Er wonen naar schatting maar liefst 47 etnische bevolkingsgroepen in Laos. Een daarvan is goed voor de helft van de bevolking en maakt dus ook de dominante cultuur van het land uit. Maar toch wonen er veel minderheden in de bergen die hun eigen taal en gebruiken wisten te vrijwaren. Veel van deze soms eeuwenoude culturen slaagden erin om de soms woelige geschiedenis van de regio te overleven. Maar toch wordt deze uitzonderlijke culturele diversiteit, die deel uitmaakt van het rijke nationale erfgoed van Laos, bedreigd. Vooral het niet-tastbare erfgoed, zoals talen, muziek en rites, dat bestaat bij gratie van het geheugen, staat onder zware druk.

Om dit probleem aan te pakken, organiseerde de UNESCO een bijeenkomst in Vientiane waarop verschillende partijen en experts zich bogen over de kwestie. De vergadering onderstreepte het belang van de culturele diversiteit en de etnische minderheidsculturen van Laos en formuleerde voorstellen voor het documenteren en revitaliseren ervan. Dit boek is tezelfdertijd de weerslag van de uitwisselingen tussen internationale experts en nationale vertegenwoordigers omtrent de culturele implicaties van de multi-etniciteit in Laos en een eerste stap in het documenteren van de culturele rijkdom van het land. Er worden immers verschillende uitingen van het unieke culturele erfgoed van Laos voorgesteld.

De meer dan 30 bijdragen die dit werk uitmaken, zijn ondergebracht in vier delen. Het eerste deel schetst een beeld van de minderheidsculturen in Laos en identificeert de meest dringende opdrachten die moeten worden vervuld om ze te vrijwaren. Deel twee behandelt de verschillende dimensies van het niet-tastbaar erfgoed: talen en literatuur, verschillende traditionele muziekvormen, architecturale types en weeftechnieken. Verschillende case-studies laten de diversiteit van lokale culturen tot uiting komen. Het derde deel biedt een overzicht van de ervaringen in de buurlanden (Cambodja, China, Thailand en Vietnam) met betrekking tot de bescherming van de culturele diversiteit terwijl in het vierde deel aandacht besteed wordt aan de lokale initiatieven die tot nu toe reeds ondernomen werden.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier