De biodiversiteit verstoren, kent grote gevolgen: invasie van (vreemde) soorten, het opduiken van ziektes, het verlies van productiviteit van de ecosystemen, afname van het aantal plantensoorten, die op zijn beurt leidt tot een nog sterkere afname van de biodiversiteit en meer klimaatverandering, wat alweer van invloed is op de biodiversiteit. En toch bleven natuurbehoud en economische ontwikkeling lange tijd tegenover elkaar staan.

Op de Milieutop in Rio de Janeiro van 1992 is de biodiversiteit economisch gevaloriseerd om bijgevolg de bescherming ervan te bevorderen. Desondanks wordt de biodiversiteit nog steeds bedreigd: alle indicatoren lichten rood op en signaliseren een dringende behoefte aan het nemen van maatregelen.

Op basis van ervaringen in Franse nationale parken en in biosfeerreservaten die deel uitmaken van het wereldwijd netwerk dat de UNESCO uitbouwt, stelt de auteur een aantal methoden voor die de degradatie van habitats kunnen tegengaan. Het gaat om benaderingen die op lokale schaal werken maar niet blind blijven voor mondiale tendensen en effecten. Bovendien maken ze komaf met de idee van een menselijke samenleving die zich los van de natuur ontwikkelt.

Yann Guillaud is gespecialiseerd in de sociaal-economische dimensie van ontwikkeling en was raadgever van de Franse commissie voor duurzame ontwikkeling en lid van de expertengroep van de OESO inzake de economische aspecten verbonden aan biodiversiteit.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier