UNESCO Platform Vlaanderen, thema "duurzame ontwikkeling"http://www.unesco-vlaanderen.be2016-07-27T16:29:29Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "duurzame ontwikkeling"http://www.unesco-vlaanderen.benlHelp onze oceanen beschermenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/7/27/help-onze-oceanen-beschermenWed, 27 Jul 2016 03:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/7/27/help-onze-oceanen-beschermenNieuwe campagne benadrukt het belang van oceanen voor onze gezondheid en geeft praktische tips om de gezondheid van de oceaan te helpen verbeteren.

Help onze oceanen beschermen

De Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van Unesco roept iedereen op om mee te werken aan de bescherming van onze zeeën en oceanen. Dat kan door mee te doen aan de 'Our Ocean, Our Health' campagne van Sea Change die het bewustzijn wil vergroten over de link tussen de oceaan en de volksgezondheid.

Sea Change is een project dat Europese burgers wil sensibiliseren voor de intrinsieke banden tussen de oceaan en de gezondheid van de mens. De nieuwe campagne geeft tips over hoe iedereen kan bijdragen tot gezonde oceanen, gezonde gemeenschappen en uiteindelijk een gezonde planeet. Het project wordt gefinancierd door de EU. De IOC is een van de organisaties die het mee ondersteunen.

'Our Ocean, Our Health' beklemtoont de essentiële rol die oceanen spelen om het leven op aarde mogelijk te maken. De oceaan voorziet ons van zuurstof, regelt ons klimaat en produceert meer dan 140 miljoen ton voedsel per jaar. Maar menselijke activiteit en onze levensstijl zetten de gezondheid van oceanen onder druk. Als we niet goed zorg dragen voor de oceaan, zetten we ons eigen voortbestaan op het spel.


]]>
De weg naar kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren voor iedereenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/25/de-weg-naar-kwaliteitsvol-onderwijs-en-levenslang-leren-voor-iedereenWed, 25 May 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/25/de-weg-naar-kwaliteitsvol-onderwijs-en-levenslang-leren-voor-iedereenOns land maakt deel uit van een internationaal comité dat de globale ontwikkelingsagenda voor onderwijs aanstuurt.

De weg naar kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren voor iedereen

Van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties zich stelden tegen 2030, is nummer vier specifiek gewijd aan onderwijs. Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4 is erop gericht om "gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs te verzekeren en levenslang leren voor iedereen te bevorderen". Als leidinggevend agentschap voor de coördinatie van de internationale inspanningen ter realisatie van deze doelstelling, richtte Unesco een comité van verschillende betrokken partijen op om een en ander aan te sturen. Het komt voor de eerste keer samen op 25 en 26 mei 2016 in Parijs.

"Het spreekt voor zich dat het succes van Onderwijsagenda 2030 afhankelijk is van een collectieve inspanning. Het stuurcomité zal strategische richtlijnen geven, de vooruitgang evalueren op basis van het Global Education Monitoring Report, en aanbevelingen formuleren voor de onderwijsgemeenschap over prioritaire aandachtspunten," zegt Jordan Naidoo, Director for Education 2030 Support and Coordination bij Unesco.

Grote uitdaging

Ondanks de vooruitgang die de internationale gemeenschap te voorbije 15 jaar heeft geboekt om de toegang tot onderwijs te verbeteren, blijft de uitdaging groot. En het wordt er niet gemakkelijker op. Zo zullen leerlingen ontheemd worden tengevolge van klimaatverandering en conflicten. En voor veel meisjes ligt er een onoverkomelijke horde op de weg naar het klaslokaal. Daarnaast zorgt de voortdurende opmars van technologie op de werkvloer ervoor dat levenslang leren steeds belangrijker wordt.

Collectieve inspanning

Om zich bij haar leidinggevende en coördinerende taak voor de verwezenlijking van Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4 te laten bijstaan, richtte Unesco het SDG4-Education 2030 Steering Committee op. Het bestaat uit een breed spectrum van de internationale onderwijsgemeenschap. Het bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van Unesco-lidstaten (*) en andere VN-agentschappen die betrokken zijn bij Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4: het VN-Ontwikkelingsprogramma, Unicef, de Wereldbank, het Hoog Commissariaat van de VN voor de Vluchtelingen, het VN-Bevolkingsfonds, de VN-Eenheid voor Gendergelijkheid en de Empowerment van Vrouwen, en de Internationale Arbeidsorganisatie. Andere partners zijn onder andere de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, het Global Partnership for Education, niet-gouvernementele organisaties, leerkrachtenverenigingen en regionale organisaties.

Het is de taak van het comité om de komende vijftien jaar de richting aan te geven op weg naar de realisatie van de ambities van Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4 en er zodoende voor te zorgen dat niemand achtergelaten wordt.

(*) De landen die zetelen in het stuurcomité zijn: België, Frankrijk, Noorwegen, Letland, Rusland, Oekraïne, Argentinië, Bolivia, Brazilië, China, Japan, Zuid-Korea, Benin, Kenya, Zambia, Marokko, Oman, Saudi-Arabië en Pakistan.


]]>
Cultuur en de Duurzame Ontwikkelingsdoelenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/18/cultuur-en-de-duurzame-ontwikkelingsdoelenWed, 18 May 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/5/18/cultuur-en-de-duurzame-ontwikkelingsdoelenEen debat buigt zich over de vraag welke rol cultuur speelt in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de wereldwijde ontwikkelingsagenda bepalen.

Cultuur en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Africalia, een organisatie die Afrikaanse cultuur en kunst ondersteunt, organiseert samen met de Vlaamse Unesco Commissie, de Frans- en Duitstalige Belgische Commissie voor Unesco en het Unesco-Verbindingskantoor in Brussel, een debat tijdens de European Development Days (#EDD16).

Het debat "Culture, where art thou? In search of culture in the Sustainable Development Goals: from the UNESCO Convention 2005 to the 2030 Agenda for Sustainable Development" vindt plaats op donderdag 16 juni 2016 van 11u tot 12u15 in Tours et Taxi (zaal D6) in Brussel.

Het debat focust op de meerwaarde van een cultureel perspectief voor de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Vanuit Unesco zal onder meer ingegaan worden op internationale instrumenten zoals de Conventie voor de bescherming en de promotie van de diversiteit van cultuuruitingen (2005) en de Conventie voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed (2003). Ook de rol van cultuur in een post-conflict context zal aan bod komen.

Verschillende experts zullen het onderwerp in een panel bespreken, waaronder: Jyoti Hosagrahar (Unesco), Mercedes Giovinazzo (Interarts Foundation), Lynnette Micheni (PAWA254), Simone Cipriani (Ethical Fashion Initiative) en Dr. Nina Obuljen Koržinek (Institute for Development and International Relations in Zagreb). De moderatie van het debat is in handen van Gie Goris (MO* magazine).


]]>
UNESCO info 97http://www.unesco-vlaanderen.be/2016/3/3/unesco-info-97Thu, 03 Mar 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/3/3/unesco-info-97O.a. aandacht voor het programma van Unesco voor de komende jaren, de impact van de Organisatie door de jaren heen en Vlaamse steun en expertise voor internationale projecten.

UNESCO info 97Lidstaten bevestigen rol Unesco bij internationale inspanningen voor duurzame ontwikkeling: De Algemene Conferentie werd opgeschrikt door de bloedige aanslagen in Parijs maar onderstreepte het belang van de Organisatie in dergelijke moeilijke tijden.

Naar een mondiaal kader voor de erkenning van kwalificaties hoger onderwijs? Minister van Onderwijs Hilde Crevits stelt voor dat Unesco een mondiaal kader uitwerkt voor de erkenning van hoger onderwijskwalificaties. Ze lanceerde het voorstel bij de start van de Algemene Conferentie van de Organisatie.

Reflectie ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Unesco: Forest Whitaker, speciale gezant van Unesco voor vrede en verzoening, staat stil bij de verjaardag van de Organisatie.

Unesco nam het voortouw in de strijd tegen racisme: Vrede opbouwen in de menselijke geest - dat is de taak van Unesco. Mission: Impossible? Niet noodzakelijk. Een nieuw project zoekt het uit en de leider ervan illustreert met het voorbeeld van de bijdrage van Unesco aan de strijd tegen racisme.

Unesco als voortrekker voor onderwijs: Als onderwijs de dag van vandaag wordt beschouwd als een essentieel instrument om ontwikkeling te bevorderen, dan is dat in grote mate te danken aan Unesco.

Op zoek naar de impact van Unesco's boekenbeleid: Van bij haar oprichting had Unesco bijzondere aandacht voor het boek. De verspreiding ervan zou helpen bij de realisatie van haar doelstellingen. Maar was dat wel zo en in welke mate slaagde ze in haar opzet?

Simulatie van internationaal diplomatiek overleg over erfgoed onder vuur: Leerlingen van Vlaamse en Nederlandse secundaire Unescoscholen buigen zich over erfgoed in conflictgebieden zoals Syrië en Irak.

Vlaanderen selecteert drie projecten voor Vlaams UNESCO Trustfonds: In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Unesco kent de Vlaamse regering middelen toe aan drie projecten die Vlaamse expertise internationaal uitdragen.

Unesco blij met klimaatakkoord: Reactie op de uitkomst van de klimaattop in Parijs en terugblik op de rol van Unesco op de conferentie.

Evoluties op de wereldwijde cultuurmarkt: In 2005 nam Unesco een conventie aan met als doel een divers(er) cultuuraanbod te waarborgen. Slaagt het verdrag in dat opzet? Een rapport evalueert het voorbije decennium.


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Welk onderwijs voor de toekomst?http://www.unesco-vlaanderen.be/2016/1/22/welk-onderwijs-voor-de-toekomstFri, 22 Jan 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/1/22/welk-onderwijs-voor-de-toekomstNieuwe publicatie biedt stof tot nadenken over hoe we het onderwijs moeten organiseren om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te halen.

Welk onderwijs voor de toekomst?

De internationale gemeenschap heeft een nieuwe ontwikkelingsagenda uitgewerkt: Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling met 17 hoofddoelen. Een ervan is gewijd aan onderwijs en Unesco is belast met de coördinatie van de uitvoering ervan.

In het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen werkte Unesco het actieprogramma Education 2030 uit. Daarin staan inclusief kwaliteitsvol onderwijs en levenslange leerkansen voor iedereen centraal.

De complexiteit van het wereld waarin we vandaag leven, vergt een allesomvattende aanpak van onderwijs. Het beleid terzake moet steunen op een beter begrip van de manier waarop kennis wordt gecreeërd, gecontroleerd, verspreid, verworven, gevalideerd en gebruikt. Het vergt eveneens de verdere uitwerking van ethische principes zodat onderwijs en kennis worden beschouwd als elementen die het algemeen welzijn ten goede komen en als dusdaning moeten beheerd worden.

De publicatie Rethinking Education: Towards a global common good? biedt stof tot nadenken over hoe het onderwijs kan worden afgestemd op de toekomst. Daarmee ligt ze in het verlengde van het standaardwerk Learning: The treasure within (1996) dat zich ook boog over de vraag hoe het onderwijs het best kan antwoorden op de behoeften van de hedendaagse samenleving.


Download Rethinking Education: Towards a global common good?

]]>
Unesco op Wereld Economisch Forumhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/1/21/unesco-op-wereld-economisch-forumThu, 21 Jan 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/1/21/unesco-op-wereld-economisch-forumUnesco topvrouw heeft duidelijke boodschap: vierde industriële revolutie moet er een van ontwikkeling zijn.

Unesco op Wereld Economisch ForumHet 46ste Wereld Economisch Forum, gehouden in Davos van 20 tot 23 januari 2016, staat in het teken van de vierde industriële revolutie. Unesco directeur-generaal Irina Bokova neemt deel aan de bijeenkomst en heeft een duidelijke boodschap voor de aanwezige staatshoofden, regeringsleiders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld.

"Het thema van dit jaar ligt in het verlengde van de universele Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en het Klimaatakkoord dat is gesloten in Parijs in 2015," verklaart Bokova. "In essentie gaat het om de wijze waarop we verandering aanpakken, en samenwerken en innoveren om mensen te emanciperen en ervoor te zorgen dat deze revolutie vreedzaam en inclusief is."

"Of het nu op het gebied van onderwijs, gender, werk, gezondheid of hulpmiddelen is, ongelijk vormt een van de grootste bedreigingen voor onze gezamenlijke toekomst. Geconfronteerd met polarisering, verdeeldheid en uitsluiting, moeten we reageren met beleidsmaatregelen die mensen centraal stellen en alle vrouwen en mannen emanciperen, die de slagkracht van overheden vergroot en die het multilateraal systeem afstemmen op een gemeenschappelijk verhaal, solidariteit en begrip om datgene te beschermen dat we allemaal delen - onze cultuur, ons menselijkheid en onze planeet."

"Dat begint bij onderwijs en vaardigheden en vraagt een bijzondere focus op het dichten van de genderkloof, vooral in de groeisectoren die bestaan uit jobs die een achtergrond vergen in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde. Dat is onze boodschap in Davos - de vierde industriële revolutie moet er een van ontwikkeling zijn."

Het Wereld Economisch Forum publiceert jaarlijks een rapport over de genderkloof. Uit de jongste editie blijkt dat op het gebied van gezondheid, onderwijs, economische kansen en politiek, deze klaaf slechts met 4% is afgenomen het voorbije decennium. Dat betekent dat het, zonder bijkomende inspanningen, nog 118 jaar zal duren vooraleer de genderkloof is gedicht.


]]>
Nieuwe focus voor Unesco's onderwijsrapporthttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/1/8/nieuwe-focus-voor-unesco's-onderwijsrapportFri, 08 Jan 2016 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2016/1/8/nieuwe-focus-voor-unesco's-onderwijsrapportHet Global Education Monitoring Report wil ervoor zorgen dat het internationaal engagement voor onderwijs wordt waargemaakt.

Nieuwe focus voor Unesco's onderwijsrapport

Het Education for All Global Monitoring Report van Unesco is omgevormd tot het Global Education Monitoring Report (GEM Report). Het GEM Report wordt het mechanisme om de vooruitgang te meten en te evalueren met betrekking tot doel #4 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Het zal eveneens de evoluties opvolgen van hoe onderwijs bijdraagt tot de overige Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Het onafhankelijke team van deskundigen die het rapport opstellen, zal ook toezien op de mechanismen die worden ontwikkeld om te evalueren hoe Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling wordt uitgevoerd. Het zal verslag uitbrengen van de uitvoering van nationale en internationale strategieën om alle betrokken actoren te wijzen op hun verantwoordelijkheid en engagement voor het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Het eerste GEM Report nieuwe stijl verschijnt in september van dit jaar. Het zal bespreken op welke manier de vooruitgang zal worden gemeten en geëvalueerd van de nieuwe wereldwijde onderwijsdoelen van nu tot 2030. Het zal ook de verschillende raakvlakken en verbanden onderzoeken tussen onderwijs en andere belangrijke sectoren voor ontwikkeling.


]]>
50 jaar waterprogramma's bij Unescohttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/21/50-jaar-waterprogramma's-bij-unescoMon, 21 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/21/50-jaar-waterprogramma's-bij-unescoPublicatie stelt de verwezenlijkingen van Unesco's waterprogramma's voor en blikt vooruit naar de toekomst.

50 jaar waterprogramma's bij UnescoWater is een belangrijk aandachtspunt binnen de wetenschappelijke activiteiten van Unesco. In de marge van de klimaatconferentie in Parijs (COP21), stelde het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) van Unesco een nieuw boek voor.

Water, People and Cooperation: 50 Years of Water Programmes for Sustainable Development at UNESCO somt de verwezenlijkingen van Unesco's waterprogramma's op, biedt een overzicht van de huidige activiteiten en schetst een aantal mogelijke scenario's voor de toekomst. Dit laatste met het oog op de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

 


Download Water, People and Cooperation: 50 Years of Water Programmes for Sustainable Development at UNESCO

]]>
Unesco blij met klimaatakkoordhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/14/unesco-blij-met-klimaatakkoordMon, 14 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/14/unesco-blij-met-klimaatakkoordReactie op de uitkomst van de klimaattop in Parijs en terugblik op de rol van Unesco op de conferentie.

Unesco blij met klimaatakkoord

Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, is verheugd met het akkoord dat is gesloten op de klimaatconferentie in Parijs (COP21) op 12 december 2015. "Afgezien van dit ambitieus en evenwichtig akkoord, heeft COP21 momentum gecreëerd voor het veranderen van de gedachten en om mensen voor te bereiden op de economische en levensstijl veranderingen die we allemaal moeten maken om het menselijk leven op aarde te behouden," aldus Bokova. "Het veranderen van gedachten, niet het klimaat," was het motto waarmee Unesco naar de klimaatconferentie trok. De programma's en de expertise van de Organisatie werden voorgesteld tijdens verschillende evenementen. Zo werd het potentieel benadrukt van natuur- en sociale wetenschappen, onderzoek van de oceaan, onderwijs en cultuur om tot nieuwe benaderingen van ontwikkeling te komen met het oog op het realiseren van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Enthousiasme en engagement vasthouden

"De klimaatconferentie in Parijs zorgde voor een nieuwe wereldwijde bewustwording en bracht een ongekende inzet op gang voor de bescherming van de planeet door middel van solidariteit en gezamenlijk actie," zegt Bokova. "Het is in die geest dat we Agenda 2030 moeten uitvoeren. We moeten gedachten veranderen, niet het klimaat, met behulp van onderwijs, wetenschappelijke samenwerking, kritisch denken en debatten die worden mogelijk gemaakt door de vrijheid van meningsuiting en informatie die we wereldwijd bevorderen. Dit is één agenda voor een betere toekomst voor ons allemaal."

De directeur-generaal wijst erop dat COP21 slechts een stap op de weg is naar het beperken van de schade die menselijke activiteit veroorzaakt heeft aan het milieu. Unesco kijkt er naar uit om met haar lidstaten samen te werken om gecoördineerde internationale actie te ondersteunen en op de basis te leggen voor meer vooruitgang op de volgende grote klimaatconferentie die in 2016 wordt gehouden in Marokko.

De bijdrage van Unesco

Tijdens de conferentie in Parijs bracht het Internationaal Hydrologisch Programma van Unesco (IHP), in samenwerking met het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), voorbeelden aan van hoe wetenschappelijke bevindingen om te zetten in beleidsmaatregelen en van hoe onderwijs kan helpen bij het vergroten van bewustzijn en het aandrijven van verandering.

Met tentoonstellingen en andere evenementen vergrootte de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van Unesco (IOC) het bewustzijn over de noodzaak om de oceanen op te nemen in het beleid aangaande het klimaat. De oceanen vormen immers, samen met bossen, de grootste leverancier van zuurstof voor onze planeet en spelen een sleutelrol in de regulering van het wereldwijd klimaatsysteem.

Het Werelderfgoedcentrum en het Mens en Biosfeerprogramma (MAB) van Unesco organiseerden een dag die in het teken stond van Unesco-sites en hoe er op deze bijzondere plekken wordt omgegaan met de gevolgen van klimaatverandering. Er kwamen voorbeelden aan bod uit werelderfgoedsites, biosfeerreservaten en geoparken.

Unesco hield eveneens een conferentie die het perspectief van inheemse volken onder de aandacht bracht. Zo'n 400 miljoen mensen wonen in gebieden waar de gevolgen van de klimaatverandering reeds tastbaar zijn. Ze beschikken over traditionele methoden om ermee om te gaan. Unesco is ervan overtuigd dat hun stem moet gehoord worden en dat hun traditionele kennis waardevolle elementen bevat waar de rest van de wereld baat kan bij hebben in de ontwikkeling van nieuwe benaderingen om duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Doorheen 2015 heeft Unesco samengewerkt met de Franse overheid om COP 21 voor te bereiden. De Organisatie hield een top over de link tussen de economie en het klimaat in mei en een internationaal wetenschappelijk congres in juli onder de noemen "Onze gemeenschappelijk toekomst onder de klimaatverandering."


]]>
Unesco topvrouw op klimaattophttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/7/unesco-topvrouw-op-klimaattopMon, 07 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/7/unesco-topvrouw-op-klimaattopPleidooi voor een sterk klimaatplan en een brede betrokkenheid bij de uitvoering ervan.

Unesco topvrouw op klimaattopIrina Bokova, directeur-generaal van Unesco, maakte een statement tijdens een persconferentie op de klimaattop in Parijs (COP21) op vrijdag 4 december 2015. De topvrouw van de Organisatie dringt aan op een stevig klimaatplan dat vervolgens loyaal moet worden uitgevoerd door alle betrokken.

"We weten allemaal dat als we onze mentaliteit niet wijzigen en ons consumptiegedrag niet aanpassen, het zeer moeilijk zal zijn om de beslissingen uit te voeren die deze conferentie zal nemen. Unesco heeft het voortouw genomen op dit gebied," aldus Bokova.

Over de band tussen Unesco en COP21, zei ze dat de Organisatie sterk inzet op het bevorderen van educatie voor duurzame ontwikkeling en educatie voor de klimaatverandering. Unesco deed ook werk op andere gebieden dat relevant is voor de klimaattop, zoals omtrent waterbeheer en het bevorderen van de kennis en de duurzame ontwikkeling van de oceanen.

De directeur-generaal drukte ook haar bezorgdheid uit over hoe de klimaatverandering nu reeds schadelijke gevolgen heeft voor tal van werelderfgoedsites, waaronder mariene gebieden.


]]>
UNESCO info 96http://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/1/unesco-info-96Tue, 01 Dec 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/12/1/unesco-info-96O.a. aandacht voor vluchtelingenproblematiek in het onderwijs, nieuwe inschrijvingen op Unesco-erfgoedlijsten, de strijd tegen discriminatie van holebi's en de samenwerking tussen Unesco en de EU.

UNESCO info 96Slaagt Europa erin om het recht op onderwijs te waarborgen? De recente instroom van vluchtelingen in Europa heeft gevolgen voor het onderwijs. Zonder specifieke maatregelen zijn de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen nu al een maat voor niets.

Neen tegen discriminatie en geweld tegen holebi's, transgenders en interseksuelen: 12 VN-agentschappen pakken uit met een verklaring om landen aan te sporen om de rechten van holebi's, transgenders en interseksuelen te respecteren en te waarborgen.

Oppassen voor onethische aanpassing erfelijke eigenschappen: Unesco-panel van experts vraagt tijdelijk verbod op de genetische bewerking van de menselijke kiembaan en breed debat over de genetische modificatie van het menselijk DNA.

Nieuwe inschrijvingen op internationaal register van bijzonder documentair erfgoed: Unesco voegt 47 stukken toe aan haar Memory of the World Register, waaronder twee Nederlandse voordrachten.

De Afrikaanse paradox overwinnen: De Congolese muzikant Ray Lema denkt dat kennis over het gemeenschappelijk erfgoed van Afrika de sleutel is tot het herwinnen van de Afrikaanse trots en een betere toekomst voor het continent.

Opmars van industrieel erfgoed op Unesco Werelderfgoedlijst: De jaarlijkse bijeenkomst van het Werelderfgoedcomité erkende 24 nieuwe werelderfgoedsites. Opmerkelijk is dat er dit jaar verschillende voorbeelden van industrieel erfgoed zijn ingeschreven op de Werelderfgoedlijst.

De onderzoeker moet van zich laten horen: Bolivia wil lithium gaan ontginnen maar lijkt teveel te focussen op de economische kant van de zaak. Een door Unesco bekroonde jonge onderzoeker vraagt meer aandacht voor de sociale en ecologische aspecten.

18 Vlaamse WOI-sites kandidaat voor erkenning als werelderfgoed: Een breed samenwerkingsverband van partners ondertekende een convenant om de werelderfgoednominatie van 18 Vlaamse WOI-sites voor te bereiden.

Topvrouw Unesco in Brussel: De directeur-generaal van Unesco zat samen met vertegenwoordigers van de EU en met de Vlaamse minister-president om te overleggen over gezamenlijke acties.

Download UNESCO info 96


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Unesco in een oogopslaghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/4/unesco-in-een-oogopslagWed, 04 Feb 2015 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2015/2/4/unesco-in-een-oogopslagGratis poster toont de voornaamste domeinen waarop Unesco aan vrede en duurzame ontwikkeling werkt.

poster Unesco

Bestel je exemplaar van de poster (59x84 cm) bij info@unesco-vlaanderen.be

]]>
UNESCO info 93http://www.unesco-vlaanderen.be/2014/10/9/unesco-info-93Thu, 09 Oct 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/10/9/unesco-info-93O.a. aandacht voor het onderwatererfgoed van WOI, voor de politisering van de Werelderfgoedconventie en voor alfabetisering en duurzame ontwikkeling.

UNESCO info 93Het onderwatererfgoed van de Groote Oorlog: Unesco hield op 26 en 27 juni 2014 een internationaal congres over het onderwatererfgoed van de Eerste Wereldoorlog in het Provinciaal Hof in Brugge. Het congres kon plaatsvinden dankzij steun van de Vlaamse Regering en de medewerking van de Provincie West-Vlaanderen en Stad Brugge.

De rol van kolonies en protectoraten in de Eerste Wereldoorlog: Het waren vooral Europese landen die de hoofdrol speelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar zonder de steun van hun kolonies en protectoraten was de oorlog wellicht anders afgelopen.

Alfabetisering en duurzame ontwikkeling: Unesco bekroont vijf initiatieven die gemeen hebben dat ze mensen leren lezen en schrijven maar evenzeer oog hebben voor duurzame ontwikkeling.

Geneesmiddelen voor de wereldbevolking: Arme mensen blijven vaak verstoken van levensreddende medicijnen omdat ze er geen geld voor hebben of omdat ze gewoonweg niet te verkrijgen zijn. Een radicale hervorming kan daar iets aan veranderen.

Unesco Werelderfgoedconventie in gevaar: Aanhoudend politiek geïnspireerde beslissingen doen de geloofwaardigheid van de Werelderfgoedconventie en het Werelderfgoedcomité geen goed

Op de kleintjes letten: Kleine eilandstaten fungeren als het ware als barometers voor de klimaatverandering. Nochtans wordt er weinig rekening mee gehouden bij het uitstippelen van internationaal beleid. Unesco zet zich in om daar verandering in te brengen.

Geboorte van een nationaal museum: Bijzonder initiatief betrekt de lokale gemeenschappen van Zuid-Soedan bij het bedenken en uitwerken van een nationaal museum dat verzoening en nationale eenheid wil bevorderen.

De dieperik in: Nieuwe fase in waarnemingsprogramma gaat gegevens inzamelen over de evolutie van de diepe oceaan.

Op maat gesneden seksuele voorlichting: Een brede waaier aan partners, waaronder Unesco, werken samen om de grote behoefte aan seksuele voorlichting in Vietnam te bevredigen.

Cultureel erfgoed onder vuur: 60 jaar Verdrag van Den Haag: 60 jaar geleden sprak de internationale gemeenschap af om waardevolle culturele sites te ontzien in tijden van conflict. De geschiedenis en het dagelijks nieuws leren ons dat de naleving van dat engagement te wensen over laat.

Download UNESCO info 93


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Duitsland lanceert internationaal Unesco-centrum rond duurzaam waterbeheerhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/7/10/duitsland-lanceert-internationaal-unesco-centrum-rond-duurzaam-waterbeheerThu, 10 Jul 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/7/10/duitsland-lanceert-internationaal-unesco-centrum-rond-duurzaam-waterbeheerUnesco en Duitsland richten een nieuw centrum op om duurzaam waterbeheer te promoten en om de gevolgen van klimaatverandering in te dijken.

Duitsland lanceert internationaal Unesco-centrum rond duurzaam waterbeheerUnesco en de Duitse regering hebben op 9 juli 2014 in Berlijn een overeenkomst ondertekend voor de oprichting van een internationaal centrum voor water en globale veranderingen. Het centrum zal samenwerken met lidstaten en wetenschappelijke instellingen om onderzoek te voeren naar de impact van klimaatverandering op waterbronnen en naar nieuwe methoden voor waterbeheer die duurzaamheid ten goede komen. Het wordt gevestigd in Koblenz.

Talrijke uitdagingen

Water is van levensbelang en toch staat deze hulpbron onder steeds meer druk. Regeringen maken zich zorgen over conflicten over water naarmate het schaarser wordt, vervuiling bedreigt ecosystemen en vervuild water heeft gevolgen voor de volksgezondheid en ook onze voedsel- en energievoorziening zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van (zuiver) water. Problemen met watervoorziening belemmeren inspanningen voor het verlichten van armoede en voor het bevorderen van economisch herstel.

In principe is er voldoende water beschikbaar om aan de totale vraag naar water te voldoen. Maar tijdelijke en regionale schommelingen in de beschikbaarheid van water bezorgen de meer dan 2 miljard mensen die in  gebieden met waterschaarste wonen, flink wat problemen. Naast natuurlijke factoren die van invloed zijn op de watervoorziening, zijn het vooral menselijke activiteiten die de waterbronnen van onze planeet onder druk zetten. Verstedelijking, infrastructuurwerken, migratie, herbestemming van openbare ruimte en vervuiling zorgen er samen met klimaatverandering voor dat de toekomst van onze watervoorziening steeds minder roze kleurt.

Internationale samenwerking

Geen enkel land of instelling kan de waterproblematiek alleen oplossen. Het Internationaal Hydrologisch Programma van Unesco (IHP) is het enige intergouvernementele programma dat zich binnen de Verenigde Naties bezighoudt met het beheer en de beschikbaarheid van zoetwater. Het programma versterkt de samenwerking en netwerking tussen lidstaten van Unesco, universiteiten, onderzoeksinstellingen, VN-agentschappen, ngo's en nationale & internationale organisaties. Het centrum in Duitsland wordt het jongste lid van Unesco's waterfamilie die meer dan 30 watercentra telt.

Het Duitse centrum zal zich toespitsen op duurzame ontwikkeling en het geïntegreerd beheer van waterbronnen. Daartoe zal het zich concentreren op hydrologisch onderzoek, educatie en bewustwording op alle niveaus. Het zal instrumenten ontwikkelen die het werk van beleidsmakers en vorsers vooruit helpen, zal onderlinge samenwerking en netwerking tussen watercentra stimuleren en zal landen bijstaan bij het oplossen van concrete waterproblemen op het terrein. Zo hopen de initiatiefnemers dat holistische en geïntegreerde activiteiten meer ingang zullen vinden bij al wie betrokken is bij waterbeheer zodat samenlevingen overal ter wereld een meer duurzaam karakter krijgen.


]]>
UNESCO info 92http://www.unesco-vlaanderen.be/2014/6/4/unesco-info-92Wed, 04 Jun 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/6/4/unesco-info-92O.a. aandacht voor het ergfoed van WOI als werelderfgoed en voor de Vlaamse bijdrage aan de Unesco-programma's voor immaterieel cultureel erfgoed en oceanografie.

UNESCO info 92Om nooit meer te vergeten: Vlaanderen start een breed overleg dat moet leiden tot de erkenning van het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog als werelderfgoed.

Met vereende kracht werken aan duurzame ontwikkeling: Experts buigen zich op bijeenkomst over de vraag hoe de verschillende cultuurconventies van Unesco kunnen samenwerken om wereldwijd duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Internationaal verbinden, plannen en versterken van het borgen van immaterieel erfgoed: Een door Vlaanderen ondersteund Unesco-project gaat dit jaar zeven staten in Zuidelijk Afrika helpen bij het uitwerken van een beleid rond immaterieel cultureel erfgoed.

Op naar een Europees expertennetwerk: Verschillende Nationale Unesco Commissies van Europese landen gaan samenwerken om hun slagkracht te vergroten.

De kostprijs van de leercrisis: Omdat de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende is, sorteren veel investeringen in het (basis)onderwijs weinig of geen effect. Zo verliest de wereldgemeenschap jaarlijks 129 miljard dollar.

Opinie: Wie maalt er om de leerlingen? Onderwijs dat steeds uit hetzelfde vaatje tapt, lest slechts de dorst van enkelen. Als we daadwerkelijk geen enkel talent willen verloren laten gaan, dan moet het anders.

Digitalisering van cultureel erfgoed: Expertseminarie in Brussel pleit voor een aanpassing en harmonisering van de auteursrechtenwetgeving om de digitalisering van cultureel erfgoed op grotere schaal te kunnen voortzetten.

Gidsland voor zeewetenschappelijk onderzoek: Vlaanderen trok vijftien jaar geleden de kaart van de samenwerking met Unesco. Het leidde tot een nieuw tijdperk in het beheer van oceanografische data en bevorderde duurzame ontwikkeling in kustgebieden en droge streken in onder meer Afrika en Latijns-Amerika.

Duurzaam beheer van berggebieden: Bergen fungeren als barometers van de klimaatverandering. Hun kwetsbare ecosystemen vergen een specifieke aanpak om de duurzaamheid van onze toekomst te verzekeren.

Internationale studie van jeugdmigratie: Migratie biedt jonge mensen kansen op onderwijs en werk maar brengt ook ongelijkheden en spanningen voort. Een internationale studie van de Verenigde Naties brengt de situatie van jonge migranten overal ter wereld in beeld.

Download UNESCO info 92


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
Jongerenconferentie over educatie voor duurzame ontwikkelinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/5/13/jongerenconferentie-over-educatie-voor-duurzame-ontwikkelingTue, 13 May 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/5/13/jongerenconferentie-over-educatie-voor-duurzame-ontwikkelingWie tussen 18 en 35 is en werkt rond educatie voor duurzame ontwikkeling kan zich kandidaat stellen voor deelname aan internationale evenementen in Japan.

Jongerenconferentie over educatie voor duurzame ontwikkelingUnesco organiseert, samen met een aantal partners, een jongerenconferentie in het teken van educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) op 7 november 2014. Het evenement vindt plaats in de stad Okayama (Japan).

De jongerenconferentie wil jonge mensen de kans geven om ideeën en ervaringen uit te wisselen over EDO en om met elkaar in debat te gaan over hoe EDO verder kan worden gepromoot op wereldvlak. De organisatoren mikken op 50 deelnemers die actief bezig zijn met EDO.

Na de jongerenconferentie zullen de jonge deelnemers afzakken naar Aichi-Nagoya waar van 10 tot 12 november 2014 een wereldtop gehouden wordt over EDO. Daar zullen ze hun meningen en ideeën kunnen delen met beleidsmakers en deskundigen op het gebied van EDO.

Wie actief betrokken is bij educatie voor duurzame ontwikkeling kan zich kandidaat stellen om aan de jongerenconferentie en de aansluitende wereldtop deel te nemen in Japan. Voorwaarde is wel dat je tussen 18 en 35 jaar oud bent en dat je in staat bent om op niveau te debatteren in het Engels. Je kans wagen kan door het invullen en opsturen van onderstaand formulier. Deadline voor het indienen van de kandidaturen is 1 juni 2014.

Na een selectieprocedure zullen de organisatoren rechtstreeks contact opnemen met de gelukkigen. Geselecteerde deelnemers worden uiterlijk tegen 15 augustus op de hoogte gebracht.
Het Japanse ministerie voor Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschappen en Technologie neemt de reis- en verblijfkosten van de geselecteerde deelnemers voor haar rekening.


Meer informatie over wie in aanmerking komt voor deelname aan de jongerenconferentie over educatie voor duurzame ontwikkeling in Japan en welke criteria worden gehanteerd.

Fomulier om je kandidaat te stellen voor deelname aan de jongerenconferentie over educatie voor duurzame ontwikkeling in Japan. Ingevuld op te sturen voor 1 juni 2014 naar esd2014@goipeace.or.jp

]]>
UNESCO info 91http://www.unesco-vlaanderen.be/2014/3/20/unesco-info-91Thu, 20 Mar 2014 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2014/3/20/unesco-info-91O.a. aandacht voor de resultaten van het Jongerenforum en de Algemene Conferentie van Unesco, steun voor stages bij internationale organisaties en het samenspel tussen Vlaanderen, Unesco en de EU...

UNESCO info 91

Terugblikken om vooruit te gaan: Unesco slaagde erin om haar rol te blijven vervullen in moeilijke omstandigheden. De Organisatie put er moed uit en kijkt met vertrouwen naar 2014.

Spreekbuis voor de jeugd: Het achtste Jongerenforum van Unesco debateerde over sociale inclusie en stelde een Jeugdstrategie op.

Vlaanderen stuurt zijn zonen en dochters uit: De Vlaamse overheid voorziet financiële steun voor jonge mensen die een stage willen lopen bij een internationale organisatie zoals Unesco.

Werken aan een wereld van mensenrechten en waardigheid: Irina Bokova, de topvrouw van Unesco, deelt haar visie op de prioriteiten van de Organisatie.

De negen doelstellingen van Unesco: De lidstaten van Unesco hebben de krijtlijnen uitgetekend waarbinnen de Organisatie de komende jaren haar mandaat gaat uitvoeren. De nieuwe strategie is erop gericht om de invloed en de slagkracht van Unesco te vergroten.

Het multilaterale samenspel tussen Unesco, de EU en Vlaanderen: Unesco en de Europese Unie slaan steeds vaker de handen in elkaar om gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren. Vlaanderen is daarbij een verbindende factor.

Meer vrouwen op en achter de schermen: Unesco start met een wereldwijd netwerk om te ijveren om vrouwen meer aan bod te laten komen in de media.


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
World Social Science Report 2013http://www.unesco-vlaanderen.be/2013/12/17/world-social-science-report-2013Tue, 17 Dec 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/12/17/world-social-science-report-2013Derde editie van het rapport pleit voor nieuwe benadering van sociale wetenschappen.

World Social Science Report 2013De milieu-uitdagingen waarmee onze samenleving geconfronteerd wordt, zijn ongezien en duizelingwekkend in hun omvang, spreiding, snelheid en complexiteit. De gevolgen van de wereldwijde veranderingen in het milieu laten zich nu reeds voelen. Veel mensen en gemeenschappen komen maar met moeite rond en andere sociale, economische en politieke crisissen - waaronder aanhoudende armoede, toenemende ongelijkheden en sociale onvrede - zijn allemaal onderhevig aan de gevolgen van veranderingen in het milieu. Wereldwijde veranderingen in het milieu veranderen alles voor iedereen: de natuur die onze grondstoffen bezorgt, de manier waarop we in ons levensonderhoud voorzien, de wijze waarop we ons gedragen en met elkaar omgaan, enz. De veranderingen zorgen er eveneens voor dat we andere verwachtingen krijgen van sociale wetenschappen, met inbegrip van gedrags- en economische wetenschap.

Unesco stelt de derde editie van haar World Social Science Report voor. Het bevat bijdragen van ruim 150 auteurs. Samen formuleren ze een warme oproep naar de sociaalwetenschappelijke wereld. Sociale wetenschappers moeten dringend nauwer gaan samenwerken met hun collega's uit de sociale, mens- en technische wetenschappen. Alleen zo kunnen we nieuwe kennis en inzichten verwerven op de meest prangende problemen inzake milieu en duurzaamheid aan te pakken. En ze mogen daarbij niet vergeten om ook aansluiting te zoeken buiten de wetenschappelijke wereld en dus samen te werken met beleidsmakers en andere beroepsgroepen die zich op hun werkterrein begeven.

Volgens de auteurs van het rapport is het tijd voor een nieuw soort sociale wetenschappen: dapperder, beter, groter en anders.

  • Dapper genoeg om wereldwijde veranderingen in het milieu te beschouwen en te behandelen als een fundamenteel sociaal proces
  • Beter in de zin van het introduceren van inzichten uit de sociale wetenschappen bij de oplossing van problemen in het dagelijks leven van mensen
  • Groter in de zin dat er meer sociale wetenschappers nodig zijn die zich bezig houden met het aanpakken van de wereldwijde veranderingen in het milieu
  • Anders in de zin van op een andere manier aan sociale wetenschappen te gaan doen zodat daadwerkelijk kan worden bijgedragen tot het aanpakken van interdisciplinaire en sectoroverschrijdende uitdagingen waar onze samenlevingen voor staan.

Het rapport wil in de eerste plaats sociale wetenschappers aanspreken die aan de slag zijn bij universiteiten, onderzoeksinstellingen, denktanks, ngo's en overheidsagentschappen. De International Social Science Council (ISSC) zal het rapport gebruiken als basis om te onderzoeken op welke wijze de sociale wetenschap een grotere rol kan vervullen bij het onderzoek naar meer duurzame ontwikkeling.

Het World Social Science Report 2013 is gratis beschikbaar in een digitale versie. Zowel het rapport als een samenvatting ervan kan je downloaden op www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/resources/reports/world-social-science-report-2013/


]]>
UNESCO info 89http://www.unesco-vlaanderen.be/2013/11/7/unesco-info-89Thu, 07 Nov 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/11/7/unesco-info-89O.a. aandacht voor duurzame ontwikkeling in droge gebieden, de evolutie van de bio-ethiek, de internationale dopingjacht en potentieel werelderfgoed in Vlaanderen en Nederland...

UNESCO info 89Duurzame ontwikkeling gedragen door lokale bevolking in droge streken: Unesco-project om duurzame ontwikkeling in halfwoestijn- en woestijngebieden te bevorderen is succesvol afgerond in Gent.

20 jaar bio-ethiek: wat nu? Deskundigen verzamelen op de hoofdzetel van unesco in Parijs om ideeën uit te wisselen over de voornaamste uitdagingen voor de bio-ethiek in de komende twintig jaar.

Dopingbestrijding in de sport: Unesco zorgt ervoor dat de strijd tegen het dopinggebruik in de sport een wettelijk kader krijgt en dat er betere internationale afspraken kunnen worden gemaakt. een doorlichting van het opzet en de werking van de conventie.

Bescherming van cultuurgoederen bij gewapende conflicten: Welke verdragen regelen de bescherming van cultuurgoederen en cultureel erfgoed in geval van gewapend conflict? En hoe speelt ons land hierop in?

Uitzonderlijke waarde Koloniën van Weldadigheid onderzocht: Nederland en Vlaanderen werken aan een gemeenschappelijke nominatie voor de Unesco Werelderfgoedlijst.

Meer dan een nota in de ontwikkelingsagenda: Binnen de Verenigde Naties spreken wereldleiders de ontwikkelingsdoelen voor na 2015 af. Unesco legt uit waarom onderwijs een centrale plaats moet krijgen.

Download UNESCO info 89


UNESCO info verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar. Voor 10 euro valt het tijdschrift bij je in de bus. Bestellen kan via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
12 nieuwe biosfeerreservatenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/5/29/12-nieuwe-biosfeerreservatenWed, 29 May 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/5/29/12-nieuwe-biosfeerreservatenHet wereldwijde netwerk van biosfeerreservaten van UNESCO is uitgebreid met twaalf nieuwe sites.

12 nieuwe biosfeerreservatenDe internationale raad die het Mens- en Biosfeerprogramma (MAB) van UNESCO coördineert is van 27 tot 30 mei 2013 bijeen op de hoofdzetel van de Organisatie in Parijs. De raad besliste om twaalf nieuwe biosfeerreservaten toe te laten tot het netwerk dat daarmee bestaat uit 621 sites in 117 landen.

De nieuwe biosfeerreservaten liggen in China, Frankrijk, India, Italië, Kazachstan, Pakistan, Spanje en Zuid-Korea. Op vraag van Groot-Brittannië schrapte de raad het biosfeerreservaat van Loch Druidibeg, gelegen op het Schotse eiland South Uist, van de lijst van biosfeerreservaten. Het land is zelf van mening dat de site niet langer voldoet aan de criteria voor biosfeerreservaten.

Biosfeerreservaten fungeren als laboratoria om te experimenteren met nieuwe benaderingen van het beheer van natuurlijke rijkdommen en zoetwater. Daarbij staat duurzame ontwikkeling centraal.


]]>