De mensenrechten vormen de kern van het werk dat de UNESCO presteert op het vlak van onderwijs, wetenschap en cultuur. Dit boek belicht de mensenrechten vanuit internationaal wettelijk perspectief. Het combineert inzichten betreffende de inhoud, de mate van toepassing en de verantwoordelijkheid van landen betreffende de mensenrechten met analyses van aspecten die te maken hebben met de implementering ervan.

Begonnen wordt er met inhoudelijke aspecten zoals de ondeelbaarheid en de onderlinge verbondenheid van alle mensenrechten. Daarna is er aandacht voor kwesties die verbonden zijn met economische, sociale en culturele rechten, zoals hoe deze rechten wettelijk geregeld en beschermd kunnen worden, hoe ze tussen private partijen kunnen toegepast worden en welke indicatoren er kunnen ontwikkeld worden om de implementering ervan te meten. Ten slotte behandelt het boek het recht op onderwijs, het recht op het genot van de voordelen die voortvloeien uit wetenschappelijke vooruitgang en het recht om deel te nemen aan het culturele leven - vooral rond deze laatste twee rechten is nog veel werk aan de winkel, zowel betreffende de inhoudelijke definiƫring als betreffende de toepassing ervan.

Human Rights in Education, Science and Culture: Legal Developments And Challenges is uitgegeven naar aanleiding van de zestigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en is een waardevol instrument voor iedereen die actief is in het domein van de mensenrechten.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier