De zogenaamde 'Codes noirs' die in dit werk voorgesteld worden, dateren van de tweede helft van de 18de eeuw en hebben betrekking op de Spaanse kolonies in de Caraïben en Louisiana. Ze vormen een wettelijk kader voor de handel, het gebruik en het onder controle houden van slaven. Het is een geheel van regels dat moet voorkomen dat slaven in opstand komen of op de vlucht slaan. Ze zijn eveneens ingegeven vanuit een economische bezorgdheid en geïnspireerd door een nieuwe politiek die ook in Franse en Engelse kolonies leefde. De rentabiliteit van de plantages - en dus de welvaart van de Spaanse kolonies - hing immers af van de slavenarbeid. Om al die redenen werpt de studie van deze wetgeving een ontluisterend licht op de toen heersende moraal met betrekking tot slavernij.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier