"Als cultuur beschouwd wordt als de basis van ontwikkeling, dan moet het begrip cultureel beleid aanzienlijk worden uitgebreid. Elk ontwikkelingsbeleid moet rekening houden met, en geïnspireerd zijn door, de cultuur zelf." Dat is een van de conclusies van het eerder door de UNESCO uitgegeven rapport "Our Creative Diversity".

Het behoort tot het takenpakket van de UNESCO om frisse en nieuwe benaderingen en denkwijzen ingang te doen vinden bij het ruime publiek over de ganse wereld. Daarom vroeg de UNESCO de auteurs om zich met hun ervaring en expertise te buigen over de problematiek van het cultureel beleid en de voorwaarden voor een duurzaam cultureel beleid.

Het boek luidt zowel een einde als een begin in: het eerste in die zin dat het een lange reflectie afrondt van een vrij groot aantal individuen en internationale instellingen, het laatste omdat het een nieuwe te volgen koers voor het opstellen en toepassen van een cultureel beleid uitstippelt voor de komende jaren. Het eerste deel van de publicatie onderzoekt en bespreekt het cultureel beleid van de lidstaten van de Raad van Europa, terwijl het tweede deel aanbevelingen doet aan beleidsmakers en de voorwaarden voor een duurzaam cultureel beleid naar voren schuift.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier