De Global Education Digest stelt een brede waaier van onderwijsindicatoren voor die kunnen gebruikt worden om op te volgen hoeveel vooruitgang geboekt wordt bij het streven naar de realisatie van de Education for All doelstellingen en de Millenniumontwikkelingsdoelen. Ze maken het mogelijk om vergelijkingen tussen landen te maken en geven een aanduiding van het niveau waarop nationale onderwijssystemen presteren.

De data waarop deze editie gebaseerd zijn, komen van het schooljaar dat eindigde in 2005 of anders uit het laatste jaar waaruit cijfers beschikbaar zijn. Om evoluties weer te geven, zijn er sleutelindicatoren uit 1999 opgenomen.

Deze editie concentreert zich op de financiering van onderwijssystemen. Het analytische overzicht maakt een beschouwing van hoeveel publieke financiƫn er aan onderwijs besteed worden, van hoe de middelen per onderwijsniveau verdeeld worden en geeft de verschillen weer die er bestaan tussen landen betreffende de financieringsbronnen van onderwijs en de manier waarop de middelen aangewend worden.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier