In Les voix des Andes registreert fotograaf orale tradities van de bergvolkeren van de Andes. Een reeks indringende portretten van jong en oud, afgewisseld met unieke verhalen, liedjes en gedichten die al eeuwen lang mondeling overgeleverd worden, ontsluiten een waardevol stuk immaterieel erfgoed voor de rest van de wereld.

Het werk sluit mooi aan bij de Conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed die op 20 april 2006 in werking trad. Dit meest recente van de verdragen die de UNESCO ontwikkelde ter bescherming van het erfgoed, richt zich op het vrijwaren van orale tradities en expressies (inclusief talen als uitdragers van immaterieel cultureel erfgoed), podiumkunsten, sociale gebruiken, rituelen en festiviteiten, kennis en gebruiken met betrekking tot de natuur en het universum, en de knowhow die voorkomt uit traditionele ambachten.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier