Door de jaren heen is de nadruk gelegd op allerlei manieren om het onderwijs te verbeteren: van het produceren en verspreiden van schoolboeken over het introduceren van informatie- en communicatietechnologieën in de klas tot het opstellen van standaarden voor, en het doorlichten van, scholen. Al deze maatregelen hebben één ding gemeen: de efficiëntie ervan hangt af van de manier waarop leerkrachten ermee omgaan. Leerkrachten vormen immers het epicentrum van het onderwijsproces en zijn zodoende een bepalende factor in de kwaliteit van het onderwijs.

Om de internationaal afgesproken doelstellingen van onderwijs voor allen (EFA of Education for All) te kunnen bereiken, zullen de komende jaren heel wat leerkrachten moeten worden aangetrokken, vooral in ontwikkelingslanden. Het UNESCO Instituut voor Statistiek schat dat er in zuidelijk Afrika alleen al zo'n 1,6 miljoen bijkomende leerkrachten nodig zijn om de doelstellingen te kunnen realiseren. Gevolg van de stijgende vraag naar leerkrachten, is dat er veel mensen aangetrokken worden met weinig of geen kwalificaties hetgeen problemen stelt voor het garanderen van de geboden onderwijskwaliteit. In veel landen van zuidelijk Afrika, Zuid-Azië, Latijns-Amerika en van de Arabische landen, zullen veel actieve leerkrachten een scholing of bijscholing moeten krijgen.

Dit boek wil impulsen geven om na te denken over de voorbereiding en blijvende professionele ontwikkeling van leerkrachten basisonderwijs en wil een basis vormen voor het evalueren van bestaande programma's en het bedenken van nieuwe. In feite biedt het een synthese van een brede waaier van onderzoek en studies in dit domein. Het geeft zelf geen richtlijnen, maar biedt concepten die kunnen inspireren bij het behandelen van controversiële onderwerpen - er bestaat namelijk weinig eensgezindheid onder experts over wat nu de beste manieren zijn om de kwaliteit van leerkrachten te optimaliseren.

Het boek begint bij het begin van de schoolloopbaan van leerkrachten: wat leerden zij over lesgeven toen ze zelf op de schoolbanken zaten? Het besteedt zowel aandacht aan de formele en niet-formele opleiding van leerkrachten en gaat de vraag of leerkrachten überhaupt een professionele opleiding nodig hebben, niet uit de weg. Ervan uitgaande dat een dergelijke opleiding nodig is, stelt het de verschillende beleidsopties en gebruiken ter zake voor. Tenslotte bekijkt het hoe leerkrachten begeleid worden en hoe ze zich tijdens hun carrière verder kunnen vervolmaken


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier