De vraag naar onderwijs stijgt, want burgers zijn zich steeds beter bewust van de lange-termijnvoordelen die een goede opleiding biedt. Regeringen breken zich het hoofd over hoe ze het best aan deze stijgende vraag kunnen voldoen.

Deze publicatie geeft beleidsmakers een reeks vergelijkbare, internationale indicatoren in de hand waaraan ze hun eigen nationale onderwijssysteem kunnen toetsen en waarmee ze lessen kunnen trekken uit de ervaringen van andere landen.

Dit is het vierde volume in een reeks van publicaties die de onderwijsindicatoren analyseren die door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en het World Education Indicators programma van de UNESCO zijn ontwikkeld. De studie bevat 19 landen die samen goed zijn voor de helft van de wereldbevolking. Door de trends tussen 1995 en 2003 te analyseren, komen de factoren naar voren die de groei van het onderwijs kunnen bevorderen of belemmeren. Specifiek concentreert de studie zich op de mate waarin de landen erin geslaagd zijn om de participatie in het hoger onderwijs te vergroten.

De landen die in de studie zijn opgenomen, zijn: Argentinië, Brazilië, Chili, China, Egypte, Filippijnen, India, Indonesië, Jamaica, Jordanië, Maleisië, Paraguay, Peru, Rusland, Sri Lanka, Thailand, Tunesië, Uruguay en Zimbabwe.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier