Vijftien vooraanstaande academici schijnen hun licht op de grote armoede waarin miljarden mensen leven. In hun essays trachten ze uit te leggen waarom 'vrij van armoede' zijn een mensenrecht is en welke plichten uit dat recht voortvloeien voor diegenen die niet arm zijn.

Onder de auteurs bestaat er geen twijfel dat het een mensenrecht is om vrij van armoede te zijn. Ze zijn het er evenzeer over eens dat dit recht geschonden wordt door de huidige wereldeconomie die zorgt voor grote ongelijkheden inzake inkomen en rijkdom, zowel binnen als tussen landen. Deze veroordeling van de status quo steunt op verschillende filosofische methodes en morele tradities en de vijftien gebundelde essays belichten diverse aspecten van de armoede en de institutionele oorzaken ervan.

Deze publicatie is een van de resultaten van een programma dat de UNESCO in 2002 lanceerde als bijdrage tot de realisatie van de eerste Millenniumdoelstelling om tegen 2015 de grootste armoede en honger de wereld uit te helpen. Het programma stimuleert een conceptuele analyse om te komen tot een beter begrip van armoede binnen het kader van de mensenrechten. Het boek kan een belangrijk instrument zijn voor het sensibiliseren en mobiliseren van zowel beleidsmakers als burgers. Gezien de omvang van de in deze publicatie beschreven schending van de mensenrechten, zou iedereen zich moeten openstellen voor de argumentaties die erin opgebouwd worden.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier