Je bent hier:

1946 UNESCO, 50 Years for Education

Onderwijs

Een lijvig boek met begeleidende cd-rom dat de weerslag bevat van de inspanningen die UNESCO de laatste 50 jaar leverde op het vlak van onderwijs. Onderwijs is de basis van alles, vandaar dat de Organisatie er zoveel belang aan hecht. Onderwijs is het beste middel om ontwikkeling en vrede te bevorderen.

In de 50 jaar die dit boek beslaat, is er veel veranderd in de wereld. Daardoor is het verhaal dat in dit werk gedaan wordt er één van continuïteit, maar ook van verandering: van de snelle opkomst van veranderingen en onvoorziene omstandigheden, maar ook van de overtuiging dat onderwijs het beste middel is om ons voor te bereiden op de uitdagingen die de toekomst ons zal brengen.