Wetenschap, engineering en technologie worden steeds algemener beschouwd als bepalende factoren voor sociale en economische ontwikkeling. Toch blijkt het aantal jonge mensen dat er een carrière van wil maken, terug te lopen. Vooral jonge vrouwen voelen zich blijkbaar weinig aangetrokken tot wetenschap en engineering. In combinatie met hersenvlucht, legt deze trend grote druk op ontwikkelingslanden.

De capaciteit inzake wetenschap en technologie, en de toepassing ervan, is nauw verbonden met factoren zoals diversiteit, toegang, billijkheid, participatie en loopbaanontwikkeling van vrouwen in wetenschap en technologie. In zo goed als alle landen van de wereld zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in alle domeinen van engineering, wiskunde, natuurkunde en chemie. Met het oog op sociale en economische ontwikkeling is het van essentieel belang om meer vrouwen en ondervertegenwoordigde groepen aan de slag te krijgen in wetenschap en technologie.

Er zijn indicatoren en informatie nodig om de dalende interesse voor wetenschap en technologie te duiden en aan te pakken, en om de gevolgen daarvan voor de sociale en economische ontwikkeling in te schatten. Zowel voor een beter begrip van het fenomeen als voor het uittekenen van een beleid dat er iets aan kan verhelpen, zijn data nodig. Maar vooral in ontwikkelingslanden, daar waar het probleem zich het meest laat voelen, is er een gebrek aan statistieken en indicatoren inzake wetenschap en engineering.

Hoe de broodnodige data het best kunnen verzameld en geanalyseerd worden, komt aan bod in dit werk. Het is voor het eerst dat deze specifieke problematiek in een publicatie aan bod komt en illustreert het engagement van de UNESCO ten opzichte van gendergerelateerde issues met betrekking tot wetenschap en engineering.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier