De media hebben de neiging om het broeikaseffect en de opwarming van de aarde te simpel voor te stellen terwijl de wetenschappelijke literatuur dikwijls te technisch blijft om er als geïnteresseerd niet-specialist iets zinnigs uit te kunnen opmaken. Dit boek staat tussen deze beide uitersten en geeft op een heldere manier uitleg over de complexiteit van de vele processen die van invloed zijn op de verandering van het klimaat en op de moeilijkheden die komen kijken bij het maken van realistische voorspellingen daaromtrent.

De auteurs benaderen het Kyoto Protocol vanuit verschillende invalshoeken en schetsen wat er moet gebeuren om efficiënte voorspellingsmodellen te ontwikkelen en het hoofd te bieden aan de gevaren die onze planeet en onze samenleving bedreigen.

Dit boek is de vijfde titel in de Ocean Forum reeks van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van de UNESCO waarmee het belangrijkste VN-orgaan m.b.t. de oceaan op een bevattelijke manier de publieke opinie wil informeren over het belang en de invloed van de oceanen. Eerder verschenen ook al El Niño: Fact and Fiction en The Changing Ocean: Its Effects on Climate and Living Resources.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier