UNESCO Platform Vlaanderen, thema "immaterieel cultureel erfgoed"http://www.unesco-vlaanderen.be2015-09-21T12:16:06Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "immaterieel cultureel erfgoed"http://www.unesco-vlaanderen.benlBeiaardiers krijgen oorkonde van Unescohttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/9/21/beiaardiers-krijgen-oorkonde-van-unescoMon, 21 Sep 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/9/21/beiaardiers-krijgen-oorkonde-van-unescoDe erkenning van de Belgische beiaardcultuur door Unesco is in Brussel gevierd met een plechtigheid en enkele bijzondere beiaardconcerten.

Beiaardiers krijgen oorkonde van UnescoSalvatore Mineo, Vertegenwoordiger van Unesco in Brussel, heeft op vrijdag 18 november 2015 tijdens een ceremonie op het stadhuis van Brussel een oorkonde, die bevestigd dat de beiaardcultuur in België door Unesco is erkend als internationaal schoolvoorbeeld van het borgen van immaterieel cultureel erfgoed, uitgereikt aan Frank Deleu, voorzitter van de Vlaamse Beiaard Vereniging en Serge Joris, vicevoorzitter van de Association Campanaire Wallonne.

In de voormiddag speelden 16 beiaardiers op de Kunstberg in Brussel een concert op de mobiele beiaard van Douai. Na de plechtigheid op het stadhuis speelden Pascaline Flamme (beiaardier van Doornik en Bergen) en Kenneth Theunissen (beiaardier van Gent en Hasselt) in de namiddag een concert op de beiaard van de Sint-Goedele en Sint-Michielskathedraal voor meer dan 350 toehoorders. Het was een uniek concert omdat het publiek kon kiezen welke muziek de beiaardiers speelden. Dat kon door middel van de nieuwe app Jukebells. Bohemian Rhapsody van Queen was veruit het meest aangevraagde nummer.

Het is de ambitie van de ontwerpers om Jukebells verder te ontwikkelen tot een volwaardige verbinding tussen beiaardiers en hun publiek en om er een samenwerkingsplatform voor beiaardiers wereldwijd van te maken.

Unesco erkende de Belgische beiaardcultuur in november 2014 tijdens de negende bijeenkomst van het Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in Parijs. Dat comité is bevoegd voor de uitvoering van de Unesco-conventie van 2003 over het borgen van immaterieel cultureel erfgoed.


]]>
De grootste jukebox ter wereld staat in Brusselhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/8/19/de-grootste-jukebox-ter-wereld-staat-in-brusselWed, 19 Aug 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/8/19/de-grootste-jukebox-ter-wereld-staat-in-brusselUnesco erkende de Belgische beiaardcultuur als schoolvoorbeeld van het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Op 18 september wordt de beiaard van de de Sint-Goedele en Sint-Michielskathedraal daarom de grootste jukebox ter wereld.

De grootste jukebox ter wereld staat in BrusselBrussel wordt op vrijdag 18 september de beiaardhoofdstad van de wereld. Aanleiding is de officiële uitreiking van de Unesco-oorkonde die bevestigd dat de borging van de beiaardcultuur in België door Unesco is erkend als internationaal schoolvoorbeeld van het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Naast een ceremonie op het stadhuis zijn verschillende beiaardconcerten gepland die het publiek laten genieten van het beiaardspel.

Unesco erkende de Belgische beiaardcultuur in november van vorig jaar tijdens de negende bijeenkomst van het Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in Parijs. Dat comité is bevoegd voor de uitvoering van de Unesco-conventie van 2003 over het borgen van immaterieel cultureel erfgoed.

Programma

De festiviteiten starten op 18 september om 10u30 met een beiaardoptreden op de Kunstberg in Brussel van verschillende Vlaamse en Waalse beiaardiers en studenten van de verschillende beiaardscholen. Vervolgens is er om 14u een ceremonie op het stadhuis, gevolgd door een beiaardconcert en receptie aan de Sint-Goedele en Sint-Michielskathedraal met degustatie van het Beiaardbier.

Dit laatste concert, van 15u tot 16u, is uniek. Het publiek zal immers met een mobiele app kunnen bepalen welke nummers op de beiaard worden gespeeld. Zo wordt het grootste muziekinstrument ter wereld - de beiaard - omgetoverd tot 's werelds grootste jukebox.

Achtergrond

Borging van beiaardcultuur heeft een bredere betekenis dan de studie en de bescherming van de instrumenten. Het begrip slaat ook op het doorgeven van kennis aan nieuwe generaties en het voortdurend vernieuwen van de traditie. Dit om ze te blijven verbinden met het maatschappelijk gebeuren van vandaag.

De beiaard is ontstaan rond 1500 in de Zuidelijke Nederlanden en is het oudste muzikale massamedium uit de geschiedenis. De voorbije 100 jaar hebben beiaardiers en vele anderen die zich voor de beiaardcultuur inspannen dit unieke muzikale erfgoed steeds weten te vernieuwen. We danken het aan hen dat beiaardmuziek nog steeds de atmosfeer van tientallen Belgische steden en gemeenten kleurt, ondanks de ontwikkeling van nieuwere muzikale media, en dat de belangstelling van het publiek nog groeit.
]]>
Basisschool Het Noordveld in de prijzenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/7/2/basisschool-het-noordveld-in-de-prijzenThu, 02 Jul 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/7/2/basisschool-het-noordveld-in-de-prijzenLeerlingen trokken op daguitstap dankzij hun winnende foto's voor de wedstrijd rond erfgoed van de Vlaamse Unesco Commissie.

Basisschool Het Noordveld in de prijzen

In april lanceerde de Vlaamse Unesco Commissie een fotowedstrijd voor jongeren tussen 11 en 15 jaar rond het thema erfgoed. Daarbij lieten de deelnemers mobieltje en tablet links liggen en gingen ze aan de slag met een old school wegwerpcamera.

Als winnaar van de wedstrijd kwam de vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs Het Noordveld uit de bus. De winnende klas trok op vrijdag 19 juni 2015 naar Brussel voor een gesmaakte daguitstap die hen onder meer naar het Natuurhistorisch museum, de Grote Markt en Manneken Pis bracht.

Voor ze de trein terug naar huis opstapten, ontdekten de leerlingen in een stationskluis uitvergrote canvassen van hun winnende foto's.


]]>
Fotowedstrijd rond erfgoedhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/4/20/fotowedstrijd-rond-erfgoedMon, 20 Apr 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/4/20/fotowedstrijd-rond-erfgoedDe Vlaamse Unesco Commissie vraagt jongeren tussen 11 en 15 jaar om te tonen wat zij als erfgoed beschouwen.

Fotowedstrijd rond erfgoed


]]>
Unesco bezorgd om boekverbrandingen in Irakhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/11/unesco-bezorgd-om-boekverbrandingen-in-irakWed, 11 Feb 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/11/unesco-bezorgd-om-boekverbrandingen-in-irakAanhoudende vernieling van cultureel erfgoed in Irak baart grote zorgen.

Unesco bezorgd om boekverbrandingen in IrakEr komen verschillende alarmerende berichten uit Irak over de massale vernietiging van boeken in musea, bibliotheken en universiteiten van Mosul. Unesco directeur-generaal Irina Bokva reageert met afschuw: "Deze vernietiging is een nieuw dieptepunt in de culturele schoonmaak die gepleegd wordt in gebieden die gecontroleerd worden door gewapende extremisten. Het komt bovenop de systematische vernieling van erfgoed en de vervolging van minderheden. Deze acties zijn gericht op het uitwissen van de culturele diversiteit die de ziel van het Iraakse volk vormt."

Volgens berichten in verschillende media zijn er de afgelopen weken duizenden boeken over filosofie, recht, wetenschap en poëzie moedwillig verbrand. Als deze verhalen kloppen, gaat het om een van de grootste vernietigingen van bibliotheekcollecties ooit.

"Het verbranden van boeken is een aanslag tegen de cultuur en de kennis, zoals we recent ook zagen in Timbuktu bij de verbranding van de manuscripten van het Ahmed Baba Centrum. Dergelijk geweld komt voort uit een fanatiek project dat zowel mensenlevens als intellectuele creatie viseert. Unesco is 70 jaar geleden opgericht om dit soort van geweld te bestrijden door middel van onderwijs, wetenschap en cultuur met instrumenten voor vrede en dialoog. Dergelijke vernietigingen zijn een trieste herinnering aan het feit dat de landen van de wereld moeten blijven samenwerken om dit soort van fanatisme te bestrijden," aldus Irina Bokova.

Unesco volgt de culturele schoonmaak in Irak al gedurende verschillende maanden en veroordeelt systematisch de activiteiten van gewapende extremisten die zich richten op de vernieling van cultureel erfgoed, op de vervolging van culturele en religieuze minderheden en op de vernietiging van documenten die de geschreven getuigenis vormen van een van de oudste beschavingen van onze geschiedenis.

]]>
UNESCO info 94http://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/4/unesco-info-94Wed, 04 Feb 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/4/unesco-info-94O.a. aandacht voor Vlaamse medewerking aan Unesco-projecten voor duurzaam waterbeheer, de toekomst van de journalistiek 'na Charlie' en de uitbreiding van het immaterieel cultureel erfgoedbeleid in Vlaanderen.

UNESCO info 94Vlaanderen en Unesco: wereldwijd samen werken aan duurzaam waterbeheer: Met een trustfonds voor wetenschappelijke activiteiten ondersteunt Vlaanderen de inspanningen van Unesco om watervoorraden in kwetsbare ecosystemen op duurzame wijze te beheren.

Journalistiek na Charlie: Unesco organiseerde een debat over journalistiek en interculturele dialoog als reactie op de recente terreur tegen de redactie van het Franse satirische blad Charlie Hebdo.

Vrije meningsuiting en informatie voor Syrische vluchtelingen: Jordanië herbergt veel Syrische vluchtelingen. Om hen wegwijs te maken in de humanitair dienstverlening startte Unesco met een reeks radioprogramma's die zich specifiek tot hen richten en waarin lotgenoten aan bod komen.

Naar meer erkenning en omkadering van vakmanschap: Vlaanderen loopt voorop in de implementatie van de Unesco-conventie voor de borging van immaterieel cultureel erfgoed. Een aangepast programma ter waardering en omkadering van vakmanschap kan die voortrekkersrol nog vergroten.

Landen van de Indische Oceaan beter voorbereid op tsunami's: Tien jaar na de grote tsunami die volgde op een zeebeving bij Sumatra is een waarschuwingssysteem actief dat het aantal slachtoffers van dergelijke natuurrampen zo laag mogelijk moet houden.

Scholieren kruipen in de huid van diplomaten: De Nederlandse poot van het internationaal netwerk van met Unesco geassocieerde scholen organiseerde een 'model Unesco' voor middelbare scholieren en nodigt Vlaamse scholen uit om er samen een vervolg aan te breien.

Hersenvlucht uit ontwikkelingslanden inperken: Het Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics fungeert als een centrum van wetenschappers voor wetenschappers. Het wil wetenschappers in ontwikkelingslanden dezelfde kansen en mogelijkheden bieden als hun collega's elders ter wereld om de brain drain te stelpen.

Erfgoed voor vrede en verzoening: de bescherming van het cultureel onderwatererfgoed: Ter gelegendheid van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog stelt Unesco een educatief project voor dat de brug slaat tussen de bescherming van cultureel onderwatererfgoed en vredeseducatie.

Download UNESCO info 94


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Unesco erkent beiaardcultuur in Belgiëhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/11/25/unesco-erkent-beiaardcultuur-in-belgiëTue, 25 Nov 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/11/25/unesco-erkent-beiaardcultuur-in-belgiëUnesco heeft de beiaardcultuur in België geselecteerd als best practice voor de omgang met immaterieel cultureel erfgoed.

Unesco erkent beiaardcultuur in BelgiëUnesco heeft vandaag de Belgische beiaardcultuur erkend als een voorbeeldpraktijk op het vlak van het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Dat gebeurde op de hoofdzetel van Unesco in Parijs tijdens de negende bijeenkomst van het Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, het bevoegd comité voor de Unesco-conventie van 2003 over het borgen van immaterieel cultureel erfgoed.

Borgen is meer dan beschermen

Borging van beiaardcultuur heeft een bredere betekenis dan de studie en de bescherming van de instrumenten. Het begrip slaat ook op het doorgeven van kennis aan nieuwe generaties en het voortdurend vernieuwen van de traditie. Dit om ze te blijven verbinden met het maatschappelijk gebeuren van vandaag.

De beiaard is ontstaan rond 1500 in de Zuidelijke Nederlanden en is het oudste muzikale massamedium uit de geschiedenis. Vandaag is de beiaard het grootste muziekinstrument ter wereld. De voorbije 100 jaar hebben beiaardiers en vele anderen die zich voor de beiaardcultuur inspannen dit unieke muzikale erfgoed steeds weten te vernieuwen. We danken het aan hen dat beiaardmuziek nog steeds de atmosfeer van tientallen Belgische steden en gemeenten kleurt, ondanks de ontwikkeling van nieuwere muzikale media, en dat de belangstelling van het publiek nog groeit.

Vernieuwende initiatieven

De Vlaamse Beiaardvereniging en de Association Campanaire Wallonne dragen onze beiaardcultuur. De Belgische beiaardcultuur valt op door haar streven naar een evenwicht tussen vernieuwende initiatieven en respect voor de historische rol van de beiaard. Daarbij staat het creëren van een breed draagvlak steeds voorop: vanuit de lokale beiaardwerking worden ervaringen uitgewisseld met de nationale organisaties en de Wereldbeiaardfederatie, die de dynamiek rond de beiaard versterken.

Unesco waardeert de jarenlange ervaringen en acties in België voor het doorgeven en vieren van de beiaardcultuur. De organisatie roemt ze als een voorbeeld voor erfgoedgemeenschappen overal ter wereld. Die erkenning omvat zowel het beiaardrepertoire, de opleidingen, de concerttradities als de verhalen rond beiaardmuziek.


]]>
UNESCO info 92http://www.unesco-vlaanderen.be/2014/6/4/unesco-info-92Wed, 04 Jun 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/6/4/unesco-info-92O.a. aandacht voor het ergfoed van WOI als werelderfgoed en voor de Vlaamse bijdrage aan de Unesco-programma's voor immaterieel cultureel erfgoed en oceanografie.

UNESCO info 92Om nooit meer te vergeten: Vlaanderen start een breed overleg dat moet leiden tot de erkenning van het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog als werelderfgoed.

Met vereende kracht werken aan duurzame ontwikkeling: Experts buigen zich op bijeenkomst over de vraag hoe de verschillende cultuurconventies van Unesco kunnen samenwerken om wereldwijd duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Internationaal verbinden, plannen en versterken van het borgen van immaterieel erfgoed: Een door Vlaanderen ondersteund Unesco-project gaat dit jaar zeven staten in Zuidelijk Afrika helpen bij het uitwerken van een beleid rond immaterieel cultureel erfgoed.

Op naar een Europees expertennetwerk: Verschillende Nationale Unesco Commissies van Europese landen gaan samenwerken om hun slagkracht te vergroten.

De kostprijs van de leercrisis: Omdat de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende is, sorteren veel investeringen in het (basis)onderwijs weinig of geen effect. Zo verliest de wereldgemeenschap jaarlijks 129 miljard dollar.

Opinie: Wie maalt er om de leerlingen? Onderwijs dat steeds uit hetzelfde vaatje tapt, lest slechts de dorst van enkelen. Als we daadwerkelijk geen enkel talent willen verloren laten gaan, dan moet het anders.

Digitalisering van cultureel erfgoed: Expertseminarie in Brussel pleit voor een aanpassing en harmonisering van de auteursrechtenwetgeving om de digitalisering van cultureel erfgoed op grotere schaal te kunnen voortzetten.

Gidsland voor zeewetenschappelijk onderzoek: Vlaanderen trok vijftien jaar geleden de kaart van de samenwerking met Unesco. Het leidde tot een nieuw tijdperk in het beheer van oceanografische data en bevorderde duurzame ontwikkeling in kustgebieden en droge streken in onder meer Afrika en Latijns-Amerika.

Duurzaam beheer van berggebieden: Bergen fungeren als barometers van de klimaatverandering. Hun kwetsbare ecosystemen vergen een specifieke aanpak om de duurzaamheid van onze toekomst te verzekeren.

Internationale studie van jeugdmigratie: Migratie biedt jonge mensen kansen op onderwijs en werk maar brengt ook ongelijkheden en spanningen voort. Een internationale studie van de Verenigde Naties brengt de situatie van jonge migranten overal ter wereld in beeld.

Download UNESCO info 92


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO info 90http://www.unesco-vlaanderen.be/2014/1/6/unesco-info-90Mon, 06 Jan 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/1/6/unesco-info-90O.a. aandacht voor erkenning garnaalvissrerij te paard, Belgische beurzen voor jonge wetenschapsters, Vlaamse steun voor internationale erfgoedprojecten en nieuwe watervoorraaden in Kenia...

UNESCO info 90Unesco erkent garnaalvisserij te paard: Garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke opgenomen op de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.

Participatie van erfgoed- gemeenschappen: De betrokken erfgoedgemeenschappen moeten integraal deel uitmaken van borgingsmaatregelen om immaterieel cultureel erfgoed te vrijwaren voor de toekomst. Hoe pakt de Erfgoedcel dit aan voor de Mechelse Ommegang?

Beurzen helpen jonge wetenschapsters lanceren: Drie jonge Belgische wetenschapsters starten belangrijk onderzoek met steun van Unesco en L'Oréal.

Vlaamse ondersteuning voor internationale projecten: Vlaanderen helpt Unesco bij de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed in Zuidelijk Afrika en bij het behoud van mariene werelderfgoedsites.

Baken voor wereldburgerschap: De zestigste verjaardag van Unesco's internationale scholennetwerk gaat gepaard met een nieuwe strategie die de toekomst van het netwerk inluidt.

Vlaanderen ondersteunt intenties tot globale samenwerking rond water: Op een top rond waterveiligheid in Afrika zijn afspraken gemaakt rond verdere samenwerking en is een nieuw samenwerkingsmodel voorgesteld.

Nieuwe watervoorraden zijn zegen voor Kenia: Unesco zette nieuwe technologie in om de watervoorraden van Kenia in kaart te brengen. Er blijkt nog heel wat onontgonnen blauw goud in de grond te zitten.

Download UNESCO info 90


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Unesco erkent garnaalvisserij te paardhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/12/4/unesco-erkent-garnaalvisserij-te-paardWed, 04 Dec 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/12/4/unesco-erkent-garnaalvisserij-te-paardGarnaalvisserij te paard in Oostduinkerke opgenomen op de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.

Unesco erkent garnaalvisserij te paard

Het intergouvernementele comité van Unesco dat toeziet op de uitvoering van de Conventie betreffende de borging van het immaterieel cultureel erfgoed, heeft de garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke opgenomen op de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Dat gebeurde vandaag op de jaarlijkse vergadering in Baku (Azerbeidzjan). Het comité was onder de indruk van de deskundig voorbereide nominatie, die ze omschreef als een model en inspiratiebron.

Het garnaalvissen te paard staat sinds 2009 op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE). Het werd het daaropvolgende jaar door minister Schauvliege, op voordracht van de expertencommissie ICE, genomineerd als kandidaat voor inschrijving op de Representatieve lijst. Wegens het invoeren van jaarlijkse quota op mondiaal vlak en de toerbeurt met de andere Gemeenschappen in België, werd het dossier dit jaar voorgesteld voor evaluatie. Nu krijgt deze bijzondere lokale praktijk dus ook een plek op de Representatieve lijst van de Unesco-conventie van 2003.

De Unesco-conventie van 2003 wil de visibiliteit van immaterieel cultureel erfgoed verhogen en de bijdrage ervan tot culturele diversiteit en tot duurzame ontwikkeling benadrukken. Het kernbegrip is de borging, of safeguarding: een actief proces dat ICE een toekomst geeft door kennis en vaardigheden door te geven, vertrekkende vanuit het lokale draagvlak (de erfgoedgemeenschap).

Het Unesco-comité benadrukte dat de garnaalvisserij te paard het belang in de kijker zet van kleine, lokale tradities die de verbondenheid tussen mens, dier en natuur beklemtonen. De garnaalvisserij te paard zorgt in Oostduinkerke voor een eigen identiteit en wordt door de ervaren garnaalvissers aan de jongere generaties doorgegeven, met respect voor de maritieme omgeving.


]]>
Zwarte piet wordt misbruikthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/10/23/zwarte-piet-wordt-misbruiktWed, 23 Oct 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/10/23/zwarte-piet-wordt-misbruiktMakkers, staakt uw wild geraas. Terwijl Halloween nog moet losbarsten, staan de media in Nederland en België in rep en roer omdat de "Verenigde Naties" Nederland op de vingers getikt zouden hebben om "Zwarte Piet". Hoog tijd om een en ander recht te zetten en te kaderen.

Zwarte piet wordt misbruiktDe omgang met tradities en volkscultuur is sinds 2003 in de hele wereld aan het veranderen. Momenteel vieren we de tiende verjaardag van de Unesco-conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Die internationale overeenkomst is al in 155 landen van kracht. België (en Vlaanderen) was bij de eerste om aan te sluiten en heeft al flink wat ervaring opgebouwd rond de conventie, wat onder meer blijkt op www.immaterieelerfgoed.be.

Nederland is een van de laatst aangesloten landen in 2012. Helaas gaat er tot nog toe onredelijk veel politieke en media-aandacht naar één van de vele instrumenten uit de conventie: de zogenaamde "representatieve lijst van het immateriële erfgoed van de mensheid". Die lijst en het gezag van Unesco kunnen ook misbruikt worden door actiegroepen die niet het beste voor hebben met het erfgoed, maar andere prioriteiten hebben.

Sinterklaas kan geen "werelderfgoed" zijn

Er is een simpel middeltje om vast te stellen of iemand weet waarover het gaat of niet. Wie het woord "werelderfgoed" gebruikt in verband met immaterieel erfgoed of de Unesco-conventie van 2003, valt schandelijk door de mand. Werelderfgoed hoort bij de Unesco-conventie van 1972: over monumenten en landschappen, van zogezegd uitzonderlijke waarde.

Precies omdat daar momenteel zoveel problemen mee zijn, werd, onder druk van het Zuiden, tien jaar geleden een totaal andere conventie gemaakt. Journalisten en andere mensen die het vandaag hebben over "immaterieel werelderfgoed" hebben duidelijk hun huiswerk niet gemaakt. Sinterklaas, het carnaval van Binche of Aalst, de Bloedprocessie of het garnaalvissen te paard in Oostduinkerke kunnen dus nooit Unesco-werelderfgoed worden. Nooit.

Incompetentie

De herrie van de voorbije dagen is ontstaan door het lekken van een brief van 17 januari 2013. De vier ondertekenaars behoren helemaal niet tot de bevoegde organen van Unesco, maar gebruikten papier met het briefhoofd van "de Verenigde Naties", eigenlijk meer bepaald het Hoog Commissariaat van de Mensenrechten.

Dat groepje experts presteert het om aan de Nederlandse staat quasi-officieel vragen te stellen over "the proposal of listing "Santa Clause and Black Peter" as World Intangible Heritage item". Hoe kan men zoveel incompetentie ernstig nemen? Klap op de vuurpijl is dat Nederland bij Unesco helemaal geen dossier had ingediend voor de representatieve lijst van immaterieel erfgoed.

Andere agenda

Het begint zo stilaan een patroon te worden. Actie- en lobbygroepen rond één thema vinden omwegen om los van bevoegde organen, spelregels en procedures, het nieuwe Unesco-instrument te misbruiken, niet om erfgoedpraktijken te borgen, maar om een eigen agenda in de media te brengen. In de conventie van 2003 ontbreken heel bewust concepten als etniciteit of ras (of werelderfgoed) om dergelijk gebruik te vermijden, maar er worden blijkbaar achterpoortjes opengeduwd.

Te luie journalisten en het grote publiek lopen met open ogen in de val. Dat is jammer en een gemiste kans. De werking en de geest van de conventie van 2003 gaan immers over constructieve dialoog, bouwen aan consensus en bewustmaking, en het zacht laten evolueren van erfgoed. Er is toch veel meer mee te doen dan censuur, paniekvoetbal of de techniek van de verschroeide aarde?

Politieke correctheid versus tradities

Er zijn nu dus blijkbaar actiegroepen die niet meer willen dat verhalen, fantasieën en beelden circuleren over mensen met een donker gekleurde huid die meevaren in een boot naar het Noorden, die (zonder dat naar hun papieren wordt gevraagd) in een Schengenland aan wal komen, welkom zijn en er even mogen werken of op andere manieren aanwezig zijn. Weerklinkt daarvoor vanuit Lampedusa geen oorverdovend applaus? Slavernij is in Europa gelukkig al heel lang afgeschaft.

Zouden Afrikanen dat echt willen, dat ze voortaan met de gom van politieke correctheid uitgewist worden of dat het leren geven uit de (kinder)cultuur in Europa wordt geschrapt? Waarom de aankomst van de stoomboot niet aangrijpen om te sensibiliseren rond migratie, diversiteit en ongelijkheid in de wereld? Waarom kinderen alleen blindeman leren spelen, als het spelletje "schipper mag ik overvaren" ook beschikbaar is?

Erfgoed ondersteunen

Door al het getoeter en gespin over eventuele voorstellen voor die representatieve lijst, wordt het echte potentieel van de Unesco conventie van 2003 onderbelicht. Zo blijven samenwerkings- en hulpprogramma's buiten beeld. Vlaanderen zal hopelijk binnenkort via het Unesco-Flanders Fund in Trust, net als de voorbije jaren, ver van het mediageweld, enkele honderdduizenden dollars investeren in competentieopbouw en steun voor borgingsprogramma's voor immaterieel erfgoed in diverse landen in Zuidelijk Afrika.

Dat alle Kezen en Pieten in het rijke Nederland die claimen het beste voor te hebben met mensen uit Afrika, nu ook eens voor zoiets in actie zouden komen, om hun overheid ook slim te laten investeren in immaterieel erfgoed en diversiteit in de wereld.

Zeuren en zich een keer vergissen moet kunnen, respect vragen is oké, jaarlijks een huiselijk geeffeestje bouwen ook, internationaal duurzaam samenwerken en investeren is beter.

Marc Jacobs


Marc Jacobs is directeur van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, professor erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Brussel; lid van de Vlaamse Unesco-commissie en door Unesco erkend expert in de conventie van 2003.

]]>
Lessen uit 10 jaar ICE-conventiehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/10/8/lessen-uit-10-jaar-ice-conventieTue, 08 Oct 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/10/8/lessen-uit-10-jaar-ice-conventieInternationaal colloquium in Brussel onderzoekt hoe samenwerking kan leiden tot betere borging van immaterieel cultureel erfgoed (ICE).

Lessen uit 10 jaar ICE-conventieDe Algemene Conferentie van Unesco nam in 2003 de Conventie betreffende de Borging van het Immaterieel Cultureel Erfgoed aan. Inmiddels zijn we tien jaar verder en is de invloed van de Conventie zichtbaar op het cultureel erfgoedbeleid van verschillende lidstaten en regio's.

Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de Conventie organiseren FARO (Vlaamse steunpunt voor cultureel erfgoed), tapis plein en de Vrije Universiteit Brussel/BREL op woensdag 6 november 2013 een internationaal colloquium in Brussel onder de noemer ICH-brokers, facilitators, mediators & intermediaries. Critical succes (f)actors for the safeguarding of Intangible Heritage. Het evenement wordt georganiseerd onder auspiciën van de Vlaamse Unesco Commissie (VUC) en in samenwerking met het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE).

Het colloquium wil antwoorden zoeken op vragen zoals: welke lessen kunnen we trekken voor de uitvoering en evaluatie van borgingsprogramma's voor immaterieel cultureel erfgoed? Wat werkt er? Wat ontbreekt er nog? Kunnen voorbeeldpraktijken uit andere erfgoeddomeinen inspirerend werken? Wat kunnen we leren uit ervaringen op het gebied van ontwikkelingshulp, gezondheidszorg en andere programma's waarbij mensen en organisaties betrokken zijn die andere betrokkenen helpen samenwerken?

Het uitgangspunt van het colloquium is dat mensen en organisaties die verschillende betrokkenen kunnen samenbrengen en doen samenwerken, van groot belang zijn voor het welslagen van participatieve erfgoedprogramma's. Daarbij is het onder andere belangrijk dat ze het professionele discours en de specifieke terminologie en methodologie weten te vertalen naar het terrein waar gemeenschappen aan de slag zijn met erfgoed. Vraag is ook of deze taak exclusief moet worden voorbehouden aan ngo's of als er ook andere organisaties, instellingen en netwerken zijn die een dergelijke rol kunnen vervullen ter bevordering van de borging van immaterieel cultureel erfgoed.

Tijdens het colloquium reiken sprekers uit uit België, Canada, Groot-Brittannië, Italië, Frankrijk, Hongarije en Nederland voorbeelden uit theorie en praktijk aan die ongetwijfeld stof voor discussie en reflectie zullen opleveren.


Het volledige programma van het colloquium ICH-brokers, facilitators, mediators & intermediaries. Critical succes (f)actors for the safeguarding of Intangible Heritage.

]]>
Vier nieuwe elementen op de Inventaris voor Immaterieel Cultureel Erfgoedhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/7/9/vier-nieuwe-elementen-op-de-inventaris-voor-immaterieel-cultureel-erfgoedTue, 09 Jul 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/7/9/vier-nieuwe-elementen-op-de-inventaris-voor-immaterieel-cultureel-erfgoedWaregem Koerse Feesten, bloemencorso's, vinkenzetten en telen grondwitloof toegevoegd aan Vlaamse inventaris voor immaterieel cultureel erfgoed.

Vier nieuwe elementen op de Inventaris voor Immaterieel Cultureel ErfgoedOp advies van de expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed voegt Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege Waregem Koerse Feesten, bloemencorso's, het vinkenzetten en de traditionele teelt van grondwitloof toe aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. De Inventaris verhoogt de zichtbaarheid van het immaterieel cultureel erfgoed en stimuleert het bewust omgaan met en het borgen van dat erfgoed. De Inventaris telt nu 37 tradities, fenomenen of gewoontes.

Het immaterieel cultureel erfgoed zijn gewoontes, gebruiken, kennis en praktijken die een gemeenschap of groep overgeërfd heeft, én die de gemeenschap of groep voldoende belangrijk acht om door te geven aan toekomstige generaties.

UNESCO-Conventie

Vlaanderen stemt zijn beleid voor het immaterieel cultureel erfgoed af op de UNESCO Conventie betreffende de Borging van het Immaterieel Cultureel Erfgoed (2003). Tot de richtlijnen van die Conventie behoort ook het opstellen en regelmatig actualiseren van minstens één inventaris per lidstaat met daarop elementen van immaterieel cultureel erfgoed.

Bloemencorso's

Bloemencorso's zijn optochten van met bloemen versierde wagens die tussen mei en einde september nog op enkele plaatsen in Vlaanderen gehouden worden. Jaarlijks kunnen de lokale organisatoren rekenen op de inzet van vriendengroepen, verenigingen en buurtschappen die de optochten maandenlang voorbereiden. De aanvraag om opgenomen te worden op de Inventaris Vlaanderen werd gezamenlijk ingediend door de organisatoren van de bloemencorso's van Ternat, Blankenberge, Sint-Gilis-bij-Dendermonde, Loenhout en Wommelgem. Daarmee geven zij een meteen ook een voorbeeld van hoe een ICE-element dat op diverse plaatsen voorkomt voor zijn borging en voorbestaan vooral ook gebaat is bij samenwerking en krachtenbundeling tussen lokale erfgoedgemeenschappen.

Vinkenzetten

Vinkenzetten is een eeuwenoude volkssport met sterk sociaal-culturele inslag. Deze in hoofdzaak gezinsactiviteit komt vooral in West- en Oost-Vlaanderen voor, maar wordt ook elders in Vlaanderen en in een deel van Henegouwen beoefend.

Waregem Koerse Feesten

Waregem Koerse Feesten is een jaarlijks terugkerend zomers massa-evenement. Het hoogtepunt van deze Feesten is Waregem Koerse. Het zijn paardenrennen, die sinds het midden van de negentiende eeuw op de eerste dinsdag na het laatste weekend van augustus worden georganiseerd. De Feesten worden de donderdag voordien officieel geopend door de belleman van Waregem.

Witloofteelt

De traditionele teelt van grondwitloof gaat terug op een arbeidsintensieve teelttechniek om in de winter verse vitaminerijke groenten te bekomen. De teelt stoelt op een doorgedreven praktijkkennis en traditionele technieken. Grondwitloof is een geïndividualiseerd product met een grote diversiteit aan smaken. Veel telers houden de uitgesproken smaak van hun witloof in stand door de opkweek van zaaizaad dat vaak van generatie op generatie binnen het bedrijf werd veredeld. Anno 2013 zijn er nog zo'n 180 grondwitlooftelers actief, waarvan ongeveer 150 in Vlaams-Brabant.

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege: "In Vlaanderen sluiten we met ons beleid perfect aan bij de Unesco-Conventie 2003 die de culturele diversiteit in de wereld wil vrijwaren en in beeld brengen. Opname op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed betekent geen extra subsidiëring, maar wel een grotere zichtbaarheid en kansen op uitwisseling van kennis, ervaringen, expertise, acties en programma's. En dit zowel in Vlaanderen als in het buitenland."


]]>
Trailer Immaterieel Cultureel Erfgoedhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/4/25/trailer-immaterieel-cultureel-erfgoedThu, 25 Apr 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/4/25/trailer-immaterieel-cultureel-erfgoed'Immaterieel cultureel erfgoed'... een mond vol, maar wat houdt het in? Een filmpje toont het.

Trailer Immaterieel Cultureel ErfgoedFeesten, ambachten, verhalen, volksspelen en - sporten, danstradities, muziek ... dit niet-tastbaar 'immaterieel cultureel erfgoed' (ICE) doorstaat de tand des tijds. Het leeft en groeit mee door de dagelijkse inzet van mensen die het koesteren. Het is tijdsgebonden, maar staat nooit stil. De passie voor dit erfgoed doorspekt ook in Vlaanderen het leven van vele traditiedragers.

Tapis plein vzw en www.immaterieelerfgoed.be brachten hen n.a.v. 10 jaar UNESCO-'Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed' en Erfgoeddag 2013 voor de lens: een blik op hun werk achter de schermen, de tijd en energie die ze er dagelijks in investeren en het enthousiasme waarmee ze dit erfgoed toekomst geven.

Initiatief van tapis plein vzw en het platform voor immaterieel erfgoed i.h.k.v. 10 jaar UNESCO-'Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed' en Erfgoeddag 2013 'Stop de Tijd'-de Karavaan. In samenwerking met Gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem, Erfgoedcel Viersprong Land van Rode, Stad Geraardsbergen, Stad Dendermonde, Erfgoedcel Land van Dendermonde, Stad Leuven, Koninklijk Verbond der Jaartallen vzw, Erfgoedcel Leuven en anderen, met steun van de Vlaamse Overheid


]]>
UNESCO info 87http://www.unesco-vlaanderen.be/2013/4/16/unesco-info-87Tue, 16 Apr 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/4/16/unesco-info-87O.a. aandacht voor rehabilitatie erfgoed Mali, betere bescherming voor journalisten en waarnemingen op de oceanen...

UNESCO info 87In UNESCO info 87 lees je onder meer:

Cultureel erfgoed van Mali rehabiliteren: UNESCO is vastbesloten om het cultureel erfgoed van Mali dat het doelwit werd van moedwillige aanslagen en vernielingen, te restaureren en te vrijwaren om de nationale eenheid te herstellen.

Reddingsactie voor Nederlandstalige archieven in Guyana: Recent door UNESCO erkend documentair erfgoed verkeert in bijzonder slechte staat. Het Nationaal Archief van Nederland biedt expertise en samenwerking aan om het archief te redden.

VN wil journalisten meer bescherming bieden: Onder leiding van UNESCO zullen de Verenigde Naties een strategie uitvoeren om de veiligheid van journalisten te vergroten en straffeloosheid aan te pakken.

Een miljoen oceaanprofielen: Het Argoproject verzamelt gegevens over de oceaan die helpen om het weer te voorspellen en de gevolgen van klimaatverandering in te schatten.

Taal nieuw leven inblazen: Het Rapa Nui is een inheemse taal die steeds minder gesproken wordt op Paaseiland. Een taalacademie zet zich in om de taal van de ondergang te redden en verder te ontwikkelen.

Onderwijs is de sleutel tot meer respect voor mensenrechten: De eerste UNESCO/Bilbao Prijs voor de Promotie van een Cultuur van Mensenrechten ging in 2008 naar Stéphane Hessel die op 27 februari 2013 overleed. Aanleiding was de zestigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens waarvan hij medeopsteller was. In december 2012 spraken we met hem over Desmond Tutu, de laureaat van de UNESCO/Bilbao Prijs 2012. Hij uitte zijn bezorgdheid over de aanhoudende schendingen van de mensenrechten maar toonde zich tezelfdertijd enthousiast over de geboekte vooruitgang.

Het meisje van de foto: Een campagnebeeld van de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust levert een opmerkelijk verhaal op.

Draslanden bezorgen ons water: Het Internationaal Jaar van Samenwerking op het gebied van Water is een uitgelezen gelegenheid om het belang van draslanden voor de algemene watervoorziening onder de aandacht te brengen.

Ontdek je passie en hou je doel voor ogen: Jonge Arabische UNESCO Goodwill Ambassadrice wil een voorbeeld zijn voor jonge vrouwen overal ter wereld om te kiezen voor de wetenschap.

Download UNESCO info 87


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Belgische marsen lopen internationaal in de kijkerhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/12/10/belgische-marsen-lopen-internationaal-in-de-kijkerMon, 10 Dec 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/12/10/belgische-marsen-lopen-internationaal-in-de-kijkerUNESCO voegt zes Belgische folkloristische marsen toe aan de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Belgische marsen lopen internationaal in de kijkerHet Intergouvernementeel Comité voor de Borging van het Immaterieel Cultureel Erfgoed hield zijn jaarlijkse bijeenkomst van 3 tot 7 december 2012 op de hoofdzetel van UNESCO in Parijs. Tijdens deze zevende bijeenkomst van het Comité is beslist om zes Belgische folkloristische marsen toe te voegen aan de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Concreet gaat het over de marsen Madeleine in Jumet, Sainte Rolende in Gerpinnes, Saint-Roch in Thuin, Saint-Roche in Ham-sur-Heure, Saint-Feuillen in Fosses-la-Ville en Notre-Dame in Walcourt. Ze zijn op de Lijst ingeschreven onder de gezamenlijke noemer Les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse.

Hier kan je kennis maken met deze Waalse traditie: Les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse

Tijdens de bijeenkomst zijn in totaal 27 nieuwe inschrijvingen toegevoegd aan de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Vier tradtities werden ingeschreven op de Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed dat Dringend Borging nodig heeft. Ten slotte is beslist om twee borgingsprogramma's op te nemen op de lijst met goede praktijkvoorbeelden die het best aantonen hoe vormen van immaterieel cultureel erfgoed kunnen worden gevrijwaard voor de toekomst.

Het Intergouvernementeel Comité voor de Borging van het Immaterieel Cultureel Erfgoed bestaat uit vertegenwoordigers van 24 verkozen lidstaten en ziet toe op de uitvoering van de UNESCO Conventie betreffende de Borging van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. België maakt van 2012 tot 2016 deel uit van het Comité.


]]>
Infokit immaterieel cultureel erfgoedhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/12/6/infokit-immaterieel-cultureel-erfgoedThu, 06 Dec 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/12/6/infokit-immaterieel-cultureel-erfgoedBundeling van alles wat immaterieel cultureel erfgoed inhoudt en hoe UNESCO en haar partners dit niet-tastbaar erfgoed wereldwijd borgen.

Infokit immaterieel cultureel erfgoedImmaterieel cultureel erfgoed zijn gewoontes, gebruiken en praktijken die binnen een gemeenschap of groep van generatie op generatie worden doorgegeven en die zorgen voor een gevoel van identiteit en continuïteit. Het gaat om niet-tastbare uitingen en tradities. We denken dan aan mondelinge overleveringen, opvoeringen of podiumkunsten, sociale gebruiken, rituelen, feestelijke gebeurtenissen, kennis en praktijken op het vlak van de natuur en het universium en kennis en vaardigheden van traditionele ambachten.

Immaterieel cultureel erfgoed, hoe kwetsbaar ook, speelt een belangrijke rol in het behoud van culturele diversiteit, zeker in deze tijd van toenemende globalisering. Kennis van, en begrip voor, het immaterieel cultureel erfgoed van verschillende gemeenschappen bevorderen de interculturele dialoog en stimuleren het wederzijds respect voor andere manieren van leven.

Om immaterieel cultureel erfgoed te kunnen beschermen en vrijwaren - of borgen zoals dat in het erfgoedjargon heet - moeten we andere maatregelen nemen dan bijvoorbeeld voor het behoud van monumenten, historische sites of natuurgebieden. Om immaterieel cultureel erfgoed in leven te kunnen houden, moet het een wezenlijke rol spelen binnen een cultuur of gemeenschap, moet het regelmatig worden uitgeoefend en worden aangeleerd aan volgende generaties.

Immaterieel cultureel erfgoed heeft internationale erkenning gekregen als drijvende kracht voor culturele diversiteit. De borging ervan is dan ook een belangrijk aandachtspunt binnen de internationale samenwerking. In 2003 werd de Conventie betreffende de Borging van het Immaterieel Cultureel Erfgoed goedgekeurd door de Algemene Vergadering van UNESCO. De conventie is een overeenkomst die valt onder het internationale recht, goedgekeurd wordt door de lidstaten en rechten en plichten vastlegt voor alle betrokken partijen. België sloot zich in 2006 aan bij deze conventie.

Binnen Vlaanderen is inmiddels een dynamiek op gang gekomen omtrent de borging van immaterieel cultureel erfgoed. Vandaar dat FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, en het UNESCO Platform Vlaanderen een uitgebreide infokit publiceren over de Conventie betreffende de Borging van het Immaterieel Cultureel Erfgoed en allerlei aspecten die ermee samenhangen. Het is een onmisbaar instrument voor iedereen die zich wil verdiepen in de materie van het immaterieel cultureel erfgoed en voor individuen, organisaties of instanties die zich willen inzetten voor de borging van immaterieel cultureel erfgoed.

De infokit bestaat uit een verzamelmap met zes brochures en zes infofiches. De brochures gaan uitgebreid in op wat immaterieel cultureel erfgoed inhoudt, hoe de conventie is tot stand gekomen en hoe ze in de praktijk wordt gebracht. De infofiches geven concrete voorbeelden van over de hele wereld van immaterieel cultureel erfgoed en hoe de borging ervan wordt georganiseerd. Uiteraard is ook de volledige tekst van de conventie in de infokit terug te vinden.

De infokit Immaterieel Cultureel Erfgoed is gratis te bestellen bij het UNESCO Platform Vlaanderen op info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Studiedag en website rond immaterieel erfgoed in Vlaanderenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/9/3/studiedag-en-website-rond-immaterieel-erfgoed-in-vlaanderenMon, 03 Sep 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/9/3/studiedag-en-website-rond-immaterieel-erfgoed-in-vlaanderenLancering interactieve website voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen met studiedag rond actuele erfgoedthema's.

Studiedag en website rond immaterieel erfgoed in VlaanderenHet agentschap Kunsten en Erfgoed en het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid lanceren op 14 september 2012 een interactieve website met databank voor immaterieel cultureel erfgoed (ICE) in Vlaanderen. De lancering gaat gepaard met workshops rond  ICE.

De website www.immaterieelerfgoed.be past binnen de uitvoering van de visienota Een beleid voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege.  Het doel van de website is een platform en portaal aan te bieden voor ICE in Vlaanderen. Een forum waar organisaties en personen zich bekend kunnen maken, erfgoedgemeenschappen immaterieel-cultureel-erfgoedelementen en de hieraan gekoppelde borgingsmaatregelen kunnen tonen en waar kennis en expertise over ICE kan worden uitgewisseld. De Vlaamse overheid wil op deze manier een virtuele basis aanbieden voor de uitbouw van een netwerk voor en over het borgen van ICE in Vlaanderen.

