UNESCO Platform Vlaanderen, thema "hoger onderwijs"http://www.unesco-vlaanderen.be2014-12-06T22:41:13Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "hoger onderwijs"http://www.unesco-vlaanderen.benlStudentenmobiliteit in kaarthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/11/27/studentenmobiliteit-in-kaartTue, 27 Nov 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/11/27/studentenmobiliteit-in-kaartInteractieve kaart brengt internationale studentenstromen in beeld.

Studentenmobiliteit in kaartRecente cijfers van het UNESCO Instituut voor Statistiek tonen aan dat er in 2010 minstens 3,6 miljoen studenten waren ingeschreven in buitenlands hoger onderwijs, tien jaar eerder waren dat er nog maar 2 miljoen. De stijging is mede te verklaren door de snelle wereldwijde stijging van het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs dat in een decennium tijd met 78% toenam.

De meeste studenten die kiezen voor een buitenlands avontuur komen uit Oost-Azië en het gebied van de Stille Zuidzee. Ze vertegenwoordigen 28% van het totaal. Ongeveer de helft van hen is afkomstig uit China. Ze gaan vooral studeren in de Verenigde Staten, Australië en Japan.

Relatief beschouwd zijn studenten uit Centraal-Azië en Afrika ten zuiden van de Sahara het meest mobiel. Ongeveer 6% van de studenten hoger onderwijs uit Centraal-Azië en 5% uit Afrika ten zuiden van de Sahara gaan in het buitenland studeren.

Het gevolg is dat er zich onderwijsknooppunten in de regio vormen die steeds grotere concentraties buitenlandse studenten aantrekken. Zuid-Afrika, bijvoorbeeld, ontving 17% van de mobiele studenten uit Afrika ten zuiden van de Sahara in 2010. Toch blijft Frankrijk de grootste voorkeur genieten onder studenten uit deze regio: het was de bestemming van 19% van de studenten die hun land verlieten om te gaan studeren.

Op basis van de cijfers ontwikkelde het UNESCO Instituut voor Statistiek een interactieve kaart die de studentenstromen van elk land weergeeft. Zowel waar studenten heen gaan als waar ze vandaan komen wordt op die manier overzichtelijk in beeld gebracht. Zo zien we dat Belgische studenten vooral kiezen voor Frankrijk en dat de meeste buitenlandse studenten in België ook daar vandaan komen.


]]>
UNESCO vraagt nieuwe aanpak van het onderwijs in Haitihttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/2/15/unesco-vraagt-nieuwe-aanpak-van-het-onderwijs-in-haitiTue, 15 Feb 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/2/15/unesco-vraagt-nieuwe-aanpak-van-het-onderwijs-in-haitiUNESCO steunt een plan om het onderwijssysteem om te vormen tot een meer efficiënt instrument ter bevordering van de heropbouw en de ontwikkeling van het land.

UNESCO vraagt nieuwe aanpak van het onderwijs in HaitiOp 15 februari 2011 heeft Michaëlle Jean, Speciale gezant van UNESCO voor Haïti, een ontmoeting met de Interim Commissie voor de Heropbouw van Haïti (ICRH). Ze zal de commissie vragen om de hervorming van het onderwijssysteem op te nemen op haar prioriteitenlijst. UNESCO is er immers van overtuigd dat onderwijs de hoeksteen vormt van de toekomstige welvaart van het land.

"Het is van groot belang om het Nationaal Pact voor Onderwijs uit te voeren. Dat plan is uitgetekend door Haïtiaanse onderwijsexperten en geniet de steun van de overheid. Het legt de basis voor een systeem dat toegankelijk en universeel is en dat kwaliteitsvolle educatie biedt," zegt Jean.

Gratis basisonderwijs

UNESCO wil het Haïtiaanse ministerie van Onderwijs steunen bij het implementeren van het plan. Een van de doelstellingen is om alle kinderen tussen 6 en 12 jaar gratis en kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden tegen 2015. Een uiterst ambitieus objectief aangezien voor de aardbeving van januari 2010 slechts een op vijf kinderen in Haïti openbaar onderwijs genoot. Dat is grotendeels te wijten aan het feit dat veel ouders niet over de nodige financiële middelen beschikten om hun kinderen naar school te kunnen sturen.

Het onderwijsplan voor Haïti wil ook het aantal studenten dat secundair of hoger onderwijs volgt, flink verhogen en wil alfabetisering verschaffen aan 2,5 miljoen inwoners. UNESCO wil aan dat streven meewerken door de onderwijsexpertise in Haïti te vergroten, door opleidingen te organiseren voor leerkrachten en door curricula te ontwikkelen.

Basis voor ontwikkeling

"Haïti moet kunnen rekenen op een goed opgeleide beroepsbevolking om het land her op te bouwen en het verder te ontwikkelen. Het herstelplan voor de territoriale, economische, sociale en institutionele wederopbouw van het land dat in maart 2010 door de Haïtiaanse regering is voorgesteld aan de Verenigde Naties, kan enkel gerealiseerd worden als de bevolking van het land beschikt over alle nodige instrumenten om de vele uitdagingen aan te pakken. In dat opzicht is onderwijs van essentieel belang," aldus Jean.

UNESCO staat ook klaar om de Haïtiaanse overheid bij te staan in andere domeinen zoals wetenschap, communicatie en cultuur. Zo richtte de Organisatie onder meer een internationaal comité op dat moet toezien op de bescherming van het materieel en immaterieel erfgoed van het land en op de uitbouw van de culturele industrie die onlosmakelijk verbonden is met de ontwikkeling en de economie van Haïti.


]]>
UNESCO lanceert ICT project voor hoger onderwijs in West-Afrikahttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/2/14/unesco-lanceert-ict-project-voor-hoger-onderwijs-in-west-afrikaMon, 14 Feb 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/2/14/unesco-lanceert-ict-project-voor-hoger-onderwijs-in-west-afrikaMet een netwerk van virtuele bibliotheken en andere informatie- en communicatietechnologie willen UNESCO en UEMOA het hoger onderwijs ondersteunen als katalysator voor ontwikkeling.

UNESCO lanceert ICT project voor hoger onderwijs in West-AfrikaUNESCO lanceert een project om een flinke impuls te geven aan het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in West-Afrikaanse universiteiten, meer bepaald door het opzetten van een netwerk van virtuele bibliotheken in de regio. De West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie (UEMOA) stelt 12 miljoen dollar ter beschikking voor het project.

Het project past binnen het kader van de samenwerking die UNESCO en de UEMOA in 2006 aangingen. Bedoeling is om ICT in te schakelen om het hoger onderwijs verder te ontwikkelen in de landen die zijn aangesloten bij de Unie: Benin, Burkina Faso, Guinee-Bissau, Ivoorkust, Niger, Mali, Senegal en Togo.

Ontwikkeling

"Hoger onderwijs is een belangrijke factor bij het bevorderen van ontwikkeling. Dit project is een nieuwe stap in de richting van de hervorming en de modernisering van het hoger onderwijs in West-Afrika," aldus Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO. "De nieuwe technologieën zijn het middel bij uitstek om dit objectief te realiseren. Door virtuele bibliotheken op te richten die voor iedereen toegankelijk zijn, kunnen professoren en studenten gemakkelijker kennis en informatie uitwisselen en kan onderzoek efficiënter gevoerd worden."

"De expertise van UNESCO zal leerkrachten, studenten en onderzoekers emanciperen," meent Soumaïli Cissé, voorzitter van de Commissie van de UEMOA. "We zijn er ons terdege van bewust dat onderwijs de sleutel tot de toekomst is want landen in ontwikkeling steunen voornamelijk op de kwaliteit van hun menselijk kapitaal. De virtuele bibliotheken die we gaan oprichten zullen onze jonge mensen zowel wortels als vleugels geven."

Verschillende toepassingen

Het project loopt over een periode van drie jaar en zal materiële en virtuele ICT-infrastructuur installeren in instellingen voor hoger onderwijs. De campussen van acht universiteiten, een in elke land van de UEMOA, zullen worden uitgerust met glasvezelnetwerken en minstens 200 computers met een snelle internetverbinding. Naast het netwerk van virtuele bibliotheken waarop de universiteiten worden aangesloten, komt er ook een cyberinstituut dat onlinecursussen aanbiedt aan professoren. Daarnaast zal een centrale database opgericht worden voor het berekenen van de credits die studenten tijdens hun academische loopbaan verzamelen, om zodoende te helpen bij het harmoniseren van de academische normen in de regio en om de mobiliteit van studenten tussen universiteiten en landen te stimuleren.

Het project wordt uitgevoerd door het UNESCO-kantoor in Bamako (Mali).


]]>
UNESCO info 2009http://www.unesco-vlaanderen.be/2009/12/21/unesco-info-2009Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/12/21/unesco-info-2009Download de vier nummers van jaargang 2009.

UNESCO info 72

Water is essentieel voor ontwikkeling: Een nieuwe editie van het VN Wereldwaterrapport benadrukt de essentiële rol van water voor ontwikkeling en wijst op de vele voordelen van het investeren in goede watervoorziening en duurzaam beheer.

Gouden tijd voor sterrenkunde: De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties riep 2009 uit tot Internationaal Jaar van de Sterrenkunde en gaf de coördinatie in handen van UNESCO.

Financiële crisis dreigt ook ontwikkelingslanden zwaar te treffen: De globale financiële crisis zal grote gevolgen hebben voor de ontwikkelingshulp en de meest kwetsbare burgers dieper in de armoede duwen, zo waarschuwt een UNESCO-analyse.

UNESCO Atlas bedreigde talen: West-Vlaams en Limburgs in gevaar: Ruim een derde van alle talen dreigt uit te sterven, zo blijkt uit de nieuwe UNESCO Atlas van bedreigde talen. Ook het West-Vlaams en het Limburgs staan op de rode lijst.

Wie spreekt er Ch'ti? : De Franse film Bienvenue chez les ch'tis krijgt de lachers op de hand maar de realiteit van de Ch'ti taal is minder vrolijk.

Scholen bouwen voor betere wereld: Zonder onderwijs voor meisjes is een betere wereld voor iedereen onmogelijk, zo luidt de overtuiging van een Greg Mortenson, een opmerkelijk ontwikkelingswerker die scholen bouwt in de afgelegen gebieden van Pakistan en Afghanistan.

Ethiek gaat over moreel handelen en risico's afwegen: De internationale expertencommissie die UNESCO adviseert over ethische aangelegenheden op het domein van wetenschap en technologie wil een kader creëren om beter te kunnen inspelen op de snelle wetenschappelijke en technologische ontwikkeling en de ethische gevolgen van klimaatverandering onderzoeken.

Erkenning voor vrouwen in de wetenschap: UNESCO en L'Oréal erkennen jaarlijks de waardevolle bijdrage van vrouwen aan de nog steeds door mannen gedomineerde wetenschap.

Download UNESCO info 72

UNESCO info 73

Inventaris immaterieel cultureel erfgoed uitgebreid: Onder meer de Sinterklaasviering en de garnaalvisserij te paard zijn opgenomen op de Vlaamse inventaris van immaterieel cultureel erfgoed.

Vlaamse UNESCO Leerstoel promoot preventieve erfgoedconservatie: Een nieuwe UNESCO Leerstoel aan de K.U. Leuven draagt het concept van preventieve erfgoedconservatie internationaal uit.

Recht op onderwijs onder vuur: Ervoor zorgen dat kinderen hun recht op onderwijs kunnen uitoefenen, is één van de hoogste prioriteiten van UNESCO. Er heerst dan ook grote bezorgdheid over een nieuw VN-rapport waaruit blijkt dat scholen, leerlingen en leerkrachten in verschillende conflictgebieden het doelwit van aanslagen zijn.

Oceanen verdienen meer aandacht en respect: Naar aanleiding van de eerste Wereldoceaandag breekt het hoofd van UNESCO's Intergouvernementele Oceanografische Commissie een lans voor een beter duurzaam beheer van onze belangrijkste natuurlijke hulpbron.

Volwassenenonderwijs bevordert ontwikkeling: Educatie voor volwassenen en levenslang leren zijn cruciale elementen om de ontwikkeling te bevorderen, dat is de boodschap waarvan een internationale conferentie beleidsmakers wil bewust maken.

Sri Lankaans journalist krijgt postuum UNESCO-prijs voor Persvrijheid: De eerder dit jaar vermoorde Lasantha Wickrematunge die zich jarenlang inzette voor vrije meningsuiting, is door een internationale jury gekozen als laureaat van de Prijs voor Persvrijheid 2009.

Efficiënter debatteren in de UNESCO-arena: De Vlaamse UNESCO Commissie organiseerde samen zijn Nederlandse en Luxemburgse tegenhanger een bijeenkomst om een nieuwe benadering van de regionale consultaties van Nationale UNESCO Commissies op internationale schaal te promoten

Afrikaanse filmindustrie rukt op: Nigeria is de tweede grootste filmproducent ter wereld en laat daarmee de Verenigde Staten achter zich, zo blijkt uit een recent rapport van het UNESCO Instituut voor Statistiek.

Vlaamse steun voor wetenschappelijke projecten: Vlaanderen maakt internationaal school door op een geconcentreerde en toekomstgerichte manier wetenschappelijke projecten van UNESCO te ondersteunen die het duurzaam beheer van kusten en natuurlijke rijkdommen in voornamelijk ontwikkelingslanden mogelijk helpen maken door capaciteitsopbouw en het versterken van nationale infrastructuur in een internationale omgeving.

Download UNESCO info 73

UNESCO info 74

Internationale richtlijnen voor seksuele opvoeding: Een reeks nieuwe richtlijnen moet landen helpen om een beter beleid te voeren rond seksuele voorlichting op school om zo de verspreiding van hiv en seksueel overdraagbare aandoeningen te bestrijden.

We moeten meer doen om ontwikkelingslanden te helpen: Na tien jaar het Secretariaat van UNESCO te hebben geleid, blikt directeur-generaal Koïchiro Matsuura terug op de voornaamste evoluties onder zijn beleid.

De volgende stap voor oceaanobservatie: Wetenschappers van over de hele wereld komen in september samen om te bespreken hoe oceaanobservatie zich in de toekomst moet ontwikkelen om tegemoet te komen aan sociale en economische behoeften en om het klimaatbeleid beter te ondersteunen.

Restauratie van Babylon op gang schieten: Een rapport formuleert concrete aanbevelingen om de geteisterde archeologische site van Babylon in Irak in eer te herstellen.

Democratie is het delen van macht: Voormalig VN secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali praat over het belang om de globalisering te democratiseren en over het versterken van de solidariteit onder ontwikkelingslanden.

Chinees pilootproject voor bescherming jonge migranten: Chinese steden krijgen te maken met een instroom van goedkope arbeidskrachten die bijdragen tot de economische ontwikkeling. Een pilootproject onder leiding van UNESCO wil ervoor zorgen dat de rechten van deze migranten gerespecteerd worden.

Alfabetisering als ijkpunt voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling: De internationale gemeenschap van beleidsmakers, donors en hulporganisatie investeren onvoldoende in de alfabetisering van volwassenen terwijl nochtans voldoende is bewezen welke verstrekkende gevolgen alfabetisering kan hebben op de persoonlijke en de maatschappelijke ontwikkeling wanneer het op een duurzame en doelgerichte manier wordt aangepakt.

Download UNESCO info 74

UNESCO info 75

Koers voor de komende twee jaar uitgestippeld: De Algemene Conferentie van UNESCO bepaalde waarop de Organisatie zich de komende twee jaar zal toeleggen en verkoos een nieuwe directeur-generaal die de komende vier jaar het stuur in handen krijgt.

Meer investeren in culturele diversiteit: In een snel veranderende wereld tengevolge van globalisering staat culturele diversiteit onder druk. Een ruimere interpretatie van het begrip en meer investeringen in culturele diversiteit kunnen de globale ontwikkeling bevorderen, zo blijkt uit een recent veelomvattend rapport van UNESCO.

Jongeren vragen meer inspraak: Tijdens het zesde UNESCO Jeugdforum gaven jongeren uit meer dan 80 landen aan welke onderwerpen zij als prioritair beschouwen en bespraken ze hoe UNESCO de band met jongeren en jeugdorganisaties nauwer kan aanhalen.

UNESCO richt schijnwerpers op immaterieel erfgoed: De Heilig Bloedprocessie van Brugge is één van de elementen die zijn erkend door UNESCO in het kader van de Conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed. De Conventie zet vooral in op bescherming en duurzaam erfgoedbeheer.

Belgisch andersglobalist krijgt UNESCO-Madanjeet Singh Prijs: François Houtart is een van de twee laureaten van de UNESCO-Madanjeet Singh Prijs voor de Bevordering van Verdraagzaamheid en Geweldloosheid.

Irakezen moeten massaal verhuizen door watertekort: Landelijke gemeenschappen in het noorden van Irak kampen met grote watertekorten door aanhoudende droogte en slecht onderhoud van traditionele watervoorzieningssystemen. UNESCO luidt de noodklok en plant een nieuw initiatief om de dramatische situatie te verhelpen.

Stimulans voor jonge researchers: Drie jonge Belgische wetenschappers kunnen genieten van een beurs onder de noemer van het programma L'Oréal-UNESCO Voor Vrouwen en Wetenschap.

Discriminatie bestrijden in Oost-Europa: Hiv en aids blijven oprukken in Oost-Europa. Een nieuw UNESCO-project wil de epidemie indijken en de discriminatie bestrijden die gepaard gaat met de ziekte.

Grenzeloze diploma's dankzij UNESCO en Raad van Europa: Een recent verdrag waar ons land onlangs tot toetrad, maakt het gemakkelijker om in een groot deel van de wereld in het buitenland te gaan studeren of werken.

Download UNESCO info 75


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
External Quality Assurance in Higher Education: Making Choiceshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/6/29/external-quality-assurance-in-higher-education-making-choicesMon, 29 Jun 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/6/29/external-quality-assurance-in-higher-education-making-choicesMichaela Martin en Antony Stella External+Quality+Assurance+in+Higher+Education%3a+Making+ChoicesHet hoger onderwijs toont een steeds gevarieerder gezicht, zowel wat het aanbod als de aanbieder betreft. Daar komt bij dat de globalisering ervoor zorgt dat instellingen voor hoger onderwijs steeds meer spelers op een internationale markt worden waar studenten zich als consumenten gedragen. Vandaar de behoefte aan systemen die de kwaliteit van het aanbod en de instellingen weergeven zodat instellingen hun plaats op de markt kunnen evalueren en studenten kunnen inschatten waaraan ze zich mogen verwachten. Een dergelijk evaluatiesysteem ontwikkelen is niet eenvoudig: er moet niet alleen rekening gehouden worden met internationale standaarden en de nationale context, er is ook nog de vraag waarbij alles begint, namelijk hoe definieer je de kwaliteit van het hoger onderwijs?

Deze complexe materie staat hoog op de agenda van iedereen die tegenwoordig betrokken is bij het beleid van het hoger onderwijs. Dit boek bespreekt een aantal mogelijkheden met betrekking tot het ontwikkelen en implementeren van een systeem voor externe kwaliteitsevaluatie van het hoger onderwijs. Het is een uitgave van het Internationaal Instituut voor Onderwijsplanning (IIEP) dat de lidstaten van de UNESCO helpt om hun capaciteit inzake onderwijsbeleid en -planning te vergroten.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Unequal Chances to Participate in Adult Learning: International Perspectiveshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/3/26/unequal-chances-to-participate-in-adult-learning-international-perspectivesThu, 26 Mar 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/3/26/unequal-chances-to-participate-in-adult-learning-international-perspectivesUnequal+Chances+to+Participate+in+Adult+Learning%3a+International+PerspectivesAls er iets is dat onze moderne samenleving kenmerkt, dan is het verandering. De hedendaagse snelle evolutie maakt dat levenslang leren belangrijker is dan ooit tevoren. Zij die zich kunnen aanpassen, worden weerbaar en kunnen zich verder ontplooien. Zij die dit niet kunnen, worden kwetsbaar en afhankelijk. Het toekomstige economische en sociale succes van elke samenleving is nauw verbonden met de educatie van volwassenen.

Nu er meer aandacht uitgaat naar en geïnvesteerd wordt in volwasseneneducatie, is het belangrijk om op te volgen welke groepen in de samenleving de kans krijgen om daadwerkelijk bij te leren. Als dit niet nauwlettend wordt opgevolgd, is de kans groot dat bestaande socio-economische verschillen enkel groter worden.

De auteurs die in dit werk aan het woord komen, doen een internationale vergelijkende studie van de patronen die zich aftekenen in het volwassenenonderwijs in voornamelijk ontwikkelingslanden. Daarbij hebben ze aandacht voor alle vormen van educatie: zowel formeel onderwijs als opleidingen op de werkvloer, niet-werkgerelateerde opleidingen en informeel leren. Ze komen onder meer tot de vaststelling dat het hoger onderwijs een steeds belangrijkere rol opeist en dat de meeste volwassenen vooral in functie van hun werk bijkomende opleidingen volgen. Ook lijken jongere mensen meer open te staan voor levenslang leren dan hun oudere collega's.

Afsluiten doen de auteurs met het formuleren van de implicaties van hun conclusies en het aangeven van onderwerpen die bijkomend onderzoek vragen.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Corrupt Schools, Corrupt Universities: What Can Be Done?http://www.unesco-vlaanderen.be/2009/2/25/corrupt-schools,-corrupt-universities-what-can-be-doneWed, 25 Feb 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/2/25/corrupt-schools,-corrupt-universities-what-can-be-doneCorrupt+Schools%2c+Corrupt+Universities%3a+What+Can+Be+Done%3fEr zijn verschillende voorbeelden bekend van hoe corruptie zich kan manifesteren in het onderwijs: voorkeursbehandelingen bij het toekennen van docentenposities, verduistering van fondsen, inschrijvingsgeld 'onder tafel', academische fraude enz... Onderzoek toont eveneens aan dat er op die manier heel wat middelen die vanuit de overheid in het onderwijs geïnvesteerd worden, kunnen wegvloeien; dat omkoping bij het aantrekken van leerkrachten leidt tot lagere onderwijskwaliteit; en dat de betaling van illegaal inschrijvingsgeld, een lage inschrijvingsgraad en veel vroegtijdig schoolverlaten tot gevolg heeft.

Het Internationaal Instituut voor Onderwijsplanning van de UNESCO deed onderzoek naar ethiek en corruptie in het onderwijs. Het wil beleidsmakers en onderwijsambtenaren bewust maken van het probleem en van het belang om het te bestrijden. Daartoe stelt het hen instrumenten ter beschikking voor het opsporen en inschatten van corruptie en gidst het hen bij het uitwerken van strategieën om het probleem aan te pakken.

Het Instituut trekt lessen uit strategieën die over de hele wereld gebruikt worden om de transparantie en de wederzijdse verantwoordelijkheid in het onderwijsbeleid te bevorderen. De auteurs lijsten een reeks aanbevelingen op voor beleidsmakers en bestuurders van het onderwijs. Sleutels tot een onderwijssysteem dat vrij van corruptie is, zijn volgens hen onder meer een transparante regelgeving en doorgedreven wederzijdse verantwoordelijkheid via meer autonomie voor het management van scholen.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
UNESCO reageert op crisissituatie in Gazahttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/2/11/unesco-reageert-op-crisissituatie-in-gazaWed, 11 Feb 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/2/11/unesco-reageert-op-crisissituatie-in-gazaVijf onderwijsprojecten en een project voor persvrijheid vormen de bijdrage van UNESCO aan de inspanningen van de VN om noodhulp te bieden aan Gaza. UNESCO+reageert+op+crisissituatie+in+GazaHet Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (OCHA) van de Verenigde Naties lanceerde op 2 februari 2009 de United Nations Gaza Flash Appeal, een oproep om middelen in te zamelen om de meest dringende noden in Gaza te lenigen gedurende negen maanden. Er wordt gezocht naar 613 miljoen dollar om 50 ngo's, 98 ngo-projecten, 73 VN-projecten en 15 VN-agentschappen te ondersteunen die allemaal noodhulp willen bieden. Bij de projecten die in de oproep zijn opgenomen, zijn zes UNESCO-projecten: vijf inzake onderwijs en een met betrekking tot media en vrije meningsuiting. Voor deze zes projecten is 3 miljoen dollar nodig.

Scholen in puin

De onderwijsprojecten van UNESCO zijn gericht op het herstellen van het onderwijs op alle niveaus, met bijzondere aandacht voor het secundair en het hoger onderwijs omdat deze vaak over het hoofd worden gezien bij humanitaire hulp.

Zeven scholen in het noorden van Gaza zijn vernield tijdens de recente gevechten die er plaatsvonden. Meer dan 150 basisscholen werden beschadigd. Ook alle 14 privé- en publieke universiteiten in Gaza zijn getroffen tijdens het recente conflict en het hoofdgebouw van de Islamitische Universiteit is compleet vernield. Van verschillende andere universiteiten zijn de laboratoria en bibliotheken vernield en onder docenten en studenten zijn verschillende doden te betreuren.

Alle scholen in het gebied werden gesloten tussen 27 december 2008 en 24 januari 2009 zodat meer dan een half miljoen leerlingen - van de kleuterschool tot de universiteit - van onderwijs verstoken bleven.

Persvrijheid herstellen

Het zesde project van UNESCO is gericht op het verbeteren van de veiligheid van journalisten en het verbeteren van de persvrijheid in Gaza. Het wil de toegang tot informatie via capaciteitsopbouw verbeteren, beschermende kledij voor journalisten voorzien en een netwerk ter ondersteuning van journalisten en mediaprofessionals oprichten. Door het bewustzijn over de rechten van de media te verhogen, betere opvolging van en berichtgeving over schendingen van de persvrijheid, en psychologische steun voor mediaprofessionals hoopt UNESCO een halt te kunnen toeroepen aan de verminderende persvrijheid en afnemende toegang tot informatie in Gaza.

UNESCO stuurde op 1 en 2 februari 2009 een aantal specialisten naar Gaza om er te peilen naar de meest dringende behoeften. Tijdens deze missie schonk UNESCO 16 kits met beschermende vesten, helmen en 'pers' kentekens aan mediaprofessionals. Tijdens het conflict in Gaza moesten veel cameramannen en journalisten in het gebied aan de slag zonder bescherming. Buitenlandse verslaggevers en mediaprofessionals werd de toegang tot het conflictgebied ontzegd.

Op basis van de bevindingen van de experts zullen de bovenstaande projecten worden bijgestuurd. UNESCO zal de conclusies ook als uitgangspunt nemen bij het formuleren van haar projecten die onderdeel uitmaken van het Gaza Early Recovery and Reconstruction Plan. Dat is een langetermijnplan voor de heropbouw van Gaza. Voor de financiering ervan wordt op 2 maart 2009 een donorconferentie georganiseerd in Caïro.

]]>
The Virtual Universityhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/10/9/the-virtual-universityThu, 09 Oct 2008 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/10/9/the-virtual-universitysamengesteld door Susan D'Antoni

The+Virtual+UniversityE-leren en virtuele universiteiten zijn relatief nieuwe voorbeelden van het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) om onderwijs te verstrekken en organisatiestructuren op te zetten. Beide concepten doen vragen rijzen omtrent het fenomeen van grensoverschrijdende educatie.

Deze publicatie onderzoekt de manier waarop verschillende nieuwe of hervormde instellingen voor hoger onderwijs omgaan met ICT-beleid, planning en management. Drie achtergrondhoofdstukken beschrijven de context - de trends en uitdagingen en de impact van grensoverschrijdend onderwijs. Acht casestudies van instellingen in verschillende werelddelen die voor een variatie van institutionele modellen staan, vertellen het verhaal van hun ontwikkeling en wat ze onderweg hebben geleerd.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Gezocht: 18 miljoen leerkrachtenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/10/1/gezocht-18-miljoen-leerkrachtenWed, 01 Oct 2008 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/10/1/gezocht-18-miljoen-leerkrachtenNaar aanleiding van de Werelddag van de Leraar meldt de UNESCO dat er 18 miljoen leerkrachten te kort zijn om ervoor te kunnen zorgen dat iedereen van basisonderwijs kan genieten. Gezocht%3a+18+miljoen+leerkrachtenJaarlijks vragen de Verenigde Naties op 5 oktober aandacht voor het belang van goede leerkrachten en respect voor wat ze presteren. Naar aanleiding van de Werelddag van de Leraar wijzen de UNESCO en andere VN-organisatie die met de problematiek begaan zijn, erop dat er wereldwijd 18 miljoen leerkrachten te kort zijn om universele primaire educatie (UPE) mogelijk te maken.

De internationale gemeenschap sprak af om tegen 2015 te zorgen voor basisonderwijs voor iedereen. Nu blijkt dat we 18 miljoen leraars verwijdert zijn van de realisatie van deze doelstelling. Vooral in Afrika laat het tekort zich voelen. Daar zijn 3,8 miljoen leerkrachten nodig om UPE te bereiken. Het gebrek aan leraars zorgt er in landen zoals Rwanda en Mozambique voor dat klassen van 60 leerlingen geen uitzondering zijn. Algemeen wordt aangenomen dat het niet mogelijk is om kwaliteitsvol onderwijs te verschaffen aan klassen die meer dan 40 leerlingen tellen.

In landen waar globaal genomen voldoende leraars voorhanden zijn, blijven afgelegen en achtergestelde gebieden dikwijls kampen met problemen om voldoende leerkrachten aan te trekken en aan de slag te houden.

Bovendien is kwantiteit niet het enige probleem. Onvoldoende opleiding is een ander gebrek. Volgens het UNESCO Instituut voor Statistiek is het niet ongewoon dat leerkrachten in ontwikkelingslanden zelf geen hoger onderwijs genoten. Er is nood aan een coherent beleid dat is afgestemd op het aantrekken van leerkrachten, op het verbeteren van hun status en op het verschaffen van goede lerarenopleidingen.

Experts zullen van gedachten wisselen over hoe de situatie moet worden aangepakt en verbeterd tijdens een rondetafelconferentie op de hoofdzetel van de UNESCO in Parijs op 3 oktober 2008 naar aanleiding van de Werelddag van de Leraar.

In Leuven wordt naar aanleiding van de Werelddag van de Leraar op 3 oktober 2008 een evenement georganiseerd over hoe de Vier pijlers van het onderwijs in de praktijk kunnen gebracht worden. Klik hier voor meer informatie daarover.

]]>
Study Abroad 2006-2007http://www.unesco-vlaanderen.be/2008/6/18/study-abroad-2006-2007Wed, 18 Jun 2008 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/6/18/study-abroad-2006-2007Study+Abroad+2006-2007Study Abroad 2006-2007 is een internationale gids voor studenten die zin hebben om een opleiding in het buitenland te volgen. De gids stelt meer dan 2.900 onderwijsmogelijkheden uit 151 landen voor. Het referentiewerk bevat een schat aan informatie voor studenten - zowel in het Engels, het Frans als in het Spaans - over de verschillende leerprogramma's die er bestaan in landen wereldwijd, afstandsonderwijs, nationale onderwijssystemen, taalcursussen, inschrijvingsgelden, immigratievoorwaarden, studiebeurzen en andere financiële hulp.

De gids is opgedeeld in drie grote delen. Het eerste deel, "Instrumenten voor studenten", bevat een lijst met vragen die een student over de aangeboden cursussen kan stellen aan een onderwijsinstelling om zo een goed geïnformeerde keuze uit het aanbod te kunnen maken. Het geeft ook uitleg over de conventies van de UNES CO betreffende de erkenning van kwalificaties in het hoger onderwijs.

In het tweede deel, "Open onderwijs en afstandsonderwijs", wordt het systeem van open onderwijs en afstandsonderwijs uitgelegd. Het hoofdstuk bevat ook een adressenlijst van internationale en regionale gespecialiseerde instellingen (de Arabische landen, Afrika, Azië en het gebied van de Stille Oceaan, Latijns-Amerika en de Caraïben, Europa en Noord-Amerika). Het derde deel bevat een lijst met beschikbare internationale en nationale studiebeurzen en cursussen.

Drie indexen helpen je vinden wat je zoekt in de gids. Je kan zoeken op studieonderwerp of instelling en er is ook een index van de internationale organisaties die in het werk aan bod komen.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Education Trends in Perspectivehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/5/8/education-trends-in-perspectiveThu, 08 May 2008 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/5/8/education-trends-in-perspectiveEducation+Trends+in+PerspectiveDe vraag naar onderwijs stijgt, want burgers zijn zich steeds beter bewust van de lange-termijnvoordelen die een goede opleiding biedt. Regeringen breken zich het hoofd over hoe ze het best aan deze stijgende vraag kunnen voldoen.

Deze publicatie geeft beleidsmakers een reeks vergelijkbare, internationale indicatoren in de hand waaraan ze hun eigen nationale onderwijssysteem kunnen toetsen en waarmee ze lessen kunnen trekken uit de ervaringen van andere landen.

Dit is het vierde volume in een reeks van publicaties die de onderwijsindicatoren analyseren die door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en het World Education Indicators programma van de UNESCO zijn ontwikkeld. De studie bevat 19 landen die samen goed zijn voor de helft van de wereldbevolking. Door de trends tussen 1995 en 2003 te analyseren, komen de factoren naar voren die de groei van het onderwijs kunnen bevorderen of belemmeren. Specifiek concentreert de studie zich op de mate waarin de landen erin geslaagd zijn om de participatie in het hoger onderwijs te vergroten.

De landen die in de studie zijn opgenomen, zijn: Argentinië, Brazilië, Chili, China, Egypte, Filippijnen, India, Indonesië, Jamaica, Jordanië, Maleisië, Paraguay, Peru, Rusland, Sri Lanka, Thailand, Tunesië, Uruguay en Zimbabwe.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Study Abroadhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/4/26/study-abroadThu, 26 Apr 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/4/26/study-abroadStudy+AbroadDe UNESCO publiceerde zopas Study Abroad 2004-2005, een gids die om en bij de 2.600 onderwijsinstellingen uit 147 landen voorstelt. Het referentiewerk bevat een schat aan informatie voor studenten - zowel in het Engels, het Frans als in het Spaans - over de verschillende leerprogramma's die er bestaan in landen wereldwijd, afstandsonderwijs, nationale onderwijssystemen, taalcursussen, inschrijvingsgelden, immigratievoorwaarden, studiebeurzen en andere financiële hulp.

De nieuwe gids is al de 32ste uitgave van Study Abroad, waarvan de eerste editie in 1948 verscheen met als doel de mobiliteit van studenten en onderzoekers te bevorderen. Die doelstelling is onveranderd gebleven maar de manier waarop dit doel wordt nagestreefd is enigszins met de tijd mee geëvolueerd.

De gids is opgedeeld in vijf delen. Het eerste deel, "Instrumenten voor studenten", bevat een lijst met vragen die een student over de aangeboden cursussen kan stellen aan een onderwijsinstelling om zo een goed geïnformeerde keuze uit het aanbod te kunnen maken. Het geeft ook uitleg over de conventies van de UNES CO betreffende de erkenning van kwalificaties in het hoger onderwijs.

In het tweede deel, "Open onderwijs en afstandsonderwijs", wordt het systeem van open onderwijs en afstandsonderwijs uitgelegd. Het hoofdstuk bevat ook een adressenlijst van internationale en regionale gespecialiseerde instellingen (de Arabische landen, Afrika, Azië en het gebied van de Stille Zuidzee, Latijns Amerika en de Caraïben, Europa en Noord Amerika).

Het derde deel bevat een lijst met al de beschikbare internationale studiebeurzen en cursussen, zoals die bijvoorbeeld aangeboden worden door het Afrikaans Instituut voor Economische Ontwikkeling en Planning, het Aziatisch Instituut voor Technologie, de Europese Commissie, de Internationale Federatie van Universitaire Vrouwen, het Latijns Amerikaans en Caraïbisch Instituut voor Economische en Sociale Planning, de Organisatie van Amerikaanse Staten, en vele andere internationale organisaties en agentschappen van de Verenigde Naties. Een totaal van maar liefst 54 referenties.

Nationale studiebeurzen en cursussen maken het vierde en grootste deel uit van dit 650-pagina's tellende naslagwerk. De 2.520 referenties staan gerangschikt in alfabetische volgorde per land en bieden een brede kijk op het hoger onderwijs in de wereld. Tot slot is er ook nog een handige index waarmee je sneller vindt wat je zoekt.

De UNESCO stelt gratis een databank (www.unesco.org/studyabroad) ter beschikking waarmee je informatie per land of per studiegebied kan opzoeken. Het systeem is zo opgebouwd dat onderwijsinstellingen en organisaties zelf hun informatie kunnen actualiseren, zodat de aangeboden informatie up-to-date blijft.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Universities and Globalization. Private Linkages, Public Trusthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/11/27/universities-and-globalization-private-linkages,-public-trustMon, 27 Nov 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/11/27/universities-and-globalization-private-linkages,-public-trustGilles Breton en Michel Lambert Universities+and+Globalization.+Private+Linkages%2c+Public+TrustDe effecten van de globalisering laten zich steeds meer voelen in het hoger onderwijs, net als in alle andere geledingen van de maatschappij. Om deze dynamiek beter te begrijpen en de uitdagingen die deze met zich meebrengt voor de universiteiten in zowel rijke als arme landen te definiëren, werd aan 17 specialisten in hoger onderwijs gevraagd om een bijdrage te leveren aan dit debat. De verscheidenheid aan perspectieven en de brede waaier van thema's die aan bod komen, biedt de lezers inzicht in de voornaamste uitdagingen en vragen waarvoor het hoger onderwijs momenteel staat.

Het resultaat is een boek dat zich zowel vragen stelt over de positie die universiteiten innemen op internationaal niveau als over hun sociale relevantie in een op kennis gebaseerde wereld waarin innovatie een drijvende kracht is geworden. Het is duidelijk dat universiteiten door enorme veranderingen gaan waarbij de nationale overheid niet langer het enige referentiepunt is voor hun ontwikkeling. Door zich open te stellen voor de mondiale samenleving, zien universiteiten hun terrein uitgebreid met een ganse reeks nieuwe spelers: regionale overheden, internationale organisaties, ngo's, bedrijven, commerciële en virtuele universiteiten. Door de interactie met deze nieuwe spelers, worden universiteiten gedwongen hun eigen positie, rol en toekomst in vraag te stellen.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Globalization and the Market in Higher Education, Quality, Accreditation and Qualificationshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/10/23/globalization-and-the-market-in-higher-education,-quality,-accreditation-and-qualificationsMon, 23 Oct 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/10/23/globalization-and-the-market-in-higher-education,-quality,-accreditation-and-qualificationsGlobalization+and+the+Market+in+Higher+Education%2c+Quality%2c+Accreditation+and+QualificationsNu het hoger onderwijs zich op de wereldmarkt begeeft en ook de Wereldhandelsorganisatie haar blik op de universiteiten liet vallen, stellen universiteitsbesturen, regeringen, studenten en ouders zich vragen over kwaliteit, accreditaties en kwalificaties. Hoe moeten we deze kwesties aanpakken en wat doen nationale en regionale autoriteiten op dit gebied dat zich aandient als de belangrijkste onderwijstrend sinds het openstellen van het hoger onderwijs voor de massa?

Steunend op bijdragen van vorsers, leiders en professionals van belangrijke multilaterale en niet-gouvernementele organisaties, onderzoekt dit werk in hoeverre een internationaal kader voor de verzekering van kwaliteit en accreditatie kan voorzien worden en welke beperkingen een dergelijk kader inhoudt.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
UNESCO bezorgt achtergestelde Palestijnse studenten schoolgeldkortinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/2/22/unesco-bezorgt-achtergestelde-palestijnse-studenten-schoolgeldkortingWed, 22 Feb 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/2/22/unesco-bezorgt-achtergestelde-palestijnse-studenten-schoolgeldkorting 

Een Unesco-project zorgt ervoor dat studenten in de Palestijnse gebieden een stuk minder schoolgeld moeten betalen.

Meer dan 19.000 Palestijnse studenten zullen dit semester genieten van een korting van 75% op hun schoolgeld. De korting komt er dankzij een Unesco-project dat gefinancierd wordt door het Saudi Committee for the Relief of the Palestinian People.

 

11 universiteiten en 24 andere instellingen voor hoger onderwijs zullen de korting toestaan aan studenten die het niet breed hebben. 27.398 studenten dienden een aanvraag in, 19.157 van hen kwamen in aanmerking en krijgen de korting.

De korting wordt toegestaan aan jonge mannen en vrouwen op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza. Het kostenplaatje om deze korting te kunnen toestaan bedraagt 6 miljoen dollar, van een totaal van 15,1 miljoen dollar die het Saudi Committee for the Relief of the Palestinian People ter beschikking stelt. De rest van het geld zal gebruikt worden om ook volgend semester studenten te helpen en om universiteiten te ondersteunen.

]]>
Iedereen heeft recht op een opleidinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/12/1/iedereen-heeft-recht-op-een-opleidingThu, 01 Dec 2005 05:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/12/1/iedereen-heeft-recht-op-een-opleidingDe UNESCO wil haar rol in het wereldwijde streven naar Onderwijs voor Allen beter invullen en werkte mee aan nieuwe richtlijnen voor kwaliteitszorg in het hoger onderwijs.

Iedereen+heeft+recht+op+een+opleidingHet onderwijsprogramma van de UNESCO maakte een moeilijke tijd door de laatste jaren. Het Onderwijs voor Allen-initiatief is de voornaamste prioriteit maar rapport na rapport toont aan dat de doelstellingen niet bereikt zullen worden tenzij landen en andere betrokken partijen de zaak ernstig nemen en serieus gaan investeren in educatie. En dat terwijl onderwijs het grootste deel van de Unesco-begroting opslorpt. Gelukkig is er beterschap op komst. Ruth Lamotte, die de administratie Onderwijs vertegenwoordigt in de Vlaamse UNESCO Commissie: "We stellen vast dat de UNESCO, meer dan in het verleden, een aantal duidelijke keuzes maakt en duidelijke prioriteiten naar voor schuift. Hoofdprioriteit blijft inderdaad Onderwijs voor Allen maar binnen dat ruime aandachtsveld gaat men zich concentreren op drie specifieke programma's ('flagship programmes'): alfabetisering, educatie en hiv/aids-preventie, en lerarenopleiding (vooral in Afrika ten zuiden van de Sahara). Naast die hoofdprioriteiten zal de Organisatie zich eveneens focussen op secundair onderwijs, vooral dan technisch- en beroepsonderwijs, op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en op hoger onderwijs."

Onderwijs voor Allen

De UNESCO deelt de bezorgdheid van haar lidstaten over het tot nu toe relatief beperkte succes van het Onderwijs voor Allen-programma. Daarom komen er binnenkort hervormingen. "Sinds kort is er een nieuwe Adjunct-directeurgeneraal voor Onderwijs, de Amerikaan Peter Smith," legt Karen Groffils van de administratie Buitenlands Beleid uit, "na zijn aanstelling maakte hij een doorlichting van het programma. Bleek dat het op het vlak van het management grondig fout liep. Het programma zoals dat op papier staat is goed en ook de mensen die het moeten uitvoeren zijn bekwaam. Alleen: er was geen goed beheer. Iedereen was met van alles bezig zonder een duidelijk overzicht van wie precies wat moet doen. Daar zal verandering in komen. Iedereen krijgt beter omschreven taken en ook de verantwoordelijkheden van het Secretariaat en de veldkantoren van de UNESCO worden beter afgelijnd."

"Het zou goed zijn mocht de UNESCO met nog meer vastberadenheid keuzes durven maken," zegt Ruth Lamotte. "Als je alles op een rijtje zet, blijkt dat er toch nog heel veel thema's in het onderwijsprogramma opgenomen zijn. Teveel om alles goed te kunnen doen. Daarnaast moet de UNESCO zich ook goed bezinnen over haar eigenheid, er zijn namelijk verschillende organisaties die rond onderwijs werken. In Vlaanderen kijken wij bijvoorbeeld ook erg naar de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en naar wat er in het kader van de Europese Unie rond onderwijs besproken en beslist wordt. De UNESCO weegt veel minder door op ons onderwijsbeleid."

Specifieke benadering

Dat Vlaanderen de UNESCO niet in de eerste plaats als richtinggevend beschouwt bij het uitbouwen van het onderwijsbeleid, heeft veel te maken met de ontwikkelingscomponent die erg speelt bij de Organisatie. "De UNESCO is een globale organisatie," verklaart Ruth Lamotte. "Ze richt zich tot de ganse wereld en besteedt prioritair aandacht aan ontwikkelingslanden, zeker met het Onderwijs voor Allen-programma. Dat is op zich zeer waardevol maar in Vlaanderen hebben wij een andere aanpak nodig, wij staan voor andere en meer specifieke uitdagingen. Voor een land dat zijn basis- en secundair onderwijs nog zo goed als volledig moet uitbouwen, biedt de UNESCO natuurlijk wel een grote meerwaarde. Eén van de belangrijkste opdrachten van UNESCO is dan ook capaciteitsopbouw."

"Anderzijds is het zo dat bepaalde Westerse landen Onderwijs voor Allen wel als model voorop stellen voor het eigen onderwijsbeleid. Finland heeft bijvoorbeeld een 'Nationaal Onderwijs voor Allen Actieplan' opgemaakt waarin eigen accenten zoals kleuteronderwijs, gelijke kansen, enz... gelegd worden. Dat is een keuze. In Vlaanderen is er niet expliciet een dergelijk actieplan, wat natuurlijk niet betekent dat wij geen beleid voeren rond de aspecten die erin vervat zijn," vervolgt Ruth Lamotte. Als Vlaanderen niet meteen iets te winnen heeft bij de UNESCO voor de ontwikkeling van zijn onderwijsbeleid, kan het misschien wel iets bieden, bijvoorbeeld het uitdragen van knowhow naar ontwikkelingslanden. "In principe zou dat kunnen," beaamt Ruth Lamotte, "maar in de praktijk gebeurt dit spijtig genoeg te weinig. Daarvoor trekt de UNESCO die kaart zelf te weinig. Concrete vragen daartoe, of duidelijke richtlijnen over hoe zo'n samenwerking kan opgestart worden, ontbreken." "En als je al zoiets voorstelt," vult Marie-Anne Persoons van de administratie Onderwijs aan, " dan komt al snel de vraag om financiering. En dan houdt de overheid meestal de boot af. We werken vanuit de administratie bijvoorbeeld geregeld mee aan het uitwerken van bepaalde richtlijnen en dergelijke meer, maar als het tijd is om die richtlijnen aan de praktijk te toetsen via pilootprojecten, moet er voor financiering naar anderen gekeken worden."

Hoger onderwijs

Met alle aandacht die de Conventie Culturele Diversiteit terecht kreeg, zouden we bijna vergeten dat cultuur niet de enige sector is die we moeten behoeden voor het ongebreidelde liberalisme en vrijmarktdenken. Ook onderwijs en gezondheidszorg mogen niet vanuit een louter economisch standpunt beschouwd worden. De UNESCO is zich daar terdege van bewust en werkt rond dit thema. Haar Centrum voor Hoger Onderwijs, CEPES, in Boekarest bijvoorbeeld, werkt onder andere regels uit met betrekking tot de erkenning van diploma's. Een initiatief genomen in samenwerking met de Raad van Europa dat navolging krijgt in andere regio's. "Daarbij gaat ook aandacht naar het recht op hoger onderwijs," legt Marie-Anne Persoons uit. "Veel onderwijsinstellingen uit Westerse landen zijn actief in ontwikkelingslanden. Regeringen in die landen beschikken over weinig middelen en investeren hoofdzakelijk in basis- en secundair onderwijs. We moeten er op toezien dat de toegang tot het hoger onderwijs, ook dat ontstaan vanuit privé-initiatief, verzekerd blijft en er dus geen extreem hoge inschrijvingsgelden gevraagd worden enz..."

"Ook binnen de OESO denkt men al na over de gevolgen van de commercialisering van het onderwijs. Een eerste concrete stap was het opstellen van richtlijnen voor kwaliteitszorg in het transnationaal hoger onderwijs. Dit gebeurde in samenwerking met de UNESCO en de tekst is aangenomen tijdens de voorbije Algemene Conferentie," zegt Marie-Anne Persoons. "De tekst wil studenten in ontwikkelingslanden beschermen tegen malafide praktijken. Het aanbod van buitenlandse onderwijsinstellingen is zeer divers en weinig doorzichtig - het kan gaan van filialen tot cursussen aangeboden via afstandsonderwijs. Zeer belangrijk is dat de tekst hamert op kwaliteit: een onderwijsinstelling die een aanbod doet in het buitenland moet dit doen volgens dezelfde kwaliteitsnormen die ze zou hanteren voor haar binnenlands aanbod. Tot nu toe was de praktijk vaak anders."

Eerste stap

De richtlijnen voor kwaliteitszorg in het transnationaal hoger onderwijs hebben de status van een Secretariaatsdocument. Niet meteen de meest slagkrachtige vorm die een tekst kan krijgen maar dat betekent niet dat het om een vrijblijvend schrijfsel gaat. "Vooral binnen de Europese landen heerst de wil om op basis van dit document verder te gaan met het bewaken en het verzekeren van de kwaliteit van het onderwijs," zegt Marie-Anne Persoons. "Bovendien geeft de tekst ook een duidelijk signaal aan de rest van de wereld en kan het een hefboom zijn om aan capaciteitsopbouw te doen in landen waar het concept kwaliteitszorg nog niet ingeburgerd was."

]]>
Women, Power and the Academy. From Rhetoric to Reality.http://www.unesco-vlaanderen.be/2005/10/21/women,-power-and-the-academy-from-rhetoric-to-realityFri, 21 Oct 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/10/21/women,-power-and-the-academy-from-rhetoric-to-realityMary-Louise Kearny Women%2c+Power+and+the+Academy.+From+Rhetoric+to+Reality.De voorbije jaren slaagden vrouwen erin om op heel wat terreinen van de samenleving flink vooruitgang te boeken. Daardoor ontstond de illusie dat de gelijkheid tussen geslachten is bereikt, terwijl er nog heel wat gender-vraagstukken moeten worden opgelost. Er bestaan immers nog heel wat culturele, economische en sociale barrières die vrouwen ervan weerhouden om ten volle deel te nemen aan alle besluitvormingsprocessen.

De essays in dit werk schuiven de universiteit naar voor als een van de sleutelinstellingen om de vooruitgang van vrouwen te bevorderen, maar vergeten niet dat naast onderwijs ook leiderschapskwaliteiten een belangrijke rol spelen.

Universiteiten vormen een van de factoren die de structuur van een samenleving mee beïnvloeden en dus ook de houding ten opzichte van vrouwen en hun positie in de samenleving.

Beide aspecten worden in deze publicatie onderzocht aan de hand van case studies die uitgevoerd werden in verschillende, zowel westerse als niet-westerse, samenlevingen.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Learning: The Treasure Withinhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/10/19/learning-the-treasure-withinWed, 19 Oct 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/10/19/learning-the-treasure-withinJacques Delors Learning%3a+The+Treasure+WithinOnderwijs speelt een fundamentele rol in de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Het is evenwel niet de mirakel-oplossing die alle deuren openzet naar een wereld waarin alle idealen werkelijkheid worden. Het is wel een van de voornaamste middellen die we kunnen inzetten om te komen tot een duurzame en harmonieuze menselijke ontwikkeling. De komende eeuw, zal mede door de globalisering, gekenmerkt worden door een aantal tegenstellingen : spanningen tussen het globale en het locale, het universele en het individuele, het traditionele en het moderne, de competitie en de gelijkheid van kansen, de ongelimiteerde expansie van kennis en de beperking van de mens om ze zich eigen te maken, het spirituele en het materiële. Hoe verscheiden culturen, systemen of sociale organisaties ook zijn, één ding hebben we allen gemeen : de uitdaging om het democratische ideaal opnieuw uit te vinden, en zo sociale samenhang te scheppen of te behouden.

In deze context, zal het leren voor het leven één van de belangrijkste sleutels zijn om de uitdagingen van de 21e eeuw te ontsluiten. De Internationale Commissie voor Onderwijs in de 21e Eeuw, voorgezeten door voormalig Eurepese Commissie voorzitter Jacques Delors, stelt in haar rapport dat alle gemeenschappen streven naar een Utopia waarin niemands talenten onbenut blijven. Dat kan door uit te gaan van de 4 pijlers waarop onderwijs steunt : leren om te zijn, leren om te weten, leren om te doen, en leren samen te leven.

Hoewel basisonderwijs een absolute prioriteit blijft, wordt ook het belang van secundair en hoger onderwijs onderstreept. We streven er immers naar om een heel leven lang te leren. Ook het belang van de leraars komt aan bod. De nieuwe technologie mag ook hier niet over het hoofd worden gezien. Enerzijds moeten we kijken welke bijdrage ze kan leveren aan de verbetering van het onderwijsproces, anderzijds moeten we er ook mee leren omgaan.

Dit rapport die de onafhankelijke commissie voor UNESCO opstelde is het resultaat van een 3 jaar durend proces van consultatie en analyse. Het besluit met een pleidooi voor meer middelen voor onderwijs, en voor een nauwere internationale samenwerking op het vlak van onderwijs, met UNESCO als hoofdrolspeler.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Planning for Innovation in Educationhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/9/12/planning-for-innovation-in-educationMon, 12 Sep 2005 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2005/9/12/planning-for-innovation-in-educationDan E. Inbar Planning+for+Innovation+in+EducationDat er hervormingen moeten komen in het onderwijs, is duidelijk. Sla er ons dossier over Hoger Onderwijs maar eens op na. Maar die veranderingen moeten goed gepland worden, en er moet met vele factoren rekening worden gehouden. Hoe je dat het beste aanpakt, dat is het thema dat wordt besproken in dit werk. Het reikt de mensen die het beleid in het onderwijs uitstippelen, elementen aan voor een strategie die ideeën voor hervormingen omzet in concrete acties.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>