Er zijn verschillende voorbeelden bekend van hoe corruptie zich kan manifesteren in het onderwijs: voorkeursbehandelingen bij het toekennen van docentenposities, verduistering van fondsen, inschrijvingsgeld 'onder tafel', academische fraude enz... Onderzoek toont eveneens aan dat er op die manier heel wat middelen die vanuit de overheid in het onderwijs geïnvesteerd worden, kunnen wegvloeien; dat omkoping bij het aantrekken van leerkrachten leidt tot lagere onderwijskwaliteit; en dat de betaling van illegaal inschrijvingsgeld, een lage inschrijvingsgraad en veel vroegtijdig schoolverlaten tot gevolg heeft.

Het Internationaal Instituut voor Onderwijsplanning van de UNESCO deed onderzoek naar ethiek en corruptie in het onderwijs. Het wil beleidsmakers en onderwijsambtenaren bewust maken van het probleem en van het belang om het te bestrijden. Daartoe stelt het hen instrumenten ter beschikking voor het opsporen en inschatten van corruptie en gidst het hen bij het uitwerken van strategieën om het probleem aan te pakken.

Het Instituut trekt lessen uit strategieën die over de hele wereld gebruikt worden om de transparantie en de wederzijdse verantwoordelijkheid in het onderwijsbeleid te bevorderen. De auteurs lijsten een reeks aanbevelingen op voor beleidsmakers en bestuurders van het onderwijs. Sleutels tot een onderwijssysteem dat vrij van corruptie is, zijn volgens hen onder meer een transparante regelgeving en doorgedreven wederzijdse verantwoordelijkheid via meer autonomie voor het management van scholen.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier