Dit rijkelijk geïllustreerd boek telt meer dan 200 foto's van mensapen en hun omgeving en is meer dan een atlas in de geografische zin. Het bevat weliswaar talrijke kaarten die worden gebruikt om aan te geven waar de soorten verspreid zitten, hoe het gesteld is met de dichtheid van de wouden waar ze wonen en waar de grenzen liggen van beschermde gebieden, maar het biedt ook een overzicht van de huidige kennis over de zes soorten mensapen.

Na een overzicht van de evolutie van deze primaten en de geschiedenis van hun ontmoetingen met de mensheid, biedt het een gedetailleerde beschrijving van het gedrag en de ecologie van elke soort, van de toestand van hun habitat, van hun plaats in ecosystemen, en van de mogelijke gevolgen van hun achteruitgang. Ook de pogingen tot de instandhouding van de soorten mensapen komen aan bod, evenals de specifieke noden van elke soort in hun respectievelijk leefgebied.

Verschillende partners werkten samen aan de realisatie van het boek dat bedoeld is om de publieke opinie en de beleidsmakers te sensibiliseren voor de situatie van mensapen en de noodzaak om de soorten beter te beschermen. Er werken vertegenwoordigers aan mee van VN-organisaties, regeringen, stichtingen, ngo's en de priv├ęsector.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier