Het hoger onderwijs toont een steeds gevarieerder gezicht, zowel wat het aanbod als de aanbieder betreft. Daar komt bij dat de globalisering ervoor zorgt dat instellingen voor hoger onderwijs steeds meer spelers op een internationale markt worden waar studenten zich als consumenten gedragen. Vandaar de behoefte aan systemen die de kwaliteit van het aanbod en de instellingen weergeven zodat instellingen hun plaats op de markt kunnen evalueren en studenten kunnen inschatten waaraan ze zich mogen verwachten. Een dergelijk evaluatiesysteem ontwikkelen is niet eenvoudig: er moet niet alleen rekening gehouden worden met internationale standaarden en de nationale context, er is ook nog de vraag waarbij alles begint, namelijk hoe definieer je de kwaliteit van het hoger onderwijs?

Deze complexe materie staat hoog op de agenda van iedereen die tegenwoordig betrokken is bij het beleid van het hoger onderwijs. Dit boek bespreekt een aantal mogelijkheden met betrekking tot het ontwikkelen en implementeren van een systeem voor externe kwaliteitsevaluatie van het hoger onderwijs. Het is een uitgave van het Internationaal Instituut voor Onderwijsplanning (IIEP) dat de lidstaten van de UNESCO helpt om hun capaciteit inzake onderwijsbeleid en -planning te vergroten.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier