Wat is democratie? Wat is de relatie tussen democratie en de rechten van het individu? Is regeren bij meerderheid altijd democratisch? Hoe kan de democratie worden gehandhaafd en verbeterd? Het zijn enkele van de 80 vragen die in dit boekje aan bod komen.

De behandelde vragen laten zich onderverdelen in zes ruime gebieden: elementaire begrippen en principes; vrije en eerlijke verkiezingen; open en verantwoordelijk bestuur; individuele rechten en de bescherming ervan; democratische of civiele maatschappij; en tenslotte de toekomst van de democratie.

Deze herziene uitgave houdt rekening met nieuwe uitdagingen waarmee onze samenleving kampt, gaande van het internationaal terrorisme tot de hiv/aids pandemie. Het is een heldere uiteenzetting over democratie, zowel vanuit theoretisch als praktisch perspectief beschouwd, die waardevol kan zijn voor een breed publiek waaronder studenten, activisten, ambtenaren en andere geïnteresseerden.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier