UNESCO Platform Vlaanderen, thema "gender"http://unesco-vlaanderen.be2015-09-30T09:55:29Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "gender"http://unesco-vlaanderen.benlUitreiking Belgische L'Oréal-UNESCO For Women in Science beurzenhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/9/30/uitreiking-belgische-l'oréal-unesco-for-women-in-science-beurzenWed, 30 Sep 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/9/30/uitreiking-belgische-l'oréal-unesco-for-women-in-science-beurzenDrie jonge Belgische wetenschapsters kunnen een doctoraat aanvatten dankzij het nationale luik van het For Women in Science programma van Unesco en L'Oréal.

Uitreiking Belgische L'Oréal-UNESCO For Women in Science beurzenDrie jonge wetenschapsters kregen op 24 september 2015 een L'Oréal-UNESCO For Women in Science beurs uitgereikt om een doctoraat te beginnen. Het was reeds de vijfde keer dat deze Belgische beurzen werden toegewezen.

De laureaten van 2015 zijn An Beckers, Doctoraatsonderzoekster in de Neural Circuit Development & Regeneration onderzoeksgroep van de KU Leuven, Noémie Deneyer, Doctoraatsonderzoekster aan het Institute of Life Sciences van de Université Catholique de Louvain en Xenia Geeraerts, Doctoraatsonderzoekster in het Laboratorium Cellulaire Immunologie van de Vrije Universiteit Brussel.

An Beckers hoopt de processen die zorgen voor de neuronen regeneratie van het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) bij zebravissen beter te begrijpen. Haar doelstelling is om patiënten te helpen die hersenschade hebben opgelopen.

Noémie Deneyer wil zich verdiepen in het Hoxa2 gen, dat vooral betrokken is bij de vorming van bepaalde beenderen in het gezicht en in de ontwikkeling de hersenbasis om zo meer te weten te komen over de embryogenese van de mens.

Xenia Geeraerts bestudeert de regulering van tumor-geassocieerde macrofagen, die immuuncellen bevatten die hetzij pro- of anti tumoraal kunnen zijn. Xenia heeft zichzelf uitgedaagd om (aan de hand van protumorale cellen) nieuwe therapieën te ontwikkelen om kanker te bestrijden.

De beurzen worden toegekend door een jury voorgezeten door professor Christine Van Broeckhoven, laureate van de Europese L'Oréal-UNESCO Prijs in 2006. De overige juryleden zijn wetenschappelijke figuren die het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO), het Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS), de Vlaamse Unesco Commissie en de Commission belge francophone en germanophone pour l'Unesco vertegenwoordigen en de Scientific Director van L'Oréal Belgilux.

De Belgische L'Oréal-UNESCO For Women in Science Beurzen vormen het nationale luik van het Unesco-programma For Women in Science. De beurzen zijn goed voor 60 000 euro, verspreid over twee jaar, en geven jonge vrouwen de kans om aan een doctoraat te beginnen. Het For Women in Science programma Dit werd is in 1998 opgericht door L'Oréal en Unesco om de opmerkelijkste wetenschappelijke talenten te belonen en aan te moedigen en om de belangrijke rol van de vrouwen binnen de wetenschap te promoten. Het is bekend dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de wetenschappelijke wereld. Met het programma hopen de initiatiefnemers om jonge vrouwen warm te maken voor een wetenschappelijke loopbaan.


]]>
Geweld op school hypothekeert leerkansen van miljoenen meisjeshttp://unesco-vlaanderen.be/2015/3/18/geweld-op-school-hypothekeert-leerkansen-van-miljoenen-meisjesWed, 18 Mar 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/3/18/geweld-op-school-hypothekeert-leerkansen-van-miljoenen-meisjesPolicy paper vraagt meer aandacht voor geweld op basis van geslacht op school, in het bijzonder in het kader van de nieuwe ontwikkelingsdoelen.

Geweld op school hypothekeert leerkansen van miljoenen meisjesGeweld op basis van geslacht in scholen heeft een vernietigende impact op de onderwijskansen van miljoenen meisjes over de hele wereld volgens een policy paper van het Education for All Global Monitoring Report, Unesco en het United Nations Girls Education Initiative (UNGEI).

Strategie vereist

"Sinds de grote vrouwenrechtenconferentie in Peking, twintig jaar geleden, is er meer aandacht en actie voor het uitbannen van geweld op basis van geslacht. Maar geweld tegen meisjes op school bleef grotendeels onzichtbaar," zegt Nora Fyles, hoofd van het UNGEI Secretariaat. "Het uitbannen van geweld op basis van geslacht op school mag niet aan het toeval worden overgelaten. Nationale overheden moeten samenwerken met het middenveld en andere partners om kinderen te beschermen en daders te straffen, anders is inclusief, kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen onmogelijk."

Onder geweld op basis van geslacht op school verstaan we beledigingen en seksuele aanranding, seksueel misbruik, lijfstraffen en pesten die kunnen leiden tot absenteïsme, slechte leerresultaten, schoolverlaten, laag zelfbeeld, depressie, zwangerschap en seksueel overdraagbare besmettingen zoals hiv. Dit alles is nefast voor het leren en het welzijn van kinderen en jongeren.

Tekort aan onderzoek

De schaal en de impact van het probleem is moeilijk in te schatten, daarvoor zijn er te weinig data en vergelijkende studies. Het ontbreekt ook aan een eenduidige benadering om het probleem in kaart te brengen.

"Het staat buiten kijf dat geweld op basis van geslacht een gevaarlijke leeromgeving creëert voor kinderen overal ter wereld, in het bijzonder voor tienermeisjes," zegt Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco. "Scholen moeten veilige plekken zijn voor jonge mensen. Dit is des te meer van belang in arme en door conflicten getroffen landen. Het is van essentieel belang dat de internationale gemeenschap samenwerkt om een meer inzicht te krijgen in de omvang en de impact van het probleem. Vervolgens moet er een beleid worden ontwikkeld om het fenomeen de wereld uit te helpen. Dit moet aan bod komen in de nieuwe ontwikkelingsdoelen voor na 2015."

Wereldwijd probleem

Cijfers tonen dat 10% van de adolescente meisjes in lage en midden inkomens landen te maken kregen met gedwongen seksueel verkeer of andere seksuele handelingen in het voorbije jaar. Uit een nationale studie in Zuid-Afrika blijkt dat bijna 8% van alle middelbare schoolmeisjes reeds het slachtoffer werd van ernstige seksuele aanranding of verkrachting op school.

Geweld op basis van geslacht is allesbehalve een probleem van arme landen alleen. Het is een wereldwijd fenomeen. Een onderzoek in Nederland toonde aan dat 27% van de studenten seksueel was lastiggevallen door schoolpersoneel.

Vooral meisjes worden het slachtoffer van geweld op basis van geslacht maar ook jongens zijn er niet immuun voor.

Pestgedrag is een van de meest gedocumenteerde vormen van geweld op school. Naar schatting 246 miljoen jongens en meisjes worden jaarlijks het slachtoffer van scheldpartijen.

Chronische armoede, conflicten en crisissituaties, onstabiele leefomstandigheden en discriminatie op basis van seksuele voorkeur, handicap of etniciteit zijn allemaal factoren die het risico op geweld op basis van slacht verhogen.

Vier voorstellen

De organisaties die de policy paper opstelden doen vier concrete voorstellen om het probleem het hoofd te bieden:

 • Het opnemen van preventie, bescherming en verantwoordingsmechanismen met betrekking tot geweld op basis van geslacht op school in nationale beleids- en actieplannen van de overheid.
 • Het opvoeren van het onderzoek en de monitoring van geweld op basis van geslacht op school zodat meer bekend wordt over de impact op de leerkansen van jongeren en over de factoren die het risico op dergelijk geweld vergroten - en dit binnen verschillende landen en contexten.
 • Meer samenwerking organiseren tussen leerkrachten, gezondheidswerkers, politie, lokale gemeenschappen, religieuze leiders en het middenveld - op lokaal en nationaal niveau - om programma's in te voeren die geweld op basis van geslacht op school bestrijden.
 • Geweld op basis van geslacht op school erkennen als een essentieel onderdeel van het bereiken van gendergelijkheid in het onderwijs in het kader van de post-2015 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.
Download de policy paper School-related gender-based violence is preventing the achievement of quality education for all

]]>
Natuurwetenschapsters bekroond voor baanbrekend werkhttp://unesco-vlaanderen.be/2015/3/5/natuurwetenschapsters-bekroond-voor-baanbrekend-werkThu, 05 Mar 2015 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2015/3/5/natuurwetenschapsters-bekroond-voor-baanbrekend-werkUnesco en L'Oréal eren vijf vrouwen die de natuurwetenschappen serieus vooruit hielpen.

Natturwetenschapsters bekroond voor baanbrekend werkElk jaar reiken Unesco en cosmeticareus L'Oréal een prestigieuze award uit aan prominente wetenschapsters uit vijf wereldregio's. Dit jaar gaat het om vrouwen die baanbrekend werk verrichtten in de natuurwetenschappen. Met de uitreiking van de award willen beide partners meer jonge vrouwen stimuleren om te kiezen voor een carrière in de wetenschappen. In het kader van het For Women In Science programma kennen Unesco en L'Oréal ook internationale en nationale beurzen toe om het onderzoek van jonge wetenschapsters te ondersteunen.

De L'Oréal/Unesco Award For Women In Science 2015 gaat naar:

Prof. Rajaâ Cherkaoui El Moursli (Marokko, Afrika en de Arabische staten) voor haar bijdrage aan het vinden van het bewijs van het bestaan van het Higgsdeeltjes dat massa creëert in het universum. In haar land staat ze bekend als de 'onderzoekactiviste' omdat ze zich serieus inspande om het niveau van het wetenschappelijk onderzoek in Marokko te verhogen. Ze stond eveneens mee aan de wieg van de eerste masteropleiding medische wetenschap in Marokko. De Belgische natuurkundige François Englert en zijn Britse collega Peter Higgs kregen in 2013 de Nobelprijs voor de Fysica omdat ze het bestaan van het Higgsdeeltjes hadden voorspeld.

Prof. Yi Xie (China, Azië en het gebied van de Stille Oceaan) voor haar bijdrage aan het creëren van nieuwe nanomaterialen met veelbelovende toepassingen voor de omzetting van warmte of zonlicht in elektriciteit. Haar werk zal de vervuiling helpen terugdringen en de energie-efficiëntie stimuleren.

Prof. Dame Carole Robinson (Verenigd Koninkrijk, Europa) voor het creëren van een revolutionaire methode voor het bestuderen van hoe eiwitten functioneren, met name membraaneiwitten, en voor de oprichting van een geheel nieuw wetenschappelijk terrein: gasfase structurele biologie. Haar werk is van groot belang voor de ontwikkeling van het medisch onderzoek.

Prof. Thaisa Storchi Bergmann (Brazilië, Latijns-Amerika) omdat haar werk leidde tot een beter begrip van massieve zwarte gaten, een van de meest raadselachtige en complexe fenomenen van het universum. Ze was de eerste onderzoeker die ontdekte dat materie kan ontsnappen uit zwarte gaten.

Prof. Molly S. Shoichet (Canada, Noord-Amerika) voor de ontwikkeling van nieuwe materialen om beschadigd zenuwweefsel te regenereren en van een nieuwe methode om medicijnen direct aan het ruggenmerg en de hersenen te leveren. Haar werk zorgde ervoor dat de chemie spectaculaire nieuwe toepassingen kent in de geneeskunde.

De L'Oréal/Unesco Awards For Women In Science worden officieel uitgereikt op 18 maart tijdens een plechtigheid aan de Sorbonne in Parijs. Momenteel is er ook een unieke tentoonstelling te zien in de Franse luchthavens Charles de Gaulle en Orly met foto's van de vijf laureaten van de hand van de vermaarde fotografe Brigitte Lacombe.


]]>
Vrouwen spelen tweede vioolhttp://unesco-vlaanderen.be/2014/10/23/vrouwen-spelen-tweede-vioolThu, 23 Oct 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/10/23/vrouwen-spelen-tweede-vioolUit een recent rapport van Unesco blijkt dat de cultuursector dringend meer moet doen om vrouwen gelijke kansen en verantwoordelijkheden te bieden.

Vrouwen spelen tweede vioolUnesco heeft een nieuw rapport klaar dat aantoont dat vrouwen nog steeds moeten onderdoen voor mannen in de culturele wereld. Het rapport roept dan ook op tot meer debat, onderzoek en sensibilisering over de nood om te werken aan gelijke rechten, verantwoordelijkheden en kansen voor vrouwen en mannen, meisjes en jongens, op het gebied van erfgoed en creativiteit.

Het rapport bundelt voor het eerst onderzoeksresultaten, beleidsbeslissingen, voorbeeldpraktijken en statistieken over gendergelijkheid en emancipatie in de culturele sector uit een brede waaier van bronnen uit diverse domeinen. Het bevat een reeks aanbevelingen voor regeringen, beleidsmakers en de internationale gemeenschap.

Het rapport stelt een aantal symptomen vast die ook in andere gebieden van het socio-economisch leven opduiken: beperkte vertegenwoordiging van vrouwen bij beleidsmakers (het 'glazen plafond'), afzondering in bepaalde activiteiten (de 'glazen muren'), beperkte mogelijkheden voor bijscholing en netwerking, het ongelijke aandeel van vrouwen bij de uitvoering van onbezoldigde zorgtaken, en minder goede werkomstandigheden (parttime, contractueel werk en informele functies). Bovendien is de culturele sector allesbehalve vrij van genderstereotypen en vast(geroest)e ideeën over cultureel gepaste rollen voor vrouwen. Data over cultuur zijn nooit uitgesplitst per gender zodat de ongelijkheden en de uitdagingen op dit gebied verborgen blijven voor beleidsmakers en -voerders.


Download het rapport Gender Equality: Heritage and Creativity.

Download het rapport Égalité des genres, patrimoine et créativité.

]]>
Geen enkel geloof kan deze daad rechtvaardigenhttp://unesco-vlaanderen.be/2014/5/14/geen-enkel-geloof-kan-deze-daad-rechtvaardigenWed, 14 May 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/5/14/geen-enkel-geloof-kan-deze-daad-rechtvaardigenTopvrouw Unesco veroordeelt ontvoering van schoolmeisjes in Nigeria en roept op tot meer samenwerking om het recht op onderwijs te garanderen.

Geen enkel geloof kan deze daad rechtvaardigenOp een onderwijsconferentie, gehouden in Muscat (Oman) van 12 tot 14 mei 2014, sprak Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, zich uit tegen de ontvoering van schoolmeisjes in Nigeria.

"Het universeel recht op onderwijs is nog steeds omstreden in sommige plaatsen, en ik maak van deze gelegenheid gebruik om de ontvoering van meer dan 270 meisjes in Nigeria door een extremistische groepering te veroordelen," zei Irina Bokova . "Dit is een onaanvaardbare schending van de mensenrechten. Het is een aanval tegen de aspiraties van deze meisjes. Het is een aanval tegen de toekomst van Nigeria. Geen enkel geloof kan deze daad rechtvaardigen."

"Onze reactie op dergelijk extremisme is duidelijk," verklaarde de directeur-generaal. "We mogen onze inspanningen om alle meisjes en jongens kwalitateitsvol onderwijs aan te bieden nooit terugschroeven. We mogen onderwijs nooit opgeven als een middel ter bevordering van menselijke waardigheid en duurzame ontwikkeling. Dit vraagt om meer samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten. Unesco is vastbesloten de Nigeriaanse regering te helpen om 'onze meisjes terug te brengen'."

Onrustwekkende trend

Jammer genoeg zijn de gebeurtenissen in Nigeria geen alleenstaand geval. Unesco luidde eerder al de noodklok omdat ze steeds vaker gevallen noteerde van aanvallen op het onderwijs, en van aanvallen op het meisjesonderwijs in het bijzonder. In 2011 bleek uit het Education for All Global Monitoring Report dat de helft van de kinderen die niet naar school gaan, wonen in een land dat een conflict doormaakt. Later deze maand zullen de directeur-generaal van Unesco en de speciale VN-vertegenwoordiger voor kinderen in gewapende conflicten, Leila Zerrougui , samen met Unicef en andere partners, in New York richtlijnen voorstellen ter ondersteuning van de resolutie van de VN-Veiligheidsraad ter verbetering van de bescherming van het onderwijs.

Irina Bokova herinnerde ook aan een aantal initiatieven van Unesco om het recht op onderwijs van meisjes te verzekeren. Ze verwees onder andere naar het Malalafonds dat is opgestart in samenwerking met de regering van Pakistan in Islamabad. In Afghanisan gaat een nieuwe fase van het alfabetiseringsprogramma van de Organisatie van start. Daarmee zullen 600 000 mensen worden bereikt. Unesco zet zich ook in om onderwijs aan te bieden aan Syrische vluchtelingen in Jordanië, Libanon en Irak. Ten slotte verwees de directeur-generaal van Unesco naar de projecten die de Organisatie in samenwerking met grote bedrijven opzette om het onderwijs voor meisjes te promoten in, bijvoorbeeld, Senegal en Tanzania.


]]>
UNESCO info 91http://unesco-vlaanderen.be/2014/3/20/unesco-info-91Thu, 20 Mar 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/3/20/unesco-info-91O.a. aandacht voor de resultaten van het Jongerenforum en de Algemene Conferentie van Unesco, steun voor stages bij internationale organisaties en het samenspel tussen Vlaanderen, Unesco en de EU...

UNESCO info 91

Terugblikken om vooruit te gaan: Unesco slaagde erin om haar rol te blijven vervullen in moeilijke omstandigheden. De Organisatie put er moed uit en kijkt met vertrouwen naar 2014.

Spreekbuis voor de jeugd: Het achtste Jongerenforum van Unesco debateerde over sociale inclusie en stelde een Jeugdstrategie op.

Vlaanderen stuurt zijn zonen en dochters uit: De Vlaamse overheid voorziet financiële steun voor jonge mensen die een stage willen lopen bij een internationale organisatie zoals Unesco.

Werken aan een wereld van mensenrechten en waardigheid: Irina Bokova, de topvrouw van Unesco, deelt haar visie op de prioriteiten van de Organisatie.

De negen doelstellingen van Unesco: De lidstaten van Unesco hebben de krijtlijnen uitgetekend waarbinnen de Organisatie de komende jaren haar mandaat gaat uitvoeren. De nieuwe strategie is erop gericht om de invloed en de slagkracht van Unesco te vergroten.

Het multilaterale samenspel tussen Unesco, de EU en Vlaanderen: Unesco en de Europese Unie slaan steeds vaker de handen in elkaar om gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren. Vlaanderen is daarbij een verbindende factor.

Meer vrouwen op en achter de schermen: Unesco start met een wereldwijd netwerk om te ijveren om vrouwen meer aan bod te laten komen in de media.


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Unesco lanceert Malalafonds voor meisjesonderwijshttp://unesco-vlaanderen.be/2014/2/7/unesco-lanceert-malalafonds-voor-meisjesonderwijsFri, 07 Feb 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/2/7/unesco-lanceert-malalafonds-voor-meisjesonderwijsUnesco en het Pakistaanse ministerie van Onderwijs investeren in meisjesonderwijs.

Unesco lanceert Malalafonds voor meisjesonderwijsUnesco directeur-generaal Irina Bokova en de Pakistaanse minister voor Onderwijs hebben op 6 februari 2014 in Islamabad een overeenkomst gesloten om een fonds op te richten om te investeren in beter onderwijs voor meisjes, vooral in afgelegen gebieden in Pakistan. Het fonds zal 7 miljoen dollar investeren in het formeel en niet-formeel onderwijs. Geld dat onder meer besteed wordt aan nascholing voor leerkrachten en aan het vergroten van het bewustzijn over het belang van onderwijs voor meisjes.

Het belang van meisjesonderwijs kan nauwelijks overschat worden. "Het is de beste langetermijninvestering die een land kan doen om te bouwen aan sociale inclusie, rechtvaardigheid, billijkheid en economische groei," zegt Bokova.

Maar liefst 3,8 miljoen meisjes in Pakistan gaan niet naar school. En zij de wel onderwijs volgen, haken sneller voortijdig af dan jongens. Het fonds wil meer meisjes naar de schoolbanken brengen om de inschrijvingsgraad onder jongens en meisjes gelijk te krijgen.

"Onderwijs gaat niet alleen over kwantiteit, investeringen of inschrijvingsgraad. Het gaat ook over de kwaliteit van het onderwijs dat de scholen aanbieden, over de opleiding van leerkrachten en over relevante competenties voor goede banen en een inclusieve samenleving. Het Malalafonds zal daaraan werken," zegt Bokova.

"Meisjes hebben dezelfde rechten als jongens in de islam," zegt minister Baligh ur-Rehman. "Onderwijs is geen keuze maar een fundamenteel recht van elk kind. Het is de morele, ethische en grondwettelijke verantwoordelijkheid van de overheid om elk kind onderwijs te bieden, ongeacht afkomst of geslacht."

Het fonds is vernoemd naar Malala Yousafzai, het Pakistaanse meisje dat eind 2012 ternauwernood ontsnapte aan een moordaanslag uitgevoerd door een Talibanstrijder. Ze was een doelwit omdat ze opkwam voor het recht op onderwijs. Ondertussen is ze uitgegroeid tot een internationaal symbool voor het ijveren voor kinderrechten en onderwijskansen voor iedereen.

]]>
UNESCO info 90http://unesco-vlaanderen.be/2014/1/6/unesco-info-90Mon, 06 Jan 2014 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2014/1/6/unesco-info-90O.a. aandacht voor erkenning garnaalvissrerij te paard, Belgische beurzen voor jonge wetenschapsters, Vlaamse steun voor internationale erfgoedprojecten en nieuwe watervoorraaden in Kenia...

UNESCO info 90Unesco erkent garnaalvisserij te paard: Garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke opgenomen op de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.

Participatie van erfgoed- gemeenschappen: De betrokken erfgoedgemeenschappen moeten integraal deel uitmaken van borgingsmaatregelen om immaterieel cultureel erfgoed te vrijwaren voor de toekomst. Hoe pakt de Erfgoedcel dit aan voor de Mechelse Ommegang?

Beurzen helpen jonge wetenschapsters lanceren: Drie jonge Belgische wetenschapsters starten belangrijk onderzoek met steun van Unesco en L'Oréal.

Vlaamse ondersteuning voor internationale projecten: Vlaanderen helpt Unesco bij de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed in Zuidelijk Afrika en bij het behoud van mariene werelderfgoedsites.

Baken voor wereldburgerschap: De zestigste verjaardag van Unesco's internationale scholennetwerk gaat gepaard met een nieuwe strategie die de toekomst van het netwerk inluidt.

Vlaanderen ondersteunt intenties tot globale samenwerking rond water: Op een top rond waterveiligheid in Afrika zijn afspraken gemaakt rond verdere samenwerking en is een nieuw samenwerkingsmodel voorgesteld.

Nieuwe watervoorraden zijn zegen voor Kenia: Unesco zette nieuwe technologie in om de watervoorraden van Kenia in kaart te brengen. Er blijkt nog heel wat onontgonnen blauw goud in de grond te zitten.

Download UNESCO info 90


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Meer vrouwen op en achter de schermenhttp://unesco-vlaanderen.be/2013/12/19/meer-vrouwen-op-en-achter-de-schermenThu, 19 Dec 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/12/19/meer-vrouwen-op-en-achter-de-schermenUnesco start met een wereldwijd netwerk om te ijveren om vrouwen meer aan bod te laten komen in de media.

Meer vrouwen op en achter de schermenUnesco en haar partners brachten honderden mensen samen in Bangkok (Thailand) van 2 tot 4 december 2014 om van gedachten te wisselen over hoe iets kan worden gedaan aan de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de media. Een van de uitkomsten is de Global Alliance on Media and Gender (GAMG).

De nieuw gevormde alliantie heeft tot doel acties voor gendergelijkheid te versterken: er moet meer aandacht zijn voor vrouwen in de media, zowel in programma's als op de werkvloer. Het netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van media-organisaties, mediaprofessionals, academici, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, ontwikkelingsorganisaties, enz. Iedereen die de kernprincipes van het netwerk onderschrijft, kan er zich bij aansluiten.

De slotverklaring van de conferentie definieert de overkoepelende missie van de GAMG als volgt: "We engageren ons voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen om hen toe te laten vrij hun mening te uiten en deel te nemen aan het besluitvormingsproces in de samenleving. We ijveren voor genderinclusieve media om uiteindelijk gendergelijkheid in media-organisaties te bewerkstelligen."

Het forum in Bangkok nam de Verklaring van Peking van 1995, voortgekomen uit de Vierde Wereldvrouwenconferentie, als uitgangspunt. In deze verklaring stellen de Verenigde Naties dat de genderongelijkheid in de media - zowel op het vlak van toegang als van vertegenwoordiging - een werkpunt moet zijn. Sindsdien is er wel her en der vooruitgang geboekt maar van een wereldwijde trend, laat staan een beweging, is geen sprake.

G Meer vrouwen op en achter de schermen

Instrument voor de toekomst

Tijdens de slotzitting van de conferentie, drukte de adjunct-directeur-generaal van Unesco's Communicatie- en Informatiewetenschappen Sector, Janis Karklins, de hoop uit dat de GAMG zou kunnen bijdragen tot het formuleren en uitvoeren van de internationale ontwikkelingsagenda na 2015 en tot het welslagen van de VN Wereldvrouwenconferentie van 2015.

"We organiseerden deze bijeenkomst met de bedoeling om het debat te stimuleren over de moeilijkheden waarmee internationale, regionale en nationale programma's voor gender en media kampen," zegt Churairat Sangboonnum, Algemeen secretaris van de Nationale UNESCO Commissie van Thailand. Met de oprichting van de Globale Alliantie wil men vermijden dat het debat snel uitdooft.

Partnerschappen aangaan

"De Alliantie start bij ons en bij diegenen bij wie we aankloppen op samen actie te ondernemen," zegt Corletha Ollivierre, voorzitter van de Caribbean Broadcasting Union. Ze ziet vooral heil in samenwerking tussen media-organisaties en het middenveld. "Mediahuizen zijn niet de vijanden van het maatschappelijk middenveld. We moeten zoeken naar manieren om constructief samen te werken en zodoende de veranderingen teweeg te brengen die noodzakelijk zijn."

Voor Philomene Aboudou van de Afrikaanse Unie van Omroepen komt de GAMG er niets te vroeg: "In Peking hebben we gesproken over media en geslacht, maar het kwam nooit tot verdere acties. Nu beschikken we over een instrument zodat we samen met Unesco kunnen werken om meer vrouwen op en achter de schermen van de mediasector te krijgen."

De belangrijkste partners van Unesco voor het Global Forum on Media and Gender waren : UN Women , Thailands ministerie van Onderwijs, de Wereld Meteorologische Organisatie, de Islamitische Organisatie voor Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur (ISESCO ), het Doha Centre for Media Freedom, IREX, de World Association of Christian Communication, het Panos Instituut voor Zuid-Afrika , de universiteit van Thammasat, de Thaise publieke omroep, en Al-Jazeera.


]]>
UNESCO info 89http://unesco-vlaanderen.be/2013/11/7/unesco-info-89Thu, 07 Nov 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/11/7/unesco-info-89O.a. aandacht voor duurzame ontwikkeling in droge gebieden, de evolutie van de bio-ethiek, de internationale dopingjacht en potentieel werelderfgoed in Vlaanderen en Nederland...

UNESCO info 89Duurzame ontwikkeling gedragen door lokale bevolking in droge streken: Unesco-project om duurzame ontwikkeling in halfwoestijn- en woestijngebieden te bevorderen is succesvol afgerond in Gent.

20 jaar bio-ethiek: wat nu? Deskundigen verzamelen op de hoofdzetel van unesco in Parijs om ideeën uit te wisselen over de voornaamste uitdagingen voor de bio-ethiek in de komende twintig jaar.

Dopingbestrijding in de sport: Unesco zorgt ervoor dat de strijd tegen het dopinggebruik in de sport een wettelijk kader krijgt en dat er betere internationale afspraken kunnen worden gemaakt. een doorlichting van het opzet en de werking van de conventie.

Bescherming van cultuurgoederen bij gewapende conflicten: Welke verdragen regelen de bescherming van cultuurgoederen en cultureel erfgoed in geval van gewapend conflict? En hoe speelt ons land hierop in?

Uitzonderlijke waarde Koloniën van Weldadigheid onderzocht: Nederland en Vlaanderen werken aan een gemeenschappelijke nominatie voor de Unesco Werelderfgoedlijst.

Meer dan een nota in de ontwikkelingsagenda: Binnen de Verenigde Naties spreken wereldleiders de ontwikkelingsdoelen voor na 2015 af. Unesco legt uit waarom onderwijs een centrale plaats moet krijgen.

Download UNESCO info 89


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Speel met statistiekhttp://unesco-vlaanderen.be/2013/3/8/speel-met-statistiekFri, 08 Mar 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/3/8/speel-met-statistiekUNESCO lanceert online game over onderwijs voor vrouwen en meisjes.

Speel met statistiekTer gelegenheid van Internationale Vrouwendag (8 maart), lanceert UNESCO een eenvoudige online game om te laten zien hoe groot de verschillen zijn in onderwijs voor vrouwen en meisjes over de hele wereld. De game maakt gebruik van de statistieken van het UNESCO Instituut voor Statistiek (UIS).

Het spel vertrekt vanuit de speler. Nadat je je gegevens zoals leeftijd, geslacht, land, enz... invulde, krijg je allerlei fraai vormgegeven statistieken te zien over hoe het is gesteld met het onderwijs in de wereld en in het eigen land. Al snel maakt het spel duidelijk dat er nog veel werk is om ervoor te zorgen dat iedereen van het basisrecht op onderwijs kan genieten. Gelukkig toont het spel ook aan dat er de voorbije jaren wel degelijk vooruitgang is geboekt.


]]>
Partnerschap voor Irakhttp://unesco-vlaanderen.be/2013/2/7/partnerschap-voor-irakThu, 07 Feb 2013 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2013/2/7/partnerschap-voor-irakUNESCO en de AMAR Stichting gaan nauwer samenwerken rond onderwijs en duurzame ontwikkeling voor Irak.

Partnerschap voor IrakUNESCO en de liefdadigheidsstichting AMAR sloten op 6 februari 2013 een nieuwe overeenkomst in het Britse Hogerhuis om hun samenwerking in Irak te bestendigen. De nadruk ligt op onderwijs en duurzame ontwikkeling.

"UNESCO en AMAR delen een gemeenschappelijke doel," zei UNESCO directeur-generaal bij de ondertekening van de overeenkomst. "We willen mensen waardigheid bieden door voor hen onderwijs te organiseren, gendergelijkheid te promoten en culturen te respecteren. We werken al sinds de oprichting van AMAR samen en wisten zo miljoenen mensen te bereiken."

AMAR is in 1991 opgericht door barones Nicholson om hulp te bieden aan de bevolking van Irak. De stichting concentreert zich op het aanbieden van onderwijs en gezondheidszorg. Ze geeft vrouwen de kans om een opleiding gezondheidszorg te volgen en richt alfabetiseringsopleidingen in. Zo verschaft AMAR jaarlijks basisdiensten aan ongeveer anderhalf miljoen Irakezen. De stichting was eerder ook actief in Iran, Libanon en Pakistan.

UNESCO werkt sinds de oprichting van de stichting met AMAR samen, vooral op het gebied van alfabetisering en vredeseducatie. De nieuwe overeenkomst versterkt de samenwerking. Het accent ligt voortaan op alfabetisering, kwaliteitsonderwijs voor meisjes en vrouwen en duurzaam gebruik van water. Bedoeling is om de lokale gemeenschappen zoveel mogelijk bij dit alles te betrekken en de lokale capaciteit te vergroten.


]]>
Van solidariteit tot engagement voor meisjesonderwijshttp://unesco-vlaanderen.be/2012/11/7/van-solidariteit-tot-engagement-voor-meisjesonderwijsWed, 07 Nov 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/11/7/van-solidariteit-tot-engagement-voor-meisjesonderwijsUNESCO en de Pakistaanse overheid grijpen de wereldwijde solidariteit met Malala aan om meer gedaan te krijgen om meisjes een plaats op de schoolbanken te garanderen.

Van solidariteit tot engagement voor meisjesonderwijsUNESCO directeur-generaal Irina Bokova en de president van Pakistan, Asif Ali Zardari, zetten hun schouders onder een bijeenkomst die een lans breekt voor onderwijs aan meisjes. Het evenement kreeg de titel Stand Up for Malala - Stand up for girl's right to education en gaat door op 10 december 2012 in Parijs, niet toevallig de VN-dag voor Mensenrechten. Met de bijeenkomst hopen de initiatiefnemers de politieke wil te kunnen stimuleren om ervoor te zorgen dat alle meisjes ter wereld kunnen genieten van hun recht om school te lopen.

Op 9 oktober 2012 reageerde de wereld geschokt op het nieuws van een moordaanslag op Malala Yousafzai, een 14-jarig meisje uit Pakistan. Ze zat op de schoolbus toen ze werd aangevallen door extremisten die haar al eerder met de dood bedreigden. Ze stelden deze laffe daad omdat Malala opkwam voor het recht op onderwijs voor meisjes.

"De aanslag op Malala is een ernstige schending van het recht op onderwijs voor meisjes. In al te veel landen wordt meisjes dit fundamenteel mensenrecht ontzegd, terwijl het net de sleutel is tot een waardige toekomst. Discriminatie start van jongs af aan bij meisjes. We moeten de wereldwijde golf van solidariteit met Malala aangrijpen om de politieke wil te versterken om de nodige maatregelen te treffen om alle meisjes een plaats op de schoolbanken te geven," zo verklaren de initiatiefnemers hun evenement.

De geschiedenis leert ons dat meisjes over de hele wereld altijd al meer dan jongens uitgesloten werden van onderwijs. Ze moeten meer obstakels overwinnen en krijgen minder kansen op onderwijs. Hetzelde geldt als ze starten met het volgen van onderwijs. Discriminatie op verschillende vlakken zorgt ervoor dat de uitval onder meisjes groter is dan onder jongens. Uit het laatste onderwijsrapport van UNESCO dat enkele weken geleden verscheen, blijkt dat het grootste deel van de 61 miljoen kinderen in de wereld die geen basisonderwijs volgen, meisjes zijn.

Het evenement op 10 december wil betrokkenen uit allerlei sectoren bijeenbrengen om zich meer te engageren voor programma's die zich richten op het aanbieden van onderwijs voor meisjes. Er worden staatshoofden, regeringsleiders, religieuze leiders en vertegenwoordigers van internationale en bilaterale organisaties, stichtingen, hulporganisaties, het bedrijfsleven en de media verwacht.


]]>
Meer secundair onderwijs en alfabetisering voor meisjes en vrouwen in Afrikahttp://unesco-vlaanderen.be/2012/5/24/meer-secundair-onderwijs-en-alfabetisering-voor-meisjes-en-vrouwen-in-afrikaThu, 24 May 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/5/24/meer-secundair-onderwijs-en-alfabetisering-voor-meisjes-en-vrouwen-in-afrikaEerste balans van een jaar samenwerking tussen UNESCO en privépartners om meer Afrikaanse meisjes in het secundair onderwijs te krijgen en meer meisjes en vrouwen te alfabetiseren.

Meer secundair onderwijs en alfabetisering voor meisjes en vrouwen in Afrika

Een jaar geleden lanceerde UNESCO een wereldwijd partnerschap voor het onderwijs van meisjes en vrouwen. Bedoeling was om met gerichte acties te werken rond twee domeinen die meer inspanningen vereisen: secundair onderwijs en alfabetisering. Het initiatief wil ervoor zorgen dat meer meisjes de overstap van het basis- naar het secundair onderwijs maken en meer alfabetiseringsprogramma's opzetten voor vrouwen.

Het partnerschap is gericht op het versterken van de samenwerking tussen de openbare en de privésector. Een formule die vruchten afwerkt, zoals blijkt uit drie projecten die gefinancierd worden met privépartners.

In Senegal financiert Procter and Gamble een project ter alfabetisering van meisjes en vrouwen. Het project kiest voor een holistische aanpak die beantwoordt aan de leerbehoeften van drie doelgroepen: meisjes die analfabeet zijn, meisjes die nog maar net leerden lezen en schrijven, en jonge meisjes die school lopen maar bij wie de kans groot is dat ze hun vorming niet zullen afmaken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van traditionele klassen maar ook van informatie- en communicatietechnologie om zoveel mogelijk kinderen te bereiken. Het aangeboden curriculum besteedt bijzondere aandacht aan activiteiten die een inkomen genereren en die de hele gemeenschap ten goede komen. Tot nu toe zijn er 160 klassen geopend in 7 regio's en zijn er 100 docenten opgeleid om les te geven aan zo'n 3.000 leerlingen.

In Ethiopië en Tanzania loopt een project met steun van de Packard Foundation dat het aantal meisjes die het secundair onderwijs niet afmaken, wil terugdringen. In 13 scholen in Ethiopië en 15 scholen op het vasteland van Tanzania en op het eiland Zanzibar worden er activiteiten geïmplementeerd om meisjes meer kansen op ontplooiing te bieden en hen op de schoolbanken te houden.

In Kenia en Lesotho loopt een project om enerzijds de gendergevoeligheid bij leerkrachten en schooldirecties op te krikken en om anderzijds meisjes betere toegang en slaagkansen te bezorgen in wiskunde en wetenschappelijke en technische vakken. Het project geniet de financiële steun van de GEMS Foundation en komt stilaan op kruissnelheid. In Kenia is alles in gereedheid om te starten met de bijscholing van leerkrachten en directies. In Lesotho, dat kampt met een dubbel probleem van het gebrek aan leerkrachten voor wiskunde en wetenschappen en van het vertrek van gekwalificeerde leerkrachten, zal er niet alleen aandacht gaan naar het verbeteren van de opleiding van leraars maar ook naar het motiveren van leerkrachten om het beroep te blijven uitoefenen.

De lancering van het partnerschap op 25 mei 2011


]]>
UNESCO Jaarverslag 2011http://unesco-vlaanderen.be/2012/4/18/unesco-jaarverslag-2011Wed, 18 Apr 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/4/18/unesco-jaarverslag-2011Overzicht van de belangrijkste interventies van UNESCO in de wereld.

UNESCO Jaarverslag 20112011 was een bewogen jaar, gekenmerkt door kansen en uitdagingen voor zowel UNESCO als haar lidstaten. De Arabische lente toonde de kracht van het verlangen naar mensenrechten een waardigheid. Maar 2011 gaat ook de geschiedenis in als het jaar van de tsunami en de zware aardbeving in Japan op 11 maart en van een droogte die de Hoorn van Afrika in zijn greep houdt. En talrijke samenlevingen over de hele wereld voelden de gevolgen van een ernstige economische crisis die het probleem van de armoede vergrootte.

In dergelijke omstandigheden is het mandaat van UNESCO meer dan ooit betekenisvol. Geen enkel land is in staat om alleen het hoofd te bieden aan de economische crisis, de impact van klimaatverandering of het verlies aan biodiversiteit. We moeten wereldwijd samenwerken. En iedereen moet erbij betrokken worden, vooral de armsten en meest achtergestelden.

In haar jaarverslag 2011 geeft UNESCO een overzicht van hoe de Organisatie haar mandaat in 2011 in de praktijk bracht. Het is opgedeeld in de volgende hoofdstukken.

 • Steun aan ontluikende democratieën
 • Het delen van onderwijs en kennis ten voordele van vrede en ontwikkeling
 • Wetenschappen voor de planeet en de oceanen
 • Cultuur en erfgoed: ons verleden, onze toekomst
 • Internationale solidariteit, dialoog en mensenrechten
 • De 36ste bijeenkomst van de Algemene Conferentie

 

De werking van UNESCO bestreek een breed terrein in 2011 - gaande van de lancering van een nieuw samenwerkingsverband ter bevordering van het onderwijs voor meisjes en vrouwen, een uitbreiding van het tsunamiwaarschuwingssysteem in de Indische Oceaan en de ondersteuning van vrije meningsuiting en erfgoedbescherming in Tunesië, Egypte en Libië. 2011 was tevens de tiende verjaardag van UNESCO's Universele Verklaring betreffende Culturele Diversiteit en de veertigste verjaardag van het Mens- en Biosfeerprogramma (MAB): twee baanbrekende initiatieven. Verder bleef Afrika een absolute prioriteit voor de Organisatie en had elk programma van UNESCO aandacht voor het propageren van gendergelijkheid.

Ten slotte was er de beslissing van de Verenigde Staten om UNESCO niet langer financieel te ondersteunen - een gevolg van het toetreden van Palestina tot de Organisatie. Spontane steun en bijdragen van lidstaten en andere actoren verlichtten de druk waaronder UNESCO kwam te staan maar konden niet verhinderen dat het navigeren in moeilijke wateren is voor de Organisatie in 2012.


Download het UNESCO Jaarverslag 2011 (ENG)

Download het UNESCO Jaarverslag 2011 (FRA)

]]>
Vrouwendag stelt de plattelandsvrouw centraalhttp://unesco-vlaanderen.be/2012/3/5/vrouwendag-stelt-de-plattelandsvrouw-centraalMon, 05 Mar 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/3/5/vrouwendag-stelt-de-plattelandsvrouw-centraalUNESCO propageert betere onderwijskansen voor vrouwen in landelijke gebieden als sleutel tot ontwikkeling en armoedebestrijding.

Vrouwendag stelt de plattelandsvrouw centraal"Vrouwen in landelijke gebieden worden al te vaak naar de marge verdrongen en moeten het hoofd bieden aan grote uitdagingen als ze hun mensenrechten willen uitoefenen, zichzelf willen ontplooien of hun ambities nastreven," zo zegt UNESCO directeur-generaal Irina Bokova ter gelegenheid van Vrouwendag (8 maart).

Families in landelijke gebieden met een vrouw als gezinshoofd behoren tot de meest kwetsbare groepen onder de 1,4 miljard mensen die in extreme armoede leven in ontwikkelingslanden. Vrouwen en meisjes maken 60 procent uit van de mensen in de wereld die chronisch honger lijden.

 

Atlas over onderwijskansen voor vrouwen

UNESCO grijpt Vrouwendag dit jaar aan om een gratis interactieve atlas te lanceren over de educatieve uitdagingen waarmee vrouwen wereldwijd kampen - en in landelijke gebieden in het bijzonder. In Burkina Faso bijvoorbeeld, gaat slechts 22 procent van de plattelandsmeisjes naar school, in tegenstelling tot 72 procent van de meisjes en 82 procent van de jongens die in steden wonen. En in Marokko, waar de voorbije jaren veel vooruitgang is geboekt betreffende de verschillen op basis van geslacht in het onderwijs, hebben vrouwen nog steeds achterstand op de mannen. Iets meer dan de helft van de mannen (55 procent) in plattelandsgebieden genoot minstens vijf jaar onderwijs, tegenover iets meer dan een derde van de vrouwen (37 procent).

Vrouwen en meisjes die in landelijke gebieden wonen, krijgen wereldwijd de minste onderwijskansen. UNESCO schat dat ongeveer 80 procent van de 67 miljoen kinderen die geen onderwijs volgen, in landelijke gebieden woont. En meisjes vormen de grootste groep in dit aantal. Jonge meisjes van arme afkomst op het platteland hebben de minste kans van om het even welke sociale klasse om naar school te gaan of ooit toegang te krijgen tot onderwijs. Het analfabetisme op het platteland is bijna dubbel zo groot in landelijke dan in stedelijke gebieden. Dit alles bemoeilijkt het realiseren van ontwikkelingsdoelen en zet een rem op de ontwikkeling van landelijk streken. Het verbeteren van het onderwijs voor vrouwen en meisjes in landelijke gebieden is van groot belang voor zowel het bereiken van gendergelijkheid als voor het bestrijden van armoede.

Vrouwen maken het nieuws

Een jaarlijks weerkerend initiatief ter gelegenheid van Vrouwendag is Women Make the News, dat gericht is op het promoten van gendergelijkheid in de media. Ook hier ligt de focus dit jaar op plattelandsvrouwen, meer bepaald op hun toegang tot informatie. Er zal worden gekeken naar welke beleidsmaatregelen en goede praktijkvoorbeelden er bestaan om de toegang tot media en informatie te verbeteren, vooral voor vrouwen die in landelijke gebieden wonen.


Boodschap van UNESCO directeur-generaal Irina Bokova n.a.v. Internationale Vrouwendag 8 maart 2012

]]>
65 maal UNESCO in actie in landen over de hele wereldhttp://unesco-vlaanderen.be/2012/2/20/65-maal-unesco-in-actie-in-landen-over-de-hele-wereldMon, 20 Feb 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/2/20/65-maal-unesco-in-actie-in-landen-over-de-hele-wereldEen overzicht van hoe UNESCO het verschil maakt aan de hand van 65 voorbeelden, opgedeeld volgens de belangrijkste werkgebieden van de Organisatie.

65 maal UNESCO in actie in landen over de hele wereldDe wereld is enorm veranderd sinds UNESCO het levenslicht zag in Londen in 1945. De familie van lidstaten is veel groter geworden en ook het aantal nieuwe spelers op het wereldtoneel is toegenomen. De huidige uitdagingen zijn grensoverschrijdend en complex. Nieuwe tijden brengen moeilijke vragen met zich mee.

Zoals vele andere internationale organisaties die zich inzetten voor de belangrijkste noden van de mensheid en van onze planeet, moet ook UNESCO voortdurend verschillende doelstellingen met elkaar zien te verzoenen. De Organisatie moet steeds inspelen op snel veranderende situaties, maar tegelijkertijd trouw blijven aan haar verbintenissen op lange termijn. Ze moet focussen op enkele duidelijk omlijnde prioriteiten, zonder alle andere aspecten van haar opdracht uit het oog te verliezen. Eén vraag komt daarbij steevast naar boven: hoe maakt UNESCO het verschil?

Deze brochure wil daar een antwoord op geven. Verdeeld over acht onderdelen die de belangrijkste werkgebieden van de Organisatie omvatten, geeft ze 65 voorbeelden van hoe UNESCO het verschil maakt - elke dag opnieuw, overal ter wereld.

De brochure stelt de volgende werkterreinen van UNESCO voor:

 • De bescherming en uitwisseling van cultuur
 • De bescherming van onze planeet
 • Het delen van kennis
 • De strijd voor mensenrechten
 • Creativiteit, dialoog en de samenleving
 • Het promoten van internationale maatstaven
 • Het promoten van gendergelijkheid
 • Van uitsluiting naar inclusie

 

Daarnaast legt de brochure uit hoe UNESCO samenwerkt met een heleboel partners: individuen, instellingen en organisaties over de hele wereld, zowel in de privé- als in de publieke sector. Ten slotte is er ook een historisch overzicht van enkele sleutelmomenten uit de rijke geschiedenis van de Organisatie.

65 maal UNESCO in actie in landen over de hele wereld is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be


Download de brochure 65 maal UNESCO in actie in landen over de hele wereld

]]>
UNESCO wil 40 000 jonge vrouwen alfabetiseren in Senegalhttp://unesco-vlaanderen.be/2012/2/2/unesco-wil-40-000-jonge-vrouwen-alfabetiseren-in-senegalThu, 02 Feb 2012 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2012/2/2/unesco-wil-40-000-jonge-vrouwen-alfabetiseren-in-senegalOpenbare en private partners lanceren samen een project om meisjes en vrouwen in Senegal te alfabetiseren met behulp van informatie- en communicatietechnologie.

UNESCO wil 40 000 jonge vrouwen alfabetiseren in SenegalDe Senegalese overheid, UNESCO en Procter & Gamble hebben op 30 januari 2012 in Dakar een project gelanceerd voor de alfabetisering van meisjes en vrouwen in het land met behulp van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Onder de noemer "Help mijn hand om mijn toekomst te schrijven" wil het project aan 40.000 jonge vrouwen in zeven regio's van Senegal een opleiding verschaffen waarbij de klemtoon ligt op het gebruik van ICT's. De opleidingen worden gegeven in verschillende landstalen.

"Dit is meer dan een project voor positieve discriminatie van vrouwen en meisjes die, zoals we weten, de eerste en grootste slachtoffers zijn van analfabetisme. Het is een innovatieve manier om ICT's te introduceren in het leerproces," aldus de Senegalese minister van Onderwijs M. Kalidou Diallo. "We hopen dat dit project echt een positieve impact kan hebben op het verminderen van armoede en op de ontplooiing van vrouwen in de betrokken regio's."

Volgens Ann Therese Ndong Jata, directeur van het Regionaal Bureau voor Onderwijs in Afrika (BREDA) is het project een uitstekend voorbeeld van samenwerking tussen de overheid, het middenveld en de bedrijfswereld. Het is tevens een goed voorbeeld voor ontwikkeling omwille van het combineren van traditionele methoden om te leren lezen en schrijven met programma's op basis van ICT's. Geletterdheid omvat tegenwoordig immers ook het kunnen omgaan met computers en het beschikken over vaardigheden om probleemoplossend te denken en te handelen.

Het project sluit aan bij de vierde Education for All-doelstelling die erop gericht is om de geletterdheidgraad wereldwijd met de helft te doen toenemen. Het analfabetisme in Senegal bedraagt 40 procent van de bevolking.

In april 2011 sloten UNESCO en Procter & Gamble een overeenkomst ter ondersteuning van onderwijsprojecten over een periode van twee jaar met een bedrag van 750.000 dollar. De samenwerking richt zich op de opleiding van leerkrachten, het aanbieden van opleidingen in 'echte' en virtuele klassen, het verwerven van vaardigheden die helpen om in een levensonderhoud te voorzien, het ontwikkelen van leermethoden en het produceren van educatieve programma's voor radio en televisie.


]]>
Eerste centrum voor vrouwelijke kunstenaars met steun van de VNhttp://unesco-vlaanderen.be/2011/12/22/eerste-centrum-voor-vrouwelijke-kunstenaars-met-steun-van-de-vnThu, 22 Dec 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/12/22/eerste-centrum-voor-vrouwelijke-kunstenaars-met-steun-van-de-vnOntwerp het logo voor een internationaal centrum dat vrouwelijke kunstenaars zal ondersteunen.

Eerste centrum voor vrouwelijke kunstenaars met steun van de VNDe stichting van het International Center for Women Artists (ICWA) doet een oproep aan grafische ontwerpers van over de hele wereld om een logo voor het centrum te ontwerpen. Een jury selecteert de winnaar die een som van 2.000 dollar ontvangt. De ontwerpers van de twee beste logo's die het net niet haalden, krijgen elk een bedrag van 500 dollar.

Het International Center for Women Artists zal werken onder auspiciën van UNESCO en opent de deuren in 2013 in Amman (Jordanië). Het zal bestaan uit een museum en een educatief project waarin de creaties en verwezenlijkingen van vrouwelijke kunstenaars centraal staan.

Bedoeling is dat het centrum een vredesboodschap uitdraagt die vertrekt vanuit de kunst. Het wil een forum zijn voor interculturele dialoog, educatie en uitwisseling om vrouwen te eren en te bevrijden en om artistieke en culturele tradities te bewaren.

Naast een permanente collectie in Jordanië, zal het centrum ook rondreizende tentoonstellingen verzorgen en online actief zijn. Langs het internet zal het een brede waaier van opleidingen aanbieden, een virtueel bezoek van het centrum inrichten, conferenties met kunstenaars organiseren en een database en verkoopruimte aanbieden voor het werk van vrouwelijke kunstenaars.


Meer over het International Center for Women Artists en de wedstrijd om het logo te ontwerpen

]]>
UNESCO info 82http://unesco-vlaanderen.be/2011/11/16/unesco-info-82Wed, 16 Nov 2011 00:00:00 GMThttp://unesco-vlaanderen.be/2011/11/16/unesco-info-82O.a. aandacht voor de onzichtbare additieven in ons (drink)water, de situatie van het secundair onderwijs in Afrika en de toekomst van het gedrukte boek…

UNESCO info 82

In UNESCO info 82 lees je onder meer:

De onzichtbare additieven in ons water: Chemische stoffen waarover niemand zich eerder zorgen maakte, komen steeds vaker voor in het milieu en het (drink)water. Deze vaststelling verdient meer aandacht omdat er mogelijks gevaar bestaat voor mens en natuur. UNESCO zet het probleem op de agenda.

Twee op drie kinderen in Afrika kunnen niet naar de middelbare school: Er zijn onvoldoende plaatsen op de schoolbanken in het secundair onderwijs. Meisjes zijn hiervan het grootste slachtoffer maar overal zijn er aanzienlijke investeringen nodig om jonge mensen de kans te geven om aan armoede te ontsnappen.

Waarom geen vrouw in de wetenschap? Er is geen enkele reden waarom vrouwen niet even goed als mannen kunnen presteren in de wetenschappelijke wereld. UNESCO en L'Oréal startten een internationaal programma om vrouwen te stimuleren om te kiezen voor wetenschappen. Het nationale luik van dit programma kende onlangs drie beurzen toe aan jonge onderzoeksters.

Kindsoldaten een nieuwe toekomst bieden: UNESCO Goodwill Ambassadeur Forest Whitaker spreekt over zijn inzet om kinderen en jongeren die buiten hun wil in een wereld van geweld terechtkwamen, te helpen om hun leven terug op een spoor te krijgen dat uitzicht biedt op een volwaardige toekomst.

Nieuwe kinderboekenreeks voor Afrika: Educatieve reeks kinderboeken snijdt gevoelige thema's aan en bevordert de sociale ontwikkeling van kinderen.

Een bijzondere plaats voor de verbeelding: Sinds het begin van de 21ste eeuw openden talrijke virtuele bibliotheken de deuren op het internet en zit het e-boek duidelijk in de lift. Zullen deze nieuwe media het papier inhalen en achterlaten? De Chileense schrijver Antonio Skármeta meent van niet en denkt dat het 'traditionele' boek de digitale storm zal doorstaan.

Geheugen van de wereld opgefrist: Het register waarmee UNESCO wil zorgen dat ons collectief geheugen niet afbrokkelt is uitgebreid met zeven bijzondere voorbeelden van documentair erfgoed.

Kan poëzie de wereld redden? UNESCO lanceert een programma in het teken van interculturele dialoog gebaseerd op het werk van Tagore, Neruda en Césaire.

Opleidingen journalistiek versterken in Afghanistan: Als onderdeel van haar inspanningen om het onderwijs in Afghanisten tot internationaal niveau op te krikken, helpt UNESCO bij het opstellen van een aangepast curriculum journalistiek -  wat meteen ook de democratie in het land ten goede komt.

Download UNESCO info 82


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>