Het Noordpoolgebied is onderhevig aan snelle en dramatische milieu- en sociale veranderingen als gevolg van de klimaatverandering. Dit heeft consequenties voor de hele planeet, aangezien de verandering zich wereldwijd verspreid via onderling verbonden netwerken van milieu-, culturele, economische en politieke aard. Inmiddels is het voornaamste aandachtpunt van het wetenschappelijk onderzoek verschoven van het ontcijferen van oorzaken en de monitoring van trends, naar de ontwikkeling van strategie├źn voor het reageren op, en de aanpassing aan, de klimaatverandering.

Maar om de ingrijpende aard van de gevolgen van klimaatverandering te begrijpen en de complexiteit van de aanpassing eraan, is een interdisciplinaire aanpak vereist. UNESCO is uniek binnen het systeem van de Verenigde Naties omdat het de domeinen van de natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, cultuur, onderwijs en communicatie combineert. Dit brede mandaat zorgt ervoor dat UNESCO een lans breekt voor de geïntegreerde aanpak van de monitoring van, en aanpassing aan, de klimaatverandering in het Noordpoolgebied, en voor het bevorderen van de dialoog tussen wetenschappers, circumpolaire gemeenschappen en beleidsmakers.

Dit boek bundelt de kennis, de bekommernissen en de visies van vooraanstaande wetenschappers gespecialiseerd in het Noordpoolgebied. Het gaat om vorsers uit de natuur- en sociale wetenschappen, om prominente inheemse leiders van volken als de Chukchi, Even, Inuit en Saami en om internationale experts op het gebied van onderwijs, gezondheid en ethiek. Ze benadrukken de dringende noodzaak voor een duurzame, interdisciplinaire benadering onder leiding van alle betrokkenen, van het toezicht, het beheer van, en het reageren op, klimaatverandering in het Noordpoolgebied.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier