UNESCO Platform Vlaanderen, thema "oceanen"http://www.unesco-vlaanderen.be2014-12-06T22:43:09Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "oceanen"http://www.unesco-vlaanderen.benlUNESCO info 93http://www.unesco-vlaanderen.be/2014/10/9/unesco-info-93Thu, 09 Oct 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/10/9/unesco-info-93O.a. aandacht voor het onderwatererfgoed van WOI, voor de politisering van de Werelderfgoedconventie en voor alfabetisering en duurzame ontwikkeling.

UNESCO info 93Het onderwatererfgoed van de Groote Oorlog: Unesco hield op 26 en 27 juni 2014 een internationaal congres over het onderwatererfgoed van de Eerste Wereldoorlog in het Provinciaal Hof in Brugge. Het congres kon plaatsvinden dankzij steun van de Vlaamse Regering en de medewerking van de Provincie West-Vlaanderen en Stad Brugge.

De rol van kolonies en protectoraten in de Eerste Wereldoorlog: Het waren vooral Europese landen die de hoofdrol speelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar zonder de steun van hun kolonies en protectoraten was de oorlog wellicht anders afgelopen.

Alfabetisering en duurzame ontwikkeling: Unesco bekroont vijf initiatieven die gemeen hebben dat ze mensen leren lezen en schrijven maar evenzeer oog hebben voor duurzame ontwikkeling.

Geneesmiddelen voor de wereldbevolking: Arme mensen blijven vaak verstoken van levensreddende medicijnen omdat ze er geen geld voor hebben of omdat ze gewoonweg niet te verkrijgen zijn. Een radicale hervorming kan daar iets aan veranderen.

Unesco Werelderfgoedconventie in gevaar: Aanhoudend politiek geïnspireerde beslissingen doen de geloofwaardigheid van de Werelderfgoedconventie en het Werelderfgoedcomité geen goed

Op de kleintjes letten: Kleine eilandstaten fungeren als het ware als barometers voor de klimaatverandering. Nochtans wordt er weinig rekening mee gehouden bij het uitstippelen van internationaal beleid. Unesco zet zich in om daar verandering in te brengen.

Geboorte van een nationaal museum: Bijzonder initiatief betrekt de lokale gemeenschappen van Zuid-Soedan bij het bedenken en uitwerken van een nationaal museum dat verzoening en nationale eenheid wil bevorderen.

De dieperik in: Nieuwe fase in waarnemingsprogramma gaat gegevens inzamelen over de evolutie van de diepe oceaan.

Op maat gesneden seksuele voorlichting: Een brede waaier aan partners, waaronder Unesco, werken samen om de grote behoefte aan seksuele voorlichting in Vietnam te bevredigen.

Cultureel erfgoed onder vuur: 60 jaar Verdrag van Den Haag: 60 jaar geleden sprak de internationale gemeenschap af om waardevolle culturele sites te ontzien in tijden van conflict. De geschiedenis en het dagelijks nieuws leren ons dat de naleving van dat engagement te wensen over laat.


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO info 92http://www.unesco-vlaanderen.be/2014/6/4/unesco-info-92Wed, 04 Jun 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/6/4/unesco-info-92O.a. aandacht voor het ergfoed van WOI als werelderfgoed en voor de Vlaamse bijdrage aan de Unesco-programma's voor immaterieel cultureel erfgoed en oceanografie.

UNESCO info 92Om nooit meer te vergeten: Vlaanderen start een breed overleg dat moet leiden tot de erkenning van het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog als werelderfgoed.

Met vereende kracht werken aan duurzame ontwikkeling: Experts buigen zich op bijeenkomst over de vraag hoe de verschillende cultuurconventies van Unesco kunnen samenwerken om wereldwijd duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Internationaal verbinden, plannen en versterken van het borgen van immaterieel erfgoed: Een door Vlaanderen ondersteund Unesco-project gaat dit jaar zeven staten in Zuidelijk Afrika helpen bij het uitwerken van een beleid rond immaterieel cultureel erfgoed.

Op naar een Europees expertennetwerk: Verschillende Nationale Unesco Commissies van Europese landen gaan samenwerken om hun slagkracht te vergroten.

De kostprijs van de leercrisis: Omdat de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende is, sorteren veel investeringen in het (basis)onderwijs weinig of geen effect. Zo verliest de wereldgemeenschap jaarlijks 129 miljard dollar.

Opinie: Wie maalt er om de leerlingen? Onderwijs dat steeds uit hetzelfde vaatje tapt, lest slechts de dorst van enkelen. Als we daadwerkelijk geen enkel talent willen verloren laten gaan, dan moet het anders.

Digitalisering van cultureel erfgoed: Expertseminarie in Brussel pleit voor een aanpassing en harmonisering van de auteursrechtenwetgeving om de digitalisering van cultureel erfgoed op grotere schaal te kunnen voortzetten.

Gidsland voor zeewetenschappelijk onderzoek: Vlaanderen trok vijftien jaar geleden de kaart van de samenwerking met Unesco. Het leidde tot een nieuw tijdperk in het beheer van oceanografische data en bevorderde duurzame ontwikkeling in kustgebieden en droge streken in onder meer Afrika en Latijns-Amerika.

Duurzaam beheer van berggebieden: Bergen fungeren als barometers van de klimaatverandering. Hun kwetsbare ecosystemen vergen een specifieke aanpak om de duurzaamheid van onze toekomst te verzekeren.

Internationale studie van jeugdmigratie: Migratie biedt jonge mensen kansen op onderwijs en werk maar brengt ook ongelijkheden en spanningen voort. Een internationale studie van de Verenigde Naties brengt de situatie van jonge migranten overal ter wereld in beeld.

Download UNESCO info 92


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Zeilschip onderzoekt Noordelijke IJszeehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/5/30/zeilschip-onderzoekt-noordelijke-ijszeeThu, 30 May 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/5/30/zeilschip-onderzoekt-noordelijke-ijszeeExpeditie onderzoekt ecosysteem van plankton en impact van klimaatverandering.

Zeilschip onderzoekt Noordelijke IJszeeHet onderzoeksschip Tara is op weg naar de Noordelijk IJszee. De volgende zeven maanden zal het ruim 25 000 km varen om gegevens te verzamelen over de mariene ecosystemen van de poolstreek, over de biodiversiteit en over de impact van klimaatverandering en menselijke activiteit.

De expeditie werkt aan de realisatie van de doelstelling van de Tara Ocean Expedition om plankton te verzamelen uit alle oceanen van de wereld. Deze kleine organismen staan onderaan de mariene voedselketen, slaan koolstofdioxide op en gebruiken hun fotosynthetische kwaliteiten om te fungeren als een immense zuurstofpomp. Hun ecosystemen behoren tot de minst onderzochte velden van de oceanografie. Biologen en oceanografen zullen hun onderzoek toespitsen aan de rand van de ijslaag, daar waar plankton het meest overvloedig is.

Andere onderwerpen waarop het onderzoek zich zal concentreren omvatten het kwikgehalte in de oceaan en de atmosfeer en de concentratie van plasticdeeltjes. Deze metingen gebeuren op een nooit eerder geziene schaal en zullen leiden tot meer kennis over de impact op het arctische ecosysteem.

De klimaatverandering laat zich nergens ter wereld meer voelen dan in het arctisch gebied. Dit blijkt uit het feit dat de totale ijsoppervlakte van de Noordelijke IJszee jaar na jaar kleiner wordt. Daardoor wordt dit kwetsbare gebied steeds aantrekkelijker omwille van zijn grote voorraad aan mineralen en andere natuurlijke rijkdommen en omwille van het potentieel voor nieuwe commerciële vaarroutes. Het gebied is ook van belang om de klimaatverandering beter te leren begrijpen.

De Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van UNESCO is een van de institutionele partners van de expeditie en volgt het reilen en zeilen van de expeditie op de voet. De schoener Tara zal het derde zeilschip in de geschiedenis zijn die de Noordelijke IJszee rondvaart.


]]>
UNESCO info 87http://www.unesco-vlaanderen.be/2013/4/16/unesco-info-87Tue, 16 Apr 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/4/16/unesco-info-87O.a. aandacht voor rehabilitatie erfgoed Mali, betere bescherming voor journalisten en waarnemingen op de oceanen...

UNESCO info 87In UNESCO info 87 lees je onder meer:

Cultureel erfgoed van Mali rehabiliteren: UNESCO is vastbesloten om het cultureel erfgoed van Mali dat het doelwit werd van moedwillige aanslagen en vernielingen, te restaureren en te vrijwaren om de nationale eenheid te herstellen.

Reddingsactie voor Nederlandstalige archieven in Guyana: Recent door UNESCO erkend documentair erfgoed verkeert in bijzonder slechte staat. Het Nationaal Archief van Nederland biedt expertise en samenwerking aan om het archief te redden.

VN wil journalisten meer bescherming bieden: Onder leiding van UNESCO zullen de Verenigde Naties een strategie uitvoeren om de veiligheid van journalisten te vergroten en straffeloosheid aan te pakken.

Een miljoen oceaanprofielen: Het Argoproject verzamelt gegevens over de oceaan die helpen om het weer te voorspellen en de gevolgen van klimaatverandering in te schatten.

Taal nieuw leven inblazen: Het Rapa Nui is een inheemse taal die steeds minder gesproken wordt op Paaseiland. Een taalacademie zet zich in om de taal van de ondergang te redden en verder te ontwikkelen.

Onderwijs is de sleutel tot meer respect voor mensenrechten: De eerste UNESCO/Bilbao Prijs voor de Promotie van een Cultuur van Mensenrechten ging in 2008 naar Stéphane Hessel die op 27 februari 2013 overleed. Aanleiding was de zestigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens waarvan hij medeopsteller was. In december 2012 spraken we met hem over Desmond Tutu, de laureaat van de UNESCO/Bilbao Prijs 2012. Hij uitte zijn bezorgdheid over de aanhoudende schendingen van de mensenrechten maar toonde zich tezelfdertijd enthousiast over de geboekte vooruitgang.

Het meisje van de foto: Een campagnebeeld van de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust levert een opmerkelijk verhaal op.

Draslanden bezorgen ons water: Het Internationaal Jaar van Samenwerking op het gebied van Water is een uitgelezen gelegenheid om het belang van draslanden voor de algemene watervoorziening onder de aandacht te brengen.

Ontdek je passie en hou je doel voor ogen: Jonge Arabische UNESCO Goodwill Ambassadrice wil een voorbeeld zijn voor jonge vrouwen overal ter wereld om te kiezen voor de wetenschap.

Download UNESCO info 87


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Marien erfgoed als katalysator voor beter oceaanbeheerhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/1/29/marien-erfgoed-als-katalysator-voor-beter-oceaanbeheerTue, 29 Jan 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/1/29/marien-erfgoed-als-katalysator-voor-beter-oceaanbeheerVlaanderen werkt mee aan het verbeteren van marien erfgoedbeheer om duurzaam oceaanbeheer te promoten.

Marien erfgoed als katalysator voor beter oceaanbeheerDe Britse filmster Clive Owen en de Franse acteur en regisseur Jacques Perrin springen op de bres voor de bescherming van marien erfgoed tijdens een evenement op de hoofdzetel van UNESCO in Parijs op 7 februari 2013. Er zal een tienjarenstrategie worden voorgesteld om de 'Kroonjuwelen van de oceaan' te beschermen - een project dat steun geniet van de Vlaamse regering. Tevens is er aandacht voor de verwezenlijkingen van het 'Getijden van tijd' project, een samenwerking voor de bescherming van marien werelderfgoed tussen het UNESCO Werelderfgoedcentrum, de Zwitserse horlogemaker Jaeger-LeCoultre en de krant The International Herald Tribune.

Op de Werelderfgoedlijst prijken 46 mariene sites. Samen vertegenwoordigen ze meer dan een derde van alle beschermde mariene gebieden. Het Werelderfgoed Mariene Programma van UNESCO wil deze sites gebruiken als katalysators voor het verbeteren van het wereldwijde oceaanbeheer. Er is nog veel werk voor de boeg om de expertise van verantwoordelijken voor het beheer van de oceaan te vergroten en om ervoor te zorgen dat alle ecosystemen van de oceaan vertegenwoordigd zijn op de Werelderfgoedlijst.

De Vlaamse regering en het 'Getijden van tijd' project brachten samen meer dan 3 miljoen dollar bijeen om lidstaten en sitebeheerders te helpen om de toenemende vervuiling aan te pakken. De vervuiling is onder meer het gevolg van ontginning onder water, van boorwerkzaamheden en van maritiem transport. Het UNESCO Werelderfgoedcentrum coördineert de inspanningen.

 


]]>
UNESCO info 86http://www.unesco-vlaanderen.be/2012/12/5/unesco-info-86Wed, 05 Dec 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/12/5/unesco-info-86O.a. aandacht voor alfabetisering in Irak, ondersteuning democratisering in Tunesië en bescherming biodiversiteit in Congo...

UNESCO info 86In UNESCO info 86 lees je onder meer:

Een nieuwe aanpak bij UNESCO: Nieuwe strategie moet de werking van UNESCO beter doen inspelen op hedendaagse uitdagingen.

Op weg naar democratie: UNESCO opende een kantoor in Tunessië. In het eerste werkjaar lag de nadruk op het stimuleren en ondersteunen van de persvrijheid en de vrije meningsuiting in het land.

61 miljoen kinderen zaten nog nooit op een schoolbank: De deur tot basisonderwijs blijft dicht voor 61 miljoen kinderen. Wereldwijd is de daling van dit aantal gestopt en in Afrika stijgt het zelfs. Dat zijn de onrustwekkende conclusies van een nieuwe UNESCO-studie, gebundeld in een online-atlas.

De kracht van geletterdheid: UNESCO bundelt getuigenissen van Iraakse burgers die een nieuwe wending aan hun leven konden geven dankzij alfabetisering.

Terugblikken om meer garanties te hebben op een vreedzame toekomst: UNESCO stelt twee projecten voor ter ondersteuning van de ontwikkeling van Holocausteducatie en onderwijs over de geschiedenis en gevolgen van volkerenmoord.

We moeten onze verantwoordelijkheid nemen: De klimaatverandering stelt ons voor de moeilijkste keuze die we ooit hebben moeten maken met betrekking tot onze impact op toekomstige generaties. Een ethische benadering van dit probleem moet tegengewicht bieden aan een louter economische aanpak.

Gezondheid oceaan niet op het spel zetten: Ingrijpen in het ecosysteem van de oceaan kan voordelen opleveren maar de gevolgen op lange termijn zijn een onbekende factor. De Intergouvernementele Oceanografische Commissie van UNESCO roept daarom op tot voorzichtigheid.

Erfgoed bewaren en burgerrechten beschermen: Digitale documenten en archieven zijn steeds meer de norm. Maar zijn we wel voldoende voorbereid om de bewaring ervan op lange termijn te garanderen en misbruiken te voorkomen? UNESCO trekt het debat internationaal op gang.

Natuurherstel in Centraal-Afrika: Vlaamse studente die stage liep bij het UNESCO Werelderfgoedcentrum, belicht enkele programma's voor de bescherming en duurzame ontwikkeling van natuurlijk erfgoed in Afrika.

Download UNESCO info 86


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO info 85http://www.unesco-vlaanderen.be/2012/6/27/unesco-info-85Wed, 27 Jun 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/6/27/unesco-info-85O.a. aandacht voor duurzaam beheer van de zee en de kust, wat jazz kan betekenen voor vrede en een strategie voor de bescherming van journalisten…

UNESCO info 85In UNESCO info 85 lees je onder meer:

Van een groene economie naar een groene samenleving: UNESCO propageert een visie op duurzame ontwikkeling die onder meer rekening houdt met de hervormende kracht van onderwijs en cultuur. De uiteindelijke betrachting is om deze benadering omgezet te zien in concrete engagementen van de internationale gemeenschap.

De verdediging van de oceaan opnemen: In de aanloop naar de Rio+20 top over duurzame ontwikkeling grijpt UNESCO de Werelddag van de Oceanen aan om beleidsmakers en andere stakeholders te sensibiliseren om meer inspanningen te leveren voor de bescherming en het duurzaam beheer van zeeën en kustgebieden.

Jazz brengt mensen dichter bij elkaar: UNESCO Goodwill Ambassadeur Herbie Hancock legt uit waarom jazz kan bijdragen tot het opbouwen van vrede.

Wetenschappelijke vooruitgang zorgt blijvend voor uitdagingen: Het ethisch onderwijs kan de ontwikkelingen van de wetenschap met moeite volgen. Meer uitwisseling en samenwerking kunnen de educatie versterken.

60 jaar lobbyen voor geletterdheid: Het UNESCO Instituut voor Levenslang Leren viert dit jaar zijn zestigste verjaardag. Een mooie aanleiding om terug te blikken op het pionierswerk van de instelling.

Duurzaam omgaan met grondwater: We zitten op een schat aan grondwater maar er is te weinig over bekend en daar waar het grondwater wel wordt aangeboord, gebeurt dat op een niet-duurzame manier. UNESCO wil het tij doen keren en het beheer van grondwaterbronnen verbeteren om het hoofd te bieden aan huidige en toekomstige uitdagingen.

Pleidooi voor liefde en vergiffenis: 40 jaar na het gruwelijke beeld van het vluchtende verbrande Vietnamese meisje, roept UNESCO Goodwill Ambassadrice voor Vrede Kim Phuc op tot liefde en vergiffenis.

Investeren in onderwijs is meer dan ooit van cruciaal belang: UNESCO levert al tien jaar lang het bewijs dat investeren in onderwijs loont. Ondanks de economische moeilijkheden moeten we blijven investeren in onderwijs omdat het de beste garantie is op een betere toekomst voor zowel rijke als arme landen.

VN nemen strategie aan ter bescherming van journalisten: UNESCO ligt aan de basis van een gezamenlijke VN-strategie om de veiligheid van journalisten te vergroten en de straffeloosheid omtrent misdaden tegen medewerkers van media te bestrijden.

Download UNESCO info 85


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO neemt de verdediging van de oceaan op zichhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/6/7/unesco-neemt-de-verdediging-van-de-oceaan-op-zichThu, 07 Jun 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/6/7/unesco-neemt-de-verdediging-van-de-oceaan-op-zichIn de aanloop naar de Rio+20 top grijpt UNESCO de Werelddag van de Oceanen aan om te sensibiliseren over de noodzaak van de bescherming en het duurzaam beheer van zeeën en kustgebieden.

UNESCO neemt de verdediging van de oceaan op zichDe Werelddag van de Oceanen is een jaarlijks terugkerende gelegenheid om te vieren wat de zeeën ons allemaal bieden. De oceanen maken de aarde bewoonbaar voor ons door het klimaat en het weer te regelen en door ons van zuurstof en voedsel te voorzien. Bovendien zorgen de oceanen ook voor verschillende sociale en economische voordelen. Aangezien de Werelddag gehouden wordt op 8 juni is het dit jaar, in de aanloop naar de VN-Conferentie over duurzame ontwikkeling (Rio+20, 20-22 juni 2012), een uitgelezen moment om te lobbyen voor hun verdediging.

Blauwe longen

De oceanen vormen de blauwe longen van onze planeet. Ze voorzien ons van het grootste deel van de zuurstof die we inademen en zijn een belangrijke bron van voedsel en medicijnen en een cruciaal onderdeel van de biosfeer. De 'blauwe economie' van de oceanen is nauwelijks te overschatten: minstens een op vier mensen is afhankelijk van zeevis en -vruchten voor hun dagelijkse portie proteïnen. Mariene en kustgebonden industrieën zijn goed voor 5% van het globale BBP en 90% van de wereldhandel wordt vervoerd met schepen. En technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de economische activiteit aan de kust en op de oceaan blijft toenemen en diversifiëren.

Maar de oceaan en zijn natuurlijke rijkdommen staan onder grote druk tengevolge van verschillende vormen van vervuiling en overexploitatie. Als er niets veranderd op het vlak van de uitstoot van koolstofdioxide dreigt de oceaan tot 150% zuurder te worden tegen 2100, wat nefast kan inwerken op de gehele voedselketen en op ecosystemen zoals koraalriffen. Als we de levenskwaliteit willen behouden die we te danken hebben aan de oceaan en de integriteit van mariene ecosystemen willen bewaren, moeten er verandering komen in de manier waarop we de oceaan beschouwen, beheren en gebruik maken van de natuurlijke rijkdommen in de oceaan en kustgebieden.

Kennis vergaren

Onze kennis kan niet tippen aan het belang van de oceaan. Het is een feit dat het grootste deel van de oceaan een blinde vlek is voor ons. Willen we komen tot een beheer en maatregelen die duurzaam zijn en vertrekken vanuit de ecosystemen, dan kan dat enkel op basis van wetenschappelijk kennis die voortvloeit uit onderzoek en observatie. Al meer dan 50 jaar lang neemt de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van UNESCO het voortouw om internationale samenwerking te versterken en om onderzoek en expertiseopbouw te coördineren om zodoende meer te weten te komen over de oceanen en kustgebieden en kennis te vergaren om het duurzaam beheer te verbeteren en het mariene leefmilieu te beschermen. De IOC bezorgde haar lidstaten ook een wetenschappelijke basis voor het plannen en uitvoeren van hun beleid met betrekking tot de zee en de kust.

Rio+20 is een gelegenheid om nieuwe richtlijnen uit te werken voor de prioriteiten op het vlak van kust- en zeewetenschappen. Dit gegeven zette vier VN-agentschappen - IOC/UNESCO, de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) en de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) - er toe aan om hun expertise te bundelen om een reeks voorstellen uit te werken met betrekking tot de oceaan en om een context te schetsen voor de discussies op de Rio+20 top door de huidige uitdagingen te analyseren die van invloed zijn op het beheer van de zeeën en kustgebieden over de hele wereld. Het resultaat is gebundeld in de Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability.

Een blauw-groene economie

Het concept van een groene economie is de laatste jaren opgedoken als een algemeen aanvaard alternatief voor het traditionele gedachtegoed, waarin milieubescherming en -beheer volledig los werden gezien van economische ontwikkeling. Ondertussen erkent men wel dat ontwikkeling gekoppeld moet worden aan het milieu en aan de sociale pijlers van een samenleving. Een groene economie moet ten goede komen aan gemeenschappen in de kustgebieden van ontwikkelingslanden die afhankelijk zijn van een gezonde zee om te kunnen overleven. Gezonde zeeën zijn van cruciaal belang voor de duurzame ontwikkeling voor miljoenen mensen. Om die reden moeten we evolueren naar een blauw-groene economie.

Een blauw-groene economie kan sociale, economische en milieuwinst opleveren. Er bestaat een duidelijk verband tussen armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en een betere bescherming en herstel van onze zeeën en hun biodiversiteit. Landen kunnen optimale economische en sociale voordelen halen uit een gezonde zee en tegelijkertijd het milieu op lange termijn beschermen door de principes van een blauw-groene economie te aanvaarden en de institutionele kaders daaraan aan te passen.


Statement van UNESCO directeur-generaal Irina Bokova ter gelegenheid van de Werelddag van de Oceanen


]]>
Blauwdruk voor de duurzaamheid van zee en kustgebiedenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/6/7/blauwdruk-voor-de-duurzaamheid-van-zee-en-kustgebiedenThu, 07 Jun 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/6/7/blauwdruk-voor-de-duurzaamheid-van-zee-en-kustgebiedenVier VN-agenschappen, waaronder UNESCO, stellen richtlijnen voor aan de internationale gemeenschap om duurzamer om te gaan met zeeën en kustgebieden.

Rio+20, de VN-Conferentie over duurzame ontwikkeling (20-22 juni 2012) is een gelegenheid om nieuwe richtlijnen uit te werken voor de prioriteiten op het vlak van kust- en zeewetenschappen. Dit gegeven zette vier VN-agentschappen - UNESCO, de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) en de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) - er toe aan om hun expertise te bundelen om een reeks voorstellen uit te werken met betrekking tot de oceaan en om een context te schetsen voor de discussies op de Rio+20 top door de huidige uitdagingen te analyseren die van invloed zijn op het beheer van de zeeën en kustgebieden over de hele wereld. Het resultaat is gebundeld in de Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability. De kernpunten van het document staan hieronder opgesomd.

Blauwdruk voor de duurzaamheid van zeeën en kustgebieden

Doel 1 - De druk op mariene ecosystemen verlichten en hun structuur en functies herstellen om te komen tot een evenwichtig en duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen

 • De strijd aanbinden tegen de verzuring van de oceaan
 • Een wereldwijd programma ontwikkelen en uitvoeren voor het herstel van natuurlijke leefgebieden in de oceaan en aan de kust en een wereldwijde blauwe koolstofmarkt opzetten om economische voordelen te koppelen aan de bescherming van natuurlijke leefgebieden
 • Een wettelijk kader creëren voor de bestrijding van uitheemse binnendringende soorten in het water

 

Doel 2 - Het concept van de groene economie ondersteunen en ingang doen vinden om armoede te verlichten en het duurzaam beheer en gebruik van de oceaan te bevorderen

 • Groene samenlevingen bouwen in kleine eilanden en kuststaten - de meest kwetsbare gebieden
 • Meer inspanningen leveren voor verantwoorde visserij en aquacultuur binnen een groene economie
 • De voedselproductie duurzamer maken om het leven in de oceaan te herstellen en te beschermen

 

Doel 3 - Het beleid en de wetgeving, ook een vooral op internationaal niveau, aanpassen en het mandaat en de coördinatie versterken van de VN-instanties die werken rond de oceaan en het mariene leefmilieu

 • Een wettelijk en institutioneel kader uitwerken en toepassen om natuurlijke leefgebieden en biodiversiteit te beschermen dat verder reikt dan nationale rechtsgebieden
 • Regionale organisaties belast met het beheer van de oceaan hervormen
 • De coördinatie, samenhang en doeltreffendheid verbeteren van de oceaangerelateerde VN-instanties

 

Doel 4 - Marien onderzoek, monitoring, evaluatie, technologie en kennisuitwisseling uitbreiden om betere gewapend te zijn om allerlei uitdagingen aan te pakken en de oceaan duurzaam te beheren

 • Institutionele capaciteit en menselijke vaardigheden verder ontwikkelen voor het observeren, opvolgen en onderzoeken van de oceaan en het mariene leefmilieu en de evaluatie verbeteren van de uitvoering van internationale engagementen

A Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability

A Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability (Summary)

Plan pour la durabilité de l'océan et des zones côtières (Resumé)

]]>
Van een groene economie naar een groene samenlevinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/5/22/van-een-groene-economie-naar-een-groene-samenlevingTue, 22 May 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/5/22/van-een-groene-economie-naar-een-groene-samenlevingUNESCO's inzet voor duurzame ontwikkeling en voorstellen voor de Rio+20 VN-conferentie.

Van een groene economie naar een groene samenlevingDe VN-Conferentie over duurzame ontwikkeling (Rio+20) biedt de wereld een unieke kans om duurzame ontwikkeling nogmaals bovenaan op de agenda te zetten. De drie belangrijkste doelstellingen van deze conferentie zijn: een hernieuwd politiek engagement voor duurzame ontwikkeling garanderen, de resultaten en hiaten van de overeengekomen afspraken evalueren, en nieuwe uitdagingen aangaan. De twee thema's van de conferentie zijn: groene economie in het kader van duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding, en een institutioneel raamwerk voor duurzame ontwikkeling. Rio+20 vindt plaats van 20-22 juni 2012 in Rio de Janeiro, Brazilië.

We hoeven niet van nul te beginnen. De principes die zijn vastgelegd in de Agenda 21 tijdens de wereldtop in Rio twintig jaar geleden, blijven van kracht. De context is wel veranderd: er zijn nieuwe uitdagingen ontstaan en nieuwe gevaren gerezen. Denken we maar aan de toenemende sociale ongelijkheid, de bevolkingsgroei, de voortschrijdende klimaatverandering, de toenemende milieuvervuiling, het niet-duurzame gebruik van zoetwater, het leegvissen van de zeeën en het toenemende aantal rampen veroorzaakt door de natuur en door de mens.

De armste, kwetsbaarste en meest gemarginaliseerde samenlevingen krijgen de hardste klappen. Ze hebben bovendien het meest te lijden onder de financiële, energie-, voedsel- en milieucrisis. Dit alles doet serieuze twijfels rijzen over de betrouwbaarheid van de huidige ontwikkelingsmodellen.

We hebben een ontwikkelingsmodel nodig dat uitgaat van individuele waardigheid, dat gericht is op menselijke groei en dat overtuigende antwoorden biedt op de complexe sociale, economische en milieuvraagstukken die we nu het hoofd moeten bieden. We hebben nieuwe indicatoren nodig om ons te leiden en nieuwe maatregelen om vooruitgang te boeken. Echt duurzame groei is inclusief, is gericht op sociale gelijkheid en heeft respect voor natuur en milieu. De mantra "eerst groeien, later de rommel opruimen" houdt niet langer stand - niet voor rijke landen en niet voor arme landen. De tijd dat we moeilijke beslissingen voor ons uit konden schuiven, is voorbij. Er zijn geen sluipwegen meer, we moeten recht op ons doel af.

We moeten werken aan een inclusieve, groene samenleving en economie door te investeren in menselijke ontwikkeling en sociaal kapitaal. Nieuwe uitdagingen vereisen vernieuwende oplossingen die ook gebruikmaken van inheemse kennis voor duurzame ontwikkeling. Deze zullen voortspruiten uit een andere manier van denken en handelen van mensen van alle leeftijden en levensbeschouwingen. Geen enkele samenleving mag mensen aan de kant laten staan. In een groene samenleving krijgen mannen en vrouwen gelijke kansen om een bijdrage te leveren aan een duurzamere toekomst. We hebben dus een verandering van cultuur nodig om de klimaatverandering aan te kunnen pakken.

UNESCO zal tijdens Rio+20 een visie naar voren brengen voor duurzame ontwikkeling die gebaseerd is op de hervormende kracht van onderwijs, wetenschappen, cultuur en de media. Wat deze visie behelst en hoe de Organisatie zich inzet om deze in de praktijk te brengen, lees je in het rijkelijk met feiten & cijfers en praktijkvoorbeelden geïllustreerde boekje Van een groene economie naar een groene samenleving dat is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen.

Onderwijs: de eerste stap

Onderwijs is een van de beste wapens in de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Elk jaar onderwijs verhoogt de individuele inkomsten met 10 %. In onderwijs gaat het in wezen om waarden. Het opent deuren om de wereld beter te begrijpen en om te kunnen handelen. Onderwijs voor duurzame ontwikkeling is de voedingsbodem voor houdingen en gedragingen met het oog op een nieuwe, duurzame cultuur. Via het onderwijs moeten nieuwe kennis en vaardigheden worden ontwikkeld en overgedragen. Technische en beroepsopleidingen moeten de nodige competenties en instrumenten aanreiken die nodig zijn voor een groene economie.

De wetenschap als brandstof voor groene hervormingen

De wetenschap kan antwoorden bieden op een groot aantal complexe vraagstukken. Daarom moeten we de wetenschap mobiliseren. We moeten landen helpen bij de opbouw van capaciteit, bij het uitstippelen van nationale beleidslijnen op het vlak van wetenschap, technologie en techniek, en bij het opzetten van internationale netwerken. Groene technologie en vaardigheden moeten worden gedeeld en verspreid. Hernieuwbare energie is fundamenteel. De huidige uitdagingen gaan over de grenzen van de verschillende disciplines heen en omvatten de volledige cyclus van vernieuwing - van onderzoek en kennisontwikkeling tot de toepassing ervan. Wetenschap, technologie en innovatie moeten de brandstof vormen voor ons streven naar een meer evenwichtige en duurzame ontwikkeling.

Cultuur: een drijvende kracht

Nieuwe benaderingen van duurzame ontwikkeling zullen enkel effect hebben als ze in de context worden ingebed. Cultuur moet vanaf het begin een wezenlijke rol spelen in deze ontwikkeling - het achteraf overgieten met een cultuursausje heeft geen enkele zin. Cultuur is op zich eindeloos hernieuwbaar en dus een belangrijke bron van innovatie. In 2009 zorgde cultuur voor banen en inkomsten met een waarde van 1,3 biljoen dollar. De culturele industrie groeit, maar heeft nog steun nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen tot een krachtige hefboom voor economische ontwikkeling, sociale samenhang en milieubescherming. Dat betekent onder andere dat we traditionele kennissystemen en praktijken meer moeten waarderen en gebruiken.

Een informatierevolutie voor een groene evolutie

Groene hervormingen zullen in belangrijke mate afhangen van de media om goed onderbouwde beleidsbeslissingen mogelijk te maken. Daarom moeten we werken aan de capaciteitsopbouw van mediaprofessionals om issues in verband met duurzame ontwikkeling te onderzoeken en erover te berichten. We moeten de vrije, onafhankelijke en pluralistische media ondersteunen bij de bewustmaking van het grote publiek en het streven naar solidariteit.

Groen kan niet zonder blauw

Onze zeeën en hun rijkdommen worden vervuild en geplunderd. En het zijn juist de zeeën die onze aarde bewoonbaar maken voor mensen. Bovendien zijn ze belangrijk voor onze economie en vormen ze voor heel wat mensen een bron van inkomsten:  zee- en kustrijkdommen en de daarmee samenhangende industrieën zijn goed voor meer dan 5 % van het BBP. Om de snelle achteruitgang van onze zeeën tegen te gaan, moet Rio+20 dringend een nieuw beleid uitstippelen.

Ongeveer 80 % van de wereldbevolking leeft in gebieden waar de drinkwatervoorziening niet is gegarandeerd. Tegen 2025 zal naar schatting 60 percent van de wereldbevolking in gebieden leven waar een ernstig gebrek aan drinkwater zal zijn, en evenveel mensen zullen geen toegang hebben tot adequate sanitaire voorzieningen. Rio +20 moet een nieuwe impuls geven aan een beter en rechtvaardiger beheer van de zoetwaterbronnen op deze aarde.

We moeten de natuur koesteren en de biodiversiteit beschermen. De huidige, wereldwijde vraag naar rijkdommen van de aarde overschrijdt het natuurlijke aanbod van onze planeet met naar schatting 20 %. We moeten ons inzetten voor het behoud en dus het duurzaam gebruik van de biodiversiteit en de ecosystemen op deze aarde. Hiervoor zijn een duidelijker beleid en een betere samenwerking op nationaal en regionaal niveau noodzakelijk.

Rio+20 moet de geschiedenis in gaan als een keerpunt - als het begin van een wereldwijde groene hervorming. Dit is de visie van UNESCO en die draagt al onze inspanningen om gebruik te maken van onderwijs, wetenschap, cultuur, informatie en communicatie voor een duurzame toekomst.

Van een groene economie naar een groene samenleving (80 p.) is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en gratis te verkrijgen via info@unesco-vlaanderen.be


Download de publicatie Van een groene economie naar een groene samenleving - UNESCO's inzet voor duurzame ontwikkeling

]]>
Steeds minder stilte op de oceaanhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/8/25/steeds-minder-stilte-op-de-oceaanThu, 25 Aug 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/8/25/steeds-minder-stilte-op-de-oceaanHet geluid dat gepaard gaat met menselijke activiteit op volle zee, beïnvloedt het mariene leven. UNESCO werkt mee aan een experiment om hierover meer te weten te komen.

Steeds minder stilte op de oceaanIn de loop van de voorbije decennia nam de menselijke activiteit op volle zee aanzienlijk toe. Wetenschappers vermoeden dat dit gevolgen heeft voor de gezondheid en het gedrag van mariene soorten. In het licht van deze bezorgdheid, die wordt aangewakkerd door de toenemende industrialisering van de oceanen, komen vooraanstaande mariene wetenschappers en vertegenwoordigers van de private en militaire sector samen van 30 augustus tot 1 september 2011 op de hoofdzetel van UNESCO in Parijs. Ze zullen er een plan uitwerken voor het Internationaal stille oceaan experiment (International Quiet Ocean Experiment - IQOE). Gedurende een periode van tien jaar zal het experiment de leemtes opvullen in dit deelgebied zodat het geluidsbeheer op de oceanen op een meer efficiënte en geïnformeerde wijze kan gebeuren.

Vele mariene soorten vertrouwen op geluid om zich te oriënteren in hun leefomgeving, op dezelfde manier zoals mensen steunen op hun zicht. Alhoewel er weinig onderzoek over bestaat, is er een toenemend vermoeden dat hogere geluidswaarden, en sommige geluiden in het bijzonder, het gedrag van mariene soorten veranderen en in sommige gevallen zelfs dermate bemoeilijken dat voedsel vinden, voortplanting en natuurlijke vijanden ontwijken, problematisch wordt. Zo is er bewijs waaruit blijkt dat verschillende walvissoorten luider zijn gaan piepen, klikken en kreunen om met elkaar te communiceren.

Het Internationaal stille oceaan experiment gaat uit van het Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR) en het Partnerschip for Observation of the Global Oceans (POGO) waarvan de Internationale Oceanografische Commissie (IOC) van UNESCO lid is.


]]>
Vlaanderen en UNESCOhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/2/18/vlaanderen-en-unescoFri, 18 Feb 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/2/18/vlaanderen-en-unescoHet Departement internationaal Vlaanderen stelt een brochure voor die de bijzondere relatie tussen Vlaanderen en UNESCO treffend illustreert.

Vlaanderen en UNESCOVlaanderen onderhoudt al gedurende vele jaren een unieke band met UNESCO, de VN-Organisatie die zich bezighoudt met Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur en Communicatie. Gezien de autonomie die Vlaanderen geniet op deze gebieden, is het logisch dat UNESCO voor onze regio een van de prioritaire internationale organisaties is. In 1998 sloot Vlaanderen dan ook een samenwerkingsakkoord af met de Organisatie.

Die samenwerkingsovereenkomst beoogt een echt partnerschap tussen de twee partijen. Zo kan UNESCO rekenen op Vlaamse expertise, financiële middelen, netwerken en ideeën, en kan de Vlaamse overheid van haar kant een beroep doen op het advies en de kennis van UNESCO.

Een nieuwe brochure van het Departement internationaal Vlaanderen schetst het algemeen kader waarbinnen de unieke samenwerking tussen Vlaanderen en UNESCO zich ontplooit (de samenwerkingsovereenkomst van 6 maart 1998, die de basis vormt van de relatie tussen beide partners, is een van de zeldzame overeenkomsten van UNESCO met substatelijke entiteiten en voorlopig de enige met een Belgische deelstaat) en illustreert het partnerschap aan de hand van concrete projecten die eruit voortvloeiden.

Projecten en samenwerking die in de brochure aan bod komen, behelzen onder meer:

 • duurzaam erfgoedtoerisme
 • hiv-preventie
 • bevorderen van de verspreiding van inheemse cinema in Zuid- en Centraal Amerika
 • financiële ondersteuning van Vlaamse jongeren die een stage willen lopen bij UNESCO in Parijs
 • bijdrage van Vlaamse expertise en financiële steun voor de uitvoering van het Internationaal Hydrologisch Programma en ondersteuning van de Internationale Oceanografische Commissie van UNESCO
 • ondersteuning van een programma dat een nieuwe theoretisch kader uittekent voor het beheer en de bescherming van werelderfgoedsteden
 • enz…

 

Vlaanderen en UNESCO is uitgegeven door het Departement internationaal Vlaanderen, is beschikbaar in het Nederlands en het Engels, en is te verkrijgen via bruno.vanleeuw@iv.vlaanderen.be

Download Vlaanderen en UNESCO

Download Flanders and UNESCO


]]>
Olieramp in Golf van Mexico toont belang van observatiesystemenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/6/8/olieramp-in-golf-van-mexico-toont-belang-van-observatiesystemenTue, 08 Jun 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/6/8/olieramp-in-golf-van-mexico-toont-belang-van-observatiesystemenUNESCO is de drijvende kracht achter een wereldwijd systeem  dat de toestand van de oceanen controleert.

Olieramp+in+Golf+van+Mexico+toont+belang+van+observatiesystemenHet rampzalige olielek dat de Golf van Mexico teistert, toont het belang aan van een geavanceerd waarnemingssysteem dat de toestand van de oceanen opvolgt. Daadkrachtig reageren op een olielek vereist een groot aantal data over de oceanen, het soort van data dat het Global Ocean Observing System (GOOS) van UNESCO's Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) levert.

GOOS zorgde er onder meer voor dat satellietbeelden tegenwoordig in real time beschikbaar zijn. Dit helpt om de verspreiding van het olielek te volgen en om de opruiming beter te coördineren. In het verleden moesten de opruimingsdiensten een tijd lang wachten op satellietbeelden en eens ze erover beschikten, stemden de beelden al niet meer overeen met de realiteit van het moment.

De olieramp toont aan hoe nuttig en belangrijk een systeem voor de observatie van de oceanen is om snel te kunnen reageren op een dergelijke situatie. En tezelfdertijd toont ze aan dat de huidige systemen ontoereikend zijn. Zelfs in hoog ontwikkelde en rijke landen als de Verenigde Staten zijn de systemen onvoldoende uitgebouwd. Cruciale technologie, zoals bijvoorbeeld een kustradar die de oppervlaktestroming en de bewegingen van de olievlek in real time kan weergeven, is niet of onvoldoende aanwezig in de regio van de Golf van Mexico.

Het probleem is dat er onvoldoende geïnvesteerd is om het observatiesysteem zo efficiënt te maken als het kan zijn. Iedereen is het eens over het belang van kwaliteitsvolle wetenschappelijke informatie maar overheden kennen doorgaans onvoldoende prioriteit toe aan het financieren van systemen die deze informatie aanleveren. Misschien dat de olieramp in de Golf van Mexico, waarvan de opruiming wellicht miljarden zal kosten, daar in de toekomst verandering zal in brengen.

Klik hier voor meer informatie over het Global Ocean Observing System van UNESCO's Intergouvernementele Oceanografische Commissie.

]]>
Werelddag van de Oceanenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/5/31/werelddag-van-de-oceanenMon, 31 May 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/5/31/werelddag-van-de-oceanenOp 8 juni staat het leven in de oceanen centraal. Werelddag+van+de+OceanenSinds vorig jaar erkennen de Verenigde Naties 8 juni als de Werelddag van de Oceanen, een dag om stil te staan bij al wat de oceanen ons te bieden hebben maar ook bij hoe die rijkdom bedreigd wordt.

Dit jaar staat de Werelddag van de Oceanen in het teken van het leven in de oceanen. Leven dat bedreigd wordt door vervuiling, overbevissing en overconsumptie. De achteruitgang van de soorten die in de oceanen leven, brengt de gezondheid van de oceanen in het gedrang. En dit zal niet zonder gevolgen blijven als deze evolutie onverminderd verder gaat.

We zijn met zijn allen afhankelijk van de oceanen, aangezien ze zorgen voor de meeste zuurstof die we inademen, een belangrijke voedselbron zijn en soorten en stoffen bevatten die de geneeskunde kunnen vooruithelpen.

De oceanen zorgen ook voor miljoenen banen en zijn een recreatieve trekpleister. Maar wie zal er nog toe aangetrokken zijn om te snorkelen, duiken of pleziervaren als de diversiteit van het leven in de oceanen drastisch vermindert?

En tot slot mogen we niet vergeten dat de oceanen van grote invloed zijn op ons klimaat. Hoe groter de diversiteit van leven in de oceanen, des te gezonder de oceanen zijn, des te beter ze hun rol kunnen vervullen om ons klimaat op peil te houden en des te meer ze van dienst kunnen zijn om ons te helpen om ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Klik hier voor meer informatie over de Werelddag van de Oceanen 2010.

]]>
Oceanen warmen ophttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/5/31/oceanen-warmen-opMon, 31 May 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/5/31/oceanen-warmen-opHet grootste deel van de opwarming van de aarde wordt opgeslagen door de oceanen. De daaruit voortvloeiende opwarming van de oceanen is mede verantwoordelijk voor de wereldwijde stijging van de zeespiegel. Oceanen+warmen+opDe Intergouvernementele Oceanografische Commissie van UNESCO (IOC) meldt dat een nieuwe studie van de Amerikaanse National Oceanic and Atmosperic Administration (NOAA) aantoont dat de bovenste laag van de oceanen flink is opgewarmd sinds 1993. Het is een sterk signaal dat nog maar eens de klimaatverandering bevestigt. Er is sprake van een opwarming met 0,16°C. Dat lijkt weinig maar je moet wel rekening houden met de immense oppervlakte die de oceanen bestrijken en met de grote capaciteit van water om warmte vast te houden. De opgeslagen energie staat gelijk aan maar liefst 500 100-watt lichtpeertjes voor elke inwoner van onze planeet die een bevolking telt van ongeveer 6,7 miljard mensen.

"De oceanen slaan meer warmte op dan ze afgeven," aldus John Lyman, de oceanograaf van de NOAA die het internationaal onderzoeksteam leidde dat gegevens analyseerde over de bovenste lagen van de oceanen van 1993 tot 2008. "De oceanen vormen het grootste warmtereservoir van ons klimaatsysteem," zegt John Wills, een oceanograaf van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA die meewerkte aan het onderzoek. "Naarmate de planeet opwarmt, komt 80 tot 90% van de extra hitte terecht in de oceanen."

Het opwarmen van de oceanen is een directe oorzaak van het wereldwijd stijgen van de zeespiegel. Als zeewater opwarmt, zet het uit en neemt het dus meer plaats in. De opwarming is op die manier verantwoordelijk voor een derde tot de helft van de mondiale zeespiegelstijging.

De onderzoekers beschikten over data uit verschillende bronnen over de bovenste laag van de oceanen - van de oppervlakte tot ongeveer 600 m diep - waaruit ze concludeerden dat de oceanen al verschillende jaren aan het opwarmen zijn. Dit bleek zowel uit de data van de Argo-boeien (autonome boeien die verschillende data verzamelen en doorseinen, waaronder temperatuur) en van de zogenaamde XBT's, kleine temperatuurmeters die door schepen worden uitgezet.

]]>
8 juni: Thema-avond oceanen in Bruggehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/5/31/8-juni-thema-avond-oceanen-in-bruggeMon, 31 May 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/5/31/8-juni-thema-avond-oceanen-in-bruggeNaar aanleiding van de Werelddag van de Oceanen krijg je een boeiende kijk op, in en langs de zee. 8+juni%3a+Thema-avond+oceanen+in+BruggeHet Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) organiseert op 8 juni 2010, naar aanleiding van de Werelddag van de Oceanen, een boeiende thema-avond in Brugge. Drie sprekers nemen de aanwezigen meer op een virtuele reis langs de Vlaamse kust, de wereldzeeën en de zeebodem.

Jan Seys (VLIZ) biedt een eigenzinnige kijk op de kust, Pieter Mathys (Universiteit Gent) bespreekt de nieuwste ontwikkelingen inzake groene energiewinning op zee en Anton Ervynck (Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed) duikt naar de archeologische schatten die op de zeebodem te vinden zijn.

De thema-avond gaat van start om 19u en vindt plaats in het Provinciaal Hof op de markt van Brugge. Het bijwonen van de avond is gratis maar het aantal plaatsen is beperkt: vooraf inschrijven is dus de boodschap!

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is het coördinatie- en informatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Het VLIZ is een knooppunt voor marien en kustgebonden onderzoek en fungeert als internationaal aanspreekpunt. Belangrijke activiteiten zijn het beheer van het Vlaams Marien Data- en Informatie Centrum (VMDC), het Infoloket, de Zeebibliotheek en het onderzoeksschip 'Zeeleeuw'.

Klik hier voor meer informatie over de thema-avond over de oceanen en om je in te schrijven.

]]>
Recht door zee: het IODE Project Office in Oostendehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/5/31/recht-door-zee-het-iode-project-office-in-oostendeMon, 31 May 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/5/31/recht-door-zee-het-iode-project-office-in-oostendeEen nieuwe brochure illustreert de werking van het UNESCO-wereldcentrum voor oceanografisch databeheer in Oostende aan de hand van concrete voorbeelden.

Recht+door+zee%3a+het+IODE+Project+Office+in+OostendeSinds 2005 biedt Vlaanderen huisvesting en ondersteuning aan het UNESCO/IOC Project Office for IODE in Oostende. Dit centrum levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de internationale oceanografie en aan de bevordering van het duurzaam gebruik en de ontwikkeling van kustgebieden. Een nieuwe brochure van het UNESCO Platform Vlaanderen legt uit hoe dit allemaal in zijn werk gaat en schetst het ruimere kader waarin het centrum voor oceanografisch databeheer actief is.

Het centrum in Oostende, dat ook als het IODE Project Office bekendstaat, is in de eerste plaats een opleidingscentrum waar data- en informatiebeheerders uit voornamelijk ontwikkelingslanden de nodige kennis en vaardigheden komen opdoen om te functioneren in de internationale context van de oceanografie en de zeewetenschappen. Het is tevens een ontmoetingsplaats voor onderzoekers om gemeenschappelijke projecten uit te werken en nieuwe technologieën en ontwikkelingen uit te testen.

De brochure Recht door zee illustreert de werking en het belang van het IODE Project Office door een aantal concrete realisaties voor te stellen, zoals de eerste kustatlas voor Afrika die een waardevol instrument is om de kusten aldaar op een duurzame manier te beheren, de bijdrage van het IODE Project Office tot de ontwikkeling en de implementering van een wereldwijd tsunamiwaarschuwingssysteen, en het opzetten van een systeem dat een schat aan oceanografische data van over de hele wereld ontsluit waardoor onderzoekers veel efficiënter kunnen werken.

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van UNESCO (IOC), de internationale koepel waaronder het IODE Project Office valt, legt de brochure uit waarom dit wereldwijd het belangrijkste orgaan is voor de studie van de oceanen en beschrijft ze de rol ervan in de ontwikkeling van de oceanografie die evolueerde van een wetenschap die lokale processen bestudeerde naar een discipline die volledige oceanen en wereldwijde processen beschrijft.

De brochure Recht door zee is gratis en kan je bestellen via info@unesco-vlaanderen.be

Klik [hier] om de brochure Recht door zee te downloaden.

]]>
Ontwikkelingslanden beter wapenen tegen natuurrampenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/7/ontwikkelingslanden-beter-wapenen-tegen-natuurrampenWed, 07 Apr 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/7/ontwikkelingslanden-beter-wapenen-tegen-natuurrampenKernproevenwaakhond deelt voortaan waarnemingen met UNESCO zodat ontwikkelingslanden zich beter kunnen voorbereiden op nakende natuurrampen.

Ontwikkelingslanden+beter+wapenen+tegen+natuurrampenUNESCO en de Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) sloten een samenwerkingsakkoord dat erop is gericht om ontwikkelingslanden beter in staat te stellen om zich voor te bereiden op, en om te gaan met, de gevolgen van natuurrampen en tsunami's.

De CBTBT maakt gebruik van geavanceerde technologieën en wetenschappelijke methoden om de toestand op onze planeet op de voet te volgen en na te gaan of er zich ergens nucleaire explosies voordoen. De data die ze op die manier inzamelt, hebben een brede waaier van burgerlijke en wetenschappelijke toepassingen.

Bij de ceremonie ter bekendmaking en ondertekening van het samenwerkingsakkoord merkte Irina Bokova, directeur-generaal van UNESCO, op dat "de samenwerking zal leiden tot meer synergie tussen UNESCO en de CBTBT, vooral inzake training en capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden. Behalve voor het beter voorbereiden van landen op natuurrampen, kunnen de data van de waarnemingsstations van de CBTBT het onderzoek naar oceanografische processen en het mariene leven verder helpen."

Het idee voor de samenwerking kwam er na de verwoestende tsunami die de regio van de Indische Oceaan trof op 26 december 2004. Een direct gevolg van die ramp was dat de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van UNESCO (IOC) de opdracht kreeg om een tsunamiwaarschuwingssysteem te ontwikkelen voor de Indische Oceaan en voor andere gebieden. Bij de voorbereiding van dat systeem spraken de IOC en de CTBTO af om de mogelijkheid te onderzoeken om de data van het waarnemingssysteem van deze laatste te integreren in het tsunamiwaarschuwingssysteem. Momenteel stuurt de CTBTO zijn waarnemingen naar tsunamiwaarschuwingscentra in Australië, de Filippijnen, Indonesië, Japan, Thailand en de Verenigde Staten waardoor deze sneller alarm kunnen slaan.

De IOC is in 1960 opgericht om internationale samenwerking te stimuleren voor de studie en de bescherming van de oceanen. Het speelt een cruciale rol in het opvolgen van de toestand van de oceanen en in het ontwikkelen van tsunamiwaarschuwingssystemen in kwetsbare gebieden.

De CTBTO is een organisatie die in 1996 is opgericht en die ijvert voor het wereldwijd ingang doen vinden van een verdrag dat kernproeven verbiedt en die nauw toeziet op het al dan niet voorkomen van nucleaire explosies, zowel ondergronds, onder water als in de atmosfeer.

]]>
Real-time Coastal Observing for Marine Ecosystem Dynamics and Harmful Algal Bloomshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/7/real-time-coastal-observing-for-marine-ecosystem-dynamics-and-harmful-algal-bloomsWed, 07 Apr 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/4/7/real-time-coastal-observing-for-marine-ecosystem-dynamics-and-harmful-algal-bloomsReal-time+Coastal+Observing+for+Marine+Ecosystem+Dynamics+and+Harmful+Algal+BloomsDe snelle toename en verspreiding van schadelijke fytoplankton in mariene ecosystemen kan zorgen voor grote vissterfte, voedsel besmetten met schadelijke stoffen en bijgevolg een serieuze impact hebben op lokale en regionale economieën en op het ecologische evenwicht. Vandaan dat zogenaamde 'real-time' observatie van groot belang is om voorspellingen te kunnen doen en op tijd maatregelen te kunnen treffen. De systemen voor de observatie en voor het opstellen van modellen zijn nog in volle ontwikkeling. Dit werk kan specialisten helpen bij de ontwikkeling van observatiesystemen en modellen voor de voorspelling van de planktondynamiek, inclusief de bloei van schadelijke algen, in kustwateren. Het geeft een overzicht van de beschikbare theoretische kennis en bespreekt de huidige trends in het onderzoek en de monitoring.

De onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: kustecosystemen en de dynamiek van schadelijke algenbloei; theoretische en praktische toepassingen van in situ en afstandsdetectie van de verspreiding en samenstelling van microalgen; theoretische en praktische toepassingen van in situ biologische en chemische sensoren voor specifieke soorten en voor de detectie van giftige stoffen; geïntegreerde observatiesystemen; diagnostische en voorspellende modellering van ecosystemen en schadelijke algenbloei; de behoeften inzake observatie; en de toekomstige ontwikkeling van onderzoek en observatie.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
UNESCO info 2009http://www.unesco-vlaanderen.be/2009/12/21/unesco-info-2009Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/12/21/unesco-info-2009Download de vier nummers van jaargang 2009.

UNESCO info 72

Water is essentieel voor ontwikkeling: Een nieuwe editie van het VN Wereldwaterrapport benadrukt de essentiële rol van water voor ontwikkeling en wijst op de vele voordelen van het investeren in goede watervoorziening en duurzaam beheer.

Gouden tijd voor sterrenkunde: De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties riep 2009 uit tot Internationaal Jaar van de Sterrenkunde en gaf de coördinatie in handen van UNESCO.

Financiële crisis dreigt ook ontwikkelingslanden zwaar te treffen: De globale financiële crisis zal grote gevolgen hebben voor de ontwikkelingshulp en de meest kwetsbare burgers dieper in de armoede duwen, zo waarschuwt een UNESCO-analyse.

UNESCO Atlas bedreigde talen: West-Vlaams en Limburgs in gevaar: Ruim een derde van alle talen dreigt uit te sterven, zo blijkt uit de nieuwe UNESCO Atlas van bedreigde talen. Ook het West-Vlaams en het Limburgs staan op de rode lijst.

Wie spreekt er Ch'ti? : De Franse film Bienvenue chez les ch'tis krijgt de lachers op de hand maar de realiteit van de Ch'ti taal is minder vrolijk.

Scholen bouwen voor betere wereld: Zonder onderwijs voor meisjes is een betere wereld voor iedereen onmogelijk, zo luidt de overtuiging van een Greg Mortenson, een opmerkelijk ontwikkelingswerker die scholen bouwt in de afgelegen gebieden van Pakistan en Afghanistan.

Ethiek gaat over moreel handelen en risico's afwegen: De internationale expertencommissie die UNESCO adviseert over ethische aangelegenheden op het domein van wetenschap en technologie wil een kader creëren om beter te kunnen inspelen op de snelle wetenschappelijke en technologische ontwikkeling en de ethische gevolgen van klimaatverandering onderzoeken.

Erkenning voor vrouwen in de wetenschap: UNESCO en L'Oréal erkennen jaarlijks de waardevolle bijdrage van vrouwen aan de nog steeds door mannen gedomineerde wetenschap.

Download UNESCO info 72

UNESCO info 73

Inventaris immaterieel cultureel erfgoed uitgebreid: Onder meer de Sinterklaasviering en de garnaalvisserij te paard zijn opgenomen op de Vlaamse inventaris van immaterieel cultureel erfgoed.

Vlaamse UNESCO Leerstoel promoot preventieve erfgoedconservatie: Een nieuwe UNESCO Leerstoel aan de K.U. Leuven draagt het concept van preventieve erfgoedconservatie internationaal uit.

Recht op onderwijs onder vuur: Ervoor zorgen dat kinderen hun recht op onderwijs kunnen uitoefenen, is één van de hoogste prioriteiten van UNESCO. Er heerst dan ook grote bezorgdheid over een nieuw VN-rapport waaruit blijkt dat scholen, leerlingen en leerkrachten in verschillende conflictgebieden het doelwit van aanslagen zijn.

Oceanen verdienen meer aandacht en respect: Naar aanleiding van de eerste Wereldoceaandag breekt het hoofd van UNESCO's Intergouvernementele Oceanografische Commissie een lans voor een beter duurzaam beheer van onze belangrijkste natuurlijke hulpbron.

Volwassenenonderwijs bevordert ontwikkeling: Educatie voor volwassenen en levenslang leren zijn cruciale elementen om de ontwikkeling te bevorderen, dat is de boodschap waarvan een internationale conferentie beleidsmakers wil bewust maken.

Sri Lankaans journalist krijgt postuum UNESCO-prijs voor Persvrijheid: De eerder dit jaar vermoorde Lasantha Wickrematunge die zich jarenlang inzette voor vrije meningsuiting, is door een internationale jury gekozen als laureaat van de Prijs voor Persvrijheid 2009.

Efficiënter debatteren in de UNESCO-arena: De Vlaamse UNESCO Commissie organiseerde samen zijn Nederlandse en Luxemburgse tegenhanger een bijeenkomst om een nieuwe benadering van de regionale consultaties van Nationale UNESCO Commissies op internationale schaal te promoten

Afrikaanse filmindustrie rukt op: Nigeria is de tweede grootste filmproducent ter wereld en laat daarmee de Verenigde Staten achter zich, zo blijkt uit een recent rapport van het UNESCO Instituut voor Statistiek.

Vlaamse steun voor wetenschappelijke projecten: Vlaanderen maakt internationaal school door op een geconcentreerde en toekomstgerichte manier wetenschappelijke projecten van UNESCO te ondersteunen die het duurzaam beheer van kusten en natuurlijke rijkdommen in voornamelijk ontwikkelingslanden mogelijk helpen maken door capaciteitsopbouw en het versterken van nationale infrastructuur in een internationale omgeving.

Download UNESCO info 73

UNESCO info 74

Internationale richtlijnen voor seksuele opvoeding: Een reeks nieuwe richtlijnen moet landen helpen om een beter beleid te voeren rond seksuele voorlichting op school om zo de verspreiding van hiv en seksueel overdraagbare aandoeningen te bestrijden.

We moeten meer doen om ontwikkelingslanden te helpen: Na tien jaar het Secretariaat van UNESCO te hebben geleid, blikt directeur-generaal Koïchiro Matsuura terug op de voornaamste evoluties onder zijn beleid.

De volgende stap voor oceaanobservatie: Wetenschappers van over de hele wereld komen in september samen om te bespreken hoe oceaanobservatie zich in de toekomst moet ontwikkelen om tegemoet te komen aan sociale en economische behoeften en om het klimaatbeleid beter te ondersteunen.

Restauratie van Babylon op gang schieten: Een rapport formuleert concrete aanbevelingen om de geteisterde archeologische site van Babylon in Irak in eer te herstellen.

Democratie is het delen van macht: Voormalig VN secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali praat over het belang om de globalisering te democratiseren en over het versterken van de solidariteit onder ontwikkelingslanden.

Chinees pilootproject voor bescherming jonge migranten: Chinese steden krijgen te maken met een instroom van goedkope arbeidskrachten die bijdragen tot de economische ontwikkeling. Een pilootproject onder leiding van UNESCO wil ervoor zorgen dat de rechten van deze migranten gerespecteerd worden.

Alfabetisering als ijkpunt voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling: De internationale gemeenschap van beleidsmakers, donors en hulporganisatie investeren onvoldoende in de alfabetisering van volwassenen terwijl nochtans voldoende is bewezen welke verstrekkende gevolgen alfabetisering kan hebben op de persoonlijke en de maatschappelijke ontwikkeling wanneer het op een duurzame en doelgerichte manier wordt aangepakt.

Download UNESCO info 74

UNESCO info 75

Koers voor de komende twee jaar uitgestippeld: De Algemene Conferentie van UNESCO bepaalde waarop de Organisatie zich de komende twee jaar zal toeleggen en verkoos een nieuwe directeur-generaal die de komende vier jaar het stuur in handen krijgt.

Meer investeren in culturele diversiteit: In een snel veranderende wereld tengevolge van globalisering staat culturele diversiteit onder druk. Een ruimere interpretatie van het begrip en meer investeringen in culturele diversiteit kunnen de globale ontwikkeling bevorderen, zo blijkt uit een recent veelomvattend rapport van UNESCO.

Jongeren vragen meer inspraak: Tijdens het zesde UNESCO Jeugdforum gaven jongeren uit meer dan 80 landen aan welke onderwerpen zij als prioritair beschouwen en bespraken ze hoe UNESCO de band met jongeren en jeugdorganisaties nauwer kan aanhalen.

UNESCO richt schijnwerpers op immaterieel erfgoed: De Heilig Bloedprocessie van Brugge is één van de elementen die zijn erkend door UNESCO in het kader van de Conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed. De Conventie zet vooral in op bescherming en duurzaam erfgoedbeheer.

Belgisch andersglobalist krijgt UNESCO-Madanjeet Singh Prijs: François Houtart is een van de twee laureaten van de UNESCO-Madanjeet Singh Prijs voor de Bevordering van Verdraagzaamheid en Geweldloosheid.

Irakezen moeten massaal verhuizen door watertekort: Landelijke gemeenschappen in het noorden van Irak kampen met grote watertekorten door aanhoudende droogte en slecht onderhoud van traditionele watervoorzieningssystemen. UNESCO luidt de noodklok en plant een nieuw initiatief om de dramatische situatie te verhelpen.

Stimulans voor jonge researchers: Drie jonge Belgische wetenschappers kunnen genieten van een beurs onder de noemer van het programma L'Oréal-UNESCO Voor Vrouwen en Wetenschap.

Discriminatie bestrijden in Oost-Europa: Hiv en aids blijven oprukken in Oost-Europa. Een nieuw UNESCO-project wil de epidemie indijken en de discriminatie bestrijden die gepaard gaat met de ziekte.

Grenzeloze diploma's dankzij UNESCO en Raad van Europa: Een recent verdrag waar ons land onlangs tot toetrad, maakt het gemakkelijker om in een groot deel van de wereld in het buitenland te gaan studeren of werken.

Download UNESCO info 75


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>