Gelegen op het kruispunt van 's wereld oudste handelsroutes en bevolkt door een mozaïek van culturen, was Afghanistan het toneel van menig conflict gedurende zijn lange en complexe geschiedenis. Tijdens de oorlogen en burgerconflicten die er woedden in de laatste twee decennia van de 20ste eeuw, werden honderden waardevolle kunstvoorwerpen geplunderd uit het Nationaal Museum van Afghanistan in Kaboel. Het verlies van deze onvervangbare schatten - net als de vernietiging van de Bamiyan boeddhabeelden in 2001 - is niet alleen voor de Afghaanse bevolking maar voor de ganse mensheid een groot verlies.

Francine Tissot, vooraanstaand experte inzake Afghaanse cultuur, wil de herinnering aan de verspreide en teloorgegane collectie van het museum levendig houden. Daarom verzamelde ze de voorbije decennia systematisch informatie over de objecten die tot 1985 in het museum werden tentoongesteld of deel uitmaakten van de reservecollectie. Dit overzicht wordt geïllustreerd met meer dan 1.600 foto's en tekeningen. Het werk is van groot belang voor Afghanistan bij het rehabiliteren van zijn historisch geheugen en het opsporen van zijn verloren meesterwerken.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier