"Creating Better Cities with Children and Youth" is een praktisch handboek over het conceptualiseren, structureren en bevorderen van jongerenparticipatie in de ontwikkeling van de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken. Het is ontwikkeld in het kader van het "Growing Up in Cities" project van het sociaal wetenschappelijk programma van de UNESCO dat onderzocht hoe jongeren in hun stedelijk milieu functioneren en welke hun voornaamste problemen en behoeften zijn.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden illustreert het boek de voorgestelde methoden en legt het uit hoe bepaalde benaderingen kunnen worden afgestemd op de plaatselijke realiteit. Het is een belangrijk hulpmiddel voor stadsplanners, gemeentebesturen, maatschappelijke organisaties, jeugdwerkers, leerkrachten en alle anderen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de gemeenschap.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier