Een geïllustreerde praktische gids die leerlingen en leerkrachen van het basis- en middelbaar onderwijs helpt om de universele elementen van de mensenrechten te begrijpen. Deze gids wil het gemeenschappelijk streven naar sociale vooruitgang en verbetering van de levensomstandigheden promoten in een context van maximale vrijheid, zoals voorgesteld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Het werk meet zich geen aura van alwetendheid aan, maar wil basismiddelen aanbieden die kunnen worden aangepast en uitgebreid in het continu proces dat het onderwijs moet zijn. Onderwijzers en leerkrachten moeten immers zelf, vertrekkend vanuit hun eigen culturele context, ontdekken welke rollen mensenrechten (kunnen) spelen in het dagelijks leven.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier