regimes controleren en censureren keer op keer de radio's die berichten over hun misbruiken en excessen omdat ze zich maar al te zeer bewust zijn van de impact van "populaire" media. Ze stoppen niet bij het opdoeken van radiozenders en het lastigvallen en bedreigen van journalisten. Ze verstoren ook de ether om roet in het eten te gooien van zij die een achterpoortje vonden en toch onafhankelijke informatie uitzenden voor een aan censuur onderworpen bevolking.

Wereldradiodag (13 februari) is een mooi eerbetoon aan een flexibel en roestbestendig medium dat zich aanpaste aan een veranderende wereld. Deze dag moet er ook een zijn voor het vieren van de vrijheid van radiojournalistiek want het is dankzij deze vrijheid dat de radio de koningin van de informatie is.

Jean-Paul MarthozJean-Paul Marthoz schreef dit artikel ter promotie van Wereldradiodag.
De auteur is adviseur van het Commitee to protect Journalists (New York), columnist internationale politiek voor de krant Le Soir en vice-voorzitter van de divisie Europa en Centraal-Azië van Human Richts Watch. Hij doceert internationale journalistiek aan de UCL (Louvain-la-Neuve) en informatie-ethiek aan het Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales in Brussel.


]]>
UNESCO viert Wereldradiodaghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/1/31/unesco-viert-wereldradiodagTue, 31 Jan 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/1/31/unesco-viert-wereldradiodagUNESCO maakt zich op om op 13 februari de eerste Wereldradiodag te vieren om het potentieel en de vele toepassingen van het medium onder de aandacht te brengen.

UNESCO viert WereldradiodagDe lidstaten van UNESCO besloten tijdens de 36ste bijeenkomst van de Algemene Conferentie, van 25 oktober tot 10 november 2011, om voortaan op 13 februari Wereldradiodag te vieren. De datum herinnert aan de eerste uitzending van VN Radio in 1946. Wereldradiodag wordt toegevoegd aan de lijst van officiële internationale dagen die uitgaan van de Verenigde Naties.

De talrijke voordelen van radio

Het initiatief om jaarlijks een Wereldradiodag te houden, komt van Spanje, daarin aangemoedigd door de Academia Española de la Radio. Het is ingegeven door de populariteit van radio en zijn unieke kwaliteiten als een relatief goedkope technologie - zowel voor uitzenden als ontvangen - waarmee een internationaal, nationaal en lokaal publiek kan worden aangesproken. Omdat radioproductie relatief eenvoudig en goedkoop is, heeft het medium bewezen ideaal te zijn om in te zetten in gebieden waar veel analfabetisme is of om bijzondere doelgroepen te bereiken zoals linguïstische of culturele minderheden. Bovendien is radio in veel streken het enige medium waarover mensen beschikken en zeker het enige dat open staat voor meningen van vrouwen, jongeren en armen. Radio is ook een essentieel onderdeel bij systemen die waarschuwen voor nakende natuurrampen en bij hulpverlening achteraf. En door de mogelijkheden van de digitale technologie maakt radio een evolutie door die nieuwe vormen mogelijk maakt zoals internetradio en podcasts die toegankelijk zijn via computers en mobiele toestellen zoals gsm's of muziekspelers en zo een bredere verspreiding in de hand werken.

Ondanks de vele voordelen van radio, wordt het potentieel ervan niet ten volle benut. Ongeveer een miljard mensen blijven verstoken van radio ook al worden er voortdurend innovatieve toepassingen voor gevonden. Er is dus nog ruimte zat voor het vergroten van de belangstelling en de steun voor radio, onder meer om het uitwisselen van ideeën en goede voorbeeldpraktijken te bevorderen. Alhoewel radio voor miljarden mensen het enige toegankelijke massamedium is, dreigt het te worden overvleugeld door digitale technologieën die hoog op de internationale agenda staan ingeschreven. Een Wereldradiodag kan het belang van het medium beklemtonen en een stimulans geven aan nieuwe initiatieven en toepassingen op het vlak van beleid, verspreiding en gebruik.

Wat heeft UNESCO met radio?

UNESCO beschouwt radio als een bijzonder instrument voor het uitvoeren van haar mandaat. Het helpt bij het vervullen van het engagement van de Organisatie om "de communicatiemiddelen tussen mensen te ontwikkelen en te vergroten met het oog op het verbeteren van het wederzijds begrip" en draagt bij tot de "vrije uitwisseling van ideeën in woord en beeld" om zelfs de meest afgelegen gebieden en de meest achtergestelde mensen te bereiken met educatieve en culturele programma's.

Radio speelt een grote rol in de inspanningen van UNESCO om het concept van vrije, onafhankelijke en pluralistische media zo wijd mogelijk te verspreiden. Zo zorgt de Organisatie onder meer voor de verspreiding van eenvoudige uitzendplatforms (de zogenaamde Radio-in-a-box opstartkits met kortegolf- en satellietradio's) in afgelegen gebieden en leidt ze mensen op om ermee om te gaan. Daarbij gaat zowel aandacht naar de louter technische aspecten als naar de inhoudelijke invulling van radio-uitzendingen.

Doelstellingen van Wereldradiodag

Het was UNESCO directeur-generaal Irina Bokova die voorstelde om Werelradiodag te houden op 13 februari. Met de viering van de dag wil de Organisatie mensen en media meer bewust maken van het belang van radio, overheden aanzetten om informatie beschikbaar te maken via radio, en netwerking en samenwerking tussen radiozenders wereldwijd stimuleren.

Het concept van de Wereldradiodag is vooraf afgetoetst bij allerlei betrokken partijen zoals vakorganisaties, openbare en commerciële radio-omroepen, relevante ngo's, stichtingen, bilaterale ontwikkelingsagentschappen, de lidstaten van UNESCO en verschillende agentschappen, fondsen en programma's binnen de Verenigde Naties. Daaruit bleek dat er een breed draagvlak bestond voor de viering van een Werelradiodag waarvoor men animo wil creëren door het gebruik van sociale media, jaarlijkse overkoepelende thema's, gelegenheidsuitzendingen, enz…


]]>
Vrije toegang tot informatie essentieel voor ontwikkeling en zelfontplooiinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/2/25/vrije-toegang-tot-informatie-essentieel-voor-ontwikkeling-en-zelfontplooiingWed, 25 Feb 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/2/25/vrije-toegang-tot-informatie-essentieel-voor-ontwikkeling-en-zelfontplooiingEen nieuwe UNESCO-publicatie laat vertegenwoordigers uit verschillende geledingen van de samenleving aan het woord over het belang van vrije informatie en vrijheid van meningsuiting. Vrije+toegang+tot+informatie+essentieel+voor+ontwikkeling+en+zelfontplooiingUNESCO bundelt de neerslag van een aantal debatten over persvrijheid en de rol van media en communicatietechnologie in een nieuwe publicatie: Freedom of Expression, Access to Information and Empowerment of People.

De publicatie laat academici, journalisten en vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties hun visie delen op hoe vrije informatie en vrijheid van meningsuiting mensen kan helpen om hun leven in eigen handen te nemen. Dit was het thema dat centraal stond tijdens de viering van de Werelddag voor de Persvrijheid (3 mei) in Maputo (Mozambique) vorig jaar.

De bijeenkomst naar aanleiding van de Werelddag voor de Persvrijheid sloot aan bij een expertenbijeenkomst die eerder in 2008 gehouden werd op de hoofdzetel van UNESCO in Parijs en inging op het verband tussen vrije informatie en duurzame ontwikkeling. Ook hiervan is een neerslag opgenomen in de nieuwe publicatie, evenals van een reeks lezingen die UNESCO in 2008 organiseerde over hoe een goede informatie- en communicatiestrategie de ontwikkeling kan bevorderen.

De publicatie onderstreept vooral de rol die gemeenschapsmedia kunnen spelen bij het vergroten van het pluralisme van de mediasector. Er wordt eveneens gewezen op het feit dat toegang tot informatie onlosmakelijk verbonden is met vrijheid van meningsuiting en zelfontplooiing.

Klik hier om Freedom of expression, Access to Information and Empowerment of People te downloaden.

]]>
150 nieuwe multimediacentra voor Afrikahttp://www.unesco-vlaanderen.be/2003/12/9/150-nieuwe-multimediacentra-voor-afrikaTue, 09 Dec 2003 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2003/12/9/150-nieuwe-multimediacentra-voor-afrikaEen nieuw project brengt informatie- en communicatietechnologiën naar achtergestelde gemeenschappen in Mali, Mozambique en Senegal.

De UNESCO en het Zwitsers Agentschap voor Ontwikkeling en Samenwerking lanceren samen een project om achtergestelde gemeenschappen in Mali, Mozambique en Senegal toegang te verlenen tot informatie- en communicatietechnologieën (ict's), waaronder het internet.

Het project, dat steunt op de ervaring van de UNESCO met de zogenaamde Community Multimedia Centres (CMC's), is afgestemd op de behoeften van de lokale gemeenschappen en biedt hen de kans om informatie te raadplegen en uit te wisselen in hun eigen taal. Het schept eveneens mogelijkheden voor de plaatselijke bevolking om onderwijs en opleidingen te volgen. CMC's combineren radio, telefoon, fax en computers aangesloten op het internet.

Het project voorziet de oprichting van 50 CMC's in elk van de drie landen, wat een grote stap voorwaarts betekent voor het CMC-initiatief van de UNESCO: tot nu toe zijn er 20 pilootcentra actief op het Afrikaanse continent. De officiële lancering van het project is gepland op 10 december tijdens een ceremonie op de World Summit on the Information Society (Genève, 10-12 december 2003).

De CMC's die momenteel in Afrika actief zijn, tellen 5 tot 18 computers. Maar omdat de gemeenschapsradio's deze digitale bron gebruiken, betekent dit dat tienduizenden mensen indirecte toegang tot het internet hebben, waaronder veel mensen met een beperkte geletterdheid. En de dienstverlening beperkt zich niet tot informatie. In Dakar (Senegal) of Timbuktu (Mali) bijvoorbeeld, werken CMC's samen met organisatie die microkredieten verlenen en helpen ze kleine bedrijfjes met hun boekhouding. Ze dragen ook bij tot de bewaring van het erfgoed door bijvoorbeeld oude manuscripten of antieke afbeeldingen in te scannen en digitaal voor de toekomst te bewaren.

Een ander voorbeeld van het nut van CMC's, is de gedragscode die dergelijke centra zichzelf oplegden in Mozambique. Zo verbonden de gemeenschapradio's zich ertoe om in de aanloop naar de verkiezingen, voorlichtingsprogramma's uit te zenden die aan de bevolking uitleggen hoe en waar je je stem kan uitbrengen en waarom het belangrijk is om te gaan stemmen.

De sleutel tot het succes van de CMC's is het feit dat ze behoren tot, en geleid worden door, de gemeenschappen waarvoor ze bestemd zijn. De centra dragen bij tot de ontwikkeling door onder andere alfabetiseringscursussen in te richten, gezondheidsvoorlichting te geven en informatie te verzamelen en te verspreiden die de landbouw ten goede kan komen.

In hun meest eenvoudige vorm, bestaan CMC's uit een kleine fm-radiozender (die minder dan 5.000 euro kost) en een aantal computers om te surfen op het internet, te e-mailen en een aantal basis bibliotheek en leertoepassingen aan te bieden. Daarnaast bieden ze een aantal commerciële diensten aan waaronder telefoon, fax, scannen, computeropleidingen, e-mail en ontwikkelingsgerichte diensten zonder winstoogmerk - gratis of gesubsidieerd - voor prioritaire doelgroepen zoals vrouwen of gehandicapten.

Het nieuwe project zal in de drie betrokken landen worden geïmplementeerd door de UNESCO in samenwerking met diverse partners waaronder intergouvernementele organisaties, de lokale overheden en de civiele maatschappij.

Voor meer achtergrond over het opzet van CMC's en de activiteiten van de UNESCO met betrekking tot communicatie, kan u de nieuwe gratis brochure Op naar de kennismaatschappij, UNESCO op het vlak van informatie en communicatie bij ons bestellen op dit adres: info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Rwandese vrouwen brengen vrede en rechtvaardigheid langs de radiohttp://www.unesco-vlaanderen.be/2000/8/1/rwandese-vrouwen-brengen-vrede-en-rechtvaardigheid-langs-de-radioTue, 01 Aug 2000 04:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2000/8/1/rwandese-vrouwen-brengen-vrede-en-rechtvaardigheid-langs-de-radioDe Rwandese radioproducente Valérie Gatabazi legt uit hoe het juiste gebruik van het medium dat eerder dood en vernieling zaaide, nu meehelpt om een blijvende vrede op te bouwen in haar land.

De media waren belangrijke instrumenten bij de voorbereiding en de uitvoering van de genocide in Rwanda in 1994. Radio Mille Collines, een privé station dat banden had met het toenmalige Hutu regime, riep expliciet op tot slachtpartijen. Na de genocide besloot de Rwandese Vereniging van Vrouwelijke Mediaprofessionals (ARFEM) om bij te dragen tot het nationaal herstel door een boodschap van vrede en verzoening te verspreiden.

In december 1997 startten we met een programma voor vrouwen op Radio Rwanda, de enige radiozender van het land. Momenteel wordt het programma, dat een kwartier duurt, twee keer per week uitgezonden, op dinsdag en zondag. Samen vormen ze een bewustmakingscampagne rond de belangrijkste thema's van de vrede.

Voor de lancering van ons programma, was er geen bijzondere aandacht voor de problemen van de vrouw. Sociale problemen werden altijd algemeen benaderd. Voor de onderwerpen van ons programma volgden we de richtlijnen van de VN Vrouwenconferentie van Peking: gezondheidszorg, onderwijs voor meisjes, vrouwenrechten en het beleidsproces. Reportages en interviews vormen de rode draad van het programma.

In 1998 vonden in het noorden moordpartijen plaats tegen vluchtelingen die uit Kongo terugkeerden. Wij voerden een campagne om er voor te zorgen dat deze mensen terug thuis verwelkomd werden en zamelden giften voor hen in. We voerden ook een campagne voor nationale verzoening en toonden aan hoe belangrijk de rol van de vrouwen was wij de wederopbouw. Een ander voorbeeld dat onze activiteiten schetst, zijn de programma's die we maakten rond erfenissen. Door juristes en ambtenaren van het Ministerie van Justitie te interviewen, konden we de discriminatie van vrouwen in onze wetgeving aankaarten. Rwandese vrouwen konden geen goederen of eigendom erven van slachtoffers van de genocide. De programma's wekten de aandacht van de publieke opinie en zorgden er mee voor dat er een nieuwe wetgeving kwam.

Vorige zomer voerden we een actie rond slachtoffers van oorlogsverkrachtingen. We namen vrouwelijke parlementsleden mee naar opvangcentra voor slachtoffers. Die bezoeken lieten een diepe indruk na op de parlementsleden, waardoor ze actief begon te ijveren om hun mannelijke collega's bewust te maken van de ernst van de situatie. Het gevolg was dat de wetgeving werd verstrakt: verkrachting behoort nu tot categorie 1 van de oorlogsmisdaden (deze die het strengst bestraft worden) terwijl het voordien nog onder categorie 4 zat.

Toen onze programma's voor het eerst in de ether gingen, ondervonden we heel wat tegenwind. De mensen bij het radiostation zeiden: "ARFEM heeft de radio overgenomen. Deze vrouwen maken teveel lawaai." Ze beschouwden ons louter als opruiers. Maar nu verstaan de mensen onze bedoelingen beter. Vorig jaar begon Rwanda's enige televisiezender met een wekelijks programma voor vrouwen. Het weekblad Imvaho publiceert een speciale vrouwenpagina, en onlangs volgde de legerkrant Ingabo haar voorbeeld. De Nationale Verzoeningscommissie heeft nu ook haar eigen radioprogramma dat ouderen aan het woord laat om te vertellen hoe de mensen vroeger in harmonie samenleefden, voordat de politici hun vrede verstoorden met het etnische afkomst "virus".

Paradoxaal genoeg is de vrije meningsuiting er na de oorlog aanzienlijk op vooruit gegaan: vandaag mogen we over elk onderwerp praten. Voordien brachten de media maar één kant van het verhaal.

]]>
De onzichtbare afsluiting afbrekenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2000/2/1/de-onzichtbare-afsluiting-afbrekenTue, 01 Feb 2000 05:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2000/2/1/de-onzichtbare-afsluiting-afbrekenDe nieuwe technologie dreigt de kloof tussen Noord en Zuid te vergroten. UNESCO ziet de bui hangen en probeert er iets aan te doen.

De+onzichtbare+afsluiting+afbrekenDe vrije meningsuiting verdedigen terwijl de nieuwe technologie nieuwe media voortbrengt, wordt één van de twee belangrijkste uitdagingen voor de informatie- en communicatiemaatschappij in de 21e eeuw. Het internet, bijvoorbeeld, is er niet enkel voor het uitwisselen van informatie. Het is een interactief middel dat vragen doet rijzen omtrent privacy, misbruik van vrije meningsuiting, handel in pornografie, geweld en allerlei vormen van racisme.

 

Een andere uitdaging, is het betrekken van meer mensen bij de uitwisseling van informatie, waarbij in de eerste plaats gedacht wordt aan vrouwen, inheemse volkeren en jongeren. Iedereen, of hij of zij nu in een grote stad in een rijk land, of in een traditioneel dorp in een arm land, woont, moet toegang hebben tot informatie en de media. Daarenboven moeten we allemaal beschikken over de nodige middelen om onze visie te kunnen uitdrukken en ons aandeel in de ontwikkeling te vergroten. Iemand een stem geven, is "één burger meer toelaten tot het democratische proces," zegt Babacar Fall, die UNESCO's Divisie voor Communicatie leidt.

 

Grotere toegang

UNESCO gaat die dubbele uitdaging in de eerste plaats aan door te proberen ervoor te zorgen dat de nieuwe technologie een grotere toegang tot informatie biedt. Momenteel is slechts 2% van de wereldbevolking aangesloten op het internet. Er is een onzichtbare afsluiting opgericht, zegt het Human Development Report 1999 van het VN-ontwikkelingsprogramma: "trouw aan zijn naam, omsluit het wereldwijde web zij die erop zijn aangesloten, en tezelfdertijd sluit het daarbij, bijna onmerkbaar, de rest van de wereld uit." "Afrika, bijvoorbeeld, herbergt 12% van de wereldbevolking, maar slechts 1,2% van de Afrikanen gebruikt internet" zegt Babacar Fall. Als er geen werk gemaakt wordt van het verbeteren van de informatie-infrastructuur in dergelijke achtergestelde gebieden, zal de nieuwe technologie de kloof tussen de rijke en de arme landen enkel maar vergroten.

 

Van de toegang tot informatie een prioriteit maken, zoals UNESCO's Media, Informatie en Maatschappij Programma doet, is een poging om "tegemoet te komen aan de noden en de problemen van de maatschappij en de bevolking," zegt Choy Arnaldo, verbindingsagent van de Divisie Communicatie, Informatie en Informatica. UNESCO promoot allerlei netwerken, vooral deze waar vrouwen bij betrokken zijn. Dat betekent onder meer het opzetten van gemeenschapsmedia, zoals radioprojecten in Nepal en Burkina Faso, waar "vrouwen tegen vrouwen spreken", en door goedkoop en gemakkelijk te onderhouden materiaal ter beschikking te stellen.

 

Het gebruik van radio's zal de komende twee jaar toenemen. Het is een uitstekend middel om het onderwijs een duwtje in de rug te geven. Kleine radiostations die opereren vanuit scholen bereiken een groot aantal kinderen via de ether, en stelt de kinderen in staat langs die weg hun ervaringen uit te wisselen.

 

Vrije meningsuiting

Maar de toegang tot informatie is niet alleen een kwestie van publiek. De verdraaiing van bepaalde feiten door de media kan desastreuze gevolgen hebben voor de democratie, daarom is het uiterst belangrijk dat er vrije en onafhankelijke media zijn om ze te bewaken. Maar, "het afgelopen decennium kampten de vrije media vaak met politieke en economische problemen die hun vrije meningsuiting bedreigden," zegt Fall. "Daarom moeten we de komende jaren de onafhankelijke media -die vaak door journalisten worden opgezet, en niet door zakenlui- helpen door managers op te leiden die de media ook een gezonde financiële basis kunnen verschaffen."

 

UNESCO ijvert ook voor de redactionele en administratieve onafhankelijkheid van de openbare radio- en televisieomroepen, omdat die belangrijke sociale en culturele waarden kunnen promoten die de commerciële omroepen niet interesseren. De Organisatie bevordert ook de lokale productie van programma's in Azië, Latijns Amerika en Afrika, waar het merendeel van de uitgezonden programma's (40 tot 90%) in het buitenland wordt aangekocht. Daarenboven steunt UNESCO de lokale producenten door hen te helpen om hun programma's op de internationale markt te brengen. Zo worden creativiteit en verschillende culturen op een inventieve manier met elkaar verweven.

]]>
Planet Society: geven en nemenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/1999/3/28/planet-society-geven-en-nemenSun, 28 Mar 1999 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/1999/3/28/planet-society-geven-en-nemenUNESCO richt een netwerk op om kleine, lokale ontwikkelingsprojecten maximale kansen te geven.

Wat is het verband tussen een Argentijnse coöperatieve die een FM radiostation runt om de inheemse cultuur te promoten, een groep Italiaanse architectuur studenten die verwaarloosde monumenten in hun omgeving restaureren, Mauretaanse kinderen die een plantenhospitaal opzetten om de verwoestijning tegen te gaan, en een groep Tunesiërs die een vuilnisbelt omtoveren in een openbaar park?

Overtuiging

Antwoord: geloof. De overtuiging dat kleine, locale groeperingen wel degelijk het verschil kunnen maken. Dat hun projecten dankzij hun toewijding en hun respect voor het milieu en de eigen cultuur, een betere leefomgeving kunnen creëren. Duizenden van deze locale bewegingen zijn actief over de ganse wereld, en ze werken veelal alleen. Daarom besliste UNESCO om hen een handje toe te steken, door hen te helpen om ideeën uit te wisselen, via een informatiecentrale waar leden te kennen kunnen geven wat ze zoeken, en wat zij te bieden hebben.

Meer dan 1.000 organisaties, uit 5 continenten, ondernamen reeds stappen om toe te treden tot het netwerk, Planet Society genoemd, waaronder associaties, coöperatieven, boerengroeperingen, scholen en informele groepen. De kracht van Planet Society is dat iedereen iets moet aanbieden als ze iets willen vragen. Planet Society maakte het bijvoorbeeld mogelijk voor een ecologisch restaurant in Havana, dat traditionele schotels serveert en kooklessen verzorgt, om twee partners te vinden met wie ze een kookboek met locale recepten uitbracht. Spaanse studenten uit Malaga ontdekten een hunebed en wilden technisch advies inwinnen over hoe ze het tegen waterschade konden beschermen. Ze kwamen in contact met een Italiaanse culturele associatie die zich specialiseert in de bewaring en de restauratie van hunebedden, en de jonge Italianen nodigden de Spanjaarden uit om hun sites te komen bezoeken en hun werk te bezichtigen.

Forum

Planet Society helpt groeperingen niet alleen om hun doelstellingen te bereiken, het netwerk biedt hen ook een forum om hun verwezenlijkingen aan het publiek voor te stellen. Op het eiland Elba werd een groep scholen, die traditionele ijzersmeltingstechnieken nieuw leven in blazen, geholpen om hun project op de Italiaanse televisie voor te stellen. Op die manier won de groepering geld in, om een experimenteel park voor aloude metallurgie op te zetten, en alzo kreeg ook het locale toerisme een extra troef in handen.

Planet Society helpt dergelijke kleine, weinig bekende initiatieven, uit de obscuriteit, want alles bij elkaar genomen, zijn het misschien net zij die stilletjes de wereld aan het veranderen zijn.

]]>