In het kader van deze lancering organiseert het landelijk expertisecentrum voor cultureel erfgoed tapis plein een interactief namiddagprogramma rond thema's en netwerkgroepen die inspelen op actuele vragen rond immaterieel erfgoed. Het is de voorzet tot de uitbouw van een netwerk rond immaterieel erfgoed in Vlaanderen.

De studiedag met lancering van de interactieve website voor het borgen van ICE in Vlaanderen vindt plaats op 14 september 2012 in het Huis van het Nederlands in Brussel. Inschrijven kan tot 10 september.


]]>
Bogota is UNESCO Muziekstadhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/3/15/bogota-is-unesco-muziekstadThu, 15 Mar 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/3/15/bogota-is-unesco-muziekstadHet UNESCO-netwerk van creatieve steden breidt uit met de Colombiaanse hoofdstad.

Bogota is UNESCO MuziekstadGent heeft er een nieuwe potentiële samenwerkingspartner bij. Net als de Arteveldestad is de Colombiaanse hoofdstad Bogota immers door UNESCO uitgeroepen tot City of Music onder de koepel van het UNESCO Creative Cities Network.

Bogota dankt de erkenning in de eerste plaats aan zijn snel groeiende muzikale sector en aan zijn vruchtbare muzikale grond waardoor de stad een belangrijk centrum is voor de muziekwereld in Latijns-Amerika.

De stad promoot muziek als een instrument voor socio-economische ontwikkeling en culturele diversiteit - eveneens het uitgangspunt van het UNESCO-netwerk van creatieve steden. Met zijn unieke profiel en zijn rol als draaischijf voor culturele uitwisseling op nationaal en regionaal niveau, vergroot Bogota de kansen voor internationale samenwerking binnen het netwerk.

Bogota beschikt ook over buitengewone infrastructuur voor het maken en uitvoeren van uiteenlopende muziekgenres gaande van klassiek tot pop. Talrijke openbare en private culturele plekken waar muziek gespeeld wordt, kenmerken de stad. Bovendien toonde Bogota zich de voorbije jaren een geoefend organisator van allerlei evenementen gaande van muziekfestivals tot congressen voor professionals uit de muzieksector.

Het UNESCO Creative Cities Network verbindt steden die op een opmerkelijke wijze met creatieve sectoren omgaan om ideeën en ervaringen uit te wisselen die culturele, economische en sociale ontwikkeling kunnen aanjagen. Bogata vervoegt Bologna, Glasgow, Sevilla en Gent als UNESCO City of Music. De andere domeinen waarrond steden samenwerken in het UNESCO-netwerk van creatieve steden zijn literatuur, film, ambacht & volkskunst, design, mediakunst en gastronomie. Er zijn 30 steden aangesloten bij het UNESCO Creative Cities Network.


]]>
Barok centraal op eerste UNESCO Muziekdag in Genthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/22/barok-centraal-op-eerste-unesco-muziekdag-in-gentWed, 22 Feb 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/22/barok-centraal-op-eerste-unesco-muziekdag-in-gentUNESCO Creative Cities of Music Gent, Sevilla en Bologna wisselen muzikaal erfgoed en ensembles uit.

Barok centraal op eerste UNESCO Muziekdag in GentSinds juni 2009 maakt Gent deel uit van het UNESCO Creative Cities Network. Samen met Bologna, Sevilla en Glasgow mag Gent zich Creative City of Music noemen. Muziekcentrum De Bijloke grijpt dit gegeven aan om op zondag 11 maart 2012 een eerste UNESCO Muziekdag in Gent te organiseren.

De eerste UNESCO Muziekdag is een samenwerking tussen Sevilla, Bologna en Gent. De dag is opgevat als een muzikale uitwisseling. Drie ensembles oude muziek van de drie steden staan op 11 maart apart én samen op het podium in Gent. En de samenwerking gaat verder dan dat: op vrijdag 9 maart stuurt De Bijloke het Gentse ensemble B'Rock ook naar Sevilla. Het ensemble zal er Gent vertegenwoordigen op het FeMÀS Festival, dat erg bekend is in de wereld van de oude muziek.

Twee dagen later vindt in Gent de UNESCO Muziekdag plaats die put uit het rijke muzikale patrimonium dat de deelnemende steden hebben opgebouwd. Iedere stad selecteert een ensemble, gespecialiseerd in oude muziek, en laat het grasduinen in het renaissance en barokke erfgoed van de eigen regio.

B'Rock werkte voor de gelegenheid een nieuw 18de-eeuws programma uit, dat ze zowel in Sevilla als in Gent zullen opvoeren. Het ensemble verdiept zich in het barokke repertoire van Jacques (Jakob) Loeillet, een telg uit de beroemde Gentse familie. Loeillets collega's Pieter van Maldere, Henri-Jacques De Croes, Georg Friedrich Haendel en Georg Philippe Telemann zetten de Gentse invalshoek in een breder Zuid-Nederlands en West-Europees perspectief.

Naast het Gentse B'Rock gaat het Orquesta Barroca de Sevilla aan de slag voor Sevilla en brengt Bologna de Accademia degli Astrusi in stelling. Bovendien spelen alle ensembles ook een werk dat een weerspiegeling is van de internationale Europese stijlen die in de 17de en 18de eeuw opgang maakten: het concerto grosso opus 6, nr. 1 in G van Georg Friedrich Haendel. Het toenmalige Europa ligt er stilistisch in vervat. En Haendel zelf is het ultieme toonbeeld van die Europese stijl: geboren in Duitsland, en aan het werk in Italië en Londen.

De Accademia degli Astrusi uit Bologna focust op het oeuvre van Padre Martini. Bij ons niet zozeer bekend als componist, maar des te meer als leraar van Mozart.

Sevilla zet, net als Gent, met het Orquesta Barroca de Sevilla, in op een 18de-eeuws programma. De Andalusische traditie van Juan Francés staat er tegenover het toenmalige Europa met werken van J.S. Bach, G.F. Haendel, Domenico Scarlatti en Pietro Locatelli. De keuze voor Scarlatti lag bijna voor de hand: hij sloot niet alleen zijn lange carrière af in Spanje, maar verbleef ook vier jaar aan het Spaanse hof in Sevilla. Pietro Locatelli heeft dan weer, door zijn lange verblijf in Amsterdam, een bijzondere plaats ingenomen in de muziekgeschiedenis van de Lage Landen.

Het UNESCO Creative Cities Network verbindt steden die op een opmerkelijke wijze met creatieve sectoren omgaan om ideeën en ervaringen uit te wisselen die culturele, economische en sociale ontwikkeling kunnen aanjagen.


Programma van de eerste UNESCO Muziekdag in Gent

]]>