Scholen waar er net zoals in sommige fabrieken in 'ploegen' gewerkt wordt, waarbij twee groepen kinderen afzonderlijk les komen volgen, de ene in de voormiddag, de andere in de namiddag: in Vlaanderen is het geen gangbaar concept maar in delen van de wereld is het de enige manier om onderwijs te kunnen aanbieden. Het drukt immers de kosten. Jammer genoeg gaan sommige van deze systemen ten koste van de onderwijskwaliteit. Een gegeven waarmee onderwijsplanners rekening moeten houden als ze dergelijke systemen overwegen of uittekenen.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit verschillende landen, somt dit boek de voor- en nadelen van dergelijke onderwijssystemen op. Ook de vergelijking met het traditionele enkelvoudige onderwijs wordt gemaakt, alsook met systemen die in drie of zelfs vier ploegen werken. De publicatie is in de eerste plaats bedoeld voor onderwijsplanners maar is ook van nut voor mensen die de dagdagelijkse leiding over dergelijke scholen hebben.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier