De Global Education Digest 2011 onderzoekt trends in het secundair onderwijs: de volgende uitdaging voor landen die naderen tot universeel primair onderwijs. Wereldwijd is het aantal kinderen in het secundair onderwijs verdrievoudigd sinds 1970. En toch blijft de toegang ertoe beperkt in veel landen.

Het rapport laat zien hoe genderverschillen aan de basis liggen van het verschil in opleidingsniveau tussen meisjes en jongens en onderzoekt hoe de combinaties van verschillende soorten van ongelijkheid - in verband met gender, socio-economische status en geografische locatie - van invloed kunnen zijn op de mate waarin kinderen die geen school lopen blootgesteld worden aan educatieve kansen. Het onderzoekt ook de human resources en de financiële middelen die worden geïnvesteerd in scholen. Zo blijkt dat het aantal leerkrachten secundair onderwijs met 50 procent is gestegen sinds 1990 maar dat er desalniettemin tekorten blijven bestaan.

De publicatie presenteert een brede waaier indicatoren en gegevens over het schooljaar dat eindigde in 2009 of over het laatste schooljaar waarover data beschikbaar zijn. Daarnaast bevat ze gegevens van het World Education Indicators (WEI) programma dat gebuikt kan worden om de prestaties te meten van de nationale onderwijssystemen in 62 landen, waaronder de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).