UNESCO Platform Vlaanderen, thema "leefmilieu"http://www.unesco-vlaanderen.be2014-12-06T22:42:44Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, door het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO-prioriteiten en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum waar mensen kunnen aankloppen met vragen die verband houden met UNESCO.http://www.unesco-vlaanderen.be/media/html/unesco_platform_vlaanderen_logo.pngUNESCO Platform Vlaanderen, thema "leefmilieu"http://www.unesco-vlaanderen.benlUnesco ondersteunt groene scheikundigenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/12/20/unesco-ondersteunt-groene-scheikundigenFri, 20 Dec 2013 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2013/12/20/unesco-ondersteunt-groene-scheikundigenEen nieuw project van Unesco en PhosAgro reikt onderzoeksbeurzen uit aan jonge wetenschappers met innovatieve projecten in de groene chemie.

Unesco ondersteunt groene scheikundigenGroene chemie is uitgegroeid tot een van de speerpunten van grensverleggend onderzoek naar duurzame technologieën. Deze kunnen de productie en het gebruik van gevaarlijke stoffen in de mijnbouw en in het ontwerp, de fabricage en de toepassing van chemische producten verminderen (of zelfs elimineren). Nieuwe technologieën kunnen ook leiden tot energiebesparing, een beter milieu en een hoger algemeen niveau van volksgezondheid.

Onderzoek in de groene chemie en aanverwante gebieden in de biochemie, geochemie, biotechnologie, ecologie en gezondheidszorg geeft jonge wetenschappers ruimschoots de gelegenheid om hun inventiviteit te tonen en levert een belangrijke bijdrage aan duurzame ontwikkeling. Met dit in het achterhoofd, lanceerde het Internationaal Programma voor Basiswetenschap van Unesco het Green Chemistry for Life Project. Dit is een gemeenschappelijk project van Unesco en het Russische PhosAgro, de grootste producent van fosfaathoudende meststoffen in Europa, in nauwe samenwerking met de Internationale Unie voor Zuivere en Toegepaste Scheikunde (IUPAC ).

Wetenschappers die niet ouder zijn dan 35 jaar en een innovatief onderzoeksproject willen uitvoeren dat de 12 principes van de groene chemie respecteert, kunnen bij het project aankloppen voor een onderzoeksbeurs. En dit voor een bedrag van maximaal 30 000 dollar. De eerste deadline om een beurs aan te vragen is 28 februari 2014.

Het project wil niet alleen jonge wetenschappers de kans bieden om hun talent ten volle te benutten om bij te dragen aan de vooruitgang van de groene chemie en de toepassingen ervan. Het wil tevens besluitvormers, beleidsmakers, industriëlen en het grote publiek bewust maken van de mogelijkheden die de groene chemie biedt om oplossingen te formuleren voor verschillende maatschappelijke uitdagingen waarmee we kampen.


]]>
Mens en milieu kunnen niet zonder proper waterhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/9/13/mens-en-milieu-kunnen-niet-zonder-proper-waterThu, 13 Sep 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/9/13/mens-en-milieu-kunnen-niet-zonder-proper-waterDe waterkwaliteit gaat er wereldwijd op achteruit. Een voorlichtingsfilm van UNESCO wakkert het bewustzijn aan over de noodzaak om de waterkwaliteit te verbeteren en garanderen.

Mens en milieu kunnen niet zonder proper waterUNESCO's Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) en het ministerie van Milieu van Zuid-Korea stellen de korte voorlichtingsfilm Protecting Water Quality for People and the Environment voor die erop gericht is om een impuls te geven aan het uitbouwen van een duurzaam beleid voor waterbronnen en om het publiek bewustzijn rond water te vergroten.

Gezond en proper water is erg belangrijk voor de gezondheid van de mens, het behoud van de integriteit van de natuurlijke omgeving en het behoud van onze economie. Maar in vele delen van de wereld is water niet proper genoeg, noch voor de mens noch voor het behoud van gezonde ecosystemen. Hoe erg is die achteruitgang van de waterkwaliteit die we zien over de hele wereld? Wat moet er gedaan worden om onze schaarse waterbronnen te beschermen? Hoe kunnen we de alsmaar stijgende waterverontreiniging die een bedreiging vormt voor onze gezondheid en ecosystemen afweren? UNESCO's Internationaal Hydrologisch Programma werkt aan het antwoord op deze vragen en maakte samen met het Zuid-Koreaanse ministerie van Milieu een voorlichtingsfilm rond de problematiek.

De film gaat vooral over de kwaliteit van het water en de problemen daaromtrent, zoals het gebrek aan toegang tot gezond en proper water of toiletvoorzieningen, het inefficiënte beheer van afvalwater in veel gebieden, de waterverontreiniging die veroorzaakt is door veelvuldig watergebruik of door meststoffen en chemicaliën in de landbouw, de bedreiging van nieuwe vormen van waterverontreiniging en de economische kosten van de aantasting van de kwaliteit van het water. De hieronder te bekijken film toont aan dat het noodzakelijk is om duurzame en vernieuwende initiatieven te ondersteunen en de waterkwaliteit te beschermen om de armoede de doen dalen en om duurzame bestaansmiddelen te verzekeren. Voorbeelden van succesvolle nationale pogingen, ondernomen door partners van UNESCO om de problemen rond de kwaliteit van het water aan te pakken, worden ook getoond.


]]>
65 maal UNESCO in actie in landen over de hele wereldhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/20/65-maal-unesco-in-actie-in-landen-over-de-hele-wereldMon, 20 Feb 2012 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2012/2/20/65-maal-unesco-in-actie-in-landen-over-de-hele-wereldEen overzicht van hoe UNESCO het verschil maakt aan de hand van 65 voorbeelden, opgedeeld volgens de belangrijkste werkgebieden van de Organisatie.

65 maal UNESCO in actie in landen over de hele wereldDe wereld is enorm veranderd sinds UNESCO het levenslicht zag in Londen in 1945. De familie van lidstaten is veel groter geworden en ook het aantal nieuwe spelers op het wereldtoneel is toegenomen. De huidige uitdagingen zijn grensoverschrijdend en complex. Nieuwe tijden brengen moeilijke vragen met zich mee.

Zoals vele andere internationale organisaties die zich inzetten voor de belangrijkste noden van de mensheid en van onze planeet, moet ook UNESCO voortdurend verschillende doelstellingen met elkaar zien te verzoenen. De Organisatie moet steeds inspelen op snel veranderende situaties, maar tegelijkertijd trouw blijven aan haar verbintenissen op lange termijn. Ze moet focussen op enkele duidelijk omlijnde prioriteiten, zonder alle andere aspecten van haar opdracht uit het oog te verliezen. Eén vraag komt daarbij steevast naar boven: hoe maakt UNESCO het verschil?

Deze brochure wil daar een antwoord op geven. Verdeeld over acht onderdelen die de belangrijkste werkgebieden van de Organisatie omvatten, geeft ze 65 voorbeelden van hoe UNESCO het verschil maakt - elke dag opnieuw, overal ter wereld.

De brochure stelt de volgende werkterreinen van UNESCO voor:

  • De bescherming en uitwisseling van cultuur
  • De bescherming van onze planeet
  • Het delen van kennis
  • De strijd voor mensenrechten
  • Creativiteit, dialoog en de samenleving
  • Het promoten van internationale maatstaven
  • Het promoten van gendergelijkheid
  • Van uitsluiting naar inclusie

 

Daarnaast legt de brochure uit hoe UNESCO samenwerkt met een heleboel partners: individuen, instellingen en organisaties over de hele wereld, zowel in de privé- als in de publieke sector. Ten slotte is er ook een historisch overzicht van enkele sleutelmomenten uit de rijke geschiedenis van de Organisatie.

65 maal UNESCO in actie in landen over de hele wereld is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be


Download de brochure 65 maal UNESCO in actie in landen over de hele wereld

]]>
Biosfeerreservaten: toonbeelden van duurzame ontwikkelinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/10/biosfeerreservaten-toonbeelden-van-duurzame-ontwikkelingThu, 10 Nov 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/11/10/biosfeerreservaten-toonbeelden-van-duurzame-ontwikkelingDe biosfeerreservaten van UNESCO zijn zonder meer pioniers op het vlak van duurzame ontwikkeling. Een frisgroene poster met een gezonde blos zet ze in het zonnetje.

Biosfeerreservaten: toonbeelden van duurzame ontwikkelingHet Mens- en Biosfeerprogramma van UNESCO (MAB) voert al veertig jaar lang onderzoek naar innovatieve methoden om natuurbehoud en de bescherming van biodiversiteit te verzoenen met sociale en economische ontwikkeling. Het werkte met andere woorden reeds aan duurzame ontwikkeling voor het begrip gedefinieerd was en algemeen ingang vond.

Het wereldwijd netwerk van biosfeerreservaten vormt het speerpunt van het MAB-programma. Biosfeerreservaten zijn bijzondere natuurgebieden die samen alle op aarde voorkomende ecosystemen vertegenwoordigen en waar duurzame ontwikkeling in de praktijk wordt gebracht door alle betrokkenen, gaande van wetenschappers tot de lokale bevolking.

Een fraaie poster, gepubliceerd door het UNESCO Platform Vlaanderen, biedt niet alleen een verfrissende en kleurrijke kijk op de natuurpracht van biosfeerreservaten maar vertelt ook meer over hoe ze werken en bijdragen tot de oplossing van globale problemen zoals klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit en de achteruitgang van ecosystemen.

Poster Biosfeerreservaten: toonbeelden van duurzame ontwikkeling

De poster Biosfeerreservaten: toonbeelden van duurzame ontwikkeling (85 x 59 cm) is gratis te bestellen via info@unesco-vlaanderen.be

]]>
9 nieuwe Geoparken sluiten zich aan bij UNESCO-netwerkhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/9/20/9-nieuwe-geoparken-sluiten-zich-aan-bij-unesco-netwerkTue, 20 Sep 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/9/20/9-nieuwe-geoparken-sluiten-zich-aan-bij-unesco-netwerkNieuwe leden voor wereldwijd netwerk van geologische sites van opmerkelijke wetenschappelijke, educatieve en toeristische waarde.

9 nieuwe Geoparken sluiten zich aan bij UNESCO-netwerkUNESCO steunde in 2004 de oprichting van het Globaal Netwerk van Nationale Geoparken. Het netwerk verenigt sites met geologisch erfgoed dat van een bijzondere wetenschappelijke of educatieve waarde is of die gekenmerkt worden door hun zeldzaamheid of uitzonderlijke schoonheid. Daarenboven moeten ze op een structurele manier beheerd worden, over duidelijk afgebakende grenzen beschikken en voldoende uitgestrekt zijn om duurzame economische ontwikkeling mogelijk te maken, voornamelijk via toerisme.

Het bureau dat het netwerk coördineert, kwam van 16 tot 18 september 2011 bijeen in het Geopark van Gea in Noorwegen. Daar werden negen nieuwe Geoparken uit zeven landen toegelaten tot het netwerk dat nu 87 Geoparken telt in 27 landen over de hele wereld.

De jongste leden van het Globaal Netwerk van Nationale Geoparken bevinden zich in China, Frankrijk, IJsland, Ierland, Italië, Japan en Spanje.


]]>
Steeds minder stilte op de oceaanhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/8/25/steeds-minder-stilte-op-de-oceaanThu, 25 Aug 2011 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2011/8/25/steeds-minder-stilte-op-de-oceaanHet geluid dat gepaard gaat met menselijke activiteit op volle zee, beïnvloedt het mariene leven. UNESCO werkt mee aan een experiment om hierover meer te weten te komen.

Steeds minder stilte op de oceaanIn de loop van de voorbije decennia nam de menselijke activiteit op volle zee aanzienlijk toe. Wetenschappers vermoeden dat dit gevolgen heeft voor de gezondheid en het gedrag van mariene soorten. In het licht van deze bezorgdheid, die wordt aangewakkerd door de toenemende industrialisering van de oceanen, komen vooraanstaande mariene wetenschappers en vertegenwoordigers van de private en militaire sector samen van 30 augustus tot 1 september 2011 op de hoofdzetel van UNESCO in Parijs. Ze zullen er een plan uitwerken voor het Internationaal stille oceaan experiment (International Quiet Ocean Experiment - IQOE). Gedurende een periode van tien jaar zal het experiment de leemtes opvullen in dit deelgebied zodat het geluidsbeheer op de oceanen op een meer efficiënte en geïnformeerde wijze kan gebeuren.

Vele mariene soorten vertrouwen op geluid om zich te oriënteren in hun leefomgeving, op dezelfde manier zoals mensen steunen op hun zicht. Alhoewel er weinig onderzoek over bestaat, is er een toenemend vermoeden dat hogere geluidswaarden, en sommige geluiden in het bijzonder, het gedrag van mariene soorten veranderen en in sommige gevallen zelfs dermate bemoeilijken dat voedsel vinden, voortplanting en natuurlijke vijanden ontwijken, problematisch wordt. Zo is er bewijs waaruit blijkt dat verschillende walvissoorten luider zijn gaan piepen, klikken en kreunen om met elkaar te communiceren.

Het Internationaal stille oceaan experiment gaat uit van het Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR) en het Partnerschip for Observation of the Global Oceans (POGO) waarvan de Internationale Oceanografische Commissie (IOC) van UNESCO lid is.


]]>
Met UNESCO geassocieerde scholenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/29/met-unesco-geassocieerde-scholenFri, 29 Jan 2010 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2010/1/29/met-unesco-geassocieerde-scholenHet UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet) is een van de grootste internationale schoolnetwerken. Met meer dan 8.500 onderwijsinstellingen (kleuteronderwijs, basisonderwijs, secundair onderwijs en lerarenopleidingen) uit 179 landen in alle continenten is het uitgegroeid tot een krachtig instrument om UNESCO- en VN-waarden uit te dragen over de hele wereld.

Scholen die actief zijn in het ASPnet onderscheiden zich door een uitgesproken engagement voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en voor het toepassen van innovatieve onderwijsmethoden. Vertrekkend vanuit de idealen van UNESCO streven ze ernaar om leerlingen beter voor te bereiden op een actief burgerschap in een steeds complexer wordende samenleving die alsmaar sneller evolueert.

Het ASPnet wil scholen over de hele wereld mobiliseren om de rol van het onderwijs in het promoten van de vredescultuur en de verdraagzaamheid te versterken. De met UNESCO geassocieerde scholen worden aangemoedigd om, onafhankelijk of in samenwerkingsverband, (piloot)projecten te ontwikkelen in een van de vier studiegebieden waarrond het ASPnet werkt, daarbij evenwel steeds rekening houdend met het belangrijkste element van de vrede: leren om met elkaar samen te leven.

]]>
The Future of Arid Lands - Revisitedhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/the-future-of-arid-lands-revisitedMon, 02 Nov 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/11/2/the-future-of-arid-lands-revisitedThe+Future+of+Arid+Lands+-+RevisitedIn 1956 verscheen The Future of Arid Lands, een bundeling van de papers die werden besproken tijdens een reeks internationale bijeenkomsten over droge gebieden in New Mexico in 1955. Deze bijeenkomsten genoten de steun van de UNESCO en de American Association for the Advancement of Science en onderzochten de belangrijkste issues die zich toentertijd lieten voelen in droge gebieden. Er werd eveneens een agenda opgesteld om deze issues aan te pakken.

In 2005 gaf de UNESCO de opdracht voor The Future of Arid Lands - Revisited. Bedoeling is het oorspronkelijke werk tegen het licht te houden. In dit eerste deel geven onderzoekers van de Universiteit van Arizona een overzicht van waar de wetenschap stond in 1956 en van welke opvattingen er toen golden met betrekking tot de ontwikkeling van droge gebieden. Vervolgens gaan ze na hoe het beleid van droge gebieden sindsdien is geëvolueerd en trekken ze lessen uit deze vergelijking die nuttig kunnen zijn voor de huidige en toekomstige beheerders van droge gebieden. Ze wagen zich eveneens aan een voorspelling over wat de toekomst zal brengen voor droge gebieden.

De belangrijkste wijziging in het denken over het beheer van droge gebieden is dat men niet langer zoekt naar dat ene magische middel dat alle problemen oplost maar dat men uitgaat van een geïntegreerde benadering die mensen als een essentieel onderdeel van het ecosysteem én van de oplossing voor de problemen beschouwt.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Aquatic Habitats in Sustainable Urban Water Managementhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/10/5/aquatic-habitats-in-sustainable-urban-water-managementMon, 05 Oct 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/10/5/aquatic-habitats-in-sustainable-urban-water-managementAquatic+Habitats+in+Sustainable+Urban+Water+ManagementAquatische habitats hebben heel wat te bieden aan steden en hun inwoners vanuit het perspectief van het ecosysteem. Het niet-duurzame gebruik van deze aquatische habitats, inclusief onoordeelkundig stedelijk waterbeheer, leidt tot een verandering of een vermindering van de biodiversiteit wat dan weer resulteert in een verminderd vermogen van het ecosysteem om zuiver water te produceren, om ons te beschermen tegen vervuiling en ziektes die zich via water verspreiden, om steden te beschermen tegen overstromingen enz...

Aquatic Habitats in Sustainable Urban Water Management vloeit voort uit een samenwerking tussen twee UNESCO-programma's: het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) en het Mens en Biosfeerprogramma (MAB). De samenwerking beoogt tot een beter begrip te komen van aquatische habitats, hoe ze interageren met ecosystemen en hoe ze het best beheerd en gebruikt worden - met bijzondere aandacht voor de integratie ervan in het stedelijk waterbeheer.

Het eerste deel van het boek is een voorstelling van de basisconcepten en uitdagingen met betrekking tot stedelijke aquatische habitats, alsook van mogelijke strategieën voor geïntegreerd beheer. Het tweede deel onderzoekt de technische maatregelen met betrekking tot het beheer en de rehabilitatie van habitats, alsook de invloed die ze hebben op de menselijke gezondheid. Het laatste deel gaat in op de belangrijkste problemen met betrekking tot stedelijke aquatische habitats en op hoe deze praktisch kunnen worden aangepakt. Dit laatste gebeurt op basis van casestudies van over de hele wereld.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Making Peace With The Earthhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/9/21/making-peace-with-the-earthMon, 21 Sep 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/9/21/making-peace-with-the-earthMaking+Peace+With+The+EarthDe mensheid, de planeet en de beschaving zijn niet onsterfelijk. De dingen schouderophalend op hun beloop laten en de (politieke) wil niet tonen om iets aan dringende milieukwesties te doen, kan het einde betekenen. Als we niet dringend stappen ondernemen tegen de wereldwijde klimaatopwarming, dreigen we 5 tot 20 procent van het globale BNP te verliezen. Ook de biosfeer is in gevaar door oprukkende verwoestijning, ontbossing, lucht- en bodemvervuiling, terugvallende biodiversiteit, watercrisissen en oceaanvervuiling.

We moeten onze economie anders gaan benaderen door minder grondstoffen te gebruiken en overbodige consumptie een halt toe te roepen. We moeten een nieuwe vorm van ontwikkeling creëren en implementeren die, zonder de groei te stoppen, onze planeet en de biodiversiteit spaart. Het is hoog tijd dat we een nieuwe contract aangaan met de natuur voor de ontwikkeling van onze planeet, zo stelt dit boek.

Het boek past in de reeks 21st Century Talks waarmee de UNESCO het debat wil aanzwengelen over de uitdagingen van de toekomst en hoe er mee om te gaan.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Marine Habitat and Cover: Their Importance for Productive Coastal Fishery Resourceshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/9/8/marine-habitat-and-cover-their-importance-for-productive-coastal-fishery-resourcesTue, 08 Sep 2009 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2009/9/8/marine-habitat-and-cover-their-importance-for-productive-coastal-fishery-resourcesJohn F. Caddy Marine+Habitat+and+Cover%3a+Their+Importance+for+Productive+Coastal+Fishery+ResourcesWereldwijd is er een probleem van overbevissing en uitputting van commerciële visbestanden. De vraag is of de wetenschap en het beleid inzake visserij een oplossing voor dit probleem kunnen bieden.

Tot nu toe werd het probleem vooral aangepakt door de vangst te beperken, maar de auteur van dit boek stelt dat die benadering onvoldoende effect sorteert. Hij pleit ervoor om meer aandacht te besteden aan de habitat van visbestanden en om ervoor te zorgen dat de kwaliteit ervan verbeterd, of in ere hersteld, wordt. Een beter, ecologisch geïnspireerd, beheer met aandacht voor de kwaliteit van de habitat in verhouding tot de levenscyclus van mariene populaties en met overweging van de invloed van menselijke activiteit op de habitat, zijn van cruciaal belang om de visbestanden te doen aangroeien en behouden.

Iedereen die betrokken is bij het beheer van mariene populaties vindt in dit boek een uitdagende nieuwe visie die kan bijdragen tot een alsmaar meer prangend wordend probleem.

John F. Caddy is een onafhankelijk expert die zich toelegt op het onderzoek van mariene ecosystemen. Hij verdiende zijn sporen bij de Visserijraad van Canada en bij de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties waar hij rond onderzoek en beleidsontwikkeling inzake visserij actief was.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Explique-moi... La Terrehttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/11/27/explique-moi-la-terreThu, 27 Nov 2008 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/11/27/explique-moi-la-terreExplique-moi...+La+TerreDit educatieve boekje voor jonge lezers legt onder meer uit waarom de planeet Aarde zo ideaal is om op te leven. Verder is er aandacht voor de planeet in het universum, hoe de Aarde er aan de binnenkant uitziet en voor het klimaat en de fenomenen die onze moederplaneet bedreigen.

In deze reeks verschenen eerder al gelijkaardige boekjes over de oceanen, de biosfeerreservaten en het werelderfgoed.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Op de frontlinie van de klimaatveranderinghttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/6/18/op-de-frontlinie-van-de-klimaatveranderingWed, 18 Jun 2008 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2008/6/18/op-de-frontlinie-van-de-klimaatveranderingEen forum voor inheemse volken en mensen die in kwetsbare gemeenschappen of op kleine eilanden wonen, wil deze tot nu toe genegeerde groepen een stem geven in het internationaal debat over klimaatverandering. Op+de+frontlinie+van+de+klimaatveranderingIn het internationaal debat over klimaatverandering komen een aantal betrokken partijen, zoals inheemse volken en inwoners van kwetsbare gebieden, te weinig aan bod. Daarom lanceren twee programma's van de UNESCO, het Coast and Small Islands Platform en het Local and Indigenous Knowledge Systems Programme een internetforum gewijd aan de belangen, grieven en ervaringen van deze mensen.

Het Climate Frontlines forum zal aandacht besteden aan de ervaringen van afgelegen of inheemse gemeenschappen van kleine eilanden, het gebied rond de Noordpool, hooggelegen gebieden, laaggelegen kustzones, tropische wouden, woestijngebieden en andere kwetsbare omgevingen. Voor veel mensen is klimaatverandering nog een verafgelegen gevaar maar voor deze kwetsbare gemeenschappen is het dagdagelijkse realiteit. Kleine eilanden, bijvoorbeeld, krijgen nu reeds te maken met een stijgende zeespiegel en verzilting van zoetwaterbronnen en landbouwgronden tengevolge van stormen die zeewater landinwaarts stuwen.

Landelijke en inheemse bevolkingen zijn goed geplaatst om de impact van klimaatverandering waar te nemen. Door de eeuwen heen zagen ze zich geconfronteerd met veranderingen van het leefmilieu en bouwden ze kennis en vaardigheden op om zich aan te passen aan de nieuwe situaties. Deze kennis kan van groot belang zijn bij de debatten over de impact van klimaatverandering en de strategieën om erop te reageren.

Ondanks hun bijzondere kwetsbaarheid en de strategieën voor aanpassing en de kennis waarover ze beschikken, blijven inheemse volken uitgesloten van het debat over klimaatverandering. Ze uitten hun frustratie daarover met een demonstratie op 7 december 2007 tijdens de VN-conferentie over klimaatverandering in Bali (Indonesië) en op de recentste bijeenkomst van het Permanent forum voor inheemse aangelegenheden van de VN in mei 2008 in New York (VS).

Het nieuwe forum van de UNESCO komt tegemoet aan de vraag van inheemse volken om gehoord te worden. Het zal niet alleen zorgen voor meer aandacht voor kwetsbare gemeenschappen in internationale debatten maar zal eveneens een platform bieden aan gemeenschappen om ervaringen uit te wisselen. Het forum werkt voorlopig met drie talen, Engels, Frans en Spaans; maar in de toekomst kunnen daar nog andere talen aan worden toegevoegd.

Klik hier voor het nieuwe forum waarmee de UNESCO een stem geeft aan kwetsbare gemeenschappen in het internationaal debat over klimaatverandering.

Klik hier om de gratis Nederlandstalige brochure van het UNESCO Platform Vlaanderen te bestellen waarin een overzicht gegeven wordt van de programma's waarmee de UNESCO de strijd aanbindt tegen klimaatverandering.

]]>
UNESCO zoekt steun voor de bescherming van berggorilla's in Congohttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/8/23/unesco-zoekt-steun-voor-de-bescherming-van-berggorilla's-in-congoThu, 23 Aug 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/8/23/unesco-zoekt-steun-voor-de-bescherming-van-berggorilla's-in-congoDe UNESCO stuurde experts naar Congo om te onderzoeken hoe de bedreigde diersoorten in het Virunga Nationaal Park beter beschermd kunnen worden. UNESCO+zoekt+steun+voor+de+bescherming+van+berggorilla%26%2339%3bs+in+CongoEen expertenmissie onder leiding van de UNESCO won steun bij de autoriteiten van Congo, de VN-missie in de Democratische Republiek Congo (MONUC) en lokale gemeenschappen voor de bescherming van de bedreigde berggorilla's in het Virunga Nationaal Park.

De missie bestond uit experts van de UNESCO en de Wereldunie voor de Bewaring van de Natuur (IUCN) en werd vergezeld door een vertegenwoordiger van het VN Milieuprogramma (UNEP). De experts bezochten Congo van 11 tot 22 augustus 2007 naar aanleiding van de recente slachting van negen gorilla's in het Virunga Nationaal Park, om na te gaan hoe de naar schatting 370 ginds levende primaten beter beschermd kunnen worden. Het park dankt zijn uitzonderlijke waarde, die in 1979 leidde tot inschrijving op de Werelderfgoedlijst, voornamelijk aan zijn rijke biodiversiteit en het feit dat berggorilla's er hun habitat hebben.

Het resultaat van hun overleg met alle betrokken stakeholders, zowel op het terrein als in de hoofdstad Kinshasa, zullen de experts voorstellen aan de voorzitter van het UNESCO Werelderfgoedcomité, Christina Cameron.

In Kinshasa ontmoette de missie de directeurs van het Congolees Instituut voor de Bewaring van de Natuur (ICCN), de Speciale Vertegenwoordiger van de VN-secretaris-generaal in Congo en de Congolese minister van Leefmilieu. Allen zegden ze hun steun toe en erkenden ze het belang van de bescherming van de berggorilla en andere bedreigde diersoorten omwille van hun belang voor de biodiversiteit en hun potentiële waarde voor de lokale economie.

De missie bezocht eveneens Rumangabo, het basiskwartier van de parkwachters en Bukima, het gorillaobservatiecentrum, waar de experts spraken met personeel dat met gorilla's werkt en met vertegenwoordigers van de plaatselijke gemeenschappen. Ook de plaatsen waar de dode gorilla's werden gevonden, stonden op het reisprogramma.

In Goma ontmoetten de experts verschillende vertegenwoordigers van ngo's die actief zijn in het zuidelijk deel van Virunga om te polsen naar hun inschatting van de recente gebeurtenissen en om te peilen naar de samenwerking met het ICCN en de lokale gemeenschappen. Ze spraken ook met militaire en juridische functionarissen en met traditionele leiders van plaatselijke gemeenschappen.

Uit hun gesprekken onthouden de experts vooral het belang om de plaatselijke gemeenschappen te betrekken bij de inspanningen om de gorilla's te beschermen en om ervoor te zorgen dat ze kunnen meedelen in de inkomsten die gegenereerd worden uit de aanwezigheid van wilde dieren in de streek.

]]>
The Changing Face of the Earthhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/7/18/the-changing-face-of-the-earthWed, 18 Jul 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/7/18/the-changing-face-of-the-earthBruno Vrielynck en Philippe Bouysse The+Changing+Face+of+the+EarthZo'n 250 miljoen jaar geleden zag onze planeet er compleet anders uit: alle continenten die we vandaag kennen vormden één geheel. Doorheen de geschiedenis van de Aarde brak dat geheel in stukken en dreven die delen uit elkaar, om tenslotte te komen tot de situatie die we vandaag kennen.

Dit werk illustreert de negen belangrijke stappen in het breken van dat ene supercontinent. Voor elk van die stappen is er een kaart met uitleg zodat je als het ware een film voor je ogen ziet afspelen van hoe het geologisch gezicht van de Aarde gevormd werd. De laatste twee van de elf kaarten tonen de continenten en de geologie van onze planeet vandaag. De uitleg is afgestemd op een breed publiek en als je struikelt over specifiek jargon, brengt de achteraan opgenomen verklarende woordenlijst soelaas.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
UNESCO-experts bevestigen benarde situatie Galapagoseilandenhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/4/17/unesco-experts-bevestigen-benarde-situatie-galapagoseilandenTue, 17 Apr 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/4/17/unesco-experts-bevestigen-benarde-situatie-galapagoseilandenDe wereldberoemde Galapagoseilanden dreigen hun unieke karakter te verliezen door de gevolgen van ongebreideld toerisme en migratie. UNESCO-experts+bevestigen+benarde+situatie+GalapagoseilandenEen team van experts van de UNESCO en de Wereldunie voor de Bewaring van de Natuur (IUCN) dat de Galapagoseilanden bezocht van 8 tot 13 april 2007, bevestigt eerdere alarmerende berichten over het in gevaar zijn van de werelderfgoedsite en steunt de maatregelen die de Ecuadoraanse autoriteiten aankondigden om het voortbestaan van de site te verzekeren.

Het grootste gevaar voor de Galapagoseilanden komt vooral van het steeds vaker voorkomen van vreemde planten- en diersoorten, het toenemend aantal mensen dat zich (illegaal) op het eiland vestigt, de ongecontroleerde ontwikkeling van het toerisme, vervuiling en het falen van verschillende instellingen en agentschappen om aan deze bedreigingen het hoofd te bieden.

De experts zullen uitgebreid verslag uitbrengen van hun bevindingen tijdens de volgende bijeenkomst van het Werelderfgoedcomité die van 23 juni tot 2 juli plaatsvindt in Christchurch (Nieuw-Zeeland). Op basis daarvan zal het comité aanbevelingen formuleren die het behoud van de werelderfgoedsite op lange termijn moeten helpen verzekeren. Het is niet ondenkbaar dat het comité de site zal toevoegen aan de Lijst van het bedreigd werelderfgoed zodat een extra impuls aan de bescherming van de site kan gegeven worden.

Tijdens het bezoek zaten de experts rond de tafel met talrijke beleidsmensen en andere betrokkenen bij het beheer en de ontwikkeling van de Galapagoseilanden. Ze juichten alvast de maatregelen toe die president Rafael Correa van Ecuador aankondigde ter bescherming van de unieke eilandengroep, waaronder het beperken van het vliegverkeer, het toerisme en de migratie naar de eilanden.

De Galapagoseilanden is een groep van dertien grote en meer dan veertig kleine eilanden, waarvan er vijf bewoond worden. De archipel ligt 970 km ten westen van de kust van Ecuador in de Grote Oceaan.

]]>
Klimaatverandering bedreiging voor werelderfgoedhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/4/11/klimaatverandering-bedreiging-voor-werelderfgoedWed, 11 Apr 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/4/11/klimaatverandering-bedreiging-voor-werelderfgoedEen nieuw rapport bundelt 26 casestudies die aantonen dat het cultureel en natuurlijk werelderfgoed ernstig bedreigd wordt door klimaatverandering. Klimaatverandering+bedreiging+voor+werelderfgoedDe UNESCO publiceert een rapport onder de titel Case Studies on Climate Change and World Heritage waarin 26 studies gebundeld zijn die aantonen dat klimaatverandering ook voor werelderfgoedsites verstrekkende gevolgen zal hebben. De studies slaan op 26 representatieve culturele en natuurlijke werelderfgoedsites van de Werelderfgoedlijst die momenteel 830 sites telt. Het rapport wil het publieke bewustzijn vergroten en steun mobiliseren voor een betere erfgoedbescherming. Het bestaat uit vijf hoofdstukken die aandacht besteden aan gletsjers, mariene biodiversiteit, biodiversiteit op het land, archeologische sites en historische steden.

Het smelten van gletsjers heeft een weerslag op sites die op de Werelderfgoedlijst staan omwille van hun uitzonderlijke natuurpracht, en bedreigt de habitat van heel wat diersoorten, zoals de sneeuwpanter in het Sagarmatha nationaal park in Nepal. Het kan eveneens leiden tot overstromingen - wat een serieus probleem kan worden voor mensen die in de buurt van waterlopen e.d. wonen. Deze situatie moet nauwlettend worden opgevolgd. Een mogelijke oplossing is het kunstmatig afvloeien van ijsmeren.

Het rapport onderzoekt ook de gevolgen van klimaatverandering voor mariene werelderfgoedsites. Tegen het jaar 2100 zal vermoedelijk 70 procent van het koraal getroffen worden door veranderingen tengevolge van stijgende temperaturen en toegenomen aciditeit van het water. Het Australische Great Barrier koraalrif zal steeds meer te maken krijgen met bleking, waarbij koralen wit worden en afsterven door stijgende zeetemperatuur. Dit fenomeen bedreigt 58 procent van de koraalriffen - de habitat van honderdduizenden vissoorten. De weerbaarheid van koraalriffen tegen de gevolgen van klimaatverandering kan aanzienlijk vergroot worden als ze beter beschermd worden tegen andere bedreigingen zoals deze tengevolge van vervuiling, ontwikkeling en ontginning.

Ook de biodiversiteit op het land wordt bedreigd door klimaatverandering, aldus het rapport. Dit wordt onder meer aangetoond met casestudie van de beschermde gebieden van de Floraregio van de Kaap (Zuid-Afrika) waar de habitat van heel wat soorten bedreigd wordt door de opwarming en de veranderde neerslag. Op wereldschaal zal klimaatverandering naar verwachting leiden tot een verandering op het vlak van de verspreiding van soorten en zullen bepaalde biologische processen in de war gestuurd worden. Het rapport suggereert de oprichting van meer beschermde gebieden en het 'verhuizen' van ernstig bedreigde diersoorten.

Klimaatverandering zal wellicht ook schade berokkenen aan archeologische werelderfgoedsites, zo blijkt uit het rapport dat dergelijke sites in Peru, Canada en Rusland onder de loep nam. Veranderingen op het vlak van neerslag, vochtigheidsgraad, grondwaterniveau en bodemsamenstelling zullen allemaal een impact hebben op de bewaring van archeologische overblijfselen. Nu al hebben de fragiele aarden structuren van Chan Chan (Peru), de hoofdstad van de Chimú-cultuur, erg te lijden onder de door El Niño veroorzaakte neerslag.

Het stijgen van het zeeniveau en overstromingen tengevolge van klimaatverandering dreigen eveneens schadelijke gevolgen te hebben voor zowel de gebouwen als het sociale weefsel van historische steden. Dat blijkt uit studies in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Meer vochtigheid na overstromingen kan onder andere leiden tot meer zoutkristallisatie op gebouwen, hetgeen nefast is voor versierde oppervlakken, maar ook bodemverzakkingen zijn niet uit te sluiten. Om aan deze en andere dreigingen het hoofd te bieden, is het belangrijk om rekening te houden met de complexe interactie tussen de natuurlijke, culturele en sociale aspecten van erfgoedconservatie.

Het Werelderfgoedcomité van de UNESCO besteedt sinds 2005 bijzondere aandacht aan de invloed van klimaatverandering op werelderfgoedsites.

Klik hier om het volledige Unesco-rapport Case Studies on Climate Change and World Heritage over de invloed van klimaatverandering op het werelderfgoed te raadplegen pdf.

]]>
Tell me about The Oceanshttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/3/30/tell-me-about-the-oceansFri, 30 Mar 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/3/30/tell-me-about-the-oceansTell+me+about+The+OceansOnze aarde wordt wel eens de 'blauwe planeet' genoemd, omdat er zoveel water te vinden is. Driekwart van het aardoppervlak wordt ingenomen door oceanen en zeeën en die zorgen ervoor dat het leven op aarde mogelijk is. De oceanen zijn echter in gevaar en wij dragen met zijn allen de verantwoordelijkheid om deze natuurlijke levensbron te beschermen, willen we kunnen overleven. Hoewel oceanen van vitaal belang zijn voor de mens, blijft de kennis die we erover hebben vaak beperkt. Tell me about The Oceans spijkert alvast de kennis van kinderen over de oceanen bij.

Het boek geeft eerst een korte introductie over het ontstaan van de oceanen, het zout water, de oceaanbodems, de geografische ligging van de oceanen en de winden en stromingen. Vervolgens gaat men na hoe de oceanen een invloed uitoefenen op het wereldklimaat en hoe zij dat klimaat regelen. Hierbij aansluitend geeft het boek een bespreking van het Global Ocean Observing System - een initiatief van de UNESCO in samenwerking met het Wereld Meteorologisch Instituut dat opgericht werd om een beter inzicht te krijgen in de rol die de oceanen spelen bij de regeling van het klimaat. In een volgend deel worden de fauna en flora van de oceanen besproken, met inbegrip van de biologische verdeling van de verschillende diersoorten, het begrip biodiversiteit, ecosystemen en bedreigde diersoorten. Vervolgens gaat men dieper in op de verschillende hulpbronnen (zowel chemische bronnen als energiebronnen) die de oceanen voortbrengen en hoe die hulpbronnen door de mens kunnen worden geëxploiteerd voor allerlei doeleinden. Daarna volgt een bespreking van de relatie tussen de mens en de oceaan, met inbegrip van het belang van de visserij voor de mens, de gevaren van de visindustrie voor het leven in de oceanen, en de negatieve impact van verstedelijking en toerisme op de kustgebieden. In het gedeelte over oceanen en vervuiling gaat men na van waar die vervuiling afkomstig is en bespreekt men de gevolgen van watervervuiling op lange termijn, ook voor de mens. Een laatste gedeelte gaat over duurzame ontwikkeling: wat betekent die term, hoe is hij ontstaan en welke rol speelt de UNESCO hierbij?

Tell me about The Oceans bevat talrijke illustraties en handige weetjes over de oceanen, evenals een woordenlijst waarin bepaalde vaktermen worden verklaard. Het boek is een ideale introductie voor al wie iets meer wil te weten komen over de oceaan en het belang ervan voor de mens en onze planeet.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier

]]>
Secretariaat VN-waterprogramma verhuist naar Italiëhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/2/8/secretariaat-vn-waterprogramma-verhuist-naar-italiëThu, 08 Feb 2007 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2007/2/8/secretariaat-vn-waterprogramma-verhuist-naar-italiëItalië wordt de nieuwe uitvalsbasis van het door de UNESCO gerunde secretariaat van World Water Assessment Programme dat instaat voor het opstellen van het Wereldwaterrapport. Secretariaat+VN-waterprogramma+verhuist+naar+Itali%26%23235%3bOp 5 februari 2007 ondertekenden de directeur-generaal van de UNESCO, Koïchiro Matsuura, en de Italiaanse minister voor Leefmilieu, Alfonso Pecoraro Scanio, een overeenkomst die stipuleert dat Italië een bedrag van 7,5 miljoen euro ter beschikking stelt om de derde fase van het VN World Water Assessment Programme (WWAP) te implementeren en het secretariaat van het programma te vestigen in Perugia.

De overeenkomst, die goed is voor een jaarlijkse dotatie van 2,5 miljoen gedurende drie jaar, zal gevolgd worden door andere dergelijke afspraken, onder meer met de regionale regering van Umbrië die reeds toezegde om nieuwe kantoren ter beschikking te stellen van het WWAP. Binnen enkele maanden zal het nieuwe secretariaat volledig operationeel zijn en kan het zich toeleggen op de voorbereiding van het derde World Water Development Report dat zal worden voorgesteld tijdens het vijfde Wereld Water Forum dat in maart 2009 plaatsvindt in Istandbul (Turkije).

Het World Water Development Report wordt om de drie jaar gepubliceerd en biedt het meest veelomvattende overzicht van de staat van 's werelds beschikbare waterhulpbronnen. 24 VN-agentschappen die actief zijn rond water, werken er samen aan en betrekken er eveneens andere belangrijke actoren inzake waterbeheer bij. Het wordt uitgegeven onder de noemer van het World Water Assessment Programme waarvan de UNESCO het secretariaat voert. Het programma helpt de VN om de inspanningen voor een beter waterbeheer te bundelen en te stroomlijnen.

Klik hier voor meer informatie over het World Water Assessment Programme dat door de UNESCO in goede banen geleid wordt.

]]>
20 jaar na kernramp Tsjernobyl blijft UNESCO in de regio actiefhttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/4/26/20-jaar-na-kernramp-tsjernobyl-blijft-unesco-in-de-regio-actiefWed, 26 Apr 2006 00:00:00 GMThttp://www.unesco-vlaanderen.be/2006/4/26/20-jaar-na-kernramp-tsjernobyl-blijft-unesco-in-de-regio-actiefDe UNESCO blijft zich inzetten om de gevolgen te verlichten van de grootste kernramp uit de geschiedenis. 20+jaar+na+kernramp+Tsjernobyl+blijft+UNESCO+in+de+regio+actiefNaar aanleiding van de 20ste verjaardag van de nucleaire ramp die zich op 26 april 1986 voltrok in Tsjernobyl, herbevestigt de directeur-generaal van de UNESCO, Koïchiro Matsuura, het engagement van de Organisatie om te helpen bij het verlichten van de gevolgen van rampen en herhaalt hij dat de UNESCO het werk blijft steunen om om te gaan met de gevolgen van de grootste kernramp uit de geschiedenis.

"De UNESCO blijft werken aan mechanismen om de gevolgen van rampen te verlichten," zegt Matsuura. "We blijven de regeringen van Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland bijstaan in hun werk om het hoofd te bieden aan de gevolgen van deze ramp die reeds veel levens eiste en zich tot op de dag van vandaag laat voelen."

"Het is duidelijk dat internationale samenwerking noodzakelijk is, de gevolgen van de ramp in Tsjernobyl zullen immers nog decennia lang merkbaar zijn," aldus Matsuura. "De UNESCO wil een rol blijven spelen in de inspanningen van de VN om te helpen bij het terugdringen van de gevolgen van de ramp, zoals de Organisatie ook deed in het eerste decennium na de ramp met het opzetten van centra voor psychologische en sociale hulp in de getroffen gebieden."

De Algemene Conferentie van de UNESCO besliste vorig jaar om financiering ter beschikking te stellen voor het opstarten van wetenschappelijk onderzoek door de nationale Wetenschapsacademies van Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland om te analyseren welke de lange-termijngevolgen zijn van chronische blootstelling aan straling, zowel voor mensen als voor fauna en flora.

De verklaring van de directeur-generaal komt aan de vooravond van de lancering van een tweejarig project om een grensoverschrijdend Unesco-biosfeerreservaat en een regionaal ecologisch netwerk op te richten in Polesië (een natuurgebied dat zich uitstrekt over delen van het grondgebied van Oekraïne, Polen, Rusland en Wit-Rusland). Japan financiert het project waaraan Oekraïne, Polen en Wit-Rusland zullen samenwerken. Het zal nieuwe wetenschappelijke kennis opleveren en bijdragen tot het behoud van waterhulpbronnen en biodiversiteit in Polesië. Daarnaast zal het mogelijkheden bieden voor economische ontwikkeling, vooral in Oekraïne en Wit-Rusland waar grote delen land ongeschikt zijn voor landbouw tengevolge van radioactieve neerslag van Tsjernobyl.

]]>