Zonder de juiste kwalificaties vinden jongeren moeilijk een baan. Temeer omdat er op de arbeidsmarkt steeds minder vraag naar laaggeschoolde arbeid is. Dit komt onder meer door de technologische ontwikkeling, de globalisering en de groei van de internationale handel.

Aan de hand van economische data onderzoekt dit boek de relatie tussen onderwijs en tewerkstelling. Het gaat na welke de verhouding is tussen het ontvangen onderwijs en de tewerkstelling in de landen van de OESO en concentreert zich op de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. De problemen waarmee laaggeschoolden kampen in de moderne OESO-economie├źn worden beschreven en de oorzaken geanalyseerd. Er wordt eveneens een aanzet gegeven tot een oplossing voor deze problemen door een reeks mogelijke maatregelen voor te stellen die beleidsmakers en onderwijsplanners kunnen inspireren.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier