Op relatief korte termijn is het internet erin geslaagd om bij een groot deel van de wereldbevolking de manier waarop men communiceert, met informatie omgaat en zelfs tegen de wereld aankijkt, te veranderen. Deze informatierevolutie brengt echter een ganse reeks vragen met zich mee, zoals: welke informatie is betrouwbaar, hoe wordt er met persoonlijke gegevens omgesprongen, enz...

Dit boek stelt een aantal studies voor die zich bogen over de bescherming van de rechten van individuen in cyberspace. Juristen onderzoeken de gevolgen van de opmars en de ontwikkeling van deze specifieke tak van de informatiemaatschappij en bekijken de evolutie in het licht van de mensenrechten.

De aspecten die aan bod komen zijn de bescherming van de privacy, de vrijheid van meningsuiting, de gelijke toegang tot informatie, het auteursrecht, de elektronische handel en het arbeidsrecht.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier