In Discovery Literacy krijgen we het verhaal te lezen van een opmerkelijk project dat erin slaagde om via persoonlijke begeleiding vrouwen die hun ganse leven van onderwijs verstoken bleven, te leren lezen en schrijven en zo te laten participeren in de samenleving. Het project vertrok vanuit het idee dat 'geletterdheid' betekent dat je de geschreven taal kent en kan gebruiken in het sociale en culturele leven.

Het project werd geïmplementeerd in Mixquic, een arme buurt bij de stad Mexico die langzaam maar zeker begint te verstedelijken. Veel vrouwen die er wonen liepen nooit school maar wisten zich toch te handhaven. De verstedelijking maakt echter dat ze het steeds moeilijker hebben om te functioneren in de samenleving. Dankzij hun deelname aan het in dit boek beschreven alfabetiseringsproces, kunnen ze een nieuwe start nemen en meer dan ooit deelnemen aan het maatschappelijke leven.

De auteur leidde het project en lardeert haar uitleg over het tot stand komen en uitvoeren ervan met getuigenissen van de vrouwen die eraan deelnamen. Zo volg je van op de eerste rij de evolutie die deze vrouwen doormaakten. Daardoor is het een bijzonder boek dat een goed inzicht biedt in het belang van alfabetisering en de impact ervan op mensen die aan dergelijke vormen van volwassenenonderwijs deelnemen.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier