De vierde Education for All (EFA) doelstelling luidt: de alfabetiseringsgraad onder volwassenen met 50% verhogen tegen 2015. Om deze doelstelling te bereiken moeten er programma's worden opgesteld die zich vooral richten tot vrouwen, onder wie het analfabetisme het hoogst is, en moet er een beter toegankelijk aanbod komen van primair volwassenenonderwijs. Nu al is duidelijk dat de kans groot is dat zeker 50 landen de vooropgestelde doelstelling inzake alfabetisering niet zullen halen.

Ondanks een eeuwlange ervaring met alfabetiseringsprogramma's, is er een verbazend tekort aan vergelijkbaar empirisch bewijsmateriaal over welke strategie├źn, leermethoden en lesmaterialen het meest effici├źnt zijn. Dit boek maakt gebruik van de weinige beschikbare data om een overzicht te geven van welke opties onderwijs- en curriculumplanners kunnen overwegen.

Het begint met een werkbare omschrijving van de term 'operationele alfabetisering' en onderzoekt de implicaties van een mensenrecht op geletterdheid. Verder geeft het aan wat er realistisch mag verwacht worden van alfabetiseringsprojecten. Besluiten doet het met een reeks opties waarover beleidsmakers en onderwijsplanners beschikken om plannen te ontwikkelen voor het behalen van de alfabetiseringsdoelstelling van EFA.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier