Dit boek is het resultaat van een internationaal seminarie georganiseerd door het UNESCO Insitute for Education (UIE) in samenwerking met de faculteit Educatie van de universiteit van Hamburg in juni 2000. Als onderdeel van de viering van het vijftigjarig bestaan van het UIE, was het seminarie Strengthening Democracy and Critical Citizenship through Lifelong Learning een gelegenheid om zich nog eens te buigen over het thema dat aan bod kwam tijdens het allereerste seminarie dat het UIE organiseerde in 1952.

Deze publicatie bevat een selectie papers die een aantal belangrijke onderwerpen naar voren brengen die tijdens het seminarie werden besproken. Dit overzicht claimt niet allesomvattend te zijn met betrekking tot de discussie omtrent burgerschap, democratie en levenslang leren. Bedoeling is eerder om een aantal thema's en facetten aan bod te laten komen die niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen.

De relatie tussen democratie en onderwijs in de context van levenslang leren wordt door een multiculturele bril bekeken: de auteurs en de programma's die ze beschrijven zijn afkomstig uit Europa, Afrika en Latijns-Amerika. Thema's die worden aangesneden zijn onder meer de rol van het volwassenenonderwijs, het belang van nationale talen, de bevordering van intercultureel onderwijs en de benadering van seksuele voorkeur en gender-identiteit.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier