Ook dit werk behoort tot de hierboven voorgestelde reeks van UNESCO over stedelijk waterbeheer. Centraal staat een nieuwe aanpak voor het beheer van de gehele stedelijke watercyclus op een geïntegreerde manier: een sleutel tot de verwezenlijking van de duurzaamheid van de stedelijke waterhuishouding en -diensten. Deze benadering omvat: de systematische bestudering van de verschillende dimensies van het water, met inbegrip van het oppervlakte- en grondwater, en vraagstukken inzake kwaliteit en kwantiteit; het feit dat water zowel een systeem is als een component dat een wisselwerking heeft met andere systemen en de onderlinge samenhang tussen water en de sociale en economische ontwikkeling .

Integrated Urban Water Management: Arid and Semi-Arid Regions onderzoekt het geïntegreerde beheer van de watervoorraden in stedelijke omgevingen, met de nadruk op onderwerpen die specifiek zijn voor aride en semi -aride gebieden. Het stedelijk waterbeheer systeem wordt beschouwd als twee geïntegreerde processen: het beheer van de watervoorraad en het beheer van overtollig water. De eerste zes hoofdstukken geven een overzicht van de verschillende aspecten van geïntegreerd stedelijk waterbeheer in aride en semi-aride gebieden, met de nadruk op watertechnologieën, zoals kunstmatige aanvulling, water transfers, ontzilting en het 'oogsten' van regenwater. Het beheer van overtollig water is onderzocht in het kader van zowel het beheer van (storm)neerslag als het beheer van overstromingsgebieden. Case studies uit ontwikkelde en ontwikkelingslanden illustreren de verschillende behoeften en uitdagingen van waterbeheer in stedelijke omgevingen in aride en semi-aride regio's wereldwijd. Deze case studies omvatten: Mexico City (Mexico); Tucson, (Arizona, VS); Awash rivierbekken (Ethiopië), China, en Caïro (Egypte).


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier