Geletterdheid is een democratisch en een mensenrecht en een fundamentele leerbehoefte. Het is essentieel om Education for All (EFA of Onderwijs voor Allen) en de Millenniumontwikkelingsdoelen te realiseren. De cruciale vraag luidt: hoe kunnen we geletterde samenlevingen creëren in een wereld waar op sommige plaatsen onderwijs enkel toegankelijk is voor de rijken.

Dit boek beschouwt geletterdheid en aanverwante concepten in de context van levenslang leren. Het analyseert beleidsmaatregelen en strategieën die nodig zijn om nationale geletterdheidsgraden te verhogen en om geletterdheidprogramma's voor volwassenen (en jongeren vanaf 15 jaar) te ontwikkelen.

Er wordt ook aangetoond dat een combinatie van factoren ertoe leidde dat de vooruitgang op nationaal en internationaal vlak inzake geletterdheid is vertraagd. Het is duidelijk dat universele geletterdheid enkel kan gerealiseerd worden als er meer in geïnvesteerd wordt, er een grotere politieke wil voor is, er duurzame institutionele maatregelen genomen worden en er wordt gebruik gemaakt van een meer creatieve en holistische methodologie.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier