Geïntegreerd stedelijk waterbeheer is gebaseerd op data die het mogelijk maken om het gedrag van individuele onderdelen van de watercyclus en de manier waarop ze elkaar beïnvloeden, te analyseren, begrijpen en voorspellen. Door elk van de verschillende elementen van het complexe stedelijke watersysteem op te volgen leren we begrijpen hoe ze met elkaar interageren en kunnen we een allesomvattende aanpak ontwikkelen voor de stedelijke waterproblematiek.

Dit boek is een uitgave van het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) van de UNESCO en is gericht op het verbeteren van het geïntegreerd stedelijk waterbeheer door richtlijnen te geven met betrekking tot het verzamelen, valideren, opslaan, afwegen en gebruiken van relevante data. Het eerste deel beschrijft de basisprincipes van het ontwikkelen van een monitoringprogramma ter ondersteuning van een duurzaam stedelijk waterbeheer. Het tweede deel gaat in detail in op de monitoring van de individuele componenten van de watercyclus. In het laatste deel komen twee casestudies aan bod die tonen hoe een geïntegreerd monitoringsysteem in de praktijk gebracht wordt.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier