Veertig jaar geleden lanceerde Unesco een project om de geschiedenis te schrijven van de islamitische cultuur. Dat werk is nu afgerond. Het resultaat is een indrukwekkende boekenreeks.

Van bij haar oprichting benadrukt Unesco het belang van intellectuele solidariteit, kennis en diversiteit om het wederzijds begrip en de interculturele dialoog te bevorderen. In 1977 startte een wetenschappelijk comité met het schrijven van de geschiedenis van de islamitische cultuur. Het initiatief is een onderdeel van Unesco's programma voor Algemene en Regionale Geschiedenis. Zo zijn er ook reeksen over Afrika, de Caraïben, Latijns-Amerika en de beschavingen van Centraal-Azië.

Titanenwerk

De geschiedenis van de islamitische cultuur wordt vertelt in zes thematische volumes. Er werkten zo'n 150 wetenschappers, zowel moslims als niet-moslims, van over de hele wereld aan mee. Samen leverden ze een allesomvattend historisch en geografisch overzicht van de islamitische cultuur af.

De reeks documenteert de theologische fundamenten van de islam, de status van het individu en de samenleving in de islamitische wereld, de uitbreiding van de islam, zijn fundamentele bijdrage aan het onderwijs, de wetenschap en de technologie en de bijdragen van de islamitische beschaving aan de literatuur, de filosofie, de kunst en de architectuur.

Interculturele dialoog

De zes volumes tonen hoe de islam, door de eeuwen heen, een drijvende kracht was achter de toenadering van culturen en een kader creëerde waarbinnen verschillende culturen konden gedijen en met elkaar omgaan.

Volume I: The Foundations of Islam bespreekt de pijlers van het geloof en de fundamenten waarop de islam rust. Het onderzoekt de ideeën en de idealen van de islam, die de islamitische visie door de eeuwen heen hebben gevormd en betekenis, doel en richting hebben gegeven aan het leven van moslims.

Volume II: The Status of the Inividual and Society in Islam reageert op de uitdagingen als gevolg van de ontmoeting van traditie en moderniteit in het hart van de islamitische samenlevingen en bespreekt, op basis van historische feiten, de regels en de wederkerige relatie tussen het individu en de samenleving in de islamitische cultuur.

Volume III: The Spread of Islam throughout the World analyseert de verspreiding van de islam en toont zowel zijn diversiteit en universaliteit als de manier waarop de islam de wereld 'veroverde'.

Volume IV: Science and Technology in Islam verkent de belangrijke bijdrage van de islamitische beschaving aan de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling. Het toont hoe verschillende wetenschappen zijn verrijkt en doorgegeven aan andere culturen door islamitische wetenschappers. En het bevat een uitgebreide index van de wetenschappelijke vooruitgang die ze geboekt hebben.

Volume V: Culture and Learning in Islam bestudeert de educatieve en culturele werelden van de islamitische beschaving en belicht een aantal van de manifestaties van de islam op het gebied van taal en literatuur, filosofie en mystiek, menswetenschappen en kunst.

Volume VI: Islam in the World Today werpt licht op de dynamiek en de praktijken van moslimgemeenschappen in hedendaagse samenlevingen over de hele wereld, door middel van een grondige analyse van hun economische, politieke, socioculturele en educatieve kenmerken.

Ontdek de geschiedenisreeksen van Unesco
Bestel de volledige reeks The Different Aspects of Islamic Culture
Bestel afzonderlijke delen van de reeks The Different Aspects of Islamic Culture