Nu het hoger onderwijs zich op de wereldmarkt begeeft en ook de Wereldhandelsorganisatie haar blik op de universiteiten liet vallen, stellen universiteitsbesturen, regeringen, studenten en ouders zich vragen over kwaliteit, accreditaties en kwalificaties. Hoe moeten we deze kwesties aanpakken en wat doen nationale en regionale autoriteiten op dit gebied dat zich aandient als de belangrijkste onderwijstrend sinds het openstellen van het hoger onderwijs voor de massa?

Steunend op bijdragen van vorsers, leiders en professionals van belangrijke multilaterale en niet-gouvernementele organisaties, onderzoekt dit werk in hoeverre een internationaal kader voor de verzekering van kwaliteit en accreditatie kan voorzien worden en welke beperkingen een dergelijk kader inhoudt.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier