Kinderpornografie en het seksueel misbruik van kinderen door misbruik van media en het internet zijn complexe maar nauw aan elkaar verwante onderwerpen. Ze vragen niet alleen uitgebreide oplossingen maar ook een sociaal antwoord van alle lagen van de samenleving.

Dit werk geeft een aantal van die antwoorden weer en toont hoe individuen en organisaties doeltreffend kunnen samenwerken in deze strijd. Het beschrijft projecten die worden uitgevoerd in verschillende Afrikaanse landen, in Albanië, Brazilië, Guatemala, de Filippijnen, en Sri Lanka en welke inspanningen daarbij worden geleverd om informatie uit te wisselen en netwerken uit te bouwen.

Een referentiehoofdstuk wijst de coördinaten aan van verschillende organisaties die successen boekten in de bescherming van kinderen on line en bevat eveneens een actieplan dat aangeeft hoe samenwerking tussen verschillende organisaties in deze strijd op een coherente en gecoördineerde manier kan worden bevorderd.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